Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003"

Transkriptio

1 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Laatinut: B: 1/2004 Suunnitteluyksikkö Seppo Haataja

2 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Seppo Haataja Julkaisun nimi Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Tiivistelmä Liikennelaitos mittaa matkustajien tyytyväisyyttä Helsingin joukkoliikennepalveluihin jatkuvilla seurantatutkimuksilla.vuosittain kysytään yli 9000 matkustajan mielipidettä eri laatutekijöistä. Tulokset julkaistaan kaksi kertaa vuodessa; keväällä ja syksyllä. Tässä raportissa esitetään syksyn ja koko vuoden 2003 tulokset. Vuoden 2003 arvosanat paranivat edelliseen vuoteen verrattuna lähes kauttaaltaan. Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin parani erityisesti metroliikenteessä, joka edellisenä vuonna oli kärsinyt tietyistä liikenteellisistä häiriötekijöistä. Kaikki kuljetusmuodot huomioon ottaen syksyn arvosanat olivat lähes kauttaaltaan parempia kuin kevään. Positiiviseen muutokseen on eniten vaikuttanut se, että aikataulussa pysyminen ja matkan sujuvuus on metrossa, kuten myös muissa kuljetusmuodoissa koettu matkustajien keskuudessa huomattavasti paremmaksi kuin edellisenä vuonna. Kouluarvosanoilla ilmaistuna matkustajat arvostivat liikennöitsijää ja järjestelmän toimivuutta mittaavat laatutekijät vuonna 2003 seuraavasti: Liikennöitsijän toiminta Järjestelmän toimivuus Raitioliikenne 8,11 8,28 Bussiliikenne 8,17 8,28 Metroliikenne 8,35 8,64 VR:n lähiliikenne 8,23 8,00 Tässä raportissa tarkasteltiin lähemmin bussiliikenteen matkustajien asiakastyytyväisyyttä vertailemalla eri linjasto-osien tuloksia keskenään syksyltä 2002 ja Ainoa negatiivinen muutos arvosanoissa tapahtui koillisen alueen bussilinjoilla. Muilla alueilla asiakastyytyväisyys on parantunut tai pysynyt ennallaan. Helsingin joukkoliikenteelle annettu yleisarvosana jäi kaikissa kuljetusmuodoissa em. liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanan alapuolelle, mikä viittaa siihen, että matkustajien kokonaistyytyväisyyteen vaikuttavat muutkin tekijät kuin tässä seurantatutkimuksessa mitatut perinteiset laatutekijät. Seurannan ulkopuolelle jäävät mm. mielipiteet tariffeista ja vuoroväleistä. Avainsanat (asiasanat) Joukkoliikenne, asiakastyytyväisyys Muut tiedot Matkustajien vapaat kommentit on koottu erilliseen liiteraporttiin Sarjan nimi ja numero ISSN-numero ISBN-numero B: 1/ X Painopaikka ja -vuosi Kieli Sivuja Liitteitä Helsinki 2004 Suomi 12 4

3 ESIPUHE Julkaisu sisältää syksyllä 2003 suoritettujen, asiakastyytyväisyyttä mittaavien matkustajakyselyjen linjoittaiset tulokset sekä yhteenvedon koko vuoden kyselyjen tuloksista. Laatuarvosanojen keskiarvot on laskettu kuljetusmuodoittain, bussiliikenteessä kilpailupaketeittain ja arvosanoista on olemassa myös liikennöitsijäkohtaiset tulosteet. Tuloksia käytetään joukkoliikenteen kehittämisen suunnittelussa, henkilökunnan koulutuksessa ja kilpailutetun liikenteen laatubonusten laskennassa. Kyselystä saadaan myös arvokasta taustatietoa matkustajien asiakasprofiilista. Tämän julkaisun lisäksi syksyn 2003 matkustajakyselystä on tehty erillinen liiteraportti, johon on koottu linjoittain matkustajien vapaat kommentit ja palautteet. Matkustajakyselyn toteuttamisessa on ollut mukana 4 6 opiskelijaa, jotka ovat joukkoliikennevälineissä mukana matkustaen matkan aikana jakaneet kyselylomakkeet ja koonneet palautetut vastaukset. Kyselyn kenttätyöstä on vastannut tutkimusassistentti Pirjo Saarenpää. Tulosten käsittelyn on tehnyt atk-suunnittelija Esko Kokki. Tutkimusraportin on laatinut johtava liikennetutkija Seppo Haataja. Lisätietoja tutkimuksesta saa allekirjoittaneelta puh Helsingissä Seppo Haataja

4 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE SIVU KUVALUETTELO JA LIITELUETTELO 1. JOHDANTO NÄYTTEEN RAKENNE ASIAKASTYYTYVÄISYYS VUONNA ASIAKASTYYTYVÄISYYS SYKSYLLÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ TIEDOTTAMINEN

5 KUVALUETTELO 1. Liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanat keväällä ja syksyllä Liikennöitsijän arvosanan kehitys keväästä 1999 syksyyn Järjestelmän arvosanan kehitys keväästä 1999 syksyyn Laatuarvosanat syksyllä 2003 ja niiden muutokset syksystä Arvosanat linjojen liikennöitsijöille, järjestelmälle ja yleensä Helsingin joukkoliikenteelle 6. Bussiliikenteen eri laatutekijät linjasto-osittain (sivut 10 12) LIITELUETTELO Liite 1. Laatuarvosanat linjoittain syksyllä 2003 Liite 2. Laatuarvosanat kilpailutetuilla linjoilla syksyllä 2003 Liite 3. Laatuarvosanat linjoittain vuonna 2003 Liite 4. Kyselylomake

6 1 1. JOHDANTO Matkustajien tyytyväisyyttä Helsingin joukkoliikennepalveluihin on mitattu vuodesta 1995 lähtien kysymällä matkan aikana matkustajien mielipidettä palvelun laadusta kyseisellä linjalla. Ensimmäisinä vuosina kysymykset esitettiin haastatteluun valituille henkilöille suullisesti, mutta vuodesta 1999 lähtien matkustajille on jaettu kyselylomake, jonka nämä täyttävät matkan aikana. Näin ollen kyselytulokset ovat keskenään vertailukelpoisia vasta keväästä 1999 lähtien. Vuosittain mielipidettä on kysytty noin 9000 matkustajalta. Noin puolet kyselyistä on tehty kevätkaudella eli tammi-toukokuussa ja puolet syyskaudella eli syys-marraskuussa. Kyselyt on toteutettu maanantai torstaipäivisin klo Kyselyyn valittujen henkilöiden määrät on linjoittain kiintiöity aamuruuhkan, päivän ja iltaruuhkan kesken matkustajamäärien suhteessa. Tavoitteena on, että kullakin linjalla kyselyyn vastaisi vähintään 100 matkustajaa vuodessa. Suurimmilla linjoilla otos on ollut suurempi. Kysely on tehty kaikilla raitiolinjoilla, metrossa ja bussilinjoilla, joilla on päivittäin vähintään 1600 matkustajaa. VR:n lähiliikenteessä kysely on tehty Malmin, Malminkartanon ja Puistolan asemilla. Bussi-, raitio- ja metroliikenteessä vaunussa tapahtunut kysely on toteutettu siten, että satunnaisesti valituille matkustajille on jaettu kyselykansio, jossa on kyselylomake, kynä ja kirjoitusalusta. Matkustajia on pyydetty arvioimaan kouluarvosanoilla 4 10 eri laatutekijöitä kyseisellä linjalla sekä palauttamaan vastauskansion tutkimusavustajalle vaunusta poistuessaan. Avustaja on merkinnyt palautettuihin lomakkeisiin päivämäärän, kelloajan ja linjan, jolla kysely on tehty. Tässä muistiossa on esitetty yhteenveto syksyn 2003 ja koko vuoden 2003 tuloksista. Syksyn kyselyyn sisällytettiin kaksi ylimääräistä kysymystä, joilla haluttiin selvittää, minkä arvosanan matkustajat antavat joukkoliikenteestä tiedottamiselle ja minkä yleisarvosanan he antavat Helsingin joukkoliikenteelle. Näitä kysymyksiä ei kuitenkaan otettu mukaan varsinaisiin asiakastyytyväisyyden kehitystä mittaaviin kysymyksiin. Matkustajakyselyn taustaksi on tehty erillinen liiteraportti matkustajien eri linjoilta antamista erilliskommenteista, palautteista ja lisätoiveista. Tulokset on esitetty perinteiseen tapaan kuljetusmuodoittain eli on eritelty raitioliikenteen, bussiliikenteen, metroliikenteen ja VR:n lähiliikenteen tulokset. Tämän lisäksi on ensimmäisen kerran eritelty bussilinjat linjasto-osittain eli on käytetty jakoa: kantakaupunkilinjat, luoteiset linjat, pohjoiset linjat, koilliset linjat, itäiset linjat ja poikittaislinjat. Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

7 2 2. NÄYTTEEN RAKENNE Vuoden 2003 aikana kyselyyn vastasi yhteensä 9263 matkustajaa. Vastaukset jakautuivat kuljetusmuodoittain seuraavasti: Keväällä Syksyllä Vuonna 2003 yhteensä - bussilinjoilla raitiolinjoilla metrossa juna-asemilla Syyskauden kyselyyn vastanneiden matkustajien asiakasprofiili ja vastaajien taustajakaumat olivat seuraavat. Sukupuoli: Bussi Rv Metro Juna - Miehiä 31 % 39 % 37 % 20 % - Naisia 69 % 61 % 63 % 80 % Ikäjakauma: vuotiaita 12 % 9 % 6 % 9 % % 34 % 31 % 33 % % 28 % 32 % 31 % % 20 % 21 % 23 % % 9 % 10 % 4 % Mitä lippua käytti matkalla: - Matkakortin kautta 78 % 65 % 74 % 78 % - Matkakortin arvoa 14 % 18 % 17 % 14 % - Kertalippua 6 % 12 % 7 % 6 % - Muuta 2 % 5 % 2 % 2 % Asuinkunta: - Helsinki 90 % 89 % 86 % 90 % - Espoo, Kauniainen 5 % 5 % 6 % - - Vantaa 4 % 4 % 6 % 8 % - Muu Suomi 1 % 2 % 2 % 2 % Vaihtaminen - Vaihdollisia matkoja 56 % 45 % 67 % 57 % - Ei vaihto 44 % 55 % 33 % 43 % Mahdollisuus oman auton käyttöön kyseisellä matkalla - Ei mahdollisuutta 74 % 73 % 72 % 69 % - Autonkäyttömahdollisuus oli 26 % 27 % 28 % 31 % Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

8 3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYS VUONNA 2003 Vuoden 2003 arvosanat paranivat edelliseen vuoteen verrattuna useimmissa kuljetusmuodoissa. Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin parani erikoisesti metroliikenteessä, joka edellisenä vuonna oli tietyistä liikenteellisistä häiriötekijöistä johtuen kokenut merkittävän arvosanojen pudotuksen. Vuonna 2003 metroliikenteen arvostus palasi takaisin aikaisempien vuosien tasolle. Raitioliikenteessä matkustajien tyytyväisyys oli pysynyt lähes ennallaan; vähäistä parannusta oli todettavissa. Bussiliikenteessä muutokset olivat jonkin verran negatiivisia. Tämä tuli näkyviin paremmin järjestelmää mittaavien arvosanojen kohdalla. VR:n lähiliikenteessä muutokset olivat kaksijakoisia; liikennöitsijän toiminnan arvioitiin lievästi parantuneen, mutta järjestelmän huonontuneen. Liikennöitsijän arvosanat Vuosi 2002 Vuosi 2003 Muutos Raitioliikenne 8,10 8,11 +0,01 Bussiliikenne 8,19 8,17-0,02 Metroliikenne 8,16 8,35 +0,19 VR-lähiliikenne 8,19 8,23 +0,04 Järjestelmän arvosanat Raitioliikenne 8,26 8,28 +0,02 Bussiliikenne 8,32 8,28-0,04 Metroliikenne 8,48 8,64 +0,16 VR-lähiliikenne 8,05 8,00-0,05 Puolivuotisjaksoittain tarkasteltuna vuoden 2003 arvosanat paranivat syksyä kohti edettäessä useimmissa kuljetusmuodoissa (kuva 1) Puolivuotisjaksojen pidemmän aikavälin kehitys ilmenee vastaavasti kuvista 2 ja 3 Kuva 1. Liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanat keväällä ja syksyllä 2003 Liikennöitsijä Rv-liikenne Bussiliikenne Kevät-03 Syksy-03 Järjestelmä Metroliikenne VR-lähiliikenne Rv-liikenne Bussiliikenne Metroliikenne VR-lähiliikenne Arvosana Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

9 4 Kuva 2.Liikennöitsijän arvosanan kehitys keväästä 1999 syksyyn 2003 eri kuljetusmuodoissa 8,8 8,6 8,4 8,2 8 7,8 Bussi Raitioliikenne Metro VR-lähiliikenne 7,6 7,4 k-99 s-99 k-00 s-00 k-01 s-01 k-02 s-02 k-03 s-03 puolivuotisjakso Kuva 3.Järjestelmän arvosanan kehitys keväästä 1999 syksyyn 2003 eri kuljetusmuodoissa 8,8 8,6 8,4 8,2 8 7,8 Bussi Raitioliikenne Metro VR-lähiliikenne 7,6 7,4 k- 99 s- 99 k- 00 s- k- s- k puolivuotisjakso s- 02 k- 03 s- 03 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

10 5 4. ASIAKASTYYTYVÄISYYS SYKSYLLÄ 2003 Syksyn 2003 tuloksia tarkastellaan erityisellä kiinnostuksella koska edellisen syksyn tulokset olivat yllättävän huonoja. Erityisesti tämä koski metroa, joka ei ollut saanut koskaan aikaisemmin niin huonoja arvosanoja kuin syksyllä Tästä syystä haluttiin saada selville, putosiko syksyn 2002 asiakastyytyväisyys tilapäisesti alaspäin vai onko kyseessä pidempiaikainen taantuma. Liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanat muuttuivat vuoden aikana seuraavasti Liikennöitsijän arvosanat Syksy 2002 Syksy 2003 Muutos Raitioliikenne 8,07 8,16 +0,09 Bussiliikenne 8,15 8,17 +0,02 Metroliikenne 7,92 8,39 +0,47 VR-lähiliikenne 8,09 8,31 +0,22 Järjestelmän arvosanat Raitioliikenne 8,15 8,31 +0,16 Bussiliikenne 8,23 8,31 +0,08 Metroliikenne 8,18 8,63 +0,45 VR-lähiliikenne 7,98 7,95-0,03 Tulokset osoittavat, että asiakkaiden antamat arvosanat ovat yleisesti parantuneet. Positiiviseen muutokseen on eniten vaikuttanut se, että aikataulussa pysyminen ja matkan sujuvuus on metrossa, mutta myös muissa kuljetusmuodoissa matkustajien keskuudessa koettu huomattavasti paremmaksi kuin edellisenä syksynä. Tämä viittaa siihen, että metron ratatyömaat ja keskustan rakennustyömaat ovat edellisenä syksynä koettu erittäin häiritseväksi tekijäksi. Syksyn 2003 positiiviset tulokset viittaavat siihen, että tilanne on palautunut lähes normaaliksi. Kuljetusmuodoittaiset muutokset eri laatutekijöiden osalta ilmenevät kuvasta 4. Syksyllä 2003 matkustajilta kysyttiin ensimmäistä kertaa, minkä yleisarvosanan he antavat Helsingin joukkoliikenteelle. Annettuihin arvosanoihin lienevät vaikuttaneet perinteisien laatutekijöiden lisäksi monet muut joukkoliikenteeseen kuuluvat elementit kuten lippujen hinnat, vuorovälit, tiedottaminen, pysäkkietäisyydet jne. Eri kuljetusmuodoissa Helsingin joukkoliikenteelle annettiin seuraavat yleisarvosanat: Helsingin joukkoliikenteelle annettu yleisarvosana Raitioliikenteen matkustajien antama arvosana 8,01 Bussiliikenteen 8,03 Metroliikenteen 8,12 VR-lähiliikenteen 8,06 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

11 6 Kuva 4. Laatuarvosanat syksyllä 2003 ja niiden muutokset syksystä 2002 Bussiliikenne: Kuljettajien palvelu Kuljettajien ajotapa Kuljettajien neuvonta Vaunujen siisteys Matkustusväljyys Vaunujen varustus Aikataulussa pysyminen Järjestys,turvallisuus Vaihtaminen toiseen Odottaminen pysäkillä Matkan sujuvuus Raitioliikenne: Kuljettajien palvelu Kuljettajien ajotapa Kuljettajien neuvonta Vaunujen siisteys Matkustusväljyys Vaunujen varustus Aikataulussa pysyminen Järjestys, turvallisuus Vaihtaminen toiseen Odottaminen pysäkillä Matkan sujuvuus +0, ,02 +0,04-0,04 +0,15-0,02 +0,11 +0,06-0,09 +0, ,31 +0,20 +0,27 +0,41-0,01-0,07 +0,15 +0,11 +0,05 Metroliikenne: Kuljettajien ajotapa Vaunujen siisteys Matkustusväljyys Aikataulussa pysyminen Järjestys, turvallisuus Matkan sujuvuus Asemien siisteys Opasteiden toimivuus -0,06-0,04 +0,22 +0,16 +0,29 +0,77 +1,71 +0,68 VR-lähiliikenne: Kuljettajien ajotapa Vaunujen siisteys Matkustusväljyys Aikataulussa pysyminen Järjestys, turvallisuus Matkan sujuvuus Asemien siisteys Opasteiden toimivuus -0,10-0,14 +0,27 +0,39 +0,24 +0,01 +0,19 +0,11 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 arvosana laatu03h Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

12 7 Bussiliikenteen asiakastyytyväisyyttä tarkastellaan ensimmäistä kertaa linjastoosittain mikä tarkoittaa sitä, että linjat on jaettu alueittain sen mukaan, mitä Helsingin aluetta ne pääosin palvelevat. Linjasto-osat ovat kantakaupunkilinjat, luoteiset linjat, pohjoiset linjat, koilliset linjat, itäiset linjat ja poikittaislinjat. Huomautettakoon, että raportin liitteessä 2 on esitetty kilpailutettujen linjojen tulokset paketeittain, mikä mahdollistaa liikennöitsijäkohtaisien tulosten vertailun. Matkustajien antamat arvosanat liikennöitsijän ja järjestelmän toiminnalle linjastoosittain olivat seuraavat Liikennöitsijän arvosanat syksyllä 2002 ja 2003 Syksy 2002 Syksy 2003 Muutos -kantakaupunkilinjat 8,20 8,20 0,00 -luoteiset linjat 8,08 8,08 0,00 -pohjoiset linjat 8,07 8,18 +0,11 -koilliset linjat 8,23 8,16-0,07 -itäiset linjat 8,16 8,15-0,01 -poikittaislinjat 8,08 8,22 +0,14 Järjestelmän arvosanat syksyllä 2002 ja 2003 Syksy 2002 Syksy 2003 Muutos -kantakaupunkilinjat 8,16 8,27 +0,11 -luoteiset linjat 8,19 8,35 +0,16 -pohjoiset linjat 8,15 8,18 +0,03 -koilliset linjat 8,39 8,33-0,06 -itäiset linjat 8,35 8,44 +0,09 -poikittaislinjat 8,01 8,24 +0,23 Ainoa negatiivinen muutos on todettavissa koillisilla linjoilla. Muilla linjasto-osilla asiakastyytyväisyys on parantunut tai pysynyt ennallaan. Kun yllä mainittuja tuloksia verrataan matkustajien antamaan Helsingin joukkoliikenteen yleisarvosanaan, oli yllätys, että Helsingin joukkoliikenne saa tuntuvasti huonompia arvosanoja kuin yksittäisten laatutekijöiden keskiarvosta muodostuva järjestelmä. Tulosten valossa herää kysymys, kysytäänkö matkustajilta asiakastyytyväisyydestä oikeita asioita ts. pitävätkö matkustajat tärkeinä sellaisia asioita, jotka eivät sisälly tutkittaviin kysymyksiin. On olemassa sellainen mahdollisuus, että perinteiset asiakastyytyväisyyskysymykset eivät kuvasta riittävästi tämän ajankohdan mielialoja Helsingin joukkoliikenteestä, vaan kokonaistyytyväisyyteen vaikuttavat mm. tariffikorotukset ja liikenteen supistukset, jotka voivat vaikuttaa joukkoliikenteen käyttöön perinteisiä laatutekijöitä enemmän. Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

13 8 Kuva 5. Arvosanat linjojen liikennöitsijöille, järjestelmälle ja yleensä Helsingin joukkoliikenteelle 9 arvosana 8,5 8 7,5 Liikennöitsijä Järjestelmä Yleisarvosana 7 Kantakaupunkilinjat Luoteiset linjat Pohjoiset linjat Koilliset linjat Itäiset linjat Poikittaislinjat Verrattaessa Helsingin joukkoliikenteelle annettua yleisarvosanaa matkustajien bussiliikennejärjestelmälle antamien arvosanojen keskiarvoon ovat arvosanojen erot bussiliikenteessä eri linjasto-osilla seuraavat Yleisarvosanan ja järjestelmän arvosanojen erotus -kantakaupunkilinjoilla -0,22 -luoteisilla linjoilla -0,38 -pohjoisilla linjoilla -0,11 -koillisilla linjoilla -0,31 -itäisillä linjoilla -0,44 -poikittaislinjoilla -0,21 Yksittäisien laatutekijöiden saamat arvosanat ja niissä tapahtuneet muutokset syksystä 2002 syksyyn 2003 linjasto-osittain ilmenevät sivujen kuvista. 5. JOUKKOLIIKENTEESTÄ TIEDOTTAMINEN Ylimääräisenä kysymyksenä kevään ja syksyn kyselyssä esitettiin matkustajille kysymys, minkä arvosanan he antavat tiedottamiselle. Bussilinjoilla, raitioliikenteessä ja metrossa kysymys kohdistui HKL:n tiedottamiseen ja VR:n lähiliikenteessä VR:n tiedottamiseen. Tiedottamiselle annettiin seuraavat arvosanat Kevät 2003 syksy Bussiliikenteessä 7,8 7,9 - Raitioliikenteessä 7,8 7,9 - Metroliikenteessä 8,0 8,0 - VR:n lähiliikenteessä 7,6 7,6 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

14 9 Vuoden 2003 aikana tiedottamisen arvosanat jonkin verran paranivat. Kaikkein tyytyväisimpiä HKL:n tiedottamiseen olivat metron matkustajat antamalla kouluarvosanaksi 8,0. Liiteraportin vapaista kommenteista on pääteltävissä, että matkustajat kaipaavat tiedottamista sellaisista asioista, jotka ovat muuttuneet tai ovat kokonaan uusia matkustajan käyttöön. Tällaisia asioita olivat vuonna 2003 ainakin matkakortti, uudet tariffit, liikenne- ja reittimuutokset. Ikuinen ongelma on poikkeustilanteista tiedottaminen. Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

15 10 Kuljettajien palvelu linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 arvosana syksy2002 syksy2003 Kuljettajien ajotapa linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 arvosana syksy 2002 syksy 2003 Kuljettajien neuvontakyky linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 arvosana syksy2002 syksy2003 Vaunujen siisteys linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 arvosana syksy 2002 syksy 2003 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

16 11 Matkustusväljyys linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 arvosana syksy2002 syksy2003 Vaunujen varustus linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 arvosana syksy 2002 syksy 2003 Aikataulussa pysyminen linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 arvosana syksy2002 syksy2003 Järjestyksen säilyminen linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 arvosana syksy 2002 syksy 2003 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

17 12 Vaihtaminen toiselle linjalle linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 arvosana syksy2002 syksy2003 Odottamisolosuhteet pysäkillä linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 arvosana syksy 2002 syksy 2003 Matkustamisen sujuvuus linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 arvosana syksy2002 syksy2003 Yleisarvosana joukkoliikenteelle linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 arvosana syksy 2003 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

18 HELSINGIN KAUPUNKI \\hkls000002\data\liikennelaitos\hkl-liikelaitos\suunnitteluyksikkö\tutkimustiimi\laatu\tulokset\laatuarvosanat_syksy03.xls LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö STH LAATUARVOSANAT LINJOITTAIN SYKSYLLÄ 2003 LIITE 1 PAINOKERTOIMET liik liik liik liik järj liik Liik/järj liik järj järj järj järj liik VR 5,35 6,33 4,87 6,52 6,18 6,39 5,58 6,07 RV 5,83 6,39 5,91 6,01 4,02 4,87 6,21 6,34 5,40 5,86 6,15 BUSSI 5,73 6,39 5,74 5,92 4,69 4,92 6,36 6,27 5,56 5,80 6,34 Metro 5,35 6,31 4,90 6,09 6,51 6,40 5,92 5,50 Linja 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien 3.Kuljettajien 4.Vaunujen 5.Matkustus- 6.Vaunujen7.Aikataulussa 8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan 12.Asemien 13.Opasteiden Yhteensä palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus siisteys toimivuus Liikennöijä Järjestelmä RV-linjat nousijoita N 1,A ,88 8,02 8,27 7,72 8,23 7,77 8,04 8,52 8,45 8,17 8,04 8,04 8, ,24 8,30 8,48 7,89 9,17 8,22 8,07 8,57 8,73 8,56 8,74 8,29 8,61 3B,T ,08 8,36 8,36 7,63 8,67 8,16 7,83 8,10 8,40 8,25 8,36 8,12 8, ,98 8,21 8,18 7,94 7,96 8,06 8,29 8,58 8,52 8,43 8,77 8,17 8, ,74 8,18 8,45 8,24 8,13 8,16 7,55 8,15 8,53 7,97 8,18 8,15 8,06 7A,B ,88 8,09 8,37 7,69 8,24 7,89 7,72 8,58 8,40 8,24 8,30 8,09 8, ,89 8,22 8,31 7,35 8,96 8,06 8,42 8,49 8,57 8,37 8,26 8,06 8, ,85 8,14 8,17 8,41 8,45 8,59 8,32 8,78 8,40 8,43 8,56 8,32 8,43 Yht: ,94 8,21 8,30 7,88 8,39 8,15 8,02 8,45 8,46 8,30 8,44 8,16 8,31 Bussilinjat ,82 7,89 8,32 7,95 8,40 8,00 8,07 9,00 8,24 8,09 7,45 8,17 8,02 14B ,27 8,24 8,38 8,05 9,07 8,57 8,45 8,90 8,40 7,94 8,37 8,40 8,42 15,A ,15 8,27 8,12 8,49 9,68 8,72 8,32 8,61 8,80 8,41 8,49 8,39 8, ,86 7,71 7,86 8,43 9,06 8,44 7,39 9,08 8,29 7,74 7,85 8,23 8, ,82 7,97 8,03 8,00 8,88 8,15 7,60 8,67 8,44 8,15 8,13 8,11 8, ,90 8,02 7,91 8,26 9,02 8,49 7,84 8,84 8,59 8,64 7,74 8,24 8, ,57 7,80 7,71 7,73 8,35 7,83 8,30 9,12 8,41 8,49 7,88 7,98 8,28 21V ,40 8,42 8,27 7,62 9,11 7,88 8,60 9,17 8,43 8,33 8,53 8,32 8, ,67 7,63 8,10 6,97 9,10 7,79 8,00 8,85 8,57 7,46 8,05 7,84 8, ,10 8,05 8,43 8,14 9,05 8,21 8,35 8,96 8,66 8,52 8,32 8,32 8,55 39,V ,89 7,77 8,39 7,30 9,24 7,91 8,62 8,96 8,13 8,26 7,86 8,04 8, ,94 8,09 8,03 8,27 9,17 8,53 8,49 9,09 8,46 8,46 8,13 8,33 8, ,97 7,81 8,11 8,02 8,77 8,06 8,31 9,08 8,19 8,06 7,80 8,18 8, ,81 7,90 7,63 7,57 8,98 7,79 8,69 8,83 8,41 8,32 8,17 7,94 8, ,59 7,76 7,70 7,91 8,21 7,77 7,89 8,68 8,02 8,11 7,59 7,91 7, ,65 7,87 8,20 7,72 9,46 8,13 8,62 8,98 8,00 7,87 8,11 8,10 8, ,03 8,05 7,19 8,27 9,47 8,21 8,77 9,48 8,56 7,60 8,40 8,22 8, ,98 8,05 8,00 8,00 8,93 8,14 7,62 9,02 8,13 7,70 7,93 8,21 8, ,19 8,02 8,03 8,01 9,26 8,27 8,12 9,04 8,40 8,48 8,18 8,27 8, ,03 7,93 7,69 7,90 9,37 8,12 7,48 8,86 8,18 7,94 7,89 8,10 8, ,34 8,13 8,10 7,75 9,57 8,32 7,81 9,47 8,52 8,16 8,33 8,36 8, ,96 7,92 8,14 8,25 8,33 8,06 8,19 9,00 8,32 7,98 8,09 8,23 8, ,13 8,24 8,44 7,95 8,79 8,26 8,05 9,02 8,35 8,15 7,80 8,35 8, ,19 8,15 8,18 7,33 9,33 7,86 7,98 9,00 8,28 8,12 7,83 8,13 8, ,15 8,12 8,20 7,90 9,36 8,00 8,56 9,29 8,56 8,55 8,49 8,29 8, ,93 7,82 8,57 7,87 8,74 8,17 8,33 8,78 8,41 7,99 7,84 8,19 8, ,45 7,80 7,50 7,79 7,88 8,00 8,30 9,00 8,08 8,42 8,03 7,94 8, ,97 7,97 7,81 8,03 8,58 8,45 8,23 8,64 8,14 8,06 8,19 8,14 8,23

19 Linja 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien 3.Kuljettajien 4.Vaunujen 5.Matkustus- 6.Vaunujen7.Aikataulussa 8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan 12.Asemien 13.Opasteiden Yhteensä palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus siisteys toimivuus Liikennöijä Järjestelmä 65A ,90 7,88 7,89 8,20 8,31 8,18 7,75 8,96 8,09 8,42 7,55 8,17 8,00 66A ,85 7,84 8,08 7,77 8,55 7,96 7,89 8,93 8,34 8,37 7,76 8,08 8, ,54 8,57 8,83 8,53 8,91 8,39 8,81 9,11 8,53 8,56 8,19 8,67 8, ,00 8,15 8,03 8,19 9,45 8,36 7,81 9,10 7,77 7,49 7,38 8,31 7, ,08 7,89 7,95 7,95 8,61 8,32 8,06 8,94 8,35 8,53 8,09 8,19 8,31 70T ,82 7,97 8,00 7,53 8,80 7,68 7,96 8,58 8,07 8,02 8,16 7,94 8,17 70V ,20 8,02 8,26 8,02 9,02 8,43 8,56 8,76 8,00 8,31 8,54 8,28 8, ,00 7,95 8,06 7,86 8,32 7,86 7,98 8,79 8,46 8,19 8,00 8,10 8,18 71V ,00 7,95 8,07 7,60 9,00 7,70 8,10 9,00 8,00 7,60 8,15 8,07 8,14 71S ,48 8,36 8,93 8,04 9,76 8,44 8,75 9,60 8,76 8,84 8,56 8,65 8, ,01 7,91 8,25 7,60 9,04 7,83 8,31 8,79 8,20 8,21 7,90 8,08 8, ,06 8,19 8,27 7,81 8,82 8,25 8,22 8,64 8,19 8,37 8,14 8,21 8,32 73B ,22 8,14 8,21 8,20 9,64 8,29 8,05 9,22 8,19 8,20 8,11 8,39 8, ,14 8,36 7,91 7,75 9,45 8,18 8,74 9,05 8,11 7,28 8,03 8,25 8, ,11 8,14 8,19 8,09 8,78 8,05 8,54 8,76 8,31 8,52 8,23 8,23 8,46 75A ,51 8,36 8,26 8,21 9,69 8,92 9,21 9,42 8,58 8,16 8,41 8,61 8,78 76A,B ,89 8,36 8,19 7,56 9,71 8,39 8,84 9,11 8,62 8,03 8,35 8,26 8, ,09 8,16 8,00 7,44 7,89 7,91 8,16 8,51 8,13 8,14 8,25 8,03 8,13 77A ,93 8,10 7,85 7,55 9,29 8,19 8,44 8,52 8,03 8,29 8,00 8,03 8,37 77S ,03 7,84 7,85 7,34 9,27 7,61 8,22 9,06 8,58 8,09 8,00 7,97 8, ,28 8,24 8,55 7,90 9,09 8,20 7,95 9,08 8,42 8,34 8,00 8,38 8, ,07 8,07 7,92 7,48 8,69 8,14 8,05 8,67 8,09 7,90 7,64 8,06 8,04 80,A ,73 8,12 8,09 7,39 8,61 8,10 8,68 8,59 8,59 8,25 8,59 8,01 8, ,60 7,55 8,31 7,81 9,40 8,33 8,30 9,21 8,71 7,96 8,12 8,13 8, ,81 7,71 8,03 7,59 9,31 8,00 8,31 9,31 8,73 8,08 8,23 8,09 8, ,01 7,58 7,99 7,70 8,84 8,23 8,32 8,77 8,57 8,23 7,95 8,04 8, ,82 8,05 8,29 7,79 9,13 8,34 8,71 9,05 8,35 8,17 7,32 8,23 8, ,87 8,34 8,18 7,88 8,95 8,13 8,56 8,79 8,33 8,38 7,94 8,21 8, ,03 8,20 8,35 7,91 9,41 8,10 8,79 9,24 8,85 8,37 8,02 8,32 8,65 90,A ,76 7,93 8,03 7,38 9,05 8,05 8,68 8,81 7,85 8,07 8,02 8,00 8, ,93 7,50 8,42 8,11 9,10 8,49 8,34 9,14 8,43 7,70 7,88 8,26 8, ,00 8,35 8,53 7,60 8,95 8,45 8,81 8,65 8,66 8,33 8,44 8,26 8, ,00 8,27 8,20 7,67 8,95 8,21 8,37 9,00 8,66 8,52 8,10 8,24 8, ,85 7,83 8,26 7,23 8,44 8,18 8,74 8,69 8,54 8,26 8,40 8,01 8,48 94A ,02 7,98 8,29 7,33 9,67 8,50 8,45 9,02 8,54 8,24 8,31 8,19 8,59 94B ,12 8,24 8,31 7,57 9,48 8,55 8,65 8,83 8,02 7,81 8,45 8,27 8, ,35 8,24 8,55 7,63 9,05 8,21 8,58 9,11 8,59 7,46 8,27 8,36 8, ,92 8,12 8,18 7,12 8,98 7,93 8,13 8,90 7,49 7,64 8,00 8,04 8, ,26 8,11 8,11 7,48 9,07 8,33 8,94 8,82 8,65 8,44 8,21 8,19 8,64 98V ,07 8,29 8,00 7,57 9,11 8,50 8,48 8,92 8,13 8,20 8,15 8,23 8,39 Bussi yht ,96 8,01 8,10 7,84 8,88 8,15 8,24 8,91 8,33 8,22 8,02 8,17 8,31 METRO: ,71 7,42 8,99 8,99 8,51 9,26 7,66 8,38 8,39 8,63 VR-Lähiliik ,61 7,89 7,52 8,25 8,74 8,97 7,15 8,13 8,31 7,95 Kaikki (ei VR) 8,22 8,39 HKL(Rv,B,M) 8,21 8,40

20 LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö STH LAATUARVOSANAT KILPAILUTETUILLA LINJOILLA SYKSYLLÄ Kuljettajien 2.Kuljettajien 3.Kuljettajien 4.Vaunujen 5.Matkustus- 6.Vaunujen 7.Aikataulussa8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan Yhteensä Paketti Linja Nousuja n palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus Liikennöijä Järjestelmä ,28 8,24 8,55 7,90 9,09 8,20 7,95 9,08 8,42 8,34 8,00 8,38 8,32 90,A ,76 7,93 8,03 7,38 9,05 8,05 8,68 8,81 7,85 8,07 8,02 8,00 8, ,93 7,50 8,42 8,11 9,10 8,49 8,34 9,14 8,43 7,70 7,88 8,26 8, ,92 8,12 8,18 7,12 8,98 7,93 8,13 8,90 7,49 7,64 8,00 8,04 8,02 98V ,07 8,29 8,00 7,57 9,11 8,50 8,48 8,92 8,13 8,20 8,15 8,23 8,39 Yhteensä 7,96 8,02 8,22 7,55 9,06 8,16 8,34 8,94 8,00 8,01 8,01 8,15 8, ,67 7,63 8,10 6,97 9,10 7,79 8,00 8,85 8,57 7,46 8,05 7,84 8,19 Yhteensä 7,67 7,63 8,10 6,97 9,10 7,79 8,00 8,85 8,57 7,46 8,05 7,84 8, ,93 7,82 8,57 7,87 8,74 8,17 8,33 8,78 8,41 7,99 7,84 8,19 8,24 Yhteensä 7,93 7,82 8,57 7,87 8,74 8,17 8,33 8,78 8,41 7,99 7,84 8,19 8, ,98 8,05 8,00 8,00 8,93 8,14 7,62 9,02 8,13 7,70 7,93 8,21 8, ,19 8,15 8,18 7,33 9,33 7,86 7,98 9,00 8,28 8,12 7,83 8,13 8, ,15 8,12 8,20 7,90 9,36 8,00 8,56 9,29 8,56 8,55 8,49 8,29 8,67 Yhteensä 8,11 8,11 8,12 7,69 9,20 7,99 7,98 9,07 8,29 8,07 8,01 8,19 8, ,97 7,97 7,81 8,03 8,58 8,45 8,23 8,64 8,14 8,06 8,19 8,14 8,23 Yhteensä 7,97 7,97 7,81 8,03 8,58 8,45 8,23 8,64 8,14 8,06 8,19 8,14 8, ,54 8,57 8,83 8,53 8,91 8,39 8,81 9,11 8,53 8,56 8,19 8,67 8,59 Yhteensä 8,54 8,57 8,83 8,53 8,91 8,39 8,81 9,11 8,53 8,56 8,19 8,67 8, T ,82 7,97 8,00 7,53 8,80 7,68 7,96 8,58 8,07 8,02 8,16 7,94 8,17 70V ,20 8,02 8,26 8,02 9,02 8,43 8,56 8,76 8,00 8,31 8,54 8,28 8,47 Yhteensä 7,98 7,99 8,11 7,73 8,89 7,99 8,21 8,66 8,04 8,14 8,32 8,08 8, ,01 7,91 8,25 7,60 9,04 7,83 8,31 8,79 8,20 8,21 7,90 8,08 8,30 Yhteensä 8,01 7,91 8,25 7,60 9,04 7,83 8,31 8,79 8,20 8,21 7,90 8,08 8, S ,48 8,36 8,93 8,04 9,76 8,44 8,75 9,60 8,76 8,84 8,56 8,65 8,89 77S ,03 7,84 7,85 7,34 9,27 7,61 8,22 9,06 8,58 8,09 8,00 7,97 8,39 Yhteensä 8,23 8,07 8,34 7,66 9,49 7,99 8,46 9,30 8,66 8,43 8,25 8,28 8,62

21 1.Kuljettajien2.Kuljettajien3.Kuljettajien 4.Vaunujen5.Matkustus- 6.Vaunujen 7.Aikataulussa8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan Yhteensä Paketti Linja Nousuja n palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus Liikennöijä Järjestelmä ,01 7,58 7,99 7,70 8,84 8,23 8,32 8,77 8,57 8,23 7,95 8,04 8, ,82 8,05 8,29 7,79 9,13 8,34 8,71 9,05 8,35 8,17 7,32 8,23 8, ,87 8,34 8,18 7,88 8,95 8,13 8,56 8,79 8,33 8,38 7,94 8,21 8, ,03 8,20 8,35 7,91 9,41 8,10 8,79 9,24 8,85 8,37 8,02 8,32 8,65 Yhteensä 7,92 8,03 8,19 7,81 9,05 8,22 8,58 8,94 8,48 8,27 7,77 8,19 8, ,A ,15 8,27 8,12 8,49 9,68 8,72 8,32 8,61 8,80 8,41 8,49 8,39 8,69 Yhteensä 8,15 8,27 8,12 8,49 9,68 8,72 8,32 8,61 8,80 8,41 8,49 8,39 8, ,57 7,80 7,71 7,73 8,35 7,83 8,30 9,12 8,41 8,49 7,88 7,98 8, ,81 7,90 7,63 7,57 8,98 7,79 8,69 8,83 8,41 8,32 8,17 7,94 8,49 Yhteensä 7,68 7,85 7,67 7,66 8,64 7,81 8,48 8,99 8,41 8,41 8,01 7,96 8, ,V ,89 7,77 8,39 7,30 9,24 7,91 8,62 8,96 8,13 8,26 7,86 8,04 8, ,65 7,87 8,20 7,72 9,46 8,13 8,62 8,98 8,00 7,87 8,11 8,10 8,37 Yhteensä 7,81 7,80 8,32 7,45 9,32 7,99 8,62 8,97 8,08 8,12 7,95 8,06 8, ,94 8,09 8,03 8,27 9,17 8,53 8,49 9,09 8,46 8,46 8,13 8,33 8,51 Yhteensä 7,94 8,09 8,03 8,27 9,17 8,53 8,49 9,09 8,46 8,46 8,13 8,33 8, ,34 8,13 8,10 7,75 9,57 8,32 7,81 9,47 8,52 8,16 8,33 8,36 8,42 Yhteensä 8,34 8,13 8,10 7,75 9,57 8,32 7,81 9,47 8,52 8,16 8,33 8,36 8, ,06 8,19 8,27 7,81 8,82 8,25 8,22 8,64 8,19 8,37 8,14 8,21 8,32 Yhteensä 8,06 8,19 8,27 7,81 8,82 8,25 8,22 8,64 8,19 8,37 8,14 8,21 8, ,14 8,36 7,91 7,75 9,45 8,18 8,74 9,05 8,11 7,28 8,03 8,25 8,28 Yhteensä 8,14 8,36 7,91 7,75 9,45 8,18 8,74 9,05 8,11 7,28 8,03 8,25 8, A ,51 8,36 8,26 8,21 9,69 8,92 9,21 9,42 8,58 8,16 8,41 8,61 8,78 76A,B ,89 8,36 8,19 7,56 9,71 8,39 8,84 9,11 8,62 8,03 8,35 8,26 8,67 77A ,93 8,10 7,85 7,55 9,29 8,19 8,44 8,52 8,03 8,29 8,00 8,03 8,37 Yhteensä 8,02 8,25 8,06 7,68 9,53 8,41 8,74 8,92 8,36 8,17 8,21 8,23 8, ,A ,73 8,12 8,09 7,39 8,61 8,10 8,68 8,59 8,59 8,25 8,59 8,01 8, ,60 7,55 8,31 7,81 9,40 8,33 8,30 9,21 8,71 7,96 8,12 8,13 8, ,00 8,27 8,20 7,67 8,95 8,21 8,37 9,00 8,66 8,52 8,10 8,24 8,49 Yhteensä 7,79 8,09 8,15 7,52 8,80 8,16 8,55 8,78 8,62 8,29 8,40 8,09 8, ,86 7,71 7,86 8,43 9,06 8,44 7,39 9,08 8,29 7,74 7,85 8,23 8,01 Yhteensä 7,86 7,71 7,86 8,43 9,06 8,44 7,39 9,08 8,29 7,74 7,85 8,23 8, ,97 7,81 8,11 8,02 8,77 8,06 8,31 9,08 8,19 8,06 7,80 8,18 8, ,59 7,76 7,70 7,91 8,21 7,77 7,89 8,68 8,02 8,11 7,59 7,91 7,95 Yhteensä 7,77 7,78 7,90 7,96 8,48 7,91 8,09 8,87 8,10 8,09 7,69 8,04 8,07

22 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien3.Kuljettajien 4.Vaunujen5.Matkustus 6.Vaunujen7.Aikataulussa 8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan Yhteensä Paketti Linja Nousuja n palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus Liikennöijä Järjestelmä ,96 7,92 8,14 8,25 8,33 8,06 8,19 9,00 8,32 7,98 8,09 8,23 8,17 Yhteensä 7,96 7,92 8,14 8,25 8,33 8,06 8,19 9,00 8,32 7,98 8,09 8,23 8, ,19 8,02 8,03 8,01 9,26 8,27 8,12 9,04 8,40 8,48 8,18 8,27 8, ,03 7,93 7,69 7,90 9,37 8,12 7,48 8,86 8,18 7,94 7,89 8,10 8,11 Yhteensä 8,10 7,97 7,84 7,95 9,32 8,18 7,76 8,94 8,28 8,17 8,02 8,17 8, ,13 8,24 8,44 7,95 8,79 8,26 8,05 9,02 8,35 8,15 7,80 8,35 8, ,07 8,07 7,92 7,48 8,69 8,14 8,05 8,67 8,09 7,90 7,64 8,06 8,04 Yhteensä 8,10 8,16 8,20 7,74 8,74 8,21 8,05 8,86 8,23 8,04 7,73 8,22 8, ,08 7,89 7,95 7,95 8,61 8,32 8,06 8,94 8,35 8,53 8,09 8,19 8,31 Yhteensä 8,08 7,89 7,95 7,95 8,61 8,32 8,06 8,94 8,35 8,53 8,09 8,19 8, ,11 8,14 8,19 8,09 8,78 8,05 8,54 8,76 8,31 8,52 8,23 8,23 8, ,09 8,16 8,00 7,44 7,89 7,91 8,16 8,51 8,13 8,14 8,25 8,03 8,13 Yhteensä 8,10 8,15 8,10 7,78 8,36 7,98 8,36 8,64 8,23 8,34 8,24 8,14 8, ,82 7,89 8,32 7,95 8,40 8,00 8,07 9,00 8,24 8,09 7,45 8,17 8,02 14B ,27 8,24 8,38 8,05 9,07 8,57 8,45 8,90 8,40 7,94 8,37 8,40 8,42 Yhteensä 7,92 7,97 8,33 7,97 8,55 8,12 8,15 8,98 8,27 8,06 7,65 8,22 8, ,90 8,02 7,91 8,26 9,02 8,49 7,84 8,84 8,59 8,64 7,74 8,24 8,32 Yhteensä 7,90 8,02 7,91 8,26 9,02 8,49 7,84 8,84 8,59 8,64 7,74 8,24 8, V ,40 8,42 8,27 7,62 9,11 7,88 8,60 9,17 8,43 8,33 8,53 8,32 8,58 65A ,90 7,88 7,89 8,20 8,31 8,18 7,75 8,96 8,09 8,42 7,55 8,17 8,00 66A ,85 7,84 8,08 7,77 8,55 7,96 7,89 8,93 8,34 8,37 7,76 8,08 8,15 Yhteensä 7,93 7,91 8,01 7,96 8,49 8,06 7,89 8,97 8,23 8,39 7,73 8,15 8, ,81 7,71 8,03 7,59 9,31 8,00 8,31 9,31 8,73 8,08 8,23 8,09 8,49 Yhteensä 7,81 7,71 8,03 7,59 9,31 8,00 8,31 9,31 8,73 8,08 8,23 8,09 8, ,00 8,35 8,53 7,60 8,95 8,45 8,81 8,65 8,66 8,33 8,44 8,26 8, ,85 7,83 8,26 7,23 8,44 8,18 8,74 8,69 8,54 8,26 8,40 8,01 8,48 94A ,02 7,98 8,29 7,33 9,67 8,50 8,45 9,02 8,54 8,24 8,31 8,19 8,59 94B ,12 8,24 8,31 7,57 9,48 8,55 8,65 8,83 8,02 7,81 8,45 8,27 8, ,35 8,24 8,55 7,63 9,05 8,21 8,58 9,11 8,59 7,46 8,27 8,36 8, ,26 8,11 8,11 7,48 9,07 8,33 8,94 8,82 8,65 8,44 8,21 8,19 8,64 Yhteensä 8,10 8,11 8,33 7,47 9,07 8,35 8,71 8,85 8,52 8,11 8,34 8,20 8, ,03 8,05 7,19 8,27 9,47 8,21 8,77 9,48 8,56 7,60 8,40 8,22 8,53 Yhteensä 8,03 8,05 7,19 8,27 9,47 8,21 8,77 9,48 8,56 7,60 8,40 8,22 8,53

23 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien3.Kuljettajien 4.Vaunujen5.Matkustus 6.Vaunujen7.Aikataulussa 8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan Yhteensä Paketti Linja Nousuja n palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus Liikennöijä Järjestelmä ,45 7,80 7,50 7,79 7,88 8,00 8,30 9,00 8,08 8,42 8,03 7,94 8,15 Yhteensä 7,45 7,80 7,50 7,79 7,88 8,00 8,30 9,00 8,08 8,42 8,03 7,94 8, ,00 8,15 8,03 8,19 9,45 8,36 7,81 9,10 7,77 7,49 7,38 8,31 7, ,00 7,95 8,06 7,86 8,32 7,86 7,98 8,79 8,46 8,19 8,00 8,10 8,18 71V ,00 7,95 8,07 7,60 9,00 7,70 8,10 9,00 8,00 7,60 8,15 8,07 8,14 73B ,22 8,14 8,21 8,20 9,64 8,29 8,05 9,22 8,19 8,20 8,11 8,39 8,38 Yhteensä 8,05 8,01 8,09 7,94 8,82 7,99 7,99 8,94 8,27 8,05 7,97 8,18 8,19

24 LIITE 3 HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö STH LAATUARVOSANAT LINJOITTAIN VUONNA 2003 \\hkls000002\data\liikennelaitos\hkl-liikelaitos\suunnitteluyksikkö\tutkimustiimi\laatu\tulokset\laatuarvosanat 2003.xls PAINOKERTOIMET liik liik liik liik järj liik Liik/järj liik järj järj järj järj liik VR 5,35 6,33 4,87 6,52 6,18 6,39 5,58 6,07 RV 5,83 6,39 5,91 6,01 4,02 4,87 6,21 6,34 5,4 5,86 6,15 BUSSI 5,73 6,39 5,74 5,92 4,69 4,92 6,36 6,27 5,56 5,8 6,34 Metro 5,35 6,31 4,9 6,09 6,51 6,4 5,92 5,5 Linja 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien 3.Kuljettajien 4.Vaunujen 5.Matkustus- 6.Vaunujen7.Aikataulussa 8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan 12.Asemien 13.Opasteiden Yhteensä palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus siisteys toimivuus Liikennöijä Järjestelmä RV-linjat nousijoita N 1,A ,97 8,08 8,30 7,60 8,66 7,87 7,89 8,51 8,52 8,18 8,18 8,06 8, ,16 8,23 8,43 7,42 9,10 7,60 7,67 8,47 8,63 8,45 8,44 8,07 8,40 3B,T ,11 8,33 8,33 7,52 8,47 7,90 7,78 8,18 8,50 8,23 8,33 8,07 8, ,03 8,15 8,23 7,72 8,11 8,06 8,15 8,62 8,51 8,31 8,64 8,14 8, ,76 8,11 8,22 7,74 8,26 8,12 7,49 8,12 8,54 7,83 8,07 8,01 8,01 7A,B ,97 8,16 8,19 7,44 8,36 7,89 7,59 8,59 8,46 8,24 8,37 8,05 8, ,90 8,26 8,37 7,26 8,89 7,99 8,31 8,41 8,41 8,24 8,31 8,03 8, ,00 8,19 8,30 8,05 8,47 8,50 8,25 8,71 8,43 8,44 8,55 8,29 8,42 Yht: ,00 8,20 8,27 7,63 8,42 8,04 7,92 8,45 8,49 8,25 8,41 8,11 8,28 Bussilinjat ,77 7,87 8,21 7,79 8,27 8,01 7,90 8,88 8,35 8,03 7,60 8,10 8,00 14B ,19 8,25 8,31 7,99 8,91 8,41 8,44 9,06 8,53 8,05 8,14 8,37 8,39 15,A ,07 8,38 8,16 8,42 9,72 8,80 8,10 8,79 8,79 8,32 8,59 8,43 8, ,95 7,89 8,17 8,24 9,17 8,41 7,62 9,03 8,23 8,02 8,04 8,28 8, ,91 7,98 8,20 8,14 8,90 8,40 7,80 8,89 8,49 8,04 8,13 8,25 8, ,02 8,04 8,07 8,19 8,92 8,45 7,78 8,76 8,50 8,45 7,61 8,25 8, ,76 7,88 7,72 7,75 8,70 7,85 8,06 9,06 8,53 8,43 7,78 8,02 8,26 21V ,19 8,21 8,04 7,72 9,12 8,00 8,64 9,23 8,46 8,25 8,49 8,25 8, ,79 7,74 8,02 7,28 9,35 7,95 7,90 8,95 8,42 7,39 8,02 7,96 8, ,16 8,14 8,20 8,11 9,05 8,28 8,29 9,05 8,66 8,40 8,20 8,33 8,49 39,V ,98 8,02 8,27 7,52 9,07 8,06 8,26 9,01 8,19 8,31 8,03 8,15 8, ,92 8,18 7,92 8,03 8,72 8,33 8,37 8,94 8,51 8,33 8,08 8,22 8, ,98 8,00 7,83 7,86 8,80 8,02 8,49 9,22 8,34 8,03 8,04 8,16 8, ,77 7,92 7,64 7,41 8,84 7,69 8,31 8,91 8,42 8,26 8,12 7,90 8, ,66 7,85 7,78 7,74 8,60 8,01 8,11 8,85 8,07 7,98 7,42 7,99 8, ,77 7,90 8,22 7,66 9,50 8,24 8,26 9,05 8,21 7,76 7,90 8,14 8, ,93 8,04 7,23 8,04 9,56 8,03 8,66 9,43 8,47 7,65 8,23 8,13 8, ,04 8,07 7,99 7,83 9,08 8,15 7,79 9,06 8,34 7,91 8,07 8,20 8, ,02 7,81 7,93 7,80 8,98 8,02 7,91 8,96 8,23 8,27 8,20 8,09 8, ,03 8,03 7,99 7,89 9,31 8,17 7,34 8,94 8,08 7,97 7,73 8,18 8, ,22 8,08 7,98 7,75 9,18 8,14 7,68 9,23 8,29 8,05 8,05 8,24 8, ,91 7,96 8,34 8,14 8,26 8,01 8,19 8,93 8,46 7,99 8,23 8,23 8, ,19 8,27 8,35 8,05 8,73 8,37 7,90 8,99 8,29 8,16 7,82 8,37 8, ,21 8,24 8,31 7,56 9,37 7,92 7,99 9,00 8,49 8,26 7,99 8,22 8, ,09 8,07 8,17 7,86 9,37 8,11 8,42 9,23 8,46 8,21 8,45 8,27 8, ,94 7,87 8,37 7,80 8,50 8,17 8,28 8,82 8,38 7,84 7,96 8,16 8, ,73 7,94 7,67 7,87 8,52 8,17 7,96 8,99 8,19 8,24 8,12 8,07 8, ,00 8,05 8,04 7,95 8,82 8,31 8,39 8,75 8,18 8,00 8,12 8,18 8,28

25 Linja 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien 3.Kuljettajien 4.Vaunujen 5.Matkustus- 6.Vaunujen7.Aikataulussa 8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan 12.Asemien 13.Opasteiden Yhteensä palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus siisteys toimivuus Liikennöijä Järjestelmä 65A ,82 7,82 8,02 7,99 8,10 8,13 7,60 8,88 8,28 8,32 7,46 8,11 7,92 66A ,82 7,79 8,11 7,70 8,46 7,96 7,73 8,79 8,40 8,32 7,84 8,04 8, ,38 8,39 8,49 8,40 8,61 8,24 8,61 8,95 8,45 8,32 7,98 8,49 8, ,04 8,09 8,08 8,20 9,49 8,69 8,24 9,14 7,74 7,69 7,66 8,37 8, ,87 7,88 7,90 7,80 8,87 8,33 7,91 8,86 8,16 8,47 7,68 8,10 8,17 70T ,96 8,06 8,01 7,73 8,91 7,93 7,82 8,73 8,21 8,05 8,07 8,08 8,17 70V ,10 8,08 8,19 7,96 9,17 8,34 8,51 8,90 8,08 8,16 8,32 8,26 8, ,96 8,04 8,00 7,83 8,63 8,08 7,98 8,72 8,27 8,01 7,81 8,11 8,11 71V ,04 8,01 7,68 7,62 9,14 7,75 8,35 9,04 8,18 7,66 8,41 8,04 8,31 71S ,37 8,50 8,78 8,21 9,63 8,47 8,71 9,47 8,76 8,47 8,66 8,64 8, ,09 8,08 8,20 7,60 8,94 7,99 8,27 8,83 8,31 8,05 7,91 8,14 8, ,01 8,22 8,07 7,55 8,85 8,05 8,28 8,69 8,27 8,32 8,06 8,11 8,33 73B ,10 8,15 8,01 7,95 9,59 8,29 8,09 9,21 8,02 7,99 7,98 8,29 8, ,11 8,24 7,93 7,73 9,44 8,26 8,59 9,18 8,06 7,42 7,97 8,25 8, ,06 8,15 8,18 7,73 9,15 8,14 8,59 8,98 8,41 8,41 8,18 8,21 8,52 75A ,40 8,36 8,28 8,01 9,65 8,71 9,23 9,40 8,44 8,10 8,55 8,53 8,76 76A,B ,02 8,39 8,29 7,52 9,74 8,34 8,83 9,28 8,38 7,97 8,49 8,31 8, ,83 8,05 8,01 7,25 8,16 7,72 8,05 8,32 8,10 8,11 8,30 7,87 8,14 77A ,23 8,19 7,97 7,52 9,20 8,32 8,39 8,61 8,11 8,24 8,23 8,14 8,40 77S ,10 8,07 8,02 7,64 9,51 8,04 8,32 9,21 8,50 8,14 8,19 8,19 8, ,07 8,09 8,30 7,82 8,97 8,41 8,02 9,03 8,33 8,36 8,13 8,29 8, ,03 8,16 7,99 7,61 8,89 8,13 8,03 8,80 8,28 7,79 7,78 8,13 8,11 80,A ,82 8,14 8,09 7,31 8,61 8,09 8,33 8,57 8,43 8,16 8,44 8,00 8, ,71 7,50 8,27 7,83 9,32 8,30 8,33 9,05 8,64 7,69 8,20 8,11 8, ,13 8,03 8,27 7,66 9,40 8,24 8,47 9,32 8,70 8,22 8,29 8,28 8, ,02 7,80 8,17 7,68 8,75 8,27 8,39 8,84 8,42 8,21 8,01 8,13 8, ,79 8,04 8,11 7,53 9,11 8,31 8,66 8,97 8,49 8,10 7,42 8,12 8, ,94 8,21 8,12 7,76 8,92 8,17 8,61 8,73 8,38 8,29 8,06 8,16 8, ,07 8,10 8,15 7,97 9,36 8,29 8,82 9,23 8,69 8,20 8,03 8,31 8,58 90,A ,89 8,04 8,06 7,41 9,15 8,32 8,58 8,91 7,87 8,23 8,18 8,11 8, ,24 7,88 8,42 7,95 9,32 8,65 8,35 9,24 8,55 7,89 7,80 8,39 8, ,02 8,31 8,42 7,59 8,80 8,33 8,64 8,77 8,54 8,37 8,40 8,24 8, ,14 8,22 8,28 7,63 9,05 8,28 8,34 8,94 8,58 8,34 8,12 8,25 8, ,10 8,01 8,45 7,39 8,42 8,27 8,65 8,67 8,61 8,23 8,37 8,14 8,46 94A ,03 8,01 8,35 7,23 9,44 8,52 8,59 8,84 8,51 8,24 8,33 8,15 8,58 94B ,98 8,29 8,35 7,49 9,47 8,51 8,71 8,93 8,09 8,08 8,53 8,25 8, ,28 8,27 8,26 7,66 9,13 8,33 8,58 9,05 8,46 7,47 8,27 8,31 8, ,01 8,18 8,11 7,21 8,91 8,03 8,27 8,89 7,62 7,89 8,10 8,08 8, ,11 8,04 8,10 7,25 8,92 8,25 8,77 8,82 8,54 8,31 8,17 8,09 8,52 98V ,03 8,25 8,17 7,54 9,23 8,41 8,63 9,02 8,30 8,15 8,22 8,24 8,48 Bussi yht ,97 8,04 8,09 7,77 8,89 8,17 8,16 8,91 8,34 8,15 8,00 8,17 8,28 METRO: ,72 7,38 9,01 8,86 8,49 9,21 7,71 8,40 8,35 8,64 VR-Lähiliik ,58 7,78 7,72 8,08 8,72 9,00 7,11 8,05 8,23 8,00 Kaikki (ei VR) 8,19 8,36 HKL(Rv,B,M) 8,20 8,38

26 LIITE 4 HKL:N MATKUSTAJAKYSELY bussi-/rv.lom. syksy03 Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL tekee parhaillaan asiakastyytyväisyyttä mittaavaa tutkimusta. Pyytäisimme Teitä ystävällisesti matkan aikana vastaamaan oheiseen kyselyyn ja palauttamaan lomakkeen tutkimusavustajalle. Käytettävissänne on arvoasteikko (4=huonoin, 10=paras) Arvosana 1. Kuljettajan suhtautuminen matkustajaan tällä linjalla 2. Kuljettajan ajotapa tällä linjalla 3. Osaako kuljettaja pyydettäessä neuvoa Teitä aikataulu- ja reittiasioissa 4. Vaunujen siisteys tällä linjalla 5. Istumapaikan saantimahdollisuus tähän aikaan päivästä tällä linjalla 6. Matkustusmukavuus (sisätilojen varustus) tällä linjalla 7. Vaunujen pysyminen aikataulussa tällä linjalla 8. Järjestyksen säilyminen matkan aikana tällä linjalla 9. Vaihtaminen toiseen joukkoliikennevälineeseen 10. Odottamisolosuhteet (katokset, aikataulut ym.) tämän linjan pysäkeillä 11. Matkanteon nopeus, sujuvuus tällä linjalla (henkilöautoon verrattuna) 13.a. Yleisarvosana Helsingin joukkoliikenteelle 13.b. HKL:n tiedottaminen Jatkuu kääntöpuolella

27 14. Olisiko teillä ollut mahdollisuus käyttää omaa autoa tällä matkalla? 1. Kyllä 2. Ei 15. Mitä lippua käytätte tällä matkalla? 1. Matkakorttiin ladattua kautta 2. Matkakorttiin ladattua arvoa 3. Kertalippua 2. Muuta 16. Vastaajan sukupuoli: 1. Nainen 2. Mies 17. Vastaajan ikäryhmä: v v v. tai vanhempi v v. 20. Vaihdatteko (tai vaihdoitteko) tällä matkalla joukkoliikennevälineestä toiseen? 1. Kyllä 2. Ei 21. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä: Mitä muita välineitä käytätte tai käytitte tällä matkalla? 1. Bussia 4. Junaa 2. Raitiovaunua 5. Lauttaa 3. Metroa 6. Muuta, mitä? 23. Missä asutte? 1. Helsingissä 5. Länsi-Uudellamaalla 2. Espoossa 6. Keski-Uudellamaalla 3. Vantaalla 7. Itä-Uudellamaalla 4. Kauniaisissa 8. Muualla Uudenmaan ulkopuolella Muita kommentteja: KIITOS VASTAUKSESTANNE. HYVÄÄ MATKAA! Haastattelija täyttää: Pvm Klo Haastattelija Matkustajamäärä vaunussa: Linja: Suunta: 1 2 Vaunu: Vuoro: Sää: pouta, sade, huono keli Raitiovaunutyyppi: matalalattiarv vanhemman mallinen rv

28 ISBN ISSN X

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009 SUY Marko Vihervuori B: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009 SUY Marko Vihervuori B: 13/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.12.2009

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008 SUY Marko Vihervuori B: 2/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

6 15.2.2011 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2010 www.hsl.fi Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

18 18.10.2010 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2010 www.hsl.fi Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2010 HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 19 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Liiteosio: Laatukannusteet HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2011 Helsingin seudun liikenne JLO / Operatiiviset tutkimukset 30.9.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) joukkoliikenteen

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Liiteosio: laatukannusteet.

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Liiteosio: laatukannusteet. 25 3.10.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2011 Liiteosio: laatukannusteet www.hsl.fi HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2011 Liiteosio: laatukannusteet

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 1 2 Tiivistelmä Esityksessä raportoidaan HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista Suomenlinnan lauttaliikenteessä kesällä 2017. Suomenlinnan lauttaliikenteen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden ja asiakastyytyväisyyden kehitys Vuosaaressa metroradan käyttöönoton jälkeen

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden ja asiakastyytyväisyyden kehitys Vuosaaressa metroradan käyttöönoton jälkeen Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden ja asiakastyytyväisyyden kehitys Vuosaaressa metroradan käyttöönoton jälkeen SUY B: 5/2008 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 9 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Liiteosio: laatukannusteet 1 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2011 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 3 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet 14 2014 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Rautateiden käyttäjätutkimus 2017 Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Tutkimuksen taustat Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää junaliikenteen käyttämistä ja tyytyväisyyttä junaliikenteeseen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 16 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 3 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, 2012 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin Raportti Helmikuu 2012 Vastauksia huomisen kysymyksiin Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuustilanteen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 SUY Sami Aherva ja Elise Kettukangas B: 1/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.2.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009

Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009 Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009 SUY Sami Aherva ja Elise Kettukangas B: 7/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.8.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunkiliikenne kehittyy kokeilujen kautta Paikallisliikennepäivät

Lappeenrannan kaupunkiliikenne kehittyy kokeilujen kautta Paikallisliikennepäivät Lappeenrannan kaupunkiliikenne kehittyy kokeilujen kautta Paikallisliikennepäivät 21.9.2017 Lappeenrannan joukkoliikenne Lappeenrannan kaupunki toimivaltainen viranomainen Kaakkois-Suomen ely-keskus Imatran

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 9 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kustannusselvitys 2004

Joukkoliikenteen kustannusselvitys 2004 Joukkoliikenteen kustannusselvitys 2004 km 12 Kuinka pitkälle pääsee yhdellä eurolla? 10 8 6 4 2 0 Raitiovaunu Metro Juna Bussi sis. Bussi seutu SUY D: 2/2005 2 Julkaisija KUVAILULEHTI HKL-Suunnitteluyksikkö

Lisätiedot

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari 17.3.2011 RAITIOVAUNULIIKENTEEN RENESSANSSI Renessanssi Mitä renessanssi voisi tarkoitta: Renessanssi voisi tarkoittaa uudelleensyntymistä Joskus

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/11 06.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/11 06.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 11 Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta HEL 2013-000830 T 02 08 02 01 Päätös Liikennelaitos liikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 10.6.2014 kutsuplus.fi Maailmanlaajuisestikin täysin uusi joukkoliikennemuoto täydentämään nykyistä joukkoliikennetarjontaa

Lisätiedot

Julkisen liikenteen suoritetilasto Lähde: Liikenneviraston julkaisu 6/2017

Julkisen liikenteen suoritetilasto Lähde: Liikenneviraston julkaisu 6/2017 Julkisen Lähde: Liikenneviraston julkaisu 6/2017 Julkisen liikenteen matkustajat 2015 Yhteensä 599,4 miljoonaa matkustajaa Bussi 58,0 % Lento 0,4 % Taksi 8,9 % Muut 0,3 % Metro 10,5 % Juna Raitiovaunu

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Uuden matkakorttilukijan asiakaskyselyn tulokset Heidi Reponen 22.12.2016 Tutkimus yleistä Tavoite haastatella 200 arvolipulla ja 100 kausilipulla matkustavaa Kenttätyö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

9.12.2011. HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne, kesä 2011 Tulosraportti. www.hsl.fi

9.12.2011. HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne, kesä 2011 Tulosraportti. www.hsl.fi 32 9.12.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne, kesä 2011 Tulosraportti www.hsl.fi HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne

Lisätiedot

Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008

Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008 Kustannus nousijaa kohden 2008, 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1,02 0,86 1,25 1,29 1,90 2,25 Raitiovaunu Metro Juna Bussi sis Bussi seutu Lautta SUY Jarmo Riikonen D:

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:2. Liityntäpysäköintitutkimus Helsingin seudulla

Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:2. Liityntäpysäköintitutkimus Helsingin seudulla Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:2 Liityntäpysäköintitutkimus Helsingin seudulla Lokakuu 2000 Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:2 Liityntäpysäköintitutkimus Helsingin seudulla YTV Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT PERHEEN TAUSTATIEDOT NIMI (LAPSEN): OSOITE: IKÄ: ASUINALUE: PUHELIN: HUOLTAJA: E-MAIL: HARRASTUKSET: KOTIELÄIMET: ALLERGIAT: MUUTA HUOMIOITAVAA/TOIVEITA: OPISKELIJAN TAUSTATIEDOT NIMI: OSOITE: IKÄ: ASUINALUE:

Lisätiedot

VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan

VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan Julkaisuvapaa 19.11.2012 klo. 06.00 - Rating julkisten palveluiden asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Pääkohdat: Suomen julkinen liikenne, terveydenhuolto,

Lisätiedot

Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia

Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia Antero Alku, DI Janne Peltola, tekn. yo Jonas Wahlbeck, tekn. yo 10.5.2009 Tulevaisuudessa suora raitiolinja Pasilan asemalta Kumpulan ja Arabian korkeakouluihin

Lisätiedot

TURUN RAITIOTIEN TAVOITEVAIHEEN KYSELYN TULOKSET

TURUN RAITIOTIEN TAVOITEVAIHEEN KYSELYN TULOKSET TURUN RAITIOTIEN TAVOITEVAIHEEN KYSELYN TULOKSET Internet-kysely innosti turkulaiset ottamaan kantaa Turun raitiotien tavoitevaiheen internet-kysely toteutettiin 5.3. 18.3.2013 ja siihen vastasi 2523 henkilöä.

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

HSL hallitus Luonnos: Raportin viimeistely kesken

HSL hallitus Luonnos: Raportin viimeistely kesken HSL hallitus 7..017 Luonnos: Raportin viimeistely kesken HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Syksy 016 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100,

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta. Johtokunta 6.2.2013 Matti Lahdenranta

Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta. Johtokunta 6.2.2013 Matti Lahdenranta Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta Johtokunta 6.2.2013 Matti Lahdenranta Nykytilanne ja uusi sopimuskausi Nykyinen sopimus Securitas Oy:n kanssa Alkuperäinen sopimuskausi 1.11.2008

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa 2.12.2016 Finnish Consulting Group Oy Sisältö 1 Johdanto 1.1 Yleistä 1.2 LiikuntaVertti 2 Asiakaspalaute liikuntapaikoilla 2.1

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

SELVITYS MATKALIPPUJEN MYYNNISTÄ LIIKENNEVÄLINEISSÄ JA JATKOTOIMENPITEET

SELVITYS MATKALIPPUJEN MYYNNISTÄ LIIKENNEVÄLINEISSÄ JA JATKOTOIMENPITEET Hallitus 6 25.01.2011 SELVITYS MATKALIPPUJEN MYYNNISTÄ LIIKENNEVÄLINEISSÄ JA JATKOTOIMENPITEET 11/07/72/720/2011 hall 6 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014 TAUSTATIEDOT Kysely toteutettiin Webropolkyselynä 4 viikon aikana päättyen 1.12.2014. Vastauksia saatiin 445 kpl (vuonna 2013 vastauksia oli

Lisätiedot

HKL. Benchmarking-tutkimukset Kaupungin paras liike. Kaupungin paras liike.

HKL. Benchmarking-tutkimukset Kaupungin paras liike. Kaupungin paras liike. HKL Kaupungin paras liike Benchmarking-tutkimukset 2015 HKL:n oma kyselytutkimus eurooppalaisille raitiovaunuoperaattoreille Raitioliikenteen kustannus- ja tehokkuusvertailu HKL:n kyselyn perusteella Vertailussa

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n tavoitetila 2025 HSL Strategia teoiksi Yhä suurempi joukko ihmisiä käyttää joukkoliikennettä työssä ja vapaa-aikana. Tarjoamme asiakkaille

Lisätiedot

Elinkeinopolitiikan mittaristo

Elinkeinopolitiikan mittaristo Elinkeinopolitiikan mittaristo Lappi www.yrittajat.fi/lappi YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Lapin Yrittäjät ELINKEINOPOLITIIKAN MITTARISTO 2010 Lapin Yrittäjät Maakuntakatu 16, 96200 Rovaniemi (016) 4200 630

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Tausta ja tavoitteet Metron suunnitteluohjeen mukainen maksimimatkustajakuormitus uhkaa ylittyä 2020- luvun alkupuoliskolla, mikäli metroliikenteen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö Marraskuu 2017 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähkön siirtoyhtiöiden asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2009

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2009 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2009 SUY Marko Vihervuori B: 4/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 5.6.2009

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY ASIAKASPALAUTEKYSELY VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUISTA Hyvä taksin tai invataksin käyttäjä, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Kanta-Hämeen Aluetaksi selvittävät asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot