DIGITAALISTEN LOPPUDOKUMENTTIEN MUOTOVAATIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALISTEN LOPPUDOKUMENTTIEN MUOTOVAATIMUKSET"

Transkriptio

1 Sivu 1/13 Tilaaja: Tuusulan kunta, tilakeskus PL Tuusula Hanke: Notkopuiston päiväkodin laajennus DIGITAALISTEN LOPPUDOKUMENTTIEN MUOTOVAATIMUKSET 1. YLEISTÄ Cad-suunnitelmia laaditaan useilla erilaisilla sovelluksilla ja niiden eri versioilla eri käyttöjärjestelmäympäristöissä. Sovellusten välinen tiedonsiirto voi muodostua ongelmaksi. Tämän johdosta on syytä tarkistaa tilaajalta Tuusulan kunnasta, mitkä CAD-ohjelmistoversiot ovat käytössä, jotta piirustukset aukeavat ja toimivat kiinteistöhallintajärjestelmässä. Yleisenä periaatteena on se, että piirustukset tallennetaan uusimpaan AutoCad dwg-muotoiseen versioon. 1.1 CAD ohjeen lähdetiedot Tätä cad-ohjetta laadittaessa on lainattu tietoa Senaattikiinteistöt cad-ohjeesta sekä WM-data:n tilojen luentakuvauksesta. 1.2 Ohjeen käyttöönotto Tämä ohje sisältää määräyksiä, ohjeita ja suosituksia, joita noudatetaan silloin, kun ne on mukana urakkaohjelmassa ja noudatettaviksi määrätty. 1.3 Ohjeen soveltaminen Tässä ohjeessa määritellään eri suunnittelualojen kaksiulotteisten loppupiirustustiedostojen sisällön tekniset muotoseikat. Lisäksi määritellään niihin liittyvät teksti-, taulukko- ja kuvatiedostojen, tuotemallien sekä tietokantatietojen luovutukseen liittyviä asioita.

2 Sivu 2/ Ohjeen tarkoitus Cad-tiedostojen tekninen yhtenäisyys ja yhteensopivuus Ohjeen tarkoituksena on kertoa suunnittelijoille, millaista tietoa Tuusulan kunta haluaa itselleen luovutettavan loppudokumentteina. Ohjeen noudattaminen: takaa Cad-tiedostojen käytettävyyden mahd. hyvin Tuusulan tilahallinta ohjelmistoihin (koki) takaa 2D-tiedostojen katseltavuuden ja muokattavuuden AutoCad ohjelmalla. takaa samaa suunnitteluohjelmaa käyttävälle jatkosuunnittelijalle parhaan mahdollisen pohjan takaa eri suunnitteluohjelmaa käyttävälle suunnittelijalle mahd. hyvän pohjakuvan dwg-muunnoksen kautta CAD-dokumenttien elinkaari Loppudokumenttien luovutushetkellä päättyy dokumenttien elinkaaressa ensimmäinen vaihe - rakennusvaihe eli tiedon tuottamisvaihe. Tämän jälkeen alkaa tiedon ylläpitovaihe, joka on kiinteistötoiminnan kannalta varsinainen tiedon hyödyntämisvaihe sisältäen: kiinteistöjärjestelmien graafisen tilanhallinnan ajantasatietojen luovuttamisen palveluiden toimittajille korjaushankkeita ja kiinteistönhoitoa yms. varten Tavoitteena on saada hankkeesta loppudokumentit, jotka pystyvät palvelemaan kiinteistötoimintaa koko rakennuksen elinkaaren ajan Ajan tasalla pito Muuttuneet tiedot on päivitettävä ajantasapiirustuksiin, tilanhallintapiirustuksiin, huoltokirjoihin ja dokumenttiarkistoihin. Yhtenäiset ja yhteensopivat tiedostot helpottavat työtä ja vähentävät päivityksessä syntyviä virheitä. 1.5 CAD-ohjeen rakenne Perusohje Perusohje sisältää varsinaiset määräykset sähköisen loppudokumentin sisällöstä, muotoseikoista, dokumenttien tarkastusmenettelystä hankkeen aikana ja ennen luovutusta, liitetiedostoista ja tallennusvälineistä Sovelluskohtaiset ohjeet Sovelluskohtaisten ohjeiden tarkoituksena on helpottaa ohjelmien välistä tiedonsiirtoa ja erityisesti dwg-muunnosta perusohjeen mukaiseen muotoon

3 Sivu 3/13 2. DIGITAALISTEN LOPPUDOKUMENTTIEN LUOVUTUS KÄYTÄNNÖSSÄ 2.1 Dokumenttituotannon laadunvalvonta ja hyväksyttäminen 2.2 Turvallisuusasiat 2.3 Loppudokumenttien luovutusjärjestys suunnittelualoittain Loppudokumentit päivitetään ja luovutetaan mahdollisen tarkastuksen jälkeen seuraavassa järjestyksessä muille suunnittelijoille ja rakennuttajalle, joka toimittaa kootusti kaikki loppudokumentit samanaikaisesti hankevastaavalle: GEO,RAK ARK LVIA SÄH GEO- ja RAK- suunnittelijat saavat yleensä piirustustensa viimeistelyyn tarvittavat tietonsa ensimmäisinä jo runkorakennusvaiheessa. Niistä johtuvat muutokset siirtyvät ARK- suunnitelmiin. Lopullisesti päivitettyjä ARK- pohjakuvia tarvitaan sitten LVI-, SÄH- ja RAU- piirustuksissa. Talotekniikan loppudokumenteissa ei saa käyttää vanhoja päivittämättömiä arkkitehtipohjia. Lisäksi niihin pitää odottaa talotekniikan urakoitsijoiden tarketiedot päivityksiä varten. 2.4 Luovutus-CD:n ulkoisia asioita Hankkeen lopussa jokainen suunnitteluala luovuttaa loppudokumenttinsa CD:llä tai DVD:llä kotelossa, joihin on merkitty seuraavat tiedot CD:n pintaan kirjoitettavat tiedot Lähettäjän on lisättävä CD-levyn tarralle tai suoraan CD-levyn pintaan seuraavat tiedot: Rakennuksen nimi ja nro Hankkeen nro Suunnitteluala CD:n luontipäivämäärä Kun kirjoitetaan CD-levyn pintaan, käytetään siihen soveltuvaa "Permanent" - tyyppistä tussikynää.

4 Sivu 4/ CD-kotelon kanteen kirjoitettavat tiedot Lähettäjän on lisättävä CD-kotelon kanteen seuraavat tiedot: CD:n luontipäivämäärä Suunnitteluala Hallinnollisen kiinteistön numero ja nimi Kiinteistön numero ja nimi Rakennuksen numero ja nimi Rakennuksen osoite Suunnittelutoimiston tiedot ja yht.henkilö Käytetyt suunnitteluohjelmistot ja versiot CD-levyn tyyppi CD-R levy DVD+-R levy CD-levyn polttoasetukset Valitaan "File System" Joliet Polton jälkeen levy suljetaan ja virustarkistetaan. 2.5 Luovutus-CD:n sisältö Suunnittelijan luovutettavat loppudokumentit Loppudokumentteja ovat kaikki suunnittelijoiden tekemät piirustukset, kaaviot, tekstit, taulukot ja tietokannat, jotka kuvaavat valmista rakennusta päivitettynä urakoitsijoiden antamilla tarketiedoilla. Hankkeen aikaiset merkinnät on poistettava (esim. purettavat rakenteet tasot sammutettava jne.) ja esitystavat on muutettava vastaamaan nykytilaa.

5 Sivu 5/ Luovutus-CD:n hakemistorakenne Seuraava hakemistorakenteen runko pysyy samana kaikilla suunnittelualueilla, mutta alihakemistojen nimet vaihtelevat tarpeen mukaan. Käyttämällä hakemiston nimen edessä numerointia saadaan järjestys vakioitua Piirustusluettelo Suunnitelman tekijä laatii luettelon omista dokumenteistaan Excel taulukkoon. Luettelo on päivitettävä ajantasaiseksi ennen luovutusta. Piirustusluettelossa tulee olla vähintään seuraavat tiedot: Yhteystiedot: Päivämäärä (piirustusluettelon viimeinen päiväys) Kohteen nimi ja osoitetiedot Tarvittaessa rakennuksen lohkotiedot Hallinnollisen kiinteistön numero ja nimi Kiinteistön numero

6 Sivu 6/13 Rakennuksen numero ja nimet Suunnittelutoimiston tiedot Asiakirjakohtaiset tiedot: Asiakirjatyyppi Asiakirjan tunnus/piirustusnumero Asiakirjan/piirustuksen sisältö Mittakaava Alkuperäinen luontipäivämäärä Loppudokumentin luontipäivämäärä Tiedostonimi Käytetyt ohjelmistot ja versiot 2.6 Loppudokumenttien tiedostomuodot D-CAD-tiedostot 2D-CAD- tiedostot luovutetaan uusimmassa AutoCad DWG muodossa. Muulla CAD-ohjelmalla kuin AutoCad:illä tehdyistä suunnitelmista toimitetaan alkuperäiset tiedostot kirjastoineen, sekä niistä konvertoidut DWG-tiedostot, jotka on täydennetty vastaamaan dwg-tiedostojen minimivaatimuksia ja suunnittelualakohtaisia määräyksiä Tulostustyylitiedostot Jos tulostustyylejä on käytetty, tulee ne liittää luovutus-cd levyyn Teksti-, taulukko- ja esitysdokumenttien tiedostomuodot Tiedostot luovutetaan Ms Office 2007-muodossa, tiedostotarkenne teksteille doc tai rtf, taulukoille xls ja esitysdokumenteille ppt. Kaikki e.m. tiedostot voi myös luovuttaa Adoben PDF muodossa Valokuvat Digikuvat: tiedostomuoto JPEG ja tarkenne jpg. Kuvat otetaan kameran parhaalla tarkkuudella, Rasterikuvat Rasterikuvat luovutetaan Tiff -tiedostomuodossa. tarkenteella tif. Resoluutio vähintään 400dpi. Skannaukset skannerin parhaalla tarkkuudella.

7 Sivu 7/ Animaatiot Animaatiot luovutetaan MPEG-4-tiedostomuodossa, tiedostotarkenne mpg. 2.7 Tiedostojen nimeäminen Perusnimeämisohje loppudokumenteille Perusnimeämisohjeen pohjana käytetään TALO 90-nimikkeistöä, tilanne vuonna 2013, koska kiinteistöhallintaohjelma pohjautuu TALO 90-nimikkeistöön. Tulevaisuudessa tullaan siirtymää TALO nimikkeistöön, mutta päivityksen ajankohta ei ole vielä tiedossa. 2D-CAD-tiedostot nimetään noudattaen muotoa YYXZZ(0)000, jossa: YY Osapuolitunnus: R_ Rakennuttajakonsultti AR Arkkitehtisuunnittelu RA Rakennesuunnittelu GE Pohjarakennesuunnittelu LI Ilmastointi LL Lämpö LV Vesi ja viemäröinti LA Rakennusautomaatio L_ LVI(muut, useita samassa) S_ Sähkösuunnittelu, rakennusautomaatio T_ Tele- ja tietojärjestelmät X Talo-90 pääluokka: D Aluerakenteet E Pohjarakenteet F Rakennustekniikka G LVI-järjestelmät H Sähköjärjestelmät J Tietojärjestelmät(sähkö.) ZZ Talo-90 rakennusluokka soveltuvin osin (D)00 Asemapiirros (F)20 Pohjapiirustukset (F)29 Leikkaukset (F)30 Julkisivut (0) Lohkotunnus tarvittaessa 00(0) Juokseva numerointi (2 numeroa, kolmas tarvittaessa)

8 Sivu 8/ Tulostusasetteluiden (Layout) nimeäminen Tekstitiedostot nimetään noudattaen muotoa YY_(vapaamuotoinen)_(00) Layout:ien niminä käytetään piirustusluettelossa olevia piirustuksen nimeä Tulostustyylien nimeäminen Käytä tulostustyylin nimenä: Suunnittelutsto nimi-tulostusväri-mittakaava 3. KAKSIULOTTEISTEN DWG-TIEDOSTOJEN MINIMIVAATIMUKSET 3.1 CAD-tiedostot Rakennuksen loppupiirustuksia tullaan jatkossa käyttämään tilahallintaan ja kiinteistön ylläpitoon liittyvään talotekniikkaan, sekä korjaus- ja muutoshankkeisiin. Luovutettavan aineiston tulee sisältää myös rakentamisen aikaiset ylimääräiset tiedot kuten puretut rakenteet. Ne sijoitetaan omille tasoille jotka sammutetaan ja jäädytetään. Kaikki pohjakuvat on tehtävä kattamaan koko kohde, ellei toisin sovita DWG-kuvan rakenne Perustekniikka Suunnitelma ja piirustuksen nimiö mallinnustilassa. Tulostus mallinnustilasta mittakaavaan. Ei suositeltava menetelmä Tulostustilatekniikka (Layout) Mallinnustilassa tapahtuu vain suunnittelu. Piirustuksen nimiö raameineen on tulostustilassa. Yksi piirustus tulostustilaa kohden nimeäminen esitetty aiemmin. Tulostustilasta piirustus tulostetaan 1:1 mittakaavassa. (muista myös PDF ja PLT tulosteet) Suunnittelumalli viitepiirustuksena Suunnittelumalli on erillinen tiedosto. Suunnittelumallitiedosto kutsutaan useaan erilliseen tiedostoon viitepiirustustekniikalla. Silloin voi samanaikaisesti useampi suunnittelija tehdä työtä muuttuvaa suunnittelumallia hyväksi käyttäen.

9 Sivu 9/13 Suunnittelumallina käytetään Arkkitehdin pohjapiirustuksia. Eri alojen suunnittelijoiden tulee huolehtia siitä, että käytössä on sama ja viimeisin piirustus. Loppudokumenttivaiheessa viitepiirustukset sidotaan kiinni tiedostoihin Kuvatietokannan siivous Piirustuksista on poistettava kaikki käyttämättömät tasot, blockit, mitoitus- ja tekstityylit, viivatyypit sekä shape-tyylit Kuvatietokannan kunnon tarkastaminen Ennen dwg-tiedostojen luovuttamista on suoritettava kuvatietokannan mahdollisten virheiden ohjelmallinen tarkistaminen. 3.2 Tulostusmääritykset Tulostusrajaus Tulosteet tulee tehdä mieluiten tulostustilassa siten, että jokaisessa näkymässä on vain yksi tuloste. Tulostus Layouteja saa olla useita. Kun käytetään tulostustyylejä, on niiden tiedostot liitettävä mukaan loppudokumentteihin Nimiötiedot RT-ohjekortin, nro piirustuslehti, piirustustietojen lisäksi nimiöstä tulee ilmetä tiedoston nimi, josta tuloste on tehty, sekä kiinteistön ja rakennuksen nimet ja numerot. Kun käytetään muuta kuin AutoCad sovellusta, tulee nimiöstä tehdä yllä olevan kaltainen. 3.3 Piirustustiedostonrakenne Mittayksikkö Käytettävä mittayksikkö on millimetri Tallennuskoordinaatisto ja origon sijainti Kaikki pohjapiirustukset on tallennettava peruskoordinaatistoon. Kaikissa pohjakuvissa tulee olla sama origo Käytettävät koordinaatistot Tuusulassa on käytössä seuraavat koordinaatistot, joihin rakennus sijoitetaan: koordinaattijärjestelmä ETRS GK24

10 Sivu 10/13 N43 korkeusjärjestelmä (N2000-korkojärjestelmään siirtymisen ajankohta ei vielä tiedossa) Rakennuksen paikkatieto (GIS) on merkittävä DWG- tiedostoon (vähintään asemapiirrokseen) D-kuvat ja 3D-objektit 2D-piirustuksissa ei saa olla 3D-avaruutta. Kaikkien piirustusobjektien Z arvo tulee olla Tiedostojen piirtotarkkuus Pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset tulee tehdä todellisilla mitoilla. Nimellismittojen käyttö on sallittua ovissa ja ikkunoissa sekä niiden aukoissa Mitoitus Mittaobjektin tekemää mittalukua ei saa muuttaa jälkikäteen. Jos lukuarvoa tarvitsee jälkikäteen muuttaa tulee lukuarvo kirjoittaa alleviivattuna Tekstit Tekstityylejä luotaessa tekstin korkeudeksi asetetaan 0. Fontteina AutoCad fontit ROMANS, SIMPLEX tai ISOCP Tasojen käyttö Kaikki käytönkannalta tärkeät asiat on esitettävä tiedostossa omilla tasoilla. Taso väri- ja viivatyyppiominaisuudet annetaan tasolla eli ovat tyyppiä BYLAYER Tasojen nimeäminen Tasojen nimeämiseen käytetään yleisiä nimeämisohjeita kuten Talo 90- nimikkeistöä (CAD-kuvatasot RT ja Arkkitehtisuunnittelu RT ). Sähkösuunnitteluun voi käyttää Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry:n suositusta käytetyistä tasoista. Tilahallinnan tasoasetukset esitetään kohdassa Yleistä tilaluennasta, jonka ohjetta on noudatettava Taso-ominaisuuksien tarkistaminen Tason ominaisuudet ovat nimi, väri ja viivatyyppi. Taso-ominaisuudet on syytä tarkistaa erityisesti konvertoinnin jälkeen.

11 Sivu 11/ Värit Piirustusobjektien väriominaisuus tulee antaa tasoille (By layer) Viivatyypit Piirustusobjektin viivatyyppiominaisuudet annetaan tasoille (By layer). Käytetyt viivatyypit seuraavat ja tallentuvat tiedostojen mukana. Jotta viivatyypit skaalautuisivat oikein, täytyy kaikki tiedoston viivatyypit ladata samasta viivatyyppikirjastosta Blockien käyttö Blockit eli symbolit ovat objektikokonaisuuksia, joihin voi liittyä tekstitietoa. Blockeja ei saa räjäyttää. 4. SUUNNITTELUALAKOHTAISIA OHJEITA 4.1 Pääsuunnittelijan velvoitteet Pääsuunnittelijan tehtävät Pääsuunnittelijan tehtäviin sovelletaan RT tiedostoa ja arkkitehtisuunnitteluun sovelletaan RT Suunnittelumalli viitepiirustuksena Pääsuunnittelija huolehtii viimeisimmät viitepiirustukset eri alojen suunnittelijoille. Tämä "kirjeenvaihto" on dokumentoitava. 4.2 Arkkitehtisuunnitelmat Koki ohjeistus tilanhallintaa varten YLEISTÄ TILANLUENNASTA: Automaattinen tilanluenta tehdään Kiinteistönpidon AutoCAD -pohjaisella Grafiikka moduulilla. Ennen tilojen luentaa on perustietoihin syötettävä hierarkia rakennukseen saakka ja rakennukselle on kiinnitettävä kuva ja rakennuksen raja. TILANLUENNAN YLEISET VAATIMUKSET DWG KUVALLE: Piirustuksen, josta tilat rajoineen luetaan, on luonnollisesti oltava määrämuotoinen. Piirustusta koskevat muotovaatimukset ovat kuitenkin vaatimattomat ja ne voi toteuttaa kokenut piirtäjä ilman erillistä sovellusta. ARK Systemsin ARK sovelluksen tilan merkintä toteuttaa vaatimukset. Kuvan vaatimukset:

12 Sivu 12/13 1. Tilan raja on piirrettävä sulkeutuvana polyline:na tasolle A8TILRAJ. Rajan voi esittää AutoCADin POLYLINE tai LWPOLYLINE objektilla. Viivan painolle, leveydelle, värille tai tason värille ei ole vaatimuksia. Rajaviivassa mahdollisesti olevat extended data tiedot ohitetaan. Jos rajan sisällä on toinen samanlainen rajaviiva kokonaan, se tulkitaan kantavaksi rakenteeksi. Jos tilan sisällä on toinen tila, tämä alue on ensin rajattava pois suuremmasta tilasta ja piirrettävä sisemmän tilan raja uudelleen. Tällöin kuvassa on kaksi täsmälleen samanlaista rajausta päällekkäin. 2. Tilan rajan muodostamalta alueelta täytyy löytyä A8TILA niminen blokki eli symboli. Symbolista on löydyttävä vähintään kolme attribuuttia, joiden TAG:it ovat seuraavat: TILNUM Huoneen numero, yksilöivä. TILTXT Huoneen nimi. TILNEL Tilan pinta-ala neliömetreinä. Tilan numerossa ei saa olla tiettyjä erikoismerkkejä. Katso taulukko alempana ohjelmapainikkeiden ohjeessa. Lisäksi mukana voivat tuoda lisätietoa seuraavat attribuutit: TILHN Huonekohtainen huoneistoala TILKTAR Käyttötarkoituskoodi VTILNUM Mahdollinen vanha huoneen numero. Attribuuttien järjestyksellä tai muilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä. Symbolin ei tarvitse olla kokonaan tilan alueella. Symbolin sijoituspisteen ja jonkin symbolin näkyvän osan on kuitenkin oltava alueella. Alueella saa olla osia muiden tilojen symboleista, mutta niidenkin sijoituspisteiden on oltava omilla alueillaan. Sisäkkäisissä tiloissa kuitenkin myös sisemmän tilan symbolin sijoituspiste on ulomman tilan ulkorajan sisällä, mutta tämä on sallittua. Blokissa voi olla myös muuta grafiikkaa. 3. Huoneiston raja piirretään kuten tilan raja, mutta tasolle A8HNERAJ. 4. Huonekohtainen huoneistoraja piirretään tasolle A8HTORAJ. 5. Huoneiston tiedot sijoitetaan A8HUONEISTO nimiseen blokkiin. Blokin attribuuttien TAG:it ovat: NUMBER Numero, yksilöivä. STAIR Porras NAME Huoneiston nimi SHARELETTER Jakokirjain FLATAREA Pinta-ala ROOMCOUNT Huoneiden lukumäärä

13 Sivu 13/13 PURPOSE Käyttötarkoituskoodi Attribuuttien järjestyksellä tai muilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä. Tilan numerossa ei saa olla seuraavia merkkejä: merkki selitys välilyönti lainausmerkki # risuaita * tähti, pilkku / kauttaviiva : kaksoispiste ; puolipiste < pienempi kuin = yhtä suuri kuin > suurempi kuin? at (miuku) [ avaava hakasulku \ kenoviiva putki Sisäkkäiset tilat merkitään seuraavasti. Piirrä kaikki rajat ja aloita rajojen merkintä sisimmästä tilasta alkaen ja siitä ulompiin tiloihin järjestyksessä siirtyen. Sisäkkäisten tilojen rajat ja tietosymbolit on viisainta kiinnittää toisiinsa XDATAlla. Tätä varten Tila ohjelmassa on komento BSPACE.

OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA

OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA 1.6.2011 Sivu 1/10 Jyväskylä Tilapalvelu OHJE SÄHKÖISTEN DOKUMENTTIEN TUOTTAMISESTA JA LUOVUTUSDOKUMENTEISTA Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITELMIEN LUOVUTTAMINEN / VASTAANOTTO... 3 1. YLEISTÄ... 3 1.1

Lisätiedot

Asiakirjojen luovutusohje

Asiakirjojen luovutusohje Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 2 Manuaalinen aineisto Asiakirjojen luovutusohje Versio 2.0 Asiakirjojen luovutusohje, versio 2.0 Sivu 2 (15) Asiakirjojen luovutusohje Versiohistoria Versio 1 Versio

Lisätiedot

CAD-OHJE. Versio 1.2. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n CAD-ohje on tallennettu projektipankin etusivun välilehdelle

CAD-OHJE. Versio 1.2. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n CAD-ohje on tallennettu projektipankin etusivun välilehdelle <Ohjeet> CAD-ohje v 1.2 1 (20) Timo Mälkönen CAD-OHJE Versio 1.2 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n CAD-ohje on tallennettu projektipankin etusivun välilehdelle sekä nettisivuillemme: www.sykoy.fi Kiinteistöt

Lisätiedot

JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE

JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE JORVIN SAIRAALA CAD-SUUNNITTELUOHJE Helsingissä 02.02.2005 JORVIN SAIRAALA - CAD-SUUNNITTELUOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...1 2. KÄYTETTÄVÄT CAD- OHJELMISTOT JA -SOVELLUKSET...2 3. ORIGOT JA KOORDINAATISTOT...3

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään DXF/DWG-tiedostojen tuontia

Tässä vihossa käsitellään DXF/DWG-tiedostojen tuontia 7.12.2012 ArchiCAD 16 YS. - 1 DXF- ja -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään DXF/-tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD

Lisätiedot

SÄH-CAD toimintatavat 2010 MagiCAD Electrical ohjeistus Versio 1 01.03.2010

SÄH-CAD toimintatavat 2010 MagiCAD Electrical ohjeistus Versio 1 01.03.2010 Versio 1 01.03.2010 MUUTOKSET Versio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 1 Ohjeen 1. versio 01.03.2010 Kimmo Heljomaa/ Sirpa Siekkinen 01.03.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 SÄH-CAD toimintatapaohjeen

Lisätiedot

Piirustusten tunnukset ja piirustusluettelot

Piirustusten tunnukset ja piirustusluettelot Martti Tiula, yliarkkitehti martti.tiula@pp.inet.fi 688 Rakennuspiirustukset tunnistetaan joko otsikkoteksteistä piirustuksen nimestä tai yksilöivästä numerotunnuksesta. Pelkkä piirustusten yksilöintitunnus

Lisätiedot

Tässä vihossa esitellään ArchiCADin valikkorakenne pohjaten

Tässä vihossa esitellään ArchiCADin valikkorakenne pohjaten KO.-1 Valikot Tässä vihossa esitellään ArchiCADin valikkorakenne pohjaten siihen muotoon, jossa se on, kun ohjelma käynnistetään oletusarvoilla. Kirjan rakenteesta johtuen useimmat valikkojen komennot

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2 5.11.2014 1 / 34 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Ohje Versio 1.2 5.11.2014 2 / 34 ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n

Lisätiedot

Piirustukset ja piirustusmerkinnät

Piirustukset ja piirustusmerkinnät Piirustukset ja piirustusmerkinnät 1 Rakennushankkeen kulku Päätös ryhtyä rakentamaan ( maanomistaja tai vuokralainen ) Rakennushankkeen suunnittelu (hankkeeseen ryhtyvä + suunnittelijat ) Rakennusluvan

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Erkki Vuopala Vuorelma Arkkitehdit Oy 7.5.2015 Tiivistelmä Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy rakennusalalla, niin

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 18.8.2011 ArchiCAD 15 YS. - 1 tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. joulukuuta

Lisätiedot

LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje

LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Pekka Peltonen LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 4.6.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä 3.9.2013 ArchiCAD 17 ALK. - 1 Vanhojen projektien siirtäminen ArchiCAD 17 -versioon Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin

Lisätiedot

Vid Civil, kysymyksiä ja vastauksia/vianova Systems Finland Support 1/26

Vid Civil, kysymyksiä ja vastauksia/vianova Systems Finland Support 1/26 Vid Civil, kysymyksiä ja vastauksia/vianova Systems Finland Support 1/26 Ohessa on koottuna internetsivuillamme (www.viasys.com) olleita usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia (FAQ) liittyen Vid Civil

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 28.2.2011 ArchiCAD 14 YS. - 1 -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

FORMENTO GDL. -objektikirjaston käyttöopas

FORMENTO GDL. -objektikirjaston käyttöopas FORMENTO GDL -objektikirjaston käyttöopas 4.3.2015 RUDUS FORMENTO GDL 4.3.2015 2 (21) SISÄLLYS Aluksi 2 Betonikivi-objektin käyttö 4 Täytteet eli ladontakuviot 6 Materiaalit havainnekuvissa 8 Määrälaskenta

Lisätiedot

PC-Axis-tiedostomuoto versio 1.0

PC-Axis-tiedostomuoto versio 1.0 PC-Axis-tiedostomuoto versio 1.0 Tilastokeskus 15.11.2004 1. Alkusanat...2 2. Käytetystä terminologiasta... 2 3. Soveltamisohje Tilastokeskuksessa, eli ohjeita lukijalle... 2 4. Esimerkki 1.A. Tiedosto,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Käyttöliittymäsuunnittelun tyyliopas. Valtioneuvoston yhteiset verkkopalvelut. Valtioneuvoston kanslian raportteja

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Käyttöliittymäsuunnittelun tyyliopas. Valtioneuvoston yhteiset verkkopalvelut. Valtioneuvoston kanslian raportteja VALTIONEUVOSTON KANSLIA Käyttöliittymäsuunnittelun tyyliopas Valtioneuvoston yhteiset verkkopalvelut Valtioneuvoston kanslian raportteja 1/2005 9]DAA^:77AAD;]@BB

Lisätiedot

IFC-tiedosto on kansainvälisen International Alliance for Interoperabilityn

IFC-tiedosto on kansainvälisen International Alliance for Interoperabilityn 14.1.2013 ArchiCAD 16 YS. - 1 -tiedonsiirto -tiedosto on kansainvälisen International Alliance for Interoperabilityn kehittämä avoin ISO-standardoitu (16739) XMLpohjainen tiedostomuoto. Nykyään BuildingSMART-nimellä

Lisätiedot

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 1 REVISIOHISTORIA Tunnus Tekijä Yritys Pvm. Muutos Työstöversiot Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 1.0 1.2 Julkaisuversio

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemalliohje

ArchiCAD-tuotemalliohje ArchiMAD-lehden liite syksy 2003 ArchiCAD-tuotemalliohje 1 TUOTEMALLINTAMISEN PERIAATTEET... 2 1.1 Mikä on tuotemalli ja tuotemallintaminen?... 2 1.2 Erilaisten mallinnusohjeiden hierarkia... 2 1.3 Ohjeen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointi järjestelmä Käyttäjän opas SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointijärjestelmä Käyttäjän opas Sivu 1 Nyt käsilläsi oleva

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin uudet asiat on

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin uudet asiat on 23.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Vanhojen ArchiCAD-projektien siirto ArchiCAD 18:aan Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin

Lisätiedot

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1)

DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 1) DOKUMETTIENHALLINTASUUNNITELMA Versio 1.0 (Luonnos 1) Edited by Checked by Approved by Harri Kauhanen i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 1. JOHDANTO 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2.

Lisätiedot