Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545"

Transkriptio

1 Muuntajaterminaali Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545

2

3 Julkaistu: Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: C/ Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Muuntajaterminaali jakeluverkon kaksikäämimuuntajien ja muuntaja-generaattoriyksiköiden suojaukseen, ohjaukseen, mittaukseen ja valvontaan Suunniteltu kestämään myös ankarissa olosuhteissa kuten raskaan teollisuuden käytössä ja laivakäytössä Pääsuojaustoimintona nopeaan selektiiviseen käämi- ja kierrossulkusuojaukseen tarkoitettu kolmivaiheinen erovirtasuoja, joka sisältää vakavoidun ja hetkellisportaan Nopea ja luotettava toiminta myös virtamuuntajien ollessa kyllästyneitä Numeerinen kytkentäryhmäsovitus mahdollistaa virtamuuntajien tähtikytkennän ilman välivirtamuuntajia muuntajan kytkentäryhmästä riippumatta Suurimpedanssiperiaatteeseen tai numeeriseen vakavoituun erovirtaperiaatteeseen perustuva rajattu maasulkusuoja Kolmivaiheinen ylivirtasuoja ja vakio- ja käänteisaikatoimintainen muuntajan ala- ja yläjännitepuolen maasulun varasuoja Terminen ylikuormitussuoja sekä epäsymmetrian ja vaihejärjestyksen valvonta Multi-version terminaalissa saatavilla lisäksi seuraavat suojatoiminnot: ylimagnetointisuoja, ylijännite-, alijännite- ja nollajännitesuoja, suunnattu ylivirta- ja maasulkusuoja, ylitaajuus- ja alitaajuussuoja ja johdon varasuojana toimiva aliimpedanssisuoja Suuri graafinen näyttö joko laitteeseen integroituna tai erillisenä moduulina Ohjaustoiminnot sisältäen ohjauskohteiden paikallis- ja kauko-ohjauksen, kohteiden asennon osoituksen sekä lukitukset kenno- ja sähköasematasolla Erikseen tilattavissa automaattinen käämikytkimen ohjaustoiminto yksittäisille tai rinnakkaisille muuntajille, jotka käyttävät Master-Follower-periaatetta, negatiivisen reaktanssin periaatetta tai kiertovirran minimointiperiaatetta Käytettävissä useita tapoja tuoda käämikytkimen asentotieto erovirtasuojalle ja jännitteensäätäjälle Kahden muuntajaryhmän kolmivaihevirtojen, pää- tai vaihejännitteiden, nollavirran, nollajännitteen, taajuuden, tehokertoimen, pätö- ja loistehon ja energian mittaukset Kunnonvalvontatoiminnot kuten katkaisijan tilan valvonta, laukaisupiirin valvonta ja terminaalin sisäinen itsevalvonta Integroituna useita tiedonsiirtoprotokollia: SPA, LON, IEC , Modbus RTU/ASCII, DNP 3.0 Liitäntä Profibus DP- ja IEC pohjaisiin järjestelmiin adaptereiden välityksellä Osa ABB:n sähkönjakelun automaatiojärjestelmää Kuva 1 ret54_mimic_co180dpi RET 54_ -muuntajaterminaalin mimikkanäkymä 3

4 Sovellusalue RET 541/543/545 -muuntajaterminaalit on tarkoitettu käytettäväksi kaksikäämimuuntajien ja muuntaja-generaattoriyksiköiden suojaukseen, ohjaukseen, mittaukseen ja valvontaan. Terminaali soveltuu myös ankariin olosuhteisiin kuten raskaaseen teollisuuteen ja laivakäyttöön. Suojaustoiminnoista tärkein on nopeaan selektiiviseen käämi- ja kierrossulkusuojaukseen tarkoitettu kolmivaiheinen erovirtasuoja, joka sisältää vakavoidun ja hetkellisportaan. Toiseen ja viidenteen harmoniseen perustuvan lukituksen lisäksi vakavoitu porras sisältää aallonmuodon tunnistukseen perustuvan lukitus-vapautustoiminnon. Toiminta on luotettava myös virtamuuntajien ollessa osittain kyllästyneitä eli toiminta-ajat ovat lyhyitä, kun vika tapahtuu suojausalueen sisällä, ja vakavointi on hyvä, kun vika on suojausalueen ulkopuolella. Automaattinen mukauttaminen käämikytkimen asennon muutoksiin lisää suojauksen herkkyyttä. Välivirtamuuntajia ei tarvita. Kytkentäryhmäsovitukset ja virtamuuntajien muuntosuhteen korjaukset laajalla alueella toteutetaan numeerisesti, samoin virran nollakomponentin eliminointi, joka estää tarpeettomat, suojausalueen ulkopuolella tapahtuvien maasulkujen aiheuttamat laukaisut. Erovirtasuojan lisäksi Basic-version terminaalit sisältävät seuraavat suojatoiminnot: vakavoituun numeeriseen erovirtaperiaatteeseen tai suurimpedanssiperiaatteeseen perustuva rajattu maasulkusuoja, epäsymmetriasuoja ja terminen ylikuormitussuoja, kolmivaiheinen ylivirtasuoja ja vakio- ja käänteisaikatoimintainen suuntaamaton muuntajan ala- ja yläjännitepuolen maasulun varasuoja. Multi-version terminaalit sisältävät lisäksi yli-, ali- ja nollajännitesuojan, ali- ja ylitaajuussuojan, ylimagnetointisuojan, suunnatun maasulku- ja ylivirtasuojan ja johdon aliimpedanssin varasuojan, ja täyttävät haasteellisimmatkin sovellusvaatimukset. Kun muuntajaterminaali varustetaan erikseen tilattavalla automaattisella jännitteensäätäjätoiminnolla, sitä voidaan käyttää kattavana muuntajanhallintayksikkönä. Jännitteensäätäjää voidaan soveltaa yksittäiseen muuntajaan tai rinnakkaisiin muuntajiin, jotka käyttävät Master-Follower-periaatetta, negatiivisen reaktanssin periaatetta tai kiertovirran minimointiperiaatetta. Erityinen jännitteensäätäjän ja ohjaustoimintoja sisältävä Control-version terminaali soveltuu käytettäväksi, kun jännitteensäätäjän ja suojaustoimintojen yhdistäminen samaan laitteeseen ei ole sallittua. IEC standardiin perustuvan graafisen konfigurointityökalun avulla on helppo luoda sovelluskohtaisia konfiguraatioita sekä eri kytkinlaitteistoja vastaavia mimiikkakuvia. Prosessin tila näkyy laitteen suurella graafisella näytöllä. Yksityiskohtaiset tiedot kuten mitatut arvot, tapahtumat ja sovelluskohtaiset hälytykset esitetään näytön näkymissä. RET 54_ -terminaalit voivat mitata kahden asettelun mukaisia vaihevirtoja, pää- tai vaihejännitteitä, nollavirtaa ja -jännitettä, taajuutta ja tehokerrointa. Pätö- ja loisteho lasketaan mitatuista virroista ja jännitteistä. Energia lasketaan mitatun tehon perusteella. Mitatut arvot näytetään paikallisesti tai ne voidaan välittää edelleen skaalattuina primääriarvoina. RET 54_ -terminaalin kunnonvalvontatoiminnot valvovat mm. laukaisupiirejä, katkaisijan kaasunpainetta ja katkaisijoiden kulumista ja aikatauluttavat määräaikaishuoltoja. RET 541- ja RET 543 -terminaaleille tilauksesta saatavan RTD1-kortin analogiatulot mahdollistavat esimerkiksi käämikytkimen asennon ohjauksen ja RTD-tulot öljyn pohjaja huippulämpötilan valvonnan. Kortti mahdollistaa myös ympäristön lämpötilan huomioimisen termisen ylikuormitussuojan toiminnassa. Mittaustietojen välitys esimerkiksi logiikkatoiminnoille on mahdollista ma-lähtöjen avulla. Erottimien, katkaisijoiden ja käämikytkinten asentotiedot näkyvät terminaalin nestekidenäytössä. Näitä kohteita voidaan ohjata paikallisesti terminaalin etupaneelin painikkeiden avulla. Asentotietojen välittäminen kaukokäyttöjärjestelmään on myös mahdollista. Ohjattavia kohteita, kuten katkaisijoita ja erottimia, voidaan ohjata auki tai kiinni myös kaukokäyttöjärjestelmän kautta. Koska terminaalit tukevat useita voimalaitosten ja teollisuuden yleisesti käyttämiä tiedonsiirtoprotokollia (SPA, LON, IEC , DNP 3.0 ja Modbus RTU/ASCII), ne ovat joustavasti integroitavissa eri ohjausjärjestelmiin. Liitäntä Profibus DP- tai IEC pohjaiseen järjestelmään tapahtuu liitäntäsovittimen SPA-ZC 302 tai SPA- ZC 400 välityksellä. 4

5 Toiminta Terminaalit RET 541, RET 543 ja RET 545 eroavat toisistaan laitteissa käytettävien digitaalitulojen ja -lähtöjen määrän mukaan. Lisätietoa luvussa Tilaustiedot. RET 54_ -muuntajaterminaalin toiminnot: suojaus mittaus ohjaus kunnonvalvonta tietoliikenne yleistoiminnot vakiotoiminnot Toiminnot jaetaan edelleen kolmeen ryhmään eri toiminnallisuustasojen mukaan, katso Tilaustiedot. Suojaustoiminnot Suojaus on RET 54_ -muuntajaterminaalin tärkeimpiä toimintoja. Suojaustoimilohkot ovat toisistaan riippumattomia ja niillä on esimerkiksi omat asetteluryhmät ja tietojen tallennus. Tarkempia tietoja suojaustoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Mittaustoiminnot Tarkempia tietoja mittaustoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Ohjaustoiminnot Ohjaustoimintoja käytetään katkaisijoiden ja erottimien asentotietojen ilmaisemiseen sekä katkaisijoiden ja erottimien auki- ja kiinniohjaukseen. Lisäksi on olemassa täydentäviä ohjauslogiikkatoimintoja, kuten näyttöobjekteja katkaisijoiden tilatiedoille, auki/kiinnikytkentäobjekteja ohjauslogiikkaa varten sekä objekteja mm. tiedonkeruuta ja hälytyksiä varten. Relay Configuration Tool -työkalulla konfiguroidut ohjaustoiminnot voidaan yhdistää mimiikkakuvan asentonäyttöihin, jotka ovat osa graafisen LCD-näytön MIMIC-konfiguraatiota. Asentotietojen avulla voidaan nähdä kytkentälaitteiden asento mimiikkanäkymässä sekä ohjata niitä paikallisesti terminaalista. Tarkempia tietoja ohjaustoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Kunnonvalvonta Tarkempia tietoja kunnonvalvontatoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Yleistoiminnot Lisätoimintoja on saatavilla erinäisiin yleistarkoituksiin kuten paikallisnäytön taustavalon aktivointia, kytkinryhmiä sekä toimintamerkkien, itsepidolla olevien lähtöjen, rekistereiden ja häiriötallentimen kuittausta varten. Kommunikointi RET 54_ -muuntajaterminaali tukee tiedonsiirtoprotokollia IEC_103, Modbus, DNP 3.0, SPA ja LON. Asiakaskohtaisessa terminaalikonfiguraatiossa voidaan muodostaa tiettyjä erikoistapahtumia EVENT230-toiminnon avulla. Tarkempia tietoja EVENT230-toiminnosta on CD-levyllä Technical descriptions of Functions (1MRS MCD). Vakiotoiminnot Vakiotoiminnot liittyvät käytössä oleviin logiikkatoimintoihin, esimerkiksi lukituksiin, hälytyksiin ja ohjaussekvensseihin. Kaikkia logiikkatoimintoja voidaan käyttää suojaus-, ohjaus-, mittaus-, kunnonvalvonta- ja muiden toimintojen kanssa. Vakiotoiminnot voidaan liittää digitaalituloihin ja -lähtöihin sekä LON-tuloihin ja -lähtöihin terminaalin konfigurointi- ja ohjelmointityökalun CAP 505 Relay Configuration Tool avulla. Tarkempia tietoja vakiotoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Muut toiminnot Apuenergiasyötön alijännitevalvonta RET 54_ -terminaaleissa on sisäinen hälytystoiminto, joka tarkkailee syöttöjännitteen tasoa. Kun syöttöjännite on liian alhainen, teholähdemoduuli antaa hälytyssignaalin. Hälytyssignaali aktivoituu, kun syöttöjännite on noin 10 % alhaisempi kuin teholähdemoduulin alhaisin nimellistulojännite. 5

6 Toiminta (jatkoa) 6 Terminaalille on konfiguroitavissa alhaisen syöttöjännitteen hälytystoiminto, joka voidaan kytkeä mihin tahansa terminaalin signaalilähtöön. Kotelon sisälämpötilan valvonta RET 54_ -terminaalissa on sisäinen lämpötilan valvontatoiminto. Teholähdemoduuli antaa hälytyssignaalin, kun lämpötila terminaalin kotelossa nousee liian korkeaksi. Hälytyssignaali aktivoituu, kun lämpötila terminaalin kotelossa kohoaa +78 C:een (+75 C C). Lämpötilan valvontatoiminto voidaan ohjelmoida terminaalin valinnaiselle signaalilähdölle. Analogiakanavat Terminaali mittaa esim. suojaus- ja mittaustoimintojen tarvitsemat analogiasignaalit galvaanisesti erottavien mittamuuntajien avulla. RET 54_ -muuntajaterminaalissa on yhdeksän analogiakanavaa. Muuntajaterminaalissa on lisäksi sisäiset analogiakanavat nollavirran ja nollajännitteen laskemiseksi vaihevirtojen ja -jännitteiden perusteella. Sisäisille kanaville lasketaan sekä amplitudi että vaihekulma. Huom! Kun sovelluksessa vaaditaan herkkää maasulkusuojaa, laskennallisen nollavirran sijasta on aina käytettävä kaapelivirtamuuntajia. Yleensä kun maasulkusuojan havahtumisvirran asettelussa pyritään alle 10 % arvoihin nimellisvirrasta, tarvitaan kaapelivirtamuuntajaa. Terminaalin analogiakanavat konfiguroidaan CAP 505 Relay Product Engineering Tools - työkaluilla. Jokaiselle analogiakanavalle voidaan asetella erillinen skaalauskerroin. Skaalauskertoimen ansiosta suojauskohteen ja mittaavan kojeen (virtamuuntaja, jännitemuuntaja jne.) nimellisarvot voivat poiketa toisistaan. Asetteluarvo 1,00 tarkoittaa, että suojattavan yksikön nimellisarvo on tarkalleen sama kuin mittaavan kojeen nimellisarvo. Digitaalitulot Terminaalin digitaalitulot ovat jänniteohjattuja ja optisesti erotettuja ja niille voidaan määritellä tilauksessa kolme kynnysjännitettä, katso Tilaustiedot. Digitaalitulon toiminta voidaan invertoida. Digitaalitulojen ohjelmoitavissa olevalla suodatuksella voidaan poistaa kosketinvärähtelyt ja lyhytaikaiset häiriöt. Suodatusajan voi asetella jokaiselle digitaalitulolle erikseen. Osa digitaalituloista on mahdollista ohjelmoida toimimaan joko digitaalituloina tai pulssilaskureina tai niitä voidaan käyttää ajan synkronointiin. Kun digitaalitulo toimii pulssilaskurina, pulssinlaskentataajuus voi olla enintään 100 Hz. Värähtelyn vaimentaminen Terminaaleissa on kaksi parametria digitaalitulojen värähtelyn vaimentamista varten. Näiden parametrien asettelut määräävät kaikkien digitaalitulojen värähtelytason ja hystereesin. Havaitusta värähtelystä luodaan tapahtuma. Digitaalitulon attribuutit terminaalikonfiguraatiota varten Jokaiselle digitaalitulolle voidaan määrittää attribuuteilla tulon tila, tilan muutoksen aikaleima sekä digitaalitulon virheettömyys. Attribuutit löytyvät terminaalikonfiguraatiosta ja niitä voidaan käyttää eri tarkoituksiin. RTD/analogiatulot RET 541- ja RET 543 -terminaaleissa, jotka on varustettu RTD/analogiamoduulilla (RTD1), on kahdeksan yleiskäyttöistä analogiatuloa tasavirtamittausta varten. RTD/analogiatulot on erotettu galvaanisesti terminaalin teholähteestä ja kotelosta. Kaikilla kanavilla on kuitenkin yhteinen maa. Suojamaa on kytketty laitteen runkoon. Yleiskäyttöisiin RTD/analogiatuloihin voidaan kytkeä jännite-, virta- tai vastustyyppisiä antureita. Jokaisella mittaustilalla on parametri mittausalueen valitsemista varten. RTD/analogiatuloja voidaan käyttää esimerkiksi lämpötilan mittaamiseen. Digitaalilähdöt Terminaalien lähdöt on ryhmitelty seuraavalla tavalla: HSPO: Kaksinapainen nopea ohjauslähtö esim. laukaisuun ja katkaisijan ja erottimen ohjaukseen PO: Yksi- tai kaksinapainen ohjauslähtö esim. katkaisijan ja erottimen ohjaukseen SO: Signaalilähtö, joko sulkeutuva kosketin tai vaihtokosketin. Kosketinta ei voi käyttää ohjaamaan suurta kuormitusta kuten katkaisijaa. Analogialähdöt RTD/analogiamoduulilla varustetuissa RET 541- ja RET 543 -terminaaleissa on neljä yleiskäyttöistä ma analogista virtalähtöä. Kaikki lähdöt on galvaanisesti erotettu terminaalin teholähteestä, kotelosta ja toisistaan.

7 Analogialähtöjä käytetään siirtämään mitattuja tai laskettuja tietoja eteenpäin esim. mittareille tai logiikalle. Hälytysindikoinnit Muuntajaterminaalissa on kahdeksan vapaasti ohjelmoitavaa hälytysmerkkivaloa, jotka ohjelmoidaan CAP 505 Relay MIMIC Editor -työkalulla. AUKI- ja KIINNI-tilan tekstit sekä merkkivalojen värit (vihreä, keltainen tai punainen) voidaan määritellä vapaasti. Merkkivalot tukevat seuraavia toimintatiloja: ei itsepitoa, itsepito/palaa sekä itsepito/vilkkuu. Hälytykset voidaan kuitata kauko-ohjatusti, paikallisesti tai terminaalin logiikkatoiminnoilla. Havaitut hälytykset aikaleimataan hälytyskanavissa. Aikaleimaukseen vaikuttaa merkkivalon valittu toimintatila. Lukitusindikointi Lukitusta indikoiva merkkivalo osoittaa, että ohjaustoiminto on lukittu tai että lukitus on ohitustilassa, kun esimerkiksi ohjaus on lukituksesta huolimatta mahdollista. Laukaisupiirin valvonta Tämä toiminto valvoo katkaisijan laukaisupiiriä. Kun laukaisupiirissä havaitaan vika, kun piiri ei esimerkiksi kykene laukaisemaan, annetaan hälytys. Laukaisupiirin valvontatoiminto perustuu vakiovirtasyöttöön piirin läpi. Käyttöliittymä Terminaalin käyttöliittymä on varustettu joko kiinteällä tai ulkoisella näyttöpaneelilla. Erillinen näyttöpaneeli vaatii erillisen apujännitesyötön samasta jännitelähteestä kuin itse terminaalikin. Näyttö on jaettu kahteen kenttään: 17-riviseen pääkenttään ja 2-riviseen apukenttään. Graafisella näytöllä esitetään yksityiskohtaista tietoa mimiikasta, objekteista, tapahtumista, mittauksista, ohjaushälytyksistä ja parametreista. Apukenttä on indikointeja, hälytyksiä ja apuilmoituksia varten. Lisäksi käyttöliittymä sisältää: kolme painiketta kohteiden ohjausta varten (I, O, kohteen valinta) kahdeksan vapaasti ohjelmoitavaa hälytysmerkkivaloa, joiden toimintatapa ja väri voidaan valita ohjauksen lukituksesta indikoiva merkkivalo kolme toimintamerkkiä suojaus-, valmiusja itsevalvontatoimintoja varten neljä navigointipainiketta sekä kuittauspainike C ja vahvistuspainike E optinen väyläliitäntäportti taustavalon ja kontrastin säätö vapaasti ohjelmoitava painike (F) terminaalin konfigurointia varten kauko-/paikallisohjauksen valintapainike Käyttöliittymällä on kaksi tasoa: käyttötaso ja tekninen taso. Käyttötaso on tarkoitettu päivittäisiä rutiineja kuten valvontaa ja mittausarvojen lukua varten ja tekninen taso on tarkoitettu mm. parametriasetteluja varten. Luvaton käyttö voidaan estää salasanoilla. Sarjaliikenne Terminaalilla on kolme sarjaliitäntäporttia; yksi etupaneelissa ja kaksi takapaneelissa. ABB:n reletuotteille standardoitu optinen liitin Etupaneelin optinen liitin (RS-232) on tarkoitettu PC-liitäntää varten. Sen kautta terminaali voidaan konfiguroida CAP 50_ - työkalujen avulla. Etupaneelin optinen liitäntä tukee SPA-protokollaa. Takapaneelin liitin X3.2 SPA-, IEC_103-, DNP 3.0- tai Modbus-tiedonsiirtoa varten Takapaneelin 9-napainen RS-232-portti liittää terminaalin ylemmän tason järjestelmään SPA-, IEC_103-, DNP 3.0- tai Modbus-väylän kautta. Terminaali liitetään kuituoptiseen SPA- tai IEC_103-tietoliikenneväylään kuituoptisen väyläliitäntämoduulin RER 123 kautta. RS-485-liitäntämoduulin RER 133 avulla terminaali liitetään DNP 3.0- ja Modbus-protokollaa käyttävään RS-485-tiedonsiirtoväylään. LON/SPA-väyläliityntä liittimen X3.3 kautta Takapaneelin 9-napaisen RS-485-portin avulla terminaali voidaan liittää ylemmän tason järjestelmään SPA- tai LON-väylän kautta. Terminaali liitetään kuituoptiseen tietoliikenneväylään väyläliitäntämoduulin RER 103 avulla. Väyläliitäntämoduuli RER 103 tukee sekä SPA- että LON-protokollaa. SPA-ZC 302 -liitäntämoduuli mahdollistaa liitännän Profibus DP -kenttäväylään ja SPA- ZC 400 -liitäntämoduuli IEC väylään. 7

8 Itsevalvonta RET 54_-terminaaleissa on kattava itsevalvontajärjestelmä. Itsevalvontajärjestelmä valvoo terminaalin sisäisiä toimintoja ja antaa käyttäjälle ilmoituksen havaitusta viasta käyttöliittymän sekä sarjaväylän kautta. Kun vika havaitaan, vihreä toimintamerkki alkaa vilkkua. Lisäksi terminaalin näyttöön ilmestyy vikailmoitus ja tapahtumakoodi 0/E57 lähetetään sarjaliitynnän kautta. Vikailmoitus näkyy näytössä kahdella rivillä: 1. rivillä on yleinen ilmoitus Sisäinen vika ja 2. rivillä kyseisen vian vikakoodi. Terminaali yrittää korjata vian joko käynnistämällä uudelleen viasta raportoineen moduulin (I/O tai käyttöliittymä) tai koko terminaalin. Uudelleenkäynnistyksen aikana itsevalvontavika (IRF) pysyy voimassa kunnes sisäinen itsevalvontaohjelma havaitsee terminaalin toimivan normaalisti. Jos vika ei poistu kolmen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, terminaali on pysyvästi IRF-tilassa. Muuntajaterminaalin konfigurointi Terminaalin perus-, suojaus-, logiikka-, ohjaus- ja mittaustoimintojen sekä ajastimien ja muiden toiminnallisten elementtien konfigurointiin käytetään IEC standardiin pohjautuvaa Relay Configuration Tool -konfigurointityökalua. Terminaalin ohjelmoitavuus mahdollistaa esimerkiksi sen, että lähtökoskettimet toimivat suojaus-, ohjaus-, mittaus- ja kunnonvalvontatoimintojen loogisten tulojen ja lähtöjen tilan mukaisesti. Logiikkatoiminnot (esim. lukitus- ja hälytyslogiikka) ohjelmoidaan Boolen operaattoreilla, aikalohkoilla, laskureilla, komparaattoreilla ja kiikuilla. Ohjelma kirjoitetaan graafiseen toimilohkokaavioon Relay Configuration Tool -konfigurointiohjelmaa käyttäen. Mimiikkanäkymän konfigurointi Relay Mimic Editor -työkalun avulla CAP 505 Relay Product Engineering Tools -työkaluihin sisältyvää Relay Mimic Editor -työkalua käytetään terminaalin graafisen näytön ja hälytyskanavien konfigurointiin. Mimiikkakonfiguraatio voi sisältää katkaisijoita, erottimia, indikaattoreita, mittaustietoja sekä käyttäjän määrittelemiä aputekstejä. Konfiguraatio voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten. Kaikki kahdeksan hälytystoimilohkoa voidaan konfiguroida muokkaustyökalun samassa hälytysnäkymässä. KIINNI- ja AUKI-tilan tekstit (hälytykselle voidaan käyttää kerrallaan vain yhtä kieltä) sekä merkkivalojen värit voidaan määritellä. KIINNI- ja AUKI-tiloja voidaan indikoida kolmella värillä. Toimintatapoja on kolme: ei itsepitoa itsepito ja palava valo itsepito ja vilkkuva valo Lukitusmerkkivalon tekstit voidaan määritellä samassa hälytysnäkymässä, mutta lukitusvalon väriä ei voi muuttaa. LON-verkon konfigurointi LON-verkon konfigurointityökalulla LNT 505 määritetään terminaalien väliset verkkomuuttujat. LON-väylää käytetään tyypillisesti tilatietojen siirtämiseen horisontaalisesti lukittavien yksikköjen välillä. Lisäksi LON-väylän kautta siirretään mitattua virtaamplitudi- ja vaihekulmatietoa terminaalien välillä käytettäessä rinnakkaissäätöä ja kiertovirran minimointiperiaatetta. DNP 3.0- ja Modbus-konfigurointi Terminaalin DNP 3.0- ja Modbus-liitynnät konfiguroidaan Protocol Mapping Tool -työkalulla. 8

9 Muuntajaterminaalin parametrointi Terminaalin parametrit asetellaan joko paikallisesti käyttöliittymän kautta tai ulkoisesti sarjaväylän kautta Relay Engineering Tools CAP 501/505 -työkaluja käyttäen. Parametrointi paikallisesti Kun terminaalin parametreja asetellaan paikallisesti, asetteluparametrit valitaan suoraan hierarkkisesta valikkorakenteesta. Parametrointikuvausten käyttökieli on valittavissa. Parametrointi sarjaliitännän kautta Relay Setting Tool -asettelutyökalua käytetään terminaalin asetteluun ja parametrointiin. Parametrit asetellaan PC:llä ja syötetään terminaaliin sarjaliitynnän kautta. Asettelutyökalun valikkorakenne ja parametrointi- ja asettelunäkymät ovat samat kuin terminaalissa. Apujännite RET 54_ -terminaali ja sen erillinen näyttömoduuli tarvitsevat varmistetun apujännitelähteen. Terminaalin sisäinen teholähdemoduuli muodostaa kaikki terminaalin elektroniikan tarvitsemat jännitteet. Teholähdemoduuli on muuntajakytkentäinen eli galvaanisesti erotettu, takaisinkytketty tasajännitemuuttaja. Terminaalin etupaneelissa sijaitseva vihreä merkkivalo palaa teholähdemoduulin ollessa toiminnassa. Teholähdemoduulit Teholähdemoduuleja on saatavissa kahta eri tyyppiä: PS1/_ ja PS2/_. Digitaalitulojen toiminta-alue riippuu teholähdemoduulin tyypistä. Katso Tekniset tiedot. Liitännät Kaikki ulkoiset liitännät tehdään terminaalin takapaneelin liittimiin, katso kuvat Mittamuuntajille tarkoitettu riviliitin koostuu kiinteistä ruuviliittimistä. Takapaneelin RS-232-porttia käytetään terminaalin kytkemiseen SPA-, IEC_103-, DNP 3.0- tai Modbus-väylään. SPA/ IEC_103-väylä kytketään väyläliitäntämoduulin RER 123 kautta takapaneelin 9-napaiseen D-liittimeen. DNP 3.0/Modbus-väylä kytketään terminaaliin väyläliitäntämoduulin RER 133 kautta. Takapaneelin RS-485-porttia käytetään terminaalin kytkemiseen SPA- tai LON-väylään. SPA/LON-väylä kytketään väyläliitäntämoduulin RER 103 kautta takapaneelin 9-napaiseen D-liittimeen. Terminaalin digitaalitulot ja -lähdöt kytketään moninapaliittimiin. Suojamaadoitus kytketään maadoitusruuviin, joka on merkitty maadoitussymbolilla. 9

10 Liitännät (jatkoa) Liitäntäkaaviot PS1_4_ACFail PS1_4_TempAlarm + Syöttötulo - X X V 1A 5A 1A 5A 1A 5A 100V 1A 5A 1A 5A 1A 5A 1A 5A Kanava 10, VT2 Kanava 9, CT7 Kanava 8, CT6 IRF Kanava 7, CT5 Kanava 6, VT1 Kanava 5, CT4 PS1_4_HSPO3 Kanava 4, CT3 Kanava 3, CT2 PS1_4_HSPO1 Kanava 2, CT1 PS1_4_TCS1 TCS SARJAVÄYLÄ SARJAVÄYLÄ X3.2 X3.3 X PS1_4_HSPO2 PS1_4_TCS2 TCS X X PS1_4_BI1 PS1_4_HSPO PS1_4_BI2 PS1_4_BI3 PS1_4_HSPO X BIO1_5_BI1 BIO1_5_BI2 PS1_4_SO BIO1_5_BI3 BIO1_5_BI4 X BIO1_5_BI5 BIO1_5_BI6 BIO1_5_SO BIO1_5_BI7 BIO1_5_BI8 BIO1_5_SO BIO1_5_BI9 BIO1_5_BI10 BIO1_5_BI11 BIO1_5_SO3 BIO1_5_SO X BIO1_5_BI12 BIO1_5_SO BIO1_5_SO6 17 RET 541 Kuva 2 RET 541 -terminaalin liitäntäkaavio CD541 10

11 1A Muuntajaterminaali RET 541, RET 543, RET 545 Liitännät (jatkoa) PS1_4_ACFail PS1_4_TempAlarm + Syöttötulo - X X V 1A 5A 1A 5A 1A 5A 100V 5A 1A 5A 1A 5A 1A 5A Kanava 10, VT2 Kanava 9, CT7 Kanava 8, CT6 IRF Kanava 7, CT5 Kanava 6, VT1 Kanava 5, CT4 PS1_4_HSPO3 Kanava 4, CT3 Kanava 3, CT2 PS1_4_HSPO1 Kanava 2, CT1 PS1_4_TCS1 TCS SARJAVÄYLÄ SARJAVÄYLÄ X3.2 X3.3 X PS1_4_HSPO2 PS1_4_TCS2 TCS X X PS1_4_BI1 PS1_4_HSPO PS1_4_BI2 PS1_4_BI3 PS1_4_HSPO X BIO1_5_BI1 BIO1_5_BI2 PS1_4_SO BIO1_5_BI3 BIO1_5_BI4 X BIO1_5_BI5 BIO1_5_BI6 BIO1_5_SO BIO1_5_BI7 BIO1_5_BI8 BIO1_5_SO BIO1_5_BI9 BIO1_5_BI10 BIO1_5_BI11 BIO1_5_SO3 BIO1_5_SO X BIO1_5_BI12 BIO1_5_SO BIO1_5_SO6 17 X7.1 BIO2_7_PO X7.2 X BIO2_7_BI1 BIO2_7_BI2 BIO2_7_PO BIO2_7_BI3 BIO2_7_BI4 BIO2_7_PO BIO2_7_BI5 BIO2_7_BI6 BIO2_7_PO BIO2_7_BI7 BIO2_7_BI8 BIO2_7_PO BIO2_7_BI9 BIO2_7_BI10 BIO2_7_PO RET 543 Kuva 3 RET 543 -terminaalin liitäntäkaavio CD543 11

12 1A Muuntajaterminaali RET 541, RET 543, RET 545 Liitännät (jatkoa) PS2_4_ACFail PS2_4_TempAlarm + Syöttötulo - X X V 1A 5A 1A 5A 1A 5A 100V 5A 1A 5A 1A 5A 1A 5A Kanava 10, VT2 Kanava 9, CT7 Kanava 8, CT6 IRF Kanava 7, CT5 Kanava 6, VT1 Kanava 5, CT4 PS2_4_HSPO3 Kanava 4, CT3 Kanava 3, CT2 PS2_4_HSPO1 Kanava 2, CT1 PS2_4_TCS1 TCS SARJAVÄYLÄ SARJAVÄYLÄ X3.2 X3.3 X PS2_4_HSPO2 PS2_4_TCS2 TCS X4.2 1 PS2_4_HSPO PS2_4_HSPO X BIO1_5_BI1 BIO1_5_BI2 PS2_4_HSPO BIO1_5_BI3 BIO1_5_BI4 PS2_4_HSPO BIO1_5_BI5 BIO1_5_BI6 BIO1_5_BI7 BIO1_5_BI8 PS2_4_HSPO8 BIO1_5_SO X X5.2 BIO1_5_BI9 BIO1_5_BI10 BIO1_5_BI11 BIO1_5_SO2 BIO1_5_SO BIO1_5_BI12 BIO1_5_SO X BIO1_6_BI1 BIO1_6_BI2 BIO1_5_SO5 BIO1_5_SO BIO1_6_BI3 BIO1_6_BI4 X BIO1_6_BI5 BIO1_6_BI6 BIO1_6_BI7 BIO1_6_BI8 BIO1_6_BI9 BIO1_6_SO1 BIO1_6_SO2 BIO1_6_SO BIO1_6_BI10 BIO1_6_BI11 BIO1_6_SO X BIO1_6_BI12 BIO1_6_SO BIO1_6_SO6 17 X7.1 X BIO2_7_BI1 BIO2_7_BI2 BIO2_7_PO BIO2_7_BI3 BIO2_7_BI4 BIO2_7_BI5 BIO2_7_BI6 BIO2_7_BI7 BIO2_7_BI8 BIO2_7_BI9 BIO2_7_PO2 BIO2_7_PO3 BIO2_7_PO4 X BIO2_7_BI10 BIO2_7_PO BIO2_7_PO RET 545 Kuva 4 RET 545 -terminaalin liitäntäkaavio CD545_b 12

13 Tekniset tiedot Taulukko 1: RET 54_ -terminaalin yleistoiminnot Toiminto INDRESET MMIWAKE SWGRP1 SWGRP2 SWGRP3... SWGRP20 Selitys Toimintamerkkien, lukittujen lähtösignaalien, rekisterien ja esim. häiriötallentimen aaltomuotojen kuittaus Käyttöliittymän taustavalon aktivointi Kytkinryhmä SWGRP1 Kytkinryhmä SWGRP2 Kytkinryhmä SWGRP3 Kytkinryhmä SWGRP20 Taulukko 2: RET 54_ -terminaalin vakiotoiminnot Toiminto Selitys ABS Absoluuttinen arvo ACOS Arcus cos -funktio ADD Summaaja AND Looginen JA-operaattori ASIN Arcus sin -funktio ATAN Arcus tan -funktio BCD2INT Tyyppimuunnos BCD --> SINT (käämikytkin) BITGET Yhden bitin luku BITSET Yhden bitin asetus BOOL_TO_* Tyyppimuunnos BOOL --> WORD/USINT/UINT/UDINT/SINT/REAL/INT/DWORD/DINT/BYTE BOOL2INT Tyyppimuunnos BOOL --> INT BYTE_TO_* Tyyppimuunnos BYTE --> WORD/DWORD COMH Hystereesikomparaattori COS Cos-funktio (rad) CTD Alas-laskuri CTUD Ylös-alas-laskuri CTU Ylös-laskuri DATE_TO_UDINT Tyyppimuunnos DATE --> UDINT DINT_TO_* Tyyppimuunnos DINT --> SINT/REAL/INT DIV Jakaja (/) DWORD_TO_* Tyyppimuunnos DWORD --> WORD/BYTE EQ Yhtäsuuri kuin (=) EXP Luonnollinen exponenttifunktio (e n ) EXPT Normaali exponenttifunktio (x n ) F_TRIG Ilmaisin, laskeva reuna GE Suurempi tai yhtä suuri kuin (>=) GRAY2INT Tyyppimuunnos GRAY --> SINT (käämikytkin) GT Suurempi kuin (>) INT_TO_* Tyyppimuunnos INT --> REAL/DINT INT2BOOL Tyyppimuunnos INT --> BOOL LE Pienempi tai yhtä suuri kuin (<=) LIMIT Rajoitus LN Luonnollinen logaritmi (ln) LOG 10-järj. logaritmi (log) LT Pienempi kuin (<) MAX Maksimi MIN Minimi MOD Modulo MOVE Siirrä 13

14 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 2: RET 54_ -terminaalin vakiotoiminnot (jatkoa) Toiminto Selitys MUL Kertoja (*) MUX Multipleksori NAT2INT Tyyppimuunnos binäärikoodattu tulo --> SINT (käämikytkin) NE Suurempi tai pienempi kuin (><) NOT Komplementti (EI) OR Looginen TAI-operaattori R_TRIG Ilmaisin, nouseva reuna REAL_TO_* Tyyppimuunnos REAL --> USINT/UINT/UDINT/SINT/INT/DINT ROL Vieritä vasemalle (<-) ROR Vieritä oikealle (->) RS Reset-dominoiva SR-kiikku RS_D Reset-dominoiva SR-kiikku data-tulolla SEL Binäärivalitsija SHL Bitin siirto vasemmalle SHR Bitin siirto oikealle SIN Sin-funktio (rad) SINT_TO_* Tyyppimuunnos SINT --> REAL/INT/DINT SUB Vähentäjä (-) SQRT Neliöjuuri SR Set-dominoiva SR-kiikku XOR Looginen XTAI-operaattori TAN Tan-funktio (rad) TIME_TO_* Tyyppimuunnos TIME --> UDINT/TOD/REAL TOD_TO_* Tyyppimuunnos TOD --> UDINT/TIME/REAL TOF Auki-ajastin TON Kiinni-ajastin TP Pulssiajastin TRUNC_REAL_TO* Tyyppimuunnos REAL --> DINT/INT/SINT/UDINT/UINT/USINT UDINT_TO_* Tyyppimuunnos UDINT --> USINT/UINT/REAL UINT_TO_* Tyyppimuunnos UINT --> USINT/UDINT/REAL/BOOL USINT_TO_* Tyyppimuunnos USINT --> UINT/UDINT/REAL WORD_TO_* Tyyppimuunnos WORD --> DWORD/BYTE Taulukko 3: RET 54_ -terminaalien kunnonvalvontatoiminnot Toiminto Selitys CMBWEAR1 Kosketinkärkien kuluminen 1 CMBWEAR2 Kosketinkärkien kuluminen 2 CMCU3 Virranmittaustulon valvonta CMGAS1 Katkaisijan kaasunpaineen valvonta CMGAS3 Katkaisijan kaasunpaineen valvonta, 3-vaiheinen CMSCHED Määräaikaishuolto CMSPRC1 Katkaisijan viritysjousen tila 1 CMTCS1 Laukaisupiirin 1 valvonta CMTCS2 Laukaisupiirin 2 valvonta CMTIME1 Toimintalaskuri 1, käytetty aika (moottorit) CMTIME2 Toimintalaskuri 2, käytetty aika (moottorit) CMTRAV1 Katkaisijan toiminta-aika 1 CMVO3 Jännitteenmittaustulon valvonta 14

15 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 4: RET 54_ -terminaalin ohjaustoiminnot Toiminto Selitys CO3DC1 Kolmiasentoisen erottimen 1 ohjaus sekä indikointi CO3DC2 Kolmiasentoisen erottimen 2 ohjaus sekä indikointi COCB1 Katkaisijan 1 ohjaus sekä indikointi COCB2 Katkaisijan 2 ohjaus sekä indikointi COCBDIR Katkaisijan suora aukiohjaus käyttöliittymän kautta CODC1 Erottimen 1 ohjaus sekä indikointi CODC2 Erottimen 2 ohjaus sekä indikointi CODC3 Erottimen 3 ohjaus sekä indikointi CODC4 Erottimen 4 ohjaus sekä indikointi CODC5 Erottimen 5 ohjaus sekä indikointi COIND1 Ohjauskohteen 1 indikointi COIND2 Ohjauskohteen 2 indikointi COIND3 Ohjauskohteen 3 indikointi COIND4 Ohjauskohteen 4 indikointi COIND5 Ohjauskohteen 5 indikointi COIND6 Ohjauskohteen 6 indikointi COIND7 Ohjauskohteen 7 indikointi COIND8 Ohjauskohteen 8 indikointi COLOCAT Logiikkaohjattu ohjaustilatoiminto COLTC Käämikytkimen ohjain (jännitteensäätäjä) COSW1 Auki/Kiinni-kytkin 1 COSW2 Auki/Kiinni-kytkin 2 COSW3 Auki/Kiinni-kytkin 3 COSW4 Auki/Kiinni-kytkin 4 MMIALAR1 Hälytyskanava 1, merkkivalo MMIALAR2 Hälytyskanava 2, merkkivalo MMIALAR3 Hälytyskanava 3, merkkivalo MMIALAR4 Hälytyskanava 4, merkkivalo MMIALAR5 Hälytyskanava 5, merkkivalo MMIALAR6 Hälytyskanava 6, merkkivalo MMIALAR7 Hälytyskanava 7, merkkivalo MMIALAR8 Hälytyskanava 8, merkkivalo MMIDATA1 Mimiikkatiedon näyttöpiste 1 MMIDATA2 Mimiikkatiedon näyttöpiste 2 MMIDATA3 Mimiikkatiedon näyttöpiste 3 MMIDATA4 Mimiikkatiedon näyttöpiste 4 MMIDATA5 Mimiikkatiedon näyttöpiste 5 15

16 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 5: Käämikytkimen ohjaustoimilohko Käämikytkimen ohjaus (jännitteensäätäjä), COLTC Vertailujännite 0, ,000 xun 1. ohjauspulssin toimintaviive 1, ,0 s 2. ohjauspulssin toimintaviive 1, ,0 s Johtohäviön kompensoinnin resistiivinen osa 0,0...25,0 % Un (Ur) Johtohäviön kompensoinnin reaktiivinen osa 0,0...25,0 % Un (Ux) Kuormitusvirran vaihekulma (negatiivisen astetta reaktanssin periaatteella) Vakavuuskerroin rinnakkaiskäytössä 0,0...70,0 % Un Toimintamoodi Ei käytössä Käsikäyttö Automaattinen yksinkäyttö Automaattinen käskijä Automaattinen seuraaja Negatiivinen reaktanssi Kiertovirran minimointi Ohjaus tulojen kautta Viivemoodi Vakioaika Käänteisaika Nosta- ja laske-pulssien kesto 0,5...10,0 s Säätöpoikkeama 0,60...9,00 % Un Ylivirtalukitusraja 0,10...5,00 xin Alijännitelukitusraja 0,10...1,20 xun Ylijännitelukitusraja 0,80...1,60 xun Kiertovirran lukitusraja 0,10...5,00 xin Jännitteenaleneman kompensoinnin yläraja 0,00...2,00 xun Referenssijännitteen alennusaskel 0,00...9,00 % Un Maksimijännitteen antava käämikytkimen asento Minimijännitteen antava käämikytkimen asento Rinnakkaismuuntajien maksimilukumäärä kiertovirran 4 minimointiperiaatteella Toimintatarkkuudet - jännitteenmittaus: - toiminta-aika vakioaikatoiminnassa: - toiminta-aika käänteisaikatoiminnassa: Mitatun jännitteen taajuuden mukaan: f/fn = 0,95...1,05: +1,0 % asetteluarvosta tai +0,01 x Un +1 % asetteluarvosta tai +250 ms 250 ms ja epätarkkuus, kun jänniteenvaihtelu on +0,5 % +100 ms - laske- ja nosta-lähtöpulssien kesto: Palautumissuhde (hystereesi) 20 % asetellusta säätöpoikkeamasta Taulukko 6: Mittaustoiminnot Yleinen mittaustulo/analogiatulo, RTD/analogiamoduuli, MEAI1...8 Yleismittaustoimilohkoja voidaan käyttää mittaamaan tasa- tai vaihtojännitteitä sensoritulolla. Niissä on myös REAL-tyyppinen tulo, jonka avulla voidaan valvoa mitä tahansa sisäistä REAL-tyyppistä IEC standardin määrittelemää signaalia, esim. tulotietoja RTD/analogiamoduulilta. GE1 3 (V DC/AC) Yleinen REAL-tulo , , , ,00000 Analogialähtö, RTD/analogiamoduuli, MEAO1...4 Analogialähtötoimilohkot skaalaavat sisäisiä REAL-tyypin IEC standardin määrittelemiä signaaleja valittavalle alueelle 0 20 ma tai 4 20 ma käytettäväksi RTD/analogiamoduulin lähtöjen kanssa. Yleinen REAL-tulo , ,

17 Tekniset tiedot (jatkoa) Nollavirranmittaus, MECU1A ja MECU1B Io (A) Io (%) 0, ,0 A 0,0 80,0 % In Kolmivaiheinen virranmittaus, MECU3A ja MECU3B IL1 IL2 IL3 IL1 IL2 IL3 IL1 keskiarvo IL2 keskiarvo IL3 keskiarvo IL1 keskiarvo IL2 keskiarvo IL3 keskiarvo 0, ,0 A 0, ,0 A 0, ,0 A 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In 0, ,0 A 0, ,0 A 0, ,0 A 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In Häiriötallennin 16 analogiakanavaa varten, MEDREC16 Häiriötallenninta MEDREC16 käytetään tallentamaan virran ja jännitteen aaltomuotoja sekä sisäisiä IEC standardin määrittämiä logiikkasignaaleja sekä terminaaleihin kytkettyjä digitaalituloja. Käytetävissä on enimmillään 16 analogiatuloa ja 16 logiikkasignaalituloa. Yksi perustaajuinen jakso sisältää 40 näytettä. Toimintamoodi Saturaatiotila Päällekirjoitus Jatkotallennus Liipaisua edeltävä aika % Yläraja ILx 0,00 40,00 x In Yläraja Io 0,00 40,00 x In Yläraja Iob 0,00 40,00 x In Yläraja Uo 0,00 2,00 x Un Yläraja Ux 0,00 2,00 x Un Yläraja Uxy 0,00 2,00 x Un Yläraja U12b 0,00 2,00 x Un Yläraja ILxb 0,00 40,00 x In Alaraja Ux 0,00 2,00 x Un Alaraja Uxy 0,00 2,00 x Un Suodatusaika 0,000 60,000 s Tallennuksen voi liipaista yksi tai useampi alla luetelluista vaihtoehdoista: liipaisu yhden (tai usean) digitaalisignaalin nousevalla tai laskevalla reunalla liipaisu ylivirrasta, ylijännitteestä tai alijännitteestä liipaisu käsin valikon kautta tai etupaneelin F-painikkeella (jos konfiguroitu) liipaisu sarjaväylän kautta määräajoin tapahtuva liipaisu Tallenteen pituus riippuu tallenteiden ja käytettyjen tulojen määrästä. Esimerkiksi seuraavat tallenteen pituuden sekä tallenteiden ja tulojen lukumäärän yhdistelmät ovat mahdollisia, kun taajuus on 50 HZ (60 Hz): tallenteiden lkm\tulojen lkm jaksoa412 jaksoa126 jaksoa 23,3 s (19,4 s)8,2 s (6,9 s)2,5 s (2,1 s) jaksoa82 jaksoa25 jaksoa 4,6 s (3,9 s)1,6 s (1,4 s)0,5 s (0,4 s) jaksoa41 jaksoa12 jaksoa 2,3 s (1,9 s)0,8 s (0,7 s)0,24 s (0,2 s) Verkkotaajuuden mittaus, MEFR1 Taajuus Keskimääräinen taajuus Jännite U 10,00 75,00 Hz 10,00 75,00 Hz 0,0 2,0 x Un 17

18 Tekniset tiedot (jatkoa) Kolmivaiheinen tehon- ja energianmittaus sekä tehokerroin, MEPE7 P3 (kw) Q3 (kvar) Tehokerroin DPF Tehokerroin PF P3 keskiarvo (kw) Q3 keskiarvo (kvar) Energia kwh Pätöenergia kwh Energia kvarh Loisenergia kvarh kw kvar -1,00 1,00-1,00 1, kw kvar kwh kwh kvarh kvarh Nollajännitteenmittaus, MEVO1A ja MEVO1B Uo Uo V 0,0 120,0 % Un Kolmivaiheinen jännitteenmittaus, MEVO3A ja MEVO3B UL1_U12 UL2_U23 UL3_U31 UL1_U12 UL2_U23 UL3_U31 UL1_U12 keskiarvo UL2_U23 keskiarvo UL3_U31 keskiarvo UL1_U12 keskiarvo UL2_U23 keskiarvo UL3_U31 keskiarvo 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 18

19 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 7: Suojaustoiminnot Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, alemmat portaat NOC3Low, 3I>; NOC3LowB,3I> Havahtumisvirta Toiminta-aika vakioaikatilassa Aikakerroin käänteisaikatilassa Toimintamoodi Mittaustapa Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika: - Syötetyt virrat - Sisäinen aika - Kokonaisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatilassa 0,10 5,00 x In 0,05 300,00 s 0,05 1,00 Ei käytössä Definite time (vakioaika) Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long time inverse RI RD IEEE-käyrät Huipusta huippuun Perustaajuus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In >2,0 x havahtumisvirta: < 32 ms < 40 ms ms (TRIP-lähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Luokkaindeksi E = 5,0 tai ±20 ms Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, ylempi porras, NOC3High, 3I>>, ja hetkellisporras, NOC3Inst, 3I>>> Havahtumisvirta Toimintaviive Toimintamoodi Mittaustapa Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika: - Syötetyt virrat - Sisäinen aika - Kokonaisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa 0,10 40,00 x In 0,05 300,00 s Ei käytössä Vakioaika Hetkellistoiminta Huipusta huippuun Perustaajuus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 0, x In: ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In x In: ±5,0 % asetteluarvosta >2,0 x havahtumisvirta: < 32 ms < 40 ms ms (TRIP-lähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms 19

20 Tekniset tiedot (jatkoa) Kolmivaiheinen suunnattu ylivirtasuoja, alempi porras, DOC6Low, I> Toimintamoodi Havahtumisvirta Toimintaviive Aikakerroin Peruskulma b Toimintasuunta Maasulkusuoja Mittaustapa Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika: - Syötetyt virrat - Sisäinen aika - Kokonaisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatilassa Ei käytössä Definite time (vakioaika) Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long time inverse RI RD 0,05 40,00 x In 0,05 300,00 s 0,05 1, Eteenpäin Taaksepäin Estetty Aktivoitu Pääjännitteet, huipusta huippuun -mittaus Pääjännitteet, perustaajuusmittaus Vaihejännitteet, huipusta huippuun -mittaus Vaihejännitteet, perustaajuusmittaus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 0, x In: ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In x In: ±5,0 % asetteluarvosta ±2,5 % mittausjännitteestä tai ±0,01 x Un ±2 >2,0 x havahtumisvirta: < 42 ms < 50 ms ms (TRIP-lähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Luokkaindeksi E = 5,0 tai ±20 ms Kolmivaiheinen suunnattu ylivirtasuoja, ylempi porras DOC6High, I>> ja hetkellisporras DOC6Inst, I>>> Toimintamoodi Havahtumisvirta Toimintaviive Peruskulma b Toimintasuunta Maasulkusuoja Suuntaamaton toiminta (kun suuntaa ei voida määrittää) Mittaustapa Toiminta-ajan laskurin palautusaika Ei käytössä Vakioaika Hetkellistoiminta 0,05 40,00 x In 0,05 300,00 s 0 90 Eteenpäin Taaksepäin Estetty Aktivoitu Estetty Aktivoitu Pääjännitteet, huipusta huippuun -mittaus Pääjännitteet, perustaajuusmittaus Vaihejännitteet, huipusta huippuun -mittaus Vaihejännitteet, perustaajuusmittaus ms 20

Muuntajaterminaali RET 54_. Tekninen ohje, yleistä

Muuntajaterminaali RET 54_. Tekninen ohje, yleistä Muuntajaterminaali RET _ MRS Julkaistu:.0.00 Versio: A Muuntajaterminaali RET _ Sisältö. Tämän käsikirjan sisällöstä..... Tekijänoikeudet..... Tavaramerkit..... Yleistä..... Lyhenteet..... Viitteet.....

Lisätiedot

Konekennoterminaali REM 54_. Tekninen ohje, yleistä

Konekennoterminaali REM 54_. Tekninen ohje, yleistä Konekennoterminaali REM _ MRS-MUM Julkaistu: 0..00 Versio: C/0..00 Konekennoterminaali REM _ Sisältö. Yleistä tästä käsikirjasta..... Tekijänoikeudet..... Tavaramerkit..... Yleistä..... Lyhenteet.....

Lisätiedot

REF541, REF 543, REF 545 Kennoterminaali Tekninen ohje

REF541, REF 543, REF 545 Kennoterminaali Tekninen ohje REF, REF, Industrial IT enabled products from ABB are the building blocks for greater productivity, featuring all the tools necessary for lifecycle product support in consistent electronic form. MRS 00-MUM

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Ostajan opas

Suojarele REX 521. Ostajan opas Suojarele REX Ostajan opas Suojarele REX Julkaistu: 0.0.00 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakiokonfiguraatio

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Konekennoterminaali. Ostajan opas REM 543 REM 545

Konekennoterminaali. Ostajan opas REM 543 REM 545 Konekennoterminaali Ostajan opas REM 543 REM 545 Julkaistu: 25.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Pienten

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Konekennoterminaali. Tuoteopas REM 543 REM 545

Konekennoterminaali. Tuoteopas REM 543 REM 545 Konekennoterminaali Tuoteopas REM 543 REM 545 Julkaistu: Kesäkuussa 1999 Tila: Päivitetty Versio: D/25.10.2010 Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Ominaisuudet Pienten ja keskisuurten generaattoreiden

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Tekninen ohje, yleistä

Suojarele REX 521. Tekninen ohje, yleistä Suojarele REX 5 MRS 7568-MUM Julkaistu:.0.00 Versio: D/05.0.004 Suojarele REX 5 Sisällysluettelo. Tästä ohjekirjasta...6.. Tekijänoikeudet...6.. Tavaramerkit...6.3. Yleistä...6.4. Lyhenteet...7.5. Viitteet...7.6.

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

Kennoterminaali. Tuoteopas REF 541, REF 543, REF 545.

Kennoterminaali. Tuoteopas REF 541, REF 543, REF 545. Kennoterminaali Tuoteopas REF 541, REF 543, REF 545. Julkaistu: Kesäkuussa 1999 Tila: Päivitetty Versio: D/25.10.2010 Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Ominaisuudet Kennoterminaali keskijänniteverkon

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä P/N 797 - Finnish - Päävalikko Tässä käyttöohjeessa selostetaan yleiset tehtävät, jotka liittyvät tuotteen varmennustehtäviin ja painesäädön asettamiseen. Täydellinen

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla Virta- jännite- ja kwh-mittarit Väylämuuntimet Ampeerimittarit 1-vaiheiset...

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla Virta- jännite- ja kwh-mittarit Väylämuuntimet Ampeerimittarit 1-vaiheiset... Tuotteet 2012 Sisällys Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla... 1 Virta- jännite- ja kwh-mittarit... 2 Väylämuuntimet... 3 Ampeerimittarit 1-vaiheiset... 4 Volttimittarit 1-vaiheiset... 4

Lisätiedot

Johdonsuojakatkaisijat

Johdonsuojakatkaisijat Johdonsuojakatkaisijat System Pro M Kytkentäkaaviot 1 nap. 2 nap. 3 nap. 4 nap. 1 nap.+ NA 3 nap.+ NA Johdonsuojakatkaisijan merkinnät S201 S 261 B 16 SK ~ 230/400 STOTZ 6000 3 Selektiivisyysluokka Oikosulun

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

HPM RM1 VAL0122850 / SKC9068256 HYDRAULIC PRESSURE MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. HPM-RM1 FI.docx 1995-08-05 / BL 1(5)

HPM RM1 VAL0122850 / SKC9068256 HYDRAULIC PRESSURE MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. HPM-RM1 FI.docx 1995-08-05 / BL 1(5) HPM RM1 VAL0122850 / SKC9068256 HYDRAULIC PRESSURE MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA FI.docx 1995-08-05 / BL 1(5) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. TOIMINNAN KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 4. ASETUS

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 C493 on 15-napainen liitin, jonka avulla päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja päällirakenteen ohjausjärjestelmän (BWS, Bodywork

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit, Virta- ja jännitemittarit, Valvonta- ja aikareleet, Kytkinkellot, Kuormituksenvartijat

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit, Virta- ja jännitemittarit, Valvonta- ja aikareleet, Kytkinkellot, Kuormituksenvartijat Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit, Virta- ja jännitemittarit, Valvonta- ja aikareleet, Kytkinkellot, Kuormituksenvartijat Sisällys Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit... 3-4 Virta- ja jännitemittarit...

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

S85 laseretäisyysanturi

S85 laseretäisyysanturi Anturi Valokennot Etäisyysanturit S85 laseretäisyysanturi Laser 2-luokan näkyvä valo helpottaa asennusta Tunnistusetäisyys 10 tai 20 m, tarkkuus 7 mm, toistotarkkuus 1 mm 4-20 ma tai 0-10 V skaalattava

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CXS-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R O

Lisätiedot

SPAU 341 C Jännitteensäädin

SPAU 341 C Jännitteensäädin SPAU 341 C Jännitteensäädin Käyttöohje ja tekninen selostus 2 U f n = 50Hz 60Hz I n = 1A 5A ( I ) U n = 100V 110V 120V ( U ) 5 Um I m U d IRF POS IRF SPAU 341 C1 80...265 V ~ U aux U s / U n RESET STEP

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

1. Generaattorin ja generaattorimuuntajan perustiedot

1. Generaattorin ja generaattorimuuntajan perustiedot 1 (5) 1. Generaattorin ja generaattorimuuntajan perustiedot Taulukossa 1 on listattuna voimalaitoksen kustakin generaattoriyksiköstä toimitettavat sähköiset ja mekaaniset perustiedot. Taulukko 1. Generaattorista

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella

Lisätiedot

Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ KAPASITIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET

Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ KAPASITIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Esimerkkikuva Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Rakenne Mitat (l x k x s) Tunnistusetäisyys S n Varmistettu tunnistusetäisyys

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ÄLYKÄS ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ

ÄLYKÄS ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä ÄLYKÄS ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ EN 54-16 Joustava ja laajentuva järjestelmä - täysin digitaalinen audio Modulaariset keskusyksiköt Täysi integrointi paloilmoitinlaitteisiin

Lisätiedot

Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN

Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN IEC 61000-4-30 IEC 61010 1000 V CAT III 600 V CAT IV Mittaa kaikki tarvittavat suureet

Lisätiedot

DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. DCU-RM1 FI.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso

DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. DCU-RM1 FI.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA metso FI.docx 2001-11-02 / BL 1(9) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 5. ASETUS

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTT12L-B2562 PowerProx VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTT12L-B2562 PowerProx VALOKENNOT Verkkodatalehti WTTL-B56 PowerProx WTTL-B56 PowerProx A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTTL-B56 7637 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/powerprox H I J K L M N O P

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 20.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin. Ominaisuudet Neliportainen yli- ja alitaajuusrele Jokainen taajuusporras voidaan asetella vakioaikaiseksi

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI

MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI 10.2014 Copyright Ols-Consult Oy 1 Yleistä Sähkön turvallinen käyttö edellyttää aina mitoitusta joka voidaan suorittaa vain laskemalla. Tietenkin huolellinen ja osaava suunnittelu

Lisätiedot

Verkkodatalehti MCS100E CD CEMS-RATKAISUT

Verkkodatalehti MCS100E CD CEMS-RATKAISUT Verkkodatalehti MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi MCS100E CD Tuotenumero Pyynnöstä Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet 1 Vaihtovirta vs tasavirta Sähkömagneettinen induktio tuottaa kaikissa pyörivissä generaattoreissa vaihtojännitettä. Vaihtosähköä on

Lisätiedot

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Turva Turvalaserskannerit Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Suojavyöhyke 5 m Varoitusvyöhyke 20 m 4 OSSD turvaulostuloa 2 suojavyöhykettä / 1 suojavyöhyke + 2 varoitusvyöhykettä Tyyppi 3 SIL2, PL d www.oem.fi,

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monitoimisuojarele katkaisijaohjattujen ja kontaktoriohjattujen vaihtovirtamoottoreiden

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Sähkölämmityssäädin. 50A x 1-vaihe / 3-vaihe Puolijohderele Kaksi lämpötila-anturituloa ATEX lämpötilanrajoitin

Sähkölämmityssäädin. 50A x 1-vaihe / 3-vaihe Puolijohderele Kaksi lämpötila-anturituloa ATEX lämpötilanrajoitin Sähkölämmityssäädin 50A x 1-vaihe / 3-vaihe Puolijohderele Kaksi lämpötila-anturituloa ATEX lämpötilanrajoitin Valmistajan tervehdys BlueTrace on innovatiivinen ja monikäyttöinen sähkölämmityssäädin. Se

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

M2A.2000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it

M2A.2000. Suomenkielinen käyttöohje. www.macrom.it M2A.2000 Suomenkielinen käyttöohje www.macrom.it Vahvistimen säätimet ja liitännät 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 2 3 5 6 7 8 9 0 2 3 5 6 7 8 9 RCA-tuloliitäntä matalatasoiselle signaalille High Level -kaiutintasoinen

Lisätiedot

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka 1 Toimintaperiaate PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka on tarkoitettu puoliautomaattiseksi tiekoneiden kallistuskulmamittariksi. Laite ohjaa käyttäjää äänimerkeillä

Lisätiedot

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto

Lisätiedot