Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.12.2008. Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys"

Transkriptio

1 Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys

2 2 Sisältö Sisältö... 2 Tiivistelmä Selvityksen tavoite ja lähtökohdat Selvityksen tavoite Kauppa ja kaavoitus Liikennemäärät Väestö ja ostovoima Vihdin kaupallinen vaikutusalue Väestömäärän kehitys v Ostovoiman kehitys vaikutusalueella Ostovoiman virtaukset Vihdissä Kaupan pinta-alan laskennallinen lisätarve Vähittäiskaupan palveluverkko Vihdissä Vähittäiskaupan liikevaihdonkehitys Päivittäistavarakaupan verkosto Erikoistavarakauppa Kaupan hankkeet ja sijoittumisvaihtoehdot Vihdissä Benchmarking: Ideapark Lempäälä Kaupan tulevaisuuden verkosto ja kaupalliset vaikutukset Tutkittavat vaihtoehdot Vihdin Ideaparkin myynti ja sen muodostuminen alueittain Vaikutukset Vihdin kaupan rakenteeseen Vaikutukset Nummelan eteläosien kehitykseen Vaikutukset Nummelan nykyiseen keskustaan Vaikutukset Vihdin kirkonkylään ja muihin kyläkeskuksiin Vaikutukset muun Lohjan seudun kaupan rakenteeseen Vaikutukset Lohjalla Vaikutukset Karkkilaan Vaikutukset muihin lähialueen kaupan keskuksiin (Nummi-Pusula, Sammatti, Karjalohja, Siuntio, Veikkola) Vaikutukset pääkaupunkiseudulla Vaikutukset Lohjan seudun ostovoiman virtauksiin ja asiointien suuntautumiseen Palvelujen saavutettavuus ja sosiaaliset vaikutukset Vaikutukset Vihdin työllisyyteen ja talouteen... 41

3 3 Tiivistelmä Vihdin kunnan kaupan palveluverkkoselvityksessä tarkastellaan nykyistä kaupan rakennetta sekä väestön sijoittumista, ostovoimaa ja ostovoimavirtauksia nyt ja tulevaisuudessa. Keskeinen tekijä Vihdin kaupan palveluverkon tulevan kehityksen kannalta on eteläiseen Nummelaan kaavailtu Ideapark-hanke ja sen kaupalliset vaikutukset. Tässä selvityksessä arvioidaan Vihdin ja lähikuntien palveluverkon kehittymistä kolmen tulevaisuusvaihtoehdon avulla: VE1: Vihdin Ideapark toteutuu Huhmarin alueelle Vt1:n ja Vt2:n risteykseen Ideaparkin pinta-ala enintään kem2 VE2: Ideapark ei toteudu, valtateiden Vt1 ja Vt2 risteysalueelle sijoittuu paljon tilaa vievän kaupan keskittymä VE0: Ei merkittävää kaupallista keskittymää vt1/vt2-risteysalueelle Vuonna 2006 Vihdissä oli asukkaita hieman yli , ja vuoteen 2030 mennessä asukasluvun ennustetaan kasvavan lähes asukkaaseen eli kasvua olisi nykytilanteesta noin 65 prosenttia. Nummelan eteläosien osayleiskaavahankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia asukkaan ja työpaikan sijoittumista Nummelan eteläosiin vuoteen 2030 mennessä. Samalla varaudutaan myös Länsirataan. Kasvava väestömäärä yhdessä kulutuksen kasvun kanssa kaksinkertaistaa vihtiläisten ostovoiman vuoteen 2025 mennessä. Nykyisin Vihdin monipuolisin kaupallinen keskus on Nummela, jossa etenkin päivittäistavarakaupan ja tavaratalokaupan rooli on vahva. Hypermarketeissa Prismassa ja Citymarketissa sekä halpatavarataloissa Hong Kong ja Säästöpörssi syntyy yli puolet, eli 73 miljoonaa euroa Vihdin 130 miljoonan euron vähittäiskaupan myynnistä. Nummelassa asioidaan myös Vihdin rajojen ulkopuolelta. Päivittäistavarakaupan myynti on Vihdissä suurempi kuin vihtiläisten ostovoima. Erikoistavarakaupassa sen sijaan ostovoimavirtaus on Vihdistä poispäin, vaikka hypermarkettien ja tavaratalojen erikoiskaupan tarjonta onkin vahvaa. Pienten keskustaerikoiskauppojen ja tilaa vievän kaupan tarjonta on kuitenkin ollut toistaiseksi melko vaatimatonta. Nummelan nykyisessä keskustassa on vireillä kaupan hankkeita noin neliön verran. Muutamia uusia keskustaerikoiskauppoja saadaan Nummelaan Citymarket-keskuksen myötä ja Prisman laajennushanke lisäisi entisestään tavaratalokaupan tarjontaa. Muut hankkeet lisäisivät etenkin tilaa vievän kaupan ja mahdollisesti halpatavaratalokaupan tarjontaa Nummelassa. Selvästi suurin kaupan hanke Vihdissä ja koko seudulla on Ideapark, jonka 150

4 4 000 neliön pinta-alasta suurin osa olisi erikoistavarakauppaa. Ideaparkin arvioitu vuosittainen myynti olisi noin 300 miljoonaa euroa, ja hankkeen myötä Vihdin kaupan tarjonta yli kolminkertaistuisi nykytilanteeseen verrattuna. Vihdin lisäksi myös Lohjalla on vireillä useita kaupan hankkeita. Lohjan ja Vihdin hankkeiden tuoma tarjonnan lisäys ylittää selvästi Lohjan seudun ostovoiman kasvun synnyttämän kysynnän lisäyksen, joten etenkin Ideaparkin vaikutusalueen olisi oltava selvästi Lohjan ja Nummelan omaa markkina-aluetta laajempi. Toisaalta osa hankkeiden synnyttämästä vähittäiskaupan pinta-alasta olisi nykyisiä myymälöitä korvaavaa, eikä siten suoraan lisäisi kaupan tarjontaa. On myös todennäköistä, että kaikki hankkeet eivät toteudu tai ne toteutuvat vasta selvästi pidemmällä aikavälillä. Ideaparkin myötä ostovoimavirtaukset Vihtiin laajalta alueelta Lohjan seudun ympäriltä kasvaisivat ja Vihdin seudullinen asema kaupan tarjoajana vahvistuisi huomattavasti. Nykyisin Vihdistä ja koko Lohjan seudulta pois virtaava ostovoima kääntyisi takaisinpäin ja tarve ostosmatkoihin pääkaupunkiseudulle vähenisi selvästi. Suurimmillaan Ideaparkin vaikutukset olisivat sen lähialueella Nummelassa. Ideaparkista tulisi Vihdin ylivoimaisesti suurin ja monipuolisin erikoiskaupan keskus ja ensisijainen uusien kaupan ketjujen sijaintipaikka. Ideapark voisi toteutua Vt1:n ja Vt2:n risteysalueelle useita vuosia ennen lähialueille suunniteltuja tuhansia asukkaita. Ideaparkin tuoma mittava palveluiden parantuminen vaikuttaisi suotuisasti Nummelan eteläosien kehittymiseen asuinalueena. Nummelan eteläosien rakennemallin mukainen kehityskuva, jossa uusina keskuksina olisivat Asemanseutu ja Huhmari, voisi Ideaparkin vauhdittamana toteutua selvästi nopeammin kuin ilman Ideaparkia. Ideapark toisi mukanaan huomattavan määrän uusia työpaikkoja, ja se parantaisi selvästi Vihdin työpaikkaomavaraisuutta. Ideaparkin lähialueiden kiinnostavuus myös muiden yritysten sijaintipaikkana paranisi, ja sitä kautta Vihtiin tulisi todennäköisesti myös muita kun kaupan alan työpaikkoja. Ideaparkin myötä mahdollisuudet kehittää Nummelan nykyistä keskustaa kaupallisesti monipuolisena keskuksena heikkenisivät. Nummelan nykyisessä keskustassa toimivat erikoiskaupan ketjumyymälät vähenisivät ja keskustan tuntumaan suunnitellut hankkeet voisivat jäädä toteutumatta tai siirtyä pitkälle tulevaisuuteen. Nummelan keskustan tarjonnassa Ideaparkin jälkeen painottuisivat päivittäistavarakauppa ja erikoiskaupan perustarjonta. Hypermarketit todennäköisesti jatkaisivat laajennettuina Nummelan keskustassa. Ilman Ideaparkin tuomaa kilpailuvaikutusta (VE2 ja VE0) Nummelan keskusta kehittyisi todennäköisesti väestön- ja ostovoiman kasvun mukaisesti. Tarjonnan lisääntyminen olisi hitaampaa eikä kaupan työpaikkoja syntyisi yhtä paljon kuin Ideaparkin toteutuessa. Keskustaan voisi toteutua myös pienempiä kauppakeskustyyppisiä hankkeita tonttimaan rajallisuuden puitteissa ja siten myös erikoiskaupan tarjonta monipuolistuisi.

5 5 Vihdin kunnan vähittäiskaupan tarjonta ei tällöin kuitenkaan kasvaisi seudullisesti merkittäväksi ja ostosmatkat pääkaupunkiseudulle jatkuisivat. Erikoiskaupan ostovoima vuotaisi edelleen kunnan ulkopuolelle. Vihdin lisäksi Ideaparkin vaikutus tuntuisi etenkin Lohjalla. Ideapark tarjoaisi vaihtoehdon monelle Lohjalle sijoittumassa olevalle erikoiskaupan ketjulle. Tämä voi vaikuttaa Lohjalla vireillä olevien kaupan hankkeiden toteutukseen. Lohjan keskustassa olevien kauppakeskushankkeiden toteutus saattaa viivästyä Ideaparkin tuoman kilpailutilanteen kiristymisen vuoksi. Myös keskustan ulkopuoliset etenkin sisustuskauppaa tavoittelevat retail park hankkeet voivat viivästyä tai jäädä kokonaan toteutumatta Lohjalla, sillä Huhmarin alueelle sijoittuva Ideapark (VE1) tai tilaa vievän kaupan keskittymä (VE2) voi tarjota vaihtoehtoisen sijoittumispaikan hankkeiden potentiaalisille vuokralaisille. Päivittäistavarakaupan palvelujen saavutettavuus ei heikkene Ideaparkin vaikutusalueella, sillä Ideaparkin konsepti ei pidä sisällään suurta hypermarkettia. Näin sekä Nummelan että Lohjan hypermarketeille jää riittävästi markkinoita myös tulevaisuudessa. Vaikutusalueen lähikaupat taas eivät kilpaile suoraan Ideaparkin kanssa, ja kasvava väestömäärä ja ostovoima parantavat lähikauppojen toimintaedellytyksiä. Vihdin kirkonkylän ja muiden kylien sekä Ideaparkin ydinvaikutusalueen muiden kuntien (Nummi-Pusula, Sammatti, Karjalohja, Siuntio ja Kirkkonummen Veikkola) kaupan nykyinen tarjonta keskittyy päivittäistavarakauppaan. Näiden kaupan nykyisiin palveluihin Ideaparkilla ei ole vaikutuksia, sillä jo nykyisin erikoiskaupan ostokset hoidetaan pääasiassa oman kunnan ulkopuolella. Näiltä alueilta erikoiskaupan ostosmatkat suuntautuvatkin tulevaisuudessa Lohjan, Nummelan nykyisen keskustan tai pääkaupunkiseudun kaupan keskusten sijasta yhä useammin Ideaparkkiin, mikäli Ideapark toteutuu. Karkkilan erikoiskaupan kehittämisedellytyksiin Ideaparkilla saattaa olla vähäinen heikentävä vaikutus, mutta toisaalta Ideapark vähentää myös karkkilalaisten ostosmatkoja kauempana sijaitseviin kaupan keskuksiin. Ideaparkin myötä kauppakeskusten välinen kilpailu kiristyy, ja siksi joidenkin Espoon ja Vantaan suurten kauppakeskusten myynnin kasvu hidastuisi. Ideapark vähentäisi etenkin kehyskunnista pääkaupunkiseudulle tulevia asiakasmääriä. Pääkaupunkiseudun väestön ja ostovoiman kasvu kompensoi kilpailutilanteen kiristymisen aiheuttamaa myynnin hidastumista nopeasti, joten Ideaparkista ei ole uhkaa pk-seudun kaupan keskuksille. Pääkaupunkiseudulla tiedossa olevista kaupan hankkeista Ideapark kilpailee etenkin Espoon Lommilan kauppakeskuksen kanssa, sillä näiden markkina-alueet menevät osittain päällekkäin.

6 6 Tämä kaupan palveluverkkoselvitys on tehty Vihdin kunnan toimeksiannosta. Ohjausryhmän kokouksiin ovat osallistuneet Vihdin kunnasta Suvi Lehtoranta, Suvi Siivola, Tarja Jokiniemi, Rauno Kujanpää, Matti Kanerva, Matti Hult ja Tiina Hartman sekä Uudenmaan liitosta Sanna Jylhä. Työn aikana on neuvoteltu Vihdin kaavoituksen ja elinkeinotoimen lisäksi myös Lohjan kaavoituksen, Uudenmaan liiton, Lempäälän Ideaparkin ja Masku-kiinteistöjen edustajien sekä Vihdin kunnalle liikenneselvitystä tekevän Strafica Oy:n kanssa. Espoossa Saku Järvinen Konsultti, KTM Kyösti Pätynen Konsultti, toimitusjohtaja, KTM

7 7 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat 1.1. Selvityksen tavoite Tässä Vihdin kunnan kaupan palveluverkkoselvityksessä tarkastellaan Vihdin taajamien ja kylien kaupan palvelutarvetta kaavasuunnitelmien ja asukaslukuennusteiden pohjalta.. Työssä kuvataan kaupan rakenne, väestön sijoittuminen, ostovoima ja ostovoimavirtaukset nyt ja tulevaisuudessa. Olennainen osuus työtä on Vihdin Nummelaan suunnitellun Ideaparkin kaupallisten vaikutusten arviointi Työssä vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten Ideapark vaikuttaa alueen kaupallisten palvelujen kehittymiseen? Miten yksikkö vaikuttaa seutukunnan ja muiden naapurikuntien kauppaan? Vaikutukset mm. Espoon ja Lohjan kaupan suurten hankkeiden kehityskuvaan? Miten hanke vaikuttaa ostovoiman ja asiakasvirtojen suuntautumiseen? Päivittäistavarakaupan lähipalvelujen kehityskuva? Miten hanke toimii osana seudun palveluverkkoa pitkällä aikavälillä? Mihin mahdolliset kaupan tulevat investoinnit suuntautuvat? Vaikutukset Nummelan ja Lohjan keskustojen kaupalliseen kehitykseen? Vihdin taajamien kehityskuva palvelujen näkökulmasta? Vihdin kaupallinen omavaraisuus nyt ja hankkeen jälkeen? Esitetään arvio kohteen vaikutusalueesta ( mistä eurot tulevat? ) Selvityksessä verrataan myös Vihtiin suunnitteilla olevaa Ideapark-hanketta v avattuun Lempäälän Ideaparkkiin. Vihdin tulevaisuuden kaupan verkostoa ja sen kaupallisia vaikutuksia tarkastellaan kolmessa eri tilanteessa: VE1: Tilanne, jossa koko Ideapark-hanke, noin kem2, on toteutettu VE2: Ideaparkkia ei toteuteta ja ko. alueelle sijoitetaan sen sijaan tilaa vievää kauppaa VE0: Vt1:n ja Vt2:n risteysalueelle ei toteuteta kaupan toimintoja 1.2. Kauppa ja kaavoitus Kaavoitus ohjaa kaupan sijoittumista ja tyyppiä. Uudenmaan maakuntakaava vahvistettiin Maakuntakaava kattaa koko Uudenmaan alueen ja sisältää kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet suunnittelukaudelle. Kaupan näkökulmasta olennaista on, että maakuntakaava osoittaa kaupan suuryksiköiden ja keskustatoimintojen paikat.

8 8 Seuraavassa kuvassa kaavakartan punaiset kohdemerkintäneliöt osoittavat keskustatoimintojen alueet, joita kartassa ovat Vihdin kirkonkylä, Nummela sekä Kirkkonummen Veikkola. Kohdemerkinnällä osoitetaan keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueiden yleispiirteinen sijainti. Kuvassa näkyvä ruskeasävy kuvaa taajamatoimintojen aluetta. Valtateiden 1 ja 2 risteysalueen ja Veikkolan kohdilla olevat toisiaan kohti osoittavat nuolet kuvaavat taajamarakenteen laajenemissuuntaa. Tulevaisuudessa E18-tien varrella saattaa olla lähes yhtenäinen taajama Veikkolasta Nummelaan. Kuvan kaava-alueelle on osoitettu vain yksi oranssinkeltainen rengas kuvaamaan merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön mahdollista sijaintia keskustatoimintojen alueen ulkopuolella. Merkintä on osoitettu Lohjan ja Vihdin rajalle Muijalaan. Merkitykseltään seudullinen erikoiskaupan suuryksikkö on pääkaupunkiseudulla kooltaan yli k-m2 ja Uudenmaan muissa kunnissa yli k- m2. Valtateiden 1 ja 2 sekä seututien 110 risteysalue on kaavakartassa merkitty ruskeapunaharmaa-sävyisellä rasteroinnilla. Kohdemerkinnällä on haluttu osoittaa liikenteellisessä solmukohdassa sijaitseva maankäytön kehittämisen kohdealue. Alueelle saa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa liikenteelle, matkailulle ja logistiikkatoiminnoille tarpeellisia tienvarsipalveluita. Merkintä on kohdistettu alueille, joihin kohdistuu maankäyttöpaineita. Suunnittelumääräyksien mukaan alueen maankäytön suunnittelussa on huolehdittava, että alueelle sijoittuvat toiminnot eivät aiheuta yhdyskuntarakenteen hajautumista. Kuva 1 Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (Lähde: Uudenmaan liitto)

9 9 Uudenmaan liitossa on valmisteilla uusi koko maakunnan alueen kattava kaupan palveluverkkoselvitys. Tässä selvityksessä otetaan kantaa myös vähittäiskaupan suuryksiköiden paikkoihin. Ideaparkille suunniteltu alue Vt1:n ja Vt2:n risteyksessä on yksi arvioitavista kohteista. Nummelan eteläosien yleiskaavoitus käynnistettiin Nummelan kehityskuvan ja eteläosien rakennemallien laadinnalla vuonna Keskeisiä tekijöitä rakennemallissa olivat maankäyttö, liikenne ja Espoo-Vihti-Lohja radan linjaus. Seuraavassa on esitetty karttakuva rakennemallista. Kuva 2 Nummelan eteläosien rakennemalli vuodelta Kaupan kannalta rakennemalli osoittaa kaksi uutta keskusta-aluetta: asemanseutu ja Huhmari. Rakennemallissa Ideapark-hankkeen kohdalla on Huhmarin työpaikka-alue. Vihdin kunnan kaavoitusohjelmassa vuodelle 2008 asetettiin etusijalle työpaikat, korkealaatuiset pientaloalueet, keskusta-asuminen sekä taajamien keskustojen kehittäminen ja niiden kasvusuunnat. Osayleiskaavakohteista ajankohtaisin on Nummelan eteläosien osayleiskaava, jolla tutkitaan mahdollisuuksia asukkaan ja työpaikan sijoittumista Nummelan eteläosiin ja Huhmariin vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen osalta kaavoitukseen vaikuttava keskeinen hanke on Länsirataan varautuminen osayleiskaavan yhteydessä. Ratahankkeeseen liittyen valmistui vuoden 2007 lopulla Turunväylän (vt 1) ja Länsiradan liikennekäytäväselvitys (ELVI), jossa on määritelty Espoo - Lohja ratalinjauksen ohella alueen maankäytön sekä tie- ja katuverkon yhdistyminen Turunväylään ja Vanhan

10 10 Turuntiehen. 1 Ideapark vähittäiskaupan suuryksikön mahdollinen sijoittuminen suunnittelualueelle on johtanut siihen että on tarpeen tarkastella koko Nummelan eteläosien aluetta samassa yleiskaavassa Liikennemäärät Liikenteen määrä on kaupalle tärkeä sijoittumiskriteeri. Liikenteellisesti vilkkaat paikat ja suurten teiden risteykset ovat yleensä kiinnostavia sijoittumispaikkoja kaupalle. Seuraavassa kartassa on kuvattu liikenteen määrä Vihdin alueella. Kartassa violetilla värillä on kuvattu tieosuudet, joilla keskimääräinen ajoneuvoliikenne vuorokaudessa ylittää ajon./vrk. Kyseiset tieosuudet sijoittuvat E18-moottoritieosuudelle Lohjalta ja Nummelasta kohti Helsinkiä.. Seuraavaksi vilkasliikenteisimmät päätiet on kuvattu punaisella. E18-moottoritieltä erkanevalla vt2:lla Nummelan ja suunnitteilla olevan Ideaparkin hankesijainnin ohi kulkee vuorokaudessa keskimäärin noin ajoneuvoa. Kaavaillun Ideaparkin hankesijainnin ohi kulkee siis tällä hetkellä yhteensä ajoneuvoa /vrk. Vt2:n kanssa risteävän vt25:n pohjoispuolella liikennemäärä kasvaa lähelle ajoneuvoa vuorokaudessa. Vt25:lla liikennemäärä on Lohjanharjulta vt2:lle myös reilut ajoneuvoa, mutta lähestyttäessä Otalampea putoaa alle ajoneuvoon vuorokaudessa. Kuva 3 Keskimääräinen vuorokausiliikenne tieverkolla vuonna 2006 (Lähde: Tiehallinto) Vihdin Nummelassa yhdistyy kolme valtakunnan päärunkoverkon liikenneyhteyttä. Kaikilla pääteillä esiintyy paljon kauttakulku- ja asiointiliikennettä sisään- ja ulospäin pääkaupunkiseudulle. Vihdin vaikutusalueelta sekä sen kautta kulkee erityisesti 1 Lähde: Vihdin kunnan kaavoituskatsaus 2007

11 11 pendeliliikennettä pääkaupunkiseudun YTV-alueelle. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2005 lopussa yli vihtiläistä eli noin 45 % kunnan työllisestä työvoimasta kävi työssä YTV-alueella. Kuva 4 YTV-alueelle sukuloivien osuus työllisistä (%) (Lähde: YTV 2008)

12 12 2. Väestö ja ostovoima 2.1. Vihdin kaupallinen vaikutusalue Vihdin kaupallinen vaikutusalue muodostuu pääkaupunkiseudun metropolialueen ja Lohjan vaikutusalueen väliin. TNS Gallup Oy:n vuonna 2006 toteuttaman Vaikutusaluetutkimuksen perusteella Vihti lukeutuu Helsingin markkina-alueeseen. Vihdin läntiset naapurikunnat lukeutuvat Lohjan paikallismarkkina-alueeseen. Lisäksi kunnan pohjoinen rajanaapuri Loppi kuuluu Riihimäen paikallismarkkina-alueeseen. Kuva 5 Paikallismarkkina-alueet vuonna 2006 (Lähde: TNS Gallup Oy) Vihdin ja sen kaupallisen keskuksen Nummelan vaikutusalueen laajuuden määrittävät saavutettavuus ja etäisyys kilpaileviin keskuksiin sekä niiden tarjonta Kuntatasolla Nummelan vaikutusalueeseen kuuluvat Vihdin sekä Kirkkonummen Veikkolan asukkaat. Myös Karkkilasta, Nummi-Pusulan eteläosista sekä Lohjan pohjoisosista asioidaan paljon erityisesti Nummelassa sijaitsevissa hypermarketeissa. Muu potentiaalinen asiakaskunta muodostuu valtateiden vt1 ja vt2 liikennevirran pendeliliikenteestä, kesäasukkaista, matkailijoista ja muusta ohikulkuliikenteestä. Seuraavaan karttaa on merkitty Nummelan markkina-alueen lisäksi kilpailevat ja markkina-aluetta rajoittavat hypermarket-tason keskukset.

13 13 Alue v Vihti Karkkila Veikkola Nummi-Pusula Yhteensä kilometriä Kuva 6 Nummelan markkina-alue ja sen asukasmäärä v sekä kilpailevat keskukset Vihdin sijainti kahden erittäin vilkasliikenteisen valtakunnan runkoverkkoon kuuluvan pääväylän risteyskohdassa mahdollistaisi Vihdin vaikutusalueen laajentumisen. Toisaalta kilpailevat keskukset, etenkin pääkaupunkiseutu ja Lohja, vahvistavat kaupan tarjontaansa. Etäisyys pääkaupunkiseudun metropolialueelta sekä siellä sijaitsevat vahvat kilpailevat kaupan keskukset saattavat pitää vaikutusalueen ennallaan. Lohja on tällä hetkellä Vihdin Nummelan vahva kilpailija, mutta mikäli Ideapark toteutuu, niin se tulee heikentämään Lohjan vetovoimaa. Ideaparkin toteutumisen seurauksena Vihdille muodostuisi oma paikallismarkkina-alue. Tulevaisuudessakin Vihdin kaupallisen markkina-alueen ytimen tulevat muodostamaan lähikunnat. Ideaparkin markkina-aluetta rajaavat kilpailevat eritasoiset kaupunkikeskustat sekä niiden kaupan alueet, kuten esimerkiksi Hyvinkää, Riihimäki, Forssa, Salo, Lohja ja Kirkkonummi. Pääkaupunkiseudun suunnassa vastaan tulevat kauppakeskukset Iso Omena, Sello ja Jumbo sekä mm. Espoon Suomenojan ja Vantaan Petikon kaupalliset keskittymät. Lähitulevaisuudessa myös Espoon Lommilaan on suunnitteilla kauppakeskus sekä merkittävästi tilaa vievää kauppaa. Seuraavassa kartassa on kuvattu suunnitteilla olevan Ideaparkin lähivaikutusalueen kunnat. Ideaparkin sijainti on merkitty karttaan sinisellä neliöllä. Kirkkonummen kunnasta vaikutusalueeseen on rajattu vain kunnan pohjoisosan Veikkolan alue. Muiden kuntien rajat kuvaavat kunnan kokonaispinta-alaa. Kartan ohessa on taulukkomuodossa esitetty alueen

14 14 väestö vuonna 2006 sekä kasvuennuste vuoteen Taulukossa ydinvaikutusalueen väestö on eritelty kahteen osaan: Vihti sekä muu ydinvaikutusalue. 2 Alue Vihti oma Muu ydinvaikutusalue Yhteensä Kuva 7 Ideapark-hankeen ydinvaikutusalueen kunnat ja niiden väestöennuste vuoteen 2030 Seuraavissa kahdessa kartassa on kuvattu 5km, 10km, 20km, 30km, 50km ja 100 km ajoetäisyyskehät Ideaparkin hankesijaintiin. Edellä määritelty ydinvaikutusalue on rajattu mustalla pohjakarttaan. Kymmenen kilometrin säde kattaa Vihdin Nummelan ja Kirkkonummen Veikkolan asukkaat vaikutuspiiriinsä. Kahdenkymmenen kilometrin kehä kulkee Kehä III:n sekä Lohjan keskustan kautta. Kolmekymmentä kilometriä puolestaan ulottuu pääkaupunkiseudun suuntaan jo Kehä I:lle asti. Viidenkymmenen kilometrin säteen sisälle mahtuu koko pääkaupunkiseudun metropolialue. Kehän reunoilla sijaitsevat myös mm. Karjaa, Järvenpää ja Hyvinkää. Karttojen alla olevissa taulukoissa on kuvattu väestön määrä vuoden 2005 lopussa eri kehillä sekä säteittäin kumulatiivisesti. Kahdenkymmenen kilometrin säteellä ideaparkin hankesijainnista asui vuoden 2005 lopussa noin henkilöä 2 Vihdin väestöennuste kunnan oman ennusteen mukainen. Pohjois-Kirkkonummen (Veikkola) vuosittaiseksi väestönkasvuksi oletetaan 2 %. Muun ydinvaikutusalueen väestöennusteet Tilastokeskuksen mukaan.

15 15 Kuva 8 5 km 50 km ajomatkaetäisyydet Ideaparkin hankesijainnista Kuva 9 5 km 100 km ajomatkaetäisyydet Ideaparkin hankesijainnista Taulukko 1 Väestö vuoden 2005 lopussa em. kehillä ja kumulatiivisesti säteittäin Asukkaita Asukkaita Kehä Vihti Säde Vihti 0-5 km km km km km km km km km km km km

16 Väestömäärän kehitys v Vihdin väkiluvun kehitys on ollut nousujohtoista. Asukasluku on vuodesta 1980 lähtien kasvanut noin 60 prosentilla. Kasvuvauhti hieman tasaantui 1990-luvulla, mutta lähti jälleen 2000-luvun alussa jyrkempään kasvuvauhtiin. Vuonna 2006 Vihdissä oli asukkaita hieman yli , joista noin eli 40 % asui Nummelan tilastoalueella. Kirkonkylän tilastoalueella asukkaita oli noin eli noin 21 % koko kunnan väestöstä. Seuraavassa kartassa on havainnollistettu väestön sijoittumista Vihdissä sekä lähialueella. Kartta perustuu Tilastokeskuksen Ruutuaineistoon. Kartassa on esitetty väestön määrä 250 metrin ruuduissa vuoden 2005 lopussa. Asutus on keskittynyt hyvien liikenneyhteyksien varrelle ja seurailee pääteitä. Tiheintä asutus oli Vihdin Nummelassa, jossa sinisellä ympyröidyn alueen sisällä asui noin asukasta. Muita lähiseudun asutuskeskittymiä olivat Vihdin Kirkonkylä ja Ojakkala, Kirkkonummen Veikkola sekä Lohjan keskustan pohjoisosat. Kuva 10 Väestö 250 metrin ruuduissa vuoden 2005 lopussa Seuraavassa kuvassa on mallinnettu Nummelan eteläosien väestö- ja työpaikkamäärien kasvua tulevaisuudessa. Rakennemallin taustaoletuksena on ollut Vihtiin vireillä olevan Länsiradan rata- ja asemalinjaus.

17 17 Kuva 11 Etelä-Nummelan rakennemallin mitoituskuva Oheisessa kartassa on kuvattu kuntatason väestömäärien kehitys Tilastokeskuksen vuoden 2006 Väestön ja vuoteen 2025 ulottuvan väestöennusteen perusteella. Ajanjakson loppupuolella ennusteen luotettavuus on heikompi kuin lähitulevaisuudessa. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Vihdin asukasluku kasvaa noin 27 prosenttia eli reilulla asukkaalla. Vihdin kunnan oma väestösuunnite, joka perustuu kunnan tahtotilaan ja kasvumahdollisuuksiin, arvioi kasvun tilastokeskusta suuremmaksi odottaen väkiluvun nousevan yhteensä noin asukkaalla.

18 18 Kuva 12 Ennustettu väestönmuutos kunnittain (Tilastokeskus) Vuoteen 2030 mennessä Vihdin asukasluvun ennustetaan kasvavan lähes asukkaaseen eli kasvua olisi nykytilanteesta noin 65 prosenttia 3. Ennusteen suurin absoluuttinen kasvu kohdistuu Nummelaan. Sen väkiluku kasvaisi noin 68 prosenttia hieman alle asukkaasta noin asukkaaseen. Prosentuaalisesti suurin kasvu on ennustettu Nummelan eteläosiin Torhola-Palojärven alueelle, jonka väkiluku lähtee jyrkkään nousuun vuoden 2020 jälkeen. Taulukko 2 Ennustettu väestönmuutos Vihdin osa-alueittain muutos v nro Alue lkm % 1 Nummela % 2 Lankila % 3 Torhola-Palojärvi % 4 Kirkonkylä % 5 Ojakkala % 6 Jokikunta-Vanjärvi % 7 Tervalampi % 8 Otalampi-Siippoo % 9 Haimoo-Vihtijärvi % 10 Muu % KOKO KUNTA % Alueet 1-3 ovat Nummelan kasvualuetta. Tämän selvityksen laskelmissa on Vihdin kohdalla oletettu, että kunnan laatima väestösuunnite toteutuu. Vaikutusaluetta koskevissa 3 Väestösuunnite on Vihdin kunnan oma. Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan Vihdissä on vuonna 2025 noin asukasta eli noin asukasta kunnan omaa ennustetta vähemmän.

19 19 tarkasteluissa Vihdistä on käytetty kunnan omaa väestösuunnitetta ja muiden kuntien osalta on käytetty Tilastokeskuksen väestöennustetta Ostovoiman kehitys vaikutusalueella Vähittäiskaupan ostovoimaa arvioidaan yleisesti ns. henkilökohtaisen kulutusluvun kautta. Kulutusluku tarkoittaa yhden henkilön vuodessa vähittäiskauppaan kuluttamaa summaa. Kertomalla kulutusluku alueen väestömäärällä saadaan arvio alueella vähittäiskauppaan suuntautuvasta ostovoimasta. Seuraavassa on esitetty tässä selvityksessä käytetyt kulutusluvut, jotka perustuvat Tilastokeskuksen vuonna 2006 tekemään laajaan Kulutustutkimukseen. Kulutusluku ei ole täysin vertailukelpoinen vähittäiskauppojen myyntipotentiaaliin, sillä etenkin erikoiskaupassa vähittäiskaupan kautta kulkee paljon yrityskauppaa. Kulutustutkimuksessa Suomi on jaettu suuralueisiin, tässä selvityksessä on käytetty Etelä-Suomen kulutuslukuja. Seuraavassa on esitetty selvityksessä käytetyt kasvuluvut ja kulutuksen arvioitu kasvu. Kasvuarviot ovat varsin maltillisia. Käytetyt kasvuprosentit ovat päivittäistavarakaupassa 0,7-1 % vuodessa ja erikoistavarassa 1,5-2,5 % vuodessa. Taulukko 3 Vähittäiskaupan kulutusluvut 2006, 2015 ja 2025 Euroa per asukas v.2006 v v Päivittäistavarat ml. Alko Tilaa vievä kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Päivittäistavaroissa kulutusluku on euroa asukasta kohden ja erikoistavaroissa yhteensä euroa. Yksiselitteinen jako tilaa vaativaan ja keskustahakuiseen erikoistavaraan on vaikeaa. Selvästi tilaa vaativaan kauppaan kuuluvia toimialoja ovat kodinkone-, rauta ja huonekalukaupat sekä myös tietokone- ja tietoliikennekaupat. Näihin kohdistuva kulutusluku on reilut euroa vuodessa. Tämän lisäksi tilaa vaativan kaupan toimialoihin kuuluvia tuotteita myydään mm. tavarataloissa (ml. hypermarketit ja halpatavaratalot) sekä muissakin vähittäiskaupoissa. Näin tilaa vaativan kaupan kulutusluku nousee edellä mainittua suuremmaksi. Seuraavassa on tarkasteltu Vihdin vähittäiskaupan ostovoimaa. Ostovoima muodostuu kulutuksen kasvun ja väestökehityksen perusteella. Ostovoima on laskettu kertomalla edellä esitetty kulutusluku väestön määrällä. Kasvuarviossa on huomioitu Vihdin kunnan oma väestösuunnite. Erikoistavarakaupassa kasvu on suurempaa kuin päivittäistavarassa Taulukko 4 Vihdin vähittäiskaupan ostovoima 2006, 2015 ja 2025 Ostovoima, milj. v v v Päivittäistavarat ml. Alko Tilaa vievä kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä

20 20 Vihdissä kulutuksen kasvu yhdessä väestönkasvun kanssa nostaa päivittäistavaroiden ostovoimaa noin 54 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä. Ostovoima siis kasvaa noin 75 % nykyisestä. Koko vähittäiskaupan ostovoima lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2025 mennessä Ostovoiman virtaukset Vihdissä Ostovoiman virtaus syntyy alueella toteutuneen vähittäiskaupan myynnin ja ostovoiman erotuksena. Vähittäiskaupan myynnin lähteenä voidaan käyttää Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin liikevaihtotietoja. Liikevaihdot on seuraavassa taulukossa muutettu myynniksi lisäämällä arvonlisävero (8-22%) ja esitetty toimialoittain. 4 Taulukko 5 Vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä ja myynti Vihdissä vuonna 2006 Toimiala kpl milj. Pt-kaupat Pt-kauppa tavarataloissa 4 46 Alko ja pt-erikoiskauppa 11 7 Pt-kauppa yhteensä Erikoiskauppa tavarataloissa 4 27 Huonekalukauppa 5 1 Kodinkonekauppa 9 3 Rautakauppa 7 10 Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Tavaratalokaupan osuus Vihdin vähittäiskaupan myynnistä oli vuonna 2006 noin 55 prosenttia. Tavaratalokauppa sisältää tässä hypermarketit sekä nk. halpatavaratalot. Päivittäistavarakaupan myynniksi muodostuu yhteensä noin 75 miljoonaa euroa ja erikoistavarakaupan 55 miljoonaa euroa. Vertaamalla näitä lukuja edellä määritettyihin ostovoimalukuihin saadaan ostovoimavirtaukset, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa. Indeksi tarkoittaa myynnin ja ostovoiman suhdetta (%).Indeksin arvo 100 kuvaisi tilannetta, jossa kunta olisi umpio: kaikki ostovoima jäisi omalle alueelle, eikä ulkopuolelta tulisi ostovoimaa sisään. Laskelma ei osoita virtauksien suuntaa. Arvo 100 voi sisältää voimakastakin virtausta alueelle ja sieltä ulos, mutta indeksi säilyy 100:ssa, jos sisään- ja ulosvirtaus ovat yhtä suuret. 4 Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin tiedot poikkeavat jonkin verran luvussa 3.2 esitetyn AC Nielsenin päivittäistavarakaupan myymälärekisterin tiedoista. Pt-kaupat sisältävät Tilastokeskuksen luvuissa kioskit (5 kpl), joita ei AC Nielsenin tilastoissa ole mukana. Myös Alko ja suuri osa pt-erikoiskaupoista puuttuu AC Nielsenin tilastoista. Siksi Tilastokeskuksen mukaan päivittäistavarakauppoja Vihdissä oli 31 ja AC Nielsenin mukaan 16. AC Nielsenin tilastosta puuttuvat yksiköt ovat myynniltään kuitenkin pääosin pieniä.

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus

Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus 1 (12) Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Helsingin seudun kasvu ja kaupan lisätarve... 2 2.1 Väestökehitys ja ennusteet... 2 2.2 Kaupan pinta alan laskennallinen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos 12.3.2009 Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos Lausunto kaupallisista vaikutuksista 2 1. Kaavahanke Ylivieskan Savarin alueella on vireillä asemakaavan muutos- ja laajennushanke. Savarin alue

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SISÄLTÖ Kaupunkikehitys ja kauppa,ramboll Kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteet Paikkatietoaineistot palveluverkkoselvityksessä

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2015 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Keskitulot kasvaneet yhä kaikissa kunnissa edellisvuodesta, mutta tulotaso Suomen keskiarvoa matalampi. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi

Lisätiedot

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT 2 TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSEN TAVOITE Tavoitteena on muodostaa arvio kaupan

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2014 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Kehitys noudattaa koko Suomen kasvua, alueen kunnat kuitenkin Suomen keskiarvon alapuolella. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi kulutus /asukas

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet 17.7.2008 Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet Kaupan sijoittamisen mahdollisuudet 2 Sisältö Sisältö...2 Johdanto...3 Yhteenveto...4 1. Seinäjoki kaupan sijaintipaikkana...6 1.1. Seinäjoen markkina-alueen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO

Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO Elinvoiman indikaattoreita kasvukäytäväalueella / 2014 Osa 3 pendelöinti, asiointi Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen kasvukäytävä -verkosto Konsultti: Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Kauppa-Joupin asemakaavoitus

Kauppa-Joupin asemakaavoitus 10.5.2010 Kauppa-Joupin asemakaavoitus Kaupallisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Kauppa-Jouppi ja Seinäjoen markkina-alue...6 1.1. Selvityksen tavoitteet...

Lisätiedot

20.5.2009. Huittinen. Kaupan palveluverkkoselvitys

20.5.2009. Huittinen. Kaupan palveluverkkoselvitys 20.5.2009 Huittinen Kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö...2 Tiivistelmä...3 1. Johdanto...6 1.1. Lähtökohdat ja tavoitteet... 6 1.2. Tutkimusalue... 7 1.3. Aineistot... 9 2. Kauppa Huittisissa...10

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPAN VERKOSTO JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN

JÄRVENPÄÄN KAUPAN VERKOSTO JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN 1 Vastaanottaja Järvenpään kaupunki, kaupunkikehitys, yleissuunnittelu Seutulantie 12, PL 41 04401 Järvenpää Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 9.10.2013 JÄRVENPÄÄN KAUPAN VERKOSTO JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN

Lisätiedot

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011 2011 Lähtökohdat Raportti II a 10.8.2011 Sisältö Väestö... 4 Asuminen Tuusulassa... 7 Liikenne... 12 Liikkumistottumukset... 12 Joukkoliikenne... 12 Henkilöautoliikenne... 14 Elinkeinot... 15 2 Tuusulan

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys LIITE 6 PIRKKALAN KUNTA Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Sisällysluettelo 1 Asemakaavamuutoksen sisältö... 2 2 Nykytilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

9.5.2008. Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030

9.5.2008. Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 9.5.2008 Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 2 Yhteenveto Selvityksen tavoitteena on päivittää vuonna 2002 valmistunut Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2020 -suunnitelma siten, että se vastaa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Valtakunnallisen alueluokittelun (VALHEA-malli) 2 tarkentaminen raideliikenteen osalta menetelmän

Lisätiedot

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Näkökulmia kaupan yhdyskuntarakenteelliseen sijaintiin SYKEn hankkeissa

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011 Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi Tampereen kaupunki Ikano Retail Centres Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Ylivieskan kaupan rakenne

Ylivieskan kaupan rakenne 25.2.2009 Ylivieskan kaupan rakenne Vähittäiskaupan sijoittumisen lähtökohdat ja muutoksen suunta 2 Sisältö Tiivistelmä...3 1. Lähtökohdat...6 1.1. Ylivieskan keskustan yleiskaavoitus ja maankäytön lähtökohdat...6

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI Raumalla 30.11.2003 TUOMAS SANTASALO Ky www.tuomassantasalo.fi Rauman vähittäiskauppa 2003 1 RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 1 Kaupan toimipaikat

Lisätiedot

ALOITE Kaavan muutosta alueelle ovat hakeneet alueella toimivat yritykset.

ALOITE Kaavan muutosta alueelle ovat hakeneet alueella toimivat yritykset. TEKNIIKKAKESKUS 25.6.2008 (26.02.09) KAAVOITUS JA KAUPUNKISUUNNITTELU OA06066po73.doc POHJA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus/jv/hj TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Kaupallinen selvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus... 1 2

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Osa 1: Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta Oulun seutu, seutuhallitus 20.8.2010 Oulun

Lisätiedot

Saarijärvi ja Pylkönmäki

Saarijärvi ja Pylkönmäki 5.5.2009 Saarijärvi ja Pylkönmäki Kaupan palveluverkkoselvitys 2 Sisältö Sisältö...2 Tiivistelmä...3 1. Johdanto...6 1.1. Lähtökohdat ja tavoitteet... 6 1.2. Tutkimusalue... 7 1.3. Aineistot... 9 2. Kauppa

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema 3.9.2010 Keuruu Kaupallinen asema 2 Sisältö Yhteenveto...3 1. Lähtökohdat ja tavoitteet...5 1.1. Keuruun k... 5 1.1. aupallinen vaikutusalue... 5 1.2. Tavoitteet ja työn rajaukset... 7 2. Ympäristö ja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERHOLAN TAVARATALO KAUPALLISET VAIKUTUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERHOLAN TAVARATALO KAUPALLISET VAIKUTUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERHOLAN TAVARATALO KAUPALLISET VAIKUTUKSET 30.6.2004 2 YHTEENVETO Pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien väestömäärät ja kulutuskysyntä jatkavat kasvuaan. Ostovoiman kasvaessa kauppa vastaa

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035

Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035 Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035 Muistio 10.3.2011 Linea Konsultit Oy 1. Työn tausta ja sisältö Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui helmikuussa 2007. Suunnitelmassa

Lisätiedot

Kaupallisten palveluiden verkosto

Kaupallisten palveluiden verkosto Kaupallisten palveluiden verkosto Keski-Suomi 2005 Pohjois-Savo 2006 Kaksi kaupallisen palveluverkon tutkimusta Sekä Keski-Suomen että Pohjois-Savon tutkimukset on tehnyt Tuomas Santasalo. 2005 ja 2006

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys Mäki-Hannuksen alue Yleiskaavaselostuksen liite SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 1/20 Johdanto Seuraavassa on tarkasteltu kaupan palveluverkkoa

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT Lohja 21.1.2009 Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy www.lykes.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi 1 Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot