Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008"

Transkriptio

1 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 SUY Sami Aherva ja Elise Kettukangas B: 1/2009

2

3 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Sami Aherva ja Elise Kettukangas Julkaisun nimi Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 Tiivistelmä HKL seuraa Helsingin joukkoliikenteen liikennöintisopimuksissa määriteltyä laatua. Tässä raportissa tarkastellaan vuoden 2008 syksyn bonuskauden kertymätuloksia. HKL:n laatutiimi seuraa raitio- ja bussilinjojen päätepysäkkialueilla liikennöintikohteiden päätepysäkkipalvelun tasoa sekä ohjaa ja koordinoi matkalipuntarkastajien suorittamaa kaluston siisteyden seurantaa linjaautoissa, raitiovaunuissa ja metrojunissa. LINJA-AUTOLIIKENNE Bussiliikenteen kaikkien liikennöintikohteiden päätepysäkkipalvelun pisteiden keskiarvo oli bonuskauden laadunseurantajakson päättyessä 9,80. Parhaan liikennöintikohteen päätepysäkkipalvelun laatupisteiden keskiarvo oli bonuskauden päättyessä 10,00. Bussiliikenteen kaikkien liikennöintikohteiden siisteyden laatupisteiden keskiarvo oli bonuskauden päättyessä 8,81. Parhaiden liikennöintikohteiden pisteiden keskiarvot olivat 9,75. Linja-autoliikenteen ajamattomien linjakilometrien prosenttimäärät vaihtelivat vuonna 2008 toukokuun 0,10 % ja elokuun 0,72 % välillä. RAITIOLIIKENNE Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelun laatupisteiden keskiarvo oli syksyn bonuskauden tarkastelujakson päättyessä 9,94. Raitioliikenteen siisteyspisteiden keskiarvo oli bonuskauden päättyessä 9,13. Raitioliikenteen vuoden 2008 kaikkien lähtöjen toteutumisprosentti vaihteli heinäkuun 97,01 % ja toukokuun 99,36 % välillä. METROLIIKENNE Metroliikenteen siisteydestä annettujen pisteiden keskiarvo oli bonuskauden päättyessä 9,32. Metroliikenteen toteutumisprosentti vaihteli vuonna 2008 huhtikuun 99,92 % ja loka- ja joulukuun 100,00 % välillä. Avainsanat (asiasanat) Joukkoliikenne, laatu, päätepysäkkipalvelu, siisteys, ajamattomat lähdöt Muut tiedot taitto: Mirva Ilmoniemi Sarjan nimi ja numero ISSN-numero ISBN-numero HKL:n julkaisusarja B: 1/ X Painopaikka ja -vuosi Kieli Sivuja Liitteitä Helsinki 2009 Suomi 20 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

4 Publisher HELSINKI CITY TRANSPORT Planning Unit DESCRIPTION Date of publication Author(s) Sami Aherva & Elise Kettukangas Name of publication Quality report: Autumn 2009 Abstract HKL monitors the quality level of the public transport services provided in Helsinki. This report presents the results of quality monitoring from the bonus semester of autumn Observation is conducted by HKL`s quality monitoring staff and ticket control staff. The quality monitoring takes place in terminal areas and within vehicles. BUS SERVICES Bus services reached an average grade of 9.80 out of in areas concerning the level of service at terminals. The best group of tendered bus lines reached as high marks as out of The average grade of rolling stock cleanliness and maintenance was The two best tendered bus line groups reached an average of 9.75 out of The amount of cancelled departures of bus services varied during the year In May 0.10 percent of all departures were cancelled. In August some 0.72 percent of all bus departures were cancelled. TRAM SERVICES Tram services averaged a grade of 9.94 in the area of customer services at terminals. Cleanliness and maintenance of tram services reached an average grade of 9.13 during the bonus semester. The share of successfully operated tram services varied between % in July and % in May. METRO SERVICES Metro services reached an average grade of 9.32 in the area of cleanliness and maintenance. The share of successfully operated tram services was % in April and even reached % during the months of October and December. Key words Public transportation, quality, terminal services, cleanliness and maintenance of vehicles, cancelled departures Other information layout: Mirva Ilmoniemi Series number ISSN number ISBN number HKL series B: 1/2009 ISSN X ISBN Printing place and year Language Pages Appendices Helsinki 2009 Finnish 20 2 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

5 Sisältö 1. Johdanto 5 2. Päätepysäkkipalvelu Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelu Bussiliikenteen linjakilometreillä painotettu päätepysäkkipalvelun muutos syksyn bonuskauden aikana Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelu 8 3. Siisteys Bussiliikenteen siisteys Bussiliikenteen linjakilometreillä painotettu siisteyden muutos syksyn bonuskauden aikana Metro- ja raitioliikenteen siisteys Vertailu päätepysäkkipalvelun ja siisteyden kehityksestä liikennöitsijöittäin ja suhteessa kaikkien liikennöitsijöiden keskiarvoon Concordia Bus Finland Oy Ab Etelä-Suomen linjaliikenne Oy Helsingin Bussiliikenne Oy Oy Pohjolan kaupunkiliikenne Ab Veolia Transport Vantaa Oy Toteutunut liikenne 18 Taulukot Taulukko 1 Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelu Taulukko 2 Tarkastelujakson aikana ajettujen linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset päätepysäkkipalvelun keskiarvot. 8 Taulukko 3 Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelu Taulukko 4 Bussiliikenteen siisteys Taulukko 5 Tarkastelujakson aikana ajettujen linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset siisteyden keskiarvot. 11 Taulukko 6 Raideliikenteen siisteys Taulukko 7 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot Taulukko 8 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot - ESLL. 14 Taulukko 9 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot Taulukko 10 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot - PL. 16 Taulukko 11 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot - VEO. 17 Taulukko 12 Bussiliikenteen ajamattomuus 18 Taulukko 13 Raideliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti 19 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

6 Kuvat Kuva 1 Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelun pisteet. 6 Kuva 2 Muutos bussiliikenteen päätepysäkkipalvelussa bonuskauden aikana. 8 Kuva 3 Bussiliikenteen siisteyspisteet. 9 Kuva 4 Muutos bussiliikenteen siisteydessä bonuskauden aikana. 11 Kuva 5 Päätepysäkkipalvelun kehitys Kuva 6 Siisteyden kehitys Kuva 7 Päätepysäkkipalvelun kehitys - ESLL. 14 Kuva 8 Siisteyden kehitys - ESLL. 14 Kuva 9 Päätepysäkkipalvelun kehitys Kuva 10 Siisteyden kehitys Kuva 11 Päätepysäkkipalvelun kehitys - PL. 16 Kuva 12 Siisteyden kehitys - PL. 16 Kuva 13 Päätepysäkkipalvelun kehitys - VEO. 17 Kuva 14 Siisteyden kehitys - VEO. 17 Kuva 15 Bussiliikenteen ajamattomuusprosentti Kuva 16 Raitioliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta Kuva 17 Metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

7 1. Johdanto Tässä dokumentissa tarkastellaan Helsingin sisäisen joukkoliikenteen liikennöintisopimuksissa määriteltyä mitattua laatua vuoden 2008 syksyn bonuskaudelta, eli aikaväliltä Tähän laaturaporttiin on koottu ne mitattavat laatutekijät joita ei esitellä Helsingin joukkoliikenteen matkustajatyytyväisyyttä käsittelevissä dokumenteissa. Helsingin sisäisen joukkoliikenteen liikennöintisopimuksissa on määritelty maksettavaksi laatubonusta hyvin hoidetusta liikenteestä. Linja-autoliikenteessä laatukannuste maksetaan liikennöintikohteittain liikennöitsijän saamien arvosanojen ja bussiliikennejärjestelmän vertailun perusteella. Raitioliikenteessä ja metroliikenteessä laatukannustetta maksetaan arvosanan kahdeksan ylittävistä arvosanoista. Metron ja raitioliikenteen laatukannuste määräytyy toteutuneen liikenteen ja maksettujen liikennekorvausten perusteella. Laatubonuksen suuruuteen vaikuttaa matkustajahaastattelujen ja laadunseurannan lisäksi ajamatta jäänyt liikenne sekä sopimuksenvastaisella kalustolla liikennöinti. Laadunseurantaa on suoritettu koko kilpailuttamisen ajan. Laaturaportoinnista ei ole aikaisemmin toimitettu erillistä julkaisua. Liikennöinnin laatua arvioidaan liikennöitsijöille säännöllisesti lähetettävissä viikko- ja kuukausiraporteissa sekä liikennöintikorvausten raportoinnin yhteydessä. Joukkoliikenteen laatua seurataan HKL:n laatutiimin suorittaman laadunvalvonnan sekä HKL:n matkalipuntarkastajien suorittaman siisteystarkkailun keinoin. Laadunseurantaa suoritetaan kaikilla Helsingin linjoilla. Päätepysäkillä suoritettua systemaattista laadunseurantaa on tehty tarkastelujaksolla linja-autoliikenteessä 999 kertaa ja raitioliikenteessä 50 kertaa. Siisteyden seurantaa on tarkastelujakson aikana tehty linja-autoliikenteessä 1051 kertaa, metroliikenteessä 250 kertaa ja raitioliikenteessä 152 kertaa. Dokumentin lopussa tarkastellaan bussiliikenteen ajamattomien linjakilometrien osuutta sekä raitioliikenteen ja metroliikenteen lähtöjen toteutumista. Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti julkaistaan jatkossa puolivuosittain bonuskausien päättyessä. Laaturaportteihin tullaan lisäämään osio josta selviää kalustomuutosten määrä. Helsingin linja-autoliikenteen laatubonus koostuu 60% painotuksella matkustajahaastattelujen arvosanoista, 20% painotuksella päätepysäkkiseurannasta, 10% painotuksella kaluston siisteysseurannasta ja 10% painotuksella ajamattomista lähdöistä sekä sopimuksenvastaisella kalustolla liikennöinnistä. Linja-autoliikenteessä maksettiin bonusta syksyn laatubonuskaudelta yhteensä Linjaautoliikenteen yksittäisen liikennöintikohteen saama suurin laatubonus oli suuruudeltaan Raitioliikenteen laatubonus koostuu 70 % painotuksella matkustajahaastattelujen arvosanoista, 10 % painotuksella päätepysäkkiseurannasta, 10 % painotuksella siisteystarkkailusta ja 10 % painotuksella ajamattomista lähdöistä. Raitioliikenne ei ylittänyt bonuskynnystä, joten raitioliikenteelle ei maksettu bonusta syksyn laatubonuskaudelta. Metroliikenteen laatubonus koostuu 75 % painotuksella matkustajahaastattelujen arvosanoista, 15 % painotuksella siisteystarkkailun arvosanoista ja 10 % painotuksella ajamattomista lähdöistä. Metroliikenne sai syksyn laatubonuskaudelta bonusta yhteensä Linja-autoliikennöitsijöistä on raportissa käytetty seuraavia lyhenteitä: = Concordia Bus Finland Oy Ab ESLL = Etelä-Suomen linjaliikenne Oy = Helsingin Bussiliikenne Oy PL = Oy Pohjolan kaupunkiliikenne Ab VEO = Veolia Transport Vantaa Oy Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

8 2. Päätepysäkkipalvelu Päätepysäkkipalvelulla tarkoitetaan sellaisia laadunseurannassa tarkasteltavia yksittäisen linja-auton tai raitiovaunun ennen ajoon lähtöä tapahtuvia toimintoja, jotka vaikuttavat matkustajalle tarjottavan joukkoliikennepalvelun laatuun, saatavuuteen ja viihtyisyyteen. Laadunseuranta perustuu liikennöintisopimuksissa määriteltyyn ja päätepysäkkialueella suoritettavaan kenttähavainnointiin. Päätepysäkkipalvelun pisteytyksen perustana oleva laatutaso on määritelty etukäteen. Kenttähavainnointi on ennalta suunniteltua ja koskee järjestelmällisesti kaikkia bussiliikenteen ja raitioliikenteen liikennöintikohteita. Tähän raporttiin on koontitietona kerätty syksyn bonuskauden havaintojen kumulatiiviset keskiarvot. Koontiraportin tietolähteenä on laatubonuskauden aikana kerättävä kenttähavaintoaineisto. Havaintoaineistoa käytetään liikennöitsijöiden tuottaman palvelunlaadun kehittämiseen sekä laatubonuksen määrittelyyn. Kerätyt kenttähavainnot toimitetaan liikennöitsijöille kerran viikossa. Päätepysäkkipalvelun seurannasta vastaa joukkoliikennepalvelujen laatua valvova HKL:n laatutiimi. 2.1 Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelu Helsingin sisäisen linja-autoliikenteen liikennöintikohteiden päätepysäkkipalvelun laatuarvosanojen keskiarvo oli vuoden 2008 syksyn bonuskauden päättyessä 9,80. Laadunseurannan perusteella päätepysäkkipalvelun osalta paras liikennöintikohde oli Pohjolan kaupunkiliikenne Oy:n liikennöimä liikennöintikohde 72. Liikennöintikohteen laatupisteet olivat 10,00. Päätepysäkkipalvelupisteet 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 PL PL PL PL VEO KESKIM Kuva 1 Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelun pisteet. 6 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

9 Taulukko 1 Bussiliikenteen päätepysäkkipalvelu Kohde Linjat Liikennöitsijä Tarkastuksia Tavoite yht Kilvitys Palveluaika Lähtöaika Tupakointi Laatupisteet 72 PL ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 53 PL 64,64N ,00 9,93 10,00 10,00 9,98 52 PL 50,58,58B, ,88 10,00 10,00 10,00 9, ,97 9,81 10,00 10,00 9, ,15A ,00 9,87 9,87 10,00 9,93 58 PL ,98 9,74 10,00 10,00 9, ,67 10,00 10,00 10,00 9, ,20N,24, ,87 9,80 10,00 10,00 9, ,80 9,87 10,00 10,00 9, ,55A ,65 10,00 10,00 10,00 9, ,39A, ,84 9,80 10,00 10,00 9, ,93 9,67 10,00 10,00 9, , ,73 9,80 10,00 10,00 9, , ,80 9,53 10,00 10,00 9, ,23N ,70 9,73 9,87 10,00 9, ,48 9,80 10,00 10,00 9, A,76A,76B,77A ,33 9,93 10,00 10,00 9, ,70T,70V ,33 9,87 10,00 10,00 9, ,54B ,65 9,53 10,00 10,00 9, ,68X,71,71V ,44 9,74 10,00 10,00 9, ,67 9,50 10,00 10,00 9, ,73N ,52 9,80 9,80 10,00 9,78 29 VEO 51,52,52A ,25 9,80 10,00 10,00 9, ,74N ,93 10,00 10,00 10,00 9, V,65A,(65B),(65X),65N, ,71 9,39 9,78 10,00 9,72 66,66A,(66B)(5.10.ASTI) 69 11, ,88 9,50 9,50 10,00 9, ,14B ,82 10,00 10,00 10,00 9, ,67X ,33 9,60 9,80 10,00 9, ,43, ,99 9,80 9,87 10,00 9, ,90,90A,90B,90N ,70 9,14 9,78 10,00 9,66,96,96N,98,98A 73 92,92N,94,94A,94B,94N,94V, ,59 9,06 9,94 10,00 9,65 95,95N,97,97V,97N 63 80,80N,81,81B,82,82B ,95 9,60 10,00 10,00 9, ,25 9,42 9,75 10,00 9, ,85,85N,86,86B,86N, 87,88, ,81 8,44 9,83 10,00 9,52 Tarkastuksia yhteensä: Pisteet keskimäärin: 9,59 9,67 9,93 10,00 9,80 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

10 2.2 Bussiliikenteen linjakilometreillä painotettu päätepysäkkipalvelun muutos syksyn bonuskauden aikana Vuoden 2008 syksyn laatubonuskauden aikana kaikkien Helsingin sisäisessä liikenteessä liikennöivien liikennöitsijöiden päätepysäkkipalvelusta annetut toteutuneilla linjakilometreillä painotetut bonuspisteet muuttuivat hyvin vähän: -0,03 pistettä. Suurin yksittäinen muutos oli Veolia Transport Vantaa Oy:n pisteiden heikkeneminen bonuskauden aikana 0,14 pistettä. Taulukko 2 Tarkastelujakson aikana ajettujen linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset päätepysäkkipalvelun keskiarvot. Heinä-elokuu Heinä-lokakuu Heinä-elokuu/ heinä-lokakuu muutos Heinä-joulukuu Heinä-lokakuu/ heinä-joulukuu muutos Heinä-elokuu/ heinä-joulukuu muutos 9,84 9,79-0,05 9,77-0,02-0,07 VEO 9,90 9,79-0,11 9,76-0,03-0,14 9,78 9,78 0,00 9,77-0,01-0,01 PL 9,96 9,96 0,00 9,97 0,01 0,01 KESKIM. 9,81 9,80-0,01 9,78-0,02-0,03 Muutos bonuskauden aikana 10,00 9,90 9,80 9,70 9,60 9,50 VEO PL KESKIM. heinä-elokuu heinä-lokakuu heinä-joulukuu Kuva 2 Muutos bussiliikenteen päätepysäkkipalvelussa bonuskauden aikana. 2.3 Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelu Helsingin raitioliikenteen päätepysäkkipalvelun laatuarvosana oli syksyn laatubonuskauden päättyessä 9,94. Linjakilpien yksittäiset ongelmat alentavat raitioliikenteen päätepysäkkipalvelun pisteitä. Taulukko 3 Raitioliikenteen päätepysäkkipalvelu Kohde Linjat Liikennöitsijä Tarkastuksia Tavoite yht Kilvitys Palveluaika Lähtöaika Tupakointi Laatupisteet Raitio HKL-RL 1,2,3B,3T,4,6,7A,7B,8,9, ,76 10,00 10,00 10,00 9,94 8 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

11 3. Siisteys Siisteydellä tarkoitetaan yksittäisen linja-auton, raitiovaunun tai metrojunan laadunseurannassa tarkasteltavia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat matkustajalle tarjottavan joukkoliikennepalvelun laatuun ja viihtyisyyteen. Siisteyden laadunseuranta perustuu liikennöintisopimuksissa määriteltyyn ja kaluston sisällä suoritettavaan kenttähavainnointiin. Siisteyden pisteytyksen perustana oleva laatutason on ennalta määritelty. Kenttähavainnointi koskee kaikkia bussiliikenteen liikennöintikohteita, raitioliikennettä sekä metroliikennettä. Tähän raporttiin on kerätty syksyn bonuskauden kenttähavaintojen keskiarvot. Havaintoaineistoa käytetään liikennöitsijän tuottaman palvelunlaadun kehittämiseen sekä laatubonuksen määrittelyyn. Kenttähavainnot toimitetaan liikennöitsijöille kerran viikossa. Kenttähavaintojen keräämisestä vastaavat HKL:n matkalipuntarkastajat ja tiedon keruuta ohjaa ja koordinoi sekä raportoinnista vastaa HKL:n laatutiimi. 3.1 Bussiliikenteen siisteys Helsingin sisäisen linja-autoliikenteen liikennöintikohteiden siisteyden laatuarvosanojen keskiarvo oli vuoden 2008 toisen bonuskauden päättyessä 8,81. Laadunseurannan perusteella siisteydeltään parhaat liikennöintikohteet olivat Pohjolan kaupunkiliikenne Oy:n liikennöimät liikennöintikohteet 72 ja 52. Kohteiden laatupisteet olivat 9,75. Siisteyspisteet 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 PL PL PL PL VEO KESKIM Kuva 3 Bussiliikenteen siisteyspisteet. Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

12 Taulukko 4 Bussiliikenteen siisteys Kohde Linjat Tavoite yht Kilvitys Ulkoinen Istuimet ilme Lattiat Katot Seinät Liikennöitsijä Tarkastuksia Laatupisteet 72 PL ,00 9,58 9,58 9,83 9,75 52 PL 50,58,58B, ,00 9,81 9,42 9,77 9,75 53 PL 64,64N ,00 9,87 9,23 9,50 9,65 58 PL ,97 9,79 8,94 9,64 9, ,55A ,75 9,38 8,75 9,41 9, ,93 9,73 8,57 8,90 9, ,68X,71,71V ,84 9,78 8,16 9,11 9, , ,84 9,49 8,51 8,97 9, ,00 9,58 8,06 8,91 9, , ,00 9,36 7,92 9,16 9, ,85,85N,86,86B,86N, ,78 9,54 8,05 8,46 8,96 87,88, ,92N,94,94A,94B,94N,94V, ,84 9,57 7,32 8,76 8,87 95,95N,97,97V,97N 41 78,90,90A,90B,90N ,95 9,78 7,43 8,14 8,82,96,96N,98,98A 63 80,80N,81,81B,82,82B ,68 9,58 7,68 8,26 8, ,70T,70V ,93 9,10 7,70 8,27 8, ,39A, ,87 9,19 7,74 7,94 8, ,15A ,00 8,87 7,87 8,00 8, , ,93 9,37 7,50 7,90 8, ,00 9,83 7,33 7,50 8, ,23N ,00 9,32 7,29 8,00 8, ,61 8,90 7,74 8,35 8, ,80 9,53 7,37 7,73 8, ,92 9,44 7,00 7,80 8, ,20N,24, ,00 9,48 6,97 7,65 8, ,50 9,50 7,08 7,96 8, ,43, ,39 9,35 7,14 8,08 8, ,73N ,43 9,10 7,37 7,90 8,45 29 VEO 51,52,52A ,58 9,36 7,36 7,45 8, ,67X ,80 9,43 6,60 7,87 8, ,74N ,80 9,37 7,33 8,20 8, V,65A,(65B),(65X),65N, ,71 9,34 6,85 7,66 8,39 66,66A,(66B)(5.10.ASTI) 65 54,54B ,67 8,67 7,20 7,77 8, A,76A,76B,77A ,20 9,10 6,87 7,80 8, ,14B ,37 9,30 6,87 7,30 8,21 Tarkastuksia yhteensä: Pisteet keskimäärin: 9,76 9,42 7,70 8,35 8, Bussiliikenteen linjakilometreillä painotettu siisteyden muutos syksyn bonuskauden aikana Vuoden 2008 toisen laatubonuskauden aikana Helsingin sisäisessä liikenteessä liikennöivien liikennöitsijöiden toetutuneiden linjakilomerien mukaan painotetut siisteyspisteet heikkenivät heinä - joulukuun välisenä aikana 0,13 pistettä. Suurin muutos oli Veolia Transport Oy:n bonuskauden muutos -0,20 pistettä. 10 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

13 Taulukko 5 Tarkastelujakson aikana ajettujen linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset siisteyden keskiarvot. Heinä-elokuu Heinä-lokakuu Heinä-elokuu/ heinä-lokakuu muutos Heinä-joulukuu Heinä-lokakuu/ heinä-joulukuu muutos Heinä-elokuu/ heinä-joulukuu muutos 8,79 8,64-0,15 8,69 0,05-0,10 VEO 8,64 8,31-0,33 8,44 0,13-0,20 8,80 8,74-0,06 8,73-0,01-0,07 PL 9,70 9,64-0,06 9,70 0,06 0,00 KESKIM. 8,86 8,77-0,09 8,78 0,01-0,08 Muutos bonuskauden aikana 9,80 9,50 9,20 8,90 8,60 8,30 8,00 VEO PL KESKIM. heinä-elokuu heinä-lokakuu heinä-joulukuu Kuva 4 Muutos bussiliikenteen siisteydessä bonuskauden aikana. 3.3 Metro- ja raitioliikenteen siisteys Helsingin kilpailuttamattoman raideliikenteen siisteyden pisteiden keskiarvo oli vuoden toisena bonuskautena 9,23. Metroliikenteen siisteydestä annettujen pisteiden keskiarvo oli 9,32. Raitioliikenteen siisteyden pisteiden keskiarvo oli 9,13. Taulukko 6 Raideliikenteen siisteys Kohde Linjat Liikennöitsijä Tarkastuksia Tavoite yht Kilvitys Ulkoinen ilme Istuimet Lattia Katot Seinät Laatupisteet Metro HKL-ML Metro ,00 9,70 8,72 8,86 9,32 Raitio HKL-RL 1,2,3B,3T,4,6,7A,7B,8,9, ,99 9,47 8,82 8,26 9,13 Tarkastuksia yhteensä: Pisteet keskimäärin: 9,99 9,59 8,77 8,56 9,23 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

14 4. Vertailu päätepysäkkipalvelun ja siisteyden kehityksestä liikennöitsijöittäin ja suhteessa kaikkien liikennöitsijöiden keskiarvoon. Tässä luvussa vertaillaan yksittäisen linja-autoliikennöitsijän päätepysäkkipalvelun ja siisteyden kehitystä suhteessa kaikkiin liikennöitsijöihin. Vertailussa tarkastellaan kaikkien laatuarvosanojen muutosta vuoden 2006 jälkeen. Vertailussa on yhdistetty liikennöitsijän kaikkien liikennöintikohteiden tiedot yhdeksi liikennöitsijän päätepysäkkipalvelua ja siisteyttä kuvaavaksi laatubonuskohtaiseksi keskiarvoksi. 12 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

15 4.1 Concordia Bus Finland Oy Ab Taulukko 7 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot -. PÄÄTEPYSÄKKIPALVELU SIISTEYS Muutos Muutos Muutos Muutos 1\2006 9,78 9,68 8,76 8,79 2\2006 9,91 0,13 9,72 0,04 9,33 0,57 9,08 0,29 1\2007 9,74-0,17 9,77 0,05 9,23-0,10 9,25 0,17 2\2007 9,85 0,11 9,74-0,03 8,96-0,27 9,00-0,25 1\2008 9,84-0,01 9,81 0,07 8,80-0,16 8,91-0,09 2\2008 9,77-0,07 9,78-0,03 8,69-0,11 8,78-0, ,9 9,8 9,7 9,6 9,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 Kuva 5 Päätepysäkkipalvelun kehitys ,7 9,4 9,1 8,8 8,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 Kuva 6 Siisteyden kehitys -. Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

16 4.2 Etelä-Suomen linjaliikenne Oy Taulukko 8 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot - ESLL. PÄÄTEPYSÄKKIPALVELU SIISTEYS ESLL Muutos Muutos ESLL Muutos Muutos 1\2006 9,97 9,68 9,43 8,79 2\ ,00 0,03 9,72 0,04 9,85 0,42 9,08 0,29 1\2007 9,80-0,20 9,77 0,05 9,78-0,07 9,25 0,17 2\2007 9,97 0,17 9,74-0,03 9,98 0,20 9,00-0,25 1\2008 9,92-0,05 9,81 0,07 9,39-0,59 8,91-0,09 2\2008 9,78-0,03 8,78-0, ,9 9,8 9,7 9,6 9,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 ESLL Kuva 7 Päätepysäkkipalvelun kehitys - ESLL. 10 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 ESLL Kuva 8 Siisteyden kehitys - ESLL. 14 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

17 4.3 Helsingin Bussiliikenne Oy Taulukko 9 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot -. PÄÄTEPYSÄKKIPALVELU SIISTEYS Muutos Muutos Muutos Muutos 1\2006 9,65 9,68 8,72 8,79 2\2006 9,72 0,07 9,72 0,04 8,98 0,26 9,08 0,29 1\2007 9,75 0,03 9,77 0,05 9,19 0,21 9,25 0,17 2\2007 9,70-0,05 9,74-0,03 8,94-0,25 9,00-0,25 1\2008 9,79 0,09 9,81 0,07 8,85-0,09 8,91-0,09 2\2008 9,77-0,02 9,78-0,03 8,73-0,12 8,78-0, ,9 9,8 9,7 9,6 9,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 Kuva 9 Päätepysäkkipalvelun kehitys ,7 9,4 9,1 8,8 8,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 Kuva 10 Siisteyden kehitys -. Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

18 4.4 Oy Pohjolan kaupunkiliikenne Ab Taulukko 10 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot - PL. PÄÄTEPYSÄKKIPALVELU SIISTEYS PL Muutos Muutos PL Muutos Muutos 1\2006 9,90 9,68 9,33 8,79 2\2006 9,85-0,05 9,72 0,04 9,71 0,38 9,08 0,29 1\2007 9,93 0,08 9,77 0,05 9,82 0,11 9,25 0,17 2\2007 9,94 0,01 9,74-0,03 9,71-0,11 9,00-0,25 1\2008 9,94 0,00 9,81 0,07 9,60-0,11 8,91-0,09 2\2008 9,77 0,03 9,78-0,03 9,70 0,10 8,78-0, ,9 9,8 9,7 9,6 9,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 PL Kuva 11 Päätepysäkkipalvelun kehitys - PL. 10 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 Kuva 12 Siisteyden kehitys - PL. PL 16 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

19 4.5 Veolia Transport Vantaa Oy Taulukko 11 Linjakilometrien mukaan painotetut liikennöitsijäkohtaiset keskiarvot - VEO. PÄÄTEPYSÄKKIPALVELU SIISTEYS VEO Muutos Muutos VEO Muutos Muutos 1\2006 9,69 9,68 8,82 8,79 2\2006 9,57-0,12 9,72 0,04 9,08 0,26 9,08 0,29 1\2007 9,80 0,23 9,77 0,05 9,40 0,32 9,25 0,17 2\2007 9,82 0,02 9,74-0,03 8,87-0,53 9,00-0,25 1\2008 9,61-0,21 9,81 0,07 8,90 0,03 8,91-0,09 2\2008 9,76 0,15 9,78-0,03 8,44-0,46 8,78-0, ,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 2\2008 VEO Kuva 13 Päätepysäkkipalvelun kehitys - VEO. 10 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 1\2006 2\2006 1\2007 2\2007 1\2008 VEO Kuva 14 Siisteyden kehitys - VEO. Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

20 5. Toteutunut liikenne Bussiliikenteen ajamattomien linjakilometrien määrä vaihtelee vuoden 2008 aikana. Bussiliikenteen ajamattomuus oli vähäisintä toukokuussa, jolloin 0,10 % kaikista linja-autojen lähdöistä jäi ajamatta. Eniten ajamattomia lähtöjä oli elokuussa, jolloin 0,72 % kaikista bussiliikenteen lähdöistä jäi toteutumatta. Raitioliikenteen tavoitteellinen lähtöjen toteutumisprosentti oli 99,6 %. Raitioliikenteessä ei saavutettu tavoitetta yhtenäkään kuukautena. Kesän lähtöjen toteutumisprosentti jäi poikkeuksellisen alhaiseksi. Kesäliikenteen lähtöjen toteutumiseen vaikuttivat voimakkaasti mm. keskustassa toteutetut mittavat katualueiden ja kiskojen rakentamiseen liittyvät kadunrakennustyöt. Metron liikennöinti on vuodesta toiseen hyvin luotettavaa. Vuonna 2008 alhaisin metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti oli huhtikuussa, jolloin kaikista aikataulunmukaisista lähdöistä ajettiin 99,92 %. Lähtöjen toteutumisprosentti oli korkein lokakuussa ja joulukuussa, jolloin metro liikennöi 100 % kaikista aikataulunmukaisista lähdöistä. Taulukko 12 Bussiliikenteen ajamattomuus Ajamattomien linjakilometrien osuus prosentteina Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 0,31 0,33 0,58 0,19 0,18 0,24 0,21 0,16 0,19 0,17 0,23 0,18 ESLL 0,00 0,29 0,15 0,00 0,00 0,20 0,18 0,00 0,22 0,14 0,16 0,11 0,09 0,12 0,10 0,99 0,21 0,13 0,15 0,12 PL 0,09 0,11 0,08 0,09 0,04 0,07 0,01 0,05 0,05 0,06 0,09 0,07 Taksikuljetus Oy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VEO 0,22 0,08 0,27 0,12 0,03 0,03 0,09 0,09 0,17 0,09 0,14 0,11 Yhteensä 0,22 0,17 0,24 0,12 0,10 0,14 0,11 0,72 0,19 0,13 0,16 0,13 % 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Ajamattomien linjakilometrien % Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Concordia Bus Finland Oy Ab Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy Helsingin Bussiliikenne Oy Oy Pohjolan Kaup.liikenne Ab Taksikuljetus Oy Veolia Transport Vantaa Oy Kaikki yhteensä Kuva 15 Bussiliikenteen ajamattomuusprosentti Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

21 Taulukko 13 Raideliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti Toteutuneiden lähtöjen osuus prosentteina Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu HKL-Raitioliikenne 99,22 98,95 99,07 99,24 99,36 97,82 97,01 97,93 99,02 98,98 99,09 99,16 Tavoite 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 HKL-Metroliikenne 99,966 99,956 99,986 99,923 99,952 99,978 99,949 99,952 99, ,00 99, ,00 Tavoite 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99, % Lähtöjen toteutumis -% ,6 99,6 99,2 99,2 98,8 98,8 98,4 98,4 98,0 98,0 97,6 97,6 97,2 97,2 96,8 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 96,8 HKL-Rai / kaikki Tavoite Kuva 16 Raitioliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta % 100,00 Lähtöjen toteutumis-% ,98 99,96 99,94 99,92 99,90 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu HKL-Metroliikenne Kuva 17 Metroliikenteen lähtöjen toteutumisprosentti ajalta Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy

22 20 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

23

24 HKL:n julkaisusarja B, ISSN X B:1/2009 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 B: 6/2008 Passengers satisfaction with public transport services in Helsinki in 2007 B: 5/2008 Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden ja asiakastyytyväisyyden kehitys Vuosaaressa metroradan käyttöönoton jälkeen B: 4/2008 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2008 B: 3/2008 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2008 B: 2/2008 Tariffipolitiikan vaikutukset liikkujaryhmiin B: 1/2008 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2007 B: 4/2007 Ruuhkan vaikutus bussiliikenteen matka-aikoihin Helsingissä B: 3/2007 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2007 B: 2/2007 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2007 B: 1/2007 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2006 B: 3/2006 Matkustajakysely ihmisten kokemasta turvattomuudesta Helsingin metrossa B: 2/2006 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2006 B: 1/2006 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2005 B: 4/2005 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä vertailussa B: 3/2005 Helsingin palvelulinjat: suunnitelma ja toteutus B: 2/2005 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2005 B: 1/2005 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2004 B: 5/2004 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä vertailussa B: 4/2004 Liikennehäiriöiden tunnistaminen pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä B: 3/2004 Metron kuormitukset arkena 2003 B: 2/2004 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2004 B: 1/2004 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 B: 1/2003 Raitiolinjojen kuormitukset ja nopeudet arkena 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN HKL -LIIKELAITOS

Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009

Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009 Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009 SUY Sami Aherva ja Elise Kettukangas B: 7/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.8.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009

Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009 1 9.2.2010 Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009 www.hsl.fi Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010

Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 17 1.3.2011 Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 www.hsl.fi Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Liiteosio: laatukannusteet.

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Liiteosio: laatukannusteet. 25 3.10.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2011 Liiteosio: laatukannusteet www.hsl.fi HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2011 Liiteosio: laatukannusteet

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 3 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 9 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Liiteosio: laatukannusteet 1 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2011 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 19 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Liiteosio: Laatukannusteet HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet 14 2014 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009 SUY Marko Vihervuori B: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008 SUY Marko Vihervuori B: 2/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden ja asiakastyytyväisyyden kehitys Vuosaaressa metroradan käyttöönoton jälkeen

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden ja asiakastyytyväisyyden kehitys Vuosaaressa metroradan käyttöönoton jälkeen Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden ja asiakastyytyväisyyden kehitys Vuosaaressa metroradan käyttöönoton jälkeen SUY B: 5/2008 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2011 Helsingin seudun liikenne JLO / Operatiiviset tutkimukset 30.9.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) joukkoliikenteen

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Laatinut: B: 1/2004 Suunnitteluyksikkö Seppo Haataja Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009 SUY Marko Vihervuori B: 13/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.12.2009

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2009

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2009 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2009 SUY Marko Vihervuori B: 4/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 5.6.2009

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus

HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus 7 2013 HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus syksy 2012 HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus syksy 2012 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Tarjoaja 207 a 208 209b 210 211 212 213a 214 215. Leiniön LiikenneOy x x x 3 Nobina Finland Oy x x x x x x x x 8

Tarjoaja 207 a 208 209b 210 211 212 213a 214 215. Leiniön LiikenneOy x x x 3 Nobina Finland Oy x x x x x x x x 8 LIITE B KILPAILUKIERROKSEN 37/2015 TARJOTUT KOHTEET LIIKENNÖITSIJÖITTÄIN Tarjoaja 207 a 207b 208 209a 209b 210 211 212 213a 213b 214 215 Bus Travel Åbergin Linja Oy x 1 Helsingin Bussiliikenne Oy x x x

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Elokuu 2010 Uutisia Elokuussa mainostettiin 11,6 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja kumulatiivisesti päästiin 4,6 % kasvuun. Ilman vaalimainontaa kumulatiivinen

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2010 Copyright TNS 2011 Ajankohtaista Mainosvuosi 2010 päättyi Media Intelligence yksikön kattamassa mediavalikoimassa 6,9% kumulatiiviseen kasvuun, ilman vaaleja

Lisätiedot

HSL joukkoliikenneosasto

HSL joukkoliikenneosasto LIITE A KILPAILUKIERROKSEN 41/2017 TARJOTUT KOHTEET LIIKENNÖITSIJÖITTÄIN 228 229 230 231 232 Yht. Linjat 38, 321, 322, 335, 614, 615, 617, 313, 432, 434, 444, 588 411, 415, 421, Tarjoaja 345, 435, 566,

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 3 LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Bussiliikenteen lisäliikenne Helsingissä vuonna 2008

Bussiliikenteen lisäliikenne Helsingissä vuonna 2008 Bussiliikenteen lisäliikenne Helsingissä vuonna 2008 SUY Sami Aherva D: 15/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.12.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT

LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT Vuonna 2014 Lappeenrannan maaseudun palvelulinjoilla kuljetettiin 1.525 matkustajaa 1.092 lähdöllä. Matkustajamäärä oli keskimäärin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008

Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008 Kustannus nousijaa kohden 2008, 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1,02 0,86 1,25 1,29 1,90 2,25 Raitiovaunu Metro Juna Bussi sis Bussi seutu Lautta SUY Jarmo Riikonen D:

Lisätiedot

6 15.2.2011 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2010 www.hsl.fi Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 16/215 [1] Syntyneet Vuonna 215 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne 2009

Helsingin joukkoliikenne 2009 SUY D: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.11.2009 Tekijä(t) toim. Tarja Jääskeläinen Julkaisun nimi Tiivistelmä Tässä raportissa

Lisätiedot

18 18.10.2010 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2010 www.hsl.fi Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2010 HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/215 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt hieman vähemmän

Lisätiedot

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki)

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) ma 10/9 ti 11/9 ke 12/9 to 13/9 pe 14/9 ma 17/9 ti 18/9 Viikko 37 / 2012 Viikko

Lisätiedot

HSL. LINJA-AUTOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 37/2015 - tarjousten arviointikehikko. kohde no: 207a 112/N, 118/B, 125/B/N

HSL. LINJA-AUTOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 37/2015 - tarjousten arviointikehikko. kohde no: 207a 112/N, 118/B, 125/B/N kohde no: 207a 112/N, 118/B, 125/B/N Nobina Finland Oy 84,00 12,69 96,69 5 721 583 parhaat pisteet! Transdev Espoo Oy 81,33 14,01 95,34 5 909 434 Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab 82,20 13,85 96,04 5 847

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne 2009

Helsingin joukkoliikenne 2009 Helsingin joukkoliikenne 2009 SUY D: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.11.2009 Tekijä(t) toim. Tarja Jääskeläinen Julkaisun nimi

Lisätiedot

ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001

ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001 Tiedustelut Pirjo Ylöstalo, puh. 020 434 1390 14.2.2002 s-posti pirjo.ylostalo@kela.memonet.fi ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001 Joulu- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. joulukuusta 2001 2001 kuusta,%

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 15/216 [1] Syntyneet Vuonna 216 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Toukokuu 2013

Mediamainonnan muutosmittari Toukokuu 2013 Mediamainonnan muutosmittari Toukokuu 2013 Ajankohtaista Toukokuussa mainonnan määrä laski 9,1 % viime vuoden toukokuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 10,8 %. Verkkomainonnassa on edelleen pientä

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari 17.3.2011 RAITIOVAUNULIIKENTEEN RENESSANSSI Renessanssi Mitä renessanssi voisi tarkoitta: Renessanssi voisi tarkoittaa uudelleensyntymistä Joskus

Lisätiedot

HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla

HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla Puhdasta raideliikennettä Tiivistyvässä kaupungissa tarvitaan tehokas liikennejärjestelmä, joka liikuttaa suuria ihmisjoukkoja ympäristöä kuormittamatta. Helsingin

Lisätiedot

HKL-LIIKELAITOS 1 TAVOITEOHJELMA

HKL-LIIKELAITOS 1 TAVOITEOHJELMA HKL-LIIKELAITOS 1 HKL:n TAVOITTEET VUODELLE 2015 JA TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISVALINNAT VUOSILLE 2010-2015 Miksi HKL on olemassa? Mikä on HKL:n perustehtävä? HKL edistää Helsingin seudun toimivuutta, elinvoimaa

Lisätiedot

HKL. Benchmarking-tutkimukset Kaupungin paras liike. Kaupungin paras liike.

HKL. Benchmarking-tutkimukset Kaupungin paras liike. Kaupungin paras liike. HKL Kaupungin paras liike Benchmarking-tutkimukset 2015 HKL:n oma kyselytutkimus eurooppalaisille raitiovaunuoperaattoreille Raitioliikenteen kustannus- ja tehokkuusvertailu HKL:n kyselyn perusteella Vertailussa

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 3 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, 2012 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares 26.4. - 14.12.2013

Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares 26.4. - 14.12.2013 ALLEGRO Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares.. -..0 Hintaesimerkki: Helsinki - Pietari, yksi suunta Aikataulu/Timetable Fare example: Helsinki - St. Petersburg, one way Kesäaika

Lisätiedot

kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä

kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä Kumppanuutta ja neuvottelumenettelyjä kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä Kerkko Vanhanen, HKL-SUY, kehittämispäällikkö Julkiset hankinnat Cleantech innovaatioiden edistäjinä Heureka

Lisätiedot

Matkailijamäärän kasvu 20 prosenttia tammi-toukokuussa

Matkailijamäärän kasvu 20 prosenttia tammi-toukokuussa Matkailijamäärän kasvu 2 prosenttia tammi-toukokuussa Tammi-toukokuussa (toukokuu estimoitu) Suomeen saapuu Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta 1,16 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 6/214 [1] Syntyneet Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/215 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt hieman enemmän lapsia kuin viime vuonna. Syntyneiden määrä

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus. Kevät 2013

HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus. Kevät 2013 19 2013 HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus Kevät 2013 HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus Kevät 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 7/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-huhtikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 14/216 [1] Syntyneet Tammi-marraskuussa 216 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 8/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va.

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011 Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Tilikauden tulos elokuu 2011 2008 2009 2010 2011 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 (1000 ) 10 000 0-10

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu 2013

Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu 2013 Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu 2013 Ajankohtaista Syyskuussa mainonnan määrä laski 4,8 % viime vuoteen verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 9,2 %. Sähköisissä mediossa kehitys oli syyskuussa positiivista

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 8/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-toukokuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt suunnilleen saman verran

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-elokuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtaja Pekka Helander Autoalan Keskusliitto ry 26.3.2010 Hilton Helsinki Kalastajatorppa AKL:n EETTINEN VASTUU Autoalan Keskusliitto

Lisätiedot

Pientä positiivista virettä on ollut näkyvissä

Pientä positiivista virettä on ollut näkyvissä 2013 2014 2015 2016 VENÄLÄISTEN MATKAILU SUOMEEN KESÄ 2016 Pientä positiivista virettä on ollut näkyvissä Tammi-heinäkuussa Suomeen saapui Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta noin 1,5 miljoonaa

Lisätiedot

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin Raportti Helmikuu 2012 Vastauksia huomisen kysymyksiin Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuustilanteen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Mäntsälän JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT

Mäntsälän JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT Mäntsälän JOUKKOLIIKENTEEN AIKATAULUT 10.8.2016 3.6.2017 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-helmikuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus/PirkkaJalasjoki 11.8.2009 Sivu1(2) Diplomi insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynyt

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

RATAVARAUKSET 2017 Pesämäen Moottoriurheilukeskus // puh / Marko Ylinen,

RATAVARAUKSET 2017 Pesämäen Moottoriurheilukeskus //  puh / Marko Ylinen, RATAVARAUKSET 2017 Huhtikuu vko 13 27.3.-2.4. puh. 0500 724 205 / Nina Vainionpää, info@pesamaki.fi 27.maalis 28.maalis 29.maalis 30.maalis 31.maalis 1.huhti 2.huhti Huhtikuu vko 14 3.4.-9.4 3.huhti 4.huhti

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus. Syksy 2013

HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus. Syksy 2013 4 2014 HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus Syksy 2013 HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus Syksy 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL

Lisätiedot

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta.

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 (3. 19.9.2012) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden kuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin kahtena

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 13/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-syyskuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-kesäkuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt hieman vähemmän lapsia

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Syksy 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-syyskuussa Suomeen saapui Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta noin 2 miljoonaa venäläistä, kun

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot