Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2013 Handel Trade Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kuvio 1. Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa v (1-5) Milj. e (1-5) Tuonti Vienti 2013 (1-5) Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli. Uppgifterna kan lånas med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 1 JO PUOLET JALOSTAMATTOMASTA KAIVOSTOIMINNAN VIENNISTÄ KULTAA Malmirikasteiden tuonti ei ole täysin toipunut taantumasta Suomen kaivannais- ja louhintatuotannon 1) viennin arvo nousi viime vuonna 803 miljoonaan euroon. Viennin arvo on nelinkertaistunut viime vuosikymmenen loppupuoliskoon verrattuna. Kasvu on johtunut lähes kokonaan kullan viennin lisääntymisestä. Kaivannais- ja louhintatuotteiden tuonti putosi puoleen vuoden 2009 taantuman aikana, eikä ole vieläkään noussut samalle tasolle kuin ennen taantumaa. Heikkoon kehitykseen on ollut syynä malmirikasteiden tuonnin supistuminen. Kuluvan vuoden tammi-toukokuussa viennin kasvu on yhä jatkunut, vaikka kasvuvauhti onkin selvästi taittunut edellisistä vuosista. Tuonnin arvo painui tammi-toukokuussa 16 prosentin laskuun. Toimialan osuus Suomen kokonaistuonnista on viime vuosina ollut vajaat neljä prosenttia. Osuus koko viennistä oli pitkään alle puoli prosenttia, mutta on viime vuoden ja tämän vuoden alkupuolen aikana kohonnut puolentoista prosentin tuntumaan. Monien tärkeiden kaivannaistuotteiden, esimerkiksi jalometallien ja eräiden rikasteiden maakohtaiset tiedot eivät ole julkisia, joten tarkkoja tietoja tärkeimmistä kauppakumppaneista ei ole käytettävissä. Kuvio 2. Kaivannais- ja louhintatuotteiden osuudet koko tuonnista ja viennistä v (1-5) 5,0 Osuus % 4,0 3,0 2,0 Tuonti Vienti 1,0 0, (1-5) 1) Kaivannais- ja louhintatuotantoon on tässä selvityksessä laskettu vain ne tuotteet, jotka ovat joko täysin jalostamattomia maa- tai kallioperästä saatuja aineksia, tai korkeintaan murskattu, jauhettu, seulottu, rikastettu, pasutettu tai muulla tavoin eroteltu, mutta joita ei ole jalostettu minkäänlaisiksi puolivalmisteiksi. Selvityksen ulkopuolelle jäävät kaikki metallien perusteollisuuden tuotteet, joista julkaistaan oma katsauksensa (julkaistu viimeksi 2012). Myös energiatuotteet, kuten kivihiili, raakaöljy ja luonnonkaasu, julkaistaan omana katsauksenaan. Energiakatsaus on julkaistu viimeksi vuonna Tähän selvitykseen eivät sisälly myöskään valmistettu sementti tai metallien ja muiden kivennäisaineiden kuona, tuhka ja jätteet. Suolanimikkeiden ryhmä saattaa sisältää myös merisuoloja. Luettelo tähän selvitykseen valituista CN-luokituksen nimikkeistä on liitteenä.

3 2 Kuvio 3. Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppatase (1-5) Milj. e Taulukko 1. Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa v (1-5) Vuosi Tuonti Vienti Kauppatase Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e Muutos % Osuus % Milj. e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-5) , ,4-500 KULLAN VIENNIN ARVO YLI NELINKERTAISTUI VIIME VUONNA Malmirikasteista sinkin vienti on kääntynyt laskuun Kullan osuus Suomen kaivannais- ja louhintatuotannon viennistä on viime vuoden ja kuluvan vuoden aikana kohonnut puoleen. Viime vuonna kullan viennin arvo kohosi 387 miljoonaan euroon edellisen vuoden 87 miljoonasta eurosta. Tämän vuoden tammi-toukokuussa kasvu on hieman tasaantunut, mutta on kuitenkin noussut yli kolmanneksen suuremmaksi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kullan tuotanto Suomessa on viime vuosina lisääntynyt nopeasti. Myös kullan hinta nousi selvästi viime vuoden syksyyn saakka. Hintakehitys ei kuitenkaan ole ollut tasaista. Hopean viennin arvo miltei kaksinkertaistui viime vuonna ja nousi 103 miljoonaan euroon. Sekä platinaa että palladiumia vietiin kahdeksan miljoonan euron arvosta. Kuluvana vuonna hopean ja platinan viennin arvo on kääntynyt laskuun, kun taas palladiumin vienti on lisääntynyt selvästi. Jalometallit kattoivat sekä viime vuonna että tämän vuoden alkupuolella lähes kaksi kolmannesta kaivannais- ja louhintatuotteiden koko viennistä. Epäjalojen metallien rikasteista nikkelin vienti on viime aikoina kasvanut voimakkaimmin, kun vientimäärä on kohonnut nopeasti. Viennin arvo on lähes kolminkertaistunut sekä viime vuonna että kuluvana vuonna. Nikkelirikasteen viennin arvo oli viime vuonna 54 miljoonaa euroa.

4 3 Rautarikasteiden viennin arvo oli viime vuonna ja tämän vuoden alkupuolella tasaisessa kahden kolmanneksen kasvussa. Viimevuotisen viennin arvo oli 47 miljoonaa euroa. Sinkkirikasteen vienti on sen sijaan kääntynyt jyrkkään laskuun. Nikkelirikastetta vietiin viime vuonna lähinnä Kiinaan ja Kanadaan, kuluvana vuonna puolestaan Venäjälle. Sinkkirikasteen tärkein ostaja on Belgia. Rakennuskiven, lähinnä graniitin, vienti on kasvanut tasaisesti. Viime vuonna rakennuskiven viennin arvo oli 47 miljoonaa euroa. Suurin osa graniitista viedään Kiinaan. Talkin vienti on sen sijaan painunut laskuun. Viime vuonna erityyppisten talkkiyhdisteiden viennin arvo oli 41 miljoonaa euroa eli kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuonna Kuvio 4. Kaivannais- ja louhintatuotteiden vienti v Jalometallirikasteet 1,9 % (+ 16 %) Sinkkirikasteet 1,8 % (- 29 %) Nikkelirikasteet 6,7 % (+ 156 %) Hopea 12,8 % (+84 %) Rautarikasteet 5,9 % (+ 64 %) Talkki yms. 5,1 % (- 8 %) Graniitti yms. 5,9 % (+ 4 %) Rautapyriitit 2,8 % (+ 10 %) Muut tavarat 6,7 % (- 32 %) Platina, palladium 2,1 % (+ 1 %) Kulta 48,2 % (+ 345 %) Taulukko 2. Kaivannais- ja louhintatuotteiden vienti; tärkeimmät tavararyhmät CN-tavararyhmä (1-5) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % 2502 Pasuttamattomat rautapyriitit 23 2, , Graniitti yms. rakennuskivi 47 5, , Luonnonsteatiitti, talkki 41 5, , Rautamalmit ja rikasteet, pasutetut 47 5, ,6 70 rautapyriitit 2604 Nikkelimalmit ja -rikasteet 54 6, , Sinkkimalmit ja -rikasteet 15 1, , Jalometallimalmit ja -rikasteet 15 1, , , Hopea, muokkaamaton , , , Kulta, muokkaamaton , , Platina, palladium yms. 17 2, ,9-10 Muut tavarat 54 6, ,5-24 Yhteensä , ,0 21 MALMIRIKASTEET VETÄVÄT TUONTIA ALASPÄIN Vain kalkin tuonnissa merkittävää kasvua Kaivannais- ja louhintatuotteiden tuonnin arvo pysytteli vielä viime vuonna edellisvuotisella tasolla, mutta on supistunut selvästi kuluvana vuonna. Suurin syy heikkoon kehitykseen on ollut malmirikasteiden tuonnin väheneminen. Rautarikasteiden tuonnin arvo laski viime vuonna 12 pro-

5 4 senttia ja jäi 387 miljoonaan euroon. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ryhmän tuonti on vähentynyt yli kolmanneksen. Myös kuparirikasteen tuonnin arvo kääntyi alkuvuodesta laskuun. Vielä viime vuonna tuonnin arvo oli melko tarkasti vuoden 2011 tasolla, 710 miljoonassa eurossa. Nikkelirikasteen tuonnin arvo, 343 miljoonaa euroa, supistui viime vuonna seitsemän prosenttia. Tämän vuoden tammitoukokuussa tuonnin arvo on vähentynyt viidenneksen. Sinkkirikasteen tuonti kasvoi vielä viime vuonna viisi prosenttia ja nousi 310 miljoonaan euroon, mutta kuluvana vuonna senkin tuonti on taittunut loivaan laskuun. Samoin on käynyt titaanirikasteen tuonnille. Tärkeistä malmirikasteista vain molybdeenin tuonnin arvo on kasvanut sekä viime että tänä vuonna. Pudotus tuontimäärissä laski sekä kupari- että nikkeli- ja sinkkirikasteen tuonnin arvoa. Rautarikasteiden tuonti on supistunut sekä määrien että hintojen laskun vuoksi. Tuonnin laskusta huolimatta erilaisten malmirikasteiden osuus kaikesta kaivannais- ja louhintatuotteiden tuonnista on yli 80 prosenttia. Kaoliinia tuotiin viime vuonna edellisen vuoden tavoin 115 miljoonan euron arvosta. Tärkeimmät tuontimaat olivat Brasilia ja Yhdysvallat. Kalkin tuonti on viime vuosina kasvanut nopeasti. Viime vuonna tuonnin arvo oli 64 miljoonaa euroa, siitä suurin osa oli peräisin Ranskasta. Kuvio 5. Kaivannais- ja louhintatuotteiden tuonti v Titaanirikasteet 3,2 % (+ 116 %) Molybdeenirikasteet 2,7 % (+ 3 %) Sinkkirikasteet 13,9 % (+ 5 %) Muut tavarat 7,6 % (- 5 %) Kaoliini 5,2 % (0 %) Kalkki 2,9 % (+ 13 %) Rautarikasteet 17,4 % (- 12 %) Nikkelirikasteet 15,4 % (- 7 %) Kuparirikasteet 31,8 % (+ 1 %) Taulukko 3. Kaivannais- ja louhintatuotteiden tuonti; tärkeimmät tavararyhmät CN-tavararyhmä (1-5) Milj. e Osuus % Muutos % Milj. e Osuus % Muutos % 2507 Kaoliini 115 5, , Kalkki 64 2, , Rautamalmit ja rikasteet, pasutetut , ,6-36 rautapyriitit 2603 Kuparimalmit ja -rikasteet , , Nikkelimalmit ja -rikasteet , , Sinkkimalmit ja -rikasteet , , Molybdeenimalmit ja -rikasteet 61 2, , Titaanimalmit ja -rikasteet 71 3, ,8-29 Muut tavarat 170 7, ,6-14 Yhteensä , ,0-16

6 Kaivannais- ja louhintatuotanto CN-nimikkeet Liite 2501 Suola 2502 Pasuttamattomat rautapyriitit 2503 Rikki 2504 Luonnongrafiitti 2505 Luonnonhiekka 2506 Kvartsi ja kvartsiitti 2507 Kaoliini 2508 Muut savet kuin kaoliini 2509 Liitu 2510 Luonnon kalsiumfosfaatit 2511 Luonnon bariumsulfaatti ja bariumkarbonaatti 2512 Piipitoiset fossiilijauheet 2513 Hohkakivi ja muut luonnon hioma-aineet 2514 Liuskekivi 2515 Marmori yms Graniitti, hiekkakivi yms Pikkukivi ja sora, murskattu kivi 2518 Dolomiitti 2519 Luonnon magnesiumkarbonaatti, magnesiumoksidi 2520 Kipsikivi, kipsi 2521 Kalkkikivi 2522 Kalkki 2524 Asbesti 2525 Kiille 2526 Luonnonsteatiitti, talkki 2528 Luonnonboraatit 2529 Maasälpä, fluorisälpä yms Vermikuliitti, magnesiumsulfaatit yms Rautamalmit ja -rikasteet, pasutetut rautapyriitit 2602 Mangaanimalmit ja -rikasteet 2603 Kuparimalmit ja -rikasteet 2604 Nikkelimalmit ja -rikasteet 2605 Kobolttimalmit ja -rikasteet 2606 Alumiinimalmit ja -rikasteet 2607 Lyijymalmit ja -rikasteet 2608 Sinkkimalmit ja -rikasteet 2609 Tinamalmit ja -rikasteet 2610 Kromimalmit ja -rikasteet 2611 Volframimalmit ja -rikasteet 2612 Uraani- ja toriummalmit ja rikasteet 2613 Molybdeenimalmit ja -rikasteet 2614 Titaanimalmit ja -rikasteet 2615 Niobium-, tantaali-, vanadiini- yms. malmit ja -rikasteet 2616 Jalometallimalmit ja -rikasteet 2617 Antimonimalmit ja -rikasteet yms Timantit 7103 Jalokivet ja puolijalokivet , Hopea, muokkaamaton , Kulta, muokkaamaton 7110 Platina, palladium yms.

7 Kauppa 2013 Handel Trade Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa 2013:M14, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Matti Heiniemi p Christina Telasuo p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Yhteystiedot: Tulli Tilastointi Erottajankatu A PL Helsinki Vaihde (09) 6141 Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Skillnadsgatan A PB Helsingfors Växel (09) 6141 Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Erottajankatu A PO Box 512 FI Helsinki Exchange Statistics service

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista BOFIT Online 27 No. 1 Riikka Nuutilainen Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2014

Velkaantumistilasto 2014 Tulot ja kulutus 2015 Velkaantumistilasto 2014 Asuntovelat kasvoivat vain Ahvenanmaalla ja pääkaupunkiseudulla Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 94 400 euroa vuonna 2014, ilmenee

Lisätiedot

Puolan markkinoille?

Puolan markkinoille? Baltic Business Network Puolan markkinoille? - Katsaus Puolan talouteen ja liiketoimintaympäristöön Pan-Eurooppa Instituutti Kesäkuu 2004 Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Selvityksen tausta

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013 Rahalaitokset Vuosikatsaus 13 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain, kumulatiivinen summa 11 1 13 Mrd. euroa 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Yritystukitilasto 2013

Yritystukitilasto 2013 Yritykset 2015 Yritystukitilasto 2013 Vähemmän tukea suuremmalle joukolle yrityksiä Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 yrityksille jaettu tukimäärä laski kokonaisuudessaan 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Tiedot harmonisaation aiheuttamista muutoksista löytyvät antotavoittain raportoiduissa, yksityiskohtaisissa taulukoissa, sekä tekstin alaviitteinä.

Tiedot harmonisaation aiheuttamista muutoksista löytyvät antotavoittain raportoiduissa, yksityiskohtaisissa taulukoissa, sekä tekstin alaviitteinä. 1 (5) ELÄIMILLE KÄYTETTÄVIEN MIKROBILÄÄKKEIDEN MYYNTI LISÄÄNTYI HIEMAN Eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden myyntiä on seurattu Suomessa vuodesta 1995 1. Kulutustiedot perustuvat lääketukkujen Lääkealan

Lisätiedot

Raakaöljyn hinnan laskun talousvaikutukset

Raakaöljyn hinnan laskun talousvaikutukset Muistio Brief 29 9.1.215 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 29 9.1.215 1 Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi» julkaisut»

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014

Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014 MAJOITUSMATKAILUN KEHITYS UUDELLAMAALLA 2005 2012 Uudenmaan liiton julkaisuja E 129-2014 ISBN 978-952-448-387-2 ISSN 2341-8885 Ulkoasu: Tuuli Aaltio Valokuvat: Tuula

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään lähes 50 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä. www mek.fi. Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto

GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä. www mek.fi. Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä www mek.fi Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto MEK A:139 2004 Generation Project Matkailun kehitysnäkymät vuoteen 2020

Lisätiedot