HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy."

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja

2 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus....3 Aineiston keruu....4 Tulosten luotettavuus.... AINEISTON RAKENNE TULOKSET Tehtyjen matkojen määrä Tehtyjen matkojen kulkutapa Tehtyjen matkojen tarkoitus HSL:n matkakortin käyttäminen Liikkuminen ammatissa henkilöautolla Talouden käytössä olevat henkilöautot Joukkoliikenteen käyttäminen Polkupyörän käyttäminen... 5 ATK-TAULUKOT (erillinen Excel-tiedosto) KYSYMYSLOMAKE LUOTETTAVUUSRAJATAULUKOT

3 . JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston toimeksiannosta.. Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Helsingin kaupungissa tapahtuvien kaupungin sisäisten matkojen kulkutapajakauma. Tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten Helsingin sisäisiä matkoja yhden vuorokauden aikana klo 04:00 3:59 välisenä aikana. Tutkimus antaa käsityksen siitä, miten helsinkiläiset liikkuvat jalan, pyöräillen, joukkoliikennevälineillä, henkilöautolla tai muulla kulkuvälineellä. Kulkutavan lisäksi tutkimuksessa selvitettiin matkojen määrä ja tarkoitus.. Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus Tutkimuksen kohderyhmänä oli Helsingin kaupungin 7 79-vuotias väestö. Haastatteluja tehtiin yhteensä 308 kpl. Otos muodostettiin satunnaispoimintana Helsingin asukkaiden puhelinnumeroista. Otoksessa preferoitiin matkapuhelinnumeroita. Mikäli varsinaiselle kohdehenkilölle ei löytynyt matkapuhelin- tai lankanumeroa, haettiin viitehenkilön avulla talouden lankapuhelinnumeroa. Haastateltavien valinnassa noudatettiin sukupuoli-, ikä- ja aluekiintiöintiä. 7 4-vuotiaita tavoiteltiin heidän vanhempiensa kautta, joten otokseen poimittiin myös tieto 7 4-vuotiaiden lasten lukumäärästä. Alle 5-vuotiaiden haastattelut toteutettiin niin, että ensiksi soitettiin heidän jommallekummalle vanhemmalle ja pyydettiin lupa haastatteluun. Seuraavaksi kysyttiin pystyykö vanhempi vastaamaan lapsen puolesta vai tulisiko haastattelijan soittaa suoraan lapselle. Kaikissa tapauksissa (n=8) haastateltiin vanhempaa..3 Aineiston keruu Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin tietokoneohjatun Taloustutkimuksen CATI-ohjelmiston avulla välisenä aikana. Työhön osallistui 75 tutkimushaastattelijaa Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastattelukeskuksessa..4 Tulosten luotettavuus Tutkimuksen tulokset ovat tutkimusotoksen avulla saatuja estimaatteja, joihin saattaa sisältyä tiettyä satunnaistekijöiden aiheuttamaa virhettä. Virhemarginaalin suuruus riippuu otoksen tai osaotoksen koosta ja tulokseksi saadusta -luvusta. Tutkimuksen päätulosten (n=308) virhemarginaali on enimmillään noin +,8.

4 3. AINEISTON RAKENNE Tutkimusta varten poimittiin väestörekisteristä satunnaisotannalla 000 henkilön perusotos helsinkiläisistä. Otos sisälsi vastaajien syntymävuoden, sukupuolen, postinumeron ja kuntakoodin. Oheisessa taulukossa on esitetty vertailu väestöstä ja vastaajajoukosta asuinalueen, sukupuolen ja iän mukaan. Taustamuuttuja Väestö Vastaajat N= n=308 Alue Kantakaupunki 3 3 Esikaupunki Sukupuoli Nainen Mies Ikäluokka 7 7 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 8 9 Haastattelut kiintiöitiin vastaamaan väestöä. Vastaajajakauma toteutui joka ryhmässä lähes prosentilleen tavoitellun mukaisesti. Vastaajajoukossa lievästi yliedustettuina olivat vuotiaat ja aliedustettuina vuotiaat. Lopulliset tulokset painotettiin kuitenkin vastaamaan kohderyhmää väestössä. Yhden haastattelun keskimääräinen kesto oli 6 min 59s. Haastatteluja varten otoksesta käytettiin 784 puhelinnumeroa. Haastattelusta kieltäytyi 380 vastaajaa. Toimimattomia puhelinnumeroita oli 336 kpl.

5 4 3. TULOKSET 3. Tehtyjen matkojen määrä Tutkimuksessa matkalla tarkoitettiin siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Vastaajia pyydettiin kertomaan edellisen vuorokauden aikana tekemänsä matkat aamusta kello 4.00:sta yöhön klo 3.59 asti sen kulkutavan mukaan, jolla tehtiin kilometreissä pisin matka. Mukaan otettiin vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Tutkimusajankohtana matkoja tehtiin kaiken kaikkiaan kappaletta. Keskimäärin helsinkiläiset tekivät,80 matkaa päivässä. Kantakaupungissa matkoja oli hieman enemmän henkeä kohti. Kantakaupungissa liikuttiin esikaupunkia selvästi yleisemmin kävellen. Esikaupungissa taas henkilöautoa käytettiin matkoihin kantakaupunkia selvästi useammin. Tehtyjen matkojen absoluuttinen määrä Helsingissä oli nyt pienempi kuin vuonna 04. Seuraavissa kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen kulkutavat sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä. Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä 05 3,5 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa 3,0,5,8 0,6,8 0,4,7 0,8,0,0,5,0,0,0 0,5 0,8, 0,7 Kaikki vastaajat Kantakaupunki Esikaupunki

6 5 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä 00, 0, 03, 04 ja 05 3,5 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa 3,0,5,0,5,0 0,5,8 0,8 0,9 0,9,6 0,6,0 0,7 3,0 0,7,0 0,9,9 0,6 0,9,0,8 0,6,0 0,8,8 0,4,0 0,,,7, 0,9 3,0 0,4,, 3,0 0,4,0,3,8,8 0,4 0,9,0 0,9, 0,7,5 0,8 0,9 0,5,9 0,8 0,9 0,8,8 0,8 0,9 0,9,7 0,8,0 0, Kaikki vastaajat Kantakaupunki Esikaupunki

7 6 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 05 4,0 3,5 3,0,5,0,5,0 0,5 3,6 0, 0,4 0,9 0,7,4 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa 3,4 3,0 0,5 3,0,8,6 0,5 0,8, 0,7,6, 0,9, 0,4 0, 0,4,3 0, 0,9 0,9 0,6 0,7,8,8,6,6 0, 0,,5,3 0,5 0,6 0,8,0 0,4 0,9,,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0, 0, 0, 0, 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen 7-7 v. 8-9 v v v. 65+ v. Yht. Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen

8 7 Matkaluvut (matkaa/vrk/henkilö) Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan 00, 0, 03, 04 ja 05 4,0 Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa 3,5 3,0,5,0,5,0 0,5 3,63,6 0, 3,5 3,43,4 0, 0,40, 0,5 0,5 0,4 0,6,,,,, 0,5 0,5 0,6 0,6,5,4,4,, 3, 3, 3, 3,0,9,8,9,8,8,7 0,50,4 0,8 0,5 0,4 0,5,0,8 0,7,3,3,5,5,4 0, 0, 0,7 0,9 0,60,7 0,8 0,9 0,9 0,9,0 0,9 0,4 0,7 0,4 0,4 0,5, 0,8 0,9 0,8 0,5,7,8,8,6 0,,4 0,70,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0, 0, 0, 0, 0,8 0,9 0,9 0,6 0,7,7,4,3,4 0,6,0 0,6 0,6 0,6 0,60,7 0,6 0,60,7 0,,5 0, 0, 0,,, 0,9 0,9 0,7 3,0,8,9,8,9 3,0,8,8,6,0 0,,60,5 0,5 0, 0,6 0,5 0,8 0,9 0,8 0,4 0,8 0,8,,, 0,8 0,8,, 0,8 0,8 0,8 0,4 0, 0,8 0,9 0,9 0,8 0,5,0,0, 0,8 0, v. 8-9 v v v. 65+ v. Mies Nainen

9 8 3. Tehtyjen matkojen kulkutapa Yleisin matkojen kulkutapa oli kävely (30 tehdyistä matkoista). Kävellen tehtyjen matkojen osuus on tosin laskenut viime vuodesta selvästi. Kävelyn osuus korostuu erityisesti kantakaupungissa. Seuraavaksi useimmin matkoja tehtiin henkilöautolla kuljettajana (8 ) ja bussilla (6 ). Metron käyttö on nyt yleisempää kuin vuoden 04 tutkimuksessa, osuus (9 ) on nyt samalla tasolla kuin vuosina Kävelyn lisäksi kantakaupungissa korostuu luonnollisesti raitiovaunulla kulkeminen, mikä olikin siellä kävelyn jälkeen eniten käytetty liikkumistapa. Esikaupungissa korostuu erityisesti henkilöauton käyttö kuljettajana ja bussilla kulkeminen. Matkoista tehtiin polkupyörällä 0, metrolla 9 ja raitiovaunulla 6. Muiden kulkutapojen osuudet jäivät näitä vähäisemmiksi. Raitiovaunulla tehdyt matkat, kuten liikennöintialueestakin voi päätellä, korostuvat kantakaupungissa asuvilla. Metrolla, henkilöautolla matkustajana ja junalla tehtyjen matkojen osuus on suurempi esikaupungissa asuvilla. Kantakaupungissa asuvien kävellen tehtyjen matkojen osuus on edellisvuoteen verrattuna vähentynyt merkittävästi. Vuonna 04 kävellen tehtyjenmatkojen osuus kasvoi kantakaupungissa, nyt on palattu vuoden 03 tasolle. Metromatkojen osuus kantakaupungissa on kasvanut jonkin verran. Kaikkien muiden kulkutapojen osuus on joko pysynyt samana tai kasvanut hieman. Vuorokauden aikana tehdyistä matkoista 36 :ssa käytettiin joukkoliikennettä, 30 :ssa matkoista käveltiin, 3 :ssa käytettiin henkilöautoa ja 0 :ssa pyöräiltiin. Tarkasteltaessa henkilöauton ja joukkoliikenteen osuuksia, on joukkoliikenteen osuus suurempi (6 ) kuin henkilöauton (39 ). Joukkoliikenteen käyttö korostuu erityisesti työmatkoissa ja opiskelu- ja koulumatkoissa. Seuraavissa kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen jakautuminen matkan pääasiallisen kulkutavan mukaan sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä.

10 9 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 05 päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro raitiovaunu henkilöautolla matkustajana juna taksilla muu kulkutapa *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus 39 Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 87 Esikaupunki, N= 030 7

11 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 03, 04 ja 05 KAIKKI VASTAAJAT päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro raitiovaunu henkilöautolla matkustajana juna taksilla muu kulkutapa , N= , N= , N= , N= , N= *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus

12 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 03, 04 ja 05 KANTAKAUPUNKI päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* raitiovaunu bussi** henkilöautolla kuljettajana polkupyörä metro henkilöautolla matkustajana 3 juna 3 taksilla muu kulkutapa , N= , N= , N= , N= , N= *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus

13 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 03, 04 ja 05 ESIKAUPUNKI päivän aikana tehdyistä matkoista kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** metro polkupyörä juna henkilöautolla matkustajana raitiovaunu taksilla muu kulkutapa , N= , N= , N= , N= , N= *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus

14 3 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 05 Päivän aikana tehdyt matkat kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro raitiovaunu juna henkilöautolla matkustajana Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 87 Esikaupunki, N= taksilla muu kulkutapa *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus matkaa

15 4 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 03, 04 ja 05 KAIKKI VASTAAJAT - Päivän aikana tehdyt matkat kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro raitiovaunu juna henkilöautolla matkustajana taksilla muu kulkutapa , N= , N= , N= , N= , N= *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus

16 5 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 03, 04 ja 05 KANTAKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat kävely* raitiovaunu bussi** henkilöautolla kuljettajana polkupyörä metro henkilöautolla matkustajana juna taksilla muu kulkutapa , N= , N= , N= , N= , N= *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus

17 6 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 03, 04 ja 05 ESIKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat kävely* henkilöautolla kuljettajana bussi** polkupyörä metro juna henkilöautolla matkustajana raitiovaunu taksilla muu kulkutapa , N= , N= , N= , N= , N= *) myös juoksu, potkukelkka, pyörätuoli, rollaattori, rullaluistimet, rullasukset **) myös palvelulinja, koulukuljetus

18 7 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 05 päivän aikana tehdyistä matkoista, N= Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto 3 30 Muu kulkutapa

19 8 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 05 päivän aikana tehdyistä työmatkoista, N= Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa

20 9 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 05 päivän aikana tehdyistä opiskelu-/koulumatkoista, N= Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne 9 7 Henkilöauto Muu kulkutapa

21 0 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 03, 04 ja 05 päivän aikana tehdyistä matkoista Kävely Polkupyörä Joukkoliikenne Henkilöauto Muu kulkutapa Kaikki matkat 05, N= , N= , N= , N= , N= Työmatkat 05, N= , N= , N= , N= , N= Opiskelu- ja koulumatkat 05, N= , N= , N= , N= , N=

22 Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 00, 0, 03, 04 ja 05 joukkoliikenteellä ja henkilöautolla päivän aikana tehdyistä matkoista Joukkoliikenne Henkilöauto Kaikki matkat 05, N= , N= , N= , N= , N= Työmatkat 05, N= , N= , N= , N= , N= Opiskelu- ja koulumatkat 05, N= , N= , N= , N= , N=

23 3.3 Tehtyjen matkojen tarkoitus Reilu kolmannes (37 ) kaikista matkoista oli työ-, koulu- tai opiskelumatkoja. Tarkemmin eriteltynä 4 oli työmatkoja ja 3 koulu- tai opiskelumatkoja. Kolmanneksessa (33 ) oli kyse vapaa-ajanmatkoista. Työ-. ja opiskelumatkojen osuus on nyt hieman kasvanut viime vuodesta, ja se on nyt samalla tasolla kuin vuosina Vapaa-ajan matkojen osuus tehdyistä matkoista on laskenut, sillä vuonna 04 suurin osuus matkoista oli vapaa-ajan matkoja. Muita mainittavia muutoksia matkojen tarkoituksessa ei ole tapahtunut edellisvuoteen verrattuna. Vastaajan ikä selittää tietenkin merkittävästi sitä, millaisia matkoja tehdään. Nuorten (7-7- vuotiaat) matkoista yli puolet (53 ) on koulu- ja opiskelumatkoja ja 40 vapaa-ajan matkoja. Yli 65-vuotiaiden matkat ovat useimmin joko vapaa-ajan matkoja (44 ) tai ostosmatkoja (30 ). Nuorilla aikuisilla (8 9-vuotiaat) vapaa-ajan matkat (3 ) ovat hieman työmatkoja (5 ) yleisempiä vuotiailla suurin osuus matkoista on työmatkoja (35 kummallakin). Seuraavien sivujen kuvioissa on esitetty helsinkiläisten matkojen pääasialliset tarkoitukset sekä prosenttiosuuksina että matkojen lukumäärinä.

24 3 Tehtyjen matkojen tarkoitus 05 päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 87 Esikaupunki, N= *) yleensä kodin ja työpaikan välinen

25 4 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 03, 04 ja 05 KAIKKI VASTAAJAT - päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= , N=

26 5 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 03, 04 ja 05 KANTAKAUPUNKI - päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen , N= , N= , N= , N= , N= *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka

27 6 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 03, 04 ja 05 ESIKAUPUNKI - päivän aikana tehdyistä matkoista Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= , N=

28 7 Tehtyjen matkojen tarkoitus 05 Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 87 Esikaupunki, N= *) yleensä kodin ja työpaikan välinen matkaa

29 8 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 03, 04 ja 05 KAIKKI VASTAAJAT - Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= , N= matkaa

30 9 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 03, 04 ja 05 KANTAKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= , N= matkaa

31 30 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 03, 04 ja 05 ESIKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Työmatka* / koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= , N= matkaa

32 3 Tehtyjen matkojen tarkoitus 05 päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 87 Esikaupunki, N= *) yleensä kodin ja työpaikan välinen

33 3 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 03, 04 ja 05 KAIKKI VASTAAJAT - päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= , N=

34 33 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 03, 04 ja 05 KANTAKAUPUNKI - päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen , N= , N= , N= , N= , N= *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka

35 34 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 03, 04 ja 05 ESIKAUPUNKI - päivän aikana tehdyistä matkoista Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= , N=

36 35 Tehtyjen matkojen tarkoitus 05 Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen Muu matka Kaikki, N= Kantakaupunki, N=5 87 Esikaupunki, N= *) yleensä kodin ja työpaikan välinen matkaa

37 36 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 03, 04 ja 05 KAIKKI VASTAAJAT - Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= , N= matkaa

38 37 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 03, 04 ja 05 KANTAKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= , N= matkaa

39 38 Tehtyjen matkojen tarkoitus 00, 0, 03, 04 ja 05 ESIKAUPUNKI - Päivän aikana tehdyt matkat Vapaa-ajan matka (liikunta, harrastus, kulttuuri, vierailut) Työmatka* Ostosmatka (päivittäistavarat ja muut) Koulu/opiskelumatka, tai lapsen oma matka päivähoitopaikkaan Asiointimatka (lääkäri, pankki, lounas yms.) Työasiamatka (työhön liittyvä asiointimatka, lounasmatka) Toisen henkilö kyyditseminen *) yleensä kodin ja työpaikan välinen Muu matka , N= , N= , N= , N= , N= matkaa

40 HSL:n matkakortin käyttäminen Kaikista vastaajista 89 :lla on käytössään HSL:n matkakortti. Naisilla ja 8-9-vuotialla matkakortti on kaikista yleisin vuotiailla matkakortti on jonkin verran harvinaisempi (86 :lla), samoin yli 65-vuotiailla (87 :lla matkakortti). Kantakaupungissa asuvat omistavat matkakortin hieman useammin kuin esikaupungissa asuvat. Matkakortin omistajienmäärä on lisääntynyt tasaisesti vuoteen 04 asti, nyt osuus oli täysin sama kuin viime vuonna. Yli puolet (55 ) matkakortin käyttäjistä käyttää korttia lataamalla siihen arvoa. Helsingin sisäisenä kausilippuna matkakorttia käyttää kaksi viidestä (4 ). Osuuksissa ei ole mainittavaa muutosta viime vuodesta. Kantakaupungissa ja esikaupungissa asuvien välillä ei ole merkittävää eroa sen suhteen, käytetäänkö matkakorttia kausilippuna vai lataamalla siihen arvoa. Kausilippukäyttö on yleisintä 8-9-vuotiaiden keskuudessa ja harvinaisinta yli 65-vuotiaiden keskuudessa.

41 40 Onko teillä HSL:n matkakortti 00, 0, 03, 04 ja 05 vastaajista Kyllä Ei Kaikki vastaajat 05, n=308 04, n=300 03, n=3054 0, n=00 00, n=08 Kantakaupunki 05, n=984 04, n=967 03, n=995 0, n=36 00, n=34 Esikaupunki 05, n=044 04, n=035 03, n=059 0, n=685 00, n=

42 4 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 05 vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna Kaikki, n=695 Kantakaupunki, n=897 Esikaupunki, n=

43 4 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 00, 0, 03, 04 ja 05 KAIKKI VASTAAJAT - vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna , n=695 04, n=660 03, n=660 0, n=838 00, n=

44 43 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 00, 0, 03, 04 ja 05 KANTAKAUPUNKI - vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna , n=897 04, n=884 03, n=889 0, n=73 00, n=

45 44 Käytättekö matkakorttianne pääsääntöisesti? 00, 0, 03, 04 ja 05 ESIKAUPUNKI - vastaajista, joilla on matkakortti Lataamalla siihen arvoa, eli maksamalla jokaisen matkan erikseen Helsingin sisäisenä kausilippuna Jonain muuna kausilippuna Koululaislippuna Jonain muuna, esimerkiksi vapaalippuna , n=798 04, n=776 03, n=77 0, n=565 00, n=

46 Liikkuminen ammatissa henkilöautolla Kahdeksantoista vuotta täyttäneistä vastaajista kolme prosenttia oli liikkunut tutkimusajankohtana ammatissaan henkilöautolla kuljettaen henkilöitä tai tavaroita. Se on prosenttiyksikön vähemmän kuin vuonna 04. Esikaupungissa asuvista on kantakaupungissa asuvia hieman suurempi osuus liikkunut autolla ammattiasioissa. Liikuitteko eilen (tutkimuspäivänä) ammatissanne henkilöautolla kuljettaen henkilöiltä tai tavaroita 00, 0, 03, 04 ja 05 yli 8-vuotiaista vastaajista Kyllä Ei Kaikki vastaajat 05, n=73 04, n=708 03, n=844 0, n=903 00, n=93 Kantakaupunki 05, n=94 04, n=93 03, n=955 0, n=98 00, n=306 Esikaupunki 05, n=807 04, n=795 03, n=889 0, n=605 00, n=

47 Talouden käytössä olevat henkilöautot Vastaajista 6 :lla oli taloudessaan käytössä vähintään yksi henkilöauto. Autottomien osuus on samaa tasoa kuin edellisvuonna. Kantakaupungissa autottomia on huomattavasti enemmän, hieman yli puolet (53 ) siellä asuvista. Puolella helsinkiläistalouksista on yksi auto. Kaksi autoa on :lla ja kolme autoa tai enemmän kahdella prosentilla talouksista. Autoista työsuhdeautoja on seitsemän prosenttia. Valtaosalla (85 ) on käytössään vakinainen pysäköintipaikka kotona, mutta vain neljäsosalla työpaikalla. Kantakaupungissa vakinaisten pysäköintipaikkojen osuudet ovat luonnollisesti pienemmät kuin esikaupungissa. Vastaajista (täysi-ikäiset, joiden taloudessa on auto/autoja käytössä) käyttää autoa päivittäin kolmannes ja runsas kolmannes muutaman kerran viikossa. Joka kymmenes käyttää autoa kerran viikossa. Tätä harvemmin autoa käyttäviä on 4 prosenttia. Noin joka kymmenes niistä täysikäisistä, joiden taloudessa on auto, ei käytä autoa koskaan itse. Esikaupungeissa asuvat käyttävät autoa aktiivisemmin kuin kantakaupungissa asuvat. Kuinka monta henkilöautoa taloudellanne on vakituisessa käytössä? 00, 0, 03, 04 ja 05 vastaajista Kaikki vastaajat 05, n=308 04, n=300 03, n=3054 0, n=00 00, n=08 Kantakaupunki 05, n=984 04, n=967 03, n= , n=36 00, n=34 Esikaupunki 05, n=044 04, n=035 03, n=059 0, n=685 00, n= Ei yhtään / ei vastausta

48 47 Kuinka monta näistä on työsuhdeautoja? 00, 0, 03, 04 ja 05 vastaajista, joiden taloudessa auto/autoja käytössä 3+ Ei yhtään / ei vastausta Kaikki vastaajat 05, n=848 04, n=86 03, n=907 0, n=66 00, n=679 Kantakaupunki 05, n=460 04, n=46 03, n=469 0, n=46 00, n=64 Esikaupunki 05, n=388 04, n=399 03, n=438 0, n=470 00, n=

49 48 Onko teillä vakinainen pysäköintipaikka? 05 vastaajista, joiden taloudessa auto/autoja käytössä 85 Kaikki vastaajat, n=848 5 Kantakaupunki, n= Kotona Työpaikalla Esikaupunki, n=

50 49 Käytättekö itse taloutenne käytössä olevaa autoa? 00, 0, 03, 04 ja 05 yli 8-vuotiaista vastaajista, joiden taloudella auto/autoja käytössä Kaikki vastaajat 05, n=598 04, n=6 03, n=666 0, n=553 00, n=556 Kantakaupunki 05, n=45 04, n=43 03, n=46 0, n=35 00, n=44 Esikaupunki 05, n=83 04, n=98 03, n=40 0, n=398 00, n=4 Päivittäin Muutaman kerran viikossa Kerran viikossa Kerran, pari kuukaudessa Harvemmin Ei koskaan

51 Joukkoliikenteen käyttäminen Lähes kaikki vastaajat käyttävät joukkoliikennettä ainakin joskus. Päivittäin joukkoliikennettä käyttää 36 ja muutaman kerran viikossa 8 prosenttia vastaajista. Kerran viikossa joukkoliikennettä käyttäviä on, kerran-pari kuukaudessa käyttäviä on 6 ja sitä harvemmin käyttäviä on 8. Vain kaksi prosenttia vastaajista ei käytä joukkoliikennettä lainkaan. Joukkoliikenteen käytössä ei ole tapahtunut juuri mitään muutosta viime vuodesta. Joukkoliikennettä käyttävät selvästi aktiivisimmin 8 9-vuotiaat ja siten opiskelijat/koululaiset. Muita aktiivisempia käyttäjiä ovat myös naiset ja kantakaupungissa asuvat. Joukkoliikenteen käyttäminen on vähäisempää talouksissa, joissa on käytössä auto. Käytättekö itse joukkoliikennettä (bussi, juna, metro, raitiovaunu)? 00, 0, 03, 04 ja 05 vastaajista Kaikki vastaajat 05, n=308 04, n=300 03, n=3054 0, n=00 00, n=08 Kantakaupunki 05, n=984 04, n=967 03, n=995 0, n=36 00, n=34 Esikaupunki 05, n=044 04, n=035 03, n=059 0, n=685 00, n=704 Päivittäin Muutaman kerran viikossa Kerran viikossa Kerran, pari kuukaudessa Harvemmin Ei koskaan

52 5 3.8 Polkupyörän käyttäminen Kolmella neljästä helsinkiläisestä on käytössään polkupyörä vähintään silloin tällöin ja kahdella kolmesta aina tai melkein aina. Kuten aikaisempinakin vuosina neljäsosalla ei ole käytössä lainkaan polkupyörää. Esikaupungissa asuvilla on käytössään pyörä useammin kuin kantakaupungissa asuvilla. Yleisimmin talouksista löytyy kaksi tai useampia aikuisten pyöriä ja lasten pyöriä. Potkupyörien ja muiden pyörien osuudet ovat vähäisiä. Onko teillä käytettävissänne polkupyörä? 00, 0, 03, 04 ja 05 vastaajista Aina tai melkein aina Silloin tällöin Ei Kaikki vastaajat 05, n=308 04, n=300 03, n=3054 0, n=00 00, n=08 Kantakaupunki 05, n=984 04, n=967 03, n=995 0, n=36 00, n=34 Esikaupunki 05, n=044 04, n=035 03, n=059 0, n=685 00, n=

53 5 Mitä polkupyöriä taloudessa on? 05 vastaajista Kaikki vastaajat, n=308 Aikuisten Lasten Potkupyörä eli kickbike Jokin muu polkupyörä Kantakaupunki, n=984 Aikuisten Lasten Potkupyörä eli kickbike Jokin muu polkupyörä Esikaupunki, n=044 Aikuisten Lasten Potkupyörä eli kickbike Jokin muu polkupyörä 3+ Ei yhtään / ei vastausta Keskiarvo,7 0,4 3 4,48 0,6 4,83 0,

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto

OTANTATUTKIMUS OY HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMUKSET Marraskuu Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Liikennesuunnitteluosasto Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan tilaajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n lupaa ja nimen mainitsemista. HELSINKILÄISTEN

Lisätiedot

Helsinkiläisten liikkumistottumukset

Helsinkiläisten liikkumistottumukset Helsinkiläisten liikkumistottumukset 206 www.hel.fi/ksv Sisällys. JOHDANTO. Tutkimuksen tarkoitus.2 Tutkimuksen kohderyhmä, haastattelumäärät ja otoksen muodostus.3 Aineiston keruu.4 Tulosten luotettavuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 04 Taloustutkimus Oy Marraskuu 04 Tuomo Turja 8..04 Markus Mervola SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNEOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2010 Taloustutkimus Oy Marraskuu 2010 Tuomo Turja 29.11.2010 Lotta Engdahl 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 RAPORTIN NIMI 2 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 RAPORTIN NIMI 3 Julkaisija

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 2 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18 3 Julkaisija Helsingin kaupunki / Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU LIITE 1 TYÖOHJELMA 5.5.2015/THe HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU TUTKIMUKSEN TAUSTAA Helsingin liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Sitä

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista?

Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? Arjen matkapäätökset - Mitä liikennetutkimukset kertovat matkoihin liittyvistä valinnoista? LIVE-tilaisuus 20.5.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus Jyväskylän seudun Jyväskylän seudun A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TAUSTATIEDOT Sukupuoli mies nainen Syntymävuosi: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia puhelinhaastattelu internet-tutkimus

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI oppii Euroopasta PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI 2009-12 Tausta: valtuuston strategiaohjelma Liikennejärjestelmää

Lisätiedot

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä 13.6.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne 1

Lisätiedot

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto Liikkumistarpeet kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Hanna Kalenoja Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 1 Liikkumistarpeet yksilön näkökulmasta

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN 10.11.2010 Hyvinkääläiset tekevät syysarkena keskimäärin 3,4. Matkat

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Rekisteritietojen poiminnasta vastaa: Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki Puhelin: 09 229 161

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Rekisteritietojen poiminnasta vastaa: Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki Puhelin: 09 229 161 TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 21.08.2012 Huom! Lomake on muokattu erityisesti tieteellistä tutkimusta varten ja se on laajuudeltaan informatiivisempi

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017 kaikki vastaajat, N= 7 940 Tarja Jääskeläinen Tutkimusmetodologia Tutkimus toteutettiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille

Lisätiedot

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta.

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 (3. 19.9.2012) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden kuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Virpi Ansio 16.9.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Kevennetty liikkumiskysely mikä se on ja millaisia tuloksia se antaa? - Esimerkkejä Kajaanissa

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2016 (4.4.-3.5.2016) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista

Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista Liikennetutkimustieto seurannan apuna esimerkkejä valtakunnallisesta ja alueellisista liikennetutkimuksista Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu (färdtjänst)

Kuljetuspalvelu (färdtjänst) Kuljetuspalvelu (färdtjänst) 2016-03-24 Erityinen joukkoliikenteen muoto Voimassa 1.10.2015 alkaen TEKNISKA KONTORET 2 (6) Färdtjänst Sisältö Tervetuloa matkustajaksi 2 Matkustustavat 3 Päätöksesi saattaa

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET

HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET HENKILÖLIIKENNETUTKIMUS 2004 2005 PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET Asutteko... LUETTELE omakotitalossa 52 1 maatalossa 2 paritalossa 3 rivitalossa 4 kerrostalossa 5 asuntolassa/laitoksessa 6 muu asumismuoto

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Tampereen kaupunkiseudun ja Liikennetutkimuksen tarve ja käyttökohteet alueellisen liikenteen kysynnän perustietoaineisto merkitys kasvanut kaupunkiseutujenjaniidenja niiden kehysalueiden kasvun myötä

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Raportti Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Taloustutkimus Oy

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 1 (6) VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN Perusturvatoimi Vammaispalvelu Kalevankatu 4 08100 Lohja saapunut: 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleistietoa liikennetutkimuksesta Toteutettiin syksyllä 2012 Tietoa liikennesuunnittelun tueksi

Lisätiedot

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja.6.06 SISÄLLYS Yhteenveto tuloksista Tulokset 6 Vastaajien taustatiedot 9 Toteutus

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO

ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO ASUKASKYSELYN TULOKSET -MUISTIO 1 TAUSTAA JA VASTAAJAMÄÄRÄ Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen liittyvä asukaskysely järjestettiin 11.4. 22.5.2011 välisenä aikana. Kyselyyn oli mahdollista

Lisätiedot

YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT. Huhtikuu 2017 ( )

YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT. Huhtikuu 2017 ( ) YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT Huhtikuu 2017 (10.4.-9.5.2017) 1 11.5.2017 Tutkimuksen toteutus: Tilaaja Toteuttaja YLE Uutiset Taloustutkimus Oy Tiedonkeruun ajankohta 10.4.-9.5.2017 Kohde Tiedonkeruumenetelmä

Lisätiedot

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Autopaikattoman ja vähäautoisen korttelin kokemuksia

Autopaikattoman ja vähäautoisen korttelin kokemuksia Laatu on hyvä työ Autopaikattoman ja vähäautoisen korttelin kokemuksia Asunto Oy:t Helsingin Marco Polo ja Tyynimeri KuvaTiia Ettala Asunto Oy Helsingin Studio ja Heka Vallila Antareksenkatu 3 City-talo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012 HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 212 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto Muistio 16.11 212 / Tuija Hellman 1 1. Johdanto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista?

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Ajokortin haltijaryhmät ja niiden kehitys vuosina 2008-2040 Ajoneuvohallintokeskus 10.12.2009 Tampereen teknillinen yliopisto erikoistutkija Hanna Kalenoja, tutkimusapulainen

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

Jalankulun reunavyöhyke

Jalankulun reunavyöhyke LiikkumistottumuksetToimintojen sijoittuminen Alakeskukset Joukkoliikennevyöhyke Vyöhykeanalyysi Jalankulkuvyöhyke Matkatuotokset Jalankulun reunavyöhyke Työssäkäyntialu Liikkumisprofiilit Autovyöhyke

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, Maalis-huhtikuu 2017 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, Maalis-huhtikuu 2017 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, Maalis-huhtikuu 2017 (29.3.-4.4.2017) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden kuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy

Lisätiedot

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI LOHJA Perusturvakeskus Vammaispalvelu Kalevankatu 4, 08100 Lohja 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (7) Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Puhelin

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Kotiliesi.fi ja Kotiliesi-lehti

Kävijäprofiili 2012. Kotiliesi.fi ja Kotiliesi-lehti Kävijäprofiili 01 Mediaprofiilit Kotiliesi TNS Atlas heinä joulukuu 0 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 0. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista

Lisätiedot