Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A"

Transkriptio

1 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 23A Apteekkikirje 23A Uusia lääkeaineita erityiskorvattavaksi Levetirasetaami (Keppra) on alkaen erityiskorvattava paikallisen ja muun vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa (korvausnumerolla 182). Muutoksia korvattaviin kliinisiin ravintovalmisteisiin Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista (1346/2004). Asetus on tullut voimaan Uuden asetuksen perusteella seuraavat valmisteet ovat tulleet korvattaviksi alkaen: Fresubin Energy Fibre korvataan päivittäistä letkuruokintaa vaativissa tiloissa (504). Fresubin protein energy Drink korvataan ravintoaineiden, lähinnä rasvojen vaikeissa imeytymishäiriöissä (601) ja lasten vaikeissa aliravitsemustiloissa (602). MCT-öljy korvataan synnynnäisten aineenvaihdunnan häiriöissä (503). Muutoksia korvattaviin itsehoitolääkkeisiin Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen sairausvakuutuslain 5 luvun 1 :n 2 momentissa tarkoitettujen lääketieteellisin perustein välttämättömien, ilman lääkemääräystä myytävien lääkevalmisteiden korvaamisesta (1349/2004). Uuden asetuksen perusteella Lactulos ratiopharm oraaliliuos on tullut korvattavaksi lähtien. Kela-kortti uudistuu Kuvattoman ja kuvallisen Kela-kortin ulkoasu uudistuu vuoden 2005 alkupuolella. Vuoden vaihteessa korteista poistui kotipaikka tieto, jota uudessa sairausvakuutuslaissa ei enää edellytetä korttiin merkittäväksi. Asiakkaiden käyttöön uusia kortteja tulee sitä mukaan, kun kortteja muutoin uusitaan. Vanhanmalliset kortit ovat edelleen voimassa. Uudet korttimallit

2 Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään Apteekkien sairausvakuutusohjeiden lääkeluettelot osaan liitettäväksi sisällysluettelo Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista (1345/2004) kohtaan 1.1 Luettelo erityiskorvaukseen oikeuttavista sairauksista ja korvausnumeroista kohtaan 1.2 Valtioneuvoston asetus erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja lääketieteellisin perustein vakaviksi arvioitavista sairauksista (1347/2004) kohtaan 2.1 Luettelo valtioneuvoston asetuksen mukaisista erityisperustein korvattavista lääkkeistä kohtaan 2.2 Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista (1346/2004) kohtaan 3.1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 1 :n 2 momentissa tarkoitettujen lääketieteellisin perustein välttämättömien, ilman lääkemääräystä myytävien lääkevalmisteiden korvaamisesta (1349/2004) kohtaan 4.1 Luettelo perusvoiteista Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta (1348/2004) kohtaan 6.1. Kansaneläkelaitos

3 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 24A Apteekkikirje 24 A Isotretinoiinivalmisteiden korvaaminen Euroopan komission päätöksellä isotretinoiinin määräämistä ja toimittamista on rajoitettu alkaen. Hedelmällisessä iässä oleville naisille isotretinoiinivalmisteita voidaan määrätä ja toimittaa yhdellä reseptillä vain 30 päivän lääkehoitoa varten tarvittava määrä. Lääkelaitos on tiedottanut isotretinoiinivalmisteiden myyntilupia koskevista uusista ehdoista. Hedelmällisessä iässä oleville naisille toimitettavien isotretinoiinivalmisteiden suorakorvauksessa sovelletaan alkaen samanlaista menettelyä kuin klotsapiinivalmisteiden tai peritoneaalidialyysiliuosten toimittamisessa. Muutos perustuu valtioneuvoston antamaan uuteen asetukseen sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta. Asetuksessa säädetään lääkeaineista, joiden korvausta laskettaessa vakuutetun omavastuu peritään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä, vaikka se on hankittu sanotun kolmen kuukauden aikana useana osaostona. Uudessa asetuksessa mainitaan klotsapiini, peritoneaalidialyysiliuokset, lääkkeellinen happi ja isotretinoiini, silloin kun lääke on määrätty hedelmällisessä iässä olevalle naiselle. Omavastuu peritään normaalisti ensimmäisen oston yhteydessä, johon voi sisältyä muitakin valmisteita. Muut kolmen kuukauden lääkemäärään sisältyvät osaostot käsitellään omana ostokertana ilman kiinteää omavastuuta. Reseptinkäsittelyssä omavastuiden määräksi merkitään nolla ja lisätiedoissa ilmoitetaan päivä, jolloin omavastuu on edellisen kerran peritty (ks. Apteekkien SV-ohjeet kohta 6.2.1). Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta lähetetään apteekeille myöhemmin. Kansaneläkelaitos

4 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 25A Apteekkikirje 25A Muutos hedelmöityshoitojen korvaamiseen Hedelmöityshoitoihin liittyvien lääkkeiden suorakorvauksissa noudatettava ikäraja muuttuu 45 vuodesta 40 vuoteen alkaen. Muutos perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijoiden esitysten pohjalta kokoamiin suosituksiin yhtenäisistä hoitoon pääsyn perusteista. Kansaneläkelaitos käyttää näitä suosituksia apunaan sairausvakuutuskorvauksissa. Hedelmöityshoitoihin liittyvien lääkehoitojen korvauskäytännön oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 40 vuotta täyttäneen naisen hedelmöityshoidon korvattavuus selvitetään aina Kelassa. Hedelmöityshoitoon liittyviä lääkkeitä ei voida toimittaa apteekista suorakorvattuina 40 vuotta täyttäneille naisille alkaen (ks. Apteekkien sairausvakuutusohjeet kohta 5.4.6). Kela on lähettänyt kirjeen hedelmöityshoitojen korvaamisesta naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreille ja hedelmöityshoitoja antaville yksityisille ja julkisille palveluntuottajille ( ja terveydenhuoltohenkilöstö>tiedotteet>muut). Uusia lääkkeitä erityiskorvattaviksi Repaglinidia sisältävä NovoNorm tulee alkaen erityiskorvattavaksi diabeteksen hoidossa (korvausnumero 103). Kandesartaania sisältävä Atacand tulee alkaen erityiskorvattavaksi kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa (korvausnumero 201). Uusi itsehoitolääke korvattavaksi Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen sairausvakuutuslain 5 luvun 1 :n 2 momentissa tarkoitettujen lääketieteellisin perustein välttämättömien, ilman lääkemääräystä myytävien lääkevalmisteiden korvaamisesta (216/2005). Uuden asetuksen perusteella Levolac oraaliliuos tulee korvattavaksi alkaen. Apteekkien sairausvakuutusohjeet Ohessa lähetetään uudet sivut vaihdettavaksi Apteekkien sairausvakuutusohjeet -kansioon. Ohje on päivitetty vastaamaan vuoden 2005 alussa voimaan tullutta uutta sairausvakuutuslakia (1224/2004) ja sen nojalla annettuja asetuksia. Uudesta sairausvakuutuslaista johtuvista muutoksista on

5 tiedotettu Apteekkikirjeellä 22 A ( ). Lisäksi ohjeeseen on päivitetty muut edellisen päivityksen jälkeen Apteekkikirjeillä tiedotetut asiat, jotka on tarkoituksenmukaista siirtää ohjeeseen. Muuttuneet kohdat on merkitty reunaviivauksin lukuun ottamatta kehysten sisällä olevia muuttuneita lainkohtia. Lisäksi lähetetään sosiaali- ja terveysministeriön asetus (216/2005) vaihdettavaksi lääkeluettelot osan kohtaan 4, korvattavat itsehoitolääkkeet, sekä valtioneuvoston asetus (111/2005) vaihdettavaksi lääkeluettelot osan kohtaan 6, poikkeava ostokerta. Kansaneläkelaitos

6 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 26A Apteekkikirje 26A Muutoksia erityisperustein korvattaviin lääkkeisiin Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen (616/2005) erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoidossa ne korvataan. Erityisperustein korvattaviin lääkkeisiin on lisätty "Merkittävät ja kalliit psoriaasin hoidossa käytettävät lääkkeet" korvattavaksi sairaudessa "vaikea ja vaikeahoitoinen psoriaasi erityisin käyttöaihein" "Sevelameeri" korvattavaksi sairaudessa "munuaisdialyysipotilaiden vaikeahoitoinen hyperfosfatemia erityisin käyttöaihein". "Merkittävät ja kalliit psoriaasin hoidossa käytettävät lääkkeet" efalitsumabi (Raptiva) ja etanersepti (Enbrel) voidaan toimittaa peruskorvattuina alkaen korvausnumerolla 319. Ohjeet sevelameerin korvaamisesta annetaan myöhemmin. Uusia lääkeaineita erityiskorvattavaksi Pegfilgrastiimia sisältävä Neulasta-valmiste on alkaen erityiskorvattava seuraavien sairauksien hoidossa: rintasyöpä (korvausnumero 115) eturauhassyöpä (116) leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit (117) aplastinen anemia (122) gynekologiset syövät (128) itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus (129) pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu (130). Sopimus lääkäri- ja KT-tietojen välityksestä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin yliopiston apteekki ja Kuopion yliopiston apteekki ovat tehneet uuden sopimuksen menettelystä, jota noudatetaan, kun Kela luovuttaa apteekeille lääkärien ja hammaslääkärien rekisteritietoja sekä tietoja KT-merkinnän saaneista vakuutetuista, joiden on maksettava valmisteen hinta kokonaan apteekille ja itse haettava korvausta Kelan toimistosta.

7 Uusi sopimus poikkeaa nykyisestä siinä, että neljännesvuosittain levykkeellä välitettävien lääkäri- ja KTtietojen välityksen lisäksi tiedot on mahdollista välittää myös sähköisenä tiedonsiirtona suojattua tiedonsiirtoyhteyttä sekä Suomen Apteekkariliiton ja Helsingin yliopiston apteekin tietoverkkoa hyväksikäyttäen. Sähköisenä tiedonsiirtona lääkäreitä ja hammaslääkäreitä koskevat tiedot toimitetaan vähintään kaksi kertaa viikossa ja KT-merkinnän saaneita vakuutettuja koskevat tiedot vähintään neljännesvuosittain. Manuaalista tiedonvälitystä käyttäen kaikki sopimukseen sisältyvät tiedot toimitetaan neljännesvuosittain. Uusi sopimus tuli voimaan Sopimuksen astuttua voimaan osapuolten allekirjoittama vastaava sopimus ja apteekkarien sen perusteella antamat sitoumukset raukesivat. Suomen Apteekkariliitto ja Yliopiston Apteekki informoivat apteekkeja sähköisen tiedonvälityksen alkamisaikataulusta sekä menettelyn vaikutuksesta apteekin toimintaan. Ohessa lähetetään uusi liite 1 vaihdettavaksi Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin. Apteekkien sairausvakuutusohjeet Päivitetyn liitteen 1 lisäksi lähetetään Apteekkien sairausvakuutusohjeiden lääkeluettelot osaan vaihdettavaksi sisällysluettelo valtioneuvoston asetus erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja lääketieteellisin perustein vakaviksi arvioitavista sairauksista (616/2005) kohtaan 2.1 luettelo valtioneuvoston asetuksen mukaisista erityisperustein korvattavista lääkkeistä kohtaan 2.2. Kansaneläkelaitos

8 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 27A Apteekkikirje 27A Muutoksia erityisperustein korvattaviin lääkkeisiin Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen (616/2005) erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoidossa ne korvataan. Asiasta on tiedotettu apteekkikirjeessä 26A. Erityisperustein korvattaviin lääkkeisiin on lisätty sevelameeri (Renagel), joka on alkaen peruskorvattava munuaisdialyysipotilaiden vaikeahoitoisessa hyperfosfatemiassa erityisin käyttöaihein. Apteekki voi toimittaa sevelameerin peruskorvattuna korvausnumerolla 320. Lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut erektiohäiriöiden hoidossa käytettävälle vardenafiilille (Levitra) kohtuullisen, korvausperusteeksi hyväksyttävän tukkuhinnan. Vardenafiili (Levitra) on alkaen peruskorvattava vaikeasta perustaudista johtuvassa vaikeassa erektiohäiriössä erityisin käyttöaihein korvausnumerolla 308. Liitteenä lähetetään Apteekkien sairausvakuutusohjeiden Lääkeluettelot osaan vaihdettavaksi valtioneuvoston asetus erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja lääketieteellisin perustein vakaviksi arvioitavista sairauksista (616/2005) kohtaan 2.1 luettelo valtioneuvoston asetuksen mukaisista erityisperustein korvattavista lääkkeistä kohtaan 2.2 Kelan verkkopalvelu apteekeille Kela on avannut internet-sivuillaan apteekkien käyttöön tarkoitetun verkkopalvelun. Palvelu löytyy osoitteesta kohdasta Yhteisöasiakkaat > Apteekit. Apteekeille suunnatuilta sivuilta löytyvät apteekkien sairausvakuutusohjeet apteekkikirjeet suorakorvausmenettelyyn liittyvät sopimukset. Lisäksi sivuilta on linkkejä muille lääkekorvauksiin liittyville sivuille. Verkkopalvelun käyttämiseen tarvittavat käyttäjätunnus ja salasana ovat tämän kirjeen liitteenä. Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja apteekkikirjeet lähetetään toistaiseksi edelleen myös paperiversiona. Otamme mielellämme vastaan palautetta apteekeille suunnatusta sivustosta osoitteeseen

9 Kansaneläkelaitos

10 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 28A Apteekkikirje 28A Uusi lääke erityiskorvattavaksi Detemirinsuliinia sisältävä Levemir-valmiste on alkaen erityiskorvattava diabeteksen hoidossa, kun kyseessä on tyypin 1 diabeteksen hoito. Apteekki voi toimittaa detemirinsuliinin erityiskorvattuna samoin perustein kuin glargininsuliinin (Lantus): asiakkaan Kela-kortissa on merkintä korvausoikeudesta 103 (Diabetes) ja lääkemääräyksen kohdassa Lääkärin perustelut on merkintä Tyypin 1 diabetes tai lyhyesti DM 1. Muissa tilanteissa detemirinsuliini (Levemir) on asiakkaalle peruskorvattava. Apteekissa lääkärin perustelut kirjoitetaan kokonaisuudessaan reseptin lisätieto -kenttään. Liitteenä lähetetään muuttuneet sivut Apteekkien sairausvakuutusohjeiden osaan 6.4 sekä Lääkeluettelot osaan kohtaan 1.2. Sairaudet ja korvausnumerot. Lisäksi lähetetään päivitetty Asiahakemisto. Kansaneläkelaitos

11 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 29A Apteekkikirje 29A Sairausvakuutuslaki muuttuu Lääkekorvauksista säädetään sairausvakuutuslaissa 1224/2004. Lakia on muutettu lääkekorvausten osalta annetulla lailla sairausvakuutuslain muuttamisesta (885/2005). Muutokset tulevat voimaan Uudistukseen liittyviä valtioneuvoston asetuksia ei ole vielä annettu. Sairausvakuutuslakiin liittyvistä muutoksista tiedotetaan apteekeille erikseen. Apteekeille lähetetään myöhemmin päivitetyt Apteekkien sairausvakuutusohjeet sekä lääkekorvausuudistusta käsittelevä koulutusmoniste. Muutoksia korvattaviin kliinisiin ravintovalmisteisiin Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen (842/2005) lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista. Asetus tulee voimaan Uudessa asetuksessa sairaus pienten lasten lehmänmaito- ja/tai soijaproteiiniallergia (korvausnumero 501) on jaettu kahdeksi eri sairaudeksi: pienten lasten lehmänmaitoallergia (505) ja pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille (506). Ennen uuden asetuksen voimaantuloa myönnetyt korvausoikeudet 501 ovat voimassa asiakkaan Kelakorttiin merkittyyn määräaikaan asti. Uusia korvausoikeuksia myönnetään alkaen. Korvausnumerolla 505 korvataan hydrolysoituja lehmänmaitovalmisteita ja soijavalmisteita ja korvausnumerolla 506 edellisten lisäksi aminohappopohjaisia valmisteita. Ajantasainen luettelo korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista sairauksittain löytyy Kelan verkkosivuilta kohdasta Lääkehaku ( > Yritykset ja yhteisöt > Apteekit > Lääkehaku). Uuden asetuksen perusteella seuraavat kliiniset ravintovalmisteet ovat tulleet korvattaviksi alkaen: Novasource GI Junior ja Nutrini Low Energy Multi Fibre korvataan päivittäistä letkuruokintaa vaativissa tiloissa (korvausnumero 504), ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeissa imeytymishäiriöissä (601) ja lasten vaikeissa aliravitsemustiloissa (602) Novasource Peptide korvataan päivittäistä letkuruokintaa vaativissa tiloissa (504) ja ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeissa imeytymishäiriöissä (601) ja seuraava valmiste alkaen:

12 Resource CF korvataan ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeissa imeytymishäiriöissä (601) ja lasten vaikeissa aliravitsemustiloissa (602). Muutoksia erityiskorvattaviin lääkkeisiin Darbepoetiini alfaa sisältävä Aranesp-valmiste tulee erityiskorvattavaksi myös seuraavissa sairauksissa: rintasyöpä (korvausnumero 115) eturauhassyöpä (116) leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit (117) gynekologiset syövät (128) pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu (130). Valsartaania sisältävä Diovan-lääkevalmiste tulee erityiskorvattavaksi myös seuraavassa sairaudessa krooninen sydämen vajaatoiminta (201). Lääkeluettelot Liitteenä lähetetään Apteekkien sairausvakuutusohjeiden lääkeluettelot osaan liitettäväksi sisällysluettelo Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista (842/2005) kohtaan 3.1. Kansaneläkelaitos

13 Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 30A Apteekkikirje 30 A Lääkekorvausjärjestelmä muuttuu Lääkekorvausjärjestelmää ja lääkevalmisteiden korvattavuuden hyväksymistä koskevia säännöksiä on muutettu vahvistetulla lailla sairausvakuutuslain muuttamisesta (885/2005). Muutokset tulevat voimaan Lääkekorvausjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on kehittää lääkekorvausjärjestelmää siten, että sekä välittömästi että pitkällä aikavälillä voidaan vaikuttaa lääkekorvauskustannusten kehittymiseen. Tavoitteena on myös yksinkertaistaa ja selkeyttää lääkekorvausjärjestelmää. Kolmivuotisena kokeiluna toteutettavan annosjakelupalkkion korvaamisen tavoitteena on tutkimustiedon kerääminen annosjakelulla saavutettavista hyödyistä ja kustannusvaikutuksista. Tämän kirjeen liitteenä lähetetään uudet apteekkien sairausvakuutusohjeet, jotka on päivitetty vastaamaan uutta lakia ja asetuksia. Muuttuneet kohdat on merkitty reunaviivoin. Lisäksi liitteenä on lääkekorvausuudistusta käsittelevä koulutusmoniste. Koulutusmateriaali löytyy myös apteekeille tarkoitetuilta Kelan verkkosivuilta. Seuraavassa on yhteenveto lääkekorvauksiin liittyvistä muutoksista. Korvausluokat ja korvauksen peruste Lääkkeistä maksetaan korvausta edelleen kolmessa eri korvausluokassa. Ostokertakohtaisesta kiinteästä omavastuusta luovutaan ja korvaus lasketaan lääkekohtaisesti prosenttiosuutena lääkkeen kustannuksesta lukuun ottamatta ylemmän erityiskorvausluokan korvausta. Lääkkeen peruskorvaus on 42 % lääkkeen kustannuksesta. Lääkkeen alempi erityiskorvaus on 72 % lääkkeen kustannuksesta. Lääkkeen ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkekohtaisen kolmen euron omavastuuosuuden ylittävästä lääkkeen kustannuksesta. Asiakas maksaa lääkekohtaisen omavastuuosuuden samalla kertaa ostetusta enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Korvausta maksetaan samalla kertaa ostetusta enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä, ellei erityisestä syystä muuta johdu. Toimitettaessa lääkkeitä suorakorvattuina huomioidaan kuitenkin valmisteen pakkauskoosta ja annostusohjeesta johtuva vähäinen kolmen kuukauden hoitoajan ylittyminen.

14 Erityinen syy korvauksen maksamiselle yli kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta lääkemäärästä on esimerkiksi asiakkaan pidempiaikainen oleskelu ulkomailla. Tällöin asiakas hakee korvausta Kelan toimistosta. Lääkekohtainen kiinteä omavastuuosuus Ylemmässä erityiskorvauksessa ja lisäkorvauksessa korvauksen määrä lasketaan kiinteän lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Asiakas maksaa lääkekohtaisen kiinteän omavastuuosuuden samalla kertaa ostetusta enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Lääkekohtainen kiinteä omavastuuosuus peritään jokaisesta lääkevalmisteesta. Samaksi lääkkeeksi katsotaan valmisteet, joilla on sama kauppanimi, vahvuus ja lääkemuoto. Jos esimerkiksi samalla kertaa toimitetaan saman valmisteen kahta eri pakkauskokoa, lääkekohtainen omavastuuosuus peritään vain kerran (ns. lisäpakkaus). Lääkekohtainen omavastuuosuus on lähes aina reseptikohtainen. Jos samaa valmistetta kuitenkin toimitetaan kahdella eri reseptillä samalla kertaa, asiakkaalta peritään yksi lääkekohtainen omavastuuosuus. Lääkekohtaisen omavastuuosuuden periminen poikkeuksellisesti Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, milloin sairauden pitkäaikaisessa hoidossa käytettävän lääkkeen lääkekohtainen omavastuuosuus voidaan periä poikkeuksellisesti kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä, vaikka lääke on lääketieteellisistä syistä tai lääkevalmisteen farmaseuttisten ominaisuuksien johdosta ostettu useana eränä. Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaan tällaisia lääkkeitä ovat: klotsapiini peritoneaalidialyysiliuokset lääkkeellinen happi. Aiempaan poikkeavasta omavastuun perimisestä annettuun asetukseen verrattuna lääkkeiden luettelosta on poistettu isotretinoiini. Edellä mainittuja lääkkeitä toimitettaessa lääkekohtainen omavastuuosuus peritään normaalisti ensimmäisen osaoston yhteydessä. Myöhempiä osaostoja toimitettaessa reseptinkäsittelyssä muutetaan reseptitietoihin lääkekohtaisten omavastuiden lukumääräksi nolla ja lisätietoihin merkitään päivä, jolloin omavastuu on edellisen kerran peritty. Valtioneuvoston asetuksen mukaan ylempää erityiskorvausta ja lisäkorvausta laskettaessa lääkekohtainen omavastuuosuus peritään poikkeuksellisesti kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä myös annosjaelluista lääkkeitä silloin, kun annosjakelu on toteutettu soveltaen korvattavasta annosjakelusta säädettyjä periaatteita (ks. lääkkeiden annosjakelupalkkion korvaaminen). Asiakkaan ikää ja lääkkeiden lukumäärää koskevien edellytysten ei kuitenkaan tarvitse täyttyä. Annosjaeltuja lääkkeitä toimitettaessa lääkekohtainen omavastuuosuus tulee perityksi kerran kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä, kun annosjakelujakson lääkkeiden korvaukset tilitetään annosjakelujakson viimeisen annosjakeluerän toimituksen yhteydessä (ks. lääkkeiden annosjakelupalkkion korvaaminen).

15 Lisäkorvaus Asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, jos hänen korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista maksamansa kustannukset ylittävät 616,72 euroa vuonna Lisäkorvaus on 100 prosenttia 1,50 euron lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Asiakas maksaa 1,50 euron lääkekohtaisen omavastuuosuuden jokaisesta samalla kertaa ostamastaan enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Lisäkorvausta maksetaan heti 616,72 euron omavastuurajan ylityttyä. Maksettavan korvauksen ei tarvitse ylittää 16,82 euroa kuten aiemmin. Jos apteekki hakee lisäkorvausta asiakkaan antamalla valtakirjalla, apteekki perii asiakkaalta lääkekohtaisen 1,50 euron omavastuuosuuden. Apteekki ilmoittaa hakemustiedoissa lääkkeen omavastuun (hinnan ja perus- tai erityiskorvauksen erotuksen), asiakkaan maksaman lisäkorvaukseen liittyvän lääkekohtaisen omavastuuosuuden sekä apteekille maksettavaksi jäävän korvauksen määrän. Apteekki ilmoittaa tiedot jokaisesta lääkkeestä ja lisäksi samalla kertaa ostettujen lääkkeiden yhteissummat. Kun Kela maksaa korvausta ostosta, jossa lisäkorvaukseen oikeuttava raja asiakkaan kohdalla ylittyy, toimitetut lääkkeet järjestetään asiakkaan edun mukaisesti siten, että asiakas saa suurimman korvauksen. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että apteekki ei pääsääntöisesti hae valtakirjan perusteella lisäkorvausta ostosta, jossa lisäkorvaukseen oikeuttava raja ylittyy. Lääkkeiden annosjakelupalkkion korvaaminen Vuoden 2006 alusta toteutetaan kolmivuotinen kokeilu lääkkeiden annosjakelupalkkion korvaamisesta. Korvattavalla annosjakelulla tarkoitetaan toimintaa, jossa apteekki toimittaa asiakkaan lääkkeet erissä valmiiksi kerta-annoksiksi jaeltuina. Annosjakelu voidaan toteuttaa koneellisesti tai käsin. Sopimus Annosjakelusta perittävän palkkion korvaaminen asiakkaalle edellyttää, että apteekki on tehnyt Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta. Kansaneläkelaitos, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin yliopiston apteekki ja Kuopion yliopiston apteekki ovat tehneet sopimuksen korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta. Yksittäinen apteekki voi liittyä sopimukseen allekirjoittamalla sitoumuksen sopimuksen ehtojen noudattamisesta. (Ks. Apteekkien sairausvakuutusohjeiden liite 1). Korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamista koskevassa sopimuksessa sovitaan mm. keinoista, joilla pyritään madaltamaan korvattavia lääkekustannuksia. Tällaisia keinoja ovat lääkityksen tarkistaminen yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa lääkkeiden toimittaminen vähintään yhden ja enintään kahden viikon hoitoaikaa vastaavissa erissä, jolloin lääkehävikki on vähäinen yksikköhinnaltaan edullisten lääkevalmisteiden ja pakkausten käyttö. Sopimus ja sitoumus postitetaan apteekeille vuoden vaihteessa. Korvattavaa annosjakelupalvelua tarjoava apteekki palauttaa sitoumuksen allekirjoitettuna Kelan toimistoon.

16 Annosjakelupalkkion korvauksen edellytykset ja korvauksen määrä Yli 75-vuotiaalla vakuutetulla on oikeus korvaukseen annosjakelun kustannuksista, jos: 1. hänellä on annosjakelun alkaessa vähintään kuusi annosjakeluun soveltuvaa sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa lääkettä; 2. vakuutetun lääkitys on tarkistettu tarpeettomien, keskenään yhteensopimattomien ja päällekkäisten lääkitysten poistamiseksi; ja 3. annosjakeluun siirtyminen on pitkäaikaisessa lääkehoidossa lääketieteelliseltä kannalta perusteltua. Lääkäri osoittaa perusteen annosjakeluun siirtymisestä tekemällä lääkemääräyksen lääkkeelle varattuun kohtaan merkinnän annosjakelu. Asiakkaalla tulee olla vähintään kuusi annosjakeluun soveltuvaa korvattavaa lääkettä siinä vaiheessa, kun lääkäri annosjakeluun siirryttäessä tarkistaa asiakkaan lääkitystä. Myöhemmin lääkkeitä voi olla vähemmän. Asiakkaalle korvataan annosjakelusta perittävästä palkkiosta 42 prosenttia. Jos yhden viikon hoitoaikaa vastaavien lääkkeiden jakelusta perittävä palkkio on suurempi kuin 2 euroa, korvaus suoritetaan 2 euron suuruisen palkkion määrästä. Annosjakelupalkkiosta asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus ei kerrytä vuotuista lisäkorvaukseen oikeuttavaa omavastuuta eikä siitä makseta lisäkorvausta. Tilitysmenettely Annosjaeltujen lääkkeiden ja annosjakelupalkkion korvausten tilityksissä noudatetaan pääsääntöisesti suorakorvausmenettelystä sovittuja menettelytapoja. Annosjaeltujen lääkkeiden ja annosjakelupalkkioiden korvaukset tilitetään kuitenkin vasta annosjakelujakson viimeisen annosjakeluerän toimituksen yhteydessä. Lääkkeiden toimituspäiväksi ilmoitetaan annosjakelujakson ensimmäisen lääke-erän toimituspäivä. Apteekki välittää annosjakeluerien toimituspäivät toimituskerran lisätiedoissa. Apteekki välittää Kelaan lääkärin perustelun annosjakelu. Tieto voidaan välittää lyhenteenä AJ. Jos kyseessä on uusi annosjakeluasiakas, apteekki välittää tiedon lyhenteellä UAJ ( uusi annosjakelu ). Tieto välitetään lisätietokentässä. Annosjakelupalkkiosta ja sen korvauksista välitetään tilityksissä seuraavat tiedot: annosjakelupalkkion määrä annosjakelupalkkion korvauksen määrä annosjakeluviikkojen määrä. Tarkemmat ohjeet annosjakelupalkkion ja annosjaeltujen lääkkeiden korvauksista ja tilityksissä välitettävistä tiedoista on Apteekkien sairausvakuutusohjeiden kohdassa 9. Siirtymävaihe

17 Koneellisen annosjakelun kokeilussa mukana olevat apteekit tilittävät kaikki vuonna 2005 aloitetut annosjakelujaksot joulukuun 2005 tilityksessä. Jos annosjakelujakson ensimmäinen lääke-erä on toimitettu vuonna 2005, korvauksia ei voi sisällyttää vuoden 2006 tilitykseen, koska korvauksen laskentaperusteet ovat erilaiset. Vuonna 2006 annosjakelupalkkiosta maksetaan korvausta niille yli 75-vuotiaille, jotka ovat annosjakelun piirissä vuoden 2005 lopussa, vaikka edellytys kuudesta lääkkeestä ei täyttyisikään vuoden ensimmäisen annosjakeluerän toimituksen yhteydessä. Valmisteen korvattavuus ja siirtymäsäännökset Peruskorvattavat ja ei-korvattavat lääkkeet Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta päättää alkaen lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan ja erityiskorvattavuuden lisäksi myös lääkkeen peruskorvattavuudesta. Lääkkeen korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamista hakee lääkeyritys. Lääke kuuluu korvausjärjestelmän piiriin, jos sille on vahvistettu korvattavuus ja kohtuullinen tukkuhinta. Lääkkeiden hintalautakunta voi myös päättää lääkeryhmittäin valmisteista, joille ei voida vahvistaa peruskorvattavuutta. Korvattavista itsehoitolääkkeistä ei enää säädetä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella, vaan lääkkeiden hintalautakunta voi vahvistaa peruskorvattavuuden lääketieteellisin perustein välttämättömälle itsehoitolääkkeelle. Lääkevalmisteet, joille on lain voimaan tullessa vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta mutta ei erityiskorvattavuutta, ovat peruskorvattavia lain voimaantuloajankohdan mukaisessa laajuudessa viisi vuotta, kuitenkin enintään niin kauan kuin lääkkeelle vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta on voimassa. Tämä koskee myös rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä ja itsehoitolääkkeitä. Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet Lääkkeiden hintalautakunta voi rajoittaa tietyin laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin lääkkeen peruskorvattavuuden tarkoin määriteltyihin käyttöaiheisiin. Valtioneuvosto ei enää anna erityisperustein korvattavia lääkkeitä koskevaa asetusta, vaan mahdollisista korvattavuuden rajoituksista päättää lääkkeiden hintalautakunta. Kansaneläkelaitos voi tarkemmin päättää tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta rajoitetusti perus- tai erityiskorvattavan lääkkeen korvaaminen vakuutetulle on lääketieteellisesti perusteltua. Päätös annetaan myöhemmin. Korvattavat kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet Lääkkeiden hintalautakunta päättää myös kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden korvattavuudesta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään sairauksista, joiden hoidossa käytettävät kliiniset ravintovalmisteet voivat olla korvattavia. Asetus on annettu Sairauksissa ei tapahdu muutoksia.

18 Kansaneläkelaitos päättää niistä vaikean sairauden lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta kliinisen ravintovalmisteen korvaaminen on lääketieteellisesti perusteltua. Päätös annetaan myöhemmin. Kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet ovat korvattavia lain voimaantuloajankohdan mukaisessa laajuudessa viisi vuotta, kuitenkin enintään niin kauan kuin korvattavalle kliiniselle ravintovalmisteelle tai perusvoiteelle vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta on voimassa. Erityiskorvattavat lääkkeet Lääkkeiden erityiskorvattavuutta koskevat menettelytavat pysyvät ennallaan. Valtioneuvoston asetuksella säädetään vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista korvataan 72 tai 100 prosenttia. Asetus on annettu Sairauksissa ei tapahdu muutoksia. Kansaneläkelaitos päättää niistä vaikean ja pitkäaikaisen sairauden lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta lääkkeiden erityiskorvaaminen on lääketieteellisesti perusteltua. Päätös annetaan myöhemmin. Lääkevalmisteet, jotka on säädetty erityiskorvattaviksi ennen , ovat erityiskorvattavia kolme vuotta, ellei lääkevalmisteen kohtuullinen tukkuhinta lakkaa olemasta voimassa tai ellei lääkkeiden hintalautakunta ole ottanut lääkevalmisteen erityiskorvattavuutta uudelleen käsiteltäväksi. Tämä koskee myös erityiskorvattavia itsehoitolääkkeitä. Rajoitetusti erityiskorvattavat lääkkeet Lääkkeiden hintalautakunta voi rajoittaa lääkkeen erityiskorvattavuuden tiettyyn valtioneuvoston asetuksella määritellyn sairauden muotoon tai vaikeusasteeseen kuten ennenkin. Kansaneläkelaitos voi tarkemmin päättää tarvittavista selvityksistä ja niistä lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaaminen vakuutetulle on lääketieteellisesti perusteltua. Päätös annetaan myöhemmin. Kelan ylläpitämät lääkeluettelot Kela ylläpitää luetteloita erityiskorvattavien lääkeaineiden ja lääkevalmisteiden lisäksi myös korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista ja rajoitetusti peruskorvattavista lääkkeistä. Luettelot julkaistaan Kelan Internet-sivuilla osoitteessa kohdassa Yritykset ja yhteisöt > lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö. Luettelot löytyvät myös apteekkien käyttöön tarkoitetuilta Kelan verkkosivuilta. Vahvistettujen tukkuhintojen alentaminen Lääkkeiden hintalautakunta alentaa korvattavien lääkevalmisteiden vahvistettuja tukkuhintoja viisi prosenttia lukien. Jos myyntiluvan haltija ei halua valmisteensa kuuluvan alennetulla tukkuhinnalla korvausjärjestelmän piiriin, myyntiluvan haltija on voinut irtisanoa valmisteensa korvausjärjestelmän piiristä lukien.

19 Lääkkeiden hintalautakunnan tiedote korvausjärjestelmän ulkopuolelle siirtyvistä valmisteista löytyy osoitteesta Muutoksia lomakkeisiin Lääkemääräys (SV1) Lääkemääräyslomakkeeseen on tehty pieniä muutoksia. Ostokertakohtaisen omavastuuosuuden poistuttua myös lääkemääräyksessä mainittu ostokertakäsite on poistettu. Tietosuojavaltuutetun ehdotuksesta lomakkeen tekstiä lisätietojen antajista on tarkennettu. Lomakkeen osan 2 aiempi otsikko "Lasku" on muutettu kuvaamaan paremmin sen tarkoitusta. Uusi otsikko on "Lääkemääräyksen jäljennös apteekkia varten". Vastaavat muutokset on tehty myös puhelin- ja telefaxlääkemääräyslomakkeisiin. Atk-järjestelmien tekijöitä, joille on hyväksytty järjestelmästä tulostettava lääkemääräys, on pyydetty päivittämään järjestelmiin hyväksytyt atk-lääkemääräykset mennessä. Nykyiset painetut lääkemääräyslomakkeet käytetään loppuun. Lomakkeet uusitaan seuraavien painosten yhteydessä. Uusittu lomake SV 1 on liitteenä. Muut lääkekorvauksiin liittyvät lomakkeet Kaikkien lääkekorvausten käsittelyyn liittyvien lomakkeiden tarpeellisuus on kartoitettu. Seuraava lomake poistetaan tarpeettomana käytöstä: Kuitti/selvitys apteekin lääkärille perimästä palkkiosta (SV 125sr) Jäljellä olevat lomakkeet voidaan kuitenkin käyttää loppuun. Apteekkitilitykset vuoden vaihteessa Apteekki tilittää kaikki vuoden 2005 lääkkeiden ja lääkärinpalkkioiden korvaukset joulukuun 2005 tilityksessä. Tilityksistä mahdollisesti pois jääneitä ostoja ei voi sisällyttää vuoden 2006 tilitykseen, koska korvauksen laskentaperusteet muuttuvat. Tämä koskee myös koneellisen annosjakelukokeilun vuoksi vuoden vaihteessa avoinna olevia annosjakelujaksoja. Apteekki tilittää annosjaeltuina toimitettujen lääkkeiden korvaukset joulukuun 2005 tilityksessä. Kansaneläkelaitos

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta Apteekissa valmistetut lääkkeet Apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään (SVL

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A Apteekkikirje 31A 2.1.2006 Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Annosjakelusta perittävän palkkion korvaaminen

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu)

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu) 5.3.7 Kustannukset, joita ei pidetä tarpeellisina tai joiden korvaamisesta on annettu erillinen ohje Seuraavissa tilanteissa kustannuksia ei voida pitää sairausvakuutuslain mukaisina tarpeellisina sairaanhoidon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 252/2015 Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 252/2015 Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2015 252/2015 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Apteekkikirje 40A 22.1.2007 Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Lääkäri- ja KT-tiedot välitetään apteekeille 18.1.2007 lukien Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston

Lisätiedot

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010 4 Kela-kortti Kansaneläkelaitos antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ). Kela-kortti toimii vakuutustodistuksena. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Apteekkikirje 16 A 30.1.2004 Lääkevalmisteiden erityiskorvattavuus Lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkevalmisteiden erityiskorvattavuudesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6)

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) LÄÄKEVALMISTEIDEN TIEDOSTON (SALVIA.txt) MERKINNÄT Yleistä Tiedoston nimi on Salvia.txt. Merkistö on Unicode. Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta.

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT...

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT... TU1UT TUYleistäUT... TU2UT TUSuorakorvaussopimusUT... TU3UT TUSuorakorvausmenettelyn TU4UT TUKela-korttiUT TU5UT TUSairausvakuutuslain APTEEKKIEN SV-OHJEET TUOSA IUT... 1 TUSUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää. Annettu Helsingissä 31.12.2004 Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Suorakorvaussopimus... 5 2.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat

Lisätiedot

Kuvallinen Kela-kortti

Kuvallinen Kela-kortti Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 Kuvallinen Kela-kortti Kela on lopettanut kuvallisten Kela-korttien myöntämisen 13.10.2008. Kaikki tähän päivämäärään mennessä myönnetyt kuvalliset Kela-kortit ovat kuitenkin

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Suorakorvaussopimus... 5 2.1.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 2.2 Sopimus työpaikkakassojen

Lisätiedot

4.1 Kela-kortin tarkistaminen

4.1 Kela-kortin tarkistaminen Ohjeeseen muutettu seuraavat nimet: Kuopion yliopiston apteekki > Itä-Suomen yliopiston apteekki Lääkelaitos > Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 4.1 Kela-kortin tarkistaminen Apteekki voi luovuttaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta kehittämispäällikkö Lauri Vuorenkoski, THL 21.4.2010 ylijohtaja Marina Erhola 1 Lääkkeiden priorisointi avohoidossa Suomessa lääkkeitä priorisoidaan avohoidossa lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 4A Apteekkikirje 4 A 21.1.2002 Klopidogreelin toimittaminen peruskorvattuna Valtioneuvosto on 15.11.2001 antanut merkittäviä

Lisätiedot

Koneellisen annosjakelun kulku. Marjo Vainio Asiakkuuspäällikkö ANJA annosjakelu

Koneellisen annosjakelun kulku. Marjo Vainio Asiakkuuspäällikkö ANJA annosjakelu Koneellisen annosjakelun kulku Marjo Vainio Asiakkuuspäällikkö ANJA annosjakelu Koneellisen annosjakelun kulku Sopimukset Koulutus/perehdytys Ennakkokatsaus Hoitoyksikön tilaus Apteekin tilaus Anjaan ANJA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla,

Lisätiedot

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset 5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset --- 5.1.1 Lääkärin ja hammaslääkärin tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan määräämät lääkkeet Lääkekorvausmenettely koskee

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 17 päivänä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

25.1.2008. Tällöin apteekki ilmoittaa oston lisätiedoissa:

25.1.2008. Tällöin apteekki ilmoittaa oston lisätiedoissa: Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 54A 25.1.2008 Apteekeille ja sivuapteekeille Lääkkeiden lisäkorvaukset, rajaosto Kun asiakkaan vuotuinen omavastuuraja ylittyy yhdellä

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1131 1143 SISÄLLYS N:o Sivu 1131 Laki kansanterveyslain muuttamisesta... 4039 1132 Laki työturvallisuuslain 9 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

HE 97/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että lääkekorvausjärjestelmää

HE 97/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että lääkekorvausjärjestelmää Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 292661 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Liite 4 Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 4.

Lisätiedot

ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016. 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1

ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016. 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1 ALKUOMAVASTUU KÄYTTÖÖN 1.1.2016 11.12.2015 Ari Jansen/ Apteekkariliitto 1 LÄÄKEKORVAUKSIIN ALKUOMAVASTUU 1.1.2016 Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Ohje 6/2018 1(5) THL/1579/ /2018. Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER)

Ohje 6/2018 1(5) THL/1579/ /2018. Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER) Ohje 6/2018 1(5) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN RESEPTILLÄ LÄÄKEHOIDON KESTOAJALLE TULEE PERUSTUA HOIDOLLISEEN TARPEESEEN Valtuutussäännökset Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 24 :n 2 momentti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888 SISÄLLYS N:o Sivu 885 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4281 886 Laki postipalvelulain

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Voit hakea Kelan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Sisältö Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Tutkimus ja hoito Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista Lääkekorvaukset

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvaukset ovat osa sairaanhoidon korvauksia Korvaukset perustuvat sairasvakuutuslakiin (1224/2004) Muita sairaanhoidon

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin

Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin Apteekkien taksan uudistus ehdotettujen mallien vaikutukset sairausvakuutusmenoihin 27.6.2011 Jaana Martikainen, Hilkka Ruuska Kela, tutkimusosasto Nykyinen taksa Tukkuhinta (euroa) Vähittäishinta 0 9,25

Lisätiedot

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteiden tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio

Lisätiedot

oli 459 miljoonaa markkaa ja osittain korvattujen

oli 459 miljoonaa markkaa ja osittain korvattujen 1984 vp. - HE n:o 19 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia lääkekustannusten korvaamista koskeviin sairausvakuutuslain

Lisätiedot

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA?

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? Lauri Keso asiantuntijalääkäri, Kela Esitetyt tiedot ovat huhtikuun 2013 tilanteen mukaisia. Muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Seuraa Kelan tiedotteita! Kela tiedottaa

Lisätiedot

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä Elina Asola johtava proviisori Lääkkeiden hintalautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö 25.4.2018 1 Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) toimii

Lisätiedot

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero)

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero) Kansaneläkelaitos Kuvaus Versio eresepti - Lääketietokanta 15.3.2009 Lääketietokannan tiedot Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx lääketietokannan

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 5. päivänä

Lisätiedot

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Voimassaoloaika

Lisätiedot

Lääkekorvaukset

Lääkekorvaukset Lääkekorvaukset 19.01.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 3 1.4.1 Lääkemääräys... 4 1.4.2 Lääkkeen luovuttaja...

Lisätiedot

Lääkekorvaukset

Lääkekorvaukset Lääkekorvaukset 21.06.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Etuuden osat... 1 1.4 Oikeus ja edellytykset... 2 1.4.1 Lääkemääräys... 3 1.4.2 Lääkkeen luovuttaja...

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS 28.11.2003 2734/2/03 ja 2343/2/01 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen- Laakkonen Sosiaali- ja terveysministeriö KANSANELÄKELAITOKSESTA

Lisätiedot

KELA LÄÄKELUETTELOT SISÄLLYSLUETTELO. Lääkeluettelot

KELA LÄÄKELUETTELOT SISÄLLYSLUETTELO. Lääkeluettelot SISÄLLYSLUETTELO Lääkeluettelot 1 Erityiskorvaukseen oikeuttavat sairaudet 1.1 Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 60. Laki. Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 60. Laki. Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1998 N:o 60 67 SISÄLLYS N:o Sivu 60 Laki Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä... 153 61 Asetus

Lisätiedot

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA?

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? Lauri Keso asiantuntijalääkäri, Kela Tiedot huhtikuun 2015 mukaisia, ellei toisin sanota. Tiedot vanhenevat nopeasti. Tarkista aina ajankohtaiset tiedot esim.

Lisätiedot

HE 91/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 6 luvun muuttamisesta

HE 91/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 6 luvun muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 6 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksen mukaan lääkkeiden hintalautakunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että lääkkeiden erityiskorvattavuutta koskevia sairausvakuutuslain menettelysäännöksiä

Lisätiedot

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Kela sähköisti palvelunsa Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Etuudet äitiysavustuksesta eläkkeeseen Lapsiperheet Työttömät Eläkeläiset Opiskelijat Sairastaminen Asumisen tuet Kuntoutus

Lisätiedot

Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen

Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen Kansaneläkelaitos Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Apteekkikirje 67A 27.1.2009 Apteekeille ja sivuapteekeille Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.2.2009 alkaen Imigluseraasia

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008 N:o Laki. N:o 800. kuluttajaneuvonnasta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008 N:o Laki. N:o 800. kuluttajaneuvonnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008 N:o 800 805 SISÄLLYS N:o Sivu 800 Laki kuluttajaneuvonnasta... 2477 801 Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Lausunto Dno 33/010/

Lausunto Dno 33/010/ Dno 33/010/2016 9.9.2016 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi, kirsi.paivansalo@stm.fi Lausuntopyyntö 25.8.2016 (STM114:00/2015) Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja lääkelakia. Esityksen

Lisätiedot

Oikeus tämän lain mukaisiin etuuksiin on henkilöllä, joka täyttää jäljempänä tässä laissa säädetyt etuuden saamisen edellytykset.

Oikeus tämän lain mukaisiin etuuksiin on henkilöllä, joka täyttää jäljempänä tässä laissa säädetyt etuuden saamisen edellytykset. 1 of 78 27/05/2011 10:55 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 21.12.2004/1224 21.12.2004/1224 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Sairausvakuutuslaki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 399. Laki

SISÄLLYS. N:o 399. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997 N:o 399 403 SISÄLLYS N:o Sivu 399 Laki Arabiemiraattien liiton kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvaukset vuosina

Sairaanhoitokorvaukset vuosina Tilastokatsaus Lisätietoja: 02.05.2012 Raija Pajunen, puh. 020 634 1361, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairaanhoitokorvaukset vuosina 1986 2011 Sairausvakuutus maksoi 1 811,4 milj. euroa sairaanhoitokorvauksia

Lisätiedot

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori Henrietta Linde 5.2.2013 Proviisori Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmä-palveluille, joita ovat

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvauksista, lääkkeistä ja hoitotuista. Terhi Putaansuu 6.4.2013

Sairaanhoitokorvauksista, lääkkeistä ja hoitotuista. Terhi Putaansuu 6.4.2013 Sairaanhoitokorvauksista, lääkkeistä ja hoitotuista Terhi Putaansuu 6.4.2013 Korvausjärjestelmä 1.1.2013 alkaen Korvausten yleiset periaatteet eivät ole muuttuneet eli korvausta voi saada yksityislääkärin

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 29. päivänä

Lisätiedot

HE 128/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 128/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain

Lisätiedot

Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta. Lääkehoidon päivä

Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta. Lääkehoidon päivä Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 Sisältö Lääkekustannusten tarpeellisuus ja lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta Lääkemääräyskooste lääkäreille Tutkimus- ja tilastopalvelut

Lisätiedot

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

Lääkekorvaukset

Lääkekorvaukset Lääkekorvaukset 01.04.2015 Sisällysluettelo Lääkekorvaukset * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Oikeus ja edellytykset - Lääkkeen luovuttaja - Tarpeelliset kustannukset - Valmistemäärä

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Sosiaalista turvaa sairauden aikana. Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS

Sosiaalista turvaa sairauden aikana. Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS Sosiaalista turvaa sairauden aikana Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS Toimeentulo sairauden aikana Kelan sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä sairausloman ajalla: 16-67- vuotiaille työssä käyville, yrittäjille,

Lisätiedot

1993 vp - HE 250 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 250 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 250 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkekorvausjärjestelmää uudistettavaksi siten, että lääkekorvaukset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 32/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 32/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 32/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1106. Valtioneuvoston asetus. yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1106. Valtioneuvoston asetus. yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1106 1111 SISÄLLYS N:o Sivu 1106 Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

KELAN ETUUDET EUROINA 2017

KELAN ETUUDET EUROINA 2017 KELAN ETUUDET EUROINA 2017 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE PERUSTOIMEENTULOTUKI Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu Asevelvollisen

Lisätiedot

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lotta Heikari proviisori, Keljon apteekki Vanhustyön avopalveluohjaajat Jyväskylä 17.3.2006 (Suomen Apteekkariliiton aineiston pohjalta) Sisältö Lääkkeiden koneellinen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 18. päivänä

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ (HE

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ (HE Kansaneläkelaitos Lausunto 24.10.2016 Kela 40/010/2016 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Lausuntopyyntö 18.10.2016 LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ (HE 184/2016 vp) LAEIKSI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN, LÄÄKELAIN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o Laki. N:o 1143

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o Laki. N:o 1143 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1143 1145 SISÄLLYS N:o Sivu 1143 Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta... 3137 1144 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

1982 vp. n:o 178 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1982 vp. n:o 178 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1982 vp. n:o 178 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuksen menojen kasvun hidastamiseksi tarkistettaviksi

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Ilmoitus

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 1A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 1A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 1A Apteekkikirje 1 A 19.6.2001 Apteekkien sairausvakuutusohjeet kokoelma on uusittu kokonaisuudessaan yhteistyössä apteekkien

Lisätiedot

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi 7.12.2016 Sosiaali- ja terveysministeriölle Viite: Lausuntopyyntö STM101:00/2016 / STM/4478/2016 Luonnos Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2005 N:o 111 115 SISÄLLYS N:o Sivu 111 Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

Lisätiedot

Kela. Lääketietokanta-ohje

Kela. Lääketietokanta-ohje Lääketietokanta 1 (5) Kela Lääketietokanta-ohje Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KanTa-palveluryhmä Kela Lääketietokanta 2 (5) Sisällys 1 Lääketietokanta... 3 2 Lääketietokannan

Lisätiedot