Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008"

Transkriptio

1 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 SUY Sami Aherva ja Elise Kettukangas B: 1/2009

2

3 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Sami Aherva ja Elise Kettukangas Julkaisun nimi Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 Tiivistelmä HKL seuraa Helsingin joukkoliikenteen liikennöintisopimuksissa määriteltyä laatua. Tässä raportissa tarkastellaan vuoden 2008 syksyn bonuskauden kertymätuloksia. HKL:n laatutiimi seuraa raitio- ja bussilinjojen päätepysäkkialueilla liikennöintikohteiden päätepysäkkipalvelun tasoa sekä ohjaa ja koordinoi matkalipuntarkastajien suorittamaa kaluston siisteyden seurantaa linjaautoissa, raitiovaunuissa ja metrojunissa. LINJA-AUTOLIIKENNE Bussiliikenteen kaikkien liikennöintikohteiden päätepysäkkipalvelun pisteiden keskiarvo oli bonuskauden laadunseurantajakson päättyessä 9,80. Parhaan liikennöintikohteen päätepysäkkipalvelun laatupisteiden keskiarvo oli bonuskauden päättyessä 10,00. Bussiliikenteen kaikkien liikennöintikohteiden siisteyden laatupisteiden keskiarvo oli bonuskauden päättyessä 8,81. Parhaiden liikennöintikohteiden pisteiden keskiarvot olivat 9,75. Linja-autoliikenteen ajamattomien linjakilometrien prosenttimäärät vaihtelivat vuonna 2008 toukokuun 0,10 % ja elokuun 0,72 % välillä. RAITIOLIIKENNE Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelun laatupisteiden keskiarvo oli syksyn bonuskauden tarkastelujakson päättyessä 9,94. Raitioliikenteen siisteyspisteiden keskiarvo oli bonuskauden päättyessä 9,13. Raitioliikenteen vuoden 2008 kaikkien lähtöjen toteutumisprosentti vaihteli heinäkuun 97,01 % ja toukokuun 99,36 % välillä. METROLIIKENNE Metroliikenteen siisteydestä annettujen pisteiden keskiarvo oli bonuskauden päättyessä 9,32. Metroliikenteen toteutumisprosentti vaihteli vuonna 2008 huhtikuun 99,92 % ja loka- ja joulukuun 100,00 % välillä. Avainsanat (asiasanat) Joukkoliikenne, laatu, päätepysäkkipalvelu, siisteys, ajamattomat lähdöt Muut tiedot taitto: Mirva Ilmoniemi Sarjan nimi ja numero ISSN-numero ISBN-numero HKL:n julkaisusarja B: 1/ X Painopaikka ja -vuosi Kieli Sivuja Liitteitä Helsinki 2009 Suomi 20 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

4 Publisher HELSINKI CITY TRANSPORT Planning Unit DESCRIPTION Date of publication Author(s) Sami Aherva & Elise Kettukangas Name of publication Quality report: Autumn 2009 Abstract HKL monitors the quality level of the public transport services provided in Helsinki. This report presents the results of quality monitoring from the bonus semester of autumn Observation is conducted by HKL`s quality monitoring staff and ticket control staff. The quality monitoring takes place in terminal areas and within vehicles. BUS SERVICES Bus services reached an average grade of 9.80 out of in areas concerning the level of service at terminals. The best group of tendered bus lines reached as high marks as out of The average grade of rolling stock cleanliness and maintenance was The two best tendered bus line groups reached an average of 9.75 out of The amount of cancelled departures of bus services varied during the year In May 0.10 percent of all departures were cancelled. In August some 0.72 percent of all bus departures were cancelled. TRAM SERVICES Tram services averaged a grade of 9.94 in the area of customer services at terminals. Cleanliness and maintenance of tram services reached an average grade of 9.13 during the bonus semester. The share of successfully operated tram services varied between % in July and % in May. METRO SERVICES Metro services reached an average grade of 9.32 in the area of cleanliness and maintenance. The share of successfully operated tram services was % in April and even reached % during the months of October and December. Key words Public transportation, quality, terminal services, cleanliness and maintenance of vehicles, cancelled departures Other information layout: Mirva Ilmoniemi Series number ISSN number ISBN number HKL series B: 1/2009 ISSN X ISBN Printing place and year Language Pages Appendices Helsinki 2009 Finnish 20 2 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

5 Sisältö 1. Johdanto 5 2. Päätepysäkkipalvelu Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelu Bussiliikenteen linjakilometreillä painotettu päätepysäkkipalvelun muutos syksyn bonuskauden aikana Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelu 8 3. Siisteys Bussiliikenteen siisteys Bussiliikenteen linjakilometreillä painotettu siisteyden muutos syksyn bonuskauden aikana Metro- ja raitioliikenteen siisteys Vertailu päätepysäkkipalvelun ja siisteyden kehityksestä liikennöitsijöittäin ja suhteessa kaikkien liikennöitsijöiden keskiarvoon Concordia Bus Finland Oy Ab Etelä-Suomen linjaliikenne Oy Helsingin Bussiliikenne Oy Oy Pohjolan kaupunkiliikenne Ab Veolia Transport Vantaa Oy Toteutunut liikenne 18 Taulukot Taulukko 1 Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelu Taulukko 2 Tarkastelujakson aikana ajettujen linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset päätepysäkkipalvelun keskiarvot. 8 Taulukko 3 Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelu Taulukko 4 Bussiliikenteen siisteys Taulukko 5 Tarkastelujakson aikana ajettujen linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset siisteyden keskiarvot. 11 Taulukko 6 Raideliikenteen siisteys Taulukko 7 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot Taulukko 8 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot - ESLL. 14 Taulukko 9 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot Taulukko 10 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot - PL. 16 Taulukko 11 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot - VEO. 17 Taulukko 12 Bussiliikenteen ajamattomuus 18 Taulukko 13 Raideliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti 19 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

6 Kuvat Kuva 1 Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelun pisteet. 6 Kuva 2 Muutos bussiliikenteen päätepysäkkipalvelussa bonuskauden aikana. 8 Kuva 3 Bussiliikenteen siisteyspisteet. 9 Kuva 4 Muutos bussiliikenteen siisteydessä bonuskauden aikana. 11 Kuva 5 Päätepysäkkipalvelun kehitys Kuva 6 Siisteyden kehitys Kuva 7 Päätepysäkkipalvelun kehitys - ESLL. 14 Kuva 8 Siisteyden kehitys - ESLL. 14 Kuva 9 Päätepysäkkipalvelun kehitys Kuva 10 Siisteyden kehitys Kuva 11 Päätepysäkkipalvelun kehitys - PL. 16 Kuva 12 Siisteyden kehitys - PL. 16 Kuva 13 Päätepysäkkipalvelun kehitys - VEO. 17 Kuva 14 Siisteyden kehitys - VEO. 17 Kuva 15 Bussiliikenteen ajamattomuusprosentti Kuva 16 Raitioliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta Kuva 17 Metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

7 1. Johdanto Tässä dokumentissa tarkastellaan Helsingin sisäisen joukkoliikenteen liikennöintisopimuksissa määriteltyä mitattua laatua vuoden 2008 syksyn bonuskaudelta, eli aikaväliltä Tähän laaturaporttiin on koottu ne mitattavat laatutekijät joita ei esitellä Helsingin joukkoliikenteen matkustajatyytyväisyyttä käsittelevissä dokumenteissa. Helsingin sisäisen joukkoliikenteen liikennöintisopimuksissa on määritelty maksettavaksi laatubonusta hyvin hoidetusta liikenteestä. Linja-autoliikenteessä laatukannuste maksetaan liikennöintikohteittain liikennöitsijän saamien arvosanojen ja bussiliikennejärjestelmän vertailun perusteella. Raitioliikenteessä ja metroliikenteessä laatukannustetta maksetaan arvosanan kahdeksan ylittävistä arvosanoista. Metron ja raitioliikenteen laatukannuste määräytyy toteutuneen liikenteen ja maksettujen liikennekorvausten perusteella. Laatubonuksen suuruuteen vaikuttaa matkustajahaastattelujen ja laadunseurannan lisäksi ajamatta jäänyt liikenne sekä sopimuksenvastaisella kalustolla liikennöinti. Laadunseurantaa on suoritettu koko kilpailuttamisen ajan. Laaturaportoinnista ei ole aikaisemmin toimitettu erillistä julkaisua. Liikennöinnin laatua arvioidaan liikennöitsijöille säännöllisesti lähetettävissä viikko- ja kuukausiraporteissa sekä liikennöintikorvausten raportoinnin yhteydessä. Joukkoliikenteen laatua seurataan HKL:n laatutiimin suorittaman laadunvalvonnan sekä HKL:n matkalipuntarkastajien suorittaman siisteystarkkailun keinoin. Laadunseurantaa suoritetaan kaikilla Helsingin linjoilla. Päätepysäkillä suoritettua systemaattista laadunseurantaa on tehty tarkastelujaksolla linja-autoliikenteessä 999 kertaa ja raitioliikenteessä 50 kertaa. Siisteyden seurantaa on tarkastelujakson aikana tehty linja-autoliikenteessä 1051 kertaa, metroliikenteessä 250 kertaa ja raitioliikenteessä 152 kertaa. Dokumentin lopussa tarkastellaan bussiliikenteen ajamattomien linjakilometrien osuutta sekä raitioliikenteen ja metroliikenteen lähtöjen toteutumista. Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti julkaistaan jatkossa puolivuosittain bonuskausien päättyessä. Laaturaportteihin tullaan lisäämään osio josta selviää kalustomuutosten määrä. Helsingin linja-autoliikenteen laatubonus koostuu 60% painotuksella matkustajahaastattelujen arvosanoista, 20% painotuksella päätepysäkkiseurannasta, 10% painotuksella kaluston siisteysseurannasta ja 10% painotuksella ajamattomista lähdöistä sekä sopimuksenvastaisella kalustolla liikennöinnistä. Linja-autoliikenteessä maksettiin bonusta syksyn laatubonuskaudelta yhteensä Linjaautoliikenteen yksittäisen liikennöintikohteen saama suurin laatubonus oli suuruudeltaan Raitioliikenteen laatubonus koostuu 70 % painotuksella matkustajahaastattelujen arvosanoista, 10 % painotuksella päätepysäkkiseurannasta, 10 % painotuksella siisteystarkkailusta ja 10 % painotuksella ajamattomista lähdöistä. Raitioliikenne ei ylittänyt bonuskynnystä, joten raitioliikenteelle ei maksettu bonusta syksyn laatubonuskaudelta. Metroliikenteen laatubonus koostuu 75 % painotuksella matkustajahaastattelujen arvosanoista, 15 % painotuksella siisteystarkkailun arvosanoista ja 10 % painotuksella ajamattomista lähdöistä. Metroliikenne sai syksyn laatubonuskaudelta bonusta yhteensä Linja-autoliikennöitsijöistä on raportissa käytetty seuraavia lyhenteitä: = Concordia Bus Finland Oy Ab ESLL = Etelä-Suomen linjaliikenne Oy = Helsingin Bussiliikenne Oy PL = Oy Pohjolan kaupunkiliikenne Ab VEO = Veolia Transport Vantaa Oy Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

8 2. Päätepysäkkipalvelu Päätepysäkkipalvelulla tarkoitetaan sellaisia laadunseurannassa tarkasteltavia yksittäisen linja-auton tai raitiovaunun ennen ajoon lähtöä tapahtuvia toimintoja, jotka vaikuttavat matkustajalle tarjottavan joukkoliikennepalvelun laatuun, saatavuuteen ja viihtyisyyteen. Laadunseuranta perustuu liikennöintisopimuksissa määriteltyyn ja päätepysäkkialueella suoritettavaan kenttähavainnointiin. Päätepysäkkipalvelun pisteytyksen perustana oleva laatutaso on määritelty etukäteen. Kenttähavainnointi on ennalta suunniteltua ja koskee järjestelmällisesti kaikkia bussiliikenteen ja raitioliikenteen liikennöintikohteita. Tähän raporttiin on koontitietona kerätty syksyn bonuskauden havaintojen kumulatiiviset keskiarvot. Koontiraportin tietolähteenä on laatubonuskauden aikana kerättävä kenttähavaintoaineisto. Havaintoaineistoa käytetään liikennöitsijöiden tuottaman palvelunlaadun kehittämiseen sekä laatubonuksen määrittelyyn. Kerätyt kenttähavainnot toimitetaan liikennöitsijöille kerran viikossa. Päätepysäkkipalvelun seurannasta vastaa joukkoliikennepalvelujen laatua valvova HKL:n laatutiimi. 2.1 Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelu Helsingin sisäisen linja-autoliikenteen liikennöintikohteiden päätepysäkkipalvelun laatuarvosanojen keskiarvo oli vuoden 2008 syksyn bonuskauden päättyessä 9,80. Laadunseurannan perusteella päätepysäkkipalvelun osalta paras liikennöintikohde oli Pohjolan kaupunkiliikenne Oy:n liikennöimä liikennöintikohde 72. Liikennöintikohteen laatupisteet olivat 10,00. Päätepysäkkipalvelupisteet 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 PL PL PL PL VEO KESKIM Kuva 1 Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelun pisteet. 6 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

9 Taulukko 1 Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelu Kohde Linjat Liikennöitsijä Tarkastuksia Tavoite yht Kilvitys Palveluaika Lähtöaika Tupakointi Laatupisteet 72 PL ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 53 PL 64,64N ,00 9,93 10,00 10,00 9,98 52 PL 50,58,58B, ,88 10,00 10,00 10,00 9, ,97 9,81 10,00 10,00 9, ,15A ,00 9,87 9,87 10,00 9,93 58 PL ,98 9,74 10,00 10,00 9, ,67 10,00 10,00 10,00 9, ,20N,24, ,87 9,80 10,00 10,00 9, ,80 9,87 10,00 10,00 9, ,55A ,65 10,00 10,00 10,00 9, ,39A, ,84 9,80 10,00 10,00 9, ,93 9,67 10,00 10,00 9, , ,73 9,80 10,00 10,00 9, , ,80 9,53 10,00 10,00 9, ,23N ,70 9,73 9,87 10,00 9, ,48 9,80 10,00 10,00 9, A,76A,76B,77A ,33 9,93 10,00 10,00 9, ,70T,70V ,33 9,87 10,00 10,00 9, ,54B ,65 9,53 10,00 10,00 9, ,68X,71,71V ,44 9,74 10,00 10,00 9, ,67 9,50 10,00 10,00 9, ,73N ,52 9,80 9,80 10,00 9,78 29 VEO 51,52,52A ,25 9,80 10,00 10,00 9, ,74N ,93 10,00 10,00 10,00 9, V,65A,(65B),(65X),65N, ,71 9,39 9,78 10,00 9,72 66,66A,(66B)(5.10.ASTI) 69 11, ,88 9,50 9,50 10,00 9, ,14B ,82 10,00 10,00 10,00 9, ,67X ,33 9,60 9,80 10,00 9, ,43, ,99 9,80 9,87 10,00 9, ,90,90A,90B,90N ,70 9,14 9,78 10,00 9,66,96,96N,98,98A 73 92,92N,94,94A,94B,94N,94V, ,59 9,06 9,94 10,00 9,65 95,95N,97,97V,97N 63 80,80N,81,81B,82,82B ,95 9,60 10,00 10,00 9, ,25 9,42 9,75 10,00 9, ,85,85N,86,86B,86N, 87,88, ,81 8,44 9,83 10,00 9,52 Tarkastuksia yhteensä: Pisteet keskimäärin: 9,59 9,67 9,93 10,00 9,80 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

10 2.2 Bussiliikenteen linjakilometreillä painotettu päätepysäkkipalvelun muutos syksyn bonuskauden aikana Vuoden 2008 syksyn laatubonuskauden aikana kaikkien Helsingin sisäisessä liikenteessä liikennöivien liikennöitsijöiden päätepysäkkipalvelusta annetut toteutuneilla linjakilometreillä painotetut bonuspisteet muuttuivat hyvin vähän: -0,03 pistettä. Suurin yksittäinen muutos oli Veolia Transport Vantaa Oy:n pisteiden heikkeneminen bonuskauden aikana 0,14 pistettä. Taulukko 2 Tarkastelujakson aikana ajettujen linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset päätepysäkkipalvelun keskiarvot. Heinä-elokuu Heinä-lokakuu Heinä-elokuu/ heinä-lokakuu muutos Heinä-joulukuu Heinä-lokakuu/ heinä-joulukuu muutos Heinä-elokuu/ heinä-joulukuu muutos 9,84 9,79-0,05 9,77-0,02-0,07 VEO 9,90 9,79-0,11 9,76-0,03-0,14 9,78 9,78 0,00 9,77-0,01-0,01 PL 9,96 9,96 0,00 9,97 0,01 0,01 KESKIM. 9,81 9,80-0,01 9,78-0,02-0,03 Muutos bonuskauden aikana 10,00 9,90 9,80 9,70 9,60 9,50 VEO PL KESKIM. heinä-elokuu heinä-lokakuu heinä-joulukuu Kuva 2 Muutos bussiliikenteen päätepysäkkipalvelussa bonuskauden aikana. 2.3 Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelu Helsingin raitioliikenteen päätepysäkkipalvelun laatuarvosana oli syksyn laatubonuskauden päättyessä 9,94. Linjakilpien yksittäiset ongelmat alentavat raitioliikenteen päätepysäkkipalvelun pisteitä. Taulukko 3 Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelu Kohde Linjat Liikennöitsijä Tarkastuksia Tavoite yht Kilvitys Palveluaika Lähtöaika Tupakointi Laatupisteet Raitio HKL-RL 1,2,3B,3T,4,6,7A,7B,8,9, ,76 10,00 10,00 10,00 9,94 8 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

11 3. Siisteys Siisteydellä tarkoitetaan yksittäisen linja-auton, raitiovaunun tai metrojunan laadunseurannassa tarkasteltavia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat matkustajalle tarjottavan joukkoliikennepalvelun laatuun ja viihtyisyyteen. Siisteyden laadunseuranta perustuu liikennöintisopimuksissa määriteltyyn ja kaluston sisällä suoritettavaan kenttähavainnointiin. Siisteyden pisteytyksen perustana oleva laatutason on ennalta määritelty. Kenttähavainnointi koskee kaikkia bussiliikenteen liikennöintikohteita, raitioliikennettä sekä metroliikennettä. Tähän raporttiin on kerätty syksyn bonuskauden kenttähavaintojen keskiarvot. Havaintoaineistoa käytetään liikennöitsijän tuottaman palvelunlaadun kehittämiseen sekä laatubonuksen määrittelyyn. Kenttähavainnot toimitetaan liikennöitsijöille kerran viikossa. Kenttähavaintojen keräämisestä vastaavat HKL:n matkalipuntarkastajat ja tiedon keruuta ohjaa ja koordinoi sekä raportoinnista vastaa HKL:n laatutiimi. 3.1 Bussiliikenteen siisteys Helsingin sisäisen linja-autoliikenteen liikennöintikohteiden siisteyden laatuarvosanojen keskiarvo oli vuoden 2008 toisen bonuskauden päättyessä 8,81. Laadunseurannan perusteella siisteydeltään parhaat liikennöintikohteet olivat Pohjolan kaupunkiliikenne Oy:n liikennöimät liikennöintikohteet 72 ja 52. Kohteiden laatupisteet olivat 9,75. Siisteyspisteet 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 PL PL PL PL VEO KESKIM Kuva 3 Bussiliikenteen siisteyspisteet. Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

12 Taulukko 4 Bussiliikenteen siisteys Kohde Linjat Tavoite yht Kilvitys Ulkoinen Istuimet ilme Lattiat Katot Seinät Liikennöitsijä Tarkastuksia Laatupisteet 72 PL ,00 9,58 9,58 9,83 9,75 52 PL 50,58,58B, ,00 9,81 9,42 9,77 9,75 53 PL 64,64N ,00 9,87 9,23 9,50 9,65 58 PL ,97 9,79 8,94 9,64 9, ,55A ,75 9,38 8,75 9,41 9, ,93 9,73 8,57 8,90 9, ,68X,71,71V ,84 9,78 8,16 9,11 9, , ,84 9,49 8,51 8,97 9, ,00 9,58 8,06 8,91 9, , ,00 9,36 7,92 9,16 9, ,85,85N,86,86B,86N, ,78 9,54 8,05 8,46 8,96 87,88, ,92N,94,94A,94B,94N,94V, ,84 9,57 7,32 8,76 8,87 95,95N,97,97V,97N 41 78,90,90A,90B,90N ,95 9,78 7,43 8,14 8,82,96,96N,98,98A 63 80,80N,81,81B,82,82B ,68 9,58 7,68 8,26 8, ,70T,70V ,93 9,10 7,70 8,27 8, ,39A, ,87 9,19 7,74 7,94 8, ,15A ,00 8,87 7,87 8,00 8, , ,93 9,37 7,50 7,90 8, ,00 9,83 7,33 7,50 8, ,23N ,00 9,32 7,29 8,00 8, ,61 8,90 7,74 8,35 8, ,80 9,53 7,37 7,73 8, ,92 9,44 7,00 7,80 8, ,20N,24, ,00 9,48 6,97 7,65 8, ,50 9,50 7,08 7,96 8, ,43, ,39 9,35 7,14 8,08 8, ,73N ,43 9,10 7,37 7,90 8,45 29 VEO 51,52,52A ,58 9,36 7,36 7,45 8, ,67X ,80 9,43 6,60 7,87 8, ,74N ,80 9,37 7,33 8,20 8, V,65A,(65B),(65X),65N, ,71 9,34 6,85 7,66 8,39 66,66A,(66B)(5.10.ASTI) 65 54,54B ,67 8,67 7,20 7,77 8, A,76A,76B,77A ,20 9,10 6,87 7,80 8, ,14B ,37 9,30 6,87 7,30 8,21 Tarkastuksia yhteensä: Pisteet keskimäärin: 9,76 9,42 7,70 8,35 8, Bussiliikenteen linjakilometreillä painotettu siisteyden muutos syksyn bonuskauden aikana Vuoden 2008 toisen laatubonuskauden aikana Helsingin sisäisessä liikenteessä liikennöivien liikennöitsijöiden toetutuneiden linjakilomerien mukaan painotetut siisteyspisteet heikkenivät heinä - joulukuun välisenä aikana 0,13 pistettä. Suurin muutos oli Veolia Transport Oy:n bonuskauden muutos -0,20 pistettä. 10 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

13 Taulukko 5 Tarkastelujakson aikana ajettujen linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset siisteyden keskiarvot. Heinä-elokuu Heinä-lokakuu Heinä-elokuu/ heinä-lokakuu muutos Heinä-joulukuu Heinä-lokakuu/ heinä-joulukuu muutos Heinä-elokuu/ heinä-joulukuu muutos 8,79 8,64-0,15 8,69 0,05-0,10 VEO 8,64 8,31-0,33 8,44 0,13-0,20 8,80 8,74-0,06 8,73-0,01-0,07 PL 9,70 9,64-0,06 9,70 0,06 0,00 KESKIM. 8,86 8,77-0,09 8,78 0,01-0,08 Muutos bonuskauden aikana 9,80 9,50 9,20 8,90 8,60 8,30 8,00 VEO PL KESKIM. heinä-elokuu heinä-lokakuu heinä-joulukuu Kuva 4 Muutos bussiliikenteen siisteydessä bonuskauden aikana. 3.3 Metro- ja raitioliikenteen siisteys Helsingin kilpailuttamattoman raideliikenteen siisteyden pisteiden keskiarvo oli vuoden toisena bonuskautena 9,23. Metroliikenteen siisteydestä annettujen pisteiden keskiarvo oli 9,32. Raitioliikenteen siisteyden pisteiden keskiarvo oli 9,13. Taulukko 6 Raideliikenteen siisteys Kohde Linjat Liikennöitsijä Tarkastuksia Tavoite yht Kilvitys Ulkoinen ilme Istuimet Lattia Katot Seinät Laatupisteet Metro HKL-ML Metro ,00 9,70 8,72 8,86 9,32 Raitio HKL-RL 1,2,3B,3T,4,6,7A,7B,8,9, ,99 9,47 8,82 8,26 9,13 Tarkastuksia yhteensä: Pisteet keskimäärin: 9,99 9,59 8,77 8,56 9,23 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

14 4. Vertailu päätepysäkkipalvelun ja siisteyden kehityksestä liikennöitsijöittäin ja suhteessa kaikkien liikennöitsijöiden keskiarvoon. Tässä luvussa vertaillaan yksittäisen linja-autoliikennöitsijän päätepysäkkipalvelun ja siisteyden kehitystä suhteessa kaikkiin liikennöitsijöihin. Vertailussa tarkastellaan kaikkien laatuarvosanojen muutosta vuoden 2006 jälkeen. Vertailussa on yhdistetty liikennöitsijän kaikkien liikennöintikohteiden tiedot yhdeksi liikennöitsijän päätepysäkkipalvelua ja siisteyttä kuvaavaksi laatubonuskohtaiseksi keskiarvoksi. 12 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

15 4.1 Concordia Bus Finland Oy Ab Taulukko 7 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot -. PÄÄTEPYSÄKKIPALVELU SIISTEYS Muutos Muutos Muutos Muutos 1\2006 9,78 9,68 8,76 8,79 2\2006 9,91 0,13 9,72 0,04 9,33 0,57 9,08 0,29 1\2007 9,74-0,17 9,77 0,05 9,23-0,10 9,25 0,17 2\2007 9,85 0,11 9,74-0,03 8,96-0,27 9,00-0,25 1\2008 9,84-0,01 9,81 0,07 8,80-0,16 8,91-0,09 2\2008 9,77-0,07 9,78-0,03 8,69-0,11 8,78-0, ,9 9,8 9,7 9,6 9,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 Kuva 5 Päätepysäkkipalvelun kehitys ,7 9,4 9,1 8,8 8,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 Kuva 6 Siisteyden kehitys -. Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

16 4.2 Etelä-Suomen linjaliikenne Oy Taulukko 8 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot - ESLL. PÄÄTEPYSÄKKIPALVELU SIISTEYS ESLL Muutos Muutos ESLL Muutos Muutos 1\2006 9,97 9,68 9,43 8,79 2\ ,00 0,03 9,72 0,04 9,85 0,42 9,08 0,29 1\2007 9,80-0,20 9,77 0,05 9,78-0,07 9,25 0,17 2\2007 9,97 0,17 9,74-0,03 9,98 0,20 9,00-0,25 1\2008 9,92-0,05 9,81 0,07 9,39-0,59 8,91-0,09 2\2008 9,78-0,03 8,78-0, ,9 9,8 9,7 9,6 9,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 ESLL Kuva 7 Päätepysäkkipalvelun kehitys - ESLL. 10 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 ESLL Kuva 8 Siisteyden kehitys - ESLL. 14 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

17 4.3 Helsingin Bussiliikenne Oy Taulukko 9 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot -. PÄÄTEPYSÄKKIPALVELU SIISTEYS Muutos Muutos Muutos Muutos 1\2006 9,65 9,68 8,72 8,79 2\2006 9,72 0,07 9,72 0,04 8,98 0,26 9,08 0,29 1\2007 9,75 0,03 9,77 0,05 9,19 0,21 9,25 0,17 2\2007 9,70-0,05 9,74-0,03 8,94-0,25 9,00-0,25 1\2008 9,79 0,09 9,81 0,07 8,85-0,09 8,91-0,09 2\2008 9,77-0,02 9,78-0,03 8,73-0,12 8,78-0, ,9 9,8 9,7 9,6 9,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 Kuva 9 Päätepysäkkipalvelun kehitys ,7 9,4 9,1 8,8 8,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 Kuva 10 Siisteyden kehitys -. Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

18 4.4 Oy Pohjolan kaupunkiliikenne Ab Taulukko 10 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot - PL. PÄÄTEPYSÄKKIPALVELU SIISTEYS PL Muutos Muutos PL Muutos Muutos 1\2006 9,90 9,68 9,33 8,79 2\2006 9,85-0,05 9,72 0,04 9,71 0,38 9,08 0,29 1\2007 9,93 0,08 9,77 0,05 9,82 0,11 9,25 0,17 2\2007 9,94 0,01 9,74-0,03 9,71-0,11 9,00-0,25 1\2008 9,94 0,00 9,81 0,07 9,60-0,11 8,91-0,09 2\2008 9,77 0,03 9,78-0,03 9,70 0,10 8,78-0, ,9 9,8 9,7 9,6 9,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 PL Kuva 11 Päätepysäkkipalvelun kehitys - PL. 10 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 Kuva 12 Siisteyden kehitys - PL. PL 16 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

19 4.5 Veolia Transport Vantaa Oy Taulukko 11 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot - VEO. PÄÄTEPYSÄKKIPALVELU SIISTEYS VEO Muutos Muutos VEO Muutos Muutos 1\2006 9,69 9,68 8,82 8,79 2\2006 9,57-0,12 9,72 0,04 9,08 0,26 9,08 0,29 1\2007 9,80 0,23 9,77 0,05 9,40 0,32 9,25 0,17 2\2007 9,82 0,02 9,74-0,03 8,87-0,53 9,00-0,25 1\2008 9,61-0,21 9,81 0,07 8,90 0,03 8,91-0,09 2\2008 9,76 0,15 9,78-0,03 8,44-0,46 8,78-0, ,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 VEO Kuva 13 Päätepysäkkipalvelun kehitys - VEO. 10 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 VEO Kuva 14 Siisteyden kehitys - VEO. Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

20 5. Toteutunut liikenne Bussiliikenteen ajamattomien linjakilometrien määrä vaihtelee vuoden 2008 aikana. Bussiliikenteen ajamattomuus oli vähäisintä toukokuussa, jolloin 0,10 % kaikista linja-autojen lähdöistä jäi ajamatta. Eniten ajamattomia lähtöjä oli elokuussa, jolloin 0,72 % kaikista bussiliikenteen lähdöistä jäi toteutumatta. Raitioliikenteen tavoitteellinen lähtöjen toteutumisprosentti oli 99,6 %. Raitioliikenteessä ei saavutettu tavoitetta yhtenäkään kuukautena. Kesän lähtöjen toteutumisprosentti jäi poikkeuksellisen alhaiseksi. Kesäliikenteen lähtöjen toteutumiseen vaikuttivat voimakkaasti mm. keskustassa toteutetut mittavat katualueiden ja kiskojen rakentamiseen liittyvät kadunrakennustyöt. Metron liikennöinti on vuodesta toiseen hyvin luotettavaa. Vuonna 2008 alhaisin metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti oli huhtikuussa, jolloin kaikista aikataulunmukaisista lähdöistä ajettiin 99,92 %. Lähtöjen toteutumisprosentti oli korkein lokakuussa ja joulukuussa, jolloin metro liikennöi 100 % kaikista aikataulunmukaisista lähdöistä. Taulukko 12 Bussiliikenteen ajamattomuus Ajamattomien linjakilometrien osuus prosentteina Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 0,31 0,33 0,58 0,19 0,18 0,24 0,21 0,16 0,19 0,17 0,23 0,18 ESLL 0,00 0,29 0,15 0,00 0,00 0,20 0,18 0,00 0,22 0,14 0,16 0,11 0,09 0,12 0,10 0,99 0,21 0,13 0,15 0,12 PL 0,09 0,11 0,08 0,09 0,04 0,07 0,01 0,05 0,05 0,06 0,09 0,07 Taksikuljetus Oy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VEO 0,22 0,08 0,27 0,12 0,03 0,03 0,09 0,09 0,17 0,09 0,14 0,11 Yhteensä 0,22 0,17 0,24 0,12 0,10 0,14 0,11 0,72 0,19 0,13 0,16 0,13 % 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Ajamattomien linjakilometrien % Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Concordia Bus Finland Oy Ab Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy Helsingin Bussiliikenne Oy Oy Pohjolan Kaup.liikenne Ab Taksikuljetus Oy Veolia Transport Vantaa Oy Kaikki yhteensä Kuva 15 Bussiliikenteen ajamattomuusprosentti Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

21 Taulukko 13 Raideliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti Toteutuneiden lähtöjen osuus prosentteina Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu HKL-Raitioliikenne 99,22 98,95 99,07 99,24 99,36 97,82 97,01 97,93 99,02 98,98 99,09 99,16 Tavoite 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 HKL-Metroliikenne 99,966 99,956 99,986 99,923 99,952 99,978 99,949 99,952 99, ,00 99, ,00 Tavoite 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99, % Lähtöjen toteutumis -% ,6 99,6 99,2 99,2 98,8 98,8 98,4 98,4 98,0 98,0 97,6 97,6 97,2 97,2 96,8 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 96,8 HKL-Rai / kaikki Tavoite Kuva 16 Raitioliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta % 100,00 Lähtöjen toteutumis-% ,98 99,96 99,94 99,92 99,90 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu HKL-Metroliikenne Kuva 17 Metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

22 20 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

23

24 HKL:n julkaisusarja B, ISSN X B:1/2009 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 B: 6/2008 Passengers satisfaction with public transport services in Helsinki in 2007 B: 5/2008 Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden ja asiakastyytyväisyyden kehitys Vuosaaressa metroradan käyttöönoton jälkeen B: 4/2008 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2008 B: 3/2008 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2008 B: 2/2008 Tariffipolitiikan vaikutukset liikkujaryhmiin B: 1/2008 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2007 B: 4/2007 Ruuhkan vaikutus bussiliikenteen matka-aikoihin Helsingissä B: 3/2007 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2007 B: 2/2007 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2007 B: 1/2007 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2006 B: 3/2006 Matkustajakysely ihmisten kokemasta turvattomuudesta Helsingin metrossa B: 2/2006 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2006 B: 1/2006 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2005 B: 4/2005 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä vertailussa B: 3/2005 Helsingin palvelulinjat: suunnitelma ja toteutus B: 2/2005 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2005 B: 1/2005 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2004 B: 5/2004 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä vertailussa B: 4/2004 Liikennehäiriöiden tunnistaminen pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä B: 3/2004 Metron kuormitukset arkena 2003 B: 2/2004 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2004 B: 1/2004 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 B: 1/2003 Raitiolinjojen kuormitukset ja nopeudet arkena 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN HKL -LIIKELAITOS

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet 14 2014 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2011 Helsingin seudun liikenne JLO / Operatiiviset tutkimukset 30.9.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) joukkoliikenteen

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Laatinut: B: 1/2004 Suunnitteluyksikkö Seppo Haataja Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Elokuu 2010 Uutisia Elokuussa mainostettiin 11,6 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja kumulatiivisesti päästiin 4,6 % kasvuun. Ilman vaalimainontaa kumulatiivinen

Lisätiedot

Bussiliikenteen lisäliikenne Helsingissä vuonna 2008

Bussiliikenteen lisäliikenne Helsingissä vuonna 2008 Bussiliikenteen lisäliikenne Helsingissä vuonna 2008 SUY Sami Aherva D: 15/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.12.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2010 Copyright TNS 2011 Ajankohtaista Mainosvuosi 2010 päättyi Media Intelligence yksikön kattamassa mediavalikoimassa 6,9% kumulatiiviseen kasvuun, ilman vaaleja

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne 2009

Helsingin joukkoliikenne 2009 SUY D: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.11.2009 Tekijä(t) toim. Tarja Jääskeläinen Julkaisun nimi Tiivistelmä Tässä raportissa

Lisätiedot

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki)

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) ma 10/9 ti 11/9 ke 12/9 to 13/9 pe 14/9 ma 17/9 ti 18/9 Viikko 37 / 2012 Viikko

Lisätiedot

Tarjoaja 207 a 208 209b 210 211 212 213a 214 215. Leiniön LiikenneOy x x x 3 Nobina Finland Oy x x x x x x x x 8

Tarjoaja 207 a 208 209b 210 211 212 213a 214 215. Leiniön LiikenneOy x x x 3 Nobina Finland Oy x x x x x x x x 8 LIITE B KILPAILUKIERROKSEN 37/2015 TARJOTUT KOHTEET LIIKENNÖITSIJÖITTÄIN Tarjoaja 207 a 207b 208 209a 209b 210 211 212 213a 213b 214 215 Bus Travel Åbergin Linja Oy x 1 Helsingin Bussiliikenne Oy x x x

Lisätiedot

Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008

Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008 Kustannus nousijaa kohden 2008, 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1,02 0,86 1,25 1,29 1,90 2,25 Raitiovaunu Metro Juna Bussi sis Bussi seutu Lautta SUY Jarmo Riikonen D:

Lisätiedot

HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla

HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla Puhdasta raideliikennettä Tiivistyvässä kaupungissa tarvitaan tehokas liikennejärjestelmä, joka liikuttaa suuria ihmisjoukkoja ympäristöä kuormittamatta. Helsingin

Lisätiedot

Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares 26.4. - 14.12.2013

Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares 26.4. - 14.12.2013 ALLEGRO Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares.. -..0 Hintaesimerkki: Helsinki - Pietari, yksi suunta Aikataulu/Timetable Fare example: Helsinki - St. Petersburg, one way Kesäaika

Lisätiedot

kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä

kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä Kumppanuutta ja neuvottelumenettelyjä kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä Kerkko Vanhanen, HKL-SUY, kehittämispäällikkö Julkiset hankinnat Cleantech innovaatioiden edistäjinä Heureka

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va.

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011 Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Tilikauden tulos elokuu 2011 2008 2009 2010 2011 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 (1000 ) 10 000 0-10

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari 17.3.2011 RAITIOVAUNULIIKENTEEN RENESSANSSI Renessanssi Mitä renessanssi voisi tarkoitta: Renessanssi voisi tarkoittaa uudelleensyntymistä Joskus

Lisätiedot

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin Raportti Helmikuu 2012 Vastauksia huomisen kysymyksiin Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuustilanteen

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt

Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt JATin vierailu HSL:ään 18.3.2014 Sari Kotikangas, tiedotuspäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 2 Miksi varaudumme? HSL:n perustehtävä Asiakkaalla on oikeus

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kustannusselvitys 2004

Joukkoliikenteen kustannusselvitys 2004 Joukkoliikenteen kustannusselvitys 2004 km 12 Kuinka pitkälle pääsee yhdellä eurolla? 10 8 6 4 2 0 Raitiovaunu Metro Juna Bussi sis. Bussi seutu SUY D: 2/2005 2 Julkaisija KUVAILULEHTI HKL-Suunnitteluyksikkö

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015

LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015 07.12.2015 LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015 15024,673 48682,819 17820,113 SAHATAVARA 0,000 FLUTING 0,000 KONEET, LAITTEET 94,450 383,402 0,000 0,000 82005,457 NESTEMÄISET POLTTOAINEET 28082,931

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

Suomalaisten alkoholiostot Virosta

Suomalaisten alkoholiostot Virosta Suomalaisten alkoholiostot Virosta Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Vuodessa noin 8,8 miljoonaa matkustajaa

Lisätiedot

Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares 27.3.2016-29.10.2016

Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares 27.3.2016-29.10.2016 ALLEGRO Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares.3.206-2.0.206 Hintaesimerkki: Helsinki - Pietari, yksi suunta Fare example: Helsinki - St. Petersburg, one way Aik./Adult,.lk/st

Lisätiedot

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Joukkoliikenteen uudelleenorganisointi 1.1.2010 alkaen HKL HKL-Rv HKL-Metro HKL-Infra SL Oy Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 kahden ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia

Lisätiedot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Seminaari Messukeskus -kuntayhtymä Kymmenen vuotta yhteistyötä VTT:n kanssa RAKEBUS RASTU HDENIQ HDENIQ kaupunkibussien päästötietokanta HSL:n kannalta

Lisätiedot

HSL. LINJA-AUTOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 37/2015 - tarjousten arviointikehikko. kohde no: 207a 112/N, 118/B, 125/B/N

HSL. LINJA-AUTOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 37/2015 - tarjousten arviointikehikko. kohde no: 207a 112/N, 118/B, 125/B/N kohde no: 207a 112/N, 118/B, 125/B/N Nobina Finland Oy 84,00 12,69 96,69 5 721 583 parhaat pisteet! Transdev Espoo Oy 81,33 14,01 95,34 5 909 434 Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab 82,20 13,85 96,04 5 847

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Suurtapahtuman joukkoliikennejärjestelyt Helsingissä:

Suurtapahtuman joukkoliikennejärjestelyt Helsingissä: Suurtapahtuman joukkoliikennejärjestelyt Helsingissä: Esimerkkinä Madonnan konsertti Jätkäsaaressa 6.8.2009 Kuva: Elina Maunuksela SUY Sami Aherva D: 12/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Bussiliikenteen tarjouskilpailu 35/2014

Bussiliikenteen tarjouskilpailu 35/2014 Hallitus 169 18.11.2014 BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 35/2014 RATKAISU 340/07.71.711/2014 Hallitus 169 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p. 4766 4230,

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA 30.11.2011 Päivi Mäki Sisältö - Laatutyön tavoite - ja perusopetuksen laatukriteeri - Toteutus - Itsearviointi - Koulujen osallistaminen Laatutyön tavoite

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 16 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

Henkilöautokurssien lukujärjestykset (B)

Henkilöautokurssien lukujärjestykset (B) Lukujärjestys 1 (5) Henkilöautokurssien lukujärjestykset (B) 1. B1.1 / B1.2 Henkilöautokurssit (B) alkavat joka arki maanantai klo 17.00. 2. B1.3 / B1.4 Seuraavat teoriatunnit järjestetään lähes joka tiistai

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö! PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta. Johtokunta 6.2.2013 Matti Lahdenranta

Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta. Johtokunta 6.2.2013 Matti Lahdenranta Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta Johtokunta 6.2.2013 Matti Lahdenranta Nykytilanne ja uusi sopimuskausi Nykyinen sopimus Securitas Oy:n kanssa Alkuperäinen sopimuskausi 1.11.2008

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 Pekka Sauri Seutu laajenee: Pääkaupunkiseudusta Helsingin seutuun Seutu nähdään tänään

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Sähköisten mobiilien infokanavien kehittäminen tähtäimenä matkustajien palvelu Kerkko Vanhanen, kehittämispäällikkö Jakelun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

Väestökatsaus. Lokakuu 2015

Väestökatsaus. Lokakuu 2015 Väestökatsaus Lokakuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 185 747, jossa oli kasvua vuodenvaihteesta 1 923 henkeä. Elävänä syntyneet 1 634 Kuolleet 1 467 Syntyneiden enemmyys 167 Kuntien välinen

Lisätiedot

RATAVARAUKSET 2015 Pesämäen Moottoriurheilukeskus // www.pesamaki.fi puh. 050 366 3603 / Sami Vainionpää, sami.vainionpaa@pesamaki.

RATAVARAUKSET 2015 Pesämäen Moottoriurheilukeskus // www.pesamaki.fi puh. 050 366 3603 / Sami Vainionpää, sami.vainionpaa@pesamaki. Huhtikuu vko 14 1-5.4 puh. 0500 724 205 / Nina Vainionpää, nina.vainionpaa@pesamaki.fi 1.huhti 2.huhti 3.huhti 4.huhti 5.huhti Pitkäperjantai Pääsiäispäivä Huhtikuu vko 15 6.-12.4 6.huhti 7.huhti 8.huhti

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Lokakuu-joulukuu 2013 Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Sisäinen ja ulkoinen elinvoima 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys loka-joulukuussa 2013 1 (2) Satakunnan

Lisätiedot

Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori

Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori Kotitori avain palveluihin Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori Jarkko Hämäläinen vs. suunnittelupäällikkö Tampereen kaupunki Kotitori-mallin osat Kotihoidon tukipalvelut (koko kaupunki)

Lisätiedot

Lippupiste Oy 7.10.2009 Olli Saarinen

Lippupiste Oy 7.10.2009 Olli Saarinen Katsaus kulttuurialan asiakkuuksiin Lippupiste Oy 7.10.2009 Olli Saarinen Esityksen agenda Lipunmyynnin kehitys, tammi-syyskuut 2007-2009 2009 Vertailussa mukana ne teatterit ja konsertinjärjestäjät jotka

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus. Syksy 2014

HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus. Syksy 2014 6 2015 HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus Syksy 2014 HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus Syksy 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Kuvio 1. Rahalaitosten lyhytaikaisten talletusten korot ja vertailussa käytetty markkinakorko (vuotuisina prosentteina; uusien liiketoimien korot)

Kuvio 1. Rahalaitosten lyhytaikaisten talletusten korot ja vertailussa käytetty markkinakorko (vuotuisina prosentteina; uusien liiketoimien korot) Kuvio 1. Rahalaitosten lyhytaikaisten talletusten korot ja vertailussa käytetty markkinakorko (vuotuisina prosentteina; uusien liiketoimien korot) 2,5 2,5 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 Tammi Helmi Maalis Huhti

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Luettelo kohteiden linjoista ja reiteistä on jäljempänä. Bussiliikenteen tarjouskilpailu 37/2015. Tarjouskilpailussa mukana olevat kohteet ovat:

Luettelo kohteiden linjoista ja reiteistä on jäljempänä. Bussiliikenteen tarjouskilpailu 37/2015. Tarjouskilpailussa mukana olevat kohteet ovat: Hallitus 164 08.12.2015 BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 37/2015 RATKAISU 280/07.71.711/2015 Hallitus 164 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p. 4766 4230;

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL:n toimialue Kuusi perustajakuntaa: Helsinki,Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Laajenemisvaraus

Lisätiedot

12.11.2010. www.hsl.fi

12.11.2010. www.hsl.fi 26 12.11.2010 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2009 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Tarja

Lisätiedot

Kalastuksenvalvonnan kustannustehokkuuden selvitys Pohjois- Pohjois Karjalassa

Kalastuksenvalvonnan kustannustehokkuuden selvitys Pohjois- Pohjois Karjalassa Kalastuksenvalvonnan kustannustehokkuuden selvitys Pohjois-Karjalassa kuva: Risto Vesa P-K Kalatalouskeskus valvojana Ensimmäisen valvontaveneen hankinta v.1993 Valvonnan hiipuminen 2000-luvulle siirryttäessä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VELI-PEKKA PÄIVÄNEN KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Keski-Suomen matkailuparlamentti 16.11.2010 1 KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KESKI-SUOMEN MATKAILUN KEHITTÄMINEN Matkailuparlamentti

Lisätiedot

Katsaus kulttuurialan asiakkuuksiin. Lippupiste Oy 23.11.2009 Olli Saarinen

Katsaus kulttuurialan asiakkuuksiin. Lippupiste Oy 23.11.2009 Olli Saarinen Katsaus kulttuurialan asiakkuuksiin Lippupiste Oy 23.11.2009 Olli Saarinen Esityksen agenda Lipunmyynnin kehitys, tammi-lokakuut 2008-2009 Vertailussa mukana ne teatterit ja konsertinjärjestäjät jotka

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO 14.08.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 06.06.2013-13.08.2013 Tulosta päätös. pykälänumero

PÄÄTÖSLUETTELO 14.08.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 06.06.2013-13.08.2013 Tulosta päätös. pykälänumero 1/7 Hakuehto Käyttäjä luettelo Arvo Sailavuo-Asikainen Pirjo pvmväli 06.06.2013-13.08.2013 Tulosta päätös Järjestys Viranhaltija/päätöstyyppi, pykälänumero Viranhaltijan päätöstyypit Hallintojohtaja /

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008. Tulosraportti ja liitteet

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008. Tulosraportti ja liitteet YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 Tulosraportti ja liitteet YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 Tulosraportti ja liitteet YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

Asukasilta 28.9.2010. Juhani Paajanen kaupunginjohtaja

Asukasilta 28.9.2010. Juhani Paajanen kaupunginjohtaja Asukasilta Juhani Paajanen kaupunginjohtaja Vantaan aluemuutoksia Pitäjän rajat vuonna 1578 Vantaa Vantaan kaupungin rajat vuonna 2008 Helsinki Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 Vuoden 2009 alusta Vantaan

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 14: HOTELLIN HINNOITTELU JA BUDJETOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Mitä hintakilpailutilanteessa

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon Oikeusministeriö LIITE 10.2 PALVO II / Järjestelmäprojekti Versio 0.2 5.1.2005 OIKEUSMINISTERIÖ PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon LIITTEET Sivu 2 (5) JÄRJESTELMÄPROJEKTI

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Statistics 07.02.2011

Statistics 07.02.2011 Statistics.. Tilastot Statistics.... Application status.. Status of the applications.. 6.... Application status.. Status of the applications.. 6.... Total Applications and by Month - Total January Feruary

Lisätiedot

RATAVARAUKSET 2016 Pesämäen Moottoriurheilukeskus // www.pesamaki.fi puh. 050 366 3603 / Marko Ylinen, info@pesamaki.fi

RATAVARAUKSET 2016 Pesämäen Moottoriurheilukeskus // www.pesamaki.fi puh. 050 366 3603 / Marko Ylinen, info@pesamaki.fi Huhtikuu vko 13 28.3.-3.4. puh. 0500 724 205 / Nina Vainionpää, info@pesamaki.fi 28.maalis 29.maalis 30.maalis 31.maalis 1.huhti 2.huhti 3.huhti Huhtikuu vko 14 4.4.-10.4 4.huhti 5.huhti 6.huhti 7.huhti

Lisätiedot

Oulu ja keskisuuret kaupunkiseudut kilpailuttivat joukkoliikenteensä

Oulu ja keskisuuret kaupunkiseudut kilpailuttivat joukkoliikenteensä 2014-03-13 Oulu ja keskisuuret kaupunkiseudut kilpailuttivat joukkoliikenteensä Toimiko kilpailu ja murtuivatko reviirit? Simo Airaksinen Antti Kataja Miten ja millä vauhdilla markkinat muuttuvat? NYT

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN LINJOJEN LIIKENNÖIN- NISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN LINJOJEN LIIKENNÖIN- NISTÄ Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN LINJOJEN LIIKENNÖIN- NISTÄ Tarjouskilpailu 2/2010 Diaarinumero: TRE: 7810/02.07.01/2010 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys?

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Jouni Timonen Rahamuseo 13.11.2007 1 Neljä pääkysymystä markkinoiden levottomuuksista Mitä vuoden 2007 elokuussa pintaan nousseet rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Metro länteen. Länsimetro Oy

Metro länteen. Länsimetro Oy Metro länteen Länsimetro Oy Metron linjaus ja pituusleikkaus MATINKYLÄ KIVENLAHTI 7 kilometriä 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti Osuus valmistuu 2020 RUOHOLAHTI MATINKYLÄ

Lisätiedot

Koulutusta ja valmennusta EGR -tuella 9.6.2014

Koulutusta ja valmennusta EGR -tuella 9.6.2014 5.6.2014 Koulutusta ja valmennusta EGR -tuella Salon seudun sanomat 15.1.2013 Etunimi Sukunimi, Organisaatio Video-ohjaaja, kampaaja, keikkatalkkari... Linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvokuljettaja,

Lisätiedot

Omat Lähdöt ohjelmointirajapinta: Versio 1.01

Omat Lähdöt ohjelmointirajapinta: Versio 1.01 Sivu 1(19) Omat Lähdöt ohjelmointirajapinta: Versio 1.01 Seasam House Oy Helsingin seudun liikenne Hyväksynyt: Päivämäärä: Hyväksynyt: Päivämäärä: www.seasam.com Sivu 2(19) Versio historia Versio 0.01

Lisätiedot

Raitioliikenteen kuljettajarahastuksesta luopuminen

Raitioliikenteen kuljettajarahastuksesta luopuminen Raitioliikenteen kuljettajarahastuksesta luopuminen perusteluteksti 27.11.2008 SUY Kangas Lauri ja Vanhanen Kerkko D: 17/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Voidaanko kaupunkiliikenteen ongelmat ratkaista raideliikenteellä?

Voidaanko kaupunkiliikenteen ongelmat ratkaista raideliikenteellä? Voidaanko kaupunkiliikenteen ongelmat ratkaista raideliikenteellä? PLL Vuosikokousseminaari 14.3.2013 Matti Lahdenranta toimitusjohtaja HKL Helsingin seudulla on hyvä joukkoliikennejärjestelmä BEST 2012,

Lisätiedot

Paikka- ja karttatiedon avaaminen Tampereella - case kantakartta 11.11.2014

Paikka- ja karttatiedon avaaminen Tampereella - case kantakartta 11.11.2014 Paikka- ja karttatiedon avaaminen Tampereella - case kantakartta 11.11.2014 Tampereen kaupunkistrategia Yhdessä tekeminen Strategiset painotukset 2025 Palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon osallistutaan

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

MAINOSTILA MAINOSTILA MAINOSTILA. Maisema 2011. Luonto 2011 MAINOSTILA. Koko: 300 x 400 mm. + mainostila

MAINOSTILA MAINOSTILA MAINOSTILA. Maisema 2011. Luonto 2011 MAINOSTILA. Koko: 300 x 400 mm. + mainostila Kalenterit 2011 Maisema 2011 Koko: 300 x 400 mm 12 lehteä, kansi + pohjapahvi vaikuttavat maisemakuvat tilaa omille merkinnöille 1022 Luonto 2011 Koko: 232 x 330 mm 12 lehteä, kansi + pohjapahvi raikkaat

Lisätiedot

Kiinteistönhoitokulut asunto-osakeyhtiömuotoisissa kerrostaloissa koko maassa vuonna 2010

Kiinteistönhoitokulut asunto-osakeyhtiömuotoisissa kerrostaloissa koko maassa vuonna 2010 kerrostaloissa koko maassa vuonna 2010 26.8 % 3.9 % 1.6 % 5.7 % 3.0 % 3.9 % 7.6 % 4,25 /m 2 /kk 23.1 % 8.0 % 11.7 % 2.5 % 2.3 % Finnish Real Estate Federation Maintenance costs in owner-occupied block-of-flats

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Matkustus kuukausi sekä matkan pituuden (km) jakautuma kuukausille kaikki alle 2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000 yli 8000 toukokuu 16 17 29 28 20 6 kesäkuu 41 20

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiraitiotiehankkeen suppea vertailu olemassa olevaan bussiliikenteeseen

Tampereen kaupunkiraitiotiehankkeen suppea vertailu olemassa olevaan bussiliikenteeseen Tampereen kaupunkiraitiotiehankkeen suppea vertailu olemassa olevaan bussiliikenteeseen Laatinut: Liikennemestari Vesa Luoma (dipl.ins.) vesa.luoma@tampere.fi Kalustopäällikkö Kalle Keinonen (ins. amk.)

Lisätiedot