Asiakirjatyyppi Ohje SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS cgi.com 2014 CGI 1 (33)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakirjatyyppi Ohje SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (33)"

Transkriptio

1 SONET VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS CGI 1 (33)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS VUOSI-ILMOITUKSEN SISÄLTÖ SAAJAKOHTAINEN VUOSI-ILMOITUS VEROTTAJALLE RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VUOSI-ILMOITUS MAKSAJAKOHTAISET YHTEENVETOTIEDOT SUORITUSLAJIKOHTAISET YHTEENVETOTIEDOT ERITTELY ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA MAKSAJAKOHTAINEN YHTEENVETO ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA SÄHKÖINEN KORJAUSILMOITUS KORJAUSILMOITUS SONETIN KAUTTA ALITILITYSPISTEET CGI 2 (33)

3 1 VEROTTAJAN VUOSI-ILMOITUS verottajan vuosi-ilmoituksen tulostusta varten Sonet - palkkaohjelmasta. Lisätietoja esim. vuosittain tulevista muutoksista saat internetistä osoitteesta Verottajan vuosi-ilmoitus sijaitsee kohdassa Vuodenvaihteen toimenpiteet Verottajan ilmoitukset Verottajan vuosi-ilmoitus. Tiedot verottajalle lähetetään tiedostoissa: 1. VSPSERIE.14 = saajakohtainen erittely tai VSRAERIE.14 = rajoitetusti verovelvollisten saajakohtainen erittely 2. VSPSVYHT.14 = sisältää maksajakohtaisen VSPSVYHT-tietueen. Maksettujen eläkkeiden ja etuuksien tiedostonimet ovat: 1. VSELERIE.14 = saajakohtainen erittely 2. VSELVYHT.14 = sisältää maksajakohtaisen VSELVYHT-tietueen. 14 = Vuosiparametritiedoissa avatun voimassa olevan kalenterivuoden kaksi viimeistä merkkiä Mikäli palkansaajalla on useita palvelussuhteita eri suorituslajeilla, muodostuu palkansaajalle eri suorituslajeista oma vuosi-ilmoitus sekä lomakkeelle että tiedostoon Palkansaajien suorituslajeista tarkistusraportin voi tulostaa kohdasta: Vuodenvaihteen toimenpiteet/ Verottajan ilmoitukset/ Suorituslajien listaus. Mikäli ei suorituslajeja ole päivitetty, vaan on käytetty pelkkää verotunnusta, niin palkansaajat verotunnuksittain voi tulostaa Palkansaajan perustiedot/ Henkilötietojen listaukset/perustiedot/ Palkansaajat koodeittain - tulostettava koodi Verotunnus (26). Verottajan vuosi-ilmoitus voidaan muodostaa voimassaolevasta ajoryhmästä tai valita kohdasta Kaikki ajoryhmät mukaan halutut ajoryhmät. Yhtiövalinta on mahdollinen silloin, kun käytössä on konsernikäsittely yhden yrityksen sisällä (kenttä normaalisti suljettu). Ilmoitus voidaan muodostaa myös halutuista sopimusaloista tai soturyhmistä. Yksittäisen palkansaajan pystyy valitsemaan vain, kun tulostus koskee voimassa olevaa ajoryhmää. Vuosi-ilmoitus voidaan tulostaa pelkkänä listauksena valinnalla Vain lista tai valinnalla Lista ja tiedosto. Tiedoston muodostuminen edellyttää, että ilmoitukset tulostetaan joko paperille tai tiedostoon kokonaisuudessaan. Tiedosto muodostuu myös silloin, kun valitaan Tulostetaan vain yhteenveto paperilla/ tiedostoon CGI 3 (33)

4 Palkansaajan verotiedoissa on valinta: Ei vuosi-ilmoitukselle. Sen käyttöä ohjaa suorituslaji. Se on mahdollista valita käyttöön, jos palkansaajalla verotiedoissa on suorituslaji, josta verottajan ohjeiden mukaan ei tarvitse toimittaa vuosi-ilmoitusta. Verotiedoissa on myös vaihtoehto, jossa palkansaajalle voidaan määritellä tulostumaan joka kuukaudelta oma vuosi-ilmoitus. Sen käyttöä ohjaa suorituslaji. Se on mahdollista valita käyttöön, jos palkansaajalla verotiedoissa on suorituslaji, josta verottajan ohjeiden mukaan pitää toimittaa joka kuukaudelta oma vuosi-ilmoitus. Vuosi-ilmoituksen tulostuksessa on vielä erikseen oma ohjaus, jossa voidaan määritellä ne sopimusalat, joihin kuuluvilta tehdään vuosi-ilmoitus joka kuukaudelta erikseen. Mikäli palkan/palkkionsaajan sopimusala on määritelty tässä, ei verotiedoissa tarvitse olla valittuna Joka kk:lta oma vuosi-ilmoitus. Tieto kuukaudesta, jonka ilmoituksesta on kyse, tulee palkansaajakohtaiselle erittelylle kohtaan 12, Cross-trade-aika. Kun valitaan vaihtoehto Lista ja tiedosto, muodostuvat lähetettävät tiedostot näytöllä vastaavassa kohdassa näkyvään hakemistoon. Tiedostojen nimet ovat verottajan ohjeen mukaiset, joten niitä ei saa muuttaa. Oletushakemistona on ohjaustiedoissa määritelty Tilastojen hakemisto, mutta hakemistoa voi tarvittaessa näytöllä muuttaa. HUOM! Virheelliset/ puutteelliset henkilötunnukset tulostuvat virhelistalle. Listalla olevista palkansaajista tulostuu vuosi-ilmoitus, mutta ko. henkilöt eivät ole mukana tiedostossa. Mikäli tiedossa on oikea henkilötunnus, voi virheellisen henkilötunnuksen muuttaa oikeaksi kohdasta Palkansaajan perustiedot/muut toiminnot/sotun vaihto. Näytöllä annetaan vanha henkilötunnus ja uusi henkilötunnus sekä valitaan voimaan Ajon käynnistys. Rajoitetusti verovelvollisilla ulkomainen henkilötunnus ei mene läpi suomalaisesta tarkistuksesta. Tiedoston muodostusta on muutettu niin, että otetaan henkilötunnuksesta syntymäpäivä osuus (DDMMYY) ja viedään se kenttään 312. Ennen vuosi-ilmoituksen tekoa tiedostoon on perustettava varmuuskopiohakemisto. Vuodenvaihteen toimenpiteet/ Verottajan ilmoitukset/ Verottajan vuosi-ilmoitus/ Varmuuskopio hakemisto. - Ohjaukseen annetaan tiedostopolku, tiedostonimi muodostuu ohjelmallisesti. (muistathan perustaa hakemiston ennen kuin päivität sen ohjaukseen!) Toimintopalkissa Etujen ohjauksessa voidaan valita Ei ilmoiteta miinussaldoista, joka tarkoittaa: Oletuksena on, että jos laskurin arvo on negatiivinen, tulee siitä ilmoitus virhelistalle, eikä henkilön euroja siirretä vuosi-ilmoitukselle. Eli ko. palkansaajasta ei muodostu vuosi-ilmoitusta. Mikäli näin ei haluta, voidaan valita tämä ohjaus, jolloin myös negatiiviset luvut siirtyvät laskentaan. (Eli kun ohjelmassa lasketaan laskurien euroja yhteen, on jonkun laskurin eurot voitu laittaa miinukselle laskennallisista syistä, nuo negatiiviset luvut saadaan mukaan laskentaan, jos tämä on valittuna.) 2014 CGI 4 (33)

5 Verottajan ohjeiden mukaan ilmoitettava rahamäärä ei saa olla negatiivinen, joten tiedostoon ei kirjoiteta negatiivisia lukuja. Eli huolimatta siitä, onko tämä ohjaus valittuna tai ei, ei tiedostoon viedä sellaisen palkansaajan tietoja, jolta löytyy negatiivinen laskurin arvo. Virhelistalla ilmoitetaan mikä ilmoituksen kohta on negatiivinen. 2 VUOSI-ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Tässä ohjeessa on kenttäkohtaisesti ohjeistettu palkansaajakohtaisen -, rajoitetusti verovelvollisen vuosiilmoituksen ja yhteenvedon sisältö. Vuosi-ilmoituksen toimintopalkin kohta Ohjaustiedot on yleinen eli kaikkien yritysten yhteinen. Kohdat Summaohjaus ja Etujen ohjaus ovat yrityskohtaisia eli ne on päivitettävä kaikille yrityksille erikseen CGI 5 (33)

6 Työsuhdematkalippu: Luontoisetutapahtuman laskuri, jossa on palkaksi katsottu osuus eli tässä laskurissa olevat eurot ovat myös laskurissa 8. Vähennystapahtumanlaskuri, jossa on työntekijältä peritty määrä. Laskureissa olevat eurot viedään ilmoitukselle kohtaan 48. Veronalainen luontoisetu ilmoitetaan myös kohdassa 40. Verovapaan tapahtuman laskuri, jossa on työsuhdematkalipun veroton määrä, ilmoitetaan kohdassa CGI 6 (33)

7 Ravintoetu vastaa verotusarvoa: Tulostetaan "kyllä" kohtaan "ravintoetu vastaa verotusarvoa" kaikille niille henkilöille, joille on kumuloihin kertynyt ravintoedusta peritty -summaa joko laskurissa 113 tai etujen ohjaukseen annetussa ravintoedusta peritty laskurissa. Asuntoedusta peritty summa: Kumulatiivinen laskuri, jossa summattuna asuntoedusta peritty summa. Esim. Vuokrat. Kulukorvaukset: Laskurin numero, josta kulukorvaukset ( oletus=9 ) Lisäeläkemaksut: Kumulatiivisen laskurin tunnus, jonne on summattuna palkansaajan lisäeläkevakuutusmaksut. Laskuri, jonka summaus km-korvauksiin: Kumulatiivinen laskuri, jonne on summattuna muut työntekijältä perityt maksut, joita käsitellään kuten työttömyys ja eläkevakuutusmaksut. Matkakustannusten korvaukset: Oletuksena vuosi-ilmoituksen kohtaan 50 tulostuu laskuri 4 (verottomat korvaukset) -- laskuri 64 (kilometrikorvaukset). Jos tähän ohjaukseen on annettu laskureita, tulostetaan niiden yhteissummat kohtaan CGI 7 (33)

8 Esimerkki: Suorituslaji G maksettu verottomia korvauksia, joiden pitää tulla kohtaan 14, mutta ei kohtiin 50, 55 ja 56. Ratkaisu: Perustetaan G tyypeille omat verottomien korvausten palkkalajit, joilla laskurit 4 ja 18 (ennakkoperintärek. ansio). Normaalien palkansaajien verottomien korvausten palkkalajeilla on laskuri 4 ja joku laskureista Vuosi-ilmoituksen ohjauksen kohtaan Etujen ohjaus/matkakustannusten korvaukset annetaan laskurit 61, 62, 63 ja 66 (päivärahat, osapäivärahat, ulkomaanpäivärahat, ateriakorvaukset). Jolloin G tyypille tulostuu vuosi-ilmoitukselle ainoastaan kohtaan 14 euroja. Muille tulostuu normaalisti kohtiin Jos suorituslaji on H, toimitaan samoin kuin G suorituslajilla. Ansiot ulkomailla: Laskuri, jonka arvo tulostetaan kohtaan verollinen ansio (14), kun palkansaajan suorituslaji = "5". Työsuhdeoptio ja osakepalkkio laskuriohjaukset Lomakkeen johdassa 35 ja tiedoston positiossa ilmoitetaan sekä työsuhdeoptioden että osakepalkkioiden palkaksi katsottu määrä muista luontoiseduista erillään. Jos eurot on ohjattu kumuloitumaan samaan laskuriin, ohjaus annetaan ainoastaan toiseen kenttään. Verottajan ohjeessa on kentän täyttöohje seuraavasti: Työsuhdeoptioista ja osakepalkkioista palkaksi katsottu määrä ilmoitetaan tässä muista luontoiseduista erillään. Työsuhdeoptiolla ja osakepalkkiolla tarkoitetaan suorituksia, jotka on maksettu sairausvakuutuslain 11 luvun 2 :n 4 ja/tai 5 kohdan mukaisesti. Tässä kohdassa ei ilmoiteta rahana maksettuja synteettisiä optioita, jotka ilmoitetaan kuten muukin rahana maksettu palkka. Palkanerät, joista ei SV-päivärahamaksua: PALKKAERÄT, JOISTA EI MAKSETA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PÄIVÄRAHAMAKSUA Kohdassa ilmoitetaan ne palkkaerät, jotka eivät ole sairausvakuutuslain 11 luvun 2 :n mukaisesti palkkaa. Näistä eristä ei makseta päivärahamaksua eikä työnantajan sosiaaliturvamaksua. Oletuksena ohjelmassa lasketaan (laskuri 1 eurot) - (laskuri 19 eurot). Jos tuo erotus ei käy, voidaan tässä antaa laskuri, jossa nuo eurot ovat kumuloituna. Jos vuosi-ilmoitukselle ei haluta tulostuvan tähän kenttään mitään kenellekään, annetaan tähän ohjaukseen Jos suorituslaji on H tai G: Jos suorituslaji on H tai G lisätään verolliseen ansioon verottomat korvaukset (eli laskuri 1 (tai laskuri 18) + laskuri 4). Jos laskurissa 4 on jotain, tyhjätään laskurit 4 ja ilmoituksella. Suorituslajien H2 ja P2 ohjaus: Luontoisetujen käsittely, jos suorituslaji on H2 tai P2 Palkansaajakohtaisella erittelyllä ilmoitetaan samoin kuin suorituslajilla P Suorituslajikohtaisella yhteenvedolla suorituslajin H yhteydessä luontoisedut ilmoitetaan suoritukset yhteensä kohdassa, eli niitä ei ilmoiteta kohdassa luontoisedut Maksajakohtaisella yhteenvedolla luontoisetuja ei ilmoiteta kohdassa luontoisetujen yhteismäärä 2014 CGI 8 (33)

9 Ei ilmoiteta miinussaldoa: Oletuksena on, että jos laskurin arvo on negatiivinen, tulee siitä ilmoitus virhelistalle, eikä henkilön euroja siirretä vuosi-ilmoitukselle. Eli ko. palkansaajasta ei muodostu vuosi-ilmoitusta. Mikäli näin ei haluta, voidaan täpätä tämä ohjaus, jolloin myös negatiiviset luvut siirtyvät laskentaan. (Eli kun ohjelmassa lasketaan laskurien euroja yhteen, on jonkun laskurin eurot voitu laittaa miinukselle laskennallisista syistä, nuo negatiiviset luvut saadaan mukaan laskentaan, jos tämä on täpättynä.) Verottajan ohjeiden mukaan ilmoitettava rahamäärä ei saa olla negatiivinen, joten tiedostoon ei kirjoiteta negatiivisia lukuja. Eli huolimatta siitä, onko tämä ohjaus valittuna tai ei, ei tiedostoon viedä sellaisen palkansaajan tietoja, jolta löytyy negatiivinen laskurin arvo. Virhelistalla ilmoitetaan mikä ilmoituksen kohta on negatiivinen. 2.1 SAAJAKOHTAINEN VUOSI-ILMOITUS VEROTTAJALLE (VSPSERIE) Saajakohtaisen erittelyn suorituslajit: 1 Palkka sivutoimesta 1Y Yrittäjän palkka sivutoimesta 2 Merityötulo 2Y Yrittäjän merityötulo 5 ns.6 kuukauden säännön alainen palkka 5Y Yrittäjän 6 kk:n säännön alainen (vakuutus-)palkka 6 Sijaismaksajan maksama palkka ja palkkaturva 61 Sijaismaksajan maksama 6 kk:n säännön alainen palkka 7K Työnantajan (kiinteä toimip. Suomessa) maksama palkka työntekijälle, joka ei ole Suomessa vakuutettu 7L Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimip. Suomessa) maksama palkka työntekijälle, joka ei ole Suomessa vakuutettu 7M Ulkomaisen työnantajan(ei kiinteää toimip. Suomessa) maksama palkka Suomessa vakuutetulle työntekijälle. 7N Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimip. Suomessa) maksama palkka työntekijälle, kun työantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus). 7Q Ulkomaisen työnantajan (ei kiinteää toimip. Suomessa) maksama palkka Työntekijälle, joka on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona. B G Työnantajan maksama eläke Käyttökorvaus; ansiotuloa G1 Pääomatulot (käyttökorvaus, palkkasaatavan korko, tms.) H Työkorvaus 2014 CGI 9 (33)

10 H1 Henkilöstörahaston rahasto-osuus H2 Urheilijan palkkio H3 Perhehoitajan tai omaishoitajan palkkio ja kulukorvaus H4 Muu veronalaista ansiotuloa oleva suoritus H5 Yleishyödyllisen yhteisön maksama matkakustannusten korvaus H6 Sovittelijan kulukorvaus HT Työpanokseen perustuva osinko P Palkka päätoimesta P3 Kunnallisen perhepäivähoitajan palkka PT Työpanokseen perustuva osinko (palkkaa) PU Urheilijarahastosta maksettava palkka PY Yrittäjän palkka päätoimesta SA Sairaskassan täydennyspäiväraha YT YEL/MYEL-vakuutetun yrittäjän työpanokseen perustuva osinko (palkkaa) Ohjaustiedoissa on mahdollista määritellä käyttöön oletussuorituslaji, jonka ohjelma tuo käyttöön automaattisesti. Tulostusnäytöllä voi tuon oletussuorituslajin vielä vaihtaa toiseksi ajokohtaisesti kohdassa: Oletussuorituslaji. 09 vuodelta 2014 Palkansaajakohtainen erittely Maksajan tiedot YRITYS OY YRITYSKATU HELSINKI Yhteyshenkilö Annetaan vuosi-ilmoituksen tulostusnäytöllä tai toimintopalkin Ohjaustietoihin (ohjaustiedot ovat kaikkien yritysten yhteiset) - mikäli ohjaustiedon perusteella ehdotettua yhteyshenkilön tietoa muuttaa vuosi-ilmoitusnäytöllä, käytetään näytöllä annettua tietoa 01 Tapahtumalaji 0 lisäys 02 Maksajan y-tunnus/tilityspistetunnus Yritystietojen perustiedoissa 05 Maatunnus suorituslajien 5, 5Y tai 7Q osalta Maatunnus haetaan Palkansaajan perustietojen ylläpidossa toimintopalkissa olevasta Ulkom. osoitteet kohdasta Maatunnus suorituslajien 5/5Y/7Q osalta CGI 10 (33)

11 10 Suorituksen laji päätoimi sivutoimi muu Palkansaajan verotietojen suorituslaji Palkan tai suorituksen saaja Palkansaajan perustietojen ylläpito 11 Saajan henkilö-/y-tunnus Palkansaajan perustietojen ylläpito 12 Cross-trade aika/korvauksen maksukk Annetaan laskurin numero Ohjaustiedot/ Cross Trade. Jos käytössä on ohjaus Joka kk:lta oma vuosi-ilmoitus, kuukausitieto tulee tähän (Korvauksen maksukuukausi). 14 Rahapalkan/suorituksen määrä Laskuriin 1 (veronalainen ansio) kertynyt summa vähennettynä laskuriin 8 (luontoisedut) kertyneellä summalla. Työ- ja käyttökorvaukset (suorituslaji H- ei ennakkoperintärekisteriin kuuluville maksetut) ilmoitetaan bruttomääräisinä vähentämättä arvonlisäveron tai työmatkakustannusten korvauksia - eli myös näiden on sisällyttävä laskuriin 1. Jos käytetty palkkalajeilla laskuria 18, tulostuu suorituslajilla H tähän laskurin 18 eurot Suorituslajin H4 (Muu veronalaista ansiotuloa oleva suoritus) summa haetaan laskurista 18 ja jos laskurissa 18 ei ole summia niin summa haetaan laskurista 1. Jos suorituslaji H:lla tai G:llä on maksettu verottomia korvauksia pitää niiden summa tulostua tähän, mutta ei kohtiin 50,55 ja 56. Silloin täytyy H ja G suorituslajillisille olla perustettuna omat verottomien korvausten palkkalajit, joilla on laskurit 4 ja 18. Ohjaukset Etujen ohjauksissa ohjataan normaalien p-saajien verottomat korvaukset antamalla kohtaan Matkakustannusten korvaukset laskurit 61,62,63 ja 66. Tässä ilmoitetaan myös ns. 6 kk:den säännön alaisten rahapalkkojen yhteismäärä = vakuutuspalkka, suorituslaji 5 tai 5Y. Haetaan laskurista 19 tai jos se on tyhjä, niin vakuutuspalkkalaskurista. Vakuutuspalkkalaskurin ohjaus on kohdassa: Kuukausikohtaiset toimet Kirjanpitotiedot KK-yhteenveto, toimintopalkin Ohjaukset tai Valvontailmoituksen laskennan Ohjaukset CGI 11 (33)

12 Toimintopalkin Etujen ohjauksissa on lisäohjauksia koskien suorituslajeja H, G, H2 ja P2. Kyseisten kenttien ohjeissa on näistä ohjauksista kerrottu enemmän. 15 Ennakonpidätys Laskurin 2 (ennakonpidätys)summa + vakuutuspalkasta suorituslajilla 5 peritty minipidätys/ sava-maksu. Sava-maksu haetaan sava-laskurista, joka on määritelty: Kuukausikohtaiset toimet Kirjanpitotiedot KK-yhteenveto Ohjaukset tai Valvontailmoituksen laskennan Ohjaukset. + Ohjaukset Ohjaustietoihin Cross-Trade vähennys kohtaan annettuun laskuriin kertynyt summa. 16 Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut Laskuriin 87 (työttömyysvakuutusmaksu) kertynyt summa + laskurin 88 (eläkevakuutusmaksu) kertynyt summa (paitsi suorituslaji 2 Merityötulo vain laskuriin 87 kertynyt summa). + toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus kohtaan Laskuri, jonka summaus tyött.maksuun annettuun laskuriin kertynyt summa. + toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus kohtaan Lisäeläkemaksut annettuun laskuriin kertynyt summa 17 Vähennys ennen ennakonpidätystä Laskuriin 3 (vähennys ennen veroa) kertynyt summa. (Suorituslaji H:laisilla ilmoitetaan tässä kohtaa työkorvaukseen sisältynyt arvonlisävero.) 35 Työsuhdeoptio ja osakepalkkio Toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus kohtaan Etu työsuhdeoptiosta annettuun laskuriin kertynyt summa. Lisäksi voidaan valita Ei vähennetä luontoisedusta, jos optiolaskuriin kertynyttä summaa ei saa vähentää luontoisedusta + Osakepalkkio kohtaan annettuun laskuriin kertynyt summa. 36 Palkanerät, jotka eivät kuulu sairasvakuutuksen päivärahamaksun perusteeseen Kohdassa ilmoitetaan tiedot suorituslajien P, PY, PT, YT, 1, 1Y, P3, 2, 2Y, 5, 5Y, 6, 7M ja 7N yhteydessä silloin, kun suoritukset on maksettu ennen sitä seuraavaa kuukautta, jona henkilö täyttää 16 vuotta tai kun suoritukset on maksettu 68 vuoden täyttämiskuukauden jälkeen. Kohdassa 36 ilmoitetaan siten myös esimerkiksi 15-vuotiaalle tai nuoremmalle henkilölle tai 69-vuotiaalle tai vanhemmalle työntekijälle maksetut suoritukset. Kohdassa ilmoitetaan tiedot lisäksi suorituslajien H, HT, H2, H3, H4, H5, H6, 7Q yhteydessä silloin, kun suoritukset on maksettu ennen sitä seuraavaa kuukautta, jona henkilö täyttää 16 vuotta tai 68 vuoden täyttämiskuukauden jälkeen. Näillä suorituslajeilla ei kuitenkaan voi ilmoittaa tässä kohdassa lainkaan tietoja, jos henkilö on vuotias. Oletuksena ohjelmassa lasketaan laskurin 1 eurot vähennettynä laskurin 19 euroilla CGI 12 (33)

13 Alle 16 vuotiailla ja yli 68 vuotiailla on ei sotumaksun alainen ansio kertynyt lisäksi laskuriin Joten heidän kohdalla laskenta suoritetaan siten että, laskurin 19 summasta vähennetään ensin laskuriin1019 kertynyt summa ja saatu erotus vähennetään laskurista 1. Jos tuo erotus ei käy, voidaan toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus Palkanerät, joista ei päivärahamaksua kohtaan antaa laskurin numero johon kertynyt summa tulee ilmoitukselle. Tästä tavasta on erillinen ohje. Jos vuosi-ilmoitukselle ei haluta tulostuvan tähän kenttään mitään kenellekään, annetaan tähän ohjaukseen Tämä ohjauksiin annettu laskuri on vahvin. Jos palkansaajilla on sellaisia eriä joiden ei pitäisi tähän tulostua tähän kohtaan, niin se voidaan ne estää antamalla Sv-prahan vähennyslaskuri kohtaan sellainen laskurin numero joka on tällaisen erän palkkalajille annettu (laskuri perustettu juuri tähän käyttöön ja summat ovat kumuloituneet koko vuoden tähän laskuriin). Autoetu 20 Palkkaan lisättävä määrä (Verotettavan autoedun määrä) laskuriin 72 kertynyt summa + toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus kohtaan Autoedun summaan annettuun laskuriin kertynyt summa vähennettynä - kohdan 21 Työnantajan perimä korvaus summalla. 21 Työnantajan perimä korvaus laskuriin 112 kertynyt summa tai toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus Autosta peritty summa kohtaan annettuun laskuriin kertynyt summa Lisäksi voidaan ohjaukseen laittaa ruksi kohtaan Ei vähennetä luontoisedusta, jos autosta perittyä korvausta ei saa vähentää luontoisedusta.(esim. peritty etuun kuulumattomia polttoainekuluja). 22 Yksityisajot ajopäiväkirjan mukaan Kilometrit haetaan Palkansaajan perustiedot Palkansaajatiedot Luontoisetujen selitykset Autoedut Kilometrit. 23 Auton ikäryhmä Palkansaajan perustiedot Palkansaaja tiedot Luontoisetujen selitykset Autoedut A = vuosina käyttöönotetut autot 2014 CGI 13 (33)

14 B = vuosina käyttöönotetut autot C = vuonna 2006 tai sitä ennen käyttöönotetut autot U =Ulkomailla saatu autoetu. 24 Vapaa autoetu Kohtaan tulostuu Kyllä jos Palkansaajan perustiedot Palkansaajatiedot Luontoisetujen selitykset Autoedut on annettuna ruksi kohtaan Vapaa. 25 Auton käyttöetu Kohtaan tulostuu Kyllä jos Palkansaajan perustiedot Palkansaajatiedot Luontoisetujen selitykset Autoedut on annettuna ruksi kohtaan Käyttöetu. HUOM! Mikäli palkansaajalla on vuoden aikana vaihtunut auto, riittää verottajalle vuosiilmoituksella viimeisimmän auton tiedot Muut luontoisedut 30 Asuntolainan korkoetu Laskuriin kertynyt summa, joka on annettu toimintopalkin kohtaan Ohjaukset Ohjaustiedot Asuntolainan korkoetu. 40 Palkkaan lisättävä määrä (Muut verotettavat luontoisedut yhteensä) laskurin 8 (luontoisedut) summa. - kohta 20 eli Autoetu - kohta 30 eli Asuntolainan korkoetu - kohta 41 eli Työnantajan muista eduista perimä korvaus lukuun ottamatta laskuria 113 ravinnosta peritty (tai muu Ohjaukset Etujen ohjaukseen annettu ravinnosta peritty laskuri. + Ohjaukset Summaohjauksen kohtaan 181 annetun laskurin summa vähennettynä Summaohjaukseen kohtaan Ei palkaksi katsottava max kohtaan annetulla summalla. +Työsuhdematkalipun veronalainen luontoisetuosuus. Toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus Työsuhdematkalippu, Luontoisetutapahtuman laskuriin kohtaan annettuun laskuriin kertynyt summa. 41 Työnantajan perimä korvaus (Muut luontoisedut) + Ohjaukset Etujen ohjaukseen Asunnosta peritty summa kohtaan annettuun laskuriin kertynyt summa + laskuriin 113 ((ravinnosta peritty summa) tai Ohjaukset Etujen ohjaukseen Ravinnosta peritty summa kohtaan annetun laskuriin kertynyt summa +laskurin 114 (muista eduista peritty summa) tai Ohjaukset Etujen ohjaukseen Muista eduista peritty summa kohtaan annetun laskuriin kertynyt summa 2014 CGI 14 (33)

15 Lisäksi voidaan ohjaukseen laittaa ruksi jos edusta perittyä korvausta ei saa vähentää luontoisedusta. Ravinnosta perittyä summaa ei ilmoiteta silloin, kun työnantajan ravintoedusta perimä summa vastaa verotusarvoa (kyllä kohdassa 46) Mikäli haluat kohdan 41 kokonaan tyhjäksi, merkitse Etujen ohjaukseen Ravinnosta peritty summa -laskureiksi esim Asuntoetu Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajan luontoisetujen selityksiin on annettu asuntoetu ja palkansaajalla on kertynyt euroja laskuriin 71 ja/ tai toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus Asuntoedun summaan kohtaan merkittyyn laskuriin. Summa tulostuu kohtaan Puhelinetu Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajalla on kertynyt euroja toimintopalkin kohtaan Ohjaukset Ohjaustiedot Puhelinetu kohtaan annettuun laskuriin (laskuriin 76 tai muuhun) summia. Summa tulostuu kohtaan 40. Jos käytössä on erilliset laskurit puhelinedulle ja autopuhelinedulle, niin Ohjaukset Ohjaustiedot Puhelinetu kohtiin merkitään molemmat laskurit. Näin saadaan tulostumaan Kyllä puhelinetuun sekä silloin, kun palkansaajalla on vain kotipuhelinetu, että silloin, kun palkansaajalla on vain matkapuhelinetu. 44 Ravintoetu Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajan luontoisetujen selityksiin on annettu ravintoetu ja palkansaajalla on kertynyt euroja laskuriin 73 ja/ tai toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus Ravintoedun summaan kohtaan annettuun laskuriin. Summa tulostuu kohtaan 40. Mikäli Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa, ei ravintoetua synny ja tämä kohta jää tyhjäksi. 45 Muu etu Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajalla on kertynyt euroja laskuriin 74 ja/ tai toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus Muun edun summaan annettuun laskuriin. Summa tulostuu kohtaan Ravintoetu vastaa verotusarvoa 2014 CGI 15 (33)

16 Kohtaan tulostuu Kyllä, jos Vuosi-ilmoituksen toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus Ravintoetu vastaa verotusarvoa on merkitty Kyllä ja palkansaajille on kertynyt euroja Ohjaukset Etujen ohjaukseen annettuun Ravintoedusta peritty laskuriin. Mikäli tähän tulostuu Kyllä, ei perittyjä euroja ilmoiteta kohdassa Työsuhdematkalippu, palkaksi katsottu tai työntekijältä peritty määrä. Toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus Työsuhdematkalippu, Luontoisetutapahtuman laskuri ja Vähennystapahtuman laskuri kohtiin annettuihin laskureihin kertyneet summat. 49 Työsuhdematkalippu, verovapaan edun määrä Toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus Työsuhdematkalippu, Verovapaan tapahtuman laskuriin kohtaan annetun laskuriin kertyneet eurot. Kustannusten korvaukset (Verovapaat) 50 Päivärahat, ateriakorvaukset yms. yhteensä Laskuriin 4 (verottomat korvaukset) kertynyt summa vähennettynä laskuriin 64 (kilometrikorvaukset) kertyneellä summalla tai toimintopalkin Ohjaukset Etujen ohjaus Matkakustannusten korvaukset annettujen laskureihin kertyneet summat (Laskurit 61,62,63,66). 51 Kokopäivärahaa Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajalle kertynyt summa laskuriin 61 tai laskuriin, joka annettu Ohjaukset Summaohjaus kohtaan Kokopäivärahoihin. 52 Osapäivärahaa Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajalle kertynyt summa laskuriin 62 tai laskuriin, joka annettu Ohjaukset Summaohjaus kohtaan Osapäivärahoihin. 53 Ulkomaan päivärahaa Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajalle kertynyt summa laskuriin 63 tai laskuriin, joka annettu Ohjaukset Summaohjaus kohtaan Ulkomaanpäivärahoihin. 54 Ateriakorvausta Kohtaan tulostuu Kyllä, jos palkansaajalle kertynyt summa laskuriin 66 tai laskuriin, joka annettu Ohjaukset Summaohjaus kohtaan Ateriakorvauksiin. 55 Korvatut kilometrit yhteensä/km Laskuriin kertyneet 64 yksiköt (km). Palkkalajilla oltava laskurille määritelty eurot ja yksiköt (ei määrä) CGI 16 (33)

17 56 Korvatut kilometrit yhteensä/ eurot Laskuriin 64 kertynyt summa Lisäksi voidaan antaa toinen laskuri Ohjaukset Etujen ohjaus, kohtaan Laskuri jonka summaus kilometrikorvauksiin. 57 Muut maksetut korvaukset (Veronalaiset) Laskuriin 9 (kulukorvaukset) kertynyt summa. tai toimintopalkin kohtaan Ohjaukset Etujen ohjaus Kulukorvaukset annettuun laskuriin kertynyt summa Mikäli haluat kohdan 57 kokonaan tyhjäksi, merkitse Etujen ohjaukseen kulukorvauksen laskuriksi esim Kohdassa 57 ilmoitetaan esim. rakennusalan työvälinekorvaus, mutta ei esim. tositteita vastaan korvattuja palkansaajan työnantajan puolesta maksamia hotellikuluja, parkkimaksuja, bussilippuja, junalippuja, työväline- ja materiaalikustannuksia. Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut 80 Työnantajan maksamat vakuutusmaksut ( tai sen jälkeen otetun kollektiivisen lisäeläketurvan maksut) Toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus kohtaan 180 Työnantajan maksamat vakuutusmaksut annettuun laskuriin kertynyt summa. 81 Palkansaajan suorittamat vakuutusmaksut ( tai sen jälkeen otetun kollektiivisen lisäeläketurvan maksut) Toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus kohtaan 181 palkansaajan suorittamat vakuutusmaksut annettuun laskuriin kertynyt summa. 82 Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut (Työnantajan maksamat vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut yhteensä) Toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus kohtaan 182 Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut annettuun laskuriin kertynyt summa. Lisäksi palkaksi katsottava osuus on yli 8500 menevä osuus (v.2011) ilmoitetaan kohdassa 40. Euroraja annetaan Ohjaukset Summaohjaus kohtaan Ei palkaksi katsottava max. 60. Luottamushenkilömaksu Toimintopalkin Ohjaukset Summaohjaus Luottamushenkilömaksu laskuri kohtaan annettuun laskuriin kertyneet eurot CGI 17 (33)

18 2014 CGI 18 (33)

19 2.2 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VUOSI-ILMOITUS (VSRAERIE) Rajoitetusti verovelvollisten (lähdeverollisten) suorituslajit: Tällä vuosi-ilmoituksella ilmoitettavat suorituslajit: A1,A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AS,AD, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B0, C2, C3, C4,C5, C6, C7, D1, D2, E1, E2, E3, E4, E5, E6 P4, P5, P6, P7, S1, S2, S3 ja S4, Mikäli Sonetissa ei ole täyttänyt suorituslajia, vaan pelkästään verotunnuksen, niin tähän tiedostoon tulostuvat suorituslajilla A1 verotunnus 6 lähdevero Maksajan tiedot YRITYS OY YRITYSKATU HELSINKI 301 Tapahtumalaji 0 lisäys 316 Suorituslajin tunnus Palkansaajan verotietoihin annettu suorituslaji. Mikäli ei ole annettu suorituslajia vaan pelkkä verotunnus 6 lähdevero, niin suorituslajiksi muodostuu A Maksuvuosi Ilmoitusvuosi 302 Maksajan y-tunnus/tilityspistetunnus Yritystietojen perustiedoissa 312 Saajan synt. aika/henk.tunnus Suorituksen saajan syntymäaika tai henkilö- tai Y-tunnus Suomessa. Palkansaajan perustietojen ylläpito 307 Saajan sukunimi 2014 CGI 19 (33)

20 Palkansaajan perustietojen ylläpito 308 Saajan etunimet Palkansaajan perustietojen ylläpito 309 Katuosoite asuinvaltiossa Palkansaajan perustietojen ylläpito, toimintopalkin Muut toiminnot Ulkom. osoitteet 310 Postinumero asuinvaltiossa Palkansaajan perustietojen ylläpito, toimintopalkin Muut toiminnot Ulkom.osoitteet 311 Kaupunki/alue asuinvaltiossa Palkansaajan perustietojen ylläpito, toimintopalkin Muut toiminnot Ulkom.osoitteet 313 Henkilö-/Y-tunnus asuinvaltiossa Palkansaajan perustietojen ylläpito, toimintopalkin Muut toiminnot Ulkom.osoitteet 341Asuinvaltion maatunnus Palkansaajan perustietojen ylläpito, toimintopalkin Muut toiminnot Ulkom.osoitteet 342 Asuinvaltion nimi Palkansaajan perustietojen ylläpito, toimintopalkin Muut toiminnot Ulkom.osoitteet. 325 Tosiasiallisen edunsaajan tilinumero Suorituslajien S1 ja S3 osalta ilmoitettava tieto. Palkansaajan perustietojen ylläpito toimintopalkin Muut toiminnot Ulkom.osoitteet. SEPA-alueella tilinumero on muotoa IBANBIC. SEPA-alueen ulkopuolella tilinumero voi olla muotoa IBANBIC tai tilinumero, joka on kyseisen maan/pankin edellyttämässä kansallisessa muodossa. 317 Määrä, josta lähdevero peritty Laskuriin 1 (veronalainen ansio) kertynyt summa. Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut kilometrikorvaukset ovat saajalleen veronalaista tuloa ja niistä on perittävä lähdevero. Rajoitetusti verovelvollisilla pitää olla eri palkkalaji kilometrikorvausten maksamiseen jotta siitä menee lähdevero(palkkalajilla pitää olla laskuri 1 ja laskuria 4 ei saa palkkalajilla olla) CGI 20 (33)

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 16.12.2009. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE 2012-2013

DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE 2012-2013 DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE 2012-2013 HUOM: Tarkista että käytössä on versio 1.6300 tai uudempi. VUOSI-ILMOITUS 2012 Tulosta Tarkistuslista ja tarkista että tiedot ovat oikein ENNEN kuin muodostat TYVItiedoston

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (18)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (18) SONET Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto 2014 CGI 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 VEROTIETOJEN MUUTOKSET... 3 1.1 Vuoden 2015 ennakonpidätystiedot... 3 1.1.1 VEROKORTTIMUUTOKSET 1.2.2015... 4 1.1.2

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (20)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Eläkeilmoitukset TYEL. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (20) SONET Eläkeilmoitukset TYEL 2014 CGI 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖELÄKEVAKUUTUS... 3 1.1 Eläkelakitiedot... 3 1.1.1 Vakuutustiedot... 5 1.2 Palkansaajan tiedot... 5 1.3 Ansioerittely... 7 2 TYEL-ILMOITUKSET...

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014

ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014 ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 8 LISENSSIEHDOT... 9 1 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 7.1.2014. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

Henix-palkanlaskenta, versio 14

Henix-palkanlaskenta, versio 14 Henix-palkanlaskenta, versio 14 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. (09) 503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto... 1 1. Yleistä... 4 2. Ohjelman käyttöönottovaihe... 5 2.1. Parametrien

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENNAN PIKAOPAS 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Luetpalkanlaskentaohjelmiston pikaopasta, jossa käsitellään palkanlaskennan perustoimintoja. Varsinaisessa palkanlaskennan

Lisätiedot

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Palkanlaskenta Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENTA Tämä palkanlaskentakäsikirja sisältää kolme osaa. Lyhyen esittelyn jälkeen on pikaopas, josta saa nopeasti käsityksen ohjelmiston luonteesta

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Tiedote suomalaiselle työnantajalle www.vero.fi sivu / 9 Sisältö: 1. Lyhyesti vakuutusmaksuista 2. Verotus ja Suomessa enintään 6 kuukautta oleskelevat 2.1 Ilmoitus-

Lisätiedot

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.1. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved.

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.1. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0 Ohjelmistomuutokset Toukokuu 2014 2 (46) 1 Kirjanpito ja reskontra... 5 1.1 Tositteiden hyväksyntä ja arkistointi... 5 1.2 Ostolaskujen käsittelymerkintöjen arkistointi...

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja 1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010 Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010, ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit Rahastonhoitajan tietopankki 2014/2015 2 Sisällysluettelo Rahastonhoitajan valinta... 3 Raho-koulutus ja ohjeistus... 3 Joukkueiden pankkitilit... 3 Kenttävuorojen hinnat... 5 Jäsenmaksut... 5 Lisenssi-

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0

Aditro Tikon versio 6.2.0 Marraskuu 2012 1 (17) Aditro Tikon versio 6.2.0 Ohjelmistomuutokset Marraskuu 2012 2 (17) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 tehdyt muutokset... 4 1. Kirjanpito ja reskontra... 4 1.1. Arvonlisäverokantojen

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.00

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.00 Versioseloste Versio 6.00 Oppaan päiväys: 22.12.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot