ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN"

Transkriptio

1 ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN Sisällysluettelo: 1 Yleistä Verokannat Eu-tavaraoston verokannat Eu-palvelujen ostojen eli nk. käänteisen verovelvollisuuden verokannat Eu-tavaraostojen vähennys-/palautus-rajoitteiset verokannat Eu-palvelujen oston vähennys-/palautusrajoitteisten verokannat Ulkomaalaiselta, ei Suomessa alv-velvolliselta, ostetun tavaran tai palvelun verokannat Eu-tavaramyynnin verokanta Eu-palvelumyynnin verokanta Rakentamispalvelun ostojen, käänteisen arvolisäverovelvollisuuden verokannat ( alkaen) Rakentamispalvelun myynnin verokanta, kun ostaja on arvonlisäverovelvollinen ( alkaen) Yhteisöhankintojen ja muiden käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden ostojen tilit ja alv-tilit Tapahtumien kirjaus ja raportointi Eu-tavaraosto Eu-palvelun osto Vähennys-/palautusrajoitteisen Eu-tavaran osto Vähennys-/palautusrajoitteisen Eu-palvelun osto Tavaran tai palvelun osto ulkomaalaiselta, ei Suomessa alv-velvolliselta Eu-tavaramyynti Eu-palvelun myynti Rakentamispalvelun myynti, josta ostaja on arvonlisäverovelvollinen ( alkaen) Myyntireskontra... 23

2 1 YLEISTÄ Yhteisöhankintojen ja muiden, käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden perusteella, maksettavien arvonlisäverojen kirjaus on automatisoitu. Täten saadaan hankinnat näkymään oikein alv-päivä- ja -pääkirjoilla ja tiedot tulemaan oikein myös Kausiveroilmoitukselle. Tapahtumia kirjatessa sovellus käsittelee yhteisöhankintatapahtumat aina nettokirjauksena (vaikka alv brutosta -valinta olisikin päällä). Vastaavasti voidaan käsitellä yhteisön ulkopuoliset hankinnat ja myynnit, joita kausiveroilmoitukseen tarvitaan voimaan tuleva Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus käsitellään sovelluksissa vastaavalla tavalla kuin yhteisömyynnit ja yhteisöostotkin. Rakentamispalvelun käännettyä arvonlisäveroa varten tarvitaan omat arvonlisäverokannat ja ne pitää kytkeä kausiveroilmoituksen oikeisiin kohtiin. Rakentamispalvelujen käänteisestä arvonlisäverovelvollisuudesta ja sen soveltamisesta tarkemmin Ohjeen verokoodit eivät ole kiinteitä eli verokannat voi perustaa sen mukaan, mitä Yhteisön tietojen, Ohjausvalikossa tai Yrityksen ohjauksen perustiedot välilehdellä pituudesta ja aakkosnumeerisuudesta on mainittu. Seuraavat näytön kuvat on tehty oletuksella, että verokoodin on numeraalinen ja kolmemerkkinen. 2 VEROKANNAT 2.1 Eu-tavaraoston verokannat 1. Avataan EU-tavaraostojen "myyntien" eli maksettavan veron verokanta, jolle tallennetaan Veroprosentti, Meno/tulo-tiedoksi 1 eli Tulo, Tyyppi 8 eli Käänteinen vero, ja Alv-tili sekä mahdolliset kustannuspaikka ja/tai tunnisteet.

3 Kanta kytketään kausiveroilmoituksen kenttään Avataan EU-tavaraostoille verokanta, jolle tallennetaan Veroprosentti, Tyyppi (vähennys, palautus tai oma käyttö), Alue 1 eli Yhteisötoiminta / alv:n vastakirjauksen käynnistys, Alv-tili sekä mahdolliset kustannuspaikka ja/tai tunnisteet. Lisäksi tallennetaan kenttään vastaverokanta: tuon edellä avatun verokannan tunnus. Alv-tilillä, joka tallennetaan verokannalle, ei saa olla tilin ylläpidossa tallennettuna vastatiliä. Jos yhteisöhankintoja on myös muilla prosenteilla (9 tai 13), niin jokaiselle %:lle perustetaan verokantaparit kuten edellä 23 %:n veron kohdalla on kerrottu. Kanta kytketään kausiveroilmoituksen kenttään 307 sekä 313. Jos on sekä vähennys- että palautusarvonlisäveroja, niin riittää yksi yhteisöhankintojen myynnin verokanta. Sen sijaan pitää olla erilliset verokannat

4 yhteisöverojen palautusarvonlisäveroille ja yhteisöhankintojen vähennysarvonlisäveroille. Molemmille voidaan tallentaa vastaverokannaksi sama veroprosenttia vastaava yhteisöhankintojen myynnin verokanta. Malli Pro Economican palautusarvonlisäverolle, joka kytketään kausiveroilmoituksen kenttään 307 sekä Eu-palvelujen ostojen eli nk. käänteisen verovelvollisuuden verokannat 1. Avataan EU-palvelujen oston "myyntien" eli maksettavan veron verokanta, jolle tallennetaan Veroprosentti, Meno/tulo-tiedoksi 1 eli Tulo, Tyyppi 8 eli käänteinen vero, Alv-tili sekä mahdolliset kustannuspaikka ja/tai tunnisteet. Kanta kytketään kausiveroilmoituksen kenttään 306.

5 2. Avataan EU-palvelujen ostoille verokanta, jolle tallennetaan Veroprosentti, Tyyppi 1 eli Vähennys, alue 1 eli Yhteisötoiminta / alv:n vastakirjauksen käynnistys, Alv-tili sekä mahdolliset kustannuspaikka ja/tai tunnisteet. Lisäksi tallennetaan kenttään vastaverokanta tuon edellä avatun verokannan tunnus. Alv-tilillä, joka tallennetaan verokannalle, ei saa olla tilin ylläpidossa tallennettuna vastatiliä. Kanta kytketään kausiveroilmoituksen kenttään 307 sekä 314. Mikäli on kyse julkisyhteisöjen palautus-tyyppisestä hankinnasta, avataan vastaavasti verokoodi esim. 253, jossa tyyppinä 2 eli Palautus. 2.3 Eu-tavaraostojen vähennys-/palautus-rajoitteiset verokannat 1. Sama verokanta, joka avattiin yhteisöhankintojen maksettavalle verolle (363) käy myös oman käytön yhteisöhankinnan vastaverokannaksi. 2. Avataan oman käytön yhteisöhankinnalle oma verokanta

6 Kanta kytketään kausiveroilmoituksen kenttään Eu-palvelujen oston vähennys-/palautusrajoitteisten verokannat 1. Sama verokanta, joka avattiin yhteisöpalvelujen maksettavalle verolle (353) käy myös oman käytön Eu-palvelujen vastaverokannaksi. 2. Avataan oman käytön Eu-palvelujen hankinnalle oma verokanta Alv-tiliä ei tarvitse antaa, jos maksettavan veron debet-summa halutaan menevän pääviennin tilille ja kustannuspaikalle ja tunnisteille automaattisesti. Kanta kytketään kausiveroilmoituksen kenttään Ulkomaalaiselta, ei Suomessa alv-velvolliselta, ostetun tavaran tai palvelun verokannat Vastaavasti voidaan perustaa ulkomaalaiselta, ei Suomessa alv-velvolliselta myyjältä hankittujen tavara- /palveluostojen verokannat:

7 Kanta kytketään kausiveroilmoituksen kenttään 301. Kun perustetaan itse oston verokantaa, niin Aluetiedoksi annetaan 1 Yhteisötoiminta / alv:n vastakirjauksen käynnistys. Kausiveroilmoituksessa ei ole enää merkitystä aluekoodilla 2, kun kausiveroilmoitus tehdään kytkemällä verokoodit kausiveroilmoituksen kenttiin. Muista myös tallentaa vastaverokanta. Kanta kytketään kausiveroilmoituksen kenttään 307.

8 2.6 Eu-tavaramyynnin verokanta Verokannalle voi myös antaa laskuselitteen, jolla kerrotaan laskun verottomuuden syy. Selitteen pääsee antamaan avaamalla kohdan Laskuselite kehotteen ja valitsemalla sieltä ylläpito. Kanta kytketään kausiveroilmoituksen kenttään Eu-palvelumyynnin verokanta Kanta kytketään kausiveroilmoituksen kenttään 312. Huomaa, että tyyppinä on koodi 13. Tämä tyyppitieto tarvitaan, että myynti menee oikein yhteenvetoilmoitukselle. Myös tälle verokannalle voi antaa laskuselitteen, jolla kerrotaan laskun verottomuuden syy.

9 2.8 Rakentamispalvelun ostojen, käänteisen arvolisäverovelvollisuuden verokannat ( alkaen) 1. Avataan rakentamispalvelujen oston "myyntien" eli maksettavan veron verokanta, jolle tallennetaan Veroprosentti, Meno/tulo-tiedoksi 1 eli Tulo, Tyyppi 8 eli käänteinen vero, Alv-tili sekä mahdolliset kustannuspaikka ja/tai tunnisteet. Kanta kytketään kausiveroilmoituksen kenttään Avataan rakentamispalvelujen ostoille verokanta, jolle tallennetaan Veroprosentti, Tyyppi 1 eli Vähennys, alue 1 eli Yhteisötoiminta /alv:n vastakirjauksen käynnistys, Alv-tili sekä mahdolliset kustannuspaikka ja/tai tunnisteet. Lisäksi tallennetaan Vastaverokanta-kenttään tuon edellä avatun verokannan tunnus. Alv-tilillä, joka tallennetaan verokannalle, ei saa olla tilin ylläpidossa tallennettuna vastatiliä. Kanta kytketään kausiveroilmoituksen kenttään 307 sekä 320.

10 Mikäli on kyse julkisyhteisöjen palautus-tyyppisestä hankinnasta, avataan vastaavasti verokoodi esim. 243, jossa tyyppinä 2 eli Palautus. 2.9 Rakentamispalvelun myynnin verokanta, kun ostaja on arvonlisäverovelvollinen ( alkaen) Kanta kytketään kausiveroilmoituksen kenttään 319. HUOM! Verokannalle kannattaa antaa Laskuselite, jolla kerrotaan käänteisestä arvonlisäverovelvollisuudesta. 3 YHTEISÖHANKINTOJEN JA MUIDEN KÄÄNTEISEN ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUDEN OSTOJEN TILIT JA ALV-TILIT Jos yhteisöhankintoja tai muuten käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden piiriin kuuluvia ostoja varten on avattu erilliset tilit, niin tilille voidaan määritellä vain yhteisöostojen alv-kanta (esim. 163 eli EU-tavarahankinta vähennysjärjestelmä) eikä muita tietoja. Alv-kannan määritys ei ole pakollinen tieto, vaan se voidaan antaa kirjauksen yhteydessä. Yhteisöhankintojen maksettavalle verolle ja ostojen vähennettävälle/palautettavalle verolle voidaan avata taseeseen erilliset alv-tilit. Näiden verokantojen alv-tileille (eikä muillekaan tässä käytettävillä tileillä) ei saa olla määriteltynä vakiovastatilejä. 4 TAPAHTUMIEN KIRJAUS JA RAPORTOINTI Merkitystä ei ole sillä onko alv-kirjausta tehtäessä valittuna Alv netosta tai Alv brutosta. Aluekoodilla 1 (Yhteisöhankintojen / alv:n vastakirjauksen käynnistys) olevat verokoodit käsittelevät ostot aina nettoina. Jos osto jakaantuu sekä vähennettävään/palautettavaan että vähennys/palautuskelvottomaan, niin sen hoitamiseksi voidaan käyttää tilijakoa, ellei haluta manuaalisesti jakaa summaa näiden kesken tapahtumien kirjauksessa.

11 4.1 Eu-tavaraosto Esimerkki 1: Yhteisöverollisen tavaraoston kirjaus, kun automaattinen alv-käsittely on valittuna Ensin kirjataan varsinainen yhteisöverollinen vienti alv-vienteineen. Kun automaattinen alv on kirjaukseen valittuna, niin vienti hyväksymällä muodostuu automaattisesti seuraavat viennit. Tämän jälkeen tarvitsee vain antaa vastaviennille vain tili esim. pankkitili. Pääkirja Tositteen pääkirja näyttää seuraavalta:

12 Alv-päiväkirja Alv-päiväkirja taas on seuraavanlainen: Ja sen yhteenvetosivu seuraavanlainen:

13 Kausivero-ilmoituksella Alv-kausi-ilmoituksella huomioidaan kirjauksen yhteisöhankinnat edellyttäen, että verokoodit on kytketty kyseisiin kenttiin. 4.2 Eu-palvelun osto Esimerkki 2: Yhteisöverollisen tavaraoston kirjaus, kun automaattinen alv-käsittely ei ole valittuna Kun automaattinen alv-kirjaus ei ole valittuna, sovellus ehdottaa ensimmäisen viennin jälkeen tämän alv-vientiä. Se tallennetaan ja sovellus tekee automaattisesti vastaviennin eu-myyntien verokannalla ja ehdottaa tämän viennin alv-vientiä. Kun se hyväksytään, tehdään automaattisesti ensimmäisen viennin kanssa identtinen vienti, mutta ilman verokantaa. Viennin hyväksymisen jälkeen tarvitsee itse tehdä enää vastavienti (ostovelat/pankkitili). Lopputulos on sama kuin edellisessä esimerkissä. Yhteisöpalvelun oston kirjaus tapahtuu seuraavasti, automaattinen alv- päällä: Tapahtuma kirjataan halutulle tilille, ja annetaan tapahtumalle Yhteisöpalvelujen käänteisen veron verokoodi. Kun tapahtuma hyväksytään, sovellus tekee automaattisesti tarvittavat viennit:

14 Pääkirja Tositteelle tarvitsee vain lisätä vastavienti(pankkitili tms.). Alv-päiväkirja

15 Ja sen yhteenveto Kausiveroilmoitus Kausivero-ilmoitukselle tiedot tulevat seuraavasti (kun verokantojen kytkennät kenttiin on tehty). 4.3 Vähennys-/palautusrajoitteisen Eu-tavaran osto Kirjaus tapahtuu seuraavasti (automaattinen alv päällä)

16 Jolloin muodostuu tapahtumat: Pääkirja Alv-päiväkirja

17 Yhteenveto Kausiveroilmoitus 4.4 Vähennys-/palautusrajoitteisen Eu-palvelun osto Vähennys-/palautusrajoitteisen Eu-palvelun oston kirjaus tapahtuu seuraavasti, automaattinen alv- päällä: Tapahtuma kirjataan halutulle tilille, ja annetaan tapahtumalle Eu-palvelun vähennys-/palautusrajoitteisen veron verokoodi.

18 Kun tapahtuma hyväksytään, sovellus tekee automaattisesti tarvittavat viennit: Pääkirja Tositteelle tarvitsee vain lisätä vastavienti(pankkitili tms.). Alv-päiväkirja

19 Ja sen yhteenveto Kausiveroilmoitus 4.5 Tavaran tai palvelun osto ulkomaalaiselta, ei Suomessa alv-velvolliselta

20 Tällöin muodostuu tapahtumat: Pääkirja Ja vastaviennin (pankkitili tms.) antamisen jälkeen Alv-päiväkirja Ja yhteenveto

21 Kausiveroilmoitus 4.6 Eu-tavaramyynti Kirjaus Pääkirja

22 Alv-päiväkirja Ja sen yhteenveto Kausiveroilmoituksella 4.7 Eu-palvelun myynti Eu-palvelun myynti menee vastaavalla tavalla kuin Eu-tavaramyyntikin, mutta omalla verokannallaan: Kausiveroilmoitukselle se kuitenkin tulee omaan kenttäänsä Kausiveroilmoitus

23 4.8 Rakentamispalvelun myynti, josta ostaja on arvonlisäverovelvollinen ( alkaen) Rakentamispalvelun myynti menee vastaavalla tavalla kuin Eu-myynnitkin, mutta omalla verokannallaan: Kausiveroilmoitukselle se kuitenkin tulee omaan kenttäänsä Kausiveroilmoitus 5 MYYNTIRESKONTRA Yhteenvetoilmoitus (vain Sonet) Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen EU-tavara- ja palvelumyynneistä saa Sonetin myyntireskontrasta, kun asiakastiedoissa on annettu asiakkaan vat-tunnus ja myyntikirjauksilla on käytetty yhteisömyynnin verokantoja. Esim. myyntilaskun kirjaukset, EU-tavara- ja palvelumyynti.

24 Yhteenvetoilmoitukselle tulevat kaikki yhteisömyynnit yhdelle asiakkaalle yhteenlaskettuna yhdellä rivillä, kuitenkin niin, että tavara- ja palvelumyynnit ilmoitetaan omalla rivillä. Koodi 0 on EU-tavaramyyntiä ja koodi 4 on EU-palvelumyyntiä.

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15

Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15 Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto...1 1. Yleistä...3 2. Ohjelman käyttöönottovaihe...4 2.1.

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja Visma L7 ÄlyALV Käsikirja Oppaan päiväys: 11.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562 120 Visma Software Oy pidättää

Lisätiedot

TK-Vuokrat järjestelmän muutokset 11.3.2011 Ohessa koontia järjestelmämuutoksiin liittyen

TK-Vuokrat järjestelmän muutokset 11.3.2011 Ohessa koontia järjestelmämuutoksiin liittyen TK-Vuokrat järjestelmän muutokset 11.3.2011 Ohessa koontia järjestelmämuutoksiin liittyen Tuomas Niemi / Tietokari Oy T i e t o k a r i O y I d e n t o i G r o u p K e l l o n k ä r k i 1 0 7 0 4 6 0 K

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Rekisterit YRITYSREKISTERI

Rekisterit YRITYSREKISTERI Rekisterit YRITYSREKISTERI 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Ylävalikko... 4 Toiminnot... 4 Tietue... 4 _Perustiedot... 4 Yritysryhmät välilehti... 5 Postitusryhmät välilehti... 7 Perustiedot

Lisätiedot

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET Ohje on päivitetty: 4.6.2008 Koskee ohjelmaversiota: Yritys 3.2 Perustietoja ohjelman käyttämisestä Tuomalla hiiren tietokentän päälle: saat näkyviin kentälle määritellyn

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596,

Lisätiedot

Visma Econet Pro käytetyn tavaran marginaaliveron käsittely

Visma Econet Pro käytetyn tavaran marginaaliveron käsittely Sivu 1/5 Visma Econet Pro käytetyn tavaran marginaaliveron käsittely Visma Econet Pro ohjelmassa on huomioitu marginaaliverollinen käytetyn tavaran kaupankäynti seuraavasti. Tilikarttaan on määritelty

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO KÄYTTÖOHJEET 11/2014

ASTERI KIRJANPITO KÄYTTÖOHJEET 11/2014 ASTERI KIRJANPITO KÄYTTÖOHJEET 11/2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 11 1 LISENSSIEHDOT... 12 2 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

Asteri Kirjanpito Dos

Asteri Kirjanpito Dos Asteri Kirjanpito Dos Kausiveroilmoitus ja verotili Vuosipäivitys 24.11.2009 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh. (09) 350 75 30 Päivystys: atsoft@atsoft.fi Fax (09) 350 75 321 0400 316 088 2/20 Asteri

Lisätiedot

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013 Kurssimateriaali Päiväys: 10.5.2013. Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai

Lisätiedot

KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU

KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU Tiliotteet muodostavat tositteiden kanssa kirjanpidon perustan. Aineiston käsittelyn helpottamista varten tositteet niputetaan mappiin kuukausittain aikajärjestykseen.

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste Versio 5.80

Visma Econet Pro Versioseloste Versio 5.80 Versioseloste Versio 5.80 Oppaan päiväys: 4.9.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Sivu 1(6) ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä Verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista ja maksamista vuoden 2010 alusta lähtien. ProCountorissa voi nyt tehdä

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 7.1.2014. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos Ohessa koontia arvonlisäverokannan muutoksiin liittyen Tuomas Niemi / Tietokari Oy T i e t o k a r i O y I d e n t o i G r o u p K e l l o n k ä r k i 1 0 7 0

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 16.12.2009. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (18)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (18) SONET Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto 2014 CGI 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 VEROTIETOJEN MUUTOKSET... 3 1.1 Vuoden 2015 ennakonpidätystiedot... 3 1.1.1 VEROKORTTIMUUTOKSET 1.2.2015... 4 1.1.2

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Toukokuu 2013 1 (79) Käyttöohje 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (79) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Toiminnot... 4 1.1. Laskun tallennus... 4 1.1.1. Yleistä... 4 1.1.2. Laskun tallennusnäyttö...

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO DOS

ASTERI KIRJANPITO DOS ASTERI KIRJANPITO DOS Käyttöohjeet Perustuen vuoden 1996 ohjeisiin Tätä ohjetta täydentävät soveltuvin osin myöhemmät päivitysohjeet Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset:

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Merit Aktiva on kirjanpitäjille ja yrittäjille tarkoitettu nykyaikainen ja helppokäyttöinen kirjanpito-ohjelma. Aktivaa voitte käyttää missä tahansa ja millä tahansa

Lisätiedot