Tällöin apteekki ilmoittaa oston lisätiedoissa:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.1.2008. Tällöin apteekki ilmoittaa oston lisätiedoissa:"

Transkriptio

1 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 54A Apteekeille ja sivuapteekeille Lääkkeiden lisäkorvaukset, rajaosto Kun asiakkaan vuotuinen omavastuuraja ylittyy yhdellä kalliilla lääkkeellä, apteekki voi poikkeuksellisesti hakea rajaostosta lisäkorvausta Kelasta asiakkaan antamalla valtakirjalla. Tällöin apteekki ilmoittaa oston lisätiedoissa: o omavastuun maksajan o asiakkaan maksaman summan o apteekin valtakirjalla hakeman summan Rajaostossa olevan lääkkeen lisäksi asiakas saattaa samalla asiointikerralla tarvita myös muita lääkkeitä. Jos asiakas ostaa rajaoston kanssa samalla kertaa myös muita korvattavia reseptilääkkeitä, apteekki voi antaa niistä lisäkorvauksen suorakorvauksena ja ilmoittaa oston lisätiedoissa Valtakirja. Rajaostoon annettua valtakirjaa käytetään myös samalla kertaa tehtyyn lisäkorvauksen sisältävään suorakorvausostoon. Kun apteekki näissä tapauksissa jakaa asiakkaan samalla kertaa ostamat lääkkeet kahdeksi ostoksi, apteekissa on tärkeää kuitata ensimmäisenä rajaosto ja vasta sen jälkeen lisäkorvauksen sisältävä suorakorvausosto, jotta ostot siirtyvät Kelaan oikeassa järjestyksessä. Apteekit voivat käyttää edellä mainittua poikkeuksellista menettelyä ainoastaan asiakkaalle rajaoston kanssa samalla asiointikerralla toimitettavissa lääkeostoissa. Jo seuraavan lääkeoston yhteydessä asiakkaan tulee esittää apteekissa Kela-kortin lisäksi Kelan lähettämä ilmoitus Lääkkeiden lisäkorvaus, ilmoitus apteekkia varten saadakseen lisäkorvauksen apteekissa suorakorvauksena. Reseptitietojen toimittaminen Lisäkorvausten suorakorvausmenettelyn vuoksi apteekkeja pyydetään toimittamaan reseptitiedot sisältävät tilityserät ja tietolevykkeillä toimitettu- Postiosoite Käyntiosoite 1 (3) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

2 jen tilityserien saatteet Kelaan mahdollisimman usein, vähintään kerran viikossa (ks. Apteekkien sairausvakuutusohjeet 12.1). Näin menetellen asiakkaiden vuotuiset omavastuutiedot päivittyvät mahdollisimman nopeasti ja voidaan varmistua, että asiakkaat saavat viivytyksettä tiedon omavastuurajan ylittymisestä sekä ilmoituksen apteekkia varten. Lääkekohtainen kiinteä omavastuuosuus, lääkkeiden lisäkorvaus Asiakas maksaa 1,50 euron lääkekohtaisen omavastuuosuuden samalla kertaa ostamastaan enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Lääkekohtainen omavastuuosuus peritään jokaisesta lääkevalmisteesta. Samaksi lääkevalmisteeksi katsotaan valmisteet, joilla on o sama kauppanimi o sama vahvuus o sama lääkemuoto Jos samalla kerralla ja samalla reseptillä toimitetaan saman lääkevalmisteen kahta eri pakkauskokoa, peritään asiakkaalta lääkekohtainen omavastuuosuus vain kerran. Lääkekohtainen omavastuuosuus on lähes aina reseptikohtainen. Kuitenkin jos samaa lääkevalmistetta toimitetaan kahdella eri reseptillä samalla kerralla, peritään asiakkaalta vain yksi lääkekohtainen omavastuuosuus. Muutos hedelmöityshoitojen korvaamiseen alkaen Hedelmöityshoitoihin liittyvien lääkkeiden suorakorvauksissa noudatettava ikäraja muuttuu 40 vuodesta 43 vuoteen alkaen. Muutos perustuu Kelassa toimivan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan kannanottoon. Hedelmöityshoitoihin liittyvien lääkehoitojen korvauskäytännön oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 43 vuotta täyttäneen naisen hedelmöityshoidon korvattavuus selvitetään aina Kelassa. Hedelmöityshoitoon liittyviä lääkkeitä ei voida toimittaa apteekista suorakorvattuina 43 vuotta täyttäneille naisille (ks. Apteekkien sairausvakuutusohjeet kohta 5.3.6). Terveydenhuollon palvelujen tuottajille lähetetyt kirjeet ovat luettavissa internetissä osoitteessa > Yritykset ja yhteisöt >Terveydenhuollon palvelujen tuottajat. 2 (3) Apteekkikirje 54A

3 Muutos hammaslääkärinpalkkiotaksaan Hammaslääkärinpalkkiotaksaa on korotettu alkaen. Korvauksen perusteena oleva korvaustaksa on hammaslääkärillä 10,00 ja erikoishammaslääkärillä 13,00 (ks. Apteekkien sairausvakuutusohjeet kohta 8 sekä Liite 4.). Apteekkien sairausvakuutusohjeet Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti 3 (3) Apteekkikirje 54A

4 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 55A Apteekeille ja sivuapteekeille Milnasipraani (Ixel) erityiskorvattavaksi alkaen Milnasipraania sisältävät Ixel-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti voimassa olevan peruskorvattavuuden lisäksi lukien erityiskorvattavia ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) sairaudessa vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt. Apteekki voi alkaen toimittaa Ixel-lääkevalmisteet erityiskorvattuina korvausnumerolla 112. Sevelameeri (Renagel) rajoitetusti erityiskorvattavaksi alkaen Sevelameeria sisältävä Renagel-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan rajoitetusti erityiskorvattava alkaen sairaudessa D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt. Apteekki voi alkaen toimittaa Renagel-lääkevalmisteen erityiskorvattuna korvausnumerolla 190. Renagel-lääkevalmiste on edelleen rajoitetusti peruskorvattava korvausnumerolla 320. Erlotinibi (Tarceva) rajoitetusti erityiskorvattavaksi alkaen Erlotinibia sisältävät Tarceva-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan rajoitetusti erityiskorvattavia alkaen tietyissä syöpäsairauksissa. Apteekki voi alkaen toimittaa Tarceva-lääkevalmisteet erityiskorvattuna korvausnumerolla 191. Tarceva-lääkevalmisteet ovat edelleen rajoitetusti peruskorvattavia korvausnumerolla 325. Postiosoite Käyntiosoite 1 (4) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

5 Erlotinibin (Tarceva) korvaaminen reseptimerkinnällä päättyy Apteekki on lähtien voinut toimittaa erlotinibia sisältävät Tarceva-lääkevalmisteet peruskorvattuna korvausoikeusnumeron 325 lisäksi myös reseptimerkinnällä Keuhkosyöpä tai Haimasyöpä. Peruskorvaaminen lääkärin reseptiin tekemän merkinnän nojalla on mahdollista asti. Apteekki voi alkaen toimittaa Tarceva-lääkevalmisteet peruskorvattuna ainoastaan korvausnumerolla 325. Rosuvastatiini (Crestor) rajoitetusti erityiskorvattavaksi alkaen Rosuvastatiinia sisältävät Crestor-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan rajoitetusti erityiskorvattavia alkaen vaikeahoitoisen rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoidossa korkean riskin potilaille. Apteekki voi toimittaa Crestor-lääkevalmisteet erityiskorvattuina (72%) alkaen, jos asiakkaan Kela-kortissa on voimassa oleva merkintä korvausoikeudesta 211 tai 213 ja lääkemääräyksen kohdassa lääkärin perustelut on merkintä vaikeahoitoinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö. Lääkärin lääkemääräykseen kirjoittama perustelu välitetään Kelaan reseptin lisätieto -kentässä. Apteekin ATK-järjestelmästä välittyy Kelalle lähetettäviin reseptitietoihin myös erillisselvityskoodi 91C, silloin kun valmiste valitaan apteekin tuoterekisteristä. Rimonabantti (Acomplia) rajoitetusti peruskorvattavaksi alkaen Rimonabanttia sisältävä Acomplia-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan rajoitetusti peruskorvattava alkaen sairaudessa sairaalloinen liikalihavuus erityisin käyttöaihein. Apteekki voi alkaen toimittaa Acomplia-lääkevalmisteen peruskorvattuna korvausnumerolla (4) Apteekkikirje 55A

6 Klopidogreelin (Plavix) korvaaminen reseptimerkinnällä: uusi merkintä alkaen Klopidogreeliä sisältävän Plavix-lääkevalmisteen korvaamisen perusteena oleviin hyväksyttyihin reseptimerkintöihin tulee lisäys. Apteekki voi alkaen toimittaa Plavix-lääkevalmisteen korvattuna, mikäli lääkäri on merkinnyt lääkemääräyksen kohtaan Lääkärin perustelut merkinnän Sepelvaltimotautikohtaus tai Pallolaajennus tai Verisuonitoimenpide (uusi merkintä alkaen) ja merkinnyt sen jälkeen sepelvaltimotautikohtauksen tai toimenpiteen päivämäärän. Lääkemääräykseen tehtävän merkinnän nojalla Plavix-lääkevalmistetta voidaan korvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoa varten tarvittava määrä ja kaikkiaan enintään yhden vuoden ajalta sepelvaltimotautikohtauksesta tai suoritetusta toimenpiteestä lukien. Teriparatidin (Forsteo) korvattavuus laajenee Teriparatidia sisältävä Forsteo-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan rajoitetusti peruskorvattava korvausnumerolla 318 myös suuressa luunmurtumavaarassa oleville miehille alkaen. Kemiran työpaikkakassan sairausvakuutuslain mukainen toiminta päättyy Kemiran sairauskassan toiminta SVL 16 luvun mukaisena työpaikkakassana päättyy Tämän jälkeen kassasta ei enää makseta sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia. Jos maaliskuun apteekkitilityksissä on ostoja, joihin apteekki on kirjannut reseptin käsittelyn yhteydessä Kemiran työpaikkakassan numeron, siirretään ostot Kelassa ohjelmallisesti Kelan toimiston apteekille maksamaan maaliskuun tilitykseen. Apteekkien ja Kelan välinen tilitystietojen välitys Apteekin tilitystietojen sähköinen välitys Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston Apteekin tietoverkkojen kautta on ollut käytössä n. 40 apteekilla. 3 (4) Apteekkikirje 55A

7 Menettelyn laajentamisen edellytyksenä on ollut, että apteekin tietojärjestelmä pystyy vastaanottamaan Kelalta palautetiedon siirtyneestä tilityksestä. Palautetietoa on nyt kokeiltu apteekeissa ja tilitystietojen sähköistä välitystä voidaan laajentaa. Apteekkiverkossa olevissa Salix-apteekeissa sähköinen tiedonsiirto otetaan käyttöön maaliskuun aikana. Receptumin ilmoituksen mukaan myös Linnea-apteekeissa voidaan siirtyä sähköiseen tilitystietojen välitykseen maaliskuussa Suomen Apteekkariliitto ja järjestelmäntoimittajat ilmoittavat tarkemmin aikataulusta ja käyttöönoton yksityiskohdista. Tavoitteena on, että kaikki apteekit voisivat siirtyä välittämään tilitystiedot sähköisesti Kelaan tämän vuoden loppuun mennessä. Sähköisen tiedonsiirron käyttöönotto edellyttää apteekin ohjelmistopäivityksen lisäksi, että apteekki antaa uuden sitoumuksen Kelalle suorakorvausmenettelyä koskevaan sopimukseen liittymisestä. Täytetyt ja allekirjoitetut sitoumukset lähetetään Kelan toimistoon kahtena kappaleena. Apteekkien sairausvakuutusohjeet Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti 4 (4) Apteekkikirje 55A

8 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 56A Apteekeille ja sivuapteekeille Metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beeta rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen Metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beetaa sisältävät Mircera-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) krooniseen munuaissairauteen liittyvän anemian hoidossa erityisin käyttöaihein. Apteekki voi alkaen toimittaa Mircera-lääkevalmisteet peruskorvattuna korvausnumerolla 306. Glulisinsuliini (Apidra) erityiskorvattavaksi (100 %) alkaen Glulisinsuliinia sisältävät Apidra-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen erityiskorvattavia ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) sairaudessa diabetes. Apteekki voi alkaen toimittaa Apidra-lääkevalmisteet erityiskorvattuina korvausnumerolla 103. Leuproreliinin (Procren Depot PDS) erityiskorvattavuus (100 %) laajenee alkaen Leuproreliinia sisältävät Procren Depot PDS -lääkevalmisteet ovat erityiskorvattavia eturauhassyövän hoidossa korvausnumerolla 116. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti Procren Depot PDS -lääkevalmisteet ovat alkaen erityiskorvattavia ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) myös sairaudessa rintasyöpä. Apteekki voi alkaen toimittaa Procren Depot PDS -lääkevalmisteet erityiskorvattuina korvausnumeron 116 lisäksi korvausnumerolla 115. Osastopäällikön sijainen Suvi Onninen Yliproviisori Jaana Kruuti Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

9 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 57A Apteekeille ja sivuapteekeille Fulvestrantti (Faslodex) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) alkaen Fulvestranttia sisältävä Faslodex-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti voimassa olevan peruskorvattavuuden lisäksi alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa rintasyöpä erityisin käyttöaihein. Apteekki voi alkaen toimittaa Faslodex-lääkevalmisteen erityiskorvattuna korvausnumerolla 192. Anagrelidi (Xagrid) erityiskorvattavaksi (100 %) alkaen Anagrelidia sisältävä Xagrid-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti voimassa olevan peruskorvattavuuden lisäksi alkaen erityiskorvattava ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit. Apteekki voi alkaen toimittaa Xagrid-lääkevalmisteen erityiskorvattuna korvausnumerolla 117. Apteekkien sairausvakuutusohjeet Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

10 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 58A Apteekeille ja sivuapteekeille Adalimumabin (Humira) rajoitettu peruskorvattavuus (42 %) laajenee alkaen Adalimumabia sisältävät Humira-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti voimassa olevan rajoitetun peruskorvattavuuden (42 %) lisäksi alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42%) myös sairaudessa vaikea ja vaikeahoitoinen psoriaasi erityisin käyttöaihein. Apteekki voi alkaen toimittaa Humira-lääkevalmisteet peruskorvattuina myös korvausnumerolla 319. Aikaisempien päätösten mukaisesti Humira-lääkevalmisteet ovat rajoitetusti peruskorvattavia eräiden reumaattisten sairauksien hoidossa korvausnumerolla 313 ja eräiden suolistosairauksien hoidossa korvausnumerolla 326. Rasagiliini (Azilect) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) alkaen Rasagiliiniä sisältävät Azilect-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti voimassa olevan peruskorvattavuuden lisäksi alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt, kun kysymyksessä on yhdistelmähoito (levodopan kanssa) potilailla, joilla esiintyy tilanvaihteluita. Apteekki voi alkaen toimittaa Azilect-lääkevalmisteet erityiskorvattuina korvausnumerolla 193. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

11 Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 58A

12 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 59A Apteekeille ja sivuapteekeille Strontiumranelaatti (Protelos) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen Strontiumranelaattia sisältävät Protelos-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) vaikeahoitoisen osteoporoosin hoitoon erityisin käyttöaihein. Apteekki voi alkaen toimittaa Protelos-lääkevalmisteet peruskorvattuna korvausnumerolla 327. Uusia kliinisiä ravintovalmisteita korvattaviksi alkaen Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt seuraavat kliiniset ravintovalmisteet korvattaviksi alkaen sairauksissa: Add-ins jauhe 60 x 18,2 g synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503) Complete Amino Acid Mix jauhe 200 g pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille (506) sekä lasten vaikeat aliravitsemustilat (602) Lophlex jauhe 30 x 27,8 g, liuos 30 x 125 ml sekä liuos 60 x 62,5 ml synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503) Neocate Active jauhe 15 x 63 g pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille (506) XP Analog LCP jauhe 400 g synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503). Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

13 Summan vakuutuskassan ja Finlaysonin Forssan tehtaitten sairauskassan toiminta päättyy Summan vakuutuskassan ja Finlaysonin Forssan tehtaitten sairauskassan toiminta SVL 16 luvun mukaisina työpaikkakassoina päättyy Tämän jälkeen kassoista ei enää makseta sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia. Jos elokuun apteekkitilityksissä on ostoja, joihin apteekki on kirjannut reseptin käsittelyn yhteydessä Summan vakuutuskassan tai Finlaysonin Forssan tehtaitten sairauskassan numeron, siirretään ostot Kelassa ohjelmallisesti Kelan toimiston apteekille maksamaan elokuun tilitykseen. Kelan sähköinen asiointipalvelu Kelan sähköinen asiointipalvelu löytyy osoitteesta tai Palveluun tunnistaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Tunnistautumisen jälkeen henkilö voi katsoa asiointipalvelusta esimerkiksi omia sairaanhoito- ja lääkekorvaustietojaan. Apteekit voivat halutessaan tilata maksutta Kelan Asioi verkossa -esitteitä jaettavaksi asiakkaille. Esite kertoo tarkemmin Kelan asiointipalveluista. Esitteitä saa tilata sähköpostitse osoitteesta Ilmoittakaa sähköpostissa, paljonko kyseistä esitettä haluatte ja minne toivotte sen toimitettavan. Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetty sivu Lääkeluetteloon. Osastopäällikön sijainen Suvi Onninen Yliproviisorin sijainen Anne Pelkonen 2 (2) Apteekkikirje 59A

14 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 60A Apteekeille ja sivuapteekeille Nilotinibi (Tasigna) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen Nilotinibia sisältävä Tasigna-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) eräissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on kroonisessa vaiheessa ja akseleraatiovaiheessa olevan Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian hoito silloin, kun aiempi hoito, mukaan lukien imatinibihoito, on osoittautunut tehottomaksi tai potilas ei ole sietänyt sitä. Apteekki voi alkaen toimittaa Tasigna-lääkevalmisteen (Vnr ) peruskorvattuna korvausnumerolla 328. Apteekin tilitystietojen sähköinen välitys, tilityksen yhteenveto Tilitystietoja sähköisesti Kelaan välittäviä apteekkeja pyydetään huomioimaan, että tilityserien yhteenvetotiedot (kuukausitilitys) toimitetaan sähköisen välityksen lisäksi edelleen Kelan hyväksymällä tilityslomakkeella SV 674 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 12.2). Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetty sivu Lääkeluetteloon. Osastopäällikön sijainen Suvi Onninen Yliproviisori Jaana Kruuti Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

15 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 61A Apteekeille ja sivuapteekeille Nitisinoni (Orfadin) erityiskorvattavaksi alkaen Nitisinonia sisältävät Orfadin-lääkevalmisteet ovat voimassa olevan peruskorvattavuuden lisäksi alkaen erityiskorvattavia ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) sairaudessa synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt. Apteekki voi alkaen toimittaa Orfadin-lääkevalmisteet erityiskorvattuina korvausnumerolla 124. Uusia kliinisiä ravintovalmisteita korvattavaksi alkaen Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt seuraavat kliiniset ravintovalmisteet korvattaviksi alkaen sairauksissa: Ketocal jauhe 300 g - lasten vaikeat aliravitsemustilat (602) - päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504) Ketocal Infant jauhe 300 g - lasten vaikeat aliravitsemustilat (602) - päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504) Apteekki voi alkaen toimittaa valmisteet korvattuina edellä mainituilla korvausnumeroilla. Suorakorvauksen edellytykset eivät täyty Mikäli on epäselvää, voidaanko lääkevalmiste toimittaa korvattuna apteekista, asiakkaan tulee maksaa valmisteen koko hinta apteekkiin ja hänet ohjataan hakemaan korvausta Kelan toimistosta. Työpaikkakassan vas- Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

16 tuulla olevat henkilöt ohjataan hakemaan korvausta työpaikkakassasta. Apteekin tulee menetellä edellä mainitulla tavalla myös silloin, kun asiakkaan vuotuinen omavastuukertymä on ylittynyt, mutta lisäkorvauksen edellytykset eivät täyty jonkin lääkkeen osalta. Tällöin asiakas maksaa lääkkeen koko summan apteekkiin ja hänet ohjataan hakemaan kyseisestä lääkkeestä sekä korvausta että lisäkorvausta Kelan toimistosta tai työpaikkakassasta (Apteekkien SV-ohjeet, kohdat ja 10). Lielahden tehtaiden sairauskassan toiminta päättyy Lielahden tehtaiden sairauskassan toiminta SVL 16 luvun mukaisena työpaikkakassana päättyy Tämän jälkeen kassasta ei enää makseta sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia. Jos lokakuun apteekkitilityksissä on ostoja, joihin apteekki on kirjannut reseptin käsittelyn yhteydessä Lielahden tehtaiden sairauskassan numeron, siirretään ostot Kelassa ohjelmallisesti Kelan toimiston apteekille maksamaan lokakuun tilitykseen. Osastopäällikön sijainen Petri Lemettinen Yliproviisori Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 61A

17 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 62A Apteekeille ja sivuapteekeille Lenalidomidi (Revlimid) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen Lenalidomidia sisältävät Revlimid-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) eräissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on sellaisten multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden hoito, jotka ovat saaneet vähintään yhtä aiempaa hoitoa. Apteekki voi alkaen toimittaa Revlimid-lääkevalmisteet peruskorvattuna korvausnumerolla 329. Mekasermiini (Increlex) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen Mekasermiiniä sisältävä Increlex-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) lasten vaikeissa kasvuhäiriöissä, kun kysymyksessä on vaikea primaarinen insuliininkaltaisen kasvutekijän 1 puutos. Apteekki voi alkaen toimittaa Increlex-lääkevalmisteen peruskorvattuna korvausnumerolla 330. Tsonisamidi (Zonegran) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) alkaen Tsonisamidia sisältävät Zonegran-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti voimassa olevan peruskorvattavuuden lisäksi alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat, kun kysymyksessä on vaikeahoitoinen paikallinen tai paikallisalkuinen epilepsia erityisin käyttöaihein. Apteekki voi alkaen toimittaa Zonegran-lääkevalmisteet erityiskorvattuina korvausnumerolla 182. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

18 Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Lääkeluetteloon. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 62A

19 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 63A Apteekeille ja sivuapteekeille Uusia kliinisiä ravintovalmisteita korvattavaksi alkaen Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt seuraavat kliiniset ravintovalmisteet korvattaviksi alkaen sairauksissa: Alfaré jauhe 400 g - ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601) - lasten vaikeat aliravitsemustilat (602) - pienten lasten lehmänmaitoallergia (505) - pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille (506) Althéra jauhe 450 g - pienten lasten lehmänmaitoallergia (505) - pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille (506) Apteekki voi alkaen toimittaa valmisteet korvattuina edellä mainituilla korvausnumeroilla. Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Lääkeluetteloon. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti Postiosoite Käyntiosoite 1 (1) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

20 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 64A Apteekeille ja sivuapteekeille Atomoksetiini (Strattera) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) alkaen Atomoksetiinia sisältävät Strattera-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa erityisin käyttöaihein. Apteekki voi alkaen toimittaa Strattera-lääkevalmisteet peruskorvattuna korvausnumerolla 331. Neocate Active-valmisteen korvattavuus laajenee alkaen Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt Neocate Active kliinisen ravintovalmisteen korvattavuuden (42 %) sairaudessa lasten vaikeat aliravitsemustilat alkaen. Neocate Active jauhe 15x63 g on alkaen korvattava sairauksissa: pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille (506) lasten vaikeat aliravitsemustilat (602). Apteekki voi alkaen toimittaa valmisteen korvattuna myös korvausnumerolla 602. Kemiran Porin Sairauskassan toiminta päättyy Kemiran Porin Sairauskassan (30812) toiminta SVL 16 luvun mukaisena työpaikkakassana päättyy Tämän jälkeen kassasta ei enää makseta sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

21 Kemiran Porin Sairauskassa ei käsittele enää joulukuun apteekkitilityksiä. Jos joulukuun apteekkitilityksissä on ostoja, joihin apteekki on kirjannut reseptin käsittelyn yhteydessä Kemiran Porin Sairauskassan numeron, siirretään ostot Kelassa ohjelmallisesti Kelan toimiston apteekille maksamaan joulukuun tilitykseen. Lääkekustannusten vuotuinen omavastuuraja vuonna 2009 Vuonna 2009 asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, jos hänen korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista maksamansa kustannukset ylittävät 672,70 euroa. Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Lääkeluetteloon. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 64A

22 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 65A Apteekeille ja sivuapteekeille Lääkkeiden annosjakelu voimaan tulevassa sairausvakuutuslain muutoksessa annosjakelupalkkion korvaamista koskeva 5 luvun 10 muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Kuopion yliopiston apteekki ovat allekirjoittaneet sopimuksen annosjakelupalvelun tarjoamisesta sekä korvattavaan ja muuhun annosjakeluun liittyvien sairausvakuutuslain mukaisten korvausten tilittämisestä. Sopimus tulee voimaan Uudessa sopimuksessa on määritelty korvattava annosjakelu ja muu annosjakelu. Korvattavalla annosjakelulla tarkoitetaan annosjakelua, joka oikeuttaa korvaukseen annosjakelupalkkiosta laissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä. Muulla annosjakelulla tarkoitetaan annosjakelua, joka ei oikeuta annosjakelupalkkion korvaukseen, mutta on valtioneuvoston asetuksen (1109/2005) 2 :n mukaista annosjakelua. Tarkemmat määritelmät ovat sopimuksessa, joka on tämän kirjeen liitteenä. Annosjakeluasiakkaalle toimitettavien lääkkeiden lääkekohtainen omavastuuosuus peritään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä, vaikka lääkkeet hankitaan useana osaostona. Tämä koskee sekä korvattavaa annosjakelua että sopimuksen mukaista muuta annosjakelua. Asiakkaalle korvataan alkaen yhden viikon hoitoaikaa vastaavien lääkkeiden annosjakelusta perittävästä palkkiosta 42 prosenttia enintään 3 euron suuruisen annosjakelupalkkion määrästä. Jos yhden viikon hoitoaikaa vastaavien lääkkeiden jakelusta perittävä palkkio on suurempi kuin 3 euroa, korvaus suoritetaan 3 euron suuruisen palkkion määrästä. Jos annosjakelujakso on aloitettu vuonna 2008 ja se jatkuu vuodenvaihteen yli, asiakkaalle korvataan yhden viikon hoitoaikaa vastaavien lääkkeiden annosjakelusta perittävästä palkkiosta 42 prosenttia enintään 2 euron suuruisen palkkion määrästä koko annosjakelujakson ajalta. Postiosoite Käyntiosoite 1 (2) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

23 Annosjakelusta perittävän palkkion korvaaminen asiakkaalle edellyttää, että apteekki on tehnyt Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen annosjakelusta. Sopimuksen liitteenä on neuvottelupöytäkirja, jonka mukaan sopijapuolet sitoutuvat kehittämään annosjakeluun liittyvää tilitysmenettelyä. Uudet tilitysmenettelyt otetaan käyttöön heti, kun se järjestelmämuutosten mukaan on mahdollista. Ruotsinkieliset käännökset edellä mainitusta sopimuksesta ja sen liitteistä lähetetään käännösten valmistuttua. Sopimukseen liittyminen Korvattavaa annosjakelupalvelua tarjoava apteekki liittyy sopimukseen täyttämällä ja allekirjoittamalla kahtena kappaleena sopimuksen liitteen 2 Sitoumus annosjakelupalvelun tarjoamista sekä korvattavaan ja muuhun annosjakeluun liittyvien sairausvakuutuslain mukaisten korvausten tilittämistä koskevan sopimuksen ehtojen noudattamisesta ja palauttamalla molemmat kappaleet Kelan toimistoon mennessä. Sitoumukset ovat tämän kirjeen liitteenä. Sitoumus täytetään kahtena kappaleena sekä apteekista että sivuapteekista. Kelan toimisto palauttaa apteekille ja sivuapteekille Kelan puolesta allekirjoitetut sitoumukset. Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisori Jaana Kruuti 2 (2) Apteekkikirje 65A

24 Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 66A Apteekeille ja sivuapteekeille Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand tekijää sisältävä valmiste (Haemate) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) ja rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) alkaen Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävät Haematelääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) ja rajoitetusti erityiskorvattavia sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt tietyin edellytyksin. Apteekki voi alkaen toimittaa Haemate-lääkevalmisteet (Vnr , Vnr ja Vnr ) peruskorvattuna korvausnumerolla 332 ja erityiskorvattuna korvausnumerolla 194. Määräaikaisella erityisluvalla kaupan oleva Haemate on edelleen korvattava sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt korvausnumerolla 126 helmikuun 2009 loppuun asti. Lantaanikarbonaatti (Fosrenol) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) alkaen Lantaanikarbonaattia sisältävät Fosrenol-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti voimassa olevan rajoitetun peruskorvattavuuden lisäksi alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa D- vitamiinin krooniset aineenvaihdunnan häiriöt tietyin edellytyksin. Apteekki voi alkaen toimittaa Fosrenol-lääkevalmisteet erityiskorvattuna korvausnumerolla 190. Uusia lääkkeitä erityiskorvattaviksi alkaen Natriumfenyylibutyraattia sisältävät Ammonaps-valmisteet ovat alkaen erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa: synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt (korvausnumero 124) Postiosoite Käyntiosoite 1 (4) PL 78 Höyläämötie 1 a B Helsinki Helsinki Puhelin Faksi

25 Fenofibraattia sisältävät Lipanthyl-valmisteet ovat alkaen erityiskorvattavia (72 %) sairauksissa: periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyyppi III dyslipoproteinemia) (korvausnumero 211) krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö (korvausnumero 213) Olmesartaania sisältävät Olmetec valmisteet ovat alkaen erityiskorvattavia (72 %) sairaudessa: krooninen verenpainetauti (korvausnumero 205) Olmesartaania ja hydroklooritiatsidia sisältävät Olmetec Plus valmisteet ovat alkaen erityiskorvattavia (72 %) sairaudessa: krooninen verenpainetauti (korvausnumero 205) Uusitut lomakkeet apteekkijärjestelmissä Apteekkijärjestelmistä tulostettavat lomakkeet uudistuvat sitä mukaa kun järjestelmätoimittajat toimittavat apteekeille uusia ohjelmistopäivityksiä. Uudistuksen myötä lomakkeet ovat yhdenmukaiset kaikissa apteekkijärjestelmissä. Kelan hyväksymät uusitut ATK-lomakkeet ovat: Apteekin tilityslomake Laskelma lääkeostoista Apteekin antama jäljennös alkuperäisestä lääkemääräyksestä. Lääkärinpalkkiokorvaustaksa muuttuu alkaen Lääkärinpalkkion korvaustaksaa muutetaan alkaen. Liitteenä on uusi lääkärinpalkkiokorvaustaulukko. Virhemaksun määrä vuonna 2009 Suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen kohdassa 5.3 tarkoitetun virhemaksun määrä on 50 euroa vuonna (4) Apteekkikirje 66A

26 Kelan ruotsinkielinen verkkopalvelu apteekeille Kela on avannut verkkosivuillaan apteekkien käyttöön tarkoitetun ruotsinkielisen verkkopalvelun. Palvelu löytyy osoitteesta > På svenska > Samarbetspartner > Apotek. Apteekeille suunnatuilta sivuilta löytyvät muun muassa apteekkien sairausvakuutusohjeet apteekkikirjeet lääkehaku Verkkopalvelun käyttämiseen tarvittavat käyttäjänimi ja salasana ovat samat kuin suomenkielisille apteekkisivuille ja ne on lähetetty apteekeille apteekkikirjeen liitteenä. Jos apteekilla ei ole tunnuksia, ohjeet niiden pyytämiseksi löytyvät Apotek-verkkopalvelun aloitussivulta. Viitehintajärjestelmä käyttöön Sairausvakuutuslain ja lääkelain muutoksilla otetaan lääkekorvausjärjestelmässä käyttöön viitehintajärjestelmä. Viitehintajärjestelmä koostuu viitehintaryhmistä, jotka perustuvat Lääkelaitoksen ylläpitämään luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Viitehintaryhmään sisällytetään keskenään vastaavat saman määrän samaa lääkeainetta sisältävät myyntiluvalliset lääkevalmisteet, joille on vahvistettu korvattavuus. Viitehintaryhmälle asetettava viitehinta on korkein hinta, jonka perusteella viitehintaryhmään sisällytetyn lääkevalmisteen korvauksen suuruus voidaan laskea. Viitehintojen määrittäminen perustuu lääkkeiden myyntiluvan haltijoiden esittämiin tukkuhintoihin ja niiden perusteella laskettuihin arvonlisäverollisiin vähittäishintoihin. Viitehintaryhmälle asetettava viitehinta on viitehintaryhmän edullisimman valmisteen arvonlisäverollinen vähittäishinta lisättynä 1,5 eurolla. Jos edullisimman valmisteen hinta on 40 euroa tai yli, viitehintaryhmän viitehinta on arvonlisäverollinen vähittäishinta lisättynä kahdella eurolla. Viitehintajärjestelmässä viitehinnan ylittävä osuus jää vakuutetun maksettavaksi, jos hän kieltää lääkkeen vaihdon. Tilanteissa, joissa lääkärin arvion mukaan tietyllä kauppanimellä olevan lääkkeen käyttö on tarpeellista lääketieteellisin tai hoidollisin perustein eli lääkäri kieltää lääkevaihdon, maksetaan korvaus lääkärin lääkemääräykseen kirjaaman valmisteen hinnasta. Viitehintajärjestelmän käyttöönoton yhteydessä lääkelain lääkevaihtoa koskevia säännöksiä muutetaan vastaamaan viitehintajärjestelmässä nou- 3 (4) Apteekkikirje 66A

27 datettavia menettelyjä. Lisäksi lääkelakia muutetaan siten, että vuoden 2006 lääkelain muutoksella lääkevaihdon ulkopuolelle jätetyt samaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältävät keskenään vastaavat valmisteet sisällytetään lääkevaihdon piiriin. Sairausvakuutuslain muuttamista koskeva laki tulee voimaan kuitenkin siten, että viitehintajärjestelmää koskevia säännöksiä sovelletaan alkaen. Lääkelain muuttamista koskeva laki tulee voimaan Lain muutoksen yhteydessä tehdään teknisiä ja lainsäädännön selkeyttämisen kannalta tarpeellisia muutoksia sairausvakuutuslain lääkekorvauksia koskeviin säännöksiin. Liitteenä ovat lain muutoksen nojalla päivitetyt sivut Apteekkien sairasvakuutusohjeisiin. Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin, liitteisiin ja lääkeluetteloon. Osastopäällikkö Elise Kivimäki Yliproviisorin sijainen Anne Pelkonen 4 (4) Apteekkikirje 66A

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Apteekkikirje 40A 22.1.2007 Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Lääkäri- ja KT-tiedot välitetään apteekeille 18.1.2007 lukien Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A Apteekkikirje 31A 2.1.2006 Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Annosjakelusta perittävän palkkion korvaaminen

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta Apteekissa valmistetut lääkkeet Apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään (SVL

Lisätiedot

Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen

Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 67A 27.1.2009 Apteekeille ja sivuapteekeille Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen Imigluseraasia

Lisätiedot

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu)

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu) 5.3.7 Kustannukset, joita ei pidetä tarpeellisina tai joiden korvaamisesta on annettu erillinen ohje Seuraavissa tilanteissa kustannuksia ei voida pitää sairausvakuutuslain mukaisina tarpeellisina sairaanhoidon

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 18. päivänä

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 15. päivänä

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Voit hakea Kelan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Sisältö Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Tutkimus ja hoito Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista Lääkekorvaukset

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Suorakorvaussopimus... 5 2.1.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 2.2 Sopimus työpaikkakassojen

Lisätiedot

4.1 Kela-kortin tarkistaminen

4.1 Kela-kortin tarkistaminen Ohjeeseen muutettu seuraavat nimet: Kuopion yliopiston apteekki > Itä-Suomen yliopiston apteekki Lääkelaitos > Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 4.1 Kela-kortin tarkistaminen Apteekki voi luovuttaa

Lisätiedot

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010 4 Kela-kortti Kansaneläkelaitos antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ). Kela-kortti toimii vakuutustodistuksena. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Liite 4 Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 4.

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin

Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin 27.6.2011 Jaana Martikainen, Hilkka Ruuska Kela, tutkimusosasto Nykyinen taksa Tukkuhinta (euroa) Vähittäishinta 0 9,25

Lisätiedot

KELA LÄÄKELUETTELOT SISÄLLYSLUETTELO. Lääkeluettelot

KELA LÄÄKELUETTELOT SISÄLLYSLUETTELO. Lääkeluettelot SISÄLLYSLUETTELO Lääkeluettelot 1 Erityiskorvaukseen oikeuttavat sairaudet 1.1 Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon

Lisätiedot

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero)

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero) Kansaneläkelaitos Kuvaus Versio eresepti - Lääketietokanta 15.3.2009 Lääketietokannan tiedot Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx lääketietokannan

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 5. päivänä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 31. päivänä

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Apteekkikirje 16 A 30.1.2004 Lääkevalmisteiden erityiskorvattavuus Lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkevalmisteiden erityiskorvattavuudesta

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 30. päivänä

Lisätiedot

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Voimassaoloaika

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvaukset ovat osa sairaanhoidon korvauksia Korvaukset perustuvat sairasvakuutuslakiin (1224/2004) Muita sairaanhoidon

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 1. päivänä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää. Annettu Helsingissä 31.12.2004 Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 15. päivänä

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1131 1143 SISÄLLYS N:o Sivu 1131 Laki kansanterveyslain muuttamisesta... 4039 1132 Laki työturvallisuuslain 9 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 9. päivänä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A Apteekkikirje 23A 25.1.2005 Uusia lääkeaineita erityiskorvattavaksi Levetirasetaami (Keppra) on 1.2.2005 alkaen erityiskorvattava

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 7. päivänä

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS 28.11.2003 2734/2/03 ja 2343/2/01 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen- Laakkonen Sosiaali- ja terveysministeriö KANSANELÄKELAITOKSESTA

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Suorakorvaussopimus... 5 2.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 18. päivänä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 2. päivänä

Lisätiedot

6.6.2016. jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

6.6.2016. jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan määrittely 2016 Liite 1 Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain

Lisätiedot

ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016. 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1

ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016. 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1 ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1 LÄÄKEKORVAUKSIIN ALKUOMAVASTUU 1.1.2016 Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset

Lisätiedot

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Apteekkisopimukset Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto 2013 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö on osoittautunut

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT...

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT... TU1UT TUYleistäUT... TU2UT TUSuorakorvaussopimusUT... TU3UT TUSuorakorvausmenettelyn TU4UT TUKela-korttiUT TU5UT TUSairausvakuutuslain APTEEKKIEN SV-OHJEET TUOSA IUT... 1 TUSUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN

Lisätiedot

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA?

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? Lauri Keso asiantuntijalääkäri, Kela Esitetyt tiedot ovat huhtikuun 2013 tilanteen mukaisia. Muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Seuraa Kelan tiedotteita! Kela tiedottaa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888 SISÄLLYS N:o Sivu 885 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4281 886 Laki postipalvelulain

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 25. päivänä

Lisätiedot

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset 5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset --- 5.1.1 Lääkärin ja hammaslääkärin tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan määräämät lääkkeet Lääkekorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 30. päivänä

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 5. päivänä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 25. päivänä

Lisätiedot

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sairaanhoitokorvausten muutokset matkakorvaukset hammashoidon korvaukset 15.1.2015 Anne Giss pääsuunnittelija Kelan terveysosasto Matkakorvaustilastot Matkakorvaukset

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 2. päivänä

Lisätiedot

Lukijalle. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta www.kela.fi/taksat.

Lukijalle. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta www.kela.fi/taksat. Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Ohje korvaa 1.5.2010 julkaistun

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla (www.kela.fi). Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat.

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla (www.kela.fi). Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat. Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa vuonna 1.1.2007 julkaistun ohjeen Sairaanhoitotoimenpiteet

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 18. päivänä

Lisätiedot

Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä

Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä Terveysosasto Sopimus 28.9.2015 Dnro: 11/05/2015 Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä 1 Osapuolet Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela ) Erikoishammasteknikkoliitto

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 3. päivänä

Lisätiedot

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6)

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) LÄÄKEVALMISTEIDEN TIEDOSTON (SALVIA.txt) MERKINNÄT Yleistä Tiedoston nimi on Salvia.txt. Merkistö on Unicode. Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta.

Lisätiedot

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA?

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? Lauri Keso asiantuntijalääkäri, Kela Tiedot huhtikuun 2015 mukaisia, ellei toisin sanota. Tiedot vanhenevat nopeasti. Tarkista aina ajankohtaiset tiedot esim.

Lisätiedot

Viitehintajärjestelmä

Viitehintajärjestelmä Viitehintajärjestelmä Johtaja Sirpa Rinta Lääketeollisuus ry Farmaseuttisen yhdistyksen esitelmätilaisuus 10.3.2009 Käsiteltäviä teemoja 1. Viitehintajärjestelmän tavoitteita 2. Viitehintajärjestelmän

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta kehittämispäällikkö Lauri Vuorenkoski, THL 21.4.2010 ylijohtaja Marina Erhola 1 Lääkkeiden priorisointi avohoidossa Suomessa lääkkeitä priorisoidaan avohoidossa lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE 1.1.2016 YHTEYSTIEDOT Postiosoite: Käyntiosoite: Sairauskassa Laiva Meyer Turku Oy, Turun telakka (P32) PL 666 Telakkakatu 1 20101 TURKU 20240 TURKU Palvelemme:

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat.

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat. Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2007 julkaistun ohjekirjan Lääkärinpalkkiot,

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 6. päivänä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 25. päivänä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 60. Laki. Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 60. Laki. Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1998 N:o 60 67 SISÄLLYS N:o Sivu 60 Laki Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä... 153 61 Asetus

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 17 päivänä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 6. päivänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla,

Lisätiedot

Miten päätetään lääkkeen korvattavuudesta tai sen päättymisestä?

Miten päätetään lääkkeen korvattavuudesta tai sen päättymisestä? Miten päätetään lääkkeen korvattavuudesta tai sen päättymisestä? Tolkkua lääkekorvauksista, Kela 28.9.2011 Johtaja Lauri Pelkonen, Hila 28.9.2011 HILA 1 Lääkekorvausjärjestelmä Lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Rufinamidi (Inovelon) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.2.2010 alkaen

Rufinamidi (Inovelon) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.2.2010 alkaen Kansaneläkelaitos Terveysosasto Apteekkikirje 78A 22.1.2010 Apteekeille ja sivuapteekeille Rufinamidi (Inovelon) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.2.2010 alkaen Rufinamidia sisältävät Inovelon-lääkevalmisteet

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 17. päivänä

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Perusturvalautakunta 89 03.12.2013 Perusturvalautakunta 4 21.01.2014 Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Petula 03.12.2013 89 Eduskunnan oikeusasiamie antoi 7.3.2013 ratkaisun

Lisätiedot

PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA

PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA Rauten sairauskassa HALLITUKSEN YLEISOHJEET 1.1.2018 PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA ETUUDET Sairauden hoito Rauten sairauskassa toimii sairausvakuutuslain tarkoittamana työpaikkakassana, jolloin kaikki sairausvakuutuslain

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

KELAN ETUUDET EUROINA 2017

KELAN ETUUDET EUROINA 2017 KELAN ETUUDET EUROINA 2017 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE PERUSTOIMEENTULOTUKI Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu Asevelvollisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat 7.4.2011 Mirja Reinikka Kela, Oulun toimisto Kela korvaa matkakustannuksia Sairauden, vaikean vamman raskauden, synnytyksen ja Kelan järjestämän kuntoutuksen

Lisätiedot

Resepti apteekin näkökulmasta 25.1.2013

Resepti apteekin näkökulmasta 25.1.2013 Resepti apteekin näkökulmasta 25.1.2013 Iiro Salonen Asiantuntijaproviisori Suomen Apteekkariliitto Suomen Apteekkariliitto Vuonna 1897 perustettu yksityisten apteekkareiden muodostama yhdistys Apteekkialan

Lisätiedot