Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta"

Transkriptio

1 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A Apteekkikirje 31A Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Annosjakelusta perittävän palkkion korvaaminen asiakkaalle edellyttää, että apteekki on tehnyt Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta. Lähetämme ohessa sopimuksen, jonka Kansaneläkelaitos, Suomen Apteekkariliitto sekä Helsingin ja Kuopion yliopistojen apteekit ovat tehneet korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta. Korvattavaa annosjakelupalvelua tarjoava apteekki voi liittyä sopimukseen allekirjoittamalla liitteenä olevan sitoumuksen sopimuksen ehtojen noudattamisesta. Sitoumus tulee palauttaa täytettynä ja allekirjoitettuna Kelan toimistoon. Ruotsinkieliset käännökset edellä mainituista sopimuksesta ja sitoumuksesta lähetetään käännösten valmistuttua. Tarkemmat ohjeet lääkkeiden annosjakelupalkkion korvaamisesta on annettu Apteekkien sairausvakuutusohjeissa sekä Apteekkikirjeessä 30A. Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetyt Lääkeluettelot Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin. Kansaneläkelaitos

2 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 32A Apteekkikirje 32A Muutoksia lääkevaihtoon Laki lääkelain muuttamisesta (22/2006) on vahvistettu Lääkevaihtoa koskevia säädöksiä (57b ) on muutettu siten, että jos samalla lääkemääräyksellä toimitetaan lääkettä useita kertoja, lääkkeen ostajalla on oikeus ostaa myöhemmillä kerroilla lääkemääräyksen mukaista lääkevalmistetta. Muutos tulee voimaan Pääsääntönä on edelleen se, että lääkemääräyksen voimassa ollessa apteekki toimittaa samaa lääkettä. Muutoksen myötä lääkkeen ostajalla on kuitenkin oikeus palata myöhemmillä kerroilla lääkemääräyksen mukaiseen valmisteeseen. Lisäksi lääkkeen ostajalla säilyy oikeus saada aina hänelle tosiasiallisesti halvin vaihtokelpoinen lääkevalmiste, jollei lääkkeen määrääjä ole kieltänyt vaihtoa. Jos asiakas palaa lääkärin alun perin määräämään valmisteeseen, apteekki ilmoittaa hintaputken yläpuolella olevan valmisteen toimittamisen syyksi muu syy. Syy ilmoitetaan reseptin lisätiedoissa esimerkiksi merkinnällä paluu alkuperäiseen tai paluu. Uusia lääkkeitä erityiskorvattaviksi Epoetiini beetaa sisältävät NeoRecormon-lääkevalmisteet ovat alkaen erityiskorvattavia myös sairauksissa: rintasyöpä (korvausnumero 115) eturauhassyöpä (116) leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit (117) gynekologiset syövät (128) pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu (130) Hydromorfonia sisältävät Palladon-lääkevalmisteet ovat alkaen erityiskorvattavia sairauksissa: rintasyöpä (korvausnumero 115) eturauhassyöpä (116) leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit (117) gynekologiset syövät (128) pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu (130) Neuvottelupöytäkirja apteekkipalkkiosta

3 Kansaneläkelaitos, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin ja Kuopion yliopistojen apteekit ovat allekirjoittaneet neuvottelupöytäkirjan apteekkipalkkiota koskevasta sopimisesta. Kansaneläkelaitos suorittaa suorakorvausmenettelyn täytäntöönpanon aiheuttamasta lisätyöstä ostokertaa kohti tietyn palkkion. Ostokertakäsitteen poistuttua sairausvakuutuslainsäädännöstä alkaen sopijaosapuolet ovat todenneet, että apteekkipalkkiota maksettaessa ostokerralla tarkoitetaan jatkossakin vakuutetun samalla kertaa ostamia valmistemääriä. Palkkio maksetaan täten edelleen yhdellä kertaa ostetuista lääkkeistä. Apteekkien sairausvakuutusohjeet Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeiden kohtiin ja sekä liitteeseen 1. Kansaneläkelaitos

4 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 33A Apteekkikirje 33A Uusi lääke erityiskorvattavaksi Vinorelbiinia sisältävät Navelbine-kapselit ovat alkaen sairausvakuutuksesta erityiskorvattavia sairauksissa: rintasyöpä (korvausnumero 115) pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu (130). Kansaneläkelaitos

5 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 34A Apteekeille ja sivuapteekeille Uusi lääke erityiskorvattavaksi Epoetiini alfaa sisältävät Eprex-lääkevalmisteet ovat alkaen erityiskorvattavia myös sairauksissa: rintasyöpä (korvausnumero 115) eturauhassyöpä (116) leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit (117) gynekologiset syövät (128) pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu (130). Apteekkien ja Kelan väliset tiedonvälityshankkeet Suomen Apteekkariliitto, Yliopiston Apteekki, Kuopion yliopiston apteekki sekä Kela ovat sopineet lääkkeiden suorakorvausmenettelyn kehittämiseen liittyvästä yhteistyöstä. Tiedonvälitykseen liittyviä asioita on selvitetty yhteistyössä apteekkien ja Kelan edustajien kanssa vuodesta 2004 lähtien. Alkusyksyn 2006 aikana on tarkoitus aloittaa lääkäri- ja KT-tietojen välitys Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston Apteekin apteekkiverkkojen kautta. Syksyllä 2006 on tarkoitus kokeilla apteekin tilitystietojen välitystä ja Kelakortin tietojen välitystä Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston Apteekin apteekkiverkkojen kautta. Kokeilut toteutetaan hyvin rajatusti muutaman apteekin kanssa. Suomen Apteekkariliitto ja Yliopiston Apteekki nimeävät kokeiluihin osallistuvat apteekit siten, että kokeiluun tulee mukaan molempia apteekkijärjestelmiä käyttäviä apteekkeja. Lisäksi vuoden 2007 alusta on tarkoitus välittää apteekin kanssa sopimuksen tehneiden työpaikkakassojen jäsenten lääkeostojen tiedot normaalien apteekkitilitystietojen mukana Kelaan. Kela välittää tiedot edelleen työpaik- Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

6 kakassoihin. Kelan kautta välitetään vain sairausvakuutuksesta korvattavien lääkeostojen tiedot. Lisäetuudet apteekki laskuttaa edelleen työpaikkakassasta. Vakuutetun puhevallan käyttö lääkkeiden lisäkorvauksia haettaessa Lääkkeiden lisäkorvaukset eivät kuulu apteekkien ja Kelan välisen suorakorvausmenettelyn piiriin. Apteekit hakevat kuitenkin usein valtakirjalla lääkkeiden lisäkorvausta Kelasta. Sen vuoksi apteekeille lähetetään tiedoksi Kelan toimistoille annettu ohjeistus vakuutetun puhevallan käyttöä koskevasta sairausvakuutuslain muutoksesta (199/2006). Sairausvakuutuslaki muuttui lukien siten, että Kela voi hyväksyä lähiomaisen tai muun vakuutetusta pääasiallisesti huolehtivan henkilön käyttämään puhevaltaa vakuutetun puolesta silloin, kun vakuutettu ei terveydentilansa vuoksi itse pysty hakemaan etuutta tai muutoin huolehtimaan eduistaan tai oikeuksistaan eikä hänellä ole holhoustoimilaissa tarkoitettua edunvalvojaa. Pääsääntöisesti vakuutettu itse tai hänen edunvalvojansa valtuuttaa apteekin saamaan lääkkeiden lisäkorvauksen. Vakuutetun terveydentilasta johtuvien kohtuuttomien tilanteiden estämiseksi lähiomaisen puhevallan käytön piiriin katsotaan kuuluvaksi myös valtuutuksen antaminen apteekille lääkkeiden lisäkorvauksen saamiseen. Oikeus käyttää puhevaltaa on tarkoitettu tilanteeseen, jossa henkilöllä ei ole edunvalvojaa eikä hän sairauden tai vastaavan syyn vuoksi kykene allekirjoittamaan lisäkorvaushakemusta ja valtuutusta. Tällöin voi esimerkiksi puoliso, lapsi, muu läheinen henkilö taikka kotihoidon työntekijä, joka pääasiallisesti huolehtii vakuutetusta ja hoitaa hänen asioitaan, allekirjoittaa hakemuksen ja valtuutuksen hänen puolestaan. Hakemusta ratkaistaessa Kelan toimisto harkitsee yksittäistapauksessa, onko kyseessä säännöksessä tarkoitettu tilanne. Tarvittaessa apteekki voi ottaa yhteyttä Kelan toimistoon puhevallan käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Osastopäällikön sijainen, etuuspäällikkö Pirkko Sihvonen Yliproviisori Erja Enoranta 2 (2) Apteekkikirje 34A

7 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 35A Apteekeille ja sivuapteekeille Uusi lääke rajoitetusti peruskorvattavaksi Lantaanikarbonaattia sisältävät Fosrenol-purutabletit ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan alkaen rajoitetusti peruskorvattavia munuaisdialyysipotilaiden vaikeahoitoisen hyperfosfatemian hoidossa erityisin käyttöaihein. Apteekki voi toimittaa Fosrenol-purutabletit peruskorvattuina alkaen korvausnumerolla 320. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Erja Enoranta Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

8 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 36A Apteekeille ja sivuapteekeille Lipitor- ja Crestor-valmisteiden korvattavuus on rajoitettu alkaen Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta on antamallaan päätöksellä rajoittanut Lipitor-valmisteiden perus- ja erityiskorvattavuuden ja Crestor-valmisteiden peruskorvattavuuden vaikeahoitoisen rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoitoon alkaen. Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti atorvastatiinia sisältäviä Lipitor-valmisteita ja rosuvastatiinia sisältäviä Crestor-valmisteita korvataan vaikeahoitoisen rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoidossa korkean riskin potilailla, kun ruokavaliolla, laihdutuksella ja edullisimmilla statiineilla ei ole saavutettu toivottavaa kolesterolitasoa tai edullisempia statiineja ei voida käyttää niiden aiheuttamien haittavaikutusten tai lääkkeiden yhteisvaikutusten takia. Kansaneläkelaitos on antanut päätökset tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti perus- tai erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä. Lääkäri osoittaa Lipitor- ja Crestor-valmisteiden korvauksen edellytysten täyttymisen tekemällä lääkemääräyksen kohtaan Lääkärin perustelut merkinnän vaikeahoitoinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö. Rajoitettu peruskorvaus atorvastatiinista ja rosuvastatiinista Apteekki voi toimittaa Lipitor- ja Crestor-valmisteet peruskorvattuina (42 %) jälkeen, jos lääkemääräyksen kohdassa lääkärin perustelut on merkintä vaikeahoitoinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö. Rajoitus koskee kaikkia jälkeen toimitettavia lääkemääräyksiä. Edellinen lääkkeen toimituspäivä ilmoitetaan kuten muitakin rajoitetusti peruskorvattavia valmisteita toimitettaessa. Apteekissa lääkärin perustelut kirjoitetaan reseptin lisätieto -kenttään. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

9 Rajoitettu erityiskorvaus atorvastatiinista Apteekki voi toimittaa Lipitor-valmisteet erityiskorvattuina (72%) jälkeen, jos asiakkaan Kela-kortissa on voimassa oleva merkintä korvausoikeudesta 211 (periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt) tai 213 (krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö) ja lääkemääräyksen kohdassa lääkärin perustelut on merkintä vaikeahoitoinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö. Rajoitus koskee kaikkia jälkeen toimitettavia lääkemääräyksiä. Kun Lipitor (atorvastatiini) toimitetaan erityiskorvattuna korvausoikeuden 211 tai 213 ja reseptimerkinnän perusteella, korvausoikeuden numero kirjataan apteekkijärjestelmään samalla tavalla kuin muitakin erityiskorvattavia lääkkeitä toimitettaessa. Lisäksi lääkärin lääkemääräykseen kirjoittama perustelu välitetään Kelaan reseptin lisätieto -kentässä. Edellinen lääkkeen toimituspäivä ilmoitetaan kuten muitakin erityiskorvattavia valmisteita toimitettaessa. Päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin lähetetään myöhemmin. Kelan päätös ja tiedote lääkäreille ja terveydenhuoltohenkilöstölle on luettavissa Kelan verkkosivuilla osoitteessa ja yhteisöt>lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö>tiedotteet. Päätöksiin on linkit myös apteekeille suunnatuilta Kelan verkkosivuilta. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Proviisori Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 36A

10 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 37A Apteekeille ja sivuapteekeille Uusia lääkkeitä erityiskorvattaviksi Aripipratsolia sisältävät Abilify-tabletit ovat alkaen erityiskorvattavia sairaudessa: vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt (korvausnumero 112). Ursodeoksikoolihappoa sisältävät Adursal-tabletit ovat erityiskorvattavia sairaudessa: hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat (korvausnumero 202). Bonviva valmisteen korvattavuus Valmisteelle hyväksyttyyn käyttöaiheeseen perustuen Bonviva-valmiste ei ole korvattava miehille. Apteekkien sairausvakuutusohjeet Liitteenä lähetetään muuttuneet sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeet - kansioon. Ohjeisiin on päivitetty apteekkikirjeessä 36A annetut ohjeet atorvastatiini- ja rosuvastatiinivalmisteiden korvattavuuden muutoksista alkaen. Osastopäällikön sijainen etuuspäällikkö Suvi Onninen Yliproviisori Erja Enoranta Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

11 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 38A Apteekeille ja sivuapteekeille Työpaikkakassojen jäsenten lääkeostotietojen välityksen muutokset Työpaikkakassojen jäsenten lääkekorvausten käsittely muuttuu vuoden 2007 alusta. Asiasta on alustavasti tiedotettu apteekkikirjeessä 34 A. Kelan ja työpaikkakassan kanssa sopimuksen tehnyt apteekki välittää työpaikkakassojen jäsenten lääkeostojen tiedot normaalien apteekkitilitystietojen mukana Kelaan. Kela välittää tiedot edelleen työpaikkakassoihin käsiteltäväksi. Kelan kautta välitetään vain sairausvakuutuksesta korvattavien lääkeostojen tiedot. Muutos koskee vain sairausvakuutuslain mukaisten työpaikkakassojen jäseniä, joilla on Kela-kortissaan työpaikkakassan numero. Sopimukset ja sitoumukset Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin yliopiston apteekki ja Kuopion yliopiston apteekki ovat allekirjoittaneet sopimuksen työpaikkakassojen jäsenten lääkekorvausten tilitysmenettelystä (liite). Sopimuksessa sovitaan apteekkien ja työpaikkakassojen välillä tehtävistä sopimuksista ja tilitystietojen välittämisestä. Apteekit liittyvät sopimuksen mukaiseen menettelyyn allekirjoittamalla sitoumuksen (liite). Uusi tilitysmenettely edellyttää apteekin Kelalle antaman sitoumuksen lisäksi, että apteekin ja työpaikkakassojen väliset sopimukset uusitaan ennen vuoden vaihdetta. Apteekkien ja työpaikkakassojen välisiä sopimuksia varten on laadittu sopimusmalli (liite). Sopimusmalli koskee vain sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia. Lisäetuuksien laskutuksesta apteekki ja työpaikkakassa sopivat erikseen. Jos apteekki ei ole antanut Kelalle sitoumusta työpaikkakassojen jäsenten lääkekustannusten sopimus- ja tilitysmenettelyyn liittymisestä eikä apteekilla ja työpaikkakassalla ole uuden tilitysmenettelyn mukaista sopimusta , työpaikkakassan vastuulle kuuluvan asiakkaan lääkeostojen tietoja ei välitetä Kelaan, vaan asiakas maksaa lääkkeen koko hinnan apteekkiin ja hakee korvausta työpaikkakassastaan. Postiosoite Käyntiosoite 1 (3) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

12 Kelan, Suomen Apteekkariliiton, Helsingin yliopiston apteekin ja Kuopion yliopiston apteekin välinen sopimus, siihen liittyvä sitoumus ja malli apteekin ja työpaikkakassan väliseksi sopimukseksi lähetetään tämän kirjeen liitteenä. Ennen uuteen tilitysmenettelyyn siirtymistä apteekki allekirjoittaa sitoumuksen kahtena kappaleena ja toimittaa sitoumukset Kelan toimistoon ennen Toimisto palauttaa toisen kappaleen apteekille. Lääkeostojen käsittely apteekissa ja työpaikkakassassa Työpaikkakassan jäsenyys todetaan henkilön Kela-kortissa olevasta työpaikkakassan numerosta. Apteekki kirjaa työpaikkakassan numeron asiakkaan lääkeoston tietoihin apteekkijärjestelmien toimittajien antamien ohjeiden mukaan. Lääkemääräykset ja niihin liittyvät lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkiot käsitellään normaalisti. Apteekkien luovuttaessa sairausvakuutuslain mukaan korvattavia valmisteita työpaikkakassan jäsenille noudatetaan voimassaolevia säännöksiä ja allekirjoitetun Kelan ja apteekkien välisen suorakorvaussopimuksen perusteella annettuja ohjeita. Työpaikkakassojen jäsenten lääkeostojen tiedot välitetään Kelaan samoissa käsittelyerissä kuin Kelan vastuulle kuuluvien vakuutettujen lääkeostojen tiedot. Työpaikkakassan numeron perusteella Kela välittää tiedot edelleen työpaikkakassojen käsiteltäväksi. Apteekki lähettää alkuperäisten reseptien jäljennösosat ja kuukausitilityksen suoraan kuhunkin työpaikkakassaan. Työpaikkakassat käsittelevät ja maksavat tilitykset samassa aikataulussa kuin Kelan toimistot. Työpaikkakassat eivät voi käsitellä vuoden 2007 ostoja nykyisen menettelyn mukaisina tilityksinä. Apteekkipalkkioiden maksaminen Kun lääkeostojen tiedot välitetään koneellisesti uuden menettelyn mukaisesti, työpaikkakassan vastuulle kuuluvien vakuutettujen ostoista maksetaan allekirjoitetun sopimuksen mukaan samansuuruinen palkkio kuin Kelan toimistojen vastuulle kuluvien vakuutettujen ostoista. Palkkio on 78 senttiä ostoa kohti ja se maksetaan Kelan toimistosta apteekin tilityksen maksun yhteydessä. Palkkio maksetaan jälkeen toimitetuista lääkkeistä. 2 (3) Apteekkikirje 36A

13 Lääkekorvausten vuotuinen omavastuuraja vuonna 2007 Vuonna 2007 asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, jos hänen korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista maksamansa kustannukset ylittävät 627,47 euroa. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Erja Enoranta 3 (3) Apteekkikirje 36A

14 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 39A Apteekeille ja sivuapteekeille Glargininsuliinin (Lantus) erityiskorvattavuus laajenee alkaen Glargininsuliinia sisältävät Lantus-valmisteet ovat olleet rajoitetusti erityiskorvattavia tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Valmisteiden erityiskorvattavuus laajenee myös tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Apteekki voi alkaen toimittaa Lantus-valmisteet erityiskorvattuna korvausnumerolla 103 (diabetes) ilman reseptimerkintää. Päätöksen pyytäminen suorakorvatuista lääkeostoista Sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta annetussa laissa (890/2006) on muutettu lain 15 luvun 9 2 momenttia siten, että asiakas voi alkaen pyytää päätöstä suorakorvauksena saadusta korvauksesta kuuden kuukauden kuluessa lääkkeen ostamisesta. Tällä hetkellä päätöstä on pyydettävä seitsemän päivän kuluessa lääkkeen ostamisesta. Asiakas tarvitsee päätöksen mm. muutoksenhakua varten. Lääkemääräyslomakkeilla oleva ohje päätöksen pyytämisestä muutetaan vastaamaan uutta säännöstä (ks. liite). Nykyiset painetut lääkemääräyslomakkeet käytetään loppuun. Uusia kliinisiä ravintovalmisteita korvattaviksi Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt seuraavat kliiniset ravintovalmisteet korvattaviksi alkaen: Lorenzon öljy sairaudessa synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt (korvausnumero 503) P-AM 1, P-AM 2 ja P-AM 3 jauheet sairaudessa synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt (korvausnumero 503). Viitenumerot apteekkitilityksissä Tammikuun 2007 alusta lukien Kelan toimistot voivat käyttää apteekkitilitysten maksamisessa viitenumeroa. Apteekki voi välittää viitenumerot kuukausitilityslevykkeillä apteekkijärjestelmätoimittajien antamien ohjeiden mukaan. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

15 Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja lääkeluettelot Liitteenä lähetetään uudet sivut vaihdettavaksi Apteekkien sairausvakuutusohjeet -kansioon. Ohjeisiin on päivitetty apteekkikirjeessä 38A tiedotetut muutokset käyttöön otettavasta työpaikkakassojen jäsenten lääkekorvausten tilitysmenettelystä sekä tässä kirjeessä tiedotetut muutokset. Lisäksi ohjeeseen on päivitetty Lääkelaitoksen lääkkeen toimittamisesta antamasta määräyksestä (3/2006) johtuvat muutokset. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Erja Enoranta 2 (2) Apteekkikirje 36A

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Apteekkikirje 40A 22.1.2007 Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Lääkäri- ja KT-tiedot välitetään apteekeille 18.1.2007 lukien Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta Apteekissa valmistetut lääkkeet Apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään (SVL

Lisätiedot

25.1.2008. Tällöin apteekki ilmoittaa oston lisätiedoissa:

25.1.2008. Tällöin apteekki ilmoittaa oston lisätiedoissa: Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 54A 25.1.2008 Apteekeille ja sivuapteekeille Lääkkeiden lisäkorvaukset, rajaosto Kun asiakkaan vuotuinen omavastuuraja ylittyy yhdellä

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen

Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 67A 27.1.2009 Apteekeille ja sivuapteekeille Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen Imigluseraasia

Lisätiedot

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu)

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu) 5.3.7 Kustannukset, joita ei pidetä tarpeellisina tai joiden korvaamisesta on annettu erillinen ohje Seuraavissa tilanteissa kustannuksia ei voida pitää sairausvakuutuslain mukaisina tarpeellisina sairaanhoidon

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Liite 4 Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 4.

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Suorakorvaussopimus... 5 2.1.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 2.2 Sopimus työpaikkakassojen

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 18. päivänä

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Voit hakea Kelan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Sisältö Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Tutkimus ja hoito Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista Lääkekorvaukset

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 15. päivänä

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

4.1 Kela-kortin tarkistaminen

4.1 Kela-kortin tarkistaminen Ohjeeseen muutettu seuraavat nimet: Kuopion yliopiston apteekki > Itä-Suomen yliopiston apteekki Lääkelaitos > Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 4.1 Kela-kortin tarkistaminen Apteekki voi luovuttaa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010 4 Kela-kortti Kansaneläkelaitos antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ). Kela-kortti toimii vakuutustodistuksena. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 5. päivänä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää. Annettu Helsingissä 31.12.2004 Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A Apteekkikirje 23A 25.1.2005 Uusia lääkeaineita erityiskorvattavaksi Levetirasetaami (Keppra) on 1.2.2005 alkaen erityiskorvattava

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS 28.11.2003 2734/2/03 ja 2343/2/01 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen- Laakkonen Sosiaali- ja terveysministeriö KANSANELÄKELAITOKSESTA

Lisätiedot

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvaukset ovat osa sairaanhoidon korvauksia Korvaukset perustuvat sairasvakuutuslakiin (1224/2004) Muita sairaanhoidon

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1131 1143 SISÄLLYS N:o Sivu 1131 Laki kansanterveyslain muuttamisesta... 4039 1132 Laki työturvallisuuslain 9 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 252/2015 Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 252/2015 Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2015 252/2015 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta kehittämispäällikkö Lauri Vuorenkoski, THL 21.4.2010 ylijohtaja Marina Erhola 1 Lääkkeiden priorisointi avohoidossa Suomessa lääkkeitä priorisoidaan avohoidossa lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Suorakorvaussopimus... 5 2.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Apteekkikirje 16 A 30.1.2004 Lääkevalmisteiden erityiskorvattavuus Lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkevalmisteiden erityiskorvattavuudesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lisätiedot

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero)

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero) Kansaneläkelaitos Kuvaus Versio eresepti - Lääketietokanta 15.3.2009 Lääketietokannan tiedot Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx lääketietokannan

Lisätiedot

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA?

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? Lauri Keso asiantuntijalääkäri, Kela Esitetyt tiedot ovat huhtikuun 2013 tilanteen mukaisia. Muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Seuraa Kelan tiedotteita! Kela tiedottaa

Lisätiedot

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksenteossa

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksenteossa Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksenteossa Mareena Paldán yliproviisori Lääkkeiden hintalautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Esityksen sisältö Lääkkeiden hintalautakunta Päätöksenteko

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888 SISÄLLYS N:o Sivu 885 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4281 886 Laki postipalvelulain

Lisätiedot

Lukijalle. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta www.kela.fi/taksat.

Lukijalle. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta www.kela.fi/taksat. Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Ohje korvaa 1.5.2010 julkaistun

Lisätiedot

Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla (www.kela.fi). Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat.

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla (www.kela.fi). Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat. Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa vuonna 1.1.2007 julkaistun ohjeen Sairaanhoitotoimenpiteet

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela) ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry (jäljempänä Sairaanhoitajaliitto)

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A Apteekkikirje 4 A 21.1.2002 Klopidogreelin toimittaminen peruskorvattuna Valtioneuvosto on 15.11.2001 antanut merkittäviä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT...

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT... TU1UT TUYleistäUT... TU2UT TUSuorakorvaussopimusUT... TU3UT TUSuorakorvausmenettelyn TU4UT TUKela-korttiUT TU5UT TUSairausvakuutuslain APTEEKKIEN SV-OHJEET TUOSA IUT... 1 TUSUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset 5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset --- 5.1.1 Lääkärin ja hammaslääkärin tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan määräämät lääkkeet Lääkekorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Apteekkisopimukset Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto 2013 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö on osoittautunut

Lisätiedot

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA?

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? Lauri Keso asiantuntijalääkäri, Kela Tiedot huhtikuun 2015 mukaisia, ellei toisin sanota. Tiedot vanhenevat nopeasti. Tarkista aina ajankohtaiset tiedot esim.

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Voimassaoloaika

Lisätiedot

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6)

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) LÄÄKEVALMISTEIDEN TIEDOSTON (SALVIA.txt) MERKINNÄT Yleistä Tiedoston nimi on Salvia.txt. Merkistö on Unicode. Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta.

Lisätiedot

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteiden tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 17 päivänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla,

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä Elina Asola johtava proviisori Lääkkeiden hintalautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö 25.4.2018 1 Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) toimii

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 31. päivänä

Lisätiedot

Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä

Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä Terveysosasto Sopimus 28.9.2015 Dnro: 11/05/2015 Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä 1 Osapuolet Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela ) Erikoishammasteknikkoliitto

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

HE 217/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia

HE 217/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 :n ja 15 luvun 2 :n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin

Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin 27.6.2011 Jaana Martikainen, Hilkka Ruuska Kela, tutkimusosasto Nykyinen taksa Tukkuhinta (euroa) Vähittäishinta 0 9,25

Lisätiedot

SOPIMUKSEN SOVELTAMISALAN RAJOITUKSET

SOPIMUKSEN SOVELTAMISALAN RAJOITUKSET RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela), Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela), Suuhygienistiliitto STAL ry (jäljempänä STAL) ja

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat.

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat. Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2007 julkaistun ohjekirjan Lääkärinpalkkiot,

Lisätiedot

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto Perinteiset apteekkipalvelut Reseptin toimitus & uusiminen Lääkevalmistus Itsehoidon opastus Suorakorvausmenettely

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 9. päivänä

Lisätiedot

KELA LÄÄKELUETTELOT SISÄLLYSLUETTELO. Lääkeluettelot

KELA LÄÄKELUETTELOT SISÄLLYSLUETTELO. Lääkeluettelot SISÄLLYSLUETTELO Lääkeluettelot 1 Erityiskorvaukseen oikeuttavat sairaudet 1.1 Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Lisätiedot

1.1 Esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

1.1 Esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta Lausunto 26.11.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi Diabetesliitto kiittää mahdollisuudesta lausua sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsiteltävinä oleviin hallituksen esityksiin

Lisätiedot

Koneellisen annosjakelun kulku. Marjo Vainio Asiakkuuspäällikkö ANJA annosjakelu

Koneellisen annosjakelun kulku. Marjo Vainio Asiakkuuspäällikkö ANJA annosjakelu Koneellisen annosjakelun kulku Marjo Vainio Asiakkuuspäällikkö ANJA annosjakelu Koneellisen annosjakelun kulku Sopimukset Koulutus/perehdytys Ennakkokatsaus Hoitoyksikön tilaus Apteekin tilaus Anjaan ANJA

Lisätiedot

ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016. 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1

ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016. 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1 ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1 LÄÄKEKORVAUKSIIN ALKUOMAVASTUU 1.1.2016 Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja lääkelakia. Esityksen

Lisätiedot

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sairaanhoitokorvausten muutokset matkakorvaukset hammashoidon korvaukset 15.1.2015 Anne Giss pääsuunnittelija Kelan terveysosasto Matkakorvaustilastot Matkakorvaukset

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela), Suomen Hammaslääkäriliitto ry (jäljempänä Hammaslääkäriliitto)

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

6.6.2016. jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

6.6.2016. jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan määrittely 2016 Liite 1 Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o Laki. N:o 1143

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o Laki. N:o 1143 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1143 1145 SISÄLLYS N:o Sivu 1143 Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta... 3137 1144 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Osasairauspäiväraha. Yhdessä työkyvyn tukena. Työterveyshuollon koulutus 9.5 14.6.2012

Osasairauspäiväraha. Yhdessä työkyvyn tukena. Työterveyshuollon koulutus 9.5 14.6.2012 Osasairauspäiväraha Yhdessä työkyvyn tukena Työterveyshuollon koulutus 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Asiantuntijalääkäri Kansaneläkelaitos Terveysosasto 1 Osasairauspäivärahaa koskeva lainsäädäntö

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

= = Lukijalle. Ohjekirja sisältää sairausvakuutuksen yleiset periaatteet lääkärinpalkkioiden

= = Lukijalle. Ohjekirja sisältää sairausvakuutuksen yleiset periaatteet lääkärinpalkkioiden iìâáà~ääé Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Kirja korvaa 1.1.2005 julkaistun Lääkärinpalkkiot, tutkimus ja hoito, Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot