Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545"

Transkriptio

1 Muuntajaterminaali Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545

2

3 Julkaistu: Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: C/ Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Muuntajaterminaali jakeluverkon kaksikäämimuuntajien ja muuntaja-generaattoriyksiköiden suojaukseen, ohjaukseen, mittaukseen ja valvontaan Suunniteltu kestämään myös ankarissa olosuhteissa kuten raskaan teollisuuden käytössä ja laivakäytössä Pääsuojaustoimintona nopeaan selektiiviseen käämi- ja kierrossulkusuojaukseen tarkoitettu kolmivaiheinen erovirtasuoja, joka sisältää vakavoidun ja hetkellisportaan Nopea ja luotettava toiminta myös virtamuuntajien ollessa kyllästyneitä Numeerinen kytkentäryhmäsovitus mahdollistaa virtamuuntajien tähtikytkennän ilman välivirtamuuntajia muuntajan kytkentäryhmästä riippumatta Suurimpedanssiperiaatteeseen tai numeeriseen vakavoituun erovirtaperiaatteeseen perustuva rajattu maasulkusuoja Kolmivaiheinen ylivirtasuoja ja vakio- ja käänteisaikatoimintainen muuntajan ala- ja yläjännitepuolen maasulun varasuoja Terminen ylikuormitussuoja sekä epäsymmetrian ja vaihejärjestyksen valvonta Multi-version terminaalissa saatavilla lisäksi seuraavat suojatoiminnot: ylimagnetointisuoja, ylijännite-, alijännite- ja nollajännitesuoja, suunnattu ylivirta- ja maasulkusuoja, ylitaajuus- ja alitaajuussuoja ja johdon varasuojana toimiva aliimpedanssisuoja Suuri graafinen näyttö joko laitteeseen integroituna tai erillisenä moduulina Ohjaustoiminnot sisältäen ohjauskohteiden paikallis- ja kauko-ohjauksen, kohteiden asennon osoituksen sekä lukitukset kenno- ja sähköasematasolla Erikseen tilattavissa automaattinen käämikytkimen ohjaustoiminto yksittäisille tai rinnakkaisille muuntajille, jotka käyttävät Master-Follower-periaatetta, negatiivisen reaktanssin periaatetta tai kiertovirran minimointiperiaatetta Käytettävissä useita tapoja tuoda käämikytkimen asentotieto erovirtasuojalle ja jännitteensäätäjälle Kahden muuntajaryhmän kolmivaihevirtojen, pää- tai vaihejännitteiden, nollavirran, nollajännitteen, taajuuden, tehokertoimen, pätö- ja loistehon ja energian mittaukset Kunnonvalvontatoiminnot kuten katkaisijan tilan valvonta, laukaisupiirin valvonta ja terminaalin sisäinen itsevalvonta Integroituna useita tiedonsiirtoprotokollia: SPA, LON, IEC , Modbus RTU/ASCII, DNP 3.0 Liitäntä Profibus DP- ja IEC pohjaisiin järjestelmiin adaptereiden välityksellä Osa ABB:n sähkönjakelun automaatiojärjestelmää Kuva 1 ret54_mimic_co180dpi RET 54_ -muuntajaterminaalin mimikkanäkymä 3

4 Sovellusalue RET 541/543/545 -muuntajaterminaalit on tarkoitettu käytettäväksi kaksikäämimuuntajien ja muuntaja-generaattoriyksiköiden suojaukseen, ohjaukseen, mittaukseen ja valvontaan. Terminaali soveltuu myös ankariin olosuhteisiin kuten raskaaseen teollisuuteen ja laivakäyttöön. Suojaustoiminnoista tärkein on nopeaan selektiiviseen käämi- ja kierrossulkusuojaukseen tarkoitettu kolmivaiheinen erovirtasuoja, joka sisältää vakavoidun ja hetkellisportaan. Toiseen ja viidenteen harmoniseen perustuvan lukituksen lisäksi vakavoitu porras sisältää aallonmuodon tunnistukseen perustuvan lukitus-vapautustoiminnon. Toiminta on luotettava myös virtamuuntajien ollessa osittain kyllästyneitä eli toiminta-ajat ovat lyhyitä, kun vika tapahtuu suojausalueen sisällä, ja vakavointi on hyvä, kun vika on suojausalueen ulkopuolella. Automaattinen mukauttaminen käämikytkimen asennon muutoksiin lisää suojauksen herkkyyttä. Välivirtamuuntajia ei tarvita. Kytkentäryhmäsovitukset ja virtamuuntajien muuntosuhteen korjaukset laajalla alueella toteutetaan numeerisesti, samoin virran nollakomponentin eliminointi, joka estää tarpeettomat, suojausalueen ulkopuolella tapahtuvien maasulkujen aiheuttamat laukaisut. Erovirtasuojan lisäksi Basic-version terminaalit sisältävät seuraavat suojatoiminnot: vakavoituun numeeriseen erovirtaperiaatteeseen tai suurimpedanssiperiaatteeseen perustuva rajattu maasulkusuoja, epäsymmetriasuoja ja terminen ylikuormitussuoja, kolmivaiheinen ylivirtasuoja ja vakio- ja käänteisaikatoimintainen suuntaamaton muuntajan ala- ja yläjännitepuolen maasulun varasuoja. Multi-version terminaalit sisältävät lisäksi yli-, ali- ja nollajännitesuojan, ali- ja ylitaajuussuojan, ylimagnetointisuojan, suunnatun maasulku- ja ylivirtasuojan ja johdon aliimpedanssin varasuojan, ja täyttävät haasteellisimmatkin sovellusvaatimukset. Kun muuntajaterminaali varustetaan erikseen tilattavalla automaattisella jännitteensäätäjätoiminnolla, sitä voidaan käyttää kattavana muuntajanhallintayksikkönä. Jännitteensäätäjää voidaan soveltaa yksittäiseen muuntajaan tai rinnakkaisiin muuntajiin, jotka käyttävät Master-Follower-periaatetta, negatiivisen reaktanssin periaatetta tai kiertovirran minimointiperiaatetta. Erityinen jännitteensäätäjän ja ohjaustoimintoja sisältävä Control-version terminaali soveltuu käytettäväksi, kun jännitteensäätäjän ja suojaustoimintojen yhdistäminen samaan laitteeseen ei ole sallittua. IEC standardiin perustuvan graafisen konfigurointityökalun avulla on helppo luoda sovelluskohtaisia konfiguraatioita sekä eri kytkinlaitteistoja vastaavia mimiikkakuvia. Prosessin tila näkyy laitteen suurella graafisella näytöllä. Yksityiskohtaiset tiedot kuten mitatut arvot, tapahtumat ja sovelluskohtaiset hälytykset esitetään näytön näkymissä. RET 54_ -terminaalit voivat mitata kahden asettelun mukaisia vaihevirtoja, pää- tai vaihejännitteitä, nollavirtaa ja -jännitettä, taajuutta ja tehokerrointa. Pätö- ja loisteho lasketaan mitatuista virroista ja jännitteistä. Energia lasketaan mitatun tehon perusteella. Mitatut arvot näytetään paikallisesti tai ne voidaan välittää edelleen skaalattuina primääriarvoina. RET 54_ -terminaalin kunnonvalvontatoiminnot valvovat mm. laukaisupiirejä, katkaisijan kaasunpainetta ja katkaisijoiden kulumista ja aikatauluttavat määräaikaishuoltoja. RET 541- ja RET 543 -terminaaleille tilauksesta saatavan RTD1-kortin analogiatulot mahdollistavat esimerkiksi käämikytkimen asennon ohjauksen ja RTD-tulot öljyn pohjaja huippulämpötilan valvonnan. Kortti mahdollistaa myös ympäristön lämpötilan huomioimisen termisen ylikuormitussuojan toiminnassa. Mittaustietojen välitys esimerkiksi logiikkatoiminnoille on mahdollista ma-lähtöjen avulla. Erottimien, katkaisijoiden ja käämikytkinten asentotiedot näkyvät terminaalin nestekidenäytössä. Näitä kohteita voidaan ohjata paikallisesti terminaalin etupaneelin painikkeiden avulla. Asentotietojen välittäminen kaukokäyttöjärjestelmään on myös mahdollista. Ohjattavia kohteita, kuten katkaisijoita ja erottimia, voidaan ohjata auki tai kiinni myös kaukokäyttöjärjestelmän kautta. Koska terminaalit tukevat useita voimalaitosten ja teollisuuden yleisesti käyttämiä tiedonsiirtoprotokollia (SPA, LON, IEC , DNP 3.0 ja Modbus RTU/ASCII), ne ovat joustavasti integroitavissa eri ohjausjärjestelmiin. Liitäntä Profibus DP- tai IEC pohjaiseen järjestelmään tapahtuu liitäntäsovittimen SPA-ZC 302 tai SPA- ZC 400 välityksellä. 4

5 Toiminta Terminaalit RET 541, RET 543 ja RET 545 eroavat toisistaan laitteissa käytettävien digitaalitulojen ja -lähtöjen määrän mukaan. Lisätietoa luvussa Tilaustiedot. RET 54_ -muuntajaterminaalin toiminnot: suojaus mittaus ohjaus kunnonvalvonta tietoliikenne yleistoiminnot vakiotoiminnot Toiminnot jaetaan edelleen kolmeen ryhmään eri toiminnallisuustasojen mukaan, katso Tilaustiedot. Suojaustoiminnot Suojaus on RET 54_ -muuntajaterminaalin tärkeimpiä toimintoja. Suojaustoimilohkot ovat toisistaan riippumattomia ja niillä on esimerkiksi omat asetteluryhmät ja tietojen tallennus. Tarkempia tietoja suojaustoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Mittaustoiminnot Tarkempia tietoja mittaustoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Ohjaustoiminnot Ohjaustoimintoja käytetään katkaisijoiden ja erottimien asentotietojen ilmaisemiseen sekä katkaisijoiden ja erottimien auki- ja kiinniohjaukseen. Lisäksi on olemassa täydentäviä ohjauslogiikkatoimintoja, kuten näyttöobjekteja katkaisijoiden tilatiedoille, auki/kiinnikytkentäobjekteja ohjauslogiikkaa varten sekä objekteja mm. tiedonkeruuta ja hälytyksiä varten. Relay Configuration Tool -työkalulla konfiguroidut ohjaustoiminnot voidaan yhdistää mimiikkakuvan asentonäyttöihin, jotka ovat osa graafisen LCD-näytön MIMIC-konfiguraatiota. Asentotietojen avulla voidaan nähdä kytkentälaitteiden asento mimiikkanäkymässä sekä ohjata niitä paikallisesti terminaalista. Tarkempia tietoja ohjaustoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Kunnonvalvonta Tarkempia tietoja kunnonvalvontatoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Yleistoiminnot Lisätoimintoja on saatavilla erinäisiin yleistarkoituksiin kuten paikallisnäytön taustavalon aktivointia, kytkinryhmiä sekä toimintamerkkien, itsepidolla olevien lähtöjen, rekistereiden ja häiriötallentimen kuittausta varten. Kommunikointi RET 54_ -muuntajaterminaali tukee tiedonsiirtoprotokollia IEC_103, Modbus, DNP 3.0, SPA ja LON. Asiakaskohtaisessa terminaalikonfiguraatiossa voidaan muodostaa tiettyjä erikoistapahtumia EVENT230-toiminnon avulla. Tarkempia tietoja EVENT230-toiminnosta on CD-levyllä Technical descriptions of Functions (1MRS MCD). Vakiotoiminnot Vakiotoiminnot liittyvät käytössä oleviin logiikkatoimintoihin, esimerkiksi lukituksiin, hälytyksiin ja ohjaussekvensseihin. Kaikkia logiikkatoimintoja voidaan käyttää suojaus-, ohjaus-, mittaus-, kunnonvalvonta- ja muiden toimintojen kanssa. Vakiotoiminnot voidaan liittää digitaalituloihin ja -lähtöihin sekä LON-tuloihin ja -lähtöihin terminaalin konfigurointi- ja ohjelmointityökalun CAP 505 Relay Configuration Tool avulla. Tarkempia tietoja vakiotoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Muut toiminnot Apuenergiasyötön alijännitevalvonta RET 54_ -terminaaleissa on sisäinen hälytystoiminto, joka tarkkailee syöttöjännitteen tasoa. Kun syöttöjännite on liian alhainen, teholähdemoduuli antaa hälytyssignaalin. Hälytyssignaali aktivoituu, kun syöttöjännite on noin 10 % alhaisempi kuin teholähdemoduulin alhaisin nimellistulojännite. 5

6 Toiminta (jatkoa) 6 Terminaalille on konfiguroitavissa alhaisen syöttöjännitteen hälytystoiminto, joka voidaan kytkeä mihin tahansa terminaalin signaalilähtöön. Kotelon sisälämpötilan valvonta RET 54_ -terminaalissa on sisäinen lämpötilan valvontatoiminto. Teholähdemoduuli antaa hälytyssignaalin, kun lämpötila terminaalin kotelossa nousee liian korkeaksi. Hälytyssignaali aktivoituu, kun lämpötila terminaalin kotelossa kohoaa +78 C:een (+75 C C). Lämpötilan valvontatoiminto voidaan ohjelmoida terminaalin valinnaiselle signaalilähdölle. Analogiakanavat Terminaali mittaa esim. suojaus- ja mittaustoimintojen tarvitsemat analogiasignaalit galvaanisesti erottavien mittamuuntajien avulla. RET 54_ -muuntajaterminaalissa on yhdeksän analogiakanavaa. Muuntajaterminaalissa on lisäksi sisäiset analogiakanavat nollavirran ja nollajännitteen laskemiseksi vaihevirtojen ja -jännitteiden perusteella. Sisäisille kanaville lasketaan sekä amplitudi että vaihekulma. Huom! Kun sovelluksessa vaaditaan herkkää maasulkusuojaa, laskennallisen nollavirran sijasta on aina käytettävä kaapelivirtamuuntajia. Yleensä kun maasulkusuojan havahtumisvirran asettelussa pyritään alle 10 % arvoihin nimellisvirrasta, tarvitaan kaapelivirtamuuntajaa. Terminaalin analogiakanavat konfiguroidaan CAP 505 Relay Product Engineering Tools - työkaluilla. Jokaiselle analogiakanavalle voidaan asetella erillinen skaalauskerroin. Skaalauskertoimen ansiosta suojauskohteen ja mittaavan kojeen (virtamuuntaja, jännitemuuntaja jne.) nimellisarvot voivat poiketa toisistaan. Asetteluarvo 1,00 tarkoittaa, että suojattavan yksikön nimellisarvo on tarkalleen sama kuin mittaavan kojeen nimellisarvo. Digitaalitulot Terminaalin digitaalitulot ovat jänniteohjattuja ja optisesti erotettuja ja niille voidaan määritellä tilauksessa kolme kynnysjännitettä, katso Tilaustiedot. Digitaalitulon toiminta voidaan invertoida. Digitaalitulojen ohjelmoitavissa olevalla suodatuksella voidaan poistaa kosketinvärähtelyt ja lyhytaikaiset häiriöt. Suodatusajan voi asetella jokaiselle digitaalitulolle erikseen. Osa digitaalituloista on mahdollista ohjelmoida toimimaan joko digitaalituloina tai pulssilaskureina tai niitä voidaan käyttää ajan synkronointiin. Kun digitaalitulo toimii pulssilaskurina, pulssinlaskentataajuus voi olla enintään 100 Hz. Värähtelyn vaimentaminen Terminaaleissa on kaksi parametria digitaalitulojen värähtelyn vaimentamista varten. Näiden parametrien asettelut määräävät kaikkien digitaalitulojen värähtelytason ja hystereesin. Havaitusta värähtelystä luodaan tapahtuma. Digitaalitulon attribuutit terminaalikonfiguraatiota varten Jokaiselle digitaalitulolle voidaan määrittää attribuuteilla tulon tila, tilan muutoksen aikaleima sekä digitaalitulon virheettömyys. Attribuutit löytyvät terminaalikonfiguraatiosta ja niitä voidaan käyttää eri tarkoituksiin. RTD/analogiatulot RET 541- ja RET 543 -terminaaleissa, jotka on varustettu RTD/analogiamoduulilla (RTD1), on kahdeksan yleiskäyttöistä analogiatuloa tasavirtamittausta varten. RTD/analogiatulot on erotettu galvaanisesti terminaalin teholähteestä ja kotelosta. Kaikilla kanavilla on kuitenkin yhteinen maa. Suojamaa on kytketty laitteen runkoon. Yleiskäyttöisiin RTD/analogiatuloihin voidaan kytkeä jännite-, virta- tai vastustyyppisiä antureita. Jokaisella mittaustilalla on parametri mittausalueen valitsemista varten. RTD/analogiatuloja voidaan käyttää esimerkiksi lämpötilan mittaamiseen. Digitaalilähdöt Terminaalien lähdöt on ryhmitelty seuraavalla tavalla: HSPO: Kaksinapainen nopea ohjauslähtö esim. laukaisuun ja katkaisijan ja erottimen ohjaukseen PO: Yksi- tai kaksinapainen ohjauslähtö esim. katkaisijan ja erottimen ohjaukseen SO: Signaalilähtö, joko sulkeutuva kosketin tai vaihtokosketin. Kosketinta ei voi käyttää ohjaamaan suurta kuormitusta kuten katkaisijaa. Analogialähdöt RTD/analogiamoduulilla varustetuissa RET 541- ja RET 543 -terminaaleissa on neljä yleiskäyttöistä ma analogista virtalähtöä. Kaikki lähdöt on galvaanisesti erotettu terminaalin teholähteestä, kotelosta ja toisistaan.

7 Analogialähtöjä käytetään siirtämään mitattuja tai laskettuja tietoja eteenpäin esim. mittareille tai logiikalle. Hälytysindikoinnit Muuntajaterminaalissa on kahdeksan vapaasti ohjelmoitavaa hälytysmerkkivaloa, jotka ohjelmoidaan CAP 505 Relay MIMIC Editor -työkalulla. AUKI- ja KIINNI-tilan tekstit sekä merkkivalojen värit (vihreä, keltainen tai punainen) voidaan määritellä vapaasti. Merkkivalot tukevat seuraavia toimintatiloja: ei itsepitoa, itsepito/palaa sekä itsepito/vilkkuu. Hälytykset voidaan kuitata kauko-ohjatusti, paikallisesti tai terminaalin logiikkatoiminnoilla. Havaitut hälytykset aikaleimataan hälytyskanavissa. Aikaleimaukseen vaikuttaa merkkivalon valittu toimintatila. Lukitusindikointi Lukitusta indikoiva merkkivalo osoittaa, että ohjaustoiminto on lukittu tai että lukitus on ohitustilassa, kun esimerkiksi ohjaus on lukituksesta huolimatta mahdollista. Laukaisupiirin valvonta Tämä toiminto valvoo katkaisijan laukaisupiiriä. Kun laukaisupiirissä havaitaan vika, kun piiri ei esimerkiksi kykene laukaisemaan, annetaan hälytys. Laukaisupiirin valvontatoiminto perustuu vakiovirtasyöttöön piirin läpi. Käyttöliittymä Terminaalin käyttöliittymä on varustettu joko kiinteällä tai ulkoisella näyttöpaneelilla. Erillinen näyttöpaneeli vaatii erillisen apujännitesyötön samasta jännitelähteestä kuin itse terminaalikin. Näyttö on jaettu kahteen kenttään: 17-riviseen pääkenttään ja 2-riviseen apukenttään. Graafisella näytöllä esitetään yksityiskohtaista tietoa mimiikasta, objekteista, tapahtumista, mittauksista, ohjaushälytyksistä ja parametreista. Apukenttä on indikointeja, hälytyksiä ja apuilmoituksia varten. Lisäksi käyttöliittymä sisältää: kolme painiketta kohteiden ohjausta varten (I, O, kohteen valinta) kahdeksan vapaasti ohjelmoitavaa hälytysmerkkivaloa, joiden toimintatapa ja väri voidaan valita ohjauksen lukituksesta indikoiva merkkivalo kolme toimintamerkkiä suojaus-, valmiusja itsevalvontatoimintoja varten neljä navigointipainiketta sekä kuittauspainike C ja vahvistuspainike E optinen väyläliitäntäportti taustavalon ja kontrastin säätö vapaasti ohjelmoitava painike (F) terminaalin konfigurointia varten kauko-/paikallisohjauksen valintapainike Käyttöliittymällä on kaksi tasoa: käyttötaso ja tekninen taso. Käyttötaso on tarkoitettu päivittäisiä rutiineja kuten valvontaa ja mittausarvojen lukua varten ja tekninen taso on tarkoitettu mm. parametriasetteluja varten. Luvaton käyttö voidaan estää salasanoilla. Sarjaliikenne Terminaalilla on kolme sarjaliitäntäporttia; yksi etupaneelissa ja kaksi takapaneelissa. ABB:n reletuotteille standardoitu optinen liitin Etupaneelin optinen liitin (RS-232) on tarkoitettu PC-liitäntää varten. Sen kautta terminaali voidaan konfiguroida CAP 50_ - työkalujen avulla. Etupaneelin optinen liitäntä tukee SPA-protokollaa. Takapaneelin liitin X3.2 SPA-, IEC_103-, DNP 3.0- tai Modbus-tiedonsiirtoa varten Takapaneelin 9-napainen RS-232-portti liittää terminaalin ylemmän tason järjestelmään SPA-, IEC_103-, DNP 3.0- tai Modbus-väylän kautta. Terminaali liitetään kuituoptiseen SPA- tai IEC_103-tietoliikenneväylään kuituoptisen väyläliitäntämoduulin RER 123 kautta. RS-485-liitäntämoduulin RER 133 avulla terminaali liitetään DNP 3.0- ja Modbus-protokollaa käyttävään RS-485-tiedonsiirtoväylään. LON/SPA-väyläliityntä liittimen X3.3 kautta Takapaneelin 9-napaisen RS-485-portin avulla terminaali voidaan liittää ylemmän tason järjestelmään SPA- tai LON-väylän kautta. Terminaali liitetään kuituoptiseen tietoliikenneväylään väyläliitäntämoduulin RER 103 avulla. Väyläliitäntämoduuli RER 103 tukee sekä SPA- että LON-protokollaa. SPA-ZC 302 -liitäntämoduuli mahdollistaa liitännän Profibus DP -kenttäväylään ja SPA- ZC 400 -liitäntämoduuli IEC väylään. 7

8 Itsevalvonta RET 54_-terminaaleissa on kattava itsevalvontajärjestelmä. Itsevalvontajärjestelmä valvoo terminaalin sisäisiä toimintoja ja antaa käyttäjälle ilmoituksen havaitusta viasta käyttöliittymän sekä sarjaväylän kautta. Kun vika havaitaan, vihreä toimintamerkki alkaa vilkkua. Lisäksi terminaalin näyttöön ilmestyy vikailmoitus ja tapahtumakoodi 0/E57 lähetetään sarjaliitynnän kautta. Vikailmoitus näkyy näytössä kahdella rivillä: 1. rivillä on yleinen ilmoitus Sisäinen vika ja 2. rivillä kyseisen vian vikakoodi. Terminaali yrittää korjata vian joko käynnistämällä uudelleen viasta raportoineen moduulin (I/O tai käyttöliittymä) tai koko terminaalin. Uudelleenkäynnistyksen aikana itsevalvontavika (IRF) pysyy voimassa kunnes sisäinen itsevalvontaohjelma havaitsee terminaalin toimivan normaalisti. Jos vika ei poistu kolmen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, terminaali on pysyvästi IRF-tilassa. Muuntajaterminaalin konfigurointi Terminaalin perus-, suojaus-, logiikka-, ohjaus- ja mittaustoimintojen sekä ajastimien ja muiden toiminnallisten elementtien konfigurointiin käytetään IEC standardiin pohjautuvaa Relay Configuration Tool -konfigurointityökalua. Terminaalin ohjelmoitavuus mahdollistaa esimerkiksi sen, että lähtökoskettimet toimivat suojaus-, ohjaus-, mittaus- ja kunnonvalvontatoimintojen loogisten tulojen ja lähtöjen tilan mukaisesti. Logiikkatoiminnot (esim. lukitus- ja hälytyslogiikka) ohjelmoidaan Boolen operaattoreilla, aikalohkoilla, laskureilla, komparaattoreilla ja kiikuilla. Ohjelma kirjoitetaan graafiseen toimilohkokaavioon Relay Configuration Tool -konfigurointiohjelmaa käyttäen. Mimiikkanäkymän konfigurointi Relay Mimic Editor -työkalun avulla CAP 505 Relay Product Engineering Tools -työkaluihin sisältyvää Relay Mimic Editor -työkalua käytetään terminaalin graafisen näytön ja hälytyskanavien konfigurointiin. Mimiikkakonfiguraatio voi sisältää katkaisijoita, erottimia, indikaattoreita, mittaustietoja sekä käyttäjän määrittelemiä aputekstejä. Konfiguraatio voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten. Kaikki kahdeksan hälytystoimilohkoa voidaan konfiguroida muokkaustyökalun samassa hälytysnäkymässä. KIINNI- ja AUKI-tilan tekstit (hälytykselle voidaan käyttää kerrallaan vain yhtä kieltä) sekä merkkivalojen värit voidaan määritellä. KIINNI- ja AUKI-tiloja voidaan indikoida kolmella värillä. Toimintatapoja on kolme: ei itsepitoa itsepito ja palava valo itsepito ja vilkkuva valo Lukitusmerkkivalon tekstit voidaan määritellä samassa hälytysnäkymässä, mutta lukitusvalon väriä ei voi muuttaa. LON-verkon konfigurointi LON-verkon konfigurointityökalulla LNT 505 määritetään terminaalien väliset verkkomuuttujat. LON-väylää käytetään tyypillisesti tilatietojen siirtämiseen horisontaalisesti lukittavien yksikköjen välillä. Lisäksi LON-väylän kautta siirretään mitattua virtaamplitudi- ja vaihekulmatietoa terminaalien välillä käytettäessä rinnakkaissäätöä ja kiertovirran minimointiperiaatetta. DNP 3.0- ja Modbus-konfigurointi Terminaalin DNP 3.0- ja Modbus-liitynnät konfiguroidaan Protocol Mapping Tool -työkalulla. 8

9 Muuntajaterminaalin parametrointi Terminaalin parametrit asetellaan joko paikallisesti käyttöliittymän kautta tai ulkoisesti sarjaväylän kautta Relay Engineering Tools CAP 501/505 -työkaluja käyttäen. Parametrointi paikallisesti Kun terminaalin parametreja asetellaan paikallisesti, asetteluparametrit valitaan suoraan hierarkkisesta valikkorakenteesta. Parametrointikuvausten käyttökieli on valittavissa. Parametrointi sarjaliitännän kautta Relay Setting Tool -asettelutyökalua käytetään terminaalin asetteluun ja parametrointiin. Parametrit asetellaan PC:llä ja syötetään terminaaliin sarjaliitynnän kautta. Asettelutyökalun valikkorakenne ja parametrointi- ja asettelunäkymät ovat samat kuin terminaalissa. Apujännite RET 54_ -terminaali ja sen erillinen näyttömoduuli tarvitsevat varmistetun apujännitelähteen. Terminaalin sisäinen teholähdemoduuli muodostaa kaikki terminaalin elektroniikan tarvitsemat jännitteet. Teholähdemoduuli on muuntajakytkentäinen eli galvaanisesti erotettu, takaisinkytketty tasajännitemuuttaja. Terminaalin etupaneelissa sijaitseva vihreä merkkivalo palaa teholähdemoduulin ollessa toiminnassa. Teholähdemoduulit Teholähdemoduuleja on saatavissa kahta eri tyyppiä: PS1/_ ja PS2/_. Digitaalitulojen toiminta-alue riippuu teholähdemoduulin tyypistä. Katso Tekniset tiedot. Liitännät Kaikki ulkoiset liitännät tehdään terminaalin takapaneelin liittimiin, katso kuvat Mittamuuntajille tarkoitettu riviliitin koostuu kiinteistä ruuviliittimistä. Takapaneelin RS-232-porttia käytetään terminaalin kytkemiseen SPA-, IEC_103-, DNP 3.0- tai Modbus-väylään. SPA/ IEC_103-väylä kytketään väyläliitäntämoduulin RER 123 kautta takapaneelin 9-napaiseen D-liittimeen. DNP 3.0/Modbus-väylä kytketään terminaaliin väyläliitäntämoduulin RER 133 kautta. Takapaneelin RS-485-porttia käytetään terminaalin kytkemiseen SPA- tai LON-väylään. SPA/LON-väylä kytketään väyläliitäntämoduulin RER 103 kautta takapaneelin 9-napaiseen D-liittimeen. Terminaalin digitaalitulot ja -lähdöt kytketään moninapaliittimiin. Suojamaadoitus kytketään maadoitusruuviin, joka on merkitty maadoitussymbolilla. 9

10 Liitännät (jatkoa) Liitäntäkaaviot PS1_4_ACFail PS1_4_TempAlarm + Syöttötulo - X X V 1A 5A 1A 5A 1A 5A 100V 1A 5A 1A 5A 1A 5A 1A 5A Kanava 10, VT2 Kanava 9, CT7 Kanava 8, CT6 IRF Kanava 7, CT5 Kanava 6, VT1 Kanava 5, CT4 PS1_4_HSPO3 Kanava 4, CT3 Kanava 3, CT2 PS1_4_HSPO1 Kanava 2, CT1 PS1_4_TCS1 TCS SARJAVÄYLÄ SARJAVÄYLÄ X3.2 X3.3 X PS1_4_HSPO2 PS1_4_TCS2 TCS X X PS1_4_BI1 PS1_4_HSPO PS1_4_BI2 PS1_4_BI3 PS1_4_HSPO X BIO1_5_BI1 BIO1_5_BI2 PS1_4_SO BIO1_5_BI3 BIO1_5_BI4 X BIO1_5_BI5 BIO1_5_BI6 BIO1_5_SO BIO1_5_BI7 BIO1_5_BI8 BIO1_5_SO BIO1_5_BI9 BIO1_5_BI10 BIO1_5_BI11 BIO1_5_SO3 BIO1_5_SO X BIO1_5_BI12 BIO1_5_SO BIO1_5_SO6 17 RET 541 Kuva 2 RET 541 -terminaalin liitäntäkaavio CD541 10

11 1A Muuntajaterminaali RET 541, RET 543, RET 545 Liitännät (jatkoa) PS1_4_ACFail PS1_4_TempAlarm + Syöttötulo - X X V 1A 5A 1A 5A 1A 5A 100V 5A 1A 5A 1A 5A 1A 5A Kanava 10, VT2 Kanava 9, CT7 Kanava 8, CT6 IRF Kanava 7, CT5 Kanava 6, VT1 Kanava 5, CT4 PS1_4_HSPO3 Kanava 4, CT3 Kanava 3, CT2 PS1_4_HSPO1 Kanava 2, CT1 PS1_4_TCS1 TCS SARJAVÄYLÄ SARJAVÄYLÄ X3.2 X3.3 X PS1_4_HSPO2 PS1_4_TCS2 TCS X X PS1_4_BI1 PS1_4_HSPO PS1_4_BI2 PS1_4_BI3 PS1_4_HSPO X BIO1_5_BI1 BIO1_5_BI2 PS1_4_SO BIO1_5_BI3 BIO1_5_BI4 X BIO1_5_BI5 BIO1_5_BI6 BIO1_5_SO BIO1_5_BI7 BIO1_5_BI8 BIO1_5_SO BIO1_5_BI9 BIO1_5_BI10 BIO1_5_BI11 BIO1_5_SO3 BIO1_5_SO X BIO1_5_BI12 BIO1_5_SO BIO1_5_SO6 17 X7.1 BIO2_7_PO X7.2 X BIO2_7_BI1 BIO2_7_BI2 BIO2_7_PO BIO2_7_BI3 BIO2_7_BI4 BIO2_7_PO BIO2_7_BI5 BIO2_7_BI6 BIO2_7_PO BIO2_7_BI7 BIO2_7_BI8 BIO2_7_PO BIO2_7_BI9 BIO2_7_BI10 BIO2_7_PO RET 543 Kuva 3 RET 543 -terminaalin liitäntäkaavio CD543 11

12 1A Muuntajaterminaali RET 541, RET 543, RET 545 Liitännät (jatkoa) PS2_4_ACFail PS2_4_TempAlarm + Syöttötulo - X X V 1A 5A 1A 5A 1A 5A 100V 5A 1A 5A 1A 5A 1A 5A Kanava 10, VT2 Kanava 9, CT7 Kanava 8, CT6 IRF Kanava 7, CT5 Kanava 6, VT1 Kanava 5, CT4 PS2_4_HSPO3 Kanava 4, CT3 Kanava 3, CT2 PS2_4_HSPO1 Kanava 2, CT1 PS2_4_TCS1 TCS SARJAVÄYLÄ SARJAVÄYLÄ X3.2 X3.3 X PS2_4_HSPO2 PS2_4_TCS2 TCS X4.2 1 PS2_4_HSPO PS2_4_HSPO X BIO1_5_BI1 BIO1_5_BI2 PS2_4_HSPO BIO1_5_BI3 BIO1_5_BI4 PS2_4_HSPO BIO1_5_BI5 BIO1_5_BI6 BIO1_5_BI7 BIO1_5_BI8 PS2_4_HSPO8 BIO1_5_SO X X5.2 BIO1_5_BI9 BIO1_5_BI10 BIO1_5_BI11 BIO1_5_SO2 BIO1_5_SO BIO1_5_BI12 BIO1_5_SO X BIO1_6_BI1 BIO1_6_BI2 BIO1_5_SO5 BIO1_5_SO BIO1_6_BI3 BIO1_6_BI4 X BIO1_6_BI5 BIO1_6_BI6 BIO1_6_BI7 BIO1_6_BI8 BIO1_6_BI9 BIO1_6_SO1 BIO1_6_SO2 BIO1_6_SO BIO1_6_BI10 BIO1_6_BI11 BIO1_6_SO X BIO1_6_BI12 BIO1_6_SO BIO1_6_SO6 17 X7.1 X BIO2_7_BI1 BIO2_7_BI2 BIO2_7_PO BIO2_7_BI3 BIO2_7_BI4 BIO2_7_BI5 BIO2_7_BI6 BIO2_7_BI7 BIO2_7_BI8 BIO2_7_BI9 BIO2_7_PO2 BIO2_7_PO3 BIO2_7_PO4 X BIO2_7_BI10 BIO2_7_PO BIO2_7_PO RET 545 Kuva 4 RET 545 -terminaalin liitäntäkaavio CD545_b 12

13 Tekniset tiedot Taulukko 1: RET 54_ -terminaalin yleistoiminnot Toiminto INDRESET MMIWAKE SWGRP1 SWGRP2 SWGRP3... SWGRP20 Selitys Toimintamerkkien, lukittujen lähtösignaalien, rekisterien ja esim. häiriötallentimen aaltomuotojen kuittaus Käyttöliittymän taustavalon aktivointi Kytkinryhmä SWGRP1 Kytkinryhmä SWGRP2 Kytkinryhmä SWGRP3 Kytkinryhmä SWGRP20 Taulukko 2: RET 54_ -terminaalin vakiotoiminnot Toiminto Selitys ABS Absoluuttinen arvo ACOS Arcus cos -funktio ADD Summaaja AND Looginen JA-operaattori ASIN Arcus sin -funktio ATAN Arcus tan -funktio BCD2INT Tyyppimuunnos BCD --> SINT (käämikytkin) BITGET Yhden bitin luku BITSET Yhden bitin asetus BOOL_TO_* Tyyppimuunnos BOOL --> WORD/USINT/UINT/UDINT/SINT/REAL/INT/DWORD/DINT/BYTE BOOL2INT Tyyppimuunnos BOOL --> INT BYTE_TO_* Tyyppimuunnos BYTE --> WORD/DWORD COMH Hystereesikomparaattori COS Cos-funktio (rad) CTD Alas-laskuri CTUD Ylös-alas-laskuri CTU Ylös-laskuri DATE_TO_UDINT Tyyppimuunnos DATE --> UDINT DINT_TO_* Tyyppimuunnos DINT --> SINT/REAL/INT DIV Jakaja (/) DWORD_TO_* Tyyppimuunnos DWORD --> WORD/BYTE EQ Yhtäsuuri kuin (=) EXP Luonnollinen exponenttifunktio (e n ) EXPT Normaali exponenttifunktio (x n ) F_TRIG Ilmaisin, laskeva reuna GE Suurempi tai yhtä suuri kuin (>=) GRAY2INT Tyyppimuunnos GRAY --> SINT (käämikytkin) GT Suurempi kuin (>) INT_TO_* Tyyppimuunnos INT --> REAL/DINT INT2BOOL Tyyppimuunnos INT --> BOOL LE Pienempi tai yhtä suuri kuin (<=) LIMIT Rajoitus LN Luonnollinen logaritmi (ln) LOG 10-järj. logaritmi (log) LT Pienempi kuin (<) MAX Maksimi MIN Minimi MOD Modulo MOVE Siirrä 13

14 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 2: RET 54_ -terminaalin vakiotoiminnot (jatkoa) Toiminto Selitys MUL Kertoja (*) MUX Multipleksori NAT2INT Tyyppimuunnos binäärikoodattu tulo --> SINT (käämikytkin) NE Suurempi tai pienempi kuin (><) NOT Komplementti (EI) OR Looginen TAI-operaattori R_TRIG Ilmaisin, nouseva reuna REAL_TO_* Tyyppimuunnos REAL --> USINT/UINT/UDINT/SINT/INT/DINT ROL Vieritä vasemalle (<-) ROR Vieritä oikealle (->) RS Reset-dominoiva SR-kiikku RS_D Reset-dominoiva SR-kiikku data-tulolla SEL Binäärivalitsija SHL Bitin siirto vasemmalle SHR Bitin siirto oikealle SIN Sin-funktio (rad) SINT_TO_* Tyyppimuunnos SINT --> REAL/INT/DINT SUB Vähentäjä (-) SQRT Neliöjuuri SR Set-dominoiva SR-kiikku XOR Looginen XTAI-operaattori TAN Tan-funktio (rad) TIME_TO_* Tyyppimuunnos TIME --> UDINT/TOD/REAL TOD_TO_* Tyyppimuunnos TOD --> UDINT/TIME/REAL TOF Auki-ajastin TON Kiinni-ajastin TP Pulssiajastin TRUNC_REAL_TO* Tyyppimuunnos REAL --> DINT/INT/SINT/UDINT/UINT/USINT UDINT_TO_* Tyyppimuunnos UDINT --> USINT/UINT/REAL UINT_TO_* Tyyppimuunnos UINT --> USINT/UDINT/REAL/BOOL USINT_TO_* Tyyppimuunnos USINT --> UINT/UDINT/REAL WORD_TO_* Tyyppimuunnos WORD --> DWORD/BYTE Taulukko 3: RET 54_ -terminaalien kunnonvalvontatoiminnot Toiminto Selitys CMBWEAR1 Kosketinkärkien kuluminen 1 CMBWEAR2 Kosketinkärkien kuluminen 2 CMCU3 Virranmittaustulon valvonta CMGAS1 Katkaisijan kaasunpaineen valvonta CMGAS3 Katkaisijan kaasunpaineen valvonta, 3-vaiheinen CMSCHED Määräaikaishuolto CMSPRC1 Katkaisijan viritysjousen tila 1 CMTCS1 Laukaisupiirin 1 valvonta CMTCS2 Laukaisupiirin 2 valvonta CMTIME1 Toimintalaskuri 1, käytetty aika (moottorit) CMTIME2 Toimintalaskuri 2, käytetty aika (moottorit) CMTRAV1 Katkaisijan toiminta-aika 1 CMVO3 Jännitteenmittaustulon valvonta 14

15 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 4: RET 54_ -terminaalin ohjaustoiminnot Toiminto Selitys CO3DC1 Kolmiasentoisen erottimen 1 ohjaus sekä indikointi CO3DC2 Kolmiasentoisen erottimen 2 ohjaus sekä indikointi COCB1 Katkaisijan 1 ohjaus sekä indikointi COCB2 Katkaisijan 2 ohjaus sekä indikointi COCBDIR Katkaisijan suora aukiohjaus käyttöliittymän kautta CODC1 Erottimen 1 ohjaus sekä indikointi CODC2 Erottimen 2 ohjaus sekä indikointi CODC3 Erottimen 3 ohjaus sekä indikointi CODC4 Erottimen 4 ohjaus sekä indikointi CODC5 Erottimen 5 ohjaus sekä indikointi COIND1 Ohjauskohteen 1 indikointi COIND2 Ohjauskohteen 2 indikointi COIND3 Ohjauskohteen 3 indikointi COIND4 Ohjauskohteen 4 indikointi COIND5 Ohjauskohteen 5 indikointi COIND6 Ohjauskohteen 6 indikointi COIND7 Ohjauskohteen 7 indikointi COIND8 Ohjauskohteen 8 indikointi COLOCAT Logiikkaohjattu ohjaustilatoiminto COLTC Käämikytkimen ohjain (jännitteensäätäjä) COSW1 Auki/Kiinni-kytkin 1 COSW2 Auki/Kiinni-kytkin 2 COSW3 Auki/Kiinni-kytkin 3 COSW4 Auki/Kiinni-kytkin 4 MMIALAR1 Hälytyskanava 1, merkkivalo MMIALAR2 Hälytyskanava 2, merkkivalo MMIALAR3 Hälytyskanava 3, merkkivalo MMIALAR4 Hälytyskanava 4, merkkivalo MMIALAR5 Hälytyskanava 5, merkkivalo MMIALAR6 Hälytyskanava 6, merkkivalo MMIALAR7 Hälytyskanava 7, merkkivalo MMIALAR8 Hälytyskanava 8, merkkivalo MMIDATA1 Mimiikkatiedon näyttöpiste 1 MMIDATA2 Mimiikkatiedon näyttöpiste 2 MMIDATA3 Mimiikkatiedon näyttöpiste 3 MMIDATA4 Mimiikkatiedon näyttöpiste 4 MMIDATA5 Mimiikkatiedon näyttöpiste 5 15

16 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 5: Käämikytkimen ohjaustoimilohko Käämikytkimen ohjaus (jännitteensäätäjä), COLTC Vertailujännite 0, ,000 xun 1. ohjauspulssin toimintaviive 1, ,0 s 2. ohjauspulssin toimintaviive 1, ,0 s Johtohäviön kompensoinnin resistiivinen osa 0,0...25,0 % Un (Ur) Johtohäviön kompensoinnin reaktiivinen osa 0,0...25,0 % Un (Ux) Kuormitusvirran vaihekulma (negatiivisen astetta reaktanssin periaatteella) Vakavuuskerroin rinnakkaiskäytössä 0,0...70,0 % Un Toimintamoodi Ei käytössä Käsikäyttö Automaattinen yksinkäyttö Automaattinen käskijä Automaattinen seuraaja Negatiivinen reaktanssi Kiertovirran minimointi Ohjaus tulojen kautta Viivemoodi Vakioaika Käänteisaika Nosta- ja laske-pulssien kesto 0,5...10,0 s Säätöpoikkeama 0,60...9,00 % Un Ylivirtalukitusraja 0,10...5,00 xin Alijännitelukitusraja 0,10...1,20 xun Ylijännitelukitusraja 0,80...1,60 xun Kiertovirran lukitusraja 0,10...5,00 xin Jännitteenaleneman kompensoinnin yläraja 0,00...2,00 xun Referenssijännitteen alennusaskel 0,00...9,00 % Un Maksimijännitteen antava käämikytkimen asento Minimijännitteen antava käämikytkimen asento Rinnakkaismuuntajien maksimilukumäärä kiertovirran 4 minimointiperiaatteella Toimintatarkkuudet - jännitteenmittaus: - toiminta-aika vakioaikatoiminnassa: - toiminta-aika käänteisaikatoiminnassa: Mitatun jännitteen taajuuden mukaan: f/fn = 0,95...1,05: +1,0 % asetteluarvosta tai +0,01 x Un +1 % asetteluarvosta tai +250 ms 250 ms ja epätarkkuus, kun jänniteenvaihtelu on +0,5 % +100 ms - laske- ja nosta-lähtöpulssien kesto: Palautumissuhde (hystereesi) 20 % asetellusta säätöpoikkeamasta Taulukko 6: Mittaustoiminnot Yleinen mittaustulo/analogiatulo, RTD/analogiamoduuli, MEAI1...8 Yleismittaustoimilohkoja voidaan käyttää mittaamaan tasa- tai vaihtojännitteitä sensoritulolla. Niissä on myös REAL-tyyppinen tulo, jonka avulla voidaan valvoa mitä tahansa sisäistä REAL-tyyppistä IEC standardin määrittelemää signaalia, esim. tulotietoja RTD/analogiamoduulilta. GE1 3 (V DC/AC) Yleinen REAL-tulo , , , ,00000 Analogialähtö, RTD/analogiamoduuli, MEAO1...4 Analogialähtötoimilohkot skaalaavat sisäisiä REAL-tyypin IEC standardin määrittelemiä signaaleja valittavalle alueelle 0 20 ma tai 4 20 ma käytettäväksi RTD/analogiamoduulin lähtöjen kanssa. Yleinen REAL-tulo , ,

17 Tekniset tiedot (jatkoa) Nollavirranmittaus, MECU1A ja MECU1B Io (A) Io (%) 0, ,0 A 0,0 80,0 % In Kolmivaiheinen virranmittaus, MECU3A ja MECU3B IL1 IL2 IL3 IL1 IL2 IL3 IL1 keskiarvo IL2 keskiarvo IL3 keskiarvo IL1 keskiarvo IL2 keskiarvo IL3 keskiarvo 0, ,0 A 0, ,0 A 0, ,0 A 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In 0, ,0 A 0, ,0 A 0, ,0 A 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In Häiriötallennin 16 analogiakanavaa varten, MEDREC16 Häiriötallenninta MEDREC16 käytetään tallentamaan virran ja jännitteen aaltomuotoja sekä sisäisiä IEC standardin määrittämiä logiikkasignaaleja sekä terminaaleihin kytkettyjä digitaalituloja. Käytetävissä on enimmillään 16 analogiatuloa ja 16 logiikkasignaalituloa. Yksi perustaajuinen jakso sisältää 40 näytettä. Toimintamoodi Saturaatiotila Päällekirjoitus Jatkotallennus Liipaisua edeltävä aika % Yläraja ILx 0,00 40,00 x In Yläraja Io 0,00 40,00 x In Yläraja Iob 0,00 40,00 x In Yläraja Uo 0,00 2,00 x Un Yläraja Ux 0,00 2,00 x Un Yläraja Uxy 0,00 2,00 x Un Yläraja U12b 0,00 2,00 x Un Yläraja ILxb 0,00 40,00 x In Alaraja Ux 0,00 2,00 x Un Alaraja Uxy 0,00 2,00 x Un Suodatusaika 0,000 60,000 s Tallennuksen voi liipaista yksi tai useampi alla luetelluista vaihtoehdoista: liipaisu yhden (tai usean) digitaalisignaalin nousevalla tai laskevalla reunalla liipaisu ylivirrasta, ylijännitteestä tai alijännitteestä liipaisu käsin valikon kautta tai etupaneelin F-painikkeella (jos konfiguroitu) liipaisu sarjaväylän kautta määräajoin tapahtuva liipaisu Tallenteen pituus riippuu tallenteiden ja käytettyjen tulojen määrästä. Esimerkiksi seuraavat tallenteen pituuden sekä tallenteiden ja tulojen lukumäärän yhdistelmät ovat mahdollisia, kun taajuus on 50 HZ (60 Hz): tallenteiden lkm\tulojen lkm jaksoa412 jaksoa126 jaksoa 23,3 s (19,4 s)8,2 s (6,9 s)2,5 s (2,1 s) jaksoa82 jaksoa25 jaksoa 4,6 s (3,9 s)1,6 s (1,4 s)0,5 s (0,4 s) jaksoa41 jaksoa12 jaksoa 2,3 s (1,9 s)0,8 s (0,7 s)0,24 s (0,2 s) Verkkotaajuuden mittaus, MEFR1 Taajuus Keskimääräinen taajuus Jännite U 10,00 75,00 Hz 10,00 75,00 Hz 0,0 2,0 x Un 17

18 Tekniset tiedot (jatkoa) Kolmivaiheinen tehon- ja energianmittaus sekä tehokerroin, MEPE7 P3 (kw) Q3 (kvar) Tehokerroin DPF Tehokerroin PF P3 keskiarvo (kw) Q3 keskiarvo (kvar) Energia kwh Pätöenergia kwh Energia kvarh Loisenergia kvarh kw kvar -1,00 1,00-1,00 1, kw kvar kwh kwh kvarh kvarh Nollajännitteenmittaus, MEVO1A ja MEVO1B Uo Uo V 0,0 120,0 % Un Kolmivaiheinen jännitteenmittaus, MEVO3A ja MEVO3B UL1_U12 UL2_U23 UL3_U31 UL1_U12 UL2_U23 UL3_U31 UL1_U12 keskiarvo UL2_U23 keskiarvo UL3_U31 keskiarvo UL1_U12 keskiarvo UL2_U23 keskiarvo UL3_U31 keskiarvo 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 18

19 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 7: Suojaustoiminnot Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, alemmat portaat NOC3Low, 3I>; NOC3LowB,3I> Havahtumisvirta Toiminta-aika vakioaikatilassa Aikakerroin käänteisaikatilassa Toimintamoodi Mittaustapa Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika: - Syötetyt virrat - Sisäinen aika - Kokonaisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatilassa 0,10 5,00 x In 0,05 300,00 s 0,05 1,00 Ei käytössä Definite time (vakioaika) Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long time inverse RI RD IEEE-käyrät Huipusta huippuun Perustaajuus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In >2,0 x havahtumisvirta: < 32 ms < 40 ms ms (TRIP-lähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Luokkaindeksi E = 5,0 tai ±20 ms Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, ylempi porras, NOC3High, 3I>>, ja hetkellisporras, NOC3Inst, 3I>>> Havahtumisvirta Toimintaviive Toimintamoodi Mittaustapa Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika: - Syötetyt virrat - Sisäinen aika - Kokonaisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa 0,10 40,00 x In 0,05 300,00 s Ei käytössä Vakioaika Hetkellistoiminta Huipusta huippuun Perustaajuus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 0, x In: ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In x In: ±5,0 % asetteluarvosta >2,0 x havahtumisvirta: < 32 ms < 40 ms ms (TRIP-lähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms 19

20 Tekniset tiedot (jatkoa) Kolmivaiheinen suunnattu ylivirtasuoja, alempi porras, DOC6Low, I> Toimintamoodi Havahtumisvirta Toimintaviive Aikakerroin Peruskulma b Toimintasuunta Maasulkusuoja Mittaustapa Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika: - Syötetyt virrat - Sisäinen aika - Kokonaisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatilassa Ei käytössä Definite time (vakioaika) Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long time inverse RI RD 0,05 40,00 x In 0,05 300,00 s 0,05 1, Eteenpäin Taaksepäin Estetty Aktivoitu Pääjännitteet, huipusta huippuun -mittaus Pääjännitteet, perustaajuusmittaus Vaihejännitteet, huipusta huippuun -mittaus Vaihejännitteet, perustaajuusmittaus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 0, x In: ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In x In: ±5,0 % asetteluarvosta ±2,5 % mittausjännitteestä tai ±0,01 x Un ±2 >2,0 x havahtumisvirta: < 42 ms < 50 ms ms (TRIP-lähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Luokkaindeksi E = 5,0 tai ±20 ms Kolmivaiheinen suunnattu ylivirtasuoja, ylempi porras DOC6High, I>> ja hetkellisporras DOC6Inst, I>>> Toimintamoodi Havahtumisvirta Toimintaviive Peruskulma b Toimintasuunta Maasulkusuoja Suuntaamaton toiminta (kun suuntaa ei voida määrittää) Mittaustapa Toiminta-ajan laskurin palautusaika Ei käytössä Vakioaika Hetkellistoiminta 0,05 40,00 x In 0,05 300,00 s 0 90 Eteenpäin Taaksepäin Estetty Aktivoitu Estetty Aktivoitu Pääjännitteet, huipusta huippuun -mittaus Pääjännitteet, perustaajuusmittaus Vaihejännitteet, huipusta huippuun -mittaus Vaihejännitteet, perustaajuusmittaus ms 20

Muuntajaterminaali RET 54_. Tekninen ohje, yleistä

Muuntajaterminaali RET 54_. Tekninen ohje, yleistä Muuntajaterminaali RET _ MRS Julkaistu:.0.00 Versio: A Muuntajaterminaali RET _ Sisältö. Tämän käsikirjan sisällöstä..... Tekijänoikeudet..... Tavaramerkit..... Yleistä..... Lyhenteet..... Viitteet.....

Lisätiedot

Konekennoterminaali REM 54_. Tekninen ohje, yleistä

Konekennoterminaali REM 54_. Tekninen ohje, yleistä Konekennoterminaali REM _ MRS-MUM Julkaistu: 0..00 Versio: C/0..00 Konekennoterminaali REM _ Sisältö. Yleistä tästä käsikirjasta..... Tekijänoikeudet..... Tavaramerkit..... Yleistä..... Lyhenteet.....

Lisätiedot

Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545

Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545 Muuntajaterminaali Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545 Julkaistu: 14.09.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta D Versio: B/28.05.2010 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet

Lisätiedot

REF541, REF 543, REF 545 Kennoterminaali Tekninen ohje

REF541, REF 543, REF 545 Kennoterminaali Tekninen ohje REF, REF, Industrial IT enabled products from ABB are the building blocks for greater productivity, featuring all the tools necessary for lifecycle product support in consistent electronic form. MRS 00-MUM

Lisätiedot

Konekennoterminaali. Ostajan opas REM 543 REM 545

Konekennoterminaali. Ostajan opas REM 543 REM 545 Konekennoterminaali Ostajan opas REM 543 REM 545 Julkaistu: 25.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Pienten

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Ostajan opas

Suojarele REX 521. Ostajan opas Suojarele REX Ostajan opas Suojarele REX Julkaistu: 0.0.00 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakiokonfiguraatio

Lisätiedot

Konekennoterminaali. Tuoteopas REM 543 REM 545

Konekennoterminaali. Tuoteopas REM 543 REM 545 Konekennoterminaali Tuoteopas REM 543 REM 545 Julkaistu: Kesäkuussa 1999 Tila: Päivitetty Versio: D/25.10.2010 Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Ominaisuudet Pienten ja keskisuurten generaattoreiden

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Kennoterminaali. Tuoteopas REF 541, REF 543, REF 545.

Kennoterminaali. Tuoteopas REF 541, REF 543, REF 545. Kennoterminaali Tuoteopas REF 541, REF 543, REF 545. Julkaistu: Kesäkuussa 1999 Tila: Päivitetty Versio: D/25.10.2010 Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Ominaisuudet Kennoterminaali keskijänniteverkon

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Tekninen ohje, yleistä

Suojarele REX 521. Tekninen ohje, yleistä Suojarele REX 5 MRS 7568-MUM Julkaistu:.0.00 Versio: D/05.0.004 Suojarele REX 5 Sisällysluettelo. Tästä ohjekirjasta...6.. Tekijänoikeudet...6.. Tavaramerkit...6.3. Yleistä...6.4. Lyhenteet...7.5. Viitteet...7.6.

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Valvonta- ja kauko-ohjausyksikkö REC 523 Tekninen ohje

Valvonta- ja kauko-ohjausyksikkö REC 523 Tekninen ohje Valvonta- ja kauko-ohjausyksikkö REC Sijoita kuva pääsivulle ja poista tämä teksti. MRS7607 Julkaistu:.0.006 Versio: A Valvonta- ja kauko-ohjausyksikkö REC Tietoja tästä käsikirjasta...7. Tekijänoikeudet...7.

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje REM 610 Moottorinsuojarele 1MRS 755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: B/28.11.2006 Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...9 1.1. Tämän käsikirjan sisällöstä...9 1.2. Releen käyttö...9 1.3. Ominaisuudet...9

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja 10.5. Suojareleiden valintataulukkoja Taulukko 10.5a. Kennoterminaalien ja johtolähtöpakettien valintataulukko. Luku 10: Mittaus-, ohjaus- ja suojauslaitteistot Kennoterminaalit Johtolähtöpaketit SPAC

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 12.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen

Lisätiedot

Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat

Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat Sisällys Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla... 3-4 Virta- ja jännitemittarit... 5 Väylämuuntimet... 6 Ampeerimittarit

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500

Lisätiedot

Digitaaliset monitoimimittarit ja tehoanalysaattorit. Energian mittaus ja optimointi

Digitaaliset monitoimimittarit ja tehoanalysaattorit. Energian mittaus ja optimointi Digitaaliset monitoimimittarit ja tehoanalysaattorit Energian mittaus ja optimointi DIGITAALISET MONITOIMIMITTARIT JA TEHOANALYSAATTORIT taustavalaistulla LCD-näytöllä Energianjakelulaitteistojen ohjaamiseen

Lisätiedot

Energiamittarit ja mittalaitteet

Energiamittarit ja mittalaitteet R12 Energiamittarit ja mittalaitteet Kerää, mittaa, tallenna: Hagerin energiamittareilla ja mittalaitteilla saat tiedot koostetusti. Laaja valikoima tuotevalikoima suoramittaukseen 63A ja 100A sekä virtamuuntajamittaukseen

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Tyyppi EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 X. Tyypin valinta

Energian hallinta. Energiamittari. Tyyppi EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 X. Tyypin valinta Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM23 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Luokka 2 (kvarh) EN62053-23 mukaan Tarkkuus ±0.5 lukemasta (virta/jännite) Energiamittari

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

seppo.vehviläinen@electrix.fi

seppo.vehviläinen@electrix.fi moduuli Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 eql sähkön laadun hallinta MITTAUKSESTA RAPORTOINTIIN Jännitetasot Välkyntä Jännitekatkot Jännitekuopat Kokonaissäröt Harmoniset

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat

Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat Sisällys Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla... 3 Virta- jännite- ja kwh-mittarit... 4 Väylämuuntimet... 5

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ==================================================

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5 Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== Yleistä ------------ ACS 400 on mikroprosessoripohjainen,

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

REX 521 Suojarele. Tekninen ohje, yleistä

REX 521 Suojarele. Tekninen ohje, yleistä REX 5 MRS 7568-MUM Julkaistu:.0.00 Versio: B/.0.00 Tarkistettu: P.L. Hyväksytty:O.L. REX 5 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo. Turvallisuus...6. Johdanto...7..

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Energiamittarit ja mittalaitteet

Energiamittarit ja mittalaitteet R12 Energiamittarit ja mittalaitteet Kerää, mittaa, tallenna: Hagerin energiamittareilla ja mittalaitteilla saat tiedot koostetusti. Laaja valikoima tuotevalikoima suoramittaukseen 63A ja 100A sekä virtamuuntajamittaukseen

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

Releasettelutyökalut CAP 505. Ostajan opas

Releasettelutyökalut CAP 505. Ostajan opas Releasettelutyökalut CAP 505 Ostajan opas Releasettelutyökalut CAP 505 1MRS755369-MBG Julkaistu: 06/2004 Tila: käännös EN-versiosta E Versio: A/2004 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Jänniterele. Tekninen ohje

Jänniterele. Tekninen ohje 1MRS756247 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: A/26.03.2007 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä opas... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 8 1.4. Tuotedokumentaatio... 8 1.5.

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla Virta- jännite- ja kwh-mittarit Väylämuuntimet Ampeerimittarit 1-vaiheiset...

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla Virta- jännite- ja kwh-mittarit Väylämuuntimet Ampeerimittarit 1-vaiheiset... Tuotteet 2012 Sisällys Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla... 1 Virta- jännite- ja kwh-mittarit... 2 Väylämuuntimet... 3 Ampeerimittarit 1-vaiheiset... 4 Volttimittarit 1-vaiheiset... 4

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät 1. Yleistä SerIO on mittaus ja ohjaustehtäviin tarkoitettu prosessorikortti. Se voi ohjemistosta riippuen toimia itsenäisenä yksikkönä tai tietokoneen ohjaamana. Jälkimmäisessä tapauksessa mittaus ja ohjauskomennot

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä P/N 797 - Finnish - Päävalikko Tässä käyttöohjeessa selostetaan yleiset tehtävät, jotka liittyvät tuotteen varmennustehtäviin ja painesäädön asettamiseen. Täydellinen

Lisätiedot

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit, Virta- ja jännitemittarit, Valvonta- ja aikareleet, Kytkinkellot, Kuormituksenvartijat

Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit, Virta- ja jännitemittarit, Valvonta- ja aikareleet, Kytkinkellot, Kuormituksenvartijat Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit, Virta- ja jännitemittarit, Valvonta- ja aikareleet, Kytkinkellot, Kuormituksenvartijat Sisällys Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit... 3-4 Virta- ja jännitemittarit...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

Mittaus- ja valvontareleet Zelio Control Toimilaitteiden Luotettavaan valvontaan

Mittaus- ja valvontareleet Zelio Control Toimilaitteiden Luotettavaan valvontaan Mittaus- ja valvontareleet Zelio Control Toimilaitteiden Luotettavaan valvontaan Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Mittaus- ja valvontareleet Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä,

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu

Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu Seminaari keskijänniteverkon suunnittelijoille Riku Uusitalo slide 1 Sähköverkon rakenne 400 kv 380 kv 110 kv SUURJÄNNITE 10 kv 110 kv 110 kv RENGASVERKKO KESKIJÄNNITE

Lisätiedot

Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin

Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin Johdanto G G G Suuntaus: Verkkoon kytkeytyy hajautettua voimantuotantoa Siirrytään käyttämään verkkoa suljetussa renkaassa

Lisätiedot

eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari

eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari EDF3GL / EDFTL Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 Energia/laatumittari etäluenta 3G Ethernet (TCP/IP) energiamittaus: pätö-

Lisätiedot

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kompakti huippuominaisuudet omaava digitaalinen mittalaite soveltuu erinomaisesti sähköverkon energiatehokkuuden analysoimiseen AR6:n ominaisuuksia: Se ottaa jänniteaallosta

Lisätiedot

I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla

I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Ohjauskorttien I/O... 2 1.2 Käyttöönottotiedot... 3 1.3 Käyntiin seis ohjaus. Yksi ulkoinen

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

VIKE Universaali ratkaisu keskijänniteverkon maa- ja oikosulkuvikojen paikannukseen

VIKE Universaali ratkaisu keskijänniteverkon maa- ja oikosulkuvikojen paikannukseen VIKE Universaali ratkaisu keskijänniteverkon maa- ja oikosulkuvikojen paikannukseen VIKE Vianilmaisufunktiot (FPI, Fault Passage Indication) Yksivaiheinen maasulku, kaksoismaasulku Katkeilevat maasulut

Lisätiedot

SPAU 341 C Jännitteensäädin

SPAU 341 C Jännitteensäädin SPAU 341 C Jännitteensäädin Käyttöohje ja tekninen selostus 2 U f n = 50Hz 60Hz I n = 1A 5A ( I ) U n = 100V 110V 120V ( U ) 5 Um I m U d IRF POS IRF SPAU 341 C1 80...265 V ~ U aux U s / U n RESET STEP

Lisätiedot

7.5. Relesuojauksen toteuttamisperiaatteet

7.5. Relesuojauksen toteuttamisperiaatteet 7.5. Relesuojauksen toteuttamisperiaatteet Suojaustavan valinnalla voidaan vaikuttaa suojauksen toimintanopeuteen, jolla on merkittävä vaikutus oikosulun aiheuttamiin haittoihin. Mitä nopeammin suojaus

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Johdonsuojakatkaisijat

Johdonsuojakatkaisijat Johdonsuojakatkaisijat System Pro M Kytkentäkaaviot 1 nap. 2 nap. 3 nap. 4 nap. 1 nap.+ NA 3 nap.+ NA Johdonsuojakatkaisijan merkinnät S201 S 261 B 16 SK ~ 230/400 STOTZ 6000 3 Selektiivisyysluokka Oikosulun

Lisätiedot

Metra ERW 700. Energialaskuri

Metra ERW 700. Energialaskuri Metra ERW 700 Energialaskuri 2013 2 Energialaskuri ERW 700 sisältää monipuoliset laskentaominaisuudet erilaisten virtausten energialaskentaan. Höyryn, lauhteen, maakaasun, ilman jne. ominaisuudet ovat

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

WA-800 Tuoteperhe. Tekniset tiedot. Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810. Ohjaimet WA-804 WA-805 WA-806 WA-807

WA-800 Tuoteperhe. Tekniset tiedot. Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810. Ohjaimet WA-804 WA-805 WA-806 WA-807 Ahjokatu 4 A, P.O.B. 22 FI-15801 Lahti, Finland Tel. +358 3 829 21 Fax +358 3 829 4100 www.lahtiprecision.com WA-800 Tuoteperhe Tekniset tiedot Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810 Ohjaimet WA-804

Lisätiedot