Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1 Digitaalinen aineisto. CAD-ohje. Versio 3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1 Digitaalinen aineisto. CAD-ohje. Versio 3.0"

Transkriptio

1 Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 1 Digitaalinen aineisto CAD-ohje Versio 3.0

2 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 2 (24) CAD-ohje Versiohistoria Versio 1.0 Versio 1.1 Versio 2.0 Versio Ensimmäinen 2D-CAD-ohje AutoCAD 14-versiolle Organisaation nimenmuutos, Valtion kiinteistölaitos muuttui Senaatti-kiinteistöksi CAD-ohjeen laaja päivitys ja ajanmukaistus. Rakenteen uudistus, sisällön ajanmukaistus ja sovelluskohtaisten liitteiden päivitysten lopetus. CAD-ohjeen päivityksen 3.0 toteutus Vastuuhenkilö: Kari Alatalo, Sk Ohjausryhmä: Juuso Anttonen, Sk Esa Halmetoja, Sk Marko Koistinen, Sk Jari Marttila, Sk Juha Pakola, Sk Kari Ristolainen, Sk Raila Tierma, Sk Timo Katalkin, Rapal Oy CAD-asiantuntija: Lasse Home, Cadlink Oy Ohjeen käyttöoikeus Ohjeen käyttöoikeus on vapaa kaikille, jotka käyttävät sitä muuttamattomana ja mainitsevat lähteen. Ohje on ladattavissa osoitteesta > Kumppaneille > Suunnittelun ohjeisto Ohjeen soveltaminen CAD-ohjetta sovelletaan kaikissa Senaatti-kiinteistöjen (Sk) rakennushankkeissa ja muissa sellaisissa projekteissa, joiden tuloksena syntyy Sk:n kiinteistövarallisuutta koskevia teknisiä dokumentteja. CAD-ohjetta noudatetaan aina, ellei hankekohtaisilla tarkennuksilla muuta sovita. Ohjetta täydennetään tarvittaessa. Pitkäkestoisten hankkeiden aikana suositellaan käytettäväksi aina ohjeen uusinta versiota mahdollisuuksien mukaan.

3 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 3 (24) Teknisen dokumentoinnin muotovaatimusten kokonaisuus Ohjeisto koostuu kahdesta osasta: Osa 1: Digitaalinen aineisto, CAD-ohje Ohjeessa määritellään eri suunnittelualojen tuottamien CAD-tiedostojen teknisiä muotoseikkoja. Ohjeessa on lisäksi määritelty suunnitelmiin liittyvien teksti-, taulukko- ja kuvatiedostojen muotoseikkoihin liittyviä asioita. Osa 2: Manuaalinen aineisto, Asiakirjojen luovutusohje Ohje koskee rakennustyön toteutusta vastaavien loppudokumenttien toimittamista tilaajalle manuaalisessa muodossa papereina ja tiedostoina CD-levyllä. Aiheeseen läheisesti liittyviä muita Sk:n ohjeita Suunnitteluun ja ProjekTilan käyttöön liittyvää ohjeistoa löytyy osoitteesta: > Kumppaneille Suunnittelun ohjeisto: Rakennuksen tietomallinnus (BIM) ProjekTilan ohjeisto: ProjekTilan ohjeet Projektipankin ohjeet Projektipankin tehtäväluettelot rakennushankkeissa osapuolittain

4 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 4 (24) Sisällysluettelo 1. Yleistä Ohjeen tarkoitus Ohjeen tavoitteet Ohjeen rajaus Ohjeen vaatimusten esitystapa Terminologiaa Sovelluskohtaiset ohjeistot Dokumenttituotannon tuki ja laadunvalvonta Tietotekninen tuki Laadunvalvonta ja hankkeen dokumenttien välitarkastukset Loppudokumenttien pitkittyneen tarkastustoiminnan kustannukset Tiedostomuodot CAD-tiedostot Teksti-, taulukko- ja esitysdokumenttien tiedostomuodot Pdf-tiedostomuodot Ajurit Resoluutio Fontit Valokuvat Rasterikuvat Animaatio- ja videotiedostot Tiedostojen salasanasuojaukset Nimeämiskäytännöt CAD-tiedostojen nimeäminen Tulostustiedostojen nimeäminen Dwg-tiedoston tulostusasettelut Dwg-tiedoston kuvatasojen nimeäminen Tulostustyylitiedostot... 12

5 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 5 (24) 4. Tiedosto- ja piirustusluettelot sekä nimiöt Nimiö Turvallisuusmerkinnät Hankkeen turvallisuusvaatimukset Dokumentin turvaluokkamerkintä CAD-tiedoston turvaluokkamerkintä Tiedostojen lähettämisessä huomioitavat turvallisuusasiat Turvaluokitellun aineiston toimitus kopiolaitokselle Dwg-tiedoston asetukset Kuvatiedoston siivous ja kunnon tarkistaminen Tulostusnäkymien "levitys" alkuperäisessä sovelluksessa Mittayksikkö ja piirtotarkkuus Lisäysyksikkö Koordinaatisto Rakennuksen paikkatieto Kuvatasot, värit ja viivatyypit D-kuvat ja 3D-avaruus Symbolien käyttö Mitoitus Tekstit Viitetiedostot Viitetiedostojen sidonta Tulostaminen Dwg-tiedoston rakenne tulostamisen kannalta Tulostusmääritykset Tulostusvalmius Tulostusasetukset Lohkojaot... 20

6 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 6 (24) 9. Tilahallinta Tilahallintaa varten tehtävät tilarajaviivat Huonetilan tiedot pohjapiirustuksessa Tilaajan oikeudet suunnitteludokumentaatioon Valmistautuminen loppudokumentointiin Loppudokumentti on oma dokumenttityyppinsä Pohjakuvan tulee kattaa koko rakennuksen pohja... 24

7 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 7 (24) 1. Yleistä Tässä ohjeessa määritellään eri suunnittelualojen tuottamien kaksiulotteisten CADtiedostojen teknisiä muotoseikkoja. Ohjeessa on lisäksi määritelty suunnitelmiin liittyvien teksti-, taulukko- ja kuvatiedostojen muotoseikkoihin liittyviä asioita. Ohjeen muotovaatimuksia noudatetaan suunnittelun aikana Sk:lle tiedostoja toimitettaessa sekä loppudokumenttitiedostoja laadittaessa. Ohje koskee kaikkia suunnitteluosapuolia suunnitelmien laadinnassa käytetystä CAD-ohjelmasta ja sovelluksesta riippumatta. Tietomallinnushankkeissa (BIM) noudatetaan Sk:n tietomallivaatimuksia, mutta tietomallipohjaisista ohjelmista tuotettavat 2D-CAD-tiedostot laaditaan tämän ohjeen muotovaatimusten mukaan. IM-managerien toteuttamat dokumentaation muotovaatimusten laadunvalvontatarkastukset hankkeissa pohjautuvat tähän ohjeeseen soveltuvin osin. 1.1 Ohjeen tarkoitus Ohjeen tarkoituksena on kertoa suunnittelijoille, millaista digitaalista aineistoa Sk haluaa itselleen toimitettavan suunnittelun aikana ja loppudokumentteina. 1.2 Ohjeen tavoitteet Tämän ohjeen ensimmäisenä tavoitteena on suunnitelmien teknisen laadun ja osapuolten välisen tiedonsiirron parantaminen. Päämääränä on suunnitteluvirheiden vähentäminen sekä suunnitteluprosessin tehostaminen yhden hankkeen sisällä. Toisena ja yhtä tärkeänä tavoitteena on saada hankkeesta laadukkaita tiedostoja, jotka pystyvät palvelemaan sähköistä kiinteistöliiketoimintaa. Jokainen hanke on rakennuksen elinkaaren aikana muutostapahtuma, joka aiheuttaa päivitystarpeita. Muuttuneet tiedot päivitetään ajantasaisiin CAD-tiedostoihin, tilahallinta- ja vuokrausjärjestelmiin, huoltokirjoihin, kunnossapito-ohjelmiin ja dokumenttiarkistoihin. Ohjeen noudattaminen takaa 2D-CAD-tiedostojen käytettävyyden mahdollisimman hyvin tilanhallintaan ja dokumenttienhallintaan liittyvissä järjestelmissä takaa tiedostojen katseltavuuden katseluohjelmilla ja käsiteltävyyden sopivalla perusohjelmalla ilman erikoissovelluksia takaa suunnittelijoiden väliseen tiedonsiirtoon mahdollisimman hyvin toimivat ja teknisiltä muotoseikoiltaan vakioidut tiedostot takaa samaa suunnitteluohjelmaa käyttävälle jatkosuunnittelijalle parhaan mahdollisen pohjan (alkuperäistiedostot ja siihen liittyvät kirjastotiedostot) takaa eri CAD-suunnitteluohjelmaa käyttävälle jatkosuunnittelijalle mahdollisimman hyvän pohjan dwg-muunnoksen kautta

8 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 8 (24) 1.3 Ohjeen rajaus Tämä ohje ei sisällä tietoa hankkeen aikaisesta tiedostoversioiden hallinnasta, tiedostojen tallentamisesta projektipankkiin tai paperimuotoisen loppudokumenttiaineiston luovuttamisesta. Tiedostoversioiden hallinta sovitaan rakennuttajakonsultin järjestämässä hankkeen tiedonhallinnan aloituspalaverissa (ks. Projektipankki-tehtäväluettelo rakennuttajakonsultille) Tiedostojen tallentaminen projektipankkiin on kuvattu osapuolikohtaisissa projektipankin tehtäväluetteloissa. (ks. > Kumppaneille > ProjekTilan ohjeisto) Paperimuotoisen loppudokumenttiaineiston luovuttaminen on kuvattu Asiakirjojen luovutusohjeessa. Hankkeen aikaisen toiminnan pelisäännöt sovitaan kunkin hankkeen alussa suunnittelijoiden, rakennuttajakonsultin ja Sk:n asiantuntijoiden (esim. IM-managerin) yhteistyöllä. Hankkeen aikaisia tiedonhallinnan pelisääntöjä suunniteltaessa on otettava huomioon tämän ohjeen vaatimukset. Ohjeesta poikkeamisesta on sovittava erikseen hankekohtaisesti. 1.4 Ohjeen vaatimusten esitystapa Tämä asiakirja rakentuu vaatimuksista, ohjeista ja suosituksista. Ohjeen selkeyttämiseksi varsinaiset vaatimukset erotetaan suosituksista kappaleen vasempaan reunaan sijoitetulla paksulla pystyviivalla ja keltaisella värillä. 1.5 Terminologiaa Hankkeen toteutussuunnitelmat ovat urakoitsijan toteutusta varten tehdyt yksityiskohtaiset revisioidut dokumentit eli ns. työpiirustukset. Urakoitsijan tarketiedot ovat toteutuksen yhteydessä työpiirustuksiin nähden tehtyjen urakoitsijan muutosten kirjaukset. Usein urakoitsija kirjoittaa ja piirtää ne käsin ns. punakynämerkintöinä paperisiin työpiirustuksiin. Toteutusvaiheen jälkeen urakoitsija skannauttaa punakynämerkityt piirustukset sähköiseen muotoon ja toimittaa ne suunnittelijoiden käyttöön dokumenttien päivitystä varten. Urakan luovutusasiakirjat ovat hankkeen viimeiset toteutussuunnitelmat päivitettyinä urakoitsijan toimittamilla tarketiedoilla. Urakan luovutusasiakirjat sisältävät versiohistorian muutosmerkintöineen koko hankkeen ajalta esim. puretut rakenteet ja urakkarajat. Senaatin hankkeiden loppudokumentit kuvaavat hankkeen jälkeistä tilaa eli valmista rakennusta päivitettyinä urakoitsijoiden antamilla tarketiedoilla. Loppudokumentit ovat alkudokumentteja ja raaka-ainetta kaikkeen Sk:n kiinteistöliiketoimintaan. Näiden dokumenttien tekeminen sisältyy normaalisti kaikkiin Sk:n hankkeisiin. 1. Sähköisiä loppudokumentteja ovat kaikki suunnittelijoiden tekemät tuotemallit, suunnittelutiedostot, piirustustiedostot, kaaviot, tekstit, taulukot, tietokannat ja laskelmat, jotka kuvaavat valmista rakennusta päivitettyinä urakoitsijoiden antamilla tarketiedoilla. Hankkeen aikaiset merkinnät on poistettu (esim. purettavat rakenteet, luonnokset, vaihtoehdot) ja esitystavat on muutettu vastaamaan nykytilaa.

9 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 9 (24) 2. Manuaalisia loppudokumentteja ovat kaikki paperi- ja CD/DVD- muodossa luovutettava materiaali, joka kuvaa valmista rakennusta päivitettynä urakoitsijoiden antamilla tarketiedoilla. (ks. Teknisen dokumentoinnin ohjeisto, Osa 2 Manuaalinen aineisto, Asiakirjojen luovutusohje) IM-manageri on Sk:n käyttämä termi hankkeen tiedonhallinnan konsultista, jota Sk:n hankevastaava käyttää tukenaan hankkeiden dokumentaation tietoteknisessä laadunhallinnassa. 1.6 Sovelluskohtaiset ohjeistot Sovelluskohtaisia ohjeita ei ylläpidetä Sk:n puolesta. Erilaisten CAD-ohjelmien ja sovellusten tuen ja ohjeistuksen osalta pyydetään kääntymään CAD-ohjelman toimittajan puoleen. 1.7 Dokumenttituotannon tuki ja laadunvalvonta Sk voi järjestää hankkeen digitaalisen suunnitteluaineiston oikean muotoiseen tuottamiseen liittyvää tietoteknistä tukea, laadunvalvontaa ja tarkastuksia Tietotekninen tuki Tietotekninen tuki voi koostua osallistumisesta aloituspalaveriin ja suunnittelukokouksiin sekä tiedonhallintakoulutuksesta ja tarvittaessa puhelintuesta. Sk:n edustaja (esim. IMmanageri) on tarvittaessa mukana myös luomassa hankkeenaikaisia tiedonhallinnan pelisääntöjä Laadunvalvonta ja hankkeen dokumenttien välitarkastukset Sk:n edustaja (esim. IM-manageri) voi tarvittaessa tehdä erilaisia projektipankin dokumentaatiota koskevia tarkastusraportteja. Tarkastus voi koskea mm. dokumenttien julkaisunopeutta, määrää tai dokumenttien muodollista teknistä laatua suhteessa CAD-ohjeisiin. Sk:n edustaja tekee tarvittaessa ensimmäisen tiedostojen laatuun liittyvän tarkastuksen hyväksyttyjen luonnospiirustusten valmistuttua tai muussa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tiedostojen laatuun liittyvät puutteet on korjattava seuraavien suunnitteluvaiheiden tiedostoja luotaessa. Vastuu tiedostojen laadusta on aina tekijällä. Myös muunnetun dwg-tiedoston on täytettävä 2D-CAD-ohjeen minimivaatimukset Loppudokumenttien pitkittyneen tarkastustoiminnan kustannukset Loppudokumenttitiedostot on hyväksytettävä rakennuttajakonsultilla. Mahdollisesti hylätyt loppudokumentit palautetaan tekijälleen korjattavaksi ja/tai täydennettäväksi tarkastusraportin kera. Korjatut loppudokumentit tarkistetaan vielä toisen kerran. Jos loppudokumentit eivät vieläkään ole tulleet hyväksyttävään kuntoon, voidaan lopusta tarkastustoiminnasta syntyvät kustannukset laskuttaa suunnittelijalta. Lisätietoa: Projektipankki-tehtäväluettelot rakennuttajakonsultille ja suunnittelijalle.

10 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 10 (24) 2. Tiedostomuodot 2.1 CAD-tiedostot 2D-CAD-tiedostot toimitetaan Sk:lle dwg-tiedostomuodossa. Tiedostoversiona käytetään uusinta dwg-versiota tai hankkeessa erikseen sovittua vanhempaa dwg-versiota. Muulla CAD-ohjelmalla kuin AutoCADillä tehdyistä suunnitelmista toimitetaan Sk:lle sekä ohjelman omat alkuperäiset tiedostot kirjastoineen että niistä konvertoidut dwg-tiedostot, jotka on täydennetty vastaamaan dwg-tiedostojen minimivaatimuksia. Dwg-versiotaulukko dwg-versio vastaava AutoCAD-ohjelman versio , , 2008, , 2005, , 2000i, (AutoCAD LT 97 ja 98) (AutoCAD LT 95) 2.2 Teksti-, taulukko- ja esitysdokumenttien tiedostomuodot Microsoft Office-työkaluilla tuotetut teksti-, taulukko ja esitystiedostot voi luovuttaa alkuperäisessä tiedostoformaatissa, jolloin tiedostotarkenne on teksteille doc/docx, taulukoille xls/xlsx ja esitysdokumenteille ppt/pptx tai tiedostot voi luovuttaa myös Adobe pdfmuodossa. 2.3 Pdf-tiedostomuodot Ajurit Pdf-tiedostot voi tehdä joko Adoben tai jonkun muun valmistajan pdf-ajurilla. Jos käytät jonkun muun valmistajan ajuria, varmista kopiolaitokselta, että ajuri kykenee tuottamaan sellaisia pdf-tiedostoja, jotka ovat kopiolaitoksen tulostusjärjestelmän kanssa yhteensopivia. Luotu pdf-tiedosto tulee aina tarkastaa Acrobat- tai Adobe Reader -ohjelmassa ennen toimittamista projektipankkiin Resoluutio Käytä pdf-ajurissa viivapiirustuksille resoluutiona vähintään 400 dpi. Valitse resoluutio teksteille ja taulukoille sisällön grafiikan mukaan sopivaksi.

11 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 11 (24) Fontit Fontit upotetaan eli sisällytetään mukaan pdf-tiedostoon. CAD-tiedostossa mahdollisesti käytettyjä omia ns. vektorifontteja ei upoteta. 2.4 Valokuvat Digitaaliset valokuvat luovutetaan jpeg-tiedostomuodossa, tiedostotarkenne on jpg. Digikameralla otetaan kuvat käyttötarkoitukseen riittävällä tarkkuudella. Resoluutiota voidaan tarvittaessa pienentää jälkikäteen kuvankäsittelyohjelmissa eri käyttötarkoituksiin. 2.5 Rasterikuvat Rasterikuvat luovutetaan Tiff Group 4 -tiedostomuodossa, tiedostotarkenne on tif tai tiff. Resoluutioksi valitaan vähintään 400 dpi. 400 dpi:n resoluutio on riittävä CAD-piirtämisen taustakuvaksi tarkoitetulle rasterikuvalle. Skannaukset kannattaa yleensä suorittaa skannerin optimaalisella tarkkuudella. Resoluutiota voi tarvittaessa pienentää jälkikäteen kuvankäsittelyohjelmissa eri käyttötarkoituksiin sopivaksi. 2.6 Animaatio- ja videotiedostot Animaatio- ja videotiedostot luovutetaan Windows-käyttöjärjestelmään yhteensopivassa videotiedostomuodossa. 2.7 Tiedostojen salasanasuojaukset Monilla sovelluksilla on mahdollista suojata tiedostot salasanoilla avaamista ja muokkaamista vastaan. Dokumentteja ei saa luovuttaa salasanasuojattuina avaamista tai muokkaamista vastaan. Dokumenttikohtaisten salasanojen hallinnointi ja säilyttäminen johtaisi epäkäytännöllisiin ratkaisuihin. Salasanasuojaus haittaa arkiston massakäsittelyitä, joissa avataan ja tallennetaan tiedostoja ohjelmallisesti.

12 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 12 (24) 3. Nimeämiskäytännöt 3.1 CAD-tiedostojen nimeäminen Hankkeen tiedostojen nimeämiskäytäntö sovitaan rakennuttajakonsultin järjestämässä hankkeen tiedonhallinnan aloituspalaverissa. Tiedostojen nimeäminen voidaan sopia suunnittelualakohtaisesti. Nimeämiskäytäntö hankkeen ajalle ja loppudokumentaatiota varten on sovittava hankkeen tiedonhallinnan pelisäänöissä ja toimintamalleissa. Suunnittelualakohtainen nimeämiskäytäntö täytyy olla tarkasti kuvattu ja sitä on noudatettava kaikkien saman suunnittelualan dokumenttien nimeämiseen. Suositus: tiedostojen nimeämiskäytäntö luodaan Talo 2000 nimikkeistön pohjalta. 3.2 Tulostustiedostojen nimeäminen Samasta suunnitelmatiedostosta voi tulostaa useita tulostustiedostoja (pdf). Tulostustiedostot nimetään nimiön piirustusnumeron mukaan. 3.3 Dwg-tiedoston tulostusasettelut Tulostusasettelut (Layoutit) on nimettävä piirustusluettelon mukaisilla piirustusten nimillä, jotta oikean tulostusasettelun (piirustuksen) löytää dwg-tiedoston sisältä helposti. 3.4 Dwg-tiedoston kuvatasojen nimeäminen Hankkeen alussa määritellään CAD-pelisäännöt suunnittelijoiden väliseen tiedonsiirtoon ja sovitaan suunnittelualakohtaisesti käytetyistä kuvatasoasetuksista. Yhdessä sovittua määritystä on noudatettava suunnittelutoimistoittain koko hankkeen ajan ja myös konvertoiduilla dwg-tiedostoilla. Kuvatasojen nimet voivat olla käytetyn sovellusohjelman mukaisia Mikäli sovellusohjelma ei määritä käytettävää kuvatasojärjestelmää, suosituksena on käyttää tasojen nimeämiseen yleisiä nimeämisohjeita kuten Talo 2000 nimikkeistöä. Sähkösuunnitteluun voi käyttää Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry:n suositusta käytetyistä tasoista. Tiedostojen käytettävyyteen vaikuttaa jatkossa ratkaisevasti niiden kuvatasojärjestelmä sekä kuinka hyvin sitä on noudatettu. Jos standardia tai sovellusohjelman mukaista määritystä on noudatettu, voidaan tiedoston asetuksia muokata myöhemmin tarpeen mukaan ohjelmallisesti. Esim. kuvatasojen nimiä, värejä ja viivatyyppejä voidaan muuttaa kaikkiin tiedostoihin yhdellä kertaa. Epästandardeilla asetuksilla tehtyä tiedostoa on vaikeaa ja hidasta korjata. 3.5 Tulostustyylitiedostot Erilliset tulostustyylitiedostot toimitetaan CAD-tiedostojen mukana. Tulostustyylitiedoston nimessä voi käyttää esim. toimiston nimeä, tulostusväriä ja mittakaavaa. Esim. Arkk. tsto. N.N. Oy:n mustavalkoinen tulostustyyli mittakaavaan 1:100 NN-MV-100.ctb Ins. tsto. M.M. Oy:n värillinen tulostustyyli mittakaavaan 1:20 MM-V-20.ctb

13 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 13 (24) 4. Tiedosto- ja piirustusluettelot sekä nimiöt Suunnitelman tekijät laativat luettelon omista dokumenteistaan Sk:n mallin mukaisesti taulukkoon xls/xlsx-tiedostomuodossa (Microsoft Excel-tiedosto). Luettelot on pidettävä koko hankkeen keston ajan tasalla. Omaa tiedosto- ja piirustusluetteloa saa käyttää, mutta luettelossa on oltava Sk:n mallia vastaavat tiedot. Tiedosto- ja piirustusluettelon tiedot Yleistiedot: Päivämäärä (asiakirjan viimeisin päivitys) Kohteen nimi ja osoitetiedot Tarvittaessa rakennuksen lohkotunnus Hankkeen numero ja nimi Hallinnollisen kiinteistön numero ja nimi Kiinteistön numero Rakennuksen numerot ja nimet Suunnitteluala Suunnittelutoimiston tiedot Asiakirjakohtaiset tiedot: Asiakirjatyyppi Asiakirjan tunnus/piirustusnumero Asiakirjan/piirustuksen sisältö Mittakaava Alkuperäinen luontipäivämäärä Dokumentin viimeisin muokkauspäivämäärä Tiedostonimi Käytetyt ohjelmistot ja versiot Miten Voit ladata tiedosto- ja piirustusluettelomallin osoitteesta > Kumppaneille > Suunnittelun ohjeisto > CAD-ohje 4.1 Nimiö Miten Piirustuksissa käytettävän nimiön ulkoasu voi olla suunnittelutoimiston oman mallin mukainen, mutta nimiössä on oltava vähintään Sk:n mallinimiön mukaiset tiedot. Käytetyt taustapiirustustiedostot voidaan kertoa tekstinä. RT-ohjekortin, numero Piirustuslehti, piirustustietojen lisäksi nimiöstä tulee ilmetä sen tiedoston nimi, josta tuloste on tehty, sekä Sk:n ilmoittamat hallinnollisen kiinteistön, kiinteistön ja rakennuksen nimet ja numerot sekä hankkeen tunnus ja nimi. Piirustukseen tulee liittää vain yksi nimiö. Sovelluksen luoma nimiö on muokattava vastaamaan tiedoiltaan Sk:n nimiötä. Ns. lappukuvanipuissa nimiö on ensimmäisellä sivulla. Voit ladata nimiön mallitiedoston osoitteesta > Kumppaneille > Suunnittelun ohjeisto > CAD-ohje Arkistojen jatkohyödyntämisessä yksi keskeinen asia on yhtenäiset nimiötiedot.

14 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 14 (24) 5. Turvallisuusmerkinnät 5.1 Hankkeen turvallisuusvaatimukset Turvallisuustaso ja sen vaikutukset dokumenttien tuottamiseen selvitetään heti hankkeen alussa. Sk:n hankevastaava sopii asiakkaan kanssa toimintaohjeet tapauskohtaisesti. Hankkeen turvallisuusvaatimukset määräytyvät perustuen Suomen lakeihin ja asetuksiin, valtiovarainministeriön ohjeisiin, tilaajan turvallisuuspolitiikkaan sekä toimintaohjeisiin ja tilaajan tekemiin turvallisuussopimuksiin asiakkaiden ja toimittajien kanssa. 5.2 Dokumentin turvaluokkamerkintä Salassa pidettävään dokumenttiin on merkittävä turvaluokka sekä lainkohta (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621), jonka perusteella dokumentti on turvaluokiteltu CAD-tiedoston turvaluokkamerkintä Salassa pidettävän CAD-tiedoston turvaluokkamerkintä sijoitetaan CAD-tiedostoihin siten, että se näkyy tulostustiedostossa (pdf) ja paperitulosteessa etulehdellä nimiön yläpuolella. Turvaluokkamerkinnän koko tulosteessa on 7,0 x 1,8 cm. Miten Malliblokin (dwg-tiedosto) ja täyttöohjeen turvaluokkamerkintöjä varten löydät osoitteesta > Kumppaneille > Suunnittelun ohjeisto > CAD-ohje. Lainkohta(-dat) päivitetään merkintään tapauskohtaisesti. Ohessa esimerkkejä lainkohdista: 5.3 Tiedostojen lähettämisessä huomioitavat turvallisuusasiat Mikäli tiedoston turvaluokitus on vähintään Turvaluokka IV, ei sitä saa lähettää julkisessa verkossa salaamattomana. Tiedoston lähettäminen sähköpostin liitetiedostona ilman salausjärjestelmää on kielletty. 5.4 Turvaluokitellun aineiston toimitus kopiolaitokselle Turvaluokan IV aineiston jakelu ja kopiolaitostoiminnot voidaan hoitaa: 1. Salakirjoittamalla tiedosto Sk:n hyväksymällä tiedostojen salausjärjestelmällä ja lähettämällä suojattu tiedosto sähköpostin liitteenä. 2. Senaatin hankkeissa käytetyn turva-auditoidun projektipankin kautta. Turvaluokan (III ja II) aineiston kopiolaitostoimitukset hoidetaan salatulla sähköpostilla tai lähettipalvelulla. Turvaluokitellussa kopiotilauksessa on oltava normaalien tilaustietojen lisäksi selkeä merkintä turvaluokasta (Turvaluokka II, III tai IV).

15 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 15 (24) 6. Dwg-tiedoston asetukset Dwg-tiedoston asetukset koskevat sekä AutoCAD-ohjelmalla tehtyjä dwg-tiedostoja että myös muista ohjelmista konvertoituja dwg-tiedostoja. 6.1 Kuvatiedoston siivous ja kunnon tarkistaminen Dwg-tiedostoista on poistettava kaikki käyttämättömät tasot, symbolit, mitoitus- ja tekstityylit, viivatyypit sekä shape-tyylit. Dwg-tiedosto on tarkistettava ja tarvittaessa korjattava mahdollisten tiedostovirheiden varalta. Tiedoston tarkistaminen on erityisen tärkeää konvertoiduille dwg-tiedostoille. Tiedostosta on poistettava kaikki varsinaisen suunnitelman ulkopuolella olevat turhat piirtoalkiot. Miten Tiedoston koko pienenee, tiedoston käsittely nopeutuu ja tiedosto saadaan auki. AutoCAD-komennot: Purge (käyttämättömien objektien poistaminen), Audit tai Recover (tiedoston kunnon tarkistaminen) 6.2 Tulostusnäkymien "levitys" alkuperäisessä sovelluksessa Kun käytetään sovellusta, joka rakentaa tiedostoon piirustuksen lehdet päällekkäin tasohallinnan avulla ja tukee ohjelmallista "levitystä", luovutetaan tiedostosta versio tallennettuna myös valmiiksi levitettynä, jotta sitä pystyy tutkimaan myös ilman alkuperäistä sovellusta. 6.3 Mittayksikkö ja piirtotarkkuus Miten Mittakaavalliset suunnitelmat tehdään mallinnustilaan siten, että yksi millimetri luonnossa vastaa yhtä yksikköä dwg-tiedoston koordinaatistossa eli mittakaavaan 1:1. Tulostuksessa näkymä pienennetään haluttuun mittakaavaan. Dwg-tiedostoissa käytettävä mittayksikkö on millimetri. Käytetty mittayksikkö tallentuu dwg-tiedoston mukana. Riippuen käytetystä mittayksiköstä ohjelma käyttää viiva- ja täyttökuvioille joko metristä tai tuumaista kirjastotiedostoa. AutoCAD-komento: Measurement 1 = metrinen, 0 = tuumapohjainen. 6.4 Lisäysyksikkö Dwg-tiedostojen lisäysyksikön on oltava millimetri Lisäysyksikkö vaikuttaa mm. viitepiirustusten skaalautumiseen. Miten AutoCAD-komento: Units > Insertion Scale: Millimeters tai Insunits = 4

16 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 16 (24) 6.5 Koordinaatisto Kaikki projektikohtaiset pohjapiirrokset on tallennettava perus- eli World-koordinaatistossa. Kaikki pohjakuvat on sijoitettava origoon nähden samaan kohtaan. Työn aikana pohjakuvaa ei saa siirtää suhteessa peruskoordinaatistoon. Viitepiirustuksia käytettäessä on ehdottoman tärkeää, että kaikki saman kohteen piirustukset ovat kohdakkain (esim. arkkitehdin tasokuva ja LVI-suunnitelma). Miten AutoCAD-komennot: UCS = World ja Base = 0,0,0 6.6 Rakennuksen paikkatieto Rakennuksen paikkatieto (GIS) on merkittävä dwg-tiedostoon (vähintään asemapiirrokseen) Asemapiirustustiedostossa on määritettävä rakennuksen sijainti ympäröivään koordinaatistoon nähden (esim. kaupungin koordinaatistoon). Paikkatieto merkitään: 1. kertomalla merkityn paikan suhde kaupungin koordinaatistoon, tai 2. luomalla apukoordinaatisto (UCS), joka osoittaa kaupungin koordinaatiston sijainnin 6.7 Kuvatasot, värit ja viivatyypit Piirustuksen rakenne on jaettava kuvatasoiksi. Kaikki käytön kannalta tärkeät asiat on esitettävä tiedostossa omilla kuvatasoillaan. Dwg-tiedoston väri- ja viivatyyppiominaisuudet annetaan kuvatasoille eli ovat tyyppiä Bylayer. Yksittäisen alkion ominaisuudet periytyvät siitä tasosta, jolla se sijaitsee. Viitepiirustustekniikalla kutsuttu pohjakuva halutaan usein "valkaista" taustakuvaksi. Jos värit on kiinnitetty viivoihin, ei niitä pysty muuttamaan viitepiirustustekniikalla. Jos taas värit ja viivatyypit tulevat kuvatasojen perusteella, voidaan viitepiirustus kutsua toiseen piirustukseen ikään kuin suodattimen läpi ja muuttaa värien (ja viivatyyppien) esitystavat halutuiksi. Jos tiedostoa ei tarvita viitepiirustuksena muihin suunnitelmiin ja sovellusohjelma ei käytä Bylayer-tekniikkaa, värit ja viivatyypit voivat olla objektikohtaisia. Loppupiirustusten taso-ominaisuuksien tarkistaminen Taso-ominaisuudet on syytä tarkistaa erityisesti konvertointien jälkeen. Osa virheistä (tulostuksen esto, viivaleveydet) näkyy vain tulostuksen esikatselussa ja sieltä niitä on vaikea huomata. Hankkeenaikaisten tasoasetusten siivous Loppupiirustukset on siivottava kaikesta hankkeenaikaisesta väliaikaisesta apugeometriasta. Pelkkä tasojen sammuttaminen/jäädyttäminen ei riitä, vaan tasot on tyhjennettävä ja poistettava tiedostosta.

17 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 17 (24) 6.8 2D-kuvat ja 3D-avaruus 2D-tiedostoissa on varmistettava, että objekteja ei jää väärään korkeusasemaan 3D-avaruuteen. 3D-avaruudessa olevat objektit sekoittavat helposti 2D-tiedostoissa mitoituksen ja kyselykäskyjen tulokset (kuten pituuden tarkistamisen), kun kohdistuspisteet osuvat 3D-avaruudessa eri tasoille. 6.9 Symbolien käyttö Symboleita eli blokkeja tulisi käyttää kaiken toistuvan grafiikan esittämiseen, jotta mm. tiedoston koko pysyisi kurissa. Blokit toimivat kuitenkin vain ehjinä, joten niitä ei saa räjäyttää Mitoitus Mittaobjektin tekemää automaattista mittalukua ei saa muuttaa jälkikäteen. Poikkeustilanteessa, jos lukuarvoa tarvitsee muuttaa, on se korostettava erottumaan esim. alleviivauksella. Väärennettyä mittaa ei erota muuten mitenkään tarkoista, todellisista mitoista. Mittoja ei saa myöskään räjäyttää pelkiksi viivoiksi ja tekstiksi. Mitan käsiteltävyys ja älykkyys tuhoutuu räjäytyksessä. Ehjän mitan mittaluku päivittyy esim. mitan venytyksen yhteydessä Tekstit Tekstityylejä luotaessa tekstin korkeudeksi on asetettava 0. Arvolla 0 tekstityylistä tulee joustava. Voit samalla tyylillä kirjoittaa erikorkuisia tekstejä eri mittakaavoihin. Lisäksi kiinteäkorkeuksinen (h > 0) teksti ei skaalaudu oikein mitoituksessa. Käytetään yhteensopivuussyistä tekstityyleissä AutoCADin mukana tulevia shx-fontteja. Suositeltavia fontteja ovat Isocp.shx, Romans.shx ja Simplex.shx. Fontti-tiedostot eivät tallennu dwg-tiedostoon. Vain työasemasta löytyvät fontit näkyvät kuvassa oikein. Mikäli 2D-CAD-tiedoston laatimiseen on käytetty muita kuin Windows-käyttöjärjestelmään tai AutoCAD-ohjelmaan kuuluvia perusfontteja, on tarvittavat fonttitiedostot toimitettava aina 2D-CAD-tiedostojen mukana. Tekstikoko tulee valita siten, että piirustuksia voi ilman eri tekstin skaalausta tulostaa pienessä mittakaavassa. Tekstin minimikorkeus on paperitulosteessa 2,5 mm, isoja kirjaimia käytettäessä minimikorkeus on 1,8 mm.

18 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 18 (24) 7. Viitetiedostot Viitetiedostoksi tarkoitetuissa dwg-tiedostoissa (esim. arkkitehdin pohjakuva) on huomioitava seuraavaa: rakennuksen sijainti CAD-tiedoston origoon nähden on sovittava käytettyjen sovellusten mahdolliset rajoitukset huomioiden päällekkäisten kerrosten on oltava origoon nähden samassa kohdassa rakennuksen sijaintia origoon nähden ei saa työn aikana muuttaa pohjakuvat tulisi olla kerroksittain yhtenä kokonaisuutena (jos kerrokset joudutaan jakamaan osiin, on osat sijoitettava origoon nähden siten, että ne asettuvat koottaessa origon suhteen paikalleen) värit Bylayer asiat sijoitettava oikeille kuvatasoilleen siten, että kuvatasoja sammutettaessa ei katoa näkyvistä sellaista informaatiota, joka ei liity sammutettaviin kuvatasoihin. mikäli tiedostoissa on käytetty perus-autocadiin kuulumattomia fontteja, on fonttitiedostot (shx-tiedostot) toimitettava dwg-tiedoston mukana varsinaiseen suunnitelmaan kuulumattomat apuviivat ja apugeometriat tulee poistaa tiedostoja toimitettaessa tiedostojen nimiä ei saa muuttaa (ei esim. revisiomerkintää tai päivämäärää tiedoston nimeen) Kun käytetään esim. arkkitehdin pohjakuvaa viitetiedostona, tulee kuvatasojen sammuttaminen ja värien vaihtaminen tehdä tasohallinnan keinoin. Suunnitelmat toimitetaan hankkeen aikana muille osapuolille ja tallennetaan projektipankkiin ilman viitepiirustusten sitomista. Poikkeuksena ns. vaihepiirustukset ja loppudokumentit, joissa viitetiedosto sidotaan kiinni. 7.1 Viitetiedostojen sidonta Dwg-viitetiedostot on sidottava kiinni, kun toimitetaan ns. vaihepiirustus (esim. urakkasarja) projektipankkiin. Dwg-viitetiedostot on sidottava kiinni loppudokumenttitiedostoihin. Miten AutoCAD: viitepiirustus sidotaan kiinni Xref-käskyn Bind-lisämääreellä. Älä käytä sitomiseen Insert-vaihtoehtoa. Jos sidottavassa kuvassa on samannimisiä määrityksiä (blokkeja, tyylejä yms.) kuin pohjakuvassa, ne häviävät. Dokumenttienhallinta, viitepiirustusten versioiden ja polkujen hallinta helpottuu merkittävästi. Tiedoston koot eivät ole enää este sitomiselle.

19 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 19 (24) 8. Tulostaminen CAD-tiedostoista sekä teksti- ja taulukkotiedostoista tehdään tulostustiedostot pdf-muodossa paperitulostamista ja katselua varten. Sama tiedosto palvelee kahdessa eri käyttötarkoituksessa, jolloin säästetään aikaa tiedostojen luonnissa ja käsittelyssä. Pdf-tiedosto toimii katselutiedostona projektipankkiympäristössä ja tulostustiedostona kopiolaitoksella ja sitä voi katsella omalle koneelle tallennettuna ilmaisilla katseluohjelmilla. 8.1 Dwg-tiedoston rakenne tulostamisen kannalta Suunnitelmia voidaan toteuttaa useilla erilaisilla tekniikoilla käytetystä CAD-ohjelmasta riippuen. Seuraavassa on suositeltavia tapoja dwg-tiedoston muodostamiseksi. A. Perustekniikka Suunnitelma ja piirustuksen nimiö raameineen sijaitsevat mallinnustilassa. Tulostus määrättyyn mittakaavaan, esim. 1:50, suoraan mallinnustilasta. Yleensä hyvä vain yhdelle piirustukselle. B. Tulostustilatekniikka (Layout) Mallinnustilassa on vain suunnitelma. Piirustuksen nimiö raameineen on tulostustilassa, jonka sisällä näkyy "ikkunassa" haluttu mittakaavallinen kohta mallinnustilasta. Yksi Layoutnäkymä vastaa piirustuksen tulostuksen esikatselua. Layout tallentaa tulostusasetukset. Piirustus tulostetaan mittakaavaan 1:1 suoraan tulostustilasta. Tulostustiloja käyttämällä voi tehdä monta piirustusta erilaisiin mittakaavoihin samasta suunnitelmasta. C. Suunnittelumalli viitepiirustuksena Suunnittelumalli on hankkeen aikainen erillinen tiedosto, jossa ei ole ollenkaan piirustuksiin liittyviä asioita kuten nimiötä raameineen. Tekniikkaa käytetään tyypillisesti laajoissa kohteissa. Yksi suunnittelumallitiedosto kutsutaan useaan erilliseen tiedostoon viitepiirustustekniikalla (Xref). Silloin voi samanaikaisesti useampi suunnittelija tehdä työtä muuttuvaa suunnittelumallia hyväksi käyttäen. Loppudokumenttivaiheessa viitetiedostot sidotaan kiinni tiedostoihin.

20 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 20 (24) 8.2 Tulostusmääritykset Tulostusvalmius Tulostuksen asettelun (piirustuksen) saa tehdä mallinnustilassa tai tulostustilassa. Miten Tiedoston tulee olla tallennushetkellä täysin tulostusvalmiina näkymien ja tasoasetusten mukaan. Yhdessä mallinnustilassa tai Layoutissa (tulostusasettelussa) saa olla vain yksi piirustus. Layout-asetteluita saa olla useita. Tiedosto avautuu juuri sellaisen näköisenä, kun se oli tallennushetkellä. Ennen viimeistä tallennusta siirry siihen tilaan missä tulostusraamit ovat. Pienennä tai suurenna näkymä piirustuskehyksen kokoiseksi. Varmista tasohallinnasta, että tasoasetukset ovat oikein. Varmista tulostustilaa (Layout) käyttäessäsi, että viivatyypit näkyvät haluamallasi tavalla eri mittakaavaisissa ikkunoissa (AutoCAD-ohjelmassa komennot Psltscale ja Ltscale) Tulostusasetukset Suunnittelijan on toimitettava dokumentteihin liittyvä tulostamisohje, joka sisältää käytettyjen värien tulostamisleveydet. Mikäli tulostuksen viivanleveyksien ja värien määrittämiseen on käytetty erillisiä tulostustyylitiedostoja, toimitetaan tyylitiedostot loppudokumenttien mukana (käytetään väripohjaisia tulostustyylejä) Lohkojaot Rakennusten pohjapiirustusten lohkojaot pyritään pitämään kaikkien suunnittelulajien (ARK, RAK, LVIA, SÄH ) piirustuksissa yhdenmukaisina.

21 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 21 (24) 9. Tilahallinta Arkkitehtipohjapiirustuksen tilatietoihin liittyvät välttämättömät eriteltävät kuvatasot tilanhallintaohjelmistoja varten 1. Kevyet väliseinät, kantavat seinät, osastoivat seinät 2. Kuilut, aukot ja hormit 3. Huonealan, huoneistoalan ja bruttoalan rajaviiva sulkeutuvalla polyline-viivalla 4. Huonetilatiedot (huoneen numero, käyttötarkoitus, nimi ) 9.1 Tilahallintaa varten tehtävät tilarajaviivat Tilarajaviivat Arkkitehtipohjakuviin on lisättävä aina omille kuvatasoilleen polyline-rajaviivat (1) huonealoille, (2) huoneistoalalle ja (3) bruttoalalle. Mikäli suunnittelijan käyttämä sovellus ei tuota rajaviivaa, on se lisättävä sinne dwgkonvertoinnin jälkeen suunnittelijan toimesta ennen loppupiirustusten luovuttamista. Tilarajat ovat Sk:n liiketoiminnan kannalta kaikkein tärkeimmät viivat koko pohjakuvassa. Esim. 1. Huonealojen rajaviivat Huonealojen rajaviivat on korostettu oheisessa kuvassa paksulla viivalla. Rajaviivat on piirrettävä sulkeutuvina (Closed) polyline-viivoina. Rastereita ei tarvitse käyttää. Huonealojen rajaviivat piirretään omalle kuvatasolleen. Loppupiirustuksissa ko. taso on sammutettuna.

22 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 22 (24) Esim. 2. Huoneistoalan rajaviivat Huoneistoalan rajaviivan määrittämiseen löytyy tarkemmat ohjeet RT-kortista: RT Rakennuksen pinta-alat, Huoneistoalan laskeminen Suunnitteluaikana ei aina ole tietoa tulevien huoneistojen tarkoista rajoista. Silloin huoneistoalan rajaviiva piirretään koskemaan koko kerrosta. Erittäin laajoissa kokonaisuuksissa kerros jaetaan vielä lohkoiksi hankkeen tilaajan ohjeiden mukaan. Huoneiston rajaviiva on korostettu oheisessa kuvassa paksulla viivalla. Rajaviiva on piirretty sulkeutuvana (closed) polyline-viivana. Rastereita ei tarvitse käyttää. Huoneistoalan rajaviivat piirretään omalle tasolleen. Loppupiirustuksissa ko. taso on sammutettuna. 3. Bruttoalan rajaviivat Rakennuksen bruttoala kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Bruttoala lasketaan rakennuksen kaikkien kerrostasojen kerrostasoalojen summana. Kerrostasoalat lasketaan bruttoalaan kokonaisina riippumatta kerrostason sijainnista ja sen sisältämien huoneiden käyttötarkoituksesta. Bruttoalan rajaviivan määrittämiseen löytyy tarkemmat ohjeet RT-kortista: RT Rakennuksen pinta-alat, 3.5 Bruttoala. Bruttoalan rajaviivat piirretään omalle tasolleen. Loppupiirustuksissa ko. taso on sammutettuna.

23 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 23 (24) 9.2 Huonetilan tiedot pohjapiirustuksessa Pohjapiirustukset laaditaan siten, että niistä saadaan tekstitiedostona huoneluettelo. Huoneluettelon tiedot ovat: huonenumero huoneen käyttötarkoitus, tilatyyppi huoneala huoneen nimi Pohjapiirustuksen jokaiseen huonetilaan merkitään huonenumero, huoneen käyttötarkoitus (tilatyyppi) ja huoneala. Huonetilamerkinnän voi tehdä käytettävän sovellusohjelman valmiilla toiminnoilla (sovellusohjelman luoma huonetilablokki tms.). 10. Tilaajan oikeudet suunnitteludokumentaatioon Sk omistaa sille toimitetut dokumentit ja niiden sisältämät tiedot. Sk:lla on dokumentaatioon täysi käyttöoikeus rakennuskohteessa tilaajan vapaasti valitsemiin käyttötarkoituksiin. Sk:lla on täysi oikeus luovuttaa dokumentaatio kohteen mukana tai kohteessa käytettäväksi, mutta ei erikseen. Dokumentaation luovutuksen yhteydessä luovutuksensaajalle siirtyvät samat oikeudet kuin luovuttajalla oli. Käyttöoikeus sisältää myös oikeuden dokumentaation muuttamiseen rakennuskohteessa. 11. Valmistautuminen loppudokumentointiin 11.1 Loppudokumentti on oma dokumenttityyppinsä Hankkeiden loppudokumenttien pääkäyttötarkoitukset eroavat huomattavasti rakennusvaiheen tarpeista. Tärkeimmäksi kohoavat rakennuksen vuokraustoiminnan tilatiedot (tilarajat) ja kiinteistön ylläpitoon liittyvät talotekniikan tiedot, sekä toteutuneet geo- ja rakennetiedot, joita tarvitaan tulevissa korjaus- ja muutoshankkeissa. CAD-ohjeen mukainen toiminta suunnitteluvaiheessa antaa hyvät valmiudet loppudokumenttien laatimiseen. Loppudokumentit ovat oma kuvasarjansa, ei uusi revisio suunnittelunaikaisista tiedostoista. Loppudokumenteista laaditaan oma tiedosto/piirustusluettelo. Luovutettavat CAD-tiedostot eivät saa enää sisältää ylimääräisiä (hankkeen aikaisia) merkintöjä kuten esim. ylimääräisiä raameja, purettavia rakenteita, apugeometriaa ja urakkarajoja, vaan tulevat vastata tilannetta valmistumisajankohtana. Ylimääräisiä merkintöjä ei saa olla edes sammutetuilla kuvatasoilla.

24 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 24 (24) 11.2 Pohjakuvan tulee kattaa koko rakennuksen pohja Sk:n kohteet ovat tyypillisesti suuria ja vaiheittain rakennettuja. Suuria määriä vanhojen kohteiden suunnitelmista on vain muovi- tai paperiversioina. Hankkeen yhteydessä vanhat piirustukset ja uudet toteutuneet suunnitelmat pyritään aina sulauttamaan yhdeksi ajan tasalla olevaksi kokonaisuudeksi. Yksityiskohdat tehtävästä sovitaan suunnittelusopimuksissa. Kaikki pohjakuvat on tehtävä kattamaan koko kohteena olevan rakennuksen pohja.

Asiakirjojen luovutusohje

Asiakirjojen luovutusohje Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 2 Manuaalinen aineisto Asiakirjojen luovutusohje Versio 2.0 Asiakirjojen luovutusohje, versio 2.0 Sivu 2 (15) Asiakirjojen luovutusohje Versiohistoria Versio 1 Versio

Lisätiedot

SEN/3379/2015 /328284. Asiakirjan tyyppi. Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1: Digitaalinen aineisto. CAD-ohje

SEN/3379/2015 /328284. Asiakirjan tyyppi. Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1: Digitaalinen aineisto. CAD-ohje Asiakirjan tyyppi SEN/3379/2015 /328284 Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 1: Digitaalinen aineisto CAD-ohje Versio 4.0 2.11.2015 Ohje 328284 2/22 CAD-ohje 4.0 Versiohistoria Versio 1.0 Versio 1.1 Versio

Lisätiedot

Asiakirjojen luovutusohje

Asiakirjojen luovutusohje Asiakirjan tyyppi SEN/3379/2015 /328292 Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 2: Manuaalinen aineisto, Asiakirjojen luovutusohje Versio 3.0 2.11.2015 Ohje 328292 2/15 Asiakirjojen luovutusohje 3.0 Versiohistoria

Lisätiedot

ARKKITEHDIN OHJE OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA. Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 Päivitetty 29.6.

ARKKITEHDIN OHJE OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA. Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 Päivitetty 29.6. ARKKITEHDIN OHJE - OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 1 TIEDONKERUULOMAKKEET Arkkitehdille kuuluvat tiedonkeruulomakkeet on laadittu

Lisätiedot

CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 29.09.2010

CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 29.09.2010 CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 www.hus-kiinteistot.fi MUUTOKSET CAD-toimintatavat 2010 /Talotekniikan yhteinen 1(8) Versio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Liite 1 Rakennustunnukset

Lisätiedot

DIGITAALISTEN LOPPUDOKUMENTTIEN MUOTOVAATIMUKSET

DIGITAALISTEN LOPPUDOKUMENTTIEN MUOTOVAATIMUKSET 17.3.2015 Sivu 1/13 Tilaaja: Tuusulan kunta, tilakeskus PL 60 04301 Tuusula Hanke: Notkopuiston päiväkodin laajennus DIGITAALISTEN LOPPUDOKUMENTTIEN MUOTOVAATIMUKSET 1. YLEISTÄ Cad-suunnitelmia laaditaan

Lisätiedot

ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET

ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Keskeiset sopimusehdot, Liite 2.2 Espoon kaupunki, Tilakeskus liikelaitos, talonsuunnittelu 20.11.2014 ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Hyväksyttäväksi

Lisätiedot

OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA

OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA 1.6.2011 Sivu 1/10 Jyväskylä Tilapalvelu OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITELMIEN LUOVUTTAMINEN / VASTAANOTTO... 3 1. YLEISTÄ... 3 1.1

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 1 (13) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito ProjekTilaan 2. Toimeksiannot,

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (9) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito 2. Koulutus- ja konsultointipalvelut

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

Piirtämis- ja loppudokumenttiohjeistus. Suunnittelijoille ja projektipäälliköille

Piirtämis- ja loppudokumenttiohjeistus. Suunnittelijoille ja projektipäälliköille Piirtämis- ja loppudokumenttiohjeistus Suunnittelijoille ja projektipäälliköille Edellinen versio 1/2012 2/14 Sisältö Sisältö... 2 1. Yleistä... 3 2. Piirtämismääräykset... 4 2.1. Sähköinen piirustusaineisto...

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (11) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0 1. Omien yhteystietojen päivitys ja ylläpito 2. Pelisääntöpalaveriin

Lisätiedot

TILAAJALLE TOIMITETTAVAT LOPPUDOKUMENTIT

TILAAJALLE TOIMITETTAVAT LOPPUDOKUMENTIT TILAAJALLE TOIMITETTAVAT VERSIO 1/2012 EDELLINEN VERSIO 1.7.2009 L I I K E L A I T O S O U L U N T I L A K E S K U S w w w. o u k a. f i / t i l a k e s k u s Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3

PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3 Timo Mälkönen Projektipankkiohje 1 (13) Osmo Knaappila Buildercom Oy suunnittelijalle v 1.3 26.10.2011 PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n projektipankkien käyttöön

Lisätiedot

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille.

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. PIIRUSTUSOHJE 1 (5) 4.3.2014 rev 4 PIIRUSTUSOHJE AUTOCAD-PIIRUSTUSTEN TOIMITUS Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. Jos Tilaajan arkistossa

Lisätiedot

KIINTEISTÖTIEDON VERKOTTUNUT HANKINTA- JA OHJAUSPROSESSI MENETTELYTAPAOHJEISTUS

KIINTEISTÖTIEDON VERKOTTUNUT HANKINTA- JA OHJAUSPROSESSI MENETTELYTAPAOHJEISTUS TALOTEKNIIKAN OHJE - OHJE TALOTEKNIIKAN LUOVUTUSASIAKIRJOJEN LAATIJOILLE Ohje talotekniikan luovutusasiakirjojen laatijoille 1 / 8 1 TIEDONKERUULOMAKKEET Rakentamisprojektin aikana laitetietojen keräämisestä

Lisätiedot

Lujabetonin projektipankki-ohje. Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin

Lujabetonin projektipankki-ohje. Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin Lujabetonin projektipankki-ohje Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin Projektipankki-ohje 2 (8) Sisältö 1 Suunnitelmatiedoston nimeäminen... 3 2 Suunnitelmatiedoston vienti

Lisätiedot

Haahtela PRIS projektipankki

Haahtela PRIS projektipankki Haahtela PRIS projektipankki 1.11.2013 Katri Korpela, kehityspäällikkö Oulun Tilakeskus 1 Haahtela PRIS (Project Information System) www-pohjainen dokumenttien hallintajärjestelmä rakennushankkeen sähköisille

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN... 3 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin... 3 2.1.1 Vanhojen dokumenttien poistaminen...

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Yleistä... 2 Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Kohteen käyttöliittymän osat ja näkymien päivittymisjärjestys... 4 Kohteen näkymät (Valintapainikkeet)... 5 1. Hankkeet

Lisätiedot

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012 Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjektiTila-tehtäväluettelo 1 (12) alueen Projektila-vastaavalle 11.3.2011 PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0 1. Omien yhteystietojen

Lisätiedot

CADS Planner -tulostusohje

CADS Planner -tulostusohje Sisältö Yleistä tulostuksesta... 3 Tulostinajurin asentaminen Windowsiin... 4 Paperiarkin lisääminen tulostinajurille... 5 Tulostimen lisääminen CADSiin... 7 PDF-tiedoston tulostaminen... 9 PLT-tiedoston

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet

Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet Sivun koko Painotuotteen sivun koon tulee olla taitto-ohjelmassa määritetty sivun lopulliseksi kooksi. Tarvittavat leikkuuvarat (Bleed), vähintään

Lisätiedot

MICROSOFT PUBLISHER 2010

MICROSOFT PUBLISHER 2010 1 MICROSOFT PUBLISHER 2010 Julkaisuohjelman peruskäyttö 2 Kurssin sisältö Julkaisun aloittaminen mallien avulla, erilaiset käyttötavat ja mahdollisuudet Tekstiruutujen käyttäminen, linkitys Tekstin käsittely,

Lisätiedot

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta M-Files OCR M-Files OCR:n avulla voidaan skannattavalle paperidokumentille tehdä tekstintunnistus skannerista riippumatta. Tällöin tekstiä sisältävät kuvat tunnistetaan varsinaisiksi tekstimerkeiksi, jonka

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

RAKENNUSPIIRTÄMISEN TEHTÄVÄ 30.1.2003 ASUINHUONEISTOJEN POHJAPIIRROKSET, AUTOCAD 2002 + ARK 9 Aika: 4h

RAKENNUSPIIRTÄMISEN TEHTÄVÄ 30.1.2003 ASUINHUONEISTOJEN POHJAPIIRROKSET, AUTOCAD 2002 + ARK 9 Aika: 4h RAKENNUSPIIRTÄMISEN TEHTÄVÄ 30.1.2003 ASUINHUONEISTOJEN POHJAPIIRROKSET, AUTOCAD 2002 + ARK 9 Aika: 4h Piirrä oheinen asuinhuoneisto B34 sekä sen peilikuvahuoneisto B35 ARK 9:llä hyödyntäen ohjelman sisältämiä

Lisätiedot

Suunnitelmien nimeäminen sähköisissä palveluissa (eservice ja Lupapiste)

Suunnitelmien nimeäminen sähköisissä palveluissa (eservice ja Lupapiste) 27.1.2015 KKo, MP, ER, EM Suunnitelmien nimeäminen sähköisissä palveluissa (eservice ja Lupapiste) Henkilö, joka lisää pääpiirustukset tai erityissuunnitelmat palveluun, nimeää ne tallentaessa allaolevan

Lisätiedot

Dokumentoinnin hallinta OYS

Dokumentoinnin hallinta OYS Mika Joona Huoltomestari Oulun Yliopistollinen Sairaala Sairaanhoidolliset Palvelut / Tekniikan palvelut Sähkötekniikka/Sähköhuolto Tekniikan piirtämö Historiaa: OYKS:n piirustusarkistossa oli aikanaan

Lisätiedot

UUDIS- JA PERUSPARANNUSHANKKEEN LOPPUDOKUMENTOINTI

UUDIS- JA PERUSPARANNUSHANKKEEN LOPPUDOKUMENTOINTI UUDIS- JA PERUSPARANNUSHANKKEEN LOPPUDOKUMENTOINTI LUOVUTUSAINEISTOVAATIMUKSET 1(12) Sisältö 1. SAATEKIRJOITUS... 3 2. UUDIS- JA PERUSPARANNUSHANKKEEN DOKUMENTAATION LAADINTA JA LUOVUTUS... 3 2.1 SUUNNITTELUTIEDOSTOJEN

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

2. PDF-lomakkeen digitaalinen allekirjoittaminen

2. PDF-lomakkeen digitaalinen allekirjoittaminen Suomen Rotary Finlands Rotary ry Miten luon oman digitaalisen allekirjoitukseni? Ryhmä: Muut Päiväys 11.6.2010/REk 1. Johdanto Suurin osa Rotaryn lomakkeista sisältää jo nyt mahdollisuuden digitaaliseen

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO HANKEVASTAAVALLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO HANKEVASTAAVALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (14) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO HANKEVASTAAVALLE Versio 1.0 1. Päätös projektipankin käyttöönotosta 2. Projektipankin perustamisen

Lisätiedot

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Mallipohjaista projektinhallintaa Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Web-pohjainen projektiportaali, mikä tarjoaa tehokkaat työvälineet hankkeen tietojen hallintaan, aineiston

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 1 (12) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio 1.0 1. Omien yhteystietojen päivitys ja ylläpito 2. Aloituspalaveriin

Lisätiedot

Planssit ja Tulosteet

Planssit ja Tulosteet 26.1.2007 Archicad 10 Planssit ja Tulosteet ArchiCAD 10:n tärkeimpiä uudistuksia on planssauksen ja tulostuksen sisällyttäminen itse ArchiCADiin. Projektin työstö luonnoksesta tulostukseen onnistuu siis

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Future Training Center 3ds max peruskurssi

Future Training Center 3ds max peruskurssi 3ds max peruskurssi Kurssin käynyt tuntee 3ds maxin toimintatavan ja osaa luoda sillä kolmiulotteisia malleja, kuvatiedostoja ja animaatioita. Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat aloittamassa 3ds maxin

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

Sivu 1(2) Aksonometriset kuvannot kappaleesta ja kuvantoihin liittyvät nimellismitat.

Sivu 1(2) Aksonometriset kuvannot kappaleesta ja kuvantoihin liittyvät nimellismitat. Sivu 1(2) 201 CAD-SUUNNITTELU 16.12.2008 /MMk/JHa 1. KILPAILUPÄIVÄ OSIO A 2D-TEHTÄVÄ KIKKARE 2D-tehtävä: Kestoaika: Annettu: Piirustus: Kappaleen piirustusten laatiminen aksonometrisen luonnoksen avulla.

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus KSE 2013, keskeiset muutokset liittyen konsulttityön luovutukseen Asiakirjat -> Aineisto

Lisätiedot

LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ

LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ Suunnitelman perustietojen syöttö Sokoprohon JB-02_2_1.pdf Elementti tunnus

Lisätiedot

Suunnitteluaineiston muotovaatimukset

Suunnitteluaineiston muotovaatimukset 1 (31) Tero Järvinen / Timo Mälkönen Suunnitteluaineiston muotovaatimukset (CAD-ohje) Versio 2.0 HUOM! Ohje sisältää myös SYK Oy:n yleisiä tavoitteita ja ohjeita tietomallien käytöstä hankkeissa sekä vaatimukset

Lisätiedot

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS 1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Lujabetonin projektipankkiohje

Lujabetonin projektipankkiohje Projektipankki-ohje 1/7 Lujabetonin projektipankkiohje Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin Projektipankki-ohje 2/7 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Kuinka menen projektipankkiin...

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Tietomallintamisen reikäkierto-ohje

Tietomallintamisen reikäkierto-ohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 (16) Tietomallintamisen reikäkierto-ohje Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Prosessi... 3 Vaihe 1: Varausasetuksien testaus... 4 Vaihe 2: Erilaisten kerrosten rakenteellinen tarkastus...

Lisätiedot

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan Sivu:1(12) Työ- ja mittaväline-tietokanta löytyy serveriltä APPL14.DE.ABB.COM/SRV/ABB Tarvitset read-oikeudet tietokannan tarkasteluun ja editor mainusers-oikeudet tietokannan muokkaukseen. Jos tarkoituksenasi

Lisätiedot

FRAM. Prepress Guide

FRAM. Prepress Guide 1 FRAM Prepress Guide 2 Tämän oppaan tarkoitus on opastaa painokelpoisen aineiston toteuttamisessa ja sen toimittamisessa meille. Osa ohjeistuksista perustuu siihen oletukseen, että dokumenteissä käytetyt

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan Google

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

AutoCAD blokit. RI Rami Ylä-Pöntinen

AutoCAD blokit. RI Rami Ylä-Pöntinen Vakiopaaluperustukset AutoCAD blokit RI Rami Ylä-Pöntinen Dynaaminen blokki = Älykäs blokki Dynaamiset blokit tuovat nopeutta ja tarkkuutta suunnitteluprosessiin Dynaamisia i blokkeja käyttämällä ällä

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU LIIKENNESUUNNITTELU 2017

LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU LIIKENNESUUNNITTELU 2017 1 LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU 2017 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU 2 YLEISTÄ Liikennesuunnitteluyksikön teettämät uudet liikenteenohjaussuunnitelmat tuotetaan MicroStation

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI ARK Aloituspvm Mallintaja Kohde Mallinnustarkoitus Käytettävät ohjelmistot, tiedonsiirto Lisätietoja, huomioita yms. 15.5.2009 Nimi Heidi Sumkin

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (20) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.0 1. Projektipankin tilaus 2. Hankkeen käyttöoikeuksien hallinnointi

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2006-2007 ohjelmille

Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2006-2007 ohjelmille Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2006-2007 ohjelmille Erilaisista tulostusjärjestelmistä johtuen kopiolaitokset suosittelevat eri tulostinajureita tulostustiedostojen tekemiseen.

Lisätiedot

Muutoskoneen kirjasto asennetaan oletusarvoisesti ArchiCADin kirjastohakemiston alle (C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Kirjasto 13).

Muutoskoneen kirjasto asennetaan oletusarvoisesti ArchiCADin kirjastohakemiston alle (C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Kirjasto 13). MUUTOSKONE KÄYTTÖOHJE Muutoskone on ArchiCADin laajennus, jonka avulla saadaan helposti poimittua muutosnuolien tiedot muutostaulukkoon planssille. Sen avulla saadaan kaikkialle tietomalliin sijoitettujen

Lisätiedot

PDF-tiedostojen teon pikaohje

PDF-tiedostojen teon pikaohje 1 PDF-tiedostojen teon pikaohje 1. Aluksi Tässä pikaohjeessa käydään lyhyesti läpi PDF-muotoisten tiedostojen teko Adobe Acrobat 5.0 ohjelmalla. Ohje opastaa painoon optimoidun PDF-tallenteen teon. Pikaohje

Lisätiedot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Kaikki ZoomTextin asetukset voidaan tallentaa ja palauttaa käyttämällä mallitiedostoja. Mallitiedostot kontrolloivat kaikkia ZoomTextin toimintoja mukaan lukien suurennustasot,

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Projektitietopalvelu Peruskäytön ohje Versio 1.21. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Projektitietopalvelu Peruskäytön ohje Versio 1.21. Sisällysluettelo Sisällysluettelo Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Henkilökohtaisten asetusten ja tietojen kirjaaminen... 3 1 Henkilökortin tietojen täyttäminen... 3 2 Salasanan muuttaminen... 3 3 Palveluista poistuminen...

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA 1 (6) MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA TEEMU SALORIUTTA 17.6.2012 Päivitetty 28.6.2013 1. Avaa Maanmittauslaitoksen latauspalvelu osoitteesta https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta.

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s.

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s. 1 / Laatta- elementtituotantoon toimitettavien tuotantokuvien toimitustavat ja -muodot sekä tarvittavat tiedot ja valokopiointihinnasto SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3 HI-, I-, JK-PALKIT,

Lisätiedot

Operatiiviset päivät Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta

Operatiiviset päivät Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta Operatiiviset päivät 15.-17.11.2017 Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta 1. Luentosalin AV-tekniikka ja esityksen valmistelu Helsingin Messukeskuksen luentotilojen varustukseen kuuluu verkkoliittymä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015. Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015. Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. 1 (3) URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015 LINNALAN KAMPUS Muutokset 2015 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja Rakennuskohde Urakan sisältö

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen projektitietopalvelu Peruskäytön ohje versio 1.3. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen projektitietopalvelu Peruskäytön ohje versio 1.3. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Henkilökohtaisten asetusten ja tietojen kirjaaminen... 3 1 Henkilökortin tietojen täyttäminen... 3 2 Salasanan muuttaminen...

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste: 1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA

Lisätiedot

CADS Planner -tulostusohje

CADS Planner -tulostusohje Sisältö Yleistä tulostuksesta... 3 Tulostinajurin asentaminen Windowsiin... 4 Paperiarkin lisääminen tulostinajurille... 5 Tulostimen lisääminen CADSiin... 7 PDF-tiedoston tulostaminen... 9 PLT-tiedoston

Lisätiedot

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti 1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa

Lisätiedot

Asuinrakennuksista ja asuntojen mitoituksesta.

Asuinrakennuksista ja asuntojen mitoituksesta. Asuinrakennuksista ja asuntojen mitoituksesta. Hannu Hirsi Asuinrakennukset : Asuintalot 2 1 Kerrostalotyypit : Pienkerrostalot I Pienkerrostalot II Sivukäytävätalot Lamellitalot 3 Kerrostalotyypit jatkuu...

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Cielo on Ihme-3d Oy:n kehittämä pilvipohjainen, nettiselaimella käytettävä palvelu, jolla automatisoidaan mittatilaustyönä valmistettavien

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot