Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa"

Transkriptio

1 Ihmisiin khdistuvien vaikutusten arviinti kunnallisessa päätöksentessa Esimerkkinä Espn ssiaali- ja terveystimi Erityissuunnittelija Elina Savla

2 IVA timinnan hjauksen kknaisuudessa Perinteisesti arviinti tehdään jälkikäteen eli ensin tehdään ja sitten arviidaan tekemisen nnistuminen IVA tehdään ennen suunnitelman lpullista hyväksyntää ja ennen tteutuksen alittamista IVA n suunnittelun työkalu IVA:lla n ma merkityksensä hyvässä hallinttavassa ja julkisten resurssien käytössä 2

3 IVAn alku Espssa Espn ssiaali- ja terveyslautakunta päätti ennakkarviinnin (IVA) käyttööntsta ltk-valmistelussa Maininta IVAsta kaupunkitaslla valtuustspimuksessa, yhteys SUVA:an eli sukupulivaikutusten arviintiin Laadittu Espn svellus arviintimallista THL:n avustuksella Timialan jhtryhmän kulutus Piltinti maaliskuu - tukkuu 2010 Kulutus lautakunnalle ja keskeisille valmistelijille ja tinen kulutus käyttööntt Syksyllä 2010 lisättiin ympäristönäkökulman arviinti ja siitä järjestettiin kulutus Tuki valmistelijille: terveyden edistämisen erityissuunnittelija, talus- ja henkilöstöpäälliköt 3

4 Ennakkarviinnin tarve Ennakkarviinti täytyy tehdä: js valmisteltavalla asialla n merkittäviä vaikutuksia tietylle ihmisryhmälle tai alueelle sillin kun lautakunta päättää palvelua kskevasta linjauksesta tai suunnitelmasta tarpeen mukaan kun vastataan lausuntihin, esityksiin tai kirjeisiin Ennakkarviintia ei tteuteta sillin kun kyseessä n yksilöä kskeva asia, ikaisuvaatimus, viran tai timen täyttäminen tai tiedksi merkittävä asia. Tarvittaessa arviinnissa kiinnitetään erityisesti humita sukupulivaikutuksiin, lapsivaikutuksiin tai terveyservaikutuksiin. huhtik-11 4

5 Päätösvaihtehdt ja arviinnin näkökulmat Ennakkarviinnin vaihtehdt nllavaihteht eli nykytila n kuvattu 1-2 muutsvaihtehta n kuvattu Arviinnin näkökulmat Esp strategiasta asiakas ja kaupunkilainen palvelujen järjestäminen henkilöstö talus ympäristö huhtik-11 5

6 Jhtpäätökset - Arviinnin phjalta tiivistetään jhtpäätökset - Arviinti suhteutetaan kaupungin strategisiin tavitteisiin ja hjelmiin sekä kansallisiin hjelmiin - Päätösesityksen tulee käydä selkeästi ilmi jhtpäätöksistä huhtik-11 6

7 Tiednkeruu - valmistelija arvii valmisteltavaa asiaa asiantuntemuksensa avulla - sisältöasiantuntijiden sekä talus- ja henkilöstöasiantuntijiden knsultinti tarpeen mukaan lisää faktaa - asiakasarviintitilaisuuden järjestäminen susiteltavaa - arviinnin syvyys harkinnan mukaan huhtik-11 7

8 Arviintitaulukk - tiedt ktaan arviintitaulukkn, jnka susiteltu kknaispituus n nin 4 sivua - samaan aihepiiriin liittyvät asiat khdakkain lukemisen ja vertailun helpttamiseksi - ryhmittely ja välitsikt taulukn sisällä helpttavat vertailua - arviintitaulukk tulee listatekstin heismateriaaliksi, jllin listateksti vi lla tiiviimpi - lpuksi päätösten vaikutusten seurannasta päättäminen Elina Savla huhtik-11 8

9 1, Vaikutusten tunnistaminen eri näkökulmista Asiakas ja kaupunkilainen Onk päätöksellä vaikutuksia jhnkin tiettyyn ihmisryhmään? Sukupulen, iän, asuinpaikan, kulttuuritaustan tms. mukaan Onk tunnistamasi väestöryhmän sisällä jkin alaryhmä, jhn vaikutukset erityisesti khdistuvat? Terveyden, timintakyvyn, tuljen, varallisuuden, kulutuksen, ammattiaseman, työllisyyden tai asuinalueen perusteella Mitkä tekijät ja miten, vaikuttavat tunnistamaasi väestöryhmään ja sen alaryhmään? Elinlsuhteet: työlt, asumislt, timeentul, liikenne- ja liikkumismahdllisuudet Elintavat: tupakinti, alkhlin liikakäyttö, ravitsemus ja liikunta Kulttuuriset tekijät: identiteetti, alakulttuurit, sallisuus ja yhteisöllisyys Palvelujen tasa-arvisuus: ssiaali- ja terveyspalvelut, muut palvelut Palvelujen järjestäminen Asiakkaan ja kaupunkilaisen sallistuminen kumppanina Palvelujen jhtaminen ja kehittäminen, pikkihallinnllinen ja - seudullinen yhteistyö Palvelujen tuttamistavat (ma timinta, stpalvelu, palveluseteli) Eri palvelujen kurmittuminen Yhtenäiset hit- ja palveluketjut 9 Hnkanummi Espn ssiaali- ja terveystimi

10 2. Vaikutusten tunnistaminen eri näkökulmista Henkilöstö Talus Työn sisältö ja saamistarpeet Henkilöstön rakenne ja lukumäärä, työn rganisinti, työaikjen khdentuminen Työhyvinvinti Yhteistyön ja verkstitumisen tarpeet Taludelliset vaikutukset lyhyellä (talusarvivusi) ja pitkällä aikavälillä Kknaistaludellinen arviinti (aiheuttaak kustannuksia yhtäällä, vaikka säästöjä tisaalla?) Ympäristö Energiankulutus (laitteistjen energiatehkkuus, käyttäjien tttumukset) Rakennukset (uudisrakentamisen tarve, tilan käytön tehkkuus, rakennuksen energiatehkkuus, muunneltavuus) Hankinnat, kulutus, jätteet (vaikutukset tavaratilausten määriin, kesttutteiden käyttö, uudelleenkäyttö, sähköinen asiinti, lajittelu) Maankäyttö ja liikenne (sijittuminen asemakaava-alueelle/lemassa levaan yhdyskuntarakenteeseen, kaavamuutksen tarve, lunt- ja viheralueiden säilyminen, ilmanlaatu ja melu, vaikutukset liikennemääriin, saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä, pyörällä tai kävellen) Jhtpäätökset Miten vaihtehdt suhteutuvat rganisaatin tavitteisiin? Esp strategia ja kaupungin hjelmat; valtuust- ja lautakuntaspimus; timialan, tulsyksikön ja palvelualueen tavitteet (mm. palvelujen saatavuus, hyvinvinnin ja terveyden edistäminen, laitshidsta avhitn) Miten suhteutuvat kansallisten hjelmien tavitteisiin? 10 Lpulliset jhtpäätökset ja ratkaisun perustelut Hnkanummi Espn ssiaali- ja terveystimi

11 Vaikutukset Asiakas ja kaupunkilainen Nykytila (0 vaihteht) Muutsesitys 1 Muutsesitys 2 Palvelujen järjestäminen Henkilöstö Talus avataan tarkemmin Ympäristö Jhtpäätökset Hnkanummi Espn ssiaali- ja terveystimi 11

12 Esimerkki: Arviintitaulukk vammaisneuvlan timintamallista Nykyinen timintamalli: Palvelut hajaantuneet asiakkaan iän ja asuinmudn tai päivä- ja työtimintapisteen mukaisesti, pääsin nrmaalitimintana Vammaisneuvlamalli: Työntekijät keskitetty yhteen yksikköön, timivat tiiminä, jalkautuva työtapa tarvittaessa. Yksikkö palvelee kaikkia kehitysvammaisia iästä ja asuinmudsta riippumatta Asiakas ja kaupunkilainen palvelun laatu: - palvelun laatutas vaihtelee - terapia-arviinnit lapsilla ja kululaisilla tehdään tavanmaisessa timintaympäristössä (kulu, päiväkti, kti) - jtkut asiakasryhmät vaarassa pudta palvelujen ulkpulelle tai lemassa levat palvelut eivät vastaa tarpeita (esim. piskelijat, autistit,) etäisyys palveluun: - palvelut vat usein maantieteellisesti asiakasta lähellä, tisaalta esim. Rinnekdin pliklinikalla käyville palvelu vi lla kaukana nytkin työntekijöiden vaihtuvuus/ erityistyöntekijät: Hnkanummi jillakin Espn asiakkailla/ryhmillä ssiaali- ja terveystimi työntekijät vaihtuvat usein palvelun laatu: - asiakkaiden saama palvelu asiantuntevampaa, tasalaatuisempaa - udn ympäristön vaikutus asiakkaan timintakykyyn humiitava, kun asiakasta tutkitaan tai arviidaan muussa kuin päivittäisessä timintaympäristössä - asiakas pysyy seurannassa, palvelun jatkuvuus paranee etäisyys palveluun: - ei enää lähipalvelua, mutta yksikkö kuitenkin pyritään sijittamaan keskeiselle paikalle - jalkautuva työtapa vähentää etäisyydestä mahdllisesti kituvia haittja työntekijöiden vaihtuvuus/ erityistyöntekijät: - kehittyy mniammatillinen saamiskeskus, jnka vetvima rekrytinnissa letettavasti paranee 12

13 Piltinnit 2010 Palveluverkkuudistus Kehitysvammaneuvla Äitiys- ja lastenneuvla Aikuisten ssiaalityö Röntgen ja labratrit Muut Työttömien terveystarkastus (prjekti, ei viety lautakuntaan) Lääkekeskuksen siirtäminen HUS:iin (ei asiakasvaikutuksia) Vammaisten asumispalvelustrategia 13

14 IVA:t 2011 Lasten mielenterveyspalveluiden järjestäminen: jhtamisjärjestelmä hajautettu vs. keskitetty Vanhusten palvelut, palveluseteli Kaste-hankkeessa n tarkitus laajentaa IVAn käyttöä Etelä-Sumen alueella ja kuluttaa lisää menetelmän käyttäjiä 14

15 Tähän asti pittua HUOLENAIHEET Malli pakttaa tarkastelemaan asiita laajasti ja myös asukas- ja asiakasnäkökulmasta Ennakkarviinti vahvistaa strategista tetta (tulskrtin näkökulmat arviintikriteereinä) Tu lisää selkeyttä ja perusteluita päätöksen tekn Malli pakttaa systemaattisempaan tiedn käyttöön, vaikka tiedn keruu ja yhdistäminen viekin aikaa IVA hyvä apuväline valmistelijalle itselleenkin ILAHDUTTAVAT ASIAT Huli tuplatyöstä Edellyttää yhteistyötä (hyvä asia, mutta vie aikaa) Ei auta päätöksenteka, js vaikutukset kuvattu liian yleisellä taslla Ydin pitää saada selkeästi esille, vaihtehtjen plussat ja miinukset Vik valmistelija lla arvvapaa? Työntekijät ja asiakkaat mukaan arviimaan! Kuka päättää IVA:n tekemisestä? Tuk vertailu ikeasti jtain uutta, muuttuuk valmistelijan näkemys, tekevätkö päättäjät uudenlaisia päätöksiä? 15

16 Muita humiita Kknaisharkinta tärkein, ei vi liian yksityiskhtaisesti alkaa verrata mnia vaihtehtja eli tarkituksenmukaisuus Kerrttava aina myös, js IVA:a ei tehdä ja perustelu miksi ei tehdä Kaikista esillä lleista vaihtehdista tulee mainita, vaikka niitä ei syvällisemmin arviitaisikaan Svittava mitä n ltk:n listatekstissä ja mitä taulukssa Valmisteluprsessin kuvaaminen IVA:n liitteenä parantaisi läpinäkyvyyttä Kaikkien vaihtehtjen arviinnin tulee lla yhteismitallista Valmistelijan esitys tulisi näkyä jhtpäätöksissä, ratkaisukeskeinen te Kvalitatiivisen tiedn lisäksi tarvitaan kvantitatiivisia mittareita Talutta arviidaan aina numerina Yhtä talusarvivutta pystyy arviimaan ja vertaamaan, mutta tulevaisuuden arviinti vaikeampaa Hnkanummi Espn ssiaali- ja terveystimi 16

17 LISÄTIETOJA: Elina Savla, Eeva Hnkanummi, Netissä Espn IVA-päätös 17

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutksessa Tietjen kuvaaminen selvitysvaiheessa Versi 0.3 30.4.2013 Valtivarainministeriö 2 (15) Sisältö 1 Jhdant... 3 2 Kknaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartoitusvaiheen haastattelujen tuloksia

TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartoitusvaiheen haastattelujen tuloksia TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartitusvaiheen haastattelujen tulksia Olavi Kalli & Ari-Veikk Anttirik & Ter Haahtela & Pekka Malinen Tampere 2010 2 1 Jhdant Kaupunkien perusrakennepalvelujen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Versi 3.01 SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B11 Arkkitehtuurivaatimukset Versi 3.01 VERSIOHISTORIA Päivä Versi Kuvaus Tekijä 12.03.2015 3.0 Tarjuspyynnön liite Hanketimist/ 3.01 Lpullisen

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr xx Sivu 1 / 17 Lausuntkierrs 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS Sastamalan varhaiskasvatus 2014

KESTÄVÄ KEHITYS Sastamalan varhaiskasvatus 2014 KESTÄVÄ KEHITYS Sastamalan varhaiskasvatus 2014 1 SISÄLLYS 1. Kestävän kehityksen määritelmä 3 1.1. Eklginen näkökulma 3 1.2. Taludellinen näkökulma 3 1.3. Ssiaalinen ja kulttuurinen näkökulma 3 2. Kestävä

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 2012-2016 ESIPUHE TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA Keski-Phjanmaan päihdestrategia 2007-2011 n laajenemassa päihde- ja

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

13.2.2014. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas

13.2.2014. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas MUISTIO/MA 13.2.2014 KVANK / Työn ja päivätiminnan valikunta Aika: Maanantai 10.2.2014 kl 10.00-16.00 Paikka: Kehitysvammaliitt, luentsali, 4. kerrs Läsnä-/pissalijat: Varsinainen jäsen Organisaati Sukunimi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

suosituksista käytäntöön!

suosituksista käytäntöön! Osaamisen kehittämisellä kilpailukykyä ja hyvinvintia susituksista käytäntöön! Osaamisen kehittämisen työseminaari 24.11.2011 Htelli Haaga, Helsinki Työpajatyöskentelyn tulkset Timittanut: Kaisa Harmaala

Lisätiedot

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti Maantieselvitys HAMK Maantieselvitys Lppuraprtti 1 COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki ikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai saa siitä ei saa kpiida tai jäljentää missään mudssa ilman Pöyry Finland Oy:n

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot