Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL cgi.com 2014 CGI 1 (20)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (20)"

Transkriptio

1 SONET Eläkeilmoitukset TYEL 2014 CGI 1 (20)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖELÄKEVAKUUTUS Eläkelakitiedot Vakuutustiedot Palkansaajan tiedot Ansioerittely TYEL-ILMOITUKSET Yleistä Kuukausi-ilmoittaja Kuukausi-ilmoitus Vuosi-ilmoittaja Työsuhdeilmoitus Vuosiansioilmoitus Eläkelain vaihto palkansaajalle RAPORTIT Eläkeilmoitustiedot Henkilöluettelo vakuutusyhtiöittäin Ilmoitusvertailu Eläkeansio kuukausittain Työntekijän eläkemaksut Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut Palkansaajat ikäryhmittäin Eläkeilmoitusten täsmäytys Muut Eläkelaitoksen henkilöluettelo Ilmoitusrekisteritiedot CGI 2 (20)

3 1 TYÖELÄKEVAKUUTUS 1.1 Eläkelakitiedot Sijainti: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Perustiedot Eläketiedot Eläkelait 1. Maksut Vakuutustiedot: Eläkemaksu -%: kokonaisprosentti (tarkennetaan vuosittain) Eläkeraja: tuloraja, jonka alle jäävät kuukausiansiot eivät kuulu eläketilitykseen (tarkennetaan vuosittain) Työtunnit/kk: tarvittaessa annettava kuukauden työtunnit (TyEL ei tarvitse tätä tietoa) Palkansaajan maksut (vähennysten laskenta käyttää): Eläkemaksu -%: Alemman eläkemaksun prosentti, jota käytetään perinnässä sen kuukauden loppuun, jolloin palkansaaja täyttää korkeampaa eläkemaksua edellyttävän iän. Perintäprosentti tarkennetaan vuosittain. Korotettu eläkemaksu -%: Korotettu eläkemaksuprosentti, jota peritään seuraavan kuukauden alusta, kun palkansaaja on täyttänyt korkeampaan maksuun edellyttävän iän. % tarkennetaan vuosittain. Työnantajamaksu, kirjanpito: 2014 CGI 3 (20)

4 Työnantajamaksu -%: Työnantajan normaali maksu -%, kun lasketaan varausta siirrossa kirjanpitoon. Prosentin suuruus riippuu siitä, miten viennit halutaan yrityksessä kohdentaa kirjanpitoon, joko suoraan tase tileille tai menotilien kautta. (joko suoraan koko prosentti, tai palkansaaja maksu -% vähennettynä). Työnantajamaksu -%, korotettuna: Työnantajamaksu - %:n korotetun maksun osuus, kun lasketaan varausta siirrossa kirjanpitoon. Tasetili, Muuttuva tili, Kiinteä tili: Työnantajan maksun kp -tilit. Tasetili, Muuttuva tili ja Kiinteä tili. Työnantajamaksujen tilit, joita käytetään kirjapitoaineiston luonnissa. 2. Ikärajat, tilit ja laskurit Perinnän ikärajat, tutkitaan syntymävuoden ja kuukauden perusteella: Eläkemaksujen alaikäraja: Ikä vuosina, jonka täytettyään, palkansaajalta ryhdytään perimään eläkemaksua Korotettu maksu alkaa: Ikä vuosina, jonka täytettyään, palkansaajalta peritään korotettua eläkemaksua. Eläkemaksujen yläikäraja: Ikä vuosina, jonka jälkeen palkansaajalta ei peritä eläkemaksua. Eläketilit, laskurit: Eläkemaksun tili: Kirjanpitotili, jolle palkansaajan eläkemaksu kohdistetaan vähennysten laskennassa. Eläkkeen kustpaikka: Kustannuspaikka, jolle palkansaajilta perityt eläkemaksut kohdistetaan. Jos kustannuspaikkaa ei anneta, käytetään palkkalajilla olevaa kustannuspaikkaa tai palkansaajan kotikustannuspaikkaa, jos vähennysten laskennan ohjauksessa (toimintopalkin Ohjaus, josta välilehti Kustannusten kohdistus) niin on merkitty. Eläkelaskuri: 15 (sovelluksen oletuslaskurina 15) Eläkelakikohtainen laskuri: Ei käytetä TyEL laskennassa Eläkelakityyppi : 6 (TyEL) 2014 CGI 4 (20)

5 1.1.1 Vakuutustiedot Sijainti: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Perustiedot Eläketiedot Eläkelait Ylläpito Toimintopalkin Vakuutustiedot Eläkelaki: Haetaan kehotteelta Eläkelaki, jonka tietoja tallennetaan/ muutetaan. Yhtiö: Tallennetaan, jos käytössä on yhtiökäsittely Voimassaolo: Vakuutuksen voimassaolopäivämäärät Vakuutusnumero: Vakuutusyhtiön antama vakuutusnumero Vakuutusyhtiö: Vakuutusyhtiön koodinumero, jossa valitun eläkelain ja juridisen yhtiön eläkevakuutus on. Vakuutusyhtiön tieto on pakollinen tieto. Ilmoitustekniikka: Määritellään kyseisen vakuutuksen ilmoitustekniikka. Ilmoitustekniikasta on sovittava vakuutusyhtiön kanssa. Kuukausi-ilmoittaja: tehdään TyEL -kuukausi-ilmoitus. Kuukausi-ilmoittajan maksut ovat ajan tasalla, eikä erillistä vuosi-ilmoitusta tarvita. Vuosi-ilmoittaja: tehdään TyEL -työsuhdeilmoitus ja TyEL vuosiansioilmoitus 1.2 Palkansaajan tiedot Eläketiedot Sijainti: Palkansaajan perustiedot Sopimustietojen ylläpidot Palkkausperusteet Eläketiedot -välilehti 2014 CGI 5 (20)

6 Eläkelaki: Eläkelaki, jonka piiriin palkansaajan eläketurva kuuluu. Eläkeryhmä: Tallennetaan palkansaajalle eläkeryhmä, mikäli sellainen on käytössä. Eläkeryhmän käytöstä on sovittava vakuutusyhtiön kanssa. Eläkeosasto: Eläkeosasto, johon henkilö kuuluu. Eläkeosaston käytöstä on sovittava vakuutusyhtiön kanssa. Työnimike: Ko. tieto ei ole enää käytössä. Eläkeikä: Palkansaajan eläkeikä. Eläkepvm: Eläkepäätöksen myöntämispäivämäärä tai eläkkeelle lähtöpäivämäärä. Eläkelain alkupvm: Eläkeilmoitusten poikkeava työsuhteen alkupäivämäärä. Ilmoitusohjelma päivittää kenttään automaattisesti eläkelain piiriin tulemisen alkupäivän, kun palkansaaja täyttää 18 vuotta. Jos palkansaaja siirtyy kuukausi-ilmoituksesta vuosi-ilmoituksen piiriin, päivittää ohjelma tähän automaattisesti päivämäärän, josta alkaen palkansaaja kuuluu vuosi-ilmoituksen piiriin. Jos henkilön ansiot ovat työsuhteen alussa jääneet alle ansiorajan ja raja ylittyy myöhemmin työsuhteen aikana, päivitetään tähän sen kuukauden ensimmäinen päivä, jonka aikana ansioraja on ylittynyt. Tätä päivämäärä käytetään jatkossa vuosi-ilmoituksessa henkilön työsuhteen alkupäivänä. Kuukausi-ilmoitus ei tutki tätä päivämäärää CGI 6 (20)

7 Eläkelain päätt.pvm: Eläkeilmoitusten poikkeava työsuhteen loppupäivämäärä. Eläkeilmoitusohjelma päivittää tähän automaattisesti eläketurvan päättymispäivän, jos työsuhde päättyy ja se on alkanut ennen kuin henkilö on täyttänyt 68 vuotta. Päättymispäiväksi päivitetään sen kuukauden viimeinen päivä, jonka aikana henkilö täyttää 68 vuotta. Jos henkilö siirtyy vuosi-ilmoituksesta kuukausi-ilmoituksen piiriin, päivittää ohjelma tähän automaattisesti päivämäärän, johon asti henkilö on kuulunut vuosi-ilmoituksen piiriin. Tätä päivämäärää käytetään vuosi-ilmoituksessa henkilön työsuhteen loppupäivänä. Kuukausi-ilmoituksessa ei tutkita tätä päivämäärää. Lask.eläkepvm: Tietoa ei tarvita TyEL:ssä Eläkevakuutusmaksun esto: Valinta merkitään, jos halutaan estää palkansaajan henkilökohtaisen eläkevakuutusmaksun pidätys. Eläkeilmoitustiedot Sijainti: Palkansaajan perustiedot Palkansaajatiedot Sopimustietojen ylläpidot Eläkeilmoitustiedot: Eläkeilmoitustiedoista nähdään eläkevakuutusyhtiölle lähetyt eläkeilmoitukset mm. alkamisilmoitukset. Tieto päivittyy Eläkeilmoitustietoihin tiedoston teon yhteydessä. Ilmoitustietoihin on mahdollista myös tallentaa ns. korjattuja eläkeansioita. Näihin kenttiin voidaan syöttää ansiot, jotka on ilmoitettu jotain muuta kautta vakuutusyhtiölle. Ilmoitusvertailussa nämä ansiot ovat ensisijaisia, kun haetaan ilmoitettuja ansioita. 1.3 Ansioerittely Ansioerittelylle on mahdollista tulostaa palkansaajan palkan maksupäivänä voimassa oleva vakuutusyhtiö. Tiedon tulostumista ohjataan ansioerittelyn tulostuksen ohjauksessa. Polku: Palkkakauden toiminnot Palkka-ajotoimet Ansioerittelyn tulostus Ansioerittely Tulostuksen ohjaus Välilehti 2 / Tulostetaan eläkevakuutusyhtiö erittelylle 2014 CGI 7 (20)

8 2014 CGI 8 (20)

9 2 TYEL-ILMOITUKSET 2.1 Yleistä TyEL -vakuutuksella järjestetään työntekijöille eläketurva. Työntekijöiden eläkkeet lasketaan heidän työansioistaan ja kustannetaan työnantajien ja työntekijöiden TyEL -maksuilla. Eläkevakuutus on pakollinen. Työntekijää varten pitää ottaa TyEL-vakuutus, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: työtehdään työsuhteessa työntekijä on vuotias työstä maksettu palkka on vähintään tai ylittää vuosittaisen ansiorajan kuukaudessa. TyEL -vakuuttaminen alkaa työntekijän 18-vuotispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta. Työnantaja ja eläkevakuutusyhtiö sopivat vakuutuskohtaisesti käytettävästä ilmoitustekniikasta. Ilmoitustiedostot muodostetaan vakuutusyhtiöittäin erikseen kuukausi-ilmoituksista ja erikseen vuosiilmoituksista. Jos henkilöllä on useampia palvelussuhteita, tehdään jokaisesta palvelussuhteesta oma tietueensa. Jos käytössä on ketjutetut palvelussuhteet (yhtäjaksoisia palvelussuhteita, joista ei omia alkamis- / päättymisilmoituksia) tehdään jokaisesta ketjutetusta palvelussuhteesta oma tietueensa. Vakuutusyhtiölle ilmoitettava alkamispäivä ei aina ole sama kuin työsuhteen alkupäivä. Alkamispäivä voi olla myös eläkelain tai vakuutuksen alkupäivä. Ilmoitukselle haetaan ilmoitusajankohtana voimassa olevat palkansaajatiedot. Jos vakuutusnumero vaihtuu ilmoitusjaksolla, palkansaajasta lähtee ilmoitus päättyvän vakuutuksen vakuutusyhtiöille, joka taas huolehtii ilmoituksen eteenpäin uuden vakuutuksen vakuutusyhtiölle. 2.2 Kuukausi-ilmoittaja Kuukausi-ilmoitus Kuukausi-ilmoittaja ilmoittaa tiedot työntekijöistä ja heille maksatuista ansioista kuukausittain tehtävällä ilmoituksella. Ansiot ilmoitetaan sen kuukauden palkaksi, jona ne on maksettu. Vakuutusmaksu muodostuu tehdyn ilmoituksen perusteella ja erääntyy maksettavaksi vakuutusyhtiön ilmoittamassa aikataulussa. Kuukausi-ilmoittajan ei tarvitse tehdä vuoden lopussa erillistä vuosi-ilmoitusta vakuutetuista työntekijöistä. Kuukausi-ilmoituksella muodostetaan aineisto niistä vakuutuksista, joille on eläketiedoissa merkittynä ilmoitustekniikaksi Kuukausi-ilmoittaja. Kuukausi-ilmoitus on vakuutustasoinen eli samalla vakuutusyhtiöllä olevat vakuutukset ilmoitetaan samalla kertaa. Tiedostot muodostuvat erikseen vakuutusyhtiöittäin. Raportti ja tiedosto: 2014 CGI 9 (20)

10 Polku: Eläketiedot TyEL Kuukausi-ilmoitus Kuukausi-ilmoittajan maksut ovat ajan tasalla, eikä erillistä vuosi-ilmoitusta tarvita. 2.3 Vuosi-ilmoittaja Työsuhdeilmoitus Työsuhdeilmoitus muodostetaan niiden palkansaajien tiedoista ja vakuutuksista, joiden eläkelain tiedoissa on merkitty ilmoitustekniikaksi Vuosi-ilmoittaja. Työsuhdetiedot on ilmoitettava vähintään neljännesvuosittain vakuutusyhtiön ohjeissa olevan aikataulun mukaisesti. Jos käytössä on monta vakuutusyhtiötä, muodostetaan tiedostot vakuutusyhtiöittäin. Toimintopalkin Ohjaustiedoista on tarkistettava poissaolokoodien eläkekoodit. Eläkekoodi pitää olla kaikilla niillä poissaolokoodeilla, joista vakuutusyhtiö haluaa ilmoitettavan. Samoin tarkistetaan eläkelaitoksen työsuhteen päättymissyykoodit CGI 10 (20)

11 Päättymissyykoodeille, jotka liittyvät esim. yhtiön tai ajoryhmän tms. vaihtoon ja joista ei tehdä normaalia työsuhteen päättymisilmoitusta, pitää valita kohta Ei eläkelaitoksen päättymisilmoitusta. lma tutkii näissäkin tapauksissa sen, vaihtuuko siirron yhteydessä vakuutusnumero. Jos vakuutus vaihtuu, tehdään automaattisesti Vakuutuksen siirto -ilmoitus. Ilmoitus tehdään, jos Työsuhde on alkanut tai päättynyt ilmoitusjaksolla Vakuutus vaihtuu ilmoitusjakson aikana Eläkeryhmä tai eläkeosasto vaihtuu ilmoitusjakson aikana Henkilö siirtyy kuukausi-ilmoituksesta vuosi-ilmoituksen piiriin Henkilö siirtyy vuosi-ilmoituksesta kuukausi-ilmoituksen piiriin Toimenpidekoodit, ilmoitettavat poissaolot tms. löytyvät Vakuutusyhtiön omista ilmoitusohjeista. Päättymisilmoituksella ilmoitetaan ansiot joko vuoden alusta, työsuhteen alusta tai edellisestä päättymisilmoituksesta alkaen. Jos palkansaajan kuukausiansiot jäävät työsuhteen alussa alle eläkelaille määritellyn ansiorajan, ei alkamisilmoitusta tehdä vaan työsuhde jää odottamaan. Ansiorajan ylittymistä tutkitaan näiden odottavien työsuhteiden osalta seuraavissa ilmoitusjaksoissa. Kun ansioraja ylittyy, tehdään alkamisilmoitus. Työsuhteen alkupäiväksi ilmoitetaan sen kuukauden ensimmäinen päivä, jonka aikana ansioraja ylittyy. Tämä päivä viedään myös palkansaajalle eläkelain alkupäiväksi. Jos palkansaajan työsuhde on päättynyt edellisenä vuonna, mutta hänelle maksetaan palkkaa vielä seuraavan vuoden alussa, näytetään nämä ansiot erikseen omissa kentissään Työsuhdeilmoituksella. Eläkeilmoitustiedoissa summat näytetään myös omissa kentissään. Polku: Eläketiedot TyEL Työsuhdeilmoitus 2014 CGI 11 (20)

12 Ajoryhmävalinta: Ajoryhmä: Ilmoitus tehdään aktiivisena olevan ajoryhmän tiedoista. Ajoryhmävalinta: Ilmoitus tehdään valituista ajoryhmistä. Yhtiövalinta: Ilmoitukselle voidaan valita tietyn yhtiön henkilöitä Tulostusjärjestys: Aakkosittain: Tulostus aakkosittain Yhtiöittäin: Tulostus yhtiöittäin/aakkosittain Tulostetaanko: Tarkistuslista: Tarkistuslista voidaan tulostaa milloin tahansa. Lista ja tiedosto: Kun valitaan lista ja tiedosto, tulostetaan samalla tarkistuslista sekä tehdään tiedosto. Tiedostot muodostuvat erikseen vakuutusyhtiöittäin. Tiedostoa luotaessa annetaan polku, mihin aineisto muodostuu (polku jää muistiin seuraavaa kertaa varten). Muodostuva aineisto nimetään ohjelmallisesti TS_VVKA_Vakyhtiö.yrtun eli esimerkin vuosiansioilmoituksen nimi olisi TS_1202_Uusi yhtiö CGI 12 (20)

13 Tulostetaan vain yhteenveto: Merkitään, jos halutaan tulostaa tiedoston yhteenvetotiedot vertailtavaksi tarkistuslistan lopputietojen kanssa. Valinta on aktiiviseksi, jos on valittu Lista ja tiedosto. Korjausilmoitus: Jos aikaisemmin on ilmoitettu virheelliset ansiotiedot tai ansioita on maksettu päättymisilmoituksen jälkeen, voidaan muuttuneet ansiotiedot ilmoittaa uudella ilmoituksella (ns. korjausilmoitus). Ensin tulostetaan raporteista Ilmoitusvertailu, josta tiedot tarkistetaan. Raportti vertailee laskuriin 15 kertyneitä ansioita ilmoitettuihin ansioihin. Päivityksellä muodostuu palkansaajan eläkeilmoitustietoihin merkintä korjauksesta. Nyt voidaan tulostaa korjausilmoitukset omaan tiedostoonsa lisävalinnalla Jos näytöllä on valittu 'Korjausilmoitukset', tutkitaan palkansaajan eläkeilmoitustiedoista, onko jollakin rivillä merkitty kohta 'Korjaus eläkeilmoitukseen'. Jos merkintä löytyy, tehdään tästä rivistä uusi ilmoitus ilmoitushetkellä löytyvillä tiedoilla. Kun tiedosto muodostetaan, merkintä poistuu samalla palkansaajan eläkeilmoitustiedoista. Eläkeilmoitustietoihin viedään uusi rivi, jonka kausitunnuksen lopussa on 'K' merkkinä siitä, että kyseessä on ns. korjausilmoitus. Rajaus: Ajalta: Työsuhdeilmoituksessa aika on koko neljännes eli esimerkiksi ajanjaksona 1.4.vvvv 30.6.vvvv maksetut palkat. Ansiot mukaan koko vuodelta: Tällä valinnalla voidaan ohjata ansioiden ilmoittamista niin, että ilmoitukselle otetaan mukaan myös ne ansiot, jotka on maksettu saman kalenterivuoden aikana jakson päättymispäivän jälkeen (käytetään mm. yrityssiirtotilanteissa). Tilitysvuosi: Ilmoitettava vuosi Kausi: Oletuksena on neljännesvuosittainen ilmoittaminen kausi kausi kausi kausi 04 Vuosiansiot kausi 05 Jos työsuhdeilmoitukset tehdään kuukausittain, kausitunnuksena voidaan käyttää ilmoituskuukauden numeroa CGI 13 (20)

14 Palkansaajanumero: Käytetään tarkistettaessa yksittäisen palkansaajan ilmoitusta. TyEL -ansioraja: Haetaan eläkelain tiedoista ko. vuoden ansioraja. Työsuhdeilmoitusten jälkeen tulostetaan vielä Huomautuslista, josta nähdään puuttuvia tietoja esim. ansiorajan alitukset, vakuutukselta puuttuvat vakuutustiedot, palkansaajan eläkevakuutus ei ole voimassa, henkilön ansiotietoja ei löydy tms CGI 14 (20)

15 2.3.2 Vuosiansioilmoitus Vuosiansioilmoituksen tekevät vuosi-ilmoittajat ja sillä ilmoitetaan voimassaolevien ja edelleen jatkuvien työsuhteiden ansiotiedot. Ansiot ilmoitetaan joko vuoden alusta, työsuhteen alusta tai edellisestä päättymisilmoituksesta alkaen. Myös päättyneet poissaolot (ehdot täyttävät) ilmoitetaan vuosiansioilmoituksella. Polku: Eläketiedot TyEL Vuosiansioilmoitus Ajoryhmävalinta Ajoryhmä: Ilmoitus tehdään aktiivisena olevasta ajoryhmästä Ajoryhmävalinta: Ilmoitus tehdään useammista valituista ajoryhmistä yhtäaikaisesti. Yhtiövalinta: Ilmoitukselle voidaan valita tietyn yhtiön henkilöitä Tulostusjärjestys Aakkosittain: Tulostus aakkosittain Yhtiöittäin: Tulostus yhtiöittäin/aakkosittain Tulostetaanko Tarkistuslista: Tarkistuslista voidaan tulostaa milloin tahansa Lista ja tiedosto: Kun valitaan Lista ja tiedosto, tulostetaan samalla tarkistuslista sekä tehdään tiedosto alkuvalikolla näkyvään hakemistoon. Tiedostot muodostuvat erikseen vakuutusyhtiöittäin CGI 15 (20)

16 Tulostetaan vain yhteenveto: Jos halutaan tarkistuksia varten tulostaa vain ilmoitusten yhteenvetotiedot Polku ja tiedosto: Tiedostoa luotaessa annetaan polku, mihin aineisto muodostuu. Annettu polku jää muistiin seuraavaa kertaa varten. Muodostuva aineisto nimetään ohjelmallisesti VU_VVKA_Vakyhtiö.yrtun eli esimerkin vuosiansioilmoituksen nimi olisi VU_1205_Uusi yhtiö.25 Rajaus Ajalta: Vuosi-ilmoituksessa aika on koko vuosi eli ilmoitettavan vuoden aikana maksetut palkat. Ansiot mukaan koko vuodelta: Normaalisti vuosiansioilmoitukselle otetaan mukaan ansiot, jotka on maksettu annetun ajanjakson sisällä. Valintaa käytetään lähinnä Työsuhdeilmoituksella ilmoitettavissa ansioissa. Tilitysvuosi: ilmoitettava vuosi Kausi: 05 Vuosi-ilmoitus Palkansaajanumero: käytetään tarkistuksissa TyEL -ansioraja: Merkitään ko. vuoden ansioraja. Muodostuvan listan loppuun tulostuu Huomautuslista, josta nähdään mm. vakuutukselta puuttuvat pakolliset vakuutustiedot, palkansaajan eläkevakuutus ei ole voimassa, henkilön ansiotietoja ei löydy tms. 2.4 Eläkelain vaihto palkansaajalle Toimintoa voidaan käyttää esim. tilanteessa, jossa vanha eläkelaki muutetaan ajoryhmän palkansaajille uudeksi eläkelaiksi. Eläkelain vaihto suoritetaan ajoryhmäkohtaisesti ja sitä on käytettävä harkitusti. Yksittäiset eläkelain muutokset tehdään suoraan palkansaajan perustietoihin CGI 16 (20)

17 3 RAPORTIT 3.1 Eläkeilmoitustiedot Työsuhde- ja vuosiansioilmoitus päivittää Eläkeilmoitustietoihin tiedot lähetetyistä ilmoituksista, josta ne haetaan Eläkeilmoitustiedot raportille. Polku: Eläketiedot TyEL Raportit: Tulostusjärjestys Yksiköittäin: Tulostus yksiköittäin/aakkosittain Aakkosittain: Tulostus aakkosittain Palkansaaja: Jos halutaan tulostaa yksittäisen palkansaajan tiedot tarkastelua varten. Valinta aktivoi rajauksista kentän Palkansaajanumero. Valinnat Eläkelakivalinta: Voidaan valita tulostettavaksi vain halutut eläkelait (monivalinta) Ilmoitustunnusvalinta: Mahdollisuus valita tulostettavaksi raportille esim. alkamisilmoitukset tai useita eri ilmoitustunnuksia (monivalinta). Rajaus Palkansaajanumero: Kenttä aktivoituu, jos Tulostusjärjestyksessä on valittu Palkansaaja. Ilmoituskausi: Eläkeilmoituksen kausitunnus (vuosi + kausitunnus). Ilmoitusjakso: I neljännes (1), II neljännes (2), III neljännes (3) tai IV neljännes (4) Lpt vertailupvm: Lopputilin vertailupäivä eli niitä palkansaajia ei oteta mukaan, joiden työsuhde on päättynyt ennen annettua rajapäivää. 3.2 Henkilöluettelo vakuutusyhtiöittäin Listalta voi tarkistaa, mihin vakuutukseen palkansaaja on kuulunut ja minkä ajan siihen on kuulunut sekä tämän jakson ansiotiedot. Polku: Eläketiedot TyEL Raportit: 2014 CGI 17 (20)

18 3.3 Ilmoitusvertailu Ilmoitusvertailu on apuväline, jolla palkanlaskija voi tarkistaa eläkeilmoitusten tilanteen. Polku: Eläketiedot TyEL Raportit: Puuttuvat alkamiset -valinnalla voidaan tulostaa puuttuvat alkamisilmoitukset tai tarkistaa, onko päättymisilmoituksen teon jälkeen tehty ansion korjauksia. Päättyneiden palvelussuhteiden ansiovertailu, jolla verrataan päättymisilmoituksella ilmoitettua summaa eläkelaskurin summaan. Vertailu tehdään samalta ajanjaksolta, jolta päättymisilmoituksen ansiot on ilmoitettu sekä työsuhteen päättymisen jälkeen maksettuihin ansioihin. Päivitetään eläkeilmoituksiin: Jos ko. valinta on merkitty, voidaan tarvittaessa samalla asettaa merkintä Palkansaajan Eläkeilmoitustietoihin kenttään <Korjaus eläkeilmoitukseen>. Merkityistä voidaan tehdä Korjausilmoitus -tiedosto. Kun tiedosto tehdään, poistuu samalla ko. merkintä Palkansaajan tiedoista. Ilmoitusansiona käytetään ensisijaisesti palkansaajan eläkeilmoitustiedoissa annettua korjattua ansiota. Jos sitä ei ole, käytetään ilmoitusansiota CGI 18 (20)

19 3.4 Eläkeansio kuukausittain Polku: Eläketiedot TyEL Raportit Eläkeansio kuukausittain Tarkistuslistan avulla voidaan verrata vakuutuksittain eläkelaitokselle ilmoitettua ansiosummaa, verollista ansiota (laskuri 1) ja eläkeansioita (laskuri 15). Ilmoitussummasta puuttuu niiden henkilöiden ansiot, jotka ovat olleet alle eläkelain ansiorajan/kk. Nämä summat ovat mukana eläkeansiossa. Tuloste voidaan tulostaa haluttaessa myös palkansaajittain (kuukausittain). 3.5 Työntekijän eläkemaksut Työntekijöiltä perityt eläkemaksut voidaan tulostaa vakuutuksittain. Perityistä maksuista eritellään omiin sarakkeisiinsa eläkeansio, normaali maksu ja korotettu maksu CGI 19 (20)

20 Raportin jälkeen tulostuu vielä Huomautuslista pois jääneistä sekä hylkäyksen syy. 3.6 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut Raportti tulostaa työntekijöiltä perityt työttömyysvakuutusmaksut ja perinnän perusteansion (yleensä verollinen ansio) sekä perityt maksut Yhteensä. 3.7 Palkansaajat ikäryhmittäin Ikäryhmittäin -raportti tulostaa alkuvalikolla olevien ikäryhmien mukaiset palkansaajat. Ikäryhmiä voi tarvittaessa muuttaa, mutta annetut ikäryhmät eivät jää muistiin. Mikäli tulostuskuukautta ei anneta, tulostetaan koko vuodelta. 3.8 Eläkeilmoitusten täsmäytys Taulukkomuotoinen työkalu eläkemaksujen täsmäytykseen vuositasolla. Taulukkoon haetaan eriteltyjä tietoja eläkemaksuista ja niiden perusteista. Täsmäytystaulukon käytöstä on oma ohjeistus. 3.9 Muut Eläkelaitoksen henkilöluettelo Tulostetaan työtekijöiden eläkeansiot vuoden alusta. Kausivalinnalla summat haetaan kausikumulointilaskureista. Samalla huomioidaan eläkelain muutos. Raportti on samantyyppinen kuin Henkilöluettelo vakuutusyhtiöittäin Ilmoitusrekisteritiedot Raportin avulla voidaan tarkistaa eri ilmoituskausilla tai eri ilmoitustyypillä lähteneitä eläkeilmoitustietoja. Raportti näyttää myös ilmoitetut ansiot päättymisilmoituksella ja vuosiansioilmoituksella CGI 20 (20)

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt, joiden mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely Uusi tutkintoasetus 2004 ja Tässä ohjeessa kuvataan silloin kun perustutkinto-opiskelija siirtyy uuteen tutkinto-asetukseen opiskelija suorittaa uuden asetuksen mukaisen alemman tutkinnon jatko-opiskelija

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti... 1 KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI0168...2 Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...3 Koenumerotietojen haku REKI0168...3 Koenumerotodistuksen

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas Vuosi-ilmoituksen täyttöohjeet, vuonna 2016 tai aikaisemmin maksetut palkat Pensions-Alandia tarvitsee eläkkeiden ja vakuutusmaksujen laskentaa varten työnantajalta vuosittain

Lisätiedot

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 Uusi e-laskutuksen päivitysversio on valmistunut ja ladattavissa Domus intranetistä. Päivityksessä on mukana mm. kulutus- ja yleislaskujen e-laskutusominaisuudet sekä asumistuen

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

Hoitoilmoituksen tallennusohje

Hoitoilmoituksen tallennusohje Nasevaan voi tallentaa hoitoja yksittäiselle eläimelle tai koota hoidettu eläinryhmä (nupoutus, loishäätö tms.) jolloin sama tieto monistuu kullekin valitulle eläimelle. Lääkkeiden määrät ilmoitetaan aina

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Personec F.K. Toimitus

Personec F.K. Toimitus 25.8.2016 1 (5) Personec F.K Toimitus 11.8.2 25.8.2016 25.8.2016 2 (5) 1 Palkkatekijä- ja sääntömuutokset... 3 1.1 Kaikkia ansaintakausityyppejä koskevat muutokset... 3 1.1.1 Ulosoton viitenumero pakolliseksi

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle?

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Syksystä 2014 lähtien uusien aloittavien vuosikurssien osalta opintojakson toteutukselle ilmoittautuneiden opiskelijoiden hyväksyminen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5.

Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5. Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5. Chat-kysymykset ja vastaukset 1) Miten samasta järjestelmästä tulevat osinkojen ja palkkojen vuosi-ilmoitukset samalle henkilölle

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa 1 (10) Tietuekuvaus 2013 Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa Valtiotyönantajat, yliopistotyönantajat, kunta- ja kuntayhtymätyönantajat sekä seuraavat erityisryhmät:

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2016 A11/200/2016. versio 1.2 PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE... 4 3 TIETUEKUVAUS...

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos 19.12.2016 1.1 Brutotus pähkinänkuoressa: Jos takaisinperintä on tehty Netto kuluva -verokoodilla, eli perintä on tehty samana vuonna kun jakso on alun perin

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen ilmoitus

Lastenhoidon tuen ilmoitus Lastenhoidon tuen ilmoitus Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistus-sivulla,

Lisätiedot

Ohjeita sijaismaksajille: Henkilökohtaisten avustajien työttömyysvakuutusmaksut

Ohjeita sijaismaksajille: Henkilökohtaisten avustajien työttömyysvakuutusmaksut Ohjeita sijaismaksajille: Henkilökohtaisten avustajien työttömyysvakuutusmaksut Tähän ohjeistukseen on kerätty yleisimmät ongelmatilanteet sekä ohjeet, kuinka niiltä on mahdollista välttyä. Asiakaspalveluumme

Lisätiedot

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE Tämä kustannusten seurantatyökalu on erityisesti niitä Tekesin rahoitusta saavia yhtiöitä varten, joilla ei ole kirjanpidossa omaa kustannuspaikkaa

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten.

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten. 1 (5) epalkat versio 2017 MUUTOKSET ULKOASUSSA epalkkojen ulkoasua on uudistettu ja tiivistetty, jotta ohjelma toimii luontevammin myös mobiililaitteilla. Lisäksi ulkoasua on yhdenmukaistettu muita Heeros-tuotteita

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Suomen Kennelliitto ry. 19.5.2014 2(10) Toimintailmoituksen antaminen Sisältö: Yleistä... 3 Toimenpiteet sähköisen toimintailmoituksen

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat)

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) VEROHALLINTO 1.1.2016 A143/200/2015 versio 2.11 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE...

Lisätiedot

Tulostussuosikit. Unifaun Online

Tulostussuosikit. Unifaun Online Tulostussuosikit Unifaun Online 2011-11-24 2 Sisältö 1 Unifaun Online ja Tulostussuosikit... 3 1.1 Valintojen suodattaminen... 3 1.2 Uusi tulostussuosikki... 4 1.3 Tulostussuosikin käyttö... 8 3 1 Unifaun

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 TIETUEMALLIT... 5 3.1 Kiinteämittainen

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

Erotuomareiden TASO-ohjeistus

Erotuomareiden TASO-ohjeistus Erotuomareiden TASO-ohjeistus 1 Järjestelmään kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://taso.palloliitto.fi Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tunnukset ovat: Käyttäjätunnus: Oma nimi, esim.

Lisätiedot

Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu. Jaana Mannonen Valtiokonttori

Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu. Jaana Mannonen Valtiokonttori Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu Jaana Mannonen Valtiokonttori Henkilöstöhallinnon prosessit Ohjaus ja johtaminen: Henkilöstöpolitiikan johtaminen Henkilöstösuunnittelu Muutosjohtaminen Palkkaus- ja

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS VEROHALLINTO 1.1.2016 A163/200/2015 versio 1.4 VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Release Notes 6.0 CABAS. Päivämäärät pakolliseksi

Release Notes 6.0 CABAS. Päivämäärät pakolliseksi Release Notes 6.0 Release Notesit näytetään suoraan ja automaattisesti tässä ikkunassa. Kun olette lukeneet seuraavat Release Notesit, ruksittakaa alhaalta valintaruutu Olen lukenut ja ymmärrän. Linkit

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA TASO-OHJEET: OTTELUPÖYTÄKIRJA SPL Helsingin piiri Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Helsingin piirin sarjoissa. Otteluissa ei käytetä LIVE-otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä järjestelmässä jo etukäteen

Lisätiedot

TOIMET ENNEN OTTELUA

TOIMET ENNEN OTTELUA OHJE TASO SPL Kaakkois-Suomi (päivitetty 25.4.2016) Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Kaakkois-Suomen piirin niissä sarjoissa, joissa ei lasketa sarjataulukoita. Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille eläimille

2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille eläimille Sisällys: Sisällys:... 1 WebLammas versio 1.0.8.3 korjaukset ja uudet ominaisuudet... 2 1 Eläin - välilehdelle tuodaan Tilan elossa olevat eläimet... 2 2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

If Yrityskansio Yliopistot

If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansioon kirjautuminen www.if.fi/yrityskansio Käyttäjillä on omat henkilökohtaiset tunnukset kansioon. Kansion sisällä olevaa näkymää säädellään eri käyttäjäprofiileilla.

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

Nettiveivi Tuote- ja vähennystietojen lataustoiminto. www.tulli.fi. 1. Johdanto. 2. Tuote- ja vähennystietojen lataaminen

Nettiveivi Tuote- ja vähennystietojen lataustoiminto. www.tulli.fi. 1. Johdanto. 2. Tuote- ja vähennystietojen lataaminen Nettiveivi Tuote- ja vähennystietojen lataustoiminto www.tulli.fi versio1.1, 19.11.2014 1. Johdanto Tullin valmisteverotuksen nettipalvelun Nettiveivin käyttöliittymässä on toiminto, jonka avulla Tullin

Lisätiedot

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999 NAANTALIN KAUPUNKI 15.6.2016 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMILLE Kunnallisessa kokopäivähoidossa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992,

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot