Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen"

Transkriptio

1 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 67A Apteekeille ja sivuapteekeille Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen Imigluseraasia sisältävät Cerezyme-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) Gaucherin taudin hoidossa tietyin edellytyksin. Apteekki voi alkaen toimittaa Cerezyme-lääkevalmisteet peruskorvattuna korvausnumerolla 333. Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand tekijää sisältävä valmiste (Wilate) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) ja rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) alkaen Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävät Wilatelääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) ja rajoitetusti erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt tietyin edellytyksin. Apteekki voi alkaen toimittaa Wilate-lääkevalmisteet peruskorvattuna korvausnumerolla 332 ja erityiskorvattuna korvausnumerolla 194. Sairauskassa Jyrin toiminta päättyy Sairauskassa Jyri (16207) sulautuu Rautpohjan sairauskassaan (16203). Kassan jäsenet siirtyvät Rautpohjan sairauskassan vastuulle alkaen. Tällöin he saavat uudet Kela-kortit, joissa on Rautpohjan sairauskassan numero. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

2 Sairauskassa Jyri ei käsittele enää helmikuun apteekkitilityksiä. Jos helmikuun apteekki-tilityksissä on ostoja, joihin apteekki on kirjannut reseptin käsittelyn yhteydessä Sairauskassa Jyrin numeron, siirretään ostot Kelassa ohjelmallisesti Kelan toimiston apteekille maksamaan helmikuun tilitykseen. Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Lääkeluetteloon. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 67A

3 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 68A Apteekeille ja sivuapteekeille Lääkäri- ja KT-tietojen välityksestä uusi sopimus Lääkäreille ja hammaslääkäreille annettavasta yksilöintitunnuksesta on säädetty voimaan tulevassa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa lakimuutoksessa (46/2009). Sairausvakuutusnumero (SVnumero) muuttuu yksilöintitunnukseksi ja sen antaminen siirtyy Kelalta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valviralle. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden nykyiset sairausvakuutusnumerot muuttuvat automaattisesti yksilöintitunnuksiksi. Yksilöintitunnus annetaan myös lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet asetuksessa määritellyt vaadittavat opinnot ja voivat siten toimia tilapäisesti kyseisen laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä. Sama yksilöintitunnus jää käyttöön myös valmistumisen jälkeen. Opiskelijoiden rekisteröiminen aloitetaan Valvirassa myöhemmin keväällä. Suorakorvausmenettelyssä opiskelijoilla voidaan käyttää toistaiseksi Apteekkien SV-ohjeiden kohdassa esitettyjä korvaavia tunnuksia. Lainmuutoksen vuoksi Kansaneläkelaitos, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Kuopion yliopiston apteekki ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen Kansaneläkelaitoksen palveluntuottajien rekisteriin sisältyvien lääkärien ja hammaslääkärien sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden rekisteritietojen sekä suorakorvausmenettelyn ulkopuolelle rajoitettuja vakuutettuja koskevien tietojen luovuttamisesta konekielisessä muodossa apteekeille. Samassa yhteydessä on tarkennettu sopimuksen tietojen siirtoa koskevat kohdat suorakorvaussopimusta vastaaviksi. Tämä sopimus korvaa sopijaosapuolten 14. päivänä kesäkuuta 2005 Lääkäri- ja KT-tietojen välityksestä allekirjoittaman sopimuksen. Apteekkarin edellä mainitun sopimuksen perusteella antama sitoumus koskee myös tätä sopimusta, ellei apteekkari kuukauden sisällä tästä tiedoksiannosta kirjallisesti ilmoita Kelan toimistoon, ettei hän hyväksy tehtyjä muutoksia. Apteekkarin katsotaan saaneen tiedon so- Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

4 pimusmuutoksesta seitsemäntenä (7) päivänä muutosta koskevan ilmoituksen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Sopimus on tämän apteekkikirjeen liitteenä. Sopimus tulee voimaan Apteekkien sairausvakuutusohjeiden päivitetyt liitesivut toimitetaan seuraavan apteekkikirjeen liitteenä. Osastopäällikön sijainen Kari Vilkama Yliproviisori Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 68A

5 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 69A Apteekeille ja sivuapteekeille Treprostiniili (Remodulin) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen Treprostiniilia sisältävät Remodulin-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) vaikeahoitoisen pulmonaalihypertension hoidossa tietyin edellytyksin. Apteekki voi alkaen toimittaa Remodulin-lääkevalmisteet peruskorvattuna korvausnumerolla 334. Lapatinibi (Tyverb) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen Lapatinibiä sisältävä Tyverb-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) eräissä syöpäsairauksissa tietyin edellytyksin. Apteekki voi alkaen toimittaa Tyverb-lääkevalmisteen peruskorvattuna korvausnumerolla 335. Agalsidaasi beeta (Fabrazyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) ja rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) alkaen Agalsidaasi beetaa sisältävä Fabrazyme-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) ja rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa synnynnäiset aineenvaihdunnanhäiriöt tietyin edellytyksin. Apteekki voi alkaen toimittaa Fabrazyme-lääkevalmisteen peruskorvattuna korvausnumerolla 336 ja erityiskorvattuna korvausnumerolla 195. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

6 Oseltamiviiri (Tamiflu) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen Oseltamiviiriä sisältävät Tamiflu-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) virologisesti osoitetun influenssan hoidossa erikseen määriteltyyn riskiryhmään kuuluville potilaille tietyin edellytyksin. Apteekki voi alkaen toimittaa Tamiflu-lääkevalmisteet peruskorvattuna lääkärin lääkemääräyksen kohtaan Lääkärin perustelut tekemillä merkinnöillä Influenssa A, riskiryhmä tai Influenssa B, riskiryhmä. Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin ja lääkeluetteloon. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 69A

7 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 70A Apteekeille ja sivuapteekeille Viitehintajärjestelmä käyttöön otetaan käyttöön lääkkeiden viitehintajärjestelmä, joka täydentää vuonna 2003 voimaan tullutta lääkevaihtojärjestelmää. Viitehintajärjestelmä koostuu viitehintaryhmistä, jotka perustuvat Lääkelaitoksen ylläpitämään luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Viitehintaryhmään sisällytetään vastaavat, samaa lääkeainetta sisältävät vaihtokelpoiset valmisteet, jotka kuuluvat Kelan korvausten piiriin. Viitehintaryhmät määrittää Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta (Hila). Viitehinta on korkein hinta, jonka perusteella samaan viitehintaryhmään kuuluvan lääkevalmisteen korvauksen suuruus lasketaan. Viitehintojen määrittäminen perustuu lääkeyritysten ilmoittamiin hintoihin. Viitehinta on viitehintaryhmän edullisimman valmisteen arvonlisäverollinen vähittäishinta lisättynä 1,5 eurolla. Jos edullisimman valmisteen hinta on 40 euroa tai yli, viitehinta on edullisimman valmisteen arvonlisäverollinen vähittäishinta lisättynä kahdella eurolla. Viitehintajärjestelmässä viitehinnan ylittävä osuus jää asiakkaan maksettavaksi, jos hän kieltää lääkkeen vaihdon. Viitehinnan ylittävä osuus ei kerrytä lääkkeiden vuotuista omavastuuosuutta. Tilanteissa, joissa lääkärin arvion mukaan tietyllä kauppanimellä olevan lääkkeen käyttö on tarpeellista lääketieteellisin tai hoidollisin perustein, lääkäri voi kieltää lääkevaihdon. Tällöin korvaus maksetaan lääkärin lääkemääräykseen kirjaaman valmisteen hinnasta. Lisäksi on sovittu, että tilanteissa, joissa viitehintaista lääkettä ei ole saatavana valtakunnallisesti mistään tukkukaupan toimipisteestä, voidaan asiakkaalle toimittaa edullisinta saatavilla olevaa lääkettä korvattuna. Korvaus lasketaan tällöin lääkkeen todellisesta hinnasta. Annosjakelujaksot jatkuvat normaalisti viitehintajärjestelmän käyttöönotosta huolimatta. Jakso kuitataan ensimmäiselle toimituspäivälle takautuvasti, vaikka jakso loppuu jälkeen. Postiosoite Käyntiosoite 1 (3) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

8 Jos valmiste on Lääkelaitoksen luettelossa keskenään vaihtokelpoisista valmisteista, mutta ei kuulu viitehintaryhmään, valmistetta koskee edelleen lääkelain mukaiset lääkevaihdon säädökset. Kelan Lääkehakuun ( lisätään viitehintasarake Korvattavuus- ja Vastaavat valmisteet -sivuille. Uusittu ATK-lomake apteekkijärjestelmissä Apteekkijärjestelmistä tulostettavalle Kelan hyväksymälle lomakkeelle Laskelma lääkeostoista on tehty lääkkeiden viitehintajärjestelmän edellyttämät muutokset. Uusi lääke erityiskorvattaviksi alkaen Bosentaania sisältävä Tracleer valmiste on alkaen erityiskorvattavia (72 %) sairaudessa: krooninen verenpainetauti (korvausnumero 205) Atorvastatiinin korvattavuuden rajoitukset poistuvat Atorvastatiinia sisältävät valmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen peruskorvattavia (42 %) sairaudessa hyperkolesterolemia ja erityiskorvattavia (72 %) sairauksissa periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyyppi III dyslipoproteinemia) ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö. Apteekki voi alkaen toimittaa atorvastatiinia sisältävät korvattavat valmisteet peruskorvattuna tai erityiskorvattuna korvausnumerolla 211 tai 213 ilman reseptimerkintää "vaikeahoitoinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö". IBAN-tilinumero ja BIC-pankkitunniste apteekkitilityksissä Kelassa otetaan asteittain käyttöön yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) edellyttämät maksuosoitteet. Apteekkitilityksissä tilinumeron kansainvälinen esitystapa IBAN ja tilinumeroon liittyvä pankkitunniste BIC korvaavat nykyisen kansallisen (BBAN) tilinumeron. Apteekkitilityksen maksuosoitteeksi hyväksytään vain FI-alkuinen IBAN-tilinumero. 2 (3) Apteekkikirje 70A

9 SEPA-maksatukseen siirtymisen ensimmäisessä vaiheessa apteekeilta kerätään FI-alkuiset IBAN/BIC-tilitiedot. Apteekkeja pyydetään ilmoittamaan FI-alkuiset IBAN/BIC-tilitiedot sähköisesti kuukausitilityserän yhteydessä. Apteekkijärjestelmien toimittajat ilmoittavat apteekeille, milloin apteekit voivat rekisteröidä järjestelmiinsä FI-alkuiset IBAN/BIC-tilitiedot Kelalle välitettäväksi. Siirtymävaiheen aikana hyväksytään sekä nykyisiä kansallisia tilinumeroita että FI-alkuisia IBAN/BICtilitietoja. Tilitykset maksetaan nykyisillä kansallisilla tilinumeroilla. SEPA-maksatuksen toisessa vaiheessa hyväksytään vain FI-alkuisia IBAN/BIC-tilitietoja. Tilitykset maksetaan kuitenkin nykyisillä kansallisilla tilinumeroilla. Lokakuussa maksettavat syyskuun tilitykset maksetaan apteekeille IBAN/BIC-tilitiedoilla. Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetyt Apteekkien sairausvakuutusohjeet sekä päivitetyt sivut liitteisiin ja lääkeluetteloon. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti 3 (3) Apteekkikirje 70A

10 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 71A Apteekeille ja sivuapteekeille Trabektediini (Yondelis) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen Trabektediinia sisältävät Yondelis-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) eräissä syöpäsairauksissa tietyin edellytyksin. Apteekki voi alkaen toimittaa Yondelis-lääkevalmisteet peruskorvattuna korvausnumerolla 337. Sinakalseettia sisältävän valmisteen (Mimpara) rajoitettu peruskorvattavuus (42 %) laajenee ja valmiste tulee rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) alkaen Lääkkeiden hintalautakunta on antamillaan päätöksillä laajentanut sinakalseettia sisältävien Mimpara-lääkevalmisteiden rajoitettua peruskorvattavuutta ja hyväksynyt Mimpara-lääkevalmisteet rajoitetusti erityiskorvattaviksi. Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla Mimpara-lääkevalmisteiden rajoitettu peruskorvattavuus (42 %) laajenee alkaen kattamaan myös käyttöaiheen: Hyperkalsemian vähentäminen potilailla, joilla on lisäkilpirauhasen syöpä tai primaarinen hyperparatyreoosi erityisin käyttöaihein. Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla Mimparalääkevalmisteet ovat alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt tietyin edellytyksin. Apteekki voi alkaen toimittaa Mimpara-lääkevalmisteet peruskorvattuna korvausnumerolla 321 ja erityiskorvattuna korvausnumerolla 196. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

11 Uusi lääke erityiskorvattavaksi alkaen Brintsolamidia ja timololia sisältävät Azarga lääkevalmisteet ovat alkaen erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa: glaukooma (korvausnumero 114) Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Lääkeluetteloon. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 71A

12 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 72A Apteekeille ja sivuapteekeille Uusi sopimus apteekkipalkkiosta voimaan Kansaneläkelaitos, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Kuopion yliopiston apteekki ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen apteekkipalkkiosta. Sopimus tulee voimaan Kela maksaa 1. päivästä heinäkuuta 2009 alkaen apteekeille, Helsingin Yliopiston Apteekille ja Kuopion yliopiston apteekille suorakorvausmenettelyn täytäntöönpanon aiheuttamasta lisätyöstä vakuutetun samalla kertaa ostamista valmistemääristä 85 sentin suuruisen palkkion, kun apteekki toimittaa koneelliset tilitystiedot lääkekustannusten suorakorvausmenettelyä koskevassa sopimuksessa sovitulla tavalla. Uusi apteekkipalkkio maksetaan apteekeille ensimmäisen kerran heinäkuun tilityksen ostoista. Uusi sopimus lähetetään apteekeille seuraavan Apteekkikirjeen liitteenä. Sopimus on nyt luettavissa apteekeille tarkoitetuilla Kelan extranetsivuilla. Valtakunnallinen saatavuusongelma Valmisteen sisältyessä viitehintaryhmään, korvauksen perusteena on viitehintaryhmälle vahvistettu viitehinta, johon on lisätty apteekin arvonlisäverollinen toimitusmaksu (SVL 5 luku 9 1 mom.). Jos asiakkaalle toimitetaan viitehintaryhmään kuuluva lääkevalmiste, jonka hinta ylittää viitehinnan, apteekki välittää jonkin seuraavista tiedoista: lääkäri on kieltänyt lääkevaihdon ostaja on kieltänyt lääkevaihdon saatavuusongelma Edellä mainitulla saatavuusongelmalla tarkoitetaan ainoastaan tilanteita, joissa viitehintaisia valmisteita ei ole saatavana valtakunnallisesti mistään tukkukaupan toimipisteestä. Näissä tilanteissa asiakkaalle voidaan toimittaa edullisin saatavilla oleva valmiste ja tällöin korvaus lasketaan valmisteen myyntihinnasta. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

13 Julkisen terveydenhuollon annostelemat lääkkeet Sairausvakuutuslain nojalla ei korvata julkisen sairaanhoidon yhteydessä annetusta lääkehoidosta aiheutuneita kustannuksia silloin, kun lääkehoidon antaa avovastaanotolla lääkäri, hammaslääkäri taikka lääkärin tai hammaslääkärin valvonnassa muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Julkisen terveydenhuollon vastuulle kuuluvat vastaanottokäynnillä jatkohoidoksi määrättävät suonen, nivelen tai spinaalitilan sisälle annettavat lääkkeet, hormonikierukka sekä lääkärin ihon alle asettamat implantit. Tällaisia lääkevalmisteita voivat olla esimerkiksi Aclasta, Hyalgan ja Artzal. Mikäli reseptitiedoista käy ilmi, että lääke annostellaan julkisen terveydenhuollon yksikössä, valmistetta ei voida toimittaa apteekista korvattuna. Uusi lääke (Miniderm) rajoitetusti peruskorvattavaksi alkaen Glyserolia sisältävä Miniderm-lääkevalmiste on tullut alkaen rajoitetusti peruskorvattavaksi pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa. Apteekki voi toimittaa Miniderm 20 % emulsiovoiteen 500 g pakkauksen peruskorvattuna, jos lääkäri on määrännyt valmisteen pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon. Uusi lääke (Ratiograstim) erityiskorvattavaksi alkaen Filgrastiimia sisältävät Ratiograstim lääkevalmisteet tulevat alkaen erityiskorvattavaksi (100 %) sairauksissa: Rintasyöpä (korvausnumero 115) Eturauhassyöpä (korvausnumero 116) Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit (korvausnumero 117) Aplastinen anemia (korvausnumero 122) Gynekologiset syövät (korvausnumero 128) Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus (korvausnumero 129) Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu (korvausnumero 130) Osastopäällikön sijainen Petri Lemettinen Yliproviisori Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 72A

14 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 73A Apteekeille ja sivuapteekeille C1-esteraasin estäjä (Cetor) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen C1-esteraasin estäjää sisältävä erityisluvallinen Cetor-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti rajoitetusti peruskorvattava (42 %) vaikean ja vaikeahoitoisen hereditaarisen angioedeeman hoitoon potilaille, joilla esiintyy vaikeita kohtauksia ja joiden sairaus ei ole hallittavissa muulla lääkehoidolla. Apteekki voi alkaen toimittaa Cetor-lääkevalmisteen peruskorvattuna korvausnumerolla 338. Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävä valmiste (Suboxone) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävät Suboxone-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) opioidiriippuvuuden hoidossa siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (33/2008) on säädetty. Apteekki voi alkaen toimittaa Suboxone-lääkevalmisteet peruskorvattuina korvausnumerolla 339, kun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 33/2008 vaatimukset täyttyvät (mm. apteekkisopimus). Edellä mainitun asetuksen mukaan apteekkisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla potilas sitoutuu noutamaan sopimuksen mukaiset lääkkeet vain yhdestä apteekista ja sitoutuu siihen, että apteekki voi välittää hoitoa koskevaa tietoa häntä hoitavalle lääkärille ja tiedon apteekkisopimuksesta muille apteekeille. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

15 Luettelo Lääkelaitoksen erityisluvalla toimitettavista korvattavista lääkevalmisteista Kela julkaisee internetsivuillaan luetteloa korvattavista erityisluvallisista lääkevalmisteista. Luettelo löytyy osoitteesta >> Yhteistyökumppanit >> Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö >>Lääkkeet ja lääkekorvaukset >> Lääkeluettelot >> Korvattavat erityislupavalmisteet. Sopimus apteekkipalkkiosta sekä siihen liittyvä neuvottelupöytäkirja Liitteenä lähetetään uusi sopimus lisättäväksi Apteekkien sairausvakuutusohjeiden Liitteisiin. Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetty Lääkeluettelo. Osastopäällikön sijainen Kari Vilkama Proviisori Anne Pelkonen 2 (2) Apteekkikirje 73A

16 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 74A Apteekeille ja sivuapteekeille Oseltamiviirin (Tamiflu) korvattavuudesta Tamiflu-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan ja Kelan päätöksen mukaan rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) virologisesti osoitetun influenssan hoidossa erikseen määriteltyyn riskiryhmään kuuluville potilaille tietyin edellytyksin. Päätösten mukaan influenssan ehkäisyyn käytettävä oseltamiviirilääkitys ei ole sairausvakuutuksesta korvattavaa. Apteekki voi toimittaa Tamiflu-lääkevalmisteet peruskorvattuna ainoastaan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan Lääkärin perustelut tekemien merkintöjen Influenssa A ja riskiryhmä tai Influenssa B ja riskiryhmä perusteella. Tamiflu-lääkevalmisteet eivät ole potilaalle sairausvakuutuksesta korvattavia, jos lääkemääräyksestä käy ilmi, että lääke on määrätty esimerkiksi ulkomaan matkan aikaiseen tartuntaan varautumiseksi, vaikka lääkemääräyksessä olisikin lääkärin perustelut Influenssa A ja riskiryhmä tai Influenssa B ja riskiryhmä. Epäselvissä tapauksissa asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelan toimistosta. Apteekkien velvollisuudesta hintaneuvontaan Lääkelaki ja Lääkelaitoksen määräys lääkkeiden toimittamisesta edellyttävät, että lääkkeen ostajalle annetaan lääkkeitä apteekista tai sivuapteekista toimitettaessa tietoja lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalintaan vaikuttavista seikoista muun lääkeneuvonnan lisäksi. Kansaneläkelaitoksen lääkekorvauskäsittelyn yhteydessä tietoon on tullut tapauksia, joissa asiakkaalle on toimitettu viitehintaa kalliimpi lääkevalmiste ja lääkeostotietoihin on merkitty ostajan vaihtokielto, vaikka asiakkaan mukaan vaihtokiellosta ei ole keskusteltu apteekissa. Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen edellyttää, että apteekki vaihtaa lääkärin tai hammaslääkärin määräämän lääkevalmisteen halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähän poikkeavaan vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen. Vaihtoa ei suoriteta, jos lääkkeen määrääjä tai ostaja on kieltänyt vaihdon. Merkintä ostajan vaihtokielto edellyttää aina, että ostaja itse on tehnyt päätöksen kieltäytyä lääkevaihdosta. Postiosoite Käyntiosoite 1 (3) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

17 Lääkkeen ostajalla on lisäksi aina halutessaan oikeus saada toimitushetkellä hänelle tosiasiallisesti halvin vaihtokelpoinen lääkevalmiste, jollei lääkkeen määrääjä ole kieltänyt vaihtoa (Apt. SV-ohjeet kohta ). Muutoksia laskelmalomakkeille Apteekkijärjestelmistä tulostettavista laskelmalomakkeista Kelan hyväksymä atk-laskelma lääkeostoista poistuu teksti 'Ei kelpaa ilman maksukuittia tai maksutositetta'. Asiakas voi hakea korvausta Kelasta, vaikka maksukuitti olisi kadonnut, jos hänen antamansa lääkeostoa koskevat selvitykset ovat muuten riittävät. Samassa yhteydessä lomakkeen tieto SV-numero tullaan muuttamaan muotoon Yksilöintitunnus. Luettelo Lääkelaitoksen erityisluvalla toimitettavista korvattavista lääkevalmisteista Kela julkaisee internetsivuillaan luetteloa korvattavista erityisluvallisista lääkevalmisteista. Linkki luetteloon löytyy sivulta > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö > Lääkkeet ja lääkekorvaukset > Erityisluvalliset lääkevalmisteet. Sunitinibi (Sutent) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) alkaen Sunitinibia sisältävät Sutent-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan voimassa olevan rajoitetun peruskorvattavuuden (42 %) lisäksi rajoitetusti erityiskorvattavia (100 %) alkaen sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu. Apteekki voi alkaen toimittaa Sutent-lääkevalmisteet erityiskorvattuna (100 %) korvausnumerolla 197. Sutent-lääkevalmisteet ovat edelleen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) korvausnumerolla 322. Sorafenibi (Nexavar) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) alkaen Sorafenibia sisältävä Nexavar-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan voimassa olevan rajoitetun peruskorvattavuuden (42 %) lisäksi rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) alkaen sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu. Apteekki voi alkaen toimittaa Nexavar-lääkevalmisteen erityis- 2 (3) Apteekkikirje 74A

18 korvattuna (100 %) korvausnumerolla 198. Nexavar-lääkevalmiste on edelleen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) korvausnumerolla 323. Benetor- ja Benetor Comp -valmisteet erityiskorvattaviksi (72 %) alkaen Olmesartaanimedoksomiilia sisältävät Benetor-valmisteet ja olmesartaanimedoksomiilia sekä hydroklooritiatsidia sisältävät Benetor Comp -valmisteet ovat alkaen erityiskorvattavia (72 %) sairaudessa: krooninen verenpainetauti (korvausnumero 205) Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeeseen sekä Lääkeluetteloon. Osastopäällikön sijainen Kari Vilkama Yliproviisori Jaana Kruuti 3 (3) Apteekkikirje 74A

19 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 75A Apteekeille ja sivuapteekeille Tilitystietojen välittäminen tietolevykkeillä Kelan ja Suomen Apteekkariliiton välisissä neuvotteluissa on sovittu, että tilitystietojen välittämisestä tietolevykkeillä luovutaan toukokuun 2010 loppuun mennessä. Tilitystietoja voi välittää alkaen ainoastaan sähköistä tiedonsiirtomenettelyä käyttäen. Ustekinumabi (Stelara) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen Ustekinumabia sisältävä Stelara-lääkevalmiste on alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) vaikean ja vaikeahoitoisen psoriaasin hoidossa erityisin käyttöaihein. Apteekki voi alkaen toimittaa Stelara-lääkevalmisteen peruskorvattuna (42 %) korvausnumerolla 319. Feiba -valmisteet erityiskorvattaviksi (100 %) alkaen Hyytymistekijä VIII:n vasta-aineen ohittavaa ainetta sisältävät Feibavalmisteet ovat alkaen erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa: krooniset hyytymishäiriöt (korvausnumero 126) Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetty sivu Lääkeluetteloon. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

20 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 76A Apteekeille ja sivuapteekeille Lääkekorvausten vuotuinen omavastuuraja vuonna 2010 Vuonna 2010 asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, jos hänen korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista maksamansa kustannukset ylittävät 672,70 euroa. Lisäkorvaukseen oikeuttavan omavastuukertymän raja ei muutu vuodesta Oseltamiviirin (Tamiflu) korvattavuudesta Apteekki voi toimittaa Tamiflu-lääkevalmisteet peruskorvattuina lääkärin lääkemääräykseen tekemien merkintöjen Influenssa A ja riskiryhmä tai Influenssa B ja riskiryhmä perusteella. Apteekit eivät ole velvollisia selvittämään, onko virologista määritystä tehty. Korvattavuuden kriteerien täyttyminen on lääkkeen määränneen lääkärin vastuulla. Epäselvissä tapauksissa asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelan toimistosta. Kelan puhelinpalvelu apteekeille Kelassa on otettu käyttöön valtakunnallinen viranomaislinja, jossa vastataan apteekkien Kela-kortteja koskeviin tiedusteluihin valtakunnallisessa palvelunumerossa Numerossa palvellaan maanantaista perjantaihin kello Tilitystä tai suorakorvaussopimuksen soveltamista koskeviin kysymyksiin vastataan edelleen kyseisen apteekin tilityksiä käsittelevässä vakuutuspiirissä. Määräaikainen korvausoikeus Kela toivoo apteekkien kiinnittävän erityistä huomiota asiakkaiden Kelakorteissa olevien määräaikaisten korvausoikeuksien voimassaoloaikaan, Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

21 että ei syntyisi tilannetta, jossa asiakas noutaa aiemmin apteekkiin toimittamansa lääkemääräyksen lääkkeet vasta sen jälkeen, kun korvausoikeuden voimassaoloaika on umpeutunut. Kela-korttiin merkitty määräaikaisen korvausoikeuden voimassaoloaika, esim. 205/01.10 tarkoittaa, että korvausoikeus on voimassa vuoden 2010 tammikuun loppuun (Apteekkien SV-ohjeet kohta 4.2). Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 76A

22 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 77A Apteekeille ja sivuapteekeille Parikalsitoli (Zemplar) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen Parikalsitolia sisältävät kapselimuotoiset Zemplar-valmisteet ovat alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) vaikeahoitoisen sekundaarisen hyperparatyreoosin hoidossa erityisin käyttöaihein. Apteekki voi alkaen toimittaa kapselimuotoisen Zemplarlääkevalmisteen peruskorvattuna (42 %) korvausnumerolla 321. Januvia ja Janumet -valmisteet erityiskorvattaviksi (100 %) alkaen Sitagliptiinia sisältävät Januvia-valmisteet sekä sitagliptiinia ja metformiinia sisältävät Janumet-valmisteet ovat alkaen erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa: Diabetes (korvausnumero 103) Neupro-valmisteet erityiskorvattaviksi (100 %) alkaen Rotigotiinia sisältävät Neupro-valmisteet ovat alkaen erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa: Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt (korvausnumero 110) Zometa-valmiste erityiskorvattavaksi (100 %) alkaen Tsoledronihappoa sisältävä Zometa-valmiste on alkaen erityiskorvattava (100 %) sairaudessa: Rintasyöpä (korvausnumero 115) Eturauhassyöpä (korvausnumero 116) Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit (korvausnumero 117) Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

23 Gynekologiset syövät (128) Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu (130) Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetty sivu Lääkeluetteloon. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 77A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A Apteekkikirje 31A 2.1.2006 Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Annosjakelusta perittävän palkkion korvaaminen

Lisätiedot

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Apteekkikirje 40A 22.1.2007 Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Lääkäri- ja KT-tiedot välitetään apteekeille 18.1.2007 lukien Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

25.1.2008. Tällöin apteekki ilmoittaa oston lisätiedoissa:

25.1.2008. Tällöin apteekki ilmoittaa oston lisätiedoissa: Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 54A 25.1.2008 Apteekeille ja sivuapteekeille Lääkkeiden lisäkorvaukset, rajaosto Kun asiakkaan vuotuinen omavastuuraja ylittyy yhdellä

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta Apteekissa valmistetut lääkkeet Apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään (SVL

Lisätiedot

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu)

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu) 5.3.7 Kustannukset, joita ei pidetä tarpeellisina tai joiden korvaamisesta on annettu erillinen ohje Seuraavissa tilanteissa kustannuksia ei voida pitää sairausvakuutuslain mukaisina tarpeellisina sairaanhoidon

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Suorakorvaussopimus... 5 2.1.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 2.2 Sopimus työpaikkakassojen

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010 4 Kela-kortti Kansaneläkelaitos antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ). Kela-kortti toimii vakuutustodistuksena. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Voit hakea Kelan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Sisältö Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Tutkimus ja hoito Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista Lääkekorvaukset

Lisätiedot

4.1 Kela-kortin tarkistaminen

4.1 Kela-kortin tarkistaminen Ohjeeseen muutettu seuraavat nimet: Kuopion yliopiston apteekki > Itä-Suomen yliopiston apteekki Lääkelaitos > Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 4.1 Kela-kortin tarkistaminen Apteekki voi luovuttaa

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 15. päivänä

Lisätiedot

KELA LÄÄKELUETTELOT SISÄLLYSLUETTELO. Lääkeluettelot

KELA LÄÄKELUETTELOT SISÄLLYSLUETTELO. Lääkeluettelot SISÄLLYSLUETTELO Lääkeluettelot 1 Erityiskorvaukseen oikeuttavat sairaudet 1.1 Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin

Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin 27.6.2011 Jaana Martikainen, Hilkka Ruuska Kela, tutkimusosasto Nykyinen taksa Tukkuhinta (euroa) Vähittäishinta 0 9,25

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 18. päivänä

Lisätiedot

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Apteekkisopimukset Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto 2013 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö on osoittautunut

Lisätiedot

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvaukset ovat osa sairaanhoidon korvauksia Korvaukset perustuvat sairasvakuutuslakiin (1224/2004) Muita sairaanhoidon

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Liite 4 Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 4.

Lisätiedot

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero)

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero) Kansaneläkelaitos Kuvaus Versio eresepti - Lääketietokanta 15.3.2009 Lääketietokannan tiedot Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx lääketietokannan

Lisätiedot

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Voimassaoloaika

Lisätiedot

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset 5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset --- 5.1.1 Lääkärin ja hammaslääkärin tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan määräämät lääkkeet Lääkekorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS 28.11.2003 2734/2/03 ja 2343/2/01 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen- Laakkonen Sosiaali- ja terveysministeriö KANSANELÄKELAITOKSESTA

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta kehittämispäällikkö Lauri Vuorenkoski, THL 21.4.2010 ylijohtaja Marina Erhola 1 Lääkkeiden priorisointi avohoidossa Suomessa lääkkeitä priorisoidaan avohoidossa lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Apteekkikirje 16 A 30.1.2004 Lääkevalmisteiden erityiskorvattavuus Lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkevalmisteiden erityiskorvattavuudesta

Lisätiedot

Viitehintajärjestelmä

Viitehintajärjestelmä Viitehintajärjestelmä Johtaja Sirpa Rinta Lääketeollisuus ry Farmaseuttisen yhdistyksen esitelmätilaisuus 10.3.2009 Käsiteltäviä teemoja 1. Viitehintajärjestelmän tavoitteita 2. Viitehintajärjestelmän

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 9. päivänä

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Suorakorvaussopimus... 5 2.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat

Lisätiedot

6.6.2016. jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

6.6.2016. jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan määrittely 2016 Liite 1 Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 30. päivänä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 1. päivänä

Lisätiedot

Kuvallinen Kela-kortti

Kuvallinen Kela-kortti Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 Kuvallinen Kela-kortti Kela on lopettanut kuvallisten Kela-korttien myöntämisen 13.10.2008. Kaikki tähän päivämäärään mennessä myönnetyt kuvalliset Kela-kortit ovat kuitenkin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää. Annettu Helsingissä 31.12.2004 Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA?

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? Lauri Keso asiantuntijalääkäri, Kela Esitetyt tiedot ovat huhtikuun 2013 tilanteen mukaisia. Muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Seuraa Kelan tiedotteita! Kela tiedottaa

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 31. päivänä

Lisätiedot

Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela) ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry (jäljempänä Sairaanhoitajaliitto)

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 2. päivänä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888 SISÄLLYS N:o Sivu 885 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4281 886 Laki postipalvelulain

Lisätiedot

ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016. 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1

ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016. 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1 ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1 LÄÄKEKORVAUKSIIN ALKUOMAVASTUU 1.1.2016 Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 15. päivänä

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1131 1143 SISÄLLYS N:o Sivu 1131 Laki kansanterveyslain muuttamisesta... 4039 1132 Laki työturvallisuuslain 9 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 25. päivänä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

APTEEKKI- SOPIMUKSET. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

APTEEKKI- SOPIMUKSET. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille APTEEKKI- SOPIMUKSET Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto, päivitys 7.11.2017 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö

Lisätiedot

Miten uudet lääkkeet tulevat avohoitoon

Miten uudet lääkkeet tulevat avohoitoon Miten uudet lääkkeet tulevat avohoitoon Elina Asola yliproviisori Lääkkeiden hintalautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö 12.10.2016 1 12.10.2016 2 12.10.2016 3 Lääkkeiden kokonaismyynti vuonna 2015

Lisätiedot

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteiden tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A Apteekkikirje 4 A 21.1.2002 Klopidogreelin toimittaminen peruskorvattuna Valtioneuvosto on 15.11.2001 antanut merkittäviä

Lisätiedot

Lukijalle. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta www.kela.fi/taksat.

Lukijalle. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta www.kela.fi/taksat. Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Ohje korvaa 1.5.2010 julkaistun

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT...

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT... TU1UT TUYleistäUT... TU2UT TUSuorakorvaussopimusUT... TU3UT TUSuorakorvausmenettelyn TU4UT TUKela-korttiUT TU5UT TUSairausvakuutuslain APTEEKKIEN SV-OHJEET TUOSA IUT... 1 TUSUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä

Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä Terveysosasto Sopimus 28.9.2015 Dnro: 11/05/2015 Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä 1 Osapuolet Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela ) Erikoishammasteknikkoliitto

Lisätiedot

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA?

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? Lauri Keso asiantuntijalääkäri, Kela Tiedot huhtikuun 2015 mukaisia, ellei toisin sanota. Tiedot vanhenevat nopeasti. Tarkista aina ajankohtaiset tiedot esim.

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla (www.kela.fi). Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat.

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla (www.kela.fi). Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat. Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa vuonna 1.1.2007 julkaistun ohjeen Sairaanhoitotoimenpiteet

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 8/ Lääkelaki 52 4 mom. ja 57 2 mom.

MÄÄRÄYS 8/ Lääkelaki 52 4 mom. ja 57 2 mom. MÄÄRÄYS 8/2007 17.12.2007 LÄÄKEKAAPIT Valtuutussäännökset Lääkelaki 52 4 mom. ja 57 2 mom. Kohderyhmä Apteekit Voimassaoloaika 1.1.2008 31.12.2012 Kumottava normi Lääkelaitoksen määräys 6/2002; 5.12.2002

Lisätiedot

Resepti apteekin näkökulmasta 25.1.2013

Resepti apteekin näkökulmasta 25.1.2013 Resepti apteekin näkökulmasta 25.1.2013 Iiro Salonen Asiantuntijaproviisori Suomen Apteekkariliitto Suomen Apteekkariliitto Vuonna 1897 perustettu yksityisten apteekkareiden muodostama yhdistys Apteekkialan

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 5. päivänä

Lisätiedot

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6)

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) LÄÄKEVALMISTEIDEN TIEDOSTON (SALVIA.txt) MERKINNÄT Yleistä Tiedoston nimi on Salvia.txt. Merkistö on Unicode. Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta.

Lisätiedot

Miten päätetään lääkkeen korvattavuudesta tai sen päättymisestä?

Miten päätetään lääkkeen korvattavuudesta tai sen päättymisestä? Miten päätetään lääkkeen korvattavuudesta tai sen päättymisestä? Tolkkua lääkekorvauksista, Kela 28.9.2011 Johtaja Lauri Pelkonen, Hila 28.9.2011 HILA 1 Lääkekorvausjärjestelmä Lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 30. päivänä

Lisätiedot

Rufinamidi (Inovelon) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.2.2010 alkaen

Rufinamidi (Inovelon) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.2.2010 alkaen Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 78A 22.1.2010 Apteekeille ja sivuapteekeille Rufinamidi (Inovelon) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.2.2010 alkaen Rufinamidia sisältävät Inovelon-lääkevalmisteet

Lisätiedot

SOPIMUKSEN SOVELTAMISALAN RAJOITUKSET

SOPIMUKSEN SOVELTAMISALAN RAJOITUKSET RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela), Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI Ohje xx.xx.2012 Dnro 3835/03.01.01/2012 x/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI Kohderyhmät Apteekit Voimaantulo Ohje tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja

Lisätiedot

APTEEKKISOPIMUKSET. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille

APTEEKKISOPIMUKSET. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille APTEEKKISOPIMUKSET Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille TYÖRYHMÄ: Antti Holopainen, Järvenpään sosiaalisairaala/a-klinikkasäätiö Juha Oksanen, Kettutien A-Klinikka, Helsinki Pirjo Pennanen, Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 7. päivänä

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA

PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA Rauten sairauskassa HALLITUKSEN YLEISOHJEET 1.1.2018 PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA ETUUDET Sairauden hoito Rauten sairauskassa toimii sairausvakuutuslain tarkoittamana työpaikkakassana, jolloin kaikki sairausvakuutuslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

KanTa. Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa

KanTa. Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa Sähköinen resepti 1 (27) KanTa Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 21.12.2009 KanTa-palveluryhmä, Kela 1.0 30.6.2010 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 2. päivänä

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela), Suuhygienistiliitto STAL ry (jäljempänä STAL) ja

Lisätiedot

Apteekki voi 1.2.2011 alkaen toimittaa Chlolestagel-lääkevalmisteen peruskorvattuna (42 %) korvausnumerolla 345.

Apteekki voi 1.2.2011 alkaen toimittaa Chlolestagel-lääkevalmisteen peruskorvattuna (42 %) korvausnumerolla 345. Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 89A 27.1.2011 Apteekeille ja sivuapteekeille Metyylifenidaattia sisältävien valmisteiden korvaaminen Sairausvakuutuslain mukaan lääkevalmisteen peruskorvattavuus

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 5. päivänä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot