Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A"

Transkriptio

1 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Apteekkikirje 16 A Lääkevalmisteiden erityiskorvattavuus Lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkevalmisteiden erityiskorvattavuudesta Lääkkeiden erityiskorvattavuutta koskevat menettelytavat muuttuivat voimaan tulleen sairausvakuutuslain muutoksen (1151/2003) myötä. Valtioneuvosto päättää erityiskorvaukseen oikeuttavista sairauksista (VNa 1391/2003). Sairaudet ja Kelan niille antamat korvausnumerot eivät muutu. Lääkevalmisteen erityiskorvattavuus ratkaistaan hakemuksesta lääkkeiden hintalautakunnassa. Lääkkeiden erityiskorvattavuudesta päätetään valmistekohtaisesti eikä lääkeainekohtaisesti kuten aiemmin. Lääkevalmisteen erityiskorvattavuutta hakee yleensä lääkeyritys, mutta erityiskorvattavuus voidaan ottaa käsiteltäväksi myös viranomaisen aloitteesta. Lain voimaantulosäännöksen perusteella 100 ja 75 prosentin korvausluokkiin kuuluvat lääkkeet ovat erityiskorvattavia siinä laajuudessa kuin ne olivat lain voimaan tullessa, kuitenkin enintään niin kauan kuin lääkevalmisteelle vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta on voimassa. Kela ylläpitää sairauksittain luetteloita erityiskorvattavista lääkeaineista myyntiluvallisista lääkevalmisteista erityislupavalmisteista. Luettelot julkaistaan Kelan Internetsivuilla kohdassa Yhteisöasiakkaat Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö Erityiskorvattavat lääkkeet. Luettelot päivitetään tarpeen mukaan. Lisäksi sivuilla on erillinen luettelo erityiskorvattavissa valmisteissa ja lääkeaineissa tapahtuvista muutoksista. Apteekkien sairausvakuutusohjeiden lääkeluettelot osaan ei enää lähetetä luetteloita erityiskorvattavista lääkeaineista ja lääkevalmisteista eikä luetteloa erityiskorvattavissa valmisteissa tapahtuvista muutoksista. Ajantasaista tietoa lääkkeiden erityiskorvattavuudesta löytyy myös osoitteesta kohdasta Kun sairastat Mitä korvataan Lääkekorvaukset Lääkehaku.

2 Suomen Apteekkariliitto ja Yliopiston Apteekki vievät lääkevalmisteiden tiedostoon ja tuoterekisteriin tiedot valmisteiden erityiskorvattavuudesta kuten aiemminkin. Erityiskorvattavuuden hakemusmenettely ei muuta lääkkeiden suorakorvausmenettelyä. Huomiota tulee kuitenkin kiinnittää erityisesti apteekin itse valmistamien lääkkeiden erityiskorvattavuuteen. Myyntiluvalliset valmisteet Apteekki voi toimittaa myyntiluvallisen lääkevalmisteen erityiskorvattuna, jos asiakkaalle on myönnetty oikeus erityiskorvaukseen ja oikeus on voimassa lääke on erityiskorvattava asiakkaan sairaudessa. Kela ei voi maksaa lääkkeestä erityiskorvausta, jos valmisteen erityiskorvattavuus ei ole voimassa lääkkeen toimittamishetkellä. Erityislupavalmisteet Apteekki voi toimittaa erityislupavalmisteen erityiskorvattuna, jos asiakkaalle on myönnetty oikeus erityiskorvaukseen ja oikeus on voimassa erityislupavalmiste on erityiskorvattava asiakkaan sairaudessa. Erityislupavalmisteiden erityiskorvattavuus voi tulla voimaan takautuvasti samoin kuin niiden kohtuullinen, korvausperusteeksi hyväksyttävä tukkuhinta. Päätös kohtuullisesta tukkuhinnasta ja erityiskorvattavuudesta on voimassa yleensä vuoden kerrallaan. Jos erityislupavalmiste ei ole lääkkeen toimitushetkellä korvattava, apteekki antaa asiakkaalle laskelman liitteineen mahdollista myöhempää korvauksen hakemista varten. Apteekin valmistamat lääkkeet Apteekin valmistama lääke on asiakkaalle erityiskorvattava, jos asiakkaalle on myönnetty oikeus erityiskorvaukseen ja oikeus on voimassa vastaavaa lääkeainetta tai lääkeaineita sisältävät myyntiluvalliset tai erityisluvalliset valmisteet ovat erityiskorvattavia asiakkaan sairaudessa tai lääkkeiden hintalautakunta on tehnyt päätöksen tietyn lääkeaineen erityiskorvattavuudesta. Tiedot eri sairauksissa erityiskorvattavista lääkeaineista ja lääkevalmisteista löytyvät Kelan internetsivuilla olevista luetteloista. Apteekkien SV-ohjeiden lääkeluettelot Liitteenä lähetetään valtioneuvoston asetus erityiskorvaukseen oikeuttavista sairauksista liitettäväksi Apteekkien SV-ohjeiden lääkeluettelot-osaan. Muutoksia korvattaviin kliinisiin ravintovalmisteisiin Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen vaikeista sairauksista ja niiden hoidossa korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista (48/2004). Asetus tulee voimaan

3 Liitteenä lähetetään valtioneuvoston asetus korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista liitettäväksi Apteekkien SV-ohjeiden lääkeluettelot-osaan. Muutoksia reseptilomakkeisiin Lääkemääräyslomakkeisiin on tehty pieniä muutoksia. Apteekkijärjestelmien toimittajat tekevät muutokset apteekkijärjestelmistä tulostettaviin lomakkeisiin. Lääkemääräyslomakkeen työnantajaa ja vakuutusyhtiötä koskeva kohta muutetaan muotoon "Työnantajan ja vakuutusyhtiön nimi (täytetään työtapaturmatapauksissa)" ja lääkemääräyslomakkeisiin lisätään tietosuojavaltuutetun toimiston edellyttämä teksti: "Tässä lääkemääräyksessä olevien tietojen käsittelystä saatte lisätietoja lääkemääräyksen vastaanottaneesta apteekista, Kansaneläkelaitoksen toimistosta tai työpaikkakassasta." Puhelinlääkemääräyslomakkeeseen lisätään kohta lääkärin perusteluja varten kuten muissakin lääkemääräyslomakkeissa ("Lääkärin perustelut erikseen luetelluista, selvitystä vaativista lääkkeistä SVkorvausta varten"). Vastaavat muutokset tehdään myös ruotsinkielisiin lomakkeisiin. Liitteenä lähetetään mallit uusituista lääkemääräyslomakkeista. Vanhat lomakkeet voidaan käyttää loppuun. Kansaneläkelaitos

4 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 17A Apteekkikirje 17 A Muutoksia merkittäviin ja kalliisiin lääkkeisiin Adalimumabi (Humira) on alkaen peruskorvattava eräiden reumaattisten sairauksien hoidossa erityisin käyttöaihein korvausnumerolla 313. Liitteenä lähetetään päivitetyt luettelot merkittävistä ja kalliista peruskorvattavista lääkkeistä liitettäväksi Apteekkien sairausvakuutusohjeiden lääkeluettelot osan kohtiin 2.2 ja 2.3. Olantsapiinin erityiskorvattavuus Olantsapiini (Zyprexa) on alkaen erityiskorvattava vaikeahoitoista psykoosia sairastaville potilaille, joille on myönnetty oikeus erityiskorvaukseen 'vaikeissa psykooseissa ja muissa vaikeissa mielenterveyden häiriöissä' tai 'vaikeahoitoisessa psykoosissa'. Psykoosin vaikeahoitoisuuden osoittaminen ei edellytä enää erillistä lääkärinlausuntoa. Apteekki voi alkaen toimittaa olantsapiinivalmisteet erityiskorvattuna, jos asiakkaan Kela-kortissa on voimassa oleva merkintä 112 (vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt) tai 188 (vaikeahoitoinen psykoosi). Kansaneläkelaitos

5 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 18A Apteekkikirje 18 A Henkilökortti ja eurooppalainen sairaanhoitokortti Kesäkuun alussa 2004 otetaan käyttöön henkilökortti, johon on mahdollista liittää sairausvakuutustiedot. Kesäkuun alussa aletaan myöntää myös eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Sairausvakuutustiedot sisältävää henkilökorttia voidaan käyttää Suomessa Kela-kortin sijaan. Henkilökortissa oleva viivakoodi ja KELA- tai FPA-merkintä ilmaisevat, että kortti toimii myös Kelakorttina. Tällaisen henkilökortin perusteella apteekki voi luovuttaa lääkkeet suorakorvattuna. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kelpaa Kela-korttina Suomessa. Henkilökortti Henkilökortti toimii matkustusasiakirjana, sähköisenä asiointikorttina sekä Kela-korttina. Henkilökortin myöntää poliisi. Kortti on voimassa 5 vuotta. Voimassaoloaika on merkitty kortin etupuolelle. Kortin pohjaväri on Suomen kansalaisilla sininen ja ulkomaan kansalaisilla punainen. Henkilökortti on maksullinen. Sairausvakuutustietojen liittämisestä henkilökorttiin päättää Kela. Sairausvakuutustiedot sisältävän henkilökortin kääntöpuolella on viivakoodi, joka sisältää henkilötunnuksen sekä KELA- tai FPA-merkintä. Lisäksi korttiin merkitään vakuuttamisen voimassaoloaika määräaikaisesti Suomessa vakuutetuilla oikeudet lääkkeiden erityiskorvauksiin, merkittävien ja kalliiden lääkkeiden peruskorvauksiin ja kliinisten ravintovalmisteiden korvauksiin sekä korvausoikeuden voimassaoloaika työpaikkakassaan kuuluminen (työpaikkakassan numero). Kortissa ei ole KT-merkintää. Rajoitetun tilan vuoksi viivakoodi on pienempi kuin Kela-kortissa. Henkilökortin voimassaolo tulee aina tarkistaa. Voimassaoloajan päätyttyä henkilökortti ei kelpaa Kelakorttina. Henkilön vakuuttamisen voimassaolo voi olla myös lyhyempi kuin varsinaisen henkilökortin voimassaolo. Tällöin henkilökortti kelpaa Kela-korttina vain vakuuttamisen päättymiseen saakka.

6 Sairausvakuutustietojen muuttuessa asiakkaan on uusittava henkilökorttinsa. Kun kortti uusitaan, vanha kortti jää henkilön haltuun. Vanha kortti tehdään kelpaamattomaksi poliisin toimesta leikkaamalla kortin oikea alakulma valokuvan kohdalta pois. Tällainen kortti ei kelpaa enää Kela-korttina. Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti toimii todistuksena siitä, että henkilö kuuluu kortin myöntäjämaan vakuutusjärjestelmän piiriin. Kortti oikeuttaa lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. Eurooppalainen sairaanhoitokortti on maksuton. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kelpaa Kela-korttina Suomessa. Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla apteekki ei voi luovuttaa lääkkeitä suorakorvattuna. Asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelan toimistosta. Uusia lääkeaineita erityiskorvattavaksi Travoprosti (Travatan) tulee alkaen erityiskorvattavaksi glaukooman hoidossa (korvausnumero 114). Kapesitabiini (Xeloda) tulee alkaen erityiskorvattavaksi rintasyövän hoidossa (korvausnumero 115) ja pahanlaatuisten kasvainten, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, hoidossa (korvausnumero 130).

7 Muutoksia korvattaviin perusvoiteisiin Vaikean ja pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa korvattaviin perusvoiteisiin on lisätty Hydrolan geelivoide alkaen. Liitteenä lähetetään päivitetty sivu vaihdettavaksi Apteekkien sairausvakuutusohjeiden lääkeluettelot osaan. Ajantasainen luettelo korvattavista, kaupan olevista perusvoiteista löytyy myös Kelan internetsivuilla ( olevalla Lääkehaulla. Kansaneläkelaitos

8 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 19A Apteekkikirje 19 A Muutoksia korvattaviin kliinisiin ravintovalmisteisiin Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen vaikeista sairauksista ja niiden hoidossa korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista (448/2004). Asetus tulee voimaan kuitenkin siten, että korvausta voidaan suorittaa myös ja sen jälkeen ostetusta Nestlé Modulen IBD-valmisteesta. Liitteenä lähetetään valtioneuvoston asetus korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista liitettäväksi Apteekkien SV-ohjeiden lääkeluettelot-osaan. Uusia lääkeaineita erityiskorvattavaksi Bimatoprosti (Lumigan) tulee alkaen erityiskorvattavaksi glaukooman hoidossa (korvausnumero 114). Sertindoli (Serdolect) tulee alkaen erityiskorvattavaksi vaikeiden psykoosien ja muiden vaikeiden mielenterveydenhäiriöiden hoidossa (korvausnumero 112). Eksemestaani (Aromasin) tulee alkaen erityiskorvattavaksi rintasyövän hoidossa (korvausnumero 115). Kansaneläkelaitos

9 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 20A Apteekkikirje 20 A Uusia lääkkeitä erityiskorvattaviksi Ropinirolia sisältävä Requip tulee alkaen erityiskorvattavaksi Parkinsonin taudin ja siihen verrattavien liikehäiriöiden hoidossa (korvausnumero 110). Rosiglitatsonia sisältävät Avandia ja Avandamet tulevat alkaen erityiskorvattavaksi diabeteksen hoidossa (korvausnumero 103). Sirolimuusia sisältävä Rapamune tulee alkaen erityiskorvattavaksi elinsiirron tai kudossiirron jälkitilan hoidossa (korvausnumero 127). Klopidogreelia sisältävä Plavix tulee alkaen rajoitetusti erityiskorvattavaksi kroonisen sepelvaltimotaudin hoidossa (korvausnumero reseptimerkintä tai korvausnumero 280). Plavixin (klopidogreeli) korvattavuus Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksellä Plavix (klopidogreeli) on erityiskorvattava alkaen kroonisen sepelvaltimotaudin hoidossa, kun kyseessä on suuren veritulppavaaran aiheuttavien sairauksien hoito erityisin käyttöaihein. Klopidogreelin erityiskorvaamisen edellytykset Klopidogreelin erityiskorvaaminen kroonisen sepelvaltimotaudin hoidossa edellyttää erityiskorvausoikeuden 206 lisäksi, että potilaalle on myönnetty peruskorvausoikeus 315 (klopidogreeli) tai että klopidogreelihoidon peruste on klopidogreelin erityisten käyttöaiheiden mukainen äkillinen sepelvaltimotautikohtaus tai pallolaajennuksen jälkitila, joka on osoitettu lääkemääräykseen tehdyllä merkinnällä. Klopidogreelin erityiskorvauksissa noudatetaan samoja määräaikoja kuin klopidogreelin peruskorvauksissa. Kela myöntää ilman erillistä hakemusta uuden korvausnumeron 280 henkilöille, joilla on voimassa olevat korvausoikeudet 206 ja 315. Korvausoikeudesta lähetetään asiakkaille päätös ja korvausnumero merkitään asiakkaan Kela-korttiin. Asiakkaat eivät kuitenkaan ehdi saada päätöksiä mennessä. Plavixin (klopidogreeli) toimittaminen erityiskorvattuna

10 Apteekki voi toimittaa Plavixin (klopidogreeli) erityiskorvattuna, jos asiakkaan Kela-kortissa on voimassa oleva merkintä korvausoikeudesta 206 ja sen lisäksi lääkemääräyksen kohdassa 'Lääkärin perustelut' on merkintä 'sepelvaltimotautikohtaus' tai 'pallolaajennus' päivämäärineen tai asiakkaan Kela-kortissa on voimassa oleva merkintä erityiskorvausoikeudesta 280 (klopidogreeli). Erityiskorvausoikeuden 206 ja lääkemääräyksessä olevan merkinnän perusteella apteekki voi toimittaa Plavixia (klopidogreeli) erityiskorvattuna kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoa varten tarvittavan määrän ja kaikkiaan enintään yhden vuoden ajan sepelvaltimotautikohtauksesta tai pallolaajennuksesta lukien. Kun Plavixia (klopidogreeli) toimitetaan erityiskorvattuna korvausoikeuden 206 ja reseptimerkinnän perusteella, korvausoikeuden numero kirjataan apteekkijärjestelmään samalla tavalla kuin muitakin erityiskorvattavia lääkkeitä toimitettaessa. Lisäksi lääkärin lääkemääräykseen kirjoittama perustelu välitetään Kelaan reseptin lisätieto kentässä. Apteekin atk-järjestelmästä välittyy Kelalle lähetettäviin reseptitietoihin myös erillisselvityksen koodi 91A, silloin kun valmiste valitaan apteekin tuoterekisteristä. Edellinen toimituspäivä ilmoitetaan kuten muitakin erityiskorvattavia valmisteita toimitettaessa. Päivitetyt sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin lähetetään myöhemmin. Siirtymäaika Klopidogreelin erityiskorvaukseen (280) oikeutetut eivät ehdi saada päätöstä korvausoikeudesta ja merkintää Kela-korttiinsa elokuun alkuun mennessä. Korvausnumero ei myöskään näy apteekkien lääkevalmisteiden tiedostossa vielä Jos asiakkaalla on Kela kortissaan merkinnät korvausoikeuksista 206 ja 315, siirtymäaikana menetellään seuraavalla tavalla: Plavix (klopidogreeli) toimitetaan apteekista peruskorvattuna korvausnumerolla 315 ja Kela maksaa asiakkaalle myöhemmin erityiskorvauksen ja peruskorvauksen erotuksen ilman hakemusta. Plavixin toimittaminen peruskorvattuna Klopidogreelin peruskorvaukseen ei tule muutoksia (Apteekkien SV-ohjeet kohta ). Jos asiakkaalla ei ole erityiskorvausoikeutta 206, klopidogreeli on edelleen peruskorvattavaa, kun asiakkaan Kela-kortissa on voimassa oleva merkintä korvausoikeudesta 315 tai lääkemääräyksen kohdassa 'Lääkärin perustelut' on merkintä 'sepelvaltimotautikohtaus' tai 'pallolaajennus' päivämäärineen. Reseptimerkinnän perusteella klopidogreelia korvataan enintään vuoden ajalta pallolaajennuksesta tai sepelvaltimotautikohtauksesta lukien. Epäselvissä tapauksissa asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelan toimistosta. Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään luettelo valtioneuvoston asetuksen mukaisista merkittävistä ja kalliista peruskorvattavista lääkkeistä liitettäväksi Apteekkien sairausvakuutusohjeiden lääkeluettelot -osan kohtaan 2.2.

11 aakkosellinen luettelo merkittävistä ja kalliista peruskorvattavista lääkevalmisteista liitettäväksi Apteekkien sairausvakuutusohjeiden lääkeluettelot -osan kohtaan 2.3. Kansaneläkelaitos

12 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 21A Apteekkikirje 21 A Uusia lääkeaineita erityiskorvattavaksi Pioglitatsoni (Actos) on alkaen erityiskorvattava diabeteksen hoidossa (korvausnumero 103). Tiotropiumbromidi (Spiriva) on alkaen erityiskorvattava kroonisen keuhkoastman ja sitä läheisesti muistuttavien kroonisten obstruktiivisten keuhkosairauksien hoidossa (korvausnumero 203). Muutoksia merkittäviin ja kalliisiin lääkkeisiin Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen (974/2004) merkittävistä ja kalliista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoidossa ne korvataan. Merkittäviin ja kalliisiin lääkkeisiin on lisätty teriparatidi (Forsteo), joka on alkaen peruskorvattava vaikean ja vaikeahoitoisen luunmurtumiin johtaneen osteoporoosin hoidossa erityisin käyttöaihein. Apteekki voi toimittaa teriparatidin peruskorvattuna korvausnumerolla 318. Vuotuinen omavastuuosuus vuonna 2005 Indeksillä tarkistettu lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus on 606,95 euroa vuonna Lisäkorvaus suurista lääkekustannuksista maksetaan, jos se on kalenterivuodelta enemmän kuin 16,82 euroa. Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään Apteekkien sairausvakuutusohjeiden lääkeluettelot osaan liitettäväksi sisällysluettelo luettelo erityiskorvaukseen oikeuttavista sairauksista ja korvausnumeroista kohtaan 1.2. valtioneuvoston asetus (974/2004) merkittävistä ja kalliista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoidossa ne korvataan kohtaan 2.1. luettelo valtioneuvoston asetuksen mukaisista merkittävistä ja kalliista lääkkeistä kohtaan 2.2. aakkosellinen luettelo merkittävistä ja kalliista peruskorvattavista lääkevalmisteista kohtaan 2.3. Kansaneläkelaitos

13 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 22A Apteekkikirje 22A Uusi sairausvakuutuslaki tulee voimaan Sairausvakuutuslaki uudistetaan lukien kokonaisuudessaan. Uudistus on pääasiassa tekninen. Se on osa toimeentuloturvaa koskevaa lainsäädännön selkiyttämistä. Lain rakenne on uudistettu ja vakiintunutta soveltamiskäytäntöä on otettu lakiin. Samalla on huomioitu perustuslain vaatimukset. Joitakin aiemmin asetuksessa säädettyjä asioita on otettu lakiin ja valtuutussäännöksiä on tarkennettu. Laki on vahvistettu ja sen nojalla annettavat asetukset vahvistetaan Uuden lain voimaantulolla ei ole vaikutuksia lääkkeiden suorakorvausmenettelyyn. Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja ohjekansiossa olevat lääkeluettelot tullaan kuitenkin päivittämään vastaamaan uutta lakia ja asetuksia. Päivitetyt ohjeet lähetetään apteekeille myöhemmin. Seuraavassa on muutamia lääkekorvauksiin liittyviä muutoksia. Erityiskorvausoikeus voidaan myöntää vasta lääkärinlausunnon saapumisesta Erityiskorvattavien lääkkeiden ja korvattavien kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeuden hakemisen säännökset muuttuvat. Lääkkeiden ja kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista maksetaan sairausvakuutuslain mukainen erityiskorvaus edellyttäen, että kustannukset ovat syntyneet sen jälkeen, kun vaikean ja pitkäaikaisen sairauden osoittava hakemus on toimitettu Kelalle (SVL 15 luku 3 3 momentti). Hakemukseksi katsotaan lääkärinlausunto. Erityiskorvausta ei enää makseta takautuvasti 30 päivän aikana ennen hakemuksen saapumista ostetuista lääkkeistä. Uutta säännöstä sovelletaan lukien saapuneisiin hakemuksiin. Erityisperustein korvattavat lääkkeet Merkittävien ja kalliiden lääkkeiden nimi muuttuu erityisperustein korvattaviksi lääkkeiksi. Nimen muuttuminen ei vaikuta lääkkeiden korvattavuuteen. Julkinen terveydenhuolto ja lääkekorvaukset Uudessa sairausvakuutuslaissa on selkeytetty sairaanhoitokorvausten rajanvetoa julkiseen terveydenhuoltoon. Sairausvakuutuslain nojalla ei korvata kunnallisen sairaanhoidon yhteydessä annetusta lääkehoidosta aiheutuneita kustannuksia silloin, kun lääkehoidon antaa avovastaanotolla lääkäri,

14 hammaslääkäri taikka lääkärin ja hammaslääkärin valvonnassa muu terveydenhuollon ammattihenkilö. (SVL 2 luku 3 1 momentti 4 kohta). Uusia lääkeaineita erityiskorvattaviksi Karnitiini (Carnitene/Carnitor, erityislupavalmiste) on alkaen erityiskorvattava synnynnäisten aineenvaihduntahäiriöiden hoidossa (korvausnumero 124). Lamotrigiini (Lamictal) on alkaen erityiskorvattava vaikeiden psykoosien ja muiden vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidossa (korvausnumerolla 112). Kansaneläkelaitos

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta Apteekissa valmistetut lääkkeet Apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään (SVL

Lisätiedot

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu)

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu) 5.3.7 Kustannukset, joita ei pidetä tarpeellisina tai joiden korvaamisesta on annettu erillinen ohje Seuraavissa tilanteissa kustannuksia ei voida pitää sairausvakuutuslain mukaisina tarpeellisina sairaanhoidon

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Kuvallinen Kela-kortti

Kuvallinen Kela-kortti Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 Kuvallinen Kela-kortti Kela on lopettanut kuvallisten Kela-korttien myöntämisen 13.10.2008. Kaikki tähän päivämäärään mennessä myönnetyt kuvalliset Kela-kortit ovat kuitenkin

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää. Annettu Helsingissä 31.12.2004 Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010 4 Kela-kortti Kansaneläkelaitos antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ). Kela-kortti toimii vakuutustodistuksena. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A Apteekkikirje 4 A 21.1.2002 Klopidogreelin toimittaminen peruskorvattuna Valtioneuvosto on 15.11.2001 antanut merkittäviä

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A Apteekkikirje 23A 25.1.2005 Uusia lääkeaineita erityiskorvattavaksi Levetirasetaami (Keppra) on 1.2.2005 alkaen erityiskorvattava

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A Apteekkikirje 31A 2.1.2006 Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Annosjakelusta perittävän palkkion korvaaminen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 252/2015 Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 252/2015 Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2015 252/2015 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 5. päivänä

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Suorakorvaussopimus... 5 2.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Suorakorvaussopimus... 5 2.1.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 2.2 Sopimus työpaikkakassojen

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT...

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT... TU1UT TUYleistäUT... TU2UT TUSuorakorvaussopimusUT... TU3UT TUSuorakorvausmenettelyn TU4UT TUKela-korttiUT TU5UT TUSairausvakuutuslain APTEEKKIEN SV-OHJEET TUOSA IUT... 1 TUSUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN

Lisätiedot

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA?

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? Lauri Keso asiantuntijalääkäri, Kela Esitetyt tiedot ovat huhtikuun 2013 tilanteen mukaisia. Muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Seuraa Kelan tiedotteita! Kela tiedottaa

Lisätiedot

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6)

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) LÄÄKEVALMISTEIDEN TIEDOSTON (SALVIA.txt) MERKINNÄT Yleistä Tiedoston nimi on Salvia.txt. Merkistö on Unicode. Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta.

Lisätiedot

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Apteekkikirje 40A 22.1.2007 Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Lääkäri- ja KT-tiedot välitetään apteekeille 18.1.2007 lukien Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston

Lisätiedot

4.1 Kela-kortin tarkistaminen

4.1 Kela-kortin tarkistaminen Ohjeeseen muutettu seuraavat nimet: Kuopion yliopiston apteekki > Itä-Suomen yliopiston apteekki Lääkelaitos > Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 4.1 Kela-kortin tarkistaminen Apteekki voi luovuttaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Liite 4 Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 4.

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 1.4.2013 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Kelan myöntämiä kortteja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta kehittämispäällikkö Lauri Vuorenkoski, THL 21.4.2010 ylijohtaja Marina Erhola 1 Lääkkeiden priorisointi avohoidossa Suomessa lääkkeitä priorisoidaan avohoidossa lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA?

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? Lauri Keso asiantuntijalääkäri, Kela Tiedot huhtikuun 2015 mukaisia, ellei toisin sanota. Tiedot vanhenevat nopeasti. Tarkista aina ajankohtaiset tiedot esim.

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla,

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 18. päivänä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 17 päivänä

Lisätiedot

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä Elina Asola johtava proviisori Lääkkeiden hintalautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö 25.4.2018 1 Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) toimii

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

25.1.2008. Tällöin apteekki ilmoittaa oston lisätiedoissa:

25.1.2008. Tällöin apteekki ilmoittaa oston lisätiedoissa: Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 54A 25.1.2008 Apteekeille ja sivuapteekeille Lääkkeiden lisäkorvaukset, rajaosto Kun asiakkaan vuotuinen omavastuuraja ylittyy yhdellä

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Ilmoitus

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 1.6.2014

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 1.6.2014

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 15. päivänä

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 1.6.2014

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 1.6.2014

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 1A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 1A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 1A Apteekkikirje 1 A 19.6.2001 Apteekkien sairausvakuutusohjeet kokoelma on uusittu kokonaisuudessaan yhteistyössä apteekkien

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että lääkkeiden erityiskorvattavuutta koskevia sairausvakuutuslain menettelysäännöksiä

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1131 1143 SISÄLLYS N:o Sivu 1131 Laki kansanterveyslain muuttamisesta... 4039 1132 Laki työturvallisuuslain 9 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 32/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 32/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 32/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset 5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset --- 5.1.1 Lääkärin ja hammaslääkärin tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan määräämät lääkkeet Lääkekorvausmenettely koskee

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

oli 459 miljoonaa markkaa ja osittain korvattujen

oli 459 miljoonaa markkaa ja osittain korvattujen 1984 vp. - HE n:o 19 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia lääkekustannusten korvaamista koskeviin sairausvakuutuslain

Lisätiedot

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvaukset ovat osa sairaanhoidon korvauksia Korvaukset perustuvat sairasvakuutuslakiin (1224/2004) Muita sairaanhoidon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888 SISÄLLYS N:o Sivu 885 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4281 886 Laki postipalvelulain

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Voit hakea Kelan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Sisältö Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Tutkimus ja hoito Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista Lääkekorvaukset

Lisätiedot

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero)

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero) Kansaneläkelaitos Kuvaus Versio eresepti - Lääketietokanta 15.3.2009 Lääketietokannan tiedot Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx lääketietokannan

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 9. päivänä

Lisätiedot

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Voimassaoloaika

Lisätiedot

Muutoksia merkittävien ja kalliiden lääkkeiden korvaamiseen

Muutoksia merkittävien ja kalliiden lääkkeiden korvaamiseen Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 9A Apteekkikirje 9 A 28.1.2003 Muutoksia merkittävien ja kalliiden lääkkeiden korvaamiseen Takrolimuusivoide Valtioneuvosto on

Lisätiedot

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteiden tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio

Lisätiedot

Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen

Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 67A 27.1.2009 Apteekeille ja sivuapteekeille Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen Imigluseraasia

Lisätiedot

KELA LÄÄKELUETTELOT SISÄLLYSLUETTELO. Lääkeluettelot

KELA LÄÄKELUETTELOT SISÄLLYSLUETTELO. Lääkeluettelot SISÄLLYSLUETTELO Lääkeluettelot 1 Erityiskorvaukseen oikeuttavat sairaudet 1.1 Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 15. päivänä

Lisätiedot

Lääkekorvaukset

Lääkekorvaukset Lääkekorvaukset 19.01.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 3 1.4.1 Lääkemääräys... 4 1.4.2 Lääkkeen luovuttaja...

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa 27.4.2017 Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Ulkomailla opiskelu ja oikeus sairaanhoitoon a) Opiskelijan tilapäinen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1224 1227. Sairausvakuutuslaki. N:o 1224

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1224 1227. Sairausvakuutuslaki. N:o 1224 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1224 1227 SISÄLLYS N:o Sivu 1224 Sairausvakuutuslaki... 3283 1225 Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun

Lisätiedot

Sosiaalista turvaa sairauden aikana. Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS

Sosiaalista turvaa sairauden aikana. Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS Sosiaalista turvaa sairauden aikana Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS Toimeentulo sairauden aikana Kelan sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä sairausloman ajalla: 16-67- vuotiaille työssä käyville, yrittäjille,

Lisätiedot

Jäljennökset lausunnosta ja selvityksistä lähetetään oheisena kantelijalle tiedoksi.

Jäljennökset lausunnosta ja selvityksistä lähetetään oheisena kantelijalle tiedoksi. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.11.2016 Dnrot OKV/1806/1/2015 ja OKV/1807/1/2015 1/6 ASIA Kunnan menettely maksun perimisessä lääkärinlausunnosta KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 29.12.2015 osoittamissaan

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS 28.11.2003 2734/2/03 ja 2343/2/01 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen- Laakkonen Sosiaali- ja terveysministeriö KANSANELÄKELAITOKSESTA

Lisätiedot

Oikeus tämän lain mukaisiin etuuksiin on henkilöllä, joka täyttää jäljempänä tässä laissa säädetyt etuuden saamisen edellytykset.

Oikeus tämän lain mukaisiin etuuksiin on henkilöllä, joka täyttää jäljempänä tässä laissa säädetyt etuuden saamisen edellytykset. 1 of 78 27/05/2011 10:55 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 21.12.2004/1224 21.12.2004/1224 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Sairausvakuutuslaki

Lisätiedot

Opiskelijoiden oikeus hoitoon. Kv-kevätpäivät Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Opiskelijoiden oikeus hoitoon. Kv-kevätpäivät Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 146 Opiskelijoiden oikeus hoitoon Kv-kevätpäivät 2019 Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Hoito-oikeus Suomessa sairausvakuutetulla on Kela-kortti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

HE 163/2005 vp. suuntaan. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 163/2005 vp. suuntaan. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. HE 163/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Lääkehoidon

Lisätiedot

Lääkekorvaukset

Lääkekorvaukset Lääkekorvaukset 21.06.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Etuuden osat... 1 1.4 Oikeus ja edellytykset... 2 1.4.1 Lääkemääräys... 3 1.4.2 Lääkkeen luovuttaja...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o Laki. N:o 1143

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o Laki. N:o 1143 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1143 1145 SISÄLLYS N:o Sivu 1143 Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta... 3137 1144 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008 N:o Laki. N:o 800. kuluttajaneuvonnasta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008 N:o Laki. N:o 800. kuluttajaneuvonnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008 N:o 800 805 SISÄLLYS N:o Sivu 800 Laki kuluttajaneuvonnasta... 2477 801 Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Eläkkeensaajan hoito-oikeus 26.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti oleskeltaessa 2. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa

Lisätiedot

Ohje 6/2018 1(5) THL/1579/ /2018. Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER)

Ohje 6/2018 1(5) THL/1579/ /2018. Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER) Ohje 6/2018 1(5) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN RESEPTILLÄ LÄÄKEHOIDON KESTOAJALLE TULEE PERUSTUA HOIDOLLISEEN TARPEESEEN Valtuutussäännökset Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 24 :n 2 momentti

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvauksista, lääkkeistä ja hoitotuista. Terhi Putaansuu 6.4.2013

Sairaanhoitokorvauksista, lääkkeistä ja hoitotuista. Terhi Putaansuu 6.4.2013 Sairaanhoitokorvauksista, lääkkeistä ja hoitotuista Terhi Putaansuu 6.4.2013 Korvausjärjestelmä 1.1.2013 alkaen Korvausten yleiset periaatteet eivät ole muuttuneet eli korvausta voi saada yksityislääkärin

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten Terveysosasto / KV-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Marika Lahtivirta Vakuutusyhtiötapaaminen SISÄLTÖ Perusasetelmat Maantieteelinen jako Aiheelinen jako Oikeus

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1 / 5 27.11.2015 13:07 Yhteistyökumppanit / Lääkärit ja terveydenhuolto / Lääkkeet ja lääkekorvaukset / Lääkkeiden korvausoikeudet / Erityiskorvaus / 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat

Lisätiedot

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

Lääkekorvaukset

Lääkekorvaukset Lääkekorvaukset 01.04.2015 Sisällysluettelo Lääkekorvaukset * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Oikeus ja edellytykset - Lääkkeen luovuttaja - Tarpeelliset kustannukset - Valmistemäärä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja lääkelakia. Esityksen

Lisätiedot

Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon

Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon Kv-kesäpäivät 28.8.2018 Sanna Kuorikoski suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus, rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Sisältö 1. Yleistä Suomessa

Lisätiedot