HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 Hallitus LIITE 3 Tarkastuslautakunta LIITE 3 Valtuusto LIITE 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän yksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri yksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Henkilöstöraportti on osa kuntayhtymän itsearviointia. Oppilaitoksissa tehdyissä itsearvioinneissa on arvioitu lisäksi henkilöstöön liittyvät toiminnot osana tuloksellisuusarviointia ja raportoitu osana hallitus- ja valtuustotasoisia mittareita. Työilmapiiriä mittaava työolobarometrikysely on vastattavana henkilöstölle huhtikuussa Edellisen kyselyn tulokset ovat huhtikuulta Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 1030, joista vakinaisia 675 eli 65,5 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 12 henkilöllä. Määräaikaisten osuus laski hieman ollen 34,5 %. Vakinaisen henkilöstön määrä nousi 13 henkilöllä. Henkilöstömääriltään suurin yksikkö on Lapin ammattiopisto, jossa on lähes puolet koko henkilöstöstä eli 471 työntekijää.. Vuoden 2011 alusta ammattiopistosta erotettiin matkailualan koulutus Lapin matkailuopistoon näiden kokonaishenkilöstömäärä väheni 12:lla edellisvuodesta. Henkilöstöstä 54 % työskenteli opetustehtävissä, 32 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 4 % yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1854 eri henkilölle, joka oli 5 % enemmän kuin edellisvuonna. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 53 henkilöä ja tässä ei ole tapahtunut kasvua. Noin 1,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa virkavapaalla omasta tehtävästään kuntayhtymän ulkopuolella. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 29 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja. Eläkkeelle jäännin keski-ikä oli 61,3 v. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 42,2 M, joka oli noin 2,1 M suurempi kuin edellisvuonna. Palkkamenojen kasvu oli n 5 %. Palkkamenojen kasvu johtui lähinnä virka- ja työehtosopimusten palkankorotuksista. Sairauspoissaolojen määrä nousi edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v oli yhteensä 9040 kalenteripäivää eli noin 8,8 pv työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä eli n. 6,7 pv työntekijää kohden.

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 1 Henkilöstön määrä... 3 Yhteenveto... 3 Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2011 aikana... 4 Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain... 4 Palvelusuhteen kesto... 5 Henkilöstön ikä ja sukupuoli... 8 Henkilöstön ikä... 8 Henkilöstön sukupuoli... 9 Henkilöstön koulutus ja pätevyys Henkilöstön pätevyys Henkilöstön osallistuminen koulutukseen Henkilöstön työkyky ja terveys Yhteistoiminta, työsuojelutoiminta ja tehdyt tarkastukset Työterveyshuolto ja tyky-toiminta Työterveyshuolto Virkistystoiminta Työilmapiiri Eläköityminen Eläkkeelle jääneet Eläkkeelle jäävät vuosina Henkilöstömenot Liite, Henkilöstö nimikkeittäin Yhteenveto ja johtopäätökset

3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Yhteenveto Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 1030, joista vakinaisia 675 eli 65,5 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 12:llä edellisestä vuodesta. Vakinaisten määrä nousi 13 henkilöllä. Henkilöstöstä 54 % työskenteli opetustehtävissä, 32 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 4 % johdossa. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1854 eri henkilölle, joka oli. 93 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Noin 1,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa virkavapaalla omasta tehtävästään kuntayhtymän ulkopuolella. Vakinaisista henkilöistä hieman suurempi osa (55 %) on naisia. Päätoimisen henkilöstön lisäksi palkattuna oli 85 sivutoimista opettajaa. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 42,2 milj., joka oli noin 2,1 M suurempi kuin edellisvuonna. Lisäystä tässä oli 5 %. Palkkamenojen kasvu johtui suurimmaksi osaksi palkankorotuksista. Taulukko 1: Henkilöstömenot v Kuntayhtymä ja liikelaitos Palkat Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstömenot yhteensä Muutos edellisvuoteen 7,5 % 12,0 % 3,8 % 7,8 % 7,4 % 4,98 % Taulukko 2: Henkilöstömäärän kehitys Koko henkilöstön määrä vakinaisia kokoaikaisia määräaikaisia kok.aik Yhteensä kokoaikaisia vakinaisia osa-aikaisia määräaikaisia osa-aik Yhteensä osa-aikaisia

4 KAAVIO 1: Henkilöstön määrän kehitys Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2011 aikana Toiminnan muutoksista ja taloudellisista syistä johtuen kuntayhtymässä irtisanottiin 4 henkilöä vuoden 2011 aikana. Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain Seuraavassa on kuvattu henkilöstöä yksiköittäin jaoteltuina johto, opetus, projekti ja tukipalveluhenkilöstöön. Johtotehtävissä henkilöstöstä on noin 4 %, opetustehtävissä 54 %, erillisissä projektitehtävissä 10 % ja tukipalveluissa 32 %. Tehtäväalue on jaoteltu päätehtävän mukaan. Osalla opetusja tukipalvelutehtävissä olevia on myös esimiestehtäviä ja osa tästä henkilöstöstä toimii myös projektitehtävissä. Henkilöstön määrä on laskenut eniten tukipalveluissa, joissa oli 19 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Tulosyksiköiden välistä vertailua henkilöstön sijoittumisesta eri tehtäväalueisiin tehtäessä on huomattava, että esim. ruokapalvelut tuotetaan osassa oppilaitoksia omalla henkilöstöllä, osassa ruokapalvelut tuotetaan ostopalveluina. Oppilaitosten vertailussa keskenään pitää huomata myös se, että oppilaitokset ovat hyvin erikokoisia ja alat erilaisia henkilöstötarpeiltaan. Urheiluopiston liikunnanohjaajat ja valmentajat on laskettu vuoden 2011 raportissa tukipalveluhenkilöstöön. 4

5 Taulukko 3a: Henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät vuonna Henkilöstö tulosalueittain Johto Opetus Projektit Tukipalvelut Kaikki yht. Osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut % Kiinteistöpalvelut % LAO % Lapin matkailuopisto % Lapin kesäyliopisto % Oppisopimuskeskus % RAMK % Tietohallintopalvelut % Urheiluopisto % Kaikki yhteensä % Osuus koko henkilöstöstä 4 % 54 % 10 % 32 % 100 % - johto sis. tulosalueiden ja vastuualueiden johtajat, rehtorit ja toimialajohtajat, koulutuspäälliköt ja aikuiskoulutuspäälliköt, kehitysja palvelujohtajan, opetustoiminnan kehitysjohtajan, konsernijohtajan ja kv-tehtävien kehitysjohtajan - opetus sisältää opettajat, yliopettajat, tuntiopettajat - tukipalvelut sis. hallinnon, kiinteistöpalvelun ja oppilaitosten tukipalvelun, kirjastot, keittiöhenkilöstön, atk-henkilöstön, opetuksen tuen. mm. ammattimiehet ja laboratorio-henkilöstön, liikunnanohjaajat ja valmentajat - projektit sis. erillisprojekteihin palkatun henkilöstön, projektitehtävien nimikkeillä olevat Taulukko 3b: Vertailutietona henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät vuonna 2010 Henkilöstö tulosalueittain Johto Opetus Projektit Tukipalvelut Kaikki yht. Osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut % Kiinteistöpalvelut % LAO % Lapin kesäyliopisto % Oppisopimuskeskus % RAMK % Tietohallintopalvelut % UOPI % Kaikki yhteensä % Osuus koko henkilöstöstä 4 % 52 % 10 % 34 % 100 % Palvelusuhteen kesto Henkilöstöstä 65,5 % oli vakinaisia ja 34,5 % määräaikaisia. Vakinaisen henkilöstön suhteellinen määrä nousi hieman edellisvuodesta. Projektihenkilöstöstä 90 % on määräaikaisia. Opetushenkilöstöstä noin 30 % on määräaikaisia. Tukipalveluhenkilöstöstä noin 27 % on määräaikaisia. Määräaikaisesta henkilöstöstä suurin osa on opettajia eli 49 %. Henkilöstöstä 48 % on virkasuhteisia ja 52 % työsuhteisia. Opetushenkilöstö on virkasuhteista lukuun ottamatta aikuiskoulutustoimintaa ja urheiluopistoa. (Luvut sisältävät sivutoimisen henkilöstön.) 5

6 Taulukko 4a: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yksiköittäin Tulosalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä HALLINTOPALVELUT KESÄYLIOPISTO KIINTEISTÖPALVELU LAMO LAO OPPISOPIMUS RAMK TIETOHALLINTOPALVELUT UOPI Kaikki yhteensä Taulukko 4b: Vertailutaulukko Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yksiköittäin Tulosalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä Hallintopalvelut Kiinteistöpalvelut LAO Lapin kesäyliopisto Oppisopimuskeskus 6 6 RAMK Tietohallintopalvelut UOPI Kaikki yhteensä KAAVIO: Tukipalveluhenkilöstö tehtäväalueittain

7 Taulukko 5: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tehtäväalueittain Tehtäväalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yht. Vakinaisten osuus JOHTO % OPETUS % PROJEKTIT % TUKIPALVELUT % Kaikki yhteensä % Taulukko 6: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tulosalueittain ja kokoaikaisuuden mukaan 2011 Tulosalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä Hallintopalvelut kokoaikainen Kiinteistöpalvelut kokoaikainen osa-aikaeläkeläinen osa-aikainen LAMO kokoaikainen osa-aikaeläkeläinen 8 8 osa-aikainen 3 3 LAO kokoaikainen osa-aikaeläkeläinen osa-aikainen Lapin kesäyliopisto kokoaikainen osa-aikainen 2 2 Oppisopimuskeskus kokoaikainen RAMK kokoaikainen osa-aikaeläkeläinen osa-aikainen Tietohallintopalvelut kokoaikainen UOPI kokoaikainen osa-aikaeläkeläinen 1 1 osa-aikainen 2 2 Kaikki yhteensä

8 HENKILÖSTÖN IKÄ JA SUKUPUOLI Henkilöstön ikä Henkilöstön keski-ikä koko kuntayhtymässä on 46,7 vuotta. Keski-ikä on laskenut edellisvuodesta 5 kk. Ikäjakauma ja keski-ikä ovat samanlainen kuin kunta-alalla valtakunnallisesti. Suurin ikäryhmä on vuotiaat, johon kuuluu 353 päätoimista työntekijää (noin 34 %). Ikäjakauma ja keski-ikä vaihtelee melko paljon yksiköittäin. Alhaisin keski-ikä on urheiluopistolla (38,1) ja korkein hallintopalveluissa (51,5). KAAVIO 2: Henkilöstön ikäjakauma v (mukana sivutoimiset) KAAVIO 3: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain v (ei sivutoimisia) 8

9 Taulukko 7: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain. Tulosyksikkö LAO 46,5 48,2 47,8 47,6 49,9 48,3 RAMK 43,3 44,8 45,8 44,7 46,3 45,3 49,3 45,9 LAMO 48,0 Hallintopalvelut 45,5 49,0 49,3 49,7 50,8 51,7 52,1 51,5 Kiinteistöpalvelu 51,9 50,8 50,8 50,0 50,9 51,1 51,1 48,8 Oppisopimuskeskus 47,8 46,9 47,9 47,6 48,1 45,3 45,0 44,8 Urheiluopisto 37,7 39,2 36,9 37,8 38,1 36,1 38,0 38,1 Kesäyliopisto 40,0 41,1 42,1 45,0 47,1 48,1 45,8 43,5 Tietohallintopalvelu 45,6 43,6 Kaikki yhteensä 45,2 45,9 45,8 46,5 47,0 46,4 47,1 46,7 Henkilöstön sukupuoli Henkilöstöstä 56 % on naisia. Jakaumaan ei ole ollut suuria muutoksia viime vuosina. Yksiköittäin sukupuolijakauma vaihtelee noudatellen koulutusaloittain työelämän tyypillistä jakoa mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Tehtäväalueittain tarkasteltuna voidaan todeta, että johtotehtävissä naisten osuus on 37 %, ja opetustehtävissä 50 %. Projektitehtävissä taas miesten osuus on 38 % ja tukipalvelutehtävissä 35 %. Taulukko 8: Henkilöstö sukupuolen mukaan tulosalueittain TULOSALUE Mies Nainen Kaikki yhteensä Naisten osuus HALLINTOPALVELUT % KESÄYLIOPISTO % KIINTEISTÖPALVELU % LAMO % LAO % OPPISOPIMUS % RAMK % TIETOHALLINTOPALVELUT % UOPI % Kaikki yhteensä % Taulukko 9: Henkilöstö sukupuolen mukaan tehtäväalueittain Tehtäväalue Miehet Naiset Kaikki yhteensä Naisten osuus JOHTO % OPETUS % PROJEKTIT % TUKIPALVELUT % Kaikki yhteensä % 9

10 HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA PÄTEVYYS Henkilöstön pätevyys Ammattikorkeakoulun lehtoreilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja yliopettajilta lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Opettajan pedagogiset opinnot eivät kuulu ammattikorkeakoulussa kelpoisuusvaatimuksiin. Toisen asteen oppilaitoksissa ammatillisten aineiden opettajilta vaaditaan pääsääntöisesti korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan opettajan pedagogiset opinnot. Päätoimisista opettajista yhteensä 164:ltä puuttuu muodollinen kelpoisuus. Tämä on 29 % opetushenkilöstöstä. Määrä on pysynyt ennallaan edellisvuodesta. Kelpoisuusvaatimukset toisella asteella muuttuivat joustavammaksi vuonna 2011 ottaen huomioon koulutuksen erityisluonteen. Pätevyyteen tällä ei vielä kuitenkaan ollut vaikutusta. Ammattikorkeakoulusta tässä luvussa on mukana myös pedagogisten opintojen puuttuminen. Taulukko 10: Muodollinen kelpoisuus, mukana maksupalvelutoiminta. Tulosalue ja yksikkö Muodollinen kelpoisuus tai opettajanopinnot puuttuu Opettajat yhteensä Pätevän henkilöstön osuus LAO % Palvelualat 27 Sodankylä 18 Tuotantoalat 54 LAMO % RAMK % Palvelualat 8 Tuotantoalat 22 Hyvinvointialat 4 Kielikeskus 6 MTI 14 UOPI 2 Kaikki yhteensä % Henkilöstön osallistuminen koulutukseen Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 3,0 4,2 % maksetuista palkoista eri yksiköissä, joka vastasi kuntayhtymän asettamia tavoitteita. Taulukko 12: Henkilöstön kehittäminen, hallitus- ja valtuustotason mittareilla mitattuna v Henkilöstön kehittäminen Tulosalue/yksikkö Opettajien kelpoisuus % Henkilöstön kehittäminen kustannusosuus Ta Tp Ta Tp Ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto 67,9% 76,2% 3,0% 3,6% Lapin matkailuopisto 100% 93,6% 3,0% 3,2% Lapin Urheiluopisto 100% 100 % 3,0% 4,2% 10

11 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TERVEYS Sairauslomien määrä oli kalenteripäivää. Sairauspoissaolot nousivat edellisvuodesta noin 800 päivällä ja sairauslomapäiviä oli henkilöä kohden 0,9 pv/hlö enemmän kuin edellisvuonna. Sairausloma-tapauksia oli vuoden aikana. Koko henkilömäärään suhteutettuna sairauslomien määrä oli keskimäärin 8,8 pv/hlö. Työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä eli n. 6,0 pv työntekijää kohden. Sairauslomatapauksissa nousua oli lyhyissä sairauslomissa. KAAVIO 4: Sairauspoissaolot keskimäärin pvää/hlö, v Taulukko 14a: Sairauslomien määrä yksiköittäin kalenteripäivinä vuonna Yksikkö Poissaolotapauksia Sairauslomakalenteripäiviä Keskimäärin pvä/hlö Koko henkilömäärä Hallintopalvelut ,9 21 LAO ,8 471 LAMO ,5 71 Oppisopimus ,5 8 RAMK ,6 305 Kiinteistöpalvelu ,1 44 Tietohallintopalvelut ,7 21 Kesäyliopisto 2 3 0,4 7 UOPI ,2 82 Yhteensä ,

12 Taulukko 14b: Vertailutieto sairauslomien määrä yksiköittäin kalenteripäivinä vuonna Yksikkö Poissaolotapauksia Sairauslomakalenteripäiviä Keskimäärin pvä/hlö Koko henkilömäärä Hallintopalvelut ,2 21 LAO ,0 555 Oppisopimus ,0 6 RAMK ,9 303 Kiinteistöpalvelu ,2 45 Tietohallintopalvelut ,7 23 Kesäyliopisto 1 4 0,5 7 UOPI ,4 82 Yhteensä , KAAVIO 5: Sairauslomat keston mukaan luokiteltuna Taulukko 16: Sairauslomien määrä Muutos Henkilöitä sair % Poissaolotapauksia % SL-päiviä % SL-päiviä/poissaolotapaus 8,6 9,4 9,9 9,7 7,2 7,2 + 0% Keskimäärin pv/hlö 9,4 10,4 10,5 9,4 7,9 8,8 +11 % 12

13 Taulukko 17: Henkilöstön tapaturmien määrä ja aiheutuneet sairauspoissaolot v Muutos % Työtapaturmat % Sairaspäiviä % Työmatkatapaturmat % Sairaspäiviä % Kaikki tapaturmat yhteensä % Kaikki sairaspäivät yhteensä % Ammattitaudit (1 epäily) 0 (2 epäily) % Taulukko 18: Kaikkien työtapaturmien määrä v (sisältää opiskelijoiden tapaturmat) Tapaturmia Muutos -15 % 75 % -8 % 30 % -18 % +8% Kaikkien työtapaturmien aiheuttama tapaturmavakuutusten kokonaiskorvausten määrä oli yhteensä n vuonna

14 Yhteistoiminta, työsuojelutoiminta ja tehdyt tarkastukset Yhteistoiminta ja työsuojelu Yhteistoiminta on järjestetty kaksitasoiseksi, kuntayhtymätason sekä tulosyksikkötason yhteistoimintaorganisaatioksi. Luottamusmiestoiminta toimii kaikki pääsopijajärjestöt kattavana järjestelmänä. Kuntayhtymätasolla edustuksellisena yhteistyöelimenä toimii 12-jäseninen yhteistyötoimikunta (YTT) ja tulosaluetasolla mm. työpaikkakokoukset. Yhteistyötoimikunta toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunta piti 10 kokousta vuonna Yhteistyötoimikunta hoiti myös kuntayhtymän työsuojelutoimikunnan tehtävät. Työsuojelun asiantuntijaorganisaatiossa toimivat henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö, kaksi työsuojeluvaltuutettua (fyysinen ja henkinen työsuojelu) ja lisäksi oppilaitoksissa toimivat 13 toimipistekohtaista työsuojeluasiamiestä. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano vuosina : Kuntayhtymähallitus : Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, puheenjohtaja Ailunka Helena koulutuspäällikkö Hyvönen Marja varapääluottamusmies (JUKO) Hänninen Seppo henkilöstöjohtaja, sihteeri, virkavapaalla Ketola Kari työsuojeluvaltuutettu Lampela Ritva pääluottamusmies (JUKO) Laukkanen Veli-Pekka vs.henkilöstöjohtaja Laurila Pasi 1.varatyösuojeluvaltuutettu Lompolojärvi Aarno toimialajohtaja Niemelä Teuvo työsuojelupäällikkö Tahvonen Sinikka pääluottamusmies (JHL) Töyräs Matti varapääluottamusmies (JUKO) Vilander Satu pääluottamusmies (JYTY) Ylipulli-Kairala Kirsti koulutuspäällikkö TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYKY-TOIMINTA Työterveyshuolto Kuntayhtymän henkilöstön työterveydenhuolto järjestetään Rovaniemen kaupungin terveyskeskuksen työterveydenhuollossa lukuun ottamatta Sodankylän ja Kittilän toimipisteitä, joiden työterveyshuollosta vastaavat Sodankylän ja Kittilän terveyskeskus (myös Rovaniemen tth on heillä käytettävissä lakisääteisissä työterveyshuollon palveluissa ja sairaudenhoidossa rajoitetusti). Työterveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat vuonna euroa. Työterveydenhuollon kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta 6 %. Kustannukset henkilöä kohti ovat noin 388 /vuosi. Taulukko 19: Työterveyshuollon kustannusten kehitys Työterveyshuollon kustannukset Muutos edellisvuodesta 3 % 3 % 13 % 17 % -3 % 17 % +6% 14

15 Taulukko 20a: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset /hlö Sairauspv/hlö (kalenteripvt) Sairauspv/hlö (työpvt) Hallintopalvelut LAO LAMO Oppisopimuskeskus Ramk Kiinteistöpalvelu Tietohallintopalvelu Kesäyliopisto Urheiluopisto Yhteensä Taulukko 20b: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset /hlö Sairauspv/hlö (kalenteripvt) Sairauspv/hlö (työpvt) Hallintopalvelut ,2 8,5 LAO ,9 Oppisopimuskeskus ,5 Ramk ,9 4,4 Kiinteistöpalvelu ,2 9,7 Tietohallintopalvelu ,7 2,9 Kesäyliopisto ,5 0,5 Urheiluopisto ,4 7,6 Yhteensä ,9 6,0 KAAVIO 6: Työterveyshuollon kustannukset vuosittain

16 Virkistystoiminta Vuoden 2011 henkilökunnan pikkujoulu pidettiin konserttina Lappiareenalla. Tilaisuuteen osallistui runsas 400 työntekijää. Henkilöstöä on osallistunut erilaisiin liikuntaan ja terveyteen liittyviin tapahtumiin kuten mm. kaupungin KKI-tapahtumat, Napapiirin hiihto, Ruska-maraton ja naisten kymppi ja SAKU ry:n urheilutapahtumat. Tulosaluekohtaisesti on järjestetty erilaisten kehittämispäivien yhteyteen virkistystoimintaa. Vuonna 2011 työantaja on edelleen tukenut Lapin urheiluopistolla tapahtuvaa henkilöstön liikuntaharrastusta 50 % tuella liikuntaklubin vuosikortista. Vaihtoehtoisesti kuntayhtymä on tukenut kaupungin KKI-kortin maksua (omavastuu 10 ). Vastaavantyyppinen tuki on ollut tarjolla myös Sodankylän ja Kittilän toimipaikkojen työntekijöille. Näiden tukien määrä on ollut n euroa vuonna 2010 ja palveluihin on liittynyt noin 270 työntekijää. 16

17 TYÖILMAPIIRI Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilöstön työyhteisökysely (TOB) toteutettiin edelliskerran huhtikuussa Kyselyn toteuttamisesta vastasi Savon koulutuskuntayhtymä. Mittarin ovat alunperin kehittäneet yhteistyössä Kuopion yliopisto ja Työterveyslaitos. Mittarin tieteellinen pätevyys on perusteellisesti testattu. Samaa kyselyä käyttävät useat suuret ammatillisen koulutuksen järjestäjät eri puolella Suomea. Kysely lähettiin koko henkilöstölle ja vastauksia saatiin 567, joka oli 61% henkilöstöstä. Tulokset olivat kutakuinkin edellisvuoden tasolla keskimäärin. Vastaava kysely tehdään maalis huhtikuussa Kyselyn tulokset raportoidaan tulosyksiköittäin ja ovat käytettävissä yksikkökohtaisen kehittämisen apuna. KAAVIO 7: Yhteenveto työilmapiirikyselyn tuloksista v (asteikko 1-5, 5 paras). ELÄKÖITYMINEN Eläkkeelle jääneet Vuoden 2011 aikana eläkkeelle jäi kuntayhtymän palveluksesta (tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja) yhteensä 29 henkilöä. Näistä eläkkeistä 19 oli vanhuuseläkkeitä ja 2 työkyvyttömyyseläkettä ja 2 määräaikaista kuntoutustukea. 17

18 Lisäksi eläkkeisiin laskettavalle osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäi 6 henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle jäi 10 henkilöä. Yhteensä osa-aikaeläkkeellä kuntayhtymän työntekijöistä oli vuoden 2011 lopussa 53 työntekijää, joka on 2 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Kokonaismäärät ovat suuremmat kuin edellisvuonna, jolloin 20 henkilöä jäi eläkkeelle. Eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli korkeampi kuin edellisvuonna ollen 61,3 vuonna Kuntayhtymän eläkemenoista aiheutuvat eläkemaksut vuonna 2011 ovat ennakkotiedon perusteella olleet eläkemenoperusteinen maksu ,72 ja varhennetuista eläkkeistä aiheutuvat maksut ,95. Maksut ovat yhteensä hieman yli edellisvuotta pienemmät. Vähennys johtuu pienemmistä varhemaksuista. Taulukko 21: Kuntayhtymän palveluksesta eläkkeelle ja osa-aikaeläkkeelle jääneet, v Eläkelaji Yhteensä Osa-aikaeläke 10 Osa työkyvyttömyyseläke 6 Työkyvyttömyyseläke ja määräaikainen kuntoutustuki 4 Vanhuuseläke 19 Työttömyyseläke 0 Kaikki yhteensä 29 KAAVIO 8: Kuntayhtymästä eläkkeelle siirtyneet Taulukko 22: Kuntayhtymän eläkemaksut

19 Eläkkeelle jäävät vuosina Kuntayhtymän henkilöstön eläköityminen lisääntyy lähivuosina: enimmillään vuonna 2017 eläkkeelle jää vuoden aikana n. 50 henkilöä. Vuosien aikana nykyisestä henkilöstöstä jää noin 11 % vanhuuseläkkeelle (110 hlöä). Eläköityminen on suhteellisen tasaista kaikissa henkilöstöryhmissä. Eläkelakiuudistusten vaikutuksesta eläkkeelle jäävien määrä voi muuttua ennusteesta voimakkaastikin. Vanhuuseläkkeelle on ollut mahdollisuus jäädä vuoden 2005 alun jälkeen 63 ikävuoden iässä ja vastaavasti eläkeiän nosto on ollut mahdollista 68 ikävuoteen. KAAVIO 9: Vanhuuseläkkeelle jäävien määrä laskennallisen 64 iän mukaan vuosina (kuntayhtymän palveluksessa 2011 lopussa olevat päätoimiset) 19

20 KAAVIO 10: KEVAN arvio eläkkeelle jäävistä koulutuskuntayhtymän palveluksesta, mukana työkyvyttömyyseläkkeet, v

21 HENKILÖSTÖMENOT Maksettujen palkkojen määrä oli 42,2 M. Henkilösivukulujen määrä oli 7,8 M, muiden henkilökulujen 2,7 M ja saatujen henkilöstökorvauksien määrä 0,3 M. Henkilöstömenojen määrä oli yhteensä 52,3 milj. euroa, jossa kasvua on 5 % eli 2,5 M. Henkilöstömenojen kasvu on tapahtunut sekä opetus- että tukipalveluhenkilöstön osalta. Tässä tukipalveluhenkilöstöön on laskettu kaikki muut kuin opetushenkilöstön virkaehtosopimukseen kuuluvat. Opetushenkilöstön palkkamenot ovat lisääntyneet noin 0,7 M vuoteen 2010verrattuna ja tukihenkilöstön palkkamenot noin 1,7 M. Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli noin 59,4 %. Taulukko 23: Henkilöstömenot euroina v Kuntayhtymä ja liikelaitos Palkat Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstömenot yhteensä Muutos edellisvuoteen 7,5 % 12,0 % 3,8 % 7,8 % 7,4 % 4,98% Taulukko 24: Yksiköittäin maksetut palkat vuosina Tulosyksikkö Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * 21 Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Muutos Hallintopalv % Kesäyliopisto % Tietohallintop % LAO % Lapin matkailuopisto RAMK % Oppisopimus % Kiinteistöpalv % Kaikki yht % - Vuodet : tieto perustuu henkilöstöhallinnon raporttiin, tuloslaskelmatiedot kirjanpidosta poikkeavat näistä luvuista jonkin verran luvut ilman sivukuluja, ilman liikelaitoksia Lapin ammattiopisto on laskettu yhdeksi yksiköksi myös aikaisemmilta vuosilta - Vuosi tieto perustuu kirjanpidon raportteihin Taulukko 25: Henkilöstömenot henkilöstöryhmittäin v ilman liikelaitoksia. Vuosi 2004 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Yhteensä Osuus 68,6 % 31,3 % 0,1 % 100 %

22 Vuosi 2005 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Muut Yhteensä Osuus 69,68 % 30,18 % 0,13 % 100 % Vuosi 2006 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Muut Yhteensä Osuus 69,27 % 30,60 % 0,13 % 100 % Vuosi 2007 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Muut Yhteensä Osuus 70,20 % 29,67 % 0,13 % 100 % Vuosi 2008 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Muut Yhteensä Osuus 71,86 % 28,01 % 0,13 % 100 % Vuosi 2009 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Muut Yhteensä Vuosi 2010 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Yhteensä Osuus 67,07 % 32,77 % 0,16 % 100 % 22

23 Vuosi 2011 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Yhteensä Osuus 66,35 % 33,53 % 0,12 % 100 % Taulukko 26: Henkilöstömenot liikelaitokset eriteltynä Henkilöstökulut Koulutuskuntayhtymä Palkat ja palkkiot , , ,51 Eläkekulut , , ,39 Muut henkilösivukulut , , ,14 Henkilöstökorvaukset , , ,26 Lapin Urheiluopisto Palkat ja palkkiot , , ,62 Eläkekulut , , ,53 Muut henkilösivukulut , , ,20 Henkilöstökorvaukset , , ,48 Yhteensä tuloslaskelman mukaan , , ,65 Taulukko 27: Palkat keskimäärin sukupuolen ja sopimusalan mukaan jaoteltuna v (kokonaispalkoista laskettuna, kokoaikaiset palvelusuhteet, ilman työaikakorvauksia yms). Vuosi 2010 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES OVTES Teknisten sopimus Keskimäärin kaikki Vuosi 2011 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES OVTES Teknisten sopimus Keskimäärin kaikki

24 LIITE, HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN NIMIKE HALLIN- TOPALV KESÄ- YO KIINTEIS- TÖPALV. LAMO LAO OPPIS RAMK 24 TIETO- HALLINTO aikuiskoulutuspäällikkö ammattimies asentaja 1 1 asiakasneuvoja 2 2 asiakaspalvelija 2 2 asiakaspalveluvastaava 1 1 asiantuntija 1 1 asuntolaohjaaja atk-suunnittelija 7 7 atk-tukihenkilö erikoissuunnittelija graafinen suunnittelija 1 1 hallimestari 1 1 hallintosihteeri 1 1 hallintosuunnittelija 3 3 henkilöstöjohtaja 1 1 hitsaaja 1 1 huoltomekaanikko 2 2 informaatikko 3 3 it-palveluvastaava 1 1 johdon sihteeri johtaja 1 1 kalustetyöntekijä 1 1 kansainvälisten asioiden sihteeri/suunnittelija 6 6 kassanhoitaja 1 1 kausityöntekijä 1 1 kehittämispäällikkö 1 1 kehitysjohtaja kehityspäällikkö 3 3 keittiömestari 1 1 keittiöpäällikkö keittäjä 1 1 kiinteistöjohtaja 1 1 kiinteistönhoitaja 3 3 kiinteistösihteeri 1 1 kiinteistötyönjohtaja 1 1 kirjaston johtaja 1 1 kirjastonhoitaja 4 4 kirjastovirkailija 1 1 kokki 2 2 kokki-vuoropäällikkö 1 1 koordinaattori UO- PI KAIK KI

25 korjaamon työnjohtaja 1 1 kouluavustaja 1 1 koulukuraattori 5 5 koulunkäyntiavustaja 5 5 kouluttaja koulutusassistentti 1 1 koulutuspäällikkö koulutussihteeri koulutussuunnittelija koulutustarkastaja 4 4 kunnossapitoinsinööri 1 1 kuntayhtymän johtaja 1 1 kuraattori 1 1 kurssisihteeri 2 2 kurssisuunnittelija 1 1 laatukoordinaattori 1 1 laboratorioharjoittelija 1 1 laboratorioinsinööri laskentasihteeri 1 1 lehtori liikunnanohjaaja liikuntaneuvoja 1 1 liikuntapalveluvastaava 1 1 liikuntasuunnittelija 1 1 maalari 1 1 markkinointipäällikkö 1 1 markkinointisihteeri 1 1 markkinointisuunnittelija myyntisihteeri 1 1 myyntisuunnittelija 1 1 opettaja opintoasiaintoimiston päällikkö 1 1 opinto-ohjaaja 3 3 opintosihteeri oppisopimusjohtaja 1 1 osastoapulainen 1 1 osastoavustaja 3 3 osastopäällikkö 1 1 palkkasihteeri 5 5 palvelusuhdepäällikkö 1 1 palvelutoiminnan suunnittelija 1 1 projektihallinnan suunnittelija projektiharjoittelija 2 2 projekti-insinööri

26 projektiohjaaja 1 1 projektipäällikkö projektisihteeri projektisuunnittelija projektityöntekijä puuseppä 1 1 puutarhuri 2 2 pääkirjanpitäjä 1 1 ravintolaesimies 1 1 ravintolapalvelujen esimies 2 2 ravitsemistyöntekijä 1 1 rehtori ruokapalvelutyöntekijä 9 9 sihteeri 1 1 siivooja siivoustyönjohtaja 1 1 suunnittelija suunnitteluinsinööri 1 1 suunnittelujohtaja 1 1 suurtalouskokki 1 1 talousjohtaja 1 1 taloussihteeri 2 2 taloussuunnittelija tanssinopettaja 1 1 tarjoilija tekniikan harjoittelija 1 1 tekninen johtaja 1 1 tiedottaja tietohallintopäällikkö 1 1 tietopalvelusihteeri 5 5 toimialajohtaja toimistoinsinööri 1 1 toimistonhoitaja toimistopäällikkö 1 1 toimistosihteeri toimistovirkailija toimitusjohtaja 1 1 tuntiopettaja tuntiopettaja (päätoim.) tutkimus-ja kehitysjoht. 1 1 työnjohtaja 1 1 työpaikkaneuvoja 1 1 työpaikkaohjaaja 3 3 vahtimestari 1 1 valmentaja

27 vapaa-ajan ohjaaja varastonhoitaja 1 1 vastaanottovirkailija 6 6 virastomestari välinehuoltaja 1 1 yksikön johtaja 1 1 yliopettaja yrittäjyysvalmentaja 1 1 yötyöntekijä 2 2 KAIKKI

28 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Henkilöstön määrän kasvu on pysähtynyt ja vuoden 2011 lopussa määrä oli 12 vähemmän kun edellisvuonna. Vakinaisen henkilöstön määrä nousi. Henkilöstön vähennys on tapahtunut määräaikaisesta henkilöstöstä. Sairauspoissaolot nousivat edellisestä vuodesta 800 päivällä. Koko henkilömäärään suhteutettuna sairauslomien määrä oli keskimäärin 8,8 pv/hlö. Sairauslomia oli 0,9 pv/hlö enemmän kuin edellisenä vuonna. Sairauslomien määrä on noussut kaikissa oppilaitoksissa. Yhteistyötoimikunta päätti selvittää löytyykö sairauslomien kasvussa toimipaikkakohtaisia eroja. Hallitus on hyväksynyt henkilöstöstrategian vuoden 2011 alkupuolella. Strategian jalkauttaminen käynnistettiin vuoden 2011 aikana. Henkilöstöhallinto on omana alueenaan kuntayhtymän johtamisen ja hallinnon vuonna 2012 toteutettavassa kehittämissuunnitelmassa. Työilmapiirin kyselykartoitus tehdään vuosittain henkilöstön kehittämiskohteiden selvittämiseksi ja edistämiseksi. Kyselyn tuloksia raportoidaan henkilöstölle laajasti eri henkilöstöryhmille. Tulokset käsitellään kaikilla tulosalueilla yksikkökohtaisesti ja otetaan huomioon kehittämiskohteiden valinnassa. Tarkemmin johtopäätöksiä raportin perusteella käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja johtoryhmässä huhtikuussa. Raporttia täydennetään tältä osin ennen valtuuston käsittelyä. 28

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Jory 20.3.2013 LIITE 2 YTT 20.3.2014 LIITE 2 Hallitus 27.3.2014 LIITE 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 20.3.2014 MRP HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän

Lisätiedot

Johtoryhmä 19.3.2015 YTT ja TS 19.3.2015 Hallitus 26.3.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI. 2.4.2015 M. Posio

Johtoryhmä 19.3.2015 YTT ja TS 19.3.2015 Hallitus 26.3.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI. 2.4.2015 M. Posio Johtoryhmä 19.3.2015 YTT ja TS 19.3.2015 Hallitus 26.3.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.4.2015 M. Posio HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 22.3.2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2012 23.5.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2012 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Suunnitelma 1 (26) 6.2.2014 1.0 YTT 4.12.2013 ja 29.1.2014 Johtoryhmä 9.12.2013 ja 29.1.2014 Osaamisen johtamisen tiimi 20.1.2014 Hallitus 6.2.2014 LIITE 7 (korjattu) HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallitus 21.9.2012 LIITE 1 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, RAMK, LAO, LAMO ja Urheiluopisto mittarit 3-4 Yhteenveto tulosalueiden tuloksista /31.8.2011-10,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet...3 1.2 Lainsäädännön edellytykset... 3 2.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Sisältö: Johdanto... 4 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 6 1.1. Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen muoto... 6 1.2. Osa-aikatyö... 11

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Selvitys 1 (10) Valtuustoaloitteet, Kuntayhtymävaltuusto 18.12.2013, 49. Hallinnon ja johdon kehittäminen 2011-2014. Päävaiheet

Selvitys 1 (10) Valtuustoaloitteet, Kuntayhtymävaltuusto 18.12.2013, 49. Hallinnon ja johdon kehittäminen 2011-2014. Päävaiheet Selvitys 1 (10) Valtuustoaloitteet, Kuntayhtymävaltuusto 18.12.2013, 49 Hallinnon ja johdon kehittäminen 2011-2014 Päävaiheet 1. Tavoitteet on asetettu 2010 Tiivistetty vaiheittainen kuvaus hallinnon ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2008

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2008 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2008 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAVAN REHTORIN KATSAUS 2 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT SUUNNITELMAT

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT SUUNNITELMAT YTT 30.1.2015 ja 19.2.2015 Johtoryhmä 30.1.2015 ja 19.2.2015 Osaamisen johtamisen tiimi 19.1.2015 ja 16.2.2015 Hallitus 26.2.2015 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT SUUNNITELMAT Henkilöstösuunnitelma Osaamis- ja koulutussuunnitelma

Lisätiedot

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMÄ

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMÄ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMÄ Esitys 4.12.2012 1 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä... 2 2.1. Kuntayhtymä... 2 2.2. Päätehtävä... 2 2.3. Visio ja arvot...

Lisätiedot

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite OVTES:n 2014 2016 palkat ja palkkiot 1.7.2015 lukien Yleiskorotuksella 0,4 prosenttia korotetaan 1.7.2015 lukien - hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT SUUNNITELMAT

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT SUUNNITELMAT Osaamisen johtamisen tiimi 10.2.2016 Johtoryhmä 17.2.2016 YT-toimikunta 17.2.2016 Hallitus 26.2.2016 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT SUUNNITELMAT Henkilöstösuunnitelma Osaamis- ja koulutussuunnitelma Henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä 1 MUISTIO 1 Alueellisen laatuverkoston () ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä Aika Maanantai 16.1.2012 klo 10:00 16:00 Paikka Lapin ammattiopisto Porokatu 35, Neuvotteluhuone 121 96400 ROVANIEMI

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Kvalt liite 1 Kv 14.6.2016 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 35,07 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Yhteistyötoimikunta xx.xx.2016 Yhtymähallitus xx.xx.2016 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Virasto: Nuorisoasiainkeskus Laatija: Lilja Kinnunen Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017: toteutuma 2013, 2014 käyttösuunnitelman pohjalta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Johtosääntö. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Ohjeen nimi Vastuuhenkilö. Johtosääntö

Johtosääntö. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Ohjeen nimi Vastuuhenkilö. Johtosääntö Johtosääntö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Voimaantulo Päivitetty Päivitetty Päivitetty Johtosääntö toimitusjohtaja 1.1.2017 noudatetaan soveltuvin osin 1.6.2016 alkaen

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2009 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 9 Ansiot...10 Työsuhdemuodot...11 Lisätietoja...14 PAMIN taskutilasto 2009

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA I Kuntayhtymähallitus 16.5.2013 7 / 2013 Sivu 1 / 14

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA I Kuntayhtymähallitus 16.5.2013 7 / 2013 Sivu 1 / 14 Kuntayhtymähallitus 16.5.2013 7 / 2013 Sivu 1 / 14 Aika Paikka / Liite nro 74 75 76 / 1a-c 77 78 / 2 79 / 3 80 / 4 81 / 5 82 83 / 6 84 85 86 87 / 7 ei julk. 88 / 8 ei julk. 89 / 9 ei julk. 90 / 10 ei julk.

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Hallitus 28.8.2013 Versio 1.0 1 (8) Sisällysluettelo VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY LIITE 1 KUUKAUSIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKARYHMITTELY 1 Palkkaryhmittelyn soveltaminen Tämän liitteen mukaista palkkaryhmittelyä sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

EHDOTUKSET VUOSILOMAJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUKSET VUOSILOMAJÄRJESTYKSEEN EHDOTUKSET VUOSILOMAJÄRJESTYKSEEN KVTES:n IV luvun 7 :n mukaan vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että lomavuoden lomakauteen (2.5.-30.9.) sijoitetaan vähintään 65 % lomanmäräytymisvuodelta

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset AMKIT-konsortion koulutusryhmä pj. (Haaga-Helia) Ryhmän jäsenet: Nina Hyvönen (Stadia), Maija Koponen (Ramk), Tarja Koskimies (Seamk) ja Jari Tyrväinen (Piramk)

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2001

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2001 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Henkilöstöraportin tarkoitus Ihmiset ovat palvelutuotantomme keskeisin voimavara. Henkilöstöön liittyvien muutostrendien seuraaminen on taas yksi keskeinen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2015

Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2015 Kuntayhtymän johtoryhmä 110 09.12.2014 Kuntayhtymän hallitus 261 17.12.2014 Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2015 448/02.05.00/2014 Kuntayhtymän johtoryhmä 09.12.2014 110 PKKY:ssä on ollut

Lisätiedot