Verivalmisteita täsmälliseen verensiirtotarpeeseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verivalmisteita täsmälliseen verensiirtotarpeeseen"

Transkriptio

1 tieteessä Eeva Juvonen dosentti, kliinisen hematologian erikoislääkäri Inna Sareneva FM, veriryhmäasiantuntija Tom Krusius professori, lääketieteellinen johtaja Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Verivalmisteita täsmälliseen verensiirtotarpeeseen Pieni osa potilaista tarvitsee verensiirtoon erikoisverivalmisteita huonon siirtovasteen, verensiirtoreaktioiden tai potilaan jonkin erikoisominaisuuden vuoksi. Erikoisverivalmisteita ovat fenotyypin eli laajennetun veriryhmämäärityksen mukaiset punasolut, HLA- tai HPA-tyypin mukaiset trombosyytit sekä sädetetyt tai pestyt verisoluvalmisteet. Sikiön tai vastasyntyneen verensiirtoihin tai verenvaihtoon tarvitaan omat potilaskohtaiset valmisteensa. Oman erityishaasteensa tuovat potilaat, joilla on ongelmallinen harvinainen veriryhmä. Potilasta hoitavan kliinikon ja Veripalvelun lääkärin saumaton yhteistyö on tärkeää. Vertaisarvioitu VV Noin potilasta tarvitsee Suomessa vuosittain verensiirtoa. Verivalmisteiden ongelmaton saatavuus on edellytys mm. monien pahanlaatuisten sairauksien tehokkaalle hoidolle tai suuren vuotovaaran toimenpiteille. Kirurgia ja synnytykset sujuvat pääosin ilman verensiirtoja, mutta ongelmatilanteissa verenvuoto voi olla runsas ja nopea. Verensiirto onkin usein muun hoidon mahdollistava ja joskus hengen pelastava tukihoito. Esimerkiksi kroonista anemiaa sairastavia potilaita punasolujen siirrot auttavat jaksamaan arkielämän askareissa ja kotona pärjäämisessä eli pitävät yllä kelvollista elämänlaatua. Kolikolla on kuitenkin kaksi puolta ja verensiirtoon liittyy aina omat riskinsä, jotka on osattava ottaa huomioon. Viime vuosina on opittu, että liberaali verivalmisteiden käyttö esim. suolistovuodoissa (1) tai tehohoidossa (2) voi vaikuttaa negatiivisesti potilaan ennusteeseen. Syytä tai mekanismia näihin verensiirron vaikutuksiin ei varmuudella tiedetä, ja löydöksiä on myös kyseenalaistettu. Sairaimmat potilaat tarvitsevat eniten hoitoa ja heidän paranemisennusteensa on heikompi (3,4). Jokaiseen verensiirtoon liittyy aina välitön tai viivästynyt vakavan haittavaikutuksen vaara, ja väärä verensiirto voi olla hengenvaarallinen. Väärin valittu verivalmiste saattaa vaarantaa potilasturvallisuuden huonon siirtovasteen tai vakavan haittavaikutuksen vuoksi (5). Verensiirto mielletään yksinkertaiseksi toimenpiteeksi ja sitä se onkin, kunhan henkilökunta on asianmukaisesti koulutettu ja suorittaa verensiirron kaikissa sen vaiheissa oikein valmisteen valintaa myöten. Perusverivalmisteet Perusverivalmisteita ovat valkosoluttomat yhden luovuttajan punasolut, valkosoluttomat neljän luovuttajan trombosyytit sekä poolatusta plasmasta valmistettu virusturvallinen OctaplasLG-jääplasmavalmiste (6). Aikuisten 250 ml:n peruspunasoluvalmiste voidaan jakaa kolmeen pikkupussiin annettavaksi joko saman lapsen toistuviin verensiirtoihin tai eri lapsille. Valtaosa verensiirroista hoidetaan ongelmitta perusvalmisteilla. Useimmat lääkärit eivät edes kohtaa uransa aikana potilasta, joka tarvitsisi verensiirtoihinsa erikoisvalmisteita. Suomessa on vuodesta 2003 alkaen poistettu kaikista punasolu- ja trombosyyttivalmisteista valkosolut suodattamalla. Kattava valkosoluttomien verivalmisteiden käyttö ei ole edes länsimaissa yleensä vaatimuksena ja sen tarpeellisuudesta käydään edelleen keskustelua (7,8). Verenluovuttajan valkosoluista ei ole verensaajalle hyötyä, päinvastoin. Valkosolut voivat immunisoida eli käynnistää HLA- ja granulosyyttivasta-ainetuotannon sekä aiheuttaa verensiirtoreaktioita. Valkosolujen poisto on vähentänyt merkittävästi mm. verensiirtoihin liittyvien kuume- ja allergiareaktioiden sekä HLA-immunisaation vaaraa (7). Valkosoluttomiin valmisteisiin siirtyminen on vähentänyt verensiirtojen aiheuttamia allergisia reaktioita ( ja, mikä vielä tärkeämpää, HLA-immunisaatiota tapahtuu verensiirtojen takia aiempaa harvemmin. Erikoisverivalmisteet Perusverivalmiste ei aina ole riittävä huonon siirtovasteen, haitallisten verensiirtoreaktioiden 3227

2 Kirjallisuutta 1 Villanueva C, Colomo A, Bosch A ym. Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med 2013;368: Hébert PC, Wells G, Blajchman MA ym. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. Transfusion requirements in critical care investigators, Canadian Critical Care Trials Group. N Engl J Med 1999;340: Erratum: N Engl J Med 1999;340: Waters JH, Yazer MH. Bleeding causes harm really? Transfusion 2013;53: Middelburg RA, van der Watering LMG, van der Bom JG. Blood transfusions: good or bad? Confounding by indication, an underestimated problem in clinical transfusion research. Transfusion 2010;50: Bolton-Maggs PH, Cohen H. Serious Hazards of Transfusion (SHOT) haemovigilance and progress is improving transfusion safety. Br J Haem 2013;163: Verivalmisteiden käytön opas Helsinki: SPR, Veripalvelu Bilgin YM, van de Watering LM, Brand A. Clinical effects of leucoreduction of blood transfusions. Neth J Med 2011;69: Rosenbaum L, Tomasulo P, Lipton KS, Ness P. The reintroduction of nonleukoreduced blood: would patients and clinicians agree? Transfusion 2011;51: Järvinen U. Arki on tutkimuksesta yhä kauempana. Suom Lääkäril 2013;68: tai potilaan jonkin erityisominaisuuden vuoksi. Erikoisverivalmisteet (taulukko 1) tilataan ja usein myös valmistetaan yksittäiselle potilaalle. Veripalvelun näkökulmasta jokapäiväisiä erikoisverivalmisteita ovat fenotyypin eli laajennetun veriryhmämäärityksen mukaiset punasolut, HLA-tyypin mukaiset trombosyytit sekä sädetetyt tai pestyt punasolu- ja trombosyyttivalmisteet. Harvemmin tarvittavia erikoisvalmisteita ovat punasolut kohdunsisäiseen sikiön verensiirtoon, koosteveri vastasyntyneelle verenvaihtoon tai HPA-tyypin mukaiset trombosyytit vastasyntyneen alloimmuunitrombosytopenian hoidoksi. Erityisen haasteellisia ovat harvinaiset veriryhmät, joiden toimittamisessa tarvitaan joskus kansainvälistä yhteistyötä tai omia pakastettuja harvinaisia verivalmisteita. Kiireellisiin verensiirtoihin erikoisvalmisteet ehtivät harvoin ajoissa. Fenotyypin mukaiset punasoluvalmisteet ja harvinaiset veriryhmät ABO-veriryhmä ja Rh-järjestelmän D-veriryhmä ovat verensiirron turvallisuuden kannalta tärkeimmät veriryhmät, mutta niiden lisäksi tunnetaan useita satoja muita merkitykseltään vaihtelevia veriryhmiä. Ne otetaan huomioon verensiirroissa vain, jos verensaajalle on kehittynyt aikaisempien verensiirtojen tai raskauk sien seurauksena punasoluvasta-aine kyseistä veriryhmää kohtaan. Pelkkä sopivuuskoe ei tällöin riitä takaamaan verien sopivuutta ja verensiirron turvallisuutta, vaan lisäksi tulee varmistaa, että siirrettävissä punasoluissa ei ole kyseistä veriryhmää. Kaikki veriryhmät, joita kohtaan potilaalla on puna soluvasta-aineita, tulee olla määritetty myös valmisteista. ORhD-negatiivinen veri ei ole koskaan yleispätevä ratkaisu puna solujen valintaan, jos potilaalla on jokin punasoluvasta-aine, vaan pahimmassa tapauksessa se on väärä verensiirto. Todetut punasoluvasta-aineet saattavat hidastaa verensiirtoa ja vaarantaa kiiretilanteessa potilasturvallisuuden, mikäli sairaalan omassa verikaapissa ei ole sopivia valmisteita. Veripalvelussa käynnistettiin keväällä 2011 verenluovuttajien laajennettu veriryhmämääritys, joka sisältää ABO- ja Rh-järjestelmän veriryhmien lisäksi kymmenkunta muuta veriryhmää. Laajennettuun veriryhmämääritykseen valikoituvat säännöllisesti verta luovuttavien henkilöiden punasolut. Seuraavan verenluovutuksen yhteydessä tehdyn kontrollimäärityksen jälkeen tiedot ovat nähtävissä punasoluvalmisteen etiketistä. Tällä menettelyllä halutaan parantaa fenotyypitettyjen punasoluvalmisteiden saatavuutta kiiretilanteissa. Ongelmaksi jäävät edelleen tilanteet, joissa potilaalla ei tiedetä olevan punasoluvasta-ainei Taulukko 1. Erikoisverivalmisteet ja niiden käyttöindikaatioita. Erikoisverivalmiste Indikaatioita Kohderyhmä Potilaan fenotyypin mukaiset punasoluvalmisteet Sulatetut fenotyypin mukaiset punasoluvalmisteet Sädetetyt punasolu- ja trombosyyttivalmisteet Pestyt punasolu- ja trombosyyttivalmisteet Hemolyyttisten verensiirtoreaktioiden estäminen Punasoluvasta-aineiden muodostumisen ehkäisy Hemolyyttisten verensiirtoreaktioiden estäminen tai punasoluvasta-aineen muodostumisen ehkäisy Verensiirron aiheuttaman käänteishyljinnän estäminen Verivalmisteen aiheuttamien vakavien verensiirtoreaktioiden estäminen Verensiirtoon liittyvien vakavien anafylaktis tyyppisten reaktioiden estäminen Potilaat, joilla on hemolyysiä aiheuttava punasoluvasta-aine, esim. anti-e Mm. sirppisoluanemia- ja talassemiapotilaat, jotka tarvitsevat toistuvia punasolujen siirtoja Potilaat, joilla on harvinainen veriryhmä ja sopivia luovuttajia on vain muutamia Potilaat, joiden immuunivaste on heikennetty esim. kantasolu siirtoa varten Pienet keskoset Kohdunsisäinen verensiirto sikiölle Potilaat, joilla on IgA-puutos tai vasta-aine IgA:lle Potilaat, joiden aikaisempiin verensiirtoihin on liittynyt vakavia anafylaktistyyppisiä reaktioita, vaikka aiheuttaja olisi jäänyt epäselväksi HLA-tyypitetyt trombosyytit HLA-vasta-aineista aiheutuva huono siirtovaste Potilaat, jotka saavat toistuvasti trombosyyttien siirtoja HPA-tyypitetyt trombosyytit Äidin HPA-vasta-aineet Vastasyntyneet, joilla on vaikea trombosytopenia 3228

3 tieteessä Valkosoluttomiin valmisteisiin siirtyminen on vähentänyt verensiirtojen aiheuttamia allergisia reaktioita. sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Eeva Juvonen, Inna Sareneva, Tom Krusius: Ei sidonnaisuuksia. ta, mutta veret eivät sovi tai verensiirtotutkimuksissa todetaan jotakin muuta yllättävää. Veri ryhmävasta-aineet seulotaan sairaaloissa aina ennen verensiirtoa, mutta vasta-aineiden jatkotutkimuksia tehdään vain yksittäisissä keskussairaaloissa, yliopistosairaaloissa ja Veripalvelussa. Vaativat vasta-ainetutkimukset on keskitetty Veripalveluun ja harvinaisimpien veriryhmävasta-aineiden selvittelyssä voidaan tarvita ulkomaisten referenssilaboratorioiden apua. Tutkimuksiin saattaa kulua useampi päivä, jopa viikkoja. Verensiirtotutkimukset tulisikin tehdä aina hyvissä ajoin ennen mahdollista kiireetöntä veren tarvetta. Selviteltäessä väärien verensiirtojen syitä esiin tuli muun muassa menettely, jossa kiireettömän leikkauksen verensiirtotutkimusnäytteet otettiin vasta potilaan anestesiaa käynnistettäessä. Yllättävä vuoto toimenpiteessä johti väärään verensiirtoon, koska sopivuustutkimuksia ei ehditty tehdä ja potilaalla oli punasoluvasta-aine. Toimintojen virtaviivaistaminen on suotavaa, mutta se ei saisi tapahtua potilasturvallisuuden kustannuksella. Kiiretilanteessa punasoluvasta-aineesta ja sopivuuskoeongelmista kannattaa olla välittömästi yhteydessä Veripalveluun (puh , terveydenhuollon ammattilaiset/ yhteydenotot). Potilaan vasta-aineesta saattaa löytyä aiempaa tietoa. Oman erityisongelmansa tarjoavat harvinaiset veriryhmät ja erityisesti sellaiset veriryhmäharvinaisuudet, joissa henkilöltä puuttuu jokin väestössä hyvin yleinen veriryhmäantigeeni. Jos potilaalle on muodostunut vasta-aine yleistä veri ryhmää kohtaan, sopivien punasolujen toimittaminen on haasteellista ja vaatii joskus päivien, jopa viikkojen, järjestelyä. Mikäli omasta luovuttajarekisteristä ei löydy sopivaa luovuttajaa, harvinaisten verien luovuttajia voidaan joutua etsimään kansainvälisistä rekistereistä tai valmisteet sulatetaan Veripalvelun pakastettujen harvinaisten punasolujen varastosta. Potilastai luovuttajatutkimusten yhteydessä todetuista harvinaisista veriryhmistä ilmoitetaan aina kirjeitse asianomaisille itselleen. Usein tutkitaan myös sisarukset ja joskus muitakin perheenjäseniä. Tavoitteena on luonnollisesti löytää harvinaisten veriryhmien luovuttajia, mutta yhtä tärkeää on oikeilla verensiirto-ohjeilla ehkäistä vasta-aineen muodostuminen muille sukulaisille, joilla on sama harvinainen veriryhmä. Sädetetyt punasolu- ja trombosyyttivalmisteet Suodatettujen verivalmisteiden jäännösvalkosoluista ei yleensä ole haittaa, koska verensaajan puolustusjärjestelmä poistaa nopeasti vieraat solut. Jos potilaalla on voimakkaasti immunosuppressiivinen lääkitys tai sairaus, eliminaatio ei onnistu ja verenluovuttajan lymfosyytit voivat käynnistää käänteishyljinnän eli siirre hylkii potilasta -reaktion. Käänteishyljintä ilmenee muutaman viikon kuluttua verensiirrosta luuytimen aplasiana, ihottumana, ripulina tai maksa-arvojen nousuna. Valmisteen sädettäminen estää siinä olevien lymfosyyttien aktivaation ja käänteishyljinnän. Siksi punasolu- ja trombosyyttivalmisteet sädetetään ennen niiden antamista potilaille, joita on hoidettu kantasolujen siirrolla tai joillakin muilla hyvin immunosuppressiivisilla hoidoilla, tai vaikeaa immuunipuutosta sairastaville potilaille. Sädetyksen käytön kestosta ei voida antaa mitään yleispäteviä ohjeita. Potilaan hoidosta vastaavat lääkärit päättävät sädetyksen käytöstä potilaskohtaisesti. Sikiöiden ja aivan pienten keskosten puolustusjärjestelmä on kehittymätön. Kohdunsisäisiin verensiirtoihin valmisteet tuleekin aina sädettää. Pienten keskosten verivalmisteiden sädetyksen tarpeen arvioi ja päättää hoidosta vastaava lääkäri hoitoyksikön ohjeita noudattaen. Pestyt punasolu- ja trombosyyttivalmisteet Soluvalmisteiden pesulla ei ole mitään tekemistä valmisteen puhtauden kanssa! Pesulla poistetaan valmisteesta ainoastaan luovuttajan plasma. Pesun jälkeen solut ovat pesuliuoksessaan, eli punasolut keittosuolassa ja trombosyytit ns. PAS II -liuoksessa. Valmisteen käyttöaika on vain 24 tuntia, koska pesu heikentää solujen toimintaa ja säilyvyyttä. Valmistus- ja siirtoajankohta on hyvä suunnitella yhdessä Veripalvelun kanssa. Siirtoaikataulua suunniteltaessa pitää ottaa huomioon pesuun tarvittavan kolmen tunnin lisäksi myös kuljetusaika ja -aikataulut. Pestyjä punasolu- ja trombosyyttivalmisteita tulee käyttää, jos valmisteen plasman arvellaan aiheuttavan potilaalle vakavan verensiirtoreaktion. Näistä tärkein on anti-iga-vasta-aineen aiheuttama anafylaktinen verensiirtoreaktio. Pestyjä soluvalmisteita käytetään kiireettömissä verensiirroissa, jos verensaajalla on IgA-puutos ja sen lisäksi vasta-aine IgA:lle. Mikäli kiiretilanteessa ei voida jäädä odottamaan pestyjä 3229

4 Sähköinen potilastietojärjestelmä ja aikaisemmat verensiirtotiedot olisivat todellinen toiveiden täyttymys. English summary > in english Special blood products for special blood transfusion needs valmisteita, siirretään perusvalmisteita. Tällöin on syytä varautua anafylaktisen verensiirtoreaktion hoitoon. OctaplasLG-plasma sisältää IgA:ta, joten sitä ei pidä siirtää potilaalle, jolla on anti-iga. Veripalvelussa voi olla saatavilla jääplasmaa, jonka luovuttajalla on IgA-puutos. IgA-puutos ilman vasta-aineen muodostusta ei edellytä pestyjen verisoluvalmisteiden käyttöä, mutta sitä suositellaan toistuvasti verensiirtoja saaville IgA-puutospotilaille. Pestyjä soluvalmisteita voidaan käyttää myös potilaille, jotka saavat toistuvasti vaikeita allergistyyppisiä verensiirtoreaktioita perusvalmisteista. Allergiaoireen aiheuttajaa ei yleensä pystytä tarkemmin selvittämään, mutta se tiedetään, että luovuttajan plasman ja plasmaproteiinien poistaminen vähentävät reaktioiden vaaraa ja vaikeutta. Yksittäisen verensiirtoreaktion vuoksi pesua ei suositella. HLA-tyypitetyt trombosyytit Trombosyyttivalmisteet ovat mahdollistaneet nykymuotoisen ponnekkaan pahanlaatuisten veritautien hoidon. Suurin osa trombosyyttien siirroista tehdäänkin aktiivihoidossa oleville hematologisille potilaille ennaltaehkäisemään vuotoja. Palliatiivisessa hoidossa trombosyyttien siirrot rajataan yleensä vuotojen hoitoon. Monet tekijät aiheuttavat ohimenevää tai pysyvää huonoa trombosyyttien siirtovastetta, eikä yksittäisen huonon siirtovasteen vuoksi ole syytä miettiä erityistoimia tai erikoisvalmisteita. Ohimenevästi huonoa siirtovastetta aiheuttavat mm. infektiot, vuodot ja erilaiset mikroangiopaattiset tilat (DIC, HUS, TTP) sekä jotkin lääkkeet. Suurentunut perna voi olla syynä trombosytopenialle ja huonolle trombosyyttien siirtovasteelle. HLA-vasta-aineet selittävät vain alle puolet siirtovasteongelmista. Nykyisillä valko soluttomilla valmisteilla verensiirtoihin liittyvä HLA-immunisaation vaara on pieni. HLA-vasta-aineita todetaan yleisimmin naisilla, joilla on ollut useita raskauksia, sekä potilailla, jotka ovat saaneet joskus aikaisemmin suodattamattomia verivalmisteita. Vasta-aineiden tasosta riippuen hyvä siirtovaste saattaa edellyttää potilaan HLA-tyypin ja todettujen vasta-aineiden perusteella valittuja trombosyyttejä. Koska täysin HLA-identtisiä luovuttajia on yleensä vain muutamia, luovuttajat valitaan mahdollisuuksien mukaan niin, että siirrettäviin trombosyytteihin ei kohdistu vastaaineita. Siirre kerätään trombafereesillä suunnatusti tietylle potilaalle ja yhtä aikuisen trombosyyttien siirtoa varten joudutaan kutsumaan yksi tai kaksi luovuttajaa. Akuutin vuodon hoidoksi HLA-tyypitetyt trombosyytit eivät sovellu. Erikoisvalmisteet sikiöille, keskosille ja vastasyntyneille Sikiöille, pienille keskosille ja vastasyntyneille toimitettavissa erikoisvalmisteissa tulee ottaa huomioon äidiltä mahdollisesti istukan läpi lapseen siirtyneet immuunivasta-aineet. Kohdunsisäisiä verensiirtoja ja vastasyntyneen verenvaihtoja tarvitaan yleensä äidin punasoluvastaaineiden aiheuttaman hemolyysin hoidoksi. Samoin vastasyntyneen immunologinen trombosytopenia on äidin vasta-aineiden aiheuttama ongelma. Koska sopivaa luovuttajaa valittaessa tulee ottaa huomioon sekä lapsesta että äidistä johtuvia tekijöitä, valmisteista tulee aina sopia Veripalvelun veriryhmä- ja trombosyyttiasiantuntijoiden kanssa. Lopuksi Suomessa on hyvin toimiva keskitetty veripalvelujärjestelmä. Samalla on kuitenkin muistettava, että keskitetyssä järjestelmässä osaaminenkin keskittyy. Nopea potilaskohtainen verensiirtohoidon suunnittelu voi vaatia useita puhelinsoittoja ja paljon tiedonvaihtoa. Siksi verensiirtohoidon erityisosaamista tulisi voida pitää yllä lähellä potilasta, vähintään kaikissa yliopistosairaaloissa. Verensiirtojen turvallisuutta lisäisi myös kansallinen rekisteri, josta näkisi aikaisemmat veriryhmä- ja vasta-ainetiedot. Se on varmasti jokaisen veripalvelu- ja verikeskuslääkärin toive. Toimiva kansallinen sähköinen potilastietojärjestelmä ja sen myötä helposti saatavilla olevat potilaskohtaiset aikaisemmat verensiirtotiedot ja -ohjeet olisi todellinen toiveiden täyttymys. Suomessa tulisi myös tehostaa omaa verensiirtohoidon ja -lääketieteen koulutusta ja tutkimista. Meiltä puuttuu muun muassa tutkimustieto verensiirtojen aiheuttamasta punasoluvasta-aineiden muodostumisen todennäköisyydestä eli perustiedot fenotyypitettyjen punasoluvalmisteiden käyttösuositukselle tietyissä erityistilanteissa (esim. lasten toistuvat verensiirrot). Sekä vakio- että erikoisverivalmisteiden käyttöön liittyvä kliininen tutkimus näyttää kuitenkin törmäävän samoihin ongelmiin kuin arkea lähellä oleva kliininen tutkimus yleensäkin (9). n 3230

5 tieteessä english summary Eeva Juvonen M.D., Ph.D., Senior Medical Officer Medical Expertise Finnish Red Cross Blood Service Inna Sareneva Tom Krusius Special blood products for special blood transfusion needs The use of special blood components may be necessary in blood transfusions for some patients. The usual indications for special products include a poor blood cell increment with regular components, severe transfusion side effects, and some patient- or disease-related requirements. The most common special components are phenotyped red blood cells for patients with red cell alloantibodies and HLA-typed platelets for patients with HLA antibodies. In some transfusions, it may be necessary to radiate cellular blood components in order to prevent graft-versus-host-disease or to remove donor plasma in order to prevent severe transfusion reactions. Blood products for intrauterine transfusions or blood exchanges of newborn babies have their own special demands. Patients with a rare blood group may be a real challenge for a blood transfusion specialist. Good co-operation between a clinician and a blood transfusion specialist is essential in blood transfusions with special products. 3230a

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus 22.3.2013 Anestesiakurssi 2013 Anri Tienhaara, verikeskuslääkäri Vsshp-Sapa, Tykslab Verensiirron tarpeellisuuden arviointi verensiirtohoito

Lisätiedot

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei?

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Turvallinen verensiirto 15.3.2016 Susanna Sainio, SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Ensisijaisesti potilaan ABO- ja RhD-veriryhmän mukaisia valmisteita 2 222 2 2 Entä

Lisätiedot

Positiivisesta seulonnasta sopivien verien löytymiseen

Positiivisesta seulonnasta sopivien verien löytymiseen Positiivisesta seulonnasta sopivien verien löytymiseen Anu Korhonen, FM, SPR Veripalvelu Laboratoriolääketiede 2014 ja näyttely 1 1 1 1 1 Veren sopivuustutkimukset Ennen verensiirtoa punasoluvalmisteiden

Lisätiedot

VERIVALMISTEIDEN KÄYTÖN OPAS 2016

VERIVALMISTEIDEN KÄYTÖN OPAS 2016 VERIVALMISTEIDEN KÄYTÖN OPAS 2016 1 Toimitus: Susanna Sainio ja Hannele Sareneva Työryhmä: Veripalvelun valmiste- ja verensiirtoasiantuntijat Taitto: Riitta Malinen Kuvat: Jyrki Komulainen/Mediafocus,

Lisätiedot

VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2009

VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2009 VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA Verensiirtojen haittavaikutusten raportoinnilla ja tutkimisella on Suomessa pitkät perinteet, ja veriturvatoiminta on lakisääteistä. Toiminnan

Lisätiedot

- TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ

- TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ KIIRE JA HÄTÄ VERIKESKUSTYÖSSÄ - TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ Labquality Days 2016 11.2.2016 Susanna Sainio, LT, Dos. luovutetun veren kuljetus Veripalveluun verenluovutus, terveen verenluovuttajan valinta Turvallinen

Lisätiedot

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2010 Verensiirtoihin liittyvät turvallisuusriskit ovat Suomessa vähäiset. Vuonna 2010 sairaanhoitolaitoksiin toimitettiin yhteensä yli 343 000 verivalmistetta. Vakavia

Lisätiedot

Verensiirtoreaktiot ja veriturvatoiminta Suomessa

Verensiirtoreaktiot ja veriturvatoiminta Suomessa Tieteessä katsaus Eeva Juvonen dosentti, osastonylilääkäri eeva.juvonen@veripalvelu.fi Johanna Wiksten veriturvakoordinaattori Anu Korhonen FM, veriryhmäasiantuntija Susanna Sainio LT, erikoislääkäri SPR

Lisätiedot

KLIINISEN KEMIAN LISÄKOULUTUSOHJELMA: VERENSIIRTOLÄÄKETIEDE 1.JOHDANTO 2.KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET 3.KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ

KLIINISEN KEMIAN LISÄKOULUTUSOHJELMA: VERENSIIRTOLÄÄKETIEDE 1.JOHDANTO 2.KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET 3.KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ HELSINGIN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA KLIINISEN KEMIAN LISÄKOULUTUSOHJELMA: VERENSIIRTOLÄÄKETIEDE 1.JOHDANTO Koulutusohjelman vastuuhenkilö on Helsingin yliopiston kliinisen kemian professori.

Lisätiedot

ERIKOISVERIVALMISTEET

ERIKOISVERIVALMISTEET ERIKOISVERIVALMISTEET - Milloin perusvalmisteesta voi olla haittaa? - 16.3.2016 Leena Hiltunen, LT Luennon sisältö Milloin perusverivalmisteesta voi olla haittaa? Erikoisverivalmisteet Suomessa Miksi verivalmisteet

Lisätiedot

Ennen verensiirtoa tehtävät tutkimukset miksi veret viipyvät?

Ennen verensiirtoa tehtävät tutkimukset miksi veret viipyvät? Ennen verensiirtoa tehtävät tutkimukset miksi veret viipyvät? 16.3.2016 Anu Korhonen www.veripalvelu.fi Veriryhmät punasolun pintarakenne periytyvä löydetty siihen tarttuvan vasta-aineen perusteella veriryhmäjärjestelmät

Lisätiedot

Lasten verensiirtohoidon erityispiirteet

Lasten verensiirtohoidon erityispiirteet Verensiirtohoito Lasten verensiirtohoidon erityispiirteet Marjut Salonvaara Sairaalahoidossa olevat vastasyntyneet ja erityisesti keskoset voivat tarvita hoitojaksonsa aikana verivalmisteita useita kertoja.

Lisätiedot

VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA

VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA 1(7) Jakelussa mainitut VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA VERIRYHMÄ JA SEULONTA KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN PYSYVÄSTI TAYS:n verikeskuksen toiminta supistuu TEHY:n

Lisätiedot

VERIPALVELU JA VERENLUOVUTUS.

VERIPALVELU JA VERENLUOVUTUS. VERIPALVELU JA VERENLUOVUTUS. 2009 1 1 1 1 Esityksen sisältö Yleistä Veripalvelusta Verenluovutus ja verivalmisteet 2 2 2 2 Veripalvelu lyhyesti 550 työntekijää 17 toimipaikkaa ja liikkuva veripalvelu

Lisätiedot

Vastasyntyneen veriryhmämääritys ja sopivuuskoeongelmat

Vastasyntyneen veriryhmämääritys ja sopivuuskoeongelmat Vastasyntyneen veriryhmämääritys ja sopivuuskoeongelmat Laboratoriolääketiede ja näyttely 2014 Susanna Sainio,SPR Veripalvelu 1 1 1 2 2 2 Vastasyntyneen veriryhmämääritys ABO A ja B antigeenien määrä punasolujen

Lisätiedot

Mitä teen, kun verensiirrolla on kiire?

Mitä teen, kun verensiirrolla on kiire? Mitä teen, kun verensiirrolla on kiire? Laboratoriolääketiede ja näyttely 2014 10.10.2014 Inna Sareneva FM 1 1 1 1 1 Veriryhmät veriryhmät ovat punasolun pinta-antigeeneja veriryhmät määritellään antigeenien

Lisätiedot

VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN

VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN 1(6) VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN VERIRYHMÄ JA SEULONTA -KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN 11.2.2008 ALKAEN Soten hoitoyksiköitä lukuun ottamatta Finn-Medi

Lisätiedot

Labquality-päivät Anri Tienhaara TYKSLAB. Verensiirtojen ongelmatilanteita verikeskuksessa esimerkkien valossa..

Labquality-päivät Anri Tienhaara TYKSLAB. Verensiirtojen ongelmatilanteita verikeskuksessa esimerkkien valossa.. Labquality-päivät 7.2.2008 Anri Tienhaara TYKSLAB Verensiirtojen ongelmatilanteita verikeskuksessa esimerkkien valossa.. Verensiirtohoito.. Punaisen Ristin Veripalvelu verivalmisteet laboratoriopalvelut

Lisätiedot

Verensiirtoa edeltävät sopivuustutkimukset ja niiden oikea ajoitus

Verensiirtoa edeltävät sopivuustutkimukset ja niiden oikea ajoitus Verensiirtoa edeltävät sopivuustutkimukset ja niiden oikea ajoitus Inna Sareneva FM Laboratorioasiantuntija 13.5.2013 1 1 1 1 1 Immunologian perusteita taustaksi Immunologia on tieteenala, jossa tutkitaan

Lisätiedot

Verensiirtotoiminta. Lotta Joutsi-Korhonen LT, dos, kliinisen kemian erikoislääkäri Kliininen kemia Helsingin yliopisto ja HUSLAB

Verensiirtotoiminta. Lotta Joutsi-Korhonen LT, dos, kliinisen kemian erikoislääkäri Kliininen kemia Helsingin yliopisto ja HUSLAB Verensiirtotoiminta Lotta Joutsi-Korhonen LT, dos, kliinisen kemian erikoislääkäri 9.12.2013 Kliininen kemia Helsingin yliopisto ja HUSLAB Sisältö Veriturvatoiminta Verivalmisteet Veriryhmät, punasoluantigeenit

Lisätiedot

Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN

Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) Jakelussa mainitut VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN Valkeakosken aluesairaala siirtyy käyttämään veriryhmä ja seulonta käytäntöä,

Lisätiedot

Verensiirron turvallisuus. Verivalmisteiden tilaus. Veriryhmä- ja sopivuustutkimusnäytteet VERENSIIRTOTOIMINNAN YLEISOHJEET

Verensiirron turvallisuus. Verivalmisteiden tilaus. Veriryhmä- ja sopivuustutkimusnäytteet VERENSIIRTOTOIMINNAN YLEISOHJEET Käyttöönottopäivä: 12.01.2007 1 (8) VERENSIIRTOTOIMINNAN YLEISOHJEET Tässä esitettyjen ohjeiden tarkoituksena on potilasturvallisuuden takaaminen verensiirron yhteydessä ja virhemahdollisuuksien minimoiminen

Lisätiedot

LABORATORIOTIEDOTE 4/2008 1(6) Kliininen kemia/tk

LABORATORIOTIEDOTE 4/2008 1(6) Kliininen kemia/tk 1(6) VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN MUIHIN SOTE:N HOITOYKSIKÖIHIN KUIN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN VERIRYHMÄ JA SEULONTA -KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN 11.2.2008 ALKAEN Soten hoitoyksiköitä

Lisätiedot

Verensiirto-ohjeistus

Verensiirto-ohjeistus Verensiirto-ohjeistus Kuopion yliopistollisen sairaalan hoitoyksiköille Anna Pohjanen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA?

VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA? VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA? Pia Niittymäki, LL, sis.el Esityksen sisältö Punasoluvalmiste Trombosyyttivalmiste Trombosyyttivalmisteen muutokset Octaplas LG Verituotteiden

Lisätiedot

VERENSIIRTOTOIMINNAN OHJEISTUS TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN HOITOHENKILÖSTÖLLE

VERENSIIRTOTOIMINNAN OHJEISTUS TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN HOITOHENKILÖSTÖLLE VERENSIIRTOTOIMINNAN OHJEISTUS TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN HOITOHENKILÖSTÖLLE Heidi Palomäki Miia Taipale Opinnäytetyö Syyskuu 2009 Bioanalytiikan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Soluhoitovalmisteet ja määräys yksittäisten potilaiden hoidosta. matti korhonen 12.1.2010

Soluhoitovalmisteet ja määräys yksittäisten potilaiden hoidosta. matti korhonen 12.1.2010 Soluhoitovalmisteet ja määräys yksittäisten potilaiden hoidosta matti korhonen 12.1.2010 Sisältö Veripalvelu ja uudet soluhoidot määräys nostaa rimaa eri tyyppiset soluhoidot määräyksen soveltaminen 'Yksittäisen

Lisätiedot

Raskaana olevien ja vastasyntyneiden verensiirto ja seulonta käytäntö. Uusi Verensiirto-opas

Raskaana olevien ja vastasyntyneiden verensiirto ja seulonta käytäntö. Uusi Verensiirto-opas Raskaana olevien ja vastasyntyneiden verensiirto ja seulonta käytäntö Uusi Verensiirto-opas Tomi Koski 11.5.2017 1 Raskaana olevien veriryhmä ja seulonta käytäntö 2 periaatteellista estettä ei ole raskauden

Lisätiedot

RhD-negatiivisten äitien raskaudenaikaisen anti-d-suojausohjelman laajeneminen sekä synnyttäjän verensiirtoon varautuminen ja immunisaatiotutkimukset

RhD-negatiivisten äitien raskaudenaikaisen anti-d-suojausohjelman laajeneminen sekä synnyttäjän verensiirtoon varautuminen ja immunisaatiotutkimukset HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 142014 RhD-negatiivisten äitien raskaudenaikaisen anti-d-suojausohjelman laajeneminen sekä synnyttäjän verensiirtoon varautuminen ja immunisaatiotutkimukset Asia

Lisätiedot

Lomaketta käytetään myös lähetteenä verensiirron haittavaikutusten tutkimukseen. Potilaan nimi Hetu Veriryhmä RhD

Lomaketta käytetään myös lähetteenä verensiirron haittavaikutusten tutkimukseen. Potilaan nimi Hetu Veriryhmä RhD 788 N:o 258 1. ILMOITUS VERIVALMISTEEN SIIRRON AIHEUTTAMASTA VAKAVASTA HAITTA- VAIKUTUKSESTA JA VÄÄRÄN VERIVALMISTEEN SIIRROSTA (terveydenhuollon toimintayksikkö) Lomaketta käytetään myös lähetteenä verensiirron

Lisätiedot

OYS:N KLIINISEN KEMIAN JA HEMATOLOGIAN LABORATORION YLEISOHJEET

OYS:N KLIINISEN KEMIAN JA HEMATOLOGIAN LABORATORION YLEISOHJEET OYS:N KLIINISEN KEMIAN JA HEMATOLOGIAN LABORATORION YLEISOHJEET Sivu 1/ 5 TUTKIMUSTEN TILAAMINEN Laboratoriotutkimukset tilataan ensisijaisesti atk-järjestelmään käyttäen tietojärjestelmässä mainittuja

Lisätiedot

Verensiirtohoito tänään uusimmat linjaukset verivalmisteiden käytössä. Jarkko Ihalainen Verikeskuspäivä Kivihaka

Verensiirtohoito tänään uusimmat linjaukset verivalmisteiden käytössä. Jarkko Ihalainen Verikeskuspäivä Kivihaka Verensiirtohoito tänään uusimmat linjaukset verivalmisteiden käytössä Jarkko Ihalainen Verikeskuspäivä 20.5.2016 Kivihaka Luovutettu kokoveri Lääkkeet Verivalmisteet Lääkkeen raaka aineeksi pakastettu

Lisätiedot

LABORATORIOTIEDOTE 25/2012

LABORATORIOTIEDOTE 25/2012 1 (6) TAYS:N VERIKESKUS HOITAA YLÄ-PIRKANMAAN TERVEYDENHUOLTOALUEEN VERITILAUKSET 18.6.2012 ALKAEN Mäntän verikeskuksen toiminta siirtyy TAYS:n verikeskuksen hoidettavaksi 18.6.2012. Samalla myös Ylä-Pirkanmaan

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu sovittelumenettelyssä. Direktiivin

Lisätiedot

EU:n veridirektiivi ja veriturvatoiminta

EU:n veridirektiivi ja veriturvatoiminta EU:n veridirektiivi ja veriturvatoiminta Jukka Koistinen Laaduntarkkailupäivät 13.2.2004 1 Veriturvatoiminta Veriturvatoiminta on ohjausjärjestelmä, johon kerätään tietoa koko verensiirtoketjun toiminnasta.

Lisätiedot

VERENSIIRTOPOTILAAN HOITO. Perehdytysopas

VERENSIIRTOPOTILAAN HOITO. Perehdytysopas VERENSIIRTOPOTILAAN HOITO Perehdytysopas SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI Laatijat: sh Katja Lehtoranta ja sh Heidi Pohjonen Päivitetty 14.08.2013 Tekstisisällön on lukenut ja kommentoinut: Hematologi Seppo

Lisätiedot

MITÄ SITTEN, KUN MAAILMASSA ON VAIN YKSI AINOA SOPIVA VERENLUOVUTTAJA

MITÄ SITTEN, KUN MAAILMASSA ON VAIN YKSI AINOA SOPIVA VERENLUOVUTTAJA MITÄ SITTEN, KUN MAAILMASSA ON VAIN YKSI AINOA SOPIVA VERENLUOVUTTAJA Verikeskuspäivä 12.5.2017 Susanna Sainio www.veripalvelu.fi M.O -57 sektiosynnytys -85, ps siirto 18.8.2016 OYS olkavarren trauma,

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita veriryhmätutkimuksista

Ajankohtaisia asioita veriryhmätutkimuksista Ajankohtaisia asioita veriryhmätutkimuksista Inna Sareneva FM Laboratorioasiantuntija 13.5.2013 1 1 1 1 1 Veripalvelu lyhyesti 18 toimipaikkaa ja lukuisia verenluovutustilaisuuksia ei tavoittele voittoa

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Verensiirron haittavaikutukset Johanna Wiksten ja Susanna Sainio

Verensiirron haittavaikutukset Johanna Wiksten ja Susanna Sainio Verensiirron haittavaikutukset 2016 11.5.2017 Johanna Wiksten ja Susanna Sainio 2016 lukuja 207 000 265 000 50 000 verenluovutusta myytyä punasolu-, trombosyytti- ja octaplaslg -valmistetta potilasta saa

Lisätiedot

VERENSIIRROT TYKSLABIN ALUEELLA

VERENSIIRROT TYKSLABIN ALUEELLA VERENSIIRROT TYKSLABIN ALUEELLA TYKSLABIN VERIKESKUKSET Tykslabin verikeskukset sijaitsevat TYKS Kantasairaalassa, Loimaan aluesairaalassa, Salon aluesairaalassa ja Vakka- Suomen sairaalassa. Verikeskukset

Lisätiedot

Kliininen kemia/tk VEREN SOPIVUUSKOKEISTA LUOPUMINEN KIRURGIAN VASTUUALUEELLA

Kliininen kemia/tk VEREN SOPIVUUSKOKEISTA LUOPUMINEN KIRURGIAN VASTUUALUEELLA LABORATORIOTIEDOTE 4/2007 1 (5) Jakelussa mainitut VEREN SOPIVUUSKOKEISTA LUOPUMINEN KIRURGIAN VASTUUALUEELLA 1.2.2007 TAYS:ssa siirrytään vaiheittain veriryhmä ja seulonta käytäntöön, jossa sopivuuskokeita

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

Verilogistiikan riskienhallinta

Verilogistiikan riskienhallinta Veren matka luovuttajalta potilaalle: Verilogistiikan riskienhallinta Eeva Nyberg-Oksanen Riskienhallintapäällikkö 18.3.2009 1 Aiheena Veripalvelun ja verivalmisteiden yleisesittely Verivalmisteiden i

Lisätiedot

VERIPALVELU Osana suomalaista terveydenhuoltoa

VERIPALVELU Osana suomalaista terveydenhuoltoa VERIPALVELU Osana suomalaista terveydenhuoltoa Veripalvelun periaatteet ja arvot Luomme mahdollisuuksia elämän pelastamiseen yhdessä ammattitaidolla voittoa tavoittelematta arvomme ovat potilaan hyvinvointi

Lisätiedot

LABORATORIOTIEDOTE 23/2008. Kemian keskitetyt laboratoriopalvelut/tk (5) Jakelussa mainitut

LABORATORIOTIEDOTE 23/2008. Kemian keskitetyt laboratoriopalvelut/tk (5) Jakelussa mainitut Kemian keskitetyt laboratoriopalvelut/tk 26.5.2008 1 (5) Jakelussa mainitut MUUTOKSIA VERITILAUS- JA VERENSIIRTOKÄYTÄNNÖISSÄ 28.5.2008 ALKAEN Verikeskuksen uusi palvelunumero p. (03) 311 76550 Verikeskuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake N:o 815 4651 2. ILMOITUS VERIVALMISTEEN LAATUA JA TURVALLISUUTTA UHANNEESTA VAKAVASTA VAARATILANTEESTA (terveydenhuollon toimintayksikkö ja veripalvelulaitos) Vaaratilanneilmoituksen tunniste Ilmoittava

Lisätiedot

KATSAUS. Hematologisten potilaiden verensiirron erityispiirteet. Kalevi Oksanen

KATSAUS. Hematologisten potilaiden verensiirron erityispiirteet. Kalevi Oksanen KATSAUS Hematologisten potilaiden verensiirron erityispiirteet Kalevi Oksanen Veritautipotilaat tarvitsevat sekä tautinsa että hoitojensa johdosta verivalmisteita toistuvasti ja pitkiä aikoja. Tämä altistaa

Lisätiedot

LABORATORIOTIEDOTE 80b/2016

LABORATORIOTIEDOTE 80b/2016 1 (4) Jakelussa mainitut KESKI-SUOMI, TERVEYSKESKUKSET (PL. KYLLÖ): VERIKESKUKSEN TILAUSJÄRJESTELMÄ JA VERENSIIRRON SOPIVUUSTUTKIMUKSET VAIHTUVAT 1.11.2016 Veritilaukset ja verensiirtotietojen kirjaaminen

Lisätiedot

Veripalvelun ja suomalaisten sairaaloiden

Veripalvelun ja suomalaisten sairaaloiden Riikka Palo LT, erikoislääkäri Hyks, ATEK, Lasten- ja nuorten sairaala riikka.palo[a]hus.fi Verivalmisteiden käyttö Suomessa Punasoluja on Suomessa käytetty kansainvälisesti verrattuna paljon, mutta verivalmisteiden

Lisätiedot

Mistä sopiva punasoluvalmiste, jos potilaalla on harvinainen veriryhmä?

Mistä sopiva punasoluvalmiste, jos potilaalla on harvinainen veriryhmä? KATSAUS Inna Sareneva, Susanne Ekblom-Kullberg, Katri Haimila, Anu Korhonen, Susanna Sainio ja Eeva Juvonen Mistä sopiva punasoluvalmiste, jos potilaalla on harvinainen veriryhmä? Harvinainen veriryhmä

Lisätiedot

KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI

KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI matti korhonen, ylilääkäri Solupalvelut SPR Veripalvelu 21.9.2016 Sisältö 1. Suomen Kantasolurekisterin toiminta 2. Luovuttajan valinta, siirteen

Lisätiedot

Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin

Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin Labquality Days 5.2.2015 Johanna Salminen Tiiminvetäjä/Verikeskuksen vastuuhoitaja VSSHP Tyks-Sapa liikelaitos, Tykslab, Päivystys-ja automaatiolaboratorio Päivystys-

Lisätiedot

VERITURVATOIMINTA Johanna Wiksten ja Susanna Sainio

VERITURVATOIMINTA Johanna Wiksten ja Susanna Sainio VERITURVATOIMINTA 2015 19.5.2016 Johanna Wiksten ja Susanna Sainio Lukuja/vuosi 221 000 verenluovutusta 284 000 myytyä veri- ja jääplasmavalmistetta ~ 50 000 potilasta saa verivalmisteita ~ 250 haittareaktiota

Lisätiedot

Verivalmisteet ja niiden käyttö Tom Krusius, Veripalvelu Tom Krusius

Verivalmisteet ja niiden käyttö Tom Krusius, Veripalvelu Tom Krusius Verivalmisteet ja niiden käyttö Tom Krusius, Veripalvelu 30.8.2012 1 Kirjallisuutta Verivalmisteiden käytön opas 2009. Suomen Punainen Risti 2009, laajempi versio Terveysportissa Verensiirron ABO verkkokurssi.

Lisätiedot

Mitä uusi veripalvelulaki vaatii Veripalvelulta

Mitä uusi veripalvelulaki vaatii Veripalvelulta Mitä uusi veripalvelulaki vaatii Veripalvelulta Jukka Koistinen Laaduntarkkailupäivät 11.2.2005 1 EU:n veridirektiivi EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/98/EY annettu 27 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Verivalmisteiden immunologiset vaikutukset

Verivalmisteiden immunologiset vaikutukset Verensiirtohoito Verivalmisteiden immunologiset vaikutukset Irma Matinlauri Immunisoituminen verensiirron jälkeen on yksilöllistä, eikä immunisoitumisherkkyyttä voida mitata etukäteen. Verensiirron välityksellä

Lisätiedot

OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERENSIIRTO

OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERENSIIRTO Sivu 1(11) Laatija: K. Salmela Tarkastaja: S. Siitonen 23.12.2016 Hyväksyjä: L. Joutsi-Korhonen 23.12.2016 Tämä ohje on laadittu HUSLABin verikeskusten asiakkaille ja on tarkoitettu niille hoitoyksikön

Lisätiedot

Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta (yksi lyhyt kappale kustakin käyttöaiheesta, enintään 50 sanaa)

Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta (yksi lyhyt kappale kustakin käyttöaiheesta, enintään 50 sanaa) VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Albiomin 5 % ja 20 % ovat laskimoon annettavia infuusioliuoksia, jotka on tarkoitettu kiertävän veritilavuuden palauttamiseen ja

Lisätiedot

Milloin nestehoitoa. Volyymikorvauksen yleiset periaatteet hypovolemiassa. Nestehoidon tavoitteet. Hypovolemian kehittymisnopeus.

Milloin nestehoitoa. Volyymikorvauksen yleiset periaatteet hypovolemiassa. Nestehoidon tavoitteet. Hypovolemian kehittymisnopeus. Milloin nestehoitoa (Veren)vuodon korvaushoito ja verensiirrot Tom Silfvast Hypovolemia vamma, sisäsyntyinen vuoto muut menetykset (permeabiliteettihäirö) ileus, peritoniitti, sepsis distributiivinen häiriö

Lisätiedot

RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana

RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana Valtakunnalliset Neuvolapäivät 9.10.2013 Susanna Sainio SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Raskausimmunisaation syntymekanismi fetomaternaalivuoto FMH: 1. trim.

Lisätiedot

Katsaus verivalmisteiden käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vuosina

Katsaus verivalmisteiden käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vuosina Katsaus verivalmisteiden käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vuosina 2011-2014 Kivipuro, Tiia Wiksten, Johanna 2016 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Katsaus verivalmisteiden käyttöön Helsingin

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Negatiivisen toimintakulttuurin tunnistaminen

Negatiivisen toimintakulttuurin tunnistaminen Negatiivisen toimintakulttuurin tunnistaminen Riitta Aejmelaeus Ylilääkäri 26.8.2015 Riitta Aejmelaeus 1 Stafford Hospital Herätti valvovien viranomaisten huomion lukuisten yksittäisten ja julkisten yhteydenottojen

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Verensiirron yhteydessä tulleen keuhkovaurion

Verensiirron yhteydessä tulleen keuhkovaurion TRALI Outi Inkinen ja Pekka Aroviita Verensiirtoon liittyvään keuhkovaurioon (transfusion-related acute lung injury, TRALI) on kiinnitetty viime vuosina lisääntyvästi huomiota. Yleisesti epäillään, että

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA MITÄ ROKOTUKSIA? Muistatko mitä rokotuksia olet saanut ja minkä viimeiseksi? Miten huolehdit koulun jälkeen rokotuksistasi? Mikrobit uhkaavat elimistöä Mikrobit voivat olla bakteereita,

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa

Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa Jouni Lauronen Elinsiirtojen perusteet kurssi 29.1.14 1 1 1 1 1 Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa Vasta-aineet voivat johtaa elinsiirtotarpeeseen Autoimmuunitaudit

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

VERENSIIRTOPROSESSI JA SEN DOKUMENTOINTI

VERENSIIRTOPROSESSI JA SEN DOKUMENTOINTI VERENSIIRTOPROSESSI JA SEN DOKUMENTOINTI Prosessikaavio verensiirtoprosessin vaiheista sairaanhoitajan työn tueksi Satu Hietalahti Nea Koisio Opinnäytetyö Lokakuu 2016 Sairaanhoitajakoulutus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TOSIASIOITA USKOMUSTEN TAKANA HARVINAISET SAIRAUDET I MS-TAUTI I ONKOLOGIA I IMMUNOLOGIA 1 LUKIJALLE Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä.

Lisätiedot

UUTTA TIETOA VERENKÄYTÖSTÄ

UUTTA TIETOA VERENKÄYTÖSTÄ UUTTA TIETOA VERENKÄYTÖSTÄ Jarkko Ihalainen Verikeskuspäivä, Kivihaka 11.5.2017 Esityksen sisällys Yleistä Veripalvelusta Toimitustilastoja Plasma asiat Verensiirtojen ohjaus www. 2 Veripalvelun numeroita

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille raskaana oleville. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE Tietoa

Lisätiedot

Raskaudenaikaiset veriryhmäimmunisaatiot: Raskaudenaikainen seuranta ja hoito:

Raskaudenaikaiset veriryhmäimmunisaatiot: Raskaudenaikainen seuranta ja hoito: Raskaudenaikaiset veriryhmäimmunisaatiot: Raskaudenaikainen seuranta ja hoito: SPR-VERIPALVELU 140416 Ansa Aitokallio-Tallberg, erikoislääkäri HYKS Naistenklinikka YHTEISTYÖ: NEUVOLA-VERIPALVELU- ERIKOISSAIRAANHOITO

Lisätiedot

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Uusien menetelmien arviointi sairaanhoitopiireissä Uusien menetelmien käyttöönotolle ei yleensä virallista, organisaatiotason

Lisätiedot

OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERIVALMISTEIDEN TILAAMINEN JA SAAMINEN OSASTOLLE KIRURGISESSA SAIRAALASSA

OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERIVALMISTEIDEN TILAAMINEN JA SAAMINEN OSASTOLLE KIRURGISESSA SAIRAALASSA Verikeskusprosessi ; Meilahden verikeskus OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERIVALMISTEIDEN TILAAMINEN JA SAAMINEN Sivu 1(4) Laatija: K. Salmela, S. Takala, I. Rokka, P. Arovaara Tarkastaja: V. Sirén, H. Koivula-Tynnilä,

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen

Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen PREANALYTIIKKA Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen Sivu: 1(6) Versio: 19.12.2013 Laatijat: K. Salmela, M. Nikiforow, P. Pohja-Nylander, U. Peltola Tarkastajat: S. Takala, R.-M. Romppanen, M.

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle 1 Tieteelliset päätelmät Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC)

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OAS LASTA ODOTTAVILLE

Lisätiedot

Anemian diagnostiikka mitä saan selville mikroskoopilla? Pirkko Lammi Kl. kem. erikoislääkäri ISLAB

Anemian diagnostiikka mitä saan selville mikroskoopilla? Pirkko Lammi Kl. kem. erikoislääkäri ISLAB Anemian diagnostiikka mitä saan selville mikroskoopilla? Pirkko Lammi Kl. kem. erikoislääkäri ISLAB ANEMIA Anemia = Hb laskee alle iän ja sukupuolen mukaisen viitearvon Anemian syntymekanismit Punasolujen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 11.5.2016 Fludarabin Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vaikka kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) esiintyvyys

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Ihmisen varaosat. Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori

Ihmisen varaosat. Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori Ihmisen varaosat Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori Daidalos ja Ikaros C.P. Landon 1799 Pyhä Kosmas ja Pyhä Damian (t 287 jkr) suorittamassa

Lisätiedot

Allogeenisen kantasolujen siirron saaneen potilaan verensiirrot

Allogeenisen kantasolujen siirron saaneen potilaan verensiirrot llogeenisen kantasolujen siirron saaneen potilaan verensiirrot -veriryhmä Potilaan ja kantasolujen luovuttajan - ja RhD-veriryhmäerot eivät estä allogeenista kantasolujen siirtoa. -järjestelmän luonnolliset

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Ajankohtaista kudoslaitosten valvonnassa

Ajankohtaista kudoslaitosten valvonnassa Ajankohtaista kudoslaitosten valvonnassa Anu Puomila, ylitarkastaja Luvat ja tarkastukset yksikkö Toimijoiden valvonta prosessi Kudoslaitospäivä 21.9.2016 Fimean Luvat ja tarkastukset -yksikkö 2015 yksikössä

Lisätiedot

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1 Vertti Verituotteiden tilaus Versio 2.1 Mylab Oy Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere puhelin (03) 316 5165, telekopio (03) 316 5166 Tulostettu: 11.1.2010 10:17 Versio Päivämäärä Tekijä Lisätietoja 0.1

Lisätiedot

Biopankki: ideasta käytäntöön

Biopankki: ideasta käytäntöön Biopankki: ideasta käytäntöön Kimmo Pitkänen Kehittämispäällikkö Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM European Biotech Week, Biomedicum 2.10.2013 FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland

Lisätiedot

Aino Alahäivälä ID-DIASCREEN PROPHYLAX -SEULONTASOLUPANEELI ANTI-D-VASTA-AINEEN TUNNISTUKSESSA

Aino Alahäivälä ID-DIASCREEN PROPHYLAX -SEULONTASOLUPANEELI ANTI-D-VASTA-AINEEN TUNNISTUKSESSA Aino Alahäivälä ID-DIASCREEN PROPHYLAX -SEULONTASOLUPANEELI ANTI-D-VASTA-AINEEN TUNNISTUKSESSA ID-DIASCREEN PROPHYLAX -SEULONTASOLUPANEELI ANTI-D-VASTA-AINEEN TUNNISTUKSESSA Aino Alahäivälä Opinnäytetyö

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.1.2015 GRANOCYTE 13 milj. IU/ml, injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten GRANOCYTE 13 milj. IU/ml, injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten esitäytetyssä ruiskussa GRANOCYTE

Lisätiedot

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja SISÄLLYS - HAE eli hereditäärinen angioödeema - Mikä on Suomen HAE-yhdistys? - Miten

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta Kilpailu kliinisistä lääketutkimuksista kiihtyy Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta LT Petteri Knudsen Lääketieteellinen johtaja, Novartis Finland OY Valtakunnallinen eettisten

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot