Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt"

Transkriptio

1 Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää asiakkaan, omaisen sekä hoitajan näkemys palveluiden laadusta asiakkaan näkökulmasta. Kyselyn pohjana on käytetty THL:n suomentamia lomakkeita Itse arvioitu palvelujen (ja elämän) laatu iäkkäiden pitkäaikaishoidossa ja Itse arvioitu elämänlaatu (ja palvelut) iäkkäiden kotihoidossa. Koska Keuruulla ei ollut mahdollisuutta käyttää sähköistä kyselyä, muotoiltiin kyselyä varten paperilomakkeet, lomakkeiden muotoilussa avusti sosionomiopiskelija Eveliina Turpeinen. Kotihoidossa kyselyn piiriin valittiin valvotun ja tehostetun kotihoidon piirissä olevat asiakkaat. Palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan palveluissa kysely osoitettiin kaikille asukkaille. Kyselyn tarkoitus on ollut selvittää asiakkaan, omaisen sekä hoitajan näkemys palveluiden laadusta asiakkaan näkökulmasta. Tämän vuoksi sama kyselylomake (kysymykset on osoitettu asiakkaalle) on ollut käytössä niin asiakkailla, omaisilla kuin hoitajillakin. Omainen on vastannut oman käsityksensä mukaan ikäihmisen palveluiden laadusta samoin kuin hoitajatkin (omahoitajat). Mikäli asiakas / asukas on tarvinnut avustamista lomakkeen täytössä, avustajaksi on järjestetty toisen yksikön hoitaja. Kyselyn tallennuspohja ja indeksien laskemistapa valmisteltiin Keuruun vanhuspalveluissa. Lomakkeiden tallennuspalvelu ostettiin Navikka työllisyyspalveluilta, tallentajana Satu Saarimäki. Kyselyiden graafiset esitykset ja koosteet on koonnut vanhustyön johtaja. Kyselyssä on pyydetty arvioita yksityisyyden kunnioittamisesta, ravinnosta ja ruokailusta, turvallisuudesta, mukavuudesta, itsemääräämisoikeuden toteutumisesta (autonomia), kunnioittamisesta, siitä kuinka hyvin henkilökunta ja palvelut vastaavat asiakkaan tarpeisiin, mahdollisuudesta aktiviteetteihin ja ystävyydestä. Vastaajalle on jätetty mahdollisuus myös kommentoida kirjallisesti kysymyksiä tai antaa muuta palautetta. Laatukyselyjen yhteenvetona voidaan todeta, että kohteluun ja palveluihin ollaan tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä. Sen sijaan niin kotihoidossa kuin palveluasumisessa koetaan mielekkään tekemisen puutetta ja yksinäisyyttä. Laatukyselyn tulokset ja vastaukset käydään yksiköissä tarkasti läpi asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön kanssa. Laatukyselyn tuloksia ja vastauksia hyödynnetään palvelun laadun kehittämisessä.

2 VERTAILU KOTIHOITO (vastausten määrä suluissa) Aihealue Asiakas (20) Omainen (25) Työntekijä (21) Yksityisyys 3,78 3,92 4,33 Ruoka/ateriat 4,09 3,47 3,85 Turvallisuus 4,57 4,14 4,18 Mukavuus 4,38 3,63 3,87 Päivittäinen päätöksenteko 4,22 3,52 3,95 Kunnioitus ja huomiointi 4,63 4,27 4,37 Tarpeisiin vastaaminen 4,09 3,66 3,89 Mahdollisuudet aktiviteetteihin 3,33 2,78 3,57 Henkilösuhteet 3,29 3,16 3,56 Keskiarvot yhteensä 4,04 3,62 3,95

3 Kotihoito 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Asiakas Omainen Henkilöstö 0,5 0

4 VERTAILU SEIPONRANTA (vastausten määrä suluissa) Aihealue Asukas (52) Omainen (36) Työntekijä (48) Yksityisyys 4,6 4,4 4,5 Ruoka/ateriat 4,1 3,8 4,0 Turvallisuus 4,6 4,4 4,4 Mukavuus 4,1 3,6 3,8 Päivittäinen päätöksenteko 4,4 4,1 4,0 Kunnioitus ja huomiointi 4,3 4,3 4,4 Tarpeisiin vastaaminen 4,3 4,0 4,2 Yhdysside henkilöstöön 3,4 3,3 3,7 Mahdollisuudet aktiviteetteihin 3,0 2,9 3,5 Henkilösuhteet 2,7 2,5 3,2 Keskiarvo kaikki 3,96 3,74 4

5 Palvelutalo Seiponranta

6 VERTAILU TUURILAKOTI (vastausten määrä suluissa) Aihealue Asukas (28) Omainen (17) Työntekijä (30) Yksityisyys 4,26 4,6 4,45 Ruoka/ateriat 3,89 3,46 3,97 Turvallisuus 4,58 4,59 4,65 Mukavuus 3,82 3,65 3,81 Päivittäinen päätöksenteko 3,54 3,24 3,28 Kunnioitus ja huomiointi 3,97 4,17 4,36 Tarpeisiin vastaaminen 3,99 3,99 4,09 Yhdysside henkilöstöön 2,9 3,1 3,4 Mahdollisuudet aktiviteetteihin 2,52 2,64 3,15 Henkilösuhteet 1,96 2,16 2,3 Keskiarvot yhteensä 3,54 3,56 3,75

7 Tuurilakoti

8 VERTAILU SAARELMAKOTI/SUVANTOKOTI (vastausten määrä suluissa) Aihealue Asukas (20) Omainen (20) Työntekijä (37) Yksityisyys 4,68 4,38 4,51 Ruoka/ateriat 3,95 3,65 3,94 Turvallisuus 4,52 4,19 4,22 Mukavuus 3,94 3,82 3,72 Päivittäinen päätöksenteko 4,27 3,63 3,99 Kunnioitus ja huomiointi 4,57 4,55 4,48 Tarpeisiin vastaaminen 4,35 4,22 4,21 Yhdysside henkilöstöön 3,63 3,84 3,68 Mahdollisuudet aktiviteetteihin 3,76 3,6 3,65 Henkilösuhteet 3,22 2,75 3,2 Keskiarvot yhteensä 4,09 3,86 3,96

9 Saarelmakoti/Suvantokoti 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Asukkaat Omaiset Henkilökunta 0,5 0

10 VERTAILU LAHDELMAKOTI/ VALKAMAKOTI (vastausten määrä suluissa) Aihealue Asukas (15) Omainen (16) Työntekijä (38) Yksityisyys 4,04 4,51 4,46 Ruoka/ateriat 3,63 3,25 3,67 Turvallisuus 4,46 3,36 4,41 Mukavuus 4,04 3,30 3,47 Päivittäinen päätöksenteko 3,24 2,71 3,01 Kunnioitus ja huomiointi 4,31 4,33 4,38 Tarpeisiin vastaaminen 4,17 3,86 4,07 Yhdysside henkilöstöön 3,47 3,68 3,48 Mahdollisuudet aktiviteetteihin 2,62 2,41 2,89 Henkilösuhteet 2,16 2,06 2,26 Keskiarvot yhteensä 3,61 3,45 3,61

11 Lahdelmakoti / Valkamakoti 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Asukkaat Omaiset Henkilökunta 1 0,5 0

12 VERTAILU TARHIALA INDEKSIEN KESKIARVOT (vastausten määrä suluissa) Aihealue Asukas (20) Omainen (13) Työntekijä (30) Yksityisyys 4,21 4,05 3,47 Ruoka/ateriat 4,00 3,92 3,37 Turvallisuus 4,96 4,49 4,27 Mukavuus 4,20 3,41 3,51 Päivittäinen päätöksenteko 3,81 2,80 2,55 Kunnioitus ja huomiointi 4,64 4,50 4,35 Tarpeisiin vastaaminen 4,48 4,35 4,00 Yhdysside henkilöstöön 3,64 3,60 3,15 Mahdollisuudet aktiviteetteihin 2,99 2,31 2,45 Henkilösuhteet 2,58 1,76 1,76 Keskiarvot yhteensä 3,95 3,52 3,29

13 Hoivaosasto Tarhiala 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Asukas Omainen Henkilöstö

14 Itsearvioitu elämänlaatu (ja palvelut) iäkkäiden kotihoidossa Tämä kysely perustuu vanhuspalvelulakiin, joka velvoittaa keräämään säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. Kyselyn tarkoitus on selvittää asiakkaan, omaisen sekä hoitajan näkemys palveluiden laadusta asiakkaan näkökulmasta. Tämän vuoksi sama kyselylomake (kysymykset on osoitettu asiakkaalle) on käytössä niin asiakkailla, omaisilla kuin hoitajillakin. Omainen vastaa oman käsityksensä mukaan ikäihmisen palveluiden laadusta samoin kuin hoitajatkin (omahoitajat). Vastauslomakkeeseen ei laiteta asiakkaan nimeä tai henkilötunnusta. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastauksista kootaan yhteenvedot, joita käytetään palveluyksikön toiminnan kehittämiseen. Lomakkeen palautus xx.2014 mennessä. Arviointi on tehty: 2014 Kuukausi Asiakkaan sukupuoli on nainen Asiakkaan sukupuoli on mies Kysymyksiin vastaa (rastita soveltuva henkilö) Asiakas Asiakas avustettuna Asiakkaan omainen/läheinen Asiakkaan omahoitaja / hoitaja

15 Teiltä kysytään palvelujen ja elämänne laatua koskevia kysymyksiä. Tarkoituksena on selvittää, miten hyvin Keuruun kotihoidon palvelut vastaavat tarpeitanne. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole olemassa, vaan kysely koskee sitä miten Te elämänne koette. A. Yksityisyys Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto 1. Voin halutessani olla yksin. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina En osaa sanoa 2. Minulla on mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun kun haluan. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja: x) B. Ruoka / ateriat Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto 1. Saan lempiruokiani. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Ruokani on riittävän vaihtelevaa. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 3. Nautin ruokailuista. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja:

16 C. Turvallisuus Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto 1. Koen oloni turvalliseksi kun olen yksin. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Tarvitessani nopeasti apua, saan sitä. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 3. Koen oloni turvalliseksi ollessani perheeni ja ystävieni kanssa. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) sanoa Joskus 3) Useimmiten 4) Aina x) En osaa 4. Koen että tavarani ovat turvassa. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja: D. Mukavuus ja päivän kulku Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto 1. Saan tarvitsemiani palveluita. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Suosittelisin kotihoitoa muillekin. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 3. Pääsen helposti ulos asunnostani. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 4. Tunnen itseni tyytyväisemmäksi kuin monet muut ihmiset. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina

17 Vastaajan kommentteja:

18 E. Päivittäinen päätöksen teko (Autonomia) Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto 1. Voin mennä milloin tahansa, minne haluan. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Päätän itse rahojeni käytöstä. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 3. Kotona asuminen vastaa toiveitani. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 4. Voin käydä kylvyssä tai suihkussa niin usein kuin haluan. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 5. Päätän itse kuka saa tulla kotiini. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja: F. Kunnioitus Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto 1. Minua hoitavat ja avustavat henkilöt kohtelevat minua kunnioittavasti. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Kotihoidon henkilökunta ottaa huomioon, mistä pidän ja mistä en. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja:

19 G. Tarpeisiin vastaaminen Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto 1. Saamani hoiva ja palvelut auttavat minua elämään haluamallani tavalla. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina x) En osaa sanoa 2. Kotihoidon henkilökunta toimii toiveideni mukaisesti. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 3. Pidän kotihoidon työntekijää luottohenkilönä. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 4. Saan palveluja siihen aikaan kun haluan. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 5. Kotihoidon henkilökunta kysyy, miten haluaisin tarpeisiini vastattavan. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina x) En osaa sanoa 6. Minulla on sama hoitaja useampana viikonpäivänä. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 7. Kotihoidon hoitaja tulee sovittuna aika. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja: H. Mahdollisuudet aktiviteetteihin Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto 1. Voin halutessani osallistua tilaisuuksiin tai harrastuksiin kodin ulkopuolella. 0) Ei koskaan 1) Harvoin sanoa 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina x) En osaa 2. Voin harrastaa minua kiinnostavia asioita. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 3. Voin halutessani osallistua minulle tärkeään uskonnolliseen toimintaan. 0) Ei koskaan 1) Harvoin

20 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 4. Kuulun ryhmään, joka arvostaa minua. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 5. Ihmiset kysyvät minulta apua tai neuvoa. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja:

21 I. Henkilösuhteet ja ystävyys Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto 1. Minulla on tuttavia jotka haluavat tehdä asioita minun kanssani. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina x) En osaa sanoa 2. Olen tärkeä henkilö joidenkin ihmisten elämässä. 0)Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3)Useimmiten 4) Aina 3. Minulla on mahdollisuus kiintymykseen tai romanssiin. 0)Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 4. Ihmiset tuntevat elämäntarinani. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja: Mitä muuta haluat sanoa? Kiitos yhteistyöstä!

22 Itsearvioitu palvelujen (ja elämän) laatu iäkkäiden palveluyksikössä Tämä kysely perustuu vanhuspalvelulakiin, joka velvoittaa keräämään säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä henkilöstöltä. Kyselyn tarkoitus on selvittää asiakkaan, omaisen sekä hoitajan näkemys palveluiden laadusta asiakkaan näkökulmasta. Tämän vuoksi sama kyselylomake (kysymykset on osoitettu asiakkaalle) on käytössä niin asiakkailla, omaisilla kuin hoitajillakin. Omainen vastaa oman käsityksensä mukaan ikäihmisen palveluiden laadusta samoin kuin hoitajatkin (omahoitajat). Mikäli asukas tarvitsee apua vastaamisessa, lomakkeen täyttää hänen puolestaan toisen yksikön hoitaja asiakkaan näkökulmasta. Vastauslomakkeeseen ei laiteta asiakkaan / asukkaan nimeä tai henkilötunnusta. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastauksista kootaan yhteenvedot, joita käytetään palveluyksikön toiminnan kehittämiseen. Lomakkeen palautus xx.2014 mennessä. Arviointi on tehty: 2014 Kuukausi Asiakkaan sukupuoli on nainen Asiakkaan sukupuoli on mies Kysymyksiin vastaa (rastita soveltuva henkilö) Asiakas: Asiakas avustettuna Asiakkaan omainen/ läheinen muu asiakkaalle tärkeä henkilö/kuvaus Asiakkaan omahoitaja / hoitaja muu ammattilainen/ nimike

23 Teiltä kysytään palvelujen ja elämänne laatua koskevia kysymyksiä. Tarkoituksena on selvittää miten hyvin Palvelutalo xxxx palvelut vastaavat tarpeitanne. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole olemassa vaan kysely koskee sitä miten koette elämänne tässä yksikössä. A. Yksityisyys Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto. 1. Voin halutessani olla yksin. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Hoidon tai avun saannin yhteydessä yksityisyyttäni kunnioitetaan. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja: B. Ruoka/ ateriat Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto. 1. Saan täällä lempiruokiani. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Voin syödä silloin kun haluan. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina x En osaa sanoa) 3. Ruokani on riittävän vaihtelevaa. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 4. Nautin ruokailusta. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 5. Ruoka on sopivan lämpöistä kun alan syömään. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja: C. Turvallisuus Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto. 1. Kun tarvitsen välitöntä apua, saan sitä. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Tavarani ovat turvassa. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 3. Koen oloni turvalliseksi yksin ollessani. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja:

24 D. Mukavuus Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto. 1. Saan tarvitsemiani palveluita. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Suosittelisin tätä paikkaa muillekin. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 3. Tämä paikka tuntuu kodilta. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 4. Pääsen halutessani helposti ulos. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 5. Käytän täällä julkisia tiloja. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 6. Melu häiritsee täällä. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja: E. Päivittäinen päätöksenteko [Autonomia] Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto. 1. Voin kylpeä tai käydä suihkussa niin usein kuin haluan. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Päätän itse milloin nousen ylös. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 3. Päätän itse milloin menen vuoteeseen. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 4. Saan liikkua vapaasti. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 5. Saan päättää kuka tulee huoneeseeni. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 6. Päätän mitä vaatteita käytän. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 7. Päätän miten käytän aikani. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja:

25 F. Kunnioitus ja huomiointi Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto. 1. Minua hoitavat ja avustavat henkilöt kohtelevat minua kunnioittavasti. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Henkilökunta kiinnittää minuun huomiota. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 3. Voin ilmaista mielipiteeni pelkäämättä seurauksia. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 4. Henkilökunta huomioi mistä pidän ja mistä en. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus Vastaajan kommentteja: 3) Useimmiten 4) Aina G. Tarpeisiin vastaaminen Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto. 1. Saamani hoiva ja palvelut auttavat minua elämään haluamallani tavalla. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Apua pyytäessäni henkilökunta reagoi nopeasti. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 3. Henkilökunta reagoi tekemiini ehdotuksiin. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 4. Saan tarvitsemiani terveyspalveluita. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 5. Henkilökunnalla on riittävästi aikaa minulle. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 6. Hoitajat tietävät mitä tekevät. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja:

26 H. Yhdysside henkilöstöön Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto. 1. Jotkut hoitajat tuntevat elämäntarinani. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Pidän hoitajaa ystävänäni. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 3. Hoitajat varaavat aikaa ystävälliseen keskusteluun kanssani. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 4. Hoitajat kysyvät kuinka tarpeisiini vastataan. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 5. Minulla on sama hoitaja useampana viikonpäivänä. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja: I. Mahdollisuudet aktiviteetteihin Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto. 1. Täällä on viikonloppuisin mieleistä puuhaa. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Osallistuin mielekkääseen toimintaan menneellä viikolla. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 3. Voin halutessani osallistua minulle merkitykselliseen uskonnolliseen toimintaan. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 4. Minulla on mahdollisuus viettää aikaa samanhenkisten asukkaiden kanssa. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 5. Minulla on mahdollisuus tutustua uusiin asioihin tai opetella uusia taitoja. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina Vastaajan kommentteja:

27 J. Henkilösuhteet (Ystävyys) Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto. 1. Minulla on täällä läheinen ystävä. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 2. Ihmiset pyytävät neuvoani tai apuani. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 3. Minulla on mahdollisuus kiintymykseen tai romanssiin. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 4. Täällä on helppo ystävystyä. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten 4) Aina 5. Kanssani halutaan tehdä asioita yhdessä. 0) Ei koskaan 1) Harvoin 2) Joskus 3) Useimmiten Vastaajan kommentteja: 4) Aina Mitä muuta haluat sanoa? Kiitos yhteistyöstä!

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito Hämeenlinnan kotihoidon asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä Asiakastyytyväisyys 2016 - Kotihoito

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Koettu hoidon ja palvelun laatu asiakkaan näkökulmasta (ASLA) tutkimuksen toimintayksikköpalautteet 2016

Koettu hoidon ja palvelun laatu asiakkaan näkökulmasta (ASLA) tutkimuksen toimintayksikköpalautteet 2016 Koettu hoidon ja palvelun laatu asiakkaan näkökulmasta (ASLA) tutkimuksen toimintayksikköpalautteet 2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Hoito- ja hoivavastuualue 28.10.2016 Taustaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys nettikyselyt 2018

Asiakastyytyväisyys nettikyselyt 2018 Asiakastyytyväisyys nettikyselyt 2018 YAH Asiakkaan tyytyväisyyskysely ympärivuorokautisesta asumisesta Omaisen tyytyväisyyskysely ympärivuorokautisesta asumisesta KAT Asiakkaan tyytyväisyyskysely kotihoidosta

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010

Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010 Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010 Ritva Lundbom ikäihmisten palvelulinjajohtaja ritva.lundbom@karviainen.fi 20.4.2011 Ikäihmisten palvelulinjan asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset 12/2010

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana

Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana Minna-Liisa Luoma PsT, dosentti 9.5.2017 Ikääntyneiden palvelut elämänlaadun turvaajana / Minna-Liisa Luoma Teemat Elämänlaatu Ympäristö Sosiaaliset suhteet

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut/ kotihoito ja Vesauskoti. Asiakaskysely

Ikääntyneiden palvelut/ kotihoito ja Vesauskoti. Asiakaskysely Ikääntyneiden palvelut/ kotihoito ja Vesauskoti. Asiakaskysely 2018 11.1.2019 Asiakaskysely 2018 Ikääntyneiden palvelut Kotihoito ja Vesauskoti 1. Kunta: 100,0 % 80,0 % 60,0 % 60,8 % 40,0 % 39,2 % 20,0

Lisätiedot

Tulokset Elokuu 2014 Koettu hoidon laatu Jyväskylä. Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti, Helsingin yliopisto, Tutkimusprofessori THL

Tulokset Elokuu 2014 Koettu hoidon laatu Jyväskylä. Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti, Helsingin yliopisto, Tutkimusprofessori THL Tulokset Elokuu 214 Koettu hoidon laatu Jyväskylä Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti, Helsingin yliopisto, Tutkimusprofessori THL Koettu hoidon- ja elämän laatu Sisältö Maan tilanne Kyselyn taustoitusta

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry Asiakkaiden tyytyväisyys Tammilehdon päivähoidon palveluun 2019 SISÄLLYS 1. PALVELUKESKUS TAMMILEHDON PÄIVÄHOITO 2. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 3. ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS PALVELUKESKUS

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Tiivistelmä TIIVISTELMÄ 2 (27) 18.5.2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN IKÄIHMISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Asiakastyytyväisyyskyselyssä annettujen

Lisätiedot

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a. Kuinka tyytyväinen

Lisätiedot

Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Vammais-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ja kotiin annettavat palvelut Hämeenlinnan kaupunki 14.1.2016 Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1.

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2019

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2019 August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 019 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN AUGUST-KODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET.1 Fyysiset ja aineelliset olosuhteet..

Lisätiedot

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille 1. Vaikutusmahdollisuudet Harvoin Joskus Usein, aina En osaa a. Ottaako henkilökunta mielipiteesi ja toiveesi huomioon avun toteuttamisesta? b. Voitko vaikuttaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto 1 (4) Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 Yhteenvedossa esitetään yksiköittäin vuoden 2014 asiakaskyselyn kokonaistulos eli kaikkien vastausten keskiarvo. Suluissa ovat vuoden 2012 ja 2010 vastaavat

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Wilhelmiinan asiakastyytyväisyyskysely omaisille

Wilhelmiinan asiakastyytyväisyyskysely omaisille Wilhelmiinan asiakastyytyväisyyskysely omaisille Maaliskuu 2013 16.3.2013 Kyselyn toteutus 28.2.2013 lähetys sähköpostilinkkinä omaisille, yhteensä 76 henkilölle Anonyymit vastaukset 15.3.2013 vastausaika

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Terveyspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt Silmätautien poliklinikka (asiakas/potilas n=61, omainen/läheinen n=18) Kyselyn ajankohta 2016

Terveyspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt Silmätautien poliklinikka (asiakas/potilas n=61, omainen/läheinen n=18) Kyselyn ajankohta 2016 Asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Hyvinvointitoimialalla on käytössä yhteneväinen asiakastyytyväisyyskyselylomake, jossa on kaikille yhteiset tausta- ja peruskysymykset ja näiden lisäksi yksiköillä on mahdollisuus

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Paimion palvelukeskussäätiö

Paimion palvelukeskussäätiö LIITE 2: Zung-depressioskaala Paimion palvelukeskussäätiö pvm Depressioskaala Zung: Sirkka-Liisa Kivelä Seuraavassa esitellään erilaisia väittämiä. Rengastakaa kustakin väittämästä se vaihtoehto, joka

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Sukupuoli ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

Sukupuoli ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Aurinkoisen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syyskuussa 2016. Kysely oli suunnattu kaikille Aurinkoisen asiakkaille; yhteisökodissa ja tukiasunnossa asuville sekä päiväasiakkaille.

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Minkälaiseksi lastensuojelun perhehoitajat kokevat hyvinvointinsa? Hyvinvointi-kyselyn tuloksia Nina Rauhala, sosionomiopiskelija, TAMK

Minkälaiseksi lastensuojelun perhehoitajat kokevat hyvinvointinsa? Hyvinvointi-kyselyn tuloksia Nina Rauhala, sosionomiopiskelija, TAMK Minkälaiseksi lastensuojelun perhehoitajat kokevat hyvinvointinsa? Hyvinvointi-kyselyn tuloksia Nina Rauhala, sosionomiopiskelija, TAMK Kyselyn taustatietoja Kyselyyn vastasi yhteensä 168 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake NOSACQ-FI-08 Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake Kyselylomakkeen tarkoitus on kartoittaa sinun käsityksesi työturvallisuudesta tällä työpaikalla. Vastauksiasi käsitellään tietokoneella ja

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA OMAINEN PALVELUPROSESSISSA ESIMERKKEJÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSTA 1 KOTIHOITO TAMPEREELLA Alueet: Yksityiset: Mediverkko 2 lähipalvelualuetta Palvelutähti 1 lähipalvelualuetta Pihlajalinna 3 aluetta

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Kyselyn perusteella voidaan todeta Aurinkoisen asiakkaiden oleva pääosin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja kohteluun Aurinkoisessa.

Kyselyn perusteella voidaan todeta Aurinkoisen asiakkaiden oleva pääosin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja kohteluun Aurinkoisessa. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Vuoden 2017 asiakastyytyväisyyskysely tehtiin lokakuussa ja siihen vastasi yhteensä 51 asiakasta. Aurinkoisen asiakkaista suurin osa on mielenterveyskuntoutujia, itsenäistymisvaiheessa

Lisätiedot

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti Simo Pokki Vertikal Oy 60 Asuinpaikka ikäryhmittäin (kpl) 50 50 47 43 40 36 30 29 20 19 22 23 20 15 10 7 12 9 10 7 6 5 10 10 5 4 0 Kairantiimi RovaTiimi

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Yhteisökokous 2.0 [KYLLÄ VÄKI TIETÄÄ]

Yhteisökokous 2.0 [KYLLÄ VÄKI TIETÄÄ] Yhteisökokous 2.0 [KYLLÄ VÄKI TIETÄÄ] Näi meinaan nääs on [MISTÄ AJATUS LÄHTI LIIKKEELLE] Yhteisökokouksen taustalla on vanhuspalvelulaki, jossa määritellään ikäihmisten osallisuus. Kontukodissa Tampeerella

Lisätiedot

Hyvinvointiraportti 2018 Kyyjärven kunta

Hyvinvointiraportti 2018 Kyyjärven kunta Hyvinvointiraportti 2018 Kyyjärven kunta 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 86 MIES 24% NAINEN 76% Kyyjärven hyvinvointikyselyn tulokset 2. Ikä 0% 50% 100% Vastaajien määrä: 86 ALLE 18-VUOTIAS 2% 18-29 VUOTTA

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut/ asumis- ja hoivapalvelut. Asiakaskysely

Ikääntyneiden palvelut/ asumis- ja hoivapalvelut. Asiakaskysely Ikääntyneiden palvelut/ asumis- ja hoivapalvelut. Asiakaskysely 2018 4.1.2019 Asiakaskysely 2018 Ikääntyneiden palvelut Asumis- ja hoivapalvelut 1. Kunta: 100,0 % 80,0 % 77,1 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 22,9

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20, 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 1. UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011 jakautuu

Lisätiedot

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta Taloustutkimus Oy Pasi Holm 1 Yhteenveto seniorikansalaisten kotihoidosta Kotihoidon piirissä vajaat 60.000 seniorikansalaista Yli 74-vuotiaita

Lisätiedot

The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 2017

The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 2017 Sarjanumero Vastaajan ID - - Etunimi tai nimikirj. Haastattelupvm.: Haastattelijan ID: - - SHARE - 50+ Euroopassa The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 2017 Vastaajan itsensä täyttämä kyselylomake

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa oleville nuorille Nuorten kysely lähetettiin yksiköiden esimiesten kautta anonyyminä Surveypal-nettilinkkinä välitettäväksi

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut,omaishoito ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Vastaajia 375

Vanhus- ja vammaispalvelut,omaishoito ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Vastaajia 375 Vanhus- ja vammaispalvelut,omaishoito ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2018 Vastaajia 375 Minkä kouluarvosanan annan palveluista kokonaisuutena? Vastaajien määrä: 363 Keskiarvo: 8,6 (2017 vuonna 8,46) 4 N = 3

Lisätiedot

Koti on POP "Kotihoito uudistuu - Miksi? Ketä varten? Satu Kangas ja Reetta Hjelm

Koti on POP Kotihoito uudistuu - Miksi? Ketä varten? Satu Kangas ja Reetta Hjelm Koti on POP "Kotihoito uudistuu - Miksi? Ketä varten? 13.11.2018 Satu Kangas ja Reetta Hjelm KOTIHOITO KEHITTYY MIKSI? 2 JOTAIN ON TEHTY, JOTTA UUTISKYNNYS YLITTYY? MUTTA MITÄ MUUTA? Shokeeraavat kotikuolemauutiset

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea. Sanna Ahola

Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea. Sanna Ahola Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea Sanna Ahola 25.4.2017 Sanna Ahola 1 Mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa? Oikeus päättää omista asioistaan kaikkia koskevien reunaehtojen rajoissa Missä

Lisätiedot

CP Q L Cerebral Palsy Quality of LifeA

CP Q L Cerebral Palsy Quality of LifeA A Lasten elämänlaatua koskeva kysely (CP QOL-Child) Kyselylomake lapsille (9-12 vuotta) Haluaisimme esittää sinulle muutamia kysymyksiä elämästäsi, kuten perheestäsi, kavereistasi, terveydestäsi ja koulustasi.

Lisätiedot

Liite 2: Kyselyn tulokset taulukkoina. 1. Perheen taustatiedot. Asuinkunta. Liite 7 perusturvalautakunta ,5 % 29,1 % 31,4 %

Liite 2: Kyselyn tulokset taulukkoina. 1. Perheen taustatiedot. Asuinkunta. Liite 7 perusturvalautakunta ,5 % 29,1 % 31,4 % 1 Liite 2: Kyselyn tulokset taulukkoina Liite 7 perusturvalautakunta 19.2.2019 19 1. Perheen taustatiedot Asuinkunta Keuruu 39,5 Petäjävesi 29,1 Multia 31,4 2 4 6 8 10 Kaikki vastaajat ( KA: 1. 92, Hajonta:

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1.

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Liite 3 LA1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Osallistut narkolepsiaa sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Helsingin Seniorisäätiö. Asiakastyytyväisyyskysely Omaiskysely 2018

Helsingin Seniorisäätiö. Asiakastyytyväisyyskysely Omaiskysely 2018 Helsingin Seniorisäätiö Asiakastyytyväisyyskysely Omaiskysely 2018 Omaiskyselyn taustaa ja toteutus Helsingin Seniorisäätiö sr on suomalainen, yleishyödyllinen vanhuksille palveluja tuottava säätiö, joka

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi

Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi Syksy 2014 (vko 38) ja syksy 2016 (vko 44) Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Vanhuspalvelulain seurantakyselyt THL on toteuttanut vanhuspalvelulain

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden valvonnan toimeenpano

Vanhuspalveluiden valvonnan toimeenpano Vanhuspalveluiden valvonnan toimeenpano 2014-2017 Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Koulupoissalokysely SRAS-R (Lapsi/nuori)

Koulupoissalokysely SRAS-R (Lapsi/nuori) Koulupoissalokysely SRAS-R (Lapsi/nuori) Lapsilla ja nuorilla on joskus erilaisia syitä jäädä pois koulusta. Joillakin on koulussa paha olla, joillakin on vaikeuksia toisten ihmisten kanssa, jotkut vain

Lisätiedot

TERVETULOA KOTIKAAREEN

TERVETULOA KOTIKAAREEN TERVETULOA KOTIKAAREEN TUETTU IKÄIHMISTEN ASUMINEN Tuettu ikäihmisten asuminen on kotihoitoon rinnastettavaa palvelua niille asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan kotiin annettavien palveluiden

Lisätiedot

Ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet

Ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet 10 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet 2(5) Sisällys 1 IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISHOITO JA SEN TOTEUTUS... 3 2 OHJAUTUMINEN IKÄIHMISTEN LYHYTAIKAISHOITOON

Lisätiedot

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA Asiakkaiden osallisuuden lisääminen palvelujen toteutuksessa, suunnittelussa ja kehittämisessä Kehittäjäasiakkaat tuovat palvelujen suunnittelun omat kokemuksensa ja kehittämisehdotuksensa

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

ASUMISPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

ASUMISPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS JA MYÖNTÄMISPERUSTEET ASUMISPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 15.11.2017 Asumispalveluiden käsitteet Asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (130/2014) mukaisia palveluja joita järjestetään ensisijaisesti

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT. Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE mennessä.

NUORISOPALVELUT. Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE mennessä. NUORISOPALVELUT Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE 5.4.2019 mennessä. Kyselyssä voit kertoa kokemuksistasi ja toiveistasi koskien Kittilän

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

kuvaamasi asukkaan näkökulmasta,

kuvaamasi asukkaan näkökulmasta, Liite 2 1(6) Kyselylomake ohjaajille Hyvä ohjaaja! 10.4.2012 Pyydän ystävällisesti, että vastaat ohessa olevaan kyselyyn. Vastauksesi ovat minulle hyödyllistä tutkimusaineistoa opinnäytetyötä tehdessäni.

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Palvelutalo Attendo Mellunmäki aukeaa

Palvelutalo Attendo Mellunmäki aukeaa Attendo Mellunmäki on helmikuussa 2019 Itä- Helsinkiin valmistuva laadukas ja viihtyisä palvelutalo, joka on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on jo hieman palveluiden tarvetta. Kyseessä ei siis ole aivan

Lisätiedot

KOHTAAMISIA VANHUSTYÖN ARJESSA

KOHTAAMISIA VANHUSTYÖN ARJESSA KOHTAAMISIA VANHUSTYÖN ARJESSA Kokemuksia vanhuspalveluiden käyttäjäkunnan yhteydenotoista; mikä on hyvin, mitä pitää muuttaa? Ikäihmisten palvelujen ohjaus- ja valvontaryhmä o Tampereen kaupungin ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012

Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 22..2 Heikki Miettinen Yhteenveto kyselyn tuloksista Koko aineisto Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Hämeenlinnan ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti. Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut

Hämeenlinnan ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti. Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut Hämeenlinnan ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä joulukuussa 2015. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 537 henkilöä. Asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Alla olevista ehdotuksista voi koota mieleisensä kokonaisuuden tai toteuttaa sen tässä muodossa

Alla olevista ehdotuksista voi koota mieleisensä kokonaisuuden tai toteuttaa sen tässä muodossa Omaiset osana yhteisöä Mitä: Omaiset osallistetaan mukaan pienkodin arjen kehittämiseen. Pienkodin asukkaiden omaiset kutsutaan säännöllisin väliajoin neljä kertaa vuodessa koolle. Tapaamisista tehdään

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja, Kiitos vastauksestasi! Syntymävuoteni on. Olen nainen mies muu en halua kertoa. Paikkakunta

Arvoisa vastaaja, Kiitos vastauksestasi! Syntymävuoteni on. Olen nainen mies muu en halua kertoa. Paikkakunta Arvoisa vastaaja, Tämä on kysely osallisuutta edistävien hankkeiden osallistujille. Kyselyn avulla tutkitaan hankkeiden vaikutuksia osallisuuden kokemukseen. Kerättyjä tietoja käytetään tieteelliseen tutkimukseen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA 1/7 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli mies nainen 2. Syntymävuosi 3. Asumismuoto itsenäisesti omassa asunnossa (esim. vuokralla) vanhempien luona

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2016

Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2016 Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2016 Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen toimintayksikkökyselyn tuloksia 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 Sisältö

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot