Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...52 Tavaramerkkien osasiirtymiset Delvis överförda varumärken...53 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...54 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...55 Oikaisuja Rättelser...56 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...57 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...83 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...84 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...85

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) PERUSSUOMALAISET - SANNFINLÄNDARNA R.P., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 4, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 41 NCL(9) (111) (210) T (220) SAAGA

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PENTIK OY, Posio, Posio, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 4, 6, 8, 16, 20, 21, 24 NCL(9) (111) (210) T (220) Robomopo (730) SUOMEN MOPOAUTO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12 (111) (210) T (220) Yksiö Puutarhassa (730) ENNE, OLLI ELIAS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19, 35, 42 (111) (210) T (220) NEKTRA (730) PÖYRI, MIA ELINA, Raisio, Reso, FI, TIAINEN, JOHANNA ELISABET, Tukholma, Stockholm, SE, AMOENITAS OY, Raisio, Reso, FI (740) Mia Pöyri (511) 9, 16, 41

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Cleantech Venture Day (730) LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35 (111) (210) T (220) poli (730) REPONEN, PÄIVI KRISTIINA, Lahti, Lahtis, FI (511) 16, 20 (111) (210) T (220) HiT-analyysi (730) LEHKONEN, HELENA MARJUKKA, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Lännen media (730) TURUN SANOMAT OY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 41

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Makujen Saaristo (730) TURUN SANOMAT OY, Turku, Åbo, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Laaduntalo LAADUNTALO (730) MANNINEN, NIINA TUULIKKI, Vantaa, Vanda, FI (511) 16 (111) (210) T (220) ÄLVA (730) BUNGE FINLAND OY, Raisio, Reso, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) Liikuntapilleri

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EXEVE OY, Kerava, Kervo, FI (511) 9, 42, 44 (111) (210) T (220) kauppasilla (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) kauppasille (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) MARINOLIV (730) NATURAMED-PHARMA AB, Hammarö, Hammarö, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Muster (730) PROTACON SOLUTIONS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) (551) (730) SUOMEN ASIANAJAJALIITTO, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen ja valkoinen. - Märket utförs i mörkblått och vitt. (511) 35, 41, 45 9

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) TUFF (730) SKUDAA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 29, 31 (111) (210) T (220) (730) PROAGRIA KAINUU RY, Kajaani, Kajana, FI (511) 29, 30, 31, 32, 33, 43 (111) (210) T (220) YLITYSJÄRJESTELMÄ (730) AMUTEK OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 6, 9, 42

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) HARTWA-TRADE OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grått och vitt. (511) 33 (111) (210) T (220) KAIVAUS (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI SOFTLAN PARADISE SENSATIONS (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab, (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy) (511) 3 (111) (210) T (220) REUMAREPPU (730) UCB PHARMA, S.A., Bryssel, Bryssel, BE (740) Leitzinger Oy (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) REUMAREKI (730) UCB PHARMA, S.A., Bryssel, Bryssel, BE (740) Leitzinger Oy (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Lätta Knappen (730) ANVIA OYJ, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 9, 38, 42

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Helppo Nappi (730) ANVIA OYJ, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) HÄMEEN SANOMAT OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 35, 38, 39, 42 (111) (210) T (220) DreamPetstore (730) HÄMEEN SANOMAT OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 35, 38, 39, 42 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI IoT Catcher (730) CERUUS OY, Liminka, Limingo, FI (511) 9 (111) (210) T (220) Ecosystem of Micro Data (730) CERUUS OY, Liminka, Limingo, FI (511) 9, 35 (111) (210) T (220) (730) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat oranssi, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i orange, blått och vitt. (511) 34 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN MESSUT OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, punainen, musta ja harmaa. - Märket utförs i blått, rött, svart och grått. (511) 35, 36, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN MESSUT OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, punainen, musta ja harmaa. - Märket utförs i blått, rött, svart och grått. (511) 35, 36, 41, 43

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SUOMEN MESSUT OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, punainen, musta ja harmaa. - Märket utförs i blått, rött, svart och grått. (511) 35, 36, 41, 43 (111) (210) T (220) Rento (730) 10 BAR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 43 (111) (210) T (220) PERHE ON POP -ELOKUVAT (730) SF FILM FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI, OY NORDISK FILM AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy (511) 9, 38, 41

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) PALMROTH, TERO PENTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) COASTAL MOUNTAINS (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) MITÄSAISIOLLA.FI (730) SANOMA NEWS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SANOMA NEWS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) PAIPOU (730) MATTILA, ANNE JOHANNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25, 26 (111) (210) T (220) SO WHAT (730) BELLA LUNA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 18 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning OPHTIM EYE (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) OPHTIM EYE VITA (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) OPHTIM EYE CARE (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) OPHTIM EYE HYDRA (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) OPHTIM EYE GEL (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) MUSAMUTTERI OY, Turku, Åbo, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) PERHOSVAIKUTUS OY, Kauniainen, Grankulla, FI (511) 28, 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RULAMO, PENTTI, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 30 (111) (210) T (220) MODEERIKA (730) JUHO PUTTONEN OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 25 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HYRIA AIKUISKOULUTUS OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) ONNITEEKKI (730) OY SCANDINAVIAN SHOW HOUSE LTD, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 16, 35, 41 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY NOREX SPIRITS AB, Espoo, Esbo, FI (511) 33 (111) (210) T (220) NIWELL (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KALLIO, RITA-MARIA, TOIMINIMEN ROCK U HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, vitt och svart. (511) 10, 16, 25 (111) (210) T (220) KT-MS konetiivistetty massasaumaus (730) KATUTEKNO OY, Ähtäri, Ähtäri, FI (511) 7, 19, 37 (111) (210) T (220) ALFA LINGUA

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ALAPURO, MIKKO, Helsinki, Helsingfors, FI, HINTIKKA, MARIANNA, Helsinki, Helsingfors, FI, URSIN, MARJA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Balex (730) EUROPRESS GROUP OY, Kerava, Kervo, FI (511) 7 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN PUNAINEN RISTI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä ja tummanvihreä. - Märket utförs i ljusgrönt och mörkgrönt. (511) 35, 44 (111) (210) T (220) Antisankaritar

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KANGASKOKKO, SARI MARICA, Iisalmi, Idensalmi, FI (511) 38, 41, 45 (111) (210) T (220) S-PUUTARHA (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 2, 7, 8, 11, 17, 19, 20, 27, 31, 35, 37, 44 (111) (210) T (220) (730) ACANDO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42, 44 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAMERGO OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 10, 20, 39 (111) (210) T (220) (730) CELKEE OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i grått, orange och vitt. (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) FOLLOW YOUR FEELINGS (730) ATMA TRADE OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 3, 18, 25 (111) (210) T (220) GRANDE ORCHIDÉE (730) ATMA TRADE OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 3, 18, 25

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ATMA TRADE OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (591) Merkin väri on kullankeltainen. - Märket utförs i guldgult. (511) 3, 18, 25 (111) (210) T (220) NORTH STATE (730) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 34 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (511) 9 (111) (210) T (220) Itsenäisyyden tie (730) LUUMÄEN KUNTA, Luumäki, Luumäki, FI (511) 39, 41 (111) (210) T (220) INSSIMITALI (730) SALLINEN, MARKO TAPANI, Liperi, Libelits, FI (511) 6, 14, 41 (111) (210) T (220) (730) PHARMA HOLDING OÜ, Tallinna, Tallinn, EE (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 5, 35, 44

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Fightcoach (730) OY CONTREVO LTD., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 25 (111) (210) T (220) Effe (730) BK-HYDROMETA OY, Köyliö, Kjulo, FI (511) 11, 40 (111) (210) T (220) TAHKO SKI-INN (730) TAHKOCOM OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35 (111) (210) T (220) TAHKO SKI-IN (730) TAHKOCOM OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Triplaextra (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 9, 35 (111) (210) T (220) Tuplaextra (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 9, 35 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN LAPSELLISTA RY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 16, 28 (111) (210) T (220) Hups

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 9, 35 (111) (210) T (220) (730) RUOHOMÄKI, EERO, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat violetti, vihreä, keltainen, punainen, sininen, oranssi, musta ja valkoinen. - Märket utförs i violett, grönt, gult, rött, blått, orange, svart och vitt. (511) 1 (111) (210) T (220) Air Guitar Custom Shop, AGCS (730) LÄHTEINEN, VESA, Sauvo, Sagu, FI (511) 15 (111) (210) T (220) ORS-Sorb

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY OPERATIVE RECOVERY SOLUTIONS JMR LTD, Espoo, Esbo, FI (511) 1 (111) (210) T (220) KeyEnergy (730) KEYPRO OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) ABAKO MEDIA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) Palvelet.Co (730) BERGMAN, RIITTA, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Rengasmaailma (730) RENGASMAAILMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12 (111) (210) T (220) RiKat Design (730) VIINAMÄKI, KATRI, Kalajoki, Kalajoki, FI (511) 14, 18, 25 (111) (210) T (220) Ultra Glide (730) JANOME SEWING MACHINE COMPANY LIMITED, Tokio, Tokyo, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 7 (111) (210) T (220) LeViteZer (730) JANSON, JOAKIM, Espoo, Esbo, FI (511) 28

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SIGNORA DELIZIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, oliivinvihreä ja oranssi. - Märket utförs i gult, olivgrönt och orange. (511) 21, 29, 30 (111) (210) T (220) Ratkaisuteatteri (730) ARINNA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Tiede ja historia (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 35

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) HORISONT ENTERPRISES LTD. OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 21, 22, 28 (111) (210) T (220) (730) EDENRED, Malakoff, Malakoff, FR (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen ja punainen. - Märket utförs i blått och rött. (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) FarmLED (730) SANDMEK OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 11, 37

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Mehuvalmentaja (730) PS LIIKUNTAPALVELUT OY, Isokyrö, Storkyro, FI (511) 39, 41, 43, 44 (111) (210) T (220) Mindful Art Therapy MiArte (730) TAINIO, LAURA-JOHANNA, Loppi, Loppi, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) TULUM OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 29, 30, 35, 43 (111) (210) T (220) WE MAKE YOUR PEOPLE EVERYDAY HEROES

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KÄRKKÄINEN, KIRSIMARI, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 18, 25, 41 (111) (210) T (220) MAUKKA JA VÄYKKÄ (730) ITUPIIKKI OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 16, 25, 28, 30, 32, 41 (111) (210) T (220) lit.helsinki (730) ITUPIIKKI OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) HALTIA, ESA, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, punainen ja harmaa. - Märket utförs i gult, rött och grått. (511) 9, 16, 41

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) THE WOOLMARK COMPANY PTY LTD, Sydney, New South Wales, Sydney, New South Wales, AU (740) Kolster Oy Ab (511) 11 (111) (210) T (220) Temaattiset Torstait (730) BUSINESS ARENA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Adotpress Nettitalonmies (730) JUNNIKKALA, MIKA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) NEFOXEF

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MYLAN AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Leitzinger Oy (511) 5 (111) (210) T (220) (730) STAR-M CORPORATION, Miki-shi, Hyogo-ken, Miki-shi, Hyogo-ken, JP (740) Leitzinger Oy (511) 8 (111) (210) T (220) (730) BARASPARA SVERIGE AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Markus Winfridsson (591) Merkin väri on vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 35 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EVOLUTION POINT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) SALKATEK OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin väri on tummankeltainen. - Märket utförs i mörkgult. (511) 9 (111) (210) T (220) Reilunkypsä pitokalkkuna (730) SAVUHOVI OY, Kerava, Kervo, FI (740) Sanna Lindholm (511) 29, 30, 35 (111) (210) T (220) Reilunkypsä keittokinkku (730) SAVUHOVI OY, Kerava, Kervo, FI (740) Sanna Lindholm (511) 29, 30, 35

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) WEG S/A, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, BR (740) Leitzinger Oy (511) 7 (111) (210) T (220) (730) HR YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 35 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY HKH MANAGEMENT CONSULTING LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on smaragdinvihreä. - Märket utförs i smaragdgrönt. (511) 35, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) VENÄLÄINEN, OLAVI, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin väri on sinivihreä. - Märket utförs i blågrönt. (511) 6, 12 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NORDLETT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 36, 43 (111) (210) T (220) Pirun Herkku (730) VILLIAROMI OY, Kuhmo, Kuhmo, FI (511) 29 (111) (210) T (220) Roobertin Herkku (730) KOSKELA, MARTTI, Helsinki, Helsingfors, FI, KOSKELA, MARJA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 35, 43 (111) (210) T (220) FUBESON (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI SBTREAT (730) FORTUM OYJ (FORTUM CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 1 (111) (210) T (220) Yollibox (730) YOLLIBOX FROZEN YOGHURT AB, Tukholma, Stocholm, SE (740) Victoria Carlsson (511) 30 (111) (210) T (220) NICETRAC (730) IDEATION INDUSTRIAL CO., LTD, Taipei, Taipei, TW (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 12 (111) (210) T (220) LAXOGAS (730) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, Ingelheim am Rhein, Ingelheim am Rhein, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) PARKKINEN, MARITZA, Vimpeli, Vimpeli, FI (591) Merkin värit ovat punainen, vihreä, keltainen, musta, valkoinen, vaaleanpunainen ja ruskea. - Märket utförs i rött, grönt, gult, svart, vitt, ljusrött och brunt. (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) PiiMega (730) PIIMEGA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Xweetener

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PARVIKOSKI, BETTINA, Helsinki, Helsingfors, FI, KOIVU, IRMELI, Helsinki, Helsingfors, FI, LEVA, MINEA, Helsinki, Helsingfors, FI, LEINONEN, MIIRA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) RIIMINKA (730) KARKKONEN, KATI, Uurainen, Uurainen, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 9, 18, 25 (111) (210) T (220) PUHVELI (730) LEHTINEN, MIKAEL, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20 (111) (210) T (220) Kalkkisten Urheiluautoilijat ry (Kal Ua) (KalUa) (Kalua) (Kal-Ua) (Kal-ua) (730) LAHTINEN, NIKO, Asikkala, Asikkala, FI, KIVISTÖ, TONI, Asikkala, Asikkala, FI, KIVISTÖ, JANI, Asikkala, Asikkala, FI (511) 9, 24, 25

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) OMAANTALOON YHTIÖT OY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen, vihreä, harmaa, vaaleansininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i mörkblått, grönt, grått, ljusblått, svart och vitt. (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) R-Master (730) R-MENU OY, Pirkkala, Birkala, FI (511) 7, 11, 21 (111) (210) T (220) AJATTELE PASSIIVISESTI (730) JETTA-TALO OY, Perho, Perho, FI (511) 19, 37, 40, 42

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Liikunta on leikki (730) LAUKKALA, JUHA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 28, 41 (111) (210) T (220) FINKALINKA (730) SHABLYKOV, ILYA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) JOUHKI, TAPIO, Espoo, Esbo, FI, MÄKI, PEKKA, Espoo, Esb, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 28, 35, 41 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ITULA OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja oranssi. - Märket utförs i blått och orange. (511) 11 (111) (210) T (220) Myrskyn sankarit (730) POHJOLA, MIKKO, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Leitzinger Oy (511) 9, 16, 25, 28 (111) (210) T (220) (730) NORDCENTER GOLF & COUNTRY CLUB R.Y., Raasepori, Raseborg, FI, OY NORDGOLF AB, Raasepori, Raseborg, FI (511) 41

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 36041, 36042, 42601, (730) SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG, Herzogenaurach, Herzogenaurach, DE (111) (730) Z MARINE INTERNATIONAL S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) 50922, (730) ORREFORS KOSTA BODA AB, Kosta, Kosta, SE (111) (730) RIHA WESERGOLD GETRÄNKE GMBH & CO. KG, Rinteln, Rinteln, DE (111) (730) DUURI OY (4), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) GEVEMA GMBH, Eckernförde, Eckernförde, DE (111) (730) PISLA OY (2), Viitasaari, Viitasaari, FI (111) (730) TUKINAINEN RY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) GEEPAP OY (2), Saarijärvi, Saarijärvi, FI (111) (730) TIETOAIKA OY, Turku, Åbo, FI

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , , (730) OPM INTERNATIONAL OY, Tuusula, Tusby, FI (111) (730) LEHTO, HENRI, Leppävesi, Leppävesi, FI (111) , (730) SANTEN S.A.S., Evry, Evry, FR (111) (B) (730) HAIR LUXURY STRATEGY, Bryssel, Bruxelles, BE (511) 42 (111) (B) (730) PREMIER FOODS GROUP LIMITED, St Albans, Hertfordshire, St Albans, Hertfordshire, GB (511) 29,30 TAVARAMERKKIEN OSASIIRTYMISET: DELVIS ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (B) (730) HAIR LUXURY STRATEGY, Bryssel, Bruxelles, BE (511) 42 (111) (B) (730) PREMIER FOODS GROUP LIMITED, St Albans, Hertfordshire, St Albans, Hertfordshire, GB (511) 29,30

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) KULTAPANKKIIRI OY, Helsinki, Helsingfors, FI

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (B)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 22/13: RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 22/13: (111) (730) NORDIC MORNING OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI Kuulutuksessa virhe haltijan nimessä. Vid kungörelsen angavs innehavarens namn felaktigt.

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) GRUPA LOTOS SPOLKA AKCYJNA, Gdansk, Gdansk, PL (591) Merkin värit ovat punainen, laivastonsininen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i rött, marinblått, vitt och grått. (511) 1, 3, 4 NCL(9) (111) (151)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MILORAD KITANOVSKI, Sofia, Sofia, BG (511) 34 NCL(9) (111) (151) (730) "EVA N.G." LTD, Pietari, S:t Petersburg, RU (591) Merkin värit ovat valkoinen, vaaleanpunainen, punainen ja tummanpunainen. - Märket utförs i vitt, ljusrött, rött och mörkrött. (511) 3, 8, 16, 44 NCL(9) (111) (151) ROYAL (730) HOLLAND & HOLLAND LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 13 NCL(9)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (310) (730) CANTINE PAOLO LEO SRL, San Donaci (Brindisi), San Donaci (Brindisi), IT (511) 33 NCL(9) (111) (151) (730) SICOMAT S.R.L., Mondovi' (Cuneo), Mondovi' (Cuneo), IT (511) 6, 17, 19 NCL(9) (111) (151) ROMANICO (730) TESO LA MONJA, S.L., Páganos-Laguardia, Páganos-Laguardia, ES (511) 33 NCL(9) (111) (151) Cuvee Alexander II (730) JOINT STOCK COMPANY "ABRAU-DURSO", Moskova, Moskva, RU (511) 35 NCL(9)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) US (310) 76/ (551) (730) HUMAN RESOURCE CERTIFICATION INSTITUTE, Washington D.C., Washington D.C., US (511) 35 (111) (151) (320) (330) EE (310) M (730) AS TMB, Tartu, Tartu, EE (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 19

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) US (310) 76/ (551) (730) HUMAN RESOURCE CERTIFICATION INSTITUTE, Washington D.C., Washington D.C., US (511) 35 (111) (151) PLM Group (730) PLM GROUP APS, Roskilde, Roskilde, DK (511) 42 NCL(9) (111) (151) (320) (330) AU (310) AETOS (730) AETOS CAPITAL GROUP PTY LTD, Sydney, New South Wales, Sydney, New South Wales, AU (511) 9, 41 NCL(9)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) SOCIETE GENERALE, Pariisi, Paris, FR (511) 12, 35, 37, 39 (111) (151) (320) (330) CZ (310) (730) MARTIN KRENEK, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, CZ (511) 35 NCL(9) (111) (151) (320) (330) JP (310) (320) (330) JP (310) (320) (330) JP (310) (730) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION, Tokio, Tokyo, JP (511) 6, 7, 12 NCL(9)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) JP (310) (730) NAGAKI SEIKI CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (591) Merkin väri on vihreä. - Märket utförs i grönt. (511) 6, 8, 9 (111) (151) (320) (330) CN (310) (730) SAIC MOTOR COMMERCIAL VEHICLE CO., LTD., Shanghai, Shanghai, CN (511) 12 (111) (151)

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "RUSINVEST", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat punainen, tummanharmaa ja valkoinen. - Märket utförs i rött, mörkgrått och vitt. (511) 32, 33, 35 (111) (151) (730) EUROPEAN PETROLEUM AND CHEMICAL INDUSTRY COMMITTEE (PCIC EUROPE), Zollikofen, Zollikofen, CH (511) 1, 4, 5, 41 (111) (151) (730) HOPELESS RECORDS, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (511) 9

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) BG (310) (730) AKTSIONERNO DRUJESTVO "VINPROM PESHTERA", Plovdiv, Plovdiv, BG (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat musta, tumma kirsikka ja kullankeltainen. - Märket utförs i svart, mörk körsbär och guldgult. (511) 33 (111) (151) (320) (330) CN (310)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DALIAN NORTHERN INSTRUMENT TRANSFORMER GROUP CO., LTD., Pulandian City, Liaoning Province, Pulandian City, Liaoning Province, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) CH (310) ISU WORLD JUNIOR SYNCHRONIZED SKATING CHAMPIONSHIPS (730) INTERNATIONAL SKATING UNION, Lausanne, Lausanne, CH (511) 9, 16, 41 (111) (151) (730) AUSY, Issy-Les Moulineaux, Issy-Les Moulineaux, FR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 35, 36, 37, 38, 41, 42 (111) (151)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "CDCOM NAVIGATION", Moskova, Moskva, RU (561) Merkin translitteraatio on PRO GOROD. - Translitteration av märket är PRO GOROD. (591) Merkin värit ovat tummansininen, valkoinen ja sininen. - Märket utförs i mörkblått, vitt och blått. (511) 7, 9, 42 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2012/05930 (730) AKTAS HAVA SUSPANSIYON SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Kestel-Bursa, Kestel-Bursa, TR (511) 12, 17 (111) (151) (730) CHINA EXPORT & CREDIT INSURANCE CORPORATION, Peking, Beijing, CN (511) 35, 36 (111) (151) (320) (330) UA (310) m

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KAMNEV VALERII VIKTOROVYCH, Brovary, Kyivska obl., Brovary, Kyivska obl., UA (511) 9, 11, 41 (111) (151) (320) (330) DE (310) /31 (730) GRÜNEWALD VEREDELINGS B.V., MN'S Gravenzande, MN'S Gravenzande, NL (511) 1, 16, 21, 31 (111) (151) ZENDEN (730) PAVLOV ANDREI VASILEVITCH, Moskova, Moskva, RU (511) 25, 35 (111) (151)

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CHANEL SARL, Glarus, Glarus, CH (511) 14 (111) (151) (730) XINGXING GROUP CO., LTD., Taizhou, Zhejiang Province, Taizhou, Zhejiang Province, CN (511) 11 (111) (151) (320) (330) IT (310) TV2012C000095

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) D.M.C. SRL, San Vendemiano (TV), San Vendemiano (TV), IT (591) Merkin värit ovat ruskea, kulta ja punainen. - Märket utförs i brunt, guld och rött. (511) 30 (111) (151) (320) (330) FR (310) BOURLINGUE (730) HERMES INTERNATIONAL, Pariisi, Paris, FR (511) 18 (111) (151) (320) (330) BX (310)

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) UCB PHARMA, S.A., Bryssel, Bryssel, BE (511) 5 (111) (151) (320) (330) GB (310) (730) N.D.I.G. LIMITED, Lontoo, London, GB (591) Merkin värit ovat vihreä, keltainen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, gult, rött och vitt. (511) 32 (111) (151) (730) SPIGEN SGP KOREA CO, LTD, Soul, Seoul, KR (511) 9

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) HEFEI ZHIBANG KITCHEN CABINET CO.,LTD, Anhui, Anhui, CN (511) 20 (111) (151) (730) YAKE (CHINA) CO., LTD., Fujian Province, Fujian Province, CN (591) Merkin värit ovat valkoinen, punainen ja oranssi. - Märket utförs i vitt, rött och orange (511) 30 NCL(9) (111) (151) (730) WEBCAM GENERATION, Delaware, Delaware, US (511) 25 (111) (151)

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SANSD (FUJIAN) PLASTIC CO., LTD., Jianjiang City, Jujian Province, Jianjiang City, Jujian Province, CN (511) 17 (111) (151) (730) SINO-KOR PLASTIC & AESTHETIC HOSPITAL INVESTMENT CO., LTD., Nanjing City, Jiangsu Province, Nanjing City, Jiangsu Province, CN (511) 44 (111) (151) (320) (330) FR (310) SOIE-COOL (730) HERMES INTERNATIONAL, Pariisi, Paris, FR (511) 18 (111) (151) PATUÁ

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SARITTA ANDRADE MELEIPE DE NAPOLES, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Famalicão, PT (511) 25 (111) (151) (730) MARTIN LLOYD STEELE, Peterborough, Peterborough, GB (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 1 (111) (151) (730) BARBERA CAFFE' S.P.A., Napoli, Neapel, IT (511) 30

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "SPLAT-COSMETICA", Moskova, Moskva, RU (511) 3, 5 (111) (151) (320) (330) GB (310) AVON SHINE SUPREME (730) AVON PRODUCTS, INC., New York, New York, US (511) 3 (111) (151) (730) LEI GUI BIN, Qingyan City, Guangdong, Qingyan City, Guangdong, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) UA (310) m

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) XADO-HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY, Kharkiv, Kharkiv, UA (511) 1, 2, 3, 4, 5 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 1990/2012 (730) KORES HOLDING ZUG AG, Zug, Zug, CH (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 2, 16 (111) (151) (320) (330) CZ (310) ZENITOR (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) CZ (310) OXUSIN (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) CZ (310) OXUSON (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) BX (310) HYPERZOLE (730) LE VET B.V., Oudewater, Oudewater, NL (511) 5, 35 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2012/70978

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TALEWORLDS ENTERTAINMENT IKISOFT, YAZILIM BILGI VE ILETISIM, EGITIM TEKNOLOJILERI, VE HIZMETLERI ELEKTRONIK, SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Ankara, Ankara, TR (511) 9, 28, 41 (111) (151) (320) (330) DE (310) /11 vestox (730) INFRACOR GMBH, Marl, Marl, DE (511) 11 (111) (151) (730) SYNTHESIA, A.S., Pardubice, Pardubice, CZ (511) 1, 2, 3, 4, 5

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) PIERRE CARDIN, Pariisi, Paris, FR (511) 25 (111) (151) (730) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Pariisi, Paris, FR (511) 3 (111) (151) (730) DIAGNOSTICA STAGO, Asnières, Asnières, FR (511) 1 (111) (151)

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) COOPERATIVE VINICOLE DE MANCY SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, Epernay, Epernay, FR (511) 33 (111) (151) (730) BODEGAS RIOJANAS, S.A., Cenicero (La Rioja), Cenicero (La Rioja), ES (511) 33 (111) (151) (730) TIRMA, S.A., Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, ES (511) 29, 30 (111) (151) (730) FINE MOBILE GMBH FORUM FüR INTELLIGENTE NACHHALTIGE ELEKTROMOBILE, Rosenthal, Rosenthal, DE (511) 12

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) NICODERM (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (511) 5 (111) (151) (730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA, Nyon, Nyon, CH (511) 3, 5, 10 (111) (151) (730) COURTOIS-PODVA MARIE-LUCE, Vincennes, Vincennes, FR (511) 6 NCL(8)

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) JENTON (730) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Ludwigshafen am Rhein, DE (511) 5 NCL(8) (111) (151) (730) A.C. S.R.L., Crocetta del Montello, Treviso, Crocetta del Montello, Treviso, IT (511) 31, 32, 33 NCL(8) (111) (151) (730) ÇELIKLER GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Baspinar Gaziantep, Baspinar Gaziantep, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 30 NCL(9)

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: (111)

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 84 UUDISTETUT KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (A)

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus ARCTIC MILK OY:lle, Ypäjä, sen johdosta, että ARCTIC MILK OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus TESTCLOUD OY:lle, Espoo, sen johdosta, että TESTCLOUD OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus KONSULTTITOIMISTO PASI SARINKO OY:lle, Tuusula, sen johdosta, että KONSULTTITOIMISTO PASI SARINKO OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 17 15.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 17 15.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 17 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot