REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje"

Transkriptio

1 REJ 527

2

3 1MRS Julkaistu: Versio: A Tarkistettu: P.L./ Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto Tämän ohjeen sisällöstä Käyttötarkoitus Ominaisuudet Takuu Turvallisuus Ohjeet Sovellusalue Vaatimukset Konfigurointi Tekninen kuvaus Toimintaselostus Suojaustoiminnot Suojaustoimintokaavio Maasulkuvirta, nollajännite ja hetkelliset maasulkuviat Tulot Lähdöt Katkaisijavikasuoja Häiriötallennin Käyttöliittymä Pysyväismuisti Itsevalvonta Mittauksista Konfigurointi Suojaus Lohkokaavio Suunnattu tai suuntaamaton maasulkuvirtayksikkö Nollajänniteyksikkö Suojaus hetkellisissä maasulkuvikatilanteissa Aika/virta -ominaiskäyrästöt Asettelut Suojaustoimintojen tekniset tiedot Toimintamerkit ja hälytysindikoinnit Käyttöönottokoestus Häiriötallennin

4 REJ 527 1MRS Toiminta Tallentimen häiriötiedot Häiriötallentimen tilan valvonta ja indikointi Liipaisu Asettelut ja purkaminen Häiriötallentimen tapahtumakoodi Rekisteröidyt tiedot Tietoliikenne Tietoliikenneportit IEC kaukokäyttöprotokollat Tapahtumakoodit Kaukosiirrettävät tiedot Itsevalvonta (IRF) Releen parametrointi Tekninen kuvaus Liitännät Tietoliikenneyhteyden liitännät Tekniset tiedot Tilaustiedot Viitteitä Lyhenteitä Tarkistuslistat Asiakaspalaute Muutokset tähän dokumenttiin Versio Päiväys Muutokset A Käännös perustuu vast. englanninkieliseen B-versioon/

5 1MRS REJ Johdanto 1.1. Tämän ohjeen sisällöstä Tämän ohjeen tarkoitus on antaa käyttäjälle yksityiskohtaista tietoa suojareleestä REJ 527 ja sen sovelluksista keskittyen releen teknisiin ominaisuuksiin. Käyttöliittymän käyttöohjeet löytyvät käyttäjän oppaasta (1MRS ), ja asennusta koskevaa tietoa saa asennusohjeista (1MRS MUM) Käyttötarkoitus Suunnattu tai suuntamaton maasulkurele REJ 527 on tarkoitettu käytettäväksi maasulkusulkusuojaukseen jakeluverkossa, mutta sitä voidaan myös käyttää generaattorien, moottoreiden ja muuntajien suojaukseen. Maasulkurele REJ 527 perustuu mikroprosessoripohjaiseen ympäristöön. Releen itsevalvontajärjestelmä valvoo jatkuvasti releen toimintaa. Käyttöliittymässä on nestekidenäyttö, joka takaa releen helpon ja turvallisen käytön. Relettä voidaan ohjata paikallisesti etupaneelissa sijaitsevan etuliittimeen kytketyn kannettavan tietokoneen kautta tai kauko-ohjatusti releen takapaneelin liittimeen kytketyn kuituoptisen sarjaväylän kautta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikainen (IDMT) suunnattu tai suuntaamaton alempi virtaporras Vakio- tai käänteisaikainen (IDMT) suunnattu tai suuntaamaton ylempi virtaporras Lukitusta ohjaava nollajänniteporras Maasulkusuojan virtaportaat voidaan konfiguroida toimimaan vaihtoehtoisesti kahtena jänniteportaana, joka mahdollistaa kolmiportaisen jännitevalvontatoiminnan Hetkellismaasulkusuojaus Katkaisijavikasuojaus (CBFP) Häiriötallennin: tallennusaika enintään 19 sekuntia liipaisu jommankumman suojaportaan havahtumis- tai laukaisusignaalista ja/ tai digitaalitulon signaalista rekisteröi kahden analogiakanavan tai seitsemän digitaalikanavan tiedot säädettävä näytteenottotiheys Pysyväismuisti, johon tallennetaan: enintään 60 tapahtumakoodia asetteluarvot häiriötallentimen tiedot viiden viimeisen tapahtuman tallennetut tiedot sekä niiden aikaleima jokaisen portaan havahtumisten lukumäärä 5

6 REJ 527 1MRS Takuu hälytysilmoitukset ja toimintamerkkien tila sähköhäiriön tapahtuessa havahtumisvirtojen maksimiarvot Kaksi tarkkaa mittaustuloa Galvaanisesti erottava digitaalitulo, jolla laaja tulojännitealue Kaikki asettelut voidaan muuttaa tietokoneella Käyttöliittymä, jossa aakkosnumerinen nestekidenäyttö sekä navigointipainikkeet IEC ja SPA-väylän kommunikointiprotokollat Kaksi sulkeutuvaa kosketinta Kaksi vaihtokosketinta signalointiin Vapaasti määriteltävät lähtöreleiden toiminnat Optinen tiedonsiirtoväylä PC-liitäntää varten releen etupaneelissa RS 485 -portti ylemmän tason tiedonsiirtoliikennettä varten releen takapaneelissa Releen jatkuva itsevalvonta ja sisäisten vikojen autodiagnostiikka. Pysyvän vian sattuessa suojausportaat ja lähdöt lukitaan. Käyttäjän valittavissa oleva nimellistaajuusalue 50/60 Hz Käyttöliittymän suojaus käyttäjän valitsemalla salasanalla Ensiövirta- ja jännitearvojen sekä vaihekulma-arvojen näyttö Monikielinen tuki Tarkempaa tietoa laitteen takuuehdoista saa lähimmältä ABB-edustajalta. 6

7 1MRS REJ Turvallisuus! Koskettimissa saattaa esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka syöttöjännite on kytketty pois. Kansallisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Tuote sisältää sähköstaattisille purkauksille herkkiä komponentteja. Laitteen kotelo on maadoitettava asianmukaisesti. Asennukset saa suorittaa ainoastaan siihen valtuutettu henkilö. Mikäli turvallisuusmääräyksiä ei noudateta, tämä voi aiheuttaa tapaturmia, henkilövahinkoja tai vakavia materiaalisia vahinkoja. Releen takana olevan suojaussinetin luvaton rikkominen aiheuttaa takuun päättymisen. Jos sinetti on murrettu, laitteen oikealle toiminnalle ei anneta takuuta. 7

8 REJ 527 1MRS Ohjeet 3.1. Sovellusalue Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurele REJ 527 on toisiorele, joka liitetään suojattavan laitteen jännite- ja virtamuuntajiin. Maasulkuvirta- ja nollajänniteyksikkö mittaa jatkuvasti suojattavan lähdön nollajännitettä, maasulkuvirtaa ja vaihekulmaa. Vikatapauksessa suoja havahtuu, laukaisee katkaisijan, antaa hälytyksiä, tallentaa vikatietoja jne. suojaussovelluksen ja releeseen määriteltyjen toimintojen mukaan. Jänniteyksikkö sisältää alemman portaan U 0b > ja maasulkuvirtayksikkö alemman portaan I 0 > ja ylemmän portaan I 0 >>. Maasulkuportaiden tilalla voidaan käyttää kahta ylimääräistä jänniteporrasta, alempaa porrasta U 0 > ja ylempää porrasta U 0 >>. Suojaustoiminnot ovat toisistaan riippumattomia ja jokaisella toiminnolla on omat asetteluryhmänsä ja oma tiedontallennuksensa. Jännite- ja virtatoiminnot käyttävät tavanomaisia virtamuuntajia mittaukseen. Lähtörelematriisin ohjelmoinnilla ohjataan suojausportaiden havahtumis- tai laukaisusignaalit halutulle lähtöreleelle Vaatimukset Kun suojarelettä REJ 527 käytetään alla määritellyissä ympäristöolosuhteissa (katso myös jakso Tekniset tiedot ), se ei tarvitse erityistä ylläpitoa. Rele ei sisällä mainittavalle kulumiselle alttiita osia tai komponentteja, kun relettä käytetään normaaleissa käyttöolosuhteissa. Ympäristöolosuhteet määritelty käyttölämpötila-alue ο C toiminta-arvojen lämpötilariippuvuus käyttölämpötilaalueella 0,1 %/ ο C kuljetus- ja varastointilämpötila o C 3.3. Konfigurointi Asettelu ja liitäntäesimerkkejä Oikein konfiguroitu lähtörelematriisi mahdollistaa maasulkuyksikön ja jänniteyksikön havahtumissignaalien käytön kosketintoimintoina. Havahtumissignaaleja voidaan käyttää yhdessä toimivien suojareleiden lukitsemiseen ja hälytykseen sekä jälleenkytkentöjen alustamiseen. Kuva esittää tehdasaseteltua relekonfiguraatiota, jossa kaikki laukaisusignaalit ohjaavat katkaisijaa. 8

9 1MRS REJ 527 L1 L2 L3 0 - A N dn - I da PC S1 P1 I O S2 P2 + + Tx RER 103 Rx U aux ~ + X * 100V BI IRF 14 X2.1 X2.1 X ~ SO2 SO1 PO2 PO1 3 4 X2.1 X2.1 X2.1 X Spa Bus 1MKC *REJ527B 418BAA: REJ527B 411BAA: 2 = 5 A 3 = 1 A 5 2 = 1 A 6 3 = 0.2 A SGB1 SGB1 + - IRF SGR1 Uob> START SGR2 Blocking of stage Uob> TRIP SGR3 Io> START SGR4 Blocking of stage Io> TRIP X 4 X 4 X 3 X 3 2 X 2 X 1 X 1 X Optical PC-interface Io>> START SGR5 X X SGB1 Blocking of stage Io>> TRIP SGR6 4 3 X X 1 SGB1 INDICATIONS CLEARED I/O X=Default value 2 SGB1 OUTP. CONT. UNLATCHED AND INDIC. CLEARED 3 SGB1 4 SGB1 MEMORIZED VALUES AND INDIC. CLEARED; OUTPUT CONTACTS UNLATCHED SWITCHGROUP SELECTION ConD527 Kuva Suunnatun maasulkureleen liitäntäkaavio 9

10 REJ 527 1MRS Tekninen kuvaus 4.1. Toimintaselostus Suojaustoiminnot Suojaustoimintokaavio Io Vakioaikainen tai käänteisaikainen maasulkusuojaus, alempi porras 51 N PO1 PO2 Uo Hetkellinen tai vakioaikainen maasulkusuoja, ylempi porras 50 N SO1 SO2 Nollakomponenttijänniteosa 59 N IRF Suunnattu maasulkuosa 67 N Katkaisijavikasuoja 62 BF Binääritulo BI Kaukokuittaus, asetteluarvojen kauko-ohjaus tai suojaportaiden lukitustulo Optinen PCliityntä Sarjaliityntä PrF5_7 Kuva Suojausfunktiot Maasulkuvirta, nollajännite ja hetkelliset maasulkuviat Lisää tietoja jaksossa Suunnattu tai suuntaamaton maasulkuvirtayksikkö Nollajänniteyksikkö Suojaus hetkellisistä maasulkuvioista 10

11 1MRS REJ Tulot Lähdöt Katkaisijavikasuoja Häiriötallennin Käyttöliittymä Pysyväismuisti Rele 527 sisältää kaksi syöttöjännitetuloa ja yhden ulkoisen jännitteen ohjaaman ulkoisen digitaalitulon. Lisää tietoa tuloista on jaksossa Tulo-/lähtöliitännät sekä taulukoissa , ja Digitaalitulon toiminta ohjataan SGBkytkimillä. Releessä on kaksi ohjauslähtöä (PO1 ja PO2) ja kaksi signaalilähtöä (SO1 ja SO2). Kytkinryhmiä SGR käytetään suojausportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalien ryhmittelemiseen halutulle signaali- tai ohjauslähdölle. PO1 ja PO2 voidaan konfiguroida itsepitäviksi ja minimipulssin pituudeksi voidaan asetella 40 tai 80 ms. Maasulkurele REJ 527 sisältää katkaisijavikasuojan (CBFP). Katkaisijavikasuoja antaa laukaisusignaalin ohjauslähdön PO2 kautta asetellun laukaisuajan 0,1...1 s jälkeen, jollei vika ole tänä aikana poistunut. Katkaisijavikasuojan ohjauslähtöjä käytetään tavallisimmin ohjaamaan suojattavan syötön edeltävää katkaisijaa, mutta katkaisijavikasuojaa voidaan myös käyttää toteutettaessa katkaisijan varmennettua laukaisujärjestelmää. Katkaisijavikasuoja valitaan käyttöön kytkinryhmän SGF kytkimellä. Rele sisältää häiriötallentimen, joka tallentaa hetkellisarvoja, tai mittaussignaalin tehollisarvokäyrän ja seitsemän digitaalisignaalia (käyttäjän määrittelemiä), jotka ovat ulkoinen binääritulosignaali ja sisäisten suojausportaiden tilasignaalit. Häiriötallennin voidaan asetella liipaisemaan portaiden toiminnasta ja/tai ulkoisen digitaalisignaalin nousevasta tai laskevasta liipaisureunasta. REJ 527 -releen käyttöliittymässä on kuusi painiketta ja nestekidenäyttö (2 x 16 merkkiä). Painikkeita käytetään navigointiin valikkorakenteessa ja asetteluarvojen muuttamiseen. Käyttöliittymässä voidaan myös asettaa salasana, jolla estetään asiamattomien pääsy asetteluarvoihin. Kun tehdasasettelu on voimassa, asetteluarvoihin pääsee ilman salasanaa. Salasana voidaan asetella siten, että onnistunut salasanan syöttö luo tapahtumakoodin tapahtumarekisteriin. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää osoittamaan toimintaa paikallisen käyttöliittymän kautta. Lisää tietoa käyttöliittymästä saa käyttäjän oppaasta. REJ 527-rele on konfiguroitavissa siten, että se tallettaa erilaisia tietoja pysyväismuistiin, jossa ne pysyvät vaikka apujännite katkeaa. Hälytystiedot ja toimintamerkkien indikoinnit, havahtumislukumäärä, häiriötallentimen tiedot, tapahtumakoodit ja rekisteröidyt tiedot voidaan konfiguroida talletettavaksi pysyväismuistiin. Asetteluarvot tallentuvat aina pysyväismuistiin. 11

12 REJ 527 1MRS Itsevalvonta Maasulkureleessä on kattava itsevalvontajärjestelmä, joka käsittelee vikatilanteita käytön aikana ja antaa käyttäjälle tietoa vioista releen nestekidenäytössä. Kun itsevalvontajärjestelmä on havainnut sisäisen, pysyvän vian, releen vihreä READYvalodiodi alkaa vilkkua. Samanaikaisesti itsevalvontajärjestelmän lähtörele (IRFrele), joka tavallisesti on vetäneenä, päästää ja näyttöön ilmestyy vikakoodi. Vikakoodi koostuu numeroista ja ilmaisee minkä tyyppisestä viasta on kyse. Lisätietoja vikakoodeista saa käyttäjän oppaasta jaksossa Sisäinen vika. READY START TRIP SISÄINEN VIKA VIKAKOODI: 56 C E Faultc Kuva Sisäinen vika Vikakoodit ilmaisevat seuraavantyyppisä vikoja: lähtöreletestissä ei saada vastausta. ohjelma-, työ-, tai parametrimuisti on viallinen sisäinen vertailujännitevika Mittauksista Alla oleva taulukko esittää mitatun arvon, ilmaistuna mittaustulon nimellisjännitteen U n kerrannaisena ja syöttötulojen nimellisvirran I n mitattuina virtoina. Arvo saadaan näkyville käyttöliittymän kautta. Vaihekulma esitetään asteina ja kytkimellä SGF3/8 voidaan valita joko jännitteen ja virran välinen kulma tai peruskulman ja virran välinen kulma. Jos mitatut virta- ja jännitearvot ovat liian pienet, esim. <0,50 %, näytössä näkyy katkoviivoja (---). Taulukko Mitatut arvot Ilmaisin U 0 I 0 Iϕ j Mitatut arvot Nollajännite Maasulkuvirta Suunnattu maasulkuvirta Vaihekulma Konfigurointi Alla oleva kuva esittää, miten havatumis-, laukaisu- ja digitaalitulosignaalit ovat ohjelmoitavissa haluttujen suojaustoimintojen aikaansaamiseksi. 12

13 1MRS REJ 527 X2.1 BI IRF SO2 SO1 PO2 PO Uo Io 5 SGB1 IRF SGR1 Uob> HAVAHT. Uob>-portaan lukitus LAUK. SGR SGB1 Io> Io>-portaan lukitus HAVAHT. LAUK. SGR3 SGR SGB1 Io>> Io>>-portaan lukitus SGR5 HAVAHT. SGR6 LAUK SGB1 TOIMINTAMERKKIEN KUITTAUS 2 SGB1 3 SGB1 4 SGB1 LÄHTÖRELEIDEN JA TOIM.MERKKIEN KUITTAUS MUISTIIN TALLENN. ARVOJEN PALAUTUS, LÄHTÖREL. JA TOIM.MERKKIEN KUITTAUS KYTKINRYHMÄN VALINTA SGF1...SGF Suojaus Lohkokaavio Kuva Suunnatun maasulkureleen signaalikaavio Lukitus- ja havahtumissignaalien toiminnot valitaan kytkinryhmien SGF, SGB ja SGR kytkinten avulla. Kytkinryhmien tarkistussummat löytyvät käyttöliittymän valikosta ASETTELUT. Yksityiskohtaiset kuvaukset eri kytkinten toiminnoista on esitetty vastaavissa SG_-taulukoissa. Uob Uob> SGR1/x C 5 s 70 ms SGF1/1 Uo> SGF2/8 tb> SGR2/x 1 1 PO1 SGB1/5 0.50% x Un SGF3/1 Io> & 70 ms SGR3/x SGF1/ s to>,k SGR4/x 0.48% x In & j b /I j j Uo>> SGF3/3 & SGF2/7 SGF2/3 SGB1/6 60 ms to>> SGR5/x SGR6/x 5 s C SGF1/ PO2 SO1 Io>> SGB1/7 4 SO2 Io 0.12 * Io> SGF2/1 2 * Io>> Uob> Io> Io>> 1 C HAVAHTUMINEN 1.5 * Io> 60 ms & BI 1.25 * Io> tb> to> to>> 1 C LAUKAISU SGB1/1 SGB1/2 SGB1/3 SGB1/4 SGB1/8 TOIMINTAMERKKIEN KUITTAUS TOIM.MERKKIEN KUITTAUS JA MUISTIIN TALL. ARVOJEN PALAUTUS TOIM.MERKKIEN JA LÄHTÖREL. KUITTAUS, MUISTIIN TALL. ARVOJEN PALAUTUS ASETTELUT (Ryhmä 1/Ryhmä 2) PERUSKULMA-ASETTELUN VALINTA tai Ij-käyrästö (sin(j) tai cos(j)) Block5_7 Kuva Suunnatun maasulkureleen REJ 527 lohkokaavio 13

14 REJ 527 1MRS Suunnattu tai suuntaamaton maasulkuvirtayksikkö Suunnatun maasulkuvirtayksikön ylempää ja alempaa porrasta voidaan konfiguroida siten, että jompikumpi on joko suunnattu tai suuntaamaton. Suunnatuille maasulkuportaille voidaan antaa peruskulmaakäyrästö tai sin(ϕ)- tai cos(ϕ)-laukaisuaikakäyrästö. Suunnattujen peruskulmakäyrästöportaiden havahtumiset ja laukaisut ovat peräisin maasulkuvirran I 0, nollajännitteen U 0 sekä jännitteen ja virran väliseen peruskulman ϕ mittauksesta. Maasulkuporras havahtuu, kun kaikki kolme seuraavaa ehtoa täyttyvät samanaikaisesti: maasulkuvirta I 0 ylittää alemmalle tai ylemmälle maasulkuportaalle asetellun havahtumisarvon nollajännite U 0 ylittää U 0b >-portaalle asetellun havahtumisarvon, joka on sama molemmille portaille lukitusta ohjaavassa tilassa. jännitteen ja virran välinen vaihekulma ϕ putoaaa asettelualueelle ϕ b ± ϕ. Verkon peruskulma on -90 eristetyissä nollaverkoissa ja sammutetusti maadoitetuissa järjestelmissä, joissa käytetään valokaaren sammutuskelaa (Petersen-kela) ilman rinnakkaisvastusta tai sen kanssa. Toimintasektori on valittavissa ja se voi olla joko ϕ=±80 tai ±88. Μοlempia toimintasektoreita voidaan laajentaa. Kun maasulkuporras havahtuu, se antaa havahtumissignaalin ja näyttöön tulee ilmoitus havahtumisesta. Jos havahtumisen syyt kestävät asetellun toiminta-ajan loppuun asti, porras antaa laukaisusignaalin ja siitä näkyy ilmoitus käyttöliittymässä. Laukaisuteksti pysyy näytössä, vaikka porras palautuisi. Vikapaikan suunta selviää jännitteen ja virran välisestä kulmasta. Peruskulman ϕ b asettelualue on arvosta -90 arvoon 0. Kun peruskulman arvo ϕ b on 0-, toimintasektorin negatiivinen kvadrantti voidaan laajentaa ϕ a (ks. kuva ). Laajennettu toimintasektori ϕ a voidaan asetella välillä Kuvissa , ja on esimerkkejä peruskulman käyristä. ja=40 Io In 6 jb=0 Dj= Io> Ba_0_deg OPERATION AUSLÖSE- TOIMINTA- AREA SEGMENT ALUE Positive Positiivinen quadrant Quadrant neljännes OPERATION AUSLÖSE- TOIMINTA- AREA SEGMENT ALUE Negative Negatiivinen quadrant Quadrant neljännes NICHTAUSLÖSE- NON-OPERATION SEGMENT EI-TOIMINTA-ALUEAREA Kuva Suunnatun maasulkusuojayksikön toimintakäyrä, kun peruskulma on ϕ b =0, toimintasektori ϕ=±80 ja laajennettu toimintasektori ϕ a =40 14

15 1MRS REJ 527 VAIHE- EDELTÄMÄ VAIHEJÄTTÄMÄ Uo j Io TOIMINTASEKTORI jb=0 Dj=80 Dj ja=40 Io> Ba_0_degrees Kuva Toimintakäyrä, peruskulma ϕ b =0, toimintasektori ϕ=±80 ja laajennettu toimintasektroi ϕ a =40 VAIHE- EDELTÄMÄ VAIHE- JÄTTÄMÄ Uo Io j Io> Dj TOIMINTASEKTORI jb=-90 Dj=80 Ba_-90_degrees Kuva Toimintakäyrä peruskulman ollessa ϕ b = -90 Sin(ϕ)- tai cos(ϕ)-käyrillä varustetuttujen suunnattujen maasulkuportaiden havahtumiset ja laukaisut perustuvat maasulkuvirran, I 0, nollajännitteen, U 0, ja jännitteen ja virran välisen vaihekulman ϕ mittaukseen. Vaihekulman sini- tai cosiniarvo lasketaan ja kerrotaan maasulkuvirralla, jolloin tuloksena on suunnatun maasulkuvirran arvo, Iϕ. Maasulkuporras havahtuu, kun seuraavat ehdot täyttyvät samanaikaisesti: Suunnattu maasulkuvirta, Iϕ, ylittää alemmalle tai ylemmälle maasulkuportaalle asetellun havahtumisarvon. Nollajännite, U 0, ylittää U 0b >-portaalle asetellun havahtumisarvon, joka on sama molemmille portaille lukitusta ohjaavassa tilassa. Jännitteen ja virran välinen vaihekulma, ϕ, on ϕ c :llä -korjatun toimintasektorin sisällä. 15

16 REJ 527 1MRS Maasulkuporras antaa havahtuessaan havahtumissignaalin ja näyttöön tulee ilmoitus havahtumisesta. Jos ylhäällä mainitut vaatimukset täyttyvät asetellun toimintaajan loppuun asti, porras antaa laukaisusignaalin ja näyttöön tulee ilmoitus siitä. Laukaisuteksti pysyy näytössä, vaikka porras on palautunut. Vikapaikan suunta selviää jännitteen ja virran välisestä kulmasta. Suunnatun maasulun käyrä sin(ϕ) vastaa maasulkusuojaa, jonka peruskulma on -90 ja cos(ϕ) vastaa maasulkusuojaa, jonka peruskulma on 0. Kuvissa ja on esimerkkejä sin(ϕ) - ja cos(ϕ) -käyristä. ϕc=2..7 Io Uo ϕ Io>(>) ϕc=2..7 Sin_fi_char Kuva Toimintakäyrä sin (ϕ) Uo ϕ Io ϕc=2..7 ϕc=2..7 Io>(>) Cos_fi_char Kuva Toimintakäyrä cos (ϕ) Suunnattujen maasulkuportaiden toimintasuunnat, eteenpäin tai taaksepäin, voidaan valita erikseen. Suunnatut portaat voidaan myös erikseen asetella suuntaamattomiksi. 16

17 1MRS REJ Nollajänniteyksikkö Maasulkuvirran ylittäessa alemmalle portaalle I 0 > asetellun havahtumisarvon, maasulkuyksikkö lähettää havahtumissignaalin n. 70 ms havahtumisajan jälkeen. Kun vakioajan tai lasketun käänteisajan aseteltu toiminta-aika on kulunut loppuun, maasulkuyksikkö lähettää laukaisusignaalin. Maasulkuvirran ylittäessä ylemmälle portaalle I 0 >> asetellun havahtumisarvon, maasulkuyksikkö havahtuu ja lähettää havahtumissignaalin n. 60 ms havahtumisajan jälkeen. Kun aseteltu toiminta-aika on kulunut umpeen, maasulkuyksikkö antaa laukaisusignaalin. Maasulkuportan havahtuminen ja laukaiseminen on mahdollista estää lähettämällä ulkoinen binäärisignaali releeseen. I 0 > -portaan käänteisaikatoiminto voidaan asetella lukituksi SGF2-kytkinryhmän kytkimellä. Tässä tapauksessa porras I 0 >> määrää toiminta-ajan. Ylempi porras voidaan asetella pois toiminnasta, jolloin tila ilmaistaan nestekidenäytössä katkoviivoilla --- tai koodilla 999, kun havahtumisarvo luetaan sarjaliitynnän kautta. Portaan I 0 >> aseteltu havahtumisarvo voi kaksinkertaistua itestään havahtumistilanteessa, esim. kun suojeltava kohde kytketään jakeluverkkoon. Sen takia voidaan portaalle I 0 >> valita kytkentäsysäysvirtatasoa pienempi havahtumisarvo. Havahtumistilanteeksi määritellään tilaa, jolloin maasulkuvirta kohoaa 12 % x I 0 > pienemmästä arvosta 150 % x I 0 > suurempaan arvoon lyhyemmässä ajassa kuin 60 ms. Havahtumistilanne päättyy, kun virta laskee arvon 125 % x I 0 > alapuolelle. Nollajännitteen ylittäessä alemmalle portaalle U 0b > asetellun havahtumisarvon, jänniteyksikkö havahtuu ja lähettää havahtumissignaalin n. 70 ms havahtumisajan jälkeen. Kun vakioajalle aseteltu toimintaviive on kulunut loppuun, jänniteyksikkö antaa laukaisusignaalin. Kahden virtaportaan I 0 > ja I 0 >> käyttämisen sijasta voidaan käyttää kahta lisäjänniteporrasta, alempaa porrasta U 0 > ja ylempää porrasta U 0 >> muodostamaan kolmiportainen nollajännitemoduuli. Kaikki kolme jänniteporrasta mittaavat samaa jännitettä, mutta niillä on eri herkkyys- sekä toiminta-aika-asettelut. Kaikille kolmelle portaalle voidaan valita eri signalointi- ja laukaisureleet. Nollajännitteen ylittäessä alemmalle portaalle U 0 >> asetellun havahtumisarvon, jänniteyksikkö havahtuu ja lähettää havahtumissignaalin n. 70 ms havahtumisajan jälkeen. Kun vakioajalle aseteltu toimintaviive on kulunut loppuun, jänniteyksikkö antaa laukaisusignaalin. Nollajännitteen ylittäessä ylemmälle portaalle U 0 >> asetellun havahtumisarvon, jänniteyksikkö havahtuu ja lähettää havahtumissignaalin n. 60 ms havahtumisajan jälkeen. Kun vakioajalle aseteltu toimintaviive on kulunut loppuun, jänniteyksikkö antaa laukaisusignaalin. On mahdollista estää jänniteportaan havahtuminen ja laukaisu lähettämällä ulkoinen binääritulosignaali releeseen. Ylemmän portaan U 0 >> toiminta voidaan estää. Tämä tila indikoidaan näytössä katkoviivoilla --- ja koodilla 999, kun havahtumisarvo luetaan sarjaliitynnän kautta. 17

18 REJ 527 1MRS Suojaus hetkellisissä maasulkuvikatilanteissa Hetkellinen maasulkuvika esiintyy tyypillisesti eristetyssä kaapelissa, missä eristeessä on halkeama ja vesi pääsee valumaan kaapeliin. Maasulku kuivattaa kaapelin halkeaman ja sammuttaa vian, mutta ilmaantuu uudelleen vähän ajan päästä veden päästessä taas halkeaman läpi. Tapahtumaketju toistuu aiheuttaen peräkkäisiä vikavirtapulsseja. Interm2 Kuva Hetkellinen vika Kun ylivirtayksikön palautusaika on lyhyempi kuin vikavirtapulssien aikaväli, rele on jatkuvassa palautustilassa, jolloin se ei voi laukaista. Havahtumisaikaa pitempi palautumisaika, mutta niin lyhyt, että se ei sotke releen ja valvontajärjestelmän normaalitoimintaa, auttaa vähentämään osan harvinaisemmista suojauksen toimintaongelmista. Asetteluarvo ³100ms ³100ms Laukaisutaso Resettime Kuva Valittava palautumisaika Palautumisajan kestoksi voi asetella 80, 100, 500 tai 1000 ms kytkinryhmässä SGF5. Kun palautumisajaksi on aseteltu 100 ms tai enemmän, maasulkuporras I 0 > toimii hetkellisenä maasulkuportaana. 18

19 1MRS REJ 527 Huom! Jos katkaisijavikasuoja on käytössä ja palautmisajaksi on valittu 80 ms:a pitempi aika, on suositeltavaa, että katkaisijavikasuojan toiminta-aika on on pitempi kuin palautumisaika Aika/virta -ominaiskäyrästöt Alempi maasulkuvirtaporras toimii joko vakio- tai käänteisaikaisena, mutta ylempi maasulkuporras ja jänniteporras (-portaat) toimivat vain vakioaikaisina. SGF4/ kytkinten asettelut määräävät portaan toimintatilan. Lisäätietoja jaksossa Asettelut. Käänteisaikatoiminnassa portaan toiminta-aika on kääntäen verrannollinen mitattuun virtaan; mitä suurempi virta, sitä lyhyempi toiminta-aika. Maasulkurele sisältää kuusi aika/virta-ominaiskäyrästöä. Neljä käyrästöä noudattaa standardia IEC 60255: normal inverse, very inverse, extremely inverse ja long-time inverse ja kaksi käyrästöä, RI- ja RD-käyrästöt, ovat ABB:n standardin mukaisia erikoiskäyrästöjä. Standardin IEC mukaiset käyrästöt Rele sisältää neljä kansainvälisesti standardoitua, jyrkkyydeltään erilaista ominaiskäyrästöä; extremely inverse, very inverse, normal inverse ja long-time inverse. Ajan ja virran riippuvuus noudattaa standardia IEC ja ovat yleistä muotoa: ts [ ] = k β ()o I α 1 Io> jossa: t = toiminta-aika k = aseteltava aikakerroin I 0 = maasulkuvirran arvo I 0 = aseteltu havahtumisarvo Taulukko Vakioiden α ja β arvot Aika/virta -ominaiskäyrästö α β Normal Inverse 0,02 0,14 Very Inverse 1,0 13,5 Extremely Inverse 2,0 80,0 Long-time Inverse 1,0 120 Standardi määrittelee normaaliksi virta-alueeksi kertaa asetteluarvo, kun ominaiskäyrä on muotoa normal inverse, very inverse tai extremely inverse. Lisäksi releen tulee havahtua viimeistään virran noustessa yli 1,3 kertaa asettelu-arvo. Kun ominaiskäyrästö on muotoa long-time inverse, standardin mukainen normaali virta-alue on kertaa asetteluvirta ja releen tulee havahtua virran ylittäessä asetteluarvo 1,1 kertaa. 19

20 REJ 527 1MRS Taulukko Standardin mukaiset toiminta-ajan toleranssivaatimukset I 0 /I 0 > Normal Very Extremely Long-time 2 2,22E 2,34E 2,44E 2,34E 5 1,13E 1,26E 1,48E 1,26E ,00E 10 1,01E 1,01E 1,02E ,00E 1,00E 1,00E - E = tarkkuus prosentteina, - = ei määritelty Yllä mainituilla normaaleilla virta-alueilla käänteisaikaporras täyttää kaikilla jyrkkyysasteilla luokan 5 toleranssit. IEC- ja BS-standardien mukaiset ominaiskäyrästöt on esitetty kuvissa Huom! Jos virran ja asetellun havahtumisarvon suhde on suurempi kuin 20, toiminta-aika on sama kuin suhteen ollessa 20. RI-ominaiskäyrästö RI-tyyppinen ominaiskäyrästö on erikoiskäyrästö, jota käytetään ensi sijassa sähkömekaanisissa releissä suojauksen aikaporrastukseen. Ominaiskäyrästö perustuu seuraavaan matemaattiseen yhtälöön: k ts [ ] Io > 0, 339 0, Io jossa: t = toiminta-aika sekunteina k = aseteltava aikakerroin I 0 = vaihevirran arvo I 0 > = aseteltu havahtumisarvo RI-ominaiskäyrästö on esitetty kuvassa RD-ominaiskäyrästö RD-tyyppinen ominaiskäyrästö on erikoiskäyrästö, jota käytetään enimmäkseen maasulkusuojauksessa, kun halutaan hyvää selektiivisyyttä myös suurivastuksisissa vioissa. Tässä tapauksessa suojauksen ei tarvitse olla suunnattu, vaikka se työskentelee valikoidusti. Ajan ja virran välinen riippuvuus voidaan kuvata seuraavalla matemaattisella yhtälöllä: 20

21 1MRS REJ 527 Io ts [ ] = log e k Io> jossa: t = toiminta-aika k = aseteltava aikakerroin I 0 = maasulkuvirran arvo I 0 > = aseteltu havahtumisarvo RD-ominaiskäyrästö on esitetty kuvassa

22 REJ 527 1MRS t/s k I/I> NORMINV Kuva Normal inverse -laukaisuaikakäyrästö 22

23 1MRS REJ 527 t/s k I/I> Kuva Very inverse-laukaisuaikakäyrästöt VERYINV 23

24 REJ 527 1MRS t/s k I/I> EXTRINV Kuva Extremely inverse-laukaisuaikakäyrästö 24

25 1MRS REJ 527 t/s k Kuva Long-time inverse-laukaisuaikakäyrästö I/I> LTIMEINV 25

26 REJ 527 1MRS t/s k I/I> RI_INV Kuva RI-tyyppinen käänteisaikalaukaisukäyrästö 26

27 1MRS REJ 527 t/s k I/I> Kuva RD-tyyppinen käänteisaikalaukaisukäyrästö RD_INV 27

28 REJ 527 1MRS Asettelut Releessä on käytettävissä kaksi asetteluryhmää, Asetteluryhmä 1 ja 2, joita voidaan käyttää ryhmä kerrallaan. Kumpaankin ryhmään liittyy rekisteri. Vaihtamalla asetteluryhmää voidaan samalla kertaa vaihtaa koko ryhmän asetteluarvoja. Vaihto tehdään jollakin näistä tavoista: Ryhmäkonfiguraatiolla: käyttöliittymän kautta. sarjaväylän kautta komennolla V150. Ryhmävalinnalla: siirtyminen Asetteluryhmien 1 ja 2 välillä voidaan tehdä käyttämällä ulkoista digitaalituloa. Asetteluarvot muutetaan käyttöliittymän kautta tai tietokoneeseen asennetun Relay Setting Tool -asettelutyökalun avulla. Ennen releen kytkemistä järjestelmään, on tarkistettava, että releessä on oikeat asettelut. Jos asetteluarvoista ei olla varmoja, asetteluarvot on luettava releen laukaisupiirit irtikytkettyinä tai testattava syöttämällä koestusvirtaa releen mittaustuloihin. Katso jakso Tarkistuslistat. Taulukko Asetteluarvot Asettelu Selitys Asettelualue Tehdasasettelu U 0b >/U n t b > I 0 >/I n U 0b > -portaan aseteltu havahtumisarvo prosenttina käytetyn mittaustulon nimellisvirrasta vakioaika 2,0...80,0% x U n 2,0% x U n Vakioaikatoiminnassa U 0b >-portaan 0, s 0,10 s toiminta-aika sekunteina. I 0 >-portaan aseteltu havahtumisvirta käytetyn mittaustulon nimellisvirran prosenttina. - vakioaika 1, % x I n 1,0 % x I n - käänteisaika 1, ,0 x I n 1,0 % x I n U 0 >/U n t 0 > k I 0 >>/I n U 0 > -portaan aseteltu havahtumisvirta prosenttina käytetyn mittaustulon nimellisvirrasta vakioaika 2,0...80,0 % x U n 2,0 % x U n I 0 > tai U 0 > -portaan toiminta-aika 0, s 0,10 s sekunneissa käänteisaikakäyrässä Käänteisaikatoiminnassa I 0 >-portaan 0,05...1,00 0,05 aikakerroin k. I 0 >>-portaan havahtumisvirta käytetyn 0, x I 2) n 0,30 x I n mittaustulon nimellisvirran kerrannaisena vakioaika 5, % x I n 2) 5,0 % x I n 28

29 1MRS REJ 527 Taulukko Asetteluarvot U 0 >>/ U n U 0 >> -portaan aseteltu havahtumisarvo käytetyn mittaustulon nimellisvirran prosenttina vakioaika 2,0...80,0% x U 2) 2,0% x U n n t 0 >> Vakioaikatoiminnassa I 0 >> tai U 0 >>portaan 0, s 0,10 s toiminta-aika sekunteina. ϕ a Portaiden I 0 > ja I 0 >> lisäkulmia ilmaistuna peruskulmakäyrästöinä ϕ b I 0 > ja I 0 >> -portaiden peruskulmia ϕ c Iϕ -käyrästöllä varustettujen I 0 > ja I 0 >>portaiden kulman korjaus CBPF Katkaisijavikasuoja 0,10...1,00 s 0,10 s 1) 2) Käänteisaikatoiminnassa REJ 527 sallii 40 % x I n ylittäviä asetteluja portaalle I 0, mutta pitää jokaista 4,0 % x I n ylittävää asettelua yhtä suurena kuin 40 % x I n. Porras voidaan ottaa pois toiminnasta SGF-ohjelmointikytkimillä. Kun porras on pois toiminnasta, näytössä näkyy --- ja 999, kun parametrit luetaan SPA-väylän kautta. Kytkinryhmät ja parametrimaskit Sovelluskohtaiset asettelut voidaan muuttaa ja releen toimintakäyrästöt vaihtaa SG_ -ohjelmointikytkinryhmien avulla. Kytkinryhmät perustuvat ohjelmistoihin eivätkä ole releen laitteistossa löydettäviä fyysisiä kytkimiä. Kytkimet asetellaan yksitellen. Tarkistussummien avulla voidaan tarkistaa, että kytkinryhmän asettelu on tehty oikein. Seuraava taulukko on esimerkki kytkinryhmän tarkistussumman laskemisesta: Kytkin Asento Painokerroin Arvo 1 1 x 1 = x 2 = x 4 = x 8 = x 16 = x 32 = x 64 = x 128 = 0 Tarkistussumma SG_ = 85 Kuva Esimerkki erään SG-kytkinryhmän tarkistussumman laskemisesta. Kun esimerkin mukaan laskettu tarkistussumma ja releen näytön osoittama tarkistussumma ovat samat, kyseessä olevan kytkinryhmän asettelu on tehty oikein. Seuraavissa taulukoissa esitetään kytkinryhmien vastaavat tehdasasettelut. 29

30 REJ 527 1MRS SGF1...SGF5 Kytkinryhmillä SGF1...SGF5 valitaan seuraavat toiminnot: Taulukko Kytkinryhmä SGF1 Kytkin SGF1/1 SGF1/2 SGF1/3 SGF1/4 SGF1/5 Toiminto Itsepidon valinta lähdölle PO1 Itsepidon valinta lähdölle PO2 Kun kytkin on asennossa 0, laukaisusignaali palaa normaalitilaan, kun toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaa havahtumistason alapuolelle Kun kytkin on asennossa 1, laukaisusignaali jää pysyväksi, vaikka toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaisi alle havahtumisarvon Kun itsepito on valittuna, laukaisusignaalin kuittaus tehdään etupaneelin painikkeilla, ulkoisen digitaalitulon tai sarjaliitynnän kautta Signaalilähtöjen SO1 ja SO2 minimipulssipituus: 0 = 80 ms 1 = 40 ms Ohjauslähtöjen PO1 ja PO2 minimipulssipituus: 0 = 80 ms 1 = 40 ms Huom! Ohjauslähtöjen PO1 ja PO2 itsepitotoiminnot ohittavat tämän asettelun. Katkaisijavikasuoja (CBFP). Kun kytkin on asennossa 0, katkaisijavikasuoja (CBFP) on pois käytöstä. Kun kytkin on asennossa 1, lähdölle PO1 tuleva signaali käynnistää aikapiirin, joka antaa viivästetyn laukaisusignaalin lähdölle PO2 ellei vika ole poistunut CBFP:n toiminta-ajan kuluttua loppuun. SGF1/6 Ei käytössä 0 SGF1/7 Ei käytössä 0 SGF1/8 Ei käytössä 0 SGF Taulukko Kytkinryhmä SGF2 Kytkin SGF2/1 SGF2/2 SGF2/3 SGF2/4 Tehdasasettelu Tehdasasettelu Toiminto I>>-portaan havahtumisvirran automaattisen kaksinkertaistamisen 0 valinta. Kun kytkin on asennossa 1, portaan asetteluarvo kaksinkertaistuu automaattisesti, kun suojauskohde kytketään verkkoon. I 0 >-portaan käänteisaikatoimint estetään I 0 >>-portaan havahtumisella. 0 Kun kytkin on asennossa 1, käänteisaikatoiminta estetään. I 0 >>- tai U 0 >>-portaan toiminnan esto 0 Kun kytkin on asennossa 1, portaan toiminta estetään. I 0 >- tai U 0 > -portaan havahtumistoimintamerkin toimintatilan valinta 0 0 = havahtumistoimintamerkki palautuu automaattisesti vian poistuttua 1 = itsepito. Havahtumistoimintamerkki pysyy aktiivisena, vaikka vika on poistunut. 30

31 1MRS REJ 527 Taulukko Kytkinryhmä SGF2 SGF2/5 SGF2/6 I 0 >>- tai U 0 >>portaan havahtumistoimintamerkin toimintatilan valinta. 0 = havahtumistoimintamerkki palautuu automaattisesti vian poistuttua. 1 = itsepito. Havahtumistoimintamerkki pysyy aktiivisena, vaikka vika on poistunut. U 0b > -portaan havahtumistoimintamerkin toimintatilan valinta 0 = havahtumistoimintamerkki palautuu automaattisesti vian poistuttua 0 0 SGF2/7 SGF2/8 Maasulkuvirta- tai nollajänniteyksikön valinta 0 = yksiköllä on kaksi I 0 -portaita ja jännitteen lukitusta ohjaava toiminto 1 = yksikkö toimii kolmiportaisena nollajänniteyksikkönä Suunnatun maasulkusuojauksen U 0 -lukitussuojan poiston valinta 0 = U 0 -lukitussuojan poisto käytössä. 1 = U 0 -lukitussuojan poisto ei ole käytössä. SGF Taulukko Kytkinryhmä SGF3 Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGF3/1 I 0 >-portaan suunnatun tai suuntaamattoman toiminnan valinta. 0 0 = suunnattu 1 = suuntaamaton SGF3/2 I 0 >-portaan toiminnan suunnan valinta. 0 0 = eteenpäin 1 = taaksepäin SGF3/3 I 0 >>-portaan suunnatun tai suuntaamattoman toiminnan valinta. 0 0 = suunnattu 1 = suuntaamaton SGF3/4 I 0 >>-portaan toiminnan suunnan valinta. 0 0 = eteenpäin 1 = taaksepäin SGF3/5 Suunnatun maasulkusuojauksen toimintaehtojen valinta 0 = I 0 varustettu peruskulmalla 1 = toimintaehto I 0 sin(ϕ) tai I 0 cos(ϕ) 0 SGF3/6 SGF3/7 Suunnatun maasulkusuojauksen toiminta-alueiden valinta 0 = toimintasektori on ± 80 1 = toimintasektori on ± 88 I 0 sin(ϕ)- tai I 0 cos(ϕ)- käyrästöjen valinta 0 = I 0 sin(ϕ) -käyrästö 1 = I 0 cos(ϕ) -käyrästö SGF3/8 Vaihekulman esityksen valinta 1) 0 = vaihekulma (ϕ), joka on ϕ b ja I 0 välillä 1 = vaihekulma (ϕ), joka on I 0 ja U 0 välillä SGF3 0 1) Ei koske suunnattuja maasulkuportaita

32 REJ 527 1MRS Taulukko SGF4: I 0 > ominaiskäyrästöt SGF4/1 SGF4/2 SGF4/3 SGF4/4 SGF4/5 SGF4/6 SGF4/7 SGF4/8 Toimintatapa Vakioaika 1) Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI-tyyppinen RD-tyyppinen 1) Tehdasasettelu Huom! Ainoastaan yksi ominaiskäyrästötyyppi (nimi laukaisuaikakäyrästö on myös käytössä) voidaan valita kerrallaan käyttöön! Jos useampi kytkin on aktiivisena samanaikaisesti, valitaan se ominaiskäyrästö, jolla on pienin painoarvo. Taulukko SGF5: I 0 >/U0> portaan palauttamisaika SGF5/1 SGF5/2 SGF5/3 SGF5/4 SGF5/5 SGF5/6 SGF5/7 SGF5/8 Operation ms 1) ms ms ms 1) Tehdasasettelu Palautusajan ollessa 100 ms, I 0 > -porras toimii hetkellismaasulkuportaana. Huom! Ainoastaan yksi ominaiskäyrästötyyppi (nimi laukaisuaikakäyrästö on myös käytössä) voidaan valita kerrallaan käyttöön! Jos useampi kytkin on aktiivisena samanaikaisesti, valitaan se ominaiskäyrästö, jolla on pienin painoarvo. 32

33 1MRS SGB1 REJ 527 Taulukko kautta Kytkin SGB1/1 SGB1/2 SGB1/3 SGB1/4 Kytkinryhmän SGB1 kuittaus/lukitus ohjaussignaalin Tehdasasettelu Toiminto 0 = ohjaussignaali ei kuittaa toimintamerkkejä 0 1 = ohjaussignaali kuittaa toimintamerkit. 0 = ohjaussignaali ei kuittaa toimintamerkkejä tai itsepitäviä 0 lähtöreleitä. 1 = ohjaussignaali kuittaa toimintamerkit ja itsepitävät lähtöreleet. 0 = ohjaussignaali ei kuittaa toimintamerkkejä, lähtöreleitä eikä 0 nollaa muistiin tallennettua arvoja. 1 = ohjaussignaali kuittaa toimintamerkit ja lähtöreleet ja nollaa muistiin tallennetut arvot. Asetteluryhmien 1 ja 2 vaihtaminen ulkoisen ohjaustulon avulla. 0 0 = asetteluryhmää ei voi vaihtaa ohjaustulon avulla 1 = voimassa oleva asetteluryhmä määräytyy yksinomaan ohjaussignaalin tilan perusteella. Kun ohjaustulo saa syöttövirtaa, asetteluryhmä 2 aktivoituu Huom! Kun SGB1/4 -kytkimellä on arvo 1, on huolehdittava siitä, että kytkimellä on sama asettelu molemmissa asetteluryhmissä. SGB1/5 t b >-portaan lukitus ohjaussignaalilla 0 SGB1/6 t 0 >-portaan lukitus ohjaussignaalilla 0 SGB1/7 t 0 >> -portaan lukitus ohjaussignaalilla 0 Kun kytkimet SGB1/5...7 = 0, ohjaussignaali ei lukitse porrasta Kun SGB1/5...7 = 1, ulkoinen ohjaussignaali estää portaan laukaisun SGB1/8 Peruskulman asettelu arvoon 0 /-90 tai cos(ϕ)/sin(ϕ) 0 ohjaustulolla 0 = ohjaustulosignaali ei koske peruskulmaa 1 = peruskulma on -90 tai sin(ϕ), kun ulkoinen ohjaustulo on jännitteetön. Ohjaustulon ollessa jännitteellinen, peruskulma on 0 tai cos(ϕ). SGB1 0 SGR1...6 Kytkinryhmien SGR1...SGR6 kytkimillä ohjelmoidaan toimintaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit halutuiksi lähtösignaaleiksi. Ohjelmoinnissa voidaan käyttää apuna ao. matriisia. Eri toimintaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit yhdistetään haluttuun lähtösignaaliin esimerkiksi ympyröimällä signaalien risteämiskohta. Jokaiseen risteämiskohtaan on merkitty kytkinnumero ja taulukon alareunaan kytkinnumeroa vastaava painoarvo. Laskemalla kunkin kytkinryhmän kohdalta valittujen kytkinten painoarvot yhteen saadaan taulukon oikeaan reunaan kytkinryhmien tarkistussummat. 33

34 REJ 527 1MRS PO1 PO2 SO1 SO2 Nicht im Nicht im Nicht im Nicht im Not Gebrauch Ei ole in käytössä use Not Ei Gebrauch ole in käytössä use Not Ei Gebrauch ole in käytössä use Not Gebrauch Ei in ole use käytössä Tarkistussumma Checksum Prüfsumme (tehdasasettelu) (factory (Standardwert) setting) SGR1 Uob> å SGR1= (12) SGR2 tb> å SGR2= (3) SGR3 Io>/ Uo> å SGR3= (12) SGR4 to> å SGR4= (3) SGR5 Io>>/ Uo>> å SGR5= (12) SGR6 to>> Bewertungsfaktor Painokerroin Weighting factor å SGR6= (3) OSM5_7 Kuva Suunnatun maasulkureleen lähtörelematriisi. Taulukko SGR1...SGR6 Taulukko Asettelu Uusi laukaisuindikointi Uuden laukaisun indikointiajastin Selostus Uuden laukaisun indikointiajastin Uuden laukaisun indikointiajastin voidaan konfiguroida siten, että se sallii toisen laukaisuindikoinnin näytössä. Useampien suojausportaiden laukaistessa, ensimmäisen laukaisun indikointi jää näyttöön, kunnes asetteluarvossa Uusi lauk.ind. määritelty aika on kulunut loppuun. Tämän jälkeen uusi laukaisuindikointi voi tulla vanhan tilalle. Uusi lauk. ind. -asettelu ei vaikuta perustoimintoihin. Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGR1/1...4 U 0b > -lähtösignaali ohjauslähdöille PO1, PO2, SO1 sekä SO2 12 SGR2/1...4 t b > -lähtösignaali ohjauslähdöille PO1, PO2, SO1 sekä SO2 3 SGR3/1...4 I 0 /U 0 > -lähtösignaali ohjauslähdöille PO1, PO2, SO1 and SO2 12 SGR4/1...4 t 0 > -lähtösignaali ohjauslähdöille PO1, PO2, SO1 and SO2 3 SGR5/1...4 I 0 >>/U 0 >> -lähtösignaali ohjauslähdöille PO1, PO2, SO1 and SO2 12 SGR6/1...4 t 0 >> -lähtösignaali ohjauslähdöille PO1, PO2, SO1 and SO2 3 Asettelualue Tehdasasettelu Uuden laukaisun indikointi minuuteissa Uusia laukaisuindikointeja ei sallita, ennen kuin edellinen on kuitattu manuaalisesti

35 1MRS REJ 527 Pysyväismuistiasettelut Alla oleva taulukko esittää tietoja, jotka voidaan konfiguroida tallettumaan pysyväismuistiin. Kaikki taulukossa mainitut toiminnot voidaan valita erikseen kytkimillä valikossa Muistiasettelut. Taulukko Muistiasettelut Kytkin Toiminto Tehdasasettelu 1 0 = hälytysindikaatiot ja toimintamerkit kuitataan 1 1 = hälytysindikaatiot ja toimintamerkit pysyvät 2 1 = suojausportaiden Havahtumismäärä -kohdan tiedot pysyvät = häiriötallentimen tiedot pysyvät = tapahtumakoodit pysyvät = tallennetut tiedot pysyvät 1 6 Ei käytössä 0 7 Ei käytössä 0 8 Ei käytössä 0 Tarkistussumma Suojaustoimintojen tekniset tiedot Taulukko U 0b > -porras Ominaisuus Porras U 0b > Aseteltu havahtumisarvo: vakioaikaisena 2,0...80,0% x U n Havahtumisaika, tyypillisesti 70 ms Aika/virtakäyrästö: vakioaikaisena toiminta-aika t b > s Palautumisaika, tyypillisesti 60 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 Toiminta-ajan epätarkkuus vakioaikatoiminnassa ±2% asetellusta havahtumisarvosta tai ±25 ms Toimintatarkkuus: 2,0...80,0% x U n ±3% asetellusta havahtumisarvosta +0,05% x U n Taulukko Portaat I 0 > tai U 0 > ja I 0 >> tai U 0 >> Ominaisuus Porras I 0 > 1) tai U 0 > Porras I 0 >> tai U 0 >> I 0 >- ja I 0 >>-portaiden toimintasuunta I 0 >- ja I 0 >>-portaiden toimintasuunnat eteenpäin tai taaksepäin suunnattu tai suuntaamaton eteenpäin tai taaksepäin suunnattu tai suuntaamaton 35

36 REJ 527 1MRS Taulukko Portaat I 0 > tai U 0 > ja I 0 >> tai U 0 >> Ominaisuus Porras I 0 > 1) tai U 0 > Porras I 0 >> tai U 0 >> Aseteltu havahtumisarvo: vakioaikatoiminnassa 1, % x I n 5, % x I n 3) käänteisaikatoiminnassa 1) 1,0...40,0% x I n 2) Aseteltu havahtumisarvo: vakioaikatoiminnassa 2,0...80,0% x U n 2,0...80,0% x U n Havahtumisaika, tyypillisesti 70 ms 60 ms Aika/virtakäyrästö: vakioaikatoiminnassa toiminta-ajat t 0 > ja t 0 >> 0, s 0, s käänteisaikatoiminnassa portaalle I 0 > standardin IEC mukaan käänteisaikakäyrästön erikoistyypit Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI-tyyppinen käänteinen RD-tyyppinen käänteinen I 0 > -portaan aikakerroin k 0,05...1,00 Valittavissa olevat 80, 100, 500 tai 1000 ms 100 ms palautumisajat Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 0,96 Toiminta-ajan epätarkkuus vakioaikatoiminnassa Toiminta-ajan tarkkuusluokka E käänteisaikatoiminnassa Toimintaepätarkkuus: 1, ,0% x I n 2,0...80,0% x U n ±2% asetellusta havahtumisarvosta tai ±25 ms 5 ±25 ms ±3% asetellusta havahtumisarvosta +0.05% x I n ±3% asetellusta havahtumisarvosta +0,05% x U n ±2% asetellusta havahtumisarvosta tai ±25 ms ±3% asetellusta havahtumisarvosta +0.05% x I n ±3% asetellusta havahtumisarvosta +0,05% x U n 1) Alemman maasulkuvirtaportaan havahtuminen ja laukaisu voidaan estää ylemmän portaan havahtumisella, mikäli esto on valittuna SGF-kytkinryhmässä. Suurilla vikavirroilla toiminta-aika määräytyy tällöin ylemmälle portaalle asetellun havahtumisajan mukaan. Laukaisusignaalin aikaansaamiseksi ylempi porras on kytkettävä lähtöreleelle PO1 tai PO2. 2) Käänteisajassa rele sallii 40,0% x I n suurempia asetteluarvoja portaalle I 0 >, mutta katsoo kaikkia 40,0% x I n suurempia arvoja yhtä suuriksi kuin 40,0% x I n. 3) Porras voidaan SGF:ssä asetella lepotilaan, mikä indikoidaan katkoviivoilla näytössä ja numeroilla 36

37 1MRS REJ , kun parametrit luetaan SPA-väyän kautta.. Taulukko Suuntaelementti Ominaisuus Asettelualue Peruskulman ϕ b asettelualue Toimintasektori ϕ b ±80 tai ±88 laajennetulla sektorilla ϕ a Toimintasektorin tarkkuus ±5 Kulman mittaukselle tarvittava virtakynnys palautumissuhde 0,50/0,30% Kulman mittaukselle tarvittava jännitekynnys palautumissuhde 0.48/0.36% Toimintamerkit ja hälytysindikoinnit REJ 527 -releen eri toimintamuodot ilmaistaan etupaneelin vihreän READY, keltaisen START- ja punaisen TRIP-merkkivalon avulla. Käyttöohjeessa on lisää tietoja näiden toiminnasta. Kun suojausportailta tulee hälytys, releen näyttöön ilmestyy teksti-ilmoitus. Näytön tekstikentässä nähtävillä ilmoituksilla on tietty prioriteetti. Kun erityyppisiä ilmoituksia aktivoituu samanaikaisesti, näytössä näytetään aina se ilmoitus, jolla on korkein prioriteetti. Ilmoituksilla on seuraava prioriteettijärjestys: 1. Katkaisijavikasuoja (CBFP) 2. Laukaisu (TRIP) 3. Havahtuminen (START) Käyttöönottokoestus Toimintakoestusta käytetään sekä konfiguraation että releen kytkentöjen koestamiseen. Valitsemalla tämä koestus, voidaan suojausportaiden kymmenen sisäistä signaalia ja itsevalvontatoiminto (IRF) koestaa yksitellen. Mikäli suojausportaiden sisäiset signaalit on johdettu lähtöreleisiin (PO1, PO2, SO1 ja SO2) kytkimillä SGR1...6, aktivoituvat lähtöreleet ja vastaavat tapahtumakoodit luodaan koestuksen aikana. Koestus ei tuota suojatoimintojen tapahtumakoodeja. Jos katkaisijavikasuojatoiminto on käytössä ja PO1 on aktiivinen, myös PO2 aktivoituu. Ohjaustulon tila voidaan valvoa valitsemalla ohjaustulotesti ja toimintamerkit voidaan kytkeä päälle valitsemalla valodioditesti. Lisää koestuksesta käyttöohjeessa Häiriötallennin Toiminta Releessä on sisäinen häiriötallennin, joka tallentaa mitattuja arvoja. Häiriötallennin tallentaa jatkuvasti virran ja jännitteen käyrämuodot, sisäiset signaalit ja ulkoisen digitaalitulon signaalin pysyväismuistiin. 37

38 REJ 527 1MRS Tallentimen liipaisu luo tapahtumakoodin. Tallentimen liipaistua, se jatkaa tietojen tallentamista esiasetellun liipaisun jälkeisen ajan. Näytössä on tähtimerkki, kun tallennus on päättynyt. Tallentimen tila voidaan lukea myös SPA-väylän kautta. Heti tallentimen liipaistua ja tallentumisen lakattua, muistiin tallennettu tieto on purettavissa ja luettavissa erillisen tietokoneohjelman avulla Tallentimen häiriötiedot Yksi tallennus sisältää kahden analogiakanavan ja seitsemän digitaalikanavan tiedot asetellulta ajalta. Analogiakanavat sisältävät releen mittaamat virtatiedot, jotka tallennetaan joko teholliskäyränä tai hetkellisarvoina. Digitaalikanavat, joita myös kutsutaan digitaalisignaaleiksi, ovat suojausportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit ja releeseen ohjattu ulkoinen binäärisignaali. Kokonaistallennusaika vaihtelee valitun näytteenottotaajuuden mukaan. Teholliskäyrä tallennetaan, kun valitaan sama näytteenottotaajuus kuin releen nimellistaajuus. Näytteenottotaajuus valitaan parametrilla M15, katso seuraava taulukko. Taulukko Näytteenottotaajuus Nimellistaajuus Hz 1) Teholliskäyrä Tallennuksen pituus: Näytteenottotaajuus Hz Jakso ) ) 960 [ s] = Jaksot Nimellistaajuus[ Hz] Parametrin M 15 asetteluarvojen vaihto on sallittu ainoastaan, kun tallennin ei ole liipaistu. Liipaisunjälkeinen tallentamisaika määrää ajan, jolloin tallennin vielä jatkaa tietojen tallentamista liipaisun jälkeen. Ajan pituus voidaan vaihtaa parametrilla V240. Jos liipaisunjälkeinen tallennusaika on määritelty samaksi, kuin kokonaistallennusaika, ennen liipaisua tallennetut tiedot eivät säily muistissa. Kun laukaisunjälkeinen tallennus päättyy, tuloksena on täydellinen tallennus. Häiriötallentimen liipaisu välittömästi sen jälkeen, kun se on kuitattu tai apujännite on kytketty, voi johtaa lyhennettyyn kokonaistallennukseen. Apujännitteen irtikytkeminen tallentimen liipaisun jälkeen, mutta ennen tallennuksen päätyttyä, voi seurata lyhyempi liipaisunjälkeinen tallennus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kokonaistallennuksen pituuteen. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen liipaistuja tallennustietoja pidetään muistissa, mikäli se on määritelty pysyväismuistiksi. 38

39 1MRS REJ Häiriötallentimen tilan valvonta ja indikointi Liipaisu Häiriötallentimen tilaa voidaan valvoa ja ohjata kirjoittamalla ja lukemalla parametreja M1, M2 ja V246. Kun parametri V246 luetaan, palautetaan arvo 0 tai 1. Arvot ilmaisevat ettei tallennin ole liipaissut tai, että tallennin liipaissut ja on valmiina purettavaksi. Tapahtumakoodi E31 generoidaan sillä hetkellä, kun häiriötallennin liipaistaan. Jos tallennin on valmiina purettavaksi, ilmestyy näytön oikeaan alakulmaan tähti näytön ollessa lepotilassa. Kun parametrille M2 kirjoitetaan arvo 1, nollataan tallentimen muisti, käynnistetään uuden tiedon tallennus muistiin ja asetetaan tallennin liipaisuvalmiuteen. Tallentimen tiedot voidaan kuitata tekemällä täydellinen kuittaus, n.s. master reset. Kun parametrille V246 kirjoitetaan arvo 2, ohjelmisto käynnistää tallentimen purun uudelleen asettelemalla aikaleiman ja antamalla ensimmäisen tiedon luettavaksi. Häiriötallennin on liipaistavissa havahtumis- tai laukaisusignaalin ja/tai ulkoisen binäärisen tulosignaalin avulla joko signaali(e)n nousevasta tai laskevasta reunasta. Kun liipaisu tapahtuu signaalin nousevasta reunasta, tarkoittaa se sitä, että tallennusjakso käynnistyy, kun signaali aktivoituu. Vastaavasti liipaisu signaalin laskevasta reunasta tarkoittaa sitä, että tallennusjakso käynnistyy, kun aktiivinen signaali palautuu. Liipaisusugnaali(t) ja reuna valitaan parametreilla V241...V244, katso taulukot ja Tallennin voidaan liipista myös käsin M1-parametrilla. Uuden tallennusjakson liipaisu on mahdollista ainostaan silloin, kun häiriötallennin ei ole liipaisseena (V246 = 0) Asettelut ja purkaminen Häiriötallentimen asetteluparametrejä ovat V-parametrit: V ja M-parametrit: M15, M18, M20 ja M80 ja M81. Tallentimen purkaminen on mahdollista vain, jos M80 ja M81 on aseteltu. Purkaminen tapahtuu tietokoneella. Siirretyt tiedot talletetaan comtrade formaatin määräämiin tiedostoihin Häiriötallentimen tapahtumakoodi Häiriötallennin muodostaa tehdasasettelussa tapahtumakoodin (E31) tallentimen liipaisusta. Tapahtumamaski asetellaan parametrilla V Rekisteröidyt tiedot REJ 527:n häiriötallennin tallentaa viisi viimeksi rekisteröityä arvoa. Näiden avulla käyttäjä voi analysoida sähköverkon viisi viimeksi tapahtunutta vikatilannetta. Jokainen tapahtuma sisältää mitatun nollajännitteen, suuntaamattoman maasulkuvirran, suunnatun maasulkuvirran ja vaihekulman arvon, havahtumisten kestot sekä aikaleiman. Sen lisäksi annetaan tieto havahtumisten lukumäärästä. Tehdasasettelussa rekisteröidyt tiedot ja havahtumisten lukumäärä pysyvät muistissa myös syöttöjännitteen katketessa, mutta suuri kuittaus (n.s. master reset) poistaa molemmat. 39

40 REJ 527 1MRS REJ 527 alkaa kerätä tietoja kaikista portaista, kun suojaustoiminto on havahtunut. Kun jokainen porras on palautunut, kerääntyneet tiedot ja aikaleima tallennetaan ensimmäiseen tapahtumarekisteriin ja neljä edellistä tapahtumaa siirtyy askeleen eteenpäin. Kun tallennetaan kuudes tapahtuma vanhin tallennus poistuu. Taulukko Rekisteröidyt tiedot Rekisteri Rekisteröidyt tiedot TAPAHTUMA 1 The nollajännite U 0, maasulkuvirta I 0, suunnattu maasulkuvirta Iϕ ja vaihekulma ϕ mitattuina prosenttina nimellisjännitteestä ja -virrasta. Vaihekulma ilmaistaan asteina. Portaiden t b >, t 0 > ja t 0 >> havahtuneenaoloaika ilmaistuna prosentteina asetellusta toiminta-ajasta ja käänteisaikatoiminnassa lasketusta toiminta-ajasta. Ajastin käynnistyy, kun porras havahtuu. Muu arvo kuin 0 tarkoittaa, että vastaava porras on havahtunut. Arvo, joka on sama kuin aseteltu tai laskettu toiminta-aika (100 %) tarkoittaa, että porras on laukaissut. Jos portaan toiminta-aika on kulunut umpeen, mutta porras on lukittu, arvo on 99 % asetellusta tai lasketusta toiminta-ajasta. Tapahtuman aikaleima. Viimeisen portaan palautumisajankohta tallentuu. Aikaleima näkyy kahdessa rekisterissä, joista toinen sisältää päivämäärän ilmaistuna yy-mm-dd-muodossa ja toinen ajan ilmaistuna HH.MM;SS.sss -muodossa Tietoliikenne TAPAHTUMA 2 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA 1. TAPAHTUMA 3 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA 1. TAPAHTUMA 4 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA 1. TAPAHTUMA 5 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA 1. Havahtumisten Jokaisen suojaportaan, esim. U 0b >-, I 0 >- ja I 0 >>- porras, havahtumisten lukumäärä lukumäärä, määrään 999 asti Tietoliikenneportit Releessä REJ 527 on kaksi tietoliikenneporttia, optinen PC-liityntä etupaneelissa ja RS 485 -portti takapaneelissa. D9S-tyyppistä RS-485-porttia käytetään liittämään rele automaatiojärjestelmään. Liitäntä mahdollistaa SPA-väyläprotokollan tai IEC protokollan käytön. Optisen väyläliityntämoduulin RER 103 avulla rele voidaan liittää optiseen tietoliikenneväylään. Vaikka väyläliitäntämoduuli RER 103 tukee LON-väylän tietoliikennettä, REJ 527 ei tue LON-protokollaa. LON-protokollan käyttäminen vaatii erillisen LSG-moduulin käyttöä. 40

41 1MRS REJ 527 READY START ABB TRIP C 1 E Fr_con Kuva Etupaneelin optinen tietoliikenneportti (1). Etupaneelin tietoliikenneporttiin voidaan kytkeä tietokone releen ohjelmointia varten. Etupaneelin tietoliikenneportti tukee SPA-protokollaa. Tietokone ja rele on erotettu galvaanisesti toisistaan tietoliikenneportissa. Tietoliikenneportti koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta. Se on standardoitu ABB:n tuotteita varten ja vaatii erityisen optisen liitäntäkaapelin (ABB-lajinumero 1MKC ) käyttöä. Liitäntäkaapeli kytketään tietokoneen RS 232 -porttiin. Optisen yksikön syöttöjännite tulee RS 232C -portista. Optisen RS 232C -portin kautta kommunikoitaessa on käytettävä seuraavia tietoliikenneparametreja: databitit: 7 stop-bitit: 1 pariteetti: parillinen siirtonopeus: 9,6 kbps (tehdasasettelu) Releen tapahtumatiedot, asetteluarvot, tulotiedot ja muut tallennetut tiedot ovat luettavissa etupaneelin optisen tietoliikenneportin kautta. Kun asetteluarvoja muutetaan optisen tietoliikenneportin kautta, rele tarkistaa, että syötetty parametri on sallittujen asettelurajojen sisällä. Jos syötetty parametri on suurempi tai pienempi kuin sallittu asetteluarvo, rele ei suorita asetteluarvon muistiintallennusta, vaan vanha asetteluarvo jää edelleen voimaan. REJ 527:ssä on sisäinen laskuri, jota voi lukea käyttöliittymän Kommunikaatio- ( Konfigurointi-otsikon alla) -parametrin kautta. Laskurin arvoksi tulee nolla, kun rele vastaanottaa voimassa olevan viestin IEC kaukokäyttöprotokollat REJ 527 tukee IEC kaukokäyttöprotokollaa (jatkossa nimellä IEC_103) balansoimattomassa siirtotilassa. IEC_103 -protokollaa käytetään datakehysten ja tilatietojen siirtämiseen orjalaitteesta masterlaitteeseen. IEC-protokolla ei kuitenkaan voida käyttää häriötallentimen tietojen siirtämiseen. IEC_103 -protokollaa voidaan käyttää vain takapaneelin RS-485 -liitynnän kautta. REJ 527-releen kytkeminen optiseen tietoliikenneväylään vaatii optisen liityntämoduulin RER 103 käyttöä. RER 103 -laitteen linjan lepotila on valo samm. kun se taas on valo päällä IEC_103 -standardin mukaan. 41

42 READY START ABB TRIP C E REJ 525 Order No: REJ525A 412-BAA Uaux = Vac Software No: 1MRS Uaux = Vdc In = 0.2/1 A (Io) Serial No: ER fn = 50/60 Hz In = 1/5 A (I) REJ 527 1MRS Täyden yhteensopivuuden saavuttamiseksi releen ja masterin välillä tarvitaan IEC liitäntälaite RER 125 (Starcoupler). Sen avulla voidaan releelle määrätä linja lepotilaan valo samm. ja masterille valo päällä. RER 125:a ei kuitenkaan tarvita, jos linjan lepotila sopii yhteen masterin kanssa. Masterjärjestelmä valo päällä RER 125 IEC_103 star-coupler valo samm. RER 103 Kuva REJ 527 käytettäessä IEC_103 protokollaa REJ 527-rele käyttää SPA-väylän protokollaa oletusasetteluna, kun takaliityntä on käytössä. IEC_103 -protokolla voidaan valita releen käyttöliittymän kautta. Valinta tallennetaan muistiin ja se aktivoituu aina, kun takaliityntä on käytössä. IEC_103- protokolla vaatii REJ 527:ssä 9,6 kbps:n siirtonopeden. IEC_protokollan ollessa valittuna, tapahtumamaskit eivät ole käytössä. Kaikki asetellun konfiguraation tapahtumat sisältyvät tapahtumaraportointiin. REJ 527:ssä on kolme erilaista valittavissa olevaa konfiguraatiokokoonpanoa, joista konfiguraatiokokoonpano 1 on tehdasasetteluna. Se on täysin yhteensopiva standardin IEC_103 kanssa ja sitä voidaan käyttää kun maasulkuyksikköä on konfiguroitu suuntaamattomaksi (SGF2/7=0, SGF3/1=1 and SGF3/3=1). Konfiguraatiokokoonpanot 2 ja 3 antavat käyttöön kaikki sovelluksissa käytettävät tiedot suojauslaitteistosta. Osa tiedoista on kuitenkin sijoitettu tietylle erikois-alueelle. Konfiguraatiokokoonpanoa 2 voidaan käyttää kun maasulkuyksikkö toimii kaksiportaisena maasulkuyksikkönä, jossa on jännitteen eston purkutoiminto (SGF2/7=0). Alempaa porrasta I 0 > ja ylempää porrasta I 0 > voidaan asetella suunna-tuiksi tai suuntaamattomiksi (SGF3/1 ja SGF3/3). Konfiguraatiokokoonpanoa 3 voidaan käyttää kolmiportaisena nollajänniteyksikkönä (SGF2/7 = 1) Konfiguraatiokokoonpano 255 on varattu myöhempään käyttöön. Seuraavat taulukot esittävät konfiguraatiokokoonpanoja vastaavat informaatiosovitukset. Sarake GI (general interrogation) kertoo onko määrätyn tietokohteen tila muuttunut yleisen kyselyjakson aikana. Tyyppitunnisteella 2 varustetuilla ilmoituksilla suhteellinen aika lasketaan tapahtuman ja Suhteellinen aika-sarakkeessa eritellyn tapahtuman välisena aikaerona. Mittausarvo kerrottuna normaloimiskertoimella on verrannollinen nimellisarvoon. Jokaisen mittausarvon maksimiarvo on sen takia = normaloimiskerroin kertaa nimellisarvo. 42

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje REJ 521 1MRS 751767-MUM Julkaistu: 27.05.2003 Versio: B/27.05.2003 Tarkistettu: P.L. Hyväksytty: M.Ö. REJ 521 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje REM 610 Moottorinsuojarele 1MRS 755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: B/28.11.2006 Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...9 1.1. Tämän käsikirjan sisällöstä...9 1.2. Releen käyttö...9 1.3. Ominaisuudet...9

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Jänniterele. Tekninen ohje

Jänniterele. Tekninen ohje 1MRS756247 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: A/26.03.2007 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä opas... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 8 1.4. Tuotedokumentaatio... 8 1.5.

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I U o I o I ϕ IRF I ϕ > I n STEP [%] 1.0 6.0 10 STEP 0.6 t > [ s] I ϕ >> I n 0.1 1.0 [%] 5 30 40 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli SPCS D ja SPCS D Suunnattu ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I L U I L U IRF [ ] I > I n t > k [ s] [ ] I >> I n RESET STEP t >> [ s] ϕ b I >>> [ I n ] t >>> [ s] SGF SGB PROGRAM

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS752056-MUM Julkaistu: 06.03.2001 Versio: B/25.10.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Käyttöohje

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Käyttöohje REJ 527 1MRS 755101 Julkaistu: 05.05.2003 Versio: A Tarkistettu: P.L. 05.05.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisältö 1. Johdanto...5 1.1.

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje Johdonsuojarele REF 610 1MRS755515 Julkaistu: 15.03.2005 Versio: B/31.10.2006 Johdonsuojarele REF 610 Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta...9 1.1. Yleistä...9 1.2. Symbolien käyttö...9 1.3. Releen käyttö...9

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Käyttöohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Käyttöohje Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele 1MRS 752243-MUM Julkaistu: 05.11.2001 Versio: /09.04.2003 Tarkistettu: P.L./09.04.2003 Hyväksytty: M.Ö. Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C ASEA BROWN BOVERI ABB Strömberg Releet Johdonsuoja SPAA 20 C ja SPAA 2 C 34 SPAA 8 FI A 99-09 - Tehnyt Tarkastanut Hyväksynyt ASEA BROWN BOVERI fn = 50 Hz 60 Hz X In = A 5 A (I) In = A 5 A (Io) Un = 00

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D4 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30 SPAJ 115 C Erovirta- ja nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I o ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I o I I IRF SPAJ 115 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP 2.5 I o >

Lisätiedot

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele SPAS 20 C Suunnattu maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus B I 2 f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I o ) U n = 00V 0V ( U o ) 5 U o I o I ϕ IRF SPAS 20 C 80...265V ~ 8...80V U aux I ϕ > I n STEP [%].0

Lisätiedot

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n.

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n. SPAU 110 C Nollajänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U 2 U n = 100V 110V f n = 50Hz U IRF 5 o 60Hz SPAU 110 C B 80...265V ~ 18...80V U aux STEP U o > [%] U n 2 10 20 STEP SPCU 1C6 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Moottorinsuojarele REM 610. Tekninen ohje

Moottorinsuojarele REM 610. Tekninen ohje Moottorinsuojarele REM 610 1MRS755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: A Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...6 1.1. Tekijänoikeudet...6 1.2. Tavaramerkit...6 1.3. Dokumentin versiot...6 1.4.

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Käyttöohje

REJ 523 Ylivirtarele. Käyttöohje RJ 523 1MRS 755093 Julkaistu: 01.04.2003 Versio: A Tarkistettu: P.L./01.04.2003 Hyväksytty: M.Ö. RJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisältö 1. Johdanto...5 1.1. Tästä

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 12.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja 10.5. Suojareleiden valintataulukkoja Taulukko 10.5a. Kennoterminaalien ja johtolähtöpakettien valintataulukko. Luku 10: Mittaus-, ohjaus- ja suojauslaitteistot Kennoterminaalit Johtolähtöpaketit SPAC

Lisätiedot

Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545

Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545 Muuntajaterminaali Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545 Julkaistu: 14.09.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: C/26.10.2010 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D9 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 20.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin. Ominaisuudet Neliportainen yli- ja alitaajuusrele Jokainen taajuusporras voidaan asetella vakioaikaiseksi

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 5 3I > I 3I < I L I L I L3 I c IRF SPAJ 60 C 80...65V ~ 8...80V SPCJ 4D40

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Johdonsuojarele REF 610

Johdonsuojarele REF 610 Johdonsuojarele 1MRS755526 Julkaistu: 14.03.2005 Versio: A Johdonsuojarele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Takuu...5 1.4. Yleistä...5 1.5.

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Relion 605 sarja. Johtolähdönsuojarele

Relion 605 sarja. Johtolähdönsuojarele Relion 605 sarja Johtolähdönsuojarele Sovelluskäsikirja Dokumentin ID: 1MDU07218-YN Julkaistu: 2014-09-19 Revisio: A Tuoteversio: 1.5 Käännetty originaalista 1MDU07206-YN E Copyright 2014 ABB. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip SPAA C Johdonsuojarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 0Hz 0Hz I n = A A ( I ) I n = A A ( I 0B ) I n = 0,A A ( I 0 ) U n = 00V 0V 0V ( U 0 ) I > I I L I L I L I o IRF Uo I o ϕ U o I IRF O I AR AR

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

REX 521 Suojarele. Tekninen ohje, vakiokonfiguraatiot

REX 521 Suojarele. Tekninen ohje, vakiokonfiguraatiot 1MRS 755008 Julkaistu: 31.01.2003 Versio: A/12.02.2003 Tarkistettu: P.L./12.02.03 Hyväksytty: Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo 1. Turvallisuus...11 2.

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Jänniterele. Käyttöohje

Jänniterele. Käyttöohje REU 610 1MRS756246 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: B/16.06.2009 REU 610 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä käsikirja... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 7 1.4. Tuotedokumentaatio...

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot