Kuntaliiton syksyllä 2008 tekemään kyselytutkimukseen vastasi kuntalaista eri puolilta Suomea.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntaliiton syksyllä 2008 tekemään kyselytutkimukseen vastasi 13 051 kuntalaista eri puolilta Suomea."

Transkriptio

1 vastaajan kuntalaiskysely: Kuntalaiset toivovat palveluihin valinnanvapautta ja joustavuutta (Kuntaliitto tiedottaa ) Kuntalaiset arvostavat kuntapalveluissa läheisyyttä, joustavuutta, laatua ja monipuolisuutta. Kuntaliiton tekemä kuntalaiskysely osoittaa, että kuntalaiset haluavat vaikuttaa palveluihin ja pitävät tärkeänä valinnanvapautta eri palvelujentuottajien välillä. Tämä ilmenee halukkuutena käyttää esimerkiksi naapurikuntien palveluja ja palveluseteliä. Valinnanvapauden tärkeyttä korostetaan nyt enemmän kuin vuonna 2004 tehdyssä vastaavanlaisessa kuntalaiskyselyssä. Paras-uudistus näyttäisi jääneen toistaiseksi vieraaksi kuntalaisille. Vain kolmannes kuntalaisista on seurannut uudistukseen liittyvää uutisointia. Uutisointia seuranneista vain reilu kolmannes kokee saaneensa riittävästi informaatiota uudistuksesta. Kuitenkin kaksi kolmasosaa uutisointia seuranneista kuntalaisista katsoo ymmärtävänsä suurin piirtein mitä päätökset merkitsevät heidän oman kuntansa kannalta. Kuntaliiton syksyllä 2008 tekemään kyselytutkimukseen vastasi kuntalaista eri puolilta Suomea. Lähipalveluja pidetään erittäin tärkeinä Kaksi kolmesta vastanneesta pitää tärkeänä mahdollisuutta käyttää joustavasti naapurikuntien palveluja. Tämä korostuu erityisesti pienissä kunnissa ja haja-asutusalueella asuvien kuntalaisten vastauksissa. Valtaosa eli 87 % vastanneista haluaa palvelut, esimerkiksi lähikoulut ja terveysaseman, mahdollisimman läheltä kotia. Naiset ja pienimmissä kunnissa asuvat pitävät palveluiden läheisyyttä tärkeimpänä. Kuntalaisten enemmistö korostaa myös palvelujen laadun ja monipuolisuuden tärkeyttä, jopa niin, että olisi jopa valmis vähentämään palvelupisteitä niiden takaamiseksi. Palveluseteli saa vankkaa kannatusta Kuntalaiskyselyssä palveluseteli saa vastaajien selkeän enemmistön kannatuksen. Seteli tarjoaa kuntalaiselle verorahoitteisen mahdollisuuden valita joustavasti julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä. Palvelusetelin käyttömahdollisuutta korostetaan sitä enemmän, mitä vanhemmasta vastaajasta on kyse. Itsensä yhteiskunnalliselta näkemykseltään oikeistoon sijoittavat korostavat valinnanvapautta enemmän kuin vasemmistolaista näkemystä edustavat. Korkeimman tulotason omaavat ja johtavassa asemassa olevat kuntalaiset kannattavat valinnanvapautta selvästi enemmän kuin pienituloisimmat. Reilu puolet kuntalaisista (56 %) katsoo, että palvelujen käyttäjien pitäisi saada nykyistä enemmän sananvaltaa palvelujen järjestämisessä. Erityisesti eläkeläiset, naiset ja vähiten koulutetut kuntalaiset toivovat enemmän sananvaltaa palvelujen käyttäjille. Paras-uudistus ei kiinnosta kuntalaisia Vain runsas kolmannes kuntalaisista on ilmoittanut seuranneensa uutisointia kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Hieman yllättäen uutisointia on seurattu yhtä vähän niin kuntaliitosta valmistelevissa kuin muissakin kunnissa. Paras-uudistusta seuranneet ovat pääosin niitä, jotka ylipäätään ovat kiinnostuneita kunnallispolitiikasta. Koska Paras-uudistus merkitsee eri kunnissa hyvin erilaisia asioita, kansalaisten tietoisuus uudistuksesta voi vaihdella paljonkin. Tuloksista näkyy, että kuntalaiset eivät läheskään aina osaa yhdistää kunnissa käytyä keskustelua kuntaliitoksista ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöratkaisuista Paras-uudistukseen, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom toteaa.

2 Suuremmissa kaupungeissa uudistus on ylipäätään enemmänkin hallinnollista ja harvemmin näkyy kuntalaisille konkreettisina muutoksina. Uudistuksen uutisointia seuranneista kuntalaisista vain runsas kolmannes kokee saaneensa riittävästi informaatiota uudistuksesta, vajaa puolet ei katso saaneensa riittävästi tietoa. Ne kuntalaiset, joiden kotikunta on mukana vuoden 2009 alusta toteutetuissa kuntaliitoksissa, ovat paremmin perillä kuntansa Paras-päätöksistä kuin muiden kuntien asukkaat. Liitoskuntien asukkaat myös suhtautuvat positiivisemmin kuntiensa tekemiin päätöksiin. Suhtautuminen kuntaliitoksiin jakaa kuntalaiset Runsas kolmasosa kyselyyn vastanneista kuntalaisista tukee kuntaliitoksia ja yhtä suuri osa vastustaa niitä. Omaa kuntaa koskeva kuntaliitos herättää enemmän vastustusta kuin kannatusta. Yli puolet kuntalaisista ei kuitenkaan pidä oman kunnan itsenäisyyttä niin tärkeänä, että olisi sen vuoksi valmis tinkimään palveluista tai hyväksymään veronkorotukset. Kuntalaistutkimus osa laajaa Paras-uudistuksen arviointitutkimusohjelmaa Kuntalaistutkimus on osa kunta- ja palvelurakenneuudistusta arvioivaa laajaa arviointitutkimusohjelmaa (ARTTU). ARTTU-tutkimusohjelmassa kartoitetaan kunta- ja palvelurakennemuutoksen aikana tapahtuvia muutoksia kunnissa. Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa selvitetään uudistuksen lähtötilannetta. Tutkimus toistetaan vuonna 2011, jotta saadaan käsitys siitä, miten Paras-hanke on vaikuttanut kuntalaisten käsityksiin esimerkiksi palveluista. Tutkimuksessa on mukana nykyisen kuntajaon mukaan yhteensä 40 kuntaa. Kysymyksiin vastattiin syksyn 2008 aikana myös niissä 25 kunnassa, jotka tämän vuoden alussa yhdistyivät varsinaisiin ARTTUtutkimuskuntiin. Tutkimuskunnat: Halsua, Hamina, Harjavalta, Haukipudas, Hirvensalmi, Hollola, Hämeenlinna (+ Hauho, Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos), Juuka, Jyväskylä (+Jyväskylän mlk, Korpilahti), Kajaani, Karkkila, Kemiönsaari (Dragsfjärd, Kemiö, Västanfjärd), Kirkkonummi, Kitee, Kotka, Kuopio, Kuusamo, Lappeenranta (+ Joutseno), Lapua, Lempäälä, Lieto, Mustasaari, Mänttä-Vilppula, Oulu (+Ylikiiminki), Pello, Pori, Pudasjärvi, Raasepori (Karjaa, Pohja, Tammisaari), Salo (+ Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Suomusjärvi, Särkisalo), Seinäjoki (+ Nurmo, Ylistaro), Siilinjärvi, Sipoo, Sodankylä, Turku, Uurainen, Vaasa, Varkaus, Vimpeli, Vöyri-Maksamaa, Äänekoski. Lisätietoja: tutkimuspäällikkö, Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto p. (09) , tutkija, Anni Jäntti, Kuntaliitto p. (09) ,

3 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU: Kuntalaistutkimus 2008 HOLLOLAN asukkaat ja kuntapalvelut: Kunnallisten palvelujen käyttö, arviot palvelujen hoidosta, tärkeydestä ja saavutettavuudesta. Anni Jäntti Kuntaliitto, maaliskuu 2009

4 Tietoa kuntalaistutkimuksesta 2008 (KUTU) Osa Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTUa Kohde: Kuntalaiset 40 (65) tutkimuskunnassa Postikysely syksyllä 2008 Koko otos asukasta Kyselyn otos: Hollola 650 kuntalaista Kyselyyn vastanneet: 364 eli 56 % Tutkimuksen vastuutaho: Kuntaliitto, Kuntakehitys ja tutkimus, tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom & tutkija Anni Jäntti Lisätietoja netissä osoitteessa: > Tutkimusmodulit > Kuntalaistutkimus osana Demokratian ja johtamisen osahanketta

5 Tietoa Hollolan ARTTU-kuntalaiskyselyn otoksesta ja vastanneista syksyllä 2008 Otos (N= 650) Vastanneet (N=364) Ikäluokat: v v v v v v 9 12 Sukupuoli: mies 53,5 52 nainen 46,5 48 Missä asuu: Kuntakeskustassa.. 30 Esikaupungissa, lähiössä,.. 29 keskustan reuna-alueella Haja-asutusalueella.. 41

6 HOLLOLAN asukkaiden tuloksia syksyltä 2008 * Palvelujen hoitoa, tärkeyttä ja saavutettavuutta koskevat arvioissa ei ole eriteltynä palveluja käyttäneiden arvioita. * Palveluja käyttäneiden arviot pääsääntöisesti positiivisemmat kuin ei-käyttäjien. * Palvelujen hoitoa koskevissa arvioinneissa (kyselyn kys 15B) on käytetty luokitusta, jossa mukana myös ei osaa sanoa vastaukset. Näin ollen tulokset eivät vertailukelpoisia aiempien KuntaSuomi kuntalaiskyselyn vastaavien tulosten kanssa.

7 Kunnallisten palvelujen käytön yleisyys Hollolan asukkaiden keskuudessa % kyselyyn vastanneista ilmoittanut käyttäneensä viim. 12 kk aikana (N=364)

8 Sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäneet asukkaat Hollolassa %-osuudet kyselyyn vastanneista (N=364).

9 Koulutus- ja sivistyspalveluja käyttäneet asukkaat Hollolassa %-osuudet kyselyyn vastanneista (N=364)

10 Teknisiä palveluja käyttäneet asukkaat Hollolassa %-osuudet kyselyyn vastanneista (N=364).

11 Hollolan asukkaiden arviot kunnallisten palvelujen hoidosta syksyllä Niiden osuudet, jotka pitävät palvelua melko/erittäin hyvin hoidettuna (%, N=364; huomioitu myös eos-vastaukset)

12 Hollolan asukkaiden arviot sosiaali- ja terveyspalvelujen hoidosta syksyllä Niiden osuudet, jotka pitävät palvelua melko/erittäin hyvin hoidettuna (%, N=364; huomioitu myös eos-vastaukset)

13 Hollolan asukkaiden arviot koulutus- ja sivistyspalvelujen hoidosta syksyllä Niiden osuudet, jotka pitävät palvelua melko/erittäin hyvin hoidettuna (%, N=364; huomioitu myös eos-vastaukset)

14 Hollolan asukkaiden arviot teknisten palvelujen hoidosta syksyllä Niiden osuudet, jotka pitävät palvelua melko/erittäin hyvin hoidettuna (%, N=364; huomioitu myös eos-vastaukset)

15 Kuntalaisten arviot kunnallisten palvelujen hoidosta sektorikohtaisten indeksien mukaan tarkasteltuna Hollolassa Summamuuttujien saamat arvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä suurempi tyytyväisyys (%, N=364) tekn.palv. siv.palv. koul.palv. terv.palv. sos.palv. 3,42 3,46 3,85 3,95 3,67 3,84 3,53 3,85 3,32 3,54 Kaikki kunnat Hollola 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

16 Hollolan asukkaiden arviot kunnallisten palvelujen tärkeydestä syksyllä Niiden osuudet, jotka pitävät palvelua melko/erittäin tärkeänä (%, N=364)

17 Hollolan asukkaiden arviot sosiaali- ja terveyspalvelujen tärkeydestä syksyllä Niiden osuudet, jotka pitävät palvelua melko/erittäin tärkeänä (%, N=364)

18 Hollolan asukkaiden arviot koulutus- ja sivistyspalvelujen tärkeydestä syksyllä Niiden osuudet, jotka pitävät palvelua melko/erittäin tärkeänä (%, N=364)

19 Hollolan asukkaiden arviot teknisten palvelujen tärkeydestä syksyllä Niiden osuudet, jotka pitävät palvelua melko/erittäin tärkeänä (%, N=364)

20 Kuntalaisten arviot kunnallisten palvelujen tärkeydestä sektorikohtaisten indeksien mukaan tarkasteltuna Hollolassa Summamuuttujien saamat arvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä tärkeämpänä pidetään (%, N=) Tekn.ind. Siv.ind. Koul.ind. Terv.ind. Sos.ind. 4,34 4,27 4,11 3,98 4,48 4,40 4,60 4,54 4,38 4,27 Kaikki kunnat Hollola 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

21 Hollolan asukkaiden arviot kunnallisten palvelujen saavutettavuudesta syksyllä Niiden osuudet, jotka pitävät palvelun saavutettavuutta hyvänä (%, N=364)

22 Hollolan asukkaiden arviot sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuudesta syksyllä Niiden osuudet, jotka pitävät palvelun saavutettavuutta hyvänä (%, N=364)

23 Hollolan asukkaiden arviot koulutus- ja sivistyspalvelujen saavutettavuudesta syksyllä Niiden osuudet, jotka pitävät palvelun saavutettavuutta hyvänä (%, N=364)

24 Hollolan asukkaiden arviot teknisten palvelujen saavutettavuudesta syksyllä Niiden osuudet, jotka pitävät palvelun saavutettavuutta hyvänä (%, N=364)

25 Kuntalaisten arviot kunnallisten palvelujen saavutettavuudesta sektorikohtaisten indeksien mukaan tarkasteltuna Hollolassa Summamuuttujien saamat arvot asteikolla 1-3; mitä suurempi arvo, sitä parempi saavutettavuus (%, N=364) Tekn.palv. Siv.palv. Koul.palv. Terv.palv. Sos.palv. 2,13 2,12 2,31 2,29 2,30 2,27 2,09 2,21 2,01 2,05 Kaikki kunnat Hollola 0,0 1,0 2,0 3,0

26 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom, Anni Jäntti Arttu/Kuntaliitto/HLe

27 Palveluiden hoito vertailukunnittain Sosiaalipalvelut lasten päivähoito perheneuvola vanh. palv.as. vanh. laitosh. vanh. kotipalv. lapsiperh. kotipalv. vammaisten palv. päihdehuolto 10 toimeentulotuki 0 Haukipudas Hollola Hämeenlinna Jyväskylän mlk Mustasaari Siilinjärvi KAIKKI KUNNAT Arttu/Kuntaliitto/HLe

28 Palveluiden hoito vertailukunnittain Terveyspalvelut tk-lääk.vast.otto terv.hoit.vastaanotto hammashoito neuvola (äitiys- ja lasten) kouluterv.huolto sairaala kotisair.hoito tk-vuodeosasto 10 miel.terv.palv. 0 Haukipudas Hollola Hämeenlinna Jyväskylän mlk Mustasaari Siilinjärvi KAIKKI KUNNAT Arttu/Kuntaliitto/HLe

29 Palveluiden hoito vertailukunnittain Koulutuspalvelut esiopetus 1-6 lk peruskoulu 7-9 lk peruskoulu lukio amm. oppilaitokset erityisopetus oppilashuolto aamu-/ip-toim. koulukuljetus 0 Haukipudas Hollola Hämeenlinna Jyväskylän mlk Mustasaari Siilinjärvi KAIKKI KUNNAT Arttu/Kuntaliitto/HLe

30 Palveluiden hoito vertailukunnittain Sivistyspalvelut kansalaisopisto/työväenopisto kirjastopalv. kulttuuripalv. 40 liikunta-, vapaa-ajan, urh.palv. 30 nuorisotilat Haukipudas Hollola Hämeenlinna Jyväskylän mlk Mustasaari Siilinjärvi KAIKKI KUNNAT Arttu/Kuntaliitto/HLe

31 Palveluiden hoito vertailukunnittain Tekniset palvelut kunn.asuntotarjonta kunn.tonttitarjonta joukkoliik.palvelut rak.valvonta jätehuolto kierrätystoiminta tiet&kadut kunn.tekniikka kaavoitus ymp.siisteys Haukipudas Hollola Hämeenlinna Jyväskylän mlk Mustasaari Siilinjärvi KAIKKI KUNNAT Arttu/Kuntaliitto/HLe

32 Arttu kuntalaistutkimus 2008 Palvelut säilyvät kunnan järjestämänä Tuulos Dragsfjärd Kemiö Vöyri-Maksamaa Joutseno Suomusjärvi Mustasaari Tammisaari Lammi Pello Lapua Siilinjärvi Vilppula Perniö Hämeenlinna Vaasa Seinäjoki Juuka Halsua Harjavalta Särkisalo Kalvola Kuusjoki Lieto Äänekoski Jyväskylän mlk Kuusamo Kotka Lappeenranta Halikko Kuopio Nurmo Kiikala kaikki Arttu-kunnat Varkaus Hollola Salo Korpilahti Turku Hirvensalmi Hauho Jyväskylä Kitee Ylikiiminki Pori Kisko Muurla Västanfjärd Pertteli Oulu Mänttä Hamina Uurainen Sodankylä Kajaani Renko Kirkkonummi Vimpeli Ylistaro Pohja Lempäälä Sipoo Pudasjärvi Karkkila Karjaa Haukipudas Arttu/Kuntaliitto/HLe % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % ei tärkeä neutraali tärkeä

33 Arttu kuntalaistutkimus 2008 On parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia palveluita Vöyri-Maksamaa Kemiö Siilinjärvi Mustasaari Muurla Kiikala Juuka Hauho Harjavalta Jyväskylä Joutseno Oulu Pertteli Hämeenlinna Hollola Jyväskylän mlk Hirvensalmi Tammisaari Uurainen Sipoo Halsua Salo Kuopio Vimpeli Renko Nurmo Pori Lieto Vaasa Sodankylä Halikko Äänekoski Kirkkonummi Kajaani Perniö kaikki Arttu- Lappeenranta Korpilahti Kalvola Varkaus Kuusjoki Lammi Lempäälä Ylistaro Turku Tuulos Västanfjärd Kuusamo Kisko Seinäjoki Kotka Kitee Vilppula Pello Pohja Haukipudas Pudasjärvi Hamina Karjaa Lapua Dragsfjärd Suomusjärvi Ylikiiminki Karkkila Mänttä Arttu/Kuntaliitto/HLe % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % eri mieltä ei samaa eikä eri mieltä samaa mieltä

Kuntalaistutkimus 2011

Kuntalaistutkimus 2011 Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta ARTTUtutkimuskunnissa 2011 sekä muutoksista 2008-2011. Marianne Pekola-Sjöblom tutkimuspäällikkö 26.4.2012 Laaja KUNTALAISKYSELY

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tuloksia kuntalaisten palveluarvioista, osallistumisesta ja vaikuttamisesta sekä niihin liittyvistä muutoksista vuosina 2008-2011. ARTTU KUNTASEMINAARI 30.5.2012 Marianne Pekola-Sjöblom,

Lisätiedot

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011 Kuntalaisten mielipiteet kuntaliitoksista ARTTU-tutkimuskunnissa loka-joulukuussa 11 ARTTU-Kuntalaiskysely 11 Otos 28 100, vastanneita 11 268 (40%) Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa Jouko Mehtäläinen, Hannu Jokinen, Jouni Välijärvi Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 18 Jyväskylän yliopisto TEKIJÄ Jouko Mehtäläinen

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Vaalit 2011 Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Perussuomalaiset vaalien suurvoittaja, Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi eduskuntavaaleissa 2011 Perussuomalaiset nousi vaalien voittajaksi, kun

Lisätiedot

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto Sisällys 1 JOHDANTO 5 1.1 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 maaliskuu mars Sisältö Sairaalaviesti 1/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Tutkimuskeskus COMET, PRIANO-projekti. Raportti yksityisyys-kyselytutkimuksen tuloksista

Tampereen yliopisto Tutkimuskeskus COMET, PRIANO-projekti. Raportti yksityisyys-kyselytutkimuksen tuloksista Tampereen yliopisto Tutkimuskeskus COMET, PRIANO-projekti Raportti yksityisyys-kyselytutkimuksen tuloksista Esa Sirkkunen Kesäkuu 2015 1 Keskeiset tulokset tiivistetysti: Valtaosa kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta: Nuora, julkaisuja 24 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V KL-Kustannus

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

Kansalaismielipide ja kunnat

Kansalaismielipide ja kunnat Kansalaismielipide ja kunnat Kansalaismielipide ja kunnat Ilmapuntari KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ KAKS KANSALAISMIELIPIDE JA KUNNAT Ilmapuntari Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista tutkimus Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & Petteri Räisänen Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Hyvinvointia myös kulttuurija

Lisätiedot

Kunnan nimen merkitys Turun seudun asukkaille kuntaliitostilanteessa

Kunnan nimen merkitys Turun seudun asukkaille kuntaliitostilanteessa Turun kaupunki Kaupunkitutkimusohjelma TUTKIMUSKATSAUKSIA 2/2014 Kunnan nimen merkitys Turun seudun asukkaille kuntaliitostilanteessa Paula Sjöblom, Ulla Hakala ja Satu-Päivi Kantola Tästä on kyse Kunnan

Lisätiedot

Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä

Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä Suunnitteluja osallisuuslammin kirkonkylässä Aluetieteenkenttäkurssi Helsinginyliopisto Maantieteenlaitos HirvensaloJ.,HirvensaloK., Laatikainen,Paul,Salomaaja Sjöblom Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SYKSY 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN

Lisätiedot

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Lähiruokaa, kiitos! mutta Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Sisältö YHTEENVETO..................... Vahva tuki kotimaiselle ruoalle............ Kuvio......................... Kuvio..........................

Lisätiedot

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Terhi Niittylahti Tiedustelut: Faiz Alsuhail 09 17 341 Päätoimittaja: Faiz Alsuhail Taitto: Marita Potila 2013 Tilastokeskus Working Papers -sarjan

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista 27.4.2004 Päivi Kippo-Edlund Heikki Miettinen Liisa

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 21 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot