Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4"

Transkriptio

1 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen

2 Sisällysluettel 1. Jhdant Vetuma-palvelun timinnallisuus Vetuma-palvelun timintaympäristö Vetuma-lppukäyttäjän ympäristö työasemassa Vetuma-palvelun selainkäyttöliittymä Yleiset vaatimukset ja rajitukset selaimille Tuetut selaimet HST-krtin käyttö Käyttäjän Vetuma-istunt Vetuma-lppukäyttäjän ympäristö mbiililaitteessa Tutant- ja testipalvelut Asiakkaan tiedt Vetuma-palvelussa Jaettu salaisuus Vetuma-asiakasknfiguraati Knfiguraatitiedt Perusknfiguraati ja lisäknfiguraatit Vetuma-palvelua käyttävien svellusten erttelu Vetuma-rajapinnan yleiset minaisuudet Tunnistus, hyväksyminen ja allekirjitus (LOGIN-palvelutyyppi) Käyttäjän tunnistus Kansalaisvarmennetunnistus Mbiilivarmennetunnistus (ETSI) Tupas-tunnistus (pankkitunnistus) Perustietjen haku VTJstä Esimerkki tunnistuksen kulusta Käyttäjän surittama hyväksyminen Käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus Sirukrtin käyttöön perustuva allekirjitus Mbiiliallekirjitus Allekirjituksen kulku Verkkmaksaminen (PAYMENT-palvelutyyppi) Maksatus Tuetut maksupalvelut Maksatuksen kulku Maksujen seuranta Maksutapahtumien jäljittäminen Mahdllisia pikkeustilanteita Verkkmaksun kysely Maksunpalautus Tuki verkkmaksupalveluissa Maksunpalautuksen kulku Mahdllisia pikkeustilanteita Liitteet Cpyright Fujitsu Finland Oy 2 (31)

3 1. JOHDANTO Vetuma-palvelu n verkktunnistus- ja maksamispalvelu jka n tarkitettu julkishallinnn rganisaatiiden asiintisvelluksien käyttöön. Fujitsu Finland Oy tuttaa palveluntuttajan minaisuudessa Vetuma-palvelun julkishallinnn eri rganisaatiiden käyttöön. Tämä dkumentti kuvaa Vetuma-palvelun asiakkaidensa svellushjelmille tarjaman timinnallisuuden. Svellukset vivat käyttää tätä timinnallisuutta kutsurajapinnan kautta, jka n kuvattu erillisessä dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, kutsurajapinnan määrittely. Vetuma-palvelukknaisuus sisältää tässä dkumentissa kuvatun timinnallisuuden lisäksi mm. laskutukseen ja raprtintiin liittyviä timintja sekä käytön tukipalveluita. Tässä dkumentissa n kuitenkin kuvattu ainastaan svelluksille tarjttu, Vetuma-kutsurajapinnan kautta käytettävissä leva timinnallisuus. Tämä dkumentti kuvaa Vetuma-palvelun versin 3.4 timinnallisuuden. Versissa 3.2 n versin 3.1 rajapintaan ja itse palveluun muutettu mbiilivarmennetunnistusta ja mahdllistettu mbiilivarmenteella tapahtuva allekirjitus. Menetelmänä mbiilivarmennetunnistus vidaan asettaa päälle palveluihin, vaikka sitä ei le mukana tunnistuskutsun valinnissa. Versissa 3.4 n päivitetty Vetuma-kutsurajapintaan tuki pankkien nykyisille rajapinnille. 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus Vetuma-palvelun versi 3.4 tarjaa svelluksille seuraavat timinnt: Käyttäjän tunnistaminen hänen valitsemallaan menetelmällä. Tuettuja menetelmiä vat: Kansalaisvarmenteeseen perustuva tunnistus, jssa varmenne vi sijaita sirukrtilla. Svelluksen niin halutessa nudetaan tunnistautuneen käyttäjän varmenteelta saadulla sähköisen asiinnin tunnuksella (SATU) käyttäjän henkilötunnus (HETU) VTJ:stä. Mbiilivarmenteeseen perustuva tunnistus, jssa varmenne vi sijaita matkapuhelimen SIM-krtilla. Verkkpankkien tarjama tunnistuspalvelu (Tupas). Svelluksen niin halutessa nudetaan VTJstä jukk kansalaisia kskevia perustietja kuten sitetiedt ja kuntalaisuus. Tämän edellytyksenä n, että käyttäjä n tunnistautunut kansalaisvarmenteella, mbiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Timenpiteen hyväksyttäminen käyttäjällä siten, että käyttäjä surittaa hyväksymisen tunnistautumalla. Svelluksen vastuulla n tällöin tallettaa tunnistautumisen tuls tdisteena hyväksymisestä. Tuetut menetelmät vat samat kuin tunnistuksessakin. Kansalaisvarmenteeseen perustuvan kiistämättömän sähköisen allekirjituksen tai sähköisen allekirjituksen teettäminen käyttäjällä. Käyttäjän varmenne vi sijaita sirukrtilla tai matkapuhelimen SIM-krtilla. Vetuma tarkastaa myös käytetyn varmenteen vimssaln. Tietyn maksun maksattaminen käyttäjällä siten, että käyttäjä hjataan valitsemaansa verkkmaksupalveluun maksua surittamaan. Tuettuja maksupalveluita vat: Pankkien verkkmaksupalvelut Netsin verkkmaksupalvelu (Visa ja MasterCard) Cpyright Fujitsu Finland Oy 3 (31)

4 Verkkmaksun kysely timinnallisuus, jka hyödyntää pankkien verkkmaksupalveluita. Maksetun maksun palautus kknaan tai sittain maksajan tilille. Vetuma-palvelun käyttö sen rajapinnan kautta edellyttää, että svelluksella n käytössään asiakkaan Vetuma-asiakasknfiguraati ja jaettu salaisuus. Asiakasknfiguraati n niiden tietjen jukk jilla kuvataan palvelun mukautus tietyn asiakkaan asiintisvellusten tarpeisiin. Jaettua salaisuutta pulestaan käytetään rajapintakutsujen ja -vastausten alkuperän varmistamiseksi sekä sujaamiseksi muutksilta kutsunvälityksen aikana. Asiakasknfiguraati määritetään ja jaetut salaisuudet tunnistus- ja maksatuskäyttöön ludaan rganisaatin liityttyä Vetuma-palvelun asiakkaaksi. Tarvittaessa vidaan tietylle asiakkaalle määrittää lisää jaettuja salaisuuksia js asiakas haluaa käyttää eri salaisuuksia eri asiintipalveluissaan. Asiakasknfiguraatissa määrätyt valinnat asettavat seuraavia vaatimuksia asiakkaalle: Js asiakasknfiguraatissa n sallittu käytettäväksi Tupas-tunnistus, tulee asiakkaalla lla Tupas-käyttöön ikeuttavat spimukset pankkien kanssa. Tietyn asiakkaan asiintipalveluissa asiiville tarjtaan tunnistautumista varten vain niiden pankkien verkkpalvelut jiden kanssa kyseisellä asiakkaalla n Tupas-tunnistusta kskeva spimus. Näin llen teknisesti spimuksia ei tarvita kaikkien pankkien kanssa, mutta jidenkin pankkien puuttuminen asettaa eri pankkien asiakkaat eriarviseen asemaan. Js asiakasknfiguraatissa n sallittu käytettäväksi maksaminen pankkien verkkpalveluilla, tulee asiakkaalla lla verkkmaksujen vastaanttamiseen ikeuttavat spimukset pankkien kanssa. Tällöinkin kyseisen asiakkaan asiintipalveluissa asiiville tarjtaan maksamista varten vain niiden pankkien verkkpalvelut jiden kanssa asiakkaalla n Vetumalle ilmitettu verkkmaksujen vastaanttamista kskeva spimus. Js asiakasknfiguraatissa n sallittu käytettäväksi maksaminen Netsin verkkpalvelulla, tulee asiakkaalla lla verkkmaksujen vastaanttamiseen ikeuttava spimus Netsin kanssa. Js asiakasknfiguraatissa n sallittu käytettäväksi HETUn ja perustietjen nutaminen VTJ:stä, tulee asiakkaalla lla tähän ikeuttava spimus VRK:n kanssa. Perustietjen hakua varten asiakas tarvitsee lisäksi VRKn myöntämän tietluvan sille tietjuklle jnka Vetuma-tunnistuksen yhteydessä aik hakea. Cpyright Fujitsu Finland Oy 4 (31)

5 1.2 Vetuma-palvelun timintaympäristö Allalevassa kuvassa n esitetty Vetuma-palvelun timintaympäristö. Kuva 1: Vetuma-palvelun timintaympäristö Käyttäjä (asiiva kansalainen) käyttää selaimella asiintisvellusta. Tarpeen tullen asiintisvellus kutsuu Vetuma-palvelua sen kutsurajapintaa käyttäen surittamaan halutun timinnn (esimerkiksi käyttäjän tunnistamisen). Kutsu välitetään käyttäjän selaimen kautta, jllin käyttäjä siirtyy käyttämään Vetuma-palvelua sen man käyttöliittymän kautta. Vetumapalvelu tteuttaa itse san svelluksille tarjamistaan timinnista. Tupas-tunnistuksessa ja verkkmaksamisessa Vetuma-palvelu kuitenkin siirtää käyttäjän edelleen hänen valitsemansa verkkmaksupalveluun kyseisen palvelun rajapintakutsulla, jka myös välitetään käyttäjän selaimen kautta. Verkkmaksupalvelun vastaus jlla palataan sieltä Vetuma-palveluun välitetään myös käyttäjän selaimen kautta. Svelluksen pyytämän timinnn surittamisen jälkeen Vetuma-palvelu palauttaa timinnn tulksen kuvaavan vastauksen svellukselle käyttäjän työaseman kautta. Käyttäjä palautuu tällöin käyttämään asiintisvellusta sen käyttöliittymän kautta. Sirukrtilla sijaitsevaan kansalaisvarmenteeseen perustuvassa tunnistuksessa ja allekirjituksessa käytetään lisäksi työasemassa levaa krtinlukijaa ja krttihjelmista käyttöliittymineen. SIM-krtilla sijaitsevaan mbiilivarmenteeseen perustuvassa tunnistuksessa ja allekirjituksessa käytetään pulestaan matkapuhelimen varushjelmistn käyttöliittymän varmennetimintja. Asiintisvelluksen, Vetuma-palvelun ja Pankin verkkpalvelun välillä ei siis le suria fyysisiä yhteyksiä vaan kaikki liikennöinti tapahtuu käyttäjän selaimen kautta. Pikkeuksena tähän n verkkmaksun kysely, jnka timinta n kuvattu massa kappaleessaan. Yhteydet selaimen sekä niiden palvelinten välillä jissa asintisvellus, Vetuma-palvelu ja pankkien verkkpalvelut timivat sujataan HTTPS -yhteyskäytäntöä käyttäen. Lisäksi rajapintakutsuissa sapulten identiteetti varmistetaan ja viestien eheys taataan käyttäen jaettuun salaisuuteen perustuvaa turvatarkisteen laskentaa (Message Authenticatin Cde, lyh. MAC). Vetuma-palvelu käyttää timinnassaan myös Väestörekisterikeskuksen (VRK) tarjamia palveluita (VTJ-kyselyt ja varmenteiden sulkulistat), mutta käyttäjä ei le suraan vurvaikutuksessa näiden palveluiden kanssa. Mbiilivarmenteella tunnistauduttaessa ja Cpyright Fujitsu Finland Oy 5 (31)

6 allekirjitettaessa Vetuma-palvelu käyttää peraattreiden palveluita kmentjen lähettämiseen, mutta käyttäjä ei le suraan vurvaikutuksessa näidenkään palveluiden kanssa. 1.3 Vetuma-lppukäyttäjän ympäristö työasemassa Vetuma-palvelun selainkäyttöliittymä Vetuma-palvelulla n selainkäyttöliittymä jta kansalainen käyttää surittaessaan asiintisvelluksen pyytämiä timintja. Tietyn timinnn käyttöliittymä säätyy autmaattisesti sen mukaan mitä menetelmiä svellus pyytää Vetuma-kutsussa tarjttavaksi käyttäjälle. Allalevassa kuvassa n esitetty Vetuma-palvelun tunnistuksen alitussivu esimerkkinä Vetuma:n käyttöliittymästä. Kuva 2: Vetuma-svelluksen käyttöliittymäesimerkki Vetuma-palvelua kutsuva asiintisvellus määrää kutsussa mitä kieltä Vetuma-palvelun käyttöliittymässä tulee käyttää (sumi, rutsi tai englanti) sekä antaa halutessaan nimensä näytettäväksi Vetuma-palvelun käyttöliittymässä. Vetuma-palvelu tarjaa useimpien timintjensa surittamiseksi jukn vaihtehtisia menetelmiä. Yleisenä periaatteena n, että käyttäjä vi valita haluamansa menetelmän. Asiakas ja svellus vivat tätä kuitenkin rajittaa. Vetuma-asiakas vi asiakasknfiguraatissaan määrätä, mitä timintjen suritusmenetelmiä saa käyttää kun Vetuma-palvelua kutsutaan kyseisen asiakkaan svelluksista. Svellus vi edelleen Vetuma-kutsussa rajittaa knfiguraatissa määrättyä menetelmävalikimaa. Svellus vi edelleen pakttaa asiakasknfiguraatissaan mbiilivarmennetunnistuksen menetelmävalikimaan kutsusta riippumatta. Cpyright Fujitsu Finland Oy 6 (31)

7 1.3.2 Yleiset vaatimukset ja rajitukset selaimille Seuraava lista kuvaa yleisesti Vetuma-käytön asettamia vaatimuksia ja rajituksia selaimelle ja sen asetuksille: Tuetut selaimet Vetuma-palvelu tukee http-prtkllan versiita 1.0 ja 1.1, jista jmpaakumpaa (tai mlempia) selaimen n tuettava. Vetuma-palvelun sivut n tteutettu XHTML 1.0 -standardin mukaisiksi. Palvelua vi käyttää myös selainhjelmilla, jtka eivät tue XHTML 1.0 -standardia. Tällöin palvelun ulkasu n karsitumpi, mutta tekstisisällössä ja timinnissa ei le era. Vetuma-palvelu vaatii timiakseen istuntevästeiden (sessin ckies) käyttömahdllisuuden ja sallimisen selaimessa. Vetuma-palvelu käyttää JavaScript-selainskriptejä siirtymisessä vurvaikutteisiin taustapalveluihin ja palaamisessa asiintisvellukseen. Palvelu timii kuitenkin myös ilman selainskriptejä, mikäli niiden surittaminen ei le selaimessa sallittu. Tällöin käyttäjä surittaa itse siirtymisen hänelle näytettävällä linkillä. SSL-salauksen käyttämiseksi selaimen tulee tukea TLS-versita 1.0, 1.1 tai 1.2 ja vähintään 128-bittistä salausta, ja SSL-salauksen käyttö tulee lla sallittu selaimessa. SSL-salausta käytettäessä tulee selaimen vida luttaa Vetuma-palvelun palvelinvarmenteeseen. Vetuma-palvelussa käytettävät palvelinvarmenteet n kuvattu liitteessä 1. Vetuma-tutantpalvelun palvelinvarmenteen myöntäjä (VeriSign) n useimmissa selaintutteissa letusarvisesti lutettujen varmentajien jukssa. Mikäli näin ei le, luttamussuhde vidaan saada aikaan asentamalla selaimeen Vetuma-palvelun palvelinvarmenteen myöntäjä lutetuksi varmentajaksi. Js käyttäjä ei kuitenkaan halua selaimensa jatkuvasti luttavan Vetumatutantpalvelun palvelinvarmenteeseen, tulee selaimen myös sallia SSL-yhteyden mudstaminen siten, että se pyytää jka kerran käyttäjää hyväksymään Vetuma-palvelun palvelinvarmenteen yhteyden mudstamiseksi. Vetuma-testipalvelua käytettäessä palvelinvarmenteen juurivarmenteen myöntäjä n Fujitsu Finland (Fujitsu Tpsel CA). Justavaa testikäyttöä varten kannattaa siis lisätä Fujitsun juurivarmenne lutetuksi varmenteeksi. Varmenne n ladattavissa sitteesta https://testitunnistus.sumi.fi/inf/. Vetuma-palvelu tukee seuraavia selaimia ja niiden versiita: Internet Explrer 8 Firefx 21 Opera 9 Vetuma-palvelun timinta näiden selainten uudempien versiiden kanssa testataan kahden kuukauden kuluessa uuden versin virallisesta versijulkistuksesta. Myös muut kuin edellä mainitut yleisten standardien mukaiset selaimet timivat tdennäköisesti Vetuma-palvelua käytettäessä. Muita selaimia ei kuitenkaan testata erikseen. Cpyright Fujitsu Finland Oy 7 (31)

8 1.3.4 HST-krtin käyttö HST-krtilla tarkitetaan tässä sirukrttia jlla n Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämä kansalaisvarmenne. Tällaisia krtteja vat esimerkiksi sirullinen henkilökrtti ja tiettyjen pankkien maksukrtit. HST-krttia käytettäessä käyttäjällä tulee myös lla krtin käyttöön tarvittavat laitteet ja hjelmistt. Tunnistuksessa tarvitaan: Krtinlukija jka pystyy lukemaan HST-krtteja. Krtinlukijahjelmist (esim. Fujitsu DigiSign Client, Setec SetWeb, Nexus Persnal jne.) jka pystyy käsittelemään HST-krtteja. Krtinlukijahjelmistn kanssa yhteenspiva selain. Nämä vaatimukset vat yleisiä HST-krtin käytön vaatimuksia. Vetuma-palvelu ei aseta krtin käytölle lisävaatimuksia tai rajitteita. Allekirjituksessa tarvitaan lisäksi allekirjituskmpnentti jlla sähköinen allekirjitus suritetaan. Allekirjituksessa Vetuma n yhteenspiva VRK:n kansalaisille ilmaiseksi jakeleman Fujitsu DigiSign Client-hjelmistn kanssa. Krtinlukijahjelmistn ja allekirjituskmpnentin saatavuus työasemaan saattavat rajittaa HST-krtin käyttöä. Kaikki krtinlukijahjelmistt ja allekirjituskmpnentit eivät nimittäin välttämättä timi kaikissa työasemakäyttöjärjestelmissä. Vetuman kanssa vidaan käyttää VRK:n ilmaiseksi jakelemaa krtinlukijahjelmista ja allekirjituskmpnenttia. Niiden khdalla tuetut ympäristöt ja selaimet vi tarkistaa VRK:n sivuilta Käyttäjän Vetuma-istunt Lppukäyttäjälle ludaan Vetuma-istunt (sessi) hänen siirtyessään Vetuma-palvelun käyttöliittymään. Istunnn avulla ylläpidetään käyttäjän Vetuma-timinnn surittamisen tilaa. Istunt syntyy kun svelluksen (käyttäjän työaseman kautta lähettämä) kutsu tetaan vastaan. Istunt pysyy vimassa niin kauan kunnes Vetuma-palvelu palauttaa vastauksen asiintisvellukselle. Vetuma-istunt säilyy vimassa myös sinä aikana kun käyttäjä n siirretty välillä jhnkin taustapalveluun. Istunt vanhenee js käyttäjä ei anna Vetuma-palvelun dttamaa syötettä tai palaa taustapalvelusta 10 minuutissa Vetuma-palvelun istunta ei tarvita suritetun Vetuma-tapahtuman jälkeen. Mikäli käyttäjä tulee uudelleen Vetuma-palveluun (esimerkiksi tunnistamisen jälkeen hyväksyminen), ludaan käyttäjälle uusi istunt. 1.4 Vetuma-lppukäyttäjän ympäristö mbiililaitteessa Vetuma-palvelu tukee tunnistusta, hyväksymistä ja kiistämätöntä allekirjitusta myös mbiililaitteita (matkapuhelimia) käyttäen. Näissä tapauksissa käyttöliittymät mbiililaitteissa vat seuraavat: 1.5 Tutant- ja testipalvelut Mbiilivarmenteeseen (matkapuhelimen SIM-krtilla sijaitsevaan varmenteeseen) perustuvassa tunnistuksessa ja hyväksymisessä sekä kiistämättömässä allekirjituksessa Vetuma-palvelu lähettää mbiiliperaattrin palvelinhjelmistn kautta timinta vastaavan kmennn mbiililaitteeseen. Käyttöliittymänä n tällöin mbiililaitteen varmennetta käsittelevän varushjelmistn käyttöliittymä. Vetuma-palvelu sisältää tutantpalvelun sekä erillisen rajapinnaltaan kuitenkin samanlaisen testipalvelun. Kummallekin n määritelty mat erilliset sitteensa. Tutantpalvelu n nimensä mukaisesti tarkitettu tutantkäyttöön. Sellaisella julkishallinnn rganisaatilla, jnka asiintisvellus kutsuu Vetuma-tutantpalvelua, n ltava Cpyright Fujitsu Finland Oy 8 (31)

9 vimassaleva Vetuma-liittymä sekä spimukset haluamiensa Vetuma-palvelun taustapalveluiden (esimerkiksi pankkien verkkpalvelut) timittajien kanssa kyseisten palveluiden käytöstä. Testipalvelu n tarkitettu Vetuma-liittymisspimuksen tehneiden asiakkaiden asiintisvellusten testaukseen. Se käyttää pankkien testiverkkpalveluita ja VRK:n testipalvelua, eikä sen käyttö vaadi spimuksia pankkien ja VRK:n kanssa. Testipalvelun käyttöliittymässä annetaan myös virheilmituksia jtka auttavat svelluskehittäjiä testauksessa. Testipalvelu n kuvattu dkumentissa jka n saatavilla liittymisspimuksen tehneille asiakkaille. On myös syytä humiida, että tiettyjen piirteiden testaus edellyttää taustapalveluiden käytön vaatimat välineet kuten HST-testikrtti ja testimbiilivarmenne. Tutant- ja testipalveluiden kutsusitteet ilmitetaan asiakkaalle liittymisilmituksen vastaanttamisen jälkeen. Mikäli sitteet muuttuvat esimerkiksi versimuutsten yhteydessä ilmitetaan tästä liittymisspimuksen tehneille asiakkaille. Tutant- ja testipalveluiden palvelinvarmenteiden ajantasaiset tiedt (vimassalaika, myöntäjä jne.) n kerrttu erillisessä dkumentissa Vetuma Palvelinvarmenteet (rajapintadkumentin Liite 1). 2. ASIAKKAAN TIEDOT VETUMA-PALVELUSSA Tietyn julkishallinnn rganisaatin liityttyä Vetuma-palvelun asiakkaaksi mudstetaan Vetuma-palveluun seuraavat tiedt kyseisestä asiakkaasta: 2.1 Jaettu salaisuus Jaetut salaisuudet jilla sujataan Vetuma-rajapinnan kautta välitettävät kutsu- ja vastausviestit siten, että niitä ei vi humaamatta muuttaa, ja että vastaanttaja vi varmistaa, että viesti tulee ikealta lähettäjältä. Asiakasknfiguraati, jssa määritetään miten Vetuma-palvelu mukautetaan asiakkaan tarpeisiin (esimerkiksi taustapalveluiden käyttöön ikeuttavat tunnukset ja avaimet). Knfiguraatille annetaan tunnus jka n yksilöllinen kk Vetuma-palvelussa. Asiakas vi tarpeen vaatiessa muutattaa knfiguraatinsa tietja. Jaettua salaisuutta käytetään rajapintakutsuissa ja -vastauksissa lähettäjän identiteetin varmistamiseen sekä niissä välitettävän tiedn sujaamiseen välityksen aikaisia muutksia vastaan. Asiintisvellus mudstaa kutsuviestille turvatarkisteen (Message Authenicatin Cde, MAC) laskemalla tiivisteen (message digest) lähettämänsä kutsun parametrien sekä jaetun salaisuuden arvista. Svellus käyttää tiivisteen laskennassa kyseiselle salaisuudelle svittua yksisuuntaista tiivistealgritmia. Svellus lähettää sitten sekä laskennassa käytetyn jaetun salaisuuden tunnuksen että mudstamansa turvatarkisteen kutsuviestin parametreina Vetuma-palvelulle. Kutsun saatuaan Vetuma-palvelu mudstaa turvatarkisteen arvn kutsussa saamistaan parametrien ja kutsussa viitatun jaetun salaisuuden arvista, käyttäen kyseiselle salaisuudelle svittua algritmia. Mikäli tuls pikkeaa kutsussa tulleesta turvatarkisteesta, Vetuma-palvelu hylkää kutsun. Jaetun salaisuuden arv ja sen yhteydessä käytettävä algritmi vat siis sekä svelluksen että Vetuman tiedssa. Vetuma-palvelu mudstaa vastausviestin turvatarkisteen samalla tavalla, käyttäen tiivisteen laskennassa samaa jaettua salaisuutta jta käytettiin kutsussa. Vetuma lähettää sitten turvatarkisteen (sekä laskennassa käytetyn jaetun salaisuuden tunnuksen) vastausviestin parametreina asiintisvellukselle. Asiintisvellus mudstaa turvatarkisteen arvn vastauksen parametrien ja vastauksessa viitatun jaetun salaisuuden Cpyright Fujitsu Finland Oy 9 (31)

10 arvista. Mikäli tuls pikkeaa vastauksessa tulleesta turvatarkisteesta, asiintisvelluksen tulee hylätä vastaus. Jaettu salaisuus ludaan tekemällä satunnaislukugeneraattrilla 256-bittinen avain jka esitetään tekstinä heksadesimaalimudssa. Siihen liitetään vielä käsittelyn helpttamiseksi kyseisen salaisuuden tunnus. Salaisuuden rakenne n tarkemmin esitetty rajapintamäärittelyssä: Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, kutsurajapinnan määrittely. Oletusarvisesti tietylle Vetuma-asiakkaalle (esim. kunnalle tai valtin virastlle) tehdään kaksi salaisuuutta, tinen tunnistustimintjen käyttöä ja tinen maksatustimintjen käyttöä varten. Js asiakkaalla n tarve tämän lisäksi eriyttää salaisuuksien hallintaa eri asiintipalveluissaan, n asiakkaan mahdllista hankkia käyttöönsä tietylle svellusjuklle tai jpa yksittäiselle svellukselle ma erillinen jaettu salaisuutensa. Jaettujen salaisuuksien jakelumenettely, salaisuuden arvn uusimismenettely ja lisäsalaisuuksien tilausmenettely n kuvattu Vetumapalvelun asiakkaan asiintihjeissa. Jaettujen salaisuuksien tunnusten, arvjen ja algritmien lisäksi Vetuma-palvelussa ylläpidetään kutakin salaisuutta khti seuraavat tiedt: Salaisuuden vimassalaika. Mitä asiakasknfiguraatiita saa käyttää kyseisen salaisuuden kanssa. Tätä tieta tarvitaan vain siinä pikkeustapauksessa, että asiakas n tilannut useita knfiguraatiita. Vetuma-palvelun jaetut salaisuudet vat asiakaskhtaisia, eli yhden asiakkaan salaisuuden paljastuminen ei vaaranna muiden asiakkaiden Vetuma-käytön turvallisuutta. 2.2 Vetuma-asiakasknfiguraati Vetuma-asiakasknfiguraatin avulla mukautetaan Vetuma-palvelu tietyn asiakkaan tarpeisiin. Asiintisvellus kert aina Vetuma-kutsussa mitä asiakasknfiguraatita Vetuma-palvelun tulee käyttää kyseisen kutsun palvelemisessa Knfiguraatitiedt Knfiguraatitietihin sisältyvät seuraavat tiedt: Mitä Vetuma-palvelun timintjen suritusmenetelmiä n kyseistä knfiguraatita käyttävien asiintisvellusten käytettävissä. Asiakas vi esimerkiksi määritellä, että vain Tupas-tunnistus ja kansalaisvarmenteeseen perustuvat tunnistustavat vat kyseisen asiakkaan svellusten käytettävissä, mutta ei mbiilivarmennetunnistus. Mitä Vetuma-palvelun timinnissa käytettäviä lisäpalveluita n kyseistä knfiguraatita käyttävien asiintisvellusten käytettävissä. Asiakas vi esimerkiksi määritellä, nk tietjen kysely VTJstä kyseisen asiakkaan svellusten käytettävissä vai ei. Tiedt asiakkaan taustapalveluspimuksista Tällaisia tietja vat ne tunnukset ja salaisuudet jita Vetuma-palvelun tulee käyttää kutsuessaan kyseisiä palveluita asiakkaan svellusten pulesta. Kyseisiä taustapalveluita vat: Pankkien verkkpalvelut Tupas-tunnistusta, verkkmaksamista ja maksunpalautusta varten. Jillakin pankeilla yksi spimus kattaa nämä kaikki, kun taas tisilla pankeilla n näille timinnille erilliset spimukset. Netsin verkkpalvelu verkkmaksamista varten. VRK:n VTJ-kyselypalvelu (SS). Cpyright Fujitsu Finland Oy 10 (31)

11 Mbiiliperaattreiden verkkpalvelut mbiilivarmenteen käyttöön perustuvien kmentjen (tunnistus ja allekirjitus) lähettämiseksi Asiakas vi vastaanttaa käyttöön ikeuttavat tiedt taustapalveluiden timittajilta ja luvuttaa ne Vetuma-palvelun timittajalle (Fujitsu). Vaihtehtisesti asiakas vi valtuuttaa Vetuma-palvelun timittajan vastaanttamaan tiedt suraan taustapalvelun timittajalta. Js tietyllä asiakkaalla ei le talletettuina spimustietja tiettyä taustapalvelua varten, ei kyseistä taustapalvelua vi käyttää (esimerkiksi tarjta käyttäjän valittavaksi) sillin, kun kutsut tulevat kyseisen asiakkaan svelluksilta. Asiintisvellus vi tunnistus-, hyväksymis- ja allekirjituskutsussa edelleen rajittaa käyttäjälle tarjttavia menetelmiä sekä käytettäviä lisäpalveluita. Esimerkiksi js knfiguraatissa n sallittu Tupas-tunistus ja kansalaisvarmenteeseen perustuvat tunnistustavat, vi kyseistä knfiguraatita käyttävä svellus tunnistuskutsussa kuitenkin määrätä, että käyttäjälle tarjtaan vain Tupas-tunnistus. Kutsussa ei vi laajentaa menetelmä- ja lisäpalveluvalikimaa yli sen mitä sisältyy kutsussa viitattuun knfiguraatin. Esimerkiksi: Mikäli pankkitunnistusta ei le mukana knfiguraatissa, ei sitä vi kyseistä knfiguraatita käyttävissä rajapintakutsuissa saada käyttäjälle tarjlle. Mikäli tietjen kysely VTJstä ei le mukana knfiguraatissa, ei sitä vida myöskään kyseistä knfiguraatita käyttävissä rajapintakutsuissa saada käyttöön Perusknfiguraati ja lisäknfiguraatit Asiakkaan liittyessä Vetuma-palveluun ludaan asiakkaalle yksi asiakasknfiguraati jnka tiedt määrätään asiakkaan tiveiden mukaan. Vetuma-palvelun timittaja (Fujitsu Finland Oy) määrää knfiguraatin tunnuksen. Asiakas vi halutessaan muuttaa tämän perusknfiguraatinsa tietja pyytämällä sitä Vetuma-palvelun timittajalta. Kska kukin svellus vi Vetuma-kutsuissaan määrätä käyttäjälle tarjttavat menetelmät ja timintjen lisäpalvelut, ei svelluskhtaisten timintvalikimien määrittelemiseksi tarvita lisäknfiguraatiita. Jissain tilanteissa vi kuitenkin lla tarvetta lisäknfiguraatiille. Esimerkki tällaisesta tilanteesta n maksuliikenteen eriyttäminen asiakkaan eri asiintipalveluiden välillä. Vetuman kautta maksatettaessa maksut hjataan kussakin maksupalvelussa tietylle samalle maksupalvelukhtaiselle tilille (spimuksessa määritellylle kiinteälle tilille tai spimuksen letustilille). Vetuma-maksatuskutsussa ei vi antaa parametrina vastaantttiliä kska useimmissa verkkmaksupalveluissa tili n kiinteä. Tietylle asiakkaalle tulleet maksusuritukset vidaan ertella viitetietjen perusteella ja siirtää vastaantttililtä eri asiintipalveluiden tileille. Mikäli tällainen siirtmenettely ei jstain syystä le mahdllista, vi asiakas tehdä kunkin verkkmaksupalvelun kanssa useita maksujen vastaanttspimuksia ja hankkia useita Vetuma-asiakasknfiguraatiita jissa kussakin n ma spimusjukknsa. 2.3 Vetuma-palvelua käyttävien svellusten erttelu Svellus antaa Vetuma-palvelun kutsussa merkkijnmutisen svellustunnuksen, jka talletetaan muiden kutsun tietjen kanssa Vetuma-palvelun lkitietihin. Tätä tunnusta käytetään raprtitaessa kuinka paljn Vetuma-palvelua n missäkin svelluksessa käytetty. Tiettyä asiakasta kskevassa käyttöraprtissa tapahtumat jatellaan tapahtumatyypin sekä asiakaskhtaisen svellustunnuksen perusteella. Vetuma-palvelussa ei kuitenkaan rekisteröidä svellustunnuksia, eikä niitä tarvitse ilmittaa liittymisilmituksessa tai muutsilmituksissa. Cpyright Fujitsu Finland Oy 11 (31)

12 Svellustunnukset vat asiakaskhtaisia, ja kukin asiakas päättää mitä tunnuksia kyseisen asiakkaan svellukset käyttävät. Tietyn asiakkaan kaikki svellukset vivat käyttää samaa svellustunnusta, mutta eri svelluksilla tai svellusjukilla vi lla kullakin mat tunnuksensa. 3. VETUMA-RAJAPINNAN YLEISET OMINAISUUDET Vetuma:n palvelurajapinta n viestirajapinta missä viestit n tteutettu käyttäen lppukäyttäjän selaimen kautta välitettäviä http-yhteyskäytännön POST-kmentja. Viestien ja kmmunikinnin luttamuksellisuus perustuu käytettävien yhteyksien sujaukseen HTTPSyhteyskäytännöllä. Vaihdettujen viestien alkuperän varmistus ja eheys pulestaan taataan laskemalla kullekin viestille turvatarkiste (MAC) käyttäen asiakaskhtaista jaettua salaisuutta. Tiettyyn tapahtumaan liittyvän Vetuma-kutsun ja vastauksen yhteenliittämistä tuetaan tapahtumatunnuksella. Vetuma-palvelu tarjaa jukn timintja jtka n ryhmitelty palvelutyyppeihin. Kullakin timinnlla n ma kutsu- ja vastaustyyppinsä. Kun Vetuma-palvelu käsittelee svellukselta saamaansa kutsua, niin kutsussa pyydetyn timinnn suritus vi nnistua tai timint vi jäädä eri syistä surittamatta. Vetuma-palvelu palauttaa vastauksen siihen kutsussa ilmitettuun paluusitteeseen jka vastaa kutsun käsittelyn jälkeistä tilannetta. Paluusitteet vat: Timinnn suritus nnistui. Käyttäjä perui timinnn. Timinnn surittaminen epännistui jstain syystä. Tämän lisäksi Vetuma-palvelu palauttaa aina vastauksessa statusparametrin jlla kerrtaan nnistuik surittaminen vai jäikö timint surittamatta, ja jälkimmäisessä tapauksessa myös syyn surittamatta jättämiseen. Vetuma-rajapinnan mekanismit sekä kutsu- ja vastaustyyppien parametrit n kuvattu tarkemmin rajapinnan määrittelydkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, kutsurajapinnan määrittely. 4. TUNNISTUS, HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITUS (LOGIN-PALVELUTYYPPI) Vetuma-palvelun palvelutyyppi LOGIN tarjaa asiintisvelluksille seuraavat timinnt: käyttäjän tunnistaminen, käyttäjän surittama hyväksyminen ja käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus. 4.1 Käyttäjän tunnistus Tunnistustimint Vetuma-palvelussa tarkittaa sitä, että Vetuma-palvelu tunnistaa asiintisvelluksen pulesta svellusistunnn käyttäjän, eli sen henkilön, jka käyttää sitä selainta, jnka kautta svellus lähetti tunnistuskutsun Vetuma-palvelulle Kansalaisvarmennetunnistus Vetuma-palvelussa tuetaan seuraavia kansalaisvarmenteen käyttöön perustuvia tunnistustapja: Tunnistus sirukrtille talletetulla kansalaisvarmenteella. Kansalaisvarmennetunnistuksessa ei tarvita käyttäjärekisteriä. Kansalaisvarmenteelta löytyvät käyttäjän sähköisen asiinnin tunnus (SATU) ja nimitiedt, ja Vetuma-palvelu palauttaa ne aina tunnistusvastauksessa riippumatta siitä, minkä kansalaisvarmennephjaisen tunnistusmenetelmän käyttäjä valitsi. Lisäksi Vetuma-palvelu Cpyright Fujitsu Finland Oy 12 (31)

13 nutaa svelluksen sitä pyytäessä käyttäjän HETU:n tai perustiedt VTJ:stä ja palauttaa myös sen/ne tunnistusvastauksessa. Js VTJ-kyselyssä tapahtuu virhe, palauttaa Vetumapalvelu kuitenkin VTJ:stä saamansa virhekdin Sirukrtin käyttöön perustuva kansalaisvarmennetunnistus Käyttäjän valittua sirukrtin käyttöön perustuvan kansalaisvarmennetunnistuksen: Vetuma-palvelu pyytää tunnistuskäyttöliittymässään käyttäjää laittamaan kansalaisvarmenteen sisältävän sirukrttinsa krtinlukijaan ja välittää tunnistuspyynnön käyttäjän selaimelle. Selain aktivi työaseman sirukrttihjelmistn lukemaan sirukrttia. Sirukrttihjelmist pyytää käyttäjää antamaan tunnistusta varten tarkitetun PIN-kdin. Sirukrttihjelmist tarkistaa PIN-kdin ja js se n ikea, surittaa sirukrtilta saatavaa, varmenteeseen liittyvää salaista avainta hyväksikäyttäen käyttäjän tunnistamisen. Tiet tunnistuksen tulksesta ja nnistuneen tunnistuksen tapauksessa varmenteen sisältö timitetaan selaimen kautta Vetumalle. Mikäli tunnistus nnistui, Vetuma-palvelu palauttaa svellukselle tunnistusvastauksessa varmenteelta saadun SATUn ja nimitiedt sekä svelluksen pyytäessä myös VTJ:stä hakemansa käyttäjän HETU:n.tai perustiedt Mikäli tunnistautuminen epännistui Vetuma-palvelu palauttaa vastauksensa svellukselle kutsussa annettuun ERRURL-sitteeseen statuksella REJECTED Mbiilivarmennetunnistus (ETSI) Mbiililaitteessa levalle SIM-krtille tallennettua varmennetta käyttäen tehtävää tunnistusta kutsutaan tässä lyhyesti mbiilivarmennetunnistukseksi. Mbiilivarmennetunnistuksessa käytetään taustalla ETSI-rajapintaa. Vetuma-palvelu välittää tunnistuspyynnön peraattrin verkkpalvelulle käyttäen edellä mainittua ETSI-rajapintaa. Lisätietja mbiilivarmenteesta sitteessa Valittuaan mbiilivarmennetunnistuksen käyttäjä antaa Vetuma-palvelun tunnistuskäyttöliittymän kautta sen SIM-krtin puhelinnumern jlle hänen mbiilivarmenteensa n tallennettu. Vetuma-palvelu lähettää tunnistuspyynnön matkapuhelinperaattrille, jka välittää pyynnön edelleen annettuun puhelinnumern. Vetuma-palvelun kutsuma peraattri surittaa tarvittaessa tunnistusvierailun (raming) käyttäjän ktiperaattrin verkkn (sen peraattrin verkkn jnka SIM-krtilla käyttäjän mbiilivarmenne n.) Sen mbiililaitteen varushjelmist jssa varmenteen sisältävä SIM-krtti n pyytää käyttäjää antamaan varmenteeseen liittyvän, tunnistusta varten tarkitetun SPIN-kdin (tunnusluvun). Mbiililaitteen varushjelmist surittaa tunnistamisen tarkistamalla SPIN-kdin ja palauttaa peraattrin hjelmistlle tiedn tulksesta sekä varmenteen sisällön js tunnistus nnistui. Matkapuhelinperaattri välittää Vetuma-palvelulle tiedn tunnistuksen nnistumisesta, ja nnistuneen tunnistuksen yhteydessä myös varmenteen sisällön. Mikäli tunnistus nnistui, Vetuma-palvelu palauttaa svellukselle varmenteen sisältämät nimitiedt ja käyttäjän HETU:n. Mikäli svellus n sitä pyytänyt, Vetuma-palvelu hakee VTJ:stä käyttäjän perustiedt (tai HETU:n) ja palauttaa myös sen/ne svellukselle tunnistusvastauksessa. Cpyright Fujitsu Finland Oy 13 (31)

14 Mikäli tunnistautuminen epännistui Vetuma-palvelu palauttaa vastauksensa svellukselle kutsussa annettuun ERRURL-sitteeseen statuksella REJECTED. Mbiilivarmennetunnistuksessa vidaan käyttää FiCm:in susittelemia haittakäytön estmekanismeja: Istunttunnus. Vetuma-palvelu lu istunttunnuksen svelluksen pulesta ja näyttää sen käyttäjälle mbiilivarmennetunnistuksen käyttöliittymässä. Käyttäjäkhtainen häirinnän estkdi. Käyttäjä vi spia häirinnän estkdin käytöstä ktiperaattrinsa kanssa. Mikäli käyttäjällä n häirinnän estkdi käytössään, hän antaa kyseisen kdin Vetuma-palvelun tunnistuskäyttöliittymässä puhelinnumern lisäksi. Vetuma-palvelu välittää häirinnän estkdin peraattrille jnka timittaa sen tunnistuskmennn yhteydessä mbiililaitteeseen Tupas-tunnistus (pankkitunnistus) Finanssialan Keskusliitt n määritellyt yhteisen rajapinnan (Tupas-rajapinnan) jnka kautta eri pankkien verkkpalvelut tarjavat Internet-palveluiden tarjajille käyttäjän tunnistusta kukin man verkkpankkitunnistuskäytäntönsä mukaan. Tupas-tunnistuksessa Vetuma-palvelu välittää tunnistuspyynnön käyttäjän valitseman pankin verkkpalvelulle käyttäen edellä mainittua Tupas-rajapintaa. Saatuaan tunnistusvastauksen pankin verkkpalvelulta ja mikäli tunnistus nnistui Vetumapalvelu palauttaa svellukselle verkkpalvelun palauttamat käyttäjän nimitiedt sekä käyttäjän HETUn. Vetuma-palvelu edellyttää tunnisteen levan nimenmaan HETU. Tästä syystä Vetuma-asiakkaiden ja pankkien välisissä verkkpalveluspimuksissa n palautettavaksi tunnistetiedksi määrättävä Tupas-määrittelyn mukainen Selväkielinen perustunnus. Vetumapalvelu tarkistaa, että pankin palauttama tiet n mudltaan HETU. Js näin ei le, Vetumapalvelu palauttaa vastauksensa svellukselle kutsussa annettuun ERRURL-sitteeseen statuksella FAILURE. Tupas-tunnistuksessa ei tarvita Vetuma-käyttäjärekisteriä Perustietjen haku VTJstä Vetuma-tunnistusta käyttävä svellus vi pyytää Vetumaa nutamaan nnistuneen tunnistuksen jälkeen määrättyjä Väestötietjärjestelmässä (VTJ) ylläpidettyjä tietja tunnistetusta käyttäjästä. Tietyn asiakkaan svellusten nudettavissa levat tietjukt VRKn terminlgiassa tutteet määritellään asiakkaan VRK:lta saamissa tietluvissa, ja svellus ilmittaa tunnistuskutsussa minkä VTJ-svelluskyselytutteen tiedt haetaan. Tiedt palautetaan samassa esitysmudssa jssa haussa käytettävä VRKn SS-kysely ne palauttaa Nudettavat tiedt Vetuman kautta suritettavaa VTJ-kyselyä varten määritellyt VTJ-kyselytutteet sisältävät erilaisia yhdistelmiä Vetuman kautta suritettaville kyselyille sallitusta tietjuksta. Nykyisellään n tarjlla kaikille Vetuma-asiakkaille vakikyselytute jssa n seuraavat tiedt: Henkilötunnus Nimitiedt Ktikunta Ositetiedt Äidinkieli Kulinaika Cpyright Fujitsu Finland Oy 14 (31)

15 Tiet siitä, nk käyttäjä Sumen kansalainen Laajennetulla VTJ-kyselyllä saatavat tiedt n määritelty VRK:n tarkitusta varten myöntämässä tietluvassa. Vetuma palauttaa nutamansa henkilötiedt svellukselle VTJn SS-kyselyn vastaussanman mudssa. Vastaussanman XML-schemassa viitataan VTJkyselyn henkilötietjen tiettyyppimäärittelyn XML-schemaan. Siinä kuvataan kaikki VTJhenkilötietkyselyiden vastauksissa käytettävät tiettyypit. Perustietjen XML-scheman tunnistetiedt vat: <xs:schema xmlns=http://xml.vrk.fi/schema/vtjkysely xmlns:xs="http://www.w3.rg/2001/xmlschema" xmlns:vtj="http://xml.vrk.fi/schema/vtj/henkiltiedt/1" targetnamespace="http://xml.vrk.fi/schema/vtjkysely" elementfrmdefault="qualified" attributefrmdefault="unqualified"> Tiettyyppimäärittelyn XML-scheman tunnistetiedt vat: <xs:schema xmlns="http://xml.vrk.fi/schema/vtj/henkiltiedt/1" xmlns:xs="http://www.w3.rg/2001/xmlschema" targetnamespace="http://xml.vrk.fi/schema/vtj/henkiltied t/1"> VRK timittaa schemat asiakkaalle Vetuman VTJ-kyselyitä kskevan tietlupaprsessin yhteydessä. Perustietjen vastaussanman XML-schema n lisäksi saatavissa rajapintamäärittelyn liitteenä Liite4_PERUSJHHS2.xsd Tunnistustavat Vetuma-palvelu saa hakea svellukselle tunnistautuneen käyttäjän perustietja Väestötietjärjestelmästä mikäli käyttäjä n tunnistautunut riittävän vahvalla tunnistusmenetelmällä. Tällä hetkellä riittävän vahviksi tunnistusmenetelmiksi hyväksytyt menetelmät vat kansalaisvarmenteeseen tai mbiilivarmenteeseen perustuvat tunnistusmenetelmät sekä pankkitunnistus (Tupas-tunnistus) Tietlupamenettely Niiden Vetuma-asiakkaiden jtka haluavat Vetuma-palvelun nutavan asiintipalveluilleen käyttäjän perustiedt VTJ:stä tulee hankkia VRKlta kyseiselle tietjuklle tietlupa. Spimuksen VRKn kanssa tekevä Vetuma-asiakas ilmittaa käyttöä ja laskutusta varten tarvittavat tiedt, situtuu nudattamaan lupaehtja, ja saa VRK:lta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas luvuttaa käyttäjätunnuksen ja salasanan Vetuma-palvelulle käytettäväksi kun Vetuma-palvelu surittaa kyselyitä kyseisen asiakkaan svelluksilta tulevien tunnistuskutsujen yhteydessä. VRK n määritellyt Vetuman kautta VTJ-kyselyllä saatavissa levan perustietjen tietjukn jlle n antanut man tutetunnuksen VTJ-VETUMA-Perus. Asiakas saa näille perustiedille tietluvan VRKlta. Asiakkaan svelluksen pyytäessä tietjen hakua VTJstä Vetuma-tunnistuksen yhteydessä antaa se perustietjukka vastaavan VTJ-tutteen tutetunnuksen Vetumatunnistuskutsun parametrina. Vetuma tekee tutetunnuksella VTJ-kyselyn jnka vastauksessa VTJ palauttaa kyselytutteeseen sisältyvät tiedt. Vetuma välittää tiedt svellukselle massa tunnistusvastauksessaan. Cpyright Fujitsu Finland Oy 15 (31)

16 4.1.5 Esimerkki tunnistuksen kulusta Tupas-tunnistuksen eteneminen n esitetty allalevassa kuvassa esimerkkinä tunnistuksen kulusta: VETUMA-asiakkaan asiintisvellus VETUMA-integrintikerrs 1. VETUMA-palvelu Kansalainen Pankin verkkpalvelu Selain Käyttöliittymäsivuja Kuva 3: Tupas-tunnistuksen kulku 1. Käyttäessään selaimellaan Vetuma-asiakkaan asiintisvellusta käyttäjä (kansalainen) pyytää sellaista timinta jka vaatii käyttäjän tunnistamista. 2. Asiintisvellus varmistaa (hulehtii siitä), että yhteys käyttäjän selaimeen n SSL/TLS-sujattu, rakentaa Vetuma-tunnistuskutsun, ja timittaa kutsun käyttäjän selaimen kautta Vetuma-palvelulle (kuten dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, kutsurajapinnan määrittely n kuvattu). 3. Vetuma-palvelu tarkistaa kutsun ikeellisuuden, ja kelvllisen kutsun tapauksessa avaa man käyttöliittymänsä käyttäjän selaimeen HTTPS-yhteyttä käyttäen, antaen käyttäjän valita tunnistautumismenetelmän. 4. Käyttäjän valittua tunnistautumismenetelmäksi pankkitunnistuksen (Tupas), Vetumapalvelu rakentaa Tupas-kutsun ja timittaa sen käyttäjän selaimen kautta valitun pankin verkkpalvelulle (kuten Tupas-määrittelyssä n kuvattu). 5. Valitun pankin verkkpalvelu surittaa käyttäjän tunnistuksen man HTTPS-sujatun käyttöliittymänsä kautta. 6. Valitun pankin verkkpalvelu rakentaa Tupas-vastauksen ja timittaa sen käyttäjän selaimen kautta HTTPS-yhteyttä käyttäen Vetuma-palvelulle (kuten Tupasmäärittelyssä n kuvattu). 7. Käyttäjän tunnistauduttua Vetuma-palvelu rakentaa Vetuma-tunnistusvastauksen ja timittaa sen käyttäjän selaimen kautta asiintisvellukselle. Vastaus timitetaan selaimelle Vetuma-palvelun käyttöliittymän tunnistuspaluu-sivulla, jlta se lähtee asiintisvellukselle käyttäjän hyväksyttyä paluun. 8. Asiintisvellus tarkistaa vastauksen ikeellisuuden ja jatkaa timintaansa hyödyntäen tunnistusvastauksessa palautettuja tietja. Svellus keskustelee jälleen käyttäjän kanssa man käyttöliittymänsä kautta. Cpyright Fujitsu Finland Oy 16 (31)

17 4.2 Käyttäjän surittama hyväksyminen Käyttäjän surittama hyväksyminen tarkittaa tässä sitä, että asiintisvellus pyytää aiemmin j tunnistettua svellusistunnn käyttäjää hyväksymään tunnistautumalla sellaisen asiintitiminnn jka vaatii aiemman tunnistuksen lisäksi erillisen hyväksynnän. Asiintisvelluksen vastuulla n tallettaa nnistuneen hyväksymistapahtuman tiedt tdistuksena hyväksymisestä. Käyttäjän tällä tavin surittama hyväksyminen n kuitenkin siinä mielessä epävirallinen hyväksyminen, että sillä ei le lain kannalta samanlaista sitvuutta kuin kiistämättömällä sähköisellä allekirjituksella. Käytännössä hyväksyminen tehdään siten, että asiintisvellus antaa Vetuma-palvelulle käyttäjän tunnuksen ja pyytää palvelua varmistamaan tunnistamalla, että kyseinen käyttäjä edelleen käyttää sitä selainta, jlta pyyntö hyväksymistä vaativan timinnn surittamiseen tuli. Mikäli käyttäjää ei le svelluksessa vielä tunnistettu, vi svellus surittaa samantapaisen epävirallisen hyväksyttämisen käyttäen Vetuma-palvelun tunnistustiminta. Svellus vi esimerkiksi antaa käyttäjän tutustua lmakkeeseen ja täyttää sen ilman tunnistusta, mutta täytetyn lmakkeen saatuaan pyytää käyttäjää ilmittamaan tunnistautumalla henkilöllisyytensä ja samalla vahvistamaan lmakkeessa antamansa tiedt. 4.3 Käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus Käyttäjän surittama kiistämätön sähköinen allekirjitus tarkittaa tässä sitä, että svellusistunnn käyttäjä allekirjittaa kansalaisvarmenteeseensa liittyvällä salaisella avaimella asiintisvelluksen antaman tekstin. Vetuma-palvelussa tuetaan seuraavia varmenteeseen perustuvia allekirjitustapja: Allekirjitus sirukrtille talletetulla kansalaisvarmenteella. Allekirjitus mbiililaitteen SIM-krtille talletetulla mbiilivarmenteella. Varmenteeseen perustuvan kiistämättömän allekirjituksen surittamisessa ei tarvita Vetumakäyttäjärekisteriä. Allekirjitusta pyytävän svelluksen vastuulla n mutilla allekirjitettava teksti siten, että: Käyttäjä ymmärtää tekstin perusteella mihin situtuu allekirjituksellaan. Teksti kuvaa aukttmasti sen, mihin allekirjitus sit. Mikäli allekirjitus nnistui, Vetuma-palvelu tarkistaa vielä allekirjitushjelman lähettämän allekirjituksen ikeellisuuden. Tähän kuuluu mm. varmenteen vimassaln tarkistus VRK:n sulkulistaa vasten. Sillinkin kun allekirjituksen tarkistus epännistuu, palauttaa Vetuma palvelu svellukselle allekirjituksen sekä lisäksi tilatiedn tarkistuksen epännistumisesta. Asiintisvelluksen vastuulla n tallettaa pysyvästi nnistuneessa allekirjitustapahtumassa syntynyt kiistämätön allekirjitus mahdllista myöhempää selvittelyä varten, sillä Vetumapalvelussa ei talleteta sen kautta suritettuja allekirjituksia Sirukrtin käyttöön perustuva allekirjitus Käyttäjän valittua sirukrtin käyttöön perustuvan allekirjituksen: Vetuma-palvelu pyytää käyttäjää laittamaan kansalaisvarmenteen sisältävän sirukrttinsa krtinlukijaan ja välittää allekirjitettavan tekstin allekirjituspyynnössä käyttäjän selaimelle. Selain aktivi työaseman allekirjitushjelmistn tekemään allekirjituksen. Allekirjitushjelmist näyttää käyttäjälle allekirjitettavan tekstin ja pyytää käyttäjää antamaan allekirjitusta varten tarkitetun PIN-kdin. Sirukrttihjelmist tarkistaa PIN-kdin ja js se n ikea, tekee allekirjituksen ja lähettää sen Vetuma-palvelulle. Cpyright Fujitsu Finland Oy 17 (31)

18 4.3.2 Mbiiliallekirjitus Mbiililaitteella SIM-krtille tallennettua varmennetta käyttäen tehtävää allekirjitusta kutsutaan tässä lyhyesti mbiiliallekirjitukseksi. Valittuaan mbiiliallekirjituksen käyttäjä antaa Vetuma-palvelun allekirjituskäyttöliittymän kautta sen SIM-krtin puhelinnumern jlle hänen mbiilivarmenteensa n tallennettu. Vetuma-palvelu lähettää allekirjituspyynnön matkapuhelinperaattrille, jka välittää pyynnön edelleen annettuun puhelinnumern. Vetuma-palvelun kutsuma peraattri surittaa tarvittaessa allekirjitusvierailun (raming) käyttäjän ktiperaattrin verkkn (sen peraattrin verkkn jnka SIM-krtilla käyttäjän mbiilivarmenne n.) Sen mbiililaitteen varushjelmist jlla varmenteen sisältävä SIM-krtti n pyytää käyttäjää antamaan allekirjitusta varten tarkitetun SPIN-kdin (tunnusluvun). Varushjelmist tarkistaa SPIN-kdin ja js se n ikea, tekee allekirjituksen ja timittaa sen matkapuhelinperaattrin palvelinhjelmistn kautta Vetuma-palvelulle. Mbiiliallekirjituksessakin vidaan käyttää FiCm:in susittelemia haittakäytön estmekanismeja: Istunttunnus. Vetuma-palvelu lu istunttunnuksen svelluksen pulesta ja näyttää sen käyttäjälle mbiiliallekirjituksen käyttöliittymässä. Käyttäjäkhtainen häirinnän estkdi. Mikäli käyttäjällä n häirinnän estkdi käytössään, hän antaa sen puhelinnumern lisäksi Vetuma-palvelun mbiiliallekirjituksen käyttöliittymässä. Vetuma-palvelu välittää häirinnän estkdin peraattrille jnka timittaa sen allekirjituskmennn yhteydessä mbiililaitteeseen. Cpyright Fujitsu Finland Oy 18 (31)

19 4.3.3 Allekirjituksen kulku Sirukrtilla suritettavan kiistämättömän allekirjituksen eteneminen n esitetty allalevassa kuvassa esimerkkinä Vetuma-palvelun avulla suritettavasta allekirjituksesta: VETUMA-asiakkaan asiintisvellus VETUMA-integrintikerrs VETUMA-palvelu Kansalainen Allekirjitettava teksti Allekirjitus Allekirjitettava teksti 6. VRK Allekirjitus Selain Krtinlukijahjelmist 5. Krtinlukija Kuva 4: Allekirjituksen kulku 1. Käyttäessään selaimellaan Vetuma-asiakkaan asiintisvellusta käyttäjä (kansalainen) pyytää sellaista timinta jhn liittyvää situttamista varten tarvitaan kiistämätön sähköinen allekirjitus. 2. Asiintisvellus varmistaa (hulehtii siitä), että yhteys käyttäjän selaimeen n SSL/TLS-sujattu, rakentaa Vetuma-allekirjituskutsun (jhn sisältyy allekirjitettava teksti), ja timittaa kutsun käyttäjän selaimen kautta Vetuma-palvelulle (kuten dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu, kutsurajapinnan määrittely n kuvattu). 3. Vetuma-palvelu tarkistaa kutsun ikeellisuuden, ja kelvllisen kutsun tapauksessa avaa käyttöliittymänsä käyttäjän selaimeen HTTPS-yhteyttä käyttäen, pyytäen käyttäjää käynnistämään allekirjittamisen. 4. Käyttäjän käynnistettyä allekirjittamisen Vetuma-palvelu palauttaa selaimelle HTTPSyhteyttä käyttäen HTTP-vastauksen jka sisältää allekirjitettavan tekstin ja aktivi työaseman selaimeen kytketyn allekirjituskmpnentin. 5. Allekirjituskmpnentti pyytää käyttäjää syöttämään allekirjituksessa tarvittavan PIN-kdin (PIN2). Tämän jälkeen allekirjituskmpnentti surittaa allekirjituksen. 6. Allekirjitus timitetaan työasemasta selaimen välityksellä Vetuma-palvelulle. 7. Saatuaan allekirjituksen työaseman allekirjituskmpnentilta Vetuma-palvelu tarkistaa Väestörekisterikeskukselta että allekirjituksessa käytetyt varmenteet vat vimassa. 8. Vetuma-palvelu rakentaa Vetuma-allekirjitusvastauksen (jhn sisältyy allekirjitus) ja timittaa sen käyttäjän selaimen kautta HTTPS-yhteyden välityksellä Cpyright Fujitsu Finland Oy 19 (31)

20 asiintisvellukselle (kuten dkumentissa Sumalaisen julkishallinnn Vetumapalvelu, kutsurajapinnan määrittely luvun n kuvattu). 9. Asiintisvellus tarkistaa vastauksen ikeellisuuden, tallettaa saamansa allekirjituksen, ja jatkaa timintaansa. Svellus keskustelee jälleen käyttäjän kanssa man käyttöliittymänsä kautta. 5. VERKKOMAKSAMINEN (PAYMENT-PALVELUTYYPPI) 5.1 Maksatus Maksatus tarkittaa tässä sitä, että asiintisvellus pyytää svellusistunnn käyttäjää maksamaan svelluksen määräämän maksun asiintitapahtuman yhteydessä. Käytännössä maksatus tehdään siten, että asiintisvellus antaa maksatuskutsussa Vetuma-palvelulle maksua kskevat tiedt. Vetuma-palvelu hjaa sitten käyttäjän hänen valitsemaansa verkkmaksupalveluun, välittäen sille maksua kskevat tiedt. Käyttäjä surittaa maksamisen valitsemansa verkkmaksupalvelun käyttöliittymän kautta. Vetuma-palvelu palauttaa verkkmaksupalvelulta saamansa tiedt maksamisesta asiintisvellukselle. Asiintisvellus vidaan tki suunnitella siten, että se antaa käyttäjän valita, käyttääkö hän maksamiseen verkkmaksupalvelua vai haluaak hän itseään laskutettavaksi erikseen lähetettävällä tavanmaisella laskulla. Jka tapauksessa svelluksen vastuulla n hulehtia siitä, että tiet svellusistunnn aikana suritetusta maksamisesta kirjataan siten, että käyttäjää ei laskuteta hänen maksamaansa maksua enää muulla keinin. Asiintisvellus tulee myös suunnitella siten, että maksatukset tulevat kirjatuiksi asianmukaisesti asiakkaan kirjanpitn Tuetut maksupalvelut Vetuma-palvelun tukee maksamista pankkien verkkpalveluilla sekä Netsin verkkpalvelulla. Verkkmaksamisessa ei le samanlaista kaikkien maksupalveluiden nudattamaa yhteistä standardia kuin tunnistuksessa (Tupas), vaan eri palveluntarjajilla n maksatuskutsuissaan ja -vastauksissaan jssain määrin erilainen valikima parametreja sekä erilaisia mutvaatimuksia tietyn merkityksen maavalle parametrille. Vetuma-palvelu tarjaa yleisen, eri maksupalveluiden erista riippumattman rajapinnan pienimmän yhteisen nimittäjän periaatteella. Esimerkiksi: Js tietyn merkityksen maavalla viestillä n erilainen enimmäispituus eri verkkmaksupalveluissa, käytetään Vetuma-kutsurajapinnassa pienintä enimmäispituutta (jtta Vetuma-palvelu ei judu katkaisemaan viestiä kutsuessaan käyttäjän valitsemaa verkkmaksupalvelua). Js tietyn merkityksen maava parametri n tarjttu jissain maksupalveluissa mutta puuttuu tisilta, kyseinen parametri n mukana Vetuma-kutsurajapinnassa. Vetumapalvelu jättää tällöin kyseisen parametrin pis kutsusta kutsuessaan sellaista käyttäjän valitsemaa maksupalvelua jssa kyseistä parametria ei käytetä. Maksun viitetiedssa Netsin ja muiden maksupalveluiden välisiä erja ei kuitenkaan vi täysin piilttaa. Nets käyttää tilausnumera ja muut maksupalvelut viitenumera. Tilausnumern enimmäispituus n 64 merkkiä, kun taas viitenumern enimmäispituus n 20 merkkiä (19 merkin perusviitenumer ja tietyllä kaavalla laskettava tarkistenumer). Kska Vetuma-palvelu ei halua rajittaa käyttöä, se tarjaa kutsurajapinnassaan mahdllisuuden antaa mlemmat viitetiedt. Svelluksen vastuulle jää tällöin hulehtia Cpyright Fujitsu Finland Oy 20 (31)

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.5

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.5 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.5 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versio: 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versio: 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu SAML-kutsurajapinnan käyttötapaukset Versi: 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Versi: 3.4 14.1.2015 Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 2. Käyttäjän tunnistaminen

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 3.4.2

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 3.4.2 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu versi 3.4.2 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 2. Vetuma-rajapinnan yleiset minaisuudet... 3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.1 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant...3 2. VETUMA-rajapinnan yleiset minaisuudet...3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...3

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.0

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.0 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.0 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant...3 2. Vetuma-rajapinnan yleiset minaisuudet...3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...3

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla

JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 19.6.2007 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

VETUMA. VErkkoTUnnistus ja MAksaminen. julkishallinnon verkkopalveluihin. B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu.

VETUMA. VErkkoTUnnistus ja MAksaminen. julkishallinnon verkkopalveluihin. B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu. VETUMA VErkkoTUnnistus ja MAksaminen julkishallinnon verkkopalveluihin B2C PRO päätösseminaari 2. 10. 2007 ari.mikkola@fi.fujitsu.com VETUMAn käyttö tunnistuspalveluna Sähköinen asiointipalvelu Kansalainen?

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki

Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki Julkisen hallinnon yhteiset palvelut Verkkotunnistautuminen ja -maksaminen VETUMA Anne Lindblad-Ahonen Vantaan kaupunki Lähde:Fujitsu Services Tunnistautuminen on nyt sangen kirjavaa Verkkomaksaminen

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA Mika Siisknen Tiethallint tulstus_piskelijat.dcx 1 / 4 Sisällys 1. Yleistä tulstamisesta... 2 2. Vanha tulstusjärjestelmä (lasertulstimet ym.)... 3 3. Uusi tulstusjärjestelmä

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

VTJ-RAJAPINNAN LIIKETALOUDELLINEN HINNASTO

VTJ-RAJAPINNAN LIIKETALOUDELLINEN HINNASTO VTJ-RAJAPINNAN LIIKETALOUDELLINEN HINNASTO HINNASTO Liite 2 b 2 (11) Väestötietpalvelut 5.9.2017 Sisällysluettel 1... 3 1.1 Hinnastn vimaantul... 3 2 Henkilötietkyselyt... 4 2.1 Henkilötietkyselyiden hintaryhmät...

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus. Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT)

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus. Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelun tilannekatsaus Tapani Puisto Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) VETUMA-palvelu WWW-yhteys Asiointi palvelut / kunta kansalaiset VETUMA

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT 11.12.2017 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ DOKUMENTISTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 3 LIITETIEDOSTOJEN NIMEÄMINEN... 3 3.1

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN 20.9.2017 Yleisesittely Vit lähettää asiakaskutsut asiakkaillesi sähköpstilla tai tulstaa kutsut ja lähettää ne pstitse. Kutsun paperikk n A4. Kutsu vi lla

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen

1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen OHJE 1 (17) Sisällys 1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen 2 1.1. Edellytykset 2 1.2. Tunnistautumisvaihtoehdot 2 1.2.1. KATSO-tunnuksella tunnistautumisen edellytykset 2 1.2.2.

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen

1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen OHJE 1 (16) Sisällys 1. Sähköinen tunnistautuminen KTJ-rekisterinpitosovellukseen 2 1.1. 1.1. Tunnistautumisvaihtoehdot 2 1.2. 1.2. Edellytykset 3 1.3. 1.2.1. Toimikortti-tunnistautumisen edellytykset

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto

Palvelun kuvaus Proaktiivinen huolto Palvelun kuvaus Praktiivinen hult Palvelun yleiskuvaus Praktiivisessa hultpalvelussa asiakkaalle tutetaan tuettujen tutteiden hulttapahtuma ("palvelu" tai "palvelut") tässä palvelunkuvauksessa jäljempänä

Lisätiedot

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA kansalaisen verkkotunnistus- ja maksamispalvelu Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö VETUMA v. 2.0 palvelun yleiskuva kansalaiset WWW-yhteys VETUMA Asiointi palvelut / kunta Asiointi palvelut /

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot

VETUMA esittely. VETUMA-yleiskoulutus, osa 1 pp.kk.2006 ETTEI TIETOTEKNIIKKA KÄVISI TYÖSTÄ. Fujitsu Services Oy

VETUMA esittely. VETUMA-yleiskoulutus, osa 1 pp.kk.2006 ETTEI TIETOTEKNIIKKA KÄVISI TYÖSTÄ. Fujitsu Services Oy VETUMA esittely VETUMA-yleiskoulutus, osa 1 pp.kk.2006 Aiheet Miten VETUMA-palvelu syntyi Mitä VETUMA-palvelu tekee VETUMA ja sähköinen asiointi VETUMA-palvelun tekniikoista VETUMA-palvelun asiakkuus Missä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot