Asiakirjatyyppi Ohje SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS cgi.com 2014 CGI 1 (33)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakirjatyyppi Ohje SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (33)"

Transkriptio

1 SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS CGI 1 (33)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS VUOSI-ILMOITUKSEN SISÄLTÖ SAAJAKOHTAINEN VUOSI-ILMOITUS VEROTTAJALLE RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VUOSI-ILMOITUS MAKSAJAKOHTAISET YHTEENVETOTIEDOT SUORITUSLAJIKOHTAISET YHTEENVETOTIEDOT ERITTELY ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA MAKSAJAKOHTAINEN YHTEENVETO ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA SÄHKÖINEN KORJAUSILMOITUS KORJAUSILMOITUS SONETIN KAUTTA ALITILITYSPISTEET CGI 2 (33)

3 1 VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS verottajan vuosi-ilmoituksen tulostusta varten Sonet - palkkaohjelmasta. Lisätietoja esim. vuosittain tulevista muutoksista saat internetistä osoitteesta Verottajan vuosi-ilmoitus sijaitsee kohdassa Vuodenvaihteen toimenpiteet Verottajan ilmoitukset Verottajan vuosi-ilmoitus. Tiedot verottajalle lähetetään tiedostoissa: 1. VSPSERIE.14 = saajakohtainen erittely tai VSRAERIE.14 = rajoitetusti verovelvollisten saajakohtainen erittely 2. VSPSVYHT.14 = sisältää maksajakohtaisen VSPSVYHT-tietueen. Maksettujen eläkkeiden ja etuuksien tiedostonimet ovat: 1. VSELERIE.14 = saajakohtainen erittely 2. VSELVYHT.14 = sisältää maksajakohtaisen VSELVYHT-tietueen. 14 = Vuosiparametritiedoissa avatun voimassa olevan kalenterivuoden kaksi viimeistä merkkiä Mikäli palkansaajalla on useita palvelussuhteita eri suorituslajeilla, muodostuu palkansaajalle eri suorituslajeista oma vuosi-ilmoitus sekä lomakkeelle että tiedostoon Palkansaajien suorituslajeista tarkistusraportin voi tulostaa kohdasta: Vuodenvaihteen toimenpiteet/ Verottajan ilmoitukset/ Suorituslajien listaus. Mikäli ei suorituslajeja ole päivitetty, vaan on käytetty pelkkää verotunnusta, niin palkansaajat verotunnuksittain voi tulostaa Palkansaajan perustiedot/ Henkilötietojen listaukset/perustiedot/ Palkansaajat koodeittain - tulostettava koodi Verotunnus (26). Verottajan vuosi-ilmoitus voidaan muodostaa voimassaolevasta ajoryhmästä tai valita kohdasta Kaikki ajoryhmät mukaan halutut ajoryhmät. Yhtiövalinta on mahdollinen silloin, kun käytössä on konsernikäsittely yhden yrityksen sisällä (kenttä normaalisti suljettu). Ilmoitus voidaan muodostaa myös halutuista sopimusaloista tai soturyhmistä. Yksittäisen palkansaajan pystyy valitsemaan vain, kun tulostus koskee voimassa olevaa ajoryhmää. Vuosi-ilmoitus voidaan tulostaa pelkkänä listauksena valinnalla Vain lista tai valinnalla Lista ja tiedosto. Tiedoston muodostuminen edellyttää, että ilmoitukset tulostetaan joko paperille tai tiedostoon kokonaisuudessaan. Tiedosto muodostuu myös silloin, kun valitaan Tulostetaan vain yhteenveto paperilla/ tiedostoon CGI 3 (33)

4 Palkansaajan verotiedoissa on valinta: Ei vuosi-ilmoitukselle. Sen käyttöä ohjaa suorituslaji. Se on mahdollista valita käyttöön, jos palkansaajalla verotiedoissa on suorituslaji, josta verottajan ohjeiden mukaan ei tarvitse toimittaa vuosi-ilmoitusta. Verotiedoissa on myös vaihtoehto, jossa palkansaajalle voidaan määritellä tulostumaan joka kuukaudelta oma vuosi-ilmoitus. Sen käyttöä ohjaa suorituslaji. Se on mahdollista valita käyttöön, jos palkansaajalla verotiedoissa on suorituslaji, josta verottajan ohjeiden mukaan pitää toimittaa joka kuukaudelta oma vuosi-ilmoitus. Vuosi-ilmoituksen tulostuksessa on vielä erikseen oma ohjaus, jossa voidaan määritellä ne sopimusalat, joihin kuuluvilta tehdään vuosi-ilmoitus joka kuukaudelta erikseen. Mikäli palkan/palkkionsaajan sopimusala on määritelty tässä, ei verotiedoissa tarvitse olla valittuna Joka kk:lta oma vuosi-ilmoitus. Tieto kuukaudesta, jonka ilmoituksesta on kyse, tulee palkansaajakohtaiselle erittelylle kohtaan 12, Cross-trade-aika. Kun valitaan vaihtoehto Lista ja tiedosto, muodostuvat lähetettävät tiedostot näytöllä vastaavassa kohdassa näkyvään hakemistoon. Tiedostojen nimet ovat verottajan ohjeen mukaiset, joten niitä ei saa muuttaa. Oletushakemistona on ohjaustiedoissa määritelty Tilastojen hakemisto, mutta hakemistoa voi tarvittaessa näytöllä muuttaa. HUOM! Virheelliset/ puutteelliset henkilötunnukset tulostuvat virhelistalle. Listalla olevista palkansaajista tulostuu vuosi-ilmoitus, mutta ko. henkilöt eivät ole mukana tiedostossa. Mikäli tiedossa on oikea henkilötunnus, voi virheellisen henkilötunnuksen muuttaa oikeaksi kohdasta Palkansaajan perustiedot/muut toiminnot/sotun vaihto. Näytöllä annetaan vanha henkilötunnus ja uusi henkilötunnus sekä valitaan voimaan Ajon käynnistys. Rajoitetusti verovelvollisilla ulkomainen henkilötunnus ei mene läpi suomalaisesta tarkistuksesta. Tiedoston muodostusta on muutettu niin, että otetaan henkilötunnuksesta syntymäpäivä osuus (DDMMYY) ja viedään se kenttään 312. Ennen vuosi-ilmoituksen tekoa tiedostoon on perustettava varmuuskopiohakemisto. Vuodenvaihteen toimenpiteet/ Verottajan ilmoitukset/ Verottajan vuosi-ilmoitus/ Varmuuskopio hakemisto. - Ohjaukseen annetaan tiedostopolku, tiedostonimi muodostuu ohjelmallisesti. (muistathan perustaa hakemiston ennen kuin päivität sen ohjaukseen!) Toimintopalkissa Etujen ohjauksessa voidaan valita Ei ilmoiteta miinussaldoista, joka tarkoittaa: Oletuksena on, että jos laskurin arvo on negatiivinen, tulee siitä ilmoitus virhelistalle, eikä henkilön euroja siirretä vuosi-ilmoitukselle. Eli ko. palkansaajasta ei muodostu vuosi-ilmoitusta. Mikäli näin ei haluta, voidaan valita tämä ohjaus, jolloin myös negatiiviset luvut siirtyvät laskentaan. (Eli kun ohjelmassa lasketaan laskurien euroja yhteen, on jonkun laskurin eurot voitu laittaa miinukselle laskennallisista syistä, nuo negatiiviset luvut saadaan mukaan laskentaan, jos tämä on valittuna.) 2014 CGI 4 (33)

5 Verottajan ohjeiden mukaan ilmoitettava rahamäärä ei saa olla negatiivinen, joten tiedostoon ei kirjoiteta negatiivisia lukuja. Eli huolimatta siitä, onko tämä ohjaus valittuna tai ei, ei tiedostoon viedä sellaisen palkansaajan tietoja, jolta löytyy negatiivinen laskurin arvo. Virhelistalla ilmoitetaan mikä ilmoituksen kohta on negatiivinen. 2 VUOSI-ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Tässä ohjeessa on kenttäkohtaisesti ohjeistettu palkansaajakohtaisen -, rajoitetusti verovelvollisen vuosiilmoituksen ja yhteenvedon sisältö. Vuosi-ilmoituksen toimintopalkin kohta Ohjaustiedot on yleinen eli kaikkien yritysten yhteinen. Kohdat Summaohjaus ja Etujen ohjaus ovat yrityskohtaisia eli ne on päivitettävä kaikille yrityksille erikseen CGI 5 (33)

6 Työsuhdematkalippu: Luontoisetutapahtuman laskuri, jossa on palkaksi katsottu osuus eli tässä laskurissa olevat eurot ovat myös laskurissa 8. Vähennystapahtumanlaskuri, jossa on työntekijältä peritty määrä. Laskureissa olevat eurot viedään ilmoitukselle kohtaan 48. Veronalainen luontoisetu ilmoitetaan myös kohdassa 40. Verovapaan tapahtuman laskuri, jossa on työsuhdematkalipun veroton määrä, ilmoitetaan kohdassa CGI 6 (33)

7 Ravintoetu vastaa verotusarvoa: Tulostetaan "kyllä" kohtaan "ravintoetu vastaa verotusarvoa" kaikille niille henkilöille, joille on kumuloihin kertynyt ravintoedusta peritty -summaa joko laskurissa 113 tai etujen ohjaukseen annetussa ravintoedusta peritty laskurissa. Asuntoedusta peritty summa: Kumulatiivinen laskuri, jossa summattuna asuntoedusta peritty summa. Esim. Vuokrat. Kulukorvaukset: Laskurin numero, josta kulukorvaukset ( oletus=9 ) Lisäeläkemaksut: Kumulatiivisen laskurin tunnus, jonne on summattuna palkansaajan lisäeläkevakuutusmaksut. Laskuri, jonka summaus km-korvauksiin: Kumulatiivinen laskuri, jonne on summattuna muut työntekijältä perityt maksut, joita käsitellään kuten työttömyys ja eläkevakuutusmaksut. Matkakustannusten korvaukset: Oletuksena vuosi-ilmoituksen kohtaan 50 tulostuu laskuri 4 (verottomat korvaukset) -- laskuri 64 (kilometrikorvaukset). Jos tähän ohjaukseen on annettu laskureita, tulostetaan niiden yhteissummat kohtaan CGI 7 (33)

8 Esimerkki: Suorituslaji G maksettu verottomia korvauksia, joiden pitää tulla kohtaan 14, mutta ei kohtiin 50, 55 ja 56. Ratkaisu: Perustetaan G tyypeille omat verottomien korvausten palkkalajit, joilla laskurit 4 ja 18 (ennakkoperintärek. ansio). Normaalien palkansaajien verottomien korvausten palkkalajeilla on laskuri 4 ja joku laskureista Vuosi-ilmoituksen ohjauksen kohtaan Etujen ohjaus/matkakustannusten korvaukset annetaan laskurit 61, 62, 63 ja 66 (päivärahat, osapäivärahat, ulkomaanpäivärahat, ateriakorvaukset). Jolloin G tyypille tulostuu vuosi-ilmoitukselle ainoastaan kohtaan 14 euroja. Muille tulostuu normaalisti kohtiin Jos suorituslaji on H, toimitaan samoin kuin G suorituslajilla. Ansiot ulkomailla: Laskuri, jonka arvo tulostetaan kohtaan verollinen ansio (14), kun palkansaajan suorituslaji = "5". Työsuhdeoptio ja osakepalkkio laskuriohjaukset Lomakkeen johdassa 35 ja tiedoston positiossa ilmoitetaan sekä työsuhdeoptioden että osakepalkkioiden palkaksi katsottu määrä muista luontoiseduista erillään. Jos eurot on ohjattu kumuloitumaan samaan laskuriin, ohjaus annetaan ainoastaan toiseen kenttään. Verottajan ohjeessa on kentän täyttöohje seuraavasti: Työsuhdeoptioista ja osakepalkkioista palkaksi katsottu määrä ilmoitetaan tässä muista luontoiseduista erillään. Työsuhdeoptiolla ja osakepalkkiolla tarkoitetaan suorituksia, jotka on maksettu sairausvakuutuslain 11 luvun 2 :n 4 ja/tai 5 kohdan mukaisesti. Tässä kohdassa ei ilmoiteta rahana maksettuja synteettisiä optioita, jotka ilmoitetaan kuten muukin rahana maksettu palkka. Palkanerät, joista ei SV-päivärahamaksua: PALKKAERÄT, JOISTA EI MAKSETA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PÄIVÄRAHAMAKSUA Kohdassa ilmoitetaan ne palkkaerät, jotka eivät ole sairausvakuutuslain 11 luvun 2 :n mukaisesti palkkaa. Näistä eristä ei makseta päivärahamaksua eikä työnantajan sosiaaliturvamaksua. Oletuksena ohjelmassa lasketaan (laskuri 1 eurot) - (laskuri 19 eurot). Jos tuo erotus ei käy, voidaan tässä antaa laskuri, jossa nuo eurot ovat kumuloituna. Jos vuosi-ilmoitukselle ei haluta tulostuvan tähän kenttään mitään kenellekään, annetaan tähän ohjaukseen Jos suorituslaji on H tai G: Jos suorituslaji on H tai G lisätään verolliseen ansioon verottomat korvaukset (eli laskuri 1 (tai laskuri 18) + laskuri 4). Jos laskurissa 4 on jotain, tyhjätään laskurit 4 ja ilmoituksella. Suorituslajien H2 ja P2 ohjaus: Luontoisetujen käsittely, jos suorituslaji on H2 tai P2 Palkansaajakohtaisella erittelyllä ilmoitetaan samoin kuin suorituslajilla P Suorituslajikohtaisella yhteenvedolla suorituslajin H yhteydessä luontoisedut ilmoitetaan suoritukset yhteensä kohdassa, eli niitä ei ilmoiteta kohdassa luontoisedut Maksajakohtaisella yhteenvedolla luontoisetuja ei ilmoiteta kohdassa luontoisetujen yhteismäärä 2014 CGI 8 (33)

9 Ei ilmoiteta miinussaldoa: Oletuksena on, että jos laskurin arvo on negatiivinen, tulee siitä ilmoitus virhelistalle, eikä henkilön euroja siirretä vuosi-ilmoitukselle. Eli ko. palkansaajasta ei muodostu vuosi-ilmoitusta. Mikäli näin ei haluta, voidaan täpätä tämä ohjaus, jolloin myös negatiiviset luvut siirtyvät laskentaan. (Eli kun ohjelmassa lasketaan laskurien euroja yhteen, on jonkun laskurin eurot voitu laittaa miinukselle laskennallisista syistä, nuo negatiiviset luvut saadaan mukaan laskentaan, jos tämä on täpättynä.) Verottajan ohjeiden mukaan ilmoitettava rahamäärä ei saa olla negatiivinen, joten tiedostoon ei kirjoiteta negatiivisia lukuja. Eli huolimatta siitä, onko tämä ohjaus valittuna tai ei, ei tiedostoon viedä sellaisen palkansaajan tietoja, jolta löytyy negatiivinen laskurin arvo. Virhelistalla ilmoitetaan mikä ilmoituksen kohta on negatiivinen. 2.1 SAAJAKOHTAINEN VUOSI-ILMOITUS VEROTTAJALLE (VSPSERIE) Saajakohtaisen erittelyn suorituslajit: 1 Palkka sivutoimesta 1Y Yrittäjän palkka sivutoimesta 2 Merityötulo 2Y Yrittäjän merityötulo 5 ns.6 kuukauden säännön alainen palkka 5Y Yrittäjän 6 kk:n säännön alainen (vakuutus-)palkka 6 Sijaismaksajan maksama palkka ja palkkaturva 61 Sijaismaksajan maksama 6 kk:n säännön alainen palkka 7K Työnantajan (kiinteä toimip. Suomessa) maksama palkka työntekijälle, joka ei ole Suomessa vakuutettu 7L Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimip. Suomessa) maksama palkka työntekijälle, joka ei ole Suomessa vakuutettu 7M Ulkomaisen työnantajan(ei kiinteää toimip. Suomessa) maksama palkka Suomessa vakuutetulle työntekijälle. 7N Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimip. Suomessa) maksama palkka työntekijälle, kun työantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus). 7Q Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimip. Suomessa) maksama palkka Työntekijälle, joka on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona. B G Työnantajan maksama eläke Käyttökorvaus; ansiotuloa G1 Pääomatulot (käyttökorvaus, palkkasaatavan korko, tms.) H Työkorvaus 2014 CGI 9 (33)

10 H1 Henkilöstörahaston rahasto-osuus H2 Urheilijan palkkio H3 Perhehoitajan tai omaishoitajan palkkio ja kulukorvaus H4 Muu veronalaista ansiotuloa oleva suoritus H5 Yleishyödyllisen yhteisön maksama matkakustannusten korvaus H6 Sovittelijan kulukorvaus HT Työpanokseen perustuva osinko P Palkka päätoimesta P3 Kunnallisen perhepäivähoitajan palkka PT Työpanokseen perustuva osinko (palkkaa) PU Urheilijarahastosta maksettava palkka PY Yrittäjän palkka päätoimesta SA Sairaskassan täydennyspäiväraha YT YEL/MYEL-vakuutetun yrittäjän työpanokseen perustuva osinko (palkkaa) Ohjaustiedoissa on mahdollista määritellä käyttöön oletussuorituslaji, jonka ohjelma tuo käyttöön automaattisesti. Tulostusnäytöllä voi tuon oletussuorituslajin vielä vaihtaa toiseksi ajokohtaisesti kohdassa: Oletussuorituslaji. 09 vuodelta 2014 Palkansaajakohtainen erittely Maksajan tiedot YRITYS OY YRITYSKATU HELSINKI Yhteyshenkilö Annetaan vuosi-ilmoituksen tulostusnäytöllä tai toimintopalkin Ohjaustietoihin (ohjaustiedot ovat kaikkien yritysten yhteiset) - mikäli ohjaustiedon perusteella ehdotettua yhteyshenkilön tietoa muuttaa vuosi-ilmoitusnäytöllä, käytetään näytöllä annettua tietoa 01 Tapahtumalaji 0 lisäys 02 Maksajan y-tunnus/tilityspistetunnus Yritystietojen perustiedoissa 05 Maatunnus suorituslajien 5, 5Y tai 7Q osalta Maatunnus haetaan Palkansaajan perustietojen ylläpidossa toimintopalkissa olevasta Ulkom. osoitteet kohdasta Maatunnus suorituslajien 5/5Y/7Q osalta CGI 10 (33)

11 10 Suorituksen laji päätoimi sivutoimi muu Palkansaajan verotietojen suorituslaji Palkan tai suorituksen saaja Palkansaajan perustietojen ylläpito 11 Saajan henkilö-/y-tunnus Palkansaajan perustietojen ylläpito 12 Cross-trade aika/korvauksen maksukk Annetaan laskurin numero Ohjaustiedot/ Cross Trade. Jos käytössä on ohjaus Joka kk:lta oma vuosi-ilmoitus, kuukausitieto tulee tähän (Korvauksen maksukuukausi). 14 Rahapalkan/suorituksen määrä Laskuriin 1 (veronalainen ansio) kertynyt summa vähennettynä laskuriin 8 (luontoisedut) kertyneellä summalla. Työ- ja käyttökorvaukset (suorituslaji H- ei ennakkoperintärekisteriin kuuluville maksetut) ilmoitetaan bruttomääräisinä vähentämättä arvonlisäveron tai työmatkakustannusten korvauksia - eli myös näiden on sisällyttävä laskuriin 1. Jos käytetty palkkalajeilla laskuria 18, tulostuu suorituslajilla H tähän laskurin 18 eurot Suorituslajin H4 (Muu veronalaista ansiotuloa oleva suoritus) summa haetaan laskurista 18 ja jos laskurissa 18 ei ole summia niin summa haetaan laskurista 1. Jos suorituslaji H:lla tai G:llä on maksettu verottomia korvauksia pitää niiden summa tulostua tähän, mutta ei kohtiin 50,55 ja 56. Silloin täytyy H ja G suorituslajillisille olla perustettuna omat verottomien korvausten palkkalajit, joilla on laskurit 4 ja 18. Ohjaukset Etujen ohjauksissa ohjataan normaalien p-saajien verottomat korvaukset antamalla kohtaan Matkakustannusten korvaukset laskurit 61,62,63 ja 66. Tässä ilmoitetaan myös ns. 6 kk:den säännön alaisten rahapalkkojen yhteismäärä = vakuutuspalkka, suorituslaji 5 tai 5Y. Haetaan laskurista 19 tai jos se on tyhjä, niin vakuutuspalkkalaskurista. Vakuutuspalkkalaskurin ohjaus on kohdassa: Kuukausikohtaiset toimet Kirjanpitotiedot KK-yhteenveto, toimintopalkin Ohjaukset tai Valvontailmoituksen laskennan Ohjaukset CGI 11 (33)

12 Toimintopalkin Etujen ohjauksissa on lisäohjauksia koskien suorituslajeja H, G, H2 ja P2. Kyseisten kenttien ohjeissa on näistä ohjauksista kerrottu enemmän. 15 Ennakonpidätys Laskurin 2 (ennakonpidätys)summa + vakuutuspalkasta suorituslajilla 5 peritty minipidätys/ sava-maksu. Sava-maksu haetaan sava-laskurista, joka on määritelty: Kuukausikohtaiset toimet Kirjanpitotiedot KK-yhteenveto Ohjaukset tai Valvontailmoituksen laskennan Ohjaukset. + Ohjaukset Ohjaustietoihin Cross-Trade vähennys kohtaan annettuun laskuriin kertynyt summa. 16 Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut Laskuriin 87 (työttömyysvakuutusmaksu) kertynyt summa + laskurin 88 (eläkevakuutusmaksu) kertynyt summa (paitsi suorituslaji 2 Merityötulo vain laskuriin 87 kertynyt summa). + toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus kohtaan Laskuri, jonka summaus tyött.maksuun annettuun laskuriin kertynyt summa. + toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus kohtaan Lisäeläkemaksut annettuun laskuriin kertynyt summa 17 Vähennys ennen ennakonpidätystä Laskuriin 3 (vähennys ennen veroa) kertynyt summa. (Suorituslaji H:laisilla ilmoitetaan tässä kohtaa työkorvaukseen sisältynyt arvonlisävero.) 35 Työsuhdeoptio ja osakepalkkio Toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus kohtaan Etu työsuhdeoptiosta annettuun laskuriin kertynyt summa. Lisäksi voidaan valita Ei vähennetä luontoisedusta, jos optiolaskuriin kertynyttä summaa ei saa vähentää luontoisedusta + Osakepalkkio kohtaan annettuun laskuriin kertynyt summa. 36 Palkanerät, jotka eivät kuulu sairasvakuutuksen päivärahamaksun perusteeseen Kohdassa ilmoitetaan tiedot suorituslajien P, PY, PT, YT, 1, 1Y, P3, 2, 2Y, 5, 5Y, 6, 7M ja 7N yhteydessä silloin, kun suoritukset on maksettu ennen sitä seuraavaa kuukautta, jona henkilö täyttää 16 vuotta tai kun suoritukset on maksettu 68 vuoden täyttämiskuukauden jälkeen. Kohdassa 36 ilmoitetaan siten myös esimerkiksi 15-vuotiaalle tai nuoremmalle henkilölle tai 69-vuotiaalle tai vanhemmalle työntekijälle maksetut suoritukset. Kohdassa ilmoitetaan tiedot lisäksi suorituslajien H, HT, H2, H3, H4, H5, H6, 7Q yhteydessä silloin, kun suoritukset on maksettu ennen sitä seuraavaa kuukautta, jona henkilö täyttää 16 vuotta tai 68 vuoden täyttämiskuukauden jälkeen. Näillä suorituslajeilla ei kuitenkaan voi ilmoittaa tässä kohdassa lainkaan tietoja, jos henkilö on vuotias. Oletuksena ohjelmassa lasketaan laskurin 1 eurot vähennettynä laskurin 19 euroilla CGI 12 (33)

13 Alle 16 vuotiailla ja yli 68 vuotiailla on ei sotumaksun alainen ansio kertynyt lisäksi laskuriin Joten heidän kohdalla laskenta suoritetaan siten että, laskurin 19 summasta vähennetään ensin laskuriin1019 kertynyt summa ja saatu erotus vähennetään laskurista 1. Jos tuo erotus ei käy, voidaan toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus Palkanerät, joista ei päivärahamaksua kohtaan antaa laskurin numero johon kertynyt summa tulee ilmoitukselle. Tästä tavasta on erillinen ohje. Jos vuosi-ilmoitukselle ei haluta tulostuvan tähän kenttään mitään kenellekään, annetaan tähän ohjaukseen Tämä ohjauksiin annettu laskuri on vahvin. Jos palkansaajilla on sellaisia eriä joiden ei pitäisi tähän tulostua tähän kohtaan, niin se voidaan ne estää antamalla Sv-prahan vähennyslaskuri kohtaan sellainen laskurin numero joka on tällaisen erän palkkalajille annettu (laskuri perustettu juuri tähän käyttöön ja summat ovat kumuloituneet koko vuoden tähän laskuriin). Autoetu 20 Palkkaan lisättävä määrä (Verotettavan autoedun määrä) laskuriin 72 kertynyt summa + toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus kohtaan Autoedun summaan annettuun laskuriin kertynyt summa vähennettynä - kohdan 21 Työnantajan perimä korvaus summalla. 21 Työnantajan perimä korvaus laskuriin 112 kertynyt summa tai toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus Autosta peritty summa kohtaan annettuun laskuriin kertynyt summa Lisäksi voidaan ohjaukseen laittaa ruksi kohtaan Ei vähennetä luontoisedusta, jos autosta perittyä korvausta ei saa vähentää luontoisedusta.(esim. peritty etuun kuulumattomia polttoainekuluja). 22 Yksityisajot ajopäiväkirjan mukaan Kilometrit haetaan Palkansaajan perustiedot Palkansaajatiedot Luontoisetujen selitykset Autoedut Kilometrit. 23 Auton ikäryhmä Palkansaajan perustiedot Palkansaaja tiedot Luontoisetujen selitykset Autoedut A = vuosina käyttöönotetut autot 2014 CGI 13 (33)

14 B = vuosina käyttöönotetut autot C = vuonna 2006 tai sitä ennen käyttöönotetut autot U =Ulkomailla saatu autoetu. 24 Vapaa autoetu Kohtaan tulostuu Kyllä jos Palkansaajan perustiedot Palkansaajatiedot Luontoisetujen selitykset Autoedut on annettuna ruksi kohtaan Vapaa. 25 Auton käyttöetu Kohtaan tulostuu Kyllä jos Palkansaajan perustiedot Palkansaajatiedot Luontoisetujen selitykset Autoedut on annettuna ruksi kohtaan Käyttöetu. HUOM! Mikäli palkansaajalla on vuoden aikana vaihtunut auto, riittää verottajalle vuosiilmoituksella viimeisimmän auton tiedot Muut luontoisedut 30 Asuntolainan korkoetu Laskuriin kertynyt summa, joka on annettu toimintopalkin kohtaan Ohjaukset Ohjaustiedot Asuntolainan korkoetu. 40 Palkkaan lisättävä määrä (Muut verotettavat luontoisedut yhteensä) laskurin 8 (luontoisedut) summa. - kohta 20 eli Autoetu - kohta 30 eli Asuntolainan korkoetu - kohta 41 eli Työnantajan muista eduista perimä korvaus lukuun ottamatta laskuria 113 ravinnosta peritty (tai muu Ohjaukset Etujen ohjaukseen annettu ravinnosta peritty laskuri. + Ohjaukset Summaohjauksen kohtaan 181 annetun laskurin summa vähennettynä Summaohjaukseen kohtaan Ei palkaksi katsottava max kohtaan annetulla summalla. +Työsuhdematkalipun veronalainen luontoisetuosuus. Toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus Työsuhdematkalippu, Luontoisetutapahtuman laskuriin kohtaan annettuun laskuriin kertynyt summa. 41 Työnantajan perimä korvaus (Muut luontoisedut) + Ohjaukset Etujen ohjaukseen Asunnosta peritty summa kohtaan annettuun laskuriin kertynyt summa + laskuriin 113 ((ravinnosta peritty summa) tai Ohjaukset Etujen ohjaukseen Ravinnosta peritty summa kohtaan annetun laskuriin kertynyt summa +laskurin 114 (muista eduista peritty summa) tai Ohjaukset Etujen ohjaukseen Muista eduista peritty summa kohtaan annetun laskuriin kertynyt summa 2014 CGI 14 (33)

15 Lisäksi voidaan ohjaukseen laittaa ruksi jos edusta perittyä korvausta ei saa vähentää luontoisedusta. Ravinnosta perittyä summaa ei ilmoiteta silloin, kun työnantajan ravintoedusta perimä summa vastaa verotusarvoa (kyllä kohdassa 46) Mikäli haluat kohdan 41 kokonaan tyhjäksi, merkitse Etujen ohjaukseen Ravinnosta peritty summa -laskureiksi esim Asuntoetu Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajan luontoisetujen selityksiin on annettu asuntoetu ja palkansaajalla on kertynyt euroja laskuriin 71 ja/ tai toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus Asuntoedun summaan kohtaan merkittyyn laskuriin. Summa tulostuu kohtaan Puhelinetu Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajalla on kertynyt euroja toimintopalkin kohtaan Ohjaukset Ohjaustiedot Puhelinetu kohtaan annettuun laskuriin (laskuriin 76 tai muuhun) summia. Summa tulostuu kohtaan 40. Jos käytössä on erilliset laskurit puhelinedulle ja autopuhelinedulle, niin Ohjaukset Ohjaustiedot Puhelinetu kohtiin merkitään molemmat laskurit. Näin saadaan tulostumaan Kyllä puhelinetuun sekä silloin, kun palkansaajalla on vain kotipuhelinetu, että silloin, kun palkansaajalla on vain matkapuhelinetu. 44 Ravintoetu Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajan luontoisetujen selityksiin on annettu ravintoetu ja palkansaajalla on kertynyt euroja laskuriin 73 ja/ tai toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus Ravintoedun summaan kohtaan annettuun laskuriin. Summa tulostuu kohtaan 40. Mikäli Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa, ei ravintoetua synny ja tämä kohta jää tyhjäksi. 45 Muu etu Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajalla on kertynyt euroja laskuriin 74 ja/ tai toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus Muun edun summaan annettuun laskuriin. Summa tulostuu kohtaan Ravintoetu vastaa verotusarvoa 2014 CGI 15 (33)

16 Kohtaan tulostuu Kyllä, jos Vuosi-ilmoituksen toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus Ravintoetu vastaa verotusarvoa on merkitty Kyllä ja palkansaajille on kertynyt euroja Ohjaukset Etujen ohjaukseen annettuun Ravintoedusta peritty laskuriin. Mikäli tähän tulostuu Kyllä, ei perittyjä euroja ilmoiteta kohdassa Työsuhdematkalippu, palkaksi katsottu tai työntekijältä peritty määrä. Toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus Työsuhdematkalippu, Luontoisetutapahtuman laskuri ja Vähennystapahtuman laskuri kohtiin annettuihin laskureihin kertyneet summat. 49 Työsuhdematkalippu, verovapaan edun määrä Toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus Työsuhdematkalippu, Verovapaan tapahtuman laskuriin kohtaan annetun laskuriin kertyneet eurot. Kustannusten korvaukset (Verovapaat) 50 Päivärahat, ateriakorvaukset yms. yhteensä Laskuriin 4 (verottomat korvaukset) kertynyt summa vähennettynä laskuriin 64 (kilometrikorvaukset) kertyneellä summalla tai toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus Matkakustannusten korvaukset annettujen laskureihin kertyneet summat (Laskurit 61,62,63,66). 51 Kokopäivärahaa Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajalle kertynyt summa laskuriin 61 tai laskuriin, joka annettu Ohjaukset Summaohjaus kohtaan Kokopäivärahoihin. 52 Osapäivärahaa Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajalle kertynyt summa laskuriin 62 tai laskuriin, joka annettu Ohjaukset Summaohjaus kohtaan Osapäivärahoihin. 53 Ulkomaan päivärahaa Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajalle kertynyt summa laskuriin 63 tai laskuriin, joka annettu Ohjaukset Summaohjaus kohtaan Ulkomaanpäivärahoihin. 54 Ateriakorvausta Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajalle kertynyt summa laskuriin 66 tai laskuriin, joka annettu Ohjaukset Summaohjaus kohtaan Ateriakorvauksiin. 55 Korvatut kilometrit yhteensä/km Laskuriin kertyneet 64 yksiköt (km). Palkkalajilla oltava laskurille määritelty eurot ja yksiköt (ei määrä) CGI 16 (33)

17 56 Korvatut kilometrit yhteensä/ eurot Laskuriin 64 kertynyt summa Lisäksi voidaan antaa toinen laskuri Ohjaukset Etujen ohjaus, kohtaan Laskuri jonka summaus kilometrikorvauksiin. 57 Muut maksetut korvaukset (Veronalaiset) Laskuriin 9 (kulukorvaukset) kertynyt summa. tai toimintopalkin kohtaan Ohjaukset Etujen ohjaus Kulukorvaukset annettuun laskuriin kertynyt summa Mikäli haluat kohdan 57 kokonaan tyhjäksi, merkitse Etujen ohjaukseen kulukorvauksen laskuriksi esim Kohdassa 57 ilmoitetaan esim. rakennusalan työvälinekorvaus, mutta ei esim. tositteita vastaan korvattuja palkansaajan työnantajan puolesta maksamia hotellikuluja, parkkimaksuja, bussilippuja, junalippuja, työväline- ja materiaalikustannuksia. Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut 80 Työnantajan maksamat vakuutusmaksut ( tai sen jälkeen otetun kollektiivisen lisäeläketurvan maksut) Toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus kohtaan 180 Työnantajan maksamat vakuutusmaksut annettuun laskuriin kertynyt summa. 81 Palkansaajan suorittamat vakuutusmaksut ( tai sen jälkeen otetun kollektiivisen lisäeläketurvan maksut) Toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus kohtaan 181 palkansaajan suorittamat vakuutusmaksut annettuun laskuriin kertynyt summa. 82 Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut (Työnantajan maksamat vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut yhteensä) Toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus kohtaan 182 Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut annettuun laskuriin kertynyt summa. Lisäksi palkaksi katsottava osuus on yli 8500 menevä osuus (v.2011) ilmoitetaan kohdassa 40. Euroraja annetaan Ohjaukset Summaohjaus kohtaan Ei palkaksi katsottava max. 60. Luottamushenkilömaksu Toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus Luottamushenkilömaksu laskuri kohtaan annettuun laskuriin kertyneet eurot CGI 17 (33)

18 2014 CGI 18 (33)

19 2.2 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VUOSI-ILMOITUS (VSRAERIE) Rajoitetusti verovelvollisten (lähdeverollisten) suorituslajit: Tällä vuosi-ilmoituksella ilmoitettavat suorituslajit: A1,A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AS,AD, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B0, C2, C3, C4,C5, C6, C7, D1, D2, E1, E2, E3, E4, E5, E6 P4, P5, P6, P7, S1, S2, S3 ja S4, Mikäli Sonetissa ei ole täyttänyt suorituslajia, vaan pelkästään verotunnuksen, niin tähän tiedostoon tulostuvat suorituslajilla A1 verotunnus 6 lähdevero Maksajan tiedot YRITYS OY YRITYSKATU HELSINKI 301 Tapahtumalaji 0 lisäys 316 Suorituslajin tunnus Palkansaajan verotietoihin annettu suorituslaji. Mikäli ei ole annettu suorituslajia vaan pelkkä verotunnus 6 lähdevero, niin suorituslajiksi muodostuu A Maksuvuosi Ilmoitusvuosi 302 Maksajan y-tunnus/tilityspistetunnus Yritystietojen perustiedoissa 312 Saajan synt. aika/henk.tunnus Suorituksen saajan syntymäaika tai henkilö- tai Y-tunnus Suomessa. Palkansaajan perustietojen ylläpito 307 Saajan sukunimi 2014 CGI 19 (33)

20 Palkansaajan perustietojen ylläpito 308 Saajan etunimet Palkansaajan perustietojen ylläpito 309 Katuosoite asuinvaltiossa Palkansaajan perustietojen ylläpito, toimintopalkin Muut toiminnot Ulkom. osoitteet 310 Postinumero asuinvaltiossa Palkansaajan perustietojen ylläpito, toimintopalkin Muut toiminnot Ulkom.osoitteet 311 Kaupunki/alue asuinvaltiossa Palkansaajan perustietojen ylläpito, toimintopalkin Muut toiminnot Ulkom.osoitteet 313 Henkilö-/Y-tunnus asuinvaltiossa Palkansaajan perustietojen ylläpito, toimintopalkin Muut toiminnot Ulkom.osoitteet 341Asuinvaltion maatunnus Palkansaajan perustietojen ylläpito, toimintopalkin Muut toiminnot Ulkom.osoitteet 342 Asuinvaltion nimi Palkansaajan perustietojen ylläpito, toimintopalkin Muut toiminnot Ulkom.osoitteet. 325 Tosiasiallisen edunsaajan tilinumero Suorituslajien S1 ja S3 osalta ilmoitettava tieto. Palkansaajan perustietojen ylläpito toimintopalkin Muut toiminnot Ulkom.osoitteet. SEPA-alueella tilinumero on muotoa IBANBIC. SEPA-alueen ulkopuolella tilinumero voi olla muotoa IBANBIC tai tilinumero, joka on kyseisen maan/pankin edellyttämässä kansallisessa muodossa. 317 Määrä, josta lähdevero peritty Laskuriin 1 (veronalainen ansio) kertynyt summa. Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut kilometrikorvaukset ovat saajalleen veronalaista tuloa ja niistä on perittävä lähdevero. Rajoitetusti verovelvollisilla pitää olla eri palkkalaji kilometrikorvausten maksamiseen jotta siitä menee lähdevero(palkkalajilla pitää olla laskuri 1 ja laskuria 4 ei saa palkkalajilla olla) CGI 20 (33)

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK)

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.0 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK)

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK) VEROHALLINTO 1.1.2016 A45/200/2016 versio 1.3 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY ILMAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA (VSPSERIK) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE)

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A125/200/2015 1.3 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 TIETUEMALLIT... 5 3.1 Kiinteämittainen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2016 A46/200/2016 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE)

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KO. TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A151/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat)

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) VEROHALLINTO 1.1.2016 A143/200/2015 versio 2.11 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE...

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2014 Ohjelmistotalopäivä 23.5.2013 Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset (VSRAERIE) 1) Jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS VEROHALLINTO 1.1.2016 A163/200/2015 versio 1.4 VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5.

Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5. Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5. Chat-kysymykset ja vastaukset 1) Miten samasta järjestelmästä tulevat osinkojen ja palkkojen vuosi-ilmoitukset samalle henkilölle

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE)

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KO. TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN

VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN VEROHALLINTO 1.1.2016 A137/200/2015 versio 1.9 VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A41/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Peritty lähdevero 2370,31 eur. 19 Rahapalkka 11705,55 eur. 20 Luontoisetu 146,00 eur. 21 Lähdeverovähennys. 24 Vakuutetun sv-maksu

Peritty lähdevero 2370,31 eur. 19 Rahapalkka 11705,55 eur. 20 Luontoisetu 146,00 eur. 21 Lähdeverovähennys. 24 Vakuutetun sv-maksu Sivu 1 Erittely rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista AR 010648-460P Rajoitettu Ulrika Ramusgatan 11 11851,55 eur 2370,31 eur 11705,55 eur 146,00 eur Köpenhag 746,00 eur DK Tanska 507,71

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys 9.10.2015

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys 9.10.2015 ASTERI PALKANMAKSU Vuosipäivitys 9.10.2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi Hyvä Asteri Palkanmaksun käyttäjä! Tämä on Asteri Palkanmaksun vuosipäivityksen 9.10.2015

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ uudistuu Uusi Vero24-palvelukokonaisuus Uutta Katso-palvelussa: valtuutusten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys ASTERI PALKANMAKSU Vuosipäivitys 19.3.2010 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystys: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi www.atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2016 A129/200/2015 1.3 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A103/200/2016 versio 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 :n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen SISÄLLYS 1 Miten tiedot korjataan jatkossa - yleistä?... 1 2 Sähköisesti tiedostona

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2016 A11/200/2016. versio 1.2 PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE... 4 3 TIETUEKUVAUS...

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa!

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfo Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfojen OHJELMA Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Asiaa veroilmoittamisesta ja sähköisten palvelujen uudistuksista kahvitauko

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

TILIÖINTI DEBET KREDIT SELITE

TILIÖINTI DEBET KREDIT SELITE PALKKAJAKSOTUS / KIINTEÄT Tosite: 55 - Pvm: 31_1_2016 Koodi: 999 Yritys: Oy Laivahuolinta Ltd Palkka kk: 1_2016 Sos.kulut Brutto Netto TÄYDENNÄ KELTAISET ALUEET TyEL 24,00 18,30 5,70 Tapaturma 7,00 Työttömyys

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos 19.12.2016 1.1 Brutotus pähkinänkuoressa: Jos takaisinperintä on tehty Netto kuluva -verokoodilla, eli perintä on tehty samana vuonna kun jakso on alun perin

Lisätiedot

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015 Päivän ohjelma 8.30-9.30 Ajankohtaista Kelasta, Päivi Hyvärinen 9.30-10.00 Aamukahvi, ilmoittautuminen ja tilaisuuden avaus, Tarja Rautio 10.00-11.10

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 4.9.2013 Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö A105/200/2013 versio 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TIETUEKUVAUS Ennakkoperintävuosi

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Kausiveroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjausmenettelyn muutos. Ennakkotietoa

Kausiveroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjausmenettelyn muutos. Ennakkotietoa Kausiveroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjausmenettelyn muutos Ennakkotietoa Yleistä Uudistusta on valmisteltu Verohallinnossa HE tekeillä, ehdotuksen mukaan: Tiedot annettaisiin

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

VEROHALLINTO A153/200/

VEROHALLINTO A153/200/ VEROHALLINTO 1.1.2017 A153/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTAOHJE

TALOUS- JA TOIMINTAOHJE TALOUS- JA TOIMINTAOHJE Hallitus hyväksynyt 22.03.2016 Sisällys 1. Taustaa... 1 2. Joukkueiden taloussuunnitelma ja talouden seuranta... 1 3. Kulukorvaukset ja matkalaskut... 3 4. Varainkeruu... 4 1 1.

Lisätiedot

Ennakonpidätyksen muutokset. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Ennakonpidätyksen muutokset. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Ennakonpidätyksen muutokset Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS JA RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET TIETUEKUVAUS

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS JA RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A130/200/2014 versio 3.2 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS JA RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 SISÄLTÖ 1 EDELLISESTÄ

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Mikä on kotitalousvähennys?

Mikä on kotitalousvähennys? Kotitalousvähennys Mikä on kotitalousvähennys? Verosta tehtävä vähennys pienentää maksettavan veron määrää on henkilökohtainen poikkeuksena puolisovähennys Saat vähentää kuluja, jotka ovat aiheutuneet

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE)

TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A125/200/2015 1.1 TYÖNANTAJAN TAI SUORITUKSEN MAKSAJAN VUOSI-ILMOITUS, SAAJAKOHTAINEN ERITTELY (VSPSERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Erotuomaripalkkiot SM-sarja

Erotuomaripalkkiot SM-sarja Erotuomaripalkkiot 2016-2017 SM-sarja 100 Puoli- ja välierät 110 140 Suomen Cup 1-3. kierrokset 35 4-5. kierrokset 40 Välierät 60 Finaali 90 1. divisioona 55 Välierät 65 75 Turnaus peliaika 2x30 min 50

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 24, 26 ja 55 :n nojalla:

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Verohallinnon päätös. ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Verohallinnon päätös. ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 1577/2011 Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 Verohallinto

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot