Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010"

Transkriptio

1 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Helsingissä siirtyi eläkkeelle vuoden 2010 aikana henkeä. Eläkkeelle siirtyi 17 prosenttia enemmän helsinkiläisiä kuin vuonna Yleisimmin eläkkeelle siirryttiin iän vuoksi, uusista eläkkeensaajista 68 prosenttia siirtyi vanhuuseläkkeelle. Vanhuuseläkkeelle siirtyneistä 48 prosenttia oli 63-vuotiaita. 30 prosenttia eläkkeelle siirtyneistä aloitti työkyvyttömyyseläkkeellä. Helsingin kaupungin aineistopankki / Mika Lappalainen Yleisimmin työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi. Näiden osuus uusista työkyvyttömyyseläkkeensaajista oli 43 prosenttia. 21 prosenttia uusista työkyvyttömyyseläkkeensaajista siirtyi eläkkeelle tuki- ja liikuntaelinten sairauksien johdosta. Tilastoja ISSN X (verkossa) Elise Haapamäki Puh. (09) h t t p : / / w w w. h e l. f i / t i e t o k e s k u s

2 Kaikki eläkkeelle siirtyneet Helsingissä siirtyi eläkkeelle vuoden 2010 aikana yhteensä henkeä. Yleisimmin siirryttiin vanhuuseläkkeelle. Uusista eläkkeensaajista 68 prosenttia eli henkeä aloitti vuoden 2010 aikana vanhuuseläkkeen. Työkyvyttömyyden vuoksi eläkkeelle siirtyi henkeä eli 35 prosenttia kaikista siirtyneistä. Työttömyyseläkkeen aloitti 233 henkeä eli 3 prosenttia eläkkeelle siirtyneistä. Lisäksi vuoden 2010 aikana 989 helsinkiläistä siirtyi osa-aikaeläkkeelle. Kaikkien eläkkeelle siirtyneiden määrä on lisääntynyt Helsingissä viiden vuoden aikana 17 prosenttia, ja lisäys johtuu vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrän kasvusta. Iän perusteella eläkkeelle siirtyneiden osuus on kasvanut tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Vanhuuseläkkeelle siirtyi vuoden 2010 aikana neljä prosenttia enemmän helsinkiläisiä kuin vuotta aikaisemmin. Viidessä vuodessa, vuodesta 2006 vuoteen 2010, vanhuuseläkkeelle siirtyneiden osuus on kasvanut hengellä eli 60 prosentilla. Eläkkeelle siirtyi kuitenkin vuoden 2010 aikana neljä prosenttia vähemmän helsinkiläisiä kuin vuotta aikaisemmin. Tämä johtui pääasiassa työttömyyseläkkeen asteittaisesta lakkauttamisesta, työttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski vuodessa 68 prosenttia. Myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin Helsingissä hieman harvemmin kuin vuotta aikaisemmin. Työkyvyttömyyden vuoksi siirtyi eläkkeelle yksi prosentti vähemmän helsinkiläisiä kuin vuotta aikaisemmin. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä onkin laskenut hitaasti jo useamman vuoden. Eroa viiden vuoden takaiseen on kahdeksan prosenttia ja ero vuoteen 2007, jolloin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kääntyi laskuun, on kymmenen prosenttia. Osa-aikaeläkkeelle siirtyi vuonna prosenttia enemmän helsinkiläisiä kuin vuotta aikaisemmin ja viidessä vuodessa osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden määrä on kasva- Kuva 1. Eläkkeelle siirtyneet Helsingissä eläkelajeittain , suluissa vuosien 2006 ja 2010 prosentuaalinen muutos Taulukko 1. Pääkaupunkiseudulla ja Suomessa asuvat eläkkeelle siirtyneet 2010 Lukumäärä Kaikki eläkelajit (ei sis. osa-aikaeläkkeitä) Helsinki Espoo Vantaa Suomessa asuvat Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Eläkelaji, % eläkkeelle siirtyneistä Vanhuuseläke 67,5 72,0 67,5 59,8 Työkyvyttömyyseläke 29,9 24,6 28,8 35, Kaikki (17 %) Vanhuuseläke (60 %) Työkyvyttömyyseläke ( 8 %) Työttömyyseläke ( 72 %) Osa aikaeläke (37 %) 2

3 Taulukko 2. Helsingissä asuvat eläkkeelle siirtyneet, omaa eläkettä saavat ja väestö Lukumäärä Muutos % Eläkkeelle siirtyneet Kaikki eläkelajit Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke (ei sis. kaikki-lukuihin) Eläkkeelle siirtyneet ikäryhmittäin vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Omaa eläkettä saavat (pl. Osa-aikaeläke) vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Väestö vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Taulukon eri eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä. Kaikki eläkelajit -luvuissa henkilö esiintyy vain kerran., Helsingin kaupungin tietokeskus ja Tilastokeskus nut 37 prosenttia. Helsingissä, kuten myös Espoossa ja Vantaalla, eläkkeelle siirryttiin hieman useammin iän vuoksi kuin koko maassa. Helsingissä ja Vantaalla uusista eläkkeensaajista 68 prosenttia ja Espoossa 72 prosenttia siirtyi vanhuuseläkkeelle, kun taas kaikista Suomessa asuvista eläkkeelle siirtyneistä 60 prosenttia aloitti vanhuuseläkkeen. Koko maassa uusista eläkkeensaajista hieman useampi siirtyi eläkkeelle työkyvyttömyyden vuoksi kuin pääkaupunkiseudulla. Suomessa asuvista eläkkeelle siirtyneistä 35 prosenttia siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle. Helsingissä eläkkeelle siirtyneistä 30 prosenttia siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle. Vantaalla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 29 prosenttia ja Espoossa 25 prosenttia kaikista eläkkeelle siirtyneistä. Eläkkeelle siirtyneiden suhteuttamisessa väestöön täytyy huomioida myös jo eläkkeellä olevien osuus. Helsingissä vuonna 2010 kokoaikaista omaa eläkettä sai henkeä eli 23 prosenttia kaikista 16 vuotta täyttäneistä oli eläkkeellä. Näistä 6 prosenttia oli siirtynyt eläkkeelle vuoden 2010 aikana. Koko väestöön suhteutettuna Helsingissä asuvista 16 vuotta täyttäneistä 1,4 prosenttia siirtyi eläkkeelle vuoden 2010 aikana. Kaikista Suomessa asuvista 16 vuotta täyttäneistä eläkkeellä oli 30 prosenttia vastaavanikäisestä väestöstä ja heistä 5 prosenttia oli siirtynyt eläkkeelle vuoden 2010 aikana. Koko maassa vastaavanikäisestä väestöstä eläkkeelle siirtyi vuoden 2010 aikana 1,6 prosenttia väestöstä. Kaikista vuoden 2010 aikana eläkkeelle siirtyneistä helsinkiläisistä 80 prosenttia oli vuotiaita. Heitä tarkasteltiin myös suhteuttamalla eläkkeelle siirtyneet ei-eläkkeellä olevaan väestöön. 1 1 Tarkempi ei-eläkkeellä olevan väestön määrittely laatuselosteessa. 3

4 Kaikista vuotiaista ei-eläkkeellä olevista yhdeksän prosenttia siirtyi eläkkeelle vuoden aikana vuotiaista kaksi prosenttia ja vuotiaista 19 prosenttia siirtyi eläkkeelle vuoden aikana. Miesten ja naisten väliset erot eläkkeelle siirtyneissä olivat hyvin pieniä. Kuten olettaa saattaakin, eläkkeelle vuoden aikana siirtyneiden osuus ei-eläkkeellä olevista kasvoi tasaisesti vanhempiin ikäryhmiin siirryttäessä. Vuonna vuotiaista ei-eläkkeellä olevista yksi prosentti siirtyi vuoden aikana eläkkeelle ja siirtyneiden osuus kasvoi hieman aina vanhempaan kohorttiin siirtyessä, niin että 62-vuotiaista helsinkiläisistä eläkkeelle siirtyi vuoden 2010 aikana yhdeksän prosenttia. 63-vuotiasta ei-eläkkeellä olevista eläkkeelle siirtyi vuoden aikana 39 prosenttia. Tämä oli kuitenkin enemmän kuin vuotta vanhemmilla, joista eläkkeelle siirtyi vuoden aikana 38 prosenttia. 65-vuotiaista ei-eläkkeellä olevista eläkkeelle siirtyi vuoden aikana 55 prosenttia. Taulukko 3. Eläkkeelle siirtyneet vuotiaat, % -osuutena edellisen vuoden ei-eläkkeellä olevasta väestöstä Kaikki vuotiaat 7,8 8,3 9,3 8, vuotiaat 1,9 1,9 1,7 1, vuotiaat 17,7 18,1 20,1 18,8 Miehet vuotiaat 7,9 8,3 9,4 8, vuotiaat 2,0 2,1 1,9 1, vuotiaat 17,8 17,9 20,3 18,4 Naiset vuotiaat 7,8 8,3 9,1 8, vuotiaat 1,8 1,8 1,5 1, vuotiaat 17,7 18,2 19,8 19,2 Lähde: Eläketurvakeskus ja Kela Verrattuna neljän vuoden takaiseen, eläkkeelle siirtyneiden osuudessa ei ollut suuria eroja vuotiaiden osalta. Suurin vuosien välinen ero koski 60-vuotiaita eläkkeelle siirtyneitä. Vuonna 2007 vuoden aikana eläkkeelle siirtyi 13 prosenttia ei-eläkkeellä olevista 60-vuotiaista helsinkiläisistä ja vuonna 2010 samanikäisistä eläkkeelle siirtyi vain 4,5 prosenttia. Tämä johtuu työttömyyseläkkeen määrityksistä. Työttömyyseläkkeelle voivat siirtyä ennen vuotta 1950 syntyneet pitkäaikaistyöttömät, eli vuoden 2010 lopussa 60-vuotiaat rajautuvat juuri etuuden ulkopuolelle. 61- ja 62-vuotaat ei-eläkkeellä olevat siirtyivät eläkkeelle hieman useammin vuonna 2007 kuin vuonna 2010 kun taas sitä vanhemmissa ikäryhmissä ei-eläkkeellä olevat siirtyivät eläkkeelle useammin vuonna 2010 kuin vuonna Suomessa asuvista eläkkeelle siirtyi vuoden 2010 aikana hieman useampi ei-eläkkeellä oleva kuin Helsingissä. Eroa Helsinkiin oli erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä. 63-vuotiaista Suomessa asuvista ei-eläkkeellä olevista 46 prosenttia ja 64-vuotiaista 44 prosenttia jäi eläkkeelle vuoden 2010 aikana. Kuva 2. Eläkkeelle siirtyneet iän mukaan % -osuutena ei-eläkkeellä olevasta väestöstä Helsingissä ja koko maassa 60,0 50,0 40,0 % 30,0 20,0 10,0 0,0 Helsinki 2007 Helsinki 2010 Koko maa Ikä 4

5 65-vuotiaista suomalaisista eläkkeelle siirtyi 60,5 prosenttia, mikä oli kuusi prosenttiyksikköä enemmän kuin saman ikäisistä helsinkiläisistä. Vanhuuseläkkeelle siirtyneet Vanhuuseläkkeelle siirtymisikä vaihtelee mm. eläkejärjestelmästä riippuen. Työeläkejärjestelmästä voi siirtyä eläkkeelle vuotiaana, tosin julkisella sektorilla eläkkeelle voi siirtyä aiemmin sovitun mukaisesti ns. henkilökohtaisessa tai ammatillisessa eläkeiässä ja merimieseläkelain mukaan ns. ansaitussa eläkeiässä. Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Pitkäaikaistyöttömät voivat tietyin edellytyksin siirtyä eläkkeelle jo 62-vuotiaana. Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 62-vuotiaana, tosin myös tässä julkisella sektorilla ja merimieseläkelaissa on siirtymisiässä tiettyjä lievennyksiä. Vanhuuseläkkeelle siirtymistä voi myös lykätä yli 68 vuoden iän täyttämisen, jolloin eläkkeeseen lasketaan ns. lykkäyskorotus. Kansaneläkkeen lykkäyskorotuksen ikäraja on 65 vuotta. (Eläketurvakeskus 2011). Esimerkiksi Helsingin kaupungin työtekijät siirtyivät vanhuuseläkkeelle (ei sis. varhennettua vanhuuseläkettä) vuonna 2010 keskimäärin 64-vuotiaina, kasvua viiden vuoden takaiseen oli 1,4 vuotta, kun vuonna 2006 vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 62,6-vuotiaina. (Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 2010). Vanhuuseläkkeelle siirtyi Helsingissä vuoden 2010 aikana henkeä, joista 43 prosenttia oli miehiä ja 57 prosenttia naisia. Eläkkeelle siirtyneistä 16 henkeä oli alle 55-vuotiaita, lisäksi 15 henkeä oli eläkkeelle siirtyessään täyttänyt 69 vuotta. Yleisimmin vanhuuseläkkeelle siirryttiin 63-vuotiaana. Vuonna 2010 vanhuuseläkkeelle siirtyneistä helsinkiläisistä miehistä hieman yli puolet, 51 prosenttia, oli 63-vuotiaita. Naisista 63-vuotiaita oli 47 prosenttia. Kaiken kaikkiaan eläkkeelle siirtyneistä 48 prosenttia oli 63-vuotiaita. Vuonna 2010 vanhuuseläkkeelle siirtyneistä 1,6 prosenttia oli alle 60-vuotiaita. Vuonna 2006 vastaavaikäisiä oli 4 prosenttia uusista vanhuuseläkeläisistä. Eläkkeelle vuonna 2010 siirtyneistä 14 prosenttia oli vuotiaita. Viisi vuotta aiemmin ikäluokan osuus vanhuuseläkkeelle siirtyneistä oli 24 prosenttia. Sekä vuonna 2010 että 2006 vanhuuseläkkeelle siirtyneet olivat yleisimmin Kuva 3. Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 55 vuotta täyttäneet iän mukaan Helsingissä vuosina 2006 ja Taulukko 4. Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 2006 ja 2010 Helsingissä ikäryhmittäin Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Vanhuuseläkkeelle siirtyneistä % Alle 60-vuotiaita 4,0 4,3 3,8 1,6 2,4 1, vuotiaita 24,1 21,6 26,1 13, ,7 63-vuotiaita 38,6 42,1 36,0 48,4 50,7 46, vuotiaita 31,1 29,9 32,1 30,3 27,9 32,2 66 vuotta täyttäneitä 2,1 2,2 2,1 6,2 7,0 5,5 Yhteensä Ikä 5

6 63-vuotiaita. Vuonna vuotiaana eläkkeelle siirtyi 48 prosenttia ja vuonna prosenttia kaikista vuoden aikana eläkkeelle siirtyneistä. 30 prosenttia vuonna 2010 vanhuuseläkkeelle siirtyvistä siirtyi eläkkeelle vuotiaana, vuonna 2006 ikäryhmän osuus eläkkeelle siirtyneistä oli lähes sama, 31 prosenttia. 66 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia eläkkeelle siirtyneistä oli vuonna 2006 kaksi prosenttia kun viisi vuotta myöhemmin heidän osuutensa oli jo kuusi prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Työkyvyttömyyseläkettä voidaan myöntää henkilölle, jolla on työkykyä alentava sairaus, jonka voidaan arvioida kestävän vähintään vuoden. Työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkkeelle on mahdollista siirtyä vuotiaana ja kansaneläkejärjestelmästä vuotiaana. (Eläketurvakeskus 2011). Helsingissä työkyvyttömyyden vuoksi eläkkeelle siirtyi vuoden 2010 aikana henkeä. Näistä 49 prosenttia oli miehiä ja 51 prosenttia naisia. 40 prosenttia vuoden 2010 aikana työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä helsinkiläisistä oli alle 50-vuotiaita. Yleisimmin työkyvyttömyyseläkkeelle vuoden 2010 aikana siirtyneet olivat kuitenkin vähintään viisikymppisiä, siirtyneistä 15 prosenttia oli vuotiaita ja 28 prosenttia vuotiaita. 18 prosenttia kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä oli eläkkeelle siirtyessään ehtinyt täyttää 60 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle vuoden aikana siirtyneiden ikäjakauma oli lähes yhtäläinen viisi vuotta aikaisemmin. Poikkeuksena vuotiaat, joita vuonna 2006 oli työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä 18 prosenttia ( %) sekä 60 vuotta täyttäneet, joiden osuus oli vuonna prosenttia ( %). Kuva 4. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet ikäryhmittäin vuotiaina ja iän mukaan vuotiaina Helsingissä 2006 ja 2010 Taulukko 5. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmän mukaan, % osuutena kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä Helsinki Suomessa asuvat Kaikki työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Sairauspääryhmä (% kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä) Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (V) 44,0 42,9 33,0 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (XIII) 19,8 21,2 31,8 Hermoston sairaudet (VI) 7,0 7,4 7,2 Kasvaimet (II) 7,0 7,3 6,1 Verenkiertoelinten sairaudet (IX) 6,4 7,3 7,1 Vammat, myrkytykset ym. (XIX) 6,0 5,8 6,6 Muut sairauspääryhmät 9,8 8,1 8,2 Yhteensä Ikäryhmä Ikä 6

7 Kuva 5. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Helsingissä 2010 sairauspääryhmän mukaan, % -osuutena kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (V) Tuki ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (XIII) Hermoston sairaudet (VI) Kansaneläkelaitoksen tutkimuksen pohjalta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan. Yhtenä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden ryhmänä ovat ikääntyneet, jotka ovat ehtineet tehdä pitkän työuran, kärsivät tuki- ja liikuntaelinten sairauksista ja jotka ovat ansainneet vähintään kohtuullisen eläketurvan eli saavat pelkkää työeläkettä. Toinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden ryhmä ovat henkilöt, joiden työurasta löytyy työttömyyttä ja katkoja, ja joiden eläkkeen taustalta löytyy usein mielenterveyden ongelmia ja päihteiden aiheuttamia vaurioita. Näiden pientä työeläkettä täydentää kansaneläke. Kolmas ryhmä ovat suoraan, suhteellisen nuorena, monesti mielenterveyssyistä eläkkeelle siirtyneet, jotka eivät ole koskaan siirtyneet työelämään ja saavat pelkkää kansaneläkettä. (Blomgren, Hytti ja Gould 2011.) 43 prosenttia kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä siirtyi eläkkeelle mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi. Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairauksien vuoksi eläkkeelle siirtyi 21 prosenttia kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä. Sekä hermoston sairauksien, kasvaimien ja verenkiertoelinten sairauksien osuus kaikista uusista työkyvyttömyyseläkkeistä oli 7 prosenttia. Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset olivat työkyvyttömyyseläkkeen syynä 6 prosentissa alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä. Muiden diagnoosien osuus alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä oli hyvin pieni. Helsingissä työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin useammin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi kuin koko maassa. Suomessa asuvista eläkkeelle siirtyneistä 33 prosenttia siirtyi eläkkeelle mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi, kun Helsingissä näiden osuus oli 10 prosenttiyksikköä korkeampi. Vastaavasti Helsingissä alkoi koko maata vähemmän työkyvyttömyyseläkkeitä tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksien vuoksi. Helsingissä alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä 21 prosenttia ja koko maassa 32 prosenttia johtui tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Kasvaimet (II) Verenkiertoelinten sairaudet (IX) Vammat, myrkytykset ym. (XIX) Muut sairauspääryhmät 7

8 Laatuseloste AINEISTO Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen yhteistilastot Suomen eläkkeensaajista. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT Eläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jolla alkaa oma työ- tai kansaneläke tilastovuoden aikana. Omaeläkkeitä ovat vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyyseläke sekä maatalouden erityiseläke. Lisäksi edellytetään, ettei henkilö ole saanut mitään omaa eläkettä ainakaan kahteen vuoteen. Eri eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä. Kaikki eläkelajit -luvuissa henkilö esiintyy vain kerran. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä ei katsota eläkkeelle siirtyneiksi. He eivät siten ole mukana eläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärässä. Osaaikaeläkkeensaajat tulevat mukaan eläkkeelle siirtyneiden kokonaislukuihin vasta sinä vuonna, kun he siirtyvät jollekin muulle omalle eläkkeelle. Eläkkeelle siirtyneen ikä on pääsääntöisesti henkilön ikä eläkkeen alkaessa. Laskettaessa eläkkeelle siirtyneiden osuutta väestöstä ikäryhmittäin, käytetään henkilön ikää tilastovuoden lopussa. Eläkkeelle siirtyneiden väestöosuuden laskennassa käytetään tilastovuotta edeltävän vuoden lopun Kelan väestöä, josta on poistettu eläkkeensaajat (pl. perhe-eläkkeen- ja osa-aikaeläkkeensaajat). Laskelmat eivät huomioi vuoden aikana tapahtuneita väestömuutoksia. Lähde: Tilasto Suomen eläkkeensaajista SVT. Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos LÄHTEET Blomgren Jenni, Hytti Helka, Gould Raija. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työttömyys- ja sairaustausta eri eläkejärjestelmissä. Helsinki: Kela, Nettityöpapereita 26, Helsingin kaupungin Henkilöstöraportti Tilasto Suomen eläkkeensaajista SVT. Helsinki. Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos Vanhuuseläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka vanhuuseläke alkaa tilastovuonna ja joka ei ole saanut minkään lajista omaa eläkettä ainakaan kahteen vuoteen. Työkyvyttömyys ja työttömyyseläkkeen kohdalla edellytetään, ettei henkilö ole saanut kyseisen eläkelajin mukaista eläkettä ainakaan kahteen vuoteen. 8

Suomen työeläkkeensaajat 2017

Suomen työeläkkeensaajat 2017 Suomen työeläkkeensaajat 201 Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat [verkkojulkaisu]. ISSN 2343-1342. Helsinki: Eläketurvakeskus 2018 Työeläkkeensaajat Kaikki työeläkkeensaajat vuosina

Lisätiedot

Suomen työeläkkeensaajat 2018

Suomen työeläkkeensaajat 2018 Suomen työeläkkeensaajat 2018 Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat [verkkojulkaisu]. ISSN 2343-1342. Helsinki: Eläketurvakeskus 2019 Työeläkkeensaajat Kaikki työeläkkeensaajat vuosina

Lisätiedot

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 09 2019 Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018 Eläketurvakeskus Kansaneläkelaitos Suomen virallinen tilasto Sosiaaliturva 2019 Suomen lakisääteinen eläketurva muodostuu työeläkkeestä,

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2018

Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2018 Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2018 Aiheet Työeläkkeelle siirtyneiden määrä Eläkkeellesiirtymisiän kehitys Työllisyys Työllisen ajan odote 2 Eläkkeelle siirtymisen myöhentämistavoitetta

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 20.6.2017 Kevassa tehdyt kirkon eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 19.1.2017 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Sosiaalivakuutus vuonna 2015, 39 mrd. 3 Eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista ( )

2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista ( ) Lisätietoja Kuviot-sarjasta: tilastot@kela.fi Eläkevakuutus 2.1 Kokonaiseläkemenot Suomessa 1986 2017 (30.10.2018) Kuvio Aineisto 2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista 1986 2016 (30.10.2018)

Lisätiedot

2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista ( )

2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista ( ) Lisätietoja Kuviot-sarjasta: tilastot@kela.fi Eläkevakuutus 2.1 Kokonaiseläkemenot Suomessa 1986 2016 ( 3.7.2017) Kuvio Aineisto 2.2 Eri eläkejärjestelmien osuus kokonaiseläkemenoista 1986 2016 ( 3.7.2017)

Lisätiedot

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Tilastokatsaus Lisätietoja: 28.05.2010 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Kelan eläke-etuudensaajat ja maksetut eläkeetuudet

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna Jari Kannisto

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna Jari Kannisto Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2016 Jari Kannisto 15.2.2017 Aiheet Työeläkkeelle siirtyneiden määrä Eläkkeellesiirtymisiän kehitys Työllisyys Työllisen ajan odote 2 Eläkkeelle siirtymisen myöhentämistavoitetta

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 8 Eläkkeensaajat 10 Työeläkkeelle siirtyneet

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt valtion eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Lakisääteisiä eläkkeitä koskeva tilastollinen selvitys

Lakisääteisiä eläkkeitä koskeva tilastollinen selvitys 1 (8) Lakisääteisiä eläkkeitä koskeva tilastollinen selvitys Tässä selvityksessä tarkastellaan vain lakisääteisiä eläkkeitä. Eläkkeensaajien muita tuloja, esimerkiksi ansiotuloja, yksityisistä eläkevakuutuksista

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 8 Eläkkeensaajat 10 Työeläkkeelle siirtyneet

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 28.2.2019 Kevassa tehdyt kirkon eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna Jari Kannisto

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna Jari Kannisto Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2017 Jari Kannisto 28.2.2018 Aiheet Työeläkkeelle siirtyneiden määrä Eläkkeellesiirtymisiän kehitys Työllisyys Työllisen ajan odote 2 Eläkkeelle siirtymisen myöhentämistavoitetta

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 26.2.2018 Kevassa tehdyt kirkon eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 15.8.2018 Kevassa tehdyt kirkon eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 28.2.2019 Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO. Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO. Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 8 Eläkkeensaajat

Lisätiedot

T A S K U T I L A S T O

T A S K U T I L A S T O 4 7 8 1 3 0 9 10 3 52 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 TASKUTILASTO 2008 2008 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Väestö 5 Työeläkevakuuttaminen 6 Eläkkeensaajat 9 Työeläkkeelle

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 8 Eläkkeensaajat 10 Työeläkkeelle siirtyneet

Lisätiedot

T A S K U T I L A S T O

T A S K U T I L A S T O 4 7 8 1 3 0 9 10 3 52 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 TASKUTILASTO 2009 2009 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 7 Eläkkeensaajat

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Eläketurvakeskuksen taskutilasto

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Eläketurvakeskuksen taskutilasto ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 04 2019 Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2019 2019 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemenot 3 Työeläkevarat 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut

Lisätiedot

SISÄLTÖ. * Ennakkotieto tai arvio. Tiedustelut: Eläketurvakeskus Tilasto-osasto Katariina Käkönen

SISÄLTÖ. * Ennakkotieto tai arvio. Tiedustelut: Eläketurvakeskus Tilasto-osasto Katariina Käkönen 4 7 8 1 3 0 9 10 3 52 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 T A S K U T I L A S T O 2010 2010 E L Ä K E T U R V A K E S K U K S E N T A S K U T I L A S T O SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut

Lisätiedot

Tiedustelut: Katariina Käkönen Sähköposti:

Tiedustelut: Katariina Käkönen Sähköposti: 4 7 8 1 3 0 9 10 3 52 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 T A S K U T I L A S T O 2007 2007 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva Väestö Työeläkevakuuttaminen Eläkemeno Eläkkeensaajat

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Eläketurvakeskuksen taskutilasto

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Eläketurvakeskuksen taskutilasto ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 04 2018 Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2018 2018 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemenot 3 Työeläkevarat 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja kunta-alan eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 15.8.2018 Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO. Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO. Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 7 Eläkkeensaajat

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 28.2.2019 Kevassa tehdyt valtion eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 15.8.2018 Kevassa tehdyt valtion eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Eläketurvakeskuksen taskutilasto

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Eläketurvakeskuksen taskutilasto ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 05 2017 Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2017 2017 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 9 Eläkkeensaajat

Lisätiedot

Tiedustelut: Maija Hiltunen Puhelin: Sähköposti:

Tiedustelut: Maija Hiltunen Puhelin: Sähköposti: 4 7 8 1 3 0 9 10 3 52 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 T A S K U T I L A S T O 2006 2006 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva Väestö Työeläkevakuuttaminen Eläkemeno Eläkkeensaajat

Lisätiedot

Miten työeläkejärjestelmä kohtelee herraa ja duunaria?

Miten työeläkejärjestelmä kohtelee herraa ja duunaria? Miten työeläkejärjestelmä kohtelee herraa ja duunaria? 10.2.2014 Sosioekonomiset erot elinajan odotteissa suuria erityisesti miehillä Onko eläkejärjestelmä reilu? Raportti tarjoaa tietoa eri näkökulmista

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 2000-2010. Työeläkepäivä 15.11.2011 Mikko Kautto, Tutkimusosasto

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 2000-2010. Työeläkepäivä 15.11.2011 Mikko Kautto, Tutkimusosasto Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 2000-2010 Työeläkepäivä 15.11.2011 Mikko Kautto, Tutkimusosasto Päätulos: eläkkeet ovat kasvaneet huomattavasti Keskimääräinen eläke on parantunut 10 vuodessa reaalisesti

Lisätiedot

05/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA TIIVISTELMÄ. Mikko Laaksonen, Jenni Blomgren ja Raija Gould

05/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA TIIVISTELMÄ. Mikko Laaksonen, Jenni Blomgren ja Raija Gould 05/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA TIIVISTELMÄ Mikko Laaksonen, Jenni Blomgren ja Raija Gould Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria Rekisteripohjainen

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

07/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Sanna Tenhunen ja Janne Salonen. Maatalousyrittäjien työurat ja eläketurva

07/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Sanna Tenhunen ja Janne Salonen. Maatalousyrittäjien työurat ja eläketurva 07/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Sanna Tenhunen ja Janne Salonen Maatalousyrittäjien työurat ja eläketurva Maatalousyrittäjien työeläketurva perustuu omaan lakiin (MYEL). Pääosin eläketurva

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöiden aiheuttamat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys vuosina 2004 2009

Nuorten mielenterveyden häiriöiden aiheuttamat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys vuosina 2004 2009 Nettityöpapereita 23/2011 Raimo Raitasalo ja Kaarlo Maaniemi Nuorten mielenterveyden häiriöiden aiheuttamat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys vuosina 2004 2009 Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Raimo

Lisätiedot

04/2012. Katsaus eläketurvaan vuonna Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

04/2012. Katsaus eläketurvaan vuonna Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Katsaus eläketurvaan vuonna 2011 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Katsaus eläketurvaan vuonna 2011 Maija

Lisätiedot

Eläkkeelle jäämiseen vaikuttavat valinnat. Barbro Lillqvist Marina Sirola Anna-Stina Toivonen 2019

Eläkkeelle jäämiseen vaikuttavat valinnat. Barbro Lillqvist Marina Sirola Anna-Stina Toivonen 2019 Eläkkeelle jäämiseen vaikuttavat valinnat Barbro Lillqvist Marina Sirola Anna-Stina Toivonen 2019 Eläkkeensaajan eläketurva (lisämateriaalia) 2 Työeläkkeen karttuminen Eläkettä karttuu 17/18 68/69/70 ikävuosien

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Katsaus eläketurvaan vuonna 2017

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Katsaus eläketurvaan vuonna 2017 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 06 2018 Katsaus eläketurvaan vuonna 2017 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 06 2018 Katsaus eläketurvaan vuonna 2017 HEIDI NYMAN JA MARJA KIVINIEMI Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

työkyvyttömyyseläkkeistä

työkyvyttömyyseläkkeistä FINNISH CENTRE FOR PENSIONS KANSAINVÄLINEN VAMMAISNAISSEMINAARI 12.3.2008 Kuvitettua Naisten tietoa työkyky ja työkyvyttömyyseläkkeistä työkyvyttömyyseläkkeet Raija Gould Raija Gould Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta?

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Lappeenranta Linnoitus Rotaryklubi 3.2.2011 Tarja Myllärinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Väestörakenne

Lisätiedot

MITÄ HYÖTYÄ MINI-INTERVENTIOSTA INTERVENTIOSTA ON TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Juha Teirilä Tampere 07.03.2008

MITÄ HYÖTYÄ MINI-INTERVENTIOSTA INTERVENTIOSTA ON TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Juha Teirilä Tampere 07.03.2008 MITÄ HYÖTYÄ MINI-INTERVENTIOSTA INTERVENTIOSTA ON TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Juha Teirilä Tampere 07.03.2008 Stakes Stakes Työikäisten miesten yleisimmät kuolemansyyt 2006 Kuolemansyy 1. Alkoholisyyt 2. Sepelvaltimotauti

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli vuoden 2012 aikana vajaakuntoisia 1 (nyk. vammaisia ja pitkäaikaissairaita) työnhakijoita kaikkiaan

Lisätiedot

04/2015. Katsaus eläketurvaan vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

04/2015. Katsaus eläketurvaan vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Katsaus eläketurvaan vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Katsaus eläketurvaan vuonna 2014 Heidi

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Katsaus eläketurvaan vuonna 2018

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Katsaus eläketurvaan vuonna 2018 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 07 2019 Katsaus eläketurvaan vuonna 2018 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 07 2019 Katsaus eläketurvaan vuonna 2018 HEIDI NYMAN JA MARJA KIVINIEMI Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Eläkkeelle jäämiseen vaikuttavat valinnat. Barbro Lillqvist Marina Sirola Anna-Stina Toivonen 2019

Eläkkeelle jäämiseen vaikuttavat valinnat. Barbro Lillqvist Marina Sirola Anna-Stina Toivonen 2019 Eläkkeelle jäämiseen vaikuttavat valinnat Barbro Lillqvist Marina Sirola Anna-Stina Toivonen 2019 Työeläkkeen karttuminen Eläkettä karttuu 17/18 68/69/70 ikävuosien välillä Eläkettä karttuu 1,5 %/v työansioista

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työttömyysja sairaustausta eri eläkejärjestelmissä

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työttömyysja sairaustausta eri eläkejärjestelmissä Nettityöpapereita 26/2011 Jenni Blomgren, Helka Hytti ja Raija Gould Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työttömyysja sairaustausta eri eläkejärjestelmissä Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Jenni Blomgren,

Lisätiedot

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee 26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee Helena Alkula, palvelupäällikkö, Varma Elina Juth, palvelupäällikkö, Varma Arja Iisakkala, asiakaspalvelupäällikkö, Varma 30 Työnantaja työterveyshuolto:

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Onko eläkeköyhyys faktaa vai fiktiota? - Eläkkeiden tasot ja ostovoiman kehitys Juha Rantala Ekonomisti Eläketurvakeskus

Onko eläkeköyhyys faktaa vai fiktiota? - Eläkkeiden tasot ja ostovoiman kehitys Juha Rantala Ekonomisti Eläketurvakeskus Onko eläkeköyhyys faktaa vai fiktiota? - Eläkkeiden tasot ja ostovoiman kehitys Juha Rantala Ekonomisti Eläketurvakeskus Eläkeläiset ry:n seminaari, Kuntoranta 27.4.2017 Esityksen sisältö 1) Taustaa. -

Lisätiedot

11.3 Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajat sairauden mukaan ( )

11.3 Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajat sairauden mukaan ( ) Lisätietoja Kuviot-sarjasta: tilastot@kela.fi Kelan vammaisetuudet 11.1 Maksetut vammaisetuudet 1990 2016 (24.3.2017) Kuvio Aineisto 11.2 Vammaisetuuksien saajat 1990 2016 (24.3.2017) Kuvio Aineisto 11.3

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari Eläkejärjestelmän rakenne Yksilölliset eläkevakuuutukset 3. Pilari Lisäeläketurva (työnantajan järjestämä) 2. Pilari Lakisääteinen työeläke Kansaneläke 1. Pilari ETK/ET 08.02 Saavutetun toimeentulon tason

Lisätiedot

Karoliina Koskenvuo ja Ilona Autti-Rämö Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytön kehitys

Karoliina Koskenvuo ja Ilona Autti-Rämö Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytön kehitys Työpapereita 50/2013 Karoliina Koskenvuo ja Ilona Autti-Rämö Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytön kehitys Kirjoittajat Karoliina Koskenvuo, FT, erikoistutkija etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Katsaus eläketurvaan vuonna 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Katsaus eläketurvaan vuonna 2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 08 2017 Katsaus eläketurvaan vuonna 2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 08 2017 Katsaus eläketurvaan vuonna 2016 HEIDI NYMAN JA MARJA KIVINIEMI Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Keskeiset asiat eläkeuudistuksessa, erityisesti osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke. Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus Kevät 2018

Keskeiset asiat eläkeuudistuksessa, erityisesti osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke. Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus Kevät 2018 Keskeiset asiat eläkeuudistuksessa, erityisesti osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus Kevät Uudistuksen tavoitteet Riittävät eläkkeet Kestävä rahoitus

Lisätiedot

Työssä vai työkyvyttömänä

Työssä vai työkyvyttömänä Työssä vai työkyvyttömänä Johtajaylilääkäri Tapio Ropponen Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 10.00 10.20 Kevan tavoitteet työssä jatkamisen tukemisessa 1. Mahdollisimman moni jatkaisi työssä omaan eläkeikäänsä

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Katsaus eläketurvaan vuonna 2008

Katsaus eläketurvaan vuonna 2008 Katsaus eläketurvaan vuonna 2008 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2009 Katsaus eläketurvaan vuonna 2008 Maija Hiltunen Marja Kiviniemi Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2009 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Tervein Mielin Länsi-Pohjassa 2009-2011. Timo Haaraniemi, Riitta Hakala, Marianne Karttunen ja Varpu Wiens Satu Piippo ja Katriina Virta

Tervein Mielin Länsi-Pohjassa 2009-2011. Timo Haaraniemi, Riitta Hakala, Marianne Karttunen ja Varpu Wiens Satu Piippo ja Katriina Virta Tervein Mielin Länsi-Pohjassa 2009-2011 Timo Haaraniemi, Riitta Hakala, Marianne Karttunen ja Varpu Wiens Satu Piippo ja Katriina Virta Mitä taustalla Rikkaat saavat parempaa mielenterveyshoitoa kuin muut

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014 Eläkeuudistus 2017 Pääkohdat Eläketurvakeskus 12/2014 Mihin eläkeuudistuksella pyritään? Riittävät eläkkeet: eläkkeiden taso uhkaa heikentyä voimakkaan elinaikakertoimen takia, jos työurat eivät pitene

Lisätiedot

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA (TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA Tämän esitteen teksteissä mainitut sivunumerot viittaavat Yksin kaupungissa -kirjaan, jonka voit ladata ilmaisena pdf-tiedostona

Lisätiedot

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti 1 VaEL valtion eläketurva Eläkkeelle joustavasti Opetusministeriö 29.5.2007 Riina Koskela 2 Valtion eläketurva - VaEL Eläkeikä Eläkkeen laskenta Eläkevaihtoehtoja Vertailuja /3 Asiakaspalvelu 3 Puh. (09)

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Sidonnaisuudet Vakuutuslääketieteen dosentti, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys Päätoimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Vajaakuntoisuus työllistymisen esteenä

Vajaakuntoisuus työllistymisen esteenä Vajaakuntoisuus työllistymisen esteenä Nuoret ja työllistymisen esteet seminaari 27.10.2011 Ilona Autti-Rämö Tutkimusprofessori, LKT Mitä ajallisia muutoksia voidaan havaita nuorten työkyvyttömyys- ja

Lisätiedot

Helena Alkula palvelupäällikkö, Varma

Helena Alkula palvelupäällikkö, Varma 13.9. Uudistuva työeläke, osa 3/5: Muuttuvat eläkeiät, Elina Juth, palvelupäällikkö, Varma Helena Alkula palvelupäällikkö, Varma Minna Harjula, lakiasiantuntija, Varma Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit

Lisätiedot

Agronomiliiton Seniorit. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko

Agronomiliiton Seniorit. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko Agronomiliiton Seniorit Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko Tietoa eläkkeistä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Timo Kokko Kaikki työ- ja kansaneläkkeen saajat 31.12.2011 Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma

Lisätiedot

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 Eläkeikä nousee asteittain Työssä jatkamista palkitaan Eläkekarttumat yhtenäistyvät Työuraeläke tulee käyttöön Eläkkeen voi ottaa 1 osittaisena KEITÄ TYÖELÄKEUUDISTUS

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017?

TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017? TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017? 1 TYÖELÄKEVAKUUTTAMISEN PERUSIDEA EI MUUTU Edelleenkin työeläkettä karttuu tehdystä työstä. Jokainen ansaittu euro kasvattaa tulevan eläkkeesi määrää.

Lisätiedot

06/2015. Eläkkeellä ja työssä. Eläketurvakeskus. Tilastoraportti eläkeläisten työnteosta vuosina 2007 2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA

06/2015. Eläkkeellä ja työssä. Eläketurvakeskus. Tilastoraportti eläkeläisten työnteosta vuosina 2007 2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA 06/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Eläkkeellä ja työssä Tilastoraportti eläkeläisten työnteosta vuosina 2007 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012 Naiset Kelan etuuksien saajina Helena Pesola 5.6.2012 2 Naiset Kelan etuuksien saajina Esityksen sisältö 1. Kelan etuudet ja toimintakulut 1945 2011 2. Naisten ja miesten keskiansiot 3. Lapsiperheiden

Lisätiedot

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Työeläkepäivä 14.11.2012, Seminaari 2 Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä joustavan eläkeiän toimivuudesta Eila Tuominen Vanhuuseläkkeelle siirtyminen yleistynyt v. 2000 2011 Vuonna 2000 kolmasosa

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Eläkkeellä ja työssä. Tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Eläkkeellä ja työssä. Tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 09 2016 Eläkkeellä ja työssä Tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina 2007 2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 09 2016 Eläkkeellä ja työssä Tilasto eläkeläisten työnteosta

Lisätiedot

Roope Uusitalo Työeläkepäivä 14.11.2012

Roope Uusitalo Työeläkepäivä 14.11.2012 Roope Uusitalo Työeläkepäivä 14.11.2012 Uudistus pähkinänkuoressa Siirryttiin yleisestä 65 vuoden eläkeiästä joustavaan eläkeikään 63-68 Otettiin käyttöön kannustinkarttuma Työttömyyseläke korvattiin työttömyysturvan

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 2017:10 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 Tulot eivät juuri kasvaneet edellisvuodesta Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 35 100 euroa Helsingissä mediaanitulo 27 200 euroa Veroja ja veroluonteisia

Lisätiedot

ASUMISTUKIMENOT UUTEEN ENNÄTYKSEEN VUONNA 2018

ASUMISTUKIMENOT UUTEEN ENNÄTYKSEEN VUONNA 2018 TILASTOKATSAUS 4/219 Lisätietoja: 28.2.219 Heidi Kemppinen, puh. 2 634 137, etunimi.sukunimi@kela.fi ASUMISTUKIMENOT UUTEEN ENNÄTYKSEEN VUONNA 218 Kela maksoi asumistukia vuonna 218 yhteensä 2 112 milj.

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Eläkkeet ja pidemmät työurat

Eläkkeet ja pidemmät työurat Työeläkekoulu 2018 Eläkkeet ja pidemmät työurat ELÄKEUUDISTUS 2017: NEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHDAT Rahoitus Tulevien vuosien eläkemaksut Riittävä maksutaso Julkisten alojen eläkkeiden rahoitus Eläketurvan sisältö

Lisätiedot

Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2005 Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2005 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot