Visma Fivaldi -käsikirja Lomapalkat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visma Fivaldi -käsikirja Lomapalkat"

Transkriptio

1 Visma Fivaldi -käsikirja Lomapalkat

2 2 Sisällys 1 Palkkalaskennan perustiedot-keskiansiokaudet Palkkalajit - Keskiansiot Kertymät Palkansaajat Palkansaajat - Työsuhteet Lomaoikeus Lomapalkkakertymien laskenta Palkkalajit - Kerrointaulukot Lomapalkka kuukausipalkasta Lomaraha kuukausipalkasta Lomapalkka tuntipalkasta Lomaraha tuntipalkasta Lomapalkka tuntipalkasta Lomaraha tuntipalkasta Prosenttiperusteinen lomapalkka/-korvaus Yleistä lomapalkkavarauksista Palkanlaskennan perustiedot Palkansaajat - Työsuhteet Palkkalajit - Lisämääritykset Lomapalkkavaraus kuukausipalkasta Lomarahavaraus kuukausipalkasta Lomapalkkavaraus tuntipalkasta Lomarahavaraus tuntipalkasta Prosenttiperusteinen jaksotus Lomapalkkojen sivukulujaksotus Lomapalkkajaksotuksen tekeminen... 29

3 1 Palkkalaskennan perustiedot-keskiansiokaudet Fivaldissa määritellään ensin lomapalkkojen maksamista varten Keskiansiokaudet- välilehdellä ne ajanjaksot, joilta tarvitaan erilaisia maksettuja palkkoja. Tyypillisin tällainen on lomavuoden ansio. Kun ansiokaudet on muodostettu, ei tarvitse enää yksittäisiä palkkakausia yksi kerrallaan liittää kuuluvaksi tiettyyn lomavuoteen eli keskiansiokauteen. Fivaldi liittää palkkakauden automaattisesti ko. keskiansiokauteen. 2 Palkkalajit - Keskiansiot Palkkalajit-rekisterissä Keskiansiot välilehdellä määritellään kukin keskiansio, joita tarvitaan lomapalkan laskennassa ja maksamisessa. Rahakertymän (jaettavan) palkkalajeihin valitaan ne palkkalajit, joista esim. tuntitai kuukausipalkkalaisen lomavuoden ansio koostuu. Jakajan palkkalajeiksi ei valita mitään. Tällöin käytetään jakajana ykköstä (1) Visma Software Oy 3

4 Lomavuoden ansio % peruste Tätä keskiansiota tarvitaan laskettaessa prosentuaalista lomapalkkaa/-rahaa Lomavuoden ansiosta. Keskipäiväpalkka (tuntipalkkalaisille) Keskimääräisen päiväpalkan laskemista varten perustetaan keskiansio, jossa jaettavana on lomanmääräytymisvuoden ansio työssäoloajalta ilman yli- ja hätätöiden korotusosia. Yli- ja hätätöiden perusosat otetaan mukaan jaettavaan. Jakajan palkkalajeihin valitaan ylitöiden perusosat kertoimella 0,125 jotta saadaan tehdyistä ylityötunneista muodostettua työpäiviä (1/8) ja kauden työpäivät-palkkalaji Visma Software Oy 4

5 Lomapalkkasopimuksen mukainen keskimääräinen tuntipalkka Tällainen keskiansio perustetaan sellaisia työntekijöitä varten, joilla lomapalkka/lomaraha lasketaan lomavuoden keskimääräisen tuntipalkan perusteella. Jaettavaksi valitaan lomanmääräytymisvuoden ansio(palkkalajit) työssäolon ajalta ilman yli- ja hätätöiden korotusosia. Jakajaksi valitaan samat palkkalajit. Saatu tuntipalkka kerrotaan vuosilomalain (tai lomapalkkasopimuksen) mukaisella kertoimella. Kerrointaulukko otetaan käyttöön palkkalajin kerrointaulukot - palkista Visma Software Oy 5

6 Visma Software Oy 6

7 Lomalisäprosentti Jos on kyse yksityisen sosiaalialan lomapalkan lisäprosentista (ns.lomalisäprosentti), valitaan jaettavaksi kaikki lisät ja jakajaksi kuukausipalkka,- palkat. Jakajaksi valitaan summa ruksittamalla ko. kohta. Lomalisäprosentti valitaan palkkalajin Lisämääritykset- palkin takaa käyttöön Visma Software Oy 7

8 3 Kertymät vuosilomapäivät, jolla seurataan vuosilomaan oikeuttavien päivien lukumäärää lomapalkka, jolla seurataan lomapalkan kertymää lomaraha, jolla seurataan vastaavasti lomarahan kertymää/määrää ei-vaihtoehto valitaan muihin kuin lomalaskentaan, esim. pekkaset Visma Software Oy 8

9 Kun siirretään palkkatietoja Fivaldiin, voidaan siirtymähetken kertyneet lomapäivät syöttää palkkalaskelmalle omalla palkkalajillaan, esim Lomapäivät, nykyinen lomavuosi ja 9003 Lomapäivät, edellinen lomavuosi. Kertymä- välilehdellä laitetaan kertoimeksi 1, ei siis -1, joka on oletuksena. Vaikuttaa lomavuoteen - kenttään on valittu 9002-palkkalajilla arvoksi Nykyinen ja 9003-palkkalajille arvoksi valitaan Edellinen. Näitä samoja palkkalajeja voidaan käyttää myös jos ei makseta erillistä lomapalkkaa mutta halutaan seurata tai pitää yllä jäljellä olevia lomapäiviä. Silloin kun henkilö on esim. 4 viikkoa kesälomalla, syötetään vaikka kesäkuun palkkalaskelmassa palkkalaji 9003 ja määräksi laitetaan -24. Silloin kun kertymän Lomalaskenta -kohtaan on valittu Vuosilomapäivät, pienenee tässä tapauksessa edellisen lomavuoden kertymä. Palkanlaskennassa päiväys-kenttään syötetyllä päiväyksellä voidaan ohjata vähennys tai lisäys kohdistumaan haluttuun lomavuoteen. Jos päiväykseen ei laiteta mitään, käytetään päiväyksenä palkkakauden maksupäivää. Lomakertymä voidaan myös näyttää palkkalaskelmassa ruksaamalla sitä koskeva kohta ja kuluvan lomavuoden kertymä voidaan jättää näyttämättä ruksaamalla kohta ei nykyistä lomavuotta. Lomalaskentaan valitaan Vuosilomapäivät ja ruksataan Lisää uusille henkilöille. Haluttaessa voidaan lomakertymä näyttää palkkalaskelmassa ja siten, että nykyisen lomavuoden kertymää ei näytetä. Muut kertymään vaikuttavat palkkalajit: 1600 Lomapalkka, kk-palkka 1630 Lomakorvaus työsuhteen päättyessä 1640 Lomapalkka, tuntipalkka/pv eli keskimääräinen päiväpalkka 1645 Lomapalkka, sopimuksen mukainen tuntipalkka eli keskimääräinen (loma)tuntipalkka Visma Software Oy 9

10 Lomapalkkakertymän lomalaskennaksi siis valitaan Lomapalkka ja ruksataan Lisää uusille henkilöille. Kertymään vaikuttavat palkkalajiit: 1600 Lomapalkka, kk-palkka 1630 Lomakorvaus työsuhteen päättyessä 1640 Lomapalkka, tuntipalkka/pv eli keskimääräinen päiväpalkka 1645 Lomapalkka, sopimuksen mukainen tuntipalkka eli keskimääräinen (loma)tuntipalkka 1670 Lomapalkka, pros. korvaus 9% tai vastaava 1672 Lomapalkka, pros. korvaus 11,5% tai vastaava Kertoimen arvona on -1 eli vähentää kertymää ja Vaikuttaa lomavuoteen - arvoksi tulee automaattisesti Edellinen Visma Software Oy 10

11 Lomarahakertymälle valitaan Lomalaskennaksi Lomaraha ja ruksi kohtaan Lisää uusille henkilöille. Kertymään vaikuttaviin palkkalajeihin valitaan: 1610 Lomaraha kk-palkka 1641 Lomaraha tuntipalkka/pv (keskimääräinen päiväpalkka) 1646 Lomaraha, sopimuksen mukainen tuntipalkka (keskimääräinen tuntipalkka) Seuraavat palkkalajit lisätään työehtosopimuksen mukaisesti: 1671 Lomaraha, pros.korvaus 9% (tai vastaava) 1673 Lomaraha, pros.korvaus 11,5% (tai vastaava) Visma Software Oy 11

12 4 Palkansaajat henkilön palkkalajit-välilehdellä Näytetään - valinnassa uusi valinta Lomapalkkakertymien laskennassa käytetyt vuosittain toistuvuus jos esimerkiksi lomaraha maksetaan aina kesäkuussa, laitetaan alkupäiväksi ja loppupvm tyhjäksi, tulee lomaraha maksuun myös seuraavina vuosina kesäkuussa ruksattava kohta Lomapalkkakertymien laskelmaan palkkalajin kohdalla. Sama kohta on myös Henkilöryhmät- ruudulla ja sieltä voidaan valitut palkkalajit lisätä/poistaa henkilöryhmän henkilöiltä. Henkilöryhmän kautta lisätään(jos ei ole valmiina) kuukausipalkkalaisille palkkalajit 1600 Lomapalkka, kk palkka ja 1610 Lomaraha kk-palkka siten, että ruksit ovat kohdissa Lomapalkkavarauslaskelmaan ja Lomapalkkakertymien laskelmaan. Tarkista että palkkojen sivukulupalkkalajeilla(työttömyys-, tyel-, sotu, ym.) on ruksattuna Lomapalkkavarauslaskelmaan. Vuosittain toistuvuus - esim. lomarahan voi ruksata Vuosittainen toistuvuus päälle ja sen jälkeen syötetään päivämääräväli, jolloin sitä toistuvasti maksetaan tai lasketaan Visma Software Oy 12

13 5 Palkansaajat - Työsuhteet Henkilön työsuhteet- välilehdellä valitaan palkkaustapa joko kuukausi- tai viikkopalkka tai tunti- tai suorituspalkka. Vuosiloman ansaintasäännöksi valitaan joko 14 päivän sääntö, 35 tunnin sääntö tai ei ansaintaa (%-sääntö). Työssäoloajan oikaisuksi laitetaan niiden kuukausien lukumäärä, joilla voidaan muuttaa loman ansainnan alkua aiemmaksi kuin varsinainen työsuhteen alku, esim. työsopimusta tehdessä on sovittu vaikkapa kahden viikon palkallisesta kesälomasta, johon työntekijä ei normaalisti olisi oikeutettu. Kun henkilötiedoissa lisätään tai muutetaan jotain lomalaskentaan liittyviä asioita, ohjelma tekee henkilön lomakertymät uudestaan ja ilmoittaa tästä. Kun tiedot tallennetaan, tulee ilmoitus lomakertymien päivityksestä. Kuittaa ilmoitus OK:lla Visma Software Oy 13

14 6 Lomaoikeus Lomaoikeus-välilehdellä voidaan tarkistaa lomakertymien oikeellisuus. Tietoja voidaan muuttaa ja laskettaa uudelleen painamalla palkista Tee henkilön lomakertymät uudelleen. Kunkin kuukauden lomakertymärivin vasemmassa reunassa on info-näppäin, jota painamalla voi tarkistaa miten ohjelma on laskenut lomaoikeuden. On hyvä tarkistaa jokaisen henkilön kohdalta jotta kertymien perusteet, laskentasäännöt, ym. on oikein. Lomaoikeutta jäljellä - sarakkeessa olevien lomapäivien määrän perusteella tehdään sen kuukauden lomapalkkavaraus. Maksettu loma - sarakkeeseen tulee lukumäärä, jos palkkalajin lisämäärityksessä on valittuna Maksettu loma Visma Software Oy 14

15 7 Lomapalkkakertymien laskenta Palkanlaskennassa on nyt uusi toiminto nimeltä Lomapalkkakertymien laskenta lomapalkkajaksotusten teon alapuolella. Tässä luodaan henkilöille palkkalaskelmat, jos halutaan että euromääräiset kertymät kertyvät. Nämä palkkalaskelmat eivät vaikuta mihinkään muuhun kuin kertymiin Visma Software Oy 15

16 Laskennan jälkeen tulee palkanlaskentaruudun oikeaan yläkulmaan uusi valittava kohta: Näytä lomapalkkakertymien laskelmat Laskelmat voi tehdä koska vain uudestaan Visma Software Oy 16

17 7.1 Palkkalajit - Kerrointaulukot Jos lomapalkan ja lomapalkkavarauksen laskennassa käytetään lomapäiviä vastaavaa kerrointa, laitetaan täppä kohtaan Lomanmääräytymisvuoden ansaittujen lomapäivien perusteella Valitaan kohta Lomapäiväkertymä määräksi jos lomapalkka lasketaan kuukausipalkasta tai tuntipalkasta. Silloin haetaan määrä-kenttään kunkin henkilön edellisen lomavuoden ansaitut lomapäivät, ei jäljellä olevien lomapäivien määrää Visma Software Oy 17

18 8 Lomapalkka kuukausipalkasta Kuukausipalkan lomapalkan Palkkalajit - palkin taakse on valittu palkkalajiksi 1000 Kuukausipalkka. Palkkalajin tyyppi on Prosentti/maksu ja oikeaan yläkulmaan valitaan Debet-tiliksi esim Ruksit laitetaan kohtiin Lomakertymä määräksi, Annettu prosentti sekä jakajaksi laitetaan 25. Prosentti lasketaan A-hinnasta - kohtaan tulee täppä, samoin kohtiin Valitut palkkalajit ja Arvo palkkalajista (ei palkkalaskelmasta). Lisämäärityksien taakse laitetaan tiliöinti lomapalkkavaraukselle. 9 Lomaraha kuukausipalkasta Visma Software Oy 18

19 Tähän on monta tapaa. Helpointa lienee kopioida lomapalkka/kk-palkka lomarahaksi ja laittaa kertoimeksi 0,50 (tai jakajaksi 50). 10 Lomapalkka tuntipalkasta 1 Kerrointaulukot - palkin takaa valitaan tuntipalkkalaisten vuosilomakertoimet (joko 40h/v tai 37,5 h/v) ja Taulukon kerroin/lkm ja Lomanmääräytymisvuoden ansaittujen lomapäivien perusteella. Ruksataan kohta Lomakertymä määräksi. Annetuksi prosentiksi laitetaan 100, prosentti lasketaan A-hinnastakohtaan täppä ja Valittujen palkkalajien Palkkalajit- taulukkoon haetaan tuntipalkan palkkalaji tai ruksataan kohta Henkilön keskiansio, jolloin aktivoituu viereinen ikkuna, josta valitaan keskiansioksi Keskipäiväpalkka tp. Ruksataan viimeinen kohta, Arvo palkkalajista (ei palkkalaskelmasta) Visma Software Oy 19

20 11 Lomaraha tuntipalkasta 1 Kopioidaan tuntipalkkojen lomapalkka- palkkalaji ja laitetaan joko kertoimeksi 0,5 tai prosentiksi 50. Henkilön keskiansiona on sama kuin lomapalkassa eli Keskipäiväpalkka tp 12 Lomapalkka tuntipalkasta 2 Kerrointaulukot - palkin takaa valitaan tuntipalkkalaisten vuosilomakertoimet (joko 40h/v tai 37,5 h/v) ja kertoimeksi tulee Taulukon kerroin ja Lomanmääräytymisvuoden ansaittujen lomapäivien perusteella. Ruksataan kohta Lomakertymä määräksi. Annetuksi prosentiksi laitetaan 100, prosentti lasketaan A-hinnastakohtaan täppä ja Valittujen palkkalajien Palkkalajit- taulukkoon haetaan tuntipalkan palkkalaji tai ruksataan Visma Software Oy 20

21 kohta Henkilön keskiansio, jolloin aktivoituu viereinen ikkuna, josta valitaan keskiansioksi Lomapalkkasopimuksen mukainen tp. Ruksataan viimeinen kohta, Arvo palkkalajista (ei palkkalaskelmasta). 13 Lomaraha tuntipalkasta 2 Kopioidaan tuntipalkkojen lomapalkka- palkkalaji(1645) ja laitetaan joko kertoimeksi 0,5 tai prosentiksi 50. Henkilön keskiansiona on sama kuin lomapalkassa eli Lomapalkkasopimuksen mukainen tp. 14 Prosenttiperusteinen lomapalkka/-korvaus Visma Software Oy 21

22 Jos palkansaajat eivät saa erillistä lomapalkkaa tai lomarahaa (eikä myöskään mahdollisesti palkallista lomaa), maksetaan lomakorvausta pienemmän prosentin (esim. 10%) mukaan alle yhden vuoden työsuhteille ja korkeamman prosentin(esim. 12,5%) mukaan yli vuoden olleille henkilöille. Tässä tapauksessa palkkalaji määritellään samalla tavalla kuin tuntipalkkalaisenkin lomapalkka paitsi, että määränä on 1, lomakertymää ei viedä määräksi ja keskiansiona on Lomavuoden ansio % peruste. Lomaraha edellisestä: Muuten samanlainen kuin 1670 mutta määräksi on laitettu 0, Visma Software Oy 22

23 15 Yleistä lomapalkkavarauksista Fivaldissa on mahdollista tehdä lomavuoden pitämättömistä/maksamattomista lomapalkoista, lomarahoista ja muista palkkoihin liittyvistä kuluista laskennalliset kirjaukset kirjanpitoon kuukausittain. Aina kun lomavaraukset tehdään lomavuoden alusta lukien, muodostaa ohjelma automaattisesti edellisen kuukauden varauksen purkutositteen. Edellisen kuukauden purkutositetta ei kuitenkaan synny ensimmäistä varausta tehtäessä. Lomavaraukset voidaan muodostaa uudestaan useampaan kertaan. Jotta varaukset tehtäisiin oikeista summista, työjärjestyksen on oltava seuraava: Kun kuukauden kaikki palkat on laskettu (HUOM! Ei merkitty maksetuksi): - Keskiansioiden laskenta Palkansaajat-rekisterissä, jos käytössä - Lomapalkkakertymien laskenta (ainakin lomavuoden päättyessä) - Lomapalkkajaksotusten teko - Maksetuksi merkintä 16 Palkanlaskennan perustiedot Ohjaustiedot välilehdellä on uusi kenttä, Lomapalkkavelkatili. Laita sama kuin palkkalajien lisämäärityksissä oleva Kredit- tili, esim Visma Software Oy 23

24 17 Palkansaajat - Työsuhteet Henkilön työsuhteet- välilehdellä valitaan palkkaustapa joko kuukausi- tai viikkopalkka tai tunti- tai suorituspalkka. Vuosiloman ansaintasäännöksi valitaan joko 14 päivän sääntö, 35 tunnin sääntö tai ei ansaintaa (%-sääntö). Työssäoloajan oikaisuksi laitetaan niiden kuukausien lukumäärä, joilla voidaan muuttaa loman ansainnan alkua aiemmaksi kuin varsinainen työsuhteen alku, esim. työsopimusta tehdessä on sovittu vaikkapa kahden viikon palkallisesta kesälomasta, johon työntekijä ei normaalisti olisi oikeutettu. Kun henkilötiedoissa lisätään tai muutetaan jotain lomalaskentaan liittyviä asioita, ohjelma tekee henkilön lomakertymät uudestaan ja ilmoittaa tästä. Kun tiedot tallennetaan, tulee ilmoitus lomakertymien päivityksestä. Kuittaa ilmoitus OK:lla Visma Software Oy 24

25 17.1 Palkkalajit - Lisämääritykset Kaikki lomapalkkavaraukseen tulevat palkkalajit on käytävä määrittelemässä täällä ja laittamassa Debet- ja Kredit- tilit, esim Tilikauden aikainen jaksotus ja 2962 Lomapalkkamenot. Lisäominaisuus- kohta jätetään tyhjäksi lomapalkkavaraus- palkkalajien kohdalla Visma Software Oy 25

26 18 Lomapalkkavaraus kuukausipalkasta Kuukausipalkan lomapalkan Lisämääritykset -palkin taakse valitaan siis kirjanpidon tilit ja Palkkalajit - palkin taakse on valittu palkkalajiksi 1000 Kuukausipalkka. Palkkalajin tyyppi on Prosentti/maksu ja oikeaan yläkulmaan jätetään Debet-tiliksi esim Ruksit laitetaan kohtiin Lomakertymä määräksi, Annettu prosentti sekä jakajaksi laitetaan 25. Prosentti lasketaan A-hinnasta - kohtaan tulee täppä, samoin kohtiin Valitut palkkalajit ja Arvo palkkalajista (ei palkkalaskelmasta). 19 Lomarahavaraus kuukausipalkasta Tähän on monta tapaa. Helpointa lienee kopioida lomapalkkavaraus lomarahavaraukseksi ja laittaa kertoimeksi 0,50 (tai jakajaksi 50) Visma Software Oy 26

27 20 Lomapalkkavaraus tuntipalkasta Kirjanpidon tilit merkitään Lisämääritykset - kohdan taakse, Kerrointaulukot - palkin takaa valitaan tuntipalkkalaisten vuosilomakertoimet ja valitaan kohta Lomapäiväkertymä määräksi. Annetuksi prosentiksi laitetaan 100, prosentti lasketaan A-hinnasta- kohtaan täppä ja prosentin perusteeksi haetaan henkilön keskiansio: Keskipäiväpalkka tp. Sopimuksen mukainen tp lomapalkkalajin kohdalla keskiansiona on vastaavasti Lomapalkkasopimuksen mukainen tp. Ruksataan viimeinen kohta, Arvo palkkalajista (ei palkkalaskelmasta). 21 Lomarahavaraus tuntipalkasta Visma Software Oy 27

28 Kopioidaan tarvittaessa tuntipalkkojen lomapalkka- palkkalaji lomarahaksi ja laitetaan joko kertoimeksi 0,5 tai prosentiksi 50 ja sopimuksen mukainen tp vastaavasti. 22 Prosenttiperusteinen jaksotus Jos palkansaajat eivät saa erillistä lomapalkkaa tai lomarahaa (eikä myöskään palkallista lomaa), maksetaan lomakorvausta pienemmän prosentin mukaan alle yhden lomanmääräytymisvuoden olleille ja korkeamman prosentin mukaan yli vuoden olleille henkilöille. Henkilön keskiansioksi valitaan Lomavuoden ansio % peruste Visma Software Oy 28

29 23 Lomapalkkojen sivukulujaksotus Lomapalkkojen sivukulujaksotus- palkkalajin Lisämääritykset - palkin takana on kirjanpidon tileinä 6390 Sosiaalikulujen jaksotus (Debet) ja 2962 Lomapalkkavelka (Kredit). Huomioi, että Lomakertymä määräksi-kohta on tyhjä. Palkkalajit- painikkeen alle valitaan ne palkkalajit, mistä sivukulujaksotus tehdään eli 1615, 1616, 1618, 1619, 1620 ja Prosentti (esim. 22,5) lasketaan summasta. Tätä palkkalajia ei tarvitse siis käyttää jos sivukulupalkkalajit (Tyel, Sotu, jne.) on rastitettu kohdasta Lomapalkkavarauslaskelmaan. 24 Lomapalkkajaksotuksen tekeminen Lomapalkkajaksotuksen tekeminen: Palkanlaskenta (yläpalkki)- Lomapalkkajaksotusten teko Lomapalkkajaksotuksen tekeminen: Palkanlaskenta (yläpalkki)- Lomapalkkajaksotusten teko. Ohjelma tekee halutulta kausiväliltä jaksotuksen kirjauksen ja purkutositteen edelliselle kaudelle kirjanpitoon tositelajille Palkat (19). Jos tehdään jaksotus uudestaan jollekin aiemmalle kaudelle, ohjelma ehdottaa sitä seuraavien kausien uudelleenjaksotusta Visma Software Oy 29

30 Visma Software Oy 30

31 Kuten ruudun alalaidassa on mainittu, voidaan tositteet tulostaa tuplaklikkaamalla joko tosite- tai purkutositekenttää Visma Software Oy 31

32 Voit tarkastella yksittäisiä varauksen palkkalaskelmia täppäämällä kohdan Näytä lomapalkkajaksotuksen laskelmat palkkalaskennan puolella. Ruudun alareunassa on normaalien palkkalaskelmien yhteydessä teksti Maksetaan mutta lomapalkkajaksotusten kohdalla Velka henkilölle. Tämä summa ei kirjaudu mihinkään. Varauslaskelmat voidaan tulostaa normaalisti palkanlaskennan tulosteista valitsemalla esim. palkkalista halutusta Lomapalkkavarauskaudesta Visma Software Oy 32

33 Visma Software Oy 33

TIKON PALKAT. Lomapalkkojen käyttöönotto. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy

TIKON PALKAT. Lomapalkkojen käyttöönotto. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy TIKON PALKAT Lomapalkkojen käyttöönotto 29.3.2017 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Yleistiedot Yrityksen palkanlaskentatiedot Lomatauluesimerkit Kuukausipalkkalaiset KTA-laskentaan perustuva laskenta Lyhyet työsuhteet

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Visma L7 Lomapalkat. Asiakaspäivät

Visma L7 Lomapalkat. Asiakaspäivät Visma L7 Lomapalkat Asiakaspäivät Oppaan päiväys: 30.4.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi L7/Liinos6: 0207 560 506 Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Visma Fivaldi Käsikirja: Palkanlaskenta

Visma Fivaldi Käsikirja: Palkanlaskenta 2 Sisällys 1. PALVELUNHALLINTA (apuohjelmat)... 4 1.1 Sovellukset... 4 1.2 Rekisterit... 5 1.3 Apuohjelmat... 5 1.4 Web-sovellukset... 6 2 YRITYKSEN PERUSTIEDOT (rekisterit)... 7 3 PALKANLASKENNAN TOSITELAJI

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

Visma L7 Palkanlaskenta Lomavuodenvaihde. Tiedote 2013

Visma L7 Palkanlaskenta Lomavuodenvaihde. Tiedote 2013 Visma L7 Palkanlaskenta Lomavuodenvaihde Tiedote 2013 Oppaan päiväys: 5.3.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562

Lisätiedot

Vuosilomalaskennan käyttöönotto Tuntinetissä

Vuosilomalaskennan käyttöönotto Tuntinetissä Vuosilomalaskennan käyttöönotto Tuntinetissä 1. Lisäominaisuuksien asetus Lomalaskentaan liittyy kaksi ominaisuutta, Vuosilomalaskenta ja Juokseva vuosiloma-arvio. Ainakin ensimmäisen näistä on oltava

Lisätiedot

Mertim Oy Tapio Sipponen 3.5.2005 1/5. LOMAPALKKOJEN JA SOS. KULUJEN JAKSOTUS TILIKAUDEN AIKANA Jaksotettavat palkat ja sos. kulut

Mertim Oy Tapio Sipponen 3.5.2005 1/5. LOMAPALKKOJEN JA SOS. KULUJEN JAKSOTUS TILIKAUDEN AIKANA Jaksotettavat palkat ja sos. kulut 1/5 LOMAPALKKOJEN JA SOS. KULUJEN JAKSOTUS TILIKAUDEN AIKANA Jaksotettavat palkat ja sos. kulut Työajan palkkojen perusteella jaksotetaan: TEL Sotu Työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus Lomapalkat

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Marginaaliverollinen kauppa - ohjaustiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Marginaaliverollinen kauppa - ohjaustiedot Visma Fivaldi -käsikirja Marginaaliverollinen kauppa - ohjaustiedot 2 Sisällys 1. MARGINAALIVEROLLISEN KAUPAN TILIT... 3 1.1 Taseen tilit... 3 1.2 Tuloslaskelman tilit... 3 2 AUTOMAATTIKIRJAUSPARAMETRIT...

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset 2 Sisällys 1. Yleisraportin määritys... 3 1.2. Määrittelyn perustiedot... 3 2. Yleisraportin sarakkeistomääritys... 5 2.1. Sarakkeistomäärityksen tiedot...

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Perintätoimeksiannot

Perintätoimeksiannot Perintätoimeksiannot 2 Sisällys 1.1 Palvelunhallinta... 4 1.2 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 5 1.3 Perustiedot... 6 1.4 Perintätoimeksiannot- ruutu... 7 1.5 Toimeksiantojen muodostus... 8 15.6.2015

Lisätiedot

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa 2 Sisällys 1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa... 3 2 Sosiaalivakuutus- ym. maksut... 4 3 Uudet verokortit... 7 4 TyEL vuosi-ilmoitus sähköisesti... 11 5 TVR palkkasummailmoitus sähköisesti... 12

Lisätiedot

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöönottoon liittyvät

Lisätiedot

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa 2 Sisällys 1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa... 3 2 Sosiaalivakuutus- ym. maksut... 4 3 Uudet verokortit... 7 4 TyEL vuosi-ilmoitus sähköisesti... 10 5 TVR palkkasummailmoitus sähköisesti... 11

Lisätiedot

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA Lomapalkan laskentasäännöt Lomapalkan laskentasäännön valinta riippuu siitä, mitä palkkaustapaa ja ansaintasääntöä työntekijän osalta on noudatettu lomanmääräytymisvuoden

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (10)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (10) SONET Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle 2014 CGI 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 PALKKAILMOITUS VAKUUTUSYHTIÖLLE... 3 1.1 Tilastoa varten avattavat vakuutuskoodit... 3 1.2 Palkansaajatiedot... 4 1.3 Palkkailmoitus

Lisätiedot

Sisällys. 1 Ay selvitystietojen sähköinen välitys Fivaldin kautta Perustiedot Ilmoitukset... 7

Sisällys. 1 Ay selvitystietojen sähköinen välitys Fivaldin kautta Perustiedot Ilmoitukset... 7 2 Sisällys 1 Ay selvitystietojen sähköinen välitys Fivaldin kautta... 3 2 Perustiedot... 3 3 Ilmoitukset... 7 1 Ay selvitystietojen sähköinen välitys Fivaldin kautta Visma Fivaldin kautta on mahdollista

Lisätiedot

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Heidi Lassila 6.3.2013 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.3.2010, uusi ajalle 1.2.2012-31.3.2014 Uusia muutoksia

Lisätiedot

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä Näin tarkistat palkkalaskelmasi Esimerkkejä eri palkan eristä Kuukausipalkka ja lisät Työaikaan liittyvät lisät maksetaan toteutuneen työvuorolistan mukaisena. Sunnuntailisänä maksetaan yksinkertainen

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä A. PALKANMAKSU A1 PALKANMAKSUN AJANKOHDAT Palkanmaksuaika Palkanmaksukausi tarkoittaa aikaa, jolta palkka maksetaan. Pääsääntöisesti palkanmaksukausi saa olla enintään kuukauden pituinen. Jos työntekijän

Lisätiedot

Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden ja enintään 12 päivää, palkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21 ja kertomalla työssäolopäivien määrällä.

Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden ja enintään 12 päivää, palkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21 ja kertomalla työssäolopäivien määrällä. PALKANLASKENTA Palkansaajaa ja työantajaa sitovat lukuisat lait, sopimukset ja työehdot. Näistä ehdoista on ensimmäiseksi sovittava työntekijän kanssa. Muista, että työlainsäädäntö koskee kaikkia yrityksiä

Lisätiedot

Personec F.K. Toimitus

Personec F.K. Toimitus 30.1.2017 1 (8) Personec F.K Toimitus 11.9.3 30.1.2017 30.1.2017 2 (8) 1 Lomarahan vähentäminen... 3 1.1 Kuukausipalkkaiset... 3 1.1.1 Yleistä... 3 1.1.2 Näyttelijät... 3 1.1.3 Vuosilomaoikeuslaskenta...

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Vasemman laidan painikkeet... 4 3 Myynti (= myyntitilauksien automaattialennukset)... 5 4 Osto (= ostotilauksien automaattialennukset)...

Lisätiedot

VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012

VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012 VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012 Vuosilomapalkkaa ja lomakorvausta maksetaan kaupan alan työntekijöille ensisijaisesti kaupan työehtosopimukseen perustuen ja siltä osin kuin työehtosopimuksessa ei ole säännöksiä

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöönottoon liittyvät perus- ja ohjaustiedot...

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS Reijo Mattila sopimusasiantuntija 2 VUOSILOMA KIINTEISTÖPALVELUALALLA Opas perustuu 1.4.2005 voimaan tulleeseen vuosilomalakiin ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimusmääräyksiin.

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS Reijo Mattila sopimussihteeri 2 SISÄLTÖ 1. VUOSILOMAN ANSAINTA 3 1.1 Loman pituus 3 1.2 Työssäolon veroinen aika 3 1.3 Vuosilomavapaa 4 2. LOMAN ANTAMINEN 5 2.1 Säästövapaa

Lisätiedot

TILIÖINTI DEBET KREDIT SELITE

TILIÖINTI DEBET KREDIT SELITE PALKKAJAKSOTUS / KIINTEÄT Tosite: 55 - Pvm: 31_1_2016 Koodi: 999 Yritys: Oy Laivahuolinta Ltd Palkka kk: 1_2016 Sos.kulut Brutto Netto TÄYDENNÄ KELTAISET ALUEET TyEL 24,00 18,30 5,70 Tapaturma 7,00 Työttömyys

Lisätiedot

Mallit raporteista, joilla löydetään vastaavat tiedot kuin palkkojen katseluoikeuksilla

Mallit raporteista, joilla löydetään vastaavat tiedot kuin palkkojen katseluoikeuksilla Valtiokonttori Ohje 1 (10) Mallit raporteista, joilla löydetään vastaavat tiedot kuin palkkojen katseluoikeuksilla 1. Tarve: Tilikauden maksetut eurot ja palkan muutokset Maksetut palkat -raportille saadaan

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 2 Matalapalkkatuki 6 Rajoitetusti verovelvollisen lievennetty lähdevero vuonna 2006

Lisätiedot

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Laskujen välitys / Perustiedot / Välitystavat... 4 2.1 Laskut asiakkaan sähköpostiin... 4 2.2 Laskujen lähetys tulostuspalveluun... 7 3 Yrityksen oletusvälitystapa... 9 4 Yritysrekisteri...

Lisätiedot

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje.

Myöhemmin tässä ohjeessa ovat laskentaesimerkit ovat suuntaa-antavia. Tämä ohje ei ole osa työehtosopimusta eikä työehtosopimuksen soveltamisohje. Ohje (1/6) 13.5.2014 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS OHJE KOSKIEN 1.4.2014 VOIMAAN TULLEITA IRTISANOMISAIKA- JA VUOSILOMAMÄÄRÄYKSIÄ TAUSTA Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan

Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan Kesälomakausi alkaa virallisesti toukokuun toisena päivänä ja päättyy syyskuun lopussa. Loma-aikaa ja lomapalkkaa koskevat pykälät ja määräykset löytyvät

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Vuodenvaihteen ohjeellinen työjärjestys 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (19)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Vuodenvaihteen ohjeellinen työjärjestys 2014. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (19) SONET Vuodenvaihteen ohjeellinen työjärjestys 2014 2014 CGI 1 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuodenvaihteen 2014 2015 muistilista 3 1.1 _ Verokorttipyyntö... 3 1.2 _ Muuta huomattavaa vuodenvaihteessa... 3 1.3

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Lähettäjän perustiedot

1 Yleistä. 2 Lähettäjän perustiedot 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Lähettäjän perustiedot... 3 3 Palkansaajat Henkilön perustiedot... 5 4 Palkkalaskelmien lähetys... 6 5 Lähetetyn palkkalaskelman tarkistus... 8 6 Visma Verkkopalkan löytyminen

Lisätiedot

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan.

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. 2 LUKU VUOSILOMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. Niihin henkilöihin, joihin sovelletaan opetus- ja tutkimushenkilöstön

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja Visma Business AddOn Konsernikäsittely Käsikirja Oppaan päiväys: 9.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012.

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. 104 Vuosiloman pituus 1 mom. Vuosiloman pituus määräytyy 102 :ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän sekä vuosisidonnaiseen

Lisätiedot

Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa

Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Tilikarttamuutokset... 4 2.1 Tiliryhmänimen muutokset... 4 2.2

Lisätiedot

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

2.0 Ominaisuudet ja käyttö

2.0 Ominaisuudet ja käyttö Lyhyt opas käyttöön Sisällys 1.0 Yleistä 2.0 Ominaisuudet ja käyttö 2.1 Päävalikko 2.2 Tietojen luku Semel TM4000-taksamittarista 2.3 Ajot 2.3.1 Ajopäiväkirja 2.3.2 Ajovaraukset 2.3.3 Tulosteet 2.3.4 Ylläpito

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

ELLI NOVA YHTEYDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ELLI NOVA YHTEYDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ELLI NOVA YHTEYDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Oy QUICK TECH Ltd. Hyttitie 10, 00700 HELSINKI Puh. 09-759 3236 Fax. 09-7279 1441 Home: www.quick-tech.fi E-mail: elli@quick-tech.fi Ohjelmiston päivitys Ennen

Lisätiedot

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN Usein tarvitaan käyttäjän käsin syöttämiä lukuja eri tarkoituksiin. Tällaisia ovat mm. budjetti-, ennuste-, tavoite- ym. luvut. Lukuja syötetään eri kohteille,

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja. Sisällys

Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja. Sisällys Sisällys 1 Tilinpäätös... 3 2 Tasekirjan tekeminen... 3 2.1 Tasekirjamallin kopioiminen... 6 2.2 Tasekirjan rakenne... 7 2.3 Tasekirjan nimeäminen ja uusi tasekirja... 7 2.4 Tasekirjan siirtäminen tekstinkäsittelyyn...

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

Vastaajat toivoivat lisää ohjeistusta palvelun käyttöönottovaiheeseen sekä yleiskuvausta palvelun toiminnallisuuksista.

Vastaajat toivoivat lisää ohjeistusta palvelun käyttöönottovaiheeseen sekä yleiskuvausta palvelun toiminnallisuuksista. 22.8.2011 1 Palkka.fi käyttäjäkyselyn tuloksia ja vastuksia kysymyksiin Kiitos teille 569 aktiiviselle vastaajalle! Vastaajat toivoivat lisää ohjeistusta palvelun käyttöönottovaiheeseen sekä yleiskuvausta

Lisätiedot

OmaVero. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain.

OmaVero. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain. OmaVero OmaVero Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain. OmaVerossa voit tällä hetkellä antaa yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoituksen

Lisätiedot

5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET

5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET 1 Medialiitto Teollisuusliitto 27.11.2017 Media- ja painoalan työntekijöiden TES 5 LUKU LOMAMÄÄRÄYKSET 5.1 VUOSILOMA 5.1.1 Vuosiloman määräytyminen 1. Työntekijä ansaitsee kaksi päivää vuosilomaa jokaiselta

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Kirjanpitolaki 2016 AsOy tilikartta muutokset Fivaldissa

Kirjanpitolaki 2016 AsOy tilikartta muutokset Fivaldissa Kirjanpitolaki 2016 AsOy tilikartta muutokset Fivaldissa 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Tilikarttamuutokset... 4 2.1 Tiliryhmänimen muutokset... 4 2.2 Tilinimien muutokset... 4 2.3 Tiliryhmien poistot...

Lisätiedot

M2-Matkalaskujärjestelmä lyhyet käyttöohjeet. Yleistä. Laatija: Arja Luoto M2-käyttöohjeet versio 1.0 Hyväksyjä: Tuula McKee 17.9.

M2-Matkalaskujärjestelmä lyhyet käyttöohjeet. Yleistä. Laatija: Arja Luoto M2-käyttöohjeet versio 1.0 Hyväksyjä: Tuula McKee 17.9. M2-Matkalaskujärjestelmä lyhyet käyttöohjeet Yleistä Matkustusten hallinta jakaantuu M2- järjestelmässä kolmeen eri ryhmään 1) päivärahamatkustamiseen, 2) kilometrikorvaukseen (jossa on suppea päivärahaosuus)

Lisätiedot

StarSoft Kurre 7.19 Uudet ominaisuudet, talvi 2015

StarSoft Kurre 7.19 Uudet ominaisuudet, talvi 2015 VERSIOSAATE 1 / 5 StarSoft Kurre 7.19 Uudet ominaisuudet, talvi 2015 Työjärjestyksen vaihtaminen Kurressa voi nyt vaihtaa työjärjestystä kirjautumatta ulos. Vaihdon voi tehdä Vaihda työjärjestystä -linkkiä

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014

Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014 Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas 2014 2 Sisällys Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas2014... 1 Sosiaalialan järjestöjen vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman käsitteitä... 3

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS 2009 1 Sisällysluettelo 1. Vuosiloman käsitteitä 3 Lomanmääräytymisvuosi (lmrv) 3 Lomanmääräytymiskuukausi 3 Lomakaudet 3 Täysi lomanmääräytymiskuukausi/14-päivän

Lisätiedot

POSTIALAN TESSIN KESKEISIÄ VUOSILOMASÄÄNNÖKSIÄ (1.2.2003 lukien)

POSTIALAN TESSIN KESKEISIÄ VUOSILOMASÄÄNNÖKSIÄ (1.2.2003 lukien) POSTIALAN TESSIN KESKEISIÄ VUOSILOMASÄÄNNÖKSIÄ (1.2.2003 lukien) Juhani Salonen SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosiloman ansainta ja työssäolopäivien veroiset päivät...1 2. Lomakausi, talviloma ja loman antaminen...4

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014 AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu. Muutokset pohjautuvat

Lisätiedot

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.00

Visma Econet Pro Palkat Versioseloste Versio 6.00 Versioseloste Versio 6.00 Oppaan päiväys: 22.12.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide: Uusi Alv-yhteenvetoilmoitus / käyttöönotto Myynnin perustiedot EU-tavarakaupan osalta Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Lisätiedot

Arvoisa LOOP:n jäsen/ KVTES Ohje päivitetty elokuussa 2013

Arvoisa LOOP:n jäsen/ KVTES Ohje päivitetty elokuussa 2013 Arvoisa LOOP:n jäsen/ KVTES Ohje päivitetty elokuussa 2013 Luottamusmiehet ja palkanlaskijat ovat yhdessä koonneet oheiset palkkalaskelman lukuohjeet. Ohjeeseen on kerätty yleisimpiä palkkalaskelmassa

Lisätiedot

Järjestävän seuran toimenpiteet kilpailun ilmoittautumisen avaamiseksi (kansallinen, SM ja avoin sekä AM)

Järjestävän seuran toimenpiteet kilpailun ilmoittautumisen avaamiseksi (kansallinen, SM ja avoin sekä AM) Järjestävän seuran toimenpiteet kilpailun ilmoittautumisen avaamiseksi (kansallinen, SM ja avoin sekä AM) 1. Kirjaudu IRMAan seuran pääkäyttäjänä. 2. Valitse Kilpailuhallinta kohdan kautta halutun kilpailun

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Visma Fivaldi -- sovelluspalvelu Alustusyrityksen perustaminen (Oy)

Visma Fivaldi -- sovelluspalvelu Alustusyrityksen perustaminen (Oy) Visma Fivaldi -- sovelluspalvelu Alustusyrityksen perustaminen (Oy) 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Ohjeistuksen sisältö... 3 2 Alustusyrityksen perustaminen... 3 2.1 Yrityksen perustaminen... 3 2.2 Yrityksen

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje. Ulosotto. Ulosoton laskenta 21.9.2012 1 (24)

Asiakirjatyyppi Ohje. Ulosotto. Ulosoton laskenta 21.9.2012 1 (24) Ulosotto Ulosoton laskenta 2012 21.9.2012 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 ULOSOTTO 3 1.1 _ Yleistä... 3 1.2 _ Ulosotettava määrä 1.1.2012 alkaen... 3 2 LASKENTAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT 8 2.1 _ Ohjaukset... 8 2.1.1

Lisätiedot

TIKON siivoukset. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

TIKON siivoukset. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy TIKON siivoukset 22.5.2017 1 KUUKAUSITTAIN TEHTÄVIÄ TOIMENPITEITÄ Tiliotteiden arkistoiminen Tiliotteiden poistaminen Tapahtumien lukitseminen Tyhjien kausien poistaminen Laskureskontran nollalaskujen

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.4. PÄIVITETTY 23.6.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen Huom! Tässä ohjeessa kerromme kuinka siirto tehdään vapaalla siirtoajalla, jolloin vanhan

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

Visma Fivaldi -Ohje Kirjeiden tulostus-liitteiden liittäminen

Visma Fivaldi -Ohje Kirjeiden tulostus-liitteiden liittäminen Visma Fivaldi -Ohje Kirjeiden tulostus-liitteiden liittäminen 2 Sisällys 1 Apuohjelmat / Kirjeiden tulostus... 3 1.1 Palvelunhallinta... 3 1.2 Kirjepohjan luominen... 4 2 Vuokrankorotuskirje (esimerkki)...

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Suurin osa käytännön soveltamisen kannalta tärkeistä vuosilomamääräyksistä on ennallaan. Tällaisia

Lisätiedot

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimusratkaisu 25.10.2013 Ensimmäinen sopimuskausi alkaa 1.3.2014 ja päättyy

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus...

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus... 1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 2 1.2 Käyttöliittymä... 2 2 Uuden varauksen tekeminen... 3 2.1 Normaali varaus... 3 2.2 Alustava Varaus... 5 2.2.1 Alustavan varauksen muuttaminen

Lisätiedot

Käyttöliittymän muutokset ProCountorin versiossa 3.0

Käyttöliittymän muutokset ProCountorin versiossa 3.0 13.04.2008 Sivu 1(6) Käyttöliittymän muutokset ProCountorin versiossa 3.0 Tiivistelmä ProCountor-taloushallinto-ohjelmistosta on julkistettu uusi versio 3.0. Uusi ohjelmistoversio sisältää monia parannuksia

Lisätiedot

Sähköpostitilin määrittäminen Outlook 2010, kun ohjelma käynnistetään ensimmäistä kertaa.

Sähköpostitilin määrittäminen Outlook 2010, kun ohjelma käynnistetään ensimmäistä kertaa. Tapa 1 Sähköpostitilin määrittäminen Outlook 2010, kun ohjelma käynnistetään ensimmäistä kertaa. Kuva 1. Määrittämistä jatketaan valitsemalla Kyllä ja painamalla Seuraava -painiketta. Kuva 2. Uuden sähköpostitilin

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa Asetukset perustiedoissa: SMS -palvelun aktivointi tehdään kohdassa Perustiedot/Yrityksen asetukset/sms Asetukset (ks. kuva yllä) SMS -palvelun aktivointi:

Lisätiedot

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella

Asio. Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella 1 Kirjautuminen Ohjelma on selainpohjainen, joten ohjelmaa varten tarvitaan internet-selain. Ohjelmaan pääsee osoitteella tila.savonia.fi Ohjelmassa on ns. Haka-kirjautumispalvelu, jolloin kirjautumiseen

Lisätiedot

Visma Fivaldi Muutoksia SEPA-palautteiden käsittelyyn

Visma Fivaldi Muutoksia SEPA-palautteiden käsittelyyn Visma Fivaldi Muutoksia SEPA-palautteiden käsittelyyn Sisällys Yleistä 4 SEPA-maksujen kolmannen asteen palautteet 4 Maksuerien tilatiedot näkyvät Ostoreskontrassa kolmessa paikassa: 4 1. Ostoreskontran

Lisätiedot