Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttänyt palvelua, % vastanneista"

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön yleisyys viimeisen 12 kuukauden aikana kuntalaiskyselyyn vastanneiden osalta ARTTU-kunnissa vuonna Palvelua käyttäneiden -osuudet yhteensä sekä kunnittaiset vaihteluvälit (). Käyttänyt palvelua, vastanneista Palvelua käyttäneiden lkm palvelua käyttäneiden -osuudet kunnittain: min-max Toimeentulotuki 4, ,0-7,1 Perheneuvola 4, ,0-9,5 Vammaisten palvelut 3, ,1 Vanhusten kotipalvelu 3, ,9-8,8 Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo) 2, ,5-5,8 Lastensuojelun palvelut 1, ,1 Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti) 1, ,7 Lapsiperheiden kotipalvelu 1, ,7 Päihdepalvelut 1, ,0 Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto ,7-90,4 Sairaan-/terveyshoitajan vastaanotto ,2-82,4 Hammashoito ,5-70,5 Sairaalahoito ,2-40,7 Kouluterveydenhuolto ,0-23,5 Äitiys- ja lastenneuvola ,6-26,1 Terveyskeskuksen vuodeosasto ,1 Mielenterveyspalvelut ,4-10,6 Kotisairaanhoito ,0-10,4

2 Liitetaulukko 2. Kuntalaisten mielipiteet sosiaali- ja terveyspalvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) vuonna Vastausten -jakaumat asteikolla 1-5: 1=palvelu hoidettu erittäin huonosti,, 5= erittäin hyvin, 0=ei osaa sanoa. Vastausvaihtoehto ei osaa sanoa mukana N 1 Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto Sairaan-/terveyshoitajan vastaanotto Hammashoito Äitiys- ja lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Sairaalahoito Kotisairaanhoito Terveyskeskuksen vuodeosasto Mielenterveyspalvelut Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo) Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti) Vanhusten kotipalvelu Lapsiperheiden kotipalvelu Perheneuvola Lastensuojelun palvelut Vammaisten palvelut Päihdepalvelut Toimeentulotuki Liitetaulukko 3. Kuntalaisten mielipiteet sosiaali- ja terveyspalvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) vuonna Vastausten -jakaumat asteikolla 1-5: 1=palvelu hoidettu erittäin huonosti,, 5= erittäin hyvin. Ilman vastausvaihtoehtoa ei osaa sanoa N 1 Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto Sairaan-/terveyshoitajan vastaanotto Hammashoito Äitiys- ja lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Sairaalahoito Kotisairaanhoito Terveyskeskuksen vuodeosasto Mielenterveyspalvelut Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo) Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti) Vanhusten kotipalvelu Lapsiperheiden kotipalvelu Perheneuvola Lastensuojelun palvelut Vammaisten palvelut Päihdepalvelut Toimeentulotuki

3 Liitetaulukko 4. Kuntalaisten mielipiteet sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta/saavutettavuudesta vuonna Vastausten -jakaumat asteikolla 1-5: 1= saatavuus/saavutettavuus erittäin huono,, 5= saatavuus/saavutettavuus erittäin hyvä, 0=ei osaa sanoa. Vastausvaihtoehto ei osaa sanoa mukana N 1 Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto Sairaan-/terveyshoitajan vastaanotto Hammashoito Äitiys- ja lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Sairaalahoito Kotisairaanhoito Terveyskeskuksen vuodeosasto Mielenterveyspalvelut Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo) Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti) Vanhusten kotipalvelu Lapsiperheiden kotipalvelu Perheneuvola Lastensuojelun palvelut Vammaisten palvelut Päihdepalvelut Toimeentulotuki Liitetaulukko 5. Kuntalaisten mielipiteet sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta/saavutettavuudesta vuonna Vastausten -jakaumat asteikolla 1-5: 1= saatavuus/saavutettavuus erittäin huono,, 5= saatavuus/saavutettavuus erittäin hyvä. Ilman vastausvaihtoehtoa ei osaa sanoa N 1 Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto Sairaan-/terveyshoitajan vastaanotto Hammashoito Äitiys- ja lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Sairaalahoito Kotisairaanhoito Terveyskeskuksen vuodeosasto Mielenterveyspalvelut Vanhusten palveluasuminen (esim. palvelutalo) Vanhusten laitoshoito (esim. vanhainkoti) Vanhusten kotipalvelu Lapsiperheiden kotipalvelu Perheneuvola Lastensuojelun palvelut Vammaisten palvelut Päihdepalvelut Toimeentulotuki

4 Liitetaulukko 6. Kuntalaisten arviot sosiaali- ja terveyspalvelujen hoidosta sekä saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-kunnissa Niiden osuudet, jotka pitävät palvelua hyvin hoidettuna sekä palvelun saatavuutta ja saavutettavuutta hyvänä (). (suluissa - osuudet ilman eos-vastauksia). Käyttö vastanneista Hyvin hoidettu, kaikki ml eos (suluissa pl eos) palvelua käyttäneet Saatavuus ja saavutettavuus hyvä, kaikki palvelua ml eos käyttäneet (suluissa pl eos) Sairaan-/terveydenhoitajan (72) (55) 58 vastaanotto Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto (61) (38) Sairaalahoito (68) (58) Hammashoito (64) (39) Äitiys- ja lastenneuvola (76) (73) Kouluterveydenhuolto (63) (63) Kotisairaanhoito 4,8 15 (45) (41) Terveyskeskuksen vuodeosasto 5,4 14 (42) (41) Mielenterveyspalvelut 5,3 11 (37) 61 8 (32) Perheneuvola 4,0 13 (48) (45) Vanhusten kotipalvelu 3,4 11 (32) (32) Vanhusten palveluasuminen 2,2 13 (38) (32) Vanhusten laitoshoito 1,5 14 (29) (27) Vammaisten palvelut 3,5 11 (39) 55 9 (37) Toimeentulotuki 4,9 9 (32) 39 7 (30) Päihdepalvelut 1,1 6 (30) 54 5 (28) Lapsiperheiden kotipalvelu 1,1 5 (23) 47 4 (21) Lastensuojelun palvelut 1,9 7 (28) 44 6 (30) N Liitetaulukko 7. Kuntalaisten arviot sosiaali- ja terveyspalvelujen hoidosta ja saatavuudesta / saavutettavuudesta ARTTU2-kunnissa käyttökokemuksen mukaan Keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettu ja sitä parempi saatavuus/saavutettavuus. (Ilman eosvastauksia). Palvelujen hoito Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ei-käyttäjät käyttäjät ei-käyttäjät käyttäjät Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto 3,36 4,05 3,20 3, Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto 3,00 3,77 2,74 3, Sairaalahoito 3,51 4,07 3,45 3, Hammashoito 2,86 3,99 2,53 3, Äitiys- ja lastenneuvola 3,81 4,33 3,78 4, Kouluterveydenhuolto 3,48 3,93 3,56 3, Kotisairaanhoito 3,16 4,13 3,13 3, Terveyskeskuksen vuodeosasto 3,10 3,83 3,09 3, Mielenterveyspalvelut 2,95 3,67 2,86 3, Perheneuvola 3,30 4,01 3,26 3, Vanhusten kotipalvelu 2,91 3,55 2,93 3, Vanhusten palveluasuminen 3,14 3,54 2,92 3, Vanhusten laitoshoito 2,91 3,34 2,80 3, Vammaisten palvelut 3,15 3,61 3,13 3, Toimeentulotuki 2,98 3,09 2,91 3, Päihdepalvelut 2,99 3,59 2,94 3, Lapsiperheiden kotipalvelu 2,77 3,44 2,68 3, Lastensuojelun palvelut 2,93 3,19 2,96 3, N

5 Liitetaulukko 8. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitoa ja palvelujen saatavuutta/saavutettavuutta koskevien arvioiden korrelaatiot yksittäisten palvelujen tasolla Palvelut sektoreittain ja palvelun saaman korrelaation suuruuden mukaisessa järjestyksessä. Kaikki korrelaatiot erittäin merkitsevällä tasolla. Palvelun hoidon sekä saatavuuden ja saavutettavuuden väliset korrelaatiot 2015: Mielenterveyspalvelut.77** Kotisairaanhoito.75** Terveyskeskuksen vuodeosasto.73** Hammashoito.70** Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto.68** Kouluterveydenhuolto.67** Äitiys- ja lastenneuvola.65** Sairaalahoito.64** Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto.64** Lapsiperheiden kotipalvelu.80** Toimeentulotuki.79** Vanhusten kotipalvelu.77** Vammaisten palvelut.74** Päihdepalvelut.73** Perheneuvola.72** Lastensuojelun palvelut.71** Vanhusten palveluasuminen.68** Vanhusten laitoshoito..68**

6 Taulukko 9. Tyytyväisyys- ja saavutettavuusarviot sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisindeksien tasolla 2015: Positiivisesti, neutraalisti ja kriittisesti suhtautuvien osuudet vastanneista Jakaumat indeksien arvojen mukaan; arvo yli 3: positiivisesti ja arvo alle 3: kriittisesti suhtautuvat Palvelutyytyväisyys tyytyväiset, neutraalit, tyytymättömät, N Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Saatavuus/saavutettavuus hyvänä pitävät, keskinkertaisena huonona pitävät, N pitävät, Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Taulukko 10. Kooste kuntalaisten palvelutyytyväisyys-, saavutettavuusarvioista sosiaali- ja terveyspalveluissa kuntakoon, Tilastokeskuksen tilastollisen kuntaryhmityksen sekä liitosstatuksen mukaan tarkasteltuna Keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi indeksin arvo, sitä suurempi palvelutyytyväisyys/saavutettavuus. Kunnan kokoluokitus: Palvelutyytyväisyys Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Terveys- Sosiaali- Terveys- Sosiaali- KAIKKI 3,83 3,23 3,37 3, Kuntakoko: alle 5000 as. 3,94 3,49 3,62 3, as. 4,03 3,50 3,67 3, as. 3,85 3,36 3,44 3, as. 3,94 3,28 3,52 3, as. 3,76 3,10 3,20 2, Yli as. 3,74 3,08 3,25 2, Tilastollinen kuntaryhmitys: Kaupunkimaiset kunnat 3,79 3,13 3,29 2, Taajaan asutut kunnat 3,88 3,33 3,49 3, Maaseutumaiset kunnat 3,94 3,49 3,59 3, Muutosluokitus: Kuntaliitoskunnat 3,79 3,16 3,27 2, Muut kunnat 3,86 3,27 3,44 3, N=

7 Liitetaulukko 11. Kuntalaisten tyytyväisyys sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitoon sekä saatavuuteen ja saavutettavuuteen ARTTU2-tutkimuskunnissa erilaisten yksilöominaisuuksien mukaan tarkasteltuna Palvelutyytyväisyys- sekä saatavuus- ja saavutettavuusindeksien keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä suurempi tyytyväisyys/sitä parempi saatavuus ja saavutettavuus Palvelutyytyväisyys Saatavuus ja saavutettavuus Sosiaali- Terveys- Sosiaali- Terveys- KAIKKI 3,23 3,83 3,06 3,37 Sukupuoli: mies 3,28 3,80 3,17 3,39 nainen 3,19 3,86 2,97 3,35 Ikä: v 3,20 3,59 3,09 3, v 3,26 3,73 3,14 3, v 3,16 3,74 3,05 3, v 3,10 3,72 2,96 3, v 3,24 3,89 3,00 3, v 3,40 4,04 3,18 3,54 Äidinkieli: suomi 3,21 3,82 3,04 3,36 ruotsi 3,47 3,95 3,22 3,52 Koulutus: kansa-/peruskoulu 3,32 3,95 3,14 3,49 ylioppilas, ammattikoulu/ kurssi 3,21 3,73 3,06 3,33 opisto- tai koulutason tutkinto 3,10 3,83 2,94 3,31 alempi korkeakoulu-/amk-tutkinto 3,19 3,78 3,09 3,34 ylempi korkeakoulututkinto 3,31 3,83 3,08 3,58 jokin muu 3,49 3,87 3,15 3,40 Ammattiasema: johtava asema 3,38 3,83 3,19 3,67 ylempi tai alempi toimihenkilö 3,19 3,77 2,97 3,32 työntekijä 3,18 3,75 3,06 3,29 yrittäjä, maatalousyrittäjä 3,23 3,75 3,07 3,35 opiskelija 3,14 3,60 3,01 3,29 hoitaa lapsia/omaista/kotia 3,36 3,94 3,19 3,57 työtön tai lomautettu 3,10 3,62 2,98 3,21 eläkeläinen 3,29 3,97 3,08 3,46 Nykyinen työnantaja: yritys 3,22 3,72 3,12 3,30 oma yritys, itse työllistynyt 3,22 3,79 3,05 3,37 järjestö, yhdistys tms. 3,37 3,74 3,08 3,32 valtio tai muu julkinen 3,18 3,80 2,97 3,32 kunta tai kuntayhtymä, 3,17 3,83 3,02 3,35 kunnan yhtiö tai liikelaitos 2,99 3,76 2,72 3,20 ei työelämässä 3,25 3,90 3,06 3,42 Perhemuoto: Asuu yksin 3,23 3,82 3,05 3,39 2+ aikuista ei alaikäisiä 3,16 3,84 3,02 3,34 2+ aikuista, on alaikäisiä 3,33 3,83 3,15 3,43 1 aikuinen, on alaikäisiä 3,28 3,73 3,09 3,35 Kotitalouden nettotulot: alle 500 e/kk 3,00 3,48 2,77 3, e/kk 3,28 3,85 3,14 3, e/kk 3,23 3,84 3,06 3, e/kk 3,26 3,85 3,08 3, e/kk 3,18 3,82 3,02 3, e/kk 3,19 3,83 3,06 3,32 yli 5000 e/kk 3,31 3,83 3,09 3,38 Kodin sijainti: kuntakeskusta 3,84 3,24 3,09 3,39 lähiö, reuna-alue 3,79 3,19 2,99 3,31 haja-asutusalue 3,89 3,29 3,14 3,46 Kunnassa asuinaika: alle vuoden 3,87 3,22 3,19 3, vuotta 3,77 3,36 3,11 3, vuotta 3,81 3,18 3,07 3, vuotta 3,80 3,19 3,06 3, vuotta 3,80 3,17 3,01 3,37 yli 20 vuotta / aina 3,85 3,23 3,05 3,37 Mitä puoluetta äänestäisi: KOK 3,29 3,89 3,14 3,43 PS 3,17 3,68 3,00 3,22

8 RKP 3,48 3,98 3,30 3,57 KESK 3,39 3,94 3,22 3,50 KD 3,38 3,93 3,18 3,53 SDP 3,18 3,92 3,05 3,41 VAS 3,00 3,72 2,80 3,21 VIHR 3,13 3,75 2,89 3,28 Muu puolue/ryhmittymä 3,18 3,55 2,94 3,31 Ei halua sanoa/eos/ei äänestä 3,10 3,72 2,95 3,27 N (max)= Liitetaulukko 12. Kuntalaisten arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) sekä palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU-kunnissa vuonna 2015: Vaihteluita eniten selittävät yksilöominaisuudet. (ryhmien välinen ero tyytyväisyysindeksin arvojen välillä vähintään 0,10) Palvelutyytyväisyys Tyytyväisimmät: Vähiten tyytyväiset: PT: Ikä 70+ vuotta vuotta Puoluekannatus RKP jokin muu puolue Ammattiasema eläkeläinen opiskelija Kotitalouden nettotulot yli 500 e/kk alle 500 e/kk Koulutus kansa-/peruskoulu ylioppilas, ammattikoulu tai kurssi Asuinaika nykyisessä kunnassa 1-2 vuotta vuotta Nykyinen työnantaja ei työelämässä yritys Äidinkieli ruotsi suomi Perhemuoto 2+ aikuista, ei alaikäisiä lapsia 1 aikuinen, on alaikäisiä lapsia Kodin sijainti haja-asutusalue lähiö, kunnan reuna-alue PT: Puoluekannatus RKP VAS Nykyinen työnantaja järjestö, yhdistys tms. kunnan yhtiö tai liikelaitos Kotitalouden nettotulot yli 5000 e/kk alle 500 e/kk Ikä 70+ vuotias vuotias Ammattiasema johtava asema työtön tai lomautettu Äidinkieli ruotsi suomi Perhemuoto 2+ aikuista, ei alaikäisiä lapsia 1 aikuinen, on alaikäisiä lapsia Koulutus kansa-/peruskoulu, opisto- tai koulutason tutkinto ylempi korkeakoulututkinto Asuinaika nykyisessä kunnassa alle 1 vuotta 1-2 vuotta Kodin sijainti haja-asutusalue lähiö, kunnan reuna-alue Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Positiivisimmin arvioivat: Vähiten positiivisesti arvioivat: PS: Ammattiasema johtava asema työtön tai lomautettu Puoluekannatus RKP VAS Ikä 70+ vuotta vuotta Koulutus ylempi korkeakoulututkinto opisto- tai koulutason tutkinto Kotitalouden nettotulot e/kk alle 500 e/kk Nykyinen työnantaja ei työelämässä kunnan yhtiö tai liikelaitos Äidinkieli ruotsi suomi Kodin sijainti haja-asutusalue lähiö, kunnan reuna-alue Asuinaika nykyisessä kunnassa alle 1 vuotta 6-10 vuotta PS: Puoluekannatus RKP VAS Nykyinen työnantaja yritys kunnan yhtiö tai liikelaitos Kotitalouden nettotulot e/kk alle 500 e/kk Ikä 70+ vuotta vuotta Ammattiasema johtava asema, hoitaa lapsia/kotia ylempi tai alempi toimihenkilö, työtön tai lomautettu Koulutus kansa-/peruskoulu, opisto- tai koulutason tutkinto Sukupuoli mies nainen Äidinkieli ruotsi suomi Asuinaika nykyisessä kunnassa alle 1 vuotta vuotta Kodin sijainti haja-asutusalue lähiö, kunnan reuna-alue Perhemuoto 2+ aikuista, on alaikäisiä lapsia 2+ aikuista, ei alaikäisiä lapsia

9 Liitetaulukko 13. Kuntalaisten tyytyväisyys sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitoon sekä saatavuuteen ja saavutettavuuteen ARTTU2-tutkimuskunnissa vuonna Palvelutyytyväisyys- sekä saatavuus- ja saavutettavuusindeksien keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä suurempi tyytyväisyys/sitä parempi saatavuus ja saavutettavuus Terveyspalvelut Palvelutyytyväisyys Sosiaalipalvelut Saatavuus ja saavutettavuus Terveys- Sosiaalipalvelut palvelut Askola 4,00 3,62 3,67 3,39 Espoo 3,89 3,32 3,48 3,00 Hattula 4,27 3,45 3,93 3,55 Hirvensalmi 3,59 3,47 3,09 3,31 Hollola 4,25 3,53 4,04 3,42 Hämeenkoski* 4,33 3,69 4,18 3,69 Hämeenlinna * 3,83 3,08 3,37 2,92 Inari 3,95 3,48 3,57 3,32 Jalasjärvi* 4,01 3,33 3,65 3,42 Jyväskylä * 3,74 3,19 3,19 2,96 Kankaanpää 3,77 3,22 3,42 3,13 Keitele 4,12 3,78 3,94 3,61 Kemiönsaari* 3,95 3,67 3,54 3,39 Keuruu 3,80 3,25 3,39 3,29 Kokkola 3,93 3,35 3,43 3,11 Kotka 3,59 3,04 3,01 2,88 Kurikka 3,84 3,29 3,45 3,30 Kuusamo 3,97 3,59 3,61 3,46 Lappeenranta * 3,65 3,02 3,02 2,74 Lempäälä 4,10 3,43 3,75 3,41 Liperi 3,69 3,34 3,25 3,15 Mikkeli 3,86 3,18 3,27 2,91 Mustasaari 3,91 3,61 3,50 3,42 Nivala 3,75 3,10 3,33 3,01 Oulu * 3,64 3,01 3,11 2,80 Paltamo 3,63 3,12 3,15 2,97 Parkano 3,89 3,48 3,63 3,27 Petäjävesi 4,02 3,54 3,70 3,37 Pudasjärvi 3,91 3,42 3,42 3,05 Raasepori* 3,72 3,03 3,32 2,83 Raisio 3,81 3,07 3,32 3,15 Rautalampi 4,05 3,30 3,84 3,23 Salo * 3,87 3,04 3,35 2,85 Sipoo 4,07 3,63 3,60 3,37 Säkylä 4,44 3,40 4,36 3,43 Tampere 3,76 3,00 3,24 2,80 Tornio 3,85 3,29 3,24 3,08 Turku 3,73 2,95 3,25 2,78 Vaasa 3,71 3,28 3,09 3,08 Vantaa 3,68 3,02 3,20 2,93 Vimpeli 3,53 3,60 3,08 3,29 Vöyri * 4,19 3,63 3,90 3,53 KAIKKI 3,83 3,23 3,37 3,06 min-max 3,53-4,44 2,95-3,78 3,01-4,36 2,74-3,69

10 Liitetaulukko 14. Yksityisten palvelujen käytön yleisyys ARTTU-kuntalaiskyselyyn vastanneiden keskuudessa vuonna 2015 (). Palvelua käyttäneet, Palvelua ei käyttäneet, Palvelua käyttäneet, lkm Lääkäripalvelut Hammashoito Kotipalvelu Vanhusten palveluasuminen Vanhusten laitoshoito N Liitetaulukko 15. Kuntalaisten arviot yksityisten palvelujen laadusta suhteessa vastaavaan kunnalliseen palveluun ARTTU-kunnissa vuonna Vastausten -jakaumat. Yksityisen palvelun laatu on suhteessa vastaavaan kunnalliseen: parempi yhtä hyvä huonompi eos N Lääkäripalvelut Hammashoito Vanhusten palveluasuminen Kotipalvelu Vanhusten laitoshoito Liitetaulukko 16. Kuntalaisten arviot yksityisten palvelujen laadusta suhteessa vastaavaan kunnalliseen palveluun ARTTU-kunnissa vuonna Tarkastelu sen mukaan onko itse käyttänyt yksityistä palvelua viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastausten -jakaumat. Yksityistä palvelua viimeisen 12 kk:n aikana käyttäneiden () arviot yksityisestä palvelusta Ne, jotka eivät käyttäneet yksityistä palvelua viimeisen 12 kk:n aikana () parempi yhtä huonompi eos N parempi yhtä huonompi eos N hyvä hyvä Lääkäripalvelut Hammashoito Kotipalvelu Vanhusten palveluasuminen Vanhusten laitoshoito Liitetaulukko 17. Sekä kunnallista että yksityistä palvelua käyttäneiden arviot vastaavasta palvelusta kunnallisella ja yksityisellä puolella ARTTU-kunnissa vuonna Yksityisen palvelun laatu on suhteessa Kunnallinen palvelu on hoidettu: vastaavaan kunnalliseen: N= huonompi yhtä hyvä parempi eos huonosti (1+2) ei hyvin, ei huonosti (3) hyvin (4+5) eos Lääkäripalvelut Hammashoito Kotipalvelu * Vanhusten palveluasuminen Vanhusten laitoshoito * vertailu tehty kunnallisen vanhusten kotipalvelun kanssa Liitetaulukko 18. Sekä kunnallista että yksityistä palvelua käyttäneiden arviot kunnallisesta palvelusta ARTTU-kunnissa vuonna Tarkastelukohteina lääkäri- ja hammashoitopalvelut. (Luokittelu arviointiasteikolla 1-5: arvo yli 3=positiivinen arvio, arvo 3=neutraali arvio ja arvo alle 3=negativiinen arvio) negatiivinen arvio neutraali arvio positiivinen arvio Lääkäripalvelut: Palvelujen hoito (pl vaihtoehto eos) Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Hammashoito: Palvelujen hoito (pl vaihtoehto eos) Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus N=

11

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne Pekola-Sjöblom Tiedote

Lisätiedot

On parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia kunnallisia palveluja

On parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia kunnallisia palveluja Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kysymysmuotoilu: Mitä mieltä olet seuraavista oman kuntasi päätöksentekoon ja päättäjiin liittyvistä väittämistä? Arvioi väittämiä asteikolla

Lisätiedot

Mahdollisuus valita kunnan järjestämä verorahoitteinen palvelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä.

Mahdollisuus valita kunnan järjestämä verorahoitteinen palvelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä. Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kysymysmuotoilu: Monissa kunnissa on käynnissä palveluihin liittyviä uudistuksia. Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita oman kuntasi näkökulmasta?

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

Palvelujen käyttäjien ottaminen mukaan kunnan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen

Palvelujen käyttäjien ottaminen mukaan kunnan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kysymysmuotoilu: Monissa kunnissa on käynnissä palveluihin liittyviä uudistuksia. Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita oman kuntasi näkökulmasta?

Lisätiedot

Palvelujen säilyminen kunnan järjestämänä

Palvelujen säilyminen kunnan järjestämänä Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kysymysmuotoilu: Monissa kunnissa on käynnissä palveluihin liittyviä uudistuksia. Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita oman kuntasi näkökulmasta?

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 950 kuntalaista (18v

Lisätiedot

Päättäjätutkimus 2015

Päättäjätutkimus 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kuntapäättäjien mielipiteet - Jäsenmäärältään pienemmästä ja suuremmasta valtuustosta - Valtuuston valitsemasta ja suoralla vaalilla valittavasta pormestarista. Päättäjätutkimus 2015

Lisätiedot

Pikakatsaus kuntavaalituloksiin ARTTU2-kuntien vinkkelistä

Pikakatsaus kuntavaalituloksiin ARTTU2-kuntien vinkkelistä Kuntavaalit 2017: Pikakatsaus kuntavaalituloksiin ARTTU2-kuntien vinkkelistä ARTTU2-kuntaseminaari 24.5.2017 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö Valtuustokoot: Vaaleissa valittujen valtuutettujen

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015

Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015 Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Postikyselyn toteutusajankohta:

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Kuntalaisten mielipiteitä ja mielikuvia kunnasta ARTTU2-ohjelman tietoisku Kuntamarkkinoilla to 10.9.2015 klo 9.00-9.45

Kuntalaisten mielipiteitä ja mielikuvia kunnasta ARTTU2-ohjelman tietoisku Kuntamarkkinoilla to 10.9.2015 klo 9.00-9.45 Kuntalaisten mielipiteitä ja mielikuvia kunnasta ARTTU2-ohjelman tietoisku Kuntamarkkinoilla to 10.9.2015 klo 9.00-9.45 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011 Kuntalaisten mielipiteet kuntaliitoksista ARTTU-tutkimuskunnissa loka-joulukuussa 11 ARTTU-Kuntalaiskysely 11 Otos 28 100, vastanneita 11 268 (40%) Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tuloksia - kuntalaisten halukkuudesta mahdollisesti tarjottavaan kunnalliseen luottamustehtävään - kuntalaisten äänestysaikeista sekä arvioista erilaisten tekijöiden tärkeydestä

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2015

Kuntalaistutkimus 2015 Kuntalaistutkimus 2015 Tulosmaistiaisia kyselyn ennakkoaineistosta 29.5.2015 KUNTASEMINAARI 3.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö KUNTALAISTUTKIMUS 2015: Jatkoa ARTTU- ja KuntaSuomi 2004

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistuminen ja vaikuttaminen 15 Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=4) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2017

Kuntalaistutkimus 2017 Kuntalaistutkimus 2017 Ensimmäisiä maistiaisia kyselyn lopullisesta vastausaineistosta KUNTASEMINAARI 24.5.2017 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö ESITYKSEN SISÄLTÖ * Kyselyn toteutus ja vastausaktiivisuus

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2011

Kuntalaistutkimus 2011 Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta ARTTUtutkimuskunnissa 2011 sekä muutoksista 2008-2011. Marianne Pekola-Sjöblom tutkimuspäällikkö 26.4.2012 Laaja KUNTALAISKYSELY

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2011

Kuntalaistutkimus 2011 Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä ja osallistumisesta ARTTU-tutkimuskunnissa 2011 sekä muutoksista 2008-2011. ARTTU-alueseminaarit lokakuussa 2012 KUOPIO 26.10.2012 Marianne Pekola-Sjöblom

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2011

Kuntalaistutkimus 2011 Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten ja osallistumisesta ARTTUtutkimuskunnissa 2011 sekä muutoksista 2008-2011. ARTTU-alueseminaarit lokakuussa 2012 SEINÄJOKI 24.10.2012 Marianne Pekola-Sjöblom

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta sekä niihin liittyvistä muutoksista vuosina

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta sekä niihin liittyvistä muutoksista vuosina ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta sekä niihin liittyvistä muutoksista vuosina 2008-2011. Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö Kuntaliitto, Kuntakehitys

Lisätiedot

Kuntalaisten samaistuminen erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin

Kuntalaisten samaistuminen erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Kuntalaisten samaistuminen erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin - fokuksessa erityisesti maakuntasamaistuminen Kuntamarkkinat 12.9.2018

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiskysely 2017 Tuloksia käytettäessä viitattava lähteeseen: Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2017. Kuntalaisten palveluarvioita tarkastellessa

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiskysely 2017 Tuloksia käytettäessä viitattava lähteeseen: Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2017. Kuntalaisten palveluarvioita tarkastellessa

Lisätiedot

Miten Kuntaliitto evästää osallisuuden edistämiseen maakuntauudistuksessa?

Miten Kuntaliitto evästää osallisuuden edistämiseen maakuntauudistuksessa? Miten Kuntaliitto evästää osallisuuden edistämiseen maakuntauudistuksessa? Ota meidät osalliseksi Liitä lapsetkin listalle Aikuiset ota osille Oudoillekin oma ääni Erikoisille yhtälailla Esityksen diojen

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiskysely 2017 Tuloksia käytettäessä viitattava lähteeseen: Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2017. Kuntalaisten palveluarvioita tarkastellessa

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiskysely 2017 Tuloksia käytettäessä viitattava lähteeseen: Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2017. Kuntalaisten palveluarvioita tarkastellessa

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiskysely 2017 Tuloksia käytettäessä viitattava lähteeseen: Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2017. Kuntalaisten palveluarvioita tarkastellessa

Lisätiedot

Kriisikuntakriteerit ARTTU-kunnissa

Kriisikuntakriteerit ARTTU-kunnissa Kriisikuntakriteerit ARTTU-kunnissa Kuntien kriisikuntakriteerit 1 2 3 4 5 6 3K 1. Vuosikate 2. Lainat /asukas, 3. Kertynyt alijäämä 4. Tuloveroprosentti 5. Omavaraisuusaste 6. Suhteellinen velkaantuneisuus.

Lisätiedot

ARTTU2-tutkimusohjelma Kuntaseminaari Kuntatalo.

ARTTU2-tutkimusohjelma Kuntaseminaari Kuntatalo. ARTTU-tutkimusohjelma Kuntaseminaari.5.017 Kuntatalo. - Yhdenvertaiset palvelut - Kustannusten kasvun hillintä - kestävyysvajeen umpeenkurominen - kolme miljardia - kuntien sote-menot ovat nyt noin mrd.

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaisten näkemyksiä palvelujen järjestämistavoista Paras-uudistuksesta ja kuntaliitoksista Kuntaliitto / Kuntakehitys ja tutkimus Marianne

Lisätiedot

Työn imua hyvällä henkilöstöjohtamisella: Henkilöstö strategisena resurssina (HSR)-tutkimus Terttu Pakarinen

Työn imua hyvällä henkilöstöjohtamisella: Henkilöstö strategisena resurssina (HSR)-tutkimus Terttu Pakarinen Työn imua hyvällä henkilöstöjohtamisella: Henkilöstö strategisena resurssina (HSR)-tutkimus Terttu Pakarinen Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus Tutkimuksen tarkoitus ja hyöty Hyöty kunnille:

Lisätiedot

ARTTU2 Kuntalaistutkimus 2015: Aineistonkuvaus. 1. Yleistä. 2. Kyselyaineiston kuvaus

ARTTU2 Kuntalaistutkimus 2015: Aineistonkuvaus. 1. Yleistä. 2. Kyselyaineiston kuvaus Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto ARTTU2 Kuntalaistutkimus 2015: Aineistonkuvaus 1. Yleistä Kuntalaistutkimus 2015 on osa kuntiin kohdistuvia uudistuksia arvioivaa ARTTU2- tutkimusohjelmaa. Tutkimuksen

Lisätiedot

Uutta ARTTU2-ohjelmasta

Uutta ARTTU2-ohjelmasta Uutta ARTTU2-ohjelmasta ARTTU2-TUTKIMUSOHJELMAN JULKAISUSARJA NRO 13/2017 Tutkimusohjelma Forskningsprogrammet Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille? Kuntalaisten mielipiteet kunnallisista

Lisätiedot

Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Päättäjäkysely 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % 47 16

Lisätiedot

USO4-kuntien käyttämät kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamistavat 2017

USO4-kuntien käyttämät kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamistavat 2017 USO4-kuntien käyttämät kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamistavat 2017 Tuloksia Kuntaliiton kyselystä Sirkka-Liisa Piipponen, 21.11.2018 Kyselyn toteutuksesta Lähetettiin kesäkuussa 2018 kaikkien kuntien

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä

Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä ARTTU-Kuntaseminaari Kuntatalolla 15.12.2011 Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Laaja KUNTALAISKYSELY 2011 jatkoa syksyn 2008 kyselylle Kohde: 18-80

Lisätiedot

Yleistä ARTTU2-tutkimusohjelmasta

Yleistä ARTTU2-tutkimusohjelmasta Yleistä ARTTU2-tutkimusohjelmasta Kuusamon kaupunginvaltuuston tilaisuus Kuusamossa 4.6.2018 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö p. 050 337 5634, s-posti: marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

ARTTU2 KUNTASEMINAARI Kuntatalo Pentti Meklin, Emeritusprofessori

ARTTU2 KUNTASEMINAARI Kuntatalo Pentti Meklin, Emeritusprofessori ARTTU2 KUNTASEMINAARI Kuntatalo 25.5.2016 Pentti Meklin, Emeritusprofessori 1. Nykyinen tilanne yleensä kunnissa ja erityisesti ARTTU2-kunnissa 2. Mitä tulevaisuus näyttäisi tuovan tullessaan? Kuvio 1.

Lisätiedot

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen ARTTU2-kuntaseminaari 10.12.2015 Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen Kyselyt kuntien päätöksenteon apuvälineenä Asukkaiden palaute ja tyytyväisyys keskeisessä roolissa kuntapalvelujen kehittämisessä

Lisätiedot

MITÄ TUTKITTUA TIETOA KUNTATUTKIMUSOHJELMA ARTTU2 TULEE TARJOAMAAN KUNTIIN KOHDISTUVISTA UUDISTUKSISTA? Kuntaliitosverkoston seminaari 11.12.

MITÄ TUTKITTUA TIETOA KUNTATUTKIMUSOHJELMA ARTTU2 TULEE TARJOAMAAN KUNTIIN KOHDISTUVISTA UUDISTUKSISTA? Kuntaliitosverkoston seminaari 11.12. Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelma 2014-2018 (ARTTU2) MITÄ TUTKITTUA TIETOA KUNTATUTKIMUSOHJELMA ARTTU2 TULEE TARJOAMAAN KUNTIIN KOHDISTUVISTA UUDISTUKSISTA? Kuntaliitosverkoston

Lisätiedot

Päätöksenteko ja valtasuhteet ARTTU2- kunnissa päättäjätutkimuksen valossa. ARTTU2 kuntaseminaari 1/2016 Helsinki Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päätöksenteko ja valtasuhteet ARTTU2- kunnissa päättäjätutkimuksen valossa. ARTTU2 kuntaseminaari 1/2016 Helsinki Siv Sandberg, Åbo Akademi Päätöksenteko ja valtasuhteet ARTTU2- kunnissa päättäjätutkimuksen valossa ARTTU2 kuntaseminaari 1/2016 Helsinki 25.5.2016 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjätutkimus 2015 Sähköinen kysely syys-marraskuussa

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tuloksia kuntalaisten palveluarvioista, osallistumisesta ja vaikuttamisesta sekä niihin liittyvistä muutoksista vuosina 2008-2011. ARTTU KUNTASEMINAARI 30.5.2012 Marianne Pekola-Sjöblom,

Lisätiedot

I ARTTU-kuntalaistutkimuksen satoa

I ARTTU-kuntalaistutkimuksen satoa I ARTTU-kuntalaistutkimuksen satoa Kuntalaisten arviot kotikunnasta sekä samaistuminen alueellisiin kokonaisuuksiin Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista Kuntalaisten luottamus kunnalliseen päätöksentekoon

Lisätiedot

Kuntalaiskysely A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 10) 1 Kotikuntasi nimi:

Kuntalaiskysely A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 10) 1 Kotikuntasi nimi: Kevät 2017 Kuntalaiskysely 2017 A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 10) 1 Kotikuntasi nimi: 2 Kuinka kauan olet asunut nykyisessä kotikunnassasi? alle vuoden 1-2 vuotta 3-5 vuotta 6-10 vuotta 11-20 vuotta

Lisätiedot

Uutta ARTTU2-ohjelmasta. Väestörakenne ja -kehitys ARTTU2-tutkimuskunnissa ARTTU2-TUTKIMUSOHJELMAN JULKAISUSARJA NRO 2/2017

Uutta ARTTU2-ohjelmasta. Väestörakenne ja -kehitys ARTTU2-tutkimuskunnissa ARTTU2-TUTKIMUSOHJELMAN JULKAISUSARJA NRO 2/2017 Uutta ARTTU2-ohjelmasta ARTTU2-TUTKIMUSOHJELMAN JULKAISUSARJA NRO 2/2017 Tutkimusohjelma Forskningsprogrammet Väestörakenne ja -kehitys ARTTU2-tutkimuskunnissa Heikki Miettinen ja Outi Moilala, FCG Konsultointi

Lisätiedot

Tulevan valtuustokauden kärkiteemoja kuntapäättäjien näkökulmasta

Tulevan valtuustokauden kärkiteemoja kuntapäättäjien näkökulmasta Tulevan valtuustokauden kärkiteemoja kuntapäättäjien näkökulmasta ARTTU2 Päättäjäkyselyn 2017 tulosten esittelyä Kuntaseminaari 24.5.2017 Siv Sandberg ARTTU2 -Päättäjäkysely 2017 Kohdejoukko: Valtuusto,

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-tutkimuskunnissa vuosina 2008 ja 2011 Paras-ARTTU-ohjelman

Lisätiedot

SIVISTYSKUNNAN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAEDELLYTYKSEN KUNTA- JA PAIKALLISTALOUDEN NÄKÖKULMA Lukiokoulutus

SIVISTYSKUNNAN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAEDELLYTYKSEN KUNTA- JA PAIKALLISTALOUDEN NÄKÖKULMA Lukiokoulutus SIVISTYSKUNNAN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAEDELLYTYKSEN KUNTA- JA PAIKALLISTALOUDEN NÄKÖKULMA Lukiokoulutus ART TU2-KUNTASEMINAARI 15.12.2017 A R T T U 2 - T U T K I M U S K R I S T I I N A E N G B LO M - P

Lisätiedot

Kuntalaiskysely A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi nimi:

Kuntalaiskysely A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi nimi: Kevät 2015 (Kysely 10/2015) Suomen Kuntaliitto Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Marianne Pekola-Sjöblom PL 200, 00101 Helsinki Kuntalaiskysely 2015 A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi

Lisätiedot

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40)

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40) Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 0 & Sipoo Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Sipoo 0 ARTTU kunnat (N=6) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

ARTTU2: Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelma 2014-2018

ARTTU2: Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelma 2014-2018 ARTTU2: Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelma 2014-2018 ARTTU STARTTI-seminaari 9.12.2014 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö ARTTU2 ohjelmapäällikkö Kuntakehitys,

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta Kuinka Kuntaliitto tukee tulevaisuuden kunnan valmistelua

Tulevaisuuden kunta Kuinka Kuntaliitto tukee tulevaisuuden kunnan valmistelua Tulevaisuuden kunta Kuinka Kuntaliitto tukee tulevaisuuden kunnan valmistelua 20.1.2016 Finlandia-talo Jari Koskinen toimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto Eri näkökulmia Tulevaisuuden kuntaan: Kunta itsehallinnollisena

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunnan moninaisuus

Tulevaisuuden kunnan moninaisuus Tulevaisuuden kunnan moninaisuus Suomen Kuntaliiton ja Pirkanmaan liiton maakuntatilaisuus 9.5.2018 Tampereella Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö +358 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa Kunnallistieteen päivät 13.-14.10.2016 Kehittämispäällikkö Jarkko Majava, Suomen Kuntaliitto jarkko.majava@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunnan moninaisuus

Tulevaisuuden kunnan moninaisuus Tulevaisuuden kunnan moninaisuus Suomen Kuntaliiton ja Pohjanmaan liiton maakuntatilaisuus 16.4.2018 Vaasassa Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö +358 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä kysymyksiä Kysymykset: 2008: 11-13,, -30 2011: 12-14, 27, 30-32 Sipoo Näpäytä solua

Lisätiedot

Asukkaiden itsehallinto ja maakuntavaalit

Asukkaiden itsehallinto ja maakuntavaalit Asukkaiden itsehallinto ja maakuntavaalit Kuntamarkkinat 12.9.2018 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö +358 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi Twitter: @M_PekolaSjöblom Näkökulmia:

Lisätiedot

Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma 2014-2018 (ART- TU2)

Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma 2014-2018 (ART- TU2) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 407/00.04.01/2015 118 Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma 2014-2018 (ART- TU2) Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen 8.4.2015:

Lisätiedot

ARTTU-Alueseminaari Seinäjoki

ARTTU-Alueseminaari Seinäjoki ARTTU-Alueseminaari Seinäjoki 24.102012 Paras-uudistuksen tarve ja tavoite > (liian) monisanainen kuvailu puitelaissa - Kunnat eivät tulevaisuudessa selviä nykyisillä rakenteillaan tehtävistään tai

Lisätiedot

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimuksen sisältö Aineisto kerättiin Gallup Kanavalla 31.1. 6.2.2014 välisenä aikana. Kyseessä on TNS Gallup Oy:n viikkovastaajapaneeli,

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Kuntaliiton syksyllä 2008 tekemään kyselytutkimukseen vastasi 13 051 kuntalaista eri puolilta Suomea.

Kuntaliiton syksyllä 2008 tekemään kyselytutkimukseen vastasi 13 051 kuntalaista eri puolilta Suomea. 13 000 vastaajan kuntalaiskysely: Kuntalaiset toivovat palveluihin valinnanvapautta ja joustavuutta (Kuntaliitto tiedottaa 20.3.2009) Kuntalaiset arvostavat kuntapalveluissa läheisyyttä, joustavuutta,

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä...

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä... TALOUSTUTKIMUS OY 20130801 08:20:10 TYÖ 000010231.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

Tietoja Manner-Suomen kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista

Tietoja Manner-Suomen kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista Tietoja Manner-Suomen kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista 1.6.2017 alkaneella valtuustokaudella sekä vertailutietoa edellisiltä valtuustokausilta Sirkka-Liisa Piipponen & Marianne Pekola-Sjöblom

Lisätiedot

ARTTU-VILU Päättäjätutkimus Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely 2010

ARTTU-VILU Päättäjätutkimus Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely 2010 Paras-arviointitutkimusohjelma (ARTTU) ARTTU-VILU Päättäjätutkimus Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely 2010 Kohdejoukkona ARTTU-tutkimuskuntien keskeiset luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat

Lisätiedot

Uutta ARTTU2-ohjelmasta

Uutta ARTTU2-ohjelmasta Uutta ARTTU2-ohjelmasta arttu2-tutkimusohjelman JULKAISUSARJA nro 4/2015 Tutkimusohjelma Forskningsprogrammet Työpaikat ja työssäkäynti ARTTU2- kunnissa vuosina 2005 2013 Sirkka-Liisa Piipponen Tässä raportissa

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin. Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto

Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin. Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto PARAS-ARTTU TUTKIMUSKUNNAT 2008-2012 Mustasaari Vaasa Pori Harjavalta Kemiönsaari Vöyri Vimpeli Lapua

Lisätiedot

Tietoja kuntalais- ja valtuustoaloitteista

Tietoja kuntalais- ja valtuustoaloitteista Tietoja kuntalais- ja valtuustoaloitteista Viimeisimmät, vuosien 2015-2017 aloitetiedot Kuntaliiton kyselystä 2018. Ennakkotietoja vuoden 2018 kyselyvastauksista 1.10.2018. Vastanneita 182/311 -> 58,5

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana

Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana Tietoja kuntalaisaloitteiden määristä 2005-2011 Kuntalaisten suhtautuminen kuntalaisaloitteisiin Maaliskuu 2012 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N=

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= TALOUSTUTKIMUS OY 20130823 07:43:13 TYÖ 000010234.15 TAULUKKO 41017 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30*

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30* TALOUSTUTKIMUS OY 20101210 09:01:11 TYÖ 2549.11 TAULUKKO 21015 ss VER % Telebus vko 48B-49A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn asian yrit eläke koti 25

Lisätiedot

Luottamushenkilö- vai viranhaltijavetoiset kunnat? Alueellinen ARTTU-kuntaseminaari Kuopiossa Siv Sandberg, Åbo Akademi

Luottamushenkilö- vai viranhaltijavetoiset kunnat? Alueellinen ARTTU-kuntaseminaari Kuopiossa Siv Sandberg, Åbo Akademi Luottamushenkilö- vai viranhaltijavetoiset kunnat? Alueellinen ARTTU-kuntaseminaari Kuopiossa 26.10.2012 Siv Sandberg, Åbo Akademi Kunnallinen päätöksenteko on tuomittu epäonnistumaan? Dollery & Wallis

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä teidän mielestänne Suomen kehitysapumäärärahoille pitäisi tehdä?

ainen/ seutu Mitä teidän mielestänne Suomen kehitysapumäärärahoille pitäisi tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20110504 09:22:17 TYÖ 2618.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta sinki/

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192 TALOUSTUTKIMUS OY 20131009 08:22:28 TYÖ 000010241.12 TAULUKKO 41016 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot