PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio 1.0"

Transkriptio

1 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 1 (12) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO TYÖMAATOTEUTUKSESTA VASTAAVALLE Versio Omien yhteystietojen päivitys ja ylläpito 2. Aloituspalaveriin ja koulutukseen osallistuminen 3. Urakoinnin dokumentoinnin (pdf) tallennus 4. Projektipankin sovittaminen projektinjohto -malliin 5. Sähköisen työmaapäiväkirjan täyttö 6. Laadunvarmistusosion täyttö 7. Työturvallisuusosion täyttö 8. Toteutuksen tarke- (As Build) tietojen (pdf) tallennus 9. Osallistuminen huoltokirjatietojen päivitykseen 10. Takuuajan dokumentoinnin (pdf) tallennus doc-versio DM , pdf-versio DM Kumppaneille - ProjekTilan ohjeisto

2 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 2 (12) Sisällysluettelo 1. Omien henkilökorttitietojen ylläpitäminen järjestelmässä Aloituspalaveriin ja projektipankkikoulutukseen osallistuminen Työmaavaiheen tiedonhallinnan aloituspalaveri Projektipankin käyttökoulutus Turvaluokitellun aineiston käsittelystä sopiminen Toteutuksen dokumenttien (pdf) tallennus projektipankkiin Työmaakokousten pöytäkirjat Hankkeessa julkaistavat aikataulut Muut kokous ja palaveripöytäkirjat Miten tiedostot tallennetaan Projektipankin sovittaminen projektinjohto -malliin Sähköisen työmaapäiväkirjan täyttö Työmaapäiväkirjan ylläpitäminen ja dokumentointi Laadunvarmistuksen dokumentointi Työturvallisuusosion täyttö Toteutuksen tarketietojen (AsBuilt) tallennus (pdf) Osallistuminen huoltokirjatietojen päivitykseen Takuuajan dokumenttien tallennus VERSIOHISTORIA Versio pvm Kirjoittaja Kommentti Kari Alatalo Ensimmäinen virallinen versio

3 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 3 (12) URAKOITSIJAN PROJEKTIPANKKIIN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT Yleistä Lähtökohtana työmaatoteutuksesta vastaavan urakoitsijan ohjeistukseen on urakkasopimuksen mukaisten tehtävien dokumentointi ja dokumenttien tallentaminen projektipankkiin. Työmaatoteutuksesta vastaavan urakoitsijan tulee huolehtia kaikkien toteutuksen sopimuksien mukaisten tehtävien seuranta- ja valvontadokumenttien tallentamisesta. Tämä ohje toimii urakkasopimusta täydentävänä ja tukevana, mutta ei sulje pois mitään sopimusvelvoitteen mukaisista tehtävistä, vaikka niitä ei olisi erikseen tässä ohjeessa mainittu. 1. Omien henkilökorttitietojen ylläpitäminen järjestelmässä Kun käyttäjätunnus liitetään uuteen Senaatti-kiinteistöjen projektipankkiin, lähettää Buildercomin palvelu käyttäjätunnukseen liitettyyn sähköpostiosoitteeseen viestin, jossa kerrotaan, että tunnukseen on liitetty uusi projektipankki. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla siirrytään ensin järjestelmän käyttöoikeusehdot-sivulle. Sivun alalaidassa olevalla Hyväksyn painikkeella päästään eteenpäin. Seuraavaksi siirrytään omaan henkilötietokortti näkymään. Kortin yhteystiedot tulee tarkistaa. Sähköpostiosoite on koko järjestelmän käytön kannalta oleellinen muistaa ylläpitää. Samoin osoitetiedot ovat tärkeät, sillä ne toimivat samalla mm. kopiotilausten toimitusosoitteina. Titteli-kenttään tulee kirjoittaa kyseisen henkilön oma tehtävänimike hankkeessa esim. Vastaava työnjohtaja.

4 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 4 (12) Kortilla olevat yhteystiedot näkyvät projektin yhteystietolistalla, josta ne ovat kaikkien osapuolten luettavissa. Jokainen käyttäjä vastaa itse omien tietojen ajan tasalla olemisesta. Jos yhteystietoluettelossa olevissa organisaation yhteystiedoissa havaitaan virheitä tai puutteita, tulee korjauspyyntö lähettää sähköpostilla Buildercomin asiakaspalveluun tai käyttää projektipankin yläpalkista löytyvää palaute-toimintoa korjauspyynnön välittämiseen. Huom! OSOITETIEDOT! Silloin kun henkilön postiosoite on työmaan osoite, tulee henkilökortille kirjata tämä osoite. Osoitetta käytetään oletuksena kopiotilauksen postitusosoitteena. 2. Aloituspalaveriin ja projektipankkikoulutukseen osallistuminen 2.1. Työmaavaiheen tiedonhallinnan aloituspalaveri Jokaisen rakennushankkeen työmaavaiheen alussa rakennuttajakonsultti järjestää hankkeen tiedonhallinnan aloituspalaverin. Palaverin tarkoituksena on käydä yhdessä toteutusosapuolten kanssa läpi tiedonhallinnan pelisäännöt ja toimintamallit. Kysymyksessä ei ole ohjelmistokoulutus, vaan eri osapuolten tiedonhallinnan tehtävien ja pelisääntöjen läpikäyminen ja niistä sopiminen. Hankkeeseen työmaatoteutuksesta vastaavan tahon edustajat ovat velvollisia osallistumaan aloituspalaveriin! Yhdessä sovittavia asioita: Kartoitetaan mahdolliset toteutusvaiheen ja valitun urakkamuodon vaatimat muutostarpeet projektipankin rakenteeseen Sovitaan turvaluokitellun aineiston käsittelystä Kopiotilausten / jakeluiden toimituksen pelisäännöt Kartoitetaan hankekohtaisten lisäohjeistuksien tarve Sovitaan laadunvalvontanimikkeistön laatimisesta ja vastuuhenkilöiden nimeämisestä tarkastusnimikkeille tarkastusasiakirjaan Sovitaan suunnittelijoiden ja työmaan välisestä tiedonvaihdosta, mm. suunnitelmien päivittäminen, muutostiedon hallinta (muokattavien tiedostojen lukitus), työmaan viestitys suunnittelijoille päin. Työmaapäiväkirjan kommentointioikeudet vastaavan työnjohtajan ja rakennustyön valvojan lisäksi (esim. muut valvojat, suunnittelijat) Sovitaan työturvallisuusasiakirjojen laatimisesta ja tarkastusten suorittamisesta sähköisesti. Sovitaan huoltokirjatietojen päivityksen vastuut ja toimintamallit Sovitaan tarketietojen päivittämisen laatimisjärjestys ja alustava aikataulu

5 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 5 (12) 2.2. Projektipankin käyttökoulutus Lisäksi järjestetään tarvittaessa projektipankin käyttökoulutusta. Rakennuttajakonsultti arvioi tarpeen ja pyytää ohjelmistotoimittajan kouluttajia järjestämään koulutusta. Työmaan toteutusvastuussa olevien tahojen on ilmaistava koulutustarpeensa rakennuttajakonsultille heti toteutusvaiheen alussa. Rakennuttajakonsultti vastaa siitä, että hankeryhmälle on annettu riittävä mahdollisuus perehtyä projektipankin hankkeeseen liittyvien pelisääntöjen ja toimintamallien ymmärtämiseen. Jokainen osapuoli vastaa itse osallistumisestaan ja riittävän osaamisen hankkimisesta. Hankkeeseen nimettyjen toteutuksen osapuolten tiedontallentajilta edellytetään projektipankin teknisen käytön ja pelisääntöjen hyvää osaamista. Rakennuttajakonsultti pitää työmaakokouksien asialistalla projektipankin käyttöönottoon ja käyttöön liittyvien asioiden läpikäymisen (tietojen tallennuksen tilannekatsaus) ja pelisääntöjen toteutumisen seurannan. Havaitut puutteet kirjataan pöytäkirjaan ja sovitaan toimenpiteistä asioiden korjaamiseksi. Puutteiden korjaantuminen tarkastetaan ja todetaan seuraavassa työmaakokouksessa Turvaluokitellun aineiston käsittelystä sopiminen Yhtenä tärkeänä asiana hankkeen tiedonhallinnan pelisäännöistä sovittaessa on käsitellä, mitkä aineistot ja dokumentit ovat kyseisessä hankkeessa turvaluokiteltuja ja miten niiden suhteen toimitaan. Päätöksen turvaluokituksesta tekee Senaatti-kiinteistöjen hankevastaava, kuultuaan tilankäyttäjää. Turvaluokitellun aineiston käsittelystä hankkeessa ohjeistaa rakennuttajakonsultti. Yleisenä sääntönä on, että kulunvalvonta ja turvasuunnitelmat ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa projektipankkiin tallentaa. Lisäksi hankkeessa voi olla myös muuta turvaluokiteltua aineistoa. Turvaluokiteltuihin dokumentteihin tulee lisätä turvaluokkaleima. Leiman malli löytyy sähköisenä Senaatti-kiinteistöjen CAD-ohjeen liitteestä dwgblockina. Vain enintään turvaluokka neljän dokumentteja voidaan tallentaa projektipankkiin, edellyttäen, että hankkeessa on tällainen päätös tehty. Mikäli hankkeessa ei ole selkeästi ohjeistettu tai annettu lupaa, ei turvaluokiteltuja dokumentteja saa tallentaa projektipankkiin. Turvaluokiteltu IV MUU TURVALUOKITELTU JulkL (621/1999) 24.1 :n k 7

6 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 6 (12) 3. Toteutuksen dokumenttien (pdf) tallennus projektipankkiin Senaatti-kiinteistöt edellyttää, että kaikki toteutukseen liittyvät dokumentit tallennetaan projektipankkiin. Dokumentteja ovat eri toteutuksen aikaisten palaverien ja kokousten pöytäkirjat ja muistiot, hankkeen osapuolille julkaistavat aikataulut (pdf), yleisaikataulu ja työvaiheaikataulut, toteutuksen tarketiedot (As Built), vastaanottovaiheen ja takuuaikaiset dokumentit Työmaakokousten pöytäkirjat Rakennuttamisesta vastaava taho (rakennuttajakonsultti) laatii esityslistat sekä työmaakokousten pöytäkirjat ja tallentaa ne työmaakokouksen hakemistoon. Työmaatoteutuksesta vastaavan urakoitsijan on ilmoitettava kirjatulla liitteellä ainakin ali- ja sivu-urakoitsijat, reklamaatiot rakennuttajalle sekä mahdollisten laite- ja rakennevaihtoehtojen esittäminen. Työmaatoteutuksesta vastaava urakoitsija tallentaa liitteet itse projektipankin työmaakokouksen hakemistoon tai mikäli hankkeessa on erikseen niin sovittu, toimittaa rakennuttajakonsultille tallennettavaksi Hankkeessa julkaistavat aikataulut Työmaatoteutuksesta vastaavan urakoitsijan tulee tallentaa ja ylläpitää projektipankissa yleisesti käytettävässä tiedostomuodossa (pdf) hankkeen yleisaikataulu sekä työvaiheaikataulut. Aikataulut tallennetaan Rakentamisen aikataulut hakemistoon Muut kokous ja palaveripöytäkirjat Muita toteutuksen aikaisia palavereja ovat ainakin urakoitsijapalaverit ja käyttäjäpalaverit. Lisäksi toteutustavasta riippuen voi olla muitakin toteutuksen palavereita, joiden tiedostot tallennetaan myös projektipankkiin Miten tiedostot tallennetaan Tallennus tapahtuu siirtymällä kyseiseen kansioon ja valitsemalla Lisää uusia tiedostoja -ikoni Tiedostojen valinta tapahtuu käyttämällä Valitse tiedostoja toimintoa Valitse-painikkeella. Tiedostojen valintaikkunaan voidaan kerätä tallennettavat tiedostot oman työaseman hakemistoista tai verkkoasemilta. Kun tiedostot on valittu, tapahtuu tallennus projektipankkiin Lisää painikkeella.

7 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 7 (12) Mikäli tämä tallennuskomponentti ei ole työaseman selaimessa sallittu tai sitä ei voida asentaa, voidaan käyttää vaihtoehtoista lomaketta tiedostojen valintaan. Vaihtoehtoinen lomake-linkki löytyy sivun alalaidasta. Lomakkeella voidaan noutaa yhteensä kymmenen tiedostoa yhdellä tallennuskerralla. Jokainen tiedosto noudetaan omalle rivilleen ja valitaan lopuksi Lisää -painike 4. Projektipankin sovittaminen projektinjohto -malliin Projektinjohtomallissa tarvitaan yleensä projektipankin räätälöinti hankekohtaisesti. Periaatteessa toteutuksen osalta toimitaan samalla tavalla kuin pääurakkamallissakin, mutta mm. hankintojen osalta projektipankkia käytetään myös toteutusvaiheessa enemmän. Projektinjohtomallissa on myös erikseen rakennuttamisesta vastaava taho ja työmaan päätoteutuksesta vastaava taho. Projektipankin osalta mahdollinen rakenteen räätälöinnin suunnittelu tulee aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun urakkamuoto on selvillä. Räätälöinti mietitään tarvittaessa Buildercomin asiantuntijan ja projektinjohtourakoitsijan sekä mahdollisen erillisen rakennuttajakonsultin kesken ja muutokset viedään käyttöoikeusmatriiseihin. Työmaatoteutuksesta vastaavan tahon tulee osallistua projektipankkirakenteen räätälöinnin suunnitteluun, jotta toiminnot saadaan myös työmaatoteutuksen näkökulmasta toimiviksi. 5. Sähköisen työmaapäiväkirjan täyttö 5.1. Työmaapäiväkirjan ylläpitäminen ja dokumentointi Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeissa ylläpidetään Yleisten sopimusehtojen YSE mukaisesti työmaapäiväkirjaa. Päiväkirja tehdään projektipankin sähköiseen työmaapäiväkirjaan. Päiväkirjan ylläpitämisen vastuu on työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalla urakoitsijalla. Valokuvat ja liitedokumentit osa dokumentointia Sähköinen työmaapäiväkirja mahdollistaa digitaalisten valokuvien ja liitedokumenttien liittämisen päiväkirjan sivulle. Esim. työmaalta otetut valokuvat, jotka liittyvät päiväkirjaan kirjattuihin asioihin, tulee tallentaa kyseisen päiväkirjan sivulle, jolloin ne tallentuvat asiayhteyteen ja ovat myös myöhemmin hyödynnettävissä. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan tehtävät Päiväkirjan täyttövastuu on YSE:n mukaisesti työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalla urakoitsijalla. Sähköisessä päiväkirjassa tämä tarkoittaa vastaavan työnjohtajan roolia. Tällä roolilla avataan uusi päiväkirjan sivu ja voidaan

8 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 8 (12) täyttää päivittäin työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. Syötetyt tiedot voi tallentaa Tallenna valinnalla. Vasta kun vastaavan työnjohtajan roolilla kuitataan päiväkirjan sivun urakoitsijan osuus valmiiksi, sivu lukittuu urakoitsijan osalta ja sivun alalaitaan allekirjoituskohtaan ilmestyy kuittaushetken päivämäärä ja kuittaajan nimi. Tämän jälkeen ei urakoitsija enää voi kirjata asioita tai tehdä muutoksia kyseiselle sivulle. Valvojan tiedoksisaanti -kuittaus Työmaan valvoja voi omalla roolillaan kirjoittaa kommentteja työmaapäiväkirjan sivulle. Valvoja voi myös avata uuden päiväkirjan sivun, ellei vastaava työnjohtaja ole sitä tehnyt. Valvojan roolilla kuitataan päiväkirjaan päivittäin kirjatut asiat tiedoksi ja samalla lukitaan päiväkirjan sivu muokkauksilta. Valvojan roolissa on yleensä rakennustyön valvoja, mutta voi olla esim. talotekniikan valvojakin, silloin kun päävalvontavastuu on hänellä. Kommentointioikeus muille osapuolille Muiden osapuolten, kuten esim. tilaajan, viranomaisen ja kenen tahansa työmaan urakoitsijan, asiantuntijan tai tavarantoimittajan esittämät työmaata koskeva huomautukset voidaan suorittaa antamalla heille kommentointioikeus. Kommentointioikeudella pääsee kirjoittamaan työmaapäiväkirjan Muiden osapuolten kommentit kenttään tekstiä ja liittämään liitetiedostoja ja valokuvia. Teksti tallentuu tallentajan nimellä ja päivämäärällä varustettuna päiväkirjan sivulle, eikä sitä voi muut muokkaajat muuttaa. 6. Laadunvarmistuksen dokumentointi Laadunvarmistuksen dokumentointi jakaantuu kahteen osaan, laadunvarmistuksen dokumenttien tallennus hakemistoihin ja laadunvalvontasuunnitelman ja laadunvarmistuksen dokumentointiin tarkastusasiakirja -toimintoon. Laadunvarmistuksen dokumentit Laadunvarmistuksen dokumentit ovat erillisiä dokumentteja, joita ovat esim. valvontasuunnitelma, työmaan kosteudenhallintasuunnitelma jne. Nämä dokumentit tallennetaan dokumentinhallinnan hakemistoihin. Laadunvalvontasuunnitelma ja laadunvarmistuksen dokumentointi Laadunvalvontasuunnitelma laaditaan tarkastusasiakirjatoimintoon määrittämällä työmaan laadunvalvontatehtävät tarkastusnimikkeistönä. Jokaiselle nimikkeelle nimetään vastuuhenkilö ja osallistujat, sekä ennakoitu tarkastusajankohta.

9 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 9 (12) Laadunvarmistuksen tarkastukset dokumentoidaan ja kuitataan tarkastusasiakirjaan. Dokumentoinnissa tulee huomioida digitaalisen kuvauksen mukanaan tuoma mahdollisuus dokumentoida mm. piiloon jäävät rakenteet ennen niiden peittämistä, tarkastuksen yhteydessä. Lisäksi tarkastusnimikkeen viitetietoihin tallennetaan tarkastuspöytäkirjat, myös osatarkastuksista, erilaiset mittauspöytäkirjat. Paperimuotoiset dokumentit skannataan ja tallennetaan pdf -tiedostomuodossa. Nimikekohtaisesti määritetty vastuuhenkilö kuittaa valmiin tarkastusnimikkeen hyväksytyksi, jolloin nimike viitetietoineen lukittuu. Tarkastusasiakirjan ylläpitäminen Suomen rakentamismääräyskokoelma A1 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 2000 ohjeen mukainen tarkastusasiakirja voi olla rakennushankkeen koosta tai tyypistä riippuen joko työmaapäiväkirja tai tarkastusasiakirja toiminto. Tarkastusasiakirjassa rakennusluvan edellyttämät tarkastukset kirjataan omina tarkastusnimikkeinään ja luokitellaan viranomaistarkastuksiksi. Nämä tarkastukset dokumentoidaan ja kuitataan samoin kuin muutkin laadunvarmistuksen tarkastukset. Viranomaisen suorittamien tarkastusten tarkastusdokumentti skannataan viitetietoihin ennen nimikkeen kuittaamista. Työmaan valmistuttua suodatetaan haku-toiminnolla viranomaistarkastukset näkymään ja tulostetaan paperille sekä tulostetaan erikseen myös tallennetut viitetietojen dokumentit ja allekirjoitetaan viranomaisia varten. Silloin kun tarkastustoimenpiteet kirjataan työmaapäiväkirjaan, tulostetaan työmaapäiväkirjan sivut ja allekirjoitetaan vastaavasti. Luovutuksen yhteydessä pidetään rakennuttajakonsultin kanssa yhteinen palaveri jossa todetaan suoritettujen laadunvalvontatehtävien dokumentoinnin ja kuittausten suorittaminen suunnitellusti. Rakennuslupaan liittyvät Viranomaistarkastus tyypin tarkastustehtävät tulostetaan paperille ja päivätään ja allekirjoitetaan vastuuhenkilöiden toimesta.

10 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 10 (12) 7. Työturvallisuusosion täyttö Uuden valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta, mukaisesti rakennuttajan on nimettävä rakennushankkeeseen turvallisuuskoordinaattori, joka yhteistyössä päätoteuttajan kanssa huolehtii rakentamisen turvallisuutta koskevasta suunnittelusta ja rakennustyön toteutuksesta. Lisäksi rakennuttajan on huolehdittava, että 7 ja 8 :ssä tarkoitettujen kirjallisten asiakirjojen tiedot (työturvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet) ja niiden muutokset välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle sekä että tiedot, suunnitelmat ja niistä johtuvat turvallisuustoimenpiteet käsitellään yhteistyössä näiden kanssa ennen rakennustyön alkua ja tarvittaessa rakennustyön aikana (9 ). Tästä syystä turvallisuussuunnittelu ja sen dokumentointi sekä toteutuksen aikainen seuranta ja tarkastukset dokumentoidaan projektipankin työturvallisuusosioon. Päätoteuttajan tallennusvastuulla olevat tehtävät: Ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle Rakennustöiden turvallisuutta koskevat suunnitelmat Päätoteuttajan muutokset turvallisuusasiakirjaan Rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma Työmaan turvallisuussuunnitelmat, esim. elementtien asennussuunnitelma, muottityösuunnitelma jne. Työmaan turvallisuustarkastusten pöytäkirjat Viikottaisten työturvallisuustarkastusten dokumentointi Viikoittaisen työturvallisuustarkastuksen suorittaminen sähköisesti Työmaan viikoittaisia työturvallisuustarkastuksia varten on projektipankissa TR -mittaustoiminto, johon mittaukset dokumentoidaan. Työmaakierrokset voidaan suorittaa ja dokumentoida myös suoraan kierrokselta gprs - puhelimella ja tiedot tallentuvat projektipankin TR mittausosioon. Tarkastuskierroksilla todetut puutteet ja viat kirjautuvat TR mittauksen raporttiin, josta viat on erikseen vastuuhenkilön toimesta kuitattava korjatuiksi. Toiminto laskee ja piirtää työmaan turvallisuustason kuvaajan mittausten perusteella automaattisesti. TR-mittaustoiminnon käyttöönoton toimenpiteet ja koulutus tilataan Buildercomilta rakennuttajakonsultin toimesta, joten työmaan työturvallisuudesta vastaavan tulee sopia asiasta rakennuttajakonsultin kanssa.

11 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 11 (12) 8. Toteutuksen tarketietojen (AsBuilt) tallennus (pdf) Työmaan päätoteutuksesta vastaava urakoitsija vastaa toteutuksen tarketietojen tallentamisesta sähköisessä muodossa projektipankkiin. Tarketietojen tallennuksesta on tehtävä rakennuttajakonsultin kanssa yhdessä aikataulu, joka mahdollistaa suunnittelijoiden loppudokumenttien laatimisen kokonaisaikataulun mukaisesti. Mikäli tarketietojen piirtoon tarvitaan muokattavia suunnittelutiedostoja, esim. AutoCad:in dwg tiedostoja, tulee kyseisen suunnittelualan suunnittelijaa pyytää tallentamaan kyseiset tiedostot oman suunnittelualansa 60 Urakoitsijan tarkepiirustukset hakemistoon. Tarkepiirustusten tallennus Jos tarkemerkinnät tehdään paperikuviin punakynällä, tulee piirustukset skannata ja tallentaa pdf tiedostomuodossa suunnittelualakohtaiseen 60 Urakoitsijan tarkepiirustukset hakemistoon. Hakemisto löytyy jokaisen suunnittelualakohtaisen pääkansion alta. Tarkepiirustukset voidaan tehdä suoraan myös dwg tiedostoihin, jolloin nämä tiedostot tallennetaan urakoitsijan toimesta 60 Urakoitsijan tarkepiirustukset hakemistoon. Urakoitsija voi myös teettää tarkepiirustukset suunnittelijalla ja ne tallennetaan myös tällöin 60 Urakoitsijan tarkepiirustukset hakemistoon suunnittelualakohtaisesti. Suunnittelijat keräävät tarkepiirustukset näistä kansioista omien loppudokumenttiensa laatimisen lähtötiedoiksi. 9. Osallistuminen huoltokirjatietojen päivitykseen Rakennushankkeet vaikuttavat yleensä aina myös huoltokirjan tietoihin ja niitä pitää päivittää hankeen osalta ajan tasalle tai uudiskohteen ollessa kysymyksessä, koko huoltokirja laatia hankkeen aikana. Huoltokirjatietoja tallennetaan suunnittelijoiden toimesta hankkeissa tällä hetkellä erillisen huoltokirjakoordinaattorin ohjeistusten ja toimintamallien mukaisesti. Senaatti-kiinteistöjen yleisen huoltokirjaohjeistuksen mukaisesti urakoitsija vastaa huoltokirjatietojen oikeellisuudesta. Riippuen huoltokirjakoordinaattorin työmaakohtaisesta ohjeistuksesta, työmaatoteutuksesta vastaava urakoitsija päivittää huoltokirjatiedot itse tai tarvittaessa käyttää omalla kustannuksellaan muiden tahojen, kuten huoltokir-

12 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 12 (12) jakoordinaattorin tai suunnittelijoiden apua. Urakoitsijalla on velvollisuus tarkastaa suunnittelijoiden tallentamat huoltokirjatiedot ja päivittää ne hankintojaan vastaaviksi. Huoltokirjan laadinnan ohjeistuksia Projektipankin Ohje-valikon kohdasta 02. PROJEKTIPANKKIOHJEET löytyy linkki FI -huoltokirjaohje laadintaa varten. Linkki avaa Senaatti-kiinteistöjen kotisivuilta, Kumppaneille kohdasta Huoltokirjaohjeistuksia koskevan sivun. Sivulta löytyy ohjeistuksia huoltokirjan laadintaan. Lisäksi Huoltokirjakoordinaattori tallentaa mahdollisia ohjeistuksia projektipankin otsikon 1. Rakennuttamisen yhteiset tiedot alta löytyvään linkkiin hankekohtaiset ohjeistukset ja sopii itse ja tiedottaa mahdollisista asiaan liittyvistä koulutuksista. 10. Takuuajan dokumenttien tallennus Rakennushankkeen päätoteutuksesta vastaava urakoitsija tallentaa projektipankkiin luovutukseen liittyvät, urakkasopimuksessa sovitut luovutusasiakirjat ja dokumentit. Takuuajan osalta tallennetaan 1. ja 2. takuuvuoden takuutarkastusten pöytäkirjat sekä takuuaikana tehtävien talotekniikan tarkastusmittausten pöytäkirjat.

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (11) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0 1. Omien yhteystietojen päivitys ja ylläpito 2. Pelisääntöpalaveriin

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 1 (13) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito ProjekTilaan 2. Toimeksiannot,

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3

PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3 Timo Mälkönen Projektipankkiohje 1 (13) Osmo Knaappila Buildercom Oy suunnittelijalle v 1.3 26.10.2011 PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n projektipankkien käyttöön

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (9) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito 2. Koulutus- ja konsultointipalvelut

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (20) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.0 1. Projektipankin tilaus 2. Hankkeen käyttöoikeuksien hallinnointi

Lisätiedot

Suomen johtava projektipankki. Mobiili-TR ja MVR

Suomen johtava projektipankki. Mobiili-TR ja MVR Suomen johtava projektipankki Mobiili-TR ja MVR Sisällysluettelo SokoPro MVR-Mittari...4 Mobiili-MVR...7 Mobiili-MVR Valitse projektipankki...8 Mobiili-MVR Valitse mobiili-mvr...9 Mobiili-MVR Uusi mittari...11

Lisätiedot

1 (29) Projektipankkiohje Osmo Knaappila, Buildercom Oy rakennuttajakonsultille v 1.0 6.6.2013. BEM-Palvelu

1 (29) Projektipankkiohje Osmo Knaappila, Buildercom Oy rakennuttajakonsultille v 1.0 6.6.2013. BEM-Palvelu 1 (29) PROJEKTIPANKKIOHJE RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.0 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n projektipankkien käyttöön liittyvät ohjeet on tallennettu projektipankin vasemman sivuvalikon valikkoon

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjektiTila-tehtäväluettelo 1 (12) alueen Projektila-vastaavalle 11.3.2011 PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0 1. Omien yhteystietojen

Lisätiedot

Työmaapäiväkirjan käyttöohje

Työmaapäiväkirjan käyttöohje Työmaapäiväkirjan käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO HANKEVASTAAVALLE Versio 1.0

PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO HANKEVASTAAVALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (14) PROJEKTIPANKKI -TEHTÄVÄLUETTELO HANKEVASTAAVALLE Versio 1.0 1. Päätös projektipankin käyttöönotosta 2. Projektipankin perustamisen

Lisätiedot

1 (22) Projektipankkiohje Osmo Knaappila, Buildercom Oy suunnittelijalle v 1.0 6.6.2013. BEM-Palvelu. PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.

1 (22) Projektipankkiohje Osmo Knaappila, Buildercom Oy suunnittelijalle v 1.0 6.6.2013. BEM-Palvelu. PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1. BEM-Palvelu 1 (22) Projektipankkiohje Osmo Knaappila, Buildercom Oy v 1.0 6.6.2013 BEM-Palvelu PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.0 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n projektipankkien käyttöön

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

Haahtela PRIS projektipankki

Haahtela PRIS projektipankki Haahtela PRIS projektipankki 1.11.2013 Katri Korpela, kehityspäällikkö Oulun Tilakeskus 1 Haahtela PRIS (Project Information System) www-pohjainen dokumenttien hallintajärjestelmä rakennushankkeen sähköisille

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Yleistä... 2 Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Kohteen käyttöliittymän osat ja näkymien päivittymisjärjestys... 4 Kohteen näkymät (Valintapainikkeet)... 5 1. Hankkeet

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SISÄLTÖ Johdanto... 3 Hakemistorakenteen luonti... 4 Tarjouskyselyn vastaanottajien lisääminen... 5 Tiedostojen kerääminen... 6 Sähköisen tarjouskyselyn luonti...

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU SAMK SoleOps uusintatenttijärjestelmä 1(8) Opettajan rooli Tässä ohjeessa on selostettu SoleOPSin uusintatenttijärjestelmässä opettajan tehtäviin kuuluvat toiminnot. Näitä ovat: 1. uusintatenttipäivämäärien

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

1(7) Ville Reinikainen Ins.tsto Olof Granlund Oy 19.10.2010 TIETOMANAGEROINTIPALVELUN KUVAUS SISÄLLYSLUETTELO

1(7) Ville Reinikainen Ins.tsto Olof Granlund Oy 19.10.2010 TIETOMANAGEROINTIPALVELUN KUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1(7) Ville Reinikainen Ins.tsto Olof Granlund Oy 19.10.2010 TIETOMANAGEROINTIPALVELUN KUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietomanageroinnin organisaatio... 2 2 Tietomanageroinnin tehtävät... 2 2.1 Yleistä... 2

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan työmaan valvojana toimiminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan työmaan valvojana toimiminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Työmaan valvonnan suunnitteleminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA hankkii valvonnan kannalta tarpeelliset

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

Lujabetonin projektipankkiohje

Lujabetonin projektipankkiohje Projektipankki-ohje 1/7 Lujabetonin projektipankkiohje Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin Projektipankki-ohje 2/7 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Kuinka menen projektipankkiin...

Lisätiedot

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen 1.7.2014

Lisätiedot

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Mallipohjaista projektinhallintaa Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Web-pohjainen projektiportaali, mikä tarjoaa tehokkaat työvälineet hankkeen tietojen hallintaan, aineiston

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Kotopro käyttäjän ohje

Kotopro käyttäjän ohje KOTOPRO KÄYTTÖOHJE Kotopro käyttäjän ohje SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Ensimmäinen kirjautuminen voidaan toteuttaa osoitteesta www.kotopro.fi. Sivun ylävalikossa on valinta Kirjaudu sisään, josta aukeaa kirjautumissivu.

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti. Hakijan lisäksi hankkeita voi tarkastella

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Asiakirjojen luovutusohje

Asiakirjojen luovutusohje Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 2 Manuaalinen aineisto Asiakirjojen luovutusohje Versio 2.0 Asiakirjojen luovutusohje, versio 2.0 Sivu 2 (15) Asiakirjojen luovutusohje Versiohistoria Versio 1 Versio

Lisätiedot

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus 1 Hankeselvitysvaiheessa rakentamisen prosessissa Lähtötietojen varmistaminen Varmistetaan että kaikki mahdollinen projektin onnistumiseen välttämättömät tiedot

Lisätiedot

Ohjeet ALS Online-palvelun käyttöön PÄIVITETTY

Ohjeet ALS Online-palvelun käyttöön PÄIVITETTY Ohjeet ALS Online-palvelun käyttöön PÄIVITETTY 15.11.2017 ALS Online-palveluun kirjautuminen Henkilökohtaiset ALS Online-tunnukset saat käyttöösi täyttämällä kotisivuiltamme löytyvän lomakkeen tai ottamalla

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ

LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ LB-Sokopro projektipankki, Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ Suunnitelman perustietojen syöttö Sokoprohon JB-02_2_1.pdf Elementti tunnus

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy SOPPARI Sopimustoimittajan käyttöohje versio 13.10.2016 IS-Hankinta Oy Sisällysluettelo YLEINEN OSIO s.3 Rekisteröityminen ja palvelun käytön aloittaminen s.5 Käyttäjähallinta s.6 Käyttäjäprofiili s.7

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli

Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli (Ohjelmassa: Energiatodistusten tietojärjestelmän esittely ja käyttö) 12.10.2007 Tekijän nimi 10.3.2015 Energiatodistusten laatijoiden verkottumistilaisuus Harri

Lisätiedot

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012 Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa

Lisätiedot

Asiakirjojen luovutusohje

Asiakirjojen luovutusohje Asiakirjan tyyppi SEN/3379/2015 /328292 Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 2: Manuaalinen aineisto, Asiakirjojen luovutusohje Versio 3.0 2.11.2015 Ohje 328292 2/15 Asiakirjojen luovutusohje 3.0 Versiohistoria

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012

ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012 ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012 SISÄLLYS Johdanto... 1 Uuden ARVI -tunnuksen luominen... 2 Varmista, onko käyttäjä entuudestaan Opalusermanagerissa...

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Buildercom Oy Ohje: Käyttäjätunnus ja salasana Sivu 1/5 BEM. Ohje Käyttäjätunnus ja salasana

Buildercom Oy Ohje: Käyttäjätunnus ja salasana Sivu 1/5 BEM. Ohje Käyttäjätunnus ja salasana Sivu 1/5 BEM Ohje Käyttäjätunnus ja salasana 1. Ohjeen sisällys 2. Ensimmäinen sisäänkirjautuminen... 2 3. Salasanan uusiminen... 4 4. Käyttäjätunnuksen palautus... 5 5. Muut ongelmatilanteet... 5 Sivu

Lisätiedot

CV-kannan käyttöohje 2017

CV-kannan käyttöohje 2017 Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 2 a) Sinulle lähetetään käyttäjätunnus ja salasana Monsterilta... 2 b) Sinulla ei ole vielä tunnuksia Monsterin työnantajat sivulle... 3 Turvakysymykset... 3

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus

Lisätiedot

RES - REAL ESTATE SYSTEM

RES - REAL ESTATE SYSTEM HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 1/13 HELPPO KIINTEISTÖNHOITAJILLE RES - REAL ESTATE SYSTEM OUKA/ RES HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 2/13 Ohjelmaan kirjaudutaan osoitteesta https://www.haahtela.fi Vinkki: luo pikakuvake

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi!

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi Päätehtävämme on tuottaa urheilijoita sekä aktivoida liikkumaan. Miten tätä päätehtävää voidaan tukea? Sama tuska

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot

SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus... 4 Asetukset... 4 Unifaun API...5 Päivittäminen versiosta 1.X.X versioon 2.X.X... 6 Toimitustavat... 7

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi Tarkista onko asennettu Korkeakoulu voi itse päättää, asennetaanko heidän EXAM-järjestelmään kypsyysnäyte vai ei. Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityminen Pivon kautta

RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityminen Pivon kautta RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityminen Pivon kautta OP:n kortin liittäminen RAY Etuasiakkuuteen Pivo-mobiilisovelluksessa RAY Etuasiakkaaksi rekisteröityminen Pivon kautta Avaa Pivo-sovellus puhelimesta

Lisätiedot