PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0"

Transkriptio

1 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 1 (13) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio Omien tietojen päivitys ja ylläpito ProjekTilaan 2. Toimeksiannot, joissa on hankenumero 2.1 Puitesopimusrakennuttajakonsultin tehtävät 2.2 Puitesopimussuunnittelijan tehtävät 2.3 Puitesopimusurakoitsijan tehtävät 3. Toimeksiannot, joissa ei ole hankenumeroa 3.1 Toimintamalli kaikille osapuolille 3.2. Pientöiden hakemistorakenne

2 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 2 (13) Sisällysluettelo 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito ProjekTilaan ProjekTilassa ylläpidettävät omat tiedot Projektipankeissa ylläpidettävät omat tiedot Toimeksiannot, joissa on hankenumero Turvaluokitellun aineiston käsittely hankkeessa Puitesopimusrakennuttajakonsultin tehtävät Projektipankin tilaus Hankkeen käyttöoikeuksien hallinnointi Toimenpiteet hankkeen päättyessä Rakennuttajakonsultin tallennustehtävät Hankkeen sähköisen dokumentoinnin tuki ja valvonta Loppudokumenttien laadinta, tarkastus ja luovutus Projektipankin jäädytyksen tilaus Puitesopimussuunnittelijan tehtävät Käytettyjen lähtötietojen tallennus projektipankkiin Suunnittelutiedostojen tallennus palveluun Suunnittelutiedostojen tallennus Turvaluokiteltujen aineistojen tallennus Tietomallien tallennus Ehdotus- ja yleispiirustusten julkaisu Viranomaislupien ja -dokumenttien tallennus Kilpailutusaineiston tallentaminen Toteutussuunnitelmien julkaisu Huoltokirjatietojen keruu Urakoitsijoiden tarkepiirustusten käsittely Loppudokumenttien laatiminen ja luovutus Puitesopimusurakoitsijan tehtävät Toteutuksen dokumenttien tallennus projektipankkiin Toteutuksen tarketietojen tallennus Osallistuminen huoltokirjatietojen päivitykseen Toimeksiannot, joissa ei ole hankenumeroa Toimintamalli Hakemistorakenteen nimeäminen Tallennuksen periaatteet VERSIOHISTORIA Versio pvm Kirjoittaja Kommentti Kari Alatalo Ensimmäinen virallinen versio

3 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 3 (13) PUITESOPIMUSTOIMITTAJAN PROJEKTILAAN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito ProjekTilaan 1.1. ProjekTilassa ylläpidettävät omat tiedot Omat käyttöoikeudet -näkymä ProjekTilan päävalikosta löytyy kohta Omat käyttöoikeudet. Tällä valinnalla päästään näkemään omat käyttöoikeudet ProjekTilan kohteisiin, sekä päästään oman käyttäjätunnuksen asetuksiin. ProjekTilassa käyttöoikeudet jaetaan käyttöoikeusrooleil- la kohderyhmien mukaisesti. Käyttöoikeusrooleja on kahden tyyppisiä, oletusrooli sekä kohderyhmäkohtainen käyttöoikeusrooli. Oletusroolilla määritetään ProjekTilan ylläpitoon liittyviä käyttöoikeuksia ja kohderyhmäkohtaisilla rooleilla oikeuksia kohteiden käyttöoikeuksiin. Senaatti-kiinteistöjen kiinteistöpäälliköille on tehty oma rooli Senaatti-kiinteistöpäälliköt, joka on sekä oletusroolina että myös kohdekohtaisena roolina. Kohderyhmillä kerrotaan, minkälaisiin kohteista muodostettuihin ryhmiin oikeuksia on myönnetty. Jokaiseen kohderyhmään voidaan antaa eri käyttöoikeusrooli niin haluttaessa. Kohderyhmätyyppejä ovat: Koko Senaatti-kiinteistöt (sisältää kaikki kohteet) Toimialat (jokaisella toimiala on oma kohderyhmä) Alueet (jokaisella alueella on oma kohderyhmä) Isännöintialueet (jokaisella isännöintialueella on oma kohderyhmä) Jokaisella yksittäisellä kohteella on oma kohderyhmä Lisäksi voi olla käytössä ns. räätälöityjä käyttäjäkohtaisia kohderyhmiä. Oman käyttäjätunnuksen tiedot Salasana painikkeella nähdään oman käyttäjätunnuksen tiedot. organisaatiotiedot, sekä päästään vaihtamaan oma salasana. Samoin näkymästä nähdään oma oletusrooli. Jos organisaatio- ja yksikkötietoa halutaan muuttaa, on esim. virheellinen tai muuttunut, tulee siitä ilmoittaa Buildercomin asiakaspalveluun asian korjaamiseksi. Käyttäjätunnustiedot ovat yhteiset kaikkien Buildercomin palveluiden kesken. Muita palveluja ovat FacilityInfo huoltokirja sekä projektipankit. Käyttäjätunnustietojasi voit ylläpitää myös näissä sovelluksissa.

4 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 4 (13) 1.2. Projektipankeissa ylläpidettävät omat tiedot Projektipankin henkilötietokortti Projektipankin henkilötietokortti löytyy projektipankin etusivun linkistä Henkilökortti. Kortille tullaan myös ensimmäistä kertaa hankkeen projektipankkiin kirjauduttaessa, heti käyttöoikeusehtojen hyväksymisen jälkeen. Kortin yhteystiedot tulee tarkistaa ja täydentää. Näitä yhteystietoja käytetään hankkeen yhteystietolistalla. Sähköpostiosoite on koko järjestelmän käytön kannalta oleellinen muistaa ylläpitää. Samoin osoitetiedot ovat tärkeät, sillä ne toimivat samalla mm. hankkeen kopiotilausten toimitusosoitteina. Titteli-kenttään tulee kirjoittaa oma tehtävänimike kyseisessä hankkeessa esim. hankevastuuhenkilön roolissa toimittaessa esim. Senaatti-kiinteistöjen hankevastuuhenkilö. Jokainen käyttäjä vastaa itse omien tietojen ajan tasalla olemisesta. Jos yhteystietoluettelossa olevissa organisaation yhteystiedoissa havaitaan virheitä tai puutteita, tulee korjauspyyntö lähettää sähköpostilla Buildercomin asiakaspalveluun tai käyttää projektipankin yläpalkista löytyvää palaute-toimintoa korjauspyynnön välittämiseen. Kortille tehdyt muutokset tallennetaan kortin alalaidassa olevalla Tallenna painikkeella.

5 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 5 (13) 2. Toimeksiannot, joissa on hankenumero Kunnossapitohankkeissa ja pienissä investointihankkeissa Senaatti-kiinteistöt käyttää kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisia puitesopimustoimittajia toteuttamaan rakennushankkeita. Hankkeen luonteesta riippuen hankeryhmän kokoonpano voi vaihdella paljon. Pienessä hankkeessa voi olla vain yksi toimittaja mutta suuremmassa useita suunnittelualoja, rakennuttajakonsultti ja lukuisia urakoitsijoita. Jokaiselle hankkeelle koosta riippumatta perustetaan pääsääntöisesti projektipankki. Poikkeuksen tekevät turvaluokitellut hankkeet, joissa projektipankin käyttö tulee selvittää ennakolta Turvaluokitellun aineiston käsittely hankkeessa Hankevastaava selvittää voidaanko hankkeessa käyttää projektipankkia. Yhtenä tärkeänä asiana hankkeen tiedonhallinnan pelisäännöistä sovittaessa on käsitellä mitkä aineistot ja dokumentit ovat kyseisessä hankkeessa turvaluokiteltuja ja miten niiden suhteen toimitaan. Turvaluokitellun aineiston käsittelyn hankkeessa ohjeistaa rakennuttajakonsultti yhteistyössä hankevastaavan ja vuokralaisasiakkaan turvallisuusasiantuntijoiden kanssa. Yleisenä sääntönä on, että erityisesti kulunvalvonta ja turvasuunnitelmat ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa projektipankkiin tallentaa. Lisäksi hankkeessa voi olla myös muuta turvaluokiteltua aineistoa. Turvaluokiteltuihin CAD-suunnitelmadokumentteihin tulee lisätä turvaluokka-blokki, joka löytyy Senaatti-kiinteistöjen CAD-ohjeen liitteestä ( -> kumppaneille -> Suunnittelun ohjeisto -> CAD-ohje). Vain enintään turvaluokka neljän dokumentteja voidaan tallentaa projektipankkiin, edellyttäen, että hankkeessa on tällainen päätös tehty Puitesopimusrakennuttajakonsultin tehtävät Rakennuttajakonsultin tehtävät määräytyvät soveltaen Projektipankkitehtäväluettelo rakennuttajakonsultille dokumentin mukaan. Seuraavassa on lyhyesti keskeisimmät tehtävät Projektipankin tilaus Jos projektipankkia ei ole perustettu hankkeelle ennen rakennuttajakonsultin valintaa, jää tehtävä rakennuttajakonsultin huolehdittavaksi mikäli hankkeen turvaluokitus ei sitä estä. Projektipankin perustamistilaus tehdään vakiomuotoisella Excellomakkeella, joka löytyy ProjekTilan ohjesivulta. Tarkemmat ohjeet löytyvät Projektipankki-tehtäväluettelosta rakennuttajakonsultille.

6 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 6 (13) Kysy seuraavat lomakkeen tilaustiedot Senaatin hankevastaavalta: Hankeen tunnus: esim. A1234 Projektipankin tyyppi: laaja, pienhanke vai tiedonkeruu Hankkeeseen liitettävät kopiolaitokset: esim. Valopaino Oy Lähetä täytetty lomake sähköpostilla Buildercom Oy:n asiakaspalveluun osoitteeseen ProjekTilan tukipalvelun yhteystiedot: Käyttäjätukea tilauksen tekemisessä ja muutenkin on saatavilla sähköpostilla osoitteesta tai puhelimitse Hankkeen käyttöoikeuksien hallinnointi Rakennuttajakonsultin vastuulla on huolehtia koko hankkeen keston ajan, että käyttöoikeuksien määrittelyyn tarkoitettu hankkeen käyttöoikeustaulukko (Excel) on ajan tasalla kyseisessä projektipankissa. Hankkeen alusta, jolloin suurin osa oikeuksista perustetaan, hankkeen takuuajan loppuun, jolloin kaikki hankeryhmän oikeudet poistetaan projektipankista. Tarkemmat ohjeet löytyvät Projektipankkitehtäväluettelosta rakennuttajakonsultille (Kappaleet ) Toimenpiteet hankkeen päättyessä Kun hanke valmistuu, hankeryhmän käyttäjätunnukset pitää poistaa hankkeesta. Tämä tapahtuu päivittämällä hankkeen käyttöoikeustaulukkoa. Rakennuttajakonsultilla on vastuu siitä, että hankkeen päättyessä ei ylimääräisiä käyttöoikeuksia jää käyttöoikeustaulukkoon hankeorganisaatioon kuuluvien osalta. Tarkemmat ohjeet löytyvät Projektipankki-tehtäväluettelosta rakennuttajakonsultille (Kappale 2.6.) Rakennuttajakonsultin tallennustehtävät Rakennuttajakonsultti tallentaa KAIKKI tehtäväluettelonsa ja toimeksiantonsa mukaiset dokumentit hankkeen projektipankkiin viivyttelemättä heti kun ne valmistuvat. Lisäksi hankevastaava voi välittää hänelle tallennettavaksi hankeryhmän ulkopuolisten tahojen dokumentteja tallennettavaksi hankkeen lähtötiedoiksi tai ohjeiksi. Paperioriginaalit kuten sopimukset muunnetaan sähköiseen muotoon skannaamalla Projektipankki-tehtäväluetteloiden liitteen mukaisesti. Rakennuttajakonsultin tallennustehtävät Projektipankin ylläpitoon liittyvät tallennustehtävät. Katso Projektipankkitehtäväluettelo rakennuttajakonsultille (Kappale 7.2.) Rakennuttamisen dokumenttien tallennustehtävät ja paikat. Katso Projektipankki-tehtäväluettelo rakennuttajakonsultille (Kappale 7.3.)

7 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 7 (13) Hankkeen sähköisen dokumentoinnin tuki ja valvonta Tärkeimmät muut tallentajat hankkeessa ovat suunnittelijat, rakennustyön valvojat sekä päätoteuttaja (pääurakoitsija, projektinjohtourakoitsija jne.). Pääsääntö heidän osaltaan on sama kuin rakennuttajakonsultilla. Kaikki dokumentaatio joka virallisesti hankkeessa tuotetaan, tulee julkaista projektipankissa, välittömästi kun ne ovat julkaisukelpoisia. Suunnittelu- ja työmaakokouksien asialistalla tulee olla pysyvästi hankkeen sähköisen dokumentoinnin tilanne. Dokumentointi tulee todentaa kokouksissa. Rakennuttajakonsultin tuki- ja valvontatehtävät Suunnittelijan tallennustehtävien valvonta. Katso Projektipankkitehtäväluettelo rakennuttajakonsultille kohta (Kappale 9.2.) Valvojien tallennustehtävien valvonta. Katso Projektipankki-tehtäväluettelo rakennuttajakonsultille kohta (Kappale 9.3.) Päätoteuttajan tallennustehtävien valvonta. Katso Projektipankkitehtäväluettelo rakennuttajakonsultille kohta (Kappale 9.4.) Loppudokumenttien laadinta, tarkastus ja luovutus Hankkeen loppudokumenttien laatimisessa noudatetaan Senaatti-kiinteistöjen CADsuunnitteluohjeen loppudokumentteja koskevia ohjeita. Myös loppudokumenttien laatimisjärjestys on ohjeistettu CAD-suunnitteluohjeessa. Rakennuttajakonsultin tulee laatia hankkeen suunnittelijoille ja urakoitsijoille loppudokumenttien laatimissuunnitelma, josta ilmenee, missä järjestyksessä eri suunnittelualat laativat loppudokumentit. Loppudokumentit laaditaan urakoitsijoiden tarkepiirustusten pohjalta niin, että ne kuvaavat lopullista rakennusta valmiina, kuten se on rakennettu. Rakennuttajakonsultin loppudokumentointitehtävät Urakoitsijoiden tarketietojen dokumentointi. Katso Projektipankkitehtäväluettelo rakennuttajakonsultille kohta (Kappale 10.1.) Loppudokumenttien tarkastus. Katso Projektipankki-tehtäväluettelo rakennuttajakonsultille kohta (Kappale 10.2.) Loppudokumenttien tallennuksen valvonta. Katso Projektipankkitehtäväluettelo rakennuttajakonsultille kohta (Kappale 10.3.) Loppudokumenttien luovutus Senaatin hankevastaavalle. Katso Projektipankki-tehtäväluettelo rakennuttajakonsultille kohta (Kappale 10.4.) Projektipankin jäädytyksen tilaus Rakennuttajakonsultin viimeisenä projektipankkiin liittyvänä tehtävänä sisältötarkastuksen jälkeen on pankin jäädytys. Jäädytys tilataan Buildercomin asiakaspalvelusta. Hankkeen projektipankin aktiivinen vaihe lopetetaan poistamalla kaikilta hankeryhmän jäseniltä kaikki muokkaus- ja katseluroolit pois käyttöoikeustaulukosta. Operaatiosta käytetään nimitystä jäädytys. Ko. projektipankkiin ei enää sen jälkeen pääse tekemään mitään muutoksia. Katseluoikeudet jäävät voimaan vain käyttöoikeustaulukon oletuskäyttäjille.

8 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 8 (13) 2.3. Puitesopimussuunnittelijan tehtävät Puitesopimussuunnittelijan tehtävät määräytyvät soveltaen Projektipankkitehtäväluettelo suunnittelijalle dokumentin mukaan. Seuraavassa lyhyesti keskeisimmät tehtävät Käytettyjen lähtötietojen tallennus projektipankkiin Suunnittelijat tallentavat sähköisessä muodossa kaiken käyttämänsä ulkoisen lähtötietoaineiston hakemistoryhmän alihakemistoihin Suunnittelutiedostojen tallennus palveluun Yleisperiaatteet Tiedostoversiot tallennetaan aina versioina edellisen version päälle, vanhoja versioita ei saa poistaa! Piirustusten revisiointi tapahtuu hankkeessa sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Tulostustiedostomuotona käytetään pdf-muotoa. Samaa tiedostoa käytetään kopiolaitoksien tulostustilauksiin ja projektipankin katselukäyttöön. Tiedostoja tallennettaessa on erityisen tärkeää selkokielisen kuvauksen liittäminen tiedostoon, jotta muut osapuolet tietävät mistä tiedostosta on kysymys Suunnittelutiedostojen tallennus Suunnittelutiedostot ovat suunnitteluohjelmilla laadittuja, älykkäitä, muokattavia tiedostomuotoja, kuten esim. CAD-ohjelmilla tuotetut rakennuksen tietomallit (BIM) ja dwg-tiedostot sekä tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmilla tuotetut erilaiset selostukset, luettelot, taulukot ja laskelmat. Jokaista suunnittelualaa varten on oma hakemistoryhmä, esim. ARK, RAK, LVI. Suunnittelualakohtaisen päähakemiston alta löytyy hakemistoryhmä 10 Ajantasainen työkansio. Tämä tarkoittaa kyseisen suunnittelualan hakemistoryhmää, jossa suunnittelija ylläpitää ajantasalla omia suunnittelutiedostojaan. Lisäksi tietomallidokumentit tallennetaan omaan hakemistoonsa 20 Tietomallit ja loppudokumentit hakemistoon 40 Loppudokumentit. Tilaajan edustajat, suunnittelijat ja rakennuttajakonsultti pääsevät oletuksena lukemaan suunnittelutiedostoja mutta mm. urakoitsijat eivät pääse. Hakemistoilla on valmis alihakemistohierarkia. Suunnittelija voi tarvittaessa nimetä uudelleen, poistaa ja luoda uusia alihakemistoja. Projektipankkiin tallennettavissa tiedostoissa ei saa käyttää referenssikuvaviittauksia, vaan referenssikuvat on sidottava kyseiseen tiedostoon. Tiedostojen luonnissa on noudatettava Senaatin CAD-ohjeiden vaatimuksia.

9 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 9 (13) Turvaluokiteltujen aineistojen tallennus Turvaluokitellun aineiston käsittelyn hankkeessa ohjeistaa rakennuttajakonsultti yhteistyössä hankevastaavan ja vuokralaisasiakkaan turvallisuusasiantuntijoiden kanssa. Yleisenä sääntönä on, että tele-, tieto- ja turvajärjestelmiin liittyvät suunnitelmat ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa projektipankkiin tallentaa. Lisäksi hankkeessa voi olla myös muuta turvaluokiteltua aineistoa. Turvaluokiteltu IV MUU TURVALUOKITELTU JulkL (621/1999) 24.1 :n k 7 Turvaluokiteltuihin CAD-suunnitelmadokumentteihin tulee lisätä turvaluokka-blokki, joka löytyy Senaatti-kiinteistöjen CAD-ohjeen liitteestä ( -> kumppaneille -> Suunnittelun ohjeisto -> CAD-ohje). Vain enintään turvaluokka neljän dokumentteja voidaan tallentaa projektipankkiin, edellyttäen, että hankkeessa on tällainen päätös tehty Tietomallien tallennus Lähtökohtaisesti tietomallien osia käsitellään yksittäisinä tiedostoina samoin kuin 2D suunnitelmia. Jokainen suunnitteluala tallentaa laatimansa tietomallitiedostot oman suunnittelualansa alihakemistoon. Tarkastustoiminnassa noudatetaan Senaatin tietomalliohjeistuksen kohtaa Osa 6 - Laadunvarmistus ja mallien yhdistäminen Ehdotus- ja yleispiirustusten julkaisu Ehdotus- ja yleispiirustuksille on omat hakemistoryhmänsä, joihin tallennetaan kyseisten suunnitteluvaiheiden tulostustiedostot pdf-muotoisina. Mikäli hankkeessa niin sovitaan tai katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, voidaan hakemistoihin tallentaa myös kyseisiä tulostustiedostoja vastaavat suunnittelutiedostot Viranomaislupien ja -dokumenttien tallennus Hakemistoryhmään 40 tallennetaan kaikki viranomaisluvat ja selvitykset, joita hankkeessa tehdään. Arkkitehtisuunnittelu hakemistoryhmässä kansio on nimeltään 40 Rakennuslupa-asiakirjat ja muissa suunnittelualoissa 40 Lupa-asiakirjat. Suunnittelijalla on tallennusoikeus hakemistoryhmään ja oikeus muokata alihakemistoja. Kansioihin tallennetaan lupa-asiakirjat kokonaisuudessaan pdf-tiedostoina. Paperimuotoiset lupadokumentit skannataan pdf-muotoon ja tallennetaan hakemistoihin. Myös mahdolliset jälkikäteen haettavat muutokset tai muut lisäykset lupaan tallennetaan hakemistoihin. Tallennusvastuu on kyseisellä suunnittelijalla.

10 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 10 (13) Kilpailutusaineiston tallentaminen Hankkeen kilpailutusaineistot kokonaisuudessaan tallennetaan hakemistoryhmään 30 Tarjouspyyntöasiakirjat hankintapaketeittain. Jokainen suunnitteluala tallentaa oman suunnittelualansa tarjouspyyntödokumentit rakennuttajakonsultin ilmoittamiin hakemistoihin Toteutussuunnitelmien julkaisu Urakoitsijoille julkaistavat toteutuspiirustukset tallennetaan pdf-tiedostoina suunnittelualoittain hakemistoryhmään 50 Toteutussuunnitelmat. Kun toteutuspiirustuksiin on päätetty tehdä muutoksia, suunnittelijan tulee käydä lukitsemassa tiedoston lukitustoiminnolla kyseiset piirustukset projektipankissa, jotta hankkeen muut osapuolet, erityisesti päätoteuttajan henkilöt tietävät, että kyseiseen piirustukseen on tulossa muutos. Tulevista muutoksista on hyvä laittaa myös suunnitelmien hallinnan uutisiin tiedote, jolloin kaikki jotka suunnitelmienhallinnan avaavat, näkevät uutisnäkymästä tilanteen. Näin voidaan parantaa tiedonkulkua ja välttää tiedonkulusta johtuvia virheitä Huoltokirjatietojen keruu Huoltokirjatietoja tallennetaan suunnittelijoiden toimesta hankkeissa erillisen huoltokirjakoordinaattorin ohjeistusten ja toimintamallien mukaisesti Urakoitsijoiden tarkepiirustusten käsittely Urakoitsijat tallentavat valmiit tarkepiirustuksensa samaan 60 Urakoitsijoiden tarkepiirustukset -hakemistoon. Jos tarkemerkinnät on tehty paperikuviin punakynällä, urakoitsijan tulee skannata piirustukset ja tallentaa em. hakemistoon. Urakoitsija voi myös käyttää suunnittelu- tai muita ohjelmia tarkepiirustusten tekoon. Tällöinkin laaditut tarkepiirustukset tulee tallentaa em. hakemistoon PDF-muodossa. Mikäli urakoitsija tilaa tarkepiirustusten tekemisen kyseiseltä suunnittelijalta, menetellään samoin, eli suunnittelija tallentaa tarkepiirustukset kyseiseen hakemistoon Loppudokumenttien laatiminen ja luovutus Loppudokumenttien laatimisessa noudatetaan Senaatti-kiinteistöjen CADsuunnitteluohjeen ja tietomalliohjeen loppudokumentteja koskevia ohjeita. Myös loppudokumenttien laatimisjärjestys on ohjeistettu CAD-suunnitteluohjeessa. Loppudokumentit laaditaan urakoitsijoiden tarkepiirustusten pohjalta niin, että ne kuvaavat lopullista rakennusta valmiina, kuten se on rakennettu. Mikäli tarketiedot muuttavat suunnitelmia tallennetaan loppudokumentit erikseen. Suunnittelija laatii loppudokumentit urakoitsijoiden tarkepiirustusten pohjalta ja ilmoittaa rakennuttajakonsultille, kun ne ovat valmiina tarkastettavaksi. Rakennuttajakonsultti voi pyytää IM -manageria suorittamaan loppudokumenttitarkastuksen jo

11 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 11 (13) tässä vaiheessa. Mikäli puutteita laadussa tai laajuudessa havaitaan, palautetaan ne suunnittelijalle korjaustoimenpiteitä varten takaisin. Valmiit, rakennuttajakonsultin hyväksymät loppudokumentit tallennetaan hakemistoryhmään 40 Loppudokumentit suunnittelualoittain. Jokaisella suunnittelualalla on omaan alihakemistoryhmäänsä muokkausoikeudet. Hakemistoryhmä pitää sisällään valmiit hakemistot tiedostoille Loppudokumenttiohjeen mukaisesti. Tämän jälkeen kun rakennuttajakonsultti on hyväksynyt loppudokumentit, hän luovuttaa ne Senaatti-kiinteistöjen hankevastuuhenkilölle. Hankevastuuhenkilö voi käyttää vastaanotossa apuna IM -manageria.

12 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 12 (13) 2.4. Puitesopimusurakoitsijan tehtävät Puitesopimusurakoitsijan tehtävät määräytyvät soveltaen Projektipankkitehtäväluettelo työmaatoteutuksesta vastaavalle dokumentin mukaan. Seuraavassa on lyhyesti keskeisimmät tehtävät Toteutuksen dokumenttien tallennus projektipankkiin Kaikki toteutukseen liittyvät dokumentit tallennetaan projektipankkiin. Dokumentteja ovat eri toteutuksen aikaisten palaverien ja kokousten pöytäkirjat ja muistiot, hankkeen osapuolille julkaistavat aikataulut (pdf), yleisaikataulu ja työvaiheaikataulut, vastaanottovaiheen ja takuuaikaiset dokumentit. Dokumentit tulee tallentaa viipymättä projektipankkiin Toteutuksen tarketietojen tallennus Työmaan päätoteutuksesta vastaava urakoitsija vastaa toteutuksen tarketietojen tallentamisesta PDF-muodossa projektipankkiin 60 Urakoitsijan tarkepiirustukset hakemistoon. Suunnittelijat keräävät tarkepiirustukset näistä kansioista omien loppudokumenttiensa laatimisen lähtötiedoiksi. Jos tarkemerkinnät on tehty paperikuviin punakynällä, urakoitsijan tulee skannata piirustukset ja tallentaa em. hakemistoon. Urakoitsija voi myös käyttää suunnittelutai muita ohjelmia tarkepiirustusten tekoon. Tällöinkin laaditut tarkepiirustukset tulee tallentaa em. hakemistoon PDF-muodossa. Mikäli urakoitsija tilaa tarkepiirustusten tekemisen kyseiseltä suunnittelijalta, menetellään samoin, eli suunnittelija tallentaa tarkepiirustukset kyseiseen hakemistoon. Tarketietojen tallennuksesta on tehtävä rakennuttajakonsultin kanssa yhdessä aikataulu, joka mahdollistaa suunnittelijoiden Loppudokumenttien laatimisen kokonaisaikataulun mukaisesti Osallistuminen huoltokirjatietojen päivitykseen Huoltokirjatietoja tallennetaan suunnittelijoiden toimesta hankkeissa tällä hetkellä erillisen huoltokirjakoordinaattorin ohjeistusten ja toimintamallien mukaisesti. Senaatti-kiinteistöjen yleisen huoltokirjaohjeistuksen mukaisesti urakoitsija vastaa huoltokirjatietojen oikeellisuudesta. Riippuen huoltokirjakoordinaattorin työmaakohtaisesta ohjeistuksesta, työmaatoteutuksesta vastaava urakoitsija päivittää huoltokirjatiedot itse tai tarvittaessa käyttää omalla kustannuksellaan muiden tahojen, kuten huoltokirjakoordinaattorin tai suunnittelijoiden apua. Urakoitsijalla on velvollisuus tarkastaa suunnittelijoiden tallentamat huoltokirjatiedot ja päivittää ne hankintojaan vastaaviksi.

13 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 13 (13) 3. Toimeksiannot, joissa ei ole hankenumeroa Ilman hankenumeroa olevista toimeksiannoista syntyvät dokumentit tallennetaan ProjekTilan kohdetasolle Pientyöt-osioon tekijänsä toimesta Toimintamalli Pientyöt-hakemistojen tarkoituksena on kerätä talteen ja arkistoida myös sellaiset dokumentit, joita syntyy sellaisista toimeksiannoista, joille ei ole määritelty erikseen hankenumeroa. Dokumentit kerätään, jotta kohteesta saadaan tarvittaessa luotua yhtenäinen ajantasadokumentaatio. Pientyötä varten luodaan oma kansio. Mikäli pientyö kohdistuu ainoastaan yhteen rakennukseen, tallennetaan dokumentit kyseisen rakennuksen luotuun alihakemistoon. Mikäli pientyö kohdistuu useampaan rakennukseen, tallennetaan dokumentit kohteen juureen luotuun hakemistoon. Puitesopimustoimittajalla on automaattisesti sopimuksensa mukaisten kiinteistöjen Pientyöt -hakemistoihin jatkuva tallennus- ja lukuoikeus, joten käyttöoikeuksia ei tarvitse tilata erikseen Hakemistorakenteen nimeäminen Pientyöt -hakemistoon luotavat alihakemistot nimetään Aloitusvuosi- Aloituskuukausi Työn kuvaus. Esimerkiksi Tilamuutokset. Hakemistojen nimeämisestä löytyy ohjeet ProjekTilan ohjesivulta osoitteesta Tallennuksen periaatteet Kaikki tallennettavat dokumentit tallennetaan sekä alkuperäisessä muodossa että PDF-tiedostoina. Paperilla olevat dokumentit skannataan ja tallennetaan PDFmuodossa. Tallennettavat dokumentit tallennetaan suunnittelualoittain omiin alihakemistoihin, kuten Pientöiden tallennusohjeessa on mainittu.

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (9) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito 2. Koulutus- ja konsultointipalvelut

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (11) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0 1. Omien yhteystietojen päivitys ja ylläpito 2. Pelisääntöpalaveriin

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3

PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3 Timo Mälkönen Projektipankkiohje 1 (13) Osmo Knaappila Buildercom Oy suunnittelijalle v 1.3 26.10.2011 PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n projektipankkien käyttöön

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjektiTila-tehtäväluettelo 1 (12) alueen Projektila-vastaavalle 11.3.2011 PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0 1. Omien yhteystietojen

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO HANKEVASTAAVALLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO HANKEVASTAAVALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (14) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO HANKEVASTAAVALLE Versio 1.0 1. Päätös projektipankin käyttöönotosta 2. Projektipankin perustamisen

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 1 (12) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio 1.0 1. Omien yhteystietojen päivitys ja ylläpito 2. Aloituspalaveriin

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (20) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.0 1. Projektipankin tilaus 2. Hankkeen käyttöoikeuksien hallinnointi

Lisätiedot

1 (22) Projektipankkiohje Osmo Knaappila, Buildercom Oy suunnittelijalle v 1.0 6.6.2013. BEM-Palvelu. PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.

1 (22) Projektipankkiohje Osmo Knaappila, Buildercom Oy suunnittelijalle v 1.0 6.6.2013. BEM-Palvelu. PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1. BEM-Palvelu 1 (22) Projektipankkiohje Osmo Knaappila, Buildercom Oy v 1.0 6.6.2013 BEM-Palvelu PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n projektipankkien käyttöön

Lisätiedot

1 (29) Projektipankkiohje Osmo Knaappila, Buildercom Oy rakennuttajakonsultille v 1.0 6.6.2013. BEM-Palvelu

1 (29) Projektipankkiohje Osmo Knaappila, Buildercom Oy rakennuttajakonsultille v 1.0 6.6.2013. BEM-Palvelu 1 (29) PROJEKTIPANKKIOHJE RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.0 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n projektipankkien käyttöön liittyvät ohjeet on tallennettu projektipankin vasemman sivuvalikon valikkoon

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Yleistä... 2 Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Kohteen käyttöliittymän osat ja näkymien päivittymisjärjestys... 4 Kohteen näkymät (Valintapainikkeet)... 5 1. Hankkeet

Lisätiedot

Asiakirjojen luovutusohje

Asiakirjojen luovutusohje Asiakirjan tyyppi SEN/3379/2015 /328292 Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 2: Manuaalinen aineisto, Asiakirjojen luovutusohje Versio 3.0 2.11.2015 Ohje 328292 2/15 Asiakirjojen luovutusohje 3.0 Versiohistoria

Lisätiedot

Asiakirjojen luovutusohje

Asiakirjojen luovutusohje Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 2 Manuaalinen aineisto Asiakirjojen luovutusohje Versio 2.0 Asiakirjojen luovutusohje, versio 2.0 Sivu 2 (15) Asiakirjojen luovutusohje Versiohistoria Versio 1 Versio

Lisätiedot

1(7) Ville Reinikainen Ins.tsto Olof Granlund Oy 19.10.2010 TIETOMANAGEROINTIPALVELUN KUVAUS SISÄLLYSLUETTELO

1(7) Ville Reinikainen Ins.tsto Olof Granlund Oy 19.10.2010 TIETOMANAGEROINTIPALVELUN KUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1(7) Ville Reinikainen Ins.tsto Olof Granlund Oy 19.10.2010 TIETOMANAGEROINTIPALVELUN KUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietomanageroinnin organisaatio... 2 2 Tietomanageroinnin tehtävät... 2 2.1 Yleistä... 2

Lisätiedot

Haahtela PRIS projektipankki

Haahtela PRIS projektipankki Haahtela PRIS projektipankki 1.11.2013 Katri Korpela, kehityspäällikkö Oulun Tilakeskus 1 Haahtela PRIS (Project Information System) www-pohjainen dokumenttien hallintajärjestelmä rakennushankkeen sähköisille

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Suomen johtava projektipankki. Tarjouspyyntötyökalu

Suomen johtava projektipankki. Tarjouspyyntötyökalu Suomen johtava projektipankki Tarjouspyyntötyökalu Sisällysluettelo SokoPro Tarjouspyyntökansion luominen...4 Aineiston siirto valintakoriin...6 Uuden tarjouspyynnön luominen...7 Tarjouspyynnön seuranta...11

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Lujabetonin projektipankkiohje

Lujabetonin projektipankkiohje Projektipankki-ohje 1/7 Lujabetonin projektipankkiohje Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin Projektipankki-ohje 2/7 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Kuinka menen projektipankkiin...

Lisätiedot

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE)

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) Ole hyvä ja lue nämä 15-sivuiset tallennusohjeet huolellisesti läpi. Huomaa,

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus

Lisätiedot

ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET

ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Keskeiset sopimusehdot, Liite 2.2 Espoon kaupunki, Tilakeskus liikelaitos, talonsuunnittelu 20.11.2014 ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SISÄLTÖ Johdanto... 3 Hakemistorakenteen luonti... 4 Tarjouskyselyn vastaanottajien lisääminen... 5 Tiedostojen kerääminen... 6 Sähköisen tarjouskyselyn luonti...

Lisätiedot

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012 Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

9 Sähköiset tarjoukset

9 Sähköiset tarjoukset 9 Sähköiset tarjoukset Tarjoukset ja osallistumishakemukset voi jättää joko paperilla kirjattuina lähetyksinä tai sähköisesti Consilium Tendering -sivustolla. Consilium Tendering -sivuston sähköisen tarjousten

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Lujabetonin projektipankki-ohje. Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin

Lujabetonin projektipankki-ohje. Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin Lujabetonin projektipankki-ohje Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin Projektipankki-ohje 2 (8) Sisältö 1 Suunnitelmatiedoston nimeäminen... 3 2 Suunnitelmatiedoston vienti

Lisätiedot

1 www-sivujen teko opetuksessa

1 www-sivujen teko opetuksessa RäsSe, Tekniikka/Kuopio Sivu 1 1 www-sivujen teko opetuksessa 1.1 Yleistä Mitä materiaalia verkkoon? Tyypillisesti verkossa oleva materiaali on html-tiedostoja. Näitä tiedostoja tehdään jollakin editorilla

Lisätiedot

PM-järjestelmässä. Kuvaus # 198598. Tuomme tilalle ratkaisut. 7.3.2012 Esapekka Kuikka

PM-järjestelmässä. Kuvaus # 198598. Tuomme tilalle ratkaisut. 7.3.2012 Esapekka Kuikka Investointihankkeiden käsittely PM-järjestelmässä Kuvaus # 198598 7.3.2012 Tuomme tilalle ratkaisut Hankkeet ja PM Hanke X Hankkeen perustaminen HTK PM Hankintaehdotus/ tilaus Hankesuunnittelu (esim. tutkimukset)

Lisätiedot

SEN/3379/2015 /328284. Asiakirjan tyyppi. Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1: Digitaalinen aineisto. CAD-ohje

SEN/3379/2015 /328284. Asiakirjan tyyppi. Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1: Digitaalinen aineisto. CAD-ohje Asiakirjan tyyppi SEN/3379/2015 /328284 Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 1: Digitaalinen aineisto CAD-ohje Versio 4.0 2.11.2015 Ohje 328284 2/22 CAD-ohje 4.0 Versiohistoria Versio 1.0 Versio 1.1 Versio

Lisätiedot

Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset

Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset Helsingin yliopisto WebOodi 1 Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset OpasOodi ja opetustapahtumat... 1 OodiHOPS -muutokset... 2 Koko OodiHOPS -työkalua koskevat muutokset...

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon

Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon Granlund Manager - ohjelmiston kuntoarvioon SISÄLLYS Viimeisin muutos 7.5.2014 Laadittu 28.01.2003 Laatija MPK Tark. / Hyv. JRu Malminkaari 21, PL 59 Puhelin 010 7592 000 Fax 010 7592 421 Y-tunnus 1704694-5

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Suomen johtava projektipankki. Mobiili-TR ja MVR

Suomen johtava projektipankki. Mobiili-TR ja MVR Suomen johtava projektipankki Mobiili-TR ja MVR Sisällysluettelo SokoPro MVR-Mittari...4 Mobiili-MVR...7 Mobiili-MVR Valitse projektipankki...8 Mobiili-MVR Valitse mobiili-mvr...9 Mobiili-MVR Uusi mittari...11

Lisätiedot

HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! OHJE KURSSIN JÄRJESTÄMISEEN TIRAMISU-PALVELULLA

HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! OHJE KURSSIN JÄRJESTÄMISEEN TIRAMISU-PALVELULLA HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! OHJE KURSSIN JÄRJESTÄMISEEN TIRAMISU-PALVELULLA Lisäohjeet löydät KSL:n kotisivuilta. Lähetämme ohjeet tarvittaessa postitse. Tiramisussa on myös ohjeistukset (ns. infoikkunat)

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Hankintavalmennus Vaasa 2.4.2014

Hankintavalmennus Vaasa 2.4.2014 Hankintavalmennus Vaasa 2.4.2014 Sähköinen tarjouspalvelu Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaali on ilmainen palvelu toimittajille, josta he löytävät oman paikkakuntansa hankintatoimen julkaisemia tarjouspyyntöjä

Lisätiedot

Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta

Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta Kuvaus C2 SmartLight Oy on avannut oman verkkokaupan minkä kautta voit ostaa tuotteitamme ja kumppaneidemme tuotteita helposti. Verkkokaupan kautta

Lisätiedot

Tarjoustyökalun käyttöohje

Tarjoustyökalun käyttöohje Tarjoustyökalun käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ

LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ Suunnitelman perustietojen syöttö Sokoprohon JB-02_2_1.pdf Elementti tunnus

Lisätiedot

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta 1 Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta Multimakerohjelmalla tuotettuja ohjelmia voidaan julkaista joko CD-tuotantona tai webbisovelluksena. CD-tuotantoon käännettyjen ohjelmien katselu

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 30.6.2011 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN LÖYTYY SIVUN ALAREUNASTA TUNNUSTEN TILAAMINEN: JOTTA PÄÄSEE KIRJAUTUMAAN JÄRJESTELMÄÄN TULOSPALVELUVASTAAVANA, PITÄÄ OLLA TUNNUKSET

Lisätiedot

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010

Lisätiedot

OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA

OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA 1.6.2011 Sivu 1/10 Jyväskylä Tilapalvelu OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITELMIEN LUOVUTTAMINEN / VASTAANOTTO... 3 1. YLEISTÄ... 3 1.1

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen projektitietopalvelu Peruskäytön ohje versio 1.3. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen projektitietopalvelu Peruskäytön ohje versio 1.3. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Henkilökohtaisten asetusten ja tietojen kirjaaminen... 3 1 Henkilökortin tietojen täyttäminen... 3 2 Salasanan muuttaminen...

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ

AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ AVQ2 18.11.2007 AV-SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Ari Lepoluoto Copyright Avita Ry 2007 Avita Ry, Tykistönkatu 9, 00260 HELSINKI e-mail info@avita.org, tel (09) 463 2525 fax (09) 449 091 AVQ2 AV- SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille Käyttöohje - YTL:n sähköinen asiointi 16.5.2016 Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille 1 Tervetuloa sähköisen asioinnin käyttäjäksi! 1.1 Kuka asiointipalvelua käyttää?

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Optima: kirjoitusalue työkalu Opettajalle ohjeet

Optima: kirjoitusalue työkalu Opettajalle ohjeet Optima: kirjoitusalue työkalu Opettajalle ohjeet Näin luot ja hallinnoit kirjoitusaluetta optima support@jyu.fi Kirjoitusalueen käyttötapoja Yhteisen dokumentin työstäminen wikimäisesti eri aihealueisiin

Lisätiedot

Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen

Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen 1 Opiskelijarekisteri Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen Helsingin yliopistossa halutaan esittää tarkkoja lukuja myös Suomessa opiskelevien ulkomaisten opiskelijoiden määrästä

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot

ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000

ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000 ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000 1 perustettu Turussa 1996 perustava ajatus jatkokehittää vuodesta 1992 käytettyä Majakkaranta Oy:n projektipankkia :n perustajat Olli Vahtera Oy Majakkaranta Oy

Lisätiedot

SoleCRIS PIKAOHJE ASIANTUNTIJATEHTÄVIEN JA JULKAISUJEN TALLENTAMISTA VARTEN 1.2.2016

SoleCRIS PIKAOHJE ASIANTUNTIJATEHTÄVIEN JA JULKAISUJEN TALLENTAMISTA VARTEN 1.2.2016 SoleCRIS PIKAOHJE ASIANTUNTIJATEHTÄVIEN JA JULKAISUJEN TALLENTAMISTA VARTEN 1.2.2016 Sisällys Julkaisujen tallentaminen... 3 Asiantuntijatehtävien tallentaminen... 6 VIERAILU ULKOMAILLE... 7 VIERAILU ULKOMAILTA

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1 Digitaalinen aineisto. CAD-ohje. Versio 3.0

Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1 Digitaalinen aineisto. CAD-ohje. Versio 3.0 Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 1 Digitaalinen aineisto CAD-ohje Versio 3.0 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 2 (24) CAD-ohje Versiohistoria Versio 1.0 Versio 1.1 Versio 2.0 Versio 3.0 7.6.2000 Ensimmäinen

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE 1 (16) KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE Kirjautuminen Kauppias-extranettiin Kirjoita internet-selaimesi osoitteeksi: www.pohjola.fi/rahoitusverkkopalvelut. Kyseinen osoite kannattaa tallentaa tietokoneellesi

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry 1 DOKUMENTIN YLEISTIEDOT Dokumentti sisältää lyhennetyn tapahtumien tallennusohjeen. Mahdolliset kysymykset voit lähettää osoitteeseen lionsraportointi (at) lions.fi. 2 TAPAHTUMIEN

Lisätiedot

11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (6) Projektin tiedostokuvaus dokumentti

11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (6) Projektin tiedostokuvaus dokumentti 11.9.2012 Sinkka Projekti Sivu 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. PHP TIEDOSTOJEN KUVAUS... 2 1.1 Palaute osio... 2 1.1.1 Info.php... 2 1.1.2 Feedb1.php... 2 1.1.3 feedb2.php... 3 1.1.4 feedb3.php... 3 1.1.5 feedb4.php...

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Piirtämis- ja loppudokumenttiohjeistus. Suunnittelijoille ja projektipäälliköille

Piirtämis- ja loppudokumenttiohjeistus. Suunnittelijoille ja projektipäälliköille Piirtämis- ja loppudokumenttiohjeistus Suunnittelijoille ja projektipäälliköille Edellinen versio 1/2012 2/14 Sisältö Sisältö... 2 1. Yleistä... 3 2. Piirtämismääräykset... 4 2.1. Sähköinen piirustusaineisto...

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta.

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Mistä on kyse Lyhyt palvelukuvaus Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Kuntarekry.fi on valtakunnallinen kunta-alan työnhakupalvelu ja kuntatyönantajien rekrytointipalvelu.

Lisätiedot