Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545"

Transkriptio

1 Muuntajaterminaali Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545

2

3 Julkaistu: Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: C/ Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Muuntajaterminaali jakeluverkon kaksikäämimuuntajien ja muuntaja-generaattoriyksiköiden suojaukseen, ohjaukseen, mittaukseen ja valvontaan Suunniteltu kestämään myös ankarissa olosuhteissa kuten raskaan teollisuuden käytössä ja laivakäytössä Pääsuojaustoimintona nopeaan selektiiviseen käämi- ja kierrossulkusuojaukseen tarkoitettu kolmivaiheinen erovirtasuoja, joka sisältää vakavoidun ja hetkellisportaan Nopea ja luotettava toiminta myös virtamuuntajien ollessa kyllästyneitä Numeerinen kytkentäryhmäsovitus mahdollistaa virtamuuntajien tähtikytkennän ilman välivirtamuuntajia muuntajan kytkentäryhmästä riippumatta Suurimpedanssiperiaatteeseen tai numeeriseen vakavoituun erovirtaperiaatteeseen perustuva rajattu maasulkusuoja Kolmivaiheinen ylivirtasuoja ja vakio- ja käänteisaikatoimintainen muuntajan ala- ja yläjännitepuolen maasulun varasuoja Terminen ylikuormitussuoja sekä epäsymmetrian ja vaihejärjestyksen valvonta Multi-version terminaalissa saatavilla lisäksi seuraavat suojatoiminnot: ylimagnetointisuoja, ylijännite-, alijännite- ja nollajännitesuoja, suunnattu ylivirta- ja maasulkusuoja, ylitaajuus- ja alitaajuussuoja ja johdon varasuojana toimiva aliimpedanssisuoja Suuri graafinen näyttö joko laitteeseen integroituna tai erillisenä moduulina Ohjaustoiminnot sisältäen ohjauskohteiden paikallis- ja kauko-ohjauksen, kohteiden asennon osoituksen sekä lukitukset kenno- ja sähköasematasolla Erikseen tilattavissa automaattinen käämikytkimen ohjaustoiminto yksittäisille tai rinnakkaisille muuntajille, jotka käyttävät Master-Follower-periaatetta, negatiivisen reaktanssin periaatetta tai kiertovirran minimointiperiaatetta Käytettävissä useita tapoja tuoda käämikytkimen asentotieto erovirtasuojalle ja jännitteensäätäjälle Kahden muuntajaryhmän kolmivaihevirtojen, pää- tai vaihejännitteiden, nollavirran, nollajännitteen, taajuuden, tehokertoimen, pätö- ja loistehon ja energian mittaukset Kunnonvalvontatoiminnot kuten katkaisijan tilan valvonta, laukaisupiirin valvonta ja terminaalin sisäinen itsevalvonta Integroituna useita tiedonsiirtoprotokollia: SPA, LON, IEC , Modbus RTU/ASCII, DNP 3.0 Liitäntä Profibus DP- ja IEC pohjaisiin järjestelmiin adaptereiden välityksellä Osa ABB:n sähkönjakelun automaatiojärjestelmää Kuva 1 ret54_mimic_co180dpi RET 54_ -muuntajaterminaalin mimikkanäkymä 3

4 Sovellusalue RET 541/543/545 -muuntajaterminaalit on tarkoitettu käytettäväksi kaksikäämimuuntajien ja muuntaja-generaattoriyksiköiden suojaukseen, ohjaukseen, mittaukseen ja valvontaan. Terminaali soveltuu myös ankariin olosuhteisiin kuten raskaaseen teollisuuteen ja laivakäyttöön. Suojaustoiminnoista tärkein on nopeaan selektiiviseen käämi- ja kierrossulkusuojaukseen tarkoitettu kolmivaiheinen erovirtasuoja, joka sisältää vakavoidun ja hetkellisportaan. Toiseen ja viidenteen harmoniseen perustuvan lukituksen lisäksi vakavoitu porras sisältää aallonmuodon tunnistukseen perustuvan lukitus-vapautustoiminnon. Toiminta on luotettava myös virtamuuntajien ollessa osittain kyllästyneitä eli toiminta-ajat ovat lyhyitä, kun vika tapahtuu suojausalueen sisällä, ja vakavointi on hyvä, kun vika on suojausalueen ulkopuolella. Automaattinen mukauttaminen käämikytkimen asennon muutoksiin lisää suojauksen herkkyyttä. Välivirtamuuntajia ei tarvita. Kytkentäryhmäsovitukset ja virtamuuntajien muuntosuhteen korjaukset laajalla alueella toteutetaan numeerisesti, samoin virran nollakomponentin eliminointi, joka estää tarpeettomat, suojausalueen ulkopuolella tapahtuvien maasulkujen aiheuttamat laukaisut. Erovirtasuojan lisäksi Basic-version terminaalit sisältävät seuraavat suojatoiminnot: vakavoituun numeeriseen erovirtaperiaatteeseen tai suurimpedanssiperiaatteeseen perustuva rajattu maasulkusuoja, epäsymmetriasuoja ja terminen ylikuormitussuoja, kolmivaiheinen ylivirtasuoja ja vakio- ja käänteisaikatoimintainen suuntaamaton muuntajan ala- ja yläjännitepuolen maasulun varasuoja. Multi-version terminaalit sisältävät lisäksi yli-, ali- ja nollajännitesuojan, ali- ja ylitaajuussuojan, ylimagnetointisuojan, suunnatun maasulku- ja ylivirtasuojan ja johdon aliimpedanssin varasuojan, ja täyttävät haasteellisimmatkin sovellusvaatimukset. Kun muuntajaterminaali varustetaan erikseen tilattavalla automaattisella jännitteensäätäjätoiminnolla, sitä voidaan käyttää kattavana muuntajanhallintayksikkönä. Jännitteensäätäjää voidaan soveltaa yksittäiseen muuntajaan tai rinnakkaisiin muuntajiin, jotka käyttävät Master-Follower-periaatetta, negatiivisen reaktanssin periaatetta tai kiertovirran minimointiperiaatetta. Erityinen jännitteensäätäjän ja ohjaustoimintoja sisältävä Control-version terminaali soveltuu käytettäväksi, kun jännitteensäätäjän ja suojaustoimintojen yhdistäminen samaan laitteeseen ei ole sallittua. IEC standardiin perustuvan graafisen konfigurointityökalun avulla on helppo luoda sovelluskohtaisia konfiguraatioita sekä eri kytkinlaitteistoja vastaavia mimiikkakuvia. Prosessin tila näkyy laitteen suurella graafisella näytöllä. Yksityiskohtaiset tiedot kuten mitatut arvot, tapahtumat ja sovelluskohtaiset hälytykset esitetään näytön näkymissä. RET 54_ -terminaalit voivat mitata kahden asettelun mukaisia vaihevirtoja, pää- tai vaihejännitteitä, nollavirtaa ja -jännitettä, taajuutta ja tehokerrointa. Pätö- ja loisteho lasketaan mitatuista virroista ja jännitteistä. Energia lasketaan mitatun tehon perusteella. Mitatut arvot näytetään paikallisesti tai ne voidaan välittää edelleen skaalattuina primääriarvoina. RET 54_ -terminaalin kunnonvalvontatoiminnot valvovat mm. laukaisupiirejä, katkaisijan kaasunpainetta ja katkaisijoiden kulumista ja aikatauluttavat määräaikaishuoltoja. RET 541- ja RET 543 -terminaaleille tilauksesta saatavan RTD1-kortin analogiatulot mahdollistavat esimerkiksi käämikytkimen asennon ohjauksen ja RTD-tulot öljyn pohjaja huippulämpötilan valvonnan. Kortti mahdollistaa myös ympäristön lämpötilan huomioimisen termisen ylikuormitussuojan toiminnassa. Mittaustietojen välitys esimerkiksi logiikkatoiminnoille on mahdollista ma-lähtöjen avulla. Erottimien, katkaisijoiden ja käämikytkinten asentotiedot näkyvät terminaalin nestekidenäytössä. Näitä kohteita voidaan ohjata paikallisesti terminaalin etupaneelin painikkeiden avulla. Asentotietojen välittäminen kaukokäyttöjärjestelmään on myös mahdollista. Ohjattavia kohteita, kuten katkaisijoita ja erottimia, voidaan ohjata auki tai kiinni myös kaukokäyttöjärjestelmän kautta. Koska terminaalit tukevat useita voimalaitosten ja teollisuuden yleisesti käyttämiä tiedonsiirtoprotokollia (SPA, LON, IEC , DNP 3.0 ja Modbus RTU/ASCII), ne ovat joustavasti integroitavissa eri ohjausjärjestelmiin. Liitäntä Profibus DP- tai IEC pohjaiseen järjestelmään tapahtuu liitäntäsovittimen SPA-ZC 302 tai SPA- ZC 400 välityksellä. 4

5 Toiminta Terminaalit RET 541, RET 543 ja RET 545 eroavat toisistaan laitteissa käytettävien digitaalitulojen ja -lähtöjen määrän mukaan. Lisätietoa luvussa Tilaustiedot. RET 54_ -muuntajaterminaalin toiminnot: suojaus mittaus ohjaus kunnonvalvonta tietoliikenne yleistoiminnot vakiotoiminnot Toiminnot jaetaan edelleen kolmeen ryhmään eri toiminnallisuustasojen mukaan, katso Tilaustiedot. Suojaustoiminnot Suojaus on RET 54_ -muuntajaterminaalin tärkeimpiä toimintoja. Suojaustoimilohkot ovat toisistaan riippumattomia ja niillä on esimerkiksi omat asetteluryhmät ja tietojen tallennus. Tarkempia tietoja suojaustoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Mittaustoiminnot Tarkempia tietoja mittaustoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Ohjaustoiminnot Ohjaustoimintoja käytetään katkaisijoiden ja erottimien asentotietojen ilmaisemiseen sekä katkaisijoiden ja erottimien auki- ja kiinniohjaukseen. Lisäksi on olemassa täydentäviä ohjauslogiikkatoimintoja, kuten näyttöobjekteja katkaisijoiden tilatiedoille, auki/kiinnikytkentäobjekteja ohjauslogiikkaa varten sekä objekteja mm. tiedonkeruuta ja hälytyksiä varten. Relay Configuration Tool -työkalulla konfiguroidut ohjaustoiminnot voidaan yhdistää mimiikkakuvan asentonäyttöihin, jotka ovat osa graafisen LCD-näytön MIMIC-konfiguraatiota. Asentotietojen avulla voidaan nähdä kytkentälaitteiden asento mimiikkanäkymässä sekä ohjata niitä paikallisesti terminaalista. Tarkempia tietoja ohjaustoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Kunnonvalvonta Tarkempia tietoja kunnonvalvontatoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Yleistoiminnot Lisätoimintoja on saatavilla erinäisiin yleistarkoituksiin kuten paikallisnäytön taustavalon aktivointia, kytkinryhmiä sekä toimintamerkkien, itsepidolla olevien lähtöjen, rekistereiden ja häiriötallentimen kuittausta varten. Kommunikointi RET 54_ -muuntajaterminaali tukee tiedonsiirtoprotokollia IEC_103, Modbus, DNP 3.0, SPA ja LON. Asiakaskohtaisessa terminaalikonfiguraatiossa voidaan muodostaa tiettyjä erikoistapahtumia EVENT230-toiminnon avulla. Tarkempia tietoja EVENT230-toiminnosta on CD-levyllä Technical descriptions of Functions (1MRS MCD). Vakiotoiminnot Vakiotoiminnot liittyvät käytössä oleviin logiikkatoimintoihin, esimerkiksi lukituksiin, hälytyksiin ja ohjaussekvensseihin. Kaikkia logiikkatoimintoja voidaan käyttää suojaus-, ohjaus-, mittaus-, kunnonvalvonta- ja muiden toimintojen kanssa. Vakiotoiminnot voidaan liittää digitaalituloihin ja -lähtöihin sekä LON-tuloihin ja -lähtöihin terminaalin konfigurointi- ja ohjelmointityökalun CAP 505 Relay Configuration Tool avulla. Tarkempia tietoja vakiotoimilohkoista sekä niiden toiminnasta on CD-levyllä Technical Descriptions of Functions (1MRS MCD). Muut toiminnot Apuenergiasyötön alijännitevalvonta RET 54_ -terminaaleissa on sisäinen hälytystoiminto, joka tarkkailee syöttöjännitteen tasoa. Kun syöttöjännite on liian alhainen, teholähdemoduuli antaa hälytyssignaalin. Hälytyssignaali aktivoituu, kun syöttöjännite on noin 10 % alhaisempi kuin teholähdemoduulin alhaisin nimellistulojännite. 5

6 Toiminta (jatkoa) 6 Terminaalille on konfiguroitavissa alhaisen syöttöjännitteen hälytystoiminto, joka voidaan kytkeä mihin tahansa terminaalin signaalilähtöön. Kotelon sisälämpötilan valvonta RET 54_ -terminaalissa on sisäinen lämpötilan valvontatoiminto. Teholähdemoduuli antaa hälytyssignaalin, kun lämpötila terminaalin kotelossa nousee liian korkeaksi. Hälytyssignaali aktivoituu, kun lämpötila terminaalin kotelossa kohoaa +78 C:een (+75 C C). Lämpötilan valvontatoiminto voidaan ohjelmoida terminaalin valinnaiselle signaalilähdölle. Analogiakanavat Terminaali mittaa esim. suojaus- ja mittaustoimintojen tarvitsemat analogiasignaalit galvaanisesti erottavien mittamuuntajien avulla. RET 54_ -muuntajaterminaalissa on yhdeksän analogiakanavaa. Muuntajaterminaalissa on lisäksi sisäiset analogiakanavat nollavirran ja nollajännitteen laskemiseksi vaihevirtojen ja -jännitteiden perusteella. Sisäisille kanaville lasketaan sekä amplitudi että vaihekulma. Huom! Kun sovelluksessa vaaditaan herkkää maasulkusuojaa, laskennallisen nollavirran sijasta on aina käytettävä kaapelivirtamuuntajia. Yleensä kun maasulkusuojan havahtumisvirran asettelussa pyritään alle 10 % arvoihin nimellisvirrasta, tarvitaan kaapelivirtamuuntajaa. Terminaalin analogiakanavat konfiguroidaan CAP 505 Relay Product Engineering Tools - työkaluilla. Jokaiselle analogiakanavalle voidaan asetella erillinen skaalauskerroin. Skaalauskertoimen ansiosta suojauskohteen ja mittaavan kojeen (virtamuuntaja, jännitemuuntaja jne.) nimellisarvot voivat poiketa toisistaan. Asetteluarvo 1,00 tarkoittaa, että suojattavan yksikön nimellisarvo on tarkalleen sama kuin mittaavan kojeen nimellisarvo. Digitaalitulot Terminaalin digitaalitulot ovat jänniteohjattuja ja optisesti erotettuja ja niille voidaan määritellä tilauksessa kolme kynnysjännitettä, katso Tilaustiedot. Digitaalitulon toiminta voidaan invertoida. Digitaalitulojen ohjelmoitavissa olevalla suodatuksella voidaan poistaa kosketinvärähtelyt ja lyhytaikaiset häiriöt. Suodatusajan voi asetella jokaiselle digitaalitulolle erikseen. Osa digitaalituloista on mahdollista ohjelmoida toimimaan joko digitaalituloina tai pulssilaskureina tai niitä voidaan käyttää ajan synkronointiin. Kun digitaalitulo toimii pulssilaskurina, pulssinlaskentataajuus voi olla enintään 100 Hz. Värähtelyn vaimentaminen Terminaaleissa on kaksi parametria digitaalitulojen värähtelyn vaimentamista varten. Näiden parametrien asettelut määräävät kaikkien digitaalitulojen värähtelytason ja hystereesin. Havaitusta värähtelystä luodaan tapahtuma. Digitaalitulon attribuutit terminaalikonfiguraatiota varten Jokaiselle digitaalitulolle voidaan määrittää attribuuteilla tulon tila, tilan muutoksen aikaleima sekä digitaalitulon virheettömyys. Attribuutit löytyvät terminaalikonfiguraatiosta ja niitä voidaan käyttää eri tarkoituksiin. RTD/analogiatulot RET 541- ja RET 543 -terminaaleissa, jotka on varustettu RTD/analogiamoduulilla (RTD1), on kahdeksan yleiskäyttöistä analogiatuloa tasavirtamittausta varten. RTD/analogiatulot on erotettu galvaanisesti terminaalin teholähteestä ja kotelosta. Kaikilla kanavilla on kuitenkin yhteinen maa. Suojamaa on kytketty laitteen runkoon. Yleiskäyttöisiin RTD/analogiatuloihin voidaan kytkeä jännite-, virta- tai vastustyyppisiä antureita. Jokaisella mittaustilalla on parametri mittausalueen valitsemista varten. RTD/analogiatuloja voidaan käyttää esimerkiksi lämpötilan mittaamiseen. Digitaalilähdöt Terminaalien lähdöt on ryhmitelty seuraavalla tavalla: HSPO: Kaksinapainen nopea ohjauslähtö esim. laukaisuun ja katkaisijan ja erottimen ohjaukseen PO: Yksi- tai kaksinapainen ohjauslähtö esim. katkaisijan ja erottimen ohjaukseen SO: Signaalilähtö, joko sulkeutuva kosketin tai vaihtokosketin. Kosketinta ei voi käyttää ohjaamaan suurta kuormitusta kuten katkaisijaa. Analogialähdöt RTD/analogiamoduulilla varustetuissa RET 541- ja RET 543 -terminaaleissa on neljä yleiskäyttöistä ma analogista virtalähtöä. Kaikki lähdöt on galvaanisesti erotettu terminaalin teholähteestä, kotelosta ja toisistaan.

7 Analogialähtöjä käytetään siirtämään mitattuja tai laskettuja tietoja eteenpäin esim. mittareille tai logiikalle. Hälytysindikoinnit Muuntajaterminaalissa on kahdeksan vapaasti ohjelmoitavaa hälytysmerkkivaloa, jotka ohjelmoidaan CAP 505 Relay MIMIC Editor -työkalulla. AUKI- ja KIINNI-tilan tekstit sekä merkkivalojen värit (vihreä, keltainen tai punainen) voidaan määritellä vapaasti. Merkkivalot tukevat seuraavia toimintatiloja: ei itsepitoa, itsepito/palaa sekä itsepito/vilkkuu. Hälytykset voidaan kuitata kauko-ohjatusti, paikallisesti tai terminaalin logiikkatoiminnoilla. Havaitut hälytykset aikaleimataan hälytyskanavissa. Aikaleimaukseen vaikuttaa merkkivalon valittu toimintatila. Lukitusindikointi Lukitusta indikoiva merkkivalo osoittaa, että ohjaustoiminto on lukittu tai että lukitus on ohitustilassa, kun esimerkiksi ohjaus on lukituksesta huolimatta mahdollista. Laukaisupiirin valvonta Tämä toiminto valvoo katkaisijan laukaisupiiriä. Kun laukaisupiirissä havaitaan vika, kun piiri ei esimerkiksi kykene laukaisemaan, annetaan hälytys. Laukaisupiirin valvontatoiminto perustuu vakiovirtasyöttöön piirin läpi. Käyttöliittymä Terminaalin käyttöliittymä on varustettu joko kiinteällä tai ulkoisella näyttöpaneelilla. Erillinen näyttöpaneeli vaatii erillisen apujännitesyötön samasta jännitelähteestä kuin itse terminaalikin. Näyttö on jaettu kahteen kenttään: 17-riviseen pääkenttään ja 2-riviseen apukenttään. Graafisella näytöllä esitetään yksityiskohtaista tietoa mimiikasta, objekteista, tapahtumista, mittauksista, ohjaushälytyksistä ja parametreista. Apukenttä on indikointeja, hälytyksiä ja apuilmoituksia varten. Lisäksi käyttöliittymä sisältää: kolme painiketta kohteiden ohjausta varten (I, O, kohteen valinta) kahdeksan vapaasti ohjelmoitavaa hälytysmerkkivaloa, joiden toimintatapa ja väri voidaan valita ohjauksen lukituksesta indikoiva merkkivalo kolme toimintamerkkiä suojaus-, valmiusja itsevalvontatoimintoja varten neljä navigointipainiketta sekä kuittauspainike C ja vahvistuspainike E optinen väyläliitäntäportti taustavalon ja kontrastin säätö vapaasti ohjelmoitava painike (F) terminaalin konfigurointia varten kauko-/paikallisohjauksen valintapainike Käyttöliittymällä on kaksi tasoa: käyttötaso ja tekninen taso. Käyttötaso on tarkoitettu päivittäisiä rutiineja kuten valvontaa ja mittausarvojen lukua varten ja tekninen taso on tarkoitettu mm. parametriasetteluja varten. Luvaton käyttö voidaan estää salasanoilla. Sarjaliikenne Terminaalilla on kolme sarjaliitäntäporttia; yksi etupaneelissa ja kaksi takapaneelissa. ABB:n reletuotteille standardoitu optinen liitin Etupaneelin optinen liitin (RS-232) on tarkoitettu PC-liitäntää varten. Sen kautta terminaali voidaan konfiguroida CAP 50_ - työkalujen avulla. Etupaneelin optinen liitäntä tukee SPA-protokollaa. Takapaneelin liitin X3.2 SPA-, IEC_103-, DNP 3.0- tai Modbus-tiedonsiirtoa varten Takapaneelin 9-napainen RS-232-portti liittää terminaalin ylemmän tason järjestelmään SPA-, IEC_103-, DNP 3.0- tai Modbus-väylän kautta. Terminaali liitetään kuituoptiseen SPA- tai IEC_103-tietoliikenneväylään kuituoptisen väyläliitäntämoduulin RER 123 kautta. RS-485-liitäntämoduulin RER 133 avulla terminaali liitetään DNP 3.0- ja Modbus-protokollaa käyttävään RS-485-tiedonsiirtoväylään. LON/SPA-väyläliityntä liittimen X3.3 kautta Takapaneelin 9-napaisen RS-485-portin avulla terminaali voidaan liittää ylemmän tason järjestelmään SPA- tai LON-väylän kautta. Terminaali liitetään kuituoptiseen tietoliikenneväylään väyläliitäntämoduulin RER 103 avulla. Väyläliitäntämoduuli RER 103 tukee sekä SPA- että LON-protokollaa. SPA-ZC 302 -liitäntämoduuli mahdollistaa liitännän Profibus DP -kenttäväylään ja SPA- ZC 400 -liitäntämoduuli IEC väylään. 7

8 Itsevalvonta RET 54_-terminaaleissa on kattava itsevalvontajärjestelmä. Itsevalvontajärjestelmä valvoo terminaalin sisäisiä toimintoja ja antaa käyttäjälle ilmoituksen havaitusta viasta käyttöliittymän sekä sarjaväylän kautta. Kun vika havaitaan, vihreä toimintamerkki alkaa vilkkua. Lisäksi terminaalin näyttöön ilmestyy vikailmoitus ja tapahtumakoodi 0/E57 lähetetään sarjaliitynnän kautta. Vikailmoitus näkyy näytössä kahdella rivillä: 1. rivillä on yleinen ilmoitus Sisäinen vika ja 2. rivillä kyseisen vian vikakoodi. Terminaali yrittää korjata vian joko käynnistämällä uudelleen viasta raportoineen moduulin (I/O tai käyttöliittymä) tai koko terminaalin. Uudelleenkäynnistyksen aikana itsevalvontavika (IRF) pysyy voimassa kunnes sisäinen itsevalvontaohjelma havaitsee terminaalin toimivan normaalisti. Jos vika ei poistu kolmen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, terminaali on pysyvästi IRF-tilassa. Muuntajaterminaalin konfigurointi Terminaalin perus-, suojaus-, logiikka-, ohjaus- ja mittaustoimintojen sekä ajastimien ja muiden toiminnallisten elementtien konfigurointiin käytetään IEC standardiin pohjautuvaa Relay Configuration Tool -konfigurointityökalua. Terminaalin ohjelmoitavuus mahdollistaa esimerkiksi sen, että lähtökoskettimet toimivat suojaus-, ohjaus-, mittaus- ja kunnonvalvontatoimintojen loogisten tulojen ja lähtöjen tilan mukaisesti. Logiikkatoiminnot (esim. lukitus- ja hälytyslogiikka) ohjelmoidaan Boolen operaattoreilla, aikalohkoilla, laskureilla, komparaattoreilla ja kiikuilla. Ohjelma kirjoitetaan graafiseen toimilohkokaavioon Relay Configuration Tool -konfigurointiohjelmaa käyttäen. Mimiikkanäkymän konfigurointi Relay Mimic Editor -työkalun avulla CAP 505 Relay Product Engineering Tools -työkaluihin sisältyvää Relay Mimic Editor -työkalua käytetään terminaalin graafisen näytön ja hälytyskanavien konfigurointiin. Mimiikkakonfiguraatio voi sisältää katkaisijoita, erottimia, indikaattoreita, mittaustietoja sekä käyttäjän määrittelemiä aputekstejä. Konfiguraatio voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten. Kaikki kahdeksan hälytystoimilohkoa voidaan konfiguroida muokkaustyökalun samassa hälytysnäkymässä. KIINNI- ja AUKI-tilan tekstit (hälytykselle voidaan käyttää kerrallaan vain yhtä kieltä) sekä merkkivalojen värit voidaan määritellä. KIINNI- ja AUKI-tiloja voidaan indikoida kolmella värillä. Toimintatapoja on kolme: ei itsepitoa itsepito ja palava valo itsepito ja vilkkuva valo Lukitusmerkkivalon tekstit voidaan määritellä samassa hälytysnäkymässä, mutta lukitusvalon väriä ei voi muuttaa. LON-verkon konfigurointi LON-verkon konfigurointityökalulla LNT 505 määritetään terminaalien väliset verkkomuuttujat. LON-väylää käytetään tyypillisesti tilatietojen siirtämiseen horisontaalisesti lukittavien yksikköjen välillä. Lisäksi LON-väylän kautta siirretään mitattua virtaamplitudi- ja vaihekulmatietoa terminaalien välillä käytettäessä rinnakkaissäätöä ja kiertovirran minimointiperiaatetta. DNP 3.0- ja Modbus-konfigurointi Terminaalin DNP 3.0- ja Modbus-liitynnät konfiguroidaan Protocol Mapping Tool -työkalulla. 8

9 Muuntajaterminaalin parametrointi Terminaalin parametrit asetellaan joko paikallisesti käyttöliittymän kautta tai ulkoisesti sarjaväylän kautta Relay Engineering Tools CAP 501/505 -työkaluja käyttäen. Parametrointi paikallisesti Kun terminaalin parametreja asetellaan paikallisesti, asetteluparametrit valitaan suoraan hierarkkisesta valikkorakenteesta. Parametrointikuvausten käyttökieli on valittavissa. Parametrointi sarjaliitännän kautta Relay Setting Tool -asettelutyökalua käytetään terminaalin asetteluun ja parametrointiin. Parametrit asetellaan PC:llä ja syötetään terminaaliin sarjaliitynnän kautta. Asettelutyökalun valikkorakenne ja parametrointi- ja asettelunäkymät ovat samat kuin terminaalissa. Apujännite RET 54_ -terminaali ja sen erillinen näyttömoduuli tarvitsevat varmistetun apujännitelähteen. Terminaalin sisäinen teholähdemoduuli muodostaa kaikki terminaalin elektroniikan tarvitsemat jännitteet. Teholähdemoduuli on muuntajakytkentäinen eli galvaanisesti erotettu, takaisinkytketty tasajännitemuuttaja. Terminaalin etupaneelissa sijaitseva vihreä merkkivalo palaa teholähdemoduulin ollessa toiminnassa. Teholähdemoduulit Teholähdemoduuleja on saatavissa kahta eri tyyppiä: PS1/_ ja PS2/_. Digitaalitulojen toiminta-alue riippuu teholähdemoduulin tyypistä. Katso Tekniset tiedot. Liitännät Kaikki ulkoiset liitännät tehdään terminaalin takapaneelin liittimiin, katso kuvat Mittamuuntajille tarkoitettu riviliitin koostuu kiinteistä ruuviliittimistä. Takapaneelin RS-232-porttia käytetään terminaalin kytkemiseen SPA-, IEC_103-, DNP 3.0- tai Modbus-väylään. SPA/ IEC_103-väylä kytketään väyläliitäntämoduulin RER 123 kautta takapaneelin 9-napaiseen D-liittimeen. DNP 3.0/Modbus-väylä kytketään terminaaliin väyläliitäntämoduulin RER 133 kautta. Takapaneelin RS-485-porttia käytetään terminaalin kytkemiseen SPA- tai LON-väylään. SPA/LON-väylä kytketään väyläliitäntämoduulin RER 103 kautta takapaneelin 9-napaiseen D-liittimeen. Terminaalin digitaalitulot ja -lähdöt kytketään moninapaliittimiin. Suojamaadoitus kytketään maadoitusruuviin, joka on merkitty maadoitussymbolilla. 9

10 Liitännät (jatkoa) Liitäntäkaaviot PS1_4_ACFail PS1_4_TempAlarm + Syöttötulo - X X V 1A 5A 1A 5A 1A 5A 100V 1A 5A 1A 5A 1A 5A 1A 5A Kanava 10, VT2 Kanava 9, CT7 Kanava 8, CT6 IRF Kanava 7, CT5 Kanava 6, VT1 Kanava 5, CT4 PS1_4_HSPO3 Kanava 4, CT3 Kanava 3, CT2 PS1_4_HSPO1 Kanava 2, CT1 PS1_4_TCS1 TCS SARJAVÄYLÄ SARJAVÄYLÄ X3.2 X3.3 X PS1_4_HSPO2 PS1_4_TCS2 TCS X X PS1_4_BI1 PS1_4_HSPO PS1_4_BI2 PS1_4_BI3 PS1_4_HSPO X BIO1_5_BI1 BIO1_5_BI2 PS1_4_SO BIO1_5_BI3 BIO1_5_BI4 X BIO1_5_BI5 BIO1_5_BI6 BIO1_5_SO BIO1_5_BI7 BIO1_5_BI8 BIO1_5_SO BIO1_5_BI9 BIO1_5_BI10 BIO1_5_BI11 BIO1_5_SO3 BIO1_5_SO X BIO1_5_BI12 BIO1_5_SO BIO1_5_SO6 17 RET 541 Kuva 2 RET 541 -terminaalin liitäntäkaavio CD541 10

11 1A Muuntajaterminaali RET 541, RET 543, RET 545 Liitännät (jatkoa) PS1_4_ACFail PS1_4_TempAlarm + Syöttötulo - X X V 1A 5A 1A 5A 1A 5A 100V 5A 1A 5A 1A 5A 1A 5A Kanava 10, VT2 Kanava 9, CT7 Kanava 8, CT6 IRF Kanava 7, CT5 Kanava 6, VT1 Kanava 5, CT4 PS1_4_HSPO3 Kanava 4, CT3 Kanava 3, CT2 PS1_4_HSPO1 Kanava 2, CT1 PS1_4_TCS1 TCS SARJAVÄYLÄ SARJAVÄYLÄ X3.2 X3.3 X PS1_4_HSPO2 PS1_4_TCS2 TCS X X PS1_4_BI1 PS1_4_HSPO PS1_4_BI2 PS1_4_BI3 PS1_4_HSPO X BIO1_5_BI1 BIO1_5_BI2 PS1_4_SO BIO1_5_BI3 BIO1_5_BI4 X BIO1_5_BI5 BIO1_5_BI6 BIO1_5_SO BIO1_5_BI7 BIO1_5_BI8 BIO1_5_SO BIO1_5_BI9 BIO1_5_BI10 BIO1_5_BI11 BIO1_5_SO3 BIO1_5_SO X BIO1_5_BI12 BIO1_5_SO BIO1_5_SO6 17 X7.1 BIO2_7_PO X7.2 X BIO2_7_BI1 BIO2_7_BI2 BIO2_7_PO BIO2_7_BI3 BIO2_7_BI4 BIO2_7_PO BIO2_7_BI5 BIO2_7_BI6 BIO2_7_PO BIO2_7_BI7 BIO2_7_BI8 BIO2_7_PO BIO2_7_BI9 BIO2_7_BI10 BIO2_7_PO RET 543 Kuva 3 RET 543 -terminaalin liitäntäkaavio CD543 11

12 1A Muuntajaterminaali RET 541, RET 543, RET 545 Liitännät (jatkoa) PS2_4_ACFail PS2_4_TempAlarm + Syöttötulo - X X V 1A 5A 1A 5A 1A 5A 100V 5A 1A 5A 1A 5A 1A 5A Kanava 10, VT2 Kanava 9, CT7 Kanava 8, CT6 IRF Kanava 7, CT5 Kanava 6, VT1 Kanava 5, CT4 PS2_4_HSPO3 Kanava 4, CT3 Kanava 3, CT2 PS2_4_HSPO1 Kanava 2, CT1 PS2_4_TCS1 TCS SARJAVÄYLÄ SARJAVÄYLÄ X3.2 X3.3 X PS2_4_HSPO2 PS2_4_TCS2 TCS X4.2 1 PS2_4_HSPO PS2_4_HSPO X BIO1_5_BI1 BIO1_5_BI2 PS2_4_HSPO BIO1_5_BI3 BIO1_5_BI4 PS2_4_HSPO BIO1_5_BI5 BIO1_5_BI6 BIO1_5_BI7 BIO1_5_BI8 PS2_4_HSPO8 BIO1_5_SO X X5.2 BIO1_5_BI9 BIO1_5_BI10 BIO1_5_BI11 BIO1_5_SO2 BIO1_5_SO BIO1_5_BI12 BIO1_5_SO X BIO1_6_BI1 BIO1_6_BI2 BIO1_5_SO5 BIO1_5_SO BIO1_6_BI3 BIO1_6_BI4 X BIO1_6_BI5 BIO1_6_BI6 BIO1_6_BI7 BIO1_6_BI8 BIO1_6_BI9 BIO1_6_SO1 BIO1_6_SO2 BIO1_6_SO BIO1_6_BI10 BIO1_6_BI11 BIO1_6_SO X BIO1_6_BI12 BIO1_6_SO BIO1_6_SO6 17 X7.1 X BIO2_7_BI1 BIO2_7_BI2 BIO2_7_PO BIO2_7_BI3 BIO2_7_BI4 BIO2_7_BI5 BIO2_7_BI6 BIO2_7_BI7 BIO2_7_BI8 BIO2_7_BI9 BIO2_7_PO2 BIO2_7_PO3 BIO2_7_PO4 X BIO2_7_BI10 BIO2_7_PO BIO2_7_PO RET 545 Kuva 4 RET 545 -terminaalin liitäntäkaavio CD545_b 12

13 Tekniset tiedot Taulukko 1: RET 54_ -terminaalin yleistoiminnot Toiminto INDRESET MMIWAKE SWGRP1 SWGRP2 SWGRP3... SWGRP20 Selitys Toimintamerkkien, lukittujen lähtösignaalien, rekisterien ja esim. häiriötallentimen aaltomuotojen kuittaus Käyttöliittymän taustavalon aktivointi Kytkinryhmä SWGRP1 Kytkinryhmä SWGRP2 Kytkinryhmä SWGRP3 Kytkinryhmä SWGRP20 Taulukko 2: RET 54_ -terminaalin vakiotoiminnot Toiminto Selitys ABS Absoluuttinen arvo ACOS Arcus cos -funktio ADD Summaaja AND Looginen JA-operaattori ASIN Arcus sin -funktio ATAN Arcus tan -funktio BCD2INT Tyyppimuunnos BCD --> SINT (käämikytkin) BITGET Yhden bitin luku BITSET Yhden bitin asetus BOOL_TO_* Tyyppimuunnos BOOL --> WORD/USINT/UINT/UDINT/SINT/REAL/INT/DWORD/DINT/BYTE BOOL2INT Tyyppimuunnos BOOL --> INT BYTE_TO_* Tyyppimuunnos BYTE --> WORD/DWORD COMH Hystereesikomparaattori COS Cos-funktio (rad) CTD Alas-laskuri CTUD Ylös-alas-laskuri CTU Ylös-laskuri DATE_TO_UDINT Tyyppimuunnos DATE --> UDINT DINT_TO_* Tyyppimuunnos DINT --> SINT/REAL/INT DIV Jakaja (/) DWORD_TO_* Tyyppimuunnos DWORD --> WORD/BYTE EQ Yhtäsuuri kuin (=) EXP Luonnollinen exponenttifunktio (e n ) EXPT Normaali exponenttifunktio (x n ) F_TRIG Ilmaisin, laskeva reuna GE Suurempi tai yhtä suuri kuin (>=) GRAY2INT Tyyppimuunnos GRAY --> SINT (käämikytkin) GT Suurempi kuin (>) INT_TO_* Tyyppimuunnos INT --> REAL/DINT INT2BOOL Tyyppimuunnos INT --> BOOL LE Pienempi tai yhtä suuri kuin (<=) LIMIT Rajoitus LN Luonnollinen logaritmi (ln) LOG 10-järj. logaritmi (log) LT Pienempi kuin (<) MAX Maksimi MIN Minimi MOD Modulo MOVE Siirrä 13

14 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 2: RET 54_ -terminaalin vakiotoiminnot (jatkoa) Toiminto Selitys MUL Kertoja (*) MUX Multipleksori NAT2INT Tyyppimuunnos binäärikoodattu tulo --> SINT (käämikytkin) NE Suurempi tai pienempi kuin (><) NOT Komplementti (EI) OR Looginen TAI-operaattori R_TRIG Ilmaisin, nouseva reuna REAL_TO_* Tyyppimuunnos REAL --> USINT/UINT/UDINT/SINT/INT/DINT ROL Vieritä vasemalle (<-) ROR Vieritä oikealle (->) RS Reset-dominoiva SR-kiikku RS_D Reset-dominoiva SR-kiikku data-tulolla SEL Binäärivalitsija SHL Bitin siirto vasemmalle SHR Bitin siirto oikealle SIN Sin-funktio (rad) SINT_TO_* Tyyppimuunnos SINT --> REAL/INT/DINT SUB Vähentäjä (-) SQRT Neliöjuuri SR Set-dominoiva SR-kiikku XOR Looginen XTAI-operaattori TAN Tan-funktio (rad) TIME_TO_* Tyyppimuunnos TIME --> UDINT/TOD/REAL TOD_TO_* Tyyppimuunnos TOD --> UDINT/TIME/REAL TOF Auki-ajastin TON Kiinni-ajastin TP Pulssiajastin TRUNC_REAL_TO* Tyyppimuunnos REAL --> DINT/INT/SINT/UDINT/UINT/USINT UDINT_TO_* Tyyppimuunnos UDINT --> USINT/UINT/REAL UINT_TO_* Tyyppimuunnos UINT --> USINT/UDINT/REAL/BOOL USINT_TO_* Tyyppimuunnos USINT --> UINT/UDINT/REAL WORD_TO_* Tyyppimuunnos WORD --> DWORD/BYTE Taulukko 3: RET 54_ -terminaalien kunnonvalvontatoiminnot Toiminto Selitys CMBWEAR1 Kosketinkärkien kuluminen 1 CMBWEAR2 Kosketinkärkien kuluminen 2 CMCU3 Virranmittaustulon valvonta CMGAS1 Katkaisijan kaasunpaineen valvonta CMGAS3 Katkaisijan kaasunpaineen valvonta, 3-vaiheinen CMSCHED Määräaikaishuolto CMSPRC1 Katkaisijan viritysjousen tila 1 CMTCS1 Laukaisupiirin 1 valvonta CMTCS2 Laukaisupiirin 2 valvonta CMTIME1 Toimintalaskuri 1, käytetty aika (moottorit) CMTIME2 Toimintalaskuri 2, käytetty aika (moottorit) CMTRAV1 Katkaisijan toiminta-aika 1 CMVO3 Jännitteenmittaustulon valvonta 14

15 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 4: RET 54_ -terminaalin ohjaustoiminnot Toiminto Selitys CO3DC1 Kolmiasentoisen erottimen 1 ohjaus sekä indikointi CO3DC2 Kolmiasentoisen erottimen 2 ohjaus sekä indikointi COCB1 Katkaisijan 1 ohjaus sekä indikointi COCB2 Katkaisijan 2 ohjaus sekä indikointi COCBDIR Katkaisijan suora aukiohjaus käyttöliittymän kautta CODC1 Erottimen 1 ohjaus sekä indikointi CODC2 Erottimen 2 ohjaus sekä indikointi CODC3 Erottimen 3 ohjaus sekä indikointi CODC4 Erottimen 4 ohjaus sekä indikointi CODC5 Erottimen 5 ohjaus sekä indikointi COIND1 Ohjauskohteen 1 indikointi COIND2 Ohjauskohteen 2 indikointi COIND3 Ohjauskohteen 3 indikointi COIND4 Ohjauskohteen 4 indikointi COIND5 Ohjauskohteen 5 indikointi COIND6 Ohjauskohteen 6 indikointi COIND7 Ohjauskohteen 7 indikointi COIND8 Ohjauskohteen 8 indikointi COLOCAT Logiikkaohjattu ohjaustilatoiminto COLTC Käämikytkimen ohjain (jännitteensäätäjä) COSW1 Auki/Kiinni-kytkin 1 COSW2 Auki/Kiinni-kytkin 2 COSW3 Auki/Kiinni-kytkin 3 COSW4 Auki/Kiinni-kytkin 4 MMIALAR1 Hälytyskanava 1, merkkivalo MMIALAR2 Hälytyskanava 2, merkkivalo MMIALAR3 Hälytyskanava 3, merkkivalo MMIALAR4 Hälytyskanava 4, merkkivalo MMIALAR5 Hälytyskanava 5, merkkivalo MMIALAR6 Hälytyskanava 6, merkkivalo MMIALAR7 Hälytyskanava 7, merkkivalo MMIALAR8 Hälytyskanava 8, merkkivalo MMIDATA1 Mimiikkatiedon näyttöpiste 1 MMIDATA2 Mimiikkatiedon näyttöpiste 2 MMIDATA3 Mimiikkatiedon näyttöpiste 3 MMIDATA4 Mimiikkatiedon näyttöpiste 4 MMIDATA5 Mimiikkatiedon näyttöpiste 5 15

16 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 5: Käämikytkimen ohjaustoimilohko Käämikytkimen ohjaus (jännitteensäätäjä), COLTC Vertailujännite 0, ,000 xun 1. ohjauspulssin toimintaviive 1, ,0 s 2. ohjauspulssin toimintaviive 1, ,0 s Johtohäviön kompensoinnin resistiivinen osa 0,0...25,0 % Un (Ur) Johtohäviön kompensoinnin reaktiivinen osa 0,0...25,0 % Un (Ux) Kuormitusvirran vaihekulma (negatiivisen astetta reaktanssin periaatteella) Vakavuuskerroin rinnakkaiskäytössä 0,0...70,0 % Un Toimintamoodi Ei käytössä Käsikäyttö Automaattinen yksinkäyttö Automaattinen käskijä Automaattinen seuraaja Negatiivinen reaktanssi Kiertovirran minimointi Ohjaus tulojen kautta Viivemoodi Vakioaika Käänteisaika Nosta- ja laske-pulssien kesto 0,5...10,0 s Säätöpoikkeama 0,60...9,00 % Un Ylivirtalukitusraja 0,10...5,00 xin Alijännitelukitusraja 0,10...1,20 xun Ylijännitelukitusraja 0,80...1,60 xun Kiertovirran lukitusraja 0,10...5,00 xin Jännitteenaleneman kompensoinnin yläraja 0,00...2,00 xun Referenssijännitteen alennusaskel 0,00...9,00 % Un Maksimijännitteen antava käämikytkimen asento Minimijännitteen antava käämikytkimen asento Rinnakkaismuuntajien maksimilukumäärä kiertovirran 4 minimointiperiaatteella Toimintatarkkuudet - jännitteenmittaus: - toiminta-aika vakioaikatoiminnassa: - toiminta-aika käänteisaikatoiminnassa: Mitatun jännitteen taajuuden mukaan: f/fn = 0,95...1,05: +1,0 % asetteluarvosta tai +0,01 x Un +1 % asetteluarvosta tai +250 ms 250 ms ja epätarkkuus, kun jänniteenvaihtelu on +0,5 % +100 ms - laske- ja nosta-lähtöpulssien kesto: Palautumissuhde (hystereesi) 20 % asetellusta säätöpoikkeamasta Taulukko 6: Mittaustoiminnot Yleinen mittaustulo/analogiatulo, RTD/analogiamoduuli, MEAI1...8 Yleismittaustoimilohkoja voidaan käyttää mittaamaan tasa- tai vaihtojännitteitä sensoritulolla. Niissä on myös REAL-tyyppinen tulo, jonka avulla voidaan valvoa mitä tahansa sisäistä REAL-tyyppistä IEC standardin määrittelemää signaalia, esim. tulotietoja RTD/analogiamoduulilta. GE1 3 (V DC/AC) Yleinen REAL-tulo , , , ,00000 Analogialähtö, RTD/analogiamoduuli, MEAO1...4 Analogialähtötoimilohkot skaalaavat sisäisiä REAL-tyypin IEC standardin määrittelemiä signaaleja valittavalle alueelle 0 20 ma tai 4 20 ma käytettäväksi RTD/analogiamoduulin lähtöjen kanssa. Yleinen REAL-tulo , ,

17 Tekniset tiedot (jatkoa) Nollavirranmittaus, MECU1A ja MECU1B Io (A) Io (%) 0, ,0 A 0,0 80,0 % In Kolmivaiheinen virranmittaus, MECU3A ja MECU3B IL1 IL2 IL3 IL1 IL2 IL3 IL1 keskiarvo IL2 keskiarvo IL3 keskiarvo IL1 keskiarvo IL2 keskiarvo IL3 keskiarvo 0, ,0 A 0, ,0 A 0, ,0 A 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In 0, ,0 A 0, ,0 A 0, ,0 A 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In 0,0 1000,0 % In Häiriötallennin 16 analogiakanavaa varten, MEDREC16 Häiriötallenninta MEDREC16 käytetään tallentamaan virran ja jännitteen aaltomuotoja sekä sisäisiä IEC standardin määrittämiä logiikkasignaaleja sekä terminaaleihin kytkettyjä digitaalituloja. Käytetävissä on enimmillään 16 analogiatuloa ja 16 logiikkasignaalituloa. Yksi perustaajuinen jakso sisältää 40 näytettä. Toimintamoodi Saturaatiotila Päällekirjoitus Jatkotallennus Liipaisua edeltävä aika % Yläraja ILx 0,00 40,00 x In Yläraja Io 0,00 40,00 x In Yläraja Iob 0,00 40,00 x In Yläraja Uo 0,00 2,00 x Un Yläraja Ux 0,00 2,00 x Un Yläraja Uxy 0,00 2,00 x Un Yläraja U12b 0,00 2,00 x Un Yläraja ILxb 0,00 40,00 x In Alaraja Ux 0,00 2,00 x Un Alaraja Uxy 0,00 2,00 x Un Suodatusaika 0,000 60,000 s Tallennuksen voi liipaista yksi tai useampi alla luetelluista vaihtoehdoista: liipaisu yhden (tai usean) digitaalisignaalin nousevalla tai laskevalla reunalla liipaisu ylivirrasta, ylijännitteestä tai alijännitteestä liipaisu käsin valikon kautta tai etupaneelin F-painikkeella (jos konfiguroitu) liipaisu sarjaväylän kautta määräajoin tapahtuva liipaisu Tallenteen pituus riippuu tallenteiden ja käytettyjen tulojen määrästä. Esimerkiksi seuraavat tallenteen pituuden sekä tallenteiden ja tulojen lukumäärän yhdistelmät ovat mahdollisia, kun taajuus on 50 HZ (60 Hz): tallenteiden lkm\tulojen lkm jaksoa412 jaksoa126 jaksoa 23,3 s (19,4 s)8,2 s (6,9 s)2,5 s (2,1 s) jaksoa82 jaksoa25 jaksoa 4,6 s (3,9 s)1,6 s (1,4 s)0,5 s (0,4 s) jaksoa41 jaksoa12 jaksoa 2,3 s (1,9 s)0,8 s (0,7 s)0,24 s (0,2 s) Verkkotaajuuden mittaus, MEFR1 Taajuus Keskimääräinen taajuus Jännite U 10,00 75,00 Hz 10,00 75,00 Hz 0,0 2,0 x Un 17

18 Tekniset tiedot (jatkoa) Kolmivaiheinen tehon- ja energianmittaus sekä tehokerroin, MEPE7 P3 (kw) Q3 (kvar) Tehokerroin DPF Tehokerroin PF P3 keskiarvo (kw) Q3 keskiarvo (kvar) Energia kwh Pätöenergia kwh Energia kvarh Loisenergia kvarh kw kvar -1,00 1,00-1,00 1, kw kvar kwh kwh kvarh kvarh Nollajännitteenmittaus, MEVO1A ja MEVO1B Uo Uo V 0,0 120,0 % Un Kolmivaiheinen jännitteenmittaus, MEVO3A ja MEVO3B UL1_U12 UL2_U23 UL3_U31 UL1_U12 UL2_U23 UL3_U31 UL1_U12 keskiarvo UL2_U23 keskiarvo UL3_U31 keskiarvo UL1_U12 keskiarvo UL2_U23 keskiarvo UL3_U31 keskiarvo 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 999,99 kv 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 0,00 2,00 x Un 18

19 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 7: Suojaustoiminnot Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, alemmat portaat NOC3Low, 3I>; NOC3LowB,3I> Havahtumisvirta Toiminta-aika vakioaikatilassa Aikakerroin käänteisaikatilassa Toimintamoodi Mittaustapa Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika: - Syötetyt virrat - Sisäinen aika - Kokonaisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatilassa 0,10 5,00 x In 0,05 300,00 s 0,05 1,00 Ei käytössä Definite time (vakioaika) Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long time inverse RI RD IEEE-käyrät Huipusta huippuun Perustaajuus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In >2,0 x havahtumisvirta: < 32 ms < 40 ms ms (TRIP-lähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Luokkaindeksi E = 5,0 tai ±20 ms Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, ylempi porras, NOC3High, 3I>>, ja hetkellisporras, NOC3Inst, 3I>>> Havahtumisvirta Toimintaviive Toimintamoodi Mittaustapa Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika: - Syötetyt virrat - Sisäinen aika - Kokonaisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa 0,10 40,00 x In 0,05 300,00 s Ei käytössä Vakioaika Hetkellistoiminta Huipusta huippuun Perustaajuus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 0, x In: ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In x In: ±5,0 % asetteluarvosta >2,0 x havahtumisvirta: < 32 ms < 40 ms ms (TRIP-lähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms 19

20 Tekniset tiedot (jatkoa) Kolmivaiheinen suunnattu ylivirtasuoja, alempi porras, DOC6Low, I> Toimintamoodi Havahtumisvirta Toimintaviive Aikakerroin Peruskulma b Toimintasuunta Maasulkusuoja Mittaustapa Toiminta-ajan laskurin palautusaika Toimintatarkkuus Havahtumisaika: - Syötetyt virrat - Sisäinen aika - Kokonaisaika Palautumisaika Palautumissuhde, tyypillinen Pyörtöaika Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatilassa Tarkkuusluokkaindeksi E käänteisaikatilassa Ei käytössä Definite time (vakioaika) Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long time inverse RI RD 0,05 40,00 x In 0,05 300,00 s 0,05 1, Eteenpäin Taaksepäin Estetty Aktivoitu Pääjännitteet, huipusta huippuun -mittaus Pääjännitteet, perustaajuusmittaus Vaihejännitteet, huipusta huippuun -mittaus Vaihejännitteet, perustaajuusmittaus ms Huom! Seuraavat arvot ovat voimassa, kun f/fn = 0,95...1,05 0, x In: ±2,5 % asetteluarvosta tai ±0,01 x In x In: ±5,0 % asetteluarvosta ±2,5 % mittausjännitteestä tai ±0,01 x Un ±2 >2,0 x havahtumisvirta: < 42 ms < 50 ms ms (TRIP-lähdölle asetellun pulssin minimipituuden mukaan) 0,95 < 45 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±20 ms Luokkaindeksi E = 5,0 tai ±20 ms Kolmivaiheinen suunnattu ylivirtasuoja, ylempi porras DOC6High, I>> ja hetkellisporras DOC6Inst, I>>> Toimintamoodi Havahtumisvirta Toimintaviive Peruskulma b Toimintasuunta Maasulkusuoja Suuntaamaton toiminta (kun suuntaa ei voida määrittää) Mittaustapa Toiminta-ajan laskurin palautusaika Ei käytössä Vakioaika Hetkellistoiminta 0,05 40,00 x In 0,05 300,00 s 0 90 Eteenpäin Taaksepäin Estetty Aktivoitu Estetty Aktivoitu Pääjännitteet, huipusta huippuun -mittaus Pääjännitteet, perustaajuusmittaus Vaihejännitteet, huipusta huippuun -mittaus Vaihejännitteet, perustaajuusmittaus ms 20

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Käyttöohje

Suojarele REX 521. Käyttöohje Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

IRF STEP RESET TRIGGED / READY

IRF STEP RESET TRIGGED / READY SPCR 8C27 Häiriötietojen tallennin Käyttöohje ja tekninen selostus IRF STEP RESET TRIGGED / READY 0035A SPCR 8C27 1MRS 750913-MUM FI Julkaistu 97-12-11 Versio A (korvaa 34 SPCR 2 FI1) Tarkastanut KJ Hyväksynyt

Lisätiedot

SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5.

SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5. Esittely 1 Turvallisuusohjeet 2 Tuotteen esittely 3 Asennustapa 4 SENTRON Verkkoanalysaattori Asennus 5 Kytkentä 6 Käyttöönotto 7 Operointi 8 Parametrointi 9 Laitekäsikirja Ylläpito ja huolto 10 Tekniset

Lisätiedot

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Käyttöohje

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Käyttöohje Relion suojaus- ja ohjauslaitteet 615-sarja Dokumentin ID: 1MRS756792 Julkaistu: 07.12.2010 Revisio: C Tuoteversio: 3.0 Copyright 2010 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai

Lisätiedot

Camille Bauer. Vahvavirtatekniikka. Kulmanmittaustekniikka. Prosessinohjaustekniikka. Rely on us.

Camille Bauer. Vahvavirtatekniikka. Kulmanmittaustekniikka. Prosessinohjaustekniikka. Rely on us. Vahvavirtatekniikka Kontram Oy PL 88 02201 Espoo Puh. 09 8866 4500 sahko@kontram.fi www.kontram.fi Vahvavirtatekniikka Kulmanmittaustekniikka Prosessinohjaustekniikka Ltd Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

Sisältö. Esittely 2. Toiminnot ja ominaisuudet 11. Asennusohjeita 121. Lisäominaisuudet 144

Sisältö. Esittely 2. Toiminnot ja ominaisuudet 11. Asennusohjeita 121. Lisäominaisuudet 144 Sisältö Esittely 2 Toiminnot ja ominaisuudet 11 Asennusohjeita 121 Lisäominaisuudet 144 1 Compat NS push to trip Compat NS, laajempi sovellusalue Pienjänniteverkon suojaukset s. 14 E20999 Suojaa: muuntajan

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D8 2 3 4 SWITCH 5 6 7 8 9 UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C 7 8 9 2 MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V 2 3 4 2 5 3 6

Lisätiedot

Scan Lab Sähkökonelaboratorio

Scan Lab Sähkökonelaboratorio Scan Lab Sähkökonelaboratorio Laboratoriojärjestelmä Scan Lab Kokosimme ammattitaitomme ja osaamisemme tutkimuslaboratoriojärjestelmämme kehitystä varten ja rakensimme täydellisimmän markkinoilta löytyvän

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger Fluke-1735 Power Logger Käyttöohje Helmikuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit ovat kullekin yhtiölle kuuluvia tuotemerkkejä. 1 Rajoitettu takuu ja valmistajan

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

0 ElfaLogic:in käsikirjasta

0 ElfaLogic:in käsikirjasta ElfaLogic käsikirja - sivu 1-9/12/2003 0 ElfaLogic:in käsikirjasta Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia ElfaLogic. ElfaLogic logiikkayksikkö on ISO 9001:n korkeiden

Lisätiedot

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II 3-vaiheinen energia- ja sähkönlaatuanalysaattori FI Toukokuu 2012 2012 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu EU:ssa Kaikki tuotenimet ovat kullekin yhtiölle

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

Käsikirja EH-203. Lämmönsäädin. www.ouman.fi

Käsikirja EH-203. Lämmönsäädin. www.ouman.fi EH-203 Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-203 on edistyksellinen digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-203:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

GSM toiminnot, tekstiviestikäyttö 20. Huolto

GSM toiminnot, tekstiviestikäyttö 20. Huolto EH-201/L Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-201/L on digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-201/L:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen mitä erilaisimpiin

Lisätiedot

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D FI 59010366C ULMA 3D Paperiradan vianilmaisulaitteisto Graafinen käyttöliittymä Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D SISÄLLYSLUETTELO 1 ULMA 3D JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 1 2 KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot Yleistä NESTOR on uusi ja mullistava pääportti Swegonin täydelliseen sisäilmaston hallintajärjestelmään. NESTOR yhdistää rakennuksen älykkäät Swegon-tuotteet

Lisätiedot

PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje

PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje PQA400 PQA823 PQA824 Käyttöohje Copyright HT ITALIA 2007 Release EN 2.01-19/03/2007 EN - 1 PQA400 - PQA823 - PQA824 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...3 1.1. YLEISTÄ...3 1.2. ENNEN MITTAUSTA...3 1.3. KÄYTÖN AIKANA...4

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1210

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1210 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohteet... 3 2. LAITTEISTO JA KAAPELOINTI... 3 2.1 Yleistä... 3 2.2 Valvomopalvelu...

Lisätiedot

Käsikirja EH-201/L. Lämmönsäädin. www.ouman.fi. Erilaisiin lämmitysjärjestelmiin: Erilaisiin lämmöntuottotapoihin: Etäkäyttömahdollisuudet:

Käsikirja EH-201/L. Lämmönsäädin. www.ouman.fi. Erilaisiin lämmitysjärjestelmiin: Erilaisiin lämmöntuottotapoihin: Etäkäyttömahdollisuudet: EH-201/L Lämmönsäädin Käsikirja OUMAN EH-201/L on digitaalinen lämmönsäädin kaikenkokoisiin kiinteistöihin. EH-201/L:n monipuolisuus, älykkyys ja avoimuus tekevät siitä ihanteellisen säätimen mitä erilaisimpiin

Lisätiedot