Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1 Digitaalinen aineisto. CAD-ohje. Versio 3.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen dokumentoinnin ohjeisto. Osa 1 Digitaalinen aineisto. CAD-ohje. Versio 3.0"

Transkriptio

1 Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 1 Digitaalinen aineisto CAD-ohje Versio 3.0

2 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 2 (24) CAD-ohje Versiohistoria Versio 1.0 Versio 1.1 Versio 2.0 Versio Ensimmäinen 2D-CAD-ohje AutoCAD 14-versiolle Organisaation nimenmuutos, Valtion kiinteistölaitos muuttui Senaatti-kiinteistöksi CAD-ohjeen laaja päivitys ja ajanmukaistus. Rakenteen uudistus, sisällön ajanmukaistus ja sovelluskohtaisten liitteiden päivitysten lopetus. CAD-ohjeen päivityksen 3.0 toteutus Vastuuhenkilö: Kari Alatalo, Sk Ohjausryhmä: Juuso Anttonen, Sk Esa Halmetoja, Sk Marko Koistinen, Sk Jari Marttila, Sk Juha Pakola, Sk Kari Ristolainen, Sk Raila Tierma, Sk Timo Katalkin, Rapal Oy CAD-asiantuntija: Lasse Home, Cadlink Oy Ohjeen käyttöoikeus Ohjeen käyttöoikeus on vapaa kaikille, jotka käyttävät sitä muuttamattomana ja mainitsevat lähteen. Ohje on ladattavissa osoitteesta > Kumppaneille > Suunnittelun ohjeisto Ohjeen soveltaminen CAD-ohjetta sovelletaan kaikissa Senaatti-kiinteistöjen (Sk) rakennushankkeissa ja muissa sellaisissa projekteissa, joiden tuloksena syntyy Sk:n kiinteistövarallisuutta koskevia teknisiä dokumentteja. CAD-ohjetta noudatetaan aina, ellei hankekohtaisilla tarkennuksilla muuta sovita. Ohjetta täydennetään tarvittaessa. Pitkäkestoisten hankkeiden aikana suositellaan käytettäväksi aina ohjeen uusinta versiota mahdollisuuksien mukaan.

3 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 3 (24) Teknisen dokumentoinnin muotovaatimusten kokonaisuus Ohjeisto koostuu kahdesta osasta: Osa 1: Digitaalinen aineisto, CAD-ohje Ohjeessa määritellään eri suunnittelualojen tuottamien CAD-tiedostojen teknisiä muotoseikkoja. Ohjeessa on lisäksi määritelty suunnitelmiin liittyvien teksti-, taulukko- ja kuvatiedostojen muotoseikkoihin liittyviä asioita. Osa 2: Manuaalinen aineisto, Asiakirjojen luovutusohje Ohje koskee rakennustyön toteutusta vastaavien loppudokumenttien toimittamista tilaajalle manuaalisessa muodossa papereina ja tiedostoina CD-levyllä. Aiheeseen läheisesti liittyviä muita Sk:n ohjeita Suunnitteluun ja ProjekTilan käyttöön liittyvää ohjeistoa löytyy osoitteesta: > Kumppaneille Suunnittelun ohjeisto: Rakennuksen tietomallinnus (BIM) ProjekTilan ohjeisto: ProjekTilan ohjeet Projektipankin ohjeet Projektipankin tehtäväluettelot rakennushankkeissa osapuolittain

4 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 4 (24) Sisällysluettelo 1. Yleistä Ohjeen tarkoitus Ohjeen tavoitteet Ohjeen rajaus Ohjeen vaatimusten esitystapa Terminologiaa Sovelluskohtaiset ohjeistot Dokumenttituotannon tuki ja laadunvalvonta Tietotekninen tuki Laadunvalvonta ja hankkeen dokumenttien välitarkastukset Loppudokumenttien pitkittyneen tarkastustoiminnan kustannukset Tiedostomuodot CAD-tiedostot Teksti-, taulukko- ja esitysdokumenttien tiedostomuodot Pdf-tiedostomuodot Ajurit Resoluutio Fontit Valokuvat Rasterikuvat Animaatio- ja videotiedostot Tiedostojen salasanasuojaukset Nimeämiskäytännöt CAD-tiedostojen nimeäminen Tulostustiedostojen nimeäminen Dwg-tiedoston tulostusasettelut Dwg-tiedoston kuvatasojen nimeäminen Tulostustyylitiedostot... 12

5 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 5 (24) 4. Tiedosto- ja piirustusluettelot sekä nimiöt Nimiö Turvallisuusmerkinnät Hankkeen turvallisuusvaatimukset Dokumentin turvaluokkamerkintä CAD-tiedoston turvaluokkamerkintä Tiedostojen lähettämisessä huomioitavat turvallisuusasiat Turvaluokitellun aineiston toimitus kopiolaitokselle Dwg-tiedoston asetukset Kuvatiedoston siivous ja kunnon tarkistaminen Tulostusnäkymien "levitys" alkuperäisessä sovelluksessa Mittayksikkö ja piirtotarkkuus Lisäysyksikkö Koordinaatisto Rakennuksen paikkatieto Kuvatasot, värit ja viivatyypit D-kuvat ja 3D-avaruus Symbolien käyttö Mitoitus Tekstit Viitetiedostot Viitetiedostojen sidonta Tulostaminen Dwg-tiedoston rakenne tulostamisen kannalta Tulostusmääritykset Tulostusvalmius Tulostusasetukset Lohkojaot... 20

6 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 6 (24) 9. Tilahallinta Tilahallintaa varten tehtävät tilarajaviivat Huonetilan tiedot pohjapiirustuksessa Tilaajan oikeudet suunnitteludokumentaatioon Valmistautuminen loppudokumentointiin Loppudokumentti on oma dokumenttityyppinsä Pohjakuvan tulee kattaa koko rakennuksen pohja... 24

7 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 7 (24) 1. Yleistä Tässä ohjeessa määritellään eri suunnittelualojen tuottamien kaksiulotteisten CADtiedostojen teknisiä muotoseikkoja. Ohjeessa on lisäksi määritelty suunnitelmiin liittyvien teksti-, taulukko- ja kuvatiedostojen muotoseikkoihin liittyviä asioita. Ohjeen muotovaatimuksia noudatetaan suunnittelun aikana Sk:lle tiedostoja toimitettaessa sekä loppudokumenttitiedostoja laadittaessa. Ohje koskee kaikkia suunnitteluosapuolia suunnitelmien laadinnassa käytetystä CAD-ohjelmasta ja sovelluksesta riippumatta. Tietomallinnushankkeissa (BIM) noudatetaan Sk:n tietomallivaatimuksia, mutta tietomallipohjaisista ohjelmista tuotettavat 2D-CAD-tiedostot laaditaan tämän ohjeen muotovaatimusten mukaan. IM-managerien toteuttamat dokumentaation muotovaatimusten laadunvalvontatarkastukset hankkeissa pohjautuvat tähän ohjeeseen soveltuvin osin. 1.1 Ohjeen tarkoitus Ohjeen tarkoituksena on kertoa suunnittelijoille, millaista digitaalista aineistoa Sk haluaa itselleen toimitettavan suunnittelun aikana ja loppudokumentteina. 1.2 Ohjeen tavoitteet Tämän ohjeen ensimmäisenä tavoitteena on suunnitelmien teknisen laadun ja osapuolten välisen tiedonsiirron parantaminen. Päämääränä on suunnitteluvirheiden vähentäminen sekä suunnitteluprosessin tehostaminen yhden hankkeen sisällä. Toisena ja yhtä tärkeänä tavoitteena on saada hankkeesta laadukkaita tiedostoja, jotka pystyvät palvelemaan sähköistä kiinteistöliiketoimintaa. Jokainen hanke on rakennuksen elinkaaren aikana muutostapahtuma, joka aiheuttaa päivitystarpeita. Muuttuneet tiedot päivitetään ajantasaisiin CAD-tiedostoihin, tilahallinta- ja vuokrausjärjestelmiin, huoltokirjoihin, kunnossapito-ohjelmiin ja dokumenttiarkistoihin. Ohjeen noudattaminen takaa 2D-CAD-tiedostojen käytettävyyden mahdollisimman hyvin tilanhallintaan ja dokumenttienhallintaan liittyvissä järjestelmissä takaa tiedostojen katseltavuuden katseluohjelmilla ja käsiteltävyyden sopivalla perusohjelmalla ilman erikoissovelluksia takaa suunnittelijoiden väliseen tiedonsiirtoon mahdollisimman hyvin toimivat ja teknisiltä muotoseikoiltaan vakioidut tiedostot takaa samaa suunnitteluohjelmaa käyttävälle jatkosuunnittelijalle parhaan mahdollisen pohjan (alkuperäistiedostot ja siihen liittyvät kirjastotiedostot) takaa eri CAD-suunnitteluohjelmaa käyttävälle jatkosuunnittelijalle mahdollisimman hyvän pohjan dwg-muunnoksen kautta

8 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 8 (24) 1.3 Ohjeen rajaus Tämä ohje ei sisällä tietoa hankkeen aikaisesta tiedostoversioiden hallinnasta, tiedostojen tallentamisesta projektipankkiin tai paperimuotoisen loppudokumenttiaineiston luovuttamisesta. Tiedostoversioiden hallinta sovitaan rakennuttajakonsultin järjestämässä hankkeen tiedonhallinnan aloituspalaverissa (ks. Projektipankki-tehtäväluettelo rakennuttajakonsultille) Tiedostojen tallentaminen projektipankkiin on kuvattu osapuolikohtaisissa projektipankin tehtäväluetteloissa. (ks. > Kumppaneille > ProjekTilan ohjeisto) Paperimuotoisen loppudokumenttiaineiston luovuttaminen on kuvattu Asiakirjojen luovutusohjeessa. Hankkeen aikaisen toiminnan pelisäännöt sovitaan kunkin hankkeen alussa suunnittelijoiden, rakennuttajakonsultin ja Sk:n asiantuntijoiden (esim. IM-managerin) yhteistyöllä. Hankkeen aikaisia tiedonhallinnan pelisääntöjä suunniteltaessa on otettava huomioon tämän ohjeen vaatimukset. Ohjeesta poikkeamisesta on sovittava erikseen hankekohtaisesti. 1.4 Ohjeen vaatimusten esitystapa Tämä asiakirja rakentuu vaatimuksista, ohjeista ja suosituksista. Ohjeen selkeyttämiseksi varsinaiset vaatimukset erotetaan suosituksista kappaleen vasempaan reunaan sijoitetulla paksulla pystyviivalla ja keltaisella värillä. 1.5 Terminologiaa Hankkeen toteutussuunnitelmat ovat urakoitsijan toteutusta varten tehdyt yksityiskohtaiset revisioidut dokumentit eli ns. työpiirustukset. Urakoitsijan tarketiedot ovat toteutuksen yhteydessä työpiirustuksiin nähden tehtyjen urakoitsijan muutosten kirjaukset. Usein urakoitsija kirjoittaa ja piirtää ne käsin ns. punakynämerkintöinä paperisiin työpiirustuksiin. Toteutusvaiheen jälkeen urakoitsija skannauttaa punakynämerkityt piirustukset sähköiseen muotoon ja toimittaa ne suunnittelijoiden käyttöön dokumenttien päivitystä varten. Urakan luovutusasiakirjat ovat hankkeen viimeiset toteutussuunnitelmat päivitettyinä urakoitsijan toimittamilla tarketiedoilla. Urakan luovutusasiakirjat sisältävät versiohistorian muutosmerkintöineen koko hankkeen ajalta esim. puretut rakenteet ja urakkarajat. Senaatin hankkeiden loppudokumentit kuvaavat hankkeen jälkeistä tilaa eli valmista rakennusta päivitettyinä urakoitsijoiden antamilla tarketiedoilla. Loppudokumentit ovat alkudokumentteja ja raaka-ainetta kaikkeen Sk:n kiinteistöliiketoimintaan. Näiden dokumenttien tekeminen sisältyy normaalisti kaikkiin Sk:n hankkeisiin. 1. Sähköisiä loppudokumentteja ovat kaikki suunnittelijoiden tekemät tuotemallit, suunnittelutiedostot, piirustustiedostot, kaaviot, tekstit, taulukot, tietokannat ja laskelmat, jotka kuvaavat valmista rakennusta päivitettyinä urakoitsijoiden antamilla tarketiedoilla. Hankkeen aikaiset merkinnät on poistettu (esim. purettavat rakenteet, luonnokset, vaihtoehdot) ja esitystavat on muutettu vastaamaan nykytilaa.

9 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 9 (24) 2. Manuaalisia loppudokumentteja ovat kaikki paperi- ja CD/DVD- muodossa luovutettava materiaali, joka kuvaa valmista rakennusta päivitettynä urakoitsijoiden antamilla tarketiedoilla. (ks. Teknisen dokumentoinnin ohjeisto, Osa 2 Manuaalinen aineisto, Asiakirjojen luovutusohje) IM-manageri on Sk:n käyttämä termi hankkeen tiedonhallinnan konsultista, jota Sk:n hankevastaava käyttää tukenaan hankkeiden dokumentaation tietoteknisessä laadunhallinnassa. 1.6 Sovelluskohtaiset ohjeistot Sovelluskohtaisia ohjeita ei ylläpidetä Sk:n puolesta. Erilaisten CAD-ohjelmien ja sovellusten tuen ja ohjeistuksen osalta pyydetään kääntymään CAD-ohjelman toimittajan puoleen. 1.7 Dokumenttituotannon tuki ja laadunvalvonta Sk voi järjestää hankkeen digitaalisen suunnitteluaineiston oikean muotoiseen tuottamiseen liittyvää tietoteknistä tukea, laadunvalvontaa ja tarkastuksia Tietotekninen tuki Tietotekninen tuki voi koostua osallistumisesta aloituspalaveriin ja suunnittelukokouksiin sekä tiedonhallintakoulutuksesta ja tarvittaessa puhelintuesta. Sk:n edustaja (esim. IMmanageri) on tarvittaessa mukana myös luomassa hankkeenaikaisia tiedonhallinnan pelisääntöjä Laadunvalvonta ja hankkeen dokumenttien välitarkastukset Sk:n edustaja (esim. IM-manageri) voi tarvittaessa tehdä erilaisia projektipankin dokumentaatiota koskevia tarkastusraportteja. Tarkastus voi koskea mm. dokumenttien julkaisunopeutta, määrää tai dokumenttien muodollista teknistä laatua suhteessa CAD-ohjeisiin. Sk:n edustaja tekee tarvittaessa ensimmäisen tiedostojen laatuun liittyvän tarkastuksen hyväksyttyjen luonnospiirustusten valmistuttua tai muussa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tiedostojen laatuun liittyvät puutteet on korjattava seuraavien suunnitteluvaiheiden tiedostoja luotaessa. Vastuu tiedostojen laadusta on aina tekijällä. Myös muunnetun dwg-tiedoston on täytettävä 2D-CAD-ohjeen minimivaatimukset Loppudokumenttien pitkittyneen tarkastustoiminnan kustannukset Loppudokumenttitiedostot on hyväksytettävä rakennuttajakonsultilla. Mahdollisesti hylätyt loppudokumentit palautetaan tekijälleen korjattavaksi ja/tai täydennettäväksi tarkastusraportin kera. Korjatut loppudokumentit tarkistetaan vielä toisen kerran. Jos loppudokumentit eivät vieläkään ole tulleet hyväksyttävään kuntoon, voidaan lopusta tarkastustoiminnasta syntyvät kustannukset laskuttaa suunnittelijalta. Lisätietoa: Projektipankki-tehtäväluettelot rakennuttajakonsultille ja suunnittelijalle.

10 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 10 (24) 2. Tiedostomuodot 2.1 CAD-tiedostot 2D-CAD-tiedostot toimitetaan Sk:lle dwg-tiedostomuodossa. Tiedostoversiona käytetään uusinta dwg-versiota tai hankkeessa erikseen sovittua vanhempaa dwg-versiota. Muulla CAD-ohjelmalla kuin AutoCADillä tehdyistä suunnitelmista toimitetaan Sk:lle sekä ohjelman omat alkuperäiset tiedostot kirjastoineen että niistä konvertoidut dwg-tiedostot, jotka on täydennetty vastaamaan dwg-tiedostojen minimivaatimuksia. Dwg-versiotaulukko dwg-versio vastaava AutoCAD-ohjelman versio , , 2008, , 2005, , 2000i, (AutoCAD LT 97 ja 98) (AutoCAD LT 95) 2.2 Teksti-, taulukko- ja esitysdokumenttien tiedostomuodot Microsoft Office-työkaluilla tuotetut teksti-, taulukko ja esitystiedostot voi luovuttaa alkuperäisessä tiedostoformaatissa, jolloin tiedostotarkenne on teksteille doc/docx, taulukoille xls/xlsx ja esitysdokumenteille ppt/pptx tai tiedostot voi luovuttaa myös Adobe pdfmuodossa. 2.3 Pdf-tiedostomuodot Ajurit Pdf-tiedostot voi tehdä joko Adoben tai jonkun muun valmistajan pdf-ajurilla. Jos käytät jonkun muun valmistajan ajuria, varmista kopiolaitokselta, että ajuri kykenee tuottamaan sellaisia pdf-tiedostoja, jotka ovat kopiolaitoksen tulostusjärjestelmän kanssa yhteensopivia. Luotu pdf-tiedosto tulee aina tarkastaa Acrobat- tai Adobe Reader -ohjelmassa ennen toimittamista projektipankkiin Resoluutio Käytä pdf-ajurissa viivapiirustuksille resoluutiona vähintään 400 dpi. Valitse resoluutio teksteille ja taulukoille sisällön grafiikan mukaan sopivaksi.

11 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 11 (24) Fontit Fontit upotetaan eli sisällytetään mukaan pdf-tiedostoon. CAD-tiedostossa mahdollisesti käytettyjä omia ns. vektorifontteja ei upoteta. 2.4 Valokuvat Digitaaliset valokuvat luovutetaan jpeg-tiedostomuodossa, tiedostotarkenne on jpg. Digikameralla otetaan kuvat käyttötarkoitukseen riittävällä tarkkuudella. Resoluutiota voidaan tarvittaessa pienentää jälkikäteen kuvankäsittelyohjelmissa eri käyttötarkoituksiin. 2.5 Rasterikuvat Rasterikuvat luovutetaan Tiff Group 4 -tiedostomuodossa, tiedostotarkenne on tif tai tiff. Resoluutioksi valitaan vähintään 400 dpi. 400 dpi:n resoluutio on riittävä CAD-piirtämisen taustakuvaksi tarkoitetulle rasterikuvalle. Skannaukset kannattaa yleensä suorittaa skannerin optimaalisella tarkkuudella. Resoluutiota voi tarvittaessa pienentää jälkikäteen kuvankäsittelyohjelmissa eri käyttötarkoituksiin sopivaksi. 2.6 Animaatio- ja videotiedostot Animaatio- ja videotiedostot luovutetaan Windows-käyttöjärjestelmään yhteensopivassa videotiedostomuodossa. 2.7 Tiedostojen salasanasuojaukset Monilla sovelluksilla on mahdollista suojata tiedostot salasanoilla avaamista ja muokkaamista vastaan. Dokumentteja ei saa luovuttaa salasanasuojattuina avaamista tai muokkaamista vastaan. Dokumenttikohtaisten salasanojen hallinnointi ja säilyttäminen johtaisi epäkäytännöllisiin ratkaisuihin. Salasanasuojaus haittaa arkiston massakäsittelyitä, joissa avataan ja tallennetaan tiedostoja ohjelmallisesti.

12 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 12 (24) 3. Nimeämiskäytännöt 3.1 CAD-tiedostojen nimeäminen Hankkeen tiedostojen nimeämiskäytäntö sovitaan rakennuttajakonsultin järjestämässä hankkeen tiedonhallinnan aloituspalaverissa. Tiedostojen nimeäminen voidaan sopia suunnittelualakohtaisesti. Nimeämiskäytäntö hankkeen ajalle ja loppudokumentaatiota varten on sovittava hankkeen tiedonhallinnan pelisäänöissä ja toimintamalleissa. Suunnittelualakohtainen nimeämiskäytäntö täytyy olla tarkasti kuvattu ja sitä on noudatettava kaikkien saman suunnittelualan dokumenttien nimeämiseen. Suositus: tiedostojen nimeämiskäytäntö luodaan Talo 2000 nimikkeistön pohjalta. 3.2 Tulostustiedostojen nimeäminen Samasta suunnitelmatiedostosta voi tulostaa useita tulostustiedostoja (pdf). Tulostustiedostot nimetään nimiön piirustusnumeron mukaan. 3.3 Dwg-tiedoston tulostusasettelut Tulostusasettelut (Layoutit) on nimettävä piirustusluettelon mukaisilla piirustusten nimillä, jotta oikean tulostusasettelun (piirustuksen) löytää dwg-tiedoston sisältä helposti. 3.4 Dwg-tiedoston kuvatasojen nimeäminen Hankkeen alussa määritellään CAD-pelisäännöt suunnittelijoiden väliseen tiedonsiirtoon ja sovitaan suunnittelualakohtaisesti käytetyistä kuvatasoasetuksista. Yhdessä sovittua määritystä on noudatettava suunnittelutoimistoittain koko hankkeen ajan ja myös konvertoiduilla dwg-tiedostoilla. Kuvatasojen nimet voivat olla käytetyn sovellusohjelman mukaisia Mikäli sovellusohjelma ei määritä käytettävää kuvatasojärjestelmää, suosituksena on käyttää tasojen nimeämiseen yleisiä nimeämisohjeita kuten Talo 2000 nimikkeistöä. Sähkösuunnitteluun voi käyttää Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry:n suositusta käytetyistä tasoista. Tiedostojen käytettävyyteen vaikuttaa jatkossa ratkaisevasti niiden kuvatasojärjestelmä sekä kuinka hyvin sitä on noudatettu. Jos standardia tai sovellusohjelman mukaista määritystä on noudatettu, voidaan tiedoston asetuksia muokata myöhemmin tarpeen mukaan ohjelmallisesti. Esim. kuvatasojen nimiä, värejä ja viivatyyppejä voidaan muuttaa kaikkiin tiedostoihin yhdellä kertaa. Epästandardeilla asetuksilla tehtyä tiedostoa on vaikeaa ja hidasta korjata. 3.5 Tulostustyylitiedostot Erilliset tulostustyylitiedostot toimitetaan CAD-tiedostojen mukana. Tulostustyylitiedoston nimessä voi käyttää esim. toimiston nimeä, tulostusväriä ja mittakaavaa. Esim. Arkk. tsto. N.N. Oy:n mustavalkoinen tulostustyyli mittakaavaan 1:100 NN-MV-100.ctb Ins. tsto. M.M. Oy:n värillinen tulostustyyli mittakaavaan 1:20 MM-V-20.ctb

13 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 13 (24) 4. Tiedosto- ja piirustusluettelot sekä nimiöt Suunnitelman tekijät laativat luettelon omista dokumenteistaan Sk:n mallin mukaisesti taulukkoon xls/xlsx-tiedostomuodossa (Microsoft Excel-tiedosto). Luettelot on pidettävä koko hankkeen keston ajan tasalla. Omaa tiedosto- ja piirustusluetteloa saa käyttää, mutta luettelossa on oltava Sk:n mallia vastaavat tiedot. Tiedosto- ja piirustusluettelon tiedot Yleistiedot: Päivämäärä (asiakirjan viimeisin päivitys) Kohteen nimi ja osoitetiedot Tarvittaessa rakennuksen lohkotunnus Hankkeen numero ja nimi Hallinnollisen kiinteistön numero ja nimi Kiinteistön numero Rakennuksen numerot ja nimet Suunnitteluala Suunnittelutoimiston tiedot Asiakirjakohtaiset tiedot: Asiakirjatyyppi Asiakirjan tunnus/piirustusnumero Asiakirjan/piirustuksen sisältö Mittakaava Alkuperäinen luontipäivämäärä Dokumentin viimeisin muokkauspäivämäärä Tiedostonimi Käytetyt ohjelmistot ja versiot Miten Voit ladata tiedosto- ja piirustusluettelomallin osoitteesta > Kumppaneille > Suunnittelun ohjeisto > CAD-ohje 4.1 Nimiö Miten Piirustuksissa käytettävän nimiön ulkoasu voi olla suunnittelutoimiston oman mallin mukainen, mutta nimiössä on oltava vähintään Sk:n mallinimiön mukaiset tiedot. Käytetyt taustapiirustustiedostot voidaan kertoa tekstinä. RT-ohjekortin, numero Piirustuslehti, piirustustietojen lisäksi nimiöstä tulee ilmetä sen tiedoston nimi, josta tuloste on tehty, sekä Sk:n ilmoittamat hallinnollisen kiinteistön, kiinteistön ja rakennuksen nimet ja numerot sekä hankkeen tunnus ja nimi. Piirustukseen tulee liittää vain yksi nimiö. Sovelluksen luoma nimiö on muokattava vastaamaan tiedoiltaan Sk:n nimiötä. Ns. lappukuvanipuissa nimiö on ensimmäisellä sivulla. Voit ladata nimiön mallitiedoston osoitteesta > Kumppaneille > Suunnittelun ohjeisto > CAD-ohje Arkistojen jatkohyödyntämisessä yksi keskeinen asia on yhtenäiset nimiötiedot.

14 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 14 (24) 5. Turvallisuusmerkinnät 5.1 Hankkeen turvallisuusvaatimukset Turvallisuustaso ja sen vaikutukset dokumenttien tuottamiseen selvitetään heti hankkeen alussa. Sk:n hankevastaava sopii asiakkaan kanssa toimintaohjeet tapauskohtaisesti. Hankkeen turvallisuusvaatimukset määräytyvät perustuen Suomen lakeihin ja asetuksiin, valtiovarainministeriön ohjeisiin, tilaajan turvallisuuspolitiikkaan sekä toimintaohjeisiin ja tilaajan tekemiin turvallisuussopimuksiin asiakkaiden ja toimittajien kanssa. 5.2 Dokumentin turvaluokkamerkintä Salassa pidettävään dokumenttiin on merkittävä turvaluokka sekä lainkohta (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621), jonka perusteella dokumentti on turvaluokiteltu CAD-tiedoston turvaluokkamerkintä Salassa pidettävän CAD-tiedoston turvaluokkamerkintä sijoitetaan CAD-tiedostoihin siten, että se näkyy tulostustiedostossa (pdf) ja paperitulosteessa etulehdellä nimiön yläpuolella. Turvaluokkamerkinnän koko tulosteessa on 7,0 x 1,8 cm. Miten Malliblokin (dwg-tiedosto) ja täyttöohjeen turvaluokkamerkintöjä varten löydät osoitteesta > Kumppaneille > Suunnittelun ohjeisto > CAD-ohje. Lainkohta(-dat) päivitetään merkintään tapauskohtaisesti. Ohessa esimerkkejä lainkohdista: 5.3 Tiedostojen lähettämisessä huomioitavat turvallisuusasiat Mikäli tiedoston turvaluokitus on vähintään Turvaluokka IV, ei sitä saa lähettää julkisessa verkossa salaamattomana. Tiedoston lähettäminen sähköpostin liitetiedostona ilman salausjärjestelmää on kielletty. 5.4 Turvaluokitellun aineiston toimitus kopiolaitokselle Turvaluokan IV aineiston jakelu ja kopiolaitostoiminnot voidaan hoitaa: 1. Salakirjoittamalla tiedosto Sk:n hyväksymällä tiedostojen salausjärjestelmällä ja lähettämällä suojattu tiedosto sähköpostin liitteenä. 2. Senaatin hankkeissa käytetyn turva-auditoidun projektipankin kautta. Turvaluokan (III ja II) aineiston kopiolaitostoimitukset hoidetaan salatulla sähköpostilla tai lähettipalvelulla. Turvaluokitellussa kopiotilauksessa on oltava normaalien tilaustietojen lisäksi selkeä merkintä turvaluokasta (Turvaluokka II, III tai IV).

15 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 15 (24) 6. Dwg-tiedoston asetukset Dwg-tiedoston asetukset koskevat sekä AutoCAD-ohjelmalla tehtyjä dwg-tiedostoja että myös muista ohjelmista konvertoituja dwg-tiedostoja. 6.1 Kuvatiedoston siivous ja kunnon tarkistaminen Dwg-tiedostoista on poistettava kaikki käyttämättömät tasot, symbolit, mitoitus- ja tekstityylit, viivatyypit sekä shape-tyylit. Dwg-tiedosto on tarkistettava ja tarvittaessa korjattava mahdollisten tiedostovirheiden varalta. Tiedoston tarkistaminen on erityisen tärkeää konvertoiduille dwg-tiedostoille. Tiedostosta on poistettava kaikki varsinaisen suunnitelman ulkopuolella olevat turhat piirtoalkiot. Miten Tiedoston koko pienenee, tiedoston käsittely nopeutuu ja tiedosto saadaan auki. AutoCAD-komennot: Purge (käyttämättömien objektien poistaminen), Audit tai Recover (tiedoston kunnon tarkistaminen) 6.2 Tulostusnäkymien "levitys" alkuperäisessä sovelluksessa Kun käytetään sovellusta, joka rakentaa tiedostoon piirustuksen lehdet päällekkäin tasohallinnan avulla ja tukee ohjelmallista "levitystä", luovutetaan tiedostosta versio tallennettuna myös valmiiksi levitettynä, jotta sitä pystyy tutkimaan myös ilman alkuperäistä sovellusta. 6.3 Mittayksikkö ja piirtotarkkuus Miten Mittakaavalliset suunnitelmat tehdään mallinnustilaan siten, että yksi millimetri luonnossa vastaa yhtä yksikköä dwg-tiedoston koordinaatistossa eli mittakaavaan 1:1. Tulostuksessa näkymä pienennetään haluttuun mittakaavaan. Dwg-tiedostoissa käytettävä mittayksikkö on millimetri. Käytetty mittayksikkö tallentuu dwg-tiedoston mukana. Riippuen käytetystä mittayksiköstä ohjelma käyttää viiva- ja täyttökuvioille joko metristä tai tuumaista kirjastotiedostoa. AutoCAD-komento: Measurement 1 = metrinen, 0 = tuumapohjainen. 6.4 Lisäysyksikkö Dwg-tiedostojen lisäysyksikön on oltava millimetri Lisäysyksikkö vaikuttaa mm. viitepiirustusten skaalautumiseen. Miten AutoCAD-komento: Units > Insertion Scale: Millimeters tai Insunits = 4

16 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 16 (24) 6.5 Koordinaatisto Kaikki projektikohtaiset pohjapiirrokset on tallennettava perus- eli World-koordinaatistossa. Kaikki pohjakuvat on sijoitettava origoon nähden samaan kohtaan. Työn aikana pohjakuvaa ei saa siirtää suhteessa peruskoordinaatistoon. Viitepiirustuksia käytettäessä on ehdottoman tärkeää, että kaikki saman kohteen piirustukset ovat kohdakkain (esim. arkkitehdin tasokuva ja LVI-suunnitelma). Miten AutoCAD-komennot: UCS = World ja Base = 0,0,0 6.6 Rakennuksen paikkatieto Rakennuksen paikkatieto (GIS) on merkittävä dwg-tiedostoon (vähintään asemapiirrokseen) Asemapiirustustiedostossa on määritettävä rakennuksen sijainti ympäröivään koordinaatistoon nähden (esim. kaupungin koordinaatistoon). Paikkatieto merkitään: 1. kertomalla merkityn paikan suhde kaupungin koordinaatistoon, tai 2. luomalla apukoordinaatisto (UCS), joka osoittaa kaupungin koordinaatiston sijainnin 6.7 Kuvatasot, värit ja viivatyypit Piirustuksen rakenne on jaettava kuvatasoiksi. Kaikki käytön kannalta tärkeät asiat on esitettävä tiedostossa omilla kuvatasoillaan. Dwg-tiedoston väri- ja viivatyyppiominaisuudet annetaan kuvatasoille eli ovat tyyppiä Bylayer. Yksittäisen alkion ominaisuudet periytyvät siitä tasosta, jolla se sijaitsee. Viitepiirustustekniikalla kutsuttu pohjakuva halutaan usein "valkaista" taustakuvaksi. Jos värit on kiinnitetty viivoihin, ei niitä pysty muuttamaan viitepiirustustekniikalla. Jos taas värit ja viivatyypit tulevat kuvatasojen perusteella, voidaan viitepiirustus kutsua toiseen piirustukseen ikään kuin suodattimen läpi ja muuttaa värien (ja viivatyyppien) esitystavat halutuiksi. Jos tiedostoa ei tarvita viitepiirustuksena muihin suunnitelmiin ja sovellusohjelma ei käytä Bylayer-tekniikkaa, värit ja viivatyypit voivat olla objektikohtaisia. Loppupiirustusten taso-ominaisuuksien tarkistaminen Taso-ominaisuudet on syytä tarkistaa erityisesti konvertointien jälkeen. Osa virheistä (tulostuksen esto, viivaleveydet) näkyy vain tulostuksen esikatselussa ja sieltä niitä on vaikea huomata. Hankkeenaikaisten tasoasetusten siivous Loppupiirustukset on siivottava kaikesta hankkeenaikaisesta väliaikaisesta apugeometriasta. Pelkkä tasojen sammuttaminen/jäädyttäminen ei riitä, vaan tasot on tyhjennettävä ja poistettava tiedostosta.

17 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 17 (24) 6.8 2D-kuvat ja 3D-avaruus 2D-tiedostoissa on varmistettava, että objekteja ei jää väärään korkeusasemaan 3D-avaruuteen. 3D-avaruudessa olevat objektit sekoittavat helposti 2D-tiedostoissa mitoituksen ja kyselykäskyjen tulokset (kuten pituuden tarkistamisen), kun kohdistuspisteet osuvat 3D-avaruudessa eri tasoille. 6.9 Symbolien käyttö Symboleita eli blokkeja tulisi käyttää kaiken toistuvan grafiikan esittämiseen, jotta mm. tiedoston koko pysyisi kurissa. Blokit toimivat kuitenkin vain ehjinä, joten niitä ei saa räjäyttää Mitoitus Mittaobjektin tekemää automaattista mittalukua ei saa muuttaa jälkikäteen. Poikkeustilanteessa, jos lukuarvoa tarvitsee muuttaa, on se korostettava erottumaan esim. alleviivauksella. Väärennettyä mittaa ei erota muuten mitenkään tarkoista, todellisista mitoista. Mittoja ei saa myöskään räjäyttää pelkiksi viivoiksi ja tekstiksi. Mitan käsiteltävyys ja älykkyys tuhoutuu räjäytyksessä. Ehjän mitan mittaluku päivittyy esim. mitan venytyksen yhteydessä Tekstit Tekstityylejä luotaessa tekstin korkeudeksi on asetettava 0. Arvolla 0 tekstityylistä tulee joustava. Voit samalla tyylillä kirjoittaa erikorkuisia tekstejä eri mittakaavoihin. Lisäksi kiinteäkorkeuksinen (h > 0) teksti ei skaalaudu oikein mitoituksessa. Käytetään yhteensopivuussyistä tekstityyleissä AutoCADin mukana tulevia shx-fontteja. Suositeltavia fontteja ovat Isocp.shx, Romans.shx ja Simplex.shx. Fontti-tiedostot eivät tallennu dwg-tiedostoon. Vain työasemasta löytyvät fontit näkyvät kuvassa oikein. Mikäli 2D-CAD-tiedoston laatimiseen on käytetty muita kuin Windows-käyttöjärjestelmään tai AutoCAD-ohjelmaan kuuluvia perusfontteja, on tarvittavat fonttitiedostot toimitettava aina 2D-CAD-tiedostojen mukana. Tekstikoko tulee valita siten, että piirustuksia voi ilman eri tekstin skaalausta tulostaa pienessä mittakaavassa. Tekstin minimikorkeus on paperitulosteessa 2,5 mm, isoja kirjaimia käytettäessä minimikorkeus on 1,8 mm.

18 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 18 (24) 7. Viitetiedostot Viitetiedostoksi tarkoitetuissa dwg-tiedostoissa (esim. arkkitehdin pohjakuva) on huomioitava seuraavaa: rakennuksen sijainti CAD-tiedoston origoon nähden on sovittava käytettyjen sovellusten mahdolliset rajoitukset huomioiden päällekkäisten kerrosten on oltava origoon nähden samassa kohdassa rakennuksen sijaintia origoon nähden ei saa työn aikana muuttaa pohjakuvat tulisi olla kerroksittain yhtenä kokonaisuutena (jos kerrokset joudutaan jakamaan osiin, on osat sijoitettava origoon nähden siten, että ne asettuvat koottaessa origon suhteen paikalleen) värit Bylayer asiat sijoitettava oikeille kuvatasoilleen siten, että kuvatasoja sammutettaessa ei katoa näkyvistä sellaista informaatiota, joka ei liity sammutettaviin kuvatasoihin. mikäli tiedostoissa on käytetty perus-autocadiin kuulumattomia fontteja, on fonttitiedostot (shx-tiedostot) toimitettava dwg-tiedoston mukana varsinaiseen suunnitelmaan kuulumattomat apuviivat ja apugeometriat tulee poistaa tiedostoja toimitettaessa tiedostojen nimiä ei saa muuttaa (ei esim. revisiomerkintää tai päivämäärää tiedoston nimeen) Kun käytetään esim. arkkitehdin pohjakuvaa viitetiedostona, tulee kuvatasojen sammuttaminen ja värien vaihtaminen tehdä tasohallinnan keinoin. Suunnitelmat toimitetaan hankkeen aikana muille osapuolille ja tallennetaan projektipankkiin ilman viitepiirustusten sitomista. Poikkeuksena ns. vaihepiirustukset ja loppudokumentit, joissa viitetiedosto sidotaan kiinni. 7.1 Viitetiedostojen sidonta Dwg-viitetiedostot on sidottava kiinni, kun toimitetaan ns. vaihepiirustus (esim. urakkasarja) projektipankkiin. Dwg-viitetiedostot on sidottava kiinni loppudokumenttitiedostoihin. Miten AutoCAD: viitepiirustus sidotaan kiinni Xref-käskyn Bind-lisämääreellä. Älä käytä sitomiseen Insert-vaihtoehtoa. Jos sidottavassa kuvassa on samannimisiä määrityksiä (blokkeja, tyylejä yms.) kuin pohjakuvassa, ne häviävät. Dokumenttienhallinta, viitepiirustusten versioiden ja polkujen hallinta helpottuu merkittävästi. Tiedoston koot eivät ole enää este sitomiselle.

19 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 19 (24) 8. Tulostaminen CAD-tiedostoista sekä teksti- ja taulukkotiedostoista tehdään tulostustiedostot pdf-muodossa paperitulostamista ja katselua varten. Sama tiedosto palvelee kahdessa eri käyttötarkoituksessa, jolloin säästetään aikaa tiedostojen luonnissa ja käsittelyssä. Pdf-tiedosto toimii katselutiedostona projektipankkiympäristössä ja tulostustiedostona kopiolaitoksella ja sitä voi katsella omalle koneelle tallennettuna ilmaisilla katseluohjelmilla. 8.1 Dwg-tiedoston rakenne tulostamisen kannalta Suunnitelmia voidaan toteuttaa useilla erilaisilla tekniikoilla käytetystä CAD-ohjelmasta riippuen. Seuraavassa on suositeltavia tapoja dwg-tiedoston muodostamiseksi. A. Perustekniikka Suunnitelma ja piirustuksen nimiö raameineen sijaitsevat mallinnustilassa. Tulostus määrättyyn mittakaavaan, esim. 1:50, suoraan mallinnustilasta. Yleensä hyvä vain yhdelle piirustukselle. B. Tulostustilatekniikka (Layout) Mallinnustilassa on vain suunnitelma. Piirustuksen nimiö raameineen on tulostustilassa, jonka sisällä näkyy "ikkunassa" haluttu mittakaavallinen kohta mallinnustilasta. Yksi Layoutnäkymä vastaa piirustuksen tulostuksen esikatselua. Layout tallentaa tulostusasetukset. Piirustus tulostetaan mittakaavaan 1:1 suoraan tulostustilasta. Tulostustiloja käyttämällä voi tehdä monta piirustusta erilaisiin mittakaavoihin samasta suunnitelmasta. C. Suunnittelumalli viitepiirustuksena Suunnittelumalli on hankkeen aikainen erillinen tiedosto, jossa ei ole ollenkaan piirustuksiin liittyviä asioita kuten nimiötä raameineen. Tekniikkaa käytetään tyypillisesti laajoissa kohteissa. Yksi suunnittelumallitiedosto kutsutaan useaan erilliseen tiedostoon viitepiirustustekniikalla (Xref). Silloin voi samanaikaisesti useampi suunnittelija tehdä työtä muuttuvaa suunnittelumallia hyväksi käyttäen. Loppudokumenttivaiheessa viitetiedostot sidotaan kiinni tiedostoihin.

20 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 20 (24) 8.2 Tulostusmääritykset Tulostusvalmius Tulostuksen asettelun (piirustuksen) saa tehdä mallinnustilassa tai tulostustilassa. Miten Tiedoston tulee olla tallennushetkellä täysin tulostusvalmiina näkymien ja tasoasetusten mukaan. Yhdessä mallinnustilassa tai Layoutissa (tulostusasettelussa) saa olla vain yksi piirustus. Layout-asetteluita saa olla useita. Tiedosto avautuu juuri sellaisen näköisenä, kun se oli tallennushetkellä. Ennen viimeistä tallennusta siirry siihen tilaan missä tulostusraamit ovat. Pienennä tai suurenna näkymä piirustuskehyksen kokoiseksi. Varmista tasohallinnasta, että tasoasetukset ovat oikein. Varmista tulostustilaa (Layout) käyttäessäsi, että viivatyypit näkyvät haluamallasi tavalla eri mittakaavaisissa ikkunoissa (AutoCAD-ohjelmassa komennot Psltscale ja Ltscale) Tulostusasetukset Suunnittelijan on toimitettava dokumentteihin liittyvä tulostamisohje, joka sisältää käytettyjen värien tulostamisleveydet. Mikäli tulostuksen viivanleveyksien ja värien määrittämiseen on käytetty erillisiä tulostustyylitiedostoja, toimitetaan tyylitiedostot loppudokumenttien mukana (käytetään väripohjaisia tulostustyylejä) Lohkojaot Rakennusten pohjapiirustusten lohkojaot pyritään pitämään kaikkien suunnittelulajien (ARK, RAK, LVIA, SÄH ) piirustuksissa yhdenmukaisina.

21 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 21 (24) 9. Tilahallinta Arkkitehtipohjapiirustuksen tilatietoihin liittyvät välttämättömät eriteltävät kuvatasot tilanhallintaohjelmistoja varten 1. Kevyet väliseinät, kantavat seinät, osastoivat seinät 2. Kuilut, aukot ja hormit 3. Huonealan, huoneistoalan ja bruttoalan rajaviiva sulkeutuvalla polyline-viivalla 4. Huonetilatiedot (huoneen numero, käyttötarkoitus, nimi ) 9.1 Tilahallintaa varten tehtävät tilarajaviivat Tilarajaviivat Arkkitehtipohjakuviin on lisättävä aina omille kuvatasoilleen polyline-rajaviivat (1) huonealoille, (2) huoneistoalalle ja (3) bruttoalalle. Mikäli suunnittelijan käyttämä sovellus ei tuota rajaviivaa, on se lisättävä sinne dwgkonvertoinnin jälkeen suunnittelijan toimesta ennen loppupiirustusten luovuttamista. Tilarajat ovat Sk:n liiketoiminnan kannalta kaikkein tärkeimmät viivat koko pohjakuvassa. Esim. 1. Huonealojen rajaviivat Huonealojen rajaviivat on korostettu oheisessa kuvassa paksulla viivalla. Rajaviivat on piirrettävä sulkeutuvina (Closed) polyline-viivoina. Rastereita ei tarvitse käyttää. Huonealojen rajaviivat piirretään omalle kuvatasolleen. Loppupiirustuksissa ko. taso on sammutettuna.

22 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 22 (24) Esim. 2. Huoneistoalan rajaviivat Huoneistoalan rajaviivan määrittämiseen löytyy tarkemmat ohjeet RT-kortista: RT Rakennuksen pinta-alat, Huoneistoalan laskeminen Suunnitteluaikana ei aina ole tietoa tulevien huoneistojen tarkoista rajoista. Silloin huoneistoalan rajaviiva piirretään koskemaan koko kerrosta. Erittäin laajoissa kokonaisuuksissa kerros jaetaan vielä lohkoiksi hankkeen tilaajan ohjeiden mukaan. Huoneiston rajaviiva on korostettu oheisessa kuvassa paksulla viivalla. Rajaviiva on piirretty sulkeutuvana (closed) polyline-viivana. Rastereita ei tarvitse käyttää. Huoneistoalan rajaviivat piirretään omalle tasolleen. Loppupiirustuksissa ko. taso on sammutettuna. 3. Bruttoalan rajaviivat Rakennuksen bruttoala kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Bruttoala lasketaan rakennuksen kaikkien kerrostasojen kerrostasoalojen summana. Kerrostasoalat lasketaan bruttoalaan kokonaisina riippumatta kerrostason sijainnista ja sen sisältämien huoneiden käyttötarkoituksesta. Bruttoalan rajaviivan määrittämiseen löytyy tarkemmat ohjeet RT-kortista: RT Rakennuksen pinta-alat, 3.5 Bruttoala. Bruttoalan rajaviivat piirretään omalle tasolleen. Loppupiirustuksissa ko. taso on sammutettuna.

23 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 23 (24) 9.2 Huonetilan tiedot pohjapiirustuksessa Pohjapiirustukset laaditaan siten, että niistä saadaan tekstitiedostona huoneluettelo. Huoneluettelon tiedot ovat: huonenumero huoneen käyttötarkoitus, tilatyyppi huoneala huoneen nimi Pohjapiirustuksen jokaiseen huonetilaan merkitään huonenumero, huoneen käyttötarkoitus (tilatyyppi) ja huoneala. Huonetilamerkinnän voi tehdä käytettävän sovellusohjelman valmiilla toiminnoilla (sovellusohjelman luoma huonetilablokki tms.). 10. Tilaajan oikeudet suunnitteludokumentaatioon Sk omistaa sille toimitetut dokumentit ja niiden sisältämät tiedot. Sk:lla on dokumentaatioon täysi käyttöoikeus rakennuskohteessa tilaajan vapaasti valitsemiin käyttötarkoituksiin. Sk:lla on täysi oikeus luovuttaa dokumentaatio kohteen mukana tai kohteessa käytettäväksi, mutta ei erikseen. Dokumentaation luovutuksen yhteydessä luovutuksensaajalle siirtyvät samat oikeudet kuin luovuttajalla oli. Käyttöoikeus sisältää myös oikeuden dokumentaation muuttamiseen rakennuskohteessa. 11. Valmistautuminen loppudokumentointiin 11.1 Loppudokumentti on oma dokumenttityyppinsä Hankkeiden loppudokumenttien pääkäyttötarkoitukset eroavat huomattavasti rakennusvaiheen tarpeista. Tärkeimmäksi kohoavat rakennuksen vuokraustoiminnan tilatiedot (tilarajat) ja kiinteistön ylläpitoon liittyvät talotekniikan tiedot, sekä toteutuneet geo- ja rakennetiedot, joita tarvitaan tulevissa korjaus- ja muutoshankkeissa. CAD-ohjeen mukainen toiminta suunnitteluvaiheessa antaa hyvät valmiudet loppudokumenttien laatimiseen. Loppudokumentit ovat oma kuvasarjansa, ei uusi revisio suunnittelunaikaisista tiedostoista. Loppudokumenteista laaditaan oma tiedosto/piirustusluettelo. Luovutettavat CAD-tiedostot eivät saa enää sisältää ylimääräisiä (hankkeen aikaisia) merkintöjä kuten esim. ylimääräisiä raameja, purettavia rakenteita, apugeometriaa ja urakkarajoja, vaan tulevat vastata tilannetta valmistumisajankohtana. Ylimääräisiä merkintöjä ei saa olla edes sammutetuilla kuvatasoilla.

24 CAD-ohje, versio 3.0 Sivu 24 (24) 11.2 Pohjakuvan tulee kattaa koko rakennuksen pohja Sk:n kohteet ovat tyypillisesti suuria ja vaiheittain rakennettuja. Suuria määriä vanhojen kohteiden suunnitelmista on vain muovi- tai paperiversioina. Hankkeen yhteydessä vanhat piirustukset ja uudet toteutuneet suunnitelmat pyritään aina sulauttamaan yhdeksi ajan tasalla olevaksi kokonaisuudeksi. Yksityiskohdat tehtävästä sovitaan suunnittelusopimuksissa. Kaikki pohjakuvat on tehtävä kattamaan koko kohteena olevan rakennuksen pohja.

ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET

ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Keskeiset sopimusehdot, Liite 2.2 Espoon kaupunki, Tilakeskus liikelaitos, talonsuunnittelu 20.11.2014 ARKKITEHTI -, RAKENNE- LVIAS JA VIHER SUUNNITELMA-ASIAKIRJOILLE ASETETUT VAATIMUKSET Hyväksyttäväksi

Lisätiedot

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille.

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. PIIRUSTUSOHJE 1 (5) 4.3.2014 rev 4 PIIRUSTUSOHJE AUTOCAD-PIIRUSTUSTEN TOIMITUS Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. Jos Tilaajan arkistossa

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjektiTila-tehtäväluettelo 1 (12) alueen Projektila-vastaavalle 11.3.2011 PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0 1. Omien yhteystietojen

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Planssit ja Tulosteet

Planssit ja Tulosteet 26.1.2007 Archicad 10 Planssit ja Tulosteet ArchiCAD 10:n tärkeimpiä uudistuksia on planssauksen ja tulostuksen sisällyttäminen itse ArchiCADiin. Projektin työstö luonnoksesta tulostukseen onnistuu siis

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Muutoskoneen kirjasto asennetaan oletusarvoisesti ArchiCADin kirjastohakemiston alle (C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Kirjasto 13).

Muutoskoneen kirjasto asennetaan oletusarvoisesti ArchiCADin kirjastohakemiston alle (C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Kirjasto 13). MUUTOSKONE KÄYTTÖOHJE Muutoskone on ArchiCADin laajennus, jonka avulla saadaan helposti poimittua muutosnuolien tiedot muutostaulukkoon planssille. Sen avulla saadaan kaikkialle tietomalliin sijoitettujen

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste: 1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

UUDIS- JA PERUSPARANNUSHANKKEEN LOPPUDOKUMENTOINTI

UUDIS- JA PERUSPARANNUSHANKKEEN LOPPUDOKUMENTOINTI UUDIS- JA PERUSPARANNUSHANKKEEN LOPPUDOKUMENTOINTI LUOVUTUSAINEISTOVAATIMUKSET 1(12) Sisältö 1. SAATEKIRJOITUS... 3 2. UUDIS- JA PERUSPARANNUSHANKKEEN DOKUMENTAATION LAADINTA JA LUOVUTUS... 3 2.1 SUUNNITTELUTIEDOSTOJEN

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings Käytössämme olevat ohjelmat: Adobe Indesign CS5.5 (Mac/PC) Adobe Photoshop CS5.1 (Mac/PC) Adobe Illustrator CS5.1 (Mac/PC) Adobe Acrobat X Pro (Mac/PC) Microsoft Office Aineistosuositus Suosittelemme aineiston

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin

Johdatus ohjelmointiin Johdatus ohjelmointiin EXAM tentin liitetiedostojen lataaminen, käyttäminen ja palauttaminen Kerro mahdolliset puutteet tai parannusehdotukset: pietari.heino@tut.fi Tällä sivulla on selitetty lyhyesti

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

CADS Planner -tulostusohje

CADS Planner -tulostusohje Sisältö Yleistä tulostuksesta... 3 Tulostinajurin asentaminen Windowsiin... 4 Paperiarkin lisääminen tulostinajurille... 5 Tulostimen lisääminen CADSiin... 7 PDF-tiedoston tulostaminen... 9 PLT-tiedoston

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Aihe Selite Muoto Rakennukset. Rakennusosan yksilöivä tunniste. liityntä rakennuksen jako kerroksiin rakennuksen siipi tai muu toiminnallinen alue

Aihe Selite Muoto Rakennukset. Rakennusosan yksilöivä tunniste. liityntä rakennuksen jako kerroksiin rakennuksen siipi tai muu toiminnallinen alue 12.1.2006 Taulukko 1: Vuokrauksessa hyödynnettävä tietosisältö rakennusmalleissa Ei sisällä sisällöstä riippumatonta tietoa, kuten esimerkiksi rakennuksen osoite ja rakennusvuosi Aihe Selite Muoto Rakennukset

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset:

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset: SKANNAUSVINKKEJÄ Tämä skannausohje on tarkoitettu täydentämään Yliopistopainon Xerox-käyttöohjetta (https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/xerox%20kayttoohje), ei korvaamaan sitä. Yliopistopainon

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Rautatieturvalaitteiden käyttöohjeiden hyväksyntä, jakelu ja arkistointi

Rautatieturvalaitteiden käyttöohjeiden hyväksyntä, jakelu ja arkistointi OHJE 1 (6) Vastaanottaja Säädösperusta Kohdistuvuus Korvaa Rautatieturvalaitteiden käyttöohjeiden hyväksyntä, jakelu ja arkistointi Dnro 6125/065/2010 (6.4.2011) Voimassa 16.6.2016 alkaen Asiasanat radanpito,

Lisätiedot

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN:

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN: Mallisopimuspohja Lukijalle ja käyttäjälle Tämä mallisopimus on malli taideteoksen tilauksessa käytettävästä sopimuksesta. Se tähtää yleispätevyyteen ja keskimääräisyyteen, eikä siksi välttämättä sellaisenaan

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ennen kuin aloitat: 1. Asenna tietokoneeseesi ilmainen Miso Regular fontti, jonka saat täältä: https://www.fontspring.com/fonts/marten- nettelbladt/miso

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Klubisihteerin kuukausitehtävät MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.0 18.7.2015 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla,

Lisätiedot

Rautatieturvalaitteiden käyttöohjeiden hyväksyntä, jakelu ja arkistointi

Rautatieturvalaitteiden käyttöohjeiden hyväksyntä, jakelu ja arkistointi OHJE 1 (6) Vastaanottaja Säädösperusta Kohdistuvuus Korvaa LIVI/751/06.04.01/2016 (16.6.2016) Voimassa 12.9.2016 alkaen Asiasanat radanpito, käyttöohjeet, turvalaitteet Rautatieturvalaitteiden käyttöohjeiden

Lisätiedot

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ,

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, 2.10.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Yleistä Nämä tietomallivaatimukset, -bonukset ja -sanktiot koskevat Isoisänsiltaa

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus VirtuaaliKYLÄ Työtur vallisuusanaly ysi» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus Työturvallisuusanalyysi Analyysin avulla voit helposti tarkistaa ja seurata toimintasi turvallisuutta, eri aihealueittain: Melu

Lisätiedot

NewsWay Sivuaineiston siirtojärjestelmä Pikaohje

NewsWay Sivuaineiston siirtojärjestelmä Pikaohje NewsWay Sivuaineiston siirtojärjestelmä Pikaohje Sanomapaino Palvelupiste +358 9 122 3900 Palvelupiste.sanomapaino@sanoma.fi http://www.sanomapaino.fi http://sivut.sanoma.fi Java pitää olla aktivoituna

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan. copyright 9.6.2010 ASApro Projektipalvelu Asko Saarenpää

PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan. copyright 9.6.2010 ASApro Projektipalvelu Asko Saarenpää PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan copyright 9.6.2010 PlaNet+ ohje sivu: 2 (16) copyright: 9.6.2010 Projektiaikataulun laadinta 1. Jana-aikataulun laadinta (Gantt-kaavio) Työskentelyn

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Aineistojen paketoinnin pilotit 2012 PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Pilottien aikataulu Kevät 2012 SLS Oulun yliopiston kirjasto Kansalliskirjasto: Doria Syksy 2012 Mikkelin digitointi- ja konservointikeskus

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 2 151 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2017 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat 2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa

Lisätiedot

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki Anu Husu 19.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Rekisteröityminen laskun lähettäjän web-sovelluksen käyttäjäksi... 3 3 Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot