Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4"

Transkriptio

1 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen

2 Sisällysluettel 1. Jhdant Vetuma-palvelun timinnallisuus Vetuma-palvelun timintaympäristö Vetuma-lppukäyttäjän ympäristö työasemassa Vetuma-palvelun selainkäyttöliittymä Yleiset vaatimukset ja rajitukset selaimille Tuetut selaimet HST-krtin käyttö Käyttäjän Vetuma-istunt Vetuma-lppukäyttäjän ympäristö mbiililaitteessa Tutant- ja testipalvelut Asiakkaan tiedt Vetuma-palvelussa Jaettu salaisuus Vetuma-asiakasknfiguraati Knfiguraatitiedt Perusknfiguraati ja lisäknfiguraatit Vetuma-palvelua käyttävien svellusten erttelu Vetuma-rajapinnan yleiset minaisuudet Tunnistus, hyväksyminen ja allekirjitus (LOGIN-palvelutyyppi) Käyttäjän tunnistus Kansalaisvarmennetunnistus Mbiilivarmennetunnistus (ETSI) Tupas-tunnistus (pankkitunnistus) Perustietjen haku VTJstä Esimerkki tunnistuksen kulusta Käyttäjän surittama hyväksyminen Käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus Sirukrtin käyttöön perustuva allekirjitus Mbiiliallekirjitus Allekirjituksen kulku Verkkmaksaminen (PAYMENT-palvelutyyppi) Maksatus Tuetut maksupalvelut Maksatuksen kulku Maksujen seuranta Maksutapahtumien jäljittäminen Mahdllisia pikkeustilanteita Verkkmaksun kysely Maksunpalautus Tuki verkkmaksupalveluissa Maksunpalautuksen kulku Mahdllisia pikkeustilanteita Liitteet Cpyright Fujitsu Finland Oy 2 (31)

3 1. JOHDANTO Vetuma-palvelu n verkktunnistus- ja maksamispalvelu jka n tarkitettu julkishallinnn rganisaatiiden asiintisvelluksien käyttöön. Fujitsu Finland Oy tuttaa palveluntuttajan minaisuudessa Vetuma-palvelun julkishallinnn eri rganisaatiiden käyttöön. Tämä dkumentti kuvaa Vetuma-palvelun asiakkaidensa svellushjelmille tarjaman timinnallisuuden. Svellukset vivat käyttää tätä timinnallisuutta kutsurajapinnan kautta, jka n kuvattu erillisessä dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, kutsurajapinnan määrittely. Vetuma-palvelukknaisuus sisältää tässä dkumentissa kuvatun timinnallisuuden lisäksi mm. laskutukseen ja raprtintiin liittyviä timintja sekä käytön tukipalveluita. Tässä dkumentissa n kuitenkin kuvattu ainastaan svelluksille tarjttu, Vetuma-kutsurajapinnan kautta käytettävissä leva timinnallisuus. Tämä dkumentti kuvaa Vetuma-palvelun versin 3.4 timinnallisuuden. Versissa 3.2 n versin 3.1 rajapintaan ja itse palveluun muutettu mbiilivarmennetunnistusta ja mahdllistettu mbiilivarmenteella tapahtuva allekirjitus. Menetelmänä mbiilivarmennetunnistus vidaan asettaa päälle palveluihin, vaikka sitä ei le mukana tunnistuskutsun valinnissa. Versissa 3.4 n päivitetty Vetuma-kutsurajapintaan tuki pankkien nykyisille rajapinnille. 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus Vetuma-palvelun versi 3.4 tarjaa svelluksille seuraavat timinnt: Käyttäjän tunnistaminen hänen valitsemallaan menetelmällä. Tuettuja menetelmiä vat: Kansalaisvarmenteeseen perustuva tunnistus, jssa varmenne vi sijaita sirukrtilla. Svelluksen niin halutessa nudetaan tunnistautuneen käyttäjän varmenteelta saadulla sähköisen asiinnin tunnuksella (SATU) käyttäjän henkilötunnus (HETU) VTJ:stä. Mbiilivarmenteeseen perustuva tunnistus, jssa varmenne vi sijaita matkapuhelimen SIM-krtilla. Verkkpankkien tarjama tunnistuspalvelu (Tupas). Svelluksen niin halutessa nudetaan VTJstä jukk kansalaisia kskevia perustietja kuten sitetiedt ja kuntalaisuus. Tämän edellytyksenä n, että käyttäjä n tunnistautunut kansalaisvarmenteella, mbiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Timenpiteen hyväksyttäminen käyttäjällä siten, että käyttäjä surittaa hyväksymisen tunnistautumalla. Svelluksen vastuulla n tällöin tallettaa tunnistautumisen tuls tdisteena hyväksymisestä. Tuetut menetelmät vat samat kuin tunnistuksessakin. Kansalaisvarmenteeseen perustuvan kiistämättömän sähköisen allekirjituksen tai sähköisen allekirjituksen teettäminen käyttäjällä. Käyttäjän varmenne vi sijaita sirukrtilla tai matkapuhelimen SIM-krtilla. Vetuma tarkastaa myös käytetyn varmenteen vimssaln. Tietyn maksun maksattaminen käyttäjällä siten, että käyttäjä hjataan valitsemaansa verkkmaksupalveluun maksua surittamaan. Tuettuja maksupalveluita vat: Pankkien verkkmaksupalvelut Netsin verkkmaksupalvelu (Visa ja MasterCard) Cpyright Fujitsu Finland Oy 3 (31)

4 Verkkmaksun kysely timinnallisuus, jka hyödyntää pankkien verkkmaksupalveluita. Maksetun maksun palautus kknaan tai sittain maksajan tilille. Vetuma-palvelun käyttö sen rajapinnan kautta edellyttää, että svelluksella n käytössään asiakkaan Vetuma-asiakasknfiguraati ja jaettu salaisuus. Asiakasknfiguraati n niiden tietjen jukk jilla kuvataan palvelun mukautus tietyn asiakkaan asiintisvellusten tarpeisiin. Jaettua salaisuutta pulestaan käytetään rajapintakutsujen ja -vastausten alkuperän varmistamiseksi sekä sujaamiseksi muutksilta kutsunvälityksen aikana. Asiakasknfiguraati määritetään ja jaetut salaisuudet tunnistus- ja maksatuskäyttöön ludaan rganisaatin liityttyä Vetuma-palvelun asiakkaaksi. Tarvittaessa vidaan tietylle asiakkaalle määrittää lisää jaettuja salaisuuksia js asiakas haluaa käyttää eri salaisuuksia eri asiintipalveluissaan. Asiakasknfiguraatissa määrätyt valinnat asettavat seuraavia vaatimuksia asiakkaalle: Js asiakasknfiguraatissa n sallittu käytettäväksi Tupas-tunnistus, tulee asiakkaalla lla Tupas-käyttöön ikeuttavat spimukset pankkien kanssa. Tietyn asiakkaan asiintipalveluissa asiiville tarjtaan tunnistautumista varten vain niiden pankkien verkkpalvelut jiden kanssa kyseisellä asiakkaalla n Tupas-tunnistusta kskeva spimus. Näin llen teknisesti spimuksia ei tarvita kaikkien pankkien kanssa, mutta jidenkin pankkien puuttuminen asettaa eri pankkien asiakkaat eriarviseen asemaan. Js asiakasknfiguraatissa n sallittu käytettäväksi maksaminen pankkien verkkpalveluilla, tulee asiakkaalla lla verkkmaksujen vastaanttamiseen ikeuttavat spimukset pankkien kanssa. Tällöinkin kyseisen asiakkaan asiintipalveluissa asiiville tarjtaan maksamista varten vain niiden pankkien verkkpalvelut jiden kanssa asiakkaalla n Vetumalle ilmitettu verkkmaksujen vastaanttamista kskeva spimus. Js asiakasknfiguraatissa n sallittu käytettäväksi maksaminen Netsin verkkpalvelulla, tulee asiakkaalla lla verkkmaksujen vastaanttamiseen ikeuttava spimus Netsin kanssa. Js asiakasknfiguraatissa n sallittu käytettäväksi HETUn ja perustietjen nutaminen VTJ:stä, tulee asiakkaalla lla tähän ikeuttava spimus VRK:n kanssa. Perustietjen hakua varten asiakas tarvitsee lisäksi VRKn myöntämän tietluvan sille tietjuklle jnka Vetuma-tunnistuksen yhteydessä aik hakea. Cpyright Fujitsu Finland Oy 4 (31)

5 1.2 Vetuma-palvelun timintaympäristö Allalevassa kuvassa n esitetty Vetuma-palvelun timintaympäristö. Kuva 1: Vetuma-palvelun timintaympäristö Käyttäjä (asiiva kansalainen) käyttää selaimella asiintisvellusta. Tarpeen tullen asiintisvellus kutsuu Vetuma-palvelua sen kutsurajapintaa käyttäen surittamaan halutun timinnn (esimerkiksi käyttäjän tunnistamisen). Kutsu välitetään käyttäjän selaimen kautta, jllin käyttäjä siirtyy käyttämään Vetuma-palvelua sen man käyttöliittymän kautta. Vetumapalvelu tteuttaa itse san svelluksille tarjamistaan timinnista. Tupas-tunnistuksessa ja verkkmaksamisessa Vetuma-palvelu kuitenkin siirtää käyttäjän edelleen hänen valitsemansa verkkmaksupalveluun kyseisen palvelun rajapintakutsulla, jka myös välitetään käyttäjän selaimen kautta. Verkkmaksupalvelun vastaus jlla palataan sieltä Vetuma-palveluun välitetään myös käyttäjän selaimen kautta. Svelluksen pyytämän timinnn surittamisen jälkeen Vetuma-palvelu palauttaa timinnn tulksen kuvaavan vastauksen svellukselle käyttäjän työaseman kautta. Käyttäjä palautuu tällöin käyttämään asiintisvellusta sen käyttöliittymän kautta. Sirukrtilla sijaitsevaan kansalaisvarmenteeseen perustuvassa tunnistuksessa ja allekirjituksessa käytetään lisäksi työasemassa levaa krtinlukijaa ja krttihjelmista käyttöliittymineen. SIM-krtilla sijaitsevaan mbiilivarmenteeseen perustuvassa tunnistuksessa ja allekirjituksessa käytetään pulestaan matkapuhelimen varushjelmistn käyttöliittymän varmennetimintja. Asiintisvelluksen, Vetuma-palvelun ja Pankin verkkpalvelun välillä ei siis le suria fyysisiä yhteyksiä vaan kaikki liikennöinti tapahtuu käyttäjän selaimen kautta. Pikkeuksena tähän n verkkmaksun kysely, jnka timinta n kuvattu massa kappaleessaan. Yhteydet selaimen sekä niiden palvelinten välillä jissa asintisvellus, Vetuma-palvelu ja pankkien verkkpalvelut timivat sujataan HTTPS -yhteyskäytäntöä käyttäen. Lisäksi rajapintakutsuissa sapulten identiteetti varmistetaan ja viestien eheys taataan käyttäen jaettuun salaisuuteen perustuvaa turvatarkisteen laskentaa (Message Authenticatin Cde, lyh. MAC). Vetuma-palvelu käyttää timinnassaan myös Väestörekisterikeskuksen (VRK) tarjamia palveluita (VTJ-kyselyt ja varmenteiden sulkulistat), mutta käyttäjä ei le suraan vurvaikutuksessa näiden palveluiden kanssa. Mbiilivarmenteella tunnistauduttaessa ja Cpyright Fujitsu Finland Oy 5 (31)

6 allekirjitettaessa Vetuma-palvelu käyttää peraattreiden palveluita kmentjen lähettämiseen, mutta käyttäjä ei le suraan vurvaikutuksessa näidenkään palveluiden kanssa. 1.3 Vetuma-lppukäyttäjän ympäristö työasemassa Vetuma-palvelun selainkäyttöliittymä Vetuma-palvelulla n selainkäyttöliittymä jta kansalainen käyttää surittaessaan asiintisvelluksen pyytämiä timintja. Tietyn timinnn käyttöliittymä säätyy autmaattisesti sen mukaan mitä menetelmiä svellus pyytää Vetuma-kutsussa tarjttavaksi käyttäjälle. Allalevassa kuvassa n esitetty Vetuma-palvelun tunnistuksen alitussivu esimerkkinä Vetuma:n käyttöliittymästä. Kuva 2: Vetuma-svelluksen käyttöliittymäesimerkki Vetuma-palvelua kutsuva asiintisvellus määrää kutsussa mitä kieltä Vetuma-palvelun käyttöliittymässä tulee käyttää (sumi, rutsi tai englanti) sekä antaa halutessaan nimensä näytettäväksi Vetuma-palvelun käyttöliittymässä. Vetuma-palvelu tarjaa useimpien timintjensa surittamiseksi jukn vaihtehtisia menetelmiä. Yleisenä periaatteena n, että käyttäjä vi valita haluamansa menetelmän. Asiakas ja svellus vivat tätä kuitenkin rajittaa. Vetuma-asiakas vi asiakasknfiguraatissaan määrätä, mitä timintjen suritusmenetelmiä saa käyttää kun Vetuma-palvelua kutsutaan kyseisen asiakkaan svelluksista. Svellus vi edelleen Vetuma-kutsussa rajittaa knfiguraatissa määrättyä menetelmävalikimaa. Svellus vi edelleen pakttaa asiakasknfiguraatissaan mbiilivarmennetunnistuksen menetelmävalikimaan kutsusta riippumatta. Cpyright Fujitsu Finland Oy 6 (31)

7 1.3.2 Yleiset vaatimukset ja rajitukset selaimille Seuraava lista kuvaa yleisesti Vetuma-käytön asettamia vaatimuksia ja rajituksia selaimelle ja sen asetuksille: Tuetut selaimet Vetuma-palvelu tukee http-prtkllan versiita 1.0 ja 1.1, jista jmpaakumpaa (tai mlempia) selaimen n tuettava. Vetuma-palvelun sivut n tteutettu XHTML 1.0 -standardin mukaisiksi. Palvelua vi käyttää myös selainhjelmilla, jtka eivät tue XHTML 1.0 -standardia. Tällöin palvelun ulkasu n karsitumpi, mutta tekstisisällössä ja timinnissa ei le era. Vetuma-palvelu vaatii timiakseen istuntevästeiden (sessin ckies) käyttömahdllisuuden ja sallimisen selaimessa. Vetuma-palvelu käyttää JavaScript-selainskriptejä siirtymisessä vurvaikutteisiin taustapalveluihin ja palaamisessa asiintisvellukseen. Palvelu timii kuitenkin myös ilman selainskriptejä, mikäli niiden surittaminen ei le selaimessa sallittu. Tällöin käyttäjä surittaa itse siirtymisen hänelle näytettävällä linkillä. SSL-salauksen käyttämiseksi selaimen tulee tukea TLS-versita 1.0, 1.1 tai 1.2 ja vähintään 128-bittistä salausta, ja SSL-salauksen käyttö tulee lla sallittu selaimessa. SSL-salausta käytettäessä tulee selaimen vida luttaa Vetuma-palvelun palvelinvarmenteeseen. Vetuma-palvelussa käytettävät palvelinvarmenteet n kuvattu liitteessä 1. Vetuma-tutantpalvelun palvelinvarmenteen myöntäjä (VeriSign) n useimmissa selaintutteissa letusarvisesti lutettujen varmentajien jukssa. Mikäli näin ei le, luttamussuhde vidaan saada aikaan asentamalla selaimeen Vetuma-palvelun palvelinvarmenteen myöntäjä lutetuksi varmentajaksi. Js käyttäjä ei kuitenkaan halua selaimensa jatkuvasti luttavan Vetumatutantpalvelun palvelinvarmenteeseen, tulee selaimen myös sallia SSL-yhteyden mudstaminen siten, että se pyytää jka kerran käyttäjää hyväksymään Vetuma-palvelun palvelinvarmenteen yhteyden mudstamiseksi. Vetuma-testipalvelua käytettäessä palvelinvarmenteen juurivarmenteen myöntäjä n Fujitsu Finland (Fujitsu Tpsel CA). Justavaa testikäyttöä varten kannattaa siis lisätä Fujitsun juurivarmenne lutetuksi varmenteeksi. Varmenne n ladattavissa sitteesta https://testitunnistus.sumi.fi/inf/. Vetuma-palvelu tukee seuraavia selaimia ja niiden versiita: Internet Explrer 8 Firefx 21 Opera 9 Vetuma-palvelun timinta näiden selainten uudempien versiiden kanssa testataan kahden kuukauden kuluessa uuden versin virallisesta versijulkistuksesta. Myös muut kuin edellä mainitut yleisten standardien mukaiset selaimet timivat tdennäköisesti Vetuma-palvelua käytettäessä. Muita selaimia ei kuitenkaan testata erikseen. Cpyright Fujitsu Finland Oy 7 (31)

8 1.3.4 HST-krtin käyttö HST-krtilla tarkitetaan tässä sirukrttia jlla n Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämä kansalaisvarmenne. Tällaisia krtteja vat esimerkiksi sirullinen henkilökrtti ja tiettyjen pankkien maksukrtit. HST-krttia käytettäessä käyttäjällä tulee myös lla krtin käyttöön tarvittavat laitteet ja hjelmistt. Tunnistuksessa tarvitaan: Krtinlukija jka pystyy lukemaan HST-krtteja. Krtinlukijahjelmist (esim. Fujitsu DigiSign Client, Setec SetWeb, Nexus Persnal jne.) jka pystyy käsittelemään HST-krtteja. Krtinlukijahjelmistn kanssa yhteenspiva selain. Nämä vaatimukset vat yleisiä HST-krtin käytön vaatimuksia. Vetuma-palvelu ei aseta krtin käytölle lisävaatimuksia tai rajitteita. Allekirjituksessa tarvitaan lisäksi allekirjituskmpnentti jlla sähköinen allekirjitus suritetaan. Allekirjituksessa Vetuma n yhteenspiva VRK:n kansalaisille ilmaiseksi jakeleman Fujitsu DigiSign Client-hjelmistn kanssa. Krtinlukijahjelmistn ja allekirjituskmpnentin saatavuus työasemaan saattavat rajittaa HST-krtin käyttöä. Kaikki krtinlukijahjelmistt ja allekirjituskmpnentit eivät nimittäin välttämättä timi kaikissa työasemakäyttöjärjestelmissä. Vetuman kanssa vidaan käyttää VRK:n ilmaiseksi jakelemaa krtinlukijahjelmista ja allekirjituskmpnenttia. Niiden khdalla tuetut ympäristöt ja selaimet vi tarkistaa VRK:n sivuilta Käyttäjän Vetuma-istunt Lppukäyttäjälle ludaan Vetuma-istunt (sessi) hänen siirtyessään Vetuma-palvelun käyttöliittymään. Istunnn avulla ylläpidetään käyttäjän Vetuma-timinnn surittamisen tilaa. Istunt syntyy kun svelluksen (käyttäjän työaseman kautta lähettämä) kutsu tetaan vastaan. Istunt pysyy vimassa niin kauan kunnes Vetuma-palvelu palauttaa vastauksen asiintisvellukselle. Vetuma-istunt säilyy vimassa myös sinä aikana kun käyttäjä n siirretty välillä jhnkin taustapalveluun. Istunt vanhenee js käyttäjä ei anna Vetuma-palvelun dttamaa syötettä tai palaa taustapalvelusta 10 minuutissa Vetuma-palvelun istunta ei tarvita suritetun Vetuma-tapahtuman jälkeen. Mikäli käyttäjä tulee uudelleen Vetuma-palveluun (esimerkiksi tunnistamisen jälkeen hyväksyminen), ludaan käyttäjälle uusi istunt. 1.4 Vetuma-lppukäyttäjän ympäristö mbiililaitteessa Vetuma-palvelu tukee tunnistusta, hyväksymistä ja kiistämätöntä allekirjitusta myös mbiililaitteita (matkapuhelimia) käyttäen. Näissä tapauksissa käyttöliittymät mbiililaitteissa vat seuraavat: 1.5 Tutant- ja testipalvelut Mbiilivarmenteeseen (matkapuhelimen SIM-krtilla sijaitsevaan varmenteeseen) perustuvassa tunnistuksessa ja hyväksymisessä sekä kiistämättömässä allekirjituksessa Vetuma-palvelu lähettää mbiiliperaattrin palvelinhjelmistn kautta timinta vastaavan kmennn mbiililaitteeseen. Käyttöliittymänä n tällöin mbiililaitteen varmennetta käsittelevän varushjelmistn käyttöliittymä. Vetuma-palvelu sisältää tutantpalvelun sekä erillisen rajapinnaltaan kuitenkin samanlaisen testipalvelun. Kummallekin n määritelty mat erilliset sitteensa. Tutantpalvelu n nimensä mukaisesti tarkitettu tutantkäyttöön. Sellaisella julkishallinnn rganisaatilla, jnka asiintisvellus kutsuu Vetuma-tutantpalvelua, n ltava Cpyright Fujitsu Finland Oy 8 (31)

9 vimassaleva Vetuma-liittymä sekä spimukset haluamiensa Vetuma-palvelun taustapalveluiden (esimerkiksi pankkien verkkpalvelut) timittajien kanssa kyseisten palveluiden käytöstä. Testipalvelu n tarkitettu Vetuma-liittymisspimuksen tehneiden asiakkaiden asiintisvellusten testaukseen. Se käyttää pankkien testiverkkpalveluita ja VRK:n testipalvelua, eikä sen käyttö vaadi spimuksia pankkien ja VRK:n kanssa. Testipalvelun käyttöliittymässä annetaan myös virheilmituksia jtka auttavat svelluskehittäjiä testauksessa. Testipalvelu n kuvattu dkumentissa jka n saatavilla liittymisspimuksen tehneille asiakkaille. On myös syytä humiida, että tiettyjen piirteiden testaus edellyttää taustapalveluiden käytön vaatimat välineet kuten HST-testikrtti ja testimbiilivarmenne. Tutant- ja testipalveluiden kutsusitteet ilmitetaan asiakkaalle liittymisilmituksen vastaanttamisen jälkeen. Mikäli sitteet muuttuvat esimerkiksi versimuutsten yhteydessä ilmitetaan tästä liittymisspimuksen tehneille asiakkaille. Tutant- ja testipalveluiden palvelinvarmenteiden ajantasaiset tiedt (vimassalaika, myöntäjä jne.) n kerrttu erillisessä dkumentissa Vetuma Palvelinvarmenteet (rajapintadkumentin Liite 1). 2. ASIAKKAAN TIEDOT VETUMA-PALVELUSSA Tietyn julkishallinnn rganisaatin liityttyä Vetuma-palvelun asiakkaaksi mudstetaan Vetuma-palveluun seuraavat tiedt kyseisestä asiakkaasta: 2.1 Jaettu salaisuus Jaetut salaisuudet jilla sujataan Vetuma-rajapinnan kautta välitettävät kutsu- ja vastausviestit siten, että niitä ei vi humaamatta muuttaa, ja että vastaanttaja vi varmistaa, että viesti tulee ikealta lähettäjältä. Asiakasknfiguraati, jssa määritetään miten Vetuma-palvelu mukautetaan asiakkaan tarpeisiin (esimerkiksi taustapalveluiden käyttöön ikeuttavat tunnukset ja avaimet). Knfiguraatille annetaan tunnus jka n yksilöllinen kk Vetuma-palvelussa. Asiakas vi tarpeen vaatiessa muutattaa knfiguraatinsa tietja. Jaettua salaisuutta käytetään rajapintakutsuissa ja -vastauksissa lähettäjän identiteetin varmistamiseen sekä niissä välitettävän tiedn sujaamiseen välityksen aikaisia muutksia vastaan. Asiintisvellus mudstaa kutsuviestille turvatarkisteen (Message Authenicatin Cde, MAC) laskemalla tiivisteen (message digest) lähettämänsä kutsun parametrien sekä jaetun salaisuuden arvista. Svellus käyttää tiivisteen laskennassa kyseiselle salaisuudelle svittua yksisuuntaista tiivistealgritmia. Svellus lähettää sitten sekä laskennassa käytetyn jaetun salaisuuden tunnuksen että mudstamansa turvatarkisteen kutsuviestin parametreina Vetuma-palvelulle. Kutsun saatuaan Vetuma-palvelu mudstaa turvatarkisteen arvn kutsussa saamistaan parametrien ja kutsussa viitatun jaetun salaisuuden arvista, käyttäen kyseiselle salaisuudelle svittua algritmia. Mikäli tuls pikkeaa kutsussa tulleesta turvatarkisteesta, Vetuma-palvelu hylkää kutsun. Jaetun salaisuuden arv ja sen yhteydessä käytettävä algritmi vat siis sekä svelluksen että Vetuman tiedssa. Vetuma-palvelu mudstaa vastausviestin turvatarkisteen samalla tavalla, käyttäen tiivisteen laskennassa samaa jaettua salaisuutta jta käytettiin kutsussa. Vetuma lähettää sitten turvatarkisteen (sekä laskennassa käytetyn jaetun salaisuuden tunnuksen) vastausviestin parametreina asiintisvellukselle. Asiintisvellus mudstaa turvatarkisteen arvn vastauksen parametrien ja vastauksessa viitatun jaetun salaisuuden Cpyright Fujitsu Finland Oy 9 (31)

10 arvista. Mikäli tuls pikkeaa vastauksessa tulleesta turvatarkisteesta, asiintisvelluksen tulee hylätä vastaus. Jaettu salaisuus ludaan tekemällä satunnaislukugeneraattrilla 256-bittinen avain jka esitetään tekstinä heksadesimaalimudssa. Siihen liitetään vielä käsittelyn helpttamiseksi kyseisen salaisuuden tunnus. Salaisuuden rakenne n tarkemmin esitetty rajapintamäärittelyssä: Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, kutsurajapinnan määrittely. Oletusarvisesti tietylle Vetuma-asiakkaalle (esim. kunnalle tai valtin virastlle) tehdään kaksi salaisuuutta, tinen tunnistustimintjen käyttöä ja tinen maksatustimintjen käyttöä varten. Js asiakkaalla n tarve tämän lisäksi eriyttää salaisuuksien hallintaa eri asiintipalveluissaan, n asiakkaan mahdllista hankkia käyttöönsä tietylle svellusjuklle tai jpa yksittäiselle svellukselle ma erillinen jaettu salaisuutensa. Jaettujen salaisuuksien jakelumenettely, salaisuuden arvn uusimismenettely ja lisäsalaisuuksien tilausmenettely n kuvattu Vetumapalvelun asiakkaan asiintihjeissa. Jaettujen salaisuuksien tunnusten, arvjen ja algritmien lisäksi Vetuma-palvelussa ylläpidetään kutakin salaisuutta khti seuraavat tiedt: Salaisuuden vimassalaika. Mitä asiakasknfiguraatiita saa käyttää kyseisen salaisuuden kanssa. Tätä tieta tarvitaan vain siinä pikkeustapauksessa, että asiakas n tilannut useita knfiguraatiita. Vetuma-palvelun jaetut salaisuudet vat asiakaskhtaisia, eli yhden asiakkaan salaisuuden paljastuminen ei vaaranna muiden asiakkaiden Vetuma-käytön turvallisuutta. 2.2 Vetuma-asiakasknfiguraati Vetuma-asiakasknfiguraatin avulla mukautetaan Vetuma-palvelu tietyn asiakkaan tarpeisiin. Asiintisvellus kert aina Vetuma-kutsussa mitä asiakasknfiguraatita Vetuma-palvelun tulee käyttää kyseisen kutsun palvelemisessa Knfiguraatitiedt Knfiguraatitietihin sisältyvät seuraavat tiedt: Mitä Vetuma-palvelun timintjen suritusmenetelmiä n kyseistä knfiguraatita käyttävien asiintisvellusten käytettävissä. Asiakas vi esimerkiksi määritellä, että vain Tupas-tunnistus ja kansalaisvarmenteeseen perustuvat tunnistustavat vat kyseisen asiakkaan svellusten käytettävissä, mutta ei mbiilivarmennetunnistus. Mitä Vetuma-palvelun timinnissa käytettäviä lisäpalveluita n kyseistä knfiguraatita käyttävien asiintisvellusten käytettävissä. Asiakas vi esimerkiksi määritellä, nk tietjen kysely VTJstä kyseisen asiakkaan svellusten käytettävissä vai ei. Tiedt asiakkaan taustapalveluspimuksista Tällaisia tietja vat ne tunnukset ja salaisuudet jita Vetuma-palvelun tulee käyttää kutsuessaan kyseisiä palveluita asiakkaan svellusten pulesta. Kyseisiä taustapalveluita vat: Pankkien verkkpalvelut Tupas-tunnistusta, verkkmaksamista ja maksunpalautusta varten. Jillakin pankeilla yksi spimus kattaa nämä kaikki, kun taas tisilla pankeilla n näille timinnille erilliset spimukset. Netsin verkkpalvelu verkkmaksamista varten. VRK:n VTJ-kyselypalvelu (SS). Cpyright Fujitsu Finland Oy 10 (31)

11 Mbiiliperaattreiden verkkpalvelut mbiilivarmenteen käyttöön perustuvien kmentjen (tunnistus ja allekirjitus) lähettämiseksi Asiakas vi vastaanttaa käyttöön ikeuttavat tiedt taustapalveluiden timittajilta ja luvuttaa ne Vetuma-palvelun timittajalle (Fujitsu). Vaihtehtisesti asiakas vi valtuuttaa Vetuma-palvelun timittajan vastaanttamaan tiedt suraan taustapalvelun timittajalta. Js tietyllä asiakkaalla ei le talletettuina spimustietja tiettyä taustapalvelua varten, ei kyseistä taustapalvelua vi käyttää (esimerkiksi tarjta käyttäjän valittavaksi) sillin, kun kutsut tulevat kyseisen asiakkaan svelluksilta. Asiintisvellus vi tunnistus-, hyväksymis- ja allekirjituskutsussa edelleen rajittaa käyttäjälle tarjttavia menetelmiä sekä käytettäviä lisäpalveluita. Esimerkiksi js knfiguraatissa n sallittu Tupas-tunistus ja kansalaisvarmenteeseen perustuvat tunnistustavat, vi kyseistä knfiguraatita käyttävä svellus tunnistuskutsussa kuitenkin määrätä, että käyttäjälle tarjtaan vain Tupas-tunnistus. Kutsussa ei vi laajentaa menetelmä- ja lisäpalveluvalikimaa yli sen mitä sisältyy kutsussa viitattuun knfiguraatin. Esimerkiksi: Mikäli pankkitunnistusta ei le mukana knfiguraatissa, ei sitä vi kyseistä knfiguraatita käyttävissä rajapintakutsuissa saada käyttäjälle tarjlle. Mikäli tietjen kysely VTJstä ei le mukana knfiguraatissa, ei sitä vida myöskään kyseistä knfiguraatita käyttävissä rajapintakutsuissa saada käyttöön Perusknfiguraati ja lisäknfiguraatit Asiakkaan liittyessä Vetuma-palveluun ludaan asiakkaalle yksi asiakasknfiguraati jnka tiedt määrätään asiakkaan tiveiden mukaan. Vetuma-palvelun timittaja (Fujitsu Finland Oy) määrää knfiguraatin tunnuksen. Asiakas vi halutessaan muuttaa tämän perusknfiguraatinsa tietja pyytämällä sitä Vetuma-palvelun timittajalta. Kska kukin svellus vi Vetuma-kutsuissaan määrätä käyttäjälle tarjttavat menetelmät ja timintjen lisäpalvelut, ei svelluskhtaisten timintvalikimien määrittelemiseksi tarvita lisäknfiguraatiita. Jissain tilanteissa vi kuitenkin lla tarvetta lisäknfiguraatiille. Esimerkki tällaisesta tilanteesta n maksuliikenteen eriyttäminen asiakkaan eri asiintipalveluiden välillä. Vetuman kautta maksatettaessa maksut hjataan kussakin maksupalvelussa tietylle samalle maksupalvelukhtaiselle tilille (spimuksessa määritellylle kiinteälle tilille tai spimuksen letustilille). Vetuma-maksatuskutsussa ei vi antaa parametrina vastaantttiliä kska useimmissa verkkmaksupalveluissa tili n kiinteä. Tietylle asiakkaalle tulleet maksusuritukset vidaan ertella viitetietjen perusteella ja siirtää vastaantttililtä eri asiintipalveluiden tileille. Mikäli tällainen siirtmenettely ei jstain syystä le mahdllista, vi asiakas tehdä kunkin verkkmaksupalvelun kanssa useita maksujen vastaanttspimuksia ja hankkia useita Vetuma-asiakasknfiguraatiita jissa kussakin n ma spimusjukknsa. 2.3 Vetuma-palvelua käyttävien svellusten erttelu Svellus antaa Vetuma-palvelun kutsussa merkkijnmutisen svellustunnuksen, jka talletetaan muiden kutsun tietjen kanssa Vetuma-palvelun lkitietihin. Tätä tunnusta käytetään raprtitaessa kuinka paljn Vetuma-palvelua n missäkin svelluksessa käytetty. Tiettyä asiakasta kskevassa käyttöraprtissa tapahtumat jatellaan tapahtumatyypin sekä asiakaskhtaisen svellustunnuksen perusteella. Vetuma-palvelussa ei kuitenkaan rekisteröidä svellustunnuksia, eikä niitä tarvitse ilmittaa liittymisilmituksessa tai muutsilmituksissa. Cpyright Fujitsu Finland Oy 11 (31)

12 Svellustunnukset vat asiakaskhtaisia, ja kukin asiakas päättää mitä tunnuksia kyseisen asiakkaan svellukset käyttävät. Tietyn asiakkaan kaikki svellukset vivat käyttää samaa svellustunnusta, mutta eri svelluksilla tai svellusjukilla vi lla kullakin mat tunnuksensa. 3. VETUMA-RAJAPINNAN YLEISET OMINAISUUDET Vetuma:n palvelurajapinta n viestirajapinta missä viestit n tteutettu käyttäen lppukäyttäjän selaimen kautta välitettäviä http-yhteyskäytännön POST-kmentja. Viestien ja kmmunikinnin luttamuksellisuus perustuu käytettävien yhteyksien sujaukseen HTTPSyhteyskäytännöllä. Vaihdettujen viestien alkuperän varmistus ja eheys pulestaan taataan laskemalla kullekin viestille turvatarkiste (MAC) käyttäen asiakaskhtaista jaettua salaisuutta. Tiettyyn tapahtumaan liittyvän Vetuma-kutsun ja vastauksen yhteenliittämistä tuetaan tapahtumatunnuksella. Vetuma-palvelu tarjaa jukn timintja jtka n ryhmitelty palvelutyyppeihin. Kullakin timinnlla n ma kutsu- ja vastaustyyppinsä. Kun Vetuma-palvelu käsittelee svellukselta saamaansa kutsua, niin kutsussa pyydetyn timinnn suritus vi nnistua tai timint vi jäädä eri syistä surittamatta. Vetuma-palvelu palauttaa vastauksen siihen kutsussa ilmitettuun paluusitteeseen jka vastaa kutsun käsittelyn jälkeistä tilannetta. Paluusitteet vat: Timinnn suritus nnistui. Käyttäjä perui timinnn. Timinnn surittaminen epännistui jstain syystä. Tämän lisäksi Vetuma-palvelu palauttaa aina vastauksessa statusparametrin jlla kerrtaan nnistuik surittaminen vai jäikö timint surittamatta, ja jälkimmäisessä tapauksessa myös syyn surittamatta jättämiseen. Vetuma-rajapinnan mekanismit sekä kutsu- ja vastaustyyppien parametrit n kuvattu tarkemmin rajapinnan määrittelydkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, kutsurajapinnan määrittely. 4. TUNNISTUS, HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITUS (LOGIN-PALVELUTYYPPI) Vetuma-palvelun palvelutyyppi LOGIN tarjaa asiintisvelluksille seuraavat timinnt: käyttäjän tunnistaminen, käyttäjän surittama hyväksyminen ja käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus. 4.1 Käyttäjän tunnistus Tunnistustimint Vetuma-palvelussa tarkittaa sitä, että Vetuma-palvelu tunnistaa asiintisvelluksen pulesta svellusistunnn käyttäjän, eli sen henkilön, jka käyttää sitä selainta, jnka kautta svellus lähetti tunnistuskutsun Vetuma-palvelulle Kansalaisvarmennetunnistus Vetuma-palvelussa tuetaan seuraavia kansalaisvarmenteen käyttöön perustuvia tunnistustapja: Tunnistus sirukrtille talletetulla kansalaisvarmenteella. Kansalaisvarmennetunnistuksessa ei tarvita käyttäjärekisteriä. Kansalaisvarmenteelta löytyvät käyttäjän sähköisen asiinnin tunnus (SATU) ja nimitiedt, ja Vetuma-palvelu palauttaa ne aina tunnistusvastauksessa riippumatta siitä, minkä kansalaisvarmennephjaisen tunnistusmenetelmän käyttäjä valitsi. Lisäksi Vetuma-palvelu Cpyright Fujitsu Finland Oy 12 (31)

13 nutaa svelluksen sitä pyytäessä käyttäjän HETU:n tai perustiedt VTJ:stä ja palauttaa myös sen/ne tunnistusvastauksessa. Js VTJ-kyselyssä tapahtuu virhe, palauttaa Vetumapalvelu kuitenkin VTJ:stä saamansa virhekdin Sirukrtin käyttöön perustuva kansalaisvarmennetunnistus Käyttäjän valittua sirukrtin käyttöön perustuvan kansalaisvarmennetunnistuksen: Vetuma-palvelu pyytää tunnistuskäyttöliittymässään käyttäjää laittamaan kansalaisvarmenteen sisältävän sirukrttinsa krtinlukijaan ja välittää tunnistuspyynnön käyttäjän selaimelle. Selain aktivi työaseman sirukrttihjelmistn lukemaan sirukrttia. Sirukrttihjelmist pyytää käyttäjää antamaan tunnistusta varten tarkitetun PIN-kdin. Sirukrttihjelmist tarkistaa PIN-kdin ja js se n ikea, surittaa sirukrtilta saatavaa, varmenteeseen liittyvää salaista avainta hyväksikäyttäen käyttäjän tunnistamisen. Tiet tunnistuksen tulksesta ja nnistuneen tunnistuksen tapauksessa varmenteen sisältö timitetaan selaimen kautta Vetumalle. Mikäli tunnistus nnistui, Vetuma-palvelu palauttaa svellukselle tunnistusvastauksessa varmenteelta saadun SATUn ja nimitiedt sekä svelluksen pyytäessä myös VTJ:stä hakemansa käyttäjän HETU:n.tai perustiedt Mikäli tunnistautuminen epännistui Vetuma-palvelu palauttaa vastauksensa svellukselle kutsussa annettuun ERRURL-sitteeseen statuksella REJECTED Mbiilivarmennetunnistus (ETSI) Mbiililaitteessa levalle SIM-krtille tallennettua varmennetta käyttäen tehtävää tunnistusta kutsutaan tässä lyhyesti mbiilivarmennetunnistukseksi. Mbiilivarmennetunnistuksessa käytetään taustalla ETSI-rajapintaa. Vetuma-palvelu välittää tunnistuspyynnön peraattrin verkkpalvelulle käyttäen edellä mainittua ETSI-rajapintaa. Lisätietja mbiilivarmenteesta sitteessa Valittuaan mbiilivarmennetunnistuksen käyttäjä antaa Vetuma-palvelun tunnistuskäyttöliittymän kautta sen SIM-krtin puhelinnumern jlle hänen mbiilivarmenteensa n tallennettu. Vetuma-palvelu lähettää tunnistuspyynnön matkapuhelinperaattrille, jka välittää pyynnön edelleen annettuun puhelinnumern. Vetuma-palvelun kutsuma peraattri surittaa tarvittaessa tunnistusvierailun (raming) käyttäjän ktiperaattrin verkkn (sen peraattrin verkkn jnka SIM-krtilla käyttäjän mbiilivarmenne n.) Sen mbiililaitteen varushjelmist jssa varmenteen sisältävä SIM-krtti n pyytää käyttäjää antamaan varmenteeseen liittyvän, tunnistusta varten tarkitetun SPIN-kdin (tunnusluvun). Mbiililaitteen varushjelmist surittaa tunnistamisen tarkistamalla SPIN-kdin ja palauttaa peraattrin hjelmistlle tiedn tulksesta sekä varmenteen sisällön js tunnistus nnistui. Matkapuhelinperaattri välittää Vetuma-palvelulle tiedn tunnistuksen nnistumisesta, ja nnistuneen tunnistuksen yhteydessä myös varmenteen sisällön. Mikäli tunnistus nnistui, Vetuma-palvelu palauttaa svellukselle varmenteen sisältämät nimitiedt ja käyttäjän HETU:n. Mikäli svellus n sitä pyytänyt, Vetuma-palvelu hakee VTJ:stä käyttäjän perustiedt (tai HETU:n) ja palauttaa myös sen/ne svellukselle tunnistusvastauksessa. Cpyright Fujitsu Finland Oy 13 (31)

14 Mikäli tunnistautuminen epännistui Vetuma-palvelu palauttaa vastauksensa svellukselle kutsussa annettuun ERRURL-sitteeseen statuksella REJECTED. Mbiilivarmennetunnistuksessa vidaan käyttää FiCm:in susittelemia haittakäytön estmekanismeja: Istunttunnus. Vetuma-palvelu lu istunttunnuksen svelluksen pulesta ja näyttää sen käyttäjälle mbiilivarmennetunnistuksen käyttöliittymässä. Käyttäjäkhtainen häirinnän estkdi. Käyttäjä vi spia häirinnän estkdin käytöstä ktiperaattrinsa kanssa. Mikäli käyttäjällä n häirinnän estkdi käytössään, hän antaa kyseisen kdin Vetuma-palvelun tunnistuskäyttöliittymässä puhelinnumern lisäksi. Vetuma-palvelu välittää häirinnän estkdin peraattrille jnka timittaa sen tunnistuskmennn yhteydessä mbiililaitteeseen Tupas-tunnistus (pankkitunnistus) Finanssialan Keskusliitt n määritellyt yhteisen rajapinnan (Tupas-rajapinnan) jnka kautta eri pankkien verkkpalvelut tarjavat Internet-palveluiden tarjajille käyttäjän tunnistusta kukin man verkkpankkitunnistuskäytäntönsä mukaan. Tupas-tunnistuksessa Vetuma-palvelu välittää tunnistuspyynnön käyttäjän valitseman pankin verkkpalvelulle käyttäen edellä mainittua Tupas-rajapintaa. Saatuaan tunnistusvastauksen pankin verkkpalvelulta ja mikäli tunnistus nnistui Vetumapalvelu palauttaa svellukselle verkkpalvelun palauttamat käyttäjän nimitiedt sekä käyttäjän HETUn. Vetuma-palvelu edellyttää tunnisteen levan nimenmaan HETU. Tästä syystä Vetuma-asiakkaiden ja pankkien välisissä verkkpalveluspimuksissa n palautettavaksi tunnistetiedksi määrättävä Tupas-määrittelyn mukainen Selväkielinen perustunnus. Vetumapalvelu tarkistaa, että pankin palauttama tiet n mudltaan HETU. Js näin ei le, Vetumapalvelu palauttaa vastauksensa svellukselle kutsussa annettuun ERRURL-sitteeseen statuksella FAILURE. Tupas-tunnistuksessa ei tarvita Vetuma-käyttäjärekisteriä Perustietjen haku VTJstä Vetuma-tunnistusta käyttävä svellus vi pyytää Vetumaa nutamaan nnistuneen tunnistuksen jälkeen määrättyjä Väestötietjärjestelmässä (VTJ) ylläpidettyjä tietja tunnistetusta käyttäjästä. Tietyn asiakkaan svellusten nudettavissa levat tietjukt VRKn terminlgiassa tutteet määritellään asiakkaan VRK:lta saamissa tietluvissa, ja svellus ilmittaa tunnistuskutsussa minkä VTJ-svelluskyselytutteen tiedt haetaan. Tiedt palautetaan samassa esitysmudssa jssa haussa käytettävä VRKn SS-kysely ne palauttaa Nudettavat tiedt Vetuman kautta suritettavaa VTJ-kyselyä varten määritellyt VTJ-kyselytutteet sisältävät erilaisia yhdistelmiä Vetuman kautta suritettaville kyselyille sallitusta tietjuksta. Nykyisellään n tarjlla kaikille Vetuma-asiakkaille vakikyselytute jssa n seuraavat tiedt: Henkilötunnus Nimitiedt Ktikunta Ositetiedt Äidinkieli Kulinaika Cpyright Fujitsu Finland Oy 14 (31)

15 Tiet siitä, nk käyttäjä Sumen kansalainen Laajennetulla VTJ-kyselyllä saatavat tiedt n määritelty VRK:n tarkitusta varten myöntämässä tietluvassa. Vetuma palauttaa nutamansa henkilötiedt svellukselle VTJn SS-kyselyn vastaussanman mudssa. Vastaussanman XML-schemassa viitataan VTJkyselyn henkilötietjen tiettyyppimäärittelyn XML-schemaan. Siinä kuvataan kaikki VTJhenkilötietkyselyiden vastauksissa käytettävät tiettyypit. Perustietjen XML-scheman tunnistetiedt vat: <xs:schema xmlns=http://xml.vrk.fi/schema/vtjkysely xmlns:xs="http://www.w3.rg/2001/xmlschema" xmlns:vtj="http://xml.vrk.fi/schema/vtj/henkiltiedt/1" targetnamespace="http://xml.vrk.fi/schema/vtjkysely" elementfrmdefault="qualified" attributefrmdefault="unqualified"> Tiettyyppimäärittelyn XML-scheman tunnistetiedt vat: <xs:schema xmlns="http://xml.vrk.fi/schema/vtj/henkiltiedt/1" xmlns:xs="http://www.w3.rg/2001/xmlschema" targetnamespace="http://xml.vrk.fi/schema/vtj/henkiltied t/1"> VRK timittaa schemat asiakkaalle Vetuman VTJ-kyselyitä kskevan tietlupaprsessin yhteydessä. Perustietjen vastaussanman XML-schema n lisäksi saatavissa rajapintamäärittelyn liitteenä Liite4_PERUSJHHS2.xsd Tunnistustavat Vetuma-palvelu saa hakea svellukselle tunnistautuneen käyttäjän perustietja Väestötietjärjestelmästä mikäli käyttäjä n tunnistautunut riittävän vahvalla tunnistusmenetelmällä. Tällä hetkellä riittävän vahviksi tunnistusmenetelmiksi hyväksytyt menetelmät vat kansalaisvarmenteeseen tai mbiilivarmenteeseen perustuvat tunnistusmenetelmät sekä pankkitunnistus (Tupas-tunnistus) Tietlupamenettely Niiden Vetuma-asiakkaiden jtka haluavat Vetuma-palvelun nutavan asiintipalveluilleen käyttäjän perustiedt VTJ:stä tulee hankkia VRKlta kyseiselle tietjuklle tietlupa. Spimuksen VRKn kanssa tekevä Vetuma-asiakas ilmittaa käyttöä ja laskutusta varten tarvittavat tiedt, situtuu nudattamaan lupaehtja, ja saa VRK:lta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas luvuttaa käyttäjätunnuksen ja salasanan Vetuma-palvelulle käytettäväksi kun Vetuma-palvelu surittaa kyselyitä kyseisen asiakkaan svelluksilta tulevien tunnistuskutsujen yhteydessä. VRK n määritellyt Vetuman kautta VTJ-kyselyllä saatavissa levan perustietjen tietjukn jlle n antanut man tutetunnuksen VTJ-VETUMA-Perus. Asiakas saa näille perustiedille tietluvan VRKlta. Asiakkaan svelluksen pyytäessä tietjen hakua VTJstä Vetuma-tunnistuksen yhteydessä antaa se perustietjukka vastaavan VTJ-tutteen tutetunnuksen Vetumatunnistuskutsun parametrina. Vetuma tekee tutetunnuksella VTJ-kyselyn jnka vastauksessa VTJ palauttaa kyselytutteeseen sisältyvät tiedt. Vetuma välittää tiedt svellukselle massa tunnistusvastauksessaan. Cpyright Fujitsu Finland Oy 15 (31)

16 4.1.5 Esimerkki tunnistuksen kulusta Tupas-tunnistuksen eteneminen n esitetty allalevassa kuvassa esimerkkinä tunnistuksen kulusta: VETUMA-asiakkaan asiintisvellus VETUMA-integrintikerrs 1. VETUMA-palvelu Kansalainen Pankin verkkpalvelu Selain Käyttöliittymäsivuja Kuva 3: Tupas-tunnistuksen kulku 1. Käyttäessään selaimellaan Vetuma-asiakkaan asiintisvellusta käyttäjä (kansalainen) pyytää sellaista timinta jka vaatii käyttäjän tunnistamista. 2. Asiintisvellus varmistaa (hulehtii siitä), että yhteys käyttäjän selaimeen n SSL/TLS-sujattu, rakentaa Vetuma-tunnistuskutsun, ja timittaa kutsun käyttäjän selaimen kautta Vetuma-palvelulle (kuten dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, kutsurajapinnan määrittely n kuvattu). 3. Vetuma-palvelu tarkistaa kutsun ikeellisuuden, ja kelvllisen kutsun tapauksessa avaa man käyttöliittymänsä käyttäjän selaimeen HTTPS-yhteyttä käyttäen, antaen käyttäjän valita tunnistautumismenetelmän. 4. Käyttäjän valittua tunnistautumismenetelmäksi pankkitunnistuksen (Tupas), Vetumapalvelu rakentaa Tupas-kutsun ja timittaa sen käyttäjän selaimen kautta valitun pankin verkkpalvelulle (kuten Tupas-määrittelyssä n kuvattu). 5. Valitun pankin verkkpalvelu surittaa käyttäjän tunnistuksen man HTTPS-sujatun käyttöliittymänsä kautta. 6. Valitun pankin verkkpalvelu rakentaa Tupas-vastauksen ja timittaa sen käyttäjän selaimen kautta HTTPS-yhteyttä käyttäen Vetuma-palvelulle (kuten Tupasmäärittelyssä n kuvattu). 7. Käyttäjän tunnistauduttua Vetuma-palvelu rakentaa Vetuma-tunnistusvastauksen ja timittaa sen käyttäjän selaimen kautta asiintisvellukselle. Vastaus timitetaan selaimelle Vetuma-palvelun käyttöliittymän tunnistuspaluu-sivulla, jlta se lähtee asiintisvellukselle käyttäjän hyväksyttyä paluun. 8. Asiintisvellus tarkistaa vastauksen ikeellisuuden ja jatkaa timintaansa hyödyntäen tunnistusvastauksessa palautettuja tietja. Svellus keskustelee jälleen käyttäjän kanssa man käyttöliittymänsä kautta. Cpyright Fujitsu Finland Oy 16 (31)

17 4.2 Käyttäjän surittama hyväksyminen Käyttäjän surittama hyväksyminen tarkittaa tässä sitä, että asiintisvellus pyytää aiemmin j tunnistettua svellusistunnn käyttäjää hyväksymään tunnistautumalla sellaisen asiintitiminnn jka vaatii aiemman tunnistuksen lisäksi erillisen hyväksynnän. Asiintisvelluksen vastuulla n tallettaa nnistuneen hyväksymistapahtuman tiedt tdistuksena hyväksymisestä. Käyttäjän tällä tavin surittama hyväksyminen n kuitenkin siinä mielessä epävirallinen hyväksyminen, että sillä ei le lain kannalta samanlaista sitvuutta kuin kiistämättömällä sähköisellä allekirjituksella. Käytännössä hyväksyminen tehdään siten, että asiintisvellus antaa Vetuma-palvelulle käyttäjän tunnuksen ja pyytää palvelua varmistamaan tunnistamalla, että kyseinen käyttäjä edelleen käyttää sitä selainta, jlta pyyntö hyväksymistä vaativan timinnn surittamiseen tuli. Mikäli käyttäjää ei le svelluksessa vielä tunnistettu, vi svellus surittaa samantapaisen epävirallisen hyväksyttämisen käyttäen Vetuma-palvelun tunnistustiminta. Svellus vi esimerkiksi antaa käyttäjän tutustua lmakkeeseen ja täyttää sen ilman tunnistusta, mutta täytetyn lmakkeen saatuaan pyytää käyttäjää ilmittamaan tunnistautumalla henkilöllisyytensä ja samalla vahvistamaan lmakkeessa antamansa tiedt. 4.3 Käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus Käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus tarkittaa tässä sitä, että svellusistunnn käyttäjä allekirjittaa kansalaisvarmenteeseensa liittyvällä salaisella avaimella asiintisvelluksen antaman tekstin. Vetuma-palvelussa tuetaan seuraavia varmenteeseen perustuvia allekirjitustapja: Allekirjitus sirukrtille talletetulla kansalaisvarmenteella. Allekirjitus mbiililaitteen SIM-krtille talletetulla mbiilivarmenteella. Varmenteeseen perustuvan kiistämättömän allekirjituksen surittamisessa ei tarvita Vetumakäyttäjärekisteriä. Allekirjitusta pyytävän svelluksen vastuulla n mutilla allekirjitettava teksti siten, että: Käyttäjä ymmärtää tekstin perusteella mihin situtuu allekirjituksellaan. Teksti kuvaa aukttmasti sen, mihin allekirjitus sit. Mikäli allekirjitus nnistui, Vetuma-palvelu tarkistaa vielä allekirjitushjelman lähettämän allekirjituksen ikeellisuuden. Tähän kuuluu mm. varmenteen vimassaln tarkistus VRK:n sulkulistaa vasten. Sillinkin kun allekirjituksen tarkistus epännistuu, palauttaa Vetuma palvelu svellukselle allekirjituksen sekä lisäksi tilatiedn tarkistuksen epännistumisesta. Asiintisvelluksen vastuulla n tallettaa pysyvästi nnistuneessa allekirjitustapahtumassa syntynyt kiistämätön allekirjitus mahdllista myöhempää selvittelyä varten, sillä Vetumapalvelussa ei talleteta sen kautta suritettuja allekirjituksia Sirukrtin käyttöön perustuva allekirjitus Käyttäjän valittua sirukrtin käyttöön perustuvan allekirjituksen: Vetuma-palvelu pyytää käyttäjää laittamaan kansalaisvarmenteen sisältävän sirukrttinsa krtinlukijaan ja välittää allekirjitettavan tekstin allekirjituspyynnössä käyttäjän selaimelle. Selain aktivi työaseman allekirjitushjelmistn tekemään allekirjituksen. Allekirjitushjelmist näyttää käyttäjälle allekirjitettavan tekstin ja pyytää käyttäjää antamaan allekirjitusta varten tarkitetun PIN-kdin. Sirukrttihjelmist tarkistaa PIN-kdin ja js se n ikea, tekee allekirjituksen ja lähettää sen Vetuma-palvelulle. Cpyright Fujitsu Finland Oy 17 (31)

18 4.3.2 Mbiiliallekirjitus Mbiililaitteella SIM-krtille tallennettua varmennetta käyttäen tehtävää allekirjitusta kutsutaan tässä lyhyesti mbiiliallekirjitukseksi. Valittuaan mbiiliallekirjituksen käyttäjä antaa Vetuma-palvelun allekirjituskäyttöliittymän kautta sen SIM-krtin puhelinnumern jlle hänen mbiilivarmenteensa n tallennettu. Vetuma-palvelu lähettää allekirjituspyynnön matkapuhelinperaattrille, jka välittää pyynnön edelleen annettuun puhelinnumern. Vetuma-palvelun kutsuma peraattri surittaa tarvittaessa allekirjitusvierailun (raming) käyttäjän ktiperaattrin verkkn (sen peraattrin verkkn jnka SIM-krtilla käyttäjän mbiilivarmenne n.) Sen mbiililaitteen varushjelmist jlla varmenteen sisältävä SIM-krtti n pyytää käyttäjää antamaan allekirjitusta varten tarkitetun SPIN-kdin (tunnusluvun). Varushjelmist tarkistaa SPIN-kdin ja js se n ikea, tekee allekirjituksen ja timittaa sen matkapuhelinperaattrin palvelinhjelmistn kautta Vetuma-palvelulle. Mbiiliallekirjituksessakin vidaan käyttää FiCm:in susittelemia haittakäytön estmekanismeja: Istunttunnus. Vetuma-palvelu lu istunttunnuksen svelluksen pulesta ja näyttää sen käyttäjälle mbiiliallekirjituksen käyttöliittymässä. Käyttäjäkhtainen häirinnän estkdi. Mikäli käyttäjällä n häirinnän estkdi käytössään, hän antaa sen puhelinnumern lisäksi Vetuma-palvelun mbiiliallekirjituksen käyttöliittymässä. Vetuma-palvelu välittää häirinnän estkdin peraattrille jnka timittaa sen allekirjituskmennn yhteydessä mbiililaitteeseen. Cpyright Fujitsu Finland Oy 18 (31)

19 4.3.3 Allekirjituksen kulku Sirukrtilla suritettavan kiistämättömän allekirjituksen eteneminen n esitetty allalevassa kuvassa esimerkkinä Vetuma-palvelun avulla suritettavasta allekirjituksesta: VETUMA-asiakkaan asiintisvellus VETUMA-integrintikerrs VETUMA-palvelu Kansalainen Allekirjitettava teksti Allekirjitus Allekirjitettava teksti 6. VRK Allekirjitus Selain Krtinlukijahjelmist 5. Krtinlukija Kuva 4: Allekirjituksen kulku 1. Käyttäessään selaimellaan Vetuma-asiakkaan asiintisvellusta käyttäjä (kansalainen) pyytää sellaista timinta jhn liittyvää situttamista varten tarvitaan kiistämätön sähköinen allekirjitus. 2. Asiintisvellus varmistaa (hulehtii siitä), että yhteys käyttäjän selaimeen n SSL/TLS-sujattu, rakentaa Vetuma-allekirjituskutsun (jhn sisältyy allekirjitettava teksti), ja timittaa kutsun käyttäjän selaimen kautta Vetuma-palvelulle (kuten dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, kutsurajapinnan määrittely n kuvattu). 3. Vetuma-palvelu tarkistaa kutsun ikeellisuuden, ja kelvllisen kutsun tapauksessa avaa käyttöliittymänsä käyttäjän selaimeen HTTPS-yhteyttä käyttäen, pyytäen käyttäjää käynnistämään allekirjittamisen. 4. Käyttäjän käynnistettyä allekirjittamisen Vetuma-palvelu palauttaa selaimelle HTTPSyhteyttä käyttäen HTTP-vastauksen jka sisältää allekirjitettavan tekstin ja aktivi työaseman selaimeen kytketyn allekirjituskmpnentin. 5. Allekirjituskmpnentti pyytää käyttäjää syöttämään allekirjituksessa tarvittavan PIN-kdin (PIN2). Tämän jälkeen allekirjituskmpnentti surittaa allekirjituksen. 6. Allekirjitus timitetaan työasemasta selaimen välityksellä Vetuma-palvelulle. 7. Saatuaan allekirjituksen työaseman allekirjituskmpnentilta Vetuma-palvelu tarkistaa Väestörekisterikeskukselta että allekirjituksessa käytetyt varmenteet vat vimassa. 8. Vetuma-palvelu rakentaa Vetuma-allekirjitusvastauksen (jhn sisältyy allekirjitus) ja timittaa sen käyttäjän selaimen kautta HTTPS-yhteyden välityksellä Cpyright Fujitsu Finland Oy 19 (31)

20 asiintisvellukselle (kuten dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetumapalvelu, kutsurajapinnan määrittely luvun n kuvattu). 9. Asiintisvellus tarkistaa vastauksen ikeellisuuden, tallettaa saamansa allekirjituksen, ja jatkaa timintaansa. Svellus keskustelee jälleen käyttäjän kanssa man käyttöliittymänsä kautta. 5. VERKKOMAKSAMINEN (PAYMENT-PALVELUTYYPPI) 5.1 Maksatus Maksatus tarkittaa tässä sitä, että asiintisvellus pyytää svellusistunnn käyttäjää maksamaan svelluksen määräämän maksun asiintitapahtuman yhteydessä. Käytännössä maksatus tehdään siten, että asiintisvellus antaa maksatuskutsussa Vetuma-palvelulle maksua kskevat tiedt. Vetuma-palvelu hjaa sitten käyttäjän hänen valitsemaansa verkkmaksupalveluun, välittäen sille maksua kskevat tiedt. Käyttäjä surittaa maksamisen valitsemansa verkkmaksupalvelun käyttöliittymän kautta. Vetuma-palvelu palauttaa verkkmaksupalvelulta saamansa tiedt maksamisesta asiintisvellukselle. Asiintisvellus vidaan tki suunnitella siten, että se antaa käyttäjän valita, käyttääkö hän maksamiseen verkkmaksupalvelua vai haluaak hän itseään laskutettavaksi erikseen lähetettävällä tavanmaisella laskulla. Jka tapauksessa svelluksen vastuulla n hulehtia siitä, että tiet svellusistunnn aikana suritetusta maksamisesta kirjataan siten, että käyttäjää ei laskuteta hänen maksamaansa maksua enää muulla keinin. Asiintisvellus tulee myös suunnitella siten, että maksatukset tulevat kirjatuiksi asianmukaisesti asiakkaan kirjanpitn Tuetut maksupalvelut Vetuma-palvelun tukee maksamista pankkien verkkpalveluilla sekä Netsin verkkpalvelulla. Verkkmaksamisessa ei le samanlaista kaikkien maksupalveluiden nudattamaa yhteistä standardia kuin tunnistuksessa (Tupas), vaan eri palveluntarjajilla n maksatuskutsuissaan ja -vastauksissaan jssain määrin erilainen valikima parametreja sekä erilaisia mutvaatimuksia tietyn merkityksen maavalle parametrille. Vetuma-palvelu tarjaa yleisen, eri maksupalveluiden erista riippumattman rajapinnan pienimmän yhteisen nimittäjän periaatteella. Esimerkiksi: Js tietyn merkityksen maavalla viestillä n erilainen enimmäispituus eri verkkmaksupalveluissa, käytetään Vetuma-kutsurajapinnassa pienintä enimmäispituutta (jtta Vetuma-palvelu ei judu katkaisemaan viestiä kutsuessaan käyttäjän valitsemaa verkkmaksupalvelua). Js tietyn merkityksen maava parametri n tarjttu jissain maksupalveluissa mutta puuttuu tisilta, kyseinen parametri n mukana Vetuma-kutsurajapinnassa. Vetumapalvelu jättää tällöin kyseisen parametrin pis kutsusta kutsuessaan sellaista käyttäjän valitsemaa maksupalvelua jssa kyseistä parametria ei käytetä. Maksun viitetiedssa Netsin ja muiden maksupalveluiden välisiä erja ei kuitenkaan vi täysin piilttaa. Nets käyttää tilausnumera ja muut maksupalvelut viitenumera. Tilausnumern enimmäispituus n 64 merkkiä, kun taas viitenumern enimmäispituus n 20 merkkiä (19 merkin perusviitenumer ja tietyllä kaavalla laskettava tarkistenumer). Kska Vetuma-palvelu ei halua rajittaa käyttöä, se tarjaa kutsurajapinnassaan mahdllisuuden antaa mlemmat viitetiedt. Svelluksen vastuulle jää tällöin hulehtia Cpyright Fujitsu Finland Oy 20 (31)

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.0

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.0 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.0 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant...3 2. Vetuma-rajapinnan yleiset minaisuudet...3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...3

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus VTJkysely-palvelu Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus 3.9.2014 2 (6) 3.9.2014 VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö 1.4 päivitetty yhteystiedot 3.9.2014/Kaija Riihijärvi 1.3 päivitetty yhteystiedot

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: OSOITTEET Suunnitelma Otsikk Päivämäärä Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Mut Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje

Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje Oma matkakortti -palvelussa voi tarkistaa matkakortin sisällön, esimerkiksi voimassa olevat kausiliput ja kortilla jäljellä olevan arvon määrän sekä omat asiakastiedot.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Kiekun Lomasuunnittelu-sovelluksen muutokset virka- ja esimiehille

Kiekun Lomasuunnittelu-sovelluksen muutokset virka- ja esimiehille Valtiknttri Yhteenvet 1 (7) Kiekun Lmasuunnittelu-svelluksen muutkset virka- ja esimiehille 25.2.2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333,

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9

Keskitetyt oppijan palvelut Todennetun osaamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden kohdearkkitehtuuri. v.0.9 Keskitetyt ppijan palvelut Tdennetun saamisen rekisterin ja hakeutujan palveluiden khdearkkitehtuuri v.0.9 Muutshistria: Versi pvm tekijä Muuts v0.77 21.6.2011 MK Ryhmitelty tietjärjestelmäpalvelut uudestaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Käyttö. HiPath 3000 OpenStage 15 T. Käyttöohje. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Käyttö HiPath 3000 OpenStage 15 T Käyttöhje Cmmunicatin fr the pen minded Siemens Enterprise Cmmunicatins www.siemens.fi/enterprise Tärkeitä hjeita Tärkeitä hjeita Q Turvallisuussyistä puhelimen virransyöttö

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 4 GPal Navigatr -versi 4 Sisällysluettel LUKU 1. JOHDANTO... 1 Tervehdys...1 CD/DVD-levyn sisältö...1 Järjestelmävaatimukset...3 Käytännöt tässä käsikirjassa...3

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedt 23.3.2016 Versi 7.1.348 Versi 7.1.348 (versin 7.1.339 jälkeen) Timenpiteiden kirjaus: Labratri- ja röntgentutkimuksia kirjattaessa Opus varmistaa nyt, että määräyspäivä ei le

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedt 23.6.2016 Versi 7.1.356 Versi 7.1.356 (versin 7.1.348 jälkeen) Hum! Opus Internet ajanvarauksen käyttäjät! Opus Dental 7.1.356 vaatii Opus Online Clientin päivittämisen versin

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

_E-Lomakkeen katselmointi ja demo

_E-Lomakkeen katselmointi ja demo 20140212_E-Lomakkeen katselmointi ja demo 12.2.2014 Synergiaryhmän työpaja, OILI-esittely ja E-Lomakkeen katselmointi Klo 11.00-11.30 käytiin läpi OILI-projektin tilannekatsaus ja ajankohtaiset asiat sekä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015

Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa. @kimmomakinen 29.9.2015 Sähköisen tunnistamisen järjestäminen julkisessa hallinnossa @kimmomakinen 29.9.2015 Uusi toimintamalli Asiointipalvelu - Asiointipalvelu pyytää kansalaisesta ajantasaisia henkilötietoja Kunta X asiointipalvelu

Lisätiedot

Suomi.fi-tunnistaminen

Suomi.fi-tunnistaminen Suomi.fitunnistaminen Suomi.fitunnistaminen Suomen ja EU:n kansalaisten vahva sähköinen tunnistaminen Korvaa tunnistus.fi ja VETUMApalvelun Kaikki markkinaehtoiset vahvan tunnistusvälineet Keskitetty rahoitusmalli

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot