TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE"

Transkriptio

1 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Parikkalan kunta Asiakasyritys ja osoite Parikkalan kunta Yhteyshenkilö ja puhelinnumero henkilöstösihteeri Anne Jänönen Yrityksen johto kunnanjohtaja Vesa Huuskonen hallintojohtaja Eija Hämäläinen Toimiala 84110, Julkinen hallinto Y-tunnus Tilikausi Tapaturmavakuutus If-vakuutus Eläkevakuutus Keva TYÖTERVEYSHUOLLON YHTEYSTIEDOT Nimi Etelä-Karjalan Työkunto Oy Toimipisteen osoite Lehmuskuja 3, Parikkala Puhelin (keskitetty ajanvaraus) Potilasasiamies Tuomas Kumpula Puhelin Vastuu työterveyshoitaja Pirjo Lähteenmäki Vastuu työterveyslääkäri Pirjo Valkeapää Vastuu työfysioterapeutti Aija Rotinen Tietosuojavastaava Tuija Lautala puhelin TYÖTERVEYSHUOLLON SISÄLTÖ Lakisääteinen, ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta (Kelan korvausluokka I) Työterveysyhteistyö Työkyvyn tuki Työpaikkaselvitykset Terveystarkastukset, työkyvyn seuranta Tietojen antaminen ja ohjaus yksilöllisesti ja ryhmässä

2 2 Asiantuntijapalvelut Ensiapuvalmius Sairaanhoito (Kelan korvausluokka II) Sairaanhoitopalveluiden piiriin kuuluvat 6 kk:n yhtäjaksoisessa palvelusuhteessa olevat, palvelusuhteen aikana. Sairaus- ja vuosilomalla tai työkykytilanteesta johtuvalla palkattomalla sairauslomalla tai kuntoutustuella olevat voivat käyttää työterveyshuoltopalveluja. Työterveyshuollon piiriin eivät kuulu muulla palkattomalla yli 1 kk:n virkavapaalla tai työlomalla olevat henkilöt (esimerkiksi vuorottelu-, opintoja hoitovapaa) eikä äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla olevat henkilöt. Sairaanhoito on henkilöstölle maksutonta ja sisällön laajuus on kaikille sama. Yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoito työterveyshuollon ammattihenkilöiden eli työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan toteuttamana resurssien puitteissa tavoitteena työkyvyn tukeminen. Työterveyspainotteisessa sairaanhoidossa huomioidaan sairauden vaikutus työhön ja työkykyyn sekä työn ja työolosuhteiden vaikutus sairauteen. Työterveyshuollon asiantuntijoiden (työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit) palvelut enintään 3 kertaa/ asia/vuosi/ asiantuntija. Yleislääkäritasoiset laboratoriotutkimukset Kuvantamistutkimukset: röntgentutkimukset (mm. luukuvat, keuhkokuva, poskiontelokuva) ultraäänitutkimukset (+ siihen mahdollisesti liittyvä biopsia kokonaisuudessaan) ASIAKASYRITYKSEN KUVAUS Henkilöstö Julkishallinto. Parikkalan kunta hoitaa kunnille laissa säädetyt ja itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät sekä niiden edellyttämät päätöksentekoon ja hallintoon liittyvät tehtävät asukkailleen (n. 5200). Kunta tuottaa itse sivistystoimen palveluja, teknisen toimen palveluja, maatalouslomituspalveluja ja hallintopalveluja. Sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastuspalvelut ja ympäristötoimi järjestetään yhteistyössä muiden Etelä-Karjalan kuntien kanssa. Henkilöstötilanne kevät/ , joista 202 vakituista ja 55 määräaikaista työntekijää, keski-ikä 49.8 v. Ammattinimikkeet Työperäiset kuormitustekijät AMMATTINIMIKKEET JA NIIHIN LIITTYVÄT ALTISTEET: - teknisen puolen työntekijät, teknisen työn opettajat (rakennus- ja puupölyt, melu, fyysiset kuormitustekijät, tapaturmavaarat)

3 3 Tapaturmavaara - työnjohdollisissa tehtävissä ja esimiehinä toimivat (tietokonetyö, psyykkinen kuormittuminen, stressi) - maatalouslomittajat (pölyt, melu, kemiallinen altistuminen, fyysinen ja psyykkinen kuormittuminen, tapaturmavaarat) - keittiötyöntekijät (fyysinen kuormittuminen, tapaturmavaarat) - siivoojat (fyysinen kuormittuminen, pöly, kemiallinen altistuminen) - toimisto- ja päätetyötä tekevät (tietokonetyö) - opettajat, päivähoidon henkilöstö, koulunkäynninohjaajat (psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen) YRITYKSEN TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET TOIMINTASUUNNITELMAKAUDELLE 1. Sairauspoissaolojen väheneminen 2. Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin vaikuttaminen, esim. riskiryhmiin vaikuttamalla 3. Työhyvinvointikyselyn (2017), tulosten analysointi ja toimenpiteet tth:n kanssa TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ Kunnassa työsuojelutoimikunnan tehtäviä hoitaa yhteistyötoimikunta. Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa yhteistyötoimikunnan kokouksiin ja työsuojelutarkastuksiin työpaikalla. Yhteistyön tavoitteena on vähentää työn aiheuttamia terveysriskejä ja tapaturmia. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma annetaan tiedoksi yhteistyötoimikunnassa. Työsuojelupäällikkönä toimii Seppo Vento, työsuojeluvaltuutettuna Kaija Naukkarinen, varavaltuutettuna Timo Karhu, toinen varavaltuutettu Päivi Wilska-Lantta. KELAN I KORVAUSLUOKKAAN KUULUVA TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveysyhteistyö Työpaikan hyvinvointia, työterveyttä ja työturvallisuutta edistetään työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyönä. Työterveysyhteistyön tavoitteena on, että kaikki osapuolet tietävät oman vastuunsa. Toimintamallit, tavoitteet ja seurantamittarit luodaan yhdessä, tarkoituksena on hallita riskejä ja puuttua ongelmiin riittävän ajoissa. Työnantajan vastuulla on, että toimintasuunnitelma tulee päivitettyä vuosittain. Työterveysyhteistyössä toteutetaan yrityksen (varhaisen tuen mallin mukaisesti) sairauspoissaolojen seurantaa, kuntoutustarpeen arviointia, osatyökykyisen seurantaa ja työhön paluun tukea. Edellytyksenä

4 4 työterveysyhteistyölle on säännölliset tapaamiset 1-2 kertaa/vuosi. Työkyvyn tuki Työkyvyn seuranta on jatkuvaa toimintaa terveystarkastusten ja työpaikkakäyntien yhteydessä. Työnantaja seuraa työntekijän työssä jaksamista ja ottaa tarvittaessa yhteyden työterveyshuoltoon tilanteen arvioimiseksi. Terveyden ja työkyvyn ollessa uhattuna, ryhdytään tukeviin ja edistäviin toimenpiteisiin. Työhön paluun tukitoimia ovat mm. sairauksien hyvän hoidon ja kuntoutuksen lisäksi työterveysneuvottelu, osasairauspäiväraha ja työkokeilu. Pitkien tai toistuvien sairauslomien aikana sekä esimies että työterveyshuolto pitää yhteyttä työntekijään. Kunnalla on oma tykyohjelma (sisältää varhaisen puuttumisen mallin, menettelytapaohjeet työkyvyn alentuessa), päihdeohjelma ja työsuojelun toimintaohjelma. Erikoislääkärikonsultaatiot työkykyyn vaikuttavissa sairauksissa enintään 2 kertaa/vuosi/erikoislääkäri hoitovastuun säilyessä työterveyslääkärillä. Tarvittavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. MRI- ja ENMG-tutkimukset erikoislääkärin tarkkaan harkitsemina silloin, kun tutkimuksen suorittamisella tavoitellaan nopeampaa työhön paluuta tai ehkäistään työkyvyttömyyttä. Yksittäisissä tapauksissa toimenpiteistä voidaan neuvotella työnantajan kanssa. Työterveyshuollon asiantuntijoiden (työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit) palvelut enintään 3 kertaa/ asia/vuosi/ asiantuntija. Sairauspoissaolojen seuranta Yrityksen poissaolokäytännöt Työnantaja /esimies seuraa työntekijöidensä sairauspoissaoloja ja ilmoittaa työterveyshuoltoon jos sairauslomaa on kertynyt yli 30 pv. Poissaolotodistukset: Toimitaan kunnan omien erillisten ohjeiden mukaan. Työntekijä voi olla poissa esimiehen luvalla enintään 3 pv. Työnantaja maksaa työkykyyn ja kuntoutukseen liittyvät B-lausunnot. Peruuttamattomasta työterveyshuollon vastaanottoajasta peritään hinnaston mukainen maksu asiakkaalta. Työpaikkaselvitykset Työterveyshuollon toimenpiteet perustuvat työpaikkaselvityksen mukaisiin tietoihin työstä, työolosuhteista ja työn kuormittavista tekijöistä sekä tulkintaan niiden merkityksestä työntekijän terveydelle. Ennen työpaikkaselvitystä kootaan työpaikan tekemän riskiarvioinnin tulokset. Työpaikkaselvityksistä työterveyshuolto laatii raportin

5 5 toimenpide-ehdotuksineen. Tarvittaessa tehdään suunnattuja työpaikkaselvityksiä. Työpaikkakäynnit suunnitellaan yhdessä työsuojelun kanssa. Työpaikkakäyntipaikat tarkentuvat vuosittaisen tapaamisen yhteydessä. TERVEYSTARKASTUKSE T Työhönsijoitustarkastus Vakituiseen työsuhteeseen tuleva työntekijä toimittaa ennen työsuhteen alkua lääkärintodistuksen työkelpoisuudestaan. Esimiesten tehtävä on ohjata uudet työntekijät työhönsijoitustarkastukseen. Työhönsijoitustarkastus tehdään vakituiseen ja määräaikaiseen palvelussuhteeseen tuleville työntekijöille työsuhteen kestäessä yli 6 kuukautta. Lisäksi työntekijän työtehtävien olennaisesti muuttuessa, työkykyyn olennaisesti vaikuttavien sairausvaiheiden jälkeen ja sijoitettaessa vajaakuntoista työntekijää uuteen työhön. Alkutarkastus Sisältö Alkutarkastus tehdään erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Terveydenhoitajan haastattelu, joka sisältää fyysisen, psyykkisen terveydentilan arvioinnin ja terveyssuunnitelman Tietojen anto ja ohjaus Verenpaineen ja painon mittaus BMI, vyötärönympärys Rokotussuojan tarkistus Näkö ja kuulo Päihteiden käytön selvittely (audit) Tarvittaessa: Laboratoriokokeet: PVK+T, kolesterolit, verensokeri, maksakokeet, työn altisteisiin liittyvät tutkimukset EKG, keuhkojen toimintakoe (spirometria) ja tarvittavat jatkotutkimukset, työfysioterapeutin terveystarkastus ja henkilökohtainen ohjaus, työterveyspsykologin terveystarkastus, työterveyslääkärin tarkastus Päivähoidossa työskenteleviltä fertiili-ikäisiltä naisilta otetaan työhöntulotarkastuksen yhteydessä parvorokkovasta-aineverikokeet. Tartuntatautilain mukaiset tutkimukset otetaan terveyskeskuksessa. Terveydenseuranta-/m ääräaikaistarkastukset Tehdään tarvittaessa 1-3 vuoden välein riippuen altistuksesta. Fysikaaliset tekijät Melu Kuulon tutkimus aluksi vuoden välein 4 vuoden ajan, mikäli työntekijä on ensimmäistä kertaa melutyössä jatkoseuranta 3 vuoden välein. Mikäli kuulossa

6 6 todetaan alenemaa ohjataan työntekijä jatkotutkimuksiin. Työnantaja korvaa työntekijöille esim. korviin valettuja kuulosuojaimia työterveyshuollon suosituksen perusteella. Tärinä Terveystarkastustarve riippuu tärinän voimakkuudesta ja laadusta. Tarkastukset tehdään oireettomille 3 vuoden välein. Poikkeavat lämpöolot Kylmä- ja kuumatyö. Oirekysely/tarkastus 3-5 vuoden välein. Kemialliset tekijät Yötyö Pölyt Työterveyshoitajan tarkastukset 3 vuoden välein, harkinnan mukaan puhalluskokeet ja lääkärin tarkastus. Asbesti Mikäli aikaisempi asbestialtistus, tehdään oirehaastattelu ja keuhkoröntgenkuvaus, mikäli edellisestä kuvauksesta kolme vuotta. Jatkossa keuhkoröntgenkuvaukset kolmen vuoden välein (10 v ensimmäisestä altistavasta työstä alkaen). Työ määritetään yötyöksi, jos yövuoroa on vähintään 3 tuntia kello välisenä aikana (työaikalaki). Toteutetaan niiden työntekijöiden kohdalla, joiden työhön kuuluu vähintään 20 yövuoroa vuodessa. Ennen vuorotyön aloittamista tehdään vuorotyöhön soveltuvuuden arviointi. Ensimmäinen määräaikaistarkastus tehdään vuoden kuluttua yötyön aloittamisesta. Määräaikaistarkastuksen yhteydessä käytetään unirytmin seurantaan vuorotyökyselyä. Biologiset tekijät Väkivallanuhka Näyttöpäätetyö Myöhemmät tarkastukset toteutetaan siten, että alle 25- ja vuotiaat tarkastetaan 2 vuoden välein, vuotiaat 5 vuoden välein ja yli 60-vuotiaat vuosittain. Työntekijät jotka altistuvat mm. bakteereille, viruksille, sienille, homeitiöille. Tarkastukset 1-3 vuoden välein. Työväkivallaksi määritellään sellaiset tilanteet, joissa työntekijää uhataan sanallisesti tai fyysisesti työssä siten, että hänen turvallisuutensa, hyvinvointinsa tai terveytensä vaarantuu. Tarkastukset tehdään 3 vuoden välein. Näyttöpäätetyö ja siinä tarvittavat silmälasit määritellään EU:n direktiivissä 90/270/ETY ja siihen pohjaavassa Valtioneuvoston päätöksessä VNp 1405/93. Työntekijä ottaa tarvittaessa yhteyttä työterveyshoitajaan joka käynnistää

7 7 Työsuojalasit työfysioterapeutin ergonomiakartoituksen ja tarvittaessa työntekijä ohjataan työnäköoptikolle. Työfysioterapeutin toimesta työpaikkakäynti/asiakkaan työpisteen mittaus. Mikäli ongelmat jatkuvat, työntekijä pääsee lähetteellä työnäköoptikolle jatkotutkimuksiin. Optikon lausunnon perusteella työterveyslääkäri hyväksyy/ei hyväksy näyttöpäätelasit. Työnantaja korvaa linssit ja työnäköoptikon käynnin. Lasien kehyksien korvaus työnantajan harkinnan mukaan (100 e, 3 vuoden välein). Työnantaja korvaa työntekijöille harkinnan mukaan vahvuuksilla olevat suojalasit. TERVEYDENSEURANTATARKASTUSTEN YLEINEN SUUNNITELMA: Ammattinimike Altiste Seuranta Teknisen työn opettajat, erityisluokkien henkilökunta, talonmiehet, maalarit, rakennusmiehet rakennus- ja puupölyt, melu, tapaturma vaara, kemiallinen altistuminen fyysiset ja henkiset kuormitustekijät 3 vuoden välein Työjohdollisissa tehtävissä ja esimiehenä toimivat Toimisto- ja päätetyötä tekevät tietokonetyö, henkinen kuor mittuminen, stressi tietokonetyö 3-5 vuoden välein 3-5 vuoden välein Maatalouslomittajat fyysinen ja psyykkinen k u o r m i t t u m i n e n, maatalouden pölyt, melu, tapaturmavaarat, kemiallinen altistuminen 3 vuoden välein Ravitsemustyöntekijät f y y s i n e n k u o r m i t t u m i n e n, tapaturmavaarat, melu 3-5 vuoden välein

8 8 Siivoojat Muut seurantatarkastukset opettajat, koulunkäynninohjaajat, lastentarhaopettajat, lastenhoitajat, perhepäivähoitajat, ryhmäavustajat, henkilökohtaiset avustajat f y y s i n e n kuormittuminen, pölyt, kemiallinen altistuminen psyykkinen ja fyysinen k u o r m i t t u m i n e n, terveydenseuranta 3-5 vuoden välein 5 vuoden vä lein Muu terveyden seuranta Terveydentilan seurantatarkastuksia tehdään silloin, kun on perusteltua aihetta epäillä työstä aiheutuvia terveysvaaroja. Työkyvyn seuraamista varten tehdään terveystarkastukset 5 vuoden välein ellei työntekijälle tehdä lakisääteistä tarkastusta. Esim. opettajat, päivähoitohenkilöstö, kouluavustajat. Seurantatarkastuksista sovitaan erikseen työnantajan kanssa. Sisältö on sama kuin työhönsijoitustarkastuksessa. Tulevaisuudessa terv.tarkastuksissa hyödynnetään sähköisiä terv.kyselyjä ja pyydetään sen perusteella tarvittaessa seurantaterveystarkastukseen ja jatkotutkimuksiin. Tämä koskee työntekijöitä, jotka eivät ole erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä, vajaakuntoisia, tai ei ole muuta lakisääteistä perustetta kutsua seurantaterveystarkastukseen. Kuntotestit toteutetaan työsuhteen alkaessa fyysisesti kuormittavien alojen, kuten siivous- ravitsemus- ja kunnossapitoalan henkilöstölle ja tarvittaessa muulloinkin esim. tuki- ja liikuntaelinsairauksien tai oireiden ilmenemisen yhteydessä. Terveystarkastus tulee olla suoritettuna ennen kuntotestausta. Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus (TANO) Työyhteisön Työterveyshuollon ammattihenkilöt (työterveyshoitaja ja lääkäri) ja asiantuntijat (työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit) antavat tietoa yksilöllisesti tai ryhmätasolla henkilökunnalle, johdolle, esimiehille ja yhteistyötoimikunnassa työhön, työympäristöön ja elintapoihin liittyvistä terveyttä uhkaavista ja edistävistä tekijöistä. Yksilöön kohdistuvat asiantuntijapalvelut rajataan enintään 3 kertaa/asia/vuosi/asiantuntija tai resurssien puitteissa. Ryhmätoimintaa toteutetaan työterveyshuollon ammattihenkilöiden suosituksesta, sen tarpeiden ja tavoitteiden arviointi sekä toiminnan toteuttaminen on osa työterveysyhteistyötä. Ryhmätoiminnan sisältö perustuu terveystarkastuksissa, työpaikkaselvityksissä ja muussa työterveystoiminnassa esiin tulleisiin työkyvyn haasteisiin. Työterveyshuolto osallistuu työyhteisön ongelmien selvittelyyn ja ratkaisujen

9 9 toimivuuden edistäminen Sisäilmatyöryhmä etsimiseen työnantajan pyynnöstä, tarve voi nousta myös terveystarkastusten tai työpaikkaselvityksen perusteella. Työyhteisön ristiriitojen käsittelyä toteutetaan työterveyshoitajan, työterveyspsykologin ja työterveyslääkärin ohjaamana ryhmätoimintana. Työterveyshuolto on tarvittaessa apuna työyhteisökriisin käsittelyssä. Työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja osallistuvat kunnan sisäilmatyöryhmään. Sisäilmatyöryhmän kokouksista ilmoitetaan osallistujille erikseen. Ensiapuvalmius Ensiapuvalmiuden järjestäminen kuuluu työnantajan velvollisuuksiin. Työterveyshenkilöstö antaa pyydettäessä asiantuntija-apua ensiapuvalmiuden järjestämisessä. Ensiapuvalmius arvioidaan työpaikkaselvitysten yhteydessä huomioiden työpaikan vaara- ja haittatekijät sekä työpaikan erityisvaatimukset. Työterveyshuolto varautuu organisoimaan työpaikan onnettomuustilanteiden jälkihoidossa tarvittavan kriisitilanteiden henkisen jälkihoidon ja kriisituen. Päihdetyö Yrityksellä on oma hoitoonohjausmalli. Työterveyshuolto osallistuu ennaltaehkäisyyn ja hoitoonohjaukseen hoitoonohjausmallin mukaisesti. Työterveyshuollossa puututaan päihdeongelmiin ja työnantajaa pyydetään ottamaan ajoissa yhteyttä päihdeongelmien ilmaantuessa. Tarvittaessa järjestetään yhdessä asianomaisen ja esimiehen kanssa hoitoonohjausneuvottelu. Työterveyshoitaja osallistuu päihdeongelmien ehkäisyyn ja hoitoonohjaukseen hyväksytyn hoitoonohjausmallin mukaan yhdessä esimiehen kanssa. Rokotustoiminta Yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet: Tetanus-d, Polio ja MPR. Työnantaja kustantaa rokotteet työn riskien/työnkuvan perusteella: Influenssa, Hepatiitti A+B, puutiaisaivotulehdus. Vapaa-ajan rokotukset työntekijä hoitaa terv.keskuksen puolella. Työterveyshuollon toiminnan, laadun ja vaikuttavuuden arviointi Työterveyshuollon toimintaa, vaikuttavuutta ja laatua seurataan mittareilla, joissa on huomioitu asiakasnäkökulma. Työterveyshuolto seuraa eri toimintaprosessien määriä (työterveysneuvottelut, kuntoutukset, osasairauslomien hyödyntäminen). Vakioraporteilla seurataan palveluiden käyttöä ja niistä aiheutuneita kustannuksia. Työterveyshuollon toimintaa arvioidaan ja kehitetään itse/vertaisarvioinnilla, asiakastyytyväisyyskyselyn avulla ja aina työpaikkaselvitysten sekä toimintasuunnitelman päivittämisen yhteydessä.

10 10 Työntekijöiden sairauspoissaoloja ja työterveyshuollon toteutumista arvioidaan vuosittain toimintasuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Aika ja paikka Työnantajan edustajan allekirjoitus Työterveyshuollon edustajan allekirjoitus Päivitetty

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017-31.12.2017 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Asiakasyritys ja osoite Savitaipaleen kunta/lomituspalvelut Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale Yhteyshenkilö ja puhelinnumero

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017-31.12.2019 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Asiakasyritys ja osoite Luumäen kunta Linnalantie 33, 54500 Taavetti Yhteyshenkilö ja puhelinnumero hallintojohtaja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017-31.12.2017 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Asiakasyritys ja osoite Savitaipaleen kunta Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale Yhteyshenkilö ja puhelinnumero Virpi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 RUOKOLAHDEN KUNTA Nimi Osoite Puhelin Toimiala Y-tunnus Tilikausi Organisaation johtaja Yhteyshenkilö Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2018 31.12.2020 Kokonaisvaltainen sopimus ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Asiakasyritys ja osoite Ruokolahden Kunta Virastotie 3, 56100 Ruokolahti Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017 31.12.2019 RUOKOLAHDEN KUNTA Nimi Osoite Puhelin Toimiala Y-tunnus Tilikausi Organisaation johtaja Yhteyshenkilö Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti päivitetty TYÖPAIKKA Toimiala (numero) Tilikausi Nimi Pyhäjärven kaupunki Osoite Ollintie 26, Puhelin 08-7697111 Faksi 087697100 Yhteyshenkilö Nimi

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle Työterveys Nurmeksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.12.2021 Toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikalla yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016

LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016 LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016 Etelä-Karjalan Työkunto Oy - Työterveyshuolto Luumäen toimipiste, Marttilantie 24, 54500 Taavetti, puh. 020 7199070, faksi 0406026822

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Työnantajan ja työterveyshuollon perustiedot 2. Työnantajan järjestämän työterveyshuollon laajuus

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2019 YRITYS Työpaikka Osoite Utajärven kunta, Laitilantie 5, 91600 Utajärvi Puhelin (08) 5875 5700 Faksi

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin Johtaja Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin

Yhteyshenkilö Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin Johtaja Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2013 31.12.2017 / tämä on voimassa siihen saakka kunnes uusi työterveyshuollon toimintasuunnitelma on hyväksytty Perustiedot päivitetty 12.12.2017 ASIAKKAAN

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 ASIAKAS Osoite Yritys PL 40, 86600 Haapavesi Faksi Sähköposti liisa.hankonen@haapavesi.fi,maria.sorvisto@haapavesi.fi

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä YRITYS Työpaikka Osoite Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Puhelin vaihde: (08) 587 561 00 Faksi (08) 553 6507 Sähköposti

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Oulunkaaren työterveyshuolto

Oulunkaaren työterveyshuolto TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2016-31.12.2019 Suunnitelma päivitetty: 23.2.2016 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi Vaalan kunta Osoite: Vaalantie 14 91700 Vaala Puhelin: 08-5875 6000 Y-tunnus: 0190027-0

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 Sivu 1 / 8 Suun- TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 019014-9 Toimiala/TOL: Julkinen yleishallinto/

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö:

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: _ Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: Yritysnumero: YRITYKSEN NIMI: Osoite: Laskutus-os: Puhelin: Toimiala: Toimipaikat: Tilikausi: Hallinto/Talous-os: Yhdyshenkilö ja e-mail: Tapaturmavakuutus:

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ajalle

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ajalle Nurmeksen kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ajalle 11.4.2012 12.4.2017 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitetty 22.10.2015 Toimintakauden päätavoitteet ovat: 1. Varhaisen tuen mallin

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2016-31.12.2018 Toimintasuunnitelma päivitetty: 26.11.2015 1 TYÖPAIKKA Työnantajan nimi LIEKSAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 1 HEINÄVEDEN TOIMIPISTE Virastokuja 1, 79700 Heinävesi Työterveyshoitaja Annamari Luostarinen Puh. 040-353 1975 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 TYÖNANTAJA Nimi ja osoite HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea

Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea Terveystalo Kemijärvi Sairaala Lapponiassa, Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi Avoinna:

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2019 Suunnitelma on päivitetty 6.4.2017 YRITYS Työpaikka Osoite Utajärven kunta, PL 18, 91601 Utajärvi

Lisätiedot

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1. Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 ALKAEN Juuan terveyskeskuksen työterveyshuolto tuottaa laadukkaita,

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 Sivu 1 / 10 TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 0190140-9 Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 13.8.14 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva

Lisätiedot

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI Tämä pieni opas työterveydenhoitoon. Rakennusliitto ry Edunvalvontaosasto Tiina Nurmi-Kokko, sosiaalisihteeri Tapio Jääskeläinen, työsuojelusihteeri Kuvat Tapio Jääskeläinen

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Leila Rautjärvi, koulutuspäällikkö, tth Selina Selin, työterveyshuollon erikoislääkäri Systemaattista seulontaa voidaan tehdä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2019 Suunnitelma on päivitetty 21.4.2016 YRITYS Työpaikka Osoite Utajärven kunta, Laitilantie 5, 91600

Lisätiedot

Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017.

Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017. Kemin kaupunki/terveyspalvelut TOIMINTASUUNNITELMA Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Työterveyshuolto Kemin kaupungin

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Vuosille 2012-2015 2 1. TYÖNANTAJAN TIEDOT Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio Tilikausi: 1.1 31.12.2012, toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Toimiala- ja

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Kemin kaupunki/terveyspalvelut TOIMINTASUUNNITELMA Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 1.12.2016 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Työterveyshuolto

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty sosiaali-ja terveyslautakunnan kokouksessa x.x.2015 TERVEYDEN JA TYÖKYVYN EDISTÄMINEN JA TUKEMINEN, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 Hyväksytty/käsitelty pvm/ Kunnanhallitus 22.2.2016 13 Yhteistyötoimikunta 3.2.2016 / 5 1. Työnantajan tiedot Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA 1/5 TARJOUSPYYN- NÖN LIITE 1 SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA Siuntion kunta ja XXXXX sopivat työterveyspalvelujen tuottamisesta ajalla 1.1.2012-31.12.2013 seuraavasti: Sopimusosapuolet Palveluntuottaja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2017-31.12.2019 RÄÄKKYLÄN KUNTA Y-tunnus: 0169967-7 Osoite: Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä Toimiala: 84110 Julkinen yleishallinto Tilikausi: 1.1. - 31.12. Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017 31.12.2018 TYÖNANTAJATIEDOT Nurmijärven kunta Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi Työterveyshuollon

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017

Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017 Palveluhinnasto 1 (5) Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017 1. Palvelukuvaus Siun sote tuottaa, järjestää ja kehittää, hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia työterveyshuoltopalveluja sopimusasiakkailleen.

Lisätiedot

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6 SODANKYLÄN KUNTA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 2015 2017 TYÖNANTAJATIEDOT Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.6.2016-31.12.2020 TIEDOT YRITYKSESTÄ Tätä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa sovelletaan kaikissa Mediatalo ESAn yhtiöissä. Ne ovat toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016 Yrityksen tiedot Yritys: Tyrnävän kunta Työpaikka: Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä Puhelin: 08 558 71 300 Faksi:

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

1.1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

1.1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 1 PALVELUHINNASTO 1.1.2015 alkaen (Kiteen kaupunki, perusturvalautakunta 16.12.2014, 142) Työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa tuotetuista, sopimuksen mukaisista työterveyshuollon palveluista tämän hinnaston

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(14) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2016 31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi HEINOLAN KAUPUNKI Toimipaikat

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015

TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 FORSSA TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työterveyshuollon

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 30.9.2016 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/00.00.00/2016 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Työterveyshuolto Maksuton sairaanhoito Säännökset joihin

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Yritys: Pornaisten kunta Ajalle: 1.1.2017-31.12.2018 Päivitetty: 19.12.2016 Porvoon kaupunki Kuninkaantien työterveys puh. 019 520 4693 faksi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys, työpaikkakäynti,

Lisätiedot

Pirkkalan kunta. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS PERUSTIEDOT

Pirkkalan kunta. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS PERUSTIEDOT TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS Pirkkalan kunta Ly-tunnus 0152084-1 Toimiala Julkiset palvelut Tilikausi 1.1.- 31.12.2009 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyspalvelu

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Pori)

Palvelutasovaihtoehdot (Pori) Palvelutasovaihtoehdot (Pori) 1. lakisääteinen + kattavan tason 2. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen 3. lakisääteinen + suppean tason 1. Lakisääteinen, kattavan tason Lakisääteinen ja ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos Asiantuntijasta managereiksi - työsuojelun, työterveyshuollon ja työpaikkojen uudistuvat työroolit, vastuut ja työtavat - Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006 1 TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT 1.1.2007 ALKAEN JA EHDOTETTAVAVAT UUDET HINNAT 1.1.2009 ALUSTA LUKIEN Ensin on ilmoitettu kunkin ryhmän tämänhetkinen hinta ja sen jälkeen uusi ehdotettava hinta Sosiaali- ja

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Turun Yliopiston Ylioppilaskunta

Turun Yliopiston Ylioppilaskunta Turun Yliopiston Ylioppilaskunta Toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.12.2017 YRITYKSEN YHTEYSTIEDOT Yhteyshenkilö, yhteystiedot Rauli Elenius, pääsihteeri Tuulikki Grönholm, taloussihteeri (laskutustiedot,

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 Säkylän kunta 1.1.2018 Sosiaali- ja terveystoimi Työterveyshuolto Välskärinte 5 27800 Säkylä TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT TYÖTERVEYSHUOLLON YLEISMAKSU Yleismaksu/työntekijä 24 ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO

Lisätiedot

Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa

Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa Lähtökohta: Työpaikalla on käytössään työkyvyn tuen toimintamalli, jonka kaikki tuntevat Varhaisen

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

HALSUAN KUNTA toimintasuunnitelma vuosille

HALSUAN KUNTA toimintasuunnitelma vuosille 1 HALSUAN KUNTA toimintasuunnitelma vuosille 2015 2019 2 TYÖNANTAJA HALSUAN KUNTA Työpaikka: Halsuan kunta Osoite: Kauppisentie 5, 69510 HALSUA Puhelin: 040-6802202 Toimiala: Julkinen yleishallinto Toimialanumero:

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016

Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016 Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016 Hyväksynyt: - Yt-toimikunta 16.12.2010 47 - Kaupunginhallitus 19.1.2011 5 - Kaupunginhallitus 11.12.2012 176 - Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto hyväksynyt 5.12.2012 Voimaantulo 11.12.2012 LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Yhdyshenkilöt:

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 TYÖPAIKKATIEDOT Organisaatio Nurmijärven kunta Y-tunnus: 9014643-2 Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, 01901

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

1. TERVEYSTARKASTUKSET, TYÖSSÄSELVITYMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI (LAKISÄÄTEINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA, KELA I)

1. TERVEYSTARKASTUKSET, TYÖSSÄSELVITYMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI (LAKISÄÄTEINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA, KELA I) Liite 1B VAATIMUSMATRIISI Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä. Tarjoajan nimi: Ohjeet: Tarjoajan on vastattava seuraaviin kysymyksiin ja liitettävä erikseen pyydetyt selvitykset

Lisätiedot

PERUSTIETOLEHTI päivitetty 04 / 08/ 2017

PERUSTIETOLEHTI päivitetty 04 / 08/ 2017 TYÖTERVEYSHUOLTO Kansantie 10 Mäkitie 3 73100 Lapinlahti 73200 Varpaisjärvi TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA PERUSTIETOLEHTI päivitetty 04 / 08/ 2017 TYÖPAIKKA Nimi Lapinlahden kunta Osoite Asematie

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016

Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016 Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016 Hyväksynyt: - Yt-toimikunta 16.12.2010 47 - Kaupunginhallitus 19.1.2011 5 Voimaantulo: - 1.1.2011 Muutos: - Yt-toimikunta 19.12.2011

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot