Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL cgi.com 2014 CGI 1 (20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (20)"

Transkriptio

1 SONET Eläkeilmoitukset TYEL 2014 CGI 1 (20)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖELÄKEVAKUUTUS Eläkelakitiedot Vakuutustiedot Palkansaajan tiedot Ansioerittely TYEL-ILMOITUKSET Yleistä Kuukausi-ilmoittaja Kuukausi-ilmoitus Vuosi-ilmoittaja Työsuhdeilmoitus Vuosiansioilmoitus Eläkelain vaihto palkansaajalle RAPORTIT Eläkeilmoitustiedot Henkilöluettelo vakuutusyhtiöittäin Ilmoitusvertailu Eläkeansio kuukausittain Työntekijän eläkemaksut Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut Palkansaajat ikäryhmittäin Eläkeilmoitusten täsmäytys Muut Eläkelaitoksen henkilöluettelo Ilmoitusrekisteritiedot CGI 2 (20)

3 1 TYÖELÄKEVAKUUTUS 1.1 Eläkelakitiedot Sijainti: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Perustiedot Eläketiedot Eläkelait 1. Maksut Vakuutustiedot: Eläkemaksu -%: kokonaisprosentti (tarkennetaan vuosittain) Eläkeraja: tuloraja, jonka alle jäävät kuukausiansiot eivät kuulu eläketilitykseen (tarkennetaan vuosittain) Työtunnit/kk: tarvittaessa annettava kuukauden työtunnit (TyEL ei tarvitse tätä tietoa) Palkansaajan maksut (vähennysten laskenta käyttää): Eläkemaksu -%: Alemman eläkemaksun prosentti, jota käytetään perinnässä sen kuukauden loppuun, jolloin palkansaaja täyttää korkeampaa eläkemaksua edellyttävän iän. Perintäprosentti tarkennetaan vuosittain. Korotettu eläkemaksu -%: Korotettu eläkemaksuprosentti, jota peritään seuraavan kuukauden alusta, kun palkansaaja on täyttänyt korkeampaan maksuun edellyttävän iän. % tarkennetaan vuosittain. Työnantajamaksu, kirjanpito: 2014 CGI 3 (20)

4 Työnantajamaksu -%: Työnantajan normaali maksu -%, kun lasketaan varausta siirrossa kirjanpitoon. Prosentin suuruus riippuu siitä, miten viennit halutaan yrityksessä kohdentaa kirjanpitoon, joko suoraan tase tileille tai menotilien kautta. (joko suoraan koko prosentti, tai palkansaaja maksu -% vähennettynä). Työnantajamaksu -%, korotettuna: Työnantajamaksu - %:n korotetun maksun osuus, kun lasketaan varausta siirrossa kirjanpitoon. Tasetili, Muuttuva tili, Kiinteä tili: Työnantajan maksun kp -tilit. Tasetili, Muuttuva tili ja Kiinteä tili. Työnantajamaksujen tilit, joita käytetään kirjapitoaineiston luonnissa. 2. Ikärajat, tilit ja laskurit Perinnän ikärajat, tutkitaan syntymävuoden ja kuukauden perusteella: Eläkemaksujen alaikäraja: Ikä vuosina, jonka täytettyään, palkansaajalta ryhdytään perimään eläkemaksua Korotettu maksu alkaa: Ikä vuosina, jonka täytettyään, palkansaajalta peritään korotettua eläkemaksua. Eläkemaksujen yläikäraja: Ikä vuosina, jonka jälkeen palkansaajalta ei peritä eläkemaksua. Eläketilit, laskurit: Eläkemaksun tili: Kirjanpitotili, jolle palkansaajan eläkemaksu kohdistetaan vähennysten laskennassa. Eläkkeen kustpaikka: Kustannuspaikka, jolle palkansaajilta perityt eläkemaksut kohdistetaan. Jos kustannuspaikkaa ei anneta, käytetään palkkalajilla olevaa kustannuspaikkaa tai palkansaajan kotikustannuspaikkaa, jos vähennysten laskennan ohjauksessa (toimintopalkin Ohjaus, josta välilehti Kustannusten kohdistus) niin on merkitty. Eläkelaskuri: 15 (sovelluksen oletuslaskurina 15) Eläkelakikohtainen laskuri: Ei käytetä TyEL laskennassa Eläkelakityyppi : 6 (TyEL) 2014 CGI 4 (20)

5 1.1.1 Vakuutustiedot Sijainti: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Perustiedot Eläketiedot Eläkelait Ylläpito Toimintopalkin Vakuutustiedot Eläkelaki: Haetaan kehotteelta Eläkelaki, jonka tietoja tallennetaan/ muutetaan. Yhtiö: Tallennetaan, jos käytössä on yhtiökäsittely Voimassaolo: Vakuutuksen voimassaolopäivämäärät Vakuutusnumero: Vakuutusyhtiön antama vakuutusnumero Vakuutusyhtiö: Vakuutusyhtiön koodinumero, jossa valitun eläkelain ja juridisen yhtiön eläkevakuutus on. Vakuutusyhtiön tieto on pakollinen tieto. Ilmoitustekniikka: Määritellään kyseisen vakuutuksen ilmoitustekniikka. Ilmoitustekniikasta on sovittava vakuutusyhtiön kanssa. Kuukausi-ilmoittaja: tehdään TyEL -kuukausi-ilmoitus. Kuukausi-ilmoittajan maksut ovat ajan tasalla, eikä erillistä vuosi-ilmoitusta tarvita. Vuosi-ilmoittaja: tehdään TyEL -työsuhdeilmoitus ja TyEL vuosiansioilmoitus 1.2 Palkansaajan tiedot Eläketiedot Sijainti: Palkansaajan perustiedot Sopimustietojen ylläpidot Palkkausperusteet Eläketiedot -välilehti 2014 CGI 5 (20)

6 Eläkelaki: Eläkelaki, jonka piiriin palkansaajan eläketurva kuuluu. Eläkeryhmä: Tallennetaan palkansaajalle eläkeryhmä, mikäli sellainen on käytössä. Eläkeryhmän käytöstä on sovittava vakuutusyhtiön kanssa. Eläkeosasto: Eläkeosasto, johon henkilö kuuluu. Eläkeosaston käytöstä on sovittava vakuutusyhtiön kanssa. Työnimike: Ko. tieto ei ole enää käytössä. Eläkeikä: Palkansaajan eläkeikä. Eläkepvm: Eläkepäätöksen myöntämispäivämäärä tai eläkkeelle lähtöpäivämäärä. Eläkelain alkupvm: Eläkeilmoitusten poikkeava työsuhteen alkupäivämäärä. Ilmoitusohjelma päivittää kenttään automaattisesti eläkelain piiriin tulemisen alkupäivän, kun palkansaaja täyttää 18 vuotta. Jos palkansaaja siirtyy kuukausi-ilmoituksesta vuosi-ilmoituksen piiriin, päivittää ohjelma tähän automaattisesti päivämäärän, josta alkaen palkansaaja kuuluu vuosi-ilmoituksen piiriin. Jos henkilön ansiot ovat työsuhteen alussa jääneet alle ansiorajan ja raja ylittyy myöhemmin työsuhteen aikana, päivitetään tähän sen kuukauden ensimmäinen päivä, jonka aikana ansioraja on ylittynyt. Tätä päivämäärä käytetään jatkossa vuosi-ilmoituksessa henkilön työsuhteen alkupäivänä. Kuukausi-ilmoitus ei tutki tätä päivämäärää CGI 6 (20)

7 Eläkelain päätt.pvm: Eläkeilmoitusten poikkeava työsuhteen loppupäivämäärä. Eläkeilmoitusohjelma päivittää tähän automaattisesti eläketurvan päättymispäivän, jos työsuhde päättyy ja se on alkanut ennen kuin henkilö on täyttänyt 68 vuotta. Päättymispäiväksi päivitetään sen kuukauden viimeinen päivä, jonka aikana henkilö täyttää 68 vuotta. Jos henkilö siirtyy vuosi-ilmoituksesta kuukausi-ilmoituksen piiriin, päivittää ohjelma tähän automaattisesti päivämäärän, johon asti henkilö on kuulunut vuosi-ilmoituksen piiriin. Tätä päivämäärää käytetään vuosi-ilmoituksessa henkilön työsuhteen loppupäivänä. Kuukausi-ilmoituksessa ei tutkita tätä päivämäärää. Lask.eläkepvm: Tietoa ei tarvita TyEL:ssä Eläkevakuutusmaksun esto: Valinta merkitään, jos halutaan estää palkansaajan henkilökohtaisen eläkevakuutusmaksun pidätys. Eläkeilmoitustiedot Sijainti: Palkansaajan perustiedot Palkansaajatiedot Sopimustietojen ylläpidot Eläkeilmoitustiedot: Eläkeilmoitustiedoista nähdään eläkevakuutusyhtiölle lähetyt eläkeilmoitukset mm. alkamisilmoitukset. Tieto päivittyy Eläkeilmoitustietoihin tiedoston teon yhteydessä. Ilmoitustietoihin on mahdollista myös tallentaa ns. korjattuja eläkeansioita. Näihin kenttiin voidaan syöttää ansiot, jotka on ilmoitettu jotain muuta kautta vakuutusyhtiölle. Ilmoitusvertailussa nämä ansiot ovat ensisijaisia, kun haetaan ilmoitettuja ansioita. 1.3 Ansioerittely Ansioerittelylle on mahdollista tulostaa palkansaajan palkan maksupäivänä voimassa oleva vakuutusyhtiö. Tiedon tulostumista ohjataan ansioerittelyn tulostuksen ohjauksessa. Polku: Palkkakauden toiminnot Palkka-ajotoimet Ansioerittelyn tulostus Ansioerittely Tulostuksen ohjaus Välilehti 2 / Tulostetaan eläkevakuutusyhtiö erittelylle 2014 CGI 7 (20)

8 2014 CGI 8 (20)

9 2 TYEL-ILMOITUKSET 2.1 Yleistä TyEL -vakuutuksella järjestetään työntekijöille eläketurva. Työntekijöiden eläkkeet lasketaan heidän työansioistaan ja kustannetaan työnantajien ja työntekijöiden TyEL -maksuilla. Eläkevakuutus on pakollinen. Työntekijää varten pitää ottaa TyEL-vakuutus, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: työtehdään työsuhteessa työntekijä on vuotias työstä maksettu palkka on vähintään tai ylittää vuosittaisen ansiorajan kuukaudessa. TyEL -vakuuttaminen alkaa työntekijän 18-vuotispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta. Työnantaja ja eläkevakuutusyhtiö sopivat vakuutuskohtaisesti käytettävästä ilmoitustekniikasta. Ilmoitustiedostot muodostetaan vakuutusyhtiöittäin erikseen kuukausi-ilmoituksista ja erikseen vuosiilmoituksista. Jos henkilöllä on useampia palvelussuhteita, tehdään jokaisesta palvelussuhteesta oma tietueensa. Jos käytössä on ketjutetut palvelussuhteet (yhtäjaksoisia palvelussuhteita, joista ei omia alkamis- / päättymisilmoituksia) tehdään jokaisesta ketjutetusta palvelussuhteesta oma tietueensa. Vakuutusyhtiölle ilmoitettava alkamispäivä ei aina ole sama kuin työsuhteen alkupäivä. Alkamispäivä voi olla myös eläkelain tai vakuutuksen alkupäivä. Ilmoitukselle haetaan ilmoitusajankohtana voimassa olevat palkansaajatiedot. Jos vakuutusnumero vaihtuu ilmoitusjaksolla, palkansaajasta lähtee ilmoitus päättyvän vakuutuksen vakuutusyhtiöille, joka taas huolehtii ilmoituksen eteenpäin uuden vakuutuksen vakuutusyhtiölle. 2.2 Kuukausi-ilmoittaja Kuukausi-ilmoitus Kuukausi-ilmoittaja ilmoittaa tiedot työntekijöistä ja heille maksatuista ansioista kuukausittain tehtävällä ilmoituksella. Ansiot ilmoitetaan sen kuukauden palkaksi, jona ne on maksettu. Vakuutusmaksu muodostuu tehdyn ilmoituksen perusteella ja erääntyy maksettavaksi vakuutusyhtiön ilmoittamassa aikataulussa. Kuukausi-ilmoittajan ei tarvitse tehdä vuoden lopussa erillistä vuosi-ilmoitusta vakuutetuista työntekijöistä. Kuukausi-ilmoituksella muodostetaan aineisto niistä vakuutuksista, joille on eläketiedoissa merkittynä ilmoitustekniikaksi Kuukausi-ilmoittaja. Kuukausi-ilmoitus on vakuutustasoinen eli samalla vakuutusyhtiöllä olevat vakuutukset ilmoitetaan samalla kertaa. Tiedostot muodostuvat erikseen vakuutusyhtiöittäin. Raportti ja tiedosto: 2014 CGI 9 (20)

10 Polku: Eläketiedot TyEL Kuukausi-ilmoitus Kuukausi-ilmoittajan maksut ovat ajan tasalla, eikä erillistä vuosi-ilmoitusta tarvita. 2.3 Vuosi-ilmoittaja Työsuhdeilmoitus Työsuhdeilmoitus muodostetaan niiden palkansaajien tiedoista ja vakuutuksista, joiden eläkelain tiedoissa on merkitty ilmoitustekniikaksi Vuosi-ilmoittaja. Työsuhdetiedot on ilmoitettava vähintään neljännesvuosittain vakuutusyhtiön ohjeissa olevan aikataulun mukaisesti. Jos käytössä on monta vakuutusyhtiötä, muodostetaan tiedostot vakuutusyhtiöittäin. Toimintopalkin Ohjaustiedoista on tarkistettava poissaolokoodien eläkekoodit. Eläkekoodi pitää olla kaikilla niillä poissaolokoodeilla, joista vakuutusyhtiö haluaa ilmoitettavan. Samoin tarkistetaan eläkelaitoksen työsuhteen päättymissyykoodit CGI 10 (20)

11 Päättymissyykoodeille, jotka liittyvät esim. yhtiön tai ajoryhmän tms. vaihtoon ja joista ei tehdä normaalia työsuhteen päättymisilmoitusta, pitää valita kohta Ei eläkelaitoksen päättymisilmoitusta. lma tutkii näissäkin tapauksissa sen, vaihtuuko siirron yhteydessä vakuutusnumero. Jos vakuutus vaihtuu, tehdään automaattisesti Vakuutuksen siirto -ilmoitus. Ilmoitus tehdään, jos Työsuhde on alkanut tai päättynyt ilmoitusjaksolla Vakuutus vaihtuu ilmoitusjakson aikana Eläkeryhmä tai eläkeosasto vaihtuu ilmoitusjakson aikana Henkilö siirtyy kuukausi-ilmoituksesta vuosi-ilmoituksen piiriin Henkilö siirtyy vuosi-ilmoituksesta kuukausi-ilmoituksen piiriin Toimenpidekoodit, ilmoitettavat poissaolot tms. löytyvät Vakuutusyhtiön omista ilmoitusohjeista. Päättymisilmoituksella ilmoitetaan ansiot joko vuoden alusta, työsuhteen alusta tai edellisestä päättymisilmoituksesta alkaen. Jos palkansaajan kuukausiansiot jäävät työsuhteen alussa alle eläkelaille määritellyn ansiorajan, ei alkamisilmoitusta tehdä vaan työsuhde jää odottamaan. Ansiorajan ylittymistä tutkitaan näiden odottavien työsuhteiden osalta seuraavissa ilmoitusjaksoissa. Kun ansioraja ylittyy, tehdään alkamisilmoitus. Työsuhteen alkupäiväksi ilmoitetaan sen kuukauden ensimmäinen päivä, jonka aikana ansioraja ylittyy. Tämä päivä viedään myös palkansaajalle eläkelain alkupäiväksi. Jos palkansaajan työsuhde on päättynyt edellisenä vuonna, mutta hänelle maksetaan palkkaa vielä seuraavan vuoden alussa, näytetään nämä ansiot erikseen omissa kentissään Työsuhdeilmoituksella. Eläkeilmoitustiedoissa summat näytetään myös omissa kentissään. Polku: Eläketiedot TyEL Työsuhdeilmoitus 2014 CGI 11 (20)

12 Ajoryhmävalinta: Ajoryhmä: Ilmoitus tehdään aktiivisena olevan ajoryhmän tiedoista. Ajoryhmävalinta: Ilmoitus tehdään valituista ajoryhmistä. Yhtiövalinta: Ilmoitukselle voidaan valita tietyn yhtiön henkilöitä Tulostusjärjestys: Aakkosittain: Tulostus aakkosittain Yhtiöittäin: Tulostus yhtiöittäin/aakkosittain Tulostetaanko: Tarkistuslista: Tarkistuslista voidaan tulostaa milloin tahansa. Lista ja tiedosto: Kun valitaan lista ja tiedosto, tulostetaan samalla tarkistuslista sekä tehdään tiedosto. Tiedostot muodostuvat erikseen vakuutusyhtiöittäin. Tiedostoa luotaessa annetaan polku, mihin aineisto muodostuu (polku jää muistiin seuraavaa kertaa varten). Muodostuva aineisto nimetään ohjelmallisesti TS_VVKA_Vakyhtiö.yrtun eli esimerkin vuosiansioilmoituksen nimi olisi TS_1202_Uusi yhtiö CGI 12 (20)

13 Tulostetaan vain yhteenveto: Merkitään, jos halutaan tulostaa tiedoston yhteenvetotiedot vertailtavaksi tarkistuslistan lopputietojen kanssa. Valinta on aktiiviseksi, jos on valittu Lista ja tiedosto. Korjausilmoitus: Jos aikaisemmin on ilmoitettu virheelliset ansiotiedot tai ansioita on maksettu päättymisilmoituksen jälkeen, voidaan muuttuneet ansiotiedot ilmoittaa uudella ilmoituksella (ns. korjausilmoitus). Ensin tulostetaan raporteista Ilmoitusvertailu, josta tiedot tarkistetaan. Raportti vertailee laskuriin 15 kertyneitä ansioita ilmoitettuihin ansioihin. Päivityksellä muodostuu palkansaajan eläkeilmoitustietoihin merkintä korjauksesta. Nyt voidaan tulostaa korjausilmoitukset omaan tiedostoonsa lisävalinnalla Jos näytöllä on valittu 'Korjausilmoitukset', tutkitaan palkansaajan eläkeilmoitustiedoista, onko jollakin rivillä merkitty kohta 'Korjaus eläkeilmoitukseen'. Jos merkintä löytyy, tehdään tästä rivistä uusi ilmoitus ilmoitushetkellä löytyvillä tiedoilla. Kun tiedosto muodostetaan, merkintä poistuu samalla palkansaajan eläkeilmoitustiedoista. Eläkeilmoitustietoihin viedään uusi rivi, jonka kausitunnuksen lopussa on 'K' merkkinä siitä, että kyseessä on ns. korjausilmoitus. Rajaus: Ajalta: Työsuhdeilmoituksessa aika on koko neljännes eli esimerkiksi ajanjaksona 1.4.vvvv 30.6.vvvv maksetut palkat. Ansiot mukaan koko vuodelta: Tällä valinnalla voidaan ohjata ansioiden ilmoittamista niin, että ilmoitukselle otetaan mukaan myös ne ansiot, jotka on maksettu saman kalenterivuoden aikana jakson päättymispäivän jälkeen (käytetään mm. yrityssiirtotilanteissa). Tilitysvuosi: Ilmoitettava vuosi Kausi: Oletuksena on neljännesvuosittainen ilmoittaminen kausi kausi kausi kausi 04 Vuosiansiot kausi 05 Jos työsuhdeilmoitukset tehdään kuukausittain, kausitunnuksena voidaan käyttää ilmoituskuukauden numeroa CGI 13 (20)

14 Palkansaajanumero: Käytetään tarkistettaessa yksittäisen palkansaajan ilmoitusta. TyEL -ansioraja: Haetaan eläkelain tiedoista ko. vuoden ansioraja. Työsuhdeilmoitusten jälkeen tulostetaan vielä Huomautuslista, josta nähdään puuttuvia tietoja esim. ansiorajan alitukset, vakuutukselta puuttuvat vakuutustiedot, palkansaajan eläkevakuutus ei ole voimassa, henkilön ansiotietoja ei löydy tms CGI 14 (20)

15 2.3.2 Vuosiansioilmoitus Vuosiansioilmoituksen tekevät vuosi-ilmoittajat ja sillä ilmoitetaan voimassaolevien ja edelleen jatkuvien työsuhteiden ansiotiedot. Ansiot ilmoitetaan joko vuoden alusta, työsuhteen alusta tai edellisestä päättymisilmoituksesta alkaen. Myös päättyneet poissaolot (ehdot täyttävät) ilmoitetaan vuosiansioilmoituksella. Polku: Eläketiedot TyEL Vuosiansioilmoitus Ajoryhmävalinta Ajoryhmä: Ilmoitus tehdään aktiivisena olevasta ajoryhmästä Ajoryhmävalinta: Ilmoitus tehdään useammista valituista ajoryhmistä yhtäaikaisesti. Yhtiövalinta: Ilmoitukselle voidaan valita tietyn yhtiön henkilöitä Tulostusjärjestys Aakkosittain: Tulostus aakkosittain Yhtiöittäin: Tulostus yhtiöittäin/aakkosittain Tulostetaanko Tarkistuslista: Tarkistuslista voidaan tulostaa milloin tahansa Lista ja tiedosto: Kun valitaan Lista ja tiedosto, tulostetaan samalla tarkistuslista sekä tehdään tiedosto alkuvalikolla näkyvään hakemistoon. Tiedostot muodostuvat erikseen vakuutusyhtiöittäin CGI 15 (20)

16 Tulostetaan vain yhteenveto: Jos halutaan tarkistuksia varten tulostaa vain ilmoitusten yhteenvetotiedot Polku ja tiedosto: Tiedostoa luotaessa annetaan polku, mihin aineisto muodostuu. Annettu polku jää muistiin seuraavaa kertaa varten. Muodostuva aineisto nimetään ohjelmallisesti VU_VVKA_Vakyhtiö.yrtun eli esimerkin vuosiansioilmoituksen nimi olisi VU_1205_Uusi yhtiö.25 Rajaus Ajalta: Vuosi-ilmoituksessa aika on koko vuosi eli ilmoitettavan vuoden aikana maksetut palkat. Ansiot mukaan koko vuodelta: Normaalisti vuosiansioilmoitukselle otetaan mukaan ansiot, jotka on maksettu annetun ajanjakson sisällä. Valintaa käytetään lähinnä Työsuhdeilmoituksella ilmoitettavissa ansioissa. Tilitysvuosi: ilmoitettava vuosi Kausi: 05 Vuosi-ilmoitus Palkansaajanumero: käytetään tarkistuksissa TyEL -ansioraja: Merkitään ko. vuoden ansioraja. Muodostuvan listan loppuun tulostuu Huomautuslista, josta nähdään mm. vakuutukselta puuttuvat pakolliset vakuutustiedot, palkansaajan eläkevakuutus ei ole voimassa, henkilön ansiotietoja ei löydy tms. 2.4 Eläkelain vaihto palkansaajalle Toimintoa voidaan käyttää esim. tilanteessa, jossa vanha eläkelaki muutetaan ajoryhmän palkansaajille uudeksi eläkelaiksi. Eläkelain vaihto suoritetaan ajoryhmäkohtaisesti ja sitä on käytettävä harkitusti. Yksittäiset eläkelain muutokset tehdään suoraan palkansaajan perustietoihin CGI 16 (20)

17 3 RAPORTIT 3.1 Eläkeilmoitustiedot Työsuhde- ja vuosiansioilmoitus päivittää Eläkeilmoitustietoihin tiedot lähetetyistä ilmoituksista, josta ne haetaan Eläkeilmoitustiedot raportille. Polku: Eläketiedot TyEL Raportit: Tulostusjärjestys Yksiköittäin: Tulostus yksiköittäin/aakkosittain Aakkosittain: Tulostus aakkosittain Palkansaaja: Jos halutaan tulostaa yksittäisen palkansaajan tiedot tarkastelua varten. Valinta aktivoi rajauksista kentän Palkansaajanumero. Valinnat Eläkelakivalinta: Voidaan valita tulostettavaksi vain halutut eläkelait (monivalinta) Ilmoitustunnusvalinta: Mahdollisuus valita tulostettavaksi raportille esim. alkamisilmoitukset tai useita eri ilmoitustunnuksia (monivalinta). Rajaus Palkansaajanumero: Kenttä aktivoituu, jos Tulostusjärjestyksessä on valittu Palkansaaja. Ilmoituskausi: Eläkeilmoituksen kausitunnus (vuosi + kausitunnus). Ilmoitusjakso: I neljännes (1), II neljännes (2), III neljännes (3) tai IV neljännes (4) Lpt vertailupvm: Lopputilin vertailupäivä eli niitä palkansaajia ei oteta mukaan, joiden työsuhde on päättynyt ennen annettua rajapäivää. 3.2 Henkilöluettelo vakuutusyhtiöittäin Listalta voi tarkistaa, mihin vakuutukseen palkansaaja on kuulunut ja minkä ajan siihen on kuulunut sekä tämän jakson ansiotiedot. Polku: Eläketiedot TyEL Raportit: 2014 CGI 17 (20)

18 3.3 Ilmoitusvertailu Ilmoitusvertailu on apuväline, jolla palkanlaskija voi tarkistaa eläkeilmoitusten tilanteen. Polku: Eläketiedot TyEL Raportit: Puuttuvat alkamiset -valinnalla voidaan tulostaa puuttuvat alkamisilmoitukset tai tarkistaa, onko päättymisilmoituksen teon jälkeen tehty ansion korjauksia. Päättyneiden palvelussuhteiden ansiovertailu, jolla verrataan päättymisilmoituksella ilmoitettua summaa eläkelaskurin summaan. Vertailu tehdään samalta ajanjaksolta, jolta päättymisilmoituksen ansiot on ilmoitettu sekä työsuhteen päättymisen jälkeen maksettuihin ansioihin. Päivitetään eläkeilmoituksiin: Jos ko. valinta on merkitty, voidaan tarvittaessa samalla asettaa merkintä Palkansaajan Eläkeilmoitustietoihin kenttään <Korjaus eläkeilmoitukseen>. Merkityistä voidaan tehdä Korjausilmoitus -tiedosto. Kun tiedosto tehdään, poistuu samalla ko. merkintä Palkansaajan tiedoista. Ilmoitusansiona käytetään ensisijaisesti palkansaajan eläkeilmoitustiedoissa annettua korjattua ansiota. Jos sitä ei ole, käytetään ilmoitusansiota CGI 18 (20)

19 3.4 Eläkeansio kuukausittain Polku: Eläketiedot TyEL Raportit Eläkeansio kuukausittain Tarkistuslistan avulla voidaan verrata vakuutuksittain eläkelaitokselle ilmoitettua ansiosummaa, verollista ansiota (laskuri 1) ja eläkeansioita (laskuri 15). Ilmoitussummasta puuttuu niiden henkilöiden ansiot, jotka ovat olleet alle eläkelain ansiorajan/kk. Nämä summat ovat mukana eläkeansiossa. Tuloste voidaan tulostaa haluttaessa myös palkansaajittain (kuukausittain). 3.5 Työntekijän eläkemaksut Työntekijöiltä perityt eläkemaksut voidaan tulostaa vakuutuksittain. Perityistä maksuista eritellään omiin sarakkeisiinsa eläkeansio, normaali maksu ja korotettu maksu CGI 19 (20)

20 Raportin jälkeen tulostuu vielä Huomautuslista pois jääneistä sekä hylkäyksen syy. 3.6 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut Raportti tulostaa työntekijöiltä perityt työttömyysvakuutusmaksut ja perinnän perusteansion (yleensä verollinen ansio) sekä perityt maksut Yhteensä. 3.7 Palkansaajat ikäryhmittäin Ikäryhmittäin -raportti tulostaa alkuvalikolla olevien ikäryhmien mukaiset palkansaajat. Ikäryhmiä voi tarvittaessa muuttaa, mutta annetut ikäryhmät eivät jää muistiin. Mikäli tulostuskuukautta ei anneta, tulostetaan koko vuodelta. 3.8 Eläkeilmoitusten täsmäytys Taulukkomuotoinen työkalu eläkemaksujen täsmäytykseen vuositasolla. Taulukkoon haetaan eriteltyjä tietoja eläkemaksuista ja niiden perusteista. Täsmäytystaulukon käytöstä on oma ohjeistus. 3.9 Muut Eläkelaitoksen henkilöluettelo Tulostetaan työtekijöiden eläkeansiot vuoden alusta. Kausivalinnalla summat haetaan kausikumulointilaskureista. Samalla huomioidaan eläkelain muutos. Raportti on samantyyppinen kuin Henkilöluettelo vakuutusyhtiöittäin Ilmoitusrekisteritiedot Raportin avulla voidaan tarkistaa eri ilmoituskausilla tai eri ilmoitustyypillä lähteneitä eläkeilmoitustietoja. Raportti näyttää myös ilmoitetut ansiot päättymisilmoituksella ja vuosiansioilmoituksella CGI 20 (20)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (10)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (10) SONET Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle 2014 CGI 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 PALKKAILMOITUS VAKUUTUSYHTIÖLLE... 3 1.1 Tilastoa varten avattavat vakuutuskoodit... 3 1.2 Palkansaajatiedot... 4 1.3 Palkkailmoitus

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot

TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen

TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen Ohje 1 (8) TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen Vuosi-ilmoitustekniikka 1.1.2012 Ohje 2 (8) 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt,

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Vuodenvaihteen ohjeellinen työjärjestys 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (19)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Vuodenvaihteen ohjeellinen työjärjestys 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (19) SONET Vuodenvaihteen ohjeellinen työjärjestys 2014 2014 CGI 1 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuodenvaihteen 2014 2015 muistilista 3 1.1 _ Verokorttipyyntö... 3 1.2 _ Muuta huomattavaa vuodenvaihteessa... 3 1.3

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen Versio 3.0-1.1.2012 (päivitetty 2015) Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 195 000 www.ilmarinen.fi TAUSTAA

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Ilmoitukset. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (10)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Ilmoitukset. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (10) SONET TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Ilmoitukset 2014 CGI 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON ILMOITUKSET... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Ilmoittaminen vuonna 2014... 3 1.2.1 Sähköinen asiointi...

Lisätiedot

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt, joiden mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

PALKKAHALLINTO VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. kausivero_palkat.doc

PALKKAHALLINTO VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. kausivero_palkat.doc PALKKAHALLINTO VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010 Sisällysluettelo 1 SONET PALKANLASKENTA JA KAUSIVEROILMOITUS...1 1.1 Yleistä...1 1.2 Muutokset sovelluksessa...1 1.3 Kausiveroilmoitus sovelluksessa pääpiirteittäin...2

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa 2 Sisällys 1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa... 3 2 Sosiaalivakuutus- ym. maksut... 4 3 Uudet verokortit... 7 4 TyEL vuosi-ilmoitus sähköisesti... 10 5 TVR palkkasummailmoitus sähköisesti... 11

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (18)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (18) SONET Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto 2014 CGI 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 VEROTIETOJEN MUUTOKSET... 3 1.1 Vuoden 2015 ennakonpidätystiedot... 3 1.1.1 VEROKORTTIMUUTOKSET 1.2.2015... 4 1.1.2

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje. Ulosotto. Ulosoton laskenta 21.9.2012 1 (24)

Asiakirjatyyppi Ohje. Ulosotto. Ulosoton laskenta 21.9.2012 1 (24) Ulosotto Ulosoton laskenta 2012 21.9.2012 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 ULOSOTTO 3 1.1 _ Yleistä... 3 1.2 _ Ulosotettava määrä 1.1.2012 alkaen... 3 2 LASKENTAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT 8 2.1 _ Ohjaukset... 8 2.1.1

Lisätiedot

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Ajantasaisimmat työeläkemaksut Vaivattomat sähköiset työkalut Asiantuntijat käytettävissäsi Liiketoimintaasi

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 2 Matalapalkkatuki 6 Rajoitetusti verovelvollisen lievennetty lähdevero vuonna 2006

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Veronumero. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (5)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Veronumero. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (5) SONET Veronumero 2014 CGI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 VERONUMERO... 3 1.1 Yleistä... 3 2 VERONUMEROPYYNTÖ... 3 2.1 Palkansaajan verotiedot... 3 2.2 Pyyntöaineiston luonti... 4 3 VASTAUSTIEDOSTON LUKU... 5

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa 2 Sisällys 1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa... 3 2 Sosiaalivakuutus- ym. maksut... 4 3 Uudet verokortit... 7 4 TyEL vuosi-ilmoitus sähköisesti... 11 5 TVR palkkasummailmoitus sähköisesti... 12

Lisätiedot

Vastaajat toivoivat lisää ohjeistusta palvelun käyttöönottovaiheeseen sekä yleiskuvausta palvelun toiminnallisuuksista.

Vastaajat toivoivat lisää ohjeistusta palvelun käyttöönottovaiheeseen sekä yleiskuvausta palvelun toiminnallisuuksista. 22.8.2011 1 Palkka.fi käyttäjäkyselyn tuloksia ja vastuksia kysymyksiin Kiitos teille 569 aktiiviselle vastaajalle! Vastaajat toivoivat lisää ohjeistusta palvelun käyttöönottovaiheeseen sekä yleiskuvausta

Lisätiedot

TyEL-ansiotietojen sähköinen ilmoittaminen

TyEL-ansiotietojen sähköinen ilmoittaminen OHJE 1 (5) TyEL-ansiotietojen sähköinen ilmoittaminen Kuukausi-ilmoitustekniikka 1.1.2012 OHJE 2 (5) 1 TAUSTAA Tämä kuvaus määrittelee säännöt, joiden mukaan Eläke-Fennian asiakkaat voivat tehdä ansioilmoitukset

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide: Uusi Alv-yhteenvetoilmoitus / käyttöönotto Myynnin perustiedot EU-tavarakaupan osalta Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Lisätiedot

Maksut ja todistukset

Maksut ja todistukset Maksut ja todistukset Helena Alkula-Stening Katja Kajander Mari Laine Riikka Nivus Varman työeläkepäivät 2011 Ennakoi Työeläkemaksut merkittävä menoerä yrityksen toiminnassa Ovatko vakuutusmaksusi oikealla

Lisätiedot

TyEL-vuosi-ilmoitusopas. Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat

TyEL-vuosi-ilmoitusopas. Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat TyEL-vuosi-ilmoitusopas Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat 2 Veritas Eläkevakuutus tarvitsee eläkkeiden ja vakuutusmaksujen laskentaa varten työnantajalta vuosittain työntekijöiden työsuhde- ja

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (33)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (33) SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS 2014 2014 CGI 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS... 3 2 VUOSI-ILMOITUKSEN SISÄLTÖ... 5 2.1 SAAJAKOHTAINEN VUOSI-ILMOITUS VEROTTAJALLE... 9 2.2 RAJOITETUSTI

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas Vuosi-ilmoituksen täyttöohjeet, vuonna 2014 tai aikaisemmin maksetut palkat Pensions-Alandia tarvitsee eläkkeiden ja vakuutusmaksujen laskentaa varten työnantajalta vuosittain

Lisätiedot

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ TAI YHTEYSHENKILÖ. TEL-L vakuutettujen rekisteri (T):

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ TAI YHTEYSHENKILÖ. TEL-L vakuutettujen rekisteri (T): Henkilötietolain (523/99) 1 (5) Pvm Nro 19.3.2015 3 1 REKISTERINPITÄJÄ Nimi KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA Postiosoite PL 1 Postinumero ja -toimipaikka 00098 VARMA Puhelin 010 2440 Käyntiosoite

Lisätiedot

KUUKAUSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS

KUUKAUSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS KUUKAUSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen kuukausi-ilmoituksen tekemiseen Versio 2.0-1.1.2012 (päivitetty 2015) Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 195 000 www.ilmarinen.fi TAUSTAA Tämä

Lisätiedot

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40 Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.40 Oppaan päiväys: 22.12.2010. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 6.11.2007

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 6.11.2007 6.11.2007 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 6.11.2007 Palkkalaskelmalle on mahdollista saada lisätietoja Voit tallentaa palkkalaskelmalle vapaata tekstiä 160 merkkiä. 6.11.2007 1 (3) Työntekijälle ei voi tallentaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

28.1.2014. Pauliina Kovanen

28.1.2014. Pauliina Kovanen 28.1.2014 Pauliina Kovanen Tarvittaessa ei palkanmaksua ilmoitus verohallintoon TVR:lle myös kausityönantajailmoitus Joulu-tammikuu: Kokonaispalkkojen ilmoitus vakuutusyhtiöille (työttömyysvakuutus TVR,

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 Mikä on TYVI? TYVI-operaattorit TYVI on lyhenne joka tulee sanoista Tiedot Yritykseltä VIranomaisille. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2005

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Verokannat... 2 2.1 Eu-tavaraoston verokannat... 2 2.2 Eu-palvelujen ostojen

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Sisällys. 1 Ay selvitystietojen sähköinen välitys Fivaldin kautta Perustiedot Ilmoitukset... 7

Sisällys. 1 Ay selvitystietojen sähköinen välitys Fivaldin kautta Perustiedot Ilmoitukset... 7 2 Sisällys 1 Ay selvitystietojen sähköinen välitys Fivaldin kautta... 3 2 Perustiedot... 3 3 Ilmoitukset... 7 1 Ay selvitystietojen sähköinen välitys Fivaldin kautta Visma Fivaldin kautta on mahdollista

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

VISMA ECONET PALKANLASKENTA 2012/2013 15.11.2012

VISMA ECONET PALKANLASKENTA 2012/2013 15.11.2012 VISMA ECONET PALKANLASKENTA 2012/2013 15.11.2012 Viime vuodenvaihteen tilanne Verohallinto suosittelee rakennusalan yrityksiä hakemaan ennakonpidätystietojen suorasiirtojen yhteydessä veronumeroa työntekijöilleen.

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Visma L7 Lomapalkat. Asiakaspäivät

Visma L7 Lomapalkat. Asiakaspäivät Visma L7 Lomapalkat Asiakaspäivät Oppaan päiväys: 30.4.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi L7/Liinos6: 0207 560 506 Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas Vuosi-ilmoituksen täyttöohjeet, vuonna 2016 tai aikaisemmin maksetut palkat Pensions-Alandia tarvitsee eläkkeiden ja vakuutusmaksujen laskentaa varten työnantajalta vuosittain

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS

TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS ELÄKETURVAKESKUS 1.12.2010 1 (8) TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS Sisällysluettelo 1 TÄYTTÖOHJE... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Tammikuu 2013 1 (6) Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Ohjelmistomuutokset Tammikuu 2013 2 (6) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 SP1 tehdyt muutokset... 3 1. Kirjanpito ja reskontra (6.2.0 SP1)... 3 1.1.

Lisätiedot

13.1.2011. PalloVerkko

13.1.2011. PalloVerkko PalloVerkko SISÄÄNKIRJAUTUMINEN n sisään kirjautuminen kohdasta Kirjaudu PalloVerkkoon SEURAKÄYTTÄJÄN VALIKKO n valikossa näkyy seurakäyttäjän omat perustiedot / edustusoikeudet / pelipassit Tehtäväni

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset 2 Sisällys 1. Yleisraportin määritys... 3 1.2. Määrittelyn perustiedot... 3 2. Yleisraportin sarakkeistomääritys... 5 2.1. Sarakkeistomäärityksen tiedot...

Lisätiedot

Siirtolupa- ja vakuutustiedot REKI0136...60 Rekisteröinnin yhteenveto REKI0110...62

Siirtolupa- ja vakuutustiedot REKI0136...60 Rekisteröinnin yhteenveto REKI0110...62 1 SIIRTOLUPA SIIRTOLUPA...1 Uuden siirtoluvan myöntäminen...3 Siirtolupatietojen haku REKI0131...3 Siirtolupatietojen haku valmistenumerolla...4 Siirtolupatietojen haku REKI0131...4 Uusi siirtolupa Ajoneuvon

Lisätiedot

Visma Econet Palkat Versioseloste, versio 5.60

Visma Econet Palkat Versioseloste, versio 5.60 Visma Econet Palkat Versioseloste, versio 5.60 Oppaan päiväys: 19.12.2008. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Aditro Tikon palkanlaskenta

Aditro Tikon palkanlaskenta Marraskuu 2010 1 (8) Marraskuu 2010 2 (8) Sisällysluettelo 1. Version käyttöönottoajankohta... 3 2. 2.1. Toimenpiteet ennen version käyttöönottoa... 3 Tietokantojen muunto... 3 2.2. Siirtoasetusten muutokset...

Lisätiedot

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana Aloitussivu näyttää seuraavalta. Sen kautta voi siirtyä haluttuihin toimintoihin. JÄSENREKISTERIN SELAUS/MUOKKAAMINEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Sonet laskutusliittymä

Sonet laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Kustannuspaikat... 3

Lisätiedot

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten YHDISTYS: Merkitse tähän kohtaan HAL RASTITA: Uusi jäsen jos liityt ensimmäistä kertaa Hätäkeskusammattilaisten liittoon EDELLINEN LIITTO JA EROAMISPÄIVÄ, mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon HALiin

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

KÄYTTÖVINKKEJÄ. Ketjutukset automatisoi toiminnot valmiiksi. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy

KÄYTTÖVINKKEJÄ. Ketjutukset automatisoi toiminnot valmiiksi. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy KÄYTTÖVINKKEJÄ Ketjutukset automatisoi toiminnot valmiiksi 22.5.2017 1 YLEISTÄ Voidaan tulostaa yhden tai useamman yrityksen raportit yhdellä kertaa Raportteja ei tulosteta näytölle, vaan ohjelma muodostaa

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3 Tärkeitä lukuja vuodelle 2015 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2 Ravintoetu 2 Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3 Kotimaan päivärahat 2015 3 Kilometrikorvaus

Lisätiedot

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti... 1 KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI0168...2 Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...3 Koenumerotietojen haku REKI0168...3 Koenumerotodistuksen

Lisätiedot

HRMobi Esimies. HRMobi Esimiestoimintojen KÄYTTÖOHJE

HRMobi Esimies. HRMobi Esimiestoimintojen KÄYTTÖOHJE HRMobi Esimies HRMobi Esimiestoimintojen KÄYTTÖOHJE HRMobi -esimies HRMobi -esimiesliittymä älypuhelimiin, tabletteihin ja selaimiin. Esimies näkee helposti työntekijöiden työvuorot puhelimessaan. Esimies

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 554/2012 Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito Suomen Kennelliitto ry. 19.5.2014 2(12) Yhdistystietojen ylläpito Sisältö: Yhdistystiedot -välilehden näkyminen... 3 Yhdistyksen

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Palkkahallinnon visio

Palkkahallinnon visio Palkkahallinnon visio Missä olemme nyt? 5/31/2011 1 Palkkaraportointi aiheuttaa merkittäviä hallinnollisia kustannuksia Suomessa Palkkahallinto tuottaa: - Palkkalaskelmat työntekijöille - Tiedot vakuutusyhtiöille

Lisätiedot

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito 27.11.2017 1 (16) Tikon Kirjanpito etasku 27.11.2017 2 (16) 1 Liittymäaineisto... 3 2 Lisenssit... 3 3 Toiminnon kuvaus... 3 4 Käyttöönotto... 4 4.1 SFTP-tunnukset... 4 4.2 Hakemisto... 4 4.3 Siirtoasetus...

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen työnantajalle Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Tietoa EU-maista tulevien työntekijöiden vakuuttamissäännöistä Työnantajan muistilista A1 Mikä on A1-todistus? Maksa ulkomaalaisesta työntekijästäsi

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

1 Sähköiset veroilmoitukset

1 Sähköiset veroilmoitukset 2 Sisällys 1 Sähköiset veroilmoitukset... 3 1.1 Tilikartta... 3 1.2 Verolomakkeet... 5 1.3 Lomakkeiden päivitys ja tallennettujen arvojen kopiointi... 7 1.4 Tulostus... 7 1.5 Lomakkeiden tulostaminen paperille

Lisätiedot

Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille. Kuopio 4.1.2012

Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille. Kuopio 4.1.2012 Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille Kuopio 4.1.2012 1 Palkka.fi Laskee työntekijän palkan sivukuluineen Muodostaa maksut: nettopalkka, ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksu,

Lisätiedot

V10 Palkat ja tiedonkeruu, versio (8.0)

V10 Palkat ja tiedonkeruu, versio (8.0) V10 Palkat ja tiedonkeruu, versio (8.0) 06/2014 CGI Group Inc. 2013 3 PALKAT Perustiedot V10 PALKAT uusia ominaisuuksia Laskentaryhmä 0: Perustiedoissa on käytössä laskentaryhmä 0, jolla saadaan koodisto

Lisätiedot

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Laskujen välitys / Perustiedot / Välitystavat... 4 2.1 Laskut asiakkaan sähköpostiin... 4 2.2 Laskujen lähetys tulostuspalveluun... 7 3 Yrityksen oletusvälitystapa... 9 4 Yritysrekisteri...

Lisätiedot

Poistuvan tavaran netti-ilmoittaminen

Poistuvan tavaran netti-ilmoittaminen Poistuvan tavaran netti-ilmoittaminen Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapuminen

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Lisätiedot

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä Näin tarkistat palkkalaskelmasi Esimerkkejä eri palkan eristä Kuukausipalkka ja lisät Työaikaan liittyvät lisät maksetaan toteutuneen työvuorolistan mukaisena. Sunnuntailisänä maksetaan yksinkertainen

Lisätiedot

Maaseutuyrittäjä työnantajana

Maaseutuyrittäjä työnantajana Maaseutuyrittäjä työnantajana Työsuhteiset henkilöt (TyEL) Työeläkelakeja sovellettaessa noudatetaan työsopimuslain mukaista työsopimuksen käsitettä. Työsuhde määritellään työsopimuksen tunnusmerkistön

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot