Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:2. Liityntäpysäköintitutkimus Helsingin seudulla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:2. Liityntäpysäköintitutkimus Helsingin seudulla"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:2 Liityntäpysäköintitutkimus Helsingin seudulla Lokakuu 2000

2 Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:2 Liityntäpysäköintitutkimus Helsingin seudulla YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Helsinki 2001

3 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A Helsinki puh Internet: SAD Huvudstadsregionens samarbetsdelegation Semaforbron 6 A Helsingfors Tfn Internet: ISBN ISSN Helsinki 2001

4 ESIPUHE Tutkimus on tehty pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintityöryhmän johdolla. Työryhmän kokoonpano tutkimusta käsiteltäessä oli seuraava: Reijo Teerioja (pj.) Seppo Hanste Matti Suhonen Matti Hirvonen Timo Myllymäki David Beilinson Hannu Laakso Leila Gröhn Stig Holm Kari Korpela Hannu Siitonen Jarmo Koljonen Ilkka Saari Ulla Priha Unto Sevon (siht.) YTV YTV YTV Helsinki/HKL Helsinki/KSV Espoo Vantaa Vantaa Kauniainen Liikenne- ja viestintäministeriö Uudenmaan liitto VR Osakeyhtiö Ratahallintokeskus Uudenmaan tiepiiri YTV Tutkimuksen rahoittivat yhteisesti YTV, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Vantaan joukkoliikenneyksikkö, VR Osakeyhtiö, HKL, Uudenmaan liitto ja Etelä- Suomen lääninhallitus. Tutkimuksen teki käytännössä Taloustutkimus Oy, jossa vastuuhenkilönä oli Jari Pajunen.

5 Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta Liityntäpysäköintitutkimus SISÄLLYS 1. JOHDANTO TIIVISTELMÄ LIITYNTÄPYSÄKÖINTIPAIKKOJEN KÄYTTÖ Liityntäpysäköintipaikkojen käyttäjät Nousiko liityntäpysäköintipaikalta joukkoliikennevälineeseen SEURANNAN TULOKSET LIITYNTÄPYSÄKÖINTIKYSELYN TULOKSET Vastaajajoukon rakenne Liityntäpysäköintimatka Millä tuli liityntäpysäköintipaikalle Matkan tarkoitus Miksi liityntäpysäköintiä käytetään Minkälaisella lipulla matkusti Kuinka monta vaihtoa Liityntäpysäköinnin vaihtoehto Rahankäyttö pysäköintiin Paljonko olisi joutunut maksamaan pysäköinnistä määräpaikassa Kohtuullinen pysäköintimaksu liityntäpysäköinnistä Arviot liityntäpysäköintijärjestelyistä Järjestelyt pysäköintipaikalta joukkoliikennevälineeseen Tiedonsaanti liityntäpysäköintimahdollisuuksista Opastus liityntäpysäköintipaikalle ja asemalaiturille Ilkivalta liityntäpysäköintiasemilla...25 KUVIOT Kuvio 1a: Liityntäpysäköintimahdollisuuden käyttö / arkipäivä... 4 Kuvio 1b: Liityntäpysäköintimahdollisuuden käyttö/arkipäivä... 5 Kuvio 2: Matkan jatkuminen joukkoliikennevälineellä pysäköinnin jälkeen seurantapaikoilla... 7 Kuvio 3: Kyselyyn vastanneiden profiili... 9 Kuvio 4: Kyselyyn vastanneiden asuinpaikka Kuvio 5: Millä kulkuneuvolla tuli liityntäpysäköintipaikalle Kuvio 6a: Tärkein syy liityntäpysäköinnin valintaan Kuvio 6b: Tärkein syy liityntäpysäköinnin valintaan Kuvio 7: Millä lipulla matkusti Kuvio 8: Kuinka monta vaihtoa joukkoliikennevälineestä toiseen Kuvio 9: Jos ei olisi käyttänyt liityntäpysäköintiä mitä kulkutapaa olisi käyttänyt Kuvio 10: Paljonko olisi joutunut maksamaan pysäköinnistä tämän matkan aikana Kuvio 11: Kohtuullinen pysäköintimaksu päivässä/kuukaudessa liityntäpysäköintipaikasta Kuvio 12: Liityntäpysäköintijärjestelyt, kulku ja tiedonsaanti Kuvio 13: Liityntäpysäköintijärjestelyt, arvosana opastuksesta Kuvio 14: Onko kulkuneuvo joutunut ilkivallan kohteeksi / Onko ilmoittanut poliisille Taloustutkimus Oy / Jari Pajunen T5829

6 Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta Liityntäpysäköintitutkimus 1 1. JOHDANTO Tämä tutkimuksen toimeksiantajina ovat olleet YTV / Liikenneosasto, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Vantaan joukkoliikenneyksikkö, VR Osakeyhtiö, Helsingin kaupungin liikennelaitos ja Uudenmaan liitto. Tavoite Tutkimuksessa selvitettiin liityntäpysäköintipaikkojen käyttöä Helsingin seudulla. Lisäksi pyrittiin selvittämään matkustajien matkaa, liityntäpysäköinnin vaihtoehtoja, kuluttajien maksuhalukkuutta liityntäpysäköintimahdollisuuksista sekä arvioita liityntäpysäköinnin toimivuudesta. Kohderyhmä Tutkimuksen kohderyhmänä oli liityntäpysäköintipaikkojen käyttäjät riippumatta siitä jatkuiko matka joukkoliikennevälineellä vai jotenkin muuten. Tiedonkeruu Tiedonkeruu suoritettiin lokakuun 2000 aikana. Tutkimus jakautui tiedonkeruun osalta kahteen osaan: Seurantaan, jossa tutkimusyrityksen haastattelijat seurasivat jokaisen liityntäpysäköintiin merkitylle paikalle klo välisenä aikana auton tai polkupyörän jättäneen henkilön liikkeen pysäköinnin jälkeen. Seuranta toteutettiin kymmenellä liityntäpysäköintipaikalla. Liityntäpysäköintikyselyyn, jossa jokaiseen liityntäpysäköintipaikalle pysäköityyn ajoneuvoon (käytännössä auto tai polkupyörä) kiinnitettiin kysymyslomake ja vastauskuori. Lomakejakelu tehtiin yhtenä päivänä kello välisenä aikana. Vastaajat täyttivät lomakkeen ja palauttivat sen omatoimisesti Taloustutkimukseen. Lomakkeita jaettiin yhteensä Niitä palautui hyväksytysti Vastausprosentiksi tuli näin 38%. Tutkimusaineisto Tutkimusaineiston raportoinnista vastaa pääosin Taloustutkimus Oy. Aineisto on pääosin käsitelty Taloustutkimus Oy:n laitteistolla ja ohjelmistoilla. Tulostuksessa on käytetty T-testiä, joka mittaa kunkin taulukoidun taustamuuttajan kohdalla, poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95% luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on merkitsevä. Vastaajien matkaketjun selvittämiseksi esitettiin kysymyksiä lähtöpaikan ja lopullisen määräpaikan katuosoitteesta. Nämä tiedot on tallennettu ja luovutettu tilaajalle, joka jatkaa aineiston analysointia tältä osin. Lomakkeella ollut avoin kysymys on raportoitu poimintana ja toimitettu tilaajalle erillisenä tiedostona. Taloustutkimus Oy / Jari Pajunen T5829

7 Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta Liityntäpysäköintitutkimus 2 2. TIIVISTELMÄ Pääradan, Vantaankosken radan, Rantaradan, Metron ja Espoon bussiliikenteen liityntäpysäköintipaikoilla oli syksyllä 2000 päivittäin lähes käyttäjää. Näistä niukka enemmistö on autoilijoita. Paikkoja käytetään pääsääntöisesti siihen, mihin ne on tarkoitettu eli liityntäpysäköintiin. Eri asemien välillä on tosin huomattaviakin eroja. Niukalla enemmistöllä liityntäpysäköintipaikkojen käyttäjistä on auto aina tai lähes aina käytössä. Liityntäpysäköintimahdollisuus valitaan yleisimmin ajan säästämiseksi. Muita merkittäviä syitä ovat pysäköinnin hankaluus päätepisteessä ja matkakustannusten säästö. Lähes kahdeksan kymmenestä liityntäpysäköintipaikan käyttäjästä, joka nousi joukkoliikennevälineeseen, matkusti jonkinlaisella näyttölipulla. Nämä ovat siis julkisen liikenteen vakiokäyttäjiä. Vaikka liityntäpysäköintimahdollisuuksiin ollaan varsin tyytyväisiä, ei niistä juurikaan oltaisi halukkaita maksamaan. Tämä johtunee osittain siitä, että yli puolet olisi selvinnyt maksamatta itse pysäköintimaksua lopullisessa määränpäässä. Niitä, jotka jotain olisivat valmiit maksamaan, oli noin kolmannes. Järjestelyihin ja tiedonsaantiin ollaan pääosin tyytyväisiä. Myös opastus toimii varsin hyvin. Noin kolmanneksen kulkuvälineeseen on kohdistunut ilkivaltaa liityntäpysäköintipaikoilla. Näistä vajaa puolet on ilmoittanut vahingonteosta poliisille. Taloustutkimus Oy / Jari Pajunen T5829

8 Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta Liityntäpysäköintitutkimus 3 3. LIITYNTÄPYSÄKÖINTIPAIKKOJEN KÄYTTÖ 3.1 Liityntäpysäköintipaikkojen käyttäjät Tutkimuslomakkeet jaettiin :llä liityntäpysäköintipaikalla. Lomakkeet jaettiin yhtenä päivänä tiettyyn liityntäpysäköintipaikkaan klo , joten jaettujen lomakkeiden määrä vastaa varsin luotettavasti liityntäpysäköintipaikkojen käyttöä. Kuviossa 1a ja 1b on esitetty jaettujen lomakkeiden määrä suunnittain ja käytetyn kulkuneuvon mukaan. Liityntäpysäköintipaikoilla oli autoja ja polkupyöriä jakohetkellä yhteensä Luku on ennakoitua selvästi pienempi. Autoihin lomakkeita jaettiin hieman yli ja polkupyöriin noin Liityntäpysäköintipaikoilla oli autoja selvästi polkupyöriä enemmän Vantaankosken radan, Rantaradan, Metron, Bussiliikenteen (Espoon suunta) liityntäpysäköintipaikoilla. Pääradan varressa tilanne oli päinvastainen; polkupyöriä oli autoja enemmän. 3.2 Nousiko liityntäpysäköintipaikalta joukkoliikennevälineeseen Liityntäpysäköintipaikalla lomakkeen saaneista 90% vastasi nousseensa joukkoliikennevälineeseen. Kyselyn mukaan liityntäpysäköintiä muuhun asiointiin käyttäneiden osuudet ovat suunnittain seuraavat: Matkustajien, jotka eivät nousseet liityntäpysäköintipaikalta joukkoliikennevälineeseen, osuudet suunnittain (Lähde: Liityntäpysäköintikysely). Suunta Tuli moottoriajoneuvolla Tuli polkupyörällä Yhteensä Metro 6% 11% 8% Liityntäliikenteen bussipysäkit 32% 0% 30% Päärata 10% 6% 8% Vantaankosken rata 25% 7% 18% Rantarata 12% 4% 8% Yhteensä 12% 6% 9% Taloustutkimus Oy / Jari Pajunen T5829

9 LIITYNTÄPYSÄKÖINTIMAHDOLLISUUDEN KÄYTTÖ/ARKIPÄIVÄ Jaetut lomakkeet Kuvio 1a Päärata Riihimäki Hyvinkää Jokela Saunakallio Järvenpää Kerava Korso Hiekkaharju Tikkurila Puistola Tapanila Malmi Pukinmäki Oulunkylä Käpylä Vantaankosken rata Vantaankoski Louhela Myyrmäki Malminkartano Kannelmäki Pohjois-Haaga Huopalahti Rantarata Karjaa Siuntio Kirkkonummi Jorvas Masala Kauklahti Espoo Tuomarila Koivuhovi Kauniainen Leppävaara Kera Kilo Pitäjänmäki Lomakkeiden jakaminen Kaikki asemat Autoihin Polkupyöriin Yhteensä Autot Polkupyörät Autot Polkupyörät kpl Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Liityntäpysäköintitutkimus 2000

10 LIITYNTÄPYSÄKÖINTIMAHDOLLISUUDEN KÄYTTÖ/ARKIPÄIVÄ Jaetut lomakkeet Kuvio 1b Autot Polkupyörät Metro Kulosaari 36 Herttoniemi Siilitie Itäkeskus Myllypuro Kontula Mellunmäki Puotila Vuosaari 30 2 Bussipysäkit Westendin asema 41 9 Hanasaari 48 Ruskeasuo 91 Meilahti kpl Autot Polkupyörät Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Liityntäpysäköintitutkimus 2000

11 Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta Liityntäpysäköintitutkimus 6 4. SEURANNAN TULOKSET Seurannan tarkoituksena oli selvittää, kuinka suuri osuus liityntäpysäköintipaikalle auton tai polkupyöränsä jättäneistä todella jatkoi matkaansa välittömästi joukkoliikennevälineellä ja kuinka suuri osa käytti liityntäpysäköintipaikkoja muuhun asiointiin. Kuviossa 2 on seurannan tulokset tutkitun aseman mukaan. Seuranta suoritettiin kymmenellä asemalla kello välisenä aikana. Kauempana Helsingistä sijaitsevilla asemilla oli havainnoitsijoiden mukaan jo runsaasti ajoneuvoja ennen seurannan alkamista. Esimerkiksi Riihimäellä oli ennen aamuseitsemää asemalle pysäköity jo noin 100 autoa. Autoja oli runsaasti valmiina myös Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Jokelassa, Karjaalla ja Kirkkonummella. Ennen kello seitsemää paikalle tulleet jatkoivat erittäin todennäköisesti matkaansa joukkoliikennevälineillä eli käyttivät paikkoja nimenomaan liityntäpysäköintiin eikä muuhun asiointiin. Nämä eivät kuitenkaan ole seurannassa mukana. Oheisessa taulukossa on esitetty paikka, seurantapäivä sekä kulkuvälineittäin niiden osuus, jotka eivät jatkaneet joukkoliikennevälineellä. Paikka pv Matkustaja ei jatkanut jlv:llä AUTOT % Matkustaja ei jatkanut jlv:llä POLKUPYÖRÄT % Riihimäki % 8% Hyvinkää % 2% Järvenpää % 17% Kerava % 1% Jokela % 2% Karjaa % 0% Kirkkonummi % 15% Herttoniemi* % 35% Siilitie % 11% Myyrmäki % 89% Liityntäpysäköintipaikkoja käytetään eniten muuhun asiointiin erityisesti paikoissa, joissa on asiointimahdollisuuksia kauppoja ym. Myyrmäessä tuloksen syynä on todennäköisesti Myyrmannin kauppakeskus. * Herttoniemessä on autopaikkoja kahdessa tasossa: katutasossa ja maan alla. Liityntäpysäköintiin tarkoitetut paikat ovat maan alla olevassa kerroksessa. Niin seuranta kuin lomakkeiden jakaminenkin kohdistuivat ainoastaan liityntäpysäköinnin paikoille pysäköityihin autoihin. Polkupyörien paikat ovat katutasossa. Seuranta ja lomakejako kohdistuivat vain näihin polkupyöriin. Taloustutkimus Oy / Jari Pajunen T5829

12 MATKAN JATKUMINEN JOUKKOLIIKENNEVÄLINEELLÄ PYSÄKÖINNIN JÄLKEEN SEURANTAPAIKOILLA (Kello ) Kuvio 2 AUTOLLA Riihimäki Hyvinkää Järvenpää Kerava Jokela Karjaa Kirkkonummi Herttoniemi Siilitie Myyrmäki kpl POLKUPYÖRÄLLÄ Riihimäki Hyvinkää Järvenpää Kerava Jokela Karjaa 12 Kirkkonummi Herttoniemi Siilitie 81 Myyrmäki kpl Jatkaa joukkoliikennevälineellä Ei jatka joukkoliikennevälineellä Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Liityntäpysäköintitutkimus 2000 Seuranta

13 Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta Liityntäpysäköintitutkimus 8 5. LIITYNTÄPYSÄKÖINTIKYSELYN TULOKSET 5.1 Vastaajajoukon rakenne Vastaajajoukon rakenne iän, sukupuolen ja tulojen mukaan ilmenee suunnittain ilmenee kuviosta 3. Sukupuoli Naisia oli koko otoksesta 64%. Naisten osuus oli tätä luokkaa kaikista muista suunnista paitsi Espoosta tulevan bussiliikenteen liityntäpysäköintipaikoilta, joilta palautuneista lomakkeista 83% tuli naisilta. Ikä Työikäisten, eli tässä tutkimuksessa vuotiaiden, osuus oli vastanneista 77%. Alle 25-vuotiaita oli 15%. Espoon suunnalta tulevissa vuotiaiden osuus oli muita suurempi. Henkilökohtaiset kuukausitulot Vastanneista kolmannes sijoittuu henkilökohtaisten kuukausitulojen mukaan luokkaan mk/kk. Yli mk/kk ansaitsevia oli 7% vastanneista. Vastanneiden henkilökohtaisten kuukausitulojen keskiarvo on noin mk. Tulot ovat hieman keskiarvoa korkeammat Espoon suunnasta tulevilla (Rantarata ja Bussiliikenteen liityntäpysäköintipaikat). Selvästi alhaisimmat tulot ovat Päärataa pitkin matkustavilla. Asuinpaikka Vastaajilta kysyttiin sekä asuinpaikkaa että minkä kunnan alueelta aloitti matkan. Tulokset ovat näiltä osin varsin yhteneväiset. Liityntäpysäköinnin käyttäjissä oli joitakin hajamatkustajia, jotka aloittivat matkansa muun kunnan kuin asuinkuntansa alueelta. Tulokset on kuviossa 4. Auton käyttömahdollisuus Vastanneista yli puolella on vähintään melkein aina autonkäyttömahdollisuus. Neljännes vastannaista oli sellaisia, joilla ei ole auton käyttömahdollisuutta lainkaan. Autonkäyttömahdollisuus on yleisintä Bussiliikenteen liityntäpysäköintipaikkojen käyttäjillä. Toiseksi yleisintä se on Vantaankosken rataa pitkin tulevilta. Taloustutkimus Oy / Jari Pajunen T5829

14 KYSELYYN VASTANNEIDEN PROFIILI Liityntäpysäköintikysely Kuvio 3 Sukupuoli Nainen Mies Kaikki (n=2967) Metro (n=467) Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=63) Päärata (n=1722) Vantaankosken rata (n=179) Rantarata (n=536) Ikä Kaikki (n=2967) Metro (n=467) Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=63) Päärata (n=1722) Vantaankosken rata (n=179) Rantarata (n=536) % Alle 25 v v. 56+ v. Ei vast Henkilökohtaiset bruttotulot/kk % Alle 5000 mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk Ei vast. Kaikki (n=2967) Metro (n=467) Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=63) Päärata (n=1722) Vantaankosken rata (n=179) Rantarata (n=536) mk mk mk mk mk mk Miten usein on auto käytettävissä Kaikki (n=2967) Metro (n=467) Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=63) Päärata (n=1722) Vantaankosken rata (n=179) Rantarata (n=536) % Aina/melkein aina Silloin tällöin Ei koskaa Ei vast Tammikuu 2001/JPa/ppe/ Liityntäpysäköintitutkimus 2000 % Kysely

15 KYSELYYN VASTANNEIDEN ASUINPAIKKA Liityntäpysäköintikysely Kuvio 4 Asuinpaikka Helsinki 18 Vantaa 14 Kerava 12 Espoo 10 Hyvinkää 10 Riihimäki 8 Järvenpää 7 Kirkkonummi 5 Tuusula 5 Kauniainen 1 Muu % Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Liityntäpysäköintitutkimus 2000 Kysely

16 Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta Liityntäpysäköintitutkimus Liityntäpysäköintimatka Millä tuli liityntäpysäköintipaikalle Niukka enemmistö eli 51% vastaajista tuli liityntäpysäköintipaikalle autolla. Kun verrataan tätä eri kulkuvälineisiin jaettujen lomakkeiden määrään, voidaan vastausaktiivisuuden todeta olleen yhtä suurta autoilijoiden ja polkupyöräilijöiden keskuudessa. Kuten kuviosta 5 havaitaan, on autolla tulleiden osuus on selvästi suurin bussiliikenteen liityntäpysäköintipaikoilla. Ero muihin verrattuna on erittäin selvä. Pääradan varren liityntäpysäköintimahdollisuuksien käyttäjistä enemmistö eli 57% tuli polkupyörällä Matkan tarkoitus Vastanneista valtaosa eli 80% oli työmatkalla. Koulumatkalla oli 13% vastanneista. Koululaisia ja opiskelijoita oli eniten Pääradan varressa, 15%. Polkupyörällä liityntäpysäköintipaikalle tulleista työmatkalla oli 71%, opiskelu tai koulumatkalla 20%. Ostos- tai asiointimatkalla 4% ja muissa tarkoituksissa yhteensä 5%. Autolla tulleista työmatkalla oli 88%, Opiskelu- tai koulumatkalla 7% ja muissa tarkoituksissa yhteensä 6% Miksi liityntäpysäköintiä käytetään Tärkeimmät syyt suunnittain on esitetty kuviossa 6a-b. Kokonaisuutena tarkasteltuna autoilijoille kaksi tärkeintä syytä ovat matka-ajan säästö ja pysäköinnin hankaluus päätepisteessä. Kolmas mutta myös merkittävä syy on matkakustannusten säästö. Polkupyöräilijöillä on selvästi yksi syy yli muiden eli matka-ajan säästö. Myös kustannussäästöllä on merkitystä Minkälaisella lipulla matkusti Joukkoliikennevälineeseen liityntäpysäköintipaikalta nousseista peräti 77% matkusti jonkinlaisella näyttölipulla. Kuvio 7. Metroasemalla lomakkeen saaneista 64% matkusti kunnan sisäisen näyttölipun (30 pv tai vuosi) turvin. Liityntäliikenteen bussiasemilla lomakkeen saaneista käytti seutulippua 57% vastanneista. Pääradan matkustajilla 54% käytti VR:n näyttölippua. Seutulippua käytti 17% vastanneista. Vantaankosken rataa käyttäneillä käytetyin lippu oli Seutulippu 47%. Myös kunnan sisäistä lippua käytettiin varsin paljon. Rantarataa käyttäneillä eniten käytettiin Seutulippua 41% ja VR:n näyttölippua. Taloustutkimus Oy / Jari Pajunen T5829

17 MILLÄ KULKUNEUVOLLA TULI LIITYNTÄPYSÄKÖINTIPAIKALLE Kuvio 5 Autolla Polkupyörällä Mopolla/skootterilla/ moottoripyörällä Ei vastausta Kaikki (n=2967) Lomake jaettiin: Metro (n=467) Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=63) Päärata (n=1722) Vantaankosken rata (n=179) Rantarata (n=536) % Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Liityntäpysäköintitutkimus 2000 Kysely

18 TÄRKEIN SYY LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN VALINTAAN Kuvio 6a (n=moottoriajoneuvolla/polkupyörällä) Kaikki (n=1508/1431) Matka-ajan säästö Matkakustannuksien säästö Pysäköinnin hankaluus päätepisteessä 3 28 Lapsen saattaminen 2 9 Tuli liityntäpysäköintipaikalle: Muu syy Ei vastausta Moottoriajoneuvolla Polkupyörällä Metro (n=297/166) Matka-ajan säästö Matkakustannuksien säästö 6 14 Pysäköinnin hankaluus päätepisteessä 3 46 Lapsen saattaminen 4 7 Muu syy Ei vastausta 4 Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=59/4) Matka-ajan säästö Matkakustannuksien säästö 10 Pysäköinnin hankaluus päätepisteessä 47 Lapsen saattaminen Muu syy Ei vastausta % Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Liityntäpysäköintitutkimus 2000 Kysely

19 TÄRKEIN SYY LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN VALINTAAN Kuvio 6b (n=moottoriajoneuvolla/polkupyörällä) Päärata (n=728/978) Matka-ajan säästö Matkakustannuksien säästö Pysäköinnin hankaluus päätepisteessä 3 18 Lapsen saattaminen 1 11 Tuli liityntäpysäköintipaikalle: Muu syy Ei vastausta Moottoriajoneuvolla Polkupyörällä Vantaankosken rata (n=117/59) Matka-ajan säästö Matkakustannuksien säästö 7 16 Pysäköinnin hankaluus päätepisteessä 3 37 Lapsen saattaminen 3 2 Muu syy 8 14 Ei vastausta 4 3 Rantarata (n=307/224) Matka-ajan säästö Matkakustannuksien säästö Pysäköinnin hankaluus päätepisteessä 1 27 Lapsen saattaminen 2 8 Muu syy Ei vastausta % Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Liityntäpysäköintitutkimus 2000 Kysely

20 MILLÄ LIPULLA MATKUSTI Kuvio 7 n = Nousi joukkoliikennevälineeseen 7 12 Kaikki (n=2667) Metro (n=425) Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=44) Päärata (n=1570) Vantaankosken rata (n=143) Kertalippu 1 10 matkan sarjalippu 8 Kunnan sisäinen näyttölippu 13 Seutulippu Rantarata (n=485) 6 41 VR:n näyttölippu % Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Liityntäpysäköintitutkimus 2000 Kysely

21 Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta Liityntäpysäköintitutkimus Kuinka monta vaihtoa Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka monta vaihtoa matkustaja teki joukkoliikennevälineestä toiseen matkan aikana. Kuvio 8. Vaihdoitta matkusti kaksi kolmannesta liityntäpysäköintipaikalta joukkoliikennevälineeseen nousseista. Yhden vaihdon teki 27% vastanneista. Vähintään kaksi vaihtoa tarvitsi 5%. Vaihtoa tarvitsevat useimmin Vantaankosken radan matkustajat. Näistä 37% tarvitsee vähintään yhden vaihdon Liityntäpysäköinnin vaihtoehto Vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä kulkutapaa olisi käyttänyt, jos ei olisi käyttänyt liityntäpysäköintiä. Kuvio 9. Bussi ja henkilöauto olisivat hieman yli kolmasosalle vaihtoehtoinen kulkutapa, jollei liityntäpysäköintiä olisi käytetty. Polkupyörää olisi siinä tapauksessa käyttänyt 12%. Osa vastaajista ilmeisesti ymmärsi kysymyksen tarkoittaneen matkaa kotoa asemalle, sillä 32% ilmoitti vaihtoehtoiseksi kulkutavaksi jalkaisin. Nämä vastasivat ilmeisesti tarkoittaen matkaa kotoa joukkoliikenneasemalle. 5.3 Rahankäyttö pysäköintiin Paljonko olisi joutunut maksamaan pysäköinnistä määräpaikassa Niiltä, jotka olisivat vaihtoehtoiseksi kulkutavaksi valinneet henkilöauton, kysyttiin paljonko he olisivat joutuneet maksamaan pysäköinnistä matkan aikana. Kuvio 10. Vastausten keskiarvoksi tuli 23,44 mk. Keskiarvon tarkastelu on kuitenkin yksiulotteinen. Niitä, jotka eivät olisi joutunut maksamaan itse pysäköinnistä mitään on 57%. Loput vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti. Yli 100 mk maksamaan joutuneita olisi ollut 8% Kohtuullinen pysäköintimaksu liityntäpysäköinnistä Vastaajat eivät ole kovin innokkaita maksamaan liityntäpysäköintimahdollisuudesta erikseen. Kuvio 11. Moottoriajoneuvolla liityntäpysäköintipaikalle tulleet ovat valmiit maksamaan pysäköintipaikasta keskimäärin 3,12 mk/päivä. Lähes seitsemän kymmenestä ei ole valmis maksamaan mitään. Polkupyörällä tulleiden maksuhalukkuus on suurempaa. Kun samaa kysyttiin kuukautta kohti, saatiin vastaukseksi 27,55 mk/kk. Sama joukko 67% oli jälleen haluton maksamaan mitään liityntäpysäköintipaikasta. Jälleen maksuhalukkuus on suurempaa polkupyöräilijöiden keskuudessa. Taloustutkimus Oy / Jari Pajunen T5829

22 KUINKA MONTA VAIHTOA JOUKKOLIIKENNEVÄLINEESTÄ TOISEEN n = Nousi joukkoliikennevälineeseen Kuvio 8 Ei yhtään Yhden Kahden tai useamman Ei vastausta Kaikki (n=2667) Lomake jaettiin: Metro (n=425) Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=44) Päärata (n=1570) Vantaankosken rata (n=143) Rantarata (n=485) % Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Liityntäpysäköintitutkimus 2000 Kysely

23 JOS EI OLISI KÄYTTÄNYT LIITYNTÄPYSÄKÖINTIÄ MITÄ KULKUTAPAA OLISI KÄYTTÄNYT Kuvio 9 n = Nousi joukkoliikennevälineeseen Kaikki (n=2667) Metro (n=425) Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=44) Päärata (n=1570) Jalkaisin Polkupyörä Bussi Vantaankosken rata (n=143) Juna Henkilöauto 1 Taksi 28 9 Rantarata (n=485) % Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Liityntäpysäköintitutkimus 2000 Kysely

24 PALJONKO OLISI JOUTUNUT MAKSAMAAN PYSÄKÖINNISTÄ TÄMÄN MATKAN AIKANA Kuvio 10 n = Nousi joukkoliikennevälineeseen ja olisi käyttänyt henkilöautoa mk mk mk Kaikki (n=941) Keskiarvo mk mk 8 Metro (n=130) mk 8 15 Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=12) mk 100 mk tai enemmän Päärata (n=547) Vantaankosken rata (n=49) Rantarata (n=203) mk mk mk 13 8 Ei vastausta Keskiarvot, (%) Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Liityntäpysäköintitutkimus 2000 Kysely

25 KOHTUULLINEN PYSÄKÖINTIMAKSU PÄIVÄSSÄ LIITYNTÄPYSÄKÖINTIPAIKASTA Kuvio 11. Tuli liityntäpysäköintipaikalle m oottoriajoneuvolla, n = mk mk mk mk mk 1 Keskiarvo 3,12 m k 40 + mk % KOHTUULLINEN PYSÄKÖINTIMAKSU KUUKAUDESSA LIITYNTÄPYSÄKÖINTIPAIKASTA 0 mk mk mk mk mk mk mk 6 Keskiarvo mk % Liityntäpysäköintitutkimus 2000 Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Kysely

26 Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta Liityntäpysäköintitutkimus Arviot liityntäpysäköintijärjestelyistä Järjestelyt pysäköintipaikalta joukkoliikennevälineeseen Vastaajat pitävät liityntäpysäköintijärjestelyjä onnistuneina, sillä lähes puolet piti järjestelyjä erittäin hyvinä. Kaiken kaikkiaan yhdeksän kymmenestä vastaajasta piti järjestelyjä hyvinä ja vain 9% huonoina. Kuvio 12. Vastauksissa ei ollut juurikaan eroja sen mukaan, tuliko liityntäpysäköintipaikalle moottoriajoneuvolla vai polkupyörällä. Lisäksi erot eri suuntien mukaan olivat varsin vähäiset. Keskiarvolla mitattuna parhaan (metron liityntäpysäköintipaikat) ja huonoimman (Rantaradan liityntäpysäköintipaikat) ero oli 0,19. Tämä on neliportaisella asteikolla varsin vähän. Järjestelyjen onnistuneisuutta voidaan tarkastella paikkakohtaisesti eniten käytetyistä paikoista. Näissä arvosanoissa tuli jo selviä eroja. Oheisessa taulukossa on keskiarvon mukaan paremmuusjärjestyksessä ne liityntäpysäköintipaikat, joista saatiin riittävä määrä havaintoja luotettavaan tarkasteluun. Liityntäpysäköintipaikka Ka. Erittäin hyvät arvosanojen osuus % Puotila 3, Tikkurila 3, Mellunmäki 3, Itäkeskus 3, Riihimäki 3, Hyvinkää 3, Järvenpää 3, Herttoniemi 3, Kerava 3, Espoo 3, Kauniainen 3, Leppävaara 2, Kaikkien vastausten keskiarvoksi tuli 3,36. Keskiarvossa on mukana annetut arvosanat myös niistä asemista, jotka eivät ole yllä olevassa taulukossa. N Tiedonsaanti liityntäpysäköintimahdollisuuksista Tiedonsaannissa liityntäpysäköintipaikoista on sen sijaan parantamisen varaa. Peräti 45% vastanneista on sitä mieltä, ettei tietoa ole saatavissa riittävästi. Tosin hieman yli puolet on saanut mielestään riittävästi tietoa. Kuvio 12. Tiedonsaannissa on selvästi puutteita Espoon suunnan bussipysäkillä. Muiden suuntien tulokset ovat keskenään varsin samanlaiset. Oheisessa taulukossa on esitetty paikkakohtaisia tuloksia. Kaikkien vastausten keskiarvoksi tuli 2,49. Asemakohtainen vaihtelu oli aavistuksen pienempää kun arvioissa liityntäpysäköintijärjestelyissä. Kärkikolmikko muodostuu samoista asemista kuin yleisarvion kohdalla. Huomio kiinnittyy Leppävaaran asemaan, joka on tiedonsaannin suhteen huomattavasti parempi kuin Taloustutkimus Oy / Jari Pajunen T5829

27 Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta Liityntäpysäköintitutkimus 22 järjestelyissä. Tämä johtunee osaltaan ajankohdasta. Leppävaaran asema sai tutkimuksen kenttätyövaiheen aikana runsaasti julkisuutta. Liityntäpysäköintipaikka Ka. Tieto saatavissa runsaasti/riittävästi % Puotila 2, Mellunmäki 2, Tikkurila 2, Leppävaara 2, Itäkeskus 2, Riihimäki 2, Kerava 2, Järvenpää 2, Hyvinkää 2, Herttoniemi 2, Kauniainen 2, Espoo 2, n Opastus liityntäpysäköintipaikalle ja asemalaiturille Opastuksesta kysyttiin kahdesta näkökulmasta. Nimittäin opastuksesta liityntäpysäköintipaikalle ja pysäköintipaikalta asemalaiturille. Opastus näyttää paremmin hoidetulta asemalaiturille kuin pysäköintipaikalle. Metron opastukset saavat saavat parhaat arvosanat molemmissa asioissa. Kuvio 13. Paikkakohtaisessa tarkastelussa on havaittavissa varsin merkittäviä eroja eri asemien kesken. Puotila on molempien tekijöiden suhteen paras. Kaikista asemista annettujen arvosanojen keskiarvot olivat seuraavat opastus liityntäpysäköintipaikalle 2,82 opastus pysäköintipaikalta asemalaiturille 3,07 Liityntäpysäköintipaikka Opastus liityntäpysäköintipaikalle Ka. Opastus asemalaiturille Ka. Puotila 3,40 3,61 Itäkeskus 3,11 3,09 Mellunmäki 3,10 3,04 Tikkurila 3,06 3,47 Riihimäki 2,87 3,12 Kerava 2,80 2,98 Herttoniemi 2,80 2,69 Leppävaara 2,80 2,53 Hyvinkää 2,76 3,08 Järvenpää 2,62 3,00 Espoo 2,44 2,86 Kauniainen 2,42 2,51 Taloustutkimus Oy / Jari Pajunen T5829

28 LIITYNTÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYT Kuvio 12 Kulku pysäköintipaikalta joukkoliikennevälineeseen Erittäin hyvät (4) Melko hyvät (3) Ei vastausta Melko huonot (2) Erittäin huonot (1) Keskiarvo (1-4) Kaikki (n=2967) ,36 Lomake jaettiin: Metro (n=467) Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=63) Päärata (n=1722) Vantaankosken rata (n=179) ,48 3,45 3,36 3,38 Rantarata (n=536) , % Tiedonsaanti liityntäpysäköintimahdollisuuksista Runsaasti (4) Riittävästi (3) Liian vähän (2) Ei lainkaan (1) Ei vastausta Keskiarvo (1-4) Kaikki (n=2967) ,49 Lomake jaettiin: Metro (n=467) Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=63) Päärata (n=1722) ,60 2,08 2,49 Vantaankosken rata (n=179) ,43 Rantarata (n=536) , % Liityntäpysäköintitutkimus 2000 Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Kysely

29 LIITYNTÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYT Arvosana opastuksesta - Liityntäpysäköintipaikallle - Kuvio 13 Erittäin hyvä (4) Melko hyvä (3) Ei vastausta Melko huono (2) Erittäin huono (1) Keskiarvo (1-4) Kaikki (n=2967) ,82 Lomake jaettiin: Metro (n=467) Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=63) Päärata (n=1722) Vantaankosken rata (n=179) Rantarata (n=536) ,04 2,42 2,82 2,82 2, % - Pysäköintipaikalta asemalaiturille - Erittäin hyvä (4) Melko hyvä (3) Ei vastausta Melko huono (2) Erittäin huono (1) Keskiarvo (1-4) Kaikki (n=2967) ,07 Lomake jaettiin: Metro (n=467) Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=63) Päärata (n=1722) Vantaankosken rata (n=179) Rantarata (n=536) ,13 2,55 3,10 3,11 2, % Liityntäpysäköintitutkimus 2000 Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Kysely

30 Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta Liityntäpysäköintitutkimus Ilkivalta liityntäpysäköintiasemilla Yli kolmanneksen kulkuneuvo on joutunut ilkivallan kohteeksi liityntäpysäköintiasemilla. Eniten Ilkivaltaa on kohdattu Pääradan asemilla, jossa 41%:n kulkuneuvo on kohdannut ilkivaltaa. Liityntäliikenteen bussipysäkkien yhteydessä ajoneuvot saavat olla rauhassa, vain 4% ajoneuvoon on kohdistunut ilkivaltaa. Kuvio 14. Yksittäisistä asemista ilkivaltaa on eniten esiintynyt pääradan varrella Järvenpään, Keravan, Hyvinkään ja Riihimäen asemilla. Metron asemista Herttoniemessä on ollut huomattavasti rauhallisempaa kuin esimerkiksi Puotilassa, Mellunmäessä ja Itäkeskuksessa. Niistä 35%:sta, joiden kulkuneuvoon on kohdistunut ilkivaltaa 40% on ilmoittanut siitä poliisille. Taloustutkimus Oy / Jari Pajunen T5829

31 ONKO KULKUNEUVO JOUTUNUT ILKIVALLAN KOHTEEKSI Kuvio 14 Kaikki (n=2967) Lomake jaettiin: Metro (n=467) Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=63) Päärata (n=1722) Vantaankosken rata (n=179) Rantarata (n=536) % ONKO ILMOITTANUT POLIISILLE ILKIVALLASTA n = Kulkuneuvo joutunut ilkivallan kohteeksi Kyllä Ei vastausta Ei Kaikki (n=1048) Lomake jaettiin: Metro (n=151) Liityntäliikenteen bussipysäkki (n=4) Päärata (n=706) Vantaankosken rata (n=179) Rantarata (n=144) % Tammikuu 2001/JPa/ppe/5829 Liityntäpysäköintitutkimus 2000 Kysely

32 Absoluuttiset luvut ABSOLUUTTISET LUVUT Painottamattomat (n=) ja/tai painotetut (N=) vastaaja-/tulosmäärät Taloustutkimus Oy tpi

33 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :21:10 TYÖ TAULUKKO 1001 tsa N-LUVUT ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Liityntäpysäköintitutkimus Kaikki Lomake jaettiin Vastaajalla on auto Matkan pääasiallinen käytettävissä tarkoitus Metro Liityn Pää Vantaan Ranta aina/ silloin ei työ koulu-/ ostos/ tä rata kosken rata melkein tällöin kos matka opiske harras liiken rata aina kaan lu tus/ teen matka muu bussi matka asema Kaikki n= Taustakysymykset 1. Millä liityntäpysäköintipaikalla tämä lomake jaettiin Metro Vuosaari * * Puotila Mellunmäki * Kontula * 15 21* 33* 11 7 Myllypuro Itäkeskus * 10* Siilitie * Herttoniemi * * 10 Kulosaari Liityntäliikenteen bussiasemat Westendinasema Hanasaari * 1* - 20* 1 1 Ruskeasuo * Meilahti * Päärata Riihimäki Hyvinkää * * Jokela * * Saunakallio * 8* 7 6* 8* 2 Järvenpää * Kerava * 99* 131* Korso * 2* Hiekkaharju * 5 13* Tikkurila Puistola * 7 4* Tapanila * Malmi * 1* Pukinmäki Oulunkylä * Käpylä Vantaankosken rata Vantaankoski * 1* 1* Louhela Myyrmäki * 3 Malminkartano * Kannelmäki * Pohjois-Haaga Huopalahti Martinlaakso Rantarata Leppävaara * 53* 3* 3 Karjaa * 12 6* 52* 1* 3 Siuntio Kirkkonummi * 22 38* Jorvas Masala * Kauklahti * Espoo * Tuomarila * 1* Koivuhovi Kauniainen * 7* 4* 75* 7 3 Kera Kilo Pitäjänmäki Ei vastausta

34 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :21:10 TYÖ TAULUKKO 2001 tsa N-LUVUT ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Liityntäpysäköintitutkimus Kaikki Sukupuoli Ikä Bruttotulot/kk nainen mies vuotta vuotta vuotta mk mk mk mk mk mk mk Kaikki n= Taustakysymykset 1. Millä liityntäpysäköintipaikalla tämä lomake jaettiin Metro Vuosaari * Puotila Mellunmäki Kontula 51 41* 10* 10 32* * Myllypuro Itäkeskus * 48* Siilitie 36 16* 20* 1* 34* Herttoniemi * * * 8 3 4* Kulosaari * * 1 - Liityntäliikenteen bussiasemat Westendinasema Hanasaari 21 18* 3* 1 20* - 1 1* Ruskeasuo 19 16* 3* Meilahti Päärata Riihimäki * 2 Hyvinkää * 4 1* Jokela * 32* * Saunakallio * 5* Järvenpää * Kerava Korso Hiekkaharju * Tikkurila * Puistola Tapanila Malmi * 8 7* Pukinmäki Oulunkylä * * - - Käpylä Vantaankosken rata Vantaankoski Louhela Myyrmäki Malminkartano * Kannelmäki Pohjois-Haaga Huopalahti Martinlaakso Rantarata Leppävaara * Karjaa * 50* 3 3 7* Siuntio 16 14* 2* Kirkkonummi * 27 5* Jorvas Masala * * Kauklahti * Espoo * 71* Tuomarila Koivuhovi 5 1* 4* Kauniainen * * 28 25* Kera Kilo * 25-8* Pitäjänmäki Ei vastausta

35 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :21:10 TYÖ TAULUKKO 3001 tsa N-LUVUT ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Liityntäpysäköintitutkimus Kaikki Liityntäpaikka, jolla lomake jaettiin Puoti Mellun Itä Hertto Riihi Hyvin Järven Kerava Tikku Espoo Kauni Leppä la mäki keskus niemi mäki kää pää rila ainen vaara Kaikki n= Taustakysymykset 1. Millä liityntäpysäköintipaikalla tämä lomake jaettiin Metro Vuosaari Puotila Mellunmäki Kontula Myllypuro Itäkeskus Siilitie Herttoniemi Kulosaari Liityntäliikenteen bussiasemat Westendinasema Hanasaari Ruskeasuo Meilahti Päärata Riihimäki Hyvinkää Jokela Saunakallio Järvenpää Kerava Korso Hiekkaharju Tikkurila Puistola Tapanila Malmi Pukinmäki Oulunkylä Käpylä Vantaankosken rata Vantaankoski Louhela Myyrmäki Malminkartano Kannelmäki Pohjois-Haaga Huopalahti Martinlaakso Rantarata Leppävaara Karjaa Siuntio Kirkkonummi Jorvas Masala Kauklahti Espoo Tuomarila Koivuhovi Kauniainen Kera Kilo Pitäjänmäki Ei vastausta

36 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :21:10 TYÖ TAULUKKO 4001 tsa N-LUVUT ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Liityntäpysäköintitutkimus Kaikki Aloitti matkan liityntäpysäköintipaikalle pk- Sipoo Kirkko Siuntio Karjaa Kerava Tuusu Järven Hyvin Riihi Muu seutu nummi la pää kää mäki Kaikki n= Taustakysymykset 1. Millä liityntäpysäköintipaikalla tämä lomake jaettiin Metro Vuosaari Puotila 54 40* 8* Mellunmäki 91 83* Kontula 51 50* Myllypuro Itäkeskus * 14* * * Siilitie 36 30* 3* Herttoniemi 87 86* Kulosaari 11 10* Liityntäliikenteen bussiasemat Westendinasema 12 11* Hanasaari 21 20* Ruskeasuo * Meilahti Päärata Riihimäki 288 6* * - 1* 5* 224* 51* Hyvinkää 304 3* * - 290* 1* 9* Jokela 121 1* * Saunakallio * Järvenpää 231 3* * * Kerava 370 6* 11* * 36* * Korso 29 24* Hiekkaharju Tikkurila * * 2* - - 2* Puistola 41 40* * Tapanila Malmi 23 22* Pukinmäki 28 27* Oulunkylä 24 23* Käpylä 11 9* Vantaankosken rata Vantaankoski 42 30* * Louhela Myyrmäki 48 45* * - 2 Malminkartano 32 31* Kannelmäki 21 18* Pohjois-Haaga 28 25* Huopalahti * Martinlaakso Rantarata Leppävaara 59 56* Karjaa 56 1* * * Siuntio * Kirkkonummi 84 5* - 73* 5* * Jorvas Masala * Kauklahti * Espoo 80 70* Tuomarila Koivuhovi Kauniainen 85 83* - 1* Kera Kilo 39 37* Pitäjänmäki Ei vastausta

37 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :21:10 TYÖ TAULUKKO 5001 tsa N-LUVUT ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Liityntäpysäköintitutkimus Kaikki Tuli liityntä pysäköintip. mootto polku riajo pyöräl neuvol lä la Kaikki n= Taustakysymykset 1. Millä liityntäpysäköintipaikalla tämä lomake jaettiin Metro Vuosaari 14 12* 1* Puotila Mellunmäki 91 60* 31* Kontula 51 14* 37* Myllypuro 19 4* 14* Itäkeskus * 30* Siilitie 36 29* 7* Herttoniemi 87 69* 17* Kulosaari Liityntäliikenteen bussiasemat Westendinasema Hanasaari Ruskeasuo 19 18* 1* Meilahti Päärata Riihimäki Hyvinkää * 206* Jokela * 81* Saunakallio Järvenpää Kerava * 255* Korso 29 21* 7* Hiekkaharju 19 1* 18* Tikkurila * 121* Puistola 41 33* 7* Tapanila 13 3* 10* Malmi Pukinmäki Oulunkylä 24 23* 1* Käpylä 11 9* 2* Vantaankosken rata Vantaankoski 42 39* 3* Louhela 4-4 Myyrmäki * Malminkartano 32 10* 22* Kannelmäki Pohjois-Haaga * Huopalahti Martinlaakso Rantarata Leppävaara Karjaa 56 38* 16* Siuntio Kirkkonummi 84 16* 66* Jorvas Masala 48 9* 38* Kauklahti 26 23* 3* Espoo 80 56* 24* Tuomarila Koivuhovi Kauniainen 85 73* 12* Kera Kilo Pitäjänmäki 7 6* 1* Ei vastausta - - -

38 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :21:10 TYÖ TAULUKKO 1002 tsa N-LUVUT ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Liityntäpysäköintitutkimus Kaikki Lomake jaettiin Vastaajalla on auto Matkan pääasiallinen käytettävissä tarkoitus Metro Liityn Pää Vantaan Ranta aina/ silloin ei työ koulu-/ ostos/ tä rata kosken rata melkein tällöin kos matka opiske harras liiken rata aina kaan lu tus/ teen matka muu bussi matka asema Kaikki n= Taustakysymykset 2. Miten usein vastaajalla on auto käytettävissä Aina / melkein aina * 53* 818* 124* 317* * 124* 79* Silloin tällöin * 7* 394* 20* * 97* 44 Ei koskaan * 497* 34* 106* * 171* 77* Ei vastausta Sukupuoli Nainen * 52* * * Mies * * * Ei vastausta , Ikä Alle 25 vuotta * 3* 283* * 121* 207* 109* 286* 43* vuotta * 1307* * 1361* 444* 470* 2103* 105* 86* 56 vuotta tai enemmän * * 3* 70* Ei vastausta Henkilökohtaiset bruttotulot/ kuukausi Alle 5000 mk/kk * * 80* 115* 31* 186* 50* mk/kk * 181* 254* 654* 42* mk/kk * 172* 181* 897* 17* 38* mk/kk * 27 92* 302* 49* 28* 373* 4* 6* mk/kk * 22 8* 126* 2* 3* mk/kk * * 7 2* 47* mk/kk tai enemmän * 3 13* 33* 4 1* 36* - 2 Keskiarvo mk Ka:n erotus kaikista Ei vastausta * 8 254* * * 210* 145* 40* 6. Asuinpaikka Helsinki * 5* 128* 68* 10* * 69 70* Espoo 303 2* 35* 5* 9* 252* 203* 57 41* * Vantaa * * 4* Kauniainen * 28* 4 2* Sipoo 44 30* 1 13* * 2* - 43* 1* - Nurmijärvi 27-5* 3* 19* - 26* 1* Kirkkonummi * - 144* 57* 37 54* Siuntio * Vihti 8-2* 1* 2 3 7* Karkkila Kerava 344-1* 342* - 1* 120* 98* 125* Tuusula 157 2* 1 153* 1* Järvenpää * 1* * Hyvinkää * 1* - 114* * Mäntsälä Riihimäki * 61* Porvoo 29 24* - 4* 1-28* 1* Pornainen Askola 4 3* Lohja 17 10* - 1* Inkoo Karjaa * 2 Pohja * Tammisaari * - 9* Hausjärvi Janakkala * Loppi * * Muu * Ei vastausta * 2 2

39 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :21:10 TYÖ TAULUKKO 2002 tsa N-LUVUT ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Liityntäpysäköintitutkimus Kaikki Sukupuoli Ikä Bruttotulot/kk nainen mies vuotta vuotta vuotta mk mk mk mk mk mk mk Kaikki n= Taustakysymykset 2. Miten usein vastaajalla on auto käytettävissä Aina / melkein aina * 651* 105* 1361* * 313* 595* 302* 98* 39* 33* Silloin tällöin * 444* 34 80* 181* 172* 49* Ei koskaan * 182* 207* 470* * 254* 181* 28* 8* 2* 1* Ei vastausta 23 19* 3* * Sukupuoli Nainen * * 657* 174* 35* 10* 8* Mies * * 294* 208* 94* 38* 30* Ei vastausta , Ikä Alle 25 vuotta * 86* 13* 1* vuotta * * 349* 114* 41 35* 56 vuotta tai enemmän * 99* * 57* Ei vastausta * Henkilökohtaiset bruttotulot/ kuukausi Alle 5000 mk/kk * 73* mk/kk * 159* 86* * mk/kk * 294* 13* 877* 57* mk/kk * 208* 1* 349* mk/kk * 94* - 114* mk/kk 48 10* 38* mk/kk tai enemmän 38 8* 30* - 35* Keskiarvo mk Ka:n erotus kaikista Ei vastausta * 205* Asuinpaikka Helsinki * 213* 62* * Espoo * * Vantaa * Kauniainen * * 4* Sipoo * 40* Nurmijärvi * Kirkkonummi * Siuntio * Vihti Karkkila Kerava * 247* Tuusula * Järvenpää * Hyvinkää * 4 1 Mäntsälä Riihimäki Porvoo Pornainen Askola Lohja Inkoo Karjaa Pohja Tammisaari Hausjärvi * Janakkala Loppi Muu Ei vastausta

Helsinki - Riihimäki 24.12.

Helsinki - Riihimäki 24.12. Helsinki - Riihimäki 24.12. N9205 T9601 N9209 T9605 N9213 T9609 N9217 T9611 I9014 I9015 Z9811 N9227 I9017 N9237 R9623 I9022 N9245 H9627 I9026 I9027 Helsinki 0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 4.01 4.59

Lisätiedot

Helsinki - Riihimäki 25.12.

Helsinki - Riihimäki 25.12. Helsinki - Riihimäki 25.12. T9633 I9048 I9055 T9647 I9061 K9349 I9065 K9353 I9067 K9361 I9071 K9367 I9074 K9373 I9076 K9379 I9078 K9387 H9661 I9082 Helsinki 7.44 8.59 9.29 9.44 9.59 10.16 10.24 10.31 10.39

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella

Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella Järnvägsstationer i HRT:s regionbiljettsområde Y S U L Kirkkonummi Kyrkslätt Tolsa Tolsa Jorvas Masala Masaby Luoma Bobäck Mankki Mankby E Kauklahti Köklax Espoo

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy Reetta Wirman 2.3.2005 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön.

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, lokakuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, lokakuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Asukasinfo Missä mennään kuntauudistuksessa?

Asukasinfo Missä mennään kuntauudistuksessa? Asukasinfo 31.1.2013 Missä mennään kuntauudistuksessa? Järvenpään kaupunki Järvenpään kaupunki Erkki Kukkonen 31.1.2013 1 2 14.2.2012 3 14.2.2012 Lähde: Suomen Kuvalehti 13.1.2012 Tilaisuuden aihe Järvenpään

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, maaliskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, maaliskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli.. kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana.. kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Vihti. Kuntaraportti

Vihti. Kuntaraportti Vihti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/ Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia 18.12.2008 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 Vahva peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta Yhteenveto: metropolialueella

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Pyöräilymetropoli 2017

Pyöräilymetropoli 2017 FAKTAA JA FIILIKSIÄ PYÖRÄLIIKENTEESTÄ Valokuva: HSL/Lauri Eriksson Pyöräilykatsaus on pyöräliikenteen kehitystä ja kaupunkilaisten mielipiteitä esittelevä julkaisu Pääkaupunkiseudulla. Sisällys Pyöräilyä

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Siuntio. Kuntaraportti

Siuntio. Kuntaraportti Siuntio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tuusula. Kuntaraportti

Tuusula. Kuntaraportti Tuusula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

Inkoo. Kuntaraportti

Inkoo. Kuntaraportti Inkoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kerava. Kuntaraportti

Kerava. Kuntaraportti Kerava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

Pukkila. Kuntaraportti

Pukkila. Kuntaraportti Pukkila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017 kaikki vastaajat, N= 7 940 Tarja Jääskeläinen Tutkimusmetodologia Tutkimus toteutettiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Maaliskuu 18.3. valtuustossa kaupunginjohtajan info (19.3. SOTE uudistuksen selvityshenkilöiden määräaika päättyy) (21.3. hallituksen budjettiriihi) Huhtikuu

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 POIKKEUSREITIT Juhlakonsertin vuoksi Senaatintorille liikennöivät linjat ajavat poikkeusreittejä pitkin klo 18.00 23.00 välisen ajan. Senaatintorin alueelle

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, lokakuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, lokakuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2015. Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2015. Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu 2014 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Elisa xdsl-liittymä. Hinnasto 1.11.2008. Ethernet 1Gbit/s optinen yksimuotoliitäntä Liittymismaksu 1 140

Elisa xdsl-liittymä. Hinnasto 1.11.2008. Ethernet 1Gbit/s optinen yksimuotoliitäntä Liittymismaksu 1 140 1 (5) Elisa xdsl-liittymä Ethernet 1Gbit/s optinen yksimuotoliitäntä Liittymismaksu 1 140 Kuukausimaksu 520 /kk Liittymä ei sisällä mahdollista siirtoyhteyttä Elisan Ethrnet-solmulta asiakkaan tiloihin.

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu 2014 Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013 Mirka Saarholma UUTTA TUTKIMUKSESSA VUONNA 2013 Uusi kilpailutettu kumppani Uusia kysymyksiä Taustamuuttujat Asiointikysymykset Vanhatkin kysymykset mukana (vertailukelpoisuus)

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2013 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, elokuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot