Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Vuodenvaihteen ohjeellinen työjärjestys cgi.com 2014 CGI 1 (19)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Vuodenvaihteen ohjeellinen työjärjestys 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (19)"

Transkriptio

1 SONET Vuodenvaihteen ohjeellinen työjärjestys CGI 1 (19)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuodenvaihteen muistilista _ Verokorttipyyntö _ Muuta huomattavaa vuodenvaihteessa _ Matkalaskujen siirto palkanlaskentaan Hoidettava ennen ensimmäisiä palkka-ajoja 4 3 Tammikuun aikana hoidettava 5 4 Vuodenvaihteen toiminnot _ Avataan uudet kalenterivuodet ajoryhmittäin _ Avataan uudet verokaudet ajoryhmittäin _ Avataan uusi porrasverokausi ajoryhmittäin _ Perustetaan uudet kalenterit _ Varmistushakemisto _ Verottomat korvaukset, aikaan sidotut _ Yhteiset a-hinnat _ Palkansaajien muuttuvat luontoisetutiedot _ Muutokset verosääntöjen ylläpitoon TyEL prosentti muutokset Kirjanpidon laskennalliset viennit Työnantajan sosiaaliturvamaksut Ay liittojen ja ay-osastojen prosenttien muutokset Tapaturmavakuutus koodien prosenttimuutokset Vuodenvaihteen jälkeen suoritettavat toimet _ Uusi verokausi _ Uusi lomavuosi huhtikuun alussa CGI 2 (19)

3 1 Vuodenvaihteen muistilista 1.1 Verokorttipyyntö Tehdään verokorttipyyntö verottajalle vuoden loppuun mennessä. Lisätietoja aikataulusta 1.2 Muuta huomattavaa vuodenvaihteessa Sotu-% sekä sosiaalikuluprosentteja koskevat muutokset tehdään, kun vuoden 2014 Viimeiset palkka-ajot on viety kirjanpitoon Kaikki tarvittavat tiedostosiirrot on tehty Kausiveroilmoitukset ja tilitykset on tehty kaikkien ajoryhmien ja yritysten osalta 1.3 Matkalaskujen siirto palkanlaskentaan Mikäli käytössä matkalaskusovellus tehdään matkalaskujen siirto palkanlaskentaan verottajan vuosi-ilmoitusta varten, jos näitä ei ole siirretty kuukausittain. Siirto tehdään uudelle palkkakaudelle esimerkiksi Huom! Siirto on tehtävä ennen kuin vaihdat vuosiparametrit. Matkalaskujen siirto: Palkkakauden toiminnot Tapahtumien muodostus Tapahtumien luonnit Matkalaskut Siirto voidaan tehdä myös valinnalla Matkalaskut poiminnalla. Tässä voidaan valita (maalata), mitkä laskut siirretään kyseessä olevalle palkkakaudelle CGI 3 (19)

4 Tulosta palkkatapahtumien listaus ja tee tarkistus (myös kirjanpitoon). Varmistus ja kumulointi kyseessä olevalle matkalaskujen palkkakaudelle. Siirto tehdään vähintään kerran vuodessa. 2 Hoidettava ennen ensimmäisiä palkka-ajoja o Vuosiparametrit (kalenterivuosi, verokaudet, muut tarvittavat kaudet) o Kalenterit (TY-, LO-, ÄI- kalenterit) o Varmistushakemisto(t) (varmistus, siirto, tilastot,..) o Aikaan sidotut korvaukset / verottomat korvaukset o Yhteiset á-hinta muutokset o Kiinteät palkkaustiedot Luontoisetu muutokset (auto-, puhelin-, ravinto- ja muut edut ) o Verosäännöt vuodelle 2015 (työttömyysvakuutusmaksu, savamaksut, päivärahamaksut) o Eläkelaki muutokset (TyEL -tiedot yrityksittäin, prosentit työnantaja / työntekijä, vakuutusnumero, vakuutusyhtiö ja ilmoitustekniikka) o Automaattisten kirjanpitovientien laskennanohjauksen mahdolliset prosenttimuutokset (työttömyysvakuutusmaksu, tapaturma ja ryhmähenkivakuutus yms. sosiaalikulumaksut) o Sotumaksun muutokset (soturyhmien ylläpito, maksuvapautus) o Ay-maksu- % muutokset 2014 CGI 4 (19)

5 3 Tammikuun aikana hoidettava 1. Verottajan vuosi-ilmoitus (tarkista ohjaukset, mm. yhteenvetotietojen ohjaus) 2. Palkkakortit. Palkkakorteille summat kerätään kausikumuloista. Näiden yhteissumma pitää täsmätä verottajan vuosi-ilmoitusten yhteensä summiin. 3. Lakisääteinen tapaturmavakuutusilmoitus 4. TyEL ja Keva työsuhdeilmoitus 5. Eläkelaitoksen vuosiansioilmoitus 6. Muut tarvittavat vuodenvaihteenlistat päättyneeltä vuodelta 7. Työttömyysvakuutusrahastoilmoitus Eläkeilmoituksista huomattavaa Mikäli olette vuosi-ilmoittaja, ajetaan ensin työsuhdeilmoitukset siltä ajalta, jolta ne on ajamatta. Eläkeilmoitukset kannattaa ajaa vasta sen jälkeen kun loppuvuodesta päättyneiden palvelussuhteiden viimeiset ansiot on maksettu. Näin päättymisilmoitukselle tulostuvat erikseen päättymisvuoden aikana ja uuden vuoden puolella maksetut ansiot CGI 5 (19)

6 4 Vuodenvaihteen toiminnot 4.1 Avataan uudet kalenterivuodet ajoryhmittäin Vuodenvaihteen toimenpiteet Vuosiparametrit Vuosiparametrien ylläpito 01 = Kalenterivuosi 1. Valitaan kehotteelta kumulointikausi 01 = Kalenterivuosi 2. Valitaan kehotteelta vanha voimassaoleva vuosi (merkitty A:lla) ja poistetaan voimassaolo. 3. Avataan uusi vuosi 2015 ja merkitään se voimaan. 4.2 Avataan uudet verokaudet ajoryhmittäin Vuodenvaihteen toimenpiteet Vuosiparametrit Vuosiparametrien ylläpito 05 = Verokausi. Vanhalta vuodelta poistetaan voimassaolo ja avataan uusi vuosi voimaan. Kaudelle merkitään kumulointivuoden alku- ja loppupäivämäärä. Vuoden ensimmäinen verokausi on Uudet ennakonpidätystiedot otettaneen käyttöön , jolloin otetaan käyttöön myös uusi verokausi (20152 käytössä ) CGI 6 (19)

7 Verokausi vaihdetaan myös, jos käytössä on kausikohtainen verotus (ajoryhmän verotustapatieto on 1). 4.3 Avataan uusi porrasverokausi ajoryhmittäin Vuodenvaihteen toimenpiteet Vuosiparametrit Vuosiparametrien ylläpito 06 = Porrastetun laskennan kausi. Vanhalta vuodelta poistetaan voimassaolo ja avataan uusi vuosi voimaan. Vuoden vaihteessa vaihdetaan ainakin 01, 05 ja 06 kumulointikaudet vastaamaan uuden vuoden tietoja. Tarkistettava myös muut kumulointikaudet, jos käytössä (esimerkiksi 03 kilometrien kausi) CGI 7 (19)

8 Jotta muutokset tulevat voimaan (luetaan koneen muistiin) on tehtävä Ajoryhmän vaihto toiminto, vuosiparametrien vaihdon jälkeen. Polku: Sovellustoiminnot Ajoryhmän vaihto. Tämän jälkeen voit halutessasi avata palkkakaudet tammikuun maksupäiville. 4.4 Perustetaan uudet kalenterit Polku: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Perustiedot Perustiedot Kalenterit, Ylläpito TY = Työpäiväkalenteri vuodelle 2015 / 2016 LO = Lomapäiväkalenteri vuodelle 2015 / 2016 ÄI = Äitiyspäiväkalenteri vuodelle 2015 / 2016 (jos käytössä) Kaikki käytössä olevat kalenterit pitää avata. Kalenterit kannattaa perustaa myös vuodelle lma käyttää tulevan vuoden kalenteria tilanteissa, joissa kirjataan tapahtuma pidemmälle ajanjaksolle, esimerkiksi yli vuodenvaihteen olevat poissaolot. TY kalenteri. LO kalenteri. x (pieni x) on työpäivä. x (pieni x) on lomapäivä. Lomasuunnitelma, poissaolot ja palkkatapahtumien kirjaus käyttävät kalenteria CGI 8 (19)

9 4.5 Varmistushakemisto Jos perustetaan uusi varmistushakemisto palkkakauden varmistuksia varten palvelimen/verkon tai työaseman levylle, avataan kyseinen hakemisto myös Sonetin ohjauksiin. Hakemistopolku voi olla kaikkien yritysten ja ajoryhmien yhteinen. Hakemistot voivat olla myös yrityskohtaisia. Tätä ominaisuutta voidaan tarvita esimerkiksi TYVI lähetysten kannalta (OneWay). 1. Tarkista nykyisen varmistushakemiston sijainti Sonetin palkoista Polku: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Käyttöä ohjaavat tiedot Oletushakemistot: Varmistukset. Hakemiston sijainto voi olla esimerkiksi c:\sonet\varm2014\ 2. Perusta uusi hakemisto (folder) resurssien hallinnan kautta palvelimen / verkon tai työaseman levylle. Pyydä tarvittaessa apua omalta mikrotukihenkilöltäsi. Suositus hakemiston nimeksi on varm Muuta Sonetin palkkoihin uusi hakemistopolku Polku: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Käyttöä ohjaavat tiedot Oletushakemistot HUOM! Hakemistopolku päättyy aina, \ -merkkiin CGI 9 (19)

10 Jos, Palkkakauden toiminnot Palkka-ajo toimet Palkka-ajon varmistus toiminnossa, saat ilmoituksen tarkoittaa se sitä, että olet muuttanut hakemistopolun oletushakemistoihin, mutta et ole perustanut hakemistoa koneen levylle. Virhe ilmoitus poistuu hakemiston perustamisen jälkeen. 4.6 Verottomat korvaukset, aikaan sidotut Polku: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Perustiedot Yhteiset a-hinnat Aikaan sidotut korvaukset Ylläpito Korvausten a-hinnoille määritellään voimassaolo. Avataan vuoden 2015 uudet verottomat korvaukset CGI 10 (19)

11 Jos a-hinta pysyy samana, voit jatkaa loppupäivä tietoa vuodella eteenpäin tai voit avata uuden rivin vuodelle Täällä voi olla myös muita asiakaskohtaisia km, päiväraha tai lisien hintoja. Matkalaskut ohjelmisto käyttää näitä verottomien korvausten hintoja. Muuta myös Matkalasku ohjelman ulkomaan päiväraha summat. Polku: Matkalaskut Ohjaustiedot Matkakaavat ja hinnat Ulkomaan päivärahat 4.7 Yhteiset a-hinnat Polku: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Perustiedot Yhteiset a-hinnat Yhteiset a-hinnat Ylläpito Tällä ruudulla on usein muun muassa palkan lisiin tai ruokailuihin liittyviä a-hintoja, lounassetelien hinnat, erilaisia palkkioita yms. Tiedot ovat sääntöryhmäkohtaisia. Esimerkiksi lounassetelien hinnat voivat vaihtua kesken vuoden. Työaikalisien hinnat muuttuvat usein uuden työehtosopimuksen voimaantulon yhteydessä. 4.8 Palkansaajien muuttuvat luontoisetutiedot. Lähinnä auto-, puhelin-, ravinto- ja asuntoedun verotusarvo tiedot. Tee muutokset palkansaajien palkkaustietoihin. Polku: Palkansaajan perustiedot Palkansaajatiedot Kiinteät palkkaustiedot 2014 CGI 11 (19)

12 Luontoisetu rivien summat muutetaan, mikäli tiedot muuttuvat. Esimerkki: Ota autopuhelinetu rivi alas, anna uusi alkupäivämäärä, muuta summa halutuksi ja tallenna enterillä. Toimi samoin muiden muuttuvien kiinteiden palkanerien osalla. Kun palkansaajan kaikki tarvittavat rivit on muutettu, paina enter. Kyseessä on historia tieto, alkupäivämäärä on HUOM! Ei laiteta loppupäivämäärä tietoja vuoden 2014 riveille, vaan ohjelma tekee ne automaattisesti. lmallisesti voidaan laskea autoedun verotusarvo. Autoedun arvon laskennasta on oma erillinen ohje. Puhelinetu summan muutoksen voi tehdä myös Kiinteän palkan korotus toiminnolla. HUOM! Määrätty palkkalaji: tee ensin kiinteiden ja yksikköpalkkojen varmistus. 4.9 Muutokset verosääntöjen ylläpitoon Polku: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Perustiedot Verotustiedot Verosäännöt Annetaan vuodelle 2015 tiedot CGI 12 (19)

13 2014 CGI 13 (19)

14 4.10 TyEL prosentti muutokset Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Perustiedot Eläketiedot Eläkelait Ylläpito 4.11 Kirjanpidon laskennalliset viennit Polku: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Käyttöä ohjaavat tiedot Autom. kp-vientien laskennan ohjaus Tiedot ovat yritys- / ajoryhmäkohtaisia CGI 14 (19)

15 4.12 Työnantajan sosiaaliturvamaksut Polku: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Perustiedot Perustiedot Soturyhmät Ylläpito 2014 CGI 15 (19)

16 4.13 Ay liittojen ja ay-osastojen prosenttien muutokset. Polku: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Perustiedot Ay-tiedot Ay-liitot 4.14 Tapaturmavakuutus koodien prosenttimuutokset Polku: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Perustiedot Tilastotiedot Tapaturmavakuutuskoodit, Ylläpito 2014 CGI 16 (19)

17 5 Vuodenvaihteen jälkeen suoritettavat toimet 5.1 Uusi verokausi Uusi verokausi helmikuun alusta, kun 2015 vuoden uudet verokortit tulevat voimaan Vuodenvaihteen toimenpiteet Vuosiparametrit Vuosiparametrien ylläpito 05 = Verokausi Vanhalta vuodelta poistetaan voimassaolo ja avataan uusi vuosi voimaan. Vuoden toinen verokausi on CGI 17 (19)

18 Määritys on yritys-/ ajoryhmäkohtainen. Muista tehdä ajoryhmän vaihto muutoksen jälkeen, jotta muutos tulee voimaan koneen muistissa. Uusien verokorttitietojen päivityksestä palkansaajille on erillinen ohje. Nyt voit tehdä palkkakaudet valmiiksi maaliskuun loppuun. Tämä tehdään myös, jos käytössä on palkkakausikohtainen verotus CGI 18 (19)

19 5.2 Uusi lomavuosi huhtikuun alussa Tämän määrityksen mukaan kerrytetään tuntipalkkaisten lomavuosiansio ja kuukausipalkkaisilla lomapalkan lisät. Vaihto tehdään, kun päättyvän lomanmääräytymisvuoden viimeinen palkkakausi on tehty loppuun. Huomioi vaihto vuosittain samaan aikaan siten, että kerryttäviä jaksoja ja/tai kuukausia on sopiva määrä. Polku: Vuodenvaihteen toimenpiteet Vuosiparametrit Vuosiparametrien ylläpito 02 = Lomavuosi Vanhalta vuodelta 2014 poistetaan voimassa olo ja avataan uusi kumulointivuosi voimaan (2015). Määritys on yritys- / ajoryhmäkohtainen. Muista tehdä Ajoryhmän vaihto muutoksen jälkeen, jotta muutos tulee voimaan koneen muistissa. Nyt voit halutessasi perustaa palkkakaudet vuoden loppuun asti CGI 19 (19)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (20)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (20) SONET Eläkeilmoitukset TYEL 2014 CGI 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖELÄKEVAKUUTUS... 3 1.1 Eläkelakitiedot... 3 1.1.1 Vakuutustiedot... 5 1.2 Palkansaajan tiedot... 5 1.3 Ansioerittely... 7 2 TYEL-ILMOITUKSET...

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (18)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (18) SONET Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto 2014 CGI 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 VEROTIETOJEN MUUTOKSET... 3 1.1 Vuoden 2015 ennakonpidätystiedot... 3 1.1.1 VEROKORTTIMUUTOKSET 1.2.2015... 4 1.1.2

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 16.12.2009. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 7.1.2014. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014

ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014 ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 8 LISENSSIEHDOT... 9 1 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

Henix-palkanlaskenta, versio 14

Henix-palkanlaskenta, versio 14 Henix-palkanlaskenta, versio 14 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. (09) 503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto... 1 1. Yleistä... 4 2. Ohjelman käyttöönottovaihe... 5 2.1. Parametrien

Lisätiedot

lemonsoft O PA S V U O D E N VA I H T E E S E E N 2 0 1 4-2 0 1 5

lemonsoft O PA S V U O D E N VA I H T E E S E E N 2 0 1 4-2 0 1 5 lemonsoft OPAS VUODENVAIHTEESEEN 2014-2015 Palkanlaskennan vuodenvaihde Lemonsoft palkanlaskenta ei vaadi vuodenvaihteessa erillisiä vuodenvaihdeajoja. Työajan lyhennyksien osalta tulee käyttämättömät

Lisätiedot

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Palkanlaskenta Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENTA Tämä palkanlaskentakäsikirja sisältää kolme osaa. Lyhyen esittelyn jälkeen on pikaopas, josta saa nopeasti käsityksen ohjelmiston luonteesta

Lisätiedot

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENNAN PIKAOPAS 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Luetpalkanlaskentaohjelmiston pikaopasta, jossa käsitellään palkanlaskennan perustoimintoja. Varsinaisessa palkanlaskennan

Lisätiedot

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.80

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.80 Versioseloste Versio 6.80 Oppaan päiväys: 23.12.2011. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596,

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.00

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.00 Versioseloste Versio 6.00 Oppaan päiväys: 22.12.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.1. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved.

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.1. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0 Ohjelmistomuutokset Toukokuu 2014 2 (46) 1 Kirjanpito ja reskontra... 5 1.1 Tositteiden hyväksyntä ja arkistointi... 5 1.2 Ostolaskujen käsittelymerkintöjen arkistointi...

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE 2012-2013

DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE 2012-2013 DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE 2012-2013 HUOM: Tarkista että käytössä on versio 1.6300 tai uudempi. VUOSI-ILMOITUS 2012 Tulosta Tarkistuslista ja tarkista että tiedot ovat oikein ENNEN kuin muodostat TYVItiedoston

Lisätiedot

2.0 Ominaisuudet ja käyttö

2.0 Ominaisuudet ja käyttö Lyhyt opas käyttöön Sisällys 1.0 Yleistä 2.0 Ominaisuudet ja käyttö 2.1 Päävalikko 2.2 Tietojen luku Semel TM4000-taksamittarista 2.3 Ajot 2.3.1 Ajopäiväkirja 2.3.2 Ajovaraukset 2.3.3 Tulosteet 2.3.4 Ylläpito

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja Visma L7 ÄlyALV Käsikirja Oppaan päiväys: 11.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562 120 Visma Software Oy pidättää

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 1. Yleistä Sporttirekisterissä on erittäin monipuolinen

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Viimeisimmät muutokset & lisäykset Datamikeen Asiakasrekisteri/laskutus, reskontra, pankkiyhteysohjelma, kellokorttisysteemi

Viimeisimmät muutokset & lisäykset Datamikeen Asiakasrekisteri/laskutus, reskontra, pankkiyhteysohjelma, kellokorttisysteemi Viimeisimmät muutokset & lisäykset Datamikeen Asiakasrekisteri/laskutus, reskontra, pankkiyhteysohjelma, kellokorttisysteemi 29.11.2002. Poimittu lista voidaan hakea ilman varastonpäivitystä ruksaamalla

Lisätiedot

Tikon 6.3.0 Muutokset versiosta 6.2.0 SP1. Toukokuu 2013 1 (15) Tikon versio 6.3.0. Ohjelmistomuutokset

Tikon 6.3.0 Muutokset versiosta 6.2.0 SP1. Toukokuu 2013 1 (15) Tikon versio 6.3.0. Ohjelmistomuutokset Toukokuu 2013 1 (15) Tikon versio 6.3.0 Ohjelmistomuutokset Toukokuu 2013 2 (15) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.3.0 tehdyt muutokset... 4 1. Kirjanpito ja reskontra... 4 1.1. Ostolaskun käsittelijöiden

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot