Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille"
  • Leo Aho
  • 4 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Apteekkikirje 40A Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Lääkäri- ja KT-tiedot välitetään apteekeille lukien Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston Apteekin palvelinten kautta. Välitettävien tietojen sisältö on sama kuin neljännesvuosittain lähetettävillä levykkeillä. Lääkäritiedot välitetään palvelinten kautta kaksi kertaa viikossa ja KT-tiedot neljännesvuosittain. Menettely on käytössä väliaikaisesti siihen saakka, kun Kela-kortin tietojen välitys Kelasta apteekeille saadaan käyttöön. Lääkäri ja KT-tiedot lähetetään edelleen levykkeillä niille apteekeille, jotka eivät Suomen Apteekkariliiton ilmoituksen mukaan saa tietoja käyttöönsä tietoverkon kautta. Kelan verkkopalvelu apteekeille Kela on syksyllä 2005 avannut verkkosivuillaan apteekkien käyttöön tarkoitetun verkkopalvelun. Palvelu löytyy osoitteesta kohdasta Yritykset ja yhteisöt > Apteekit. Apteekeille suunnatuilta sivuilta löytyvät apteekkien sairausvakuutusohjeet apteekkikirjeet suorakorvausmenettelyyn liittyvät sopimukset. Lisäksi sivuilta on linkkejä muille lääkekorvauksiin liittyville sivuille. Verkkopalvelun käyttämiseen tarvittavat käyttäjätunnus ja salasana on lähetetty apteekeille Jos apteekilla ei ole tunnuksia, ohjeet niiden pyytämiseksi löytyvät Apteekit-verkkopalvelun aloitussivulta. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Erja Enoranta Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) Puhelin Faksi

2 Apteekkikirje 41A Uusi lääke rajoitetusti peruskorvattavaksi Sinakalseettia sisältävät Mimpara-tabletit ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan rajoitetusti peruskorvattavia lukien loppuvaiheen munuaistautia sairastavilla dialyysipotilailla, joilla on tavanomaisella lääkehoidolla hallitsematon sekundaarinen hyperparatyreoosi. Apteekki voi toimittaa Mimpara-tabletit peruskorvattuina lukien korvausnumerolla 321. Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeiden lääkeluettelot osan kohtaan 2. Osastopäällikön sijainen Petri Lemettinen Erja Enoranta Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) Puhelin Faksi

3 Apteekkikirje 42A Uusi lääke rajoitetusti peruskorvattavaksi Lisäkilpirauhashormonia sisältävä Preotac-valmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan rajoitetusti peruskorvattava lukien sairaudessa vaikea ja vaikeahoitoinen luunmurtumiin johtanut osteoporoosi erityisin käyttöaihein. Apteekki voi toimittaa Preotac-valmisteen peruskorvattuna lukien korvausnumerolla 318. Liitteenä lähetetään päivitetty sivu Apteekkien sairausvakuutusohjeiden lääkeluettelot osan kohtaan 2. Osastopäällikön sijainen, etuuspäällikkö Suvi Onninen Erja Enoranta Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) Puhelin Faksi

4 Apteekkikirje 43A Detemirinsuliinin (Levemir) erityiskorvattavuus laajenee alkaen Detemirinsuliinia sisältävät Levemir-lääkevalmisteet ovat olleet rajoitetusti erityiskorvattavia tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Valmisteiden erityiskorvattavuus laajenee myös tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Apteekki voi alkaen toimittaa Levemir-valmisteet erityiskorvattuna korvausnumerolla 103 (diabetes) ilman reseptimerkintää. Uusi lääke rajoitetusti peruskorvattavaksi alkaen Sunitinibia sisältävät Sutent-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan rajoitetusti peruskorvattavia alkaen eräissä syöpäsairauksissa. Apteekki voi alkaen toimittaa Sutent-valmisteet peruskorvattuna korvausnumerolla 322. Uusi kliininen ravintovalmiste korvattavaksi alkaen Kliininen ravintovalmiste, Nutrison Soija Multi Fibre on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan alkaen korvattava (72 %) sairaudessa päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat. Apteekki voi alkaen toimittaa Nutrison Soija Multi Fibre valmisteen korvattuna korvausnumerolla 504. Apteekkien sairausvakuutusohjeet Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Erja Enoranta Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) Puhelin Faksi

5 Apteekkikirje 44A Uusi lääke rajoitetusti peruskorvattavaksi alkaen Sorafenibia sisältävä Nexavar-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan rajoitetusti peruskorvattava alkaen eräissä syöpäsairauksissa. Apteekki voi alkaen toimittaa Nexavar-lääkevalmisteen peruskorvattuna korvausnumerolla 323. Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeiden lääkeluettelot osan kohtaan 2 sekä kohtaan 4. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Proviisori Jaana Kruuti Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) Puhelin Faksi

6 Apteekkikirje 45A Uusi lääke erityiskorvattavaksi alkaen Pregabaliinia sisältävät Lyrica-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan erityiskorvattavia alkaen sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat, kun kysymyksessä on paikallinen ja muu vaikeahoitoinen epilepsia. Apteekki voi alkaen toimittaa Lyrica-lääkevalmisteet erityiskorvattuina korvausnumerolla 182. Tilitysten käsittely työpaikkakassan sairausvakuutuslain mukaisen toiminnan päättyessä Kun työpaikkakassan toiminta SVL 16 luvun mukaisena työpaikkakassana päättyy, kassasta ei enää makseta sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia. Käytännössä työpaikkakassa ei voi enää maksaa apteekille viimeisen toimintakuukautensa apteekkitilitystä. Tämän vuoksi kaikki kyseisen työpaikkakassan jäsenten ostot viimeiseltä toimintakuukaudelta siirretään Kelassa Kelan toimiston apteekille maksamaan tilitykseen. Kelan toimiston tilitykseen siirretään kaikki ne ostot, joihin apteekki on reseptin käsittelyn yhteydessä vienyt toimintansa päättävän työpaikkakassan numeron. Kelan toimisto voi tarvittaessa ilmoittaa siirretyt ostot apteekille. Kelan toimisto maksaa toimintansa päättävän kassan jäsenten viimeisen kuukauden ostojen korvaukset apteekille kuukausitilityksen yhteydessä. Ostot siirretään Kelassa ohjelmallisesti toimiston apteekille maksamaan tilitykseen, jolloin ne eivät ole mukana apteekin Kelalle toimittaman kuukausitilityksen yhteenvetotiedoissa. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) Puhelin Faksi

7 Apteekissa muodostuu työpaikkakassalle lasku, koska kysymyksessä ovat ostot, joihin apteekki on reseptin käsittelyn yhteydessä vienyt työpaikkakassan numeron. Työpaikkakassa voi käyttää laskulakanaa lisäetuuksiensa käsittelyyn ja maksaa ostojen lisäetuusosuudet sen perusteella apteekille. Kuitenkin on huomattava, että ostojen sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset maksetaan apteekille Kelan toimistosta. Työpaikkakassa ja apteekki sopivat erikseen lisäetuuksien laskutusmenettelystä sairausvakuutuslain mukaisen toiminnan päättymistilanteessa. Vastaavalla tavalla menetellään myös silloin, kun kassa yhdistyy toiseen työpaikkakassaan. Sairausvakuutuslain mukaisen toiminnan päättävää työpaikkakassaa ohjeistetaan tiedottamaan asiasta etukäteen sopimusapteekeille. Apteekkien sairausvakuutusohjeet Liitteenä lähetetään päivitetty sivu Apteekkien sairausvakuutusohjeiden sisällysluetteloon ja kohtaan 16 sekä lääkeluettelot osan kohtaan 1. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 45A

8 Apteekkikirje 46A Optinate Septimum -valmisteen korvattavuus laajenee Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt risedronaattia sisältäville Optinate Septimum -valmisteille peruskorvattavuuden uudessa käyttöaiheessa, osteoporoosin hoito miehillä, joilla murtumariski on suuri. Apteekki voi alkaen toimittaa valmisteet peruskorvattuina myös miehille. Uusi lääke erityiskorvattavaksi Ibandronaattia sisältävät Bondronat-valmisteet ovat voimassa olevan peruskorvattavuuden lisäksi alkaen erityiskorvattavia ylemmässä erityiskorvausluokassa sairaudessa rintasyöpä. Apteekki voi alkaen toimittaa Bondronat-valmisteet erityiskorvattuina korvausnumerolla 115. Apteekkien sairausvakuutusohjeet Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin. Osastopäällikön sijainen Petri Lemettinen Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) Puhelin Faksi

9 Apteekkikirje 47A Finnairin työpaikkakassan sairausvakuutuslain mukainen toiminta päättyy Finnairin työpaikkakassan toiminta SVL 16 luvun mukaisena työpaikkakassana päättyy Tämän jälkeen kassasta ei enää makseta sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia. Jos lokakuun apteekkitilityksissä on ostoja, joihin apteekki on kirjannut reseptin käsittelyn yhteydessä Finnairin työpaikkakassan numeron, siirretään ne Kelassa ohjelmallisesti Kelan toimiston apteekille maksamaan lokakuun tilitykseen. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Jaana Kruuti Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) Puhelin Faksi

10 Apteekkikirje 48A Vitamiinivalmisteiden korvaaminen Betolvex-, Cohemin depot - ja Neurobion N -vitamiinivalmisteilta poistetaan suorakorvausrajoitukset alkaen. Apteekki voi toimittaa yleisten suorakorvausedellytysten täyttyessä edellä mainitut vitamiinivalmisteet peruskorvattuina, kun vitamiinivalmiste on määrätty sairauden hoitoon ja sille on hyväksytty korvattavuus ja vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta. Lääkekorvausten vuotuinen omavastuuraja vuonna 2008 Vuonna 2008 asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, jos hänen korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista maksamansa kustannukset ylittävät 643,14 euroa. Dasatinibi rajoitetusti peruskorvattavaksi alkaen Dasatinibia sisältävät Sprycel-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan rajoitetusti peruskorvattavia alkaen tietyissä syöpäsairauksissa. Apteekki voi alkaen toimittaa Sprycel-lääkevalmisteet peruskorvattuna korvausnumerolla 324. Erlotinibi rajoitetusti peruskorvattavaksi alkaen Erlotinibia sisältävät Tarceva-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan rajoitetusti peruskorvattavia alkaen tietyissä syöpäsairauksissa. Apteekki voi alkaen toimittaa Tarceva-lääkevalmisteet peruskorvattuna korvausnumerolla 325. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) Puhelin Faksi

11 Apteekkien sairausvakuutusohjeet Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 48A

12 Apteekkikirje 49A Erlotinibin (Tarceva) peruskorvaus myös reseptimerkinnällä alkaen Apteekki on voinut alkaen toimittaa Tarceva-valmisteet peruskorvattuina korvausnumerolla 325. Aikaisemmin Tarceva-valmisteet ovat olleet vakuutetuille peruskorvattuja ilman korvausrajoitusta. Kansaneläkelaitoksen antaman päätöksen nojalla apteekki voi toimittaa alkaen Tarceva-valmisteet peruskorvattuina myös reseptimerkinnällä. Peruskorvaaminen lääkemääräykseen tehtävän merkinnän nojalla on mahdollista asti, jonka jälkeen peruskorvauksen saa ainoastaan korvausnumerolla 325. Lääkemääräysmerkinnän hyväksymisen tarkoituksena on siirtymävaiheessa välttää hoidon jo aloittaneille, peruskorvauksen edellytykset täyttäville potilaille lääkärinlausunnoista ja hakemusten käsittelystä mahdollisesti aiheutuvaa viivettä. Apteekki voi toimittaa Tarceva-lääkevalmisteet peruskorvattuina jälkeen, jos asiakkaan Kela-kortissa on voimassa oleva merkintä korvausoikeudesta 325 tai lääkemääräyksessä on sairaudesta riippuen joko reseptimerkintä keuhkosyöpä tai haimasyöpä. Apteekkien käyttämiin lääkehinnastoihin lisätään erillisselvityskoodi (01D) viimeistään Ne apteekit, joille tieto erillisselvityksestä ei ole vielä päivittynyt hinnaston kautta, voivat hinnoitella Tarceva-valmisteen apteekkijärjestelmässä seosten kautta ja viedä reseptin lisätietokenttään lääkärin reseptiin tekemän merkinnän. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) Puhelin Faksi

13 Certican erityiskorvattavaksi alkaen Everolimuusia sisältävät Certican-valmisteet ovat voimassa olevan peruskorvattavuuden lisäksi alkaen erityiskorvattavia ylemmässä erityiskorvausluokassa sairaudessa elinsiirron tai kudossiirron jälkitila. Apteekki voi alkaen toimittaa Certican-valmisteet erityiskorvattuina korvausnumerolla 127. Zeldox erityiskorvattavaksi alkaen Tsiprasidonia sisältävät Zeldox-valmisteet ovat voimassa olevan peruskorvattavuuden lisäksi alkaen erityiskorvattavia ylemmässä erityiskorvausluokassa sairaudessa vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt. Apteekki voi alkaen toimittaa Zeldox-valmisteet erityiskorvattuina korvausnumerolla 112. Tupavuoren sairauskassan toiminnan päättyminen Sairauskassa Tupavuori (36601) sulautuu Kilpilahden sairauskassaan (47402). Kassan jäsenet siirtyvät Kilpilahden sairauskassan vastuulle alkaen. Tällöin he saavat uudet Kela-kortit, joissa on Kilpilahden sairauskassan numero. Tupavuoren sairauskassa ei käsittele enää joulukuun apteekkitilityksiä. Jos joulukuun apteekkitilityksissä on ostoja, joihin apteekki on kirjannut reseptin käsittelyn yhteydessä Tupavuoren sairauskassan numeron, siirretään osto Kelassa ohjelmallisesti Kelan toimiston apteekille maksamaan joulukuun tilitykseen. Sirius sairauskassan toiminta alkaa aloittaa toimintansa uusi työpaikkakassa, Sirius sairauskassa (48017). Osastopäällikön sijainen Suvi Onninen Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 49A

14 Apteekkikirje 50A Adalimumabin (Humira) korvattavuus laajenee alkaen Adalimumabia sisältävät Humira-valmisteet ovat rajoitetusti peruskorvattavia eräiden reumaattisten sairauksien hoidossa korvausnumerolla 313. Humira-valmisteiden korvattavuuden laajenemisen vuoksi valmisteita korvataan lukien myös eräiden suolistosairauksien hoidossa korvausnumerolla 326. Apteekki voi alkaen toimittaa Humira-valmisteet korvattuna korvausnumeroilla 313 sekä 326. Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja lääkeluettelot Liitteenä lähetetään uusi sivu vaihdettavaksi Apteekkien sairausvakuutusohjeet -kansioon. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Jaana Kruuti Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) Puhelin Faksi

15 Apteekkikirje 51A Sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Kuopion yliopiston apteekki ovat allekirjoittaneet sopimuksen lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä. Sopimus tulee voimaan Apteekkien tulee sitoutua uuteen suorakorvaussopimukseen mennessä. Sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä liitteineen, mukaan lukien sitoumus suorakorvausmenettelyyn liittymisestä ja lääkekustannusten suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen ehtojen noudattamisesta, lähetetään apteekeille viimeistään viikolla 51. Samalla lähetetään ohjeet uuteen suorakorvaussopimukseen liittymisestä. Uuteen suorakorvaussopimukseen on mahdollista tutustua ennakkoon Kelan apteekkien käyttöön suunnatuilla verkkosivuilla ( > Yritykset ja yhteisöt > Apteekit). Seuraavassa on yhteenveto voimaan tulevan lääkkeiden suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen keskeisimmistä muutoksista. Lääkkeiden lisäkorvaukset suorakorvauksena Lääkkeiden lisäkorvaukset liitetään osaksi lääkekorvausten suorakorvausmenettelyä. Kela seuraa asiakkaan maksettavaksi jääviä lääkekustannuksia ja ilmoittaa asiakkaalle lisäkorvausoikeudesta kirjeitse. Kirjeen mukana asiakas saa erillisen ilmoituksen esitettäväksi apteekissa (liite 1). Lääkekorvausten yleisten korvausedellytysten täyttyessä asiakas voi saada lisäkorvauksen suoraan apteekista esittämällä jokaisen lääkeoston yhteydessä Kela-kortin ja Kelan lähettämän ilmoituksen Lääkkeiden lisäkorvaus, ilmoitus apteekkia varten. Apteekki seuraa lisäkorvattavien lääkkeiden toimitusten väliaikoja samoin kuin erityiskorvattavien ja rajoitetusti korvattavien lääkkeiden toimitusten väliaikoja tällä hetkellä. Uusi lisäkorvattavien lääkkeiden erä voidaan luovuttaa korvattuna vasta, kun edellinen erä Postiosoite Käyntiosoite 1 (3) Puhelin Faksi

16 on käytetty lääkärin ohjeen mukaan lähes kokonaan. Toimitusten väliaikojen seuranta koskee kaikkia lisäkorvattavia lääkkeitä, myös peruskorvattavia lääkkeitä. Asiakas maksaa apteekkiin lääkekohtaisen 1,50 euron omavastuuosuuden ja asiakkaalle annetaan kuitti maksetusta lääkekohtaisesta omavastuuosuudesta. Jos lääkkeen korvausedellytykset eivät täyty, asiakas ohjataan hakemaan korvausta (ja lisäkorvausta) Kelan toimistosta. Asiakas hakee korvausta Kelan toimistosta myös niistä lisäkorvaukseen oikeuttavista ostoista, joista hän ei ole saanut lisäkorvausta apteekin kautta (esimerkiksi ostosta, jossa lääkekustannusten lisäkorvausraja ylittyy tai ilmoitusta Lääkkeiden lisäkorvaus, ilmoitus apteekkia varten ei ole ollut mukana apteekissa asioidessa). Lisäkorvaukset apteekkitilityksessä Apteekit tilittävät lääkkeiden lisäkorvaukset apteekkitilityksissä. Lisäkorvaukset otetaan huomioon apteekille maksettavassa ennakkomaksussa. Poikkeuksena kuitenkin joulukuun tilitys, jonka maksamisen yhteydessä ei makseta ennakkomaksua lisäkorvauksista. Apteekkijärjestelmien toimittajat antavat tarkemmat ohjeet lisäkorvausten käsittelystä ohjelmistopäivitystensä yhteydessä. Virhemaksumenettely Apteekin tilityksestä voidaan esittää vähennettäväksi virhemaksu, jos lääke on toimitettu ennen kuin edellisellä kerralla toimitettua lääke-erää vastaava hoitoaika on kulunut lähes loppuun tai lääkettä on toimitettu yli kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Virhemaksumenettely koskee vain edellä mainittuja virhetilanteita. Näissä virhetilanteissa lääkkeen korvausta ei enää esitetä vähennettäväksi apteekin tilityksestä, vaan korvauksen vähennysesityksen sijasta apteekilta esitetään perittäväksi virhemaksu. Virhemaksu ennenaikaisen toimituksen perusteella koskee erityiskorvattavia, rajoitetusti peruskorvattavia, kliinisiä ravintovalmisteita ja lisäkorvattavia valmisteita. Lisäkorvattavien valmisteiden kohdalla virhemaksu koskee ennenaikaisen toimituksen osalta myös peruskorvattavia valmisteita. Virhemaksu yli kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän toimittamisesta koskee kaikkia valmisteita, myös peruskorvattavia valmisteita. Virhemaksu on lääke- ja toimituskohtainen. Erillisellä neuvottelupöytäkirjalla on sovittu, että virhemaksun määrä on 50 euroa virhemaksumenettelyn 2 (3) Apteekkikirje 51A

17 ensimmäisenä vuonna. Apteekki ei saa siirtää virhemaksua asiakkaan maksettavaksi. Seuraamusmaksumenettely Mikäli apteekki toistuvasti toimittaa lääkkeitä ennenaikaisesti tai yli kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavina määrinä tai siirtää virhemaksun asiakkaan maksettavaksi, Kelan toimisto voi esittää apteekilta perittäväksi erityisen seuraamusmaksun. Seuraamusmaksun perimisestä ja suuruudesta päätetään aina Kelan terveys- ja toimeentuloturvaosaston ja apteekin edustajien välisessä neuvottelussa. Apteekin tilitystietojen sähköinen välitys Uudistettuun suorakorvaussopimukseen sisältyy mahdollisuus välittää tilitystietoja sähköisesti. Sähköisestä tilitystietojen siirrosta kerrotaan tarkemmin seuraavassa apteekkikirjeessä. Työpaikkakassojen kanssa tehtävät sopimukset Työpaikkakassojen vastuulle kuuluvien vakuutettujen sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkeostojen korvaaminen sisältyy uuteen suorakorvaussopimukseen. Suorakorvausmenettelyn soveltaminen uuden sopimuksen mukaisesti edellyttää apteekkien ja työpaikkakassojen välisten sopimusten uusimista. Mallisopimus lähetetään uusitun suorakorvaussopimuksen liitteenä viimeistään viikolla 51. Apteekkien sairausvakuutusohjeet Päivitetyt Apteekkien sairausvakuutusohjeet liitteineen lähetetään apteekeille myöhemmin. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Jaana Kruuti 3 (3) Apteekkikirje 51A

18 Apteekkikirje 52A Sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Viitaten Apteekkikirjeeseen 51A, lähetämme Kelan, Suomen Apteekkariliiton, Helsingin Yliopiston Apteekin ja Kuopion yliopiston apteekin allekirjoittaman sopimuksen lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä liitteineen. Ruotsinkieliset käännökset edellä mainitusta sopimuksesta ja sen liitteistä lähetetään käännösten valmistuttua. Sopimuksen liite Sitoumus suorakorvausmenettelyyn liittymisestä ja lääkekustannusten suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen ehtojen noudattamisesta lähetetään kahtena kappaleena apteekin täytettäväksi ja allekirjoitettavaksi. Suorakorvausmenettelyyn liittyminen Apteekit sitoutuvat uuteen suorakorvaussopimukseen täyttämällä edellä mainittu sopimuksen liite kahtena kappaleena ja palauttamalla molemmat kappaleet Kelan toimistoon mennessä. Sitoumuksen täyttäminen Apteekkiohjelmisto (Salix tai Linnea) Tilitystietojen toimittamistapa (nykyinen tilitystietojen toimittamistapa) Apteekin nimi Paikka ja aika Apteekkarin allekirjoitus ja nimen selvennys Sopimukseen sisältyy mahdollisuus välittää tilitystiedot sähköisesti. Tilitystietojen toimittamistavaksi apteekki valitsee nykyisen tilitystietojen toimittamistavan. Apteekit, jotka ovat olleet mukana tilitystietojen sähköisen siirron kokeilussa, valitsevat tilitystietojen toimittamistavaksi sähköisen tietojensiirron. Apteekkien mahdollisuudesta siirtyä sähköiseen tilitystietojen välitykseen tiedotetaan myöhemmin. Siinä vaiheessa sitoumus allekirjoitetaan uudelleen. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) Puhelin Faksi

19 Sitoumus täytetään kahtena kappaleena sekä apteekista että sivuapteekista. Täytetyt ja allekirjoitetut sitoumukset lähetetään Kelan toimistoon, joka palauttaa apteekille ja sivuapteekille Kelan puolesta allekirjoitetun sitoumuksen. Apteekin sopimukset työpaikkakassojen kanssa Suorakorvausmenettelyn soveltaminen uuden sopimuksen mukaisesti edellyttää apteekkien ja työpaikkakassojen välisten sopimusten uusimista. Tämän kirjeen liitteenä on apteekin ja työpaikkakassan välisen sopimuksen sopimusmalli. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 52A

20 Apteekkikirje 53A Temodal erityiskorvattavaksi alkaen Temotsolomidia sisältävät Temodal-valmisteet ovat voimassa olevan peruskorvattavuuden lisäksi alkaen erityiskorvattavia ylemmässä erityiskorvausluokassa sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu. Apteekki voi alkaen toimittaa Temodal-valmisteet erityiskorvattuina korvausnumerolla 130. Uusia kliinisiä ravintovalmisteita korvattavaksi alkaen Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt seuraavat kliiniset ravintovalmisteet korvattaviksi alkaen sairauksissa: Almiron pepti 1 jauhe 800 g pienten lasten lehmänmaitoallergia (korvausnumero 505) ja pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille (506) Fortimel Extra 1 x 200 ml ja 4 x 200 ml ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601) sekä lasten vaikeat aliravitsemustilat (602) Isosource Junior liuos 250 ml päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504), ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601) sekä lasten vaikeat aliravitsemustilat (602) Neocate LCP jauhe 400 g pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille (506) sekä lasten vaikeat aliravitsemustilat (602) Nutrini pepti liuos 8 x 500 ml synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503), päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504), ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601) sekä lasten vaikeat aliravitsemustilat (602) Resource 2.0 fibre 4 x 200 ml ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601) sekä lasten vaikeat aliravitsemustilat (602) Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) Puhelin Faksi

21 Resource Protein 4 x 200 ml ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601) sekä lasten vaikeat aliravitsemustilat (602). Apteekki voi alkaen toimittaa edellä mainitut valmisteet korvattuna valmisteen kohdalla suluissa olevalla korvausnumerolla. Apteekkien sairausvakuutusohjeet Liitteenä lähetetään päivitetyt Apteekkien sairausvakuutusohjeet, Liitteet ja Lääkeluettelot. Ohjeet on päivitetty vastaamaan vuoden 2008 alusta voimaan astuvaa uutta sopimusta lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä. Muuttuneet kohdat on merkitty reunaviivoin lukuun ottamatta kehysten sisällä olevia muuttuneita kohtia. Ohjeista poistetut kohdat on merkitty oikealla olevin reunaviivoin. Uudesta suorakorvaussopimuksesta johtuvista muutoksista on tiedotettu Apteekkikirjeellä 51A ( ) ja Apteekkikirjeellä 52A ( ). Osastopäällikkö Elise Kivimäki Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 53A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A Apteekkikirje 31A 2.1.2006 Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Annosjakelusta perittävän palkkion korvaaminen

Lisätiedot

25.1.2008. Tällöin apteekki ilmoittaa oston lisätiedoissa:

25.1.2008. Tällöin apteekki ilmoittaa oston lisätiedoissa: Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 54A 25.1.2008 Apteekeille ja sivuapteekeille Lääkkeiden lisäkorvaukset, rajaosto Kun asiakkaan vuotuinen omavastuuraja ylittyy yhdellä

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen

Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 67A 27.1.2009 Apteekeille ja sivuapteekeille Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen Imigluseraasia

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta Apteekissa valmistetut lääkkeet Apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään (SVL

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

4.1 Kela-kortin tarkistaminen

4.1 Kela-kortin tarkistaminen Ohjeeseen muutettu seuraavat nimet: Kuopion yliopiston apteekki > Itä-Suomen yliopiston apteekki Lääkelaitos > Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 4.1 Kela-kortin tarkistaminen Apteekki voi luovuttaa

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Suorakorvaussopimus... 5 2.1.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 2.2 Sopimus työpaikkakassojen

Lisätiedot

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu)

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu) 5.3.7 Kustannukset, joita ei pidetä tarpeellisina tai joiden korvaamisesta on annettu erillinen ohje Seuraavissa tilanteissa kustannuksia ei voida pitää sairausvakuutuslain mukaisina tarpeellisina sairaanhoidon

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010 4 Kela-kortti Kansaneläkelaitos antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ). Kela-kortti toimii vakuutustodistuksena. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Voit hakea Kelan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Sisältö Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Tutkimus ja hoito Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista Lääkekorvaukset

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös 724 Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Liite 4 Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 4.

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Apteekkikirje 16 A 30.1.2004 Lääkevalmisteiden erityiskorvattavuus Lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkevalmisteiden erityiskorvattavuudesta

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 15. päivänä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 399. Laki

SISÄLLYS. N:o 399. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997 N:o 399 403 SISÄLLYS N:o Sivu 399 Laki Arabiemiraattien liiton kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 60. Laki. Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 60. Laki. Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1998 N:o 60 67 SISÄLLYS N:o Sivu 60 Laki Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä... 153 61 Asetus

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A Apteekkikirje 23A 25.1.2005 Uusia lääkeaineita erityiskorvattavaksi Levetirasetaami (Keppra) on 1.2.2005 alkaen erityiskorvattava

Lisätiedot

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvaukset ovat osa sairaanhoidon korvauksia Korvaukset perustuvat sairasvakuutuslakiin (1224/2004) Muita sairaanhoidon

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1131 1143 SISÄLLYS N:o Sivu 1131 Laki kansanterveyslain muuttamisesta... 4039 1132 Laki työturvallisuuslain 9 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Suorakorvaussopimus... 5 2.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää. Annettu Helsingissä 31.12.2004 Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin

Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin 27.6.2011 Jaana Martikainen, Hilkka Ruuska Kela, tutkimusosasto Nykyinen taksa Tukkuhinta (euroa) Vähittäishinta 0 9,25

Lisätiedot

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA?

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? Lauri Keso asiantuntijalääkäri, Kela Esitetyt tiedot ovat huhtikuun 2013 tilanteen mukaisia. Muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Seuraa Kelan tiedotteita! Kela tiedottaa

Lisätiedot

Lukijalle. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta www.kela.fi/taksat.

Lukijalle. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta www.kela.fi/taksat. Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Ohje korvaa 1.5.2010 julkaistun

Lisätiedot

KELA LÄÄKELUETTELOT SISÄLLYSLUETTELO. Lääkeluettelot

KELA LÄÄKELUETTELOT SISÄLLYSLUETTELO. Lääkeluettelot SISÄLLYSLUETTELO Lääkeluettelot 1 Erityiskorvaukseen oikeuttavat sairaudet 1.1 Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT...

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT... TU1UT TUYleistäUT... TU2UT TUSuorakorvaussopimusUT... TU3UT TUSuorakorvausmenettelyn TU4UT TUKela-korttiUT TU5UT TUSairausvakuutuslain APTEEKKIEN SV-OHJEET TUOSA IUT... 1 TUSUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS 28.11.2003 2734/2/03 ja 2343/2/01 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen- Laakkonen Sosiaali- ja terveysministeriö KANSANELÄKELAITOKSESTA

Lisätiedot

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6)

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) LÄÄKEVALMISTEIDEN TIEDOSTON (SALVIA.txt) MERKINNÄT Yleistä Tiedoston nimi on Salvia.txt. Merkistö on Unicode. Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888 SISÄLLYS N:o Sivu 885 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4281 886 Laki postipalvelulain

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 18. päivänä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela) ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry (jäljempänä Sairaanhoitajaliitto)

Lisätiedot

Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta kehittämispäällikkö Lauri Vuorenkoski, THL 21.4.2010 ylijohtaja Marina Erhola 1 Lääkkeiden priorisointi avohoidossa Suomessa lääkkeitä priorisoidaan avohoidossa lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla (www.kela.fi). Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat.

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla (www.kela.fi). Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat. Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa vuonna 1.1.2007 julkaistun ohjeen Sairaanhoitotoimenpiteet

Lisätiedot

SOPIMUKSEN SOVELTAMISALAN RAJOITUKSET

SOPIMUKSEN SOVELTAMISALAN RAJOITUKSET RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela), Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Voimassaoloaika

Lisätiedot

Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä

Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä Terveysosasto Sopimus 28.9.2015 Dnro: 11/05/2015 Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä 1 Osapuolet Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela ) Erikoishammasteknikkoliitto

Lisätiedot

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset 5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset --- 5.1.1 Lääkärin ja hammaslääkärin tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan määräämät lääkkeet Lääkekorvausmenettely koskee

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 252/2015 Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 252/2015 Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2015 252/2015 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero)

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero) Kansaneläkelaitos Kuvaus Versio eresepti - Lääketietokanta 15.3.2009 Lääketietokannan tiedot Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx lääketietokannan

Lisätiedot

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Apteekkisopimukset Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto 2013 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö on osoittautunut

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela), Suuhygienistiliitto STAL ry (jäljempänä STAL) ja

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 17 päivänä

Lisätiedot

ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016. 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1

ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016. 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1 ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1 LÄÄKEKORVAUKSIIN ALKUOMAVASTUU 1.1.2016 Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla,

Lisätiedot

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA?

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? Lauri Keso asiantuntijalääkäri, Kela Tiedot huhtikuun 2015 mukaisia, ellei toisin sanota. Tiedot vanhenevat nopeasti. Tarkista aina ajankohtaiset tiedot esim.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o Laki. N:o 1143

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o Laki. N:o 1143 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1143 1145 SISÄLLYS N:o Sivu 1143 Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta... 3137 1144 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat.

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat. Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2007 julkaistun ohjekirjan Lääkärinpalkkiot,

Lisätiedot

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sairaanhoitokorvausten muutokset matkakorvaukset hammashoidon korvaukset 15.1.2015 Anne Giss pääsuunnittelija Kelan terveysosasto Matkakorvaustilastot Matkakorvaukset

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 5. päivänä

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela), Suomen Hammaslääkäriliitto ry (jäljempänä Hammaslääkäriliitto)

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

KELATILITYSTEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJE. Ohje sähköisten ja tavallisten Kela-tilitysten tekemiseksi

KELATILITYSTEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJE. Ohje sähköisten ja tavallisten Kela-tilitysten tekemiseksi KELATILITYSTEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJE Ohje sähköisten ja tavallisten Kela-tilitysten tekemiseksi 2013 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1.1. Sähköiset suorakorvaustilitykset 3 1.1.2. Suuhygienistin

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia. Kaupunki maksaa päätöksensä mukaisesti

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A Apteekkikirje 4 A 21.1.2002 Klopidogreelin toimittaminen peruskorvattuna Valtioneuvosto on 15.11.2001 antanut merkittäviä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

1.1 Esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

1.1 Esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta Lausunto 26.11.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi Diabetesliitto kiittää mahdollisuudesta lausua sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsiteltävinä oleviin hallituksen esityksiin

Lisätiedot

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteiden tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio

Lisätiedot

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä Elina Asola johtava proviisori Lääkkeiden hintalautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö 25.4.2018 1 Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) toimii

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 9. päivänä

Lisätiedot

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat 7.4.2011 Mirja Reinikka Kela, Oulun toimisto Kela korvaa matkakustannuksia Sairauden, vaikean vamman raskauden, synnytyksen ja Kelan järjestämän kuntoutuksen

Lisätiedot

Rufinamidi (Inovelon) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.2.2010 alkaen

Rufinamidi (Inovelon) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.2.2010 alkaen Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 78A 22.1.2010 Apteekeille ja sivuapteekeille Rufinamidi (Inovelon) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.2.2010 alkaen Rufinamidia sisältävät Inovelon-lääkevalmisteet

Lisätiedot

Koneellisen annosjakelun kulku. Marjo Vainio Asiakkuuspäällikkö ANJA annosjakelu

Koneellisen annosjakelun kulku. Marjo Vainio Asiakkuuspäällikkö ANJA annosjakelu Koneellisen annosjakelun kulku Marjo Vainio Asiakkuuspäällikkö ANJA annosjakelu Koneellisen annosjakelun kulku Sopimukset Koulutus/perehdytys Ennakkokatsaus Hoitoyksikön tilaus Apteekin tilaus Anjaan ANJA

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

Apteekki voi 1.2.2011 alkaen toimittaa Chlolestagel-lääkevalmisteen peruskorvattuna (42 %) korvausnumerolla 345.

Apteekki voi 1.2.2011 alkaen toimittaa Chlolestagel-lääkevalmisteen peruskorvattuna (42 %) korvausnumerolla 345. Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 89A 27.1.2011 Apteekeille ja sivuapteekeille Metyylifenidaattia sisältävien valmisteiden korvaaminen Sairausvakuutuslain mukaan lääkevalmisteen peruskorvattavuus

Lisätiedot

Kuvallinen Kela-kortti

Kuvallinen Kela-kortti Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 Kuvallinen Kela-kortti Kela on lopettanut kuvallisten Kela-korttien myöntämisen 13.10.2008. Kaikki tähän päivämäärään mennessä myönnetyt kuvalliset Kela-kortit ovat kuitenkin

Lisätiedot

KanTa. Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa

KanTa. Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa Sähköinen resepti 1 (27) KanTa Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 21.12.2009 KanTa-palveluryhmä, Kela 1.0 30.6.2010 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

= = Lukijalle. Ohjekirja sisältää sairausvakuutuksen yleiset periaatteet lääkärinpalkkioiden

= = Lukijalle. Ohjekirja sisältää sairausvakuutuksen yleiset periaatteet lääkärinpalkkioiden iìâáà~ääé Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Kirja korvaa 1.1.2005 julkaistun Lääkärinpalkkiot, tutkimus ja hoito, Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta.

RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta. Dnro 80/323/2008 RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ 1 Sopimusosapuolet 2 Määritelmiä 1. Kansaneläkelaitos 2. Suomen Taksiliitto ry. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta. Valtakirjasopimuksella

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 1. päivänä

Lisätiedot

6.6.2016. jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

6.6.2016. jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan määrittely 2016 Liite 1 Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain

Lisätiedot