SEN/3379/2015 / Asiakirjan tyyppi. Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1: Digitaalinen aineisto. CAD-ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEN/3379/2015 /328284. Asiakirjan tyyppi. Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1: Digitaalinen aineisto. CAD-ohje"

Transkriptio

1 Asiakirjan tyyppi SEN/3379/2015 / Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 1: Digitaalinen aineisto CAD-ohje Versio

2 Ohje /22 CAD-ohje 4.0 Versiohistoria Versio 1.0 Versio 1.1 Versio 2.0 Versio 3.0 Versio Ensimmäinen 2D-CAD-ohje AutoCAD 14-versiolle Organisaation nimenmuutos, Valtion kiinteistölaitos muuttui Senaattikiinteistöksi CAD-ohjeen laaja päivitys ja ajanmukaistus Rakenteen uudistus, sisällön ajanmukaistus ja sovelluskohtaisten liitteiden päivitysten lopetus Ulkoasun ja rakenteen uudistus, sisällön ajanmukaistus ja tietomallintamista ja rakennusmittausta koskevien ohjeiden lisääminen. Dwg-tiedostojen laatuvaatimusten jakaminen perus- ja korotettuun tasoon. CAD-ohjeen päivityksen 4.0 toteutus Vastuuhenkilö: Ohjausryhmä: Juho Malmi, Sk Kari Alatalo, Sk Raila Tierma, Sk David Helander, Sk Jukka Riikonen, Sk Jonni Laitto, Sk

3 Ohje /22 Ohjeen käyttöoikeus Ohjeen soveltaminen Ohjeen käyttöoikeus on vapaa kaikille, jotka käyttävät sitä muuttamattomana ja mainitsevat lähteen. Ohje on ladattavissa Senaatti-kiinteistöjen verkkosivuilta. CAD-ohjetta sovelletaan kaikissa Senaatti-kiinteistöjen (Sk) rakennushankkeissa ja muissa sellaisissa projekteissa, joiden tuloksena syntyy Sk:n kiinteistövarallisuutta koskevia teknisiä asiakirjoja. CADohjetta noudatetaan aina, ellei hankekohtaisesti muuta sovita. Teknisen dokumentoinnin muotovaatimusten kokonaisuus Ohjeisto koostuu kahdesta osasta: Osa 1: Digitaalinen aineisto, CAD-ohje Ohjeessa määritellään eri suunnittelualojen tuottamien CAD-tiedostojen teknisiä muotoseikkoja. Ohjeessa on lisäksi määritelty suunnitelmiin liittyvien teksti-, taulukkoja kuvatiedostojen muotoseikkoihin liittyviä asioita. Liitteet 1-7 käsittävät mallipohjat piirustusluettelolle, nimiölle, turvallisuusluokan tai suojaustason ilmaiseville CAD-leimoille sekä mallin tietosisältötaulukoille. Osa 2: Manuaalinen aineisto, Asiakirjojen luovutusohje Ohje koskee rakennustyön toteutusta vastaavien loppudokumenttien toimittamista tilaajalle manuaalisessa muodossa papereina ja tiedostoina ProjekTilaan sekä tarvittaessa CD/DVD -levyinä. Turvakriittinen aineisto toimitetaan aina CD/DVD -levyillä. Liitteet 1-3, jotka kertovat mitä luovutetaan ja mihin. Liitteet 4-5, jotka sisältävät mappiselkämyksen sekä luovutus CD/DVD:n kannen ja hakemistorakenteen mallit.

4 Ohje /22 Liittyvät Senaatti-kiinteistöjen laatimat ja hyödyntämät ohjeistot HANKKEEN OHJAUKSEN ASIAKIRJOJA PÄTEVYYSJÄRJESTYKSESSÄ Rakennuttamis- ja suunnitteluohjelma CAD-ohje Asiakirjojen luovutusohje TEKNINEN DOKUMENTOINTI ProjekTilan ohjeisto Hankekohtaiset ohjeet Tehtäväluettelot (RT 12) Yleiset tietomallivaatimukset 2012 TEHTÄVÄT JA TOIMINTATAVAT TARPEEN MUKAAN Asiakirjojen luovutusohje ja ProjekTilan käyttöön liittyvät ohjeistot löytyvät Senaatti-kiinteistöjen verkkosivuilta. Yleiset tietomallivaatimukset on saatavilla buildingsmart Finlandin verkkosivuilta sekä RT-kortteina. Jos käytössä on hankekohtaisia rakennusmittauksen ja/tai tietomallintamisen ohjeita, niiden jakelusta huolehtii rakennuttajakonsultti tai Sk:n hankevastaava. Hankkeissa tyypillisimmin sovellettavat liittyvät ohjeet Suunnittelun ohjeisto: Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Asiakirjojen luovutusohje liitteineen ProjekTilan ohjeisto: ProjekTilan ohjeet Projektipankin ohjeet Projektipankin tehtäväluettelot rakennushankkeissa osapuolittain

5 Ohje /22 Sisällys 1 Yleistä Ohjeen tarkoitus Ohjeen tavoitteet Ohjeen rajaus Ohjeen vaatimusten esitystapa Suunnittelun rytmitys Terminologiaa Tiedostomuodot D-CAD -tiedostot D-CAD -tiedostojen jako kahteen laatuvaatimusryhmään Rakennusten tietomallit Rakennusmittauksen aineistot Muut digitaaliset tekniset aineistot Julkaisutiedostot Teksti-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikka-asiakirjat Rasterikuvat Valokuvat Digitoidut (skannatut) tekniset piirustukset Animaatio- ja videotiedostot Tiedostojen salasanasuojaukset Tiedostojen pakkaaminen Nimeämiskäytännöt CAD-tiedostojen nimeäminen Tulostus- ja julkaisutiedostojen nimeäminen Dwg-tiedoston kuvatasojen nimeäminen Tiedosto- ja piirustusluettelot sekä nimiöt Nimiö Turvallisuusmerkinnät Hankkeen turvallisuusvaatimukset Asiakirjan suojaustaso- ja turvaluokkamerkintä CAD-tiedoston suojaustaso- ja turvaluokkamerkintä...15

6 Ohje / Tiedostojen lähettämisessä huomioitavat turvallisuusasiat Turvaluokitellun aineiston toimitus kopiolaitokselle Dwg-tiedoston laatuvaatimukset Perustaso Piirtotarkkuus Mittayksikkö ja mittakaava Kaksiulotteisuus Korotettu taso Tiedoston siivous ja kunnon tarkistaminen Koordinaatisto Kuvatasot, värit ja viivatyypit Symbolien käyttö Mitoitus Tekstit Lohkojaot Rakennuksen paikkatieto Viitetiedostot Julkaisutiedostot Tilahallinta Huonetilan tiedot arkkitehtisuunnittelijan suunnitelmissa Tilaajan oikeudet suunnitelma-asiakirjoihin Valmistautuminen loppudokumentointiin Loppudokumentti on oma dokumenttityyppinsä Pohjapiirroksen tulee kattaa koko rakennuksen alue Tietomallinnettavassa hankkeessa loppudokumentit luodaan mallista...22

7 Ohje /22 1 Yleistä Tässä ohjeessa määritellään eri suunnittelualojen tuottamien 3D-tietomallien sekä 2D-CAD - tiedostojen teknisiä muotoseikkoja. Ohjeessa on lisäksi määritelty suunnitelmiin liittyvien teksti-, taulukko- ja kuvatiedostojen muotoseikkoihin liittyviä asioita. Ohjeen muotovaatimuksia noudatetaan toimitettaessa tiedostoja Sk:lle suunnittelun aikana sekä loppudokumenttitiedostoja laadittaessa. Ohje koskee kaikkia hankkeen osapuolia suunnitelmien sekä muiden aineistojen laadinnassa käytetystä CAD-ohjelmasta tai muusta sovelluksesta riippumatta. Ohjeen kohdistusta on muutettu edellisiin versioihin verrattuna. Aiemmin kaikkia 2D dwg-tiedostoja koskivat samat vaatimukset. Nyt Sk:n toiminnan kannalta keskeisimpiin 2D dwg-tiedostoihin kohdistuvat korotetut laatuvaatimukset. Muihin dwg-tiedostoihin kohdistuvat kevyemmät perustason laatuvaatimukset. Tämän ohjeen muotovaatimusten mukaan tuotetaan: Sekä: 1.1 Ohjeen tarkoitus 2D-CAD -tiedostot suunnitteluohjelmista Pdf-muotoiset julkaisutiedostot kaikista ohjelmista Rakennuksen tietomallit Rakennusmittauksen aineistot Muut digitaaliset tekniset aineistot Digitaaliset valokuvat, animaatiot ja videot Rakennusmittauksessa ja tietomallintamisessa noudatetaan lisäksi Sk:n antamia hankekohtaisia ohjeita ja Yleisissä tietomallivaatimuksissa 2012 (YTV2012) kuvattuja käytäntöjä. IM-managerien toteuttamat dokumentaation muotovaatimusten laadunvalvontatarkastukset hankkeissa pohjautuvat tähän ohjeeseen ja hankkeen alussa sovittaviin pelisääntöihin. Ohjeen tarkoituksena on kertoa suunnittelijoille, millaista digitaalista aineistoa Sk:lle tulee toimittaa suunnittelun aikana ja loppudokumentteina.

8 Ohje / Ohjeen tavoitteet 1.3 Ohjeen rajaus Tämän ohjeen tavoitteet ovat: suunnitelmien teknisen laadun varmistaminen, osapuolten välisen tiedonsiirron helpottaminen, suunnitteluvirheiden vähentäminen, digitaalisten aineistojen vakioiminen sekä kiinteistöliiketoiminnan ja ylläpidon palveleminen. Valtaosa Sk:n hankkeista on lisä- tai korjausrakentamista. Jokainen hanke on rakennuksen elinkaaren aikana muutostapahtuma, joka aiheuttaa päivitystarpeita. Muuttuneet tiedot päivitetään ajantasaisiin tietomalleihin, 2D-CAD -tiedostoihin, julkaisutiedostoihin (pdf), tilahallinta- ja vuokrausjärjestelmiin, huoltokirjoihin, kunnossapito-ohjelmiin ja dokumenttiarkistoihin. Ohjeen noudattaminen takaa 2D-CAD -tiedostojen käytettävyyden mahdollisimman hyvin tilanhallintaan ja dokumenttienhallintaan liittyvissä järjestelmissä takaa tiedostojen katseltavuuden katseluohjelmilla ja käsiteltävyyden sopivalla perusohjelmalla ilman erikoissovelluksia takaa suunnittelijoiden väliseen tiedonsiirtoon mahdollisimman hyvin toimivat ja teknisiltä muotoseikoiltaan vakioidut tiedostot takaa samaa suunnitteluohjelmaa käyttävälle jatkosuunnittelijalle parhaan mahdollisen pohjan (alkuperäistiedostot ja siihen liittyvät kirjastotiedostot) takaa eri suunnitteluohjelmaa käyttävälle jatkosuunnittelijalle mahdollisimman hyvän pohjan dwg-muotoisten 2D-CAD -tiedostojen ja ifc-muotoisten tietomallien kautta. Tämä ohje ei sisällä tietoa hankkeen aikaisesta tiedostoversioiden hallinnasta, tiedostojen tallentamisesta projektipankkiin tai paperimuotoisen loppudokumenttiaineiston luovuttamisesta. Tiedostojen tallentaminen projektipankkiin on kuvattu osapuolikohtaisissa projektipankin tehtäväluetteloissa (ks. ProjekTilan ohjeisto). Paperimuotoisen loppudokumenttiaineiston ja turvakriittisen digitaalisen loppudokumenttiaineiston luovuttaminen on kuvattu Asiakirjojen luovutusohjeessa. Tiedostoversioiden hallinta sovitaan rakennuttajakonsultin järjestämässä hankkeen tiedonhallinnan aloituspalaverissa (ks. Projektipankki-tehtäväluettelo rakennuttajakonsultille). Hankkeen aikaisen toiminnan pelisäännöt sovitaan kunkin hankkeen alussa suunnittelijoiden, rakennuttajakonsultin ja Sk:n asiantuntijaedustajien kuten IM-managerin yhteistyöllä. Hankkeen aikaisia tiedonhallinnan pelisääntöjä suunniteltaessa on otettava huomioon tämän ohjeen vaatimukset. 1.4 Ohjeen vaatimusten esitystapa Tämä asiakirja rakentuu vaatimuksista, ohjeista ja suosituksista. Ohjeen selkeyttämiseksi varsinaiset vaatimukset erotetaan suosituksista kappaleen vasempaan reunaan sijoitetulla paksulla pystyviivalla ja taustavärillä.

9 Ohje / Suunnittelun rytmitys Lähes kaikissa Sk:n hankkeissa edellytetään mallintavaa suunnittelua, jossa kaikki suunnittelualat jatkuvasti päivittävät tietomallia omasta suunnittelukokonaisuudestaan ja suunnittelualakohtaiset mallit yhdistetään säännöllisesti ajantasaiseksi yhdistelmämalliksi. Rytmityksen hankekohtaiset perusteet on tavanomaisesti kuvattu hankkeen ohjelma-asiakirjoissa, mutta yleisesti noudatetaan seuraavia periaatteita: Hankesuunnitteluvaiheessa kootaan Sk:n ja muiden tahojen hallussa olevat lähtötiedot, tutkitaan niiden käytettävyys mallintavassa suunnittelussa sekä määritetään lisäselvitysten tarve ja käynnistetään selvitykset. Suunnittelun valmisteluvaiheessa tai ehdotussuunnittelun aluksi rakennuksen runko ja muut pääosin säilytettäväksi tiedetyt osat inventointimallinnetaan arkkitehti- tai rakennesuunnittelijan toimesta. Toisinaan inventointimallinnus on saatettu tilata ulkopuoliselta konsultilta jo aiemmin. Suunnittelualakohtaiset lähtötietomallit laaditaan inventointimallin pohjalta. Purettavat kevyet rakennusosat pyritään esittämään vain purkusuunnitelmien pohjana käytettävässä mallissa. Ehdotussuunnitteluvaiheessa suunnittelualakohtaiset mallit yhdistetään ja törmäykset tarkastetaan tarpeen mukaan. Yleissuunnitteluvaiheen alusta alkaen suunnittelualakohtaiset mallit yhdistetään ja mallien törmäykset tarkastetaan määrävälein. Rytmityksen hankekohtaiset perusteet on tavanomaisesti kuvattu hankkeen ohjelma-asiakirjoissa. Suunnittelun rytmityksen yleisperiaate noudattaa mallia: 1. Vetävä suunnitteluala suunnittelee eteenpäin sovitun aikaa. 2. Muut suunnittelualat sovittavat omat mallinsa muutoksiin. 3. Mallit yhdistetään ja törmäykset tarkastetaan. 4. Pienet mallinnusvirheet korjataan välittömästi. 5. Yhteistyötä vaativien törmäysten ratkaisusta sovitaan pääsuunnittelijan johdolla. 6. Palataan kohtaan yksi, kunnes kaikki suunnittelualat ovat valmiita ja mallit ristiriidattomia. Edellä kuvattua selkeästi rytmitettyä suunnittelua jatketaan toteutussuunnittelun loppuun asti. Rakentamisen valmistelussa syntyvät muutokset päivitetään malleihin ennen rakentamisen aloittamista. Rakentamisen aikaiset muutokset päivitetään malleihin urakoitsijan toimittamien tarketietojen perusteella (ks. 10.3).

10 Ohje / Terminologiaa Hankkeen toteutussuunnitelmat ovat urakoitsijan toteutusta varten tehdyt yksityiskohtaiset revisiot suunnitelma-asiakirjoista eli ns. työpiirustukset. Urakoitsijan tarketiedot ovat toteutuksen yhteydessä työpiirustuksiin nähden tehtyjen urakoitsijan muutosten kirjaukset. Urakoitsija saattaa kirjoittaa ja piirtää ne käsin ns. punakynämerkintöinä paperisiin työpiirustuksiin. Toteutusvaiheen jälkeen urakoitsijan on digitoitava (skannattava) punakynämerkityt piirustukset ja tallennettava ne projektipankin Urakoitsijan tarkepiirustukset -kansioon suunnittelijoiden käyttöön, loppudokumenttien laatimista varten. Urakan luovutusasiakirjat ovat hankkeen viimeiset toteutussuunnitelmat päivitettyinä urakoitsijan toimittamilla tarketiedoilla. Urakan luovutusasiakirjat sisältävät versiohistorian muutosmerkintöineen koko hankkeen ajalta esim. puretut rakenteet ja urakkarajat. Senaatin hankkeiden loppudokumentit kuvaavat hankkeen jälkeistä tilaa eli valmista rakennusta päivitettyinä urakoitsijoiden antamilla tarketiedoilla. Loppudokumentit ovat lähtötietoja ja raakaainetta kaikkeen Sk:n kiinteistöliiketoimintaan. Näiden dokumenttien tekeminen sisältyy normaalisti kaikkiin Sk:n hankkeisiin. 1. Digitaalisia loppudokumentteja ovat kaikki suunnittelijoiden tekemät tietomallit, suunnittelutiedostot, piirustustiedostot, kaaviot, tekstit, taulukot, tietokannat ja laskelmat, jotka kuvaavat valmista rakennusta päivitettynä urakoitsijoiden antamilla tarketiedoilla. Hankkeen aikaiset merkinnät on poistettu (esim. purettavat rakenteet, luonnokset, vaihtoehdot) ja loppudokumentin sisältö vastaa rakennuksen nykytilaa. 2. Manuaalisia loppudokumentteja ovat kaikki paperi- ja CD/DVD- muodossa luovutettava materiaali, joka kuvaa valmista rakennusta päivitettynä urakoitsijoiden antamilla tarketiedoilla. (ks. Asiakirjojen luovutusohje) 3. Viranomaisluvat tarkoittavat työn suorittamiseen tarvittuja viranomaislupia tarkastuspöytäkirjoineen ja muine liitteineen alkuperäisinä paperisina dokumentteina, joita säilytetään rakennuksen olemassa olo ajan. Myös sähköisesti haetuista luvista toimitetaan paperiversiot. (ks. Asiakirjojen luovutusohje) CD/DVD:n sisällysluettelo = Tiedostoluettelo, joka sisältää tiedot kaikista CD/DVD:llä olevista tiedostoista sisältöselityksineen. BIM-koordinaattori on Sk:n osoittama konsultti joka tukee ja ohjeistaa mallien yhteensovittamista ja työn rytmittämistä tietomallinnettavissa hankkeissa. Hankkeissa joissa ei ole BIM-koordinaattoria koordinoinnista huolehtii pääsuunnittelija. IM-manageri on Sk:n käyttämä termi hankkeen tiedonhallinnan konsultista, jota Sk:n hankevastaava käyttää tukenaan hankkeiden dokumentaation tietoteknisessä laadunhallinnassa.

11 Ohje /22 2 Tiedostomuodot 2.1 2D-CAD -tiedostot 2D-CAD -tiedostot toimitetaan Sk:lle dwg-muodossa. Tiedostoversiona käytetään uusinta mahdollista dwg-versiota tai hankkeessa erikseen sovittua vanhempaa dwg-versiota. Kun toimitettavat dwg-tiedostot ovat konvertoituja, toimitetaan Sk:lle sekä suunnitteluohjelman alkuperäistiedostot kirjastoineen että niistä muunnetut dwg-tiedostot, jotka on täydennetty vastaamaan dwg-tiedostojen vähimmäisvaatimuksia D-CAD -tiedostojen jako kahteen laatuvaatimusryhmään Toimitettavat 2D-CAD -tiedostot jaetaan laatuvaatimusten perusteella kahteen ryhmään: 1. perustason laatuvaatimukset 2. korotetut laatuvaatimukset Perustason vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia, jotka koskevat kaikkia hankkeen 2D-dwgtiedostoja. Korotetun tason vaatimukset koskevat aina vähintään rakennusmittauksen 2D-dwg-tiedostoja ja arkkitehtisuunnittelun pääpiirustuksia sekä niille piirrettyjä LVIS-taso- ja asemapiirustuksia. Ryhmittelyperusteet on esitetty yksityiskohtaisesti kohdassa 6 Dwg-tiedoston laatuvaatimukset. 2.2 Rakennusten tietomallit Rakennusten tietomalleista toimitetaan Sk:lle hankkeen eri vaiheissa hankekohtaisesti sovittavat versiot. Mallit toimitetaan suunnitteluohjelmien alkuperäistiedostoina ja niistä tehtyinä IFCmuunnoksina. Käytettävä IFC-versio sovitaan hankekohtaisesti. MITEN: Hankkeen aikana ja loppudokumentteina toimitettavien mallien tietosisällöt määritellään liitteen 7, Mallin tietosisältötaulukot, avulla. 2.3 Rakennusmittauksen aineistot Rakennusmittauksen pistepilvet toimitetaan käsittelyohjelmien alkuperäistiedostoina ja niistä tehtyinä E57-muunnoksina. Käytettävä E57-versio sovitaan hankekohtaisesti. Pistepilviaineistojen luovutusmenettelystä sovitaan hankekohtaisesti. Suurikokoisten pistepilviaineistojen tallettaminen projektipankkiin ei ole suositeltavaa. Rakennusmittauksen 2D-CAD tiedostoissa noudatetaan DWG-tiedoston korotetun tason vaatimuksia (ks. 6.2)

12 Ohje / Muut digitaaliset tekniset aineistot 2.5 Julkaisutiedostot Digitaalisista teknisistä aineistoista, jotka eivät ole 2D-CAD -tiedostoja tai rakennuksen tietomalleja toimitetaan Sk:lle sekä ohjelmien alkuperäistiedostot että muunnokset hankkeessa tiedonsiirtoon käytettyihin tiedostomuotoihin. Digitaalisia teknisiä aineistoja ovat esimerkiksi: skannaamalla tuotetut pistepilvet ja niistä edelleen tuotetut pintamallit, muilla kuin tietomallinnusohjelmilla tuotetut mallinnukset sekä muilla kuin CADohjelmilla tuotetut kaksiulotteiset vektorikuvat. Kaikki teksti-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikka-asiakirjat toimitetaan pdf-muotoisina. Kaikki 2D suunnitelma-asiakirjat toimitetaan pdf-muodossa. Dwg-muodossa toimitettavat piirustukset toimitetaan myös pdf-muodossa. Kaikki pdf-tiedostot on tarkistettava katseluohjelmassa ennen toimittamista projekti-pankkiin. Katseluohjelmana suositellaan käytettäväksi Adoben Acrobat-perheen ohjelmistoa (Reader, Acrobat, Acrobat Pro). Pdf-versiona suositellaan käyttämään PDF/A:n viimeisintä Arkistolaitoksen hyväksymää muotoa Teksti-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikka-asiakirjat 2.6 Rasterikuvat Valokuvat Microsoft Office -perheen ohjelmilla tuotetut teksti-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikka-asiakirjat suositellaan toimittamaan myös alkuperäisessä tiedostomuodossa, jolloin tiedostotarkenne on teksteille doc/docx, taulukoille xls/xlsx ja esitysdokumenteille ppt/pptx. Rasterikuvat suositellaan toimittamaan tiff-muodossa pikselitiheydellä 400 ppi/dpi ( 160 ppcm/dpcm). Valokuvamaiset kuvat, kuten havainnekuvat suositellaan toimittamaan jpeg-muodossa, mikäli kuvatiedoston koko tiff-muodossa olisi tarkoituksettoman suuri, eikä jpeg-pakkaus vaikuta kuvan laatuun merkittävästi. Suurikokoiset kuvat suositellaan toimittamaan alennetulla pikselitiheydellä, kuitenkin vähintään 150 ppi, mikäli 400 ppi:n kuvatiedoston koko olisi tarkoituksettoman suuri. Digitaaliset valokuvat toimitetaan jpeg-muodossa, tiedostotarkenne on jpg. Kuvankäsittelyohjelmassa käsiteltyjen kuvien jpeg-laatutekijäksi suositellaan vähintään 85% ja pikselitiheydeksi (resoluutioksi) samaa kuin alkuperäisessä kuvassa Digitoidut (skannatut) tekniset piirustukset Digitoidut tekniset piirustukset toimitetaan Tiff Group 4 -tiedostomuodossa, tiedostotarkenne on tif tai tiff. Kuvien pikselitiheyden on oltava vähintään 400 ppi.

13 Ohje / ppi:n resoluutio on riittävä CAD-piirtämisen taustakuvaksi tarkoitetulle rasterikuvalle. Digitoinnit kannattaa yleensä suorittaa skannerin optimaalisella tarkkuudella. Resoluutiota voi tarvittaessa pienentää jälkikäteen kuvankäsittelyohjelmissa eri käyttötarkoituksiin sopivaksi. 2.7 Animaatio- ja videotiedostot Animaatio- ja videotiedostot luovutetaan Windows-käyttöjärjestelmään yhteensopivassa videotiedostomuodossa. 2.8 Tiedostojen salasanasuojaukset Luovutettavia asiakirjoja ei saa toimittaa salasanasuojattuina avaamista tai muokkaamista vastaan. Asiakirjakohtaisten salasanojen hallinnointi ja säilyttäminen johtaisi epäkäytännöllisiin ratkaisuihin. Salasanasuojaus haittaa arkiston massakäsittelyitä, joissa tiedostoja avataan ja tallennetaan ohjelmallisesti. 2.9 Tiedostojen pakkaaminen Luovutettavia asiakirjoja ei saa toimittaa pakattuina. Pakkaaminen vaikeuttaa asiakirjojen hallinnointia. Pakatut asiakirjat haittaavat arkiston massakäsittelyitä, joissa tiedostoja avataan ja tallennetaan ohjelmallisesti. 3 Nimeämiskäytännöt 3.1 CAD-tiedostojen nimeäminen Hankkeen tiedostojen nimeämiskäytäntö sovitaan hankkeen alussa. Tiedostojen nimeäminen voidaan sopia suunnittelualakohtaisesti. Nimeämiskäytäntö hankkeen ajalle ja loppudokumentaatiota varten on sovittava hankkeen tiedonhallinnan pelisäännöissä ja toimintamalleissa. Suunnittelualakohtainen nimeämiskäytäntö täytyy olla tarkasti kuvattu ja sitä on noudatettava kaikkien saman suunnittelualan dokumenttien nimeämiseen. SUOSITUS: MITEN: Tiedostojen nimeämiskäytäntö luodaan Talo 2000-, LVI2010- ja S2010-nimikkeistöjen pohjalta. Nimeämiskäytännöt sovitaan rakennuttajakonsultin järjestämässä palaverissa, jossa sovitaan hankkeen tiedonhallinnan pelisäännöistä ja käytännöistä. 3.2 Tulostus- ja julkaisutiedostojen nimeäminen Samasta suunnitelmatiedostosta voidaan luoda useita pdf-tiedostoja. Tulostus- ja julkaisutiedostot nimetään nimiön piirustusnumeron mukaan. 3.3 Dwg-tiedoston kuvatasojen nimeäminen Dwg-tiedostojen kuvatasot nimetään hankkeessa sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

14 Ohje /22 Hankkeen alussa määritellään CAD-pelisäännöt suunnittelijoiden väliseen tiedonsiirtoon ja sovitaan suunnittelualakohtaisesti käytettävistä kuvatasoasetuksista. Yhdessä sovittua määritystä on noudatettava suunnittelutoimistoittain koko hankkeen ajan ja myös muunnetuissa dwg-tiedostoissa. Kuvatasojen nimet voivat olla käytetyn sovellusohjelman mukaisia. Mikäli sovellusohjelma ei määritä käytettävää kuvatasojärjestelmää, suosituksena on käyttää tasojen nimeämiseen yleisiä nimeämisohjeita kuten Talo 2000-, LVI2010- tai S2010-nimikkeistöä. Tiedostojen käytettävyyteen vaikuttaa jatkossa ratkaisevasti niiden kuvatasojärjestelmä sekä kuinka hyvin sitä on noudatettu. Jos standardia tai sovellusohjelman mukaista määritystä on noudatettu, voidaan tiedoston asetuksia muokata myöhemmin tarpeen mukaan ohjelmallisesti. Esim. kuvatasojen nimiä, värejä ja viivatyyppejä voidaan muuttaa kaikkiin tiedostoihin yhdellä kertaa. Standardien vastaisilla asetuksilla tehtyä tiedostoa on vaikeaa ja hidasta korjata. 4 Tiedosto- ja piirustusluettelot sekä nimiöt Kaikki suunnittelijat laativat luettelon omista dokumenteistaan. Luettelot on pidettävä ajan tasalla läpi hankkeen. Tiedosto- ja piirustusluettelomalli on ladattavissa Senaatti-kiinteistöjen verkkosivuilta xls-muodossa. Omaa tiedosto- ja piirustusluetteloa saa käyttää, mutta luettelossa on oltava Sk:n mallia vastaavat tiedot. Tiedosto- ja piirustusluettelot tallennetaan ProjekTilaan pdf-muodossa, kohdan 2.5 mukaisesti. MITEN: Tiedosto- ja piirustusluettelomalli on ladattavissa Senaatti-kiinteistöjen verkkosivuilta. 4.1 Nimiö Piirustuksissa käytettävän nimiön ulkoasu voi olla suunnittelutoimiston oman mallin mukainen, mutta nimiössä on oltava vähintään Sk:n mallinimiön mukaiset tiedot. Käytetyt tausta-piirustustiedostot voidaan kertoa tekstinä. RT-ohjekortin Piirustuslehti, mukaisten piirustustietojen lisäksi nimiöstä tulee ilmetä sen tiedoston nimi, josta tuloste on tehty, sekä Sk:n ilmoittamat hallinnollisen kiinteistön, kiinteistön ja rakennuksen nimet ja numerot sekä hankkeen tunnus ja nimi. Piirustukseen tulee liittää vain yksi nimiö. Sovelluksen luoma nimiö on muokattava vastaamaan tiedoiltaan Sk:n nimiötä. Ns. lappukuvanipuissa nimiö on oltava ensimmäisellä sivulla. MITEN: Nimiön mallitiedosto on ladattavissa Senaatti-kiinteistöjen verkkosivuilta. Arkistojen jatkohyödyntämisessä yksi keskeinen asia on yhtenäiset nimiötiedot.

15 Ohje /22 5 Turvallisuusmerkinnät 5.1 Hankkeen turvallisuusvaatimukset Hankkeen tuottamien tietojen suojaustasot ja asiakirjojen turvaluokat sekä niiden vaikutukset asiakirjojen tuottamiseen selvitetään heti hankkeen alussa. Sk:n hankevastaava sopii asiakkaan kanssa toimintaohjeet tapauskohtaisesti. Hankkeen turvallisuusvaatimukset määräytyvät perustuen Suomen lakeihin ja asetuksiin, valtiovarainministeriön ohjeisiin, tilaajan turvallisuuskäytäntöihin sekä toimintaohjeisiin ja tilaajan tekemiin turvallisuussopimuksiin asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Valtaosa Sk:n hankkeista sisältää joitain turvaluokiteltuja asiakirjoja. 5.2 Asiakirjan suojaustaso- ja turvaluokkamerkintä Asiakirjaan on merkittävä sitä koskeva suojaustaso (IV, III tai II) ja mahdollinen turvaluokitus (käyttö rajoitettu, luottamuksellinen, salainen) sekä lainkohta (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621), jonka perusteella dokumentti on turvaluokiteltu. Suojaustason lyhenne on sisällytettävä myös tiedoston nimeen. Selkeyden vuoksi tiedostonimissä käytetään lyhenteitä ST4, ST3 ja ST CAD-tiedoston suojaustaso- ja turvaluokkamerkintä CAD-tiedoston suojaustaso- ja turvaluokkamerkintä sijoitetaan CAD-tiedostoihin siten, että se näkyy tulostus-tiedostossa (pdf) ja paperitulosteessa etulehdellä nimiön yläpuolella. Turvaluokkamerkinnän koko tulosteessa on 7,0 x 1,8 cm. MITEN: Malliblock (dwg-tiedosto) ja täyttöohje turvaluokkamerkintöjä varten on saatavissa Sk:n verkkosivuilta. Lainkohta(-dat) päivitetään merkintään tapauskohtaisesti. Ohessa esimerkkejä lainkohdista:

16 Ohje / Tiedostojen lähettämisessä huomioitavat turvallisuusasiat Suojaustaso IV:n asiakirjoja ei saa lähettää julkisessa verkossa salaamattomana. Tiedoston lähettäminen sähköpostin liitetiedostona ilman salausjärjestelmää on kielletty. Suojaustasojen III ja II asiakirjoja ei saa käsitellä julkiseen verkkoon liitetyllä työasemalla lainkaan. Tiedoston lähettäminen sähköpostin liitteenä on kielletty Turvaluokitellun aineiston toimitus kopiolaitokselle Suojaustason IV aineiston jakelu ja kopiolaitostoiminnot voidaan hoitaa: 1. Salakirjoittamalla tiedosto Sk:n hyväksymällä tiedostojen salausjärjestelmällä ja lähettämällä suojattu tiedosto sähköpostin liitteenä. 2. Senaatin hankkeissa käytetyn turva-auditoidun projektipankin kautta. Suojaustasojen III ja II aineiston kopiolaitostoimitukset hoidetaan aina lähettipalvelulla. Turvaluokitellussa kopiotilauksessa on oltava normaalien tilaustietojen lisäksi selkeä merkintä suojaustasosta (STIV, STII, STII). 6 Dwg-tiedoston laatuvaatimukset 6.1 Perustaso Piirtotarkkuus Dwg-tiedoston asetukset koskevat sekä AutoCAD-ohjelmalla tehtyjä dwg-tiedostoja että muista ohjelmista tuotettuja dwg-tiedostoja. Perustason vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia, jotka koskevat kaikkia hankkeen 2D-dwgtiedostoja. Viivojen, kaarien ja alueiden tulee olla täsmällisesti kohdistettuja. Viivojen päiden tulee kohdata nurkissa. Alueiden rajaviivojen tulee pysyä suljettuina Mittayksikkö ja mittakaava Mittakaavalliset suunnitelmat tehdään siten, että yksi millimetri luonnossa vastaa yhtä yksikköä dwgtiedoston koordinaatistossa eli mittakaavaan 1:1. Dwg-tiedostoissa käytettävä mittayksikkö on millimetri. Julkaistaessa piirustus pienennetään haluttuun mittakaavaan tulostusnäkymässä (Layout-tila). Piirustusta ei saa skaalata suunnittelunäkymässä (Model-tila). Käytetty mittayksikkö tallentuu dwg-tiedoston mukana. Riippuen käytetystä mittayksiköstä ohjelma käyttää viiva- ja täyttökuvioille joko metristä tai tuumaista kirjastotiedostoa.

17 Ohje / Kaksiulotteisuus 2D-dwg-kuvissa on varmistettava, ettei objekteja jää väärään korkeusasemaan 3Dsuunnitteluavaruudessa. Kaikkien objektien korkeusaseman on oltava 0. 3D-avaruudessa olevat objektit sekoittavat helposti 2D-tiedostoissa mitoituksen ja kyselykäskyjen tulokset (kuten pituuden tarkistamisen), kun kohdistuspisteet osuvat 3Davaruudessa eri tasoille. 6.2 Korotettu taso Korotetun tason vaatimukset koskevat aina vähintään seuraavia suunnitelma-asiakirjoja sekä rakennusmittauksen 2D-CAD tiedostoja. Asemapiirros Pääpiirustukset Kiinteistön LVIS-tasopiirustukset piirrettyinä arkkitehtisuunnittelijan pääpiirustuksille Kiinteistön LVIS-asemapiirrokset piirrettynä arkkitehtisuunnittelijan asemapiirrokselle Rakentamista koskevien suunnitelmien ja selvityksien sisällöt, sähkösuunnittelua lukuun ottamatta, on kuvattu Ympäristöministeriön ohjeessa YM3/601/2015 (ent. RakMk A2). Hankkeessa voidaan sopia toimitettavaksi korotettutasoisina muitakin suunnitelmia tarpeen mukaan Tiedoston siivous ja kunnon tarkistaminen Dwg-tiedostoista on poistettava kaikki käyttämättömät tasot, symbolit, mitoitus- ja tekstityylit, viivatyypit sekä shape-tyylit. Dwg-tiedosto on tarkistettava ja tarvittaessa korjattava mahdollisten tiedostovirheiden varalta. Tiedoston tarkistaminen on erityisen tärkeää konvertoiduille dwg-tiedostoille. Tiedostosta on poistettava kaikki varsinaisen suunnitelman ulkopuolella olevat turhat piirto-alkiot. MITEN: Tiedoston koko pienenee, tiedoston käsittely nopeutuu ja tiedosto saadaan auki. AutoCAD-komennot: Purge (käyttämättömien objektien poistaminen), Audit tai Recover (tiedoston kunnon tarkistaminen) Koordinaatisto Kaikki projektikohtaiset pohjapiirrokset on tallennettava perus- eli World-koordinaatistossa. Kaikki pohjakuvat on sijoitettava origoon nähden samaan kohtaan. Peruskoordinaatiston origon tulee sijaita suunniteltavan rakennuksen läheisyydessä maastoon merkityssä pisteessä, jonka koordinaatit tunnetaan. Työn aikana pohjakuvaa ei saa siirtää suhteessa peruskoordinaatistoon. Viitepiirustuksia käytettäessä on ehdottoman tärkeää, että kaikki saman kohteen piirustukset ovat kohdakkain (esim. arkkitehdin tasokuva ja LVI-suunnitelma). MITEN: AutoCAD-komennot: UCS = World ja Base = 0,0,0

18 Ohje / Kuvatasot, värit ja viivatyypit Piirustuksen rakenne on jaettava kuvatasoiksi. Kaikki käytön kannalta tärkeät asiat on esitettävä tiedostossa omilla kuvatasoillaan. Dwg-tiedoston väri- ja viivatyyppiominaisuudet annetaan kuvatasoille eli ovat tyyppiä Bylayer. Yksittäisen alkion ominaisuudet periytyvät siitä tasosta, jolla se sijaitsee. Viitepiirustustekniikalla kutsuttu pohjakuva halutaan usein "valkaista" taustakuvaksi. Jos värit on kiinnitetty viivoihin, ei niitä pysty muuttamaan viitepiirustustekniikalla. Jos taas värit ja viivatyypit tulevat kuvatasojen perusteella, voidaan viitepiirustus kutsua toiseen piirustukseen ikään kuin suodattimen läpi ja muuttaa värien (ja viivatyyppien) esitystavat halutuiksi. Loppupiirustusten taso-ominaisuuksien tarkistaminen Taso-ominaisuudet on tarkistettava konvertointien jälkeen. MITEN: Osa virheistä (tulostuksen esto, viivaleveydet) näkyy vain tulostuksen esikatselussa ja sieltä niitä on vaikea huomata. Konvertoinnin tekijä vastaa syntyvän dwg-tiedoston laadusta. Tarkastuksen voi suorittaa esimerkiksi ilmaisella DWG TrueView -ohjelmalla Symbolien käyttö Mitoitus Hankkeenaikaisten tasoasetusten siivous Loppupiirustukset on siivottava kaikesta hankkeenaikaisesta väliaikaisesta apugeometriasta. Pelkkä tasojen sammuttaminen/jäädyttäminen ei riitä, vaan tasot on tyhjennettävä ja poistettava tiedostosta. Symboleita eli blockeja tulisi käyttää kaiken toistuvan grafiikan esittämiseen, jotta mm. tiedoston koko pysyisi kurissa. Blockit toimivat vain ehjinä, joten niitä ei saa räjäyttää. Mittaobjektin tekemää automaattista mittalukua ei saa muuttaa jälkikäteen. Poikkeustilanteessa, jos lukuarvoa on muutettu, on se korostettava erottuvasti esim. alleviivauksella. Muokattuja mittalukuja ei erota muuten mitenkään tarkoista, todellisista mitoista. Älykkäitä mittoja ei saa räjäyttää viivoiksi ja tekstiksi. Mitan käsiteltävyys ja älykkyys tuhoutuu räjäytyksessä. Ehjän mitan mittaluku päivittyy esim. mitan venytyksen yhteydessä.

19 Ohje / Tekstit Piirustuksissa on käytettävä AutoCADin tai Windows-käyttöjärjestelmän perusfontteja. Erillisiä fonttitiedostoja on vaikea hallinnoida. Vain työasemasta löytyvät fontit näkyvät kuvassa automaattisesti oikein Lohkojaot Tekstin minimikorkeus on 2,5 mm. Hankkeen aikana rakennusten pohjapiirustusten lohkojaot on pidettävä yhdenmukaisina kaikkien suunnittelualojen (ARK, RAK, LVIA, SÄH) piirustuksissa. Loppudokumenteissa lohkojakoja ei esitetä Rakennuksen paikkatieto Rakennuspaikan ja rakennuksen sijainnin ilmaisevat koordinaatit on merkittävä asemapiirroksen dwgtiedostoon. Rakennuspaikan sijainti ilmoitetaan merkitsemällä asemapiirrokseen kahden tunnetun pisteen koordinaatit sijaintikunnan ETRS-GK koordinaatistossa (esim. rakennuksen nurkkapiste ja kunnan kiintopiste). Rakennuksen sijainti ilmoitetaan vähintään yhdellä rakennuksen nurkkapisteen koordinaatilla sijaintikunnan ETRS-GK koordinaatistossa. Uudisrakennukselle merkitään myös valtakunnallisen ETRS-TM35FIN koordinaatiston sijaintipiste joka sijoitetaan rakennuksen asemapiirrosmuodon sisään, lähelle painopistettä (keskikohtaa). MITEN: Rakennuksen sijoittaminen kartalle tarkasti on vaikeaa yhden tunnetun koordinaattipisteen ja suuntakulman (esim. pohjoisnuoli, apukoordinaatisto) perusteella, johtuen suuntakulman tarkkuuden riittämättömyydestä. Ilmoittamalla kaksi tunnettua pistettä mahdollistetaan kaikkien piirroksen pisteiden sijaintitiedon säilyminen koordinaatistomuunnoksissa. Asemapiirros on laadittava käyttäen pohjana sijaintikunnan ETRS-GK koordinaatistossa olevaa karttaa. Yksi asemapiirroksessa ilmoitetuista maastoon merkityistä pisteistä valitaan suunnittelukoordinaatiston origoksi. Toisena vaadittavana maastoon merkittynä pisteenä voidaan käyttää rakennuksen nurkkapistettä, mikäli sen koordinaatit tunnetaan mittauksen perusteella. Jos pohjakartta ei ole saatavissa ETRS-GK koordinaatistossa, on pohjakartan koordinaattijärjestelmä merkittävä asemapiirustukseen.

20 Ohje / Viitetiedostot Viitetiedostoksi tarkoitetuissa dwg-tiedostoissa (esim. arkkitehtisuunnittelijan pohjapiirros) on huomioitava seuraavaa: rakennuksen sijainti CAD-tiedoston origoon nähden on sovittava käytettyjen sovellusten mahdolliset rajoitukset huomioiden päällekkäisten kerrosten on oltava origoon nähden samassa kohdassa rakennuksen sijaintia origoon nähden ei saa työn aikana muuttaa pohjakuvat tulisi olla kerroksittain yhtenä kokonaisuutena (jos kerrokset joudutaan jakamaan osiin, osat on sijoitettava origoon nähden siten, että ne asettuvat koottaessa origon suhteen paikalleen) värit Bylayer asiat sijoitettava oikeille kuvatasoilleen siten, että kuvatasoja sammutettaessa ei katoa näkyvistä sellaista informaatiota, joka ei liity sammutettaviin kuvatasoihin mikäli tiedostoissa on käytetty perus-autocadiin kuulumattomia fontteja, on fontti-tiedostot (shx-tiedostot) toimitettava dwg-tiedoston mukana varsinaiseen suunnitelmaan kuulumattomat apuviivat ja apugeometriat tulee poistaa tiedostoja toimitettaessa tiedostojen nimiä ei saa muuttaa (ei esim. revisiomerkintää tai päivämäärää tiedoston nimeen) Käytettäessä esim. arkkitehtisuunnittelijan pohjapiirrosta viitetiedostona, tulee kuvatasojen sammuttaminen ja värien vaihtaminen tehdä tasohallinnan keinoin. Suunnitelmat toimitetaan hankkeen aikana muille osapuolille ja tallennetaan projektipankkiin ilman viitepiirustusten sitomista. Poikkeuksena ns. vaihepiirustukset ja loppudokumentit, joissa viitetiedosto sidotaan kiinni. Viitetiedostojen sidonta Dwg-viitetiedostot on sidottava kiinni, kun toimitetaan ns. vaihepiirustus (esim. urakkasarja) projektipankkiin. Dwg-viitetiedostot on sidottava kiinni loppudokumenttitiedostoihin. MITEN: AutoCAD: viitepiirustus sidotaan kiinni Xref-käskyn Bind-lisämääreellä. Älä käytä sitomiseen Insert-vaihtoehtoa. Jos sidottavassa kuvassa on samannimisiä määrityksiä (blockeja, tyylejä yms.) kuin pohjakuvassa, ne häviävät. Dokumenttienhallinta, viitepiirustusten versioiden ja polkujen hallinta helpottuu merkittävästi. Tiedoston koot eivät ole enää este sitomiselle. 7 Julkaisutiedostot CAD-tiedostoista (sekä teksti- ja taulukkotiedostoista) tehdään julkaisutiedostot pdf-muodossa paperitulostamista ja digitaalista julkaisua varten.

21 Ohje /22 Sama tiedosto palvelee kahdessa eri käyttötarkoituksessa, jolloin säästetään aikaa tiedostojen luonnissa ja käsittelyssä. Pdf-tiedosto toimii katselutiedostona projektipankkiympäristössä ja tulostustiedostona kopiolaitoksella ja sitä voi katsella omalle koneelle tallennettuna ilmaisilla katseluohjelmilla. 8 Tilahallinta Arkkitehtisuunnittelijan pohjapiirroksen tilatietoihin liittyvät välttämättömät eriteltävät kuvatasot tilanhallintaohjelmistoja varten: 1. Kevyet väliseinät, kantavat seinät, osastoivat seinät 2. Kuilut, aukot ja hormit 3. Ovet ja ikkunat 4. Huonealan ja bruttoalan rajaviiva sulkeutuvalla polyline-viivalla 5. Huonetilatiedot (huoneen numero, käyttötarkoitus, nimi ) 8.1 Huonetilan tiedot arkkitehtisuunnittelijan suunnitelmissa Suunnitelmat laaditaan siten, että niistä saadaan tekstitiedostona huoneluettelo. Huoneluettelon tiedot ovat: huonenumero huoneen käyttötarkoitus, tilatyyppi huoneala huoneen nimi Pohjapiirroksen jokaiseen huonetilaan merkitään huonenumero, huoneen käyttötarkoitus (tilatyyppi) ja huoneala. Huonetilamerkinnän voi tehdä käytettävän suunnitteluohjelman valmiilla toiminnoilla (suunnitteluohjelman luoma huonetilablokki, mallinnusohjelman tilaobjekti, tms.). 9 Tilaajan oikeudet suunnitelma-asiakirjoihin Sk omistaa sille toimitetut dokumentit ja niiden sisältämät tiedot. Sk:lla on dokumentaatioon täysi käyttöoikeus rakennuskohteessa tilaajan vapaasti valitsemiin käyttötarkoituksiin. Sk:lla on täysi oikeus luovuttaa dokumentaatio kohteen mukana tai kohteessa käytettäväksi, mutta ei erikseen. Dokumentaation luovutuksen yhteydessä luovutuksensaajalle siirtyvät samat oikeudet kuin luovuttajalla oli. Käyttöoikeus sisältää myös oikeuden dokumentaation muuttamiseen rakennuskohteessa.

22 Ohje /22 10 Valmistautuminen loppudokumentointiin 10.1 Loppudokumentti on oma dokumenttityyppinsä Hankkeiden loppudokumenttien pääkäyttötarkoitukset eroavat huomattavasti rakennusvaiheen tarpeista. Tärkeimmäksi kohoavat rakennuksen vuokraustoiminnan tilatiedot (tilarajat) ja kiinteistön ylläpitoon liittyvät talotekniikan tiedot, sekä toteutuneet geo- ja rakennetiedot, joita tarvitaan tulevissa korjaus- ja muutoshankkeissa. CAD-ohjeen mukainen toiminta suunnitteluvaiheessa antaa hyvät valmiudet loppudokumenttien laatimiseen. Loppudokumentit ovat oma kuvasarjansa, ei uusi revisio suunnittelunaikaisista tiedostoista. Loppudokumenteista laaditaan oma tiedosto/piirustusluettelo. Luovutettavat CAD-tiedostot eivät saa enää sisältää ylimääräisiä (hankkeen aikaisia) merkintöjä kuten esim. ylimääräisiä raameja, purettavia rakenteita, apugeometriaa ja urakkarajoja, vaan tulevat vastata tilannetta valmistumisajankohtana. Ylimääräisiä merkintöjä ei saa olla edes sammutetuilla kuvatasoilla Pohjapiirroksen tulee kattaa koko rakennuksen alue Sk:n kohteet ovat usein suuria ja vaiheittain rakennettuja. Suuria määriä vanhojen kohteiden suunnitelmista on vain muovi- tai paperiversioina. Hankkeen yhteydessä vanhat piirustukset ja uudet toteutuneet suunnitelmat pyritään aina sulauttamaan yhdeksi ajan tasalla olevaksi kokonaisuudeksi. Yksityiskohdat tehtävästä sovitaan suunnittelusopimuksissa. Kaikki pohjapiirrokset on tehtävä kattamaan koko kohteena olevan rakennuksen alue Tietomallinnettavassa hankkeessa loppudokumentit luodaan mallista Tietomallinnettavassa hankkeessa loppudokumenttien tulee olla ristiriidattomia mallin kanssa. Loppudokumentteja saa rikastuttaa dokumenttikohtaisella 2D-tiedolla, kuten detaljeilla, mittaviivoilla ja teksteillä. Malliin perustuvaa geometriaa ei saa muuttaa kuin detaljitasolla. Loppudokumenttien luominen aloitetaan päivittämällä suunnittelumallit vastaamaan urakoitsijan tarketietoja. Kun kaikkien suunnittelijoiden mallit on päivitetty, suoritetaan törmäystarkastelu ja korjataan ilmenevät ristiriidat. Ristiriidattomiksi todetuista malleista tuotetaan vaadittavat kaksiulotteiset CAD-kuvat sekä julkaisu- ja tulostusasiakirjat. Kaksiulotteisten CAD-kuvien laatimisjärjestys on: Arkkitehtisuunnittelija laatii ensimmäisenä lopulliset pääpiirustukset, jonka jälkeen päivitetään niihin tukeutuvat muiden suunnittelijoiden piirustukset (ks. kohta 2.1). Vaadittujen kaksiulotteisten CADkuvien sekä julkaisu- ja tulostusasiakirjojen laatimisen jälkeen tehdään vaadittavat ifc-muunnokset (ks. kohta 2.2). Viimeisenä luovutusta varten tallennetaan siivottu, ainoastaan rakennuksen toteumatietoja sisältävä suunnitteluohjelman alkuperäistiedosto. Kaikki luovutettavat suunnitelma-asiakirjat tuotetaan mallista.

Asiakirjojen luovutusohje

Asiakirjojen luovutusohje Asiakirjan tyyppi SEN/3379/2015 /328292 Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 2: Manuaalinen aineisto, Asiakirjojen luovutusohje Versio 3.0 2.11.2015 Ohje 328292 2/15 Asiakirjojen luovutusohje 3.0 Versiohistoria

Lisätiedot

Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1 Digitaalinen aineisto. CAD-ohje. Versio 3.0

Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1 Digitaalinen aineisto. CAD-ohje. Versio 3.0 Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 1 Digitaalinen aineisto CAD-ohje Versio 3.0 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 2 (24) CAD-ohje Versiohistoria Versio 1.0 Versio 1.1 Versio 2.0 Versio 3.0 7.6.2000 Ensimmäinen

Lisätiedot

Asiakirjojen luovutusohje

Asiakirjojen luovutusohje Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 2 Manuaalinen aineisto Asiakirjojen luovutusohje Versio 2.0 Asiakirjojen luovutusohje, versio 2.0 Sivu 2 (15) Asiakirjojen luovutusohje Versiohistoria Versio 1 Versio

Lisätiedot

ARKKITEHDIN OHJE OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA. Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 Päivitetty 29.6.

ARKKITEHDIN OHJE OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA. Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 Päivitetty 29.6. ARKKITEHDIN OHJE - OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 1 TIEDONKERUULOMAKKEET Arkkitehdille kuuluvat tiedonkeruulomakkeet on laadittu

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 1 (13) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito ProjekTilaan 2. Toimeksiannot,

Lisätiedot

CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 29.09.2010

CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 29.09.2010 CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 www.hus-kiinteistot.fi MUUTOKSET CAD-toimintatavat 2010 /Talotekniikan yhteinen 1(8) Versio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Liite 1 Rakennustunnukset

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (11) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0 1. Omien yhteystietojen päivitys ja ylläpito 2. Pelisääntöpalaveriin

Lisätiedot

ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET

ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Keskeiset sopimusehdot, Liite 2.2 Espoon kaupunki, Tilakeskus liikelaitos, talonsuunnittelu 20.11.2014 ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Hyväksyttäväksi

Lisätiedot

DIGITAALISTEN LOPPUDOKUMENTTIEN MUOTOVAATIMUKSET

DIGITAALISTEN LOPPUDOKUMENTTIEN MUOTOVAATIMUKSET 17.3.2015 Sivu 1/13 Tilaaja: Tuusulan kunta, tilakeskus PL 60 04301 Tuusula Hanke: Notkopuiston päiväkodin laajennus DIGITAALISTEN LOPPUDOKUMENTTIEN MUOTOVAATIMUKSET 1. YLEISTÄ Cad-suunnitelmia laaditaan

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (9) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito 2. Koulutus- ja konsultointipalvelut

Lisätiedot

Piirtämis- ja loppudokumenttiohjeistus. Suunnittelijoille ja projektipäälliköille

Piirtämis- ja loppudokumenttiohjeistus. Suunnittelijoille ja projektipäälliköille Piirtämis- ja loppudokumenttiohjeistus Suunnittelijoille ja projektipäälliköille Edellinen versio 1/2012 2/14 Sisältö Sisältö... 2 1. Yleistä... 3 2. Piirtämismääräykset... 4 2.1. Sähköinen piirustusaineisto...

Lisätiedot

OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA

OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA 1.6.2011 Sivu 1/10 Jyväskylä Tilapalvelu OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITELMIEN LUOVUTTAMINEN / VASTAANOTTO... 3 1. YLEISTÄ... 3 1.1

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3

PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3 Timo Mälkönen Projektipankkiohje 1 (13) Osmo Knaappila Buildercom Oy suunnittelijalle v 1.3 26.10.2011 PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n projektipankkien käyttöön

Lisätiedot

TILAAJALLE TOIMITETTAVAT LOPPUDOKUMENTIT

TILAAJALLE TOIMITETTAVAT LOPPUDOKUMENTIT TILAAJALLE TOIMITETTAVAT VERSIO 1/2012 EDELLINEN VERSIO 1.7.2009 L I I K E L A I T O S O U L U N T I L A K E S K U S w w w. o u k a. f i / t i l a k e s k u s Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille.

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. PIIRUSTUSOHJE 1 (5) 4.3.2014 rev 4 PIIRUSTUSOHJE AUTOCAD-PIIRUSTUSTEN TOIMITUS Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. Jos Tilaajan arkistossa

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjektiTila-tehtäväluettelo 1 (12) alueen Projektila-vastaavalle 11.3.2011 PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0 1. Omien yhteystietojen

Lisätiedot

Haahtela PRIS projektipankki

Haahtela PRIS projektipankki Haahtela PRIS projektipankki 1.11.2013 Katri Korpela, kehityspäällikkö Oulun Tilakeskus 1 Haahtela PRIS (Project Information System) www-pohjainen dokumenttien hallintajärjestelmä rakennushankkeen sähköisille

Lisätiedot

Lujabetonin projektipankki-ohje. Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin

Lujabetonin projektipankki-ohje. Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin Lujabetonin projektipankki-ohje Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin Projektipankki-ohje 2 (8) Sisältö 1 Suunnitelmatiedoston nimeäminen... 3 2 Suunnitelmatiedoston vienti

Lisätiedot

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012 Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa

Lisätiedot

Suunnitelmien nimeäminen sähköisissä palveluissa (eservice ja Lupapiste)

Suunnitelmien nimeäminen sähköisissä palveluissa (eservice ja Lupapiste) 27.1.2015 KKo, MP, ER, EM Suunnitelmien nimeäminen sähköisissä palveluissa (eservice ja Lupapiste) Henkilö, joka lisää pääpiirustukset tai erityissuunnitelmat palveluun, nimeää ne tallentaessa allaolevan

Lisätiedot

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus KSE 2013, keskeiset muutokset liittyen konsulttityön luovutukseen Asiakirjat -> Aineisto

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 1 (12) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio 1.0 1. Omien yhteystietojen päivitys ja ylläpito 2. Aloituspalaveriin

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI ARK Aloituspvm Mallintaja Kohde Mallinnustarkoitus Käytettävät ohjelmistot, tiedonsiirto Lisätietoja, huomioita yms. 15.5.2009 Nimi Heidi Sumkin

Lisätiedot

Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet

Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet Sivun koko Painotuotteen sivun koon tulee olla taitto-ohjelmassa määritetty sivun lopulliseksi kooksi. Tarvittavat leikkuuvarat (Bleed), vähintään

Lisätiedot

KIINTEISTÖTIEDON VERKOTTUNUT HANKINTA- JA OHJAUSPROSESSI MENETTELYTAPAOHJEISTUS

KIINTEISTÖTIEDON VERKOTTUNUT HANKINTA- JA OHJAUSPROSESSI MENETTELYTAPAOHJEISTUS TALOTEKNIIKAN OHJE - OHJE TALOTEKNIIKAN LUOVUTUSASIAKIRJOJEN LAATIJOILLE Ohje talotekniikan luovutusasiakirjojen laatijoille 1 / 8 1 TIEDONKERUULOMAKKEET Rakentamisprojektin aikana laitetietojen keräämisestä

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

KESKUSPALOASEMA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS,

KESKUSPALOASEMA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS, TARJOUSPYYNTÖ 1/8 3984/02.08.00/2012 KESKUSPALOASEMA, LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS, RAKENNUSMITTAUS JA INVENTOINTIMALLIN LAATIMINEN 1. Tilaaja 2. Kohde 3. Tehtävän määrittely Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos,

Lisätiedot

1(7) Ville Reinikainen Ins.tsto Olof Granlund Oy 19.10.2010 TIETOMANAGEROINTIPALVELUN KUVAUS SISÄLLYSLUETTELO

1(7) Ville Reinikainen Ins.tsto Olof Granlund Oy 19.10.2010 TIETOMANAGEROINTIPALVELUN KUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1(7) Ville Reinikainen Ins.tsto Olof Granlund Oy 19.10.2010 TIETOMANAGEROINTIPALVELUN KUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietomanageroinnin organisaatio... 2 2 Tietomanageroinnin tehtävät... 2 2.1 Yleistä... 2

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO HANKEVASTAAVALLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO HANKEVASTAAVALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (14) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO HANKEVASTAAVALLE Versio 1.0 1. Päätös projektipankin käyttöönotosta 2. Projektipankin perustamisen

Lisätiedot

UUDIS- JA PERUSPARANNUSHANKKEEN LOPPUDOKUMENTOINTI

UUDIS- JA PERUSPARANNUSHANKKEEN LOPPUDOKUMENTOINTI UUDIS- JA PERUSPARANNUSHANKKEEN LOPPUDOKUMENTOINTI LUOVUTUSAINEISTOVAATIMUKSET 1(12) Sisältö 1. SAATEKIRJOITUS... 3 2. UUDIS- JA PERUSPARANNUSHANKKEEN DOKUMENTAATION LAADINTA JA LUOVUTUS... 3 2.1 SUUNNITTELUTIEDOSTOJEN

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN... 3 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin... 3 2.1.1 Vanhojen dokumenttien poistaminen...

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (20) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.0 1. Projektipankin tilaus 2. Hankkeen käyttöoikeuksien hallinnointi

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan Google

Lisätiedot

1 (22) Projektipankkiohje Osmo Knaappila, Buildercom Oy suunnittelijalle v 1.0 6.6.2013. BEM-Palvelu. PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.

1 (22) Projektipankkiohje Osmo Knaappila, Buildercom Oy suunnittelijalle v 1.0 6.6.2013. BEM-Palvelu. PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1. BEM-Palvelu 1 (22) Projektipankkiohje Osmo Knaappila, Buildercom Oy v 1.0 6.6.2013 BEM-Palvelu PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n projektipankkien käyttöön

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Yleistä... 2 Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Kohteen käyttöliittymän osat ja näkymien päivittymisjärjestys... 4 Kohteen näkymät (Valintapainikkeet)... 5 1. Hankkeet

Lisätiedot

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta M-Files OCR M-Files OCR:n avulla voidaan skannattavalle paperidokumentille tehdä tekstintunnistus skannerista riippumatta. Tällöin tekstiä sisältävät kuvat tunnistetaan varsinaisiksi tekstimerkeiksi, jonka

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s.

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s. 1 / Laatta- elementtituotantoon toimitettavien tuotantokuvien toimitustavat ja -muodot sekä tarvittavat tiedot ja valokopiointihinnasto SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3 HI-, I-, JK-PALKIT,

Lisätiedot

Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta

Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta Seminaariesitelmä 28.5.-13 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö tietomallivaatimukset ja ohjeistus miten tietomallihanke toimii? tilaajan rooli tietomallihankkeessa

Lisätiedot

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Mallipohjaista projektinhallintaa Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Web-pohjainen projektiportaali, mikä tarjoaa tehokkaat työvälineet hankkeen tietojen hallintaan, aineiston

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA

SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA VESIHUOLTOPÄIVÄT 3.- Finlandia talo, Helsinki Antti Harinen LAITOSHANKKEET VESIHUOLTOALALLA Vesilaitos Projektin johto Suunnittelu Kilpailutukset Urakointi

Lisätiedot

LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU LIIKENNESUUNNITTELU 2017

LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU LIIKENNESUUNNITTELU 2017 1 LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU 2017 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU 2 YLEISTÄ Liikennesuunnitteluyksikön teettämät uudet liikenteenohjaussuunnitelmat tuotetaan MicroStation

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Planssit ja Tulosteet

Planssit ja Tulosteet 26.1.2007 Archicad 10 Planssit ja Tulosteet ArchiCAD 10:n tärkeimpiä uudistuksia on planssauksen ja tulostuksen sisällyttäminen itse ArchiCADiin. Projektin työstö luonnoksesta tulostukseen onnistuu siis

Lisätiedot

Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM. 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011

Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM. 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011 Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011 AIEMPIA OHJEITA JA VAATIMUKSIA 2004-2005 2007 Jne 2 COBIM 2011, VERTAILUKOHTIA JA LÄHTÖTIETOJA

Lisätiedot

2. PDF-lomakkeen digitaalinen allekirjoittaminen

2. PDF-lomakkeen digitaalinen allekirjoittaminen Suomen Rotary Finlands Rotary ry Miten luon oman digitaalisen allekirjoitukseni? Ryhmä: Muut Päiväys 11.6.2010/REk 1. Johdanto Suurin osa Rotaryn lomakkeista sisältää jo nyt mahdollisuuden digitaaliseen

Lisätiedot

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN PSK-BIM seminaari 9.5.2014 Jukka Mäkelä, Oy 1 SMARTGEO OY Palvelujen johtoajatuksena on tarkkojen, kattavien ja luotettavien

Lisätiedot

LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ

LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ Suunnitelman perustietojen syöttö Sokoprohon JB-02_2_1.pdf Elementti tunnus

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

RAKENNUSPIIRTÄMISEN TEHTÄVÄ 30.1.2003 ASUINHUONEISTOJEN POHJAPIIRROKSET, AUTOCAD 2002 + ARK 9 Aika: 4h

RAKENNUSPIIRTÄMISEN TEHTÄVÄ 30.1.2003 ASUINHUONEISTOJEN POHJAPIIRROKSET, AUTOCAD 2002 + ARK 9 Aika: 4h RAKENNUSPIIRTÄMISEN TEHTÄVÄ 30.1.2003 ASUINHUONEISTOJEN POHJAPIIRROKSET, AUTOCAD 2002 + ARK 9 Aika: 4h Piirrä oheinen asuinhuoneisto B34 sekä sen peilikuvahuoneisto B35 ARK 9:llä hyödyntäen ohjelman sisältämiä

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

3D-TEHTÄVÄ C Hiomakone 201 - CAD-suunnittelu Finaali

3D-TEHTÄVÄ C Hiomakone 201 - CAD-suunnittelu Finaali 1 3D-tehtävä: Kestoaika: Annettu: Tehtävä: Erittely: Hiomakoneen osien mallinnus, kokoonpano ja visualisointi. 6 tuntia. Paperikopiot hiomakoneen osista, kokoonpanosta ja osaluettelosta, osa osista tiedostoina

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJA KORJAUSRAKENTAMISEEN Laserkeilauksen tilaaminen ja hyödyt kiinteistön omistajalle

LÄHTÖTIETOJA KORJAUSRAKENTAMISEEN Laserkeilauksen tilaaminen ja hyödyt kiinteistön omistajalle LÄHTÖTIETOJA KORJAUSRAKENTAMISEEN Laserkeilauksen tilaaminen ja hyödyt kiinteistön omistajalle Juho Malmi 11.5.2017 SENAATIN TOIMINTAMALLI Laserkeilauksia on tehty korjaushankkeissa ainakin vuodesta 2005

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI. Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere

MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI. Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2009 lähes 1200 työntekijää 23 paikkakunnalla Liikevaihto 89,9 M (2009)

Lisätiedot

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat 2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset:

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset: SKANNAUSVINKKEJÄ Tämä skannausohje on tarkoitettu täydentämään Yliopistopainon Xerox-käyttöohjetta (https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/xerox%20kayttoohje), ei korvaamaan sitä. Yliopistopainon

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

KOIRANKOPPI RAK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Aloituspäivämäärä (+merkittävät revisiopäivämäärät)

KOIRANKOPPI RAK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Aloituspäivämäärä (+merkittävät revisiopäivämäärät) Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI RAK Aloituspäivämäärä (+merkittävät revisiopäivämäärät) 20.7.2009 12.1.2010 (selosteen viimeisin muokkaus) Mallintaja Nimi Toni Teittinen Yritys

Lisätiedot

Sivu 1(2) Aksonometriset kuvannot kappaleesta ja kuvantoihin liittyvät nimellismitat.

Sivu 1(2) Aksonometriset kuvannot kappaleesta ja kuvantoihin liittyvät nimellismitat. Sivu 1(2) 201 CAD-SUUNNITTELU 16.12.2008 /MMk/JHa 1. KILPAILUPÄIVÄ OSIO A 2D-TEHTÄVÄ KIKKARE 2D-tehtävä: Kestoaika: Annettu: Piirustus: Kappaleen piirustusten laatiminen aksonometrisen luonnoksen avulla.

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Tietomallintamisen reikäkierto-ohje

Tietomallintamisen reikäkierto-ohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 (16) Tietomallintamisen reikäkierto-ohje Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Prosessi... 3 Vaihe 1: Varausasetuksien testaus... 4 Vaihe 2: Erilaisten kerrosten rakenteellinen tarkastus...

Lisätiedot

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän yleismäärittely 2. Lähtötilanne Kartoituskohde Tuusulan kunta, Siippoon alue Karttatyyppi numeerinen kaavan pohjakartta Kartoitusalueen

Lisätiedot

Viritä rakennuksesi 2020-luvulle

Viritä rakennuksesi 2020-luvulle Viritä rakennuksesi 2020-luvulle Erotu eduksesi. Laske energiakustannuksia. Nosta rakennuksesi arvoa. Jukka Joensuu, energia-asiantuntija Ruukki Construction 1 www.ruukki.fi/korjausrakentaminen Mitä on

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

Future Training Center 3ds max peruskurssi

Future Training Center 3ds max peruskurssi 3ds max peruskurssi Kurssin käynyt tuntee 3ds maxin toimintatavan ja osaa luoda sillä kolmiulotteisia malleja, kuvatiedostoja ja animaatioita. Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat aloittamassa 3ds maxin

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Prosessimuutos kohti laajamittaista tietomallintamisen hyödyntämistä Tiina Perttula Built Environment Process

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

MICROSOFT PUBLISHER 2010

MICROSOFT PUBLISHER 2010 1 MICROSOFT PUBLISHER 2010 Julkaisuohjelman peruskäyttö 2 Kurssin sisältö Julkaisun aloittaminen mallien avulla, erilaiset käyttötavat ja mahdollisuudet Tekstiruutujen käyttäminen, linkitys Tekstin käsittely,

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan App Storesta...

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi herättää ristiriitaisia tunteita. Jotkut väittävät, että PDF:illä ei ole mitään arvoa hakukoneoptimointimielessä, toiset taas puhuvat

Lisätiedot

DIGI PRINT. Aineistovaatimukset ja aineiston siirto

DIGI PRINT. Aineistovaatimukset ja aineiston siirto DIGI PRINT Aineistovaatimukset ja aineiston siirto Glass Jet - Digitaalipainotekniikka Tulostettavan kuvan maksimikoko 2400 x 4000 mm. 6 perusväriä ja hiekkapuhallusta jäljittelevä etch-väri. Väreistä

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Word ja Excel Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 13.5.2008 Ohjelmisto Tietokoneohjelma on joukko toimintaohjeita ja käskyjä, jotka tietokoneen

Lisätiedot

A-INSINÖÖRIT. Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie

A-INSINÖÖRIT. Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie A-INSINÖÖRIT Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie WWW.AINS.FI A-Insinöörit Esittely lyhyesti A-Insinöörit Asiakkaan Ainutlaatuinen Asiantuntijakumppani 60 Parempi rakennettu

Lisätiedot

55 14.04.2015. Rakennuspaikka ÖVERBY, 257-496-0002-0207 Asentajantie 3, 02400 KIRKKONUMMI

55 14.04.2015. Rakennuspaikka ÖVERBY, 257-496-0002-0207 Asentajantie 3, 02400 KIRKKONUMMI Rakennus- ja ympäristölautakunta 55 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-4-OIK viranhaltijapäätöksestä 23.2.2015 72 / Rakennuslupahakemus 15-22-B / Överby 496-2-207, 496-4-113-M-601 ja 496-2-112-M-603 / Konewatt

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

NOVAPOINT Soundings Editor 3.3

NOVAPOINT Soundings Editor 3.3 NOVAPOINT Soundings Editor 3.3 CivilPoint Oy 06/2017 2(17) MATERIAALIN TEKIJÄNOIKEUDET, CIVILPOINT OY Civilpoint tarjoaa koulutuksia käyttämällä omia koulutusaineistojaan ja menetelmiään. Kaikki oikeudet

Lisätiedot