Kuntalaistutkimus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntalaistutkimus 2011"

Transkriptio

1 Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta ARTTUtutkimuskunnissa 2011 sekä muutoksista Marianne Pekola-Sjöblom tutkimuspäällikkö

2 Laaja KUNTALAISKYSELY 2011 jatkoa syksyn 2008 kyselylle Kohde: vuotiaat kuntalaiset Kokonaisotos: kuntalaista 40 ARTTU-kunnassa. Kuntakohtaiset otokset: Miten ja milloin:» Postikyselynä loka-joulukuussa 2011.» Kyselyn postitus , ensimmäinen muistutus ja toinen muistutus » Viimeiset analyysiin mukaan ehtineet lomakkeet palautuivat vuodenvaihteen tienoilla.» Vastauksia eli 40,1 %.» Kyselyn tekninen toteutus (kilpailutuksen kautta): Edita Prima Oy. Vastuutaho: Kuntaliitto, Kuntakehitys ja tutkimus

3 ARTTU-kunnat kuntalaistutkimuksen kohdejoukkona Mukana liitoskuntia, yhteistyökuntia, kaupunkiseutukuntia ja muita kuntia. Edustavat erityyppisiä kuntia mm. kunnan koon, maantieteellisen, tilastollisen kuntaryhmityksen ja kielisuhteiden mukaan. Mustasaari Vaasa Pori Harjavalta Kemiönsaari Vöyri Vimpeli Lapua Äänekoski Seinäjoki Lieto Halsua Uurainen Mänttä-Vilppula Turku Lempäälä Salo Pudasjärvi Haukipudas Karkkila Pello Varkaus Jyväskylä Hämeenlinna Hollola Sipoo Raasepori Kirkkonummi Sodankylä Oulu Kajaani Kuusamo Juuka Siilinjärvi Kuopio Hirvensalmi Hamina Kotka Lappeenranta TUTKIMUSKUNNAT: 1. Halsua 2. Hamina 3. Harjavalta 4. Haukipudas 5. Hirvensalmi 6. Hollola 7. Hämeenlinna 8. Juuka 9. Jyväskylä 10. Kajaani 11. Karkkila 12. Kemiönsaari 13. Kirkkonummi 14. Kitee 15. Kotka 16. Kuopio 17. Kuusamo 18. Lappeenranta 19. Lapua 20. Lempäälä 21. Lieto 22. Mustasaari 23. Mänttä-Vilppula 24. Oulu 25. Pello 26. Pori 27. Pudasjärvi 28. Raasepori 29. Salo 30. Seinäjoki 31. Siilinjärvi 32. Sipoo 33. Sodankylä 34. Turku 35. Uurainen 36. Vaasa 37. Varkaus 38. Vimpeli Kitee 39. Vöyri 40. Äänekoski kuntarajat: Tilastokeskus.

4 Yhteensä vastaajaa 40 tutkimuskunnasta Keskimäärin 40,2% vastasi kuntakohtaiset vastausprosentit vaihtelevat merkittävästi. Vastausaktiivisuus laski syksyn 2008 noin 47 prosentista 40 prosenttiin. Min: 33% Max: 56% Kuntalaiskyselyn kunnittaiset vastausprosentit Pori Varkaus Haukipudas Turku Halsua Karkkila Lapua Oulu * Vaasa Kotka Seinäjoki * Hämeenlinna* Kajaani Lappeenranta* Pudasjärvi Raasepori* Salo * Siilinjärvi KAIKKI KUNNAT Harjavalta Jyväskylä* Kirkkonummi Kitee Kuopio Kuusamo Lempäälä Hamina Kemiönsaari* Sodankylä Äänekoski Uurainen Lieto Mänttä-Vilppula* Sipoo Vimpeli Juuka Hirvensalmi Mustasaari Pello Kolmen kunnan vastausaktiivisuus ylitse muiden: Vöyri, Hollola ja Pello Hollola Vöyri*

5 Kuntalaistutkimuksen palveluosion keskeisimmät kysymykset Miten kuntalaiset arvioivat oman kuntansa kunnallisia palveluja syksyllä 2011 ja miten arviot ovat muuttuneet Paras-uudistuksen aikana, vuodesta 2008? o Vaihtelevatko kuntalaisten arviot erikokoisissa ja erityyppisissä sekä eri Paras-ratkaisun valinneissa kunnissa? o Vaihtelevatko kuntalaisten arviot erilaisten yksilöominaisuuksien suhteen? o Onko palveluarvioilla nähtävissä yhteyksiä kuntalaisten muihin asenteisiin, jos niin mihin?

6 Kunnallisten palvelujen arviointinäkökulmat Palvelujen käyttö. Onko (itse tai perheenjäsen) käyttänyt kunnallisia palveluja viimeisen 12 kuukauden aikana. Palvelujen hoito. Miten hyvin tai huonosti hoidettuna pitää kunnan palveluja tai toimia asteikolla 1-5 (1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin). Palvelujen tärkeys. Miten tärkeänä pitää kunnan järjestämiä palveluja asteikolla 1-5 (1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä). Palvelujen saavutettavuus. Miten hyvänä pitää palvelujen saavutettavuutta asteikolla 1-3 (1=huono, 3=hyvä). Arvioita palvelujen käytöstä, hoidosta, tärkeydestä kartoitetaan kaikkiaan 42 yksittäisen palvelun osalta, saavutettavuudesta 38 palvelun osalta. Arvioitavat palvelut edustavat sosiaali-, terveys-, koulutus-, sivistysja kulttuuri- sekä teknisen toimen palveluja. Kuntalaisten arvioita kunnallisista palveluista kartoitettu yhtäläisellä tavalla ja yhtäläisistä näkökulmista syksyn 2008 kyselyn kanssa etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

7 Arvioitavat yksittäiset kunnalliset palvelut Sosiaalipalvelut (9): Terveyspalvelut (9): Lasten päivähoito Perheneuvola Vanhusten kotipalvelu Vanhusten palveluasuminen Vanhusten laitoshoito Vammaisten palvelut Toimeentulotuki Päihdehuolto Lapsiperheiden kotipalvelu Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto Sairaala Hammashoito Äitiys- ja lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Kotisairaanhoito Terveyskeskuksen vuodeosasto Mielenterveyspalvelut Koulutuspalvelut (9): Sivistyspalvelut (5): Peruskoulun luokat 1-6 Esiopetus Peruskoulun luokat 7-9 Lukio Oppilaiden koulukuljetus Ammatilliset oppilaitokset Aamu- tai iltapäivätoiminta Erityisopetus Oppilashuolto Kirjastopalvelut Liikunta-, urheilu- ym. vapaa-aikapalvelut Kansalais- ja työväenopisto Kulttuuripalvelut Nuorisotilat Tekniset palvelut (10): Kierrätystoiminta Jätehuolto Kunnallistekniikka Ympäristön siisteys Teiden ja katujen hoito Rakennusvalvonta Joukkoliikennepalvelut Kunnallinen tonttitarjonta Kaavoitus Kunnallinen asuntotarjonta

8 Kunnallisten palvelujen käyttö Kyselyssä kysytyistä palveluista yleisimmin käytetyt palvelut ovat samat kuin kyselyssä Kaikkiaan seitsemän palvelun kohdalla palvelujen käyttäjiä on yli puolet vastanneista kuntalaisista: kierrätystoiminta (91%) jätehuolto (82%) terveyskeskuksen lääkärivastaanotto (76%) kirjastopalvelut (69%) sairaan- tai terveydenhoitajan vastaanotto (66%) liikunta-, urheilu- ja muut vapaa-aikapalvelut (56%) hammashoito (54%) Vähiten käytettyjä palvelut edustavat etupäässä sosiaalitoimen palveluja kuten päihdehuolto ja erilaiset vanhusten palvelut, vammaisten palvelut ja mielenterveyspalvelut. Koulutuspalveluista erityisesti oppilashuolto ja erityisopetus ovat vähän käytettyjä palveluja kyselyyn vastanneiden kuntalaisten ja heidän perheenjäsentensä keskuudessa etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

9 Kunnallisten palvelujen käyttö vaihtelee erittäin merkittävästi. Kunnallisten palvelujen käyttäneiden osuudet 2011 (%) Kierrätystoiminta Jätehuolto Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto Kirjastopalvelut Sairaan-/terveyshoitajan vastaanotto Liikunta-, urheilu- ja muut vapaa-aikapalvelut Hammashoito Kulttuuripalvelut Joukkoliikennepalvelut Sairaala Kansalais- ja työväenopisto Kouluterveydenhuolto Rakennusvalvonta Peruskoulun luokat 1-6 Äitiys- ja lastenneuvola Peruskoulun luokat 7-9 Lasten päivähoito Ammatilliset oppilaitokset Nuorisotilat Lukio Esiopetus Perheneuvola Kunnallinen asuntotarjonta Oppilaiden koulukuljetus Aamu- tai iltapäivätoiminta Terveyskeskuksen vuodeosasto Toimeentulotuki Kunnallinen tonttitarjonta Oppilashuolto Mielenterveyspalvelut Kotisairaanhoito Erityisopetus Vammaisten palvelut Vanhusten kotipalvelu Vanhusten laitoshoito Vanhusten palveluasuminen Päihdehuolto Lapsiperheiden kotipalvelu ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 / huhtikuu 2012 / mps

10 Palveluarviot yksittäisten palvelujen tasolla etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

11 Kuntalaisten mielipiteet kunnallisten palvelujen hoidosta 2011 (%, N= ) Kirjastopalvelut Kierrätystoiminta Jätehuolto Liikunta-, urheilu- ym. vapaa-aikapalvelut Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kansalais- ja työväenopisto Kulttuuripalvelut Kunnallistekniikka Terveyskeskuslääkärin vastaanotto Hammashoito Sairaala Ympäristön siisteys Peruskoulun luokat 1 6 Lasten päivähoito Esiopetus Äitiys- ja lastenneuvola Peruskoulun luokat 7 9 Teiden ja katujen hoito Lukio Kouluterveydenhuolto Perheneuvola Joukkoliikennepalvelut Ammatilliset oppilaitokset Rakennusvalvonta Oppilaiden koulukuljetus Kaavoitus Kunnallinen tonttitarjonta Aamu- tai iltapäivätoiminta Nuorisotilat Vanhusten palveluasuminen Vanhusten kotipalvelu Erityisopetus Kotisairaanhoito Kunnallinen asuntotarjonta Oppilashuolto Terveyskeskuksen vuodeosasto Vanhusten laitoshoito Vammaisten palvelut Mielenterveyspalvelut Toimeentulotuki Päihdehuolto Lapsiperheiden kotipalvelu % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % hyvin keskinkert huonosti ei osaa sanoa

12 Tiivistys keskeisimmistä tuloshavainnoista sosiaalipalveluiden osalta: Palvelujen käyttö on vähäistä Palvelut arvioidaan pääsääntöisesti hyvin tärkeiksi Palvelun hoitoa ja saavutettavuutta hyvänä pitävien osuudet jäävät valtaosin melko mataliksi, mikä johtuu pitkälti vähäisestä käytöstä Palveluista yli puolen arviot ovat muuttuneet kriittisemmiksi vuodesta 2008, suurimmat negatiiviset muutokset ovat nähtävissä vanhuspalveluissa Lähes puolet palveluista saa keskimääräistä kriittisemmän arvion palvelujen hoidossa ja saavutettavuudessa Arviot saavutettavuudesta ovat hyvin samansuuntaisia palvelujen hoitoarvioiden kanssa etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

13 Arviot sosiaalipalvelujen hoidosta 2008 ja Keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettuna pidetään. Lasten päivähoito 3,69 3,67 Perheneuvola 3,51 3,50 Vammaisten palvelut 3,07 3,08 Vanhusten palveluasuminen 3,18 3,07 Vanhusten kotipalvelu 3,14 3,05 Päihdehuolto 2,89 2,92 Toimeentulotuki 2,97 2,91 Vanhusten laitoshoito 2,85 2,99 Lapsiperheiden kotipalvelu 2,65 2,71 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 keskiarvot asteikolla ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 / huhtikuu 2012 / mps

14 Tiivistys keskeisimmistä tuloshavainnoista terveyspalveluiden osalta: Palvelujen käyttö vaihtelee suuresti palvelujen välillä. Palvelut arvioidaan pääsääntöisesti hyvin tärkeiksi. Palvelun hoitoa hyvänä pitävien osuudet vaihtelevat käyttöyleisyyden tapaan; vain sairaan-/terveyshoitajan vastaanottopalvelut saavuttivat enemmistön tyytyväisyyden. Huonosti hoidettujen osuudet ovat selvästi suurimpia terveyskeskuksen lääkäripalvelujen ja hammashoidon kohdalla. Kuudessa yhdeksästä palvelusta kriittisyys on lisääntynyt ajanjaksolla , eniten hammashoidossa. Arviot saavutettavuusarvioiden ajallisesta muutoksesta ovat samansuuntaisia palvelujen hoitoarvioiden kanssa etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

15 Arviot terveyspalvelujen hoidosta 2008 ja Keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettuna pidetään. Äitiys- ja lastenneuvola 3,86 3,83 Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto 3,70 3,64 Sairaala 3,56 3,57 Kouluterveydenhuolto 3,39 3,44 Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto 3,38 3,33 Hammashoito 3,36 3,28 Kotisairaanhoito 3,31 3,26 Terveyskeskuksen vuodeosasto 3,08 3,05 Mielenterveyspalvelut 2,84 2,89 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 keskiarvot asteikolla ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 / huhtikuu 2012 / mps

16 Tiivistys keskeisimmistä tuloshavainnoista koulutuspalveluiden osalta: Palvelujen käyttäneiden osuudet ovat yleisesti ottaen melko vähäisiä. Palvelut arvioidaan pääsääntöisesti hyvin tärkeiksi. Palvelun hoitoa hyvänä pitävät ovat vähemmistönä kaikissa palveluissa. Palvelujen hoitoa hyvänä pitävien osuudessa on yleisellä tasolla nähtävissä yleensä vain parin prosenttiyksikön suuruisia muutoksia puoleen tai toiseen. Kaikissa koulutuspalveluissa arviot palvelun hoidosta ovat keskimääräistä positiivisempia (ts. ylittävät kriittisen arvon 3). Esiopetus sekä peruskoulun alaluokat ovat saaneet parhaimmat arviot ja oppilashuolto heikoimman. Palvelujen saavutettavuutta arvioidaan positiivisemmin kuin palvelujen hoitoa; ajalliset muutokset ovat pieniä etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

17 Arviot koulutuspalvelujen hoidosta 2008 ja Keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettuna pidetään. Esiopetus Peruskoulun luokat 1-6 Lukio Peruskoulun luokat 7-9 3,85 3,79 3,79 3,77 3,71 3,72 3,68 3,67 Ammatilliset oppilaitokset Oppilaiden koulukuljetus Aamu- tai iltapäivätoiminta Erityisopetus Oppilashuolto 3,52 3,54 3,49 3,41 3,33 3,35 3,33 3,32 3,17 3,25 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 keskiarvot asteikolla ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 / huhtikuu 2012 / mps

18 Tiivistys keskeisimmistä tuloshavainnoista sivistyspalveluiden osalta: Palvelujen käyttäneiden osuudet vaihtelevat eri palveluissa suuresti; eniten käytetty palvelu on kirjastopalvelut. Palvelujen tärkeysarviot vaihtelevat sivistys- ja kulttuuripalveluissa enemmän kuin sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluissa; tärkeinä pitävien osuus vaihtelee palveluittain 66-85%. Kuntalaiset ovat pääosin kohtuullisen tyytyväisiä sivistys- ja kulttuuripalvelujen hoitoon. Kaikissa palveluissa arviot ovat keskimääräistä positiivisempia. Tyytyväisimpiä kuntalaiset ovat kirjastopalvelujen hoitoon. Tyytyväisyys on noussut kaikissa palveluissa vuodesta 2008, eniten kulttuuripalveluissa. Saavutettavuutta hyvänä pitävien osuudet ovat kaikissa palveluissa pienempiä kuin tyytyväisten osuudet. Saavutettavuusarviot ovat pysyneet varsin stabiilina vuodesta 2008, poikkeuksena kulttuuripalvelujen arvion selvä parantuminen sekä nuorisotilojen arvion painuminen hienokseltaan kriittisen arvon puolelle etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

19 Arviot sivistyspalvelujen hoidosta 2008 ja Keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettuna pidetään. Kirjastopalvelut 4,16 4,19 Kansalais- ja työväenopisto 3,86 3,87 Liikunta-, urheilu- ym. vapaa-aikapalvelut 3,75 3,79 Kulttuuripalvelut 3,69 3,75 Nuorisotilat 3,12 3,13 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 keskiarvot asteikolla

20 Tiivistys keskeisimmistä tuloshavainnoista teknisten palveluiden osalta: Palvelujen käyttäneiden osuudet vaihtelevat eri palveluissa suuresti; eniten käytettyjä palveluita ovat kierrätys ja jätehuolto, vähiten käytettyjä kunnallinen asunto- ja tonttitarjonta. Palvelujen tärkeysarviot vaihtelevat melko suuresti; palveluittain 70-92%. Tyytyväisyysarviot vaihtelevat käytön yleisyyden tapaan merkittävästi; kuntalaiset ovat tyytyväisimpiä jätehuoltoon ja kierrätykseen, kriittisimpiä joukkoliikennepalveluihin sekä teiden ja katujen hoitoon. Tyytyväisyys on laskenut eniten rakennusvalvonnan ja kunnallistekniikan kohdalla. Muutoin arviot ovat pysyneet lähes stabiilina vuodesta Saavutettavuusarviot ovat pysyneet varsin stabiilina vuodesta Keskimääräistä kriittisemmin suhtaudutaan joukkoliikennepalveluiden ja kunnallisen asuntotarjonnan saavutettavuuteen etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

21 Arviot teknisten palvelujen hoidosta 2008 ja Keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettuna pidetään. Jätehuolto Kierrätystoiminta Kunnallistekniikka Ympäristön siisteys Rakennusvalvonta Kunnallinen tonttitarjonta Kaavoitus Kunnallinen asuntotarjonta Teiden ja katujen hoito Joukkoliikennepalvelut 2,84 2,83 3,34 3,32 3,37 3,30 3,19 3,20 3,15 3,14 3,06 3,02 2,97 2,98 3,61 3,55 3,81 3,83 3,79 3,80 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 keskiarvot asteikolla

22 Kunnallisia palveluja käyttäneet ovat yleensä tyytyväisempiä kuin ne, joilla ei ole omakohtaista kokemusta palvelusta etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

23 Palvelujen käyttäjien vs ei käyttäjien arvot kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hoidosta Keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettuna pidetään. Äitiys- ja lastenneuvola Lasten päivähoito Perheneuvola Sairaala Kouluterveydenhuolto Sair.hoitajan/terv.hoitajan vastaanotto Kotisairaanhoito Vanhusten palveluasuminen Vammaisten palvelut Vanhusten kotipalvelu Terveyskeskuksen vuodeosasto Päihdehuolto Toimeentulotuki Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto Vanhusten laitoshoito Mielenterveyspalvelut Lapsiperheiden kotipalvelu Hammashoito 3,62 3,55 3,95 3,35 3,96 3,28 3,75 3,24 3,63 3,20 3,73 3,14 3,84 3,04 3,31 3,02 3,52 3,00 3,42 2,96 3,43 2,90 3,22 2,95 2,90 2,86 3,40 2,94 2,84 2,76 3,39 2,67 3,29 2,61 3,50 4,13 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 keskiarvot asteikolla 1-5 ei-käyttäjät käyttäjät

24 Palvelujen käyttäjien vs ei käyttäjien arvot kunnallisten koulutus- ja sivistyspalvelujen hoidosta Keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettuna pidetään. Kirjastopalvelut Esiopetus Peruskoulun luokat 1 6 Lukio Kansalais- ja työväenopisto Peruskoulun luokat 7 9 Liikunta-, urheilu-ym vapaa-aikapalv. Ammatilliset oppilaitokset Kulttuuripalvelut Oppilaiden koulukuljetus Erityisopetus Aamu- tai iltapäivätoiminta Oppilashuolto Nuorisotilat 2,99 3,85 3,72 3,97 3,68 3,91 3,65 3,89 3,64 4,04 3,60 3,79 3,48 3,87 3,48 3,67 3,39 3,86 3,34 3,59 3,27 3,61 3,25 3,75 3,19 3,46 3,46 4,24 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 keskiarvot asteikolla 1-5 ei-käyttäjät käyttäjät

25 Palvelujen käyttäjien vs ei käyttäjien arvot kunnallisten teknisten palvelujen hoidosta Keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettuna pidetään. Kierrätystoiminta; paperit, lasit, paristot Jätehuolto 3,48 3,45 3,81 3,86 Kunnallinen tonttitarjonta Rakennusvalvonta Kunnallinen asuntotarjonta 3,24 3,19 3,16 3,06 2,99 3,46 Joukkoliikennepalvelut 2,53 3,00 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 keskiarvot asteikolla 1-5 ei-käyttäjät käyttäjät

26 Tuloksia palvelutyytyväisyydestä, palvelujen tärkeydestä ja saavutettavuudesta summamuuttujien (indeksien) tasolla

27 Tyytyväisyys-, tärkeys- ja saavutettavuusindeksien arvot 2011 yleisellä tasolla Palvelutyytyväisyys (1-5) 3,54 3,53 Palvelujen tärkeys (1-5) 4,41 4,40 Palvelujen saavutettavuus (1-3) 2,15 2,17 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 keskiarvot; mitä suurempi arvo, sitä positiivisempi arvio v v. 2008

28 Tyytyväisyysindeksien arvot yleisellä ja sektoritasolla 2008 ja 2011 Palv.tyyt. KOK.INDEKSI Tekniset palvelut 3,54 3,53 3,42 3,41 ~ ~ Sivistyspalvelut 3,85 3,89 +0,04 Koulutuspalvelut 3,64 3,63 ~ Terveyspalvelut 3,53 3,50-0,03 Sosiaalipalvelut 3,32 3,27-0,05 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 vuosi 2011 vuosi 2008

29 Tyytyväisyys-, tärkeys- ja saavutettavuusindeksien arvot 2011 yleisellä ja sektoritasolla 2011 KOKONAISINDEKSI 2,17 3,53 4,40 Sivistyspalvelut 2,33 3,89 4,13 Koulutuspalvelut 2,32 3,63 4,47 Terveyspalvelut 2,09 3,50 4,58 Tekniset palvelut 2,15 3,41 4,34 Sosiaalipalvelut 2,01 3,27 4,36 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Saavutettavuus (1-3) Tärkeys (1-5) Tyytyväisyys (1-5)

30 Kunnallisia palveluihin tyytyväisten, tärkeinä pitävien sekä saavutettavuutta hyvänä pitävien osuudet 2011 (%) PALVELUT YLEENSÄ Sosiaali Terveys Koulutus Sivistys Tekniset % vastanneista suhtautuu positiivisesti Saavutettavuutta hyvänä pitävät, % Tärkeinä pitävät, % Tyytyväiset, %

31 2011 Jakaumat palveluindeksien arvojen mukaan; arvo yli 3 (2): positiivisesti ja arvo alle 3 (2): kriittisesti suhtautuvat Tyytyväisyys: tyytyväiset, % neutraalit, % tyytymättömät, % N Yleinen 78 (-1) 4 18 (+1) Sosiaalipalvelut 54 (-1) (+1) 6127 Terveyspalvelut 66 (-1) (+1) Koulutuspalvelut 72 (-1) 15 (+1) Sivistyspalvelut 84 (+2) 10 (-1) 6 (-1) 9015 Tekniset palvelut 66 (-1) 11 (+1) 23 (0) Tärkeys: tärkeinä pitävät, % neutraalit, % ei-tärkeinä pitävät,% N Yleinen 97 (-1) 1 (+1) Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Saavutettavuus: hyvänä pitävät, % Keskink. pitävät% huonona pitävät, % N Yleinen (+1) 25 (-1) Sosiaalipalvelut 34 (-1) 32 (+1) Terveyspalvelut (+1) 32 (-1) Koulutuspalvelut (+3) 11 (-3) 9346 Sivistyspalvelut (+2) 10 (-2) 9707 Tekniset palvelut (+1) 22 (-1)

32 Kuntalaisten monet yksilöominaisuudet vaikuttavat palveluarvioihin Tyytyväisimpiä kunnallisiin palveluihin ovat tyypillisesti työelämän ulkopuolella olevat, vuotiaat, yksinasuvat, yli 20 vuotta nykyisessä kunnassa asuneet, eläkeläiset, ruotsinkieliset ja naiset. Palvelutyytyväisyydessä yleisesti ja eri sektoreilla esiintyvät äärierot erilaisten yksilöominaisuuksien suhteen Äärierojen merkittävyys: 0 (ei merkitseviä äärieroja) - **** (erittäin merkittäviä äärieroja). Suluissa mahdolliset muutokset vuodesta (* 0,04-0,10; **0,11-0,20; ***0,21-0,30; ****0,31-0,40; *****>0,40) * liitoskuntien tietoja ei muutettu Yleinen palvelutyytyväisyys Sosiaali- Terveys- Koulutus- Sivistys- Tekninen Sukupuoli * * 0 0 * 0 Ikä **** *** ***** *** **** ***** Äidinkieli ** (+) *** ** ** (+) * * (+) Koulutustaso ** ** (+) ** * ** (+) ** (-) Ammattiasema *** **** (+) **** ** *** **** Nykyinen työnantaja ** *** (+) ** (-) ** ** ** (-) Perhemuoto * *** * ** ** ** Kotitalouden nettotulot ** *** (+) *** (+) *** (+) ** (+) ** Asuinvuodet kunnassa* * * (-) * ** * ** Kodin sijainti * ** * (-) * * (-) ** (+) etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

33 Palveluarviot kuntatasolla tarkasteltuna

34 . Kuntien rakennetekijätkin vaikuttavat kuntalasten palveluarvioihin Kuntalaisten yleiseen palvelutyytyväisyyteen vuonna 2011 vaikuttaneita tekijöitä ovat erityisesti - kunnan työttömyysaste - taloudellinen huoltosuhde ja - lainakanta. Kuntalaisten palvelutyytyväisyyden voidaan näin todeta olevan sitä suurempaa, mitä vähemmän kunnassa on työttömyyttä, mitä suotuisampi taloudellinen huoltosuhde ja mitä vähemmän lainaa asukasta kohti, ts. mitä suotuisampi kunnan yleinen tilanne on etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

35 Kuntalaisten palvelutyytyväisyys-, saavutettavuus- ja tärkeysarviot kuntakokoluokituksen mukaan Keskiarvot asteikolla 1-5 (tyytyväisyys ja tärkeys) ja 1-3 (saavutettavuus). Kunnan kokoluokitus: Palvelutyytyväisyys Palvelujen saavutettavuus Palvelujen tärkeys N= KAIKKI 3,53 2,17 4, alle 5000 as. 3,62 2,22 4, as. 3,43 min 2,14 4, as. 3,63 max 2,24 max 4,42 max as. 3,54 2,17 4, as. 3,52 2,15 4, Yli as. 3,49 2,12 min 4, Ryhmien välinen erotus 0,20! 0,12 0,03

36 Kuntalaisten palvelutyytyväisyysarviot kuntakokoluokituksen mukaan 2008 ja Keskiarvot asteikolla 1-5 (N 2011 = ) Keskimääräistä pienemmät arvot punaisella, korkeammat sinisellä. Ääriarvot lihavoituina. Kunnan kokoluokitus: Muutos KAIKKI 3,54 3,53-0,01 alle 5000 as. 3,62 3,62 0, as. 3,46 3,43-0, as. 3,58 3,63 + 0, as. 3,47 3,54 + 0, as. 3,57 3,52-0,07 Yli as. 3,51 3,49-0,02 Vaihteluväli ja ryhmien välinen erotus 3,46-3,62 (0,16) 3,43 3,63 (0,20) + 0,04

37 Kuntalaisten palvelutyytyväisyys-, saavutettavuus- ja tärkeysarviot Paras-ARTTU luokituksen mukaan Keskiarvot asteikolla 1-5 (tyytyväisyys ja tärkeys) ja 1-3 (saavutettavuus). Suluissa ryhmän sisäiset äärierot. Paras-ARTTU luokitus: Palvelutyytyväisyys Palvelujen saavutettavuus Palvelujen tärkeys N= Kuntaliitoskunnat Syvenevän yhteistyön kunnat 3,51 min (3,35-3,75) 3,59 max (3,20-3,84) Muut kunnat 3,53 (3,31-3,92) 2,15 min (2,08-2,35) 2,20 max (2,06-2,31) 2,17 (2,10-2,39) 4,40 (4,37-4,46) 4,39 (4,26-4,50) 4,40 (4,27-4,56) Ryhmien välinen erotus 0,08 0,05 0,

38 Kuntalaisten palvelutyytyväisyysarviot Paras-ARTTU luokituksen mukaan Keskiarvot asteikolla 1-5. Paras-ARTTU luokitus: Muutos KAIKKI KUNNAT 3,54 3,53-0,01 Kuntaliitoskunnat 3,56 3,51-0,05 Syvenevän yhteistyön kunnat 3,57 3,59 + 0,02 Muut kunnat 3,48 3,53 + 0,05 Ryhmien välinen erotus 0,09 0,08

39 Kuntalaisten palvelutyytyväisyys-, saavutettavuus- ja tärkeysarviot tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan Keskiarvot asteikolla 1-5 (tyytyväisyys ja tärkeys) ja 1-3 (saavutettavuus). Tilastollinen kuntaryhmitys: Palvelutyytyväisyys Palvelujen saavutettavuus Palvelujen tärkeys N= Kaupunkimaiset kunnat 3,52 min 2,15 min 4, Taajaan asutut kunnat 3,58 max 2,20 max 4, Maaseutumaiset kunnat 3,53 2,18 4, Ryhmien välinen erotus 0,06 0,05 0,03

40 Kuntalaisten palvelutyytyväisyysarviot tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan 2008 ja Keskiarvot asteikolla 1-5, mitä suurempi arvo, sitä suurempi tyytyväisyys. Tilastollinen kuntaryhmitys: Muutos KAIKKI KUNNAT 3,54 3,53-0,01 Kaupunkimaiset kunnat 3,52 3,52 0,00 Taajaan asutut kunnat 3,54 3,58 + 0,04 Maaseutumaiset kunnat 3,57 3,53-0,03 Ryhmien välinen erotus 0,05 0,06 + 0,01

41 Kuntalaisten yleinen palvelutyytyväisyys ARTTU-tutkimuskunnissa v ja Keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä suurempi tyytyväisyys. (N=40) 2008: 3,20-3, : 3,20-3,92 4,00 3,80 3,60 3,403,20 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Varkaus Karkkila 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Pudasjärvi Sodankylä Äänekoski Juuka Kajaani Hamina Kirkkonummi Juuka Karkkila Mänttä-Vilppula* Varkaus Äänekoski Jyväskylä * Kajaani Lappeenranta * Hamina Hämeenlinna * Kitee 3,52 3,54 Sipoo Hirvensalmi Mänttä-Vilppula* Sodankylä Haukipudas Kotka Turku Vaasa Jyväskylä * Kitee Pudasjärvi Lappeenranta * Pello Oulu * Vimpeli Harjavalta KAIKKI Kuusamo Pori Kotka Vimpeli Kirkkonummi Turku Haukipudas Raasepori* KAIKKI Vaasa Oulu * Pori Salo * Halsua Hirvensalmi Uurainen Seinäjoki * 3,81 Kuopio Raasepori* Kemiönsaari* Seinäjoki * Hämeenlinna * Lempäälä Hollola Lieto Mustasaari Uurainen Salo * Lapua Vöyri* Siilinjärvi Halsua Kaikissa tutkimuskunnissa arvio kriittisen arvon 3 paremmalla puolella! Minimiarvo kuten 2008, mutta maksimiarvo parempi kuin vuonna 2008 Harjavalta Kuopio Sipoo Kemiönsaari Lempäälä Kuusamo Pello Mustasaari Lieto Hollola Vöyri* Siilinjärvi Lapua 3,92

42 Yleisarvio palvelujen saavutettavuudesta ARTTU-tutkimuskunnissa v Keskiarvot asteikolla 1-3; mitä suurempi arvo, sitä parempi saavutettavuus. 2008: 1,99-2, : 2,06-2,39 2,4 2,3 2,2 2,1 1,99 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 Varkaus Sipoo 2,5 2,4 2,3 2,2 2,06 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 Karkkila Kajaani Pudasjärvi Hämeenlinna * Jyväskylä * Sodankylä Äänekoski Kotka Lappeenranta * Mänttä-Vilppula* Vimpeli Juuka Turku Kirkkonummi Varkaus 2,15 Karkkila Hamina Kirkkonummi Hirvensalmi Juuka Kajaani Turku Kotka Äänekoski Lappeenranta * Jyväskylä * Pudasjärvi Oulu * Pori Sodankylä Haukipudas Kuopio Kuusamo Vaasa Vimpeli KAIKKI 2,17 Hamina Oulu * Kitee Uurainen Hirvensalmi Kuopio Haukipudas KAIKKI Halsua Seinäjoki * Vaasa Kemiönsaari Raasepori* Pori Salo * Sipoo Hollola Hämeenlinna * Pello Harjavalta Kitee Mänttä-Vilppula* Kemiönsaari* Lieto Raasepori* Uurainen Lempäälä Seinäjoki * Salo * Halsua Mustasaari Lapua Siilinjärvi Vöyri* Kaikissa tutkimuskunnissa arvio 2011 kriittisen arvon 2 paremmalla puolella! Sekä minimi- että maksimiarvo parempia kuin vuonna ,30 2,39 Hollola Kuusamo Mustasaari Harjavalta Pello Lempäälä Lieto Siilinjärvi Vöyri* Lapua

43 Palvelutyytyväisyys-indeksi, muutos Sipoo Lapua Pello Varkaus Hirvensalmi Kuusamo Kirkkonummi Karkkila Hollola Harjavalta Hamina Siilinjärvi Äänekoski Vaasa Lieto Kajaani Oulu Kuopio Haukipudas Turku Kemiönsaari* Pori KAIKKI Lempäälä Vöyri Mustasaari Kotka Juuka Seinäjoki* Kitee Vimpeli Raasepori* Jyväskylä* Lappeenranta* Mänttä-Vilppula* Sodankylä Uurainen Salo* Hämeenlinna* Halsua Pudasjärvi -0,40-0,30-0,20-0,10 0,00 0,10 0,20 0,30

44 ARTTU-kuntien luokittelu kuntalaisten palvelutyytyväisyysindeksien 2008 ja 2011 arvojen mukaan. PALVELU- TYYTYVÄISYYS KESKIMÄÄRÄISTÄ MATALAMPI 2008 KESKIMÄÄRÄISTÄ KORKEAMPI 2008 KESKIMÄÄRÄISTÄ MATALAMPI 2011 PARANTUNUT: Varkaus Kirkkonummi Karkkila Äänekoski* Kajaani* Hamina Haukipudas HEIKENTYNYT: Pudasjärvi Sodankylä Mänttä-Vilppula* Lappeenranta* Jyväskylä* Vimpeli Kitee Kotka Juuka ENNALLAAN: Turku Hämeenlinna* Raasepori* KESKIMÄÄRÄISTÄ KORKEAMPI 2011 Sipoo Pello Hirvensalmi Vaasa Oulu* Harjavalta PARANTUNUT: Lapua Kuusamo Kuopio* Lieto Hollola Siilinjärvi HEIKENTYNYT: Halsua Salo* Uurainen Seinäjoki* Mustasaari Vöyri* ENNALLAAN: Pori* Kemiönsaari* Lempäälä

45 Palvelutyytyväisyys, saavutettavuus ja tärkeys liitoskunnissa Keskiarvot, min- ja max-arvot asteikolla 1-5 (1-3); mitä suurempi arvo, sitä tyytyväisempi/tärkeämpi/paremmin saavutettavissa oleva. Palvelutyytyväisyys (asteikko 1-5) Palvelujen saavutettavuus (asteikko 1-3) Palvelujen tärkeys (asteikko 1-5) KAIKKI KUNNAT 3,53 2,17 4, Liitoskuntastatus: 5099 Keskusalueet 3,53 + 2,16 + 4, Reuna-alueet 3,45 2,12 4, Tasavahvat kunnat 3,47 2,15 4, Ryhmien välinen erotus 0,08 0,04 0,06 N= Keskusalue: Kunnanosa, joka selvästi muita liitoskumppaneita suurempia. Reuna-alue: Keskuskuntaa selvästi pienempi kunnanosa (ent. itsenäinen kunta) Tasavahva kunta: Kunta, jossa vaikeata osoittaa itsestään selvää keskuskuntaa vs. reuna-aluetta (Kemiönsaari, Mänttä-Vilppula) Tätä samaa luokitusta on käytetty myös ARTTU-tutkimuksessa Kuntaliitokset ja naisten edustus kuntien johdossa (Pikkala 2011).

46 Yksityisiä palveluja koskevia arvioita 2011

47 Yksityisten palvelujen käytön yleisyys 2008 ja 2011 Palvelua käyttäneet, % Palvelua Ei-käyttäneet, % Palvelua käyttäneet, lkm N Lääkäriasema Hammashoito Päivähoito Kotipalvelut Vanhusten palveluasuminen Vanhusten laitoshoito

48 Kuntalaisten arviot yksityisten palvelujen hoidon laadusta suhteessa vastaavaan kunnalliseen palveluun Vastausten %-jakaumat. Suluissa käyttäjien %-osuudet Yksityisen palvelun laatu on suhteessa vastaavaan kunnalliseen: huonompi vastaava parempi eos N Lääkäriasema (74) Hammashoito (68) Vanhusten (51) palveluasuminen Kotipalvelut (50) Vanhusten (33) laitoshoito Päivähoito (55)

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011 Kuntalaisten mielipiteet kuntaliitoksista ARTTU-tutkimuskunnissa loka-joulukuussa 11 ARTTU-Kuntalaiskysely 11 Otos 28 100, vastanneita 11 268 (40%) Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa Jouko Mehtäläinen, Hannu Jokinen, Jouni Välijärvi Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 18 Jyväskylän yliopisto TEKIJÄ Jouko Mehtäläinen

Lisätiedot

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 Alavus Kuortane Lehtimäki Töysä Ähtäri Parempaa perheelle hanke 2007-2009 2 SISÄLLYS 1 KYSELYN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSTEN PURKU 3 2 TULOKSET 4 2.1 Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat Peruspalvelujen tila - raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta 9/2014 osa I Kunnat Peruspalvelujen tila raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta I OSA Yhteenveto

Lisätiedot

Kansalaisbarometri 2011

Kansalaisbarometri 2011 Millaisena suomalaiset kokevat hyvinvointinsa? Mihin ollaan tyytyväisiä ja tyytymättömiä? Millaisina sosiaali- ja terveys palvelut koetaan? Millaisina osallistumis- ja vaikuttamis mahdollisuudet nähdään?

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Terhi Niittylahti Tiedustelut: Faiz Alsuhail 09 17 341 Päätoimittaja: Faiz Alsuhail Taitto: Marita Potila 2013 Tilastokeskus Working Papers -sarjan

Lisätiedot

Anna Hurmeranta, Jarkko Huovinen. Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa vuonna 2009

Anna Hurmeranta, Jarkko Huovinen. Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa vuonna 2009 Anna Hurmeranta, Jarkko Huovinen Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa vuonna 2009 2 Sisällysluettelo 1. Tutkimukset tavoite...3 2. Otoksen määrittelyä...3 3. Aineisto...4 4. Yhteenvetoa tuloksista...4

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V KL-Kustannus

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot