PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio 1.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio 1.0"

Transkriptio

1 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 1 (12) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio Omien yhteystietojen päivitys ja ylläpito 2. Aloituspalaveriin ja koulutukseen osallistuminen 3. Urakoinnin dokumentoinnin (pdf) tallennus 4. Projektipankin sovittaminen projektinjohto -malliin 5. Sähköisen työmaapäiväkirjan täyttö 6. Laadunvarmistusosion täyttö 7. Työturvallisuusosion täyttö 8. Toteutuksen tarke- (As Build) tietojen (pdf) tallennus 9. Osallistuminen huoltokirjatietojen päivitykseen 10. Takuuajan dokumentoinnin (pdf) tallennus doc-versio DM , pdf-versio DM Kumppaneille - ProjekTilan ohjeisto

2 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 2 (12) Sisällysluettelo 1. Omien henkilökorttitietojen ylläpitäminen järjestelmässä Aloituspalaveriin ja projektipankkikoulutukseen osallistuminen Työmaavaiheen tiedonhallinnan aloituspalaveri Projektipankin käyttökoulutus Turvaluokitellun aineiston käsittelystä sopiminen Toteutuksen dokumenttien (pdf) tallennus projektipankkiin Työmaakokousten pöytäkirjat Hankkeessa julkaistavat aikataulut Muut kokous ja palaveripöytäkirjat Miten tiedostot tallennetaan Projektipankin sovittaminen projektinjohto -malliin Sähköisen työmaapäiväkirjan täyttö Työmaapäiväkirjan ylläpitäminen ja dokumentointi Laadunvarmistuksen dokumentointi Työturvallisuusosion täyttö Toteutuksen tarketietojen (AsBuilt) tallennus (pdf) Osallistuminen huoltokirjatietojen päivitykseen Takuuajan dokumenttien tallennus VERSIOHISTORIA Versio pvm Kirjoittaja Kommentti Kari Alatalo Ensimmäinen virallinen versio

3 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 3 (12) URAKOITSIJAN PROJEKTIPANKKIIN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT Yleistä Lähtökohtana työmaatoteutuksesta vastaavan urakoitsijan ohjeistukseen on urakkasopimuksen mukaisten tehtävien dokumentointi ja dokumenttien tallentaminen projektipankkiin. Työmaatoteutuksesta vastaavan urakoitsijan tulee huolehtia kaikkien toteutuksen sopimuksien mukaisten tehtävien seuranta- ja valvontadokumenttien tallentamisesta. Tämä ohje toimii urakkasopimusta täydentävänä ja tukevana, mutta ei sulje pois mitään sopimusvelvoitteen mukaisista tehtävistä, vaikka niitä ei olisi erikseen tässä ohjeessa mainittu. 1. Omien henkilökorttitietojen ylläpitäminen järjestelmässä Kun käyttäjätunnus liitetään uuteen Senaatti-kiinteistöjen projektipankkiin, lähettää Buildercomin palvelu käyttäjätunnukseen liitettyyn sähköpostiosoitteeseen viestin, jossa kerrotaan, että tunnukseen on liitetty uusi projektipankki. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla siirrytään ensin järjestelmän käyttöoikeusehdot-sivulle. Sivun alalaidassa olevalla Hyväksyn painikkeella päästään eteenpäin. Seuraavaksi siirrytään omaan henkilötietokortti näkymään. Kortin yhteystiedot tulee tarkistaa. Sähköpostiosoite on koko järjestelmän käytön kannalta oleellinen muistaa ylläpitää. Samoin osoitetiedot ovat tärkeät, sillä ne toimivat samalla mm. kopiotilausten toimitusosoitteina. Titteli-kenttään tulee kirjoittaa kyseisen henkilön oma tehtävänimike hankkeessa esim. Vastaava työnjohtaja.

4 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 4 (12) Kortilla olevat yhteystiedot näkyvät projektin yhteystietolistalla, josta ne ovat kaikkien osapuolten luettavissa. Jokainen käyttäjä vastaa itse omien tietojen ajan tasalla olemisesta. Jos yhteystietoluettelossa olevissa organisaation yhteystiedoissa havaitaan virheitä tai puutteita, tulee korjauspyyntö lähettää sähköpostilla Buildercomin asiakaspalveluun tai käyttää projektipankin yläpalkista löytyvää palaute-toimintoa korjauspyynnön välittämiseen. Huom! OSOITETIEDOT! Silloin kun henkilön postiosoite on työmaan osoite, tulee henkilökortille kirjata tämä osoite. Osoitetta käytetään oletuksena kopiotilauksen postitusosoitteena. 2. Aloituspalaveriin ja projektipankkikoulutukseen osallistuminen 2.1. Työmaavaiheen tiedonhallinnan aloituspalaveri Jokaisen rakennushankkeen työmaavaiheen alussa rakennuttajakonsultti järjestää hankkeen tiedonhallinnan aloituspalaverin. Palaverin tarkoituksena on käydä yhdessä toteutusosapuolten kanssa läpi tiedonhallinnan pelisäännöt ja toimintamallit. Kysymyksessä ei ole ohjelmistokoulutus, vaan eri osapuolten tiedonhallinnan tehtävien ja pelisääntöjen läpikäyminen ja niistä sopiminen. Hankkeeseen työmaatoteutuksesta vastaavan tahon edustajat ovat velvollisia osallistumaan aloituspalaveriin! Yhdessä sovittavia asioita: Kartoitetaan mahdolliset toteutusvaiheen ja valitun urakkamuodon vaatimat muutostarpeet projektipankin rakenteeseen Sovitaan turvaluokitellun aineiston käsittelystä Kopiotilausten / jakeluiden toimituksen pelisäännöt Kartoitetaan hankekohtaisten lisäohjeistuksien tarve Sovitaan laadunvalvontanimikkeistön laatimisesta ja vastuuhenkilöiden nimeämisestä tarkastusnimikkeille tarkastusasiakirjaan Sovitaan suunnittelijoiden ja työmaan välisestä tiedonvaihdosta, mm. suunnitelmien päivittäminen, muutostiedon hallinta (muokattavien tiedostojen lukitus), työmaan viestitys suunnittelijoille päin. Työmaapäiväkirjan kommentointioikeudet vastaavan työnjohtajan ja rakennustyön valvojan lisäksi (esim. muut valvojat, suunnittelijat) Sovitaan työturvallisuusasiakirjojen laatimisesta ja tarkastusten suorittamisesta sähköisesti. Sovitaan huoltokirjatietojen päivityksen vastuut ja toimintamallit Sovitaan tarketietojen päivittämisen laatimisjärjestys ja alustava aikataulu

5 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 5 (12) 2.2. Projektipankin käyttökoulutus Lisäksi järjestetään tarvittaessa projektipankin käyttökoulutusta. Rakennuttajakonsultti arvioi tarpeen ja pyytää ohjelmistotoimittajan kouluttajia järjestämään koulutusta. Työmaan toteutusvastuussa olevien tahojen on ilmaistava koulutustarpeensa rakennuttajakonsultille heti toteutusvaiheen alussa. Rakennuttajakonsultti vastaa siitä, että hankeryhmälle on annettu riittävä mahdollisuus perehtyä projektipankin hankkeeseen liittyvien pelisääntöjen ja toimintamallien ymmärtämiseen. Jokainen osapuoli vastaa itse osallistumisestaan ja riittävän osaamisen hankkimisesta. Hankkeeseen nimettyjen toteutuksen osapuolten tiedontallentajilta edellytetään projektipankin teknisen käytön ja pelisääntöjen hyvää osaamista. Rakennuttajakonsultti pitää työmaakokouksien asialistalla projektipankin käyttöönottoon ja käyttöön liittyvien asioiden läpikäymisen (tietojen tallennuksen tilannekatsaus) ja pelisääntöjen toteutumisen seurannan. Havaitut puutteet kirjataan pöytäkirjaan ja sovitaan toimenpiteistä asioiden korjaamiseksi. Puutteiden korjaantuminen tarkastetaan ja todetaan seuraavassa työmaakokouksessa Turvaluokitellun aineiston käsittelystä sopiminen Yhtenä tärkeänä asiana hankkeen tiedonhallinnan pelisäännöistä sovittaessa on käsitellä, mitkä aineistot ja dokumentit ovat kyseisessä hankkeessa turvaluokiteltuja ja miten niiden suhteen toimitaan. Päätöksen turvaluokituksesta tekee Senaatti-kiinteistöjen hankevastaava, kuultuaan tilankäyttäjää. Turvaluokitellun aineiston käsittelystä hankkeessa ohjeistaa rakennuttajakonsultti. Yleisenä sääntönä on, että kulunvalvonta ja turvasuunnitelmat ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa projektipankkiin tallentaa. Lisäksi hankkeessa voi olla myös muuta turvaluokiteltua aineistoa. Turvaluokiteltuihin dokumentteihin tulee lisätä turvaluokkaleima. Leiman malli löytyy sähköisenä Senaatti-kiinteistöjen CAD-ohjeen liitteestä dwgblockina. Vain enintään turvaluokka neljän dokumentteja voidaan tallentaa projektipankkiin, edellyttäen, että hankkeessa on tällainen päätös tehty. Mikäli hankkeessa ei ole selkeästi ohjeistettu tai annettu lupaa, ei turvaluokiteltuja dokumentteja saa tallentaa projektipankkiin. Turvaluokiteltu IV MUU TURVALUOKITELTU JulkL (621/1999) 24.1 :n k 7

6 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 6 (12) 3. Toteutuksen dokumenttien (pdf) tallennus projektipankkiin Senaatti-kiinteistöt edellyttää, että kaikki toteutukseen liittyvät dokumentit tallennetaan projektipankkiin. Dokumentteja ovat eri toteutuksen aikaisten palaverien ja kokousten pöytäkirjat ja muistiot, hankkeen osapuolille julkaistavat aikataulut (pdf), yleisaikataulu ja työvaiheaikataulut, toteutuksen tarketiedot (As Built), vastaanottovaiheen ja takuuaikaiset dokumentit Työmaakokousten pöytäkirjat Rakennuttamisesta vastaava taho (rakennuttajakonsultti) laatii esityslistat sekä työmaakokousten pöytäkirjat ja tallentaa ne työmaakokouksen hakemistoon. Työmaatoteutuksesta vastaavan urakoitsijan on ilmoitettava kirjatulla liitteellä ainakin ali- ja sivu-urakoitsijat, reklamaatiot rakennuttajalle sekä mahdollisten laite- ja rakennevaihtoehtojen esittäminen. Työmaatoteutuksesta vastaava urakoitsija tallentaa liitteet itse projektipankin työmaakokouksen hakemistoon tai mikäli hankkeessa on erikseen niin sovittu, toimittaa rakennuttajakonsultille tallennettavaksi Hankkeessa julkaistavat aikataulut Työmaatoteutuksesta vastaavan urakoitsijan tulee tallentaa ja ylläpitää projektipankissa yleisesti käytettävässä tiedostomuodossa (pdf) hankkeen yleisaikataulu sekä työvaiheaikataulut. Aikataulut tallennetaan Rakentamisen aikataulut hakemistoon Muut kokous ja palaveripöytäkirjat Muita toteutuksen aikaisia palavereja ovat ainakin urakoitsijapalaverit ja käyttäjäpalaverit. Lisäksi toteutustavasta riippuen voi olla muitakin toteutuksen palavereita, joiden tiedostot tallennetaan myös projektipankkiin Miten tiedostot tallennetaan Tallennus tapahtuu siirtymällä kyseiseen kansioon ja valitsemalla Lisää uusia tiedostoja -ikoni Tiedostojen valinta tapahtuu käyttämällä Valitse tiedostoja toimintoa Valitse-painikkeella. Tiedostojen valintaikkunaan voidaan kerätä tallennettavat tiedostot oman työaseman hakemistoista tai verkkoasemilta. Kun tiedostot on valittu, tapahtuu tallennus projektipankkiin Lisää painikkeella.

7 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 7 (12) Mikäli tämä tallennuskomponentti ei ole työaseman selaimessa sallittu tai sitä ei voida asentaa, voidaan käyttää vaihtoehtoista lomaketta tiedostojen valintaan. Vaihtoehtoinen lomake-linkki löytyy sivun alalaidasta. Lomakkeella voidaan noutaa yhteensä kymmenen tiedostoa yhdellä tallennuskerralla. Jokainen tiedosto noudetaan omalle rivilleen ja valitaan lopuksi Lisää -painike 4. Projektipankin sovittaminen projektinjohto -malliin Projektinjohtomallissa tarvitaan yleensä projektipankin räätälöinti hankekohtaisesti. Periaatteessa toteutuksen osalta toimitaan samalla tavalla kuin pääurakkamallissakin, mutta mm. hankintojen osalta projektipankkia käytetään myös toteutusvaiheessa enemmän. Projektinjohtomallissa on myös erikseen rakennuttamisesta vastaava taho ja työmaan päätoteutuksesta vastaava taho. Projektipankin osalta mahdollinen rakenteen räätälöinnin suunnittelu tulee aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun urakkamuoto on selvillä. Räätälöinti mietitään tarvittaessa Buildercomin asiantuntijan ja projektinjohtourakoitsijan sekä mahdollisen erillisen rakennuttajakonsultin kesken ja muutokset viedään käyttöoikeusmatriiseihin. Työmaatoteutuksesta vastaavan tahon tulee osallistua projektipankkirakenteen räätälöinnin suunnitteluun, jotta toiminnot saadaan myös työmaatoteutuksen näkökulmasta toimiviksi. 5. Sähköisen työmaapäiväkirjan täyttö 5.1. Työmaapäiväkirjan ylläpitäminen ja dokumentointi Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeissa ylläpidetään Yleisten sopimusehtojen YSE mukaisesti työmaapäiväkirjaa. Päiväkirja tehdään projektipankin sähköiseen työmaapäiväkirjaan. Päiväkirjan ylläpitämisen vastuu on työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalla urakoitsijalla. Valokuvat ja liitedokumentit osa dokumentointia Sähköinen työmaapäiväkirja mahdollistaa digitaalisten valokuvien ja liitedokumenttien liittämisen päiväkirjan sivulle. Esim. työmaalta otetut valokuvat, jotka liittyvät päiväkirjaan kirjattuihin asioihin, tulee tallentaa kyseisen päiväkirjan sivulle, jolloin ne tallentuvat asiayhteyteen ja ovat myös myöhemmin hyödynnettävissä. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan tehtävät Päiväkirjan täyttövastuu on YSE:n mukaisesti työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalla urakoitsijalla. Sähköisessä päiväkirjassa tämä tarkoittaa vastaavan työnjohtajan roolia. Tällä roolilla avataan uusi päiväkirjan sivu ja voidaan

8 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 8 (12) täyttää päivittäin työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. Syötetyt tiedot voi tallentaa Tallenna valinnalla. Vasta kun vastaavan työnjohtajan roolilla kuitataan päiväkirjan sivun urakoitsijan osuus valmiiksi, sivu lukittuu urakoitsijan osalta ja sivun alalaitaan allekirjoituskohtaan ilmestyy kuittaushetken päivämäärä ja kuittaajan nimi. Tämän jälkeen ei urakoitsija enää voi kirjata asioita tai tehdä muutoksia kyseiselle sivulle. Valvojan tiedoksisaanti -kuittaus Työmaan valvoja voi omalla roolillaan kirjoittaa kommentteja työmaapäiväkirjan sivulle. Valvoja voi myös avata uuden päiväkirjan sivun, ellei vastaava työnjohtaja ole sitä tehnyt. Valvojan roolilla kuitataan päiväkirjaan päivittäin kirjatut asiat tiedoksi ja samalla lukitaan päiväkirjan sivu muokkauksilta. Valvojan roolissa on yleensä rakennustyön valvoja, mutta voi olla esim. talotekniikan valvojakin, silloin kun päävalvontavastuu on hänellä. Kommentointioikeus muille osapuolille Muiden osapuolten, kuten esim. tilaajan, viranomaisen ja kenen tahansa työmaan urakoitsijan, asiantuntijan tai tavarantoimittajan esittämät työmaata koskeva huomautukset voidaan suorittaa antamalla heille kommentointioikeus. Kommentointioikeudella pääsee kirjoittamaan työmaapäiväkirjan Muiden osapuolten kommentit kenttään tekstiä ja liittämään liitetiedostoja ja valokuvia. Teksti tallentuu tallentajan nimellä ja päivämäärällä varustettuna päiväkirjan sivulle, eikä sitä voi muut muokkaajat muuttaa. 6. Laadunvarmistuksen dokumentointi Laadunvarmistuksen dokumentointi jakaantuu kahteen osaan, laadunvarmistuksen dokumenttien tallennus hakemistoihin ja laadunvalvontasuunnitelman ja laadunvarmistuksen dokumentointiin tarkastusasiakirja -toimintoon. Laadunvarmistuksen dokumentit Laadunvarmistuksen dokumentit ovat erillisiä dokumentteja, joita ovat esim. valvontasuunnitelma, työmaan kosteudenhallintasuunnitelma jne. Nämä dokumentit tallennetaan dokumentinhallinnan hakemistoihin. Laadunvalvontasuunnitelma ja laadunvarmistuksen dokumentointi Laadunvalvontasuunnitelma laaditaan tarkastusasiakirjatoimintoon määrittämällä työmaan laadunvalvontatehtävät tarkastusnimikkeistönä. Jokaiselle nimikkeelle nimetään vastuuhenkilö ja osallistujat, sekä ennakoitu tarkastusajankohta.

9 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 9 (12) Laadunvarmistuksen tarkastukset dokumentoidaan ja kuitataan tarkastusasiakirjaan. Dokumentoinnissa tulee huomioida digitaalisen kuvauksen mukanaan tuoma mahdollisuus dokumentoida mm. piiloon jäävät rakenteet ennen niiden peittämistä, tarkastuksen yhteydessä. Lisäksi tarkastusnimikkeen viitetietoihin tallennetaan tarkastuspöytäkirjat, myös osatarkastuksista, erilaiset mittauspöytäkirjat. Paperimuotoiset dokumentit skannataan ja tallennetaan pdf -tiedostomuodossa. Nimikekohtaisesti määritetty vastuuhenkilö kuittaa valmiin tarkastusnimikkeen hyväksytyksi, jolloin nimike viitetietoineen lukittuu. Tarkastusasiakirjan ylläpitäminen Suomen rakentamismääräyskokoelma A1 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 2000 ohjeen mukainen tarkastusasiakirja voi olla rakennushankkeen koosta tai tyypistä riippuen joko työmaapäiväkirja tai tarkastusasiakirja toiminto. Tarkastusasiakirjassa rakennusluvan edellyttämät tarkastukset kirjataan omina tarkastusnimikkeinään ja luokitellaan viranomaistarkastuksiksi. Nämä tarkastukset dokumentoidaan ja kuitataan samoin kuin muutkin laadunvarmistuksen tarkastukset. Viranomaisen suorittamien tarkastusten tarkastusdokumentti skannataan viitetietoihin ennen nimikkeen kuittaamista. Työmaan valmistuttua suodatetaan haku-toiminnolla viranomaistarkastukset näkymään ja tulostetaan paperille sekä tulostetaan erikseen myös tallennetut viitetietojen dokumentit ja allekirjoitetaan viranomaisia varten. Silloin kun tarkastustoimenpiteet kirjataan työmaapäiväkirjaan, tulostetaan työmaapäiväkirjan sivut ja allekirjoitetaan vastaavasti. Luovutuksen yhteydessä pidetään rakennuttajakonsultin kanssa yhteinen palaveri jossa todetaan suoritettujen laadunvalvontatehtävien dokumentoinnin ja kuittausten suorittaminen suunnitellusti. Rakennuslupaan liittyvät Viranomaistarkastus tyypin tarkastustehtävät tulostetaan paperille ja päivätään ja allekirjoitetaan vastuuhenkilöiden toimesta.

10 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 10 (12) 7. Työturvallisuusosion täyttö Uuden valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta, mukaisesti rakennuttajan on nimettävä rakennushankkeeseen turvallisuuskoordinaattori, joka yhteistyössä päätoteuttajan kanssa huolehtii rakentamisen turvallisuutta koskevasta suunnittelusta ja rakennustyön toteutuksesta. Lisäksi rakennuttajan on huolehdittava, että 7 ja 8 :ssä tarkoitettujen kirjallisten asiakirjojen tiedot (työturvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet) ja niiden muutokset välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle sekä että tiedot, suunnitelmat ja niistä johtuvat turvallisuustoimenpiteet käsitellään yhteistyössä näiden kanssa ennen rakennustyön alkua ja tarvittaessa rakennustyön aikana (9 ). Tästä syystä turvallisuussuunnittelu ja sen dokumentointi sekä toteutuksen aikainen seuranta ja tarkastukset dokumentoidaan projektipankin työturvallisuusosioon. Päätoteuttajan tallennusvastuulla olevat tehtävät: Ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle Rakennustöiden turvallisuutta koskevat suunnitelmat Päätoteuttajan muutokset turvallisuusasiakirjaan Rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma Työmaan turvallisuussuunnitelmat, esim. elementtien asennussuunnitelma, muottityösuunnitelma jne. Työmaan turvallisuustarkastusten pöytäkirjat Viikottaisten työturvallisuustarkastusten dokumentointi Viikoittaisen työturvallisuustarkastuksen suorittaminen sähköisesti Työmaan viikoittaisia työturvallisuustarkastuksia varten on projektipankissa TR -mittaustoiminto, johon mittaukset dokumentoidaan. Työmaakierrokset voidaan suorittaa ja dokumentoida myös suoraan kierrokselta gprs - puhelimella ja tiedot tallentuvat projektipankin TR mittausosioon. Tarkastuskierroksilla todetut puutteet ja viat kirjautuvat TR mittauksen raporttiin, josta viat on erikseen vastuuhenkilön toimesta kuitattava korjatuiksi. Toiminto laskee ja piirtää työmaan turvallisuustason kuvaajan mittausten perusteella automaattisesti. TR-mittaustoiminnon käyttöönoton toimenpiteet ja koulutus tilataan Buildercomilta rakennuttajakonsultin toimesta, joten työmaan työturvallisuudesta vastaavan tulee sopia asiasta rakennuttajakonsultin kanssa.

11 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 11 (12) 8. Toteutuksen tarketietojen (AsBuilt) tallennus (pdf) Työmaan päätoteutuksesta vastaava urakoitsija vastaa toteutuksen tarketietojen tallentamisesta sähköisessä muodossa projektipankkiin. Tarketietojen tallennuksesta on tehtävä rakennuttajakonsultin kanssa yhdessä aikataulu, joka mahdollistaa suunnittelijoiden loppudokumenttien laatimisen kokonaisaikataulun mukaisesti. Mikäli tarketietojen piirtoon tarvitaan muokattavia suunnittelutiedostoja, esim. AutoCad:in dwg tiedostoja, tulee kyseisen suunnittelualan suunnittelijaa pyytää tallentamaan kyseiset tiedostot oman suunnittelualansa 60 Urakoitsijan tarkepiirustukset hakemistoon. Tarkepiirustusten tallennus Jos tarkemerkinnät tehdään paperikuviin punakynällä, tulee piirustukset skannata ja tallentaa pdf tiedostomuodossa suunnittelualakohtaiseen 60 Urakoitsijan tarkepiirustukset hakemistoon. Hakemisto löytyy jokaisen suunnittelualakohtaisen pääkansion alta. Tarkepiirustukset voidaan tehdä suoraan myös dwg tiedostoihin, jolloin nämä tiedostot tallennetaan urakoitsijan toimesta 60 Urakoitsijan tarkepiirustukset hakemistoon. Urakoitsija voi myös teettää tarkepiirustukset suunnittelijalla ja ne tallennetaan myös tällöin 60 Urakoitsijan tarkepiirustukset hakemistoon suunnittelualakohtaisesti. Suunnittelijat keräävät tarkepiirustukset näistä kansioista omien loppudokumenttiensa laatimisen lähtötiedoiksi. 9. Osallistuminen huoltokirjatietojen päivitykseen Rakennushankkeet vaikuttavat yleensä aina myös huoltokirjan tietoihin ja niitä pitää päivittää hankeen osalta ajan tasalle tai uudiskohteen ollessa kysymyksessä, koko huoltokirja laatia hankkeen aikana. Huoltokirjatietoja tallennetaan suunnittelijoiden toimesta hankkeissa tällä hetkellä erillisen huoltokirjakoordinaattorin ohjeistusten ja toimintamallien mukaisesti. Senaatti-kiinteistöjen yleisen huoltokirjaohjeistuksen mukaisesti urakoitsija vastaa huoltokirjatietojen oikeellisuudesta. Riippuen huoltokirjakoordinaattorin työmaakohtaisesta ohjeistuksesta, työmaatoteutuksesta vastaava urakoitsija päivittää huoltokirjatiedot itse tai tarvittaessa käyttää omalla kustannuksellaan muiden tahojen, kuten huoltokir-

12 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 12 (12) jakoordinaattorin tai suunnittelijoiden apua. Urakoitsijalla on velvollisuus tarkastaa suunnittelijoiden tallentamat huoltokirjatiedot ja päivittää ne hankintojaan vastaaviksi. Huoltokirjan laadinnan ohjeistuksia Projektipankin Ohje-valikon kohdasta 02. PROJEKTIPANKKIOHJEET löytyy linkki FI -huoltokirjaohje laadintaa varten. Linkki avaa Senaatti-kiinteistöjen kotisivuilta, Kumppaneille kohdasta Huoltokirjaohjeistuksia koskevan sivun. Sivulta löytyy ohjeistuksia huoltokirjan laadintaan. Lisäksi Huoltokirjakoordinaattori tallentaa mahdollisia ohjeistuksia projektipankin otsikon 1. Rakennuttamisen yhteiset tiedot alta löytyvään linkkiin hankekohtaiset ohjeistukset ja sopii itse ja tiedottaa mahdollisista asiaan liittyvistä koulutuksista. 10. Takuuajan dokumenttien tallennus Rakennushankkeen päätoteutuksesta vastaava urakoitsija tallentaa projektipankkiin luovutukseen liittyvät, urakkasopimuksessa sovitut luovutusasiakirjat ja dokumentit. Takuuajan osalta tallennetaan 1. ja 2. takuuvuoden takuutarkastusten pöytäkirjat sekä takuuaikana tehtävien talotekniikan tarkastusmittausten pöytäkirjat.

Projektitietojärjestelmät rakentamisessa Markku Kiviniemi, diplomi-insinööri Buildercom Oy markku.kiviniemi@buildercom.fi

Projektitietojärjestelmät rakentamisessa Markku Kiviniemi, diplomi-insinööri Buildercom Oy markku.kiviniemi@buildercom.fi Markku Kiviniemi, diplomi-insinööri Buildercom Oy markku.kiviniemi@buildercom.fi 1 Projektitietojärjestelmä 1.1 Perussisältö Projektitietojärjestelmällä tarkoitetaan rakennushankkeen osapuolten yhteistä

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2 5.11.2014 1 / 34 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Ohje Versio 1.2 5.11.2014 2 / 34 ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n

Lisätiedot

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 1 REVISIOHISTORIA Tunnus Tekijä Yritys Pvm. Muutos Työstöversiot Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 1.0 1.2 Julkaisuversio

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen projektitietopalvelu Peruskäytön ohje versio 1.3. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen projektitietopalvelu Peruskäytön ohje versio 1.3. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Henkilökohtaisten asetusten ja tietojen kirjaaminen... 3 1 Henkilökortin tietojen täyttäminen... 3 2 Salasanan muuttaminen...

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA 1 (30) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa

Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-10714-06 15.11.2006 Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa Kirjoittajat Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Simo Sauni Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Asiakirjojen luovutusohje

Asiakirjojen luovutusohje Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 2 Manuaalinen aineisto Asiakirjojen luovutusohje Versio 2.0 Asiakirjojen luovutusohje, versio 2.0 Sivu 2 (15) Asiakirjojen luovutusohje Versiohistoria Versio 1 Versio

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka 2012 Tero Iivonen RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Salon kaupungintalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Rakennushankkeen laadunvarmistus

Rakennushankkeen laadunvarmistus Juha-Matti Junnonen, TkL, tutkimuspäällikkö Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous juha-matti.junnonen@hut.fi 1 Laadunvarmistuksen tavoitteet Laadunvarmistus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat

Lisätiedot

Rakennuttajan työturvallisuusrooli rakennushankkeessa Eeva Rantanen, diplomi-insinööri Tutkija, VTT eeva.rantanen@vtt.fi

Rakennuttajan työturvallisuusrooli rakennushankkeessa Eeva Rantanen, diplomi-insinööri Tutkija, VTT eeva.rantanen@vtt.fi Rakennuttajan työturvallisuusrooli rakennushankkeessa Eeva Rantanen, diplomi-insinööri Tutkija, VTT eeva.rantanen@vtt.fi Tarja Mäkelä, diplomi-insinööri Tutkija, VTT RIL turvallisuustoimikunnan jäsen tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat Aalto University Professional Development - Aalto PRO 34. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat Aaltonen M., Heiskanen T., Kanervo T., Lappalainen S., Latvala J., Lehtonen J., Markkanen R., Pietarinen J.,

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka Tutkintotyö RAKENNUSVALVOJAN TEHTÄVÄT RAKENTAMISVAIHEESSA Työn ohjaajat: RI Markku Karislahti, Pöyry CM Oy TkL Jouko

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

RU KÄYTTÖOHJE:11 VERKOSTOURAKAN ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖOHJE

RU KÄYTTÖOHJE:11 VERKOSTOURAKAN ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖOHJE RU KÄYTTÖOHJE:11 VERKOSTOURAKAN Julkaisija Kustantaja Energiateollisuus ry p. 09 530 520, f. 09 5305 2900 PL 100, 00101 HELSINKI Fredrikinkatu 51-53 B, 00100 HELSINKI Adato Energia Oy p. 09 5305 2700,

Lisätiedot

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista ii iii ALKUSANAT Käsillä oleva teksti on Pääurakoitsijan turvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

PAROLAN KOULU JA NUORISOTALO MERVENTIE 12 JA PAROLANTIE 53 13720 PAROLA U R A K K A O H J E L M A

PAROLAN KOULU JA NUORISOTALO MERVENTIE 12 JA PAROLANTIE 53 13720 PAROLA U R A K K A O H J E L M A MERVENTIE 12 JA PAROLANTIE 53 13720 PAROLA U R A K K A O H J E L M A 1.3.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET 5 3 URAKAN LAAJUUS 5 3.1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS 1 TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS U R A K K A R A J A L I I T E 30.01.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA LVI-URAKKA (PU ja IU) SÄHKÖURAKKA (SU) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot