Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009"

Transkriptio

1 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009 SUY Marko Vihervuori B: 8/2009

2

3 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Marko Vihervuori Julkaisun nimi Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009 Tiivistelmä Liikennelaitos mittaa matkustajien tyytyväisyyttä Helsingin joukkoliikennepalveluihin jatkuvalla kyselytutkimuksella joukkoliikennevälineissä. Keväällä 2009 kysyttiin matkustajan mielipidettä eri laatutekijöistä. Matkustajat antoivat Helsingin joukkoliikenteelle yleisarvosanaksi 4,05 (asteikolla 1 5), joka on sama kuin edellisenä keväänä. Yleisarvosana nousi metroa lukuun ottamatta kaikkien liikennemuotojen osalta. kevät 2008 kevät 2009 Raitioliikenteen matkustajat 4,02 4,06 Bussiliikenteen matkustajat 3,99 4,01 Metroliikenteen matkustajat 4,18 4,11 VR:n lähiliikenteen matkustajat 4,00 4,05 Kaikki yhteensä 4,05 4,05 Raitioliikenteessä merkittävin arvosanan parannus tapahtui matkustusväljyydessä ja matkustusmukavuudessa. Arvosana vaunujen siisteydelle heikkeni eniten. Bussiliikenteessä eniten nousi aikataulun soveltuvuudelle annettu arvosana. Eniten laskua tapahtui vaunujen siisteydessä. Metroliikenteessä myönteisintä kehitystä tapahtui matkan sujuvuudessa. Asemien siisteyteen oltiin aiempaa tyytymättömämpiä. VR:n lähiliikenteessä matkustajat antoivat erityisesti opasteiden toimivuudelle ja matkustusväljyydelle edellistä kevättä parempia arvosanoja. Tyytyväisyys vaunujen siisteyteen laski. Avainsanat (asiasanat) Joukkoliikenne, asiakastyytyväisyys, matkustajatyytyväisyys Muut tiedot taitto: Mirva Ilmoniemi Sarjan nimi ja numero ISSN-numero ISBN-numero HKL:n julkaisusarja B: 8/ X Painopaikka ja -vuosi Kieli Sivuja Liitteitä Helsinki 2009 Suomi Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

4 2 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

5 Publisher HELSINKI CITY TRANSPORT Planning Unit DESCRIPTION Date of publication Author(s) Marko Vihervuori Name of publication Passengers satisfaction with public transport services in Helsinki in spring 2009 Abstract Helsinki City Transport constantly measures passengers satisfaction with public transport services in Helsinki with the help of questionnaires. In spring 2009 altogether 5,083 passengers were asked to evaluate different quality factors. Respondents gave public transport an overall mark of 4.05, which was the same as spring The scale varies from 1 = poor to 5 = excellent. The mark went up with regard to the service in all modes of transport, except for metro. Spring 2008 Spring 2009 Tram passengers Bus passengers Metro passengers Train passengers (VR) Total In tram traffi c satisfaction with available room and travel comfort were better marked than earlier. Satisfaction with vehicle tidiness went down, compared to the previous year. In bus traffi c passengers gave better marks for time table suitability. Satisfaction with vehicle tidiness was lower than the year before. In metro traffi c, improvements were observed in fl uency of travelling. Satisfaction with station tidiness was lower than the year before. In commuter train service (operated by VR) satisfaction with functioning of information signs and available room were better marked than earlier. Satisfaction with vehicle cleanliness went down, compared to the previous year. Key words Public transport, passengers satisfaction Other information layout: Mirva Ilmoniemi Series number ISSN number ISBN number HKL series B: 8/ X Printing place and year Language Pages Appendices Helsinki 2009 Finnish Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

6 4 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

7 Esipuhe Tämä julkaisu sisältää keväällä eli tammi toukokuussa 2009 suoritetun asiakastyytyväisyyttä mittaavan matkustajakyselyn tulokset. Laatuarvosanojen keskiarvot on laskettu linjoittain, kuljetusmuodoittain ja bussiliikenteessä kilpailukohteittain ja liikennöitsijöittäin. Tuloksia käytetään joukkoliikenteen kehittämisessä, henkilökunnan koulutuksessa ja kilpailutetun liikenteen laatubonusten laskennassa. Kyselystä saadaan myös arvokasta taustatietoa matkustajien asiakasprofi ilista. Matkustajakyselyn toteuttamisessa on ollut mukana 4 6 avustajaa, jotka ovat joukkoliikennevälineissä mukana matkustaen matkan aikana jakaneet kyselylomakkeet ja koonneet palautetut vastaukset. Kyselyn kenttätyön koordinoinnista ovat vastanneet tutkimusassistentit Pirjo Pakonen ja Katja Onnenlehto. Tulosten tietokantakäsittelyn on tehnyt järjestelmäsuunnittelija Esko Kokki. Tutkimusraportin on laatinut johtava liikennetutkija Marko Vihervuori. Raportin on taittanut Mirva Ilmoniemi. Lisätietoja tutkimuksesta saa allekirjoittaneelta puh Helsingissä Marko Vihervuori Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

8 6 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

9 Sisältö Esipuhe 5 1. Johdanto 9 2. Näytteen rakenne Liputta matkustamisen yleisyys Yleisarvosana Helsingin joukkoliikenteelle Asiakastyytyväisyys kuljetusmuodoittain Tyytyväisyys liikennöitsijän ja järjestelmän toimintaan Yksittäisissä laatutekijöissä tapahtuneet muutokset Asiakastyytyväisyys liikennöitsijöittäin Arvosanat linjasto-osittain ja linjoittain bussiliikenteessä 22 Liitteet Liite 1 Laatuarvosanat linjoittain keväällä Liite 2 Laatuarvosanat kilpailutetuilla linjoilla keväällä Liite 3 Laatuarvosanat liikennöitsijöittäin keväällä Liite 4 Raitio- ja bussiliikenteen kyselylomake 34 Taulukot Taulukko 1. Näytteen jakaumat. 10 Taulukko 2. Liputta matkustamisen yleisyys. 11 Taulukko 3. Liputta matkustamisen tahallisuus. 11 Taulukko 4. Yleisarvosana Helsingin joukkoliikenteelle. 12 Taulukko 5. Liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanat (lasketaan muista arvosanoista). 13 Taulukko 6. Asiakaspalautteiden määrä keväällä Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

10 Kuvat Kuva 1. Yleisarvosanan kehitys puolivuotisjaksoittain eri kuljetusmuodoissa Kuva 2. Liikennöitsijän arvosanan kehitys puolivuotisjaksoittain eri kuljetusmuodoissa Kuva 3. Liikennejärjestelmän arvosanan kehitys puolivuotisjaksoittain eri kuljetusmuodoissa Kuva 4. Laatuarvosanat eri kuljetusmuodoissa vuosina 2008 ja Kuva 5. Matkustajien tyytyväisyys kuljettajan toimintoihin raitioliikenteessä puolivuotisjaksoittain Kuva 6. Matkustajien tyytyväisyys kuljettajan toimintoihin bussiliikenteessä puolivuotisjaksoittain Kuva 7. Matkustajien tyytyväisyys järjestelmän eri osatekijöihin raitioliikenteessä puolivuotisjaksoittain Kuva 8. Matkustajien tyytyväisyys järjestelmän eri osatekijöihin bussiliikenteessä puolivuotisjaksoittain Kuva 9. Matkustajien tyytyväisyys järjestelmän eri osatekijöihin metroliikenteessä puolivuotisjaksoittain Kuva 10. Matkustajien tyytyväisyys järjestelmän eri osatekijöihin VR:n lähijunaliikenteessä puolivuotisjaksoittain Kuva 11. Bussin kuljettajan palvelulle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin Kuva 12. Bussin kuljettajan neuvontakyvylle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin Kuva 13. Bussin kuljettajan ajotavalle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin Kuva 14. Bussin siisteydelle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin Kuva 15. Bussin matkustusmukavuudelle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin Kuva 16. Järjestykselle ja turvallisuudelle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin Kuva 17. Palautteiden määrä kuukausittain miljoonaa matkustajaa kohti bussilliikenteessä Kuva 18. Bussiliikenteen linjasto-osittaisien arvosanojen prosentuaaliset muutokset vuodesta 2008 vuoteen Kuva 19. Liikennöitsijän arvosanat kantakaupunki-linjoilla 2008 ja Kuva 20. Järjestelmän arvosanat kantakaupunki-linjoilla 2008 ja Kuva 21. Liikennöitsijän arvosanat luoteisilla linjoilla 2008 ja Kuva 22. Järjestelmän arvosanat luoteisilla linjoilla 2008 ja Kuva 23. Liikennöitsijän arvosanat pohjoisilla linjoilla 2008 ja Kuva 24. Järjestelmän arvosanat pohjoisilla linjoilla 2008 ja Kuva 25. Liikennöitsijän arvosanat koillisilla linjoilla 2008 ja Kuva 26. Järjestelmän arvosanat koillisilla linjoilla 2008 ja Kuva 27. Liikennöitsijän arvosanat itäisillä linjoilla 2008 ja Kuva 28. Järjestelmän arvosanat itäisillä linjoilla 2008 ja Kuva 29. Liikennöitsijän arvosanat poikittaislinjoilla 2008 ja Kuva 30. Järjestelmän arvosanat poikittaislinjoilla 2008 ja Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

11 1. Johdanto Matkustajien tyytyväisyyttä Helsingin joukkoliikennepalveluihin on mitattu vuodesta 1995 lähtien joukkoliikennevälineissä suoritetulla kyselytutkimuksella. Kysely on tehty kaikilla raitiolinjoilla, metrossa ja bussilinjoilla, joilla on päivittäin vähintään matkustajaa. VR:n lähiliikenteessä kysely on tehty Malmin, Malminkartanon ja Puistolan asemilla. Tavoitteena on vuosittain saada mielipide noin matkustajalta. Kyselytutkimusta tehdään ympäri vuoden, paitsi joulukuussa. Asiakastyytyväisyyden kehitystä seurataan neljännesvuosittain tehtävillä välitulostuksilla ja kirjallinen tutkimusraportti julkaistaan puolivuosittain. Tässä raportissa on esitetty kevään eli tammi toukokuun 2009 tulokset. Matkustajakyselyt on tehty maanantai perjantaipäivisin kello paitsi perjantaina, jolloin on lopetettu viimeistään kello 14. Kyselyyn valittujen henkilöiden määrät on linjoittain kiintiöity aamuruuhkan, päivän ja iltaruuhkan kesken matkustajamäärien suhteessa. Tavoitteena on, että kullakin linjalla kyselyyn vastaisi vähintään 100 matkustajaa vuodessa. Vilkkaimmilla linjoilla näyte on ollut suurempi. Kyselyä ei ole tehty palvelulinjoilla eikä aamuyölinjoilla. Kysely on toteutettu siten, että tutkimusavustaja jakaa liikennevälineessä satunnaisesti valituille matkustajille kyselykansion, jossa on kyselylomake, kynä ja kirjoitusalusta. Matkustajia pyydetään arvioimaan eri laatutekijöitä kyseisellä linjalla sekä palauttamaan vastauskansio tutkimusavustajalle vaunusta poistuessaan. VR:n lähiliikenteen osalta tutkimusavustaja haastattelee matkustajia asemilla. Avustaja merkitsee kaikkiin palautettuihin lomakkeisiin päivämäärän, kellonajan ja linjan (tai juna-aseman), jolla kysely tehtiin. Vuoden 2008 alusta alkaen tiedot on kerätty viisiportaisella asteikolla 1 5 ja vuoden 2007 loppuun asti käytössä oli seitsenportainen kouluarvosana-asteikko Tässä julkaisussa on vanhalla asteikolla kerätyt tiedot muunnettu kysymys- ja joukkoliikennelinjakohtaisin kertoimin uudelle asteikolle vuosilta Muunnosmenetelmä on ollut asteikon erimittaisuuden ja erilaisuuden vuoksi epälineaarinen, koska esim. asteikolla 1 5 on helpompi antaa arvosana 4 kuin asteikolla 4 10 arvosana 9. Matkustajat myös arvioivat eri tekijöitä eri tavoin eri asteikolla, minkä takia osassa aikasarjakuvia eri tekijöiden paremmuusjärjestys eri asteikolla voi joissain tapauksissa olla hieman erilainen. Matkustajakyselyn taustaksi kyselytutkimuksessa kootaan taustatiedot matkustajaprofi ilista ja siitä, mitä lippuja matkustajat käyttävät, olisiko heillä ollut mahdollisuus käyttää omaa autoa kyseisellä matkalla ja missä kunnassa he asuvat. Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

12 2. Näytteen rakenne Matkustajakyselyn yhteydessä ei voida puhua tilastotieteellisessä mielessä otannasta, koska kyselyyn vastaavien matkustajien ikärakenteesta yms. taustatiedoista ei voida saada etukäteen tietoja. Kenttätutkija ei käytännössä voi aloittaa erinäisten taustatietojen kysymisellä ja sitten todeta, ettei matkustaja kelpaakaan otokseen. Tällainen menettely hidastaisi tutkimusta ja ärsyttäisi matkustajia. Näistä syistä kenttähaastattelijat on ohjeistettu poimimaan haastateltavat mahdollisimman satunnaisesti eri taustatekijöiden (ikä, sukupuoli jne.) suhteen, millä pyritään minimoimaan tulosten mahdollisia vinoutumia. Kyselyyn vastanneiden matkustajien asiakasprofi ili ja vastaajien taustajakaumat olivat seuraavat. Taulukko 1. Näytteen jakaumat. Raitiovaunu Bussi Metro Juna Yhteensä Vastaajia: Sukupuoli: Miehiä 34 % 29 % 30 % 25 % 30 % Naisia 66 % 71 % 70 % 75 % 70 % Ikäjakauma: % 10 % 5 % 2 % 8 % % 24 % 25 % 21 % 24 % % 25 % 31 % 31 % 26 % % 25 % 24 % 37 % 25 % % 17 % 14 % 9 % 16 % Mitä lippua käytti matkalla: Matkakortin kautta 74 % 81 % 76 % 75 % 79 % Matkakortin arvoa 15 % 12 % 14 % 15 % 13 % Kertalippua 6 % 4 % 6 % 5 % 5 % Muuta 6 % 3 % 4 % 4 % 3 % Asuinkunta: Helsinki 90 % 94 % 82 % 91 % 92 % Espoo, Kauniainen 4 % 2 % 8 % 1 % 3 % Vantaa 3 % 3 % 7 % 7 % 3 % Muu Uusimaa ja Itä-Uusimaa 4 % 2 % 3 % 1 % 2 % Muut 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Kuinka usein matkustaa tällä linjalla: Vähintään 4 päivänä viikossa 55 % 59 % 67 % 70 % 59 % 2 3 päivänä viikossa 22 % 21 % 16 % 14 % 20 % Yhtenä päivänä viikossa 11 % 7 % 7 % 6 % 8 % Harvemmin 12 % 13 % 10 % 10 % 12 % Vaihtaminen 2 tai useampia vaihtoja 7 % 13 % 11 % 6 % 11 % 1 vaihto 40 % 42 % 48 % 48 % 42 % Ei vaihtoa 53 % 45 % 41 % 46 % 46 % Mahdollisuus oman auton käyttöön kyseisellä matkalla Autonkäyttömahdollisuus oli 30 % 28 % 34 % 40 % 29 % Ei mahdollisuutta 70 % 72 % 66 % 60 % 71 % 10 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

13 3. Liputta matkustamisen yleisyys Matkustajakyselyn yhteyteen on lisätty vaihtuvien kysymysten joukkoon pari sellaista kysymystä, jotka eivät liity asiakastyytyväisyyteen. Keväällä 2009 kyselyyn sisällytettiin kysymys, onko vastaaja matkustanut joukkoliikenteessä ilman lippua viimeisen 6 kuukauden aikana. Sama kysymys oli mukana myös keväällä Raideliikenteen matkustajien keskuudessa ilman lippua matkustaminen oli yleisempää kuin bussin matkustajien keskuudessa. Taulukko 2. Liputta matkustamisen yleisyys. Viimeisen 6 kuukauden aikana oli matkustanut liputta Kyselyyn vastaaja matkusti kevät 2009 kevät 2008 raitiovaunulla 22 % 17 % bussilla 11 % 10 % metrolla 13 % 20 % lähijunalla 10 % 13 % Yhteensä 13 % 12 % Taulukossa mainittu liikennemuoto oli se, jolla matkustaja matkusti vastatessaan kyselyyn. Jakauma ei kerro, kuinka usein vastaajat olivat matkustaneet ilman lippua ja missä kuljetusmuodossa liputta matkustaminen oli tapahtunut. Taulukko 3. Liputta matkustamisen tahallisuus. Liputta matkustaminen oli tahallista Kyselyyn vastaaja matkusti kevät 2009 kevät 2008 raitiovaunulla 48 % 34 % bussilla 42 % 32 % metrolla 30 % 30 % lähijunalla 15 % 43 % Yhteensä 41 % 33 % Liputta matkustaneiden osuus oli keväällä 2009 hieman korkeampi ja liputta matkustaminen selvästi useammin tahallista kuin edellisenä keväänä. Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

14 4. Yleisarvosana Helsingin joukkoliikenteelle Matkustajat antoivat Helsingin koko joukkoliikenteen yleisarvosanaksi 4,05 eli saman kuin edellisenä keväänä. Yleisarvosana on laskettu liikennemuodoittaisista yleisarvosanoista matkustajamäärillä painotettuna keskiarvona. Helsingin sisäisten linjojen matkustajien antamat yleisarvosanat olivat metroa lukuun ottamatta parempia kuin edellisenä keväänä. Metro sai silti edelleen parhaan yleisarvosanan. Seuraavassa esitetään arvosanojen kehitys puolivuotisjaksoittain, joissa kesäaika (kesäelokuu) ei ole mukana. Taulukko 4. Yleisarvosana Helsingin joukkoliikenteelle Raitiovaunujen matkustajat 4,06 4,08 4,03 4,07 4,02 4,06 Bussien matkustajat 4,05 4,08 4,07 4,07 3,99 4,01 Metron matkustajat 4,18 4,21 4,17 4,19 4,18 4,11 VR:n matkustajat 4,16 4,18 4,14 3,96 4,00 4,05 Raitiovaunu, bussi ja metro yhteensä 4,08 4,11 4,09 4,10 4,05 4,05 Kaikki yhteensä 4,09 4,11 4,09 4,10 4,05 4,05 5,0 4,5 RV 4,0 3,5 Bussi Metro VR 3,0 K-04 S-04 K-05 S-05 K-06 S-06 K-07 S-07 K-08 S-08 K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 1. Yleisarvosanan kehitys puolivuotisjaksoittain eri kuljetusmuodoissa Miehet antoivat kaikille liikennemuodoille hieman naisia parempia arvosanoja erityisesti raitiovaunujen ja VR:n lähijunien osalta. 12 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

15 5. Asiakastyytyväisyys kuljetusmuodoittain 5.1 Tyytyväisyys liikennöitsijän ja järjestelmän toimintaan Yksittäisiä laatutekijöitä koskevat kysymykset kohdistuvat siihen linjaan, jolla matkustaja kyselyhetkellä matkusti. Osa kysymyksistä mittaa liikennöitsijän toimintaa ja osa liikennejärjestelmän toimintaa. Aikataulussa pysyminen on mainittu molemmissa kohdissa, koska se mittaa raitio- ja bussiliikenteessä järjestelmää, kun taas metro- ja junaliikenteessä se mittaa liikennöitsijää. Liikennöitsijää mittaavia tekijöitä olivat: kuljettajan palvelu kuljettajan kyky neuvoa matkustajaa kuljettajan ajotapa aikataulussa pysyminen vaunujen siisteys matkustusmukavuus (vaunujen varustus) järjestys ja turvallisuus matkan aikana Järjestelmää mittaavia tekijöitä olivat: aikataulussa pysyminen matkustusväljyys matkustusnopeus (matkan sujuvuus) vaihtaminen toiseen joukkoliikennevälineeseen odottamisolosuhteet pysäkeillä Taulukko 5. Liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanat (lasketaan muista arvosanoista). Liikennöitsijän arvosanat Muutos Raitioliikenne 3,99 3,87 3,97 3,97 3,80 3,80 0,00 Bussiliikenne 3,85 3,84 3,78 3,80 3,70 3,66-0,04 Metroliikenne 4,31 4,34 4,26 4,28 4,17 4,11-0,06 VR-lähiliikenne 3,78 3,83 3,78 3,71 3,91 3,97 +0,06 Raitiovaunu, bussi ja metro 4,00 3,97 3,97 3,99 3,86 3,84-0,02 yhteensä Kaikki yhteensä 3,99 3,97 3,97 3,98 3,86 3,84-0,02 Järjestelmän arvosanat Raitioliikenne 4,00 3,87 4,03 4,01 4,08 4,15 +0,07 Bussiliikenne 4,11 4,14 4,10 4,11 4,17 4,18 +0,01 Metroliikenne 4,21 4,15 4,03 4,09 4,22 4,18-0,04 VR-lähiliikenne 3,73 3,79 3,68 3,65 4,00 4,11 +0,11 Raitiovaunu, bussi ja metro 4,10 4,06 4,06 4,08 4,16 4,17 +0,01 yhteensä Kaikki yhteensä 4,09 4,06 4,05 4,06 4,15 4,17 +0,02 Liikennöitsijän arvosanat heikkenivät edelliseen vuoteen verrattuna bussiliikenteessä (-0,04 pistettä) ja metroliikenteessä (-0,06 pistettä). Raitioliikenteessä arvosana pysyi samana. Arvosana parani VR:n lähi-liikenteessä 0,06 pistettä ja sai vuodesta 2004 alkavan aikasarjan parhaan arvosanan. Järjestelmän arvosana nousi raitioliikenteessä 0,07 pistettä, bussiliikenteessä 0,01 pistettä ja VR:n lähiliikenteessä 0,11 pistettä. Metroliikenteessä arvosana laski -0,04 pistettä. Kehitystä vuodesta 2004 lähtien on tarkasteltu kuvissa 2 ja 3 puolivuotisjaksoittain, joissa kesäaika (kesä elokuu) ei ole mukana. Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

16 5,0 4,5 RV 4,0 3,5 Bussi Metro VR 3,0 K-04 S-04 K-05 S-05 K-06 S-06 K-07 S-07 K-08 S-08 K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 2. Liikennöitsijän arvosanan kehitys puolivuotisjaksoittain eri kuljetusmuodoissa ,0 4,5 RV 4,0 3,5 Bussi Metro VR 3,0 K-04 S-04 K-05 S-05 K-06 S-06 K-07 S-07 K-08 S-08 K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 3. Liikennejärjestelmän arvosanan kehitys puolivuotisjaksoittain eri kuljetusmuodoissa Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

17 5.2 Yksittäisissä laatutekijöissä tapahtuneet muutokset RAITIOLIIKENNE Kuljettajien palvelu Kuljettajien neuvonta Kuljettajien ajotapa Aikataulussa pysyminen Vaunujen siisteys Matkustusmukavuus Matkustusväljyys Aikataulun soveltuvuus Matkan sujuvuus Vaihtaminen toiseen Järjestys, turvallisuus Odottaminen pysäkillä BUSSILIIKENNE Kuljettajien palvelu Kuljettajien neuvonta Kuljettajien ajotapa Aikataulussa pysyminen Vaunujen siisteys Matkustusmukavuus Matkustusväljyys Aikataulun soveltuvuus Matkan sujuvuus Vaihtaminen toiseen Järjestys, turvallisuus Odottaminen pysäkillä METRO Kuljettajien ajotapa Aikataulussa pysyminen Vaunujen siisteys Matkustusväljyys Aikataulun soveltuvuus Matkan sujuvuus Vaihtaminen toiseen Järjestys, turvallisuus Asemien siisteys Opasteiden toimivuus VR-LÄHILIIKENNE Kuljettajien ajotapa Aikataulussa pysyminen Vaunujen siisteys Matkustusväljyys Aikataulun soveltuvuus Matkan sujuvuus Vaihtaminen toiseen Järjestys, turvallisuus Asemien siisteys Opasteiden toimivuus Asiakastyytyväisyys kuljetusmuodoittain Kevät 2008 Kevät 2009 Muutos Seuraavaan on poimittu kuljetusmuodoittain ne laatutekijät, joiden arvosanoissa on tapahtunut suurimmat muutokset keväästä 2008 kevääseen Kaikkien laatutekijöiden muutokset näkyvät kuvasta 4. Raitioliikenteessä merkittävin arvosanan parannus tapahtui matkustusväljyydessä ja matkustusmukavuudessa. Arvosana vaunujen siisteydelle heikkeni eniten. Bussiliikenteessä eniten nousi aikataulun soveltuvuudelle annettu arvosana. Eniten laskua tapahtui vaunujen siisteydelle annetussa arvosanassa. Metroliikenteessä myönteisintä kehitystä tapahtui matkan sujuvuudessa. Asemien siisteyteen oltiin aiempaa tyytymättömämpiä. VR:n lähiliikenteessä matkustajat antoivat erityisesti opasteiden toimivuudelle ja matkustusväljyydelle edellistä kevättä parempia arvosanoja. Tyytyväisyys vaunujen siisteyteen laski. Kuva 4. Laatuarvosanat eri kuljetusmuodoissa vuosina 2008 ja Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

18 Kehitys kaudella Yksittäisten laatutekijöiden kehitystä vuodesta 2004 lähtien on tarkasteltu kuvissa 5 10 puolivuotisjaksoittain. Raitio- ja bussiliikenteestä on kuvattu kuljettajatoimintojen kehitystä, joilla toiminnoilla tarkoitetaan kuljettajan palvelua, ajotapaa ja kykyä neuvoa matkustajia. Kustakin kuljetusmuodosta on kuvattu myös järjestelmän eri osatekijöiden arvosanojen kehitystä. Raitioliikenteen kuljettajien toiminta on arvosanojen valossa huonontunut erityisesti neuvontakyvyn ja palvelun osalta verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen. Neuvontakyvyn osalta trendi on ollut loivasti aleneva jo pitkään, mutta keväällä 2009 arvosanat näyttävät vähitellen kääntyvän nousuun. Raitioliikenteessä kuljettajan palvelua koskevan kysymyksen sanamuodon muutos keväällä 2008 on aiheuttanut noin kolmanneksen tässä kysymyksessä tapahtuneesta arvosanan laskusta, joten aikasarja ei ole tämän kysymyksen osalta täysin yhtenäinen. Neuvontakykyä koskevan kysymyksen sanamuoto pysyi käytännössä samana. Raitioliikenteessä kuljettajien neuvontakyky on myös sidoksissa yleiseen palvelukokemukseen, koska kuljettajan kohtaavat matkustajat joko ostavat lipun tai kysyvät neuvoa. Bussiliikenteessä lähes jokainen (paitsi keskiovesta nousevat lastenvaunulliset ym.) matkustaja kohtaa kuljettajan joka tapauksessa. Tämä selittää sen, että raitioliikenteessä molemmat arvosanat ovat laskeneet, mutta bussiliikenteessä kuljettajien palvelussa ei ole tapahtunut juurikaan laskua em. kysymyksen sanamuodon muutoksesta huolimatta. Trendi kuljettajien palvelun ja neuvontakyvyn osalta on ollut aleneva jo pitkään. Raitioliikenteessä järjestelmää mittaavista laatutekijöistä matkustusväljyyden, matkan sujuvuuden ja aikataulussa pysymisen katsottiin parantuneen, mutta vaihtaminen toiseen liikennevälineeseen ja odottaminen pysäkillä oli aiempaa heikompaa. Raitioliikenteessä arvosanojen vaihtelu on ollut viime vuosina melko voimakasta. Positiivista trendiä on kuitenkin nähtävissä matkan sujuvuuden ja matkustusväljyyden osalla. Bussiliikenteessä arvosana matkan sujuvuudelle on jo pitkään parantunut vähitellen. Vaihtaminen toiseen joukkoliikennevälineeseen on arvioitu selvästi parin vuoden takaista tasoa alemmaksi, mutta näyttäisi keväällä 2009 kääntyneen positiiviseen suuntaan. Aikataulussa pysymisen pitkään jatkunut negatiivinen trendi näyttäisi nyt taittuvan. Muiden arvosanojen osalta tilanne on pysynyt melko vakaana. Metroliikenteen arvosanat ovat pysyneet korkealla tasolla. Aikataulussa pysymisen osalta pari vuotta jatkunut heikkenevä trendi näyttäisi nyt taittuvan. Asemien siisteyden arvosana on muita tekijöitä selvästi alemmalla tasolla ja laski entisestään keväällä VR:n lähiliikenteen arvosanat ovat olleet selvästi metron vastaavia alempia. Arvosanoissa on tapahtunut vuosittain heilahteluja, mutta keväällä 2009 kaikki arvosanat kehittyivät positiiviseen suuntaan. Seuraavassa esitetään arvosanojen kehitys puolivuotisjaksoittain, joissa kesäaika (kesä elokuu) ei ole mukana. 16 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

19 5,0 4,5 4,0 3,5 Kuljettajien palvelu Kuljettajien neuvonta Kuljettajien ajotapa 3,0 K-04S-04K-05S-05K-06S-06K-07S-07K-08S-08K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 5. Matkustajien tyytyväisyys kuljettajan toimintoihin raitioliikenteessä puolivuotisjaksoittain ,0 4,5 4,0 3,5 Kuljettajien palvelu Kuljettajien neuvonta Kuljettajien ajotapa 3,0 K-04S-04K-05S-05K-06S-06K-07S-07K-08S-08K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 6. Matkustajien tyytyväisyys kuljettajan toimintoihin bussiliikenteessä puolivuotisjaksoittain ,0 4,5 Aikataulussa pysyminen 4,0 3,5 Matkustusväljyys Matkan sujuvuus Vaihtaminen toiseen Odottaminen pysäkillä 3,0 K-04S-04K-05S-05K-06S-06K-07S-07K-08S-08K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 7. Matkustajien tyytyväisyys järjestelmän eri osatekijöihin raitioliikenteessä puolivuotisjaksoittain Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

20 5,0 4,5 Aikataulussa pysyminen 4,0 Matkustusväljyys Matkan sujuvuus Vaihtaminen toiseen 3,5 Odottaminen pysäkillä 3,0 K-04S-04K-05S-05K-06S-06K-07S-07K-08S-08K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 8. Matkustajien tyytyväisyys järjestelmän eri osatekijöihin bussiliikenteessä puolivuotisjaksoittain ,0 4,5 4,0 Aikataulussa pysyminen 3,5 3,0 Matkustusväljyys Matkan sujuvuus Asemien siisteys 2,5 K-04S-04K-05S-05K-06S-06K-07S-07K-08S-08K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 9. Matkustajien tyytyväisyys järjestelmän eri osatekijöihin metroliikenteessä puolivuotisjaksoittain ,0 4,5 4,0 3,5 Aikataulussa pysyminen Matkustusväljyys Matkan sujuvuus 3,0 Asemien siisteys 2,5 K-04 S-04 K-05 S-05 K-06 S-06 K-07 S-07 K-08 S-08 K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 10. Matkustajien tyytyväisyys järjestelmän eri osatekijöihin VR:n lähijunaliikenteessä puolivuotisjaksoittain Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

21 6. Asiakastyytyväisyys liikennöitsijöittäin Tarkastelun kohteena ovat bussiliikenteen liikennöitsijät Helsingin Bussiliikenne Oy (HelB), Concordia Bus ja Pohjolan kaupunkiliikenne (PKL). Kuvissa esiintyy myös Veolia Transport, jolla on aiemmin ollut tutkimuksen piiriin kuuluvia linjoja. Arvosanojen kehitystä tarkastellaan niiden laatutekijöiden osalta, joihin liikennöitsijät itse voivat vaikuttaa. Liikennöitsijän saama keskimääräinen arvosana kunkin osatekijän osalta on saatu painottamalla linjoittaisia arvosanoja linjojen arkipäivän nousijamäärillä. Tulokset ilmenevät kuvista Kuljettajien palvelusta PKL on pitkään saanut parhaan arvosanan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. HelB:n ja Concordian osalta tapahtui pientä parannusta aiempaan verrattuna. Kuljettajan neuvonta- ja opastuskyky on kaikkien liikennöitsijöiden osalta laskenut huomattavasti parin vuoden takaiseen tasoon vuoteen verrattuna. Lasku näyttää kuitenkin nyt tasaantuvan. Kuljettajan ajotapa on arvostettu parhaaksi PKL:n liikennöimillä linjoilla. PKL on parantanut selvästi arvosanaansa jo parin vuoden ajan. HelB:n ja Concordian osalta keväällä 2009 tapahtui selvää parannusta aiempaan verrattuna. Bussien siisteysarvosanan erot liikennöitsijöiden välillä ovat suuria. Selvästi parhaan arvosanan siisteydessä on jo pitkään saanut PKL. Tällä kertaa huonoimman arvosanan sai Concordia. Kaikkien osalta arvosanat laskivat keväällä 2009 selvästi. Bussien varustus ja matkustusmukavuus. Parhaan arvosanan on jo pitkään saanut PKL. HelB:n kalusto arvostettiin edellistä jaksoa paremmaksi ja Concordian osalta hieman huonommaksi. Järjestyksen säilyminen. Kaikkien liikennöitsijöiden saamat arvosanat ovat olleet lähellä pistearvoa 4,5 eli erittäin hyvällä tasolla. HelB:n ja Concordian osalta tapahtui parannusta aiempaan verrattuna. Seuraavassa esitetään arvosanojen kehitys puolivuotisjaksoittain, joissa kesäaika (kesä elokuu) ei ole mukana. 5,0 4,5 4,0 HelB Concordia PKL Veolia 3,5 3,0 K-05 S-05 K-06 S-06 K-07 S-07 K-08 S-08 K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 11. Bussin kuljettajan palvelulle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

22 5,0 4,5 4,0 HelB Concordia PKL Veolia 3,5 3,0 K-05 S-05 K-06 S-06 K-07 S-07 K-08 S-08 K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 12. Bussin kuljettajan neuvontakyvylle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin ,0 4,5 4,0 HelB Concordia PKL Veolia 3,5 3,0 K-05 S-05 K-06 S-06 K-07 S-07 K-08 S-08 K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 13. Bussin kuljettajan ajotavalle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin ,0 4,5 4,0 HelB Concordia PKL Veolia 3,5 3,0 K-05 S-05 K-06 S-06 K-07 S-07 K-08 S-08 K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 14. Bussin siisteydelle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

23 5,0 4,5 4,0 HelB Concordia PKL Veolia 3,5 3,0 K-05 S-05 K-06 S-06 K-07 S-07 K-08 S-08 K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 15. Bussin matkustusmukavuudelle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin ,0 4,5 4,0 HelB Concordia PKL Veolia 3,5 3,0 K-05 S-05 K-06 S-06 K-07 S-07 K-08 S-08 K-09 Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 16. Järjestykselle ja turvallisuudelle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin Matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikenteen palveluihin seurataan myös palautejärjestelmään tulleiden palautteiden avulla. Tavoitteena on, että niitä voitaisiin käyttää asiakastyytyväisyystutkimuksia täydentävinä matkustajilta tulevina signaaleina. Suurin osa palautteista on moitteita jostakin liikenteen osa-alueesta. Palaute voi koskea aikataulua, liikenteen hoitoa, henkilökuntaa, tariffeja jne. Seuraavaan on koottu bussiliikenteen saamat palautteet kuukausittain miljoonaa matkustajaa kohti aikajaksolta Koska palautteet yleensä kohdistetaan johonkin linjaan, vertailu on tehty eri liikennöitsijöiden kesken, vaikkei liikennöitsijä välttämättä aina ole voinut vaikuttaa palautteen syyhyn. Palautejärjestelmään perustuvat liikennöitsijäkohtaiset tulokset tukevat pääosiltaan matkustajakyselyn tuottamia tuloksia. Taulukko 6. Asiakaspalautteiden määrä keväällä Asiakaspalautteiden määrä keväällä 2009 HKL:n oma tuotanto Raitioliikenne 600 Metroliikenne 100 HKL:n muut palautteet HKL yhteensä Bussiliikennöitsijät josta palvelulinjat 100 Muut yhteistyökumppanit 100 Kaikki yhteensä Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

24 HelB 200 Concordia Veolia PKL palautteita / milj. matkustajaa Kuva 17. Palautteiden määrä kuukausittain miljoonaa matkustajaa kohti bussilliikenteessä Arvosanat linjasto-osittain ja linjoittain bussiliikenteessä Bussilinjat jaotellaan linjasto-osiin sen mukaan, mitä aluetta ne pääosin palvelevat. Linjasto-osia on kuusi: kantakaupunkilinjat, luoteiset esikaupunkilinjat, pohjoiset esikaupunkilinjat, koilliset esikaupunkilinjat, itäiset esikaupunkilinjat ja poikittaislinjat. Liikennöitsijän toiminta sai parhaan keskimääräisen arvosanan, 3,74, poikittaislinjoilla ja huonoimman arvosanan, 3,58, pohjoisilla linjoilla. Järjestelmän paras keskimääräinen arvosana, 4,24, annettiin luoteisilla linjoilla ja huonoin arvosana, 4,12, pohjoisilla linjoilla. Poikittaisliikenteen yleinen kehittäminen ja Jokeri-linjan suosio saattaa näkyä hieman linjasto-osittaisissa arvosanoissa, vaikka matkustajia pyydetäänkin arvioimaan vain sitä linjaa, jolla vastatessaan matkustavat. Liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanojen kehitys keväästä 2008 kevääseen 2009 oli monella linjasto-osalla erisuuntainen. Linjasto-osien keskiarvoina lasketut liikennöitsijän arvosanat laskivat 1,0 prosenttia, mutta vastaavat järjestelmän arvosanat nousivat 0,4 prosenttia. Liikennöitsijän arvosanat laskivat edelliseen kevääseen verrattuna eniten kantakaupunki- ja pohjoisilla linjoilla. Järjestelmän arvosanat paranivat eniten itäisillä ja kantakaupunkilinjoilla. Muutos Kantakaupunkilinjat Luoteiset linjat Pohjoiset linjat Koilliset linjat Itäiset linjat Poikittaislinjat Järjestelmä Liikennöitsijä -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% Prosentuaalinen muutos Kuva 18. Bussiliikenteen linjasto-osittaisien arvosanojen prosentuaaliset muutokset vuodesta 2008 vuoteen Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

25 Seuraavassa on kuvattu kunkin linjasto-osan liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanat linjoittain keväällä 2008 ja Kuvissa on esitetty myös muutamia sellaisia linjoja, joilta on havaintoja vain toiselta vertailujaksolta. 55,A V 55,A V linja linja ,A 15,A 14B 14B ,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana Kuva 19. Liikennöitsijän arvosanat kantakaupunkilinjoilla 2008 ja Kuva 20. Järjestelmän arvosanat kantakaupunkilinjoilla 2008 ja linja linja ,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana Kuva 21. Liikennöitsijän arvosanat luoteisilla linjoilla 2008 ja Kuva 22. Järjestelmän arvosanat luoteisilla linjoilla 2008 ja A 66A linja 65A linja 65A ,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana Kuva 23. Liikennöitsijän arvosanat pohjoisilla linjoilla 2008 ja Kuva 24. Järjestelmän arvosanat pohjoisilla linjoilla 2008 ja Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

26 77A 77A A,B 76A,B 75A 75A linja V linja V V 70V 70T 70T ,X 68,X 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana Kuva 25. Liikennöitsijän arvosanat koillisilla linjoilla 2008 ja Kuva 26. Järjestelmän arvosanat koillisilla linjoilla 2008 ja linja 98 97,V B 94A 94,V ,B linja 98 97,V B 94A 94,V ,B ,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana Kuva 27. Liikennöitsijän arvosanat itäisillä linjoilla 2008 ja Kuva 28. Järjestelmän arvosanat itäisillä linjoilla 2008 ja ,B 58,B linja V 52A linja V 52A ,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana Kuva 29. Liikennöitsijän arvosanat poikittaislinjoilla 2008 ja Kuva 30. Järjestelmän arvosanat poikittaislinjoilla 2008 ja Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

27 LIITTEET Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

28 Liite 1 Laatuarvosanat linjoittain keväällä 2009 HELSINGIN KAUPUNKI H KL-liike la ito s Suunnitteluyksikkö EK ASIAKAST YYT YVÄISYYS LINJOIT T AIN 1/2009-5/2009 Linja 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien 3.Kuljettajien 4.Aikataulussa 5.Vaunujen 6.Matkustus- 8.Matkustus- 9.Aikataulun 10.Matkan 11.Vaihtaminen 12.Järjestys ja 13.Odottaminen 14.Informaation 17.Asemien 18.Opasteiden Yhteensä palvelu tietämys ajotapa pysyminen siisteys mukavuus väljyys soveltuvuus sujuvuus toiseen turvallisuus pysäkillä saatavuus siisteys toimivuus Liikennöijä Järjestelmä R V-linja t nousijoita N 1,A ,94 4,09 4,17 3,94 3,40 3,79 4,80 4,50 4,22 4,22 4,20 3,67 4,27 3,88 4,23 3B,T ,94 3,85 3,92 3,66 3,29 3,81 4,33 4,49 4,23 4,19 3,84 3,73 4,31 3,76 4,10 4,T ,92 3,91 3,87 3,83 3,66 3,90 4,06 4,63 4,27 4,22 4,34 4,07 4,34 3,85 4, ,79 3,85 3,97 3,74 3,63 3,94 4,43 4,68 4,12 4,53 4,00 3,82 4,39 3,84 4,21 7A,B ,94 3,98 4,04 3,65 3,17 3,70 4,26 4,42 4,06 4,16 4,02 3,52 4,48 3,77 4, ,94 3,91 4,11 3,78 3,41 3,87 4,21 4,42 4,14 4,05 4,11 3,69 4,27 3,85 4, ,96 3,91 3,88 3,86 3,54 3,90 4,51 4,55 4,35 4,24 3,95 3,69 4,26 3,84 4, ,84 3,91 3,93 3,87 3,37 3,77 3,84 4,69 4,25 4,23 4,24 3,80 4,33 3,76 4,16 Yht: ,91 3,91 3,96 3,77 3,42 3,83 4,21 4,55 4,20 4,22 4,09 3,78 4,34 3,80 4,15 Bussilinja t ,72 3,78 3,43 3,39 3,57 3,59 3,85 4,51 3,81 4,08 4,54 3,84 4,41 3,62 4,05 14B ,73 3,62 3,73 3,91 3,84 3,74 4,29 4,55 4,13 4,45 4,50 3,73 4,36 3,73 4,24 15,A ,98 3,65 3,79 3,88 3,71 3,85 4,70 4,61 4,33 4,46 4,50 3,77 4,28 3,80 4, ,53 3,31 3,30 3,27 3,13 3,49 4,62 4,40 4,11 4,23 4,50 3,42 4,33 3,35 4, ,45 3,45 3,50 3,48 3,68 3,73 4,51 4,56 3,92 3,98 4,44 3,70 4,36 3,56 4, ,96 3,74 3,83 3,69 3,85 3,92 4,33 4,51 3,94 4,14 4,63 3,92 4,37 3,86 4,19 21V ,67 3,51 3,65 3,78 3,52 3,54 4,62 4,85 4,13 4,38 4,75 3,93 4,33 3,58 4, ,97 3,52 3,67 3,65 3,57 3,83 4,62 4,43 4,11 4,12 4,35 3,40 4,48 3,71 4, ,57 3,59 3,87 3,25 3,67 3,87 4,11 4,45 4,00 4,13 4,43 3,57 4,30 3,71 4, ,86 3,66 3,62 3,91 3,57 3,72 4,42 4,41 4,07 4,05 4,64 3,60 4,32 3,69 4, ,81 3,55 3,67 3,65 4,00 4,21 4,67 4,66 4,17 4,38 4,54 3,85 4,43 3,85 4, ,77 3,58 3,72 3,85 3,70 3,79 4,54 4,51 4,09 4,14 4,53 3,85 4,46 3,71 4, ,63 3,51 3,81 3,70 3,67 3,75 4,57 4,48 4,02 4,10 4,57 3,71 4,21 3,67 4, ,85 3,63 3,76 3,98 3,70 3,91 4,43 4,70 4,24 4,37 4,64 3,71 4,42 3,77 4, ,74 3,59 3,63 3,53 3,33 3,50 4,53 4,60 4,17 4,08 4,52 3,56 4,35 3,56 4, ,90 3,59 3,73 3,81 3,49 3,45 4,77 4,55 4,41 4,24 4,80 4,02 4,33 3,63 4, ,91 3,82 3,70 3,63 3,87 3,98 4,65 4,64 3,96 4,11 4,63 3,62 4,42 3,86 4, ,75 3,41 3,71 3,49 3,71 3,87 4,52 4,61 3,96 4,14 4,69 3,78 4,42 3,69 4, ,80 3,56 3,69 3,47 3,80 3,89 4,70 4,45 3,78 4,20 4,60 3,74 4,57 3,75 4,19 52A ,50 3,50 3,92 3,83 3,58 3,74 4,63 4,57 4,27 4,06 4,63 3,68 4,17 3,65 4, ,78 4,00 3,79 4,22 3,83 4,13 4,88 4,42 4,32 4,13 4,83 3,86 4,30 3,91 4, ,79 3,62 3,74 3,61 3,38 3,70 4,44 4,50 4,20 4,08 4,53 3,61 4,31 3,65 4,16 55,A ,72 3,46 3,60 3,56 3,73 3,96 4,39 4,60 4,22 4,18 4,44 3,98 4,30 3,69 4, ,86 3,59 3,77 3,76 3,83 3,84 4,60 4,26 4,15 3,86 4,42 3,93 4,19 3,78 4,15 58,B ,93 3,85 3,94 3,70 3,90 3,85 4,02 4,64 4,13 4,38 4,62 3,76 4,50 3,89 4, ,10 3,82 3,85 3,96 3,91 3,96 4,67 4,73 4,42 4,09 4,69 3,91 4,36 3,93 4, ,60 3,37 3,69 3,58 3,42 3,59 4,51 4,40 4,19 3,99 4,21 3,65 4,44 3,53 4, ,67 3,09 3,54 3,65 3,51 3,55 4,49 4,47 3,96 3,85 4,52 3,73 4,29 3,47 4, ,93 3,53 3,78 4,06 3,92 4,04 4,65 4,43 4,09 4,11 4,46 4,02 4,46 3,84 4,29 26 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

29 Linja 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien 3.Kuljettajien 4.Aikataulussa 5.Vaunujen 6.Matkustus- 8.Matkustus- 9.Aikataulun 10.Matkan 11.Vaihtaminen 12.Järjestys ja 13.Odottaminen 14.Informaation 17.Asemien 18.Opasteiden Yhteensä palvelu tietämys ajotapa pysyminen siisteys mukavuus väljyys soveltuvuus sujuvuus toiseen turvallisuus pysäkillä saatavuus siisteys toimivuus Liikennöijä Järjestelmä 65A ,58 3,60 3,62 3,58 3,54 3,65 4,06 4,44 3,79 4,13 4,57 3,82 4,36 3,60 4,09 66A ,68 3,34 3,56 3,51 3,64 3,76 4,36 4,43 4,01 4,06 4,56 3,72 4,35 3,60 4, ,64 3,31 3,57 3,78 3,42 3,47 3,80 4,38 3,98 4,00 4,35 3,65 4,38 3,48 4,04 68,X ,81 3,50 3,90 3,96 4,00 4,13 4,69 4,10 3,73 3,98 4,58 3,87 4,56 3,87 4, ,98 3,72 3,67 3,69 3,58 3,78 4,62 4,54 4,16 4,08 4,48 3,77 4,36 3,75 4,21 70T ,63 3,58 3,58 3,54 3,47 3,56 4,31 4,44 3,91 4,08 4,51 3,85 4,32 3,56 4,12 70V ,56 3,51 3,69 3,84 3,53 3,63 4,80 4,55 4,27 4,12 4,49 4,04 4,45 3,58 4, ,58 3,55 3,54 3,94 3,70 3,68 4,44 4,47 4,00 4,20 4,17 3,73 4,38 3,61 4,17 71V ,89 3,67 3,82 4,11 3,68 3,89 4,68 4,64 4,29 4,10 4,64 3,52 4,64 3,79 4, ,73 3,69 3,55 3,28 3,63 3,69 4,41 4,53 4,04 4,14 4,40 3,65 4,22 3,66 4, ,83 3,59 3,76 3,54 3,40 3,63 4,02 4,48 4,18 4,14 4,54 3,86 4,55 3,64 4, ,63 3,50 3,43 3,91 3,63 3,48 4,57 4,35 4,02 4,18 4,56 3,63 4,41 3,53 4, ,76 3,46 3,77 3,70 3,70 3,98 4,34 4,50 4,28 4,24 4,48 3,69 4,63 3,73 4,23 75A ,98 3,58 3,87 3,54 3,45 3,69 4,83 4,53 4,51 4,56 4,68 3,55 4,26 3,71 4,31 76A,B ,91 3,50 3,89 3,71 3,64 3,82 4,81 4,68 4,36 4,14 4,64 3,80 4,26 3,75 4, ,80 3,62 3,66 3,88 3,37 3,65 4,44 4,47 4,29 4,21 4,22 3,72 4,28 3,62 4,19 77A ,85 3,78 3,73 3,66 3,50 3,60 4,71 4,55 4,39 4,07 4,53 3,52 4,22 3,69 4, ,66 3,41 3,74 3,41 3,89 3,74 4,65 4,62 4,19 4,10 4,34 3,95 4,40 3,69 4, ,63 3,47 3,60 3,60 3,52 3,67 4,44 4,52 4,17 4,25 4,49 3,72 4,29 3,58 4, ,73 3,46 3,57 3,77 3,20 3,38 4,41 4,41 4,24 4,13 4,02 3,59 4,50 3,47 4,13 81,B ,94 3,58 3,57 4,08 3,58 3,68 4,56 4,68 4,63 4,49 4,54 3,39 4,33 3,67 4, ,81 3,62 3,72 3,85 3,36 3,52 4,51 4,57 4,44 4,29 4,18 3,62 4,36 3,61 4, ,30 3,79 4,17 4,06 3,94 3,92 4,80 4,48 4,27 4,21 4,67 3,86 4,19 4,02 4, ,69 3,33 3,54 3,85 3,11 3,63 4,33 4,33 4,30 4,17 4,26 3,82 4,43 3,46 4, ,67 3,51 3,60 3,87 3,60 3,59 3,88 4,02 3,94 4,15 4,31 3,39 4,13 3,59 3, ,85 3,56 3,58 3,94 3,49 3,56 4,43 4,36 4,17 4,26 4,38 3,55 4,10 3,61 4, ,75 3,45 3,67 3,98 3,67 3,84 4,78 4,60 4,46 4,16 4,44 3,97 4,44 3,68 4, ,71 3,49 3,57 3,98 3,41 3,38 4,60 4,51 4,43 4,15 4,60 3,60 4,23 3,51 4, ,89 3,62 3,78 4,02 3,84 4,00 4,72 4,70 4,59 4,09 4,45 3,82 4,16 3,83 4, ,27 4,08 4,13 4,20 4,41 4,21 4,60 3,55 4,03 3,48 4,38 3,63 4,23 4,22 4, ,50 3,41 3,40 3,50 2,96 3,24 4,55 4,41 4,29 4,11 4,14 3,81 4,44 3,30 4, ,39 4,27 4,39 4,12 4,43 4,15 4,67 3,53 4,01 3,38 4,40 3,35 3,97 4,33 3,93 94,V ,59 3,46 3,46 3,48 3,50 3,54 4,40 4,33 4,23 4,00 4,00 3,57 4,15 3,51 4,02 94A ,71 3,37 3,48 3,35 3,34 3,56 4,61 4,50 4,35 3,91 4,31 3,96 4,27 3,49 4,16 94B ,67 3,45 3,46 3,46 3,39 3,65 4,91 4,63 4,45 4,09 4,26 3,68 4,57 3,52 4, ,77 3,53 3,74 3,61 3,26 3,43 4,58 4,49 4,13 4,45 4,38 3,60 4,34 3,55 4, ,73 3,68 3,45 3,89 3,70 4,00 4,35 4,37 4,31 4,04 4,13 3,91 4,19 3,71 4,15 97,V ,68 3,58 3,59 3,61 3,43 3,41 4,51 4,34 4,16 4,21 4,37 3,70 4,41 3,54 4, ,86 3,72 3,82 3,88 3,78 3,80 4,88 4,47 4,22 4,26 4,49 3,75 4,38 3,80 4,29 Bussi yht ,75 3,56 3,66 3,69 3,61 3,72 4,42 4,50 4,12 4,16 4,47 3,74 4,36 3,66 4,18 Metro ,47 4,54 3,35 4,43 4,55 4,72 4,19 3,90 4,16 3,33 4,09 4,11 4,18 VR -Lähiliik ,49 3,85 3,37 3,93 4,54 4,52 4,13 4,17 4,48 3,02 4,17 3,97 4,11 Rv, B, M ,81 3,70 3,99 3,96 3,48 3,77 4,36 4,53 4,32 4,18 4,19 3,76 4,30 3,84 4,17 HKL(Rv,M) ,22 4,16 3,38 4,32 4,55 4,47 4,20 3,99 4,25 3,96 4,16 Kaikki ,81 3,70 4,00 3,96 3,47 3,77 4,35 4,53 4,33 4,18 4,19 3,76 4,30 3,84 4,17 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

30 28 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

31 Liite 2 Laatuarvosanat kilpailutetuilla linjoilla keväällä 2009 HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö EK ASIAKASTYYTYVÄISYYS KILPAILUTUSKOHTEITTAIN 1/2009-5/ Kuljettajien 2.Kuljettajien 3.Kuljettajien 4.Aikataulussa 5.Vaunujen 6.Matkustus- 8.Matkustus- 9.Aikataulun 10.Matkan 11.Vaihtaminen 12.Järjestys ja 13.Odottaminen 14.Informaation Yhteensä Ko hd e Linja Nousuja n palvelu tietämys ajotapa pysyminen siisteys mukavuus väljyys soveltuvuus sujuvuus toiseen turvallisuus pysäkillä saatavuus Liikennöijä Järjestelmä ,72 3,78 3,43 3,39 3,57 3,59 3,85 4,51 3,81 4,08 4,54 3,84 4,41 3,62 4,05 14B ,73 3,62 3,73 3,91 3,84 3,74 4,29 4,55 4,13 4,45 4,50 3,73 4,36 3,73 4,24 Yhteensä 3,72 3,74 3,50 3,52 3,64 3,63 3,96 4,52 3,89 4,17 4,53 3,81 4,40 3,65 4, V ,67 3,51 3,65 3,78 3,52 3,54 4,62 4,85 4,13 4,38 4,75 3,93 4,33 3,58 4,35 65A ,58 3,60 3,62 3,58 3,54 3,65 4,06 4,44 3,79 4,13 4,57 3,82 4,36 3,60 4,09 66A ,68 3,34 3,56 3,51 3,64 3,76 4,36 4,43 4,01 4,06 4,56 3,72 4,35 3,60 4,13 Yhteensä 3,63 3,51 3,61 3,60 3,56 3,66 4,26 4,53 3,92 4,17 4,61 3,82 4,35 3,59 4, ,57 3,59 3,87 3,25 3,67 3,87 4,11 4,45 4,00 4,13 4,43 3,57 4,30 3,71 4,03 Yhteensä 3,57 3,59 3,87 3,25 3,67 3,87 4,11 4,45 4,00 4,13 4,43 3,57 4,30 3,71 4, ,64 3,31 3,57 3,78 3,42 3,47 3,80 4,38 3,98 4,00 4,35 3,65 4,38 3,48 4,04 Yhteensä 3,64 3,31 3,57 3,78 3,42 3,47 3,80 4,38 3,98 4,00 4,35 3,65 4,38 3,48 4, T ,63 3,58 3,58 3,54 3,47 3,56 4,31 4,44 3,91 4,08 4,51 3,85 4,32 3,56 4,12 70V ,56 3,51 3,69 3,84 3,53 3,63 4,80 4,55 4,27 4,12 4,49 4,04 4,45 3,58 4,32 Yhteensä 3,60 3,55 3,62 3,65 3,49 3,59 4,50 4,48 4,05 4,10 4,50 3,92 4,37 3,57 4, ,97 3,52 3,67 3,65 3,57 3,83 4,62 4,43 4,11 4,12 4,35 3,40 4,48 3,71 4,15 Yhteensä 3,97 3,52 3,67 3,65 3,57 3,83 4,62 4,43 4,11 4,12 4,35 3,40 4,48 3,71 4, ,91 3,82 3,70 3,63 3,87 3,98 4,65 4,64 3,96 4,11 4,63 3,62 4,42 3,86 4,21 58,B ,93 3,85 3,94 3,70 3,90 3,85 4,02 4,64 4,13 4,38 4,62 3,76 4,50 3,89 4, ,10 3,82 3,85 3,96 3,91 3,96 4,67 4,73 4,42 4,09 4,69 3,91 4,36 3,93 4,35 Yhteensä 3,95 3,84 3,88 3,73 3,90 3,90 4,26 4,66 4,14 4,28 4,63 3,76 4,46 3,89 4, ,93 3,53 3,78 4,06 3,92 4,04 4,65 4,43 4,09 4,11 4,46 4,02 4,46 3,84 4,29 Yhteensä 3,93 3,53 3,78 4,06 3,92 4,04 4,65 4,43 4,09 4,11 4,46 4,02 4,46 3,84 4, ,69 3,33 3,54 3,85 3,11 3,63 4,33 4,33 4,30 4,17 4,26 3,82 4,43 3,46 4, ,67 3,51 3,60 3,87 3,60 3,59 3,88 4,02 3,94 4,15 4,31 3,39 4,13 3,59 3, ,85 3,56 3,58 3,94 3,49 3,56 4,43 4,36 4,17 4,26 4,38 3,55 4,10 3,61 4, ,75 3,45 3,67 3,98 3,67 3,84 4,78 4,60 4,46 4,16 4,44 3,97 4,44 3,68 4, ,71 3,49 3,57 3,98 3,41 3,38 4,60 4,51 4,43 4,15 4,60 3,60 4,23 3,51 4,26 Yhteensä 3,73 3,45 3,58 3,90 3,41 3,61 4,32 4,31 4,22 4,18 4,35 3,65 4,27 3,56 4, ,A ,98 3,65 3,79 3,88 3,71 3,85 4,70 4,61 4,33 4,46 4,50 3,77 4,28 3,80 4,32 Yhteensä 3,98 3,65 3,79 3,88 3,71 3,85 4,70 4,61 4,33 4,46 4,50 3,77 4,28 3,80 4, ,96 3,74 3,83 3,69 3,85 3,92 4,33 4,51 3,94 4,14 4,63 3,92 4,37 3,86 4, ,63 3,51 3,81 3,70 3,67 3,75 4,57 4,48 4,02 4,10 4,57 3,71 4,21 3,67 4,17 Yhteensä 3,85 3,66 3,82 3,69 3,79 3,86 4,41 4,50 3,97 4,13 4,61 3,85 4,31 3,80 4,18 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä

32 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien 3.Kuljettajien 4.Aikataulussa 5.Vaunujen 6.Matkustus- 8.Matkustus- 9.Aikataulun 10.Matkan 11.Vaihtaminen 12.Järjestys ja 13.Odottaminen 14.Informaation Yhteensä Ko hd e Linja Nousuja n palvelu tietämys ajotapa pysyminen siisteys mukavuus väljyys soveltuvuus sujuvuus toiseen turvallisuus pysäkillä saatavuus Liikennöijä Järjestelmä ,86 3,66 3,62 3,91 3,57 3,72 4,42 4,41 4,07 4,05 4,64 3,60 4,32 3,69 4, ,74 3,59 3,63 3,53 3,33 3,50 4,53 4,60 4,17 4,08 4,52 3,56 4,35 3,56 4,17 Yhteensä 3,82 3,63 3,62 3,77 3,48 3,64 4,46 4,48 4,11 4,06 4,60 3,59 4,33 3,64 4, ,81 3,55 3,67 3,65 4,00 4,21 4,67 4,66 4,17 4,38 4,54 3,85 4,43 3,85 4,29 Yhteensä 3,81 3,55 3,67 3,65 4,00 4,21 4,67 4,66 4,17 4,38 4,54 3,85 4,43 3,85 4, ,83 3,59 3,76 3,54 3,40 3,63 4,02 4,48 4,18 4,14 4,54 3,86 4,55 3,64 4,16 Yhteensä 3,83 3,59 3,76 3,54 3,40 3,63 4,02 4,48 4,18 4,14 4,54 3,86 4,55 3,64 4, ,63 3,50 3,43 3,91 3,63 3,48 4,57 4,35 4,02 4,18 4,56 3,63 4,41 3,53 4,20 Yhteensä 3,63 3,50 3,43 3,91 3,63 3,48 4,57 4,35 4,02 4,18 4,56 3,63 4,41 3,53 4, A ,98 3,58 3,87 3,54 3,45 3,69 4,83 4,53 4,51 4,56 4,68 3,55 4,26 3,71 4,31 76A,B ,91 3,50 3,89 3,71 3,64 3,82 4,81 4,68 4,36 4,14 4,64 3,80 4,26 3,75 4,30 77A ,85 3,78 3,73 3,66 3,50 3,60 4,71 4,55 4,39 4,07 4,53 3,52 4,22 3,69 4,21 Yhteensä 3,89 3,64 3,81 3,66 3,55 3,70 4,77 4,60 4,39 4,16 4,59 3,63 4,24 3,72 4, ,73 3,46 3,57 3,77 3,20 3,38 4,41 4,41 4,24 4,13 4,02 3,59 4,50 3,47 4,13 81,B ,94 3,58 3,57 4,08 3,58 3,68 4,56 4,68 4,63 4,49 4,54 3,39 4,33 3,67 4, ,81 3,62 3,72 3,85 3,36 3,52 4,51 4,57 4,44 4,29 4,18 3,62 4,36 3,61 4,23 Yhteensä 3,84 3,57 3,62 3,92 3,41 3,55 4,51 4,58 4,47 4,33 4,29 3,52 4,38 3,60 4, ,79 3,62 3,74 3,61 3,38 3,70 4,44 4,50 4,20 4,08 4,53 3,61 4,31 3,65 4,16 Yhteensä 3,79 3,62 3,74 3,61 3,38 3,70 4,44 4,50 4,20 4,08 4,53 3,61 4,31 3,65 4, ,77 3,58 3,72 3,85 3,70 3,79 4,54 4,51 4,09 4,14 4,53 3,85 4,46 3,71 4, ,85 3,63 3,76 3,98 3,70 3,91 4,43 4,70 4,24 4,37 4,64 3,71 4,42 3,77 4, ,90 3,59 3,73 3,81 3,49 3,45 4,77 4,55 4,41 4,24 4,80 4,02 4,33 3,63 4,37 Yhteensä 3,82 3,61 3,74 3,92 3,69 3,84 4,49 4,62 4,20 4,28 4,61 3,78 4,43 3,74 4, ,98 3,72 3,67 3,69 3,58 3,78 4,62 4,54 4,16 4,08 4,48 3,77 4,36 3,75 4,21 Yhteensä 3,98 3,72 3,67 3,69 3,58 3,78 4,62 4,54 4,16 4,08 4,48 3,77 4,36 3,75 4, ,76 3,46 3,77 3,70 3,70 3,98 4,34 4,50 4,28 4,24 4,48 3,69 4,63 3,73 4, ,80 3,62 3,66 3,88 3,37 3,65 4,44 4,47 4,29 4,21 4,22 3,72 4,28 3,62 4,19 Yhteensä 3,78 3,53 3,72 3,78 3,56 3,84 4,38 4,49 4,28 4,23 4,37 3,70 4,48 3,68 4, ,53 3,31 3,30 3,27 3,13 3,49 4,62 4,40 4,11 4,23 4,50 3,42 4,33 3,35 4,11 Yhteensä 3,53 3,31 3,30 3,27 3,13 3,49 4,62 4,40 4,11 4,23 4,50 3,42 4,33 3,35 4, ,A ,72 3,46 3,60 3,56 3,73 3,96 4,39 4,60 4,22 4,18 4,44 3,98 4,30 3,69 4,21 Yhteensä 3,72 3,46 3,60 3,56 3,73 3,96 4,39 4,60 4,22 4,18 4,44 3,98 4,30 3,69 4, ,45 3,45 3,50 3,48 3,68 3,73 4,51 4,56 3,92 3,98 4,44 3,70 4,36 3,56 4,12 Yhteensä 3,45 3,45 3,50 3,48 3,68 3,73 4,51 4,56 3,92 3,98 4,44 3,70 4,36 3,56 4, ,30 3,79 4,17 4,06 3,94 3,92 4,80 4,48 4,27 4,21 4,67 3,86 4,19 4,02 4,32 Yhteensä 4,30 3,79 4,17 4,06 3,94 3,92 4,80 4,48 4,27 4,21 4,67 3,86 4,19 4,02 4,32 30 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009 SUY Marko Vihervuori B: 13/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.12.2009

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008 SUY Marko Vihervuori B: 2/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

18 18.10.2010 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2010 www.hsl.fi Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2010 HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Laatinut: B: 1/2004 Suunnitteluyksikkö Seppo Haataja Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

6 15.2.2011 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2010 www.hsl.fi Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 19 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Liiteosio: Laatukannusteet HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Liiteosio: laatukannusteet.

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Liiteosio: laatukannusteet. 25 3.10.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2011 Liiteosio: laatukannusteet www.hsl.fi HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2011 Liiteosio: laatukannusteet

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2011 Helsingin seudun liikenne JLO / Operatiiviset tutkimukset 30.9.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) joukkoliikenteen

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 3 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 9 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Liiteosio: laatukannusteet 1 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2011 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden ja asiakastyytyväisyyden kehitys Vuosaaressa metroradan käyttöönoton jälkeen

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden ja asiakastyytyväisyyden kehitys Vuosaaressa metroradan käyttöönoton jälkeen Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden ja asiakastyytyväisyyden kehitys Vuosaaressa metroradan käyttöönoton jälkeen SUY B: 5/2008 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009

Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009 Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009 SUY Sami Aherva ja Elise Kettukangas B: 7/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.8.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 SUY Sami Aherva ja Elise Kettukangas B: 1/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.2.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet 14 2014 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 1 2 Tiivistelmä Esityksessä raportoidaan HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista Suomenlinnan lauttaliikenteessä kesällä 2017. Suomenlinnan lauttaliikenteen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2009

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2009 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2009 SUY Marko Vihervuori B: 4/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 5.6.2009

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 16 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL hallitus Luonnos: Raportin viimeistely kesken

HSL hallitus Luonnos: Raportin viimeistely kesken HSL hallitus 7..017 Luonnos: Raportin viimeistely kesken HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Syksy 016 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100,

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 3 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, 2012 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 9 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Rautateiden käyttäjätutkimus 2017 Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Tutkimuksen taustat Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää junaliikenteen käyttämistä ja tyytyväisyyttä junaliikenteeseen

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2016

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2016 18 0 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 0 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 0 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A

Lisätiedot

9.12.2011. HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne, kesä 2011 Tulosraportti. www.hsl.fi

9.12.2011. HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne, kesä 2011 Tulosraportti. www.hsl.fi 32 9.12.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne, kesä 2011 Tulosraportti www.hsl.fi HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2015 7 2016 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Syksy 2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin Raportti Helmikuu 2012 Vastauksia huomisen kysymyksiin Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuustilanteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010

Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 17 1.3.2011 Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 www.hsl.fi Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari 17.3.2011 RAITIOVAUNULIIKENTEEN RENESSANSSI Renessanssi Mitä renessanssi voisi tarkoitta: Renessanssi voisi tarkoittaa uudelleensyntymistä Joskus

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013. Tulosraportti. HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013. Tulosraportti. HSL Helsingin seudun liikenne HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

HSL joukkoliikenneosasto

HSL joukkoliikenneosasto LIITE A KILPAILUKIERROKSEN 41/2017 TARJOTUT KOHTEET LIIKENNÖITSIJÖITTÄIN 228 229 230 231 232 Yht. Linjat 38, 321, 322, 335, 614, 615, 617, 313, 432, 434, 444, 588 411, 415, 421, Tarjoaja 345, 435, 566,

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009

Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009 1 9.2.2010 Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009 www.hsl.fi Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008

Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008 Kustannus nousijaa kohden 2008, 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1,02 0,86 1,25 1,29 1,90 2,25 Raitiovaunu Metro Juna Bussi sis Bussi seutu Lautta SUY Jarmo Riikonen D:

Lisätiedot

HKL. Benchmarking-tutkimukset Kaupungin paras liike. Kaupungin paras liike.

HKL. Benchmarking-tutkimukset Kaupungin paras liike. Kaupungin paras liike. HKL Kaupungin paras liike Benchmarking-tutkimukset 2015 HKL:n oma kyselytutkimus eurooppalaisille raitiovaunuoperaattoreille Raitioliikenteen kustannus- ja tehokkuusvertailu HKL:n kyselyn perusteella Vertailussa

Lisätiedot

Julkisen liikenteen suoritetilasto Lähde: Liikenneviraston julkaisu 6/2017

Julkisen liikenteen suoritetilasto Lähde: Liikenneviraston julkaisu 6/2017 Julkisen Lähde: Liikenneviraston julkaisu 6/2017 Julkisen liikenteen matkustajat 2015 Yhteensä 599,4 miljoonaa matkustajaa Bussi 58,0 % Lento 0,4 % Taksi 8,9 % Muut 0,3 % Metro 10,5 % Juna Raitiovaunu

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n tavoitetila 2025 HSL Strategia teoiksi Yhä suurempi joukko ihmisiä käyttää joukkoliikennettä työssä ja vapaa-aikana. Tarjoamme asiakkaille

Lisätiedot

Tarjoaja 207 a 208 209b 210 211 212 213a 214 215. Leiniön LiikenneOy x x x 3 Nobina Finland Oy x x x x x x x x 8

Tarjoaja 207 a 208 209b 210 211 212 213a 214 215. Leiniön LiikenneOy x x x 3 Nobina Finland Oy x x x x x x x x 8 LIITE B KILPAILUKIERROKSEN 37/2015 TARJOTUT KOHTEET LIIKENNÖITSIJÖITTÄIN Tarjoaja 207 a 207b 208 209a 209b 210 211 212 213a 213b 214 215 Bus Travel Åbergin Linja Oy x 1 Helsingin Bussiliikenne Oy x x x

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2012 26 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2012 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014 TAUSTATIEDOT Kysely toteutettiin Webropolkyselynä 4 viikon aikana päättyen 1.12.2014. Vastauksia saatiin 445 kpl (vuonna 2013 vastauksia oli

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013 22 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2017 1 (5) 2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2016 (a-asia) HEL 2017-003541 T 08 00 00 Hankenumero 0861_3 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut Yleistä

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

Bussiliikenteen lisäliikenne Helsingissä vuonna 2008

Bussiliikenteen lisäliikenne Helsingissä vuonna 2008 Bussiliikenteen lisäliikenne Helsingissä vuonna 2008 SUY Sami Aherva D: 15/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.12.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS HELSINGISSÄ VUONNA 2004

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS HELSINGISSÄ VUONNA 2004 HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS HELSINGISSÄ VUONNA 24 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto Muistio 21.6.24 / Tuija Hellman 1 Johdanto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kustannusselvitys 2004

Joukkoliikenteen kustannusselvitys 2004 Joukkoliikenteen kustannusselvitys 2004 km 12 Kuinka pitkälle pääsee yhdellä eurolla? 10 8 6 4 2 0 Raitiovaunu Metro Juna Bussi sis. Bussi seutu SUY D: 2/2005 2 Julkaisija KUVAILULEHTI HKL-Suunnitteluyksikkö

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2009

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2009 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2009 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2009 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

Potilastyytyväisyys EPSI Rating 2016, Indeksi ,1 73,6 74,0

Potilastyytyväisyys EPSI Rating 2016, Indeksi ,1 73,6 74,0 EPSI Rating 2016 Päivämäärä: 03-04-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2017

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2017 12 2017 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2017 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2017 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 10.6.2014 kutsuplus.fi Maailmanlaajuisestikin täysin uusi joukkoliikennemuoto täydentämään nykyistä joukkoliikennetarjontaa

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2009 Tulosraportti ja liitteet YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2009 Tulosraportti ja liitteet YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

SELVITYS MATKALIPPUJEN MYYNNISTÄ LIIKENNEVÄLINEISSÄ JA JATKOTOIMENPITEET

SELVITYS MATKALIPPUJEN MYYNNISTÄ LIIKENNEVÄLINEISSÄ JA JATKOTOIMENPITEET Hallitus 6 25.01.2011 SELVITYS MATKALIPPUJEN MYYNNISTÄ LIIKENNEVÄLINEISSÄ JA JATKOTOIMENPITEET 11/07/72/720/2011 hall 6 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento

Lisätiedot

HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet.

HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet. 1 25.1.2011 HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2010 Tulosraportti ja liitteet www.hsl.fi HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2010 Tulosraportti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/11 06.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/11 06.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 11 Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta HEL 2013-000830 T 02 08 02 01 Päätös Liikennelaitos liikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa

Lisätiedot

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja.6.06 SISÄLLYS Yhteenveto tuloksista Tulokset 6 Vastaajien taustatiedot 9 Toteutus

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne 2009

Helsingin joukkoliikenne 2009 SUY D: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.11.2009 Tekijä(t) toim. Tarja Jääskeläinen Julkaisun nimi Tiivistelmä Tässä raportissa

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (5) 26 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen tilinpäätös vuonna 2015 HEL 2016-001453 T 02 06 01 00 Päätös päätti: hyväksyä ja allekirjoittaa Helsingin

Lisätiedot

HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Tulosraportti ja liitteet.

HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Tulosraportti ja liitteet. 14 15.6.2010 HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2010 Tulosraportti ja liitteet www.hsl.fi HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2010 Tulosraportti

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Tulosraportti ja liitteet

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Tulosraportti ja liitteet YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2009 Tulosraportti ja liitteet YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2009 Tulosraportti ja liitteet YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa 2.12.2016 Finnish Consulting Group Oy Sisältö 1 Johdanto 1.1 Yleistä 1.2 LiikuntaVertti 2 Asiakaspalaute liikuntapaikoilla 2.1

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan

VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan Julkaisuvapaa 19.11.2012 klo. 06.00 - Rating julkisten palveluiden asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Pääkohdat: Suomen julkinen liikenne, terveydenhuolto,

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot