Verivalmisteet ja niiden käyttö Tom Krusius, Veripalvelu Tom Krusius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verivalmisteet ja niiden käyttö Tom Krusius, Veripalvelu Tom Krusius"

Transkriptio

1 Verivalmisteet ja niiden käyttö Tom Krusius, Veripalvelu

2 Kirjallisuutta Verivalmisteiden käytön opas Suomen Punainen Risti 2009, laajempi versio Terveysportissa Verensiirron ABO verkkokurssi. Käyttö vaatii sopimuksen. Verensiirto-opas 2006, Kuntaliitto Veripalvelun verkkosivut: Krusius T, Auvinen M-K. Verensiirrot. Kirjassa Huovinen P, Meri S, Peltola H, Vaara M, Vaheri A, Valtonen V, toim. Immunologia. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirja 2. Kustannus Oy Duodecim, 2011, s Krusius T, Pastila S. Verensiirtoinfektiot. Kirjassa: Hedman K, Heikkinen T, Huovinen P, Järvinen A, Meri S, Vaara M, toim. Infektiosairaudet. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirja 3. Kustannus Oy Duodecim, 2011, s Juvonen E, Koistinen J. Veritautipotilaan verensiirrot. Kirjassa Ruutu T, Rajamäki A, Lassila R, Porkka K, toim. Veritaudit. Kustannus Oy Duodecim, 2007, s Teemanumero Verensiirtohoito. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim 2004; 120:

3 Turvallinen verensiirto selkeä indikaatio ja tarve: perustelut potilaskertomukseen siirron arvioidut hyödyt suuremmat kuin mahdolliset haitat korkealaatuiset verivalmisteet tarkoituksenmukainen verivalmisteen valinta aukoton tunnistusjärjestelmä (potilas/näyte) asianmukaiset serologiset laboratoriotutkimukset biologinen esikoe ja potilaan huolellinen seuranta siirtovasteen seuranta 3

4 Komponenttihoito potilaalle annetaan vain tarvittavaa komponenttia hapenkuljetus - punasolut kolloidiosmoottinen paine - albumiini hemostaasi - trombosyytit ja hyytymistekijät edut potilaalle nestekuormituksen välttäminen alloimmunisaation estäminen kuumereaktioiden estäminen edut yhteiskunnalle taloudellisuus: samasta veriyksiköstä valmistetaan komponetteja usealle potilaalle 4

5 Verivalmisteiden valinta onko verensiirto tarpeen? hyödyt haitat: verensiirtoreaktiot, volyymikuormitus, alloimmunisaatio, infektiot, immunomodulaatio mitä komponenttia tarvitaan? tarvitaanko erikoisverivalmisteita? sädetetyt pestyt fenotyypitetyt HLA- tai HPA-tyypitetyt lasten valmisteet 5

6 Veri kerätään pussisettiin valkosolusuodatin kokoveri plasma Punasolut valkosoluton punasolut näytteet infektiotestauksia 6 varten 6

7 Verivalmisteiden tuotanto Linkous eli sentrifugointi 7

8 Buffy coat - valkosolut - verihiutaleet 8

9 Veren eri osien - plasma - verihiutaleet ja valkosolut - punasolut erottaminen puristimessa 9

10 Valkosolujen poisto punasoluvalmisteesta suodatuksella 10

11 Verihiutaleiden valmistus - neljä yksikköä yhdistetään yhdeksi trombosyyttivalmisteeksi 11

12 Verihiutalevalmiste - neljä verenluovuttajaa Punasoluvalmiste - yksi verenluovuttaja 12

13 Tilauksesta valmistettavat valmisteet punasolut lapsille jakaminen pienempiin annospusseihin pienennetyt trombosyytit lapsille poistetaan ylimääräistä plasmaa tilavuuden pienentämiseksi valmisteet kohdunsisäiseen siirtoon (IU punasolut) sikiön anemian hoitoon pestyt punasolut ja trombosyytit HLA- ja/tai HPA-tyypin mukaiset trombosyytit keräys afereesilaitteella isompi määrä samalta luovuttajalta 13 13

14 Miksi verivalmisteet ovat valkosoluttomia? alloimmunisaation riski pienenee: HLA-, HPA- ja punasoluimmunisaatio: feno-, HLA- ja HPA-tyypitettyjen valmisteiden tarve vähenee kuumeisten verensiirtoreaktioiden määrä vähenee valkosoluissa tarttuvien virusten infektioriski vähenee: CMV, EBV, HHV-8, HTLV verivalmisteiden vcjd-riski pienenee verivalmisteiden immunosuppressio/immuno-modulaatio vähenee veripalvelu-/verensiirtotoiminnan logistiikka yksinkertaistuu 14

15 Pestyt verivalmisteet pesulla pyritään poistamaan valmisteessa jäljellä oleva plasma, jolloin IgA, plasmaproteiinit ja muut liukoiset yhdisteet poistuvat pestyjä valmisteita suositellaan käytettäväksi: IgA puutospotilaille potilaille, jotka saavat toistuvia vaikeita haittavaikutusreaktioita punasolu- tai trombosyyttivalmisteista 15 15

16 Sädetetyt verivalmisteet verivalmisteet ovat valkosolusuodatettuja, mutta pieni osa lymfosyyteistä voi kulkeutua suodattimen läpi. Sädetys estää lymfosyyttien aktivoitumisen ja jakaantumisen ja ehkäisee käänteishyljintäreaktion käänteishyljintä voi aiheutua verivalmisteissa esiintyvien lymfosyyttien aktivoituessa verensiirron saaneessa potilaassa käänteishyljinnälle herkkiä ovat: synnynnäiset tai hankinnaiset immuunipuutokset: antilymfosyyttiglobuliini, puriinianalogihoito, alemtutsumabi-vastaainehoito, 6 kuukautta hoidon päättymisestä sikiöt ja pienet keskoset allogeenisen kantasolujensiirron saaneet potilaat: 2 vuotta siirrosta autologisen kantasolujensiirteen saaneet: vaihtelee keskuksittain, 1 vuosi siirrosta HLA-sopivat valmisteet ja lähisukulaisten luovuttamat valmisteet 16 16

17 Kuinka moni potilas saa verivalmisteita vuosittain Suomessa? punasolu-, trombosyytti- ja jääplasmavalmisteita jaettiin 2011 sairaaloihin noin valmistetta arviolta noin potilasta saa verivalmisteita potilaista 55 % on naisia yli 50 % on > 65-vuotiaita 6 % < 17-vuotiaita 50 % valmisteista siirretään potilaille, jotka kuolevat vuoden sisällä verensiirrosta 17

18 Työnjako verensiirroissa verensiirron toteuttava hoitoyksikkö, esim. vuodeosasto, teho tai leikkaussali: verivalmisteiden tilaukset verikeskuksesta ja verensiirtojen toteutus sairaalan verikeskus: verivalmisteiden tilaukset Veripalvelusta ja varastointi, potilaiden veriryhmäserologiset tutkimukset, sopivuuskokeet, toimittaa sopivat verivalmisteet hoitoyksikköön, verensiirtotoiminnan ohjaus sairaalassa, veriturvatoiminnan koordinointi verivalmisteiden toimittaja: SPR Veripalvelu 18

19 Potilaiden verensiirtoserologiset tutkimukset ensimmäinen verinäyte: ABO/RhD-veriryhmä, vastaaineiden seulonta ja tarvittaessa vasta-aineen tunnistus toinen verinäyte: ABO/RhD-veriryhmä, (seulonta) ja sopivuuskokeet 19

20 Veriryhmien huomioiminen punasolujen siirroissa pyritään noudattamaan potilaan ABO/RhD-veriryhmää: potilaalla ei saa olla isoagglutiniineja siirrettäviä punasoluja kohtaan potilaan veriryhmän mukaisten punasolujen loppuessa käytetään ABO/RhD-sopivia punasoluvalmisteita jos on muita vaatimuksia punasoluille, esim. muiden punasoluantigeenien huomioiminen, voidaan joutua siirtämään ABO-sopivia punasoluja RhD-negatiivisia punasoluvalmisteita voidaan antaa RhD-positiiviselle potilaalle - ei päinvastoin jos RhD-positiivisia ei ole saatavilla jos RhD-positiiviset ovat vanhenemassa RhD-negatiiviset punasolut eivät ole yleisvalmiste kaikkien potilaiden hoitoon 20

21 ABO-veriryhmän huomioiminen punasolujen siirroissa A O AB B VERIRYHMÄ VASTA-AINE PLASMASSA Anti-B Anti-A O A B AB

22 22

23 Punasolut valmistetaan CPD-tuoreveriyksiköstä suljetussa pussisetissä valkosolujen poisto suodatuksella lisätään säilytysliuos SAGM, 100 ml (NaCl, glukoosi, adeniini, mannitoli) kokonaistilavuus 285 ml, hematokriitti 0.58 Hb-määrä n. 50 g, jäännösvalkosoluja n. 0,07 x 10 6 säilytetään C :ssa kelpoisuusaika 35 vrk 1 punasoluvalmiste nostaa keskimäärin Hb-pitoisuutta 10 g/l potilaalla, joka ei vuoda eikä hemolysoi punasoluja 23

24 Punasoluvalmisteita punasolut, valkosoluton punasolut, valkosoluton, sädetetty punasolut, valkosoluton, fenotyypitetty punasolut, valkosoluton, pesty punasolut, valkosoluton, lapsille punasolut, valkosoluton, kohdunsisäiseen siirtoon, sädetetty koosteveri immunosuppresiiviset punasolut 24

25 Punasolujen käytön indikaatiot akuutin vuodon aiheuttaman hemoglobiinivajauksen korjaaminen, kun vuodon määrä on yli 20 % veritilavuudesta normovoleemisen anemian korjaaminen, jos spesifistä hoitoa ei ole tai, jos kliininen tila vaatii anemian nopeata korjaamista 25

26 Akuutin vuodon korvaushoidon rajat punasolujen siirtokynnys on yksilöllinen kullekin potilaalle useimmille perusterveille Hb-pitoisuus g/l on riittävä useimmille sydän- tai keuhkosairaille g/l on riittävä leikkaussaliolosuhteissa tavoitteeksi asetettu Hb-pitoisuus riippuu aina verenvuodon luonteesta jääplasman ja trombosyyttien korvaushoidon tulee perustua mittaamalla todettuun vajeeseen 26

27 Punasolujen Hb-siirtorajat hematologisilla aikuispotilailla epähomogeeninen joukko potilailta konservatiivinen verivalmisteiden siirtopolitiikka potilaan sydän- ja keuhkosairaudet ja mahdolliset muut tekijät kuten infektiot on huomioitava perusterveet leukemiapotilaat: siirtorajan Hb-pitoisuus on noin 80 g/l iäkkäillä tai sydän- ja keuhkosairailla leukemia-potilailla raja on g/l krooninen punasolujen siirtotarve: liiallisen raudan kertymisen vuoksi siirtoraja g/l sädehoitopotilaat: tavoite Hb-pitoisuus noin 120 g/l 27

28 Punasolujen Hb-siirtorajat lapsilla leukemiapotilailla hoitojen aikana: 100 g/l kantasolujensiirron jälkeen toipumisvaiheessa: g/l kroonisessa siirtotarpeessa: g/l sädehoidossa: 120 g/l 28

29 29

30 Trombosyyttivalmisteet valmistetaan BC-menetelmällä suljetussa pussisetissä neljän veriyksikön trombosyytit yhdistetään, suodatetaan ja siirretään yhteen säilytyspussiin sisältää 200 ml säilytysliuosta tilavuus keskimäärin 225 ml, josta plasmaa 60 ml trombosyyttejä n. 285 x 10 9 jäännösvalkosoluja n. 0,2 x 10 6 säilytetään C lämpötilassa ravistelijalla kelpoisuusaika 5 vrk kelpoisuusaika toimituksesta 24 tuntia, jos sairaalassa ei käytössä trombosyyttivalmisteiden heiluria 30

31 Trombosyyttivalmisteita trombosyytit, valkosoluton trombosyytit, valkosoluton, sädetetty trombosyytit, afereesillä kerätty, valkosoluton, HLA- ja/tai HPA-tyypitetty trombosyytit, valkosoluton, pesty trombosyytit, pienennetty trombosyytit, kohdunsisäiseen siirtoon 31

32 Veriryhmien huomioiminen trombosyyttien siirroissa pyritään ABO/RhD-ryhmien mukaiseen siirtoon ABO-ryhmästä poikkeaminen ei ole vaaraksi potilaalle siirto vasten potilaan isoagglutiniineja heikentää siirtovastetta siirto vasten luovuttajan isoagglutiniineja voi poikkeuksellisesti aiheuttaa vähäistä hemolyysiä RhD-negatiivisia trombosyyttejä voi antaa RhDpositiiviselle potilaalle poikkeustapauksessa RhD-positiivisia trombosyyttejä voi antaa RhD-negatiiviselle potilaalle yhtä tehokkaita kuin RhD-negatiiviset valmisteet RhD-immunisaation estämiseksi annettava anti-dimmunoglobuliinia 32

33 33

34 Trombosyyttivalmisteet Indikaatiot trombosytopenian korjaus suuren vuodon yhteydessä vaikean trombosytopenian korjaus verenvuodon ennaltaehkäisemiseksi trombosytopeenisen potilaan valmistaminen toimenpiteeseen tai leikkaukseen Annostus 1 yksikkö/10 kg aikuiselle yleensä 1-2 valmistetta (= 4-8 yksikköä), vuotoon enemmänkin profylaksiassa 1 valmisteen siirrot vähentävät trombosyyttien tarvetta, mutta lisäävät siirtokertojen määrää 34

35 Siirtovasteen seuranta trombosyyttien siirroissa siirtovaste on aina määritettävä: siirron jälkeen tai seuraavana aamuna 1 tunnin hyvä siirtovaste aikuisella on x 10 9 /l/valmiste seuraavan aamun siirtovaste tulisi olla luokkaa 60 % 1 tunnin pitoisuudesta jos siirtovaste on toistuvasti huono (<10 x 10 9 /l/ valmiste), selvitä syy siirtovastetta heikentävät: ABO-epäsopivuus, kuume, sepsis, splenomegalia, vaskuliitit, käänteishyljintä, autovasta-aineet, allovasta-aineet, eräät lääkkeet kuten amfoterisiini B, siprofloksasiini, vankomysiini, hepariini 35

36 Trombosyyttivalmisteiden siirtojen siirtorajat aikuispotilailla (1) Kun trombosytopenian odotetaan korjaantuvan profylaktiset siirrot kun muita vuotoa lisääviä tekijöitä ei ole: 5-10 x 10 9 /l profylaktiset siirrot kun muita vuodelle altistavia tekijöitä on: x 10 9 /l kirurgiset toimenpiteet tai leikkaukset: >50 x 10 9 /l luuydinaspiraatti tai -biopsia: x 10 9 /l verenvuodon hoidoksi: >50 x 10 9 /l Kun trombosytopenian ei odoteta korjaantuvan ei profylaktisia siirtoja kuin toimenpiteiden yhteydessä verenvuotojen hoidoksi: >50 x 10 9 /l 36

37 Trombosyyttivalmisteiden siirtojen siirtorajat aikuispotilailla (2) Immunologinen trombosytopenia ei profylaktisia trombosyyttiensiirtoja vaikeat verenvuodot hoidettava siirroilla: tarvitaan suurempi annos, 3-4 valmistetta, samanaikaisesti kortisoni ja iv-gammaglobuliinihoito 37

38 Trombosyyttien siirtorajat lapsilla syöpälapsilla aktiivihoidossa: x 10 9 /l mutta jos suurentunut vuotoriski: x 10 9 /l pienissä toimenpiteissä: 70 x 10 9 /l leikkauksissa: 100 x 10 9 /l ITP:ssä ei siirtoja ellei merkittävää vuotoa 38

39 Octaplas teollisesti valmistettu virusinaktivoitu jääplasmavalmiste rekisteröity lääkevalmiste tasalaatuinen tuote hyvin tunnettu ja dokumentoitu indikaatiot kuten jääplasmalla yhtä tehokas kuin jääplasma vakavat haittavaikutukset harvinaisempia kuin jääplasmasiirroissa 39

40 Octaplasin edut potilaan kannalta HLA- ja granulosyyttivasta-aineiden laimeneminen: ei TRALI-haittavaikutuksia allergisia reaktioita laukaisevien aineiden laimeneminen: vähemmän allergisia ja anafylaktisia reaktioita virusinaktivaatio: parantunut virusturvallisuus soluttomuus: ei alloimmunisaation vaaraa, RhD-veriryhmää ei tarvitse huomioida tasalaatuisuus: paremmin ennustettavissa oleva siirtovaste sulatuksen jälkeen hyytymistekijät säilyvät 4-8 tuntia jääkaapin lämpötilassa 40

41 Octaplasin käyttö useamman samanaikaisen hyytymistekijän vajauksen korjaus: massiivi verensiirto, maksasairaus, DIK hyytymistekijän korjaus, kun spesifistä valmistetta ei ole (FV, FVII ja FXI) annostus 1 ml/kg = 1 yks/kg nostaa hyytymistekijöitä 1-2 % ja fibrinogeenia 0.03 g/l 1 Octaplas-yksikkö nostaa aikuisen potilaan tromboplastiiniaikaa noin 3 % ja fibrinogeenia 0.1 g/l alkuannos 4 yksikköä, jatkoon 4-6 yksikköä/vrk seurantamittari: tromboplastiiniaika antikoagulanttihoidon vaikutuksen kumoamiseen käytetään PCC-valmisteita 41

42 Octaplasin siirrot, kun ABO-ryhmän mukaista valmistetta ei ole saatavissa AB A B O 42

43 Verensiirtojen haittavaikutuksia akuutit verensiirtoreaktiot viivästyneet verensiirtoreaktiot massiivisen verensiirron haitat alloimmunisaatio immunomodulaatio bakteeritartunnat virustartunnat 43

44 Akuutit verensiirtoreaktiot anafylaktinen reaktio välitön hemolyyttinen reaktio septinen reaktio kuumereaktio allerginen reaktio akuutti keuhkovaurio (TRALI) 44

45 Viivästyneet verensiirtoreaktiot viivästynyt hemolyyttinen reaktio posttransfuusiopurpura (PTP) käänteishyljintäreaktio (GvH) 45

46 Verensiirtojen haittavaikutukset Akuutti hemolyyttinen reaktio Viivästynyt hemolyyttinen reaktio Viivästynyt serologinen reaktio Ei-hemolyyttinen kuumereaktio Lievä allerginen reaktio Voimakas allerginen reaktio Anafylaktinen reaktio Käänteishyljintäreaktio (GvHD) Post-transfuusiopurpura (PTP) Akuutti keuhkovaurio (TRALI) Hengenahdistus Verenkierron ylikuormitus Bakteeri-infektio Virusinfektio Haittavaikutusreaktiot, kaikki Haittavaikutusreaktiot, joissa mahdollinen vakava mekanismi Vaaratilanne (läheltä piti tapaus) Väärä verensiirto 21(+2)

47 Verensiirtojen haittavaikutuksia Alloimmunisaatio 1. Punasoluimmunisaatio yleinen Rh-, Kell-, Duffy-, Kidd- ja MNSs-järjestelmät kliinisesti merkitykselliset punasoluvasta-aineet on huomioitava seuraavissa siirroissa vastasyntyneen hemolyyttisen taudin vaara 47

48 Verensiirtojen haittavaikutuksia 2. Valkosoluimmunisaatio HLA-immunisaatio kuumereaktiot trombosyyttien siirtoresistenssi: HLA-sopivien trombosyyttivalmisteiden tarve vaikeuttaa sopivan elinsiirteen löytymistä 48

49 Verensiirtojen haittavaikutuksia 3. Trombosyyttialloimmunisaatio harvinainen, liittyy yleensä HLA-immunisaatioon trombosyyttien siirtoresistenssi: HLA- ja HPA-sopivien trombosyyttivalmisteiden tarve vastasyntyneen alloimmuunitrombosytopenian vaara posttransfuusiopurppuran (PTP) vaara 49

50 Verensiirtojen haittavaikutuksia Immunologiset reaktiot 1. Välitön hemolyyttinen reaktio 5-10 tapausta vuodessa ABO-sopimaton punasolujensiirto: potilaan, verinäytteen tai punasoluvalmisteen tunnistusvirhe muut kliinisesti merkitykselliset punasoluvasta-aineet: virhe seulonnassa tai sopivuuskokeessa tai hätäverensiirto hengenvaarallinen reaktio 50

51 Verensiirtojen haittavaikutuksia 2. Viivästynyt hemolyyttinen reaktio tapausta vuodessa (arvio) Rh-, Kell-, Duffy- ja Kidd-veriryhmien vasta-aineet yleensä sekundaari-immunisaatio, harvoin primaari voi olla vaarallinen huonokuntoiselle potilaalle 51

52 Veri- ja plasmavalmisteiden välityksellä leviäviä kliinisesti merkittäviä mikrobeja Virukset Bakteerit Parasiitit HBV, HCV, HIV-1 ja -2, HTLV-I ja -II CMV, parvovirus, HAV, HHV-8? luovuttajan ihon bakteerit, Treponema pallidum, Yersinia enterocolitica malaria plasmamodit, Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi, Babesia microti 52

53 Miten mikrobitartunnat verivalmisteiden välityksellä voidaan estää vapaaehtoiset ja maksuttomat verenluovuttajat verenluovuttajien huolellinen valinta verenluovuttajien seulontatutkimukset hyvä käsihygienia ja aseptinen verenottotekniikka ensiveri erilliseen näytteenottopussiin tuotteiden valmistus suljetussa pussijärjestelmässä valkosolujen poisto valmisteista valmisteiden patogeeni-inaktivaatio infektioiden epidemiologinen seuranta väestössä ja verenluovuttajilla veriturvatoiminta 53

54 Verivalmisteiden bakteerikontaminaation lähteet kontaminaatio veren keräyksessä: ihon bakteerit verenluovuttajan bakteremia kontaminaatio valmistuksen, varastoinnin tai jakelun aikana 54

55 Estimated annual incidence of bacterially contaminated platelets, septic reactions and fatalities in USA Surveillance method Incidence per million of pools of RDP Passive fatalities 8-12 Passive septic reactions Active septic reactions 700 Active culture at issue 2400 Palavecino PL et al: Transfusion and Apheresis Science 2010; 42:

56 Bakteerikontaminaation epäilyn selvitys muista kontaminaation mahdollisuus septisen verensiirtoreaktion yhteydessä kontaminaatio on harvinaista, mutta mahdollista ota potilaasta veriviljelyt sulje pussit huolellisesti, älä irrota nesteensiirtolaitetta ota yhteys Veripalveluun säilytä pussit suljettuna kylmässä ja lähetä pussit Veripalvelun ohjeiden mukaisesti pakattuna kylmäkuljetuksena Veripalveluun 56

57 HIV-, HBV-, HCV- ja syfilis-infektioiden yleisyys verenluovuttajilla Suomessa HIV HBV HCV Syfilis luovuttajat

58 Verivalmisteiden virusturvallisuus verivalmisteiden virusturvallisuus on hyvä riski ei ole nolla infektion katvevaiheessa olevan veriyksikön laskennallinen riski Suomessa ( luovuttajadata, Müller-Breitkreuzin matemaattinen malli) serologia + NAT Ultrio -testit HIV 1: HBV 1: HCV 1:

Verensiirtotoiminta. Lotta Joutsi-Korhonen LT, dos, kliinisen kemian erikoislääkäri Kliininen kemia Helsingin yliopisto ja HUSLAB

Verensiirtotoiminta. Lotta Joutsi-Korhonen LT, dos, kliinisen kemian erikoislääkäri Kliininen kemia Helsingin yliopisto ja HUSLAB Verensiirtotoiminta Lotta Joutsi-Korhonen LT, dos, kliinisen kemian erikoislääkäri 9.12.2013 Kliininen kemia Helsingin yliopisto ja HUSLAB Sisältö Veriturvatoiminta Verivalmisteet Veriryhmät, punasoluantigeenit

Lisätiedot

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei?

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Turvallinen verensiirto 15.3.2016 Susanna Sainio, SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Ensisijaisesti potilaan ABO- ja RhD-veriryhmän mukaisia valmisteita 2 222 2 2 Entä

Lisätiedot

ERIKOISVERIVALMISTEET

ERIKOISVERIVALMISTEET ERIKOISVERIVALMISTEET - Milloin perusvalmisteesta voi olla haittaa? - 16.3.2016 Leena Hiltunen, LT Luennon sisältö Milloin perusverivalmisteesta voi olla haittaa? Erikoisverivalmisteet Suomessa Miksi verivalmisteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake N:o 815 4651 2. ILMOITUS VERIVALMISTEEN LAATUA JA TURVALLISUUTTA UHANNEESTA VAKAVASTA VAARATILANTEESTA (terveydenhuollon toimintayksikkö ja veripalvelulaitos) Vaaratilanneilmoituksen tunniste Ilmoittava

Lisätiedot

VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2009

VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2009 VERITURVARAPORTTI 1 (5) VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA Verensiirtojen haittavaikutusten raportoinnilla ja tutkimisella on Suomessa pitkät perinteet, ja veriturvatoiminta on lakisääteistä. Toiminnan

Lisätiedot

VERIVALMISTEIDEN KÄYTÖN OPAS 2016

VERIVALMISTEIDEN KÄYTÖN OPAS 2016 VERIVALMISTEIDEN KÄYTÖN OPAS 2016 1 Toimitus: Susanna Sainio ja Hannele Sareneva Työryhmä: Veripalvelun valmiste- ja verensiirtoasiantuntijat Taitto: Riitta Malinen Kuvat: Jyrki Komulainen/Mediafocus,

Lisätiedot

Lomaketta käytetään myös lähetteenä verensiirron haittavaikutusten tutkimukseen. Potilaan nimi Hetu Veriryhmä RhD

Lomaketta käytetään myös lähetteenä verensiirron haittavaikutusten tutkimukseen. Potilaan nimi Hetu Veriryhmä RhD 788 N:o 258 1. ILMOITUS VERIVALMISTEEN SIIRRON AIHEUTTAMASTA VAKAVASTA HAITTA- VAIKUTUKSESTA JA VÄÄRÄN VERIVALMISTEEN SIIRROSTA (terveydenhuollon toimintayksikkö) Lomaketta käytetään myös lähetteenä verensiirron

Lisätiedot

VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA?

VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA? VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA? Pia Niittymäki, LL, sis.el Esityksen sisältö Punasoluvalmiste Trombosyyttivalmiste Trombosyyttivalmisteen muutokset Octaplas LG Verituotteiden

Lisätiedot

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely

Verensiirtojen haittavaikutusten, vaaratilanteiden ja väärän verensiirron määrittely VERENSIIRTOJEN HAITTAVAIKUTUKSET VUONNA 2010 Verensiirtoihin liittyvät turvallisuusriskit ovat Suomessa vähäiset. Vuonna 2010 sairaanhoitolaitoksiin toimitettiin yhteensä yli 343 000 verivalmistetta. Vakavia

Lisätiedot

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus 22.3.2013 Anestesiakurssi 2013 Anri Tienhaara, verikeskuslääkäri Vsshp-Sapa, Tykslab Verensiirron tarpeellisuuden arviointi verensiirtohoito

Lisätiedot

Verensiirron haittavaikutukset Johanna Wiksten ja Susanna Sainio

Verensiirron haittavaikutukset Johanna Wiksten ja Susanna Sainio Verensiirron haittavaikutukset 2016 11.5.2017 Johanna Wiksten ja Susanna Sainio 2016 lukuja 207 000 265 000 50 000 verenluovutusta myytyä punasolu-, trombosyytti- ja octaplaslg -valmistetta potilasta saa

Lisätiedot

Milloin nestehoitoa. Volyymikorvauksen yleiset periaatteet hypovolemiassa. Nestehoidon tavoitteet. Hypovolemian kehittymisnopeus.

Milloin nestehoitoa. Volyymikorvauksen yleiset periaatteet hypovolemiassa. Nestehoidon tavoitteet. Hypovolemian kehittymisnopeus. Milloin nestehoitoa (Veren)vuodon korvaushoito ja verensiirrot Tom Silfvast Hypovolemia vamma, sisäsyntyinen vuoto muut menetykset (permeabiliteettihäirö) ileus, peritoniitti, sepsis distributiivinen häiriö

Lisätiedot

- TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ

- TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ KIIRE JA HÄTÄ VERIKESKUSTYÖSSÄ - TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ Labquality Days 2016 11.2.2016 Susanna Sainio, LT, Dos. luovutetun veren kuljetus Veripalveluun verenluovutus, terveen verenluovuttajan valinta Turvallinen

Lisätiedot

VERIPALVELU JA VERENLUOVUTUS.

VERIPALVELU JA VERENLUOVUTUS. VERIPALVELU JA VERENLUOVUTUS. 2009 1 1 1 1 Esityksen sisältö Yleistä Veripalvelusta Verenluovutus ja verivalmisteet 2 2 2 2 Veripalvelu lyhyesti 550 työntekijää 17 toimipaikkaa ja liikkuva veripalvelu

Lisätiedot

Ennen verensiirtoa tehtävät tutkimukset miksi veret viipyvät?

Ennen verensiirtoa tehtävät tutkimukset miksi veret viipyvät? Ennen verensiirtoa tehtävät tutkimukset miksi veret viipyvät? 16.3.2016 Anu Korhonen www.veripalvelu.fi Veriryhmät punasolun pintarakenne periytyvä löydetty siihen tarttuvan vasta-aineen perusteella veriryhmäjärjestelmät

Lisätiedot

Labquality-päivät Anri Tienhaara TYKSLAB. Verensiirtojen ongelmatilanteita verikeskuksessa esimerkkien valossa..

Labquality-päivät Anri Tienhaara TYKSLAB. Verensiirtojen ongelmatilanteita verikeskuksessa esimerkkien valossa.. Labquality-päivät 7.2.2008 Anri Tienhaara TYKSLAB Verensiirtojen ongelmatilanteita verikeskuksessa esimerkkien valossa.. Verensiirtohoito.. Punaisen Ristin Veripalvelu verivalmisteet laboratoriopalvelut

Lisätiedot

Verensiirron turvallisuus. Verivalmisteiden tilaus. Veriryhmä- ja sopivuustutkimusnäytteet VERENSIIRTOTOIMINNAN YLEISOHJEET

Verensiirron turvallisuus. Verivalmisteiden tilaus. Veriryhmä- ja sopivuustutkimusnäytteet VERENSIIRTOTOIMINNAN YLEISOHJEET Käyttöönottopäivä: 12.01.2007 1 (8) VERENSIIRTOTOIMINNAN YLEISOHJEET Tässä esitettyjen ohjeiden tarkoituksena on potilasturvallisuuden takaaminen verensiirron yhteydessä ja virhemahdollisuuksien minimoiminen

Lisätiedot

VERITURVATOIMINTA Johanna Wiksten ja Susanna Sainio

VERITURVATOIMINTA Johanna Wiksten ja Susanna Sainio VERITURVATOIMINTA 2015 19.5.2016 Johanna Wiksten ja Susanna Sainio Lukuja/vuosi 221 000 verenluovutusta 284 000 myytyä veri- ja jääplasmavalmistetta ~ 50 000 potilasta saa verivalmisteita ~ 250 haittareaktiota

Lisätiedot

Positiivisesta seulonnasta sopivien verien löytymiseen

Positiivisesta seulonnasta sopivien verien löytymiseen Positiivisesta seulonnasta sopivien verien löytymiseen Anu Korhonen, FM, SPR Veripalvelu Laboratoriolääketiede 2014 ja näyttely 1 1 1 1 1 Veren sopivuustutkimukset Ennen verensiirtoa punasoluvalmisteiden

Lisätiedot

Vastasyntyneen veriryhmämääritys ja sopivuuskoeongelmat

Vastasyntyneen veriryhmämääritys ja sopivuuskoeongelmat Vastasyntyneen veriryhmämääritys ja sopivuuskoeongelmat Laboratoriolääketiede ja näyttely 2014 Susanna Sainio,SPR Veripalvelu 1 1 1 2 2 2 Vastasyntyneen veriryhmämääritys ABO A ja B antigeenien määrä punasolujen

Lisätiedot

Verensiirtoa edeltävät sopivuustutkimukset ja niiden oikea ajoitus

Verensiirtoa edeltävät sopivuustutkimukset ja niiden oikea ajoitus Verensiirtoa edeltävät sopivuustutkimukset ja niiden oikea ajoitus Inna Sareneva FM Laboratorioasiantuntija 13.5.2013 1 1 1 1 1 Immunologian perusteita taustaksi Immunologia on tieteenala, jossa tutkitaan

Lisätiedot

Raskaana olevien ja vastasyntyneiden verensiirto ja seulonta käytäntö. Uusi Verensiirto-opas

Raskaana olevien ja vastasyntyneiden verensiirto ja seulonta käytäntö. Uusi Verensiirto-opas Raskaana olevien ja vastasyntyneiden verensiirto ja seulonta käytäntö Uusi Verensiirto-opas Tomi Koski 11.5.2017 1 Raskaana olevien veriryhmä ja seulonta käytäntö 2 periaatteellista estettä ei ole raskauden

Lisätiedot

VERITURVATOIMINTA JA VERENSIIRRON HAITTAVAIKUTUKSET

VERITURVATOIMINTA JA VERENSIIRRON HAITTAVAIKUTUKSET VERITURVATOIMINTA JA VERENSIIRRON HAITTAVAIKUTUKSET Johanna Wiksten 16.3.2016 Lukuja/vuosi 221 000 verenluovutusta 284 000 myytyä veri- ja jääplasmavalmistetta 50 000 potilasta saa verivalmisteita 250

Lisätiedot

MITÄ SITTEN, KUN MAAILMASSA ON VAIN YKSI AINOA SOPIVA VERENLUOVUTTAJA

MITÄ SITTEN, KUN MAAILMASSA ON VAIN YKSI AINOA SOPIVA VERENLUOVUTTAJA MITÄ SITTEN, KUN MAAILMASSA ON VAIN YKSI AINOA SOPIVA VERENLUOVUTTAJA Verikeskuspäivä 12.5.2017 Susanna Sainio www.veripalvelu.fi M.O -57 sektiosynnytys -85, ps siirto 18.8.2016 OYS olkavarren trauma,

Lisätiedot

Verensiirtohoito tänään uusimmat linjaukset verivalmisteiden käytössä. Jarkko Ihalainen Verikeskuspäivä Kivihaka

Verensiirtohoito tänään uusimmat linjaukset verivalmisteiden käytössä. Jarkko Ihalainen Verikeskuspäivä Kivihaka Verensiirtohoito tänään uusimmat linjaukset verivalmisteiden käytössä Jarkko Ihalainen Verikeskuspäivä 20.5.2016 Kivihaka Luovutettu kokoveri Lääkkeet Verivalmisteet Lääkkeen raaka aineeksi pakastettu

Lisätiedot

EU:n veridirektiivi ja veriturvatoiminta

EU:n veridirektiivi ja veriturvatoiminta EU:n veridirektiivi ja veriturvatoiminta Jukka Koistinen Laaduntarkkailupäivät 13.2.2004 1 Veriturvatoiminta Veriturvatoiminta on ohjausjärjestelmä, johon kerätään tietoa koko verensiirtoketjun toiminnasta.

Lisätiedot

Verensiirtoreaktiot ja veriturvatoiminta Suomessa

Verensiirtoreaktiot ja veriturvatoiminta Suomessa Tieteessä katsaus Eeva Juvonen dosentti, osastonylilääkäri eeva.juvonen@veripalvelu.fi Johanna Wiksten veriturvakoordinaattori Anu Korhonen FM, veriryhmäasiantuntija Susanna Sainio LT, erikoislääkäri SPR

Lisätiedot

Verilogistiikan riskienhallinta

Verilogistiikan riskienhallinta Veren matka luovuttajalta potilaalle: Verilogistiikan riskienhallinta Eeva Nyberg-Oksanen Riskienhallintapäällikkö 18.3.2009 1 Aiheena Veripalvelun ja verivalmisteiden yleisesittely Verivalmisteiden i

Lisätiedot

VERENSIIRTOPOTILAAN HOITO. Perehdytysopas

VERENSIIRTOPOTILAAN HOITO. Perehdytysopas VERENSIIRTOPOTILAAN HOITO Perehdytysopas SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI Laatijat: sh Katja Lehtoranta ja sh Heidi Pohjonen Päivitetty 14.08.2013 Tekstisisällön on lukenut ja kommentoinut: Hematologi Seppo

Lisätiedot

VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN

VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN 1(6) VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN VERIRYHMÄ JA SEULONTA -KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN 11.2.2008 ALKAEN Soten hoitoyksiköitä lukuun ottamatta Finn-Medi

Lisätiedot

VERENSIIRTOTOIMINNAN OHJEISTUS TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN HOITOHENKILÖSTÖLLE

VERENSIIRTOTOIMINNAN OHJEISTUS TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN HOITOHENKILÖSTÖLLE VERENSIIRTOTOIMINNAN OHJEISTUS TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN HOITOHENKILÖSTÖLLE Heidi Palomäki Miia Taipale Opinnäytetyö Syyskuu 2009 Bioanalytiikan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LABORATORIOTIEDOTE 4/2008 1(6) Kliininen kemia/tk

LABORATORIOTIEDOTE 4/2008 1(6) Kliininen kemia/tk 1(6) VERIVALMISTEIDEN TOIMITTAMINEN MUIHIN SOTE:N HOITOYKSIKÖIHIN KUIN HATANPÄÄN JA HATANPÄÄNPUISTON SAIRAALOIHIN 11.2.2008 ALKAEN VERIRYHMÄ JA SEULONTA -KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN 11.2.2008 ALKAEN Soten hoitoyksiköitä

Lisätiedot

VERIVALMISTEIDEN VISUAALINEN TARKASTAMINEN

VERIVALMISTEIDEN VISUAALINEN TARKASTAMINEN VERIVALMISTEIDEN VISUAALINEN TARKASTAMINEN Johdanto Kokoveri kerätään suljettuun monipussijärjestelmään, jossa on mahdollista aseptisesti erotella punasolut, verihiutaleet ja plasma toisistaan erillisiin

Lisätiedot

KLIINISEN KEMIAN LISÄKOULUTUSOHJELMA: VERENSIIRTOLÄÄKETIEDE 1.JOHDANTO 2.KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET 3.KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ

KLIINISEN KEMIAN LISÄKOULUTUSOHJELMA: VERENSIIRTOLÄÄKETIEDE 1.JOHDANTO 2.KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET 3.KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ HELSINGIN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA KLIINISEN KEMIAN LISÄKOULUTUSOHJELMA: VERENSIIRTOLÄÄKETIEDE 1.JOHDANTO Koulutusohjelman vastuuhenkilö on Helsingin yliopiston kliinisen kemian professori.

Lisätiedot

Lasten verensiirtohoidon erityispiirteet

Lasten verensiirtohoidon erityispiirteet Verensiirtohoito Lasten verensiirtohoidon erityispiirteet Marjut Salonvaara Sairaalahoidossa olevat vastasyntyneet ja erityisesti keskoset voivat tarvita hoitojaksonsa aikana verivalmisteita useita kertoja.

Lisätiedot

Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN

Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) Jakelussa mainitut VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN Valkeakosken aluesairaala siirtyy käyttämään veriryhmä ja seulonta käytäntöä,

Lisätiedot

VERENSIIRROT TYKSLABIN ALUEELLA

VERENSIIRROT TYKSLABIN ALUEELLA VERENSIIRROT TYKSLABIN ALUEELLA TYKSLABIN VERIKESKUKSET Tykslabin verikeskukset sijaitsevat TYKS Kantasairaalassa, Loimaan aluesairaalassa, Salon aluesairaalassa ja Vakka- Suomen sairaalassa. Verikeskukset

Lisätiedot

Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa

Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa Jouni Lauronen Elinsiirtojen perusteet kurssi 29.1.14 1 1 1 1 1 Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa Vasta-aineet voivat johtaa elinsiirtotarpeeseen Autoimmuunitaudit

Lisätiedot

LABORATORIOTIEDOTE 23/2008. Kemian keskitetyt laboratoriopalvelut/tk (5) Jakelussa mainitut

LABORATORIOTIEDOTE 23/2008. Kemian keskitetyt laboratoriopalvelut/tk (5) Jakelussa mainitut Kemian keskitetyt laboratoriopalvelut/tk 26.5.2008 1 (5) Jakelussa mainitut MUUTOKSIA VERITILAUS- JA VERENSIIRTOKÄYTÄNNÖISSÄ 28.5.2008 ALKAEN Verikeskuksen uusi palvelunumero p. (03) 311 76550 Verikeskuksen

Lisätiedot

Verensiirto-ohjeistus

Verensiirto-ohjeistus Verensiirto-ohjeistus Kuopion yliopistollisen sairaalan hoitoyksiköille Anna Pohjanen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

VERIPALVELU Osana suomalaista terveydenhuoltoa

VERIPALVELU Osana suomalaista terveydenhuoltoa VERIPALVELU Osana suomalaista terveydenhuoltoa Veripalvelun periaatteet ja arvot Luomme mahdollisuuksia elämän pelastamiseen yhdessä ammattitaidolla voittoa tavoittelematta arvomme ovat potilaan hyvinvointi

Lisätiedot

Verivalmisteita täsmälliseen verensiirtotarpeeseen

Verivalmisteita täsmälliseen verensiirtotarpeeseen tieteessä Eeva Juvonen dosentti, kliinisen hematologian erikoislääkäri eeva.juvonen@veripalvelu.fi Inna Sareneva FM, veriryhmäasiantuntija Tom Krusius professori, lääketieteellinen johtaja Suomen Punainen

Lisätiedot

Mitä teen, kun verensiirrolla on kiire?

Mitä teen, kun verensiirrolla on kiire? Mitä teen, kun verensiirrolla on kiire? Laboratoriolääketiede ja näyttely 2014 10.10.2014 Inna Sareneva FM 1 1 1 1 1 Veriryhmät veriryhmät ovat punasolun pinta-antigeeneja veriryhmät määritellään antigeenien

Lisätiedot

Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta (yksi lyhyt kappale kustakin käyttöaiheesta, enintään 50 sanaa)

Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta (yksi lyhyt kappale kustakin käyttöaiheesta, enintään 50 sanaa) VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Albiomin 5 % ja 20 % ovat laskimoon annettavia infuusioliuoksia, jotka on tarkoitettu kiertävän veritilavuuden palauttamiseen ja

Lisätiedot

LABORATORIOTIEDOTE 25/2012

LABORATORIOTIEDOTE 25/2012 1 (6) TAYS:N VERIKESKUS HOITAA YLÄ-PIRKANMAAN TERVEYDENHUOLTOALUEEN VERITILAUKSET 18.6.2012 ALKAEN Mäntän verikeskuksen toiminta siirtyy TAYS:n verikeskuksen hoidettavaksi 18.6.2012. Samalla myös Ylä-Pirkanmaan

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita veriryhmätutkimuksista

Ajankohtaisia asioita veriryhmätutkimuksista Ajankohtaisia asioita veriryhmätutkimuksista Inna Sareneva FM Laboratorioasiantuntija 13.5.2013 1 1 1 1 1 Veripalvelu lyhyesti 18 toimipaikkaa ja lukuisia verenluovutustilaisuuksia ei tavoittele voittoa

Lisätiedot

ABO-VERENSIIRROT. Verikeskuksessa työskentelevien bioanalyytikoiden ja laboratoriohoitajien osaamisen kartoittaminen

ABO-VERENSIIRROT. Verikeskuksessa työskentelevien bioanalyytikoiden ja laboratoriohoitajien osaamisen kartoittaminen OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA ABO-VERENSIIRROT Verikeskuksessa työskentelevien bioanalyytikoiden ja laboratoriohoitajien osaamisen kartoittaminen T E K I

Lisätiedot

LABORATORIOTIEDOTE 80b/2016

LABORATORIOTIEDOTE 80b/2016 1 (4) Jakelussa mainitut KESKI-SUOMI, TERVEYSKESKUKSET (PL. KYLLÖ): VERIKESKUKSEN TILAUSJÄRJESTELMÄ JA VERENSIIRRON SOPIVUUSTUTKIMUKSET VAIHTUVAT 1.11.2016 Veritilaukset ja verensiirtotietojen kirjaaminen

Lisätiedot

VERENSIIRRON TURVALLINEN TOTEUTTAMINEN VUODEOSASTOLLA

VERENSIIRRON TURVALLINEN TOTEUTTAMINEN VUODEOSASTOLLA VERENSIIRRON TURVALLINEN TOTEUTTAMINEN VUODEOSASTOLLA Verensiirtotoimintamme turvallisuus Yksikön toimintakulttuuri ja hoidon laadulliset tavoitteet; haluammeko hoitaa potilasta parhaalla mahdollisella

Lisätiedot

Adverse events among Blood Donors in Finland

Adverse events among Blood Donors in Finland Adverse events among Blood Donors in Finland Verivalmisteiden laatu ja turvallisuus - JRC potilaan visit to näkökulma FRC BS 17 Feb 2012 16.3.2016 Johanna Castrén Johanna Castrén 1 1 1 1 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

OYS:N KLIINISEN KEMIAN JA HEMATOLOGIAN LABORATORION YLEISOHJEET

OYS:N KLIINISEN KEMIAN JA HEMATOLOGIAN LABORATORION YLEISOHJEET OYS:N KLIINISEN KEMIAN JA HEMATOLOGIAN LABORATORION YLEISOHJEET Sivu 1/ 5 TUTKIMUSTEN TILAAMINEN Laboratoriotutkimukset tilataan ensisijaisesti atk-järjestelmään käyttäen tietojärjestelmässä mainittuja

Lisätiedot

OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERENSIIRTO

OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERENSIIRTO Sivu 1(11) Laatija: K. Salmela Tarkastaja: S. Siitonen 23.12.2016 Hyväksyjä: L. Joutsi-Korhonen 23.12.2016 Tämä ohje on laadittu HUSLABin verikeskusten asiakkaille ja on tarkoitettu niille hoitoyksikön

Lisätiedot

RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana

RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana Valtakunnalliset Neuvolapäivät 9.10.2013 Susanna Sainio SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Raskausimmunisaation syntymekanismi fetomaternaalivuoto FMH: 1. trim.

Lisätiedot

Leikkausverenvuodon portaittainen korvaus. Kati Järvelä TAYS Sydänkeskus Oy

Leikkausverenvuodon portaittainen korvaus. Kati Järvelä TAYS Sydänkeskus Oy Leikkausverenvuodon portaittainen korvaus Kati Järvelä TAYS Sydänkeskus Oy Veritilavuus Hapenkuljetus kyky Hemostaasin ylläpito =verenvuodon tyrehdyttäminen / tyrehtyminen Veritilavuus Leikkausverenvuodon

Lisätiedot

Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin

Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin Labquality Days 5.2.2015 Johanna Salminen Tiiminvetäjä/Verikeskuksen vastuuhoitaja VSSHP Tyks-Sapa liikelaitos, Tykslab, Päivystys-ja automaatiolaboratorio Päivystys-

Lisätiedot

Kliininen kemia/tk VEREN SOPIVUUSKOKEISTA LUOPUMINEN KIRURGIAN VASTUUALUEELLA

Kliininen kemia/tk VEREN SOPIVUUSKOKEISTA LUOPUMINEN KIRURGIAN VASTUUALUEELLA LABORATORIOTIEDOTE 4/2007 1 (5) Jakelussa mainitut VEREN SOPIVUUSKOKEISTA LUOPUMINEN KIRURGIAN VASTUUALUEELLA 1.2.2007 TAYS:ssa siirrytään vaiheittain veriryhmä ja seulonta käytäntöön, jossa sopivuuskokeita

Lisätiedot

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen 1 1 Esitelmän sisältö varfariinia käyttävä potilas, jolla on aivoverenvuoto maksan vajaatoimintapotilas, joka

Lisätiedot

lääkäriltä. Vasta-aiheet

lääkäriltä. Vasta-aiheet infuusioneste, liuos (ihmisen plasmaproteiinit 45 70 mg/ml) Käyttöaiheet Octaplasin käyttöaiheet ovat samoja kuin jääplasmalla (FFP): Monen hyytymistekijän puutos, kuten vaikeasta maksan vajaatoiminnasta

Lisätiedot

Allogeenisen kantasolujen siirron saaneen potilaan verensiirrot

Allogeenisen kantasolujen siirron saaneen potilaan verensiirrot llogeenisen kantasolujen siirron saaneen potilaan verensiirrot -veriryhmä Potilaan ja kantasolujen luovuttajan - ja RhD-veriryhmäerot eivät estä allogeenista kantasolujen siirtoa. -järjestelmän luonnolliset

Lisätiedot

VERENSIIRTOPROSESSI JA SEN DOKUMENTOINTI

VERENSIIRTOPROSESSI JA SEN DOKUMENTOINTI VERENSIIRTOPROSESSI JA SEN DOKUMENTOINTI Prosessikaavio verensiirtoprosessin vaiheista sairaanhoitajan työn tueksi Satu Hietalahti Nea Koisio Opinnäytetyö Lokakuu 2016 Sairaanhoitajakoulutus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VEREN JA SEN OSIEN TEKNISET LAATU- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET. Valtuutussäännökset Veripalvelulaki (197/2005) 11, 12 :n 2 momentti, 13, 16 ja 17.

VEREN JA SEN OSIEN TEKNISET LAATU- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET. Valtuutussäännökset Veripalvelulaki (197/2005) 11, 12 :n 2 momentti, 13, 16 ja 17. MÄÄRÄYS X/2008 Dnro x.x.200x VEREN JA SEN OSIEN TEKNISET LAATU- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET Valtuutussäännökset Veripalvelulaki (197/2005) 11, 12 :n 2 momentti, 13, 16 ja 17. Kohderyhmät Veripalvelulaitokset

Lisätiedot

VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA

VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA 1(7) Jakelussa mainitut VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA VERIRYHMÄ JA SEULONTA KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN PYSYVÄSTI TAYS:n verikeskuksen toiminta supistuu TEHY:n

Lisätiedot

VEREN JA SEN OSIEN TEKNISET LAATU- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET. Valtuutussäännökset Veripalvelulaki (197/2005) 11, 12 :n 2 momentti, 13, 16 ja 17

VEREN JA SEN OSIEN TEKNISET LAATU- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET. Valtuutussäännökset Veripalvelulaki (197/2005) 11, 12 :n 2 momentti, 13, 16 ja 17 MÄÄRÄYS 1/2008 LL Dnro 7097/0.6.1./2008 3.12.2008 VEREN JA SEN OSIEN TEKNISET LAATU- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET Valtuutussäännökset Veripalvelulaki (197/2005) 11, 12 :n 2 momentti, 13, 16 ja 17 Kohderyhmät

Lisätiedot

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK ISCB 2009: KORVAUSPROTOKOLLAT 2010: FIBRINOGEENI 2011: HYYTYMISEN MONITOROINTI KORVAUKSEN HISTORIAA 70-luvulla: 2 litraa kirkkaita,

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Verivalmisteiden käyttö KYSissa v. 2015, verivalmisteiden hinnat 2016 ja muutos trombosyyttivalmisteissa

Verivalmisteiden käyttö KYSissa v. 2015, verivalmisteiden hinnat 2016 ja muutos trombosyyttivalmisteissa Laboratoriotiedote 6/2016 1 (1) 10.2.2016 Verivalmisteiden käyttö KYSissa v. 2015, verivalmisteiden hinnat 2016 ja muutos trombosyyttivalmisteissa Ohessa ISLABin laskutustilastojen tiedoista kerätyt KYSin

Lisätiedot

SUOSITELTAVAT KÄYTÄNTEET VERENSIIRTOON JA KOMPONENTTITERAPIAAN NAISTENKLINI- KALLE JA KÄTILÖOPISTOLLE

SUOSITELTAVAT KÄYTÄNTEET VERENSIIRTOON JA KOMPONENTTITERAPIAAN NAISTENKLINI- KALLE JA KÄTILÖOPISTOLLE SUOSITELTAVAT KÄYTÄNTEET VERENSIIRTOON JA KOMPONENTTITERAPIAAN NAISTENKLINI- KALLE JA KÄTILÖOPISTOLLE Forsberg, Maria Karila, Arto Karppinen, Miika Koivunen, Katjariina 2012 Tikkurila Laurea Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Katsaus verivalmisteiden käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vuosina

Katsaus verivalmisteiden käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vuosina Katsaus verivalmisteiden käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vuosina 2011-2014 Kivipuro, Tiia Wiksten, Johanna 2016 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Katsaus verivalmisteiden käyttöön Helsingin

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Veriturvaraportti 2011

Veriturvaraportti 2011 Veriturvaraportti 1 (8) Veriturvaraportti 2011 Verensiirtoreaktiot ja virheet verensiirroissa Verensiirtoreaktiot ovat harvinaisia, mutta siitä huolimatta jokaiseen verensiirtoon voi liittyä haittavaikutus

Lisätiedot

Verensiirtojen potilasturvallisuus. HaiPro-ilmoitukset. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireissä vuosina

Verensiirtojen potilasturvallisuus. HaiPro-ilmoitukset. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireissä vuosina Verensiirtojen potilasturvallisuus HaiPro-ilmoitukset Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireissä vuosina 2011-2016 Jenni Ahonen Opinnäytetyö Marraskuu 2017 Ylempi Ammattikorkeakoulututkinto Sosiaali-

Lisätiedot

lääkäriltä. Vasta-aiheet

lääkäriltä. Vasta-aiheet infuusioneste, liuos (ihmisen plasmaproteiinit 45 70 mg/ml) Käyttöaiheet Octaplasin käyttöaiheet ovat samoja kuin jääplasmalla (FFP): Monen hyytymistekijän puutos, kuten vaikeasta maksan vajaatoiminnasta

Lisätiedot

RhD-negatiivisten äitien raskaudenaikaisen anti-d-suojausohjelman laajeneminen sekä synnyttäjän verensiirtoon varautuminen ja immunisaatiotutkimukset

RhD-negatiivisten äitien raskaudenaikaisen anti-d-suojausohjelman laajeneminen sekä synnyttäjän verensiirtoon varautuminen ja immunisaatiotutkimukset HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 142014 RhD-negatiivisten äitien raskaudenaikaisen anti-d-suojausohjelman laajeneminen sekä synnyttäjän verensiirtoon varautuminen ja immunisaatiotutkimukset Asia

Lisätiedot

KATSAUS. Hematologisten potilaiden verensiirron erityispiirteet. Kalevi Oksanen

KATSAUS. Hematologisten potilaiden verensiirron erityispiirteet. Kalevi Oksanen KATSAUS Hematologisten potilaiden verensiirron erityispiirteet Kalevi Oksanen Veritautipotilaat tarvitsevat sekä tautinsa että hoitojensa johdosta verivalmisteita toistuvasti ja pitkiä aikoja. Tämä altistaa

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Intratect 50 g/l ja Intratect 100 g/l ovat laskimoon annettavia infuusioliuoksia, jotka on tarkoitettu immuunijärjestelmän toiminnan

Lisätiedot

Verivalmisteiden antaminen Lohjan perusturvakeskuksen vuodeosastoilla 1 6 nykytoiminnan kuvaus ja arviointi

Verivalmisteiden antaminen Lohjan perusturvakeskuksen vuodeosastoilla 1 6 nykytoiminnan kuvaus ja arviointi Verivalmisteiden antaminen Lohjan perusturvakeskuksen vuodeosastoilla 1 6 nykytoiminnan kuvaus ja arviointi Luukkanen, Sirpa Rautiainen, Mette 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Verivalmisteiden

Lisätiedot

Verivalmisteiden mikrobiturvallisuus

Verivalmisteiden mikrobiturvallisuus Verensiirtohoito Verivalmisteiden mikrobiturvallisuus Tiina Mäki ja Tom Krusius Suomalaisten verivalmisteiden turvallisuus perustuu verenluovutusten korvauksettomuuteen, huolellisesti valittuihin kotimaisiin

Lisätiedot

Opetusvideot verensiirtotutkimuksiin

Opetusvideot verensiirtotutkimuksiin Sushma Sharma Opetusvideot verensiirtotutkimuksiin Veriryhmä ja vasta-aineseulonta Metropolia Ammattikorkeakoulu Bioanalyytikko (AMK) Bioanalytiikan koulutusohjelma Opinnäytetyön suunnitelma 5.12.2016

Lisätiedot

Tukos dabigatraanihoidon aikana

Tukos dabigatraanihoidon aikana Tukos dabigatraanihoidon aikana Kysy lääkkeen oton ajankohta, komplianssi ja tarkista laboratoriovaste: 1. jos lääke on jäänyt ottamatta ja trombiiniaika on normaali, aloita viipymättä tukoksen rutiininomainen

Lisätiedot

TURVALLISEN VERENSIIRRON TOTEUTUS Opetusvideo hoitotyön opiskelijoille

TURVALLISEN VERENSIIRRON TOTEUTUS Opetusvideo hoitotyön opiskelijoille KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Noora Järvi Marjut Kolehmainen TURVALLISEN VERENSIIRRON TOTEUTUS Opetusvideo hoitotyön opiskelijoille Opinnäytetyö Joulukuu 2016 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu

Lisätiedot

OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERIVALMISTEIDEN TILAAMINEN JA SAAMINEN OSASTOLLE KIRURGISESSA SAIRAALASSA

OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERIVALMISTEIDEN TILAAMINEN JA SAAMINEN OSASTOLLE KIRURGISESSA SAIRAALASSA Verikeskusprosessi ; Meilahden verikeskus OHJE HOITOYKSIKÖLLE: VERIVALMISTEIDEN TILAAMINEN JA SAAMINEN Sivu 1(4) Laatija: K. Salmela, S. Takala, I. Rokka, P. Arovaara Tarkastaja: V. Sirén, H. Koivula-Tynnilä,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Esitäytetty ruisku sisältää 1000 IU (200 mikrog) ihmisen

Lisätiedot

Verensiirron toteutus sairaalassa: verikeskus. Sisko Takala 16.3.2016

Verensiirron toteutus sairaalassa: verikeskus. Sisko Takala 16.3.2016 Verensiirron toteutus sairaalassa: verikeskus Sisko Takala 16.3.2016 - Sairaalan verikeskus on osa potilaan verensiirtoketjua - Ketju alkaa Veripalvelusta verenluovutuksesta (Veripalvelun prosessit) -

Lisätiedot

Verensiirtoserologian laadunarviointi. Tarja-Terttu Pelliniemi

Verensiirtoserologian laadunarviointi. Tarja-Terttu Pelliniemi Verensiirtoserologian laadunarviointi Tarja-Terttu Pelliniemi 13.2.2004 Laadunarviointi Taustaa Sisäinen laadunvarmistus Ulkoinen laadunarviointi Tulevaisuuden näkymiä 8.2.2003 EU-Direktiivi 6 Artikla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Esitäytetty ruisku sisältää 1000 IU (200 mikrog) ihmisen

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Anafylaksia ja verenluovutus

Anafylaksia ja verenluovutus Anafylaksia ja verenluovutus Autio Heini 2016 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Anafylaksia ja verenluovutus Heini Autio SHB12KN Opinnäytetyö joulukuu, 2016 Laurea-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN ISLAB Laboratoriotiedote 17/2008 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kliininen mikrobiologia (5)

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN ISLAB Laboratoriotiedote 17/2008 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kliininen mikrobiologia (5) Kliininen mikrobiologia 20.10.2008 1(5) MUUTOKSIA PUUMALAVIRUSVASTA-AINETUTKIMUKSISSA JA KÄYTTÖÖN OTETAAN UUSI RIPULIEPIDEMIATUTKIMUS NOROVIRUSANTIGEENIN OSOITTAMISEKSI Puumalapikatesti käyttöön Kuopion

Lisätiedot

Verensiirron yhteydessä tulleen keuhkovaurion

Verensiirron yhteydessä tulleen keuhkovaurion TRALI Outi Inkinen ja Pekka Aroviita Verensiirtoon liittyvään keuhkovaurioon (transfusion-related acute lung injury, TRALI) on kiinnitetty viime vuosina lisääntyvästi huomiota. Yleisesti epäillään, että

Lisätiedot

SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET

SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET Käyttöönottopäivä: 21.11.2011 1 (5) SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET Atk-numero ja -lyhenne 1154 Li-BaktVi 1470 Li-Gluk 2186 Li-Laktaat 2514 Li-Prot 2655 Li-Solut 4059 Li-Syto Likvorin irtosolututkimus

Lisätiedot

VAIN KONSULTAATIOKÄYTTÖÖN

VAIN KONSULTAATIOKÄYTTÖÖN EHDOTETUT TEKNISET VAATIMUKSET VERELLE JA VEREN KOMPONENTEILLE Asiakirja 1 VAIN KONSULTAATIOKÄYTTÖÖN LIITE I TIETOVAATIMUKSET A. LUOVUTTAJILLE ILMOITETTAVAT TIEDOT 1. Tarkkaa mutta helppotajuista aineistoa

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA MITÄ ROKOTUKSIA? Muistatko mitä rokotuksia olet saanut ja minkä viimeiseksi? Miten huolehdit koulun jälkeen rokotuksistasi? Mikrobit uhkaavat elimistöä Mikrobit voivat olla bakteereita,

Lisätiedot

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Anemia mitä tarkoitetaan? Veren hemoglobiini tai punasoluarvot ovat pienemmät kuin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. octaplaslg infuusioneste, liuos sisältää 45 70mg/ml ihmisen plasmaproteiineja.

VALMISTEYHTEENVETO. octaplaslg infuusioneste, liuos sisältää 45 70mg/ml ihmisen plasmaproteiineja. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI octaplaslg infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT octaplaslg infuusioneste, liuos sisältää 45 70mg/ml ihmisen plasmaproteiineja. Tarkat tiedot

Lisätiedot

Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy

Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy 14.4.2016 Susanna Sainio SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy anti-d-suojaus synnytyksen jälkeinen suojaus 1969 riskiperusteinen suojaus

Lisätiedot

Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen

Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen PREANALYTIIKKA Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen Sivu: 1(6) Versio: 19.12.2013 Laatijat: K. Salmela, M. Nikiforow, P. Pohja-Nylander, U. Peltola Tarkastajat: S. Takala, R.-M. Romppanen, M.

Lisätiedot

Anemian diagnostiikka mitä saan selville mikroskoopilla? Pirkko Lammi Kl. kem. erikoislääkäri ISLAB

Anemian diagnostiikka mitä saan selville mikroskoopilla? Pirkko Lammi Kl. kem. erikoislääkäri ISLAB Anemian diagnostiikka mitä saan selville mikroskoopilla? Pirkko Lammi Kl. kem. erikoislääkäri ISLAB ANEMIA Anemia = Hb laskee alle iän ja sukupuolen mukaisen viitearvon Anemian syntymekanismit Punasolujen

Lisätiedot

Veriturvallisuus ja jäljitettävyysvaatimukset. Anu Puomila, ylitarkastaja puh

Veriturvallisuus ja jäljitettävyysvaatimukset. Anu Puomila, ylitarkastaja puh Veriturvallisuus ja jäljitettävyysvaatimukset Anu Puomila, ylitarkastaja anu.puomila@fimea.fi puh. 029-522 3242 Fimean Luvat ja tarkastukset -yksikkö Vuonna 2016 yksikössä: käsiteltiin 2356 lupa-asiaa

Lisätiedot

LIITE 1 VAKAVISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN A OSA. Nopea ilmoittaminen epäillyistä vakavista haittavaikutuksista

LIITE 1 VAKAVISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN A OSA. Nopea ilmoittaminen epäillyistä vakavista haittavaikutuksista 5076 N:o 1302 LIITE 1 VAKAVISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN A OSA Nopea ilmoittaminen epäillyistä vakavista haittavaikutuksista Ilmoituksen päivämäärä (vuosi/kk/päivä) Altistuneen henkilön status

Lisätiedot