1 YLEISTÄ KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN KÄYTTÖOHJEEN JAKELU KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5"

Transkriptio

1

2 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN Vaikutus muihin käyttöohjeisiin Vanhojen dokumenttien poistaminen KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN KÄYTTÖOHJEEN JAKELU KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN YHTEYSTIEDOT Käyttöohjeiden hyväksyntä Käyttöohjeiden arkistointipalvelut Dokumenttinumeroiden pyyntö... 6 LIITTEET Liite 1 Käyttöohjeiden hyväksyntä, jakelu ja arkistointi

3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (6) 1 Yleistä Tällä ohjeella on tarkoitus selventää ja yhdenmukaistaa Liikenneviraston rautatieturvalaitteiden käyttöohjeiden hyväksymisen, jakelun ja arkistoinnin käytäntöjä. Ohjeessa on kuvattu käytännön menetelmät yleisellä tasolla ja esitetty viittauksia muihin liikenneviraston ohjeisiin joissa yksityiskohtia on kuvattu tarkemmin. 2 Uuden käyttöohjeen luominen tai vanhan päivittäminen Uuden tai päivitetyn käyttöohjeen tulee sisältää soveltuvin osin RATO kohdassa vaaditut dokumentit. Uutta käyttöohjetta luotaessa kaikkiin dokumentteihin merkitään dokumenttinumero, joka koostuu toimittajakohtaisesta ns. paikkanumerosta, Liikenneviraston (RHK:n) ohjeen B18 liitteen 3 mukaisesta lajinumerosta ja viisinumeroisesta piirustusnumerosta. Numerot varataan Liikenneviraston arkistopalvelusta. Arkistopalvelun yhteystiedot ovat kohdassa Vanhoja käyttöohjeita päivitettäessä käytetään pääsääntöisesti vanhoja dokumenttinumeroita, jos ne ovat ohjeen B18 mukaisia. Erityisesti on huomattava, ettei käytetä suunnitteluvaiheen piirustusnumeroita, joiden lajinumerot ovat 800-sarjaa, koska näiden piirustusten arkistointitapa on määritelty tilapäiseksi. 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin Käyttöohjeita laadittaessa tai päivitettäessä on huomioitava vaikutukset olemassa oleviin laitteistoihin ja niiden käyttöohjeisiin. Jos esim. asetinlaitteeseen liitetyn tasoristeyksen muutos aiheuttaa myös asetinlaitteen käyttöohjeen korjauksen tarvetta, niin asetinlaitteen käyttöohjeen korjaus on pyrittävä tekemään saman projektin osana. Käyttöohjeen päivittäjän tai laatijan tulee aktiivisesti selvittää muihin käyttöohjeisiin tarvittavat muutokset ja ilmoitettava niistä Liikennevirastolle, ellei sovittuun tehtävään suoraan kuulu niiden päivittäminen Vanhojen dokumenttien poistaminen Jos turvalaitoksen alueelle on tehty uusi käyttöohje tai vanhaa käyttöohjetta on muutettu niin että ko. alueelta jää esim. purettujen laitteistojen vuoksi tarpeettomia piirustuksia tai käyttöohjeita, käyttöohjeen tekijän on toimitettava käyttöohjeen mukana kattava luettelo poistettavista piirustuksista tai käyttöohjeista. Vähintään on ilmoitettava tiedot poistetuista laitteistoista, jotta arkistopalvelu voi erillisenä työnä poistaa arkistosta tarpeettomiksi jääneet käyttöohjeet.

4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 4 (6) 3 Käyttöohjeen hyväksyttäminen Käyttöohje tai sen muutettu osa toimitetaan hyvissä ajoin ennen laitteiston käyttöönottoa Liikennevirastoon hyväksyttäväksi. (Osoitetiedot kohdassa 6.1.1) Hyväksyttäväksi toimitettavien käyttöohjeiden piirustusten on oltava mustavalkoisia paperikopioita. A4 kokoiset ohjetekstit kuvineen voivat olla myös värillisiä. Värit on valittava niin, ettei dokumenttien luettavuus musta-valkoiseksi kopioitaessa heikkene siten että siitä voisi aiheutua vääriä tulkintoja. Käyttöohjeen mukana toimitetaan dokumenttiluettelo, jossa on esitetty kaikki käyttöohjeeseen kuuluvat dokumentit numeroineen, nimineen, sivunumeroineen versiomerkintöineen ja päivämäärineen. Uusitut dokumentit esitetään dokumenttiluettelossa lihavoidulla tekstillä. Dokumenttiluettelossa on lisäksi oltava käyttöohjeen tekijän oma hyväksymismerkintä allekirjoituksineen, nimenselvennyksineen ja päivämäärineen. Vastaava tila varataan Liikenneviraston hyväksyjän allekirjoitukselle, nimen selvennykselle ja hyväksynnän päivämäärälle. Tarkastuksen helpottamiseksi käyttöohjeen mukana suositellaan toimitettavaksi käyttöohjeesta erilliset piirustukset joissa värein tai muin merkinnöin on esitetty purettavat ja uudet laitteet. Tarkastusta voidaan helpottaa myös käyttöohjeesta erillisellä liitteellä jossa on sanallisesti kuvattu laitteiston muutokset tai muut syyt jotka ovat aiheuttaneet tarpeen käyttöohjeen päivittämiselle. Liikenneviraston kirjaamo merkitsee hyväksyttäväksi tulleeseen käyttöohjeeseen diaarinumeron ja toimittaa ohjeen tarkastaville / hyväksyville henkilöille. Tarkastettu ja hyväksytty käyttöohje allekirjoituksineen toimitetaan liikenneviraston kirjaamon kautta arkistointipalveluun VR Track Oy:lle käyttöohjeen arkistointia ja jakelua varten (osoite kohdassa 6.1.2). Samalla liikennevirasto toimittaa tiedon hyväksynnästä käyttöohjeen laatijalle. Mikäli tarkastuksessa havaitaan vähäisiä puutteita, jotka eivät estä hyväksyntää, toimitetaan tiedot puutteista arkistointipalveluun. Arkistointipalvelu yhteistyössä käyttöohjeen laatijan kanssa korjaa puutteet ja toimitta korjauksista tiedon sähköpostilla käyttöohjeen hyväksyjälle. Mikäli käyttöohjeen tarkastuksessa havaitaan hyväksynnän estäviä virheitä tai puutteita, niin käyttöohje palautetaan arkistointipalvelun kautta tekijälle korjattavaksi. 4 Käyttöohjeen jakelu Saatuaan hyväksytyn käyttöohjeen arkistointipalvelu kopioi käyttöohjeen ja jakelee sen RATO kohtaan perustuvan erikseen ylläpidettävän jakeluluettelo mukaisesti. Voimassaoleva jakeluluettelo on nähtävillä Liikenneviraston ratatiedon extranet-sivustolla kohdassa "Turvalaitteiden käyttöohjeet / Alueiden yhteiset ohjeet / Jakelulista".

5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 5 (6) 5 Käyttöohjeen arkistoiminen Saatuaan hyväksytyn käyttöohjeen arkistointipalvelu kopioi sen ja liittää sen käyttöohjeiden arkistoon. Samalla käyttöohjeen piirustuksista toimitetaan taittamattomat arkistokelpoiset kopiot Liikenneviraston Hyvinkään arkistoon. Arkistopalvelu skannaa käyttöohjeen hyväksymismerkintöineen PDF muotoon ja tallentaa sen Liikenneviraston extranet sivuille. Arkistopalvelu poistaa arkistoista ja extranetistä käyttöohjeen laatijan / päivittäjän ilmoittamat tarpeettomaksi käyneet dokumentit (kohta 2.1.1).

6 LIIKENNEVIRASTO OHJE 6 (6) Dnro 6125/065/ Yhteystiedot Voimassa alkaen toistaiseksi 6.1 Käyttöohjeiden hyväksyntä Liikennevirasto kunnossapito / väylätekniikka, ohjaus- ja turvalaiteyksikkö Jari Viitanen PL Helsinki, puh , sähköposti 6.2 Käyttöohjeiden arkistointipalvelut Jakelu ja arkisto VR Track suunnittelu Riku Honkanen PL 488 (Vilhonkatu 13) Helsinki, puh , sähköposti Extranet arkistointi VR Track suunnittelu Mauno Kumpulainen PL 488 (Vilhonkatu 13) Helsinki, puh , sähköposti 6.3 Dokumenttinumeroiden pyyntö VR Track suunnittelu Riku Honkanen PL 488 (Vilhonkatu 13) Helsinki, puh , sähköposti vr.fi

7 LIITE 1 Kayttöohjeiden hyväksyntä, jakelu ja arkistointi ver Liikennevirasto Toimeksianto Diaarinumerointi ja toimitus tarkastettavaksi Tarkastus ja Hyväksyminen ei kyllä Lähetys arkistointipalveluun Lähetys arkistointipalveluun Käyttöohjeen laatija Dokumenttinumeroiden pyyntö Käyttöohjeen laatiminen ja poistettavien dokumenttien Iistaus Arkistointipalvelu Dokumenttinumeroiden varaus arkistosta ja toimitus Puutteiden ja virheiden korjaus Kopionti ja jakelu luettelon mukaan Arkistointi käyttöohje arkistoon ja vanhojen poisto Skannaus ja tallennus extranettiin sekä vanhojen poisto Liikenneviraston Hyvinkään arkisto Taittamattomien piirustusten arkistointi ja vanhojen poisto Kunnossapitäjä Jakelu laitetilohin Muut jakelun vastaanottajat Oma arkistointi

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje 30 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Liikenneviraston ohjeita 30/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA

OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA 1.6.2011 Sivu 1/10 Jyväskylä Tilapalvelu OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITELMIEN LUOVUTTAMINEN / VASTAANOTTO... 3 1. YLEISTÄ... 3 1.1

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1 Digitaalinen aineisto. CAD-ohje. Versio 3.0

Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1 Digitaalinen aineisto. CAD-ohje. Versio 3.0 Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 1 Digitaalinen aineisto CAD-ohje Versio 3.0 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 2 (24) CAD-ohje Versiohistoria Versio 1.0 Versio 1.1 Versio 2.0 Versio 3.0 7.6.2000 Ensimmäinen

Lisätiedot

KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard

KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard SFS-OPAS 4 KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard 7. painos. Lokakuu 2013 Korvaa SFS-oppaan 4:2009 SFS-opas 4:2013 on vahvistettu standardisointilautakunnassa

Lisätiedot

Tarjoustyökalun käyttöohje

Tarjoustyökalun käyttöohje Tarjoustyökalun käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

17.9.2013 Dnro 4465 /080/2011 1 YLEISTÄ... 3 2 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 3

17.9.2013 Dnro 4465 /080/2011 1 YLEISTÄ... 3 2 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (14) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTOON LIITTYVÄ TARKASTUS- JA LUPAMENETTELY... 5 3.1 Vastuu käyttöönotoista... 5 3.2 Tarkastus- ja

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS AIR T13-4 1.3.1987 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ANSIOLENTOYRITYKSEN HUOLTO-ORGANISAATION KÄSIKIRJAN (HKK)

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 29.10.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011 B62636BS Kokemäen kaupunki Tulkkilan puisto, tekonurmikenttä Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT B62636BS-S0002 18.03.2011 AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus 0957613-7,

Lisätiedot

Radanpidossa käytettävät kemikaalit

Radanpidossa käytettävät kemikaalit Ohje 1 (9) Infra ja ympäristö / Väylänpito Raimo Tapio Säädösperusta REACH-asetus 1907/2006 CLP-asetus 1272/2008 Biosidiasetus 528/2012 Kemikaalilaki 599/2013 Kasvinsuojeluainelaki 1563/2011 Konedirektiivi

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Kuntayhtymähallituksen hyväksymä xx.xx.xxxx Versio 1 2 1 Yleistä... 3 2 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtävät, tavoitteet ja organisointi... 3 2.1 Arkistotoimen organisointi...

Lisätiedot

Ratalain mukainen suunnittelu Maanhankintaan liittyvät seikat suunnittelussa Antti Castrén

Ratalain mukainen suunnittelu Maanhankintaan liittyvät seikat suunnittelussa Antti Castrén Ratalain mukainen suunnittelu Maanhankintaan liittyvät seikat suunnittelussa Antti Castrén Maanhankinta hankkeessa Aluetarpeet Lähtötiedot Radanpitäjän tarpeet Muiden tarpeet Maanhankinta Hankintatavat

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ...1 2. AUTOLIIKKEIDEN JA RAHOITUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET...1 2.1. Autoliikkeiden

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

Nostoapuvälinetarkastajat

Nostoapuvälinetarkastajat 2015-03-02 Sivu 1 / 7 1 Yleistä Tässä ohjeessa kuvataan nostoapuvälineiden tarkastajien sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset ja sertifioinnin hakemistapa sekä sertifioinnin ylläpitokäytäntö.

Lisätiedot

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 5 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 5 1.2 Ohjeen valmistelusta 6 1.3 Viranomaisia koskevat tietoturvallisuusvelvoitteet

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA

OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST OHJEET VARMENNUS- TARKASTUKSEN

Lisätiedot

Menetelmäohje Dokumenttien hallinta

Menetelmäohje Dokumenttien hallinta Menetelmäohje Dokumenttien hallinta Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Termit ja määritelmät...5 2.1. Henkilöt ja roolit...5 2.2. Työkalut...5 2.3. Menetelmät...5 2.3.1. Kirjoittaminen yleisesti...6 2.3.2.

Lisätiedot

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu

DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 25.11.2009 DI Aarre Viljanen, MetSta ry Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus miten sisältö ja toimitustapa muuttuu HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Vakuutusyhtiöt Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ... 1 2. VAKUUTUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET... 1 2.1. Vakuutusyhtiöiden rekisteröinnissä

Lisätiedot