Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL cgi.com 2014 CGI 1 (20)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (20)"

Transkriptio

1 SONET Eläkeilmoitukset TYEL 2014 CGI 1 (20)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖELÄKEVAKUUTUS Eläkelakitiedot Vakuutustiedot Palkansaajan tiedot Ansioerittely TYEL-ILMOITUKSET Yleistä Kuukausi-ilmoittaja Kuukausi-ilmoitus Vuosi-ilmoittaja Työsuhdeilmoitus Vuosiansioilmoitus Eläkelain vaihto palkansaajalle RAPORTIT Eläkeilmoitustiedot Henkilöluettelo vakuutusyhtiöittäin Ilmoitusvertailu Eläkeansio kuukausittain Työntekijän eläkemaksut Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut Palkansaajat ikäryhmittäin Eläkeilmoitusten täsmäytys Muut Eläkelaitoksen henkilöluettelo Ilmoitusrekisteritiedot CGI 2 (20)

3 1 TYÖELÄKEVAKUUTUS 1.1 Eläkelakitiedot Sijainti: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Perustiedot Eläketiedot Eläkelait 1. Maksut Vakuutustiedot: Eläkemaksu -%: kokonaisprosentti (tarkennetaan vuosittain) Eläkeraja: tuloraja, jonka alle jäävät kuukausiansiot eivät kuulu eläketilitykseen (tarkennetaan vuosittain) Työtunnit/kk: tarvittaessa annettava kuukauden työtunnit (TyEL ei tarvitse tätä tietoa) Palkansaajan maksut (vähennysten laskenta käyttää): Eläkemaksu -%: Alemman eläkemaksun prosentti, jota käytetään perinnässä sen kuukauden loppuun, jolloin palkansaaja täyttää korkeampaa eläkemaksua edellyttävän iän. Perintäprosentti tarkennetaan vuosittain. Korotettu eläkemaksu -%: Korotettu eläkemaksuprosentti, jota peritään seuraavan kuukauden alusta, kun palkansaaja on täyttänyt korkeampaan maksuun edellyttävän iän. % tarkennetaan vuosittain. Työnantajamaksu, kirjanpito: 2014 CGI 3 (20)

4 Työnantajamaksu -%: Työnantajan normaali maksu -%, kun lasketaan varausta siirrossa kirjanpitoon. Prosentin suuruus riippuu siitä, miten viennit halutaan yrityksessä kohdentaa kirjanpitoon, joko suoraan tase tileille tai menotilien kautta. (joko suoraan koko prosentti, tai palkansaaja maksu -% vähennettynä). Työnantajamaksu -%, korotettuna: Työnantajamaksu - %:n korotetun maksun osuus, kun lasketaan varausta siirrossa kirjanpitoon. Tasetili, Muuttuva tili, Kiinteä tili: Työnantajan maksun kp -tilit. Tasetili, Muuttuva tili ja Kiinteä tili. Työnantajamaksujen tilit, joita käytetään kirjapitoaineiston luonnissa. 2. Ikärajat, tilit ja laskurit Perinnän ikärajat, tutkitaan syntymävuoden ja kuukauden perusteella: Eläkemaksujen alaikäraja: Ikä vuosina, jonka täytettyään, palkansaajalta ryhdytään perimään eläkemaksua Korotettu maksu alkaa: Ikä vuosina, jonka täytettyään, palkansaajalta peritään korotettua eläkemaksua. Eläkemaksujen yläikäraja: Ikä vuosina, jonka jälkeen palkansaajalta ei peritä eläkemaksua. Eläketilit, laskurit: Eläkemaksun tili: Kirjanpitotili, jolle palkansaajan eläkemaksu kohdistetaan vähennysten laskennassa. Eläkkeen kustpaikka: Kustannuspaikka, jolle palkansaajilta perityt eläkemaksut kohdistetaan. Jos kustannuspaikkaa ei anneta, käytetään palkkalajilla olevaa kustannuspaikkaa tai palkansaajan kotikustannuspaikkaa, jos vähennysten laskennan ohjauksessa (toimintopalkin Ohjaus, josta välilehti Kustannusten kohdistus) niin on merkitty. Eläkelaskuri: 15 (sovelluksen oletuslaskurina 15) Eläkelakikohtainen laskuri: Ei käytetä TyEL laskennassa Eläkelakityyppi : 6 (TyEL) 2014 CGI 4 (20)

5 1.1.1 Vakuutustiedot Sijainti: Sovellustoiminnot Ohjaustiedot Perustiedot Eläketiedot Eläkelait Ylläpito Toimintopalkin Vakuutustiedot Eläkelaki: Haetaan kehotteelta Eläkelaki, jonka tietoja tallennetaan/ muutetaan. Yhtiö: Tallennetaan, jos käytössä on yhtiökäsittely Voimassaolo: Vakuutuksen voimassaolopäivämäärät Vakuutusnumero: Vakuutusyhtiön antama vakuutusnumero Vakuutusyhtiö: Vakuutusyhtiön koodinumero, jossa valitun eläkelain ja juridisen yhtiön eläkevakuutus on. Vakuutusyhtiön tieto on pakollinen tieto. Ilmoitustekniikka: Määritellään kyseisen vakuutuksen ilmoitustekniikka. Ilmoitustekniikasta on sovittava vakuutusyhtiön kanssa. Kuukausi-ilmoittaja: tehdään TyEL -kuukausi-ilmoitus. Kuukausi-ilmoittajan maksut ovat ajan tasalla, eikä erillistä vuosi-ilmoitusta tarvita. Vuosi-ilmoittaja: tehdään TyEL -työsuhdeilmoitus ja TyEL vuosiansioilmoitus 1.2 Palkansaajan tiedot Eläketiedot Sijainti: Palkansaajan perustiedot Sopimustietojen ylläpidot Palkkausperusteet Eläketiedot -välilehti 2014 CGI 5 (20)

6 Eläkelaki: Eläkelaki, jonka piiriin palkansaajan eläketurva kuuluu. Eläkeryhmä: Tallennetaan palkansaajalle eläkeryhmä, mikäli sellainen on käytössä. Eläkeryhmän käytöstä on sovittava vakuutusyhtiön kanssa. Eläkeosasto: Eläkeosasto, johon henkilö kuuluu. Eläkeosaston käytöstä on sovittava vakuutusyhtiön kanssa. Työnimike: Ko. tieto ei ole enää käytössä. Eläkeikä: Palkansaajan eläkeikä. Eläkepvm: Eläkepäätöksen myöntämispäivämäärä tai eläkkeelle lähtöpäivämäärä. Eläkelain alkupvm: Eläkeilmoitusten poikkeava työsuhteen alkupäivämäärä. Ilmoitusohjelma päivittää kenttään automaattisesti eläkelain piiriin tulemisen alkupäivän, kun palkansaaja täyttää 18 vuotta. Jos palkansaaja siirtyy kuukausi-ilmoituksesta vuosi-ilmoituksen piiriin, päivittää ohjelma tähän automaattisesti päivämäärän, josta alkaen palkansaaja kuuluu vuosi-ilmoituksen piiriin. Jos henkilön ansiot ovat työsuhteen alussa jääneet alle ansiorajan ja raja ylittyy myöhemmin työsuhteen aikana, päivitetään tähän sen kuukauden ensimmäinen päivä, jonka aikana ansioraja on ylittynyt. Tätä päivämäärä käytetään jatkossa vuosi-ilmoituksessa henkilön työsuhteen alkupäivänä. Kuukausi-ilmoitus ei tutki tätä päivämäärää CGI 6 (20)

7 Eläkelain päätt.pvm: Eläkeilmoitusten poikkeava työsuhteen loppupäivämäärä. Eläkeilmoitusohjelma päivittää tähän automaattisesti eläketurvan päättymispäivän, jos työsuhde päättyy ja se on alkanut ennen kuin henkilö on täyttänyt 68 vuotta. Päättymispäiväksi päivitetään sen kuukauden viimeinen päivä, jonka aikana henkilö täyttää 68 vuotta. Jos henkilö siirtyy vuosi-ilmoituksesta kuukausi-ilmoituksen piiriin, päivittää ohjelma tähän automaattisesti päivämäärän, johon asti henkilö on kuulunut vuosi-ilmoituksen piiriin. Tätä päivämäärää käytetään vuosi-ilmoituksessa henkilön työsuhteen loppupäivänä. Kuukausi-ilmoituksessa ei tutkita tätä päivämäärää. Lask.eläkepvm: Tietoa ei tarvita TyEL:ssä Eläkevakuutusmaksun esto: Valinta merkitään, jos halutaan estää palkansaajan henkilökohtaisen eläkevakuutusmaksun pidätys. Eläkeilmoitustiedot Sijainti: Palkansaajan perustiedot Palkansaajatiedot Sopimustietojen ylläpidot Eläkeilmoitustiedot: Eläkeilmoitustiedoista nähdään eläkevakuutusyhtiölle lähetyt eläkeilmoitukset mm. alkamisilmoitukset. Tieto päivittyy Eläkeilmoitustietoihin tiedoston teon yhteydessä. Ilmoitustietoihin on mahdollista myös tallentaa ns. korjattuja eläkeansioita. Näihin kenttiin voidaan syöttää ansiot, jotka on ilmoitettu jotain muuta kautta vakuutusyhtiölle. Ilmoitusvertailussa nämä ansiot ovat ensisijaisia, kun haetaan ilmoitettuja ansioita. 1.3 Ansioerittely Ansioerittelylle on mahdollista tulostaa palkansaajan palkan maksupäivänä voimassa oleva vakuutusyhtiö. Tiedon tulostumista ohjataan ansioerittelyn tulostuksen ohjauksessa. Polku: Palkkakauden toiminnot Palkka-ajotoimet Ansioerittelyn tulostus Ansioerittely Tulostuksen ohjaus Välilehti 2 / Tulostetaan eläkevakuutusyhtiö erittelylle 2014 CGI 7 (20)

8 2014 CGI 8 (20)

9 2 TYEL-ILMOITUKSET 2.1 Yleistä TyEL -vakuutuksella järjestetään työntekijöille eläketurva. Työntekijöiden eläkkeet lasketaan heidän työansioistaan ja kustannetaan työnantajien ja työntekijöiden TyEL -maksuilla. Eläkevakuutus on pakollinen. Työntekijää varten pitää ottaa TyEL-vakuutus, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: työtehdään työsuhteessa työntekijä on vuotias työstä maksettu palkka on vähintään tai ylittää vuosittaisen ansiorajan kuukaudessa. TyEL -vakuuttaminen alkaa työntekijän 18-vuotispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta. Työnantaja ja eläkevakuutusyhtiö sopivat vakuutuskohtaisesti käytettävästä ilmoitustekniikasta. Ilmoitustiedostot muodostetaan vakuutusyhtiöittäin erikseen kuukausi-ilmoituksista ja erikseen vuosiilmoituksista. Jos henkilöllä on useampia palvelussuhteita, tehdään jokaisesta palvelussuhteesta oma tietueensa. Jos käytössä on ketjutetut palvelussuhteet (yhtäjaksoisia palvelussuhteita, joista ei omia alkamis- / päättymisilmoituksia) tehdään jokaisesta ketjutetusta palvelussuhteesta oma tietueensa. Vakuutusyhtiölle ilmoitettava alkamispäivä ei aina ole sama kuin työsuhteen alkupäivä. Alkamispäivä voi olla myös eläkelain tai vakuutuksen alkupäivä. Ilmoitukselle haetaan ilmoitusajankohtana voimassa olevat palkansaajatiedot. Jos vakuutusnumero vaihtuu ilmoitusjaksolla, palkansaajasta lähtee ilmoitus päättyvän vakuutuksen vakuutusyhtiöille, joka taas huolehtii ilmoituksen eteenpäin uuden vakuutuksen vakuutusyhtiölle. 2.2 Kuukausi-ilmoittaja Kuukausi-ilmoitus Kuukausi-ilmoittaja ilmoittaa tiedot työntekijöistä ja heille maksatuista ansioista kuukausittain tehtävällä ilmoituksella. Ansiot ilmoitetaan sen kuukauden palkaksi, jona ne on maksettu. Vakuutusmaksu muodostuu tehdyn ilmoituksen perusteella ja erääntyy maksettavaksi vakuutusyhtiön ilmoittamassa aikataulussa. Kuukausi-ilmoittajan ei tarvitse tehdä vuoden lopussa erillistä vuosi-ilmoitusta vakuutetuista työntekijöistä. Kuukausi-ilmoituksella muodostetaan aineisto niistä vakuutuksista, joille on eläketiedoissa merkittynä ilmoitustekniikaksi Kuukausi-ilmoittaja. Kuukausi-ilmoitus on vakuutustasoinen eli samalla vakuutusyhtiöllä olevat vakuutukset ilmoitetaan samalla kertaa. Tiedostot muodostuvat erikseen vakuutusyhtiöittäin. Raportti ja tiedosto: 2014 CGI 9 (20)

10 Polku: Eläketiedot TyEL Kuukausi-ilmoitus Kuukausi-ilmoittajan maksut ovat ajan tasalla, eikä erillistä vuosi-ilmoitusta tarvita. 2.3 Vuosi-ilmoittaja Työsuhdeilmoitus Työsuhdeilmoitus muodostetaan niiden palkansaajien tiedoista ja vakuutuksista, joiden eläkelain tiedoissa on merkitty ilmoitustekniikaksi Vuosi-ilmoittaja. Työsuhdetiedot on ilmoitettava vähintään neljännesvuosittain vakuutusyhtiön ohjeissa olevan aikataulun mukaisesti. Jos käytössä on monta vakuutusyhtiötä, muodostetaan tiedostot vakuutusyhtiöittäin. Toimintopalkin Ohjaustiedoista on tarkistettava poissaolokoodien eläkekoodit. Eläkekoodi pitää olla kaikilla niillä poissaolokoodeilla, joista vakuutusyhtiö haluaa ilmoitettavan. Samoin tarkistetaan eläkelaitoksen työsuhteen päättymissyykoodit CGI 10 (20)

11 Päättymissyykoodeille, jotka liittyvät esim. yhtiön tai ajoryhmän tms. vaihtoon ja joista ei tehdä normaalia työsuhteen päättymisilmoitusta, pitää valita kohta Ei eläkelaitoksen päättymisilmoitusta. lma tutkii näissäkin tapauksissa sen, vaihtuuko siirron yhteydessä vakuutusnumero. Jos vakuutus vaihtuu, tehdään automaattisesti Vakuutuksen siirto -ilmoitus. Ilmoitus tehdään, jos Työsuhde on alkanut tai päättynyt ilmoitusjaksolla Vakuutus vaihtuu ilmoitusjakson aikana Eläkeryhmä tai eläkeosasto vaihtuu ilmoitusjakson aikana Henkilö siirtyy kuukausi-ilmoituksesta vuosi-ilmoituksen piiriin Henkilö siirtyy vuosi-ilmoituksesta kuukausi-ilmoituksen piiriin Toimenpidekoodit, ilmoitettavat poissaolot tms. löytyvät Vakuutusyhtiön omista ilmoitusohjeista. Päättymisilmoituksella ilmoitetaan ansiot joko vuoden alusta, työsuhteen alusta tai edellisestä päättymisilmoituksesta alkaen. Jos palkansaajan kuukausiansiot jäävät työsuhteen alussa alle eläkelaille määritellyn ansiorajan, ei alkamisilmoitusta tehdä vaan työsuhde jää odottamaan. Ansiorajan ylittymistä tutkitaan näiden odottavien työsuhteiden osalta seuraavissa ilmoitusjaksoissa. Kun ansioraja ylittyy, tehdään alkamisilmoitus. Työsuhteen alkupäiväksi ilmoitetaan sen kuukauden ensimmäinen päivä, jonka aikana ansioraja ylittyy. Tämä päivä viedään myös palkansaajalle eläkelain alkupäiväksi. Jos palkansaajan työsuhde on päättynyt edellisenä vuonna, mutta hänelle maksetaan palkkaa vielä seuraavan vuoden alussa, näytetään nämä ansiot erikseen omissa kentissään Työsuhdeilmoituksella. Eläkeilmoitustiedoissa summat näytetään myös omissa kentissään. Polku: Eläketiedot TyEL Työsuhdeilmoitus 2014 CGI 11 (20)

12 Ajoryhmävalinta: Ajoryhmä: Ilmoitus tehdään aktiivisena olevan ajoryhmän tiedoista. Ajoryhmävalinta: Ilmoitus tehdään valituista ajoryhmistä. Yhtiövalinta: Ilmoitukselle voidaan valita tietyn yhtiön henkilöitä Tulostusjärjestys: Aakkosittain: Tulostus aakkosittain Yhtiöittäin: Tulostus yhtiöittäin/aakkosittain Tulostetaanko: Tarkistuslista: Tarkistuslista voidaan tulostaa milloin tahansa. Lista ja tiedosto: Kun valitaan lista ja tiedosto, tulostetaan samalla tarkistuslista sekä tehdään tiedosto. Tiedostot muodostuvat erikseen vakuutusyhtiöittäin. Tiedostoa luotaessa annetaan polku, mihin aineisto muodostuu (polku jää muistiin seuraavaa kertaa varten). Muodostuva aineisto nimetään ohjelmallisesti TS_VVKA_Vakyhtiö.yrtun eli esimerkin vuosiansioilmoituksen nimi olisi TS_1202_Uusi yhtiö CGI 12 (20)

13 Tulostetaan vain yhteenveto: Merkitään, jos halutaan tulostaa tiedoston yhteenvetotiedot vertailtavaksi tarkistuslistan lopputietojen kanssa. Valinta on aktiiviseksi, jos on valittu Lista ja tiedosto. Korjausilmoitus: Jos aikaisemmin on ilmoitettu virheelliset ansiotiedot tai ansioita on maksettu päättymisilmoituksen jälkeen, voidaan muuttuneet ansiotiedot ilmoittaa uudella ilmoituksella (ns. korjausilmoitus). Ensin tulostetaan raporteista Ilmoitusvertailu, josta tiedot tarkistetaan. Raportti vertailee laskuriin 15 kertyneitä ansioita ilmoitettuihin ansioihin. Päivityksellä muodostuu palkansaajan eläkeilmoitustietoihin merkintä korjauksesta. Nyt voidaan tulostaa korjausilmoitukset omaan tiedostoonsa lisävalinnalla Jos näytöllä on valittu 'Korjausilmoitukset', tutkitaan palkansaajan eläkeilmoitustiedoista, onko jollakin rivillä merkitty kohta 'Korjaus eläkeilmoitukseen'. Jos merkintä löytyy, tehdään tästä rivistä uusi ilmoitus ilmoitushetkellä löytyvillä tiedoilla. Kun tiedosto muodostetaan, merkintä poistuu samalla palkansaajan eläkeilmoitustiedoista. Eläkeilmoitustietoihin viedään uusi rivi, jonka kausitunnuksen lopussa on 'K' merkkinä siitä, että kyseessä on ns. korjausilmoitus. Rajaus: Ajalta: Työsuhdeilmoituksessa aika on koko neljännes eli esimerkiksi ajanjaksona 1.4.vvvv 30.6.vvvv maksetut palkat. Ansiot mukaan koko vuodelta: Tällä valinnalla voidaan ohjata ansioiden ilmoittamista niin, että ilmoitukselle otetaan mukaan myös ne ansiot, jotka on maksettu saman kalenterivuoden aikana jakson päättymispäivän jälkeen (käytetään mm. yrityssiirtotilanteissa). Tilitysvuosi: Ilmoitettava vuosi Kausi: Oletuksena on neljännesvuosittainen ilmoittaminen kausi kausi kausi kausi 04 Vuosiansiot kausi 05 Jos työsuhdeilmoitukset tehdään kuukausittain, kausitunnuksena voidaan käyttää ilmoituskuukauden numeroa CGI 13 (20)

14 Palkansaajanumero: Käytetään tarkistettaessa yksittäisen palkansaajan ilmoitusta. TyEL -ansioraja: Haetaan eläkelain tiedoista ko. vuoden ansioraja. Työsuhdeilmoitusten jälkeen tulostetaan vielä Huomautuslista, josta nähdään puuttuvia tietoja esim. ansiorajan alitukset, vakuutukselta puuttuvat vakuutustiedot, palkansaajan eläkevakuutus ei ole voimassa, henkilön ansiotietoja ei löydy tms CGI 14 (20)

15 2.3.2 Vuosiansioilmoitus Vuosiansioilmoituksen tekevät vuosi-ilmoittajat ja sillä ilmoitetaan voimassaolevien ja edelleen jatkuvien työsuhteiden ansiotiedot. Ansiot ilmoitetaan joko vuoden alusta, työsuhteen alusta tai edellisestä päättymisilmoituksesta alkaen. Myös päättyneet poissaolot (ehdot täyttävät) ilmoitetaan vuosiansioilmoituksella. Polku: Eläketiedot TyEL Vuosiansioilmoitus Ajoryhmävalinta Ajoryhmä: Ilmoitus tehdään aktiivisena olevasta ajoryhmästä Ajoryhmävalinta: Ilmoitus tehdään useammista valituista ajoryhmistä yhtäaikaisesti. Yhtiövalinta: Ilmoitukselle voidaan valita tietyn yhtiön henkilöitä Tulostusjärjestys Aakkosittain: Tulostus aakkosittain Yhtiöittäin: Tulostus yhtiöittäin/aakkosittain Tulostetaanko Tarkistuslista: Tarkistuslista voidaan tulostaa milloin tahansa Lista ja tiedosto: Kun valitaan Lista ja tiedosto, tulostetaan samalla tarkistuslista sekä tehdään tiedosto alkuvalikolla näkyvään hakemistoon. Tiedostot muodostuvat erikseen vakuutusyhtiöittäin CGI 15 (20)

16 Tulostetaan vain yhteenveto: Jos halutaan tarkistuksia varten tulostaa vain ilmoitusten yhteenvetotiedot Polku ja tiedosto: Tiedostoa luotaessa annetaan polku, mihin aineisto muodostuu. Annettu polku jää muistiin seuraavaa kertaa varten. Muodostuva aineisto nimetään ohjelmallisesti VU_VVKA_Vakyhtiö.yrtun eli esimerkin vuosiansioilmoituksen nimi olisi VU_1205_Uusi yhtiö.25 Rajaus Ajalta: Vuosi-ilmoituksessa aika on koko vuosi eli ilmoitettavan vuoden aikana maksetut palkat. Ansiot mukaan koko vuodelta: Normaalisti vuosiansioilmoitukselle otetaan mukaan ansiot, jotka on maksettu annetun ajanjakson sisällä. Valintaa käytetään lähinnä Työsuhdeilmoituksella ilmoitettavissa ansioissa. Tilitysvuosi: ilmoitettava vuosi Kausi: 05 Vuosi-ilmoitus Palkansaajanumero: käytetään tarkistuksissa TyEL -ansioraja: Merkitään ko. vuoden ansioraja. Muodostuvan listan loppuun tulostuu Huomautuslista, josta nähdään mm. vakuutukselta puuttuvat pakolliset vakuutustiedot, palkansaajan eläkevakuutus ei ole voimassa, henkilön ansiotietoja ei löydy tms. 2.4 Eläkelain vaihto palkansaajalle Toimintoa voidaan käyttää esim. tilanteessa, jossa vanha eläkelaki muutetaan ajoryhmän palkansaajille uudeksi eläkelaiksi. Eläkelain vaihto suoritetaan ajoryhmäkohtaisesti ja sitä on käytettävä harkitusti. Yksittäiset eläkelain muutokset tehdään suoraan palkansaajan perustietoihin CGI 16 (20)

17 3 RAPORTIT 3.1 Eläkeilmoitustiedot Työsuhde- ja vuosiansioilmoitus päivittää Eläkeilmoitustietoihin tiedot lähetetyistä ilmoituksista, josta ne haetaan Eläkeilmoitustiedot raportille. Polku: Eläketiedot TyEL Raportit: Tulostusjärjestys Yksiköittäin: Tulostus yksiköittäin/aakkosittain Aakkosittain: Tulostus aakkosittain Palkansaaja: Jos halutaan tulostaa yksittäisen palkansaajan tiedot tarkastelua varten. Valinta aktivoi rajauksista kentän Palkansaajanumero. Valinnat Eläkelakivalinta: Voidaan valita tulostettavaksi vain halutut eläkelait (monivalinta) Ilmoitustunnusvalinta: Mahdollisuus valita tulostettavaksi raportille esim. alkamisilmoitukset tai useita eri ilmoitustunnuksia (monivalinta). Rajaus Palkansaajanumero: Kenttä aktivoituu, jos Tulostusjärjestyksessä on valittu Palkansaaja. Ilmoituskausi: Eläkeilmoituksen kausitunnus (vuosi + kausitunnus). Ilmoitusjakso: I neljännes (1), II neljännes (2), III neljännes (3) tai IV neljännes (4) Lpt vertailupvm: Lopputilin vertailupäivä eli niitä palkansaajia ei oteta mukaan, joiden työsuhde on päättynyt ennen annettua rajapäivää. 3.2 Henkilöluettelo vakuutusyhtiöittäin Listalta voi tarkistaa, mihin vakuutukseen palkansaaja on kuulunut ja minkä ajan siihen on kuulunut sekä tämän jakson ansiotiedot. Polku: Eläketiedot TyEL Raportit: 2014 CGI 17 (20)

18 3.3 Ilmoitusvertailu Ilmoitusvertailu on apuväline, jolla palkanlaskija voi tarkistaa eläkeilmoitusten tilanteen. Polku: Eläketiedot TyEL Raportit: Puuttuvat alkamiset -valinnalla voidaan tulostaa puuttuvat alkamisilmoitukset tai tarkistaa, onko päättymisilmoituksen teon jälkeen tehty ansion korjauksia. Päättyneiden palvelussuhteiden ansiovertailu, jolla verrataan päättymisilmoituksella ilmoitettua summaa eläkelaskurin summaan. Vertailu tehdään samalta ajanjaksolta, jolta päättymisilmoituksen ansiot on ilmoitettu sekä työsuhteen päättymisen jälkeen maksettuihin ansioihin. Päivitetään eläkeilmoituksiin: Jos ko. valinta on merkitty, voidaan tarvittaessa samalla asettaa merkintä Palkansaajan Eläkeilmoitustietoihin kenttään <Korjaus eläkeilmoitukseen>. Merkityistä voidaan tehdä Korjausilmoitus -tiedosto. Kun tiedosto tehdään, poistuu samalla ko. merkintä Palkansaajan tiedoista. Ilmoitusansiona käytetään ensisijaisesti palkansaajan eläkeilmoitustiedoissa annettua korjattua ansiota. Jos sitä ei ole, käytetään ilmoitusansiota CGI 18 (20)

19 3.4 Eläkeansio kuukausittain Polku: Eläketiedot TyEL Raportit Eläkeansio kuukausittain Tarkistuslistan avulla voidaan verrata vakuutuksittain eläkelaitokselle ilmoitettua ansiosummaa, verollista ansiota (laskuri 1) ja eläkeansioita (laskuri 15). Ilmoitussummasta puuttuu niiden henkilöiden ansiot, jotka ovat olleet alle eläkelain ansiorajan/kk. Nämä summat ovat mukana eläkeansiossa. Tuloste voidaan tulostaa haluttaessa myös palkansaajittain (kuukausittain). 3.5 Työntekijän eläkemaksut Työntekijöiltä perityt eläkemaksut voidaan tulostaa vakuutuksittain. Perityistä maksuista eritellään omiin sarakkeisiinsa eläkeansio, normaali maksu ja korotettu maksu CGI 19 (20)

20 Raportin jälkeen tulostuu vielä Huomautuslista pois jääneistä sekä hylkäyksen syy. 3.6 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut Raportti tulostaa työntekijöiltä perityt työttömyysvakuutusmaksut ja perinnän perusteansion (yleensä verollinen ansio) sekä perityt maksut Yhteensä. 3.7 Palkansaajat ikäryhmittäin Ikäryhmittäin -raportti tulostaa alkuvalikolla olevien ikäryhmien mukaiset palkansaajat. Ikäryhmiä voi tarvittaessa muuttaa, mutta annetut ikäryhmät eivät jää muistiin. Mikäli tulostuskuukautta ei anneta, tulostetaan koko vuodelta. 3.8 Eläkeilmoitusten täsmäytys Taulukkomuotoinen työkalu eläkemaksujen täsmäytykseen vuositasolla. Taulukkoon haetaan eriteltyjä tietoja eläkemaksuista ja niiden perusteista. Täsmäytystaulukon käytöstä on oma ohjeistus. 3.9 Muut Eläkelaitoksen henkilöluettelo Tulostetaan työtekijöiden eläkeansiot vuoden alusta. Kausivalinnalla summat haetaan kausikumulointilaskureista. Samalla huomioidaan eläkelain muutos. Raportti on samantyyppinen kuin Henkilöluettelo vakuutusyhtiöittäin Ilmoitusrekisteritiedot Raportin avulla voidaan tarkistaa eri ilmoituskausilla tai eri ilmoitustyypillä lähteneitä eläkeilmoitustietoja. Raportti näyttää myös ilmoitetut ansiot päättymisilmoituksella ja vuosiansioilmoituksella CGI 20 (20)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (18)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (18) SONET Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto 2014 CGI 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 VEROTIETOJEN MUUTOKSET... 3 1.1 Vuoden 2015 ennakonpidätystiedot... 3 1.1.1 VEROKORTTIMUUTOKSET 1.2.2015... 4 1.1.2

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 7.1.2014. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 16.12.2009. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Palkanlaskenta Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENTA Tämä palkanlaskentakäsikirja sisältää kolme osaa. Lyhyen esittelyn jälkeen on pikaopas, josta saa nopeasti käsityksen ohjelmiston luonteesta

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENNAN PIKAOPAS 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Luetpalkanlaskentaohjelmiston pikaopasta, jossa käsitellään palkanlaskennan perustoimintoja. Varsinaisessa palkanlaskennan

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne... 3 1.1 Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen... 3 1.2

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0

Aditro Tikon versio 6.2.0 Marraskuu 2012 1 (17) Aditro Tikon versio 6.2.0 Ohjelmistomuutokset Marraskuu 2012 2 (17) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 tehdyt muutokset... 4 1. Kirjanpito ja reskontra... 4 1.1. Arvonlisäverokantojen

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Henix-palkanlaskenta, versio 14

Henix-palkanlaskenta, versio 14 Henix-palkanlaskenta, versio 14 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. (09) 503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto... 1 1. Yleistä... 4 2. Ohjelman käyttöönottovaihe... 5 2.1. Parametrien

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta. Tiedote

Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta. Tiedote Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta Tiedote Oppaan päiväys: 4.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0207 560

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Toukokuu 2013 1 (79) Käyttöohje 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (79) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Toiminnot... 4 1.1. Laskun tallennus... 4 1.1.1. Yleistä... 4 1.1.2. Laskun tallennusnäyttö...

Lisätiedot

Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15

Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15 Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto...1 1. Yleistä...3 2. Ohjelman käyttöönottovaihe...4 2.1.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja Visma L7 ÄlyALV Käsikirja Oppaan päiväys: 11.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562 120 Visma Software Oy pidättää

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596,

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot