PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROGRAM SGF SGB SGR TRIP"

Transkriptio

1 SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET STEP t 0 > [ s ] k 0 I >>/ 0 I t 0 [ s ] n >> I > [%] t > [ s] PROGRAM SGR TRIP 002A SPCJ 4D28

2 MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa 4 SPCJ 8 FI) Tarkastanut MK Hyväksynyt OL Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Sisältö Ominaisuudet... 2 Toimintaselostus... Ylivirtasuoja... Maasulkusuoja... Mittaustulojen suodatus... 4 Vaihekatkossuoja... 4 Katkaisijavikasuoja... 4 Lähtösignaalit... 4 Jälleenkytkennän käynnistyssignaalit... 4 Tausta-asettelut... 5 Kuittaukset... 5 Lohkokaavio... 6 Etukilpi... 7 Toimintamerkit... 8 Asettelut... 9 Ohjelmointikytkimet... 0 Mittaustiedot... 7 Rekisteröidyt tiedot... 7 Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikko Käänteisaikaominaiskäyrät (päivitetty ) Tekniset tiedot... 0 Sarjaliikenneparametrit... Tapahtumakoodit... Kaukosiirrettävät tiedot... Vikakoodit... 8 Ominaisuudet Vakioaikainen tai kuudesta erilaisesta käyrästöstä valittava käänteisaikainen. ylivirtaporras I>. Vakioaikainen ylivirtaporras I>>, jonka asettelualue on 0,5 40 x I n. Porras voidaan myös kytkeä pois toiminnasta. Vakioaikainen ylivirtaporras I>>>, jonka asettelualue on 0,5 40 x I n. Porras voidaan myös kytkeä pois toiminnasta. Vakioaikainen tai kuudesta erilaisesta käyrästöstä valittava käänteisaikainen alempi nollavirtaporras I 0 > maasulkusuojaukseen. Vakioaikainen ylempi nollavirtaporras I 0 >>, jonka asettelualue on 0, 0,0 x I n. Ylempi nollavirtaporras voidaan myös kytkeä pois toiminnasta. Vakioaikainen vaihekatkossuoja, jonka asettelualue on 0 00%. Vaihekatkossuoja voidaan myös kytkeä pois toiminnasta. Lähtörelematriisi, joka mahdollistaa minkä tahansa havahtumis- tai laukaisusignaalin kytkemisen haluttuun lähtösignaaliin. Jälleenkytkentöjen käynnistyssignaalien ohjelmointimahdollisuus. Digitaalinäyttö mittaus- ja asetusarvoista ja vikahetkellä rekisteröidyistä tiedoista. Asetteluarvojen kirjoitus ja luku joko paikallisnäytön ja etulevyn painikkeiden avulla, PC:n ja asetteluohjelman avulla tai ylemmiltä järjestelmätasoilta sarjaportin ja kuituoptisen väylän kautta. Jatkuva itsevalvonta, joka tarkkailee elektroniikan ja mikroprosessorin toimintaa ja todettuaan pysyvän vian antaa ohjauksen hälytysreleelle ja lukitsee muut lähdöt. 2

3 Toimintaselostus Ylivirtasuoja Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 ylivirtasuoja on suunniteltu yksi-, kaksi- ja kolmivaiheiseen ylivirtasuojaukseen. Se sisältää kolme ylivirtaporrasta: I>-, I>>- ja I>>>-portaan. Eri toimintaportaiden aseteltavat suureet asettelualueineen on esitetty jaksossa "Asettelut". Toimintaporras havahtuu, jos virta yhdessäkin vaiheista ylittää ko. portaan asetteluarvon. Havahtunut porras antaa havahtumissignaalin, joka voidaan ohjelmoida halutuksi lähtösignaaliksi. Samalla havahtumista ilmaiseva toimintakoodi syttyy näyttöön. Mikäli toimintaporras on edelleen havahtuneena portaalle asetellun toimintaajan, tai I>-portaan käänteisaikatoiminnassa ylivirran suuruudesta riippuvan ajan kuluttua, havahtunut porras suorittaa katkaisijan laukaisun antamalla ohjelmoidun laukaisusignaalin. I>-portaan ja I>>-portaan laukaisu voidaan estää tuomalla relemoduulille ulkoinen ohjaussignaali BS, BS2 tai RRES (BS). Ulkoisten lukitusten ohjelmointi tehdään kytkinryhmien SGB avulla. Alin ylivirtaporras voi toimia joko vakio- tai käänteisaikaisena. Käänteisaikatoimintaa (IDMT) varten relemoduuli sisältää neljä kansainvälisesti standardoitua ja kaksi erikoistyypin virta/aika -ominaiskäyrästöä. Sekä toimintatapa että ominaiskäyrästö valitaan kytkinryhmällä SGF. Huom! Käänteisaikatoiminnassa I>-portaan voimassaoleva asettelualue on 0,5...2,5 x I n. Releessä on kuitenkin mahdollista asetella myös arvoja välillä 2, x I n, mutta tällöin relemoduuli käyttää asettelunaan 2,5 x I n. Jos I>>-ylivirtaportaan asetteluarvo valitaan alueen alapäästä, relemoduuli sisältää kaksi lähes identtistä toimintaporrasta. Tällöin ylivirta- ja maasulkurelemoduulia SPCJ 4D28 voidaan käyttää esimerkiksi kaksiportaisena kuormanpudotusyksikkönä. Asetteluarvo I>> on mahdollista saada automaattisesti kaksinkertaistettua suojauskohdetta verkkoon kytkettäessä ns. käynnistystilanteessa. Näin I>>-ylivirtaportaalle voidaan valita kytkentäsysäysvirtaa alempi asetteluarvo. Käynnistystilanne määritellään tilanteena, jossa vaihevirrat nousevat 60 ms lyhyemmässä ajassa 0,2 x I> alittavasta arvosta,5 x I> ylittävään arvoon. Käynnistystilanne päättyy, kun virrat laskevat pienemmäksi kuin,25 x I>. Ylempien ylivirtaportaiden toiminta on mahdollista estää kokonaan. Kun porras on kytketty pois toiminnasta, näytössä ko. portaan asetteluarvon kohdalla näkyy "- - -". I>-portaan käänteisaikatoiminta on mahdollista estää I>>- tai I>>>-portaan havahtuessa. Tällöin toiminta-aika määräytyy I>>- tai I>>>portaan toiminta-ajan mukaan. Maasulkusuoja Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 maasulkusuoja sisältää kaksi toimintaporrasta; alemman nollavirtaportaan I 0 > ja ylemmän nollavirtaportaan I 0 >>. Toimintaportaiden aseteltavat suureet asettelualueineen on esitetty jaksossa "Asettelut". Toimintaporras havahtuu, jos mitattava virta ylittää ko. portaan asetteluarvon. Havahtunut porras antaa havahtumissignaalin, joka voidaan ohjelmoida halutuksi lähtösignaaliksi. Samalla havahtumista ilmaiseva toimintakoodi syttyy näyttöön. Mikäli toimintaporras on edelleen havahtuneena portaalle asetellun toiminta-ajan, tai I 0 >-portaan käänteisaikatoiminnassa ylivirran suuruudesta riippuvan ajan kuluttua, havahtunut porras suorittaa laukaisun antamalla ohjelmoidun laukaisusignaalin. Alemman portaan I 0 > tai ylemmän portaan I 0 >> laukaisu voidaan estää ohjelmoimalla ko. portaalle ulkoinen ohjaussignaali BS, BS2 tai RRES (BS). Ulkoisten lukitusten ohjelmointi tehdään kytkinryhmien SGB avulla. Alempi porras I 0 > voi toimia joko vakio- tai käänteisaikaisena. Käänteisaikatoimintaa varten relemoduuli sisältää jyrkkyydeltään neljä erilaista kansainvälisesti standardoitua ominaiskäyrästöä ja kaksi erikoistyypin virta/aika-ominaiskäyrästöä. Sekä toimintatapa että ominaiskäyrästö valitaan kytkinryhmällä SGF. Ylemmän nollavirtaportaan I 0 >> toiminta on mahdollista estää kokonaan. Kun porras on asetettu pois toiminnasta, näytössä ko. portaan asetteluarvon kohdalla näkyy "- - -". I 0 >-portaan käänteisaikatoiminta on mahdollista estää I 0 >>-portaan havahtuessa. Tällöin toiminta-aika määräytyy I>>-portaan toimintaajan mukaan.

4 Mittaustulojen suodatus Alipäästösuodatin vaimentaa relemoduulin mittaamien vaihevirtojen ja maasulkuvirran harmonisia yliaaltoja. Kuvasta ilmenee vaimennus taajuuden funktiona. db f/fn Kuva. SPCJ 4D28:n mittaustulojen vaimennus Vaihekatkossuoja Ylivirta- ja maasulkurelemoduuli on varustettu vaihekatkossuojalla, joka tarkkailee pienintä ja suurinta vaihevirtaa. Näiden vaiheiden välinen erovirta lasketaan kaavasta I = (I max - I min )/ I max x 00%. Vaihekatkossuoja ei ole toiminnassa, kun mitatut virrat ovat alle 0, x I n. Vaihekatkossuoja havahtuu, jos erovirran arvo ylittää asetteluarvon I>. Mikäli vaihekatkossuoja on edelleen havahtuneena asetellun toiminta-ajan t > kuluttua, suoja toimii antaen laukaisusignaalin. Samanaikaisesti laukaisua osoittava punainen toimintakoodi syttyy relemoduulin näyttöön. Vaihekatkossuoja voidaan ohjelmoida pois käytöstä kytkimellä SGF/. Tällöin näytössä suojan asetteluarvon kohdalla näkyy "- - -". Vaihekatkossuojan ollessa käytössä sen laukaisu voidaan estää tuomalla relemoduulille ulkoinen ohjaussignaali BS. Ulkoisen lukituksen ohjelmointi tehdään kytkimen SGB/6 avulla. Katkaisijavikasuoja Ylivirta- ja maasulkurelemoduuli SPCJ 4D28 on varustettu katkaisijavikasuojalla (CBFP), joka antaa laukaisusignaalin TS 0, s laukaisusignaalin TS2, TS tai TS4 jälkeen, jollei vika ole tänä aikana poistunut. Katkaisijavikasuojan ohjauskoskettimia käytetään tavallisimmin ohjaamaan suojattavaa syöttöä edeltävää katkaisijaa. Katkaisijavikasuojaa voidaan myös käyttää toteutettaessa katkaisijan varmennettua laukaisujärjestelmää, käyttämällä katkaisijassa kahta ohjauskelaa ja ottamalla toiseen ohjaus signaalista TS2, TS tai TS4 ja toiseen signaalista TS. Katkaisijavikasuoja valitaan käyttöön kytkimillä SGF4/5 7. Toiminta-aika asetellaan rekisterin A alarekisterissä 5. Lähtösignaalit Kytkinryhmien SGR avulla voidaan minkä tahansa toimintaportaan havahtuminen tai laukaisu kytkeä halutuksi lähtösignaaliksi SS SS4 tai TS TS4. Lähtösignaaleille TS TS4 voidaan kytkimillä SGF4/ 4 valita ns. itsepito. Tällöin lähtösignaali jää aktiiviseksi, vaikka laukaisun aiheuttanut signaali häviää. Lähtöreleiden kuittaustavat on esitetty taulukossa kohdassa "Kuittaukset". Etupaneelin TRIP-toimintamerkki voidaan ohjelmoida toimimaan minkä tahansa lähtösignaalin aktivoituessa. Toimintamerkki jää palamaan lähtösignaalin palautuessa. Ohjelmointi tehdään kytkinryhmässä SGF5. Kuittaustavat on esitetty taulukossa kohdassa "Kuittaukset". Jälleenkytkennän käynnistyssignaalit Jälleenkytkennän käynnistämiseen voidaan käyttää signaalia AR, AR2 tai AR. Jälleenkytkentäsignaali AR2 voidaan ohjelmoida aktivoitumaan halutuista ylivirtaportaiden havahtumis- tai laukaisusignaaleista, AR maasulkuportaiden havahtumis- tai laukaisusignaaleista ja AR sekä ylivirta- että maasulkuportaiden havahtumistai laukaisusignaaleista. 4

5 Tausta-asettelut Voimassa oleviksi asetteluarvoiksi voidaan valita joko pää- tai tausta-asetteluarvot. Vaihto pääasetteluarvoista tausta-asetteluarvoihin ja päinvastoin voidaan tehdä kolmella eri tavalla: ) Sarjaväylän kautta komennolla V50 2) Ulkoisella ohjaussignaalilla BS, BS2 tai RRES (BS) ) Relemoduulin etupaneelin painikkeilla rekisterin A alarekisterissä 4. Kun alarekisterin arvo=0, ovat voimassa pääasettelut ja kun arvo=, ovat voimassa tausta-asettelut. Pää- ja tausta-asetteluarvot ovat luettavissa ja aseteltavissa sarjaväylän kautta S-parametreilla. Etupaneelin painikkeiden avulla voidaan lukea ja asetella ainoastaan kulloinkin voimassa olevia asetteluarvoja. Tausta-asettelujen ollessa voimassa asettelujen merkkilamput vilkkuvat. Huom! Mikäli ulkoiset ohjaussignaalit ovat käytössä kaukoasetteluissa, asetteluarvojen muuttamista pääasetteluista tausta-asetteluiksi tai päinvastoin ei voida tehdä sarjaväylän kautta eikä etupaneelin painikkeiden avulla. Kuittaukset Relemoduulin etupaneelin toimintamerkit ja näytön toimintakoodit, itsepitotilanteessa vetäneenä olevat lähtöreleet sekä relemoduulin rekisterit voidaan kuitata etupaneelin painikkeilla, ulkoisella ohjaussignaalilla tai sarjaliikenneparametrillä oheisen taulukon mukaisesti. Kuittaustapa Toimintamerkkien Lähtöreleiden Rekistereiden kuittaus kuittaus nollaus RESET x PROGRAM (näyttö pimeänä) x x RESET & x x x PROGRAM Ulkoinen ohjaussignaali BS, BS2 tai RRES (BS), kun: SGB2 /6= x SGB_/7= x x SGB_/8= x x x Parametri V0 x x Parametri V02 x x x 5

6 Lohkokaavio I L I L2 I L Imax - Imin Imax I> t > SGR / x SGF 4/ RESET + PROGRAM SGF 5/ SS I> 50 ms t>, k SGR / x 2 SGF 5/2 TS SGR 2 / x SGB /6 SGB / SGB 2/ SGB / SGF/ I>> 0 ms t>> SGR / x SGR 4 / x 4 SGF 4/2 0...s RESET + PROGRAM SGF 5/ SGF 5/4 SS2 TS2 SGB /2 SGB 2/2 SGB /2 SGF/5 2 x I>> 5 SGF 4/5 SGF 5/5 SS BS BS2 RRES (BS) 0.2 x I>.5 x I>.25 x I> I>>> 60 ms & SGR 5 / x 0 ms t>>> SGR 6 / x 6 7 SGF 4/ SGF 4/6 RESET + PROGRAM SGF 5/6 SGF 5/7 TS SS4 I0 SGB / SGB 2/ SGB / Io> 50 ms to>, ko SGR 7 / x SGR 8 / x 8 SGF 4/4 SGF 4/7 RESET + PROGRAM SGF 5/8 TS4 TRIP SGB /4 SGB 2/4 SGB /4 SGF /6 8 Io>> 0 ms to>> SGR 9 / x SGR 0 / x I> hav. I> lauk. I>> hav. I>> lauk. I>>> hav SGF 6 / x SGF 7 / x RESET AR AR2 SGB /5 SGB 2 /6 SGB /7 SGB /8 Pää-/tausta-asettelu Toimintamerkkien kuittaus Toimintamerkkien ja lähtöreleiden kuittaus Toimintamerkkien ja lähtöreleiden kuittaus sekä rekistereiden nollaus I>>> lauk. Io> hav. Io> lauk. Io>> hav. Io>> lauk. 6, 5 2, 6, 7 4, 8 SGF 8 /...4 SGF 8 / SPCJ 4D28 AR Kuva 2. Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 lohkokaavio I L, I L2, I L I 0 BS, BS2, RRES (BS) SGF 8 SGB SGR SS SS4, TS TS4 AR, AR2, AR TRIP Mitattavat vaihevirrat Mitattava nollavirta Ulkoiset ohjaussignaalit Toiminnalliset kytkinryhmät Ulkoisten ohjaussignaalien kytkinryhmät Lähtörelematriisin kytkinryhmät Lähtösignaalit Jälleenkytkentöjen käynnistyssignaalit Laukaisun punainen toimintamerkki Huom! Kaikkia relemoduulin tulo- ja lähtösignaaleja ei välttämättä ole johdotettu jokaisen tätä moduulia käyttävän releyhdistelmän liittimille. Liittimille johdotetut signaalit ilmenevät ko. releyhdistelmän moduuleiden välisiä signaaleja esittävästä kaaviosta. 6

7 Etukilpi I > I Mitattujen vaihevirtojen ja nollavirran merkkivalot tai vaihevikaindikointi I L I L2 I L I o IRF I>-portaan havahtumisarvon merkkivalo Toiminta-ajan t> ja aikakertoimen k merkkivalo I>>-portaan havahtumisarvon ja toiminta-ajan t>> merkkivalo I>>>-portaan havahtumisarvon ja toiminta-ajan t>>> merkkivalo I 0 >-portaan havahtumisarvon merkkivalo Toiminta-ajan t 0 > ja aikakertoimen k 0 merkkivalo I 0 >>-portaan havahtumisarvon ja toiminta-ajan t 0 >> merkkivalo I>-portaan havahtumisarvon ja toiminta-ajan t > merkkivalo Kytkinryhmien SGF 8 tarkistussummien merkkivalo Kytkinryhmien SGB tarkistussummien merkkivalo Kytkinryhmien SGR tarkistussummien merkkivalo / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB SGR I n RESET STEP t 0 > [ s ] k 0 I >>/ 0 I t 0 [ s ] n >> I > [%] t > [ s] PROGRAM TRIP 002A SPCJ 4D28 I > I I L I L2 I L I o IRF Kojesymboli Itsevalvontahälytyksen merkkivalo Näyttö / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET STEP t 0 > [ s ] k 0 I >>/ 0 I t 0 [ s ] n >> I > [%] t > [ s] PROGRAM Näytön askelluspainike/kuittauspainike Ohjelmointipainike SGR 002A TRIP SPCJ 4D28 Toimintamerkki Relemoduulin lajimerkki Kuva. Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 etukilpi 7

8 Toimintamerkit Jokaisella toimintaportaalla on sekä havahtumiselle että laukaisulle punainen toimintakoodi, joka esitetään tiettynä numerona näytössä. Lisäksi relemoduulin oikeassa alakulmassa on kaikille toimintaportaille yhteinen TRIPtoimintamerkki. Sen ohjelmointi tapahtuu kytkinryhmällä SGF5. Laukaisua ilmaiseva toimintakoodi ja punainen TRIP-toimintamerkki jäävät palamaan suojareleen annettua laukaisusignaalin. Näin laukaisun aiheuttanut porras on helppo määrittää. Laukaisun toimintakoodit ja TRIP-toimintamerkki eivät sammu, vaikka laukaisun aiheuttanut porras palautuu, vaan ne on erikseen kuitattava. Havahtumista ilmaisevat näytön numerot sen sijaan sammuvat itsestään toimintaportaan palautuessa. Jos porras ehtii antaa laukaisusignaalin ennen palautumistaan muuttuvat havahtumista ilmaisevat numerot laukaisua ilmaiseviksi numeroiksi. Havahtumista ilmaisevat numerot saadaan myös, niin haluttaessa, pysyviksi valintakytkimien SGF2/ 5 avulla. Palamaan jääneet toimintamerkit kuitataan releen etupaneelin painikkeilla, ulkoisella ohjaussignaalilla tai sarjaväylän kautta, ks. taulukko jaksossa "Toimintaselostus". Kuittaamatta jätetty toimintamerkki ei vaikuta relemoduulin toimintaan. Seuraavassa taulukossa esitetään näytössä ja sarjaliikenneparametrissä V9 näkyvien havahtumista ja laukaisua ilmaisevien numeroiden symbolit selityksineen. Toimintakoodi Parametri V9 Symboli Selitys I> START. ylivirtaporras I> havahtunut 2 2 I> TRIP. ylivirtaporras I> laukaissut I>> START 2. ylivirtaporras I>> havahtunut 4 4 I>> TRIP 2. ylivirtaporras I>> laukaissut 5 5 I>>> START. ylivirtaporras I>>> havahtunut 6 6 I>>> TRIP. ylivirtaporras I>>> laukaissut 7 7 I 0 > START Alempi nollavirtaporras I 0 > havahtunut 8 8 I 0 > TRIP Alempi nollavirtaporras I 0 > laukaissut 9 9 I 0 >> START Ylempi nollavirtaporras I 0 >> havahtunut 0 0 I 0 >> TRIP Ylempi nollavirtaporras I 0 >> laukaissut I> TRIP Vaihekatkossuoja I> laukaissut A 2 CBFP Katkaisijavikasuoja toiminut Kun jokin toimintaporras suorittaa laukaisun, keltaiset ledit näytön yläpuolella osoittavat, missä vaiheessa virta on ylittänyt laukaisseen portaan asetteluarvon (ns. vaihevikaindikointi). Jos esimerkiksi I>-portaan toimintaa osoittava numero 2 syttyy ja lamput I L sekä I L2 palavat, laukaisun aiheuttanut ylivirta on ollut vaiheissa L ja L2. RESET-painonappia painettaessa vaihevikaindikointi häviää. Itsevalvontahälytyksen merkkivalo IRF osoittaa, että relemoduulin itsevalvonta on huomannut pysyvän sisäisen vian. Merkkivalo syttyy punaisena vian havaitsemisen jälkeen. Samalla relemoduuli antaa ohjauksen releyhdistelmän itsevalvontakoskettimille. Lisäksi useimmissa vikatapauksissa relemoduulin näyttöön syttyy vikakoodi, joka kertoo, minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois näytöstä. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huoltoyhteydenotossa. 8

9 Asettelut Asetteluarvot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuoleisimmalla numerolla. Etukilvessä asetteluarvosymbolin vieressä oleva ledi osoittaa palaessaan, mikä asetteluarvo on kulloinkin näytössä. Asettelualueen alapuolelle on sulkuihin merkitty tehdasasettelu. Asettelu Kuvaus Asettelualue (tehdasasettelu) I>/I n I>-portaan havahtumisvirta käytetyn mittaustulon 0,5 5,0 x I n *) nimellisvirran I n kerrannaisena (0,5 x I n ) t> Vakioaikatoiminnassa I>-portaan toiminta-aika 0,05 00 s sekunteina (0,05 s) k Käänteisaikatoiminnassa aikakerroin k 0,05,00 (0,05) I>>/I n I>>-portaan havahtumisvirta käytetyn mittaustulon 0,5 40,0 x I n ja **) nimellisvirran kerrannaisena (0,5 x I n ) t>> I>>-portaan toiminta-aika sekunteina 0,04 00 s (0,04 s) I>>>/I n I>>>-portaan havahtumisvirta käytetyn mittaustulon 0,5 40,0 x I n ja **) nimellisvirran kerrannaisena (0,5 x I n ) t>>> I>>>-portaan toiminta-aika sekunteina 0,04 0 s (0,04 s) I 0 >/I n I 0 >-portaan havahtumisvirta käytetyn mittaustulon 0, 0,8 x I n nimellisvirran kerrannaisena (0, x I n ) t 0 > Vakioaikatoiminnassa I 0 >-portaan toiminta-aika 0,05 00 s sekunteina (0,05 s) k 0 Käänteisaikatoiminnassa aikakerroin k 0 0,05,00 (0,05) I 0 >>/I n I 0 >>-portaan havahtumisvirta käytetyn mittaustulon 0, 0,0 x I n ja **) nimellisvirran kerrannaisena (0, x I n ) t 0 >> I 0 >>-portaan toiminta-aika sekunteina 0,05 00 s (0,05 s) I>[%] I>-portaan havahtumisarvo prosentteina 0 00 % ja **) (0 %) t > I>-portaan toiminta-aika sekunteina 00 s ( s) CBFP Katkaisijavikasuojan toiminta-aika sekunteina 0,,0 s (0,2 s) *) Käänteisaikatoiminnassa on mahdollista asetella suurempia arvoja kuin 2,5 x I n, mutta tällöin rele kuitenkin käyttää asettelunaan 2,5 x I n. **) Mikäli toimintaporras on ohjelmoitu kytkimillä SGF pois käytöstä, näkyy näytössä ko. portaan kohdalla "- - -". Huom! Releasetteluita määritettäessä on huomioitava, että mittaustulojen jatkuva virtakestoisuus on 4,0 x I n. 9

10 Ohjelmointikytkimet Sovellutuskohtaiset lisätoiminnot valitaan ohjelmointikytkinryhmien SGF 8, SGB ja SGR avulla. Kytkinten numerot 8, sekä asennot 0 ja ovat näytössä näkyvissä silloin, kun kytkimiä asetellaan. Normaalisti näkyvissä ovat vain kytkinryhmien tarkistussummat, jotka löytyvät relemoduulin päävalikosta, ks. jakso "Asetteluiden ja rekistereiden pää- ja alavalikot". Taulukoiden yhteydessä on esitetty myös kytkinten tehdasasettelut ja tehdasasetteluita vastaava tarkistussumma. Tarkistussumman laskeminen on esitetty tämän jakson lopussa. Kytkinryhmä SGF Kytkin Toiminta Tehdasasettelu SGF/ I>-portaan toiminta vakio- tai käänteisaikaisena. 0 SGF/2 Käänteisaikatoiminnassa kytkimillä valitaan lisäksi käytettävä 0 SGF/ virta/aika -ominaiskäyrästö. 0 SGF/ SGF/2 SGF/ Toimintatapa Toiminta-aika t> tai ominaiskäyrästö Vakioaika 0,05 00 s 0 0 Käänteisaika Extremely inverse 0 0 " Very inverse 0 " Normal inverse 0 0 " Long-time inverse 0 " RI-ominaiskäyrä 0 " RXIDG-ominaiskäyrä (Long-time inverse) SGF/4 Ei käytössä 0 SGF/5 I>>-portaan asetteluarvon automaattinen kaksinkertaistaminen, 0 kun suojauskohdetta kytketään verkkoon. Kun SGF/5=0, asetteluarvoa ei kaksinkertaisteta. Kun SGF/5=, I>>-portaan asetteluarvo kaksinkertaistuu automaattisesti. Tämä mahdollistaa I>>-portaalle kytkentävirtasysäystä alemman asetteluarvon käytön. SGF/6 I 0 >-portaan toiminta vakio- tai käänteisaikaisena. 0 SGF/7 Käänteisaikatoiminnassa kytkimillä valitaan lisäksi käytettävä 0 SGF/8 virta/aika -ominaiskäyrästö. 0 SGF/6 SGF/7 SGF/8 Toimintatapa Toiminta-aika t 0 > tai ominaiskäyrästö Vakioaika 0,05 00 s 0 0 Käänteisaika Extremely inverse 0 0 " Very inverse 0 " Normal inverse 0 0 " Long-time inverse 0 " RI-ominaiskäyrä 0 " RXIDG-ominaiskäyrä (Long-time inverse) SGF 0 0

11 Kytkinryhmä SGF2 Kytkin Toiminta Tehdasasettelu SGF2/ Eri portaiden havahtumista ilmaisevien koodien toimintatapa. 0 SGF2/2 Kytkimen ollessa asennossa 0, kuittaantuu havahtumista ilmaiseva 0 SGF2/ toimintakoodi automaattisesti heti vian poistuessa. 0 SGF2/4 Kytkimen ollessa asennossa, jää koodi palamaan vaikka vika poistuu 0 SGF2/5 0 Kytkin Toimintaporras Kytkimen asento Koodi poistuu Koodi jää palamaan SGF2/ I> 0 SGF2/2 I>> 0 SGF2/ I>>> 0 SGF2/4 I 0 > 0 SGF2/5 I 0 >> 0 SGF2/6 I>>-, I>>>- ja I 0 >>-portaiden toiminnan esto. Kun toiminta on estetty, 0 SGF2/7 on näytössä ko. portaan asetteluarvojen kohdalla "- - -". 0 SGF2/8 0 Kytkin Toimintaporras Kytkimen asento Toiminnassa Toiminta estetty SGF2/6 I>> 0 SGF2/7 I>>> 0 SGF2/8 I 0 >> 0 SGF2 0

12 Kytkinryhmä SGF Kytkin Toiminta Tehdasasettelu SGF/ Vaihekatkossuojan I> ohjelmoiminen pois käytöstä Kun SGF/=, vaihekatkossuoja ei ole käytössä. Tällöin näytössä suojan asetteluarvon kohdalla näkyy "- - -". SGF/2 I>- ja I 0 >-portaiden palautumisaika 0 SGF/ 0 SGF/4 Kytkin Toiminta- Kytkimen asento 0 SGF/5 porras <80 ms 00 ms 500 ms 000 ms 0 SGF/2 I> 0 0 SGF/ 0 0 SGF/4 I 0 > 0 0 SGF/5 0 0 SGF/6 I>-portaan käänteisaikatoiminnan esto I>>-portaan havahtuessa 0 Kun SGF/6=, käänteisaikatoiminta estetään SGF/7 I>-portaan käänteisaikatoiminnan esto I>>>-portaan havahtuessa 0 Kun SGF/7=, käänteisaikatoiminta estetään SGF/8 I 0 >-portaan käänteisaikatoiminnan esto I 0 >>-portaan havahtuessa 0 Kun SGF/8=, käänteisaikatoiminta estetään SGF 2

13 Kytkinryhmä SGF4 Kytkin Toiminta Tehdasasettelu SGF4/ Itsepidon valinta lähtösignaalille TS 0 SGF4/2 Itsepidon valinta lähtösignaalille TS2 0 SGF4/ Itsepidon valinta lähtösignaalille TS 0 SGF4/4 Itsepidon valinta lähtösignaalille TS4 0 Kun kytkin = 0, lähtösignaali palautuu toiminnan aiheuttaneen mittaussignaalin pudottua alle asetteluarvon Kun kytkin =, lähtösignaali jää aktiiviseksi, vaikka toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaisikin alle asetteluarvon. Itsepitotilanteessa lähtösignaali kuitataan etupaneelin painikkeilla, ulkoisen ohjaustulon kautta tai sarjaväylän kautta, ks. jakso "Toimintaselostus" SGF4/5 Katkaisijavikasuojan (CBFP) käynnistys signaalista TS2 0 SGF4/6 Katkaisijavikasuojan (CBFP) käynnistys signaalista TS 0 SGF4/7 Katkaisijavikasuojan (CBFP) käynnistys signaalista TS4 0 Kun kytkin =, lähtösignaali TS_ käynnistää katkaisijavikasuojan toiminta-ajan laskennan. Mikäli toiminta-aika kuluu loppuun lähtösignaalin ollessa edelleen aktiivinen, rele antaa laukaisusignaalin TS. Kun kytkin = 0, katkaisijavikasuoja on kytketty pois käytöstä SGF4/8 Ei käytössä. 0 SGF4 0 Kytkinryhmä SGF5 Kytkin Toiminta Tehdasasettelu SGF5/ Etupaneelin TRIP-toimintamerkkiä ohjaavan lähtösignaalin valinta. 0 SGF5/2 Kun lähtösignaalia vastaava kytkin on asennossa, TRIP-toiminta- SGF5/ merkki syttyy signaalin aktivoituessa. 0 SGF5/4 SGF5/5 Kytkin Ohjaava signaali Kytkimen asento 0 SGF5/6 TRIP ei syty TRIP syttyy SGF5/7 0 SGF5/8 SGF5/ SS 0 SGF5/2 TS 0 SGF5/ SS2 0 SGF5/4 TS2 0 SGF5/5 SS 0 SGF5/6 TS 0 SGF5/7 SS4 0 SGF5/8 TS4 0 SGF5 70

14 Kytkinryhmät SGF6 8 Eri toimintaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalien ohjelmointi jälleenkytkennän käynnistyssignaaleiksi AR, AR2 tai AR on esitetty ao. kuvassa. Eri toimintaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit yhdistetään haluttuun signaaliin AR, AR2 tai AR esimerkiksi ympyröimällä signaalien risteämiskohta. Kunkin risteämiskohdan viereen on merkitty kytkinnumero ja kytkinnumeroa vastaava painoarvo. Laskemalla kustakin kytkinryhmästä valittujen kytkimien painoarvot yhteen, saadaan kytkinryhmien tarkastussummat. Kytkimet SGF6/7 8 ja SGF7/7 8 eivät ole käytössä. Jälleenkytkennän käynnistyssignaali AR2 AR AR Toimintaporras SGF7 SGF6 SGF6 I> t> () 2 (2) () 2 (2) () SGF6 = kytkinryhmä = kytkinnumero () = painotuskerroin I>> (4) (4) Tarkistussumma (tehdasasettelu) t>> 4 (8) 4 (8) SGF6 = ( = 0) I>>> 5 (6) 5 (6) SGF7 = ( = 0) t>>> 6 (2) 6 (2) SGF8 SGF8 SGF8 = ( = 0) I 0> () 5 (6) t 0> 2 (2) 6 (2) I 0>> (4) 7 (64) t 0>> 4 (8) 8 (28) Kuva 4. Jälleenkytkennän käynnistyssignaalien ohjelmointimatriisi 4

15 Kytkinryhmät SGB Kytkinryhmillä SGB ohjelmoidaan ohjaussignaalien BS, BS2 ja RRES (BS) käyttötapa. Ohjelmoinnissa voidaan käyttää apuna ao. matriisia. Ohjaussignaalit yhdistetään kuvan yläreunassa oleviin toimintoihin esimerkiksi ympyröimällä viivojen risteämiskohta. Jokaiseen risteämiskohtaan on merkitty kytkinnumero ja taulukon alareunaan kytkinnumeroa vastaava painotuskerroin. Laskemalla kunkin kytkinryhmän kohdalta valittujen kytkinten painotuskertoimet yhteen saadaan taulukon oikeaan reunaan kytkinryhmien tarkastussummat. Huom! Tarkista ennen ohjelmointia, ovatko kaikki relemoduulin SPCJ 4D28 ohjaussignaalit käytössä ko. suojareleessä. BS BS2 RRES (BS) Toimintamerkit Painotuskerroin pää t> t>> t 0 > t 0>> I> tausta Merkit, itsepito Merkit, itsepito, rekisterit Tarkistussumma (tehdasasettelu) SGB= ( = 0) SGB2= ( = 0) SGB= ( = 0) Kuva 5. Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 ohjaussignaalimatriisi Kytkimet SGB_/ 4 SGB_/5 Toiminta Ulkoisilla ohjaussignaaleilla BS, BS2 ja RRES (BS) eri toimintaportaille kytkettävät lukitukset. Kytkimen ollessa asennossa, ko. toimintaportaan laukaisu lukittuu ohjaussignaalin aktivoituessa. Pääasetteluarvojen vaihtaminen tausta-asetteluarvoiksi tai päinvastoin Ulkoista ohjaustuloa käytettäessä pääasetteluarvot ovat voimassa silloin, kun tuloon ei ole kytketty ohjausjännitettä ja tausta-asetteluarvot ovat voimassa, kun ohjaustuloon on kytketty ohjausjännite. Kun SGB_/5 = 0, asetteluarvoja ei voi vaihtaa ulkoisen ohjaussignaalin avulla. Kun SGB_/5 =, voimassa olevat asetteluarvot määräytyvät yksinomaan ohjaussignaalin tilan perusteella. Käytettäessä sekä pää- että tausta-asetteluarvoja on huolehdittava siitä, että kytkimellä SGB_/5 on sama asento pää- ja tausta-asetteluissa. Muutoin saattaa syntyä ristiriitatilanne vaihdettaessa asetteluja. SGB/6 SGB2 /6 SGB_/7 SGB_/8 I>-portaalle ohjaussignaalilla BS kytkettävä lukitus, toimintatapa sama kuin kytkimissä SGB_/ 4. Etupaneelin toimintamerkkien kuittaus Etupaneelin toimintamerkkien ja itsepitotilanteessa lähtöreleiden kuittaus Etupaneelin toimintamerkkien ja itsepitotilanteessa lähtöreleiden kuittaus sekä rekistereiden nollaus 5

16 Kytkinryhmät SGR SGR Kytkinryhmillä SGR ohjelmoidaan toimintaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit halutuiksi lähtösignaaleiksi SS SS4 tai TS TS4. Ohjelmoinnissa voidaan käyttää apuna ao. matriisia. Eri toimintaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit yhdistetään haluttuun lähtösignaaliin SS SS4 tai TS TS4 esimerkiksi ympyröimällä signaalien risteämiskohta. Jokaiseen risteämiskohtaan on merkitty kytkinnumero ja taulukon alareunaan kytkinnumeroa vastaava painotuskerroin. Laskemalla kunkin kytkinryhmän kohdalta valittujen kytkinten painotuskertoimet yhteen saadaan taulukon oikeaan reunaan kytkinryhmien tarkastussummat. Huom! Tarkista ennen ohjelmointia, ovatko kaikki relemoduulin SPCJ 4D28:n lähtösignaalit käytössä ko. suojareleessä. Lähtösignaali SS TS SS2 TS2 SS TS SS4 TS4 Kytkinryhmä Toimintaporras Tarkistussumma (tehdasasettelu) SGR I> SGR = ( = 0) SGR2 t> SGR2 = ( = 42) SGR I>> SGR = ( = 0) SGR4 t>> SGR4 = ( = 42) SGR5 I>>> SGR5 = ( = 0) SGR6 t>>> SGR6 = ( = 42) SGR7 I 0> SGR7 = ( = 0) SGR8 t 0> SGR8 = ( = 42) SGR9 I 0>> SGR9 = ( = 0) SGR0 t 0>> SGR0 = ( = 42) SGR t > SGR = ( = 42) Painotuskerroin Kuva 6. Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 lähtörelematriisi Esimerkki tarkistussumman laskemisesta Kytkin Painoarvo Asento Arvo SGF/ x = SGF/2 2 x 0 = 0 SGF/ 4 x = 4 SGF/4 8 x 0 = 0 SGF/5 6 x 0 = 0 SGF/6 2 x 0 = 0 SGF/7 64 x = 64 SGF/8 28 x 0 = 0 Kytkinryhmän SGF tarkistussumma 69 6

17 Mittaustiedot Mittaustiedot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuoleisimmalla numerolla. Kulloinkin näytössä oleva mittaustieto osoitetaan näytön yläpuolella olevilla keltaisilla ledeillä. Merkkilamppu Mittaustieto Mittausalue I L Vaiheen L mitattu virta käytetyn mittaustulon 0 6 x I n nimellisvirran I n kerrannaisena. I L2 Vaiheen L2 mitattu virta käytetyn mittaustulon 0 6 x I n nimellisvirran I n kerrannaisena. I L Vaiheen L mitattu virta käytetyn mittaustulon 0 6 x I n nimellisvirran I n kerrannaisena. I 0 Nollavirran mitattu arvo käytetyn mittaustulon 0 2 x I n nimellisvirran I n kerrannaisena. I 0 Alavalikossa on esitetty pienimmän ja suurimman 0 00 % vaihevirran ero I prosentteina. Rekisteröidyt tiedot Näytön vasemmanpuoleisin numero näyttää rekisterin osoitteen ja kolme muuta numeroa rekisteröidyn arvon. Rekistereiden rakenne on esitetty jaksossa "Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikot". Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto Vaiheesta L mitattu virta nimellisvirran I n kerrannaisena. Rekisteri päivittyy uudella virta-arvolla, jos ylivirtaporras (I>, I>> tai I>>>) havahtuu tai suorittaa laukaisun. Tällöin edelliset tallennetut virta-arvot siirtyvät kukin muistipinossa yhden askeleen eteenpäin ja viimeinen arvo putoaa pois. Viisi viimeksi rekisteröityä virta-arvoa säilyy muistissa; viimeksi tallentunut arvo on päärekisterissä ja loput neljä arvoa alarekistereissä. Releen havahtuessa mutta ei laukaistessa, relemoduuli tallentaa suurimman havahtuneenaoloaikana vaiheesta L mitatun virran. Releen antaessa laukaisusignaalin, rekisteriin tallentuu laukaisuhetkenä mitattu virta-arvo. 2 Rekisteri 2 rekisteröi vaiheen L2 tapahtumia. Muutoin toiminta on sama kuin rekisterissä. Rekisteri rekisteröi vaiheen L tapahtumia. Muutoin toiminta on sama kuin rekisterissä. 4 Viimeisin I>- portaan havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta toiminta-ajasta tai käänteisaikatoiminnassa lasketusta toiminta-ajasta. Rekisteri päivittyy uudella arvolla aina I>-portaan havahtuessa. Tällöin edelliset tallennetut arvot siirtyvät kukin muistipinossa yhden askeleen eteenpäin ja viimeinen arvo putoaa pois. Viisi viimeksi rekisteröityä arvoa säilyy muistissa; viimeksi tallentunut arvo on päärekisterissä ja loput neljä arvoa alarekistereissä. Kun porras suorittaa laukaisun, laskurin arvo on 00. Alarekisteri 5 sisältää I>-portaan havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärän, n(i>) = Viimeisin I>>- portaan havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta toimintaajasta. Toimintatapa on sama kuin rekisterissä 4. Alarekisteri 5 sisältää I>>-portaan havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärän, n(i>>) =

18 Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto 6 Mitattu nollavirta I 0 nimellisvirran I n kerrannaisena. Rekisteri päivittyy uudella virta-arvolla, jos nollavirtaporras (I 0 > tai I 0 >>) havahtuu tai suorittaa laukaisun. Tällöin edelliset tallennetut virta-arvot siirtyvät kukin muistipinossa yhden askeleen eteenpäin ja viimeinen arvo putoaa pois. Viisi viimeksi rekisteröityä virta-arvoa säilyy muistissa; viimeksi tallentunut arvo on päärekisterissä ja loput neljä arvoa alarekistereissä. Releen havahtuessa mutta ei laukaistessa, relemoduuli tallentaa suurimman havahtuneenaoloaikana mitatun nollavirran. Releen antaessa laukaisusignaalin, rekisteriin tallentuu laukaisuhetkenä mitattu virta-arvo. 7 Viimeisin I 0 >-portaan havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta toiminta-ajasta tai käänteisaikatoiminnassa lasketusta toiminta-ajasta. Rekisteri päivittyy uudella arvolla aina I 0 >-portaan havahtuessa. Tällöin edelliset tallennetut arvot siirtyvät kukin muistipinossa yhden askeleen eteenpäin ja viimeinen arvo putoaa pois. Viisi viimeksi rekisteröityä arvoa säilyy muistissa; viimeksi tallentunut arvo on päärekisterissä ja loput neljä arvoa alarekistereissä. Kun porras suorittaa laukaisun, laskurin arvo on 00. Alarekisteri 5 sisältää I 0 >-portaan havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärän, n(i 0 >) = Viimeisin I 0 >>-portaan havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta toimintaajasta. Toimintatapa on sama kuin rekisterissä 7. Alarekisteri 5 sisältää I 0 >>-portaan havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärän, n(i 0 >>) = Erovirta I prosentteina laskettuna pienimmästä ja suurimmasta vaihevirrasta. Vaihekatkossuojan suorittaessa laukaisun, rekisteri päivittyy laukaisuhetken arvolla. Tällöin edelliset tallennetut arvot siirtyvät kukin muistipinossa yhden askeleen eteenpäin ja viimeinen arvo putoaa pois. Viisi viimeksi rekisteröityä arvoa säilyy muistissa. Alarekisteri 5 sisältää I>-portaan havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärän, n(i 0 >>) = Virran jatkuva 5 minuutin keskiarvo, päivitettynä minuutin välein. Alarekisteri sisältää suurimman apujännitekatkoksen jälkeen 5 minuutin aikana esintyneen virran keskiarvon. 0 Ulkoisten lukitus- ja ohjaustietojen näyttö. Näytön oikeanpuoleisin numero näyttää, missä tilassa relemoduulin ulkoiset ohjaussignaalit ovat. Vaihtoehdot ovat seuraavat: Näytön Aktiivinen signaali numero BS BS2 RRES (BS) 0 x 2 x x x 4 x 5 x x 6 x x 7 x x x Ulkoisten ohjaussignaalien toiminta ohjelmoidaan kytkinryhmillä SGB. 8

19 Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto "0"-rekisteristä on mahdollista siirtyä TEST-toimintoon, jossa havahtumis- ja laukaisusignaaleja voidaan aktivoida yksi kerrallaan. Alla olevassa taulukossa on esitetty aktivoitavat signaalit ja vastaavat merkkivalot. Merkkivalo Aktivoitava signaali I> I>-portaan havahtumissignaali t> I>-portaan laukaisusignaali I>> I>>-portaan havahtumis- ja laukaisusignaali I>>> I>>>-portaan havahtumis- ja laukaisusignaali I 0 > I 0 >-portaan havahtumissignaali t 0 > I 0 >-portaan laukaisusignaali I 0 >> I 0 >>-portaan havahtumis- ja laukaisusignaali I> I>-portaan laukaisusignaali Toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti käyttöohjeesta "D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet". A Relemoduulin osoitetunnus sarjaliikennejärjestelmää varten. Rekisterillä A on lisäksi seuraavat alarekisterit:. Suojarelemoduulin tiedonsiirtonopeuden asettelu. Valittavissa 4.8 tai 9.6 kbd. Oletusasetteluna 9.6 kbd. 2. Tiedonsiirtojärjestelmän toimitilaa tarkkaileva väyläliikenteen valvoja. Jos suojarelemoduuli on liitetty tiedonsiirtojärjestelmään ja tietoliikenne toimii normaalisti, on väyläliikenteen valvojan arvo 0, muutoin laskurissa pyörii jatkuvasti numerot Kaukoasettelussa vaadittava salasana. Salasana (parametri V60) täytyy aina antaa ennenkuin asetteluja voidaan muuttaa sarjaväylän kautta. 4. Pää- tai tausta-asettelujen valinta (0 = pääasettelut, = tausta-asettelut). Oletusasetteluna Katkaisijavikasuojan toiminta-ajan asettelu, asettelualue 0,,0 s. Oletusasetteluna 0,2 s. Näytön ollessa sammuneena, päästään näyttövalikon alkuun painamalla STEP-painiketta s ja suoraan näyttövalikon loppuun painamalla STEP-painiketta lyhyesti (<0,5 s). Rekistereihin tallennetut arvot voidaan nollata etupaneelin painikkeilla, ulkoisella ohjaussignaalilla tai sarjaliikenneparametrillä, ks. jaksosta "Toimintaselostus" kohta "Kuittaukset". Rekisterit nollautuvat myös moduulin apujännitesyötön katketessa. Relemoduulin asetteluarvot, osoitetunnus, sarjaliikenteen tiedonsiirtonopeus ja suojarelemoduulin salasana eivät katoa apujännitekatkoksenkaan aikana. Käyttöohjeessa "D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet" annetaan ohjeet suojarelemoduulin osoitetunnuksen ja tiedonsiirtonopeuden asettelua varten. 9

20 Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikko PÄÄVALIKKO STEP 0.5 s PROGRAM s ALAVALIKKO Normaali tila, näyttö pimeä Vaiheen L virta = Arvo, joka on aseteltavissa asettelutilassa Vaiheen L2 virta Vaiheen L virta Askel taakse STEP 0.5s ALAVALIKKO Askel eteen STEP s Nollavirta Io Vaihe-erovirta I Havahtumisarvo I> Toiminta-aika t> tai kerroin k A S K E L Havahtumisarvo I>> Havahtumisarvo I>>> Toiminta-aika t>> Toiminta-aika t>>> T A A K S E S T E P.5 s P Ä Ä V A L I K K O Havahtumisarvo Io> Toiminta-aika to> tai kerroin ko Havahtumisarvo Io>> Havahtumisarvo I Kytkinryhmän SGF asettelu Kytkinryhmän SGB asettelu Kytkinryhmän SGR asettelu Toiminta-aika to>> Toiminta-aika t > Kytkinryhmän SGF2 asettelu Kytkinryhmän SGF7 asettelu Kytkinryhmän SGB2 asettelu Kytkinryhmän SGR2 asettelu Kytkinryhmän SGR7 asettelu 8 8 Kytkinryhmän SGF asettelu Kytkinryhmän SGF8 asettelu Kytkinryhmän SGB asettelu Kytkinryhmän SGR asettelu Kytkinryhmän SGR8 asettelu A S K E L E T E E N S T E P Viimeisin rekisteröity (n) vaiheen L virta-arvo Vaiheen L rekisteröity 2 virta-arvo, tapahtuma n- Viimeisin rekisteröity (n) Vaiheen L2 rekisteröity 2 2 vaiheen L2 virta-arvo virta-arvo, tapahtuma n- Viimeisin rekisteröity (n) Vaiheen L rekisteröity vaiheen L virta-arvo virta-arvo, tapahtuma n- 2 Viimeisin (n) I>-portaan I>-portaan havahtuneena- 4 2 havahtuneenaoloaika oloaika, tapahtuma n- Viimeisin (n) I>>-portaan I>>-portaan havahtuneena- 5 havahtuneenaoloaika oloaika, tapahtuma n- 2 Vaiheen L rekisteröity virta-arvo, tapahtuma n-2 Vaiheen L2 rekisteröity virta-arvo, tapahtuma n-2 Vaiheen L rekisteröity virta-arvo, tapahtuma n-2 I>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n-2 I>>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n s Viimeisin rekisteröity (n) Nollavirran Io rekisteröity 6 2 nollavirran Io arvo arvo, tapahtuma n- Nollavirran Io rekisteröity arvo, tapahtuma n-2 6 Viimeisin (n) Io>- portaan Io>-portaan havahtuneena- 7 havahtuneenaoloaika oloaika, tapahtuma n- 2 Io>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n-2 7 Viimeisin (n) Io>>- portaan Io>>-portaan havahtuneena- 8 havahtuneenaoloaika 2 oloaika, tapahtuma n- Io>>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n-2 8 Viimeisin rekisteröity (n) Erovirran I rekisteröity 9 erovirran I arvo arvo, tapahtuma n- 2 Erovirran I rekisteröity arvo, tapahtuma n-2 9 Virran jatkuva 5 minuutin keskiarvo Virran viimeisin 5 minuutin keskiarvo 0 Ulkoisten ohjaussignaalien tilatieto IRF I> t> I>> I>>> Io> to> Io>> I> A Relemoduulin osoite sarjaliikennettä varten Tiedonsiirtonopeuden asettelu [kbd] 2 Yhteyskatkoslaskuri A 20 Kuva 7. Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 pää- ja alavalikko

21 Tarvittavat toimenpiteet siirryttäessä alavalikkoon tai asettelutilaan, asetteluiden suorittaminen ja TESTI-tilan käyttäminen on kuvattu yksityiskohtaisesti käyttöohjeessa "D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet". Yksinkertaistettu toimintaohje on annettu seuraavassa: Haluttu siirtymis- tai ohjelmointitoiminto Painike Toiminta Askel eteenpäin pää- tai alavalikossa STEP Paina yli 0,5 s Nopea siirtyminen eteenpäin päävalikossa STEP Pidä pohjaan painettuna Askel taaksepäin pää- tai alavalikossa STEP Paina vähemmän aikaa kuin 0,5 s Siirtyminen päävalikosta alavalikkoon PROGRAM Paina s ajan (aktivoituu vapautettaessa) Asettelutilaan siirtyminen tai tilasta poistuminen PROGRAM Paina 5 s Arvon kasvattaminen asettelutilassa STEP Kursorin siirtäminen asettelutilassa PROGRAM Paina noin s ajan Asetteluarvon tallentaminen asettelutilassa STEP ja Paina samanaikaisesti PROGRAM Muistiin tallennettujen arvojen nollaus ja STEP ja itsepitotilanteessa lähtöreleiden kuittaus PROGRAM Lähtöreleiden kuittaus itsepitotilanteessa PROGRAM Huom! Näytön oltava pimeänä Kytkinryhmän Kytkinryhmän 4 SGF4 asettelu 5 SGF5 asettelu 6 Kytkinryhmän SGF6 asettelu Kytkinryhmän Kytkinryhmän 4 5 SGR5 asettelu 6 SGR4 asettelu Kytkinryhmän SGR6 asettelu Kytkinryhmän Kytkinryhmän 9 0 SGR9 asettelu SGR0 asettelu Kytkinryhmän SGR asettelu Vaiheen L rekisteröity virta-arvo, tapahtuma n- 4 Vaiheen L rekisteröity virta-arvo, tapahtuma n-4 2 Vaiheen L2 rekisteröity virta-arvo, tapahtuma n- 4 Vaiheen L2 rekisteröity virta-arvo, tapahtuma n-4 Vaiheen L rekisteröity virta-arvo, tapahtuma n- 4 Vaiheen L rekisteröity virta-arvo, tapahtuma n-4 4 I>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n- 4 I>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n-4 5 I>-portaan havahtumisten lukumäärä 5 I>>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n- 4 I>>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n-4 5 I>>-portaan havahtumisten lukumäärä 6 Nollavirran Io rekisteröity arvo, tapahtuma n- 4 Nollavirran Io rekisteröity arvo, tapahtuma n-4 7 Io>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n- 4 Io>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n-4 5 Io>-portaan havahtumisten lukumäärä 8 Io>>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n- 4 Io>>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n-4 5 Io>>-portaan havahtumisten lukumäärä 9 Erovirran I rekisteröity arvo, tapahtuma n- 4 Erovirran I rekisteröity arvo, tapahtuma n-4 5 I>-portaan havahtumisten lukumäärä A Salasana asettelujen Pää- tai tausta- muuttamiseksi 4 asettelujen valinta 5 Katkaisijavikasuojan toiminta-aika 2

22 Käänteisaikaominaiskäyrät (päivitetty ). ylivirtaporras I> tai alempi nollavirtaporras I 0 > voivat toimia joko vakio- tai käänteisaikaisina. Toimintatavan valinta tehdään I>-portaalle kytkimillä SGF/ ja I 0 >-portaalle kytkimillä SGF/6 8, ks. jakso "Ohjelmointikytkimet". Käänteisaikatoiminnassa toiminta-aika on kääntäen verrannollinen mitattuun virtaan; mitä suurempi virta, sitä lyhyempi toiminta-aika. Ylivirta- ja maasulkurelemoduuli sisältää kuusi eri virta/aika-ominaiskäyrästöä. Neljä käyrästöä noudattaa standardeja BS 42 ja IEC ja kaksi käyrästöä, RI- ja RXIDG-käyrästöt, ovat ABB:n standardin mukaisia erikoiskäyrästöjä. Standardien IEC ja BS 42 mukaiset käyrästöt Relemoduuli sisältää neljä standardoitua, jyrkkyydeltään erilaista ominaiskäyrästöä; extremely inverse, very inverse, normal inverse ja longtime inverse. Ajan ja virran riippuvuus noudattaa standardeja BS 42 ja IEC ja on yleistä muotoa: t [s] = k x β I α I> ( ) - jossa t = toiminta-aika k = aseteltava kerroin I = vaihevirran arvo I> = aseteltu virran arvo Vakiot α ja β määräävät ominaiskäyrän jyrkkyyden ja niiden arvot ovat : Ominaiskäyrän α β jyrkkyysaste Normal inverse 0,02 0,4 Very inverse,0,5 Extremely inverse 2,0 80,0 Long time inverse,0 20,0 Standardi BS määrittelee normaaliksi virta-alueeksi 2 20 kertaa asetteluarvo. Lisäksi releen tulee havahtua viimeistään virran noustessa yli, kertaa asettelun, kun ominaiskäyrä on muotoa normal inverse, very inverse tai extremely inverse. Kun ominaiskäyrästö on muotoa long- time inverse, standardin mukainen normaali virta-alue on 2 7 kertaa asetteluvirta ja releen tulee havahtua virran ylittäessä, kertaa asetteluarvo. Standardin mukaiset toiminta-ajan toleranssivaatimukset ovat seuraavat (E on tarkkuus prosentteina, - = ei määritelty): I/I> Normal Very Extremely Long time 2 2,22E 2,4E 2,44E 2,4E 5,E,26E,48E,26E ,00E 0,0E,0E,02E - 20,00E,00E,00E - Yllä mainituilla normaaleilla virta-alueilla ylivirta-ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 käänteisaikaportaat täyttävät kaikilla jyrkkyysasteilla luokan 5 vaatimukset. IEC- ja BS-standardien mukaiset ominaiskäyrästöt on esitetty kuvissa 8. Huom! Kuvissa 8 esitetty releen todellinen toiminta-aika sisältää lisäsuodatus- ja havaitsemisajan sekä laukaisulähtöreleen toiminta-ajan. Kun releen toiminta-aika lasketaan yllä olevan matemaattisen kaavan mukaan, tämä yhteensä noin 0 ms kestävä lisäaika on lisättävä laskettuun aikaan. 22

23 RI-tyyppinen ominaiskäyrästö RI-tyyppinen ominaiskäyrästö on erikoiskäyrästö, jota käytetään enimmäkseen sähkömekaanisten releiden kanssa suojauksen aikaporrastukseen. Ominaiskäyrä perustuu seuraavaan matemaattiseen yhtälöön: t [s] = k x I> I jossa t = toiminta-aika sekunteina k = aseteltava kerroin I = vaihevirran arvo I> = aseteltu virran arvo Ominaiskäyrästö on esitetty kuvassa 2. RXIDG-tyyppinen ominaiskäyrästö RXIDG-tyyppinen ominaiskäyrästö on erikoiskäyrästö, jota käytetään enimmäkseen maasulkusuojauksessa silloin, kun halutaan hyvää selektiivisyyttä myös suurivastuksisissa vioissa. Tässä tapauksessa suojauksen ei tarvitse olla suunnattu, ja se voi toimia ilman vertokommunikaatiota. Virta/aika-riippuvuus voidaan kuvata seuraavalla matemaattisella yhtälöllä: t [s] = x log I e k x I> ( ) jossa t = toiminta-aika sekunteina k = aseteltava kerroin I = vaihevirran arvo I> = aseteltu virran arvo Ominaiskäyrästö on esitetty kuvassa. 2

24 t/s k I/I> Kuva 8. Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 käänteisaikaominaiskäyrästöt Extremely inverse 24

25 t/s k I/I> Kuva 9. Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 käänteisaikaominaiskäyrästöt Very inverse 25

26 t/s k I/I> Kuva 0. Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 käänteisaikaominaiskäyrästöt Normal inverse 26

27 t/s k I/I> Kuva. Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 käänteisaikaominaiskäyrästöt Long-time inverse 27

28 t/s k I/I> Kuva 2. Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 RI-tyypin käänteisaikakäyrästö 28

29 t/s k I/I> Kuva. Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 RXIDG-tyypin käänteisaikakäyrästö 29

30 Tekniset tiedot Ominaisuus I>-porras I>>-porras I>>>-porras Asettelualue - vakioaikatoiminta 0,5 5,0 x I n 0,5 40 x I n ja 0,5 40 x I n ja - käänteisaikatoiminta 0,5 2,5 x I n Havahtumisaika, tyypillisesti 70 ms 40 ms 40 ms Toiminta-aika vakioaika- 0,05 00 s 0,04 00 s 0,04 0 s toiminnassa Toiminta-ajan riippuvuusasteet käänteisaikatoiminnassa Extremely inv. Very inv. Normal inv. Long-time inv. RI RXIDG Aikakerroin k 0,05,0 Palautumisaika, tyypillisesti 40 ms 40 ms 40 ms Retardaatioaika < 0 ms < 0 ms < 0 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 0,96 0,96 Toiminta-ajan tarkkuus ±2% asettelu- ±2% asettelu- ±2% asetteluvakioaikatoiminnassa arvosta tai ±25 ms arvosta tai ±25 ms arvosta tai ±25 ms Toiminta-ajan tarkkuusluokka E käänteisaikatoiminnassa 5 Toimintatarkkuus ± % asettelu- ± % asettelu- ± % asetteluarvosta arvosta arvosta Ominaisuus I 0 >-porras I 0 >>-porras I>-porras Asettelualue 0, 0,8 x I n 0, 0 x I n ja 0 00% ja Havahtumisaika, tyypillisesti 70 ms 50 ms 50 ms Toiminta-aika vakioaikatoiminnassa 0,05 00 s 0,05 00 s 00 s Toiminta-ajan riippuvuusasteet käänteisaikatoiminnassa Extremely inv. Very inv. Normal inv. Long-time inv. RI RXIDG Aikakerroin k 0,05,0 Palautumisaika, tyypillisesti 40 ms 40 ms 80 ms Retardaatioaika < 0 ms < 0 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 0,96 0,90 Toiminta-ajan tarkkuus ±2% asettelu- ±2% asettelu- ±2% asetteluvakioaikatoiminnassa arvosta tai ±25 ms arvosta tai ±25 ms arvosta tai ±25 ms Toiminta-ajan tarkkuusluokka E käänteisaikatoiminnassa 5 Toimintatarkkuus ± % asettelu- ± % asettelu- ± % -yksikkö arvosta arvosta ± % asetteluarvosta 0

31 Sarjaliikenneparametrit Tapahtumakoodit Eri toimintaportaiden havahtumisille ja laukaisuille sekä lähtösignaalien toiminnalle on määritelty tapahtumakoodit, jotka voidaan lähettää sarjaväylän kautta ylemmille järjestelmätasoille. Tapahtumalle, joka halutaan mukaan tiedonsiirtoon, merkitään kertoimeksi. Tapahtumamaski muodostuu mukaan otettujen tapahtumien painoarvojen summasta oheisten taulukoiden mukaisesti. Tapahtumamaski Koodit Asettelualue Oletusasettelu V55 E E V56 E E V57 E25 E V58 E E Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D28 tapahtumakoodit: Koodi Tapahtuma Tapahtumaa Kertoimen vastaava luku oletusarvo E I>-porras havahtunut E2 I>-portaan havahtuminen palautunut 2 0 E I>-porras laukaissut 4 E4 I>-portaan laukaisu palautunut 8 0 E5 I>>-porras havahtunut 6 E6 I>>-portaan havahtuminen palautunut 2 0 E7 I>>-porras laukaissut 64 E8 I>>-portaan laukaisu palautunut 28 0 E9 I>>>-porras havahtunut 256 E0 I>>>-portaan havahtuminen palautunut 52 0 E I>>>-porras laukaissut 024 E2 I>>>-portaan laukaisu palautunut Tapahtumamaskin V55 oletusarvo 65 E I 0 >-porras havahtunut E4 I 0 >-portaan havahtuminen palautunut 2 0 E5 I 0 >-porras laukaissut 4 E6 I 0 >-portaan laukaisu palautunut 8 0 E7 I 0 >>-porras havahtunut 6 E8 I 0 >>-portaan havahtuminen palautunut 2 0 E9 I 0 >>-porras laukaissut 64 E20 I 0 >>-portaan laukaisu palautunut 28 0 E2 I>-porras havahtunut 256 E22 I>-portaan havahtuminen palautunut 52 0 E2 I>-porras laukaissut 024 E24 I>-portaan laukaisu palautunut Tapahtumamaskin V56 oletusarvo 65

32 Koodi Tapahtuma Tapahtumaa Kertoimen vastaava luku oletusarvo E25 Lähtösignaali SS aktivoitunut 0 E26 Lähtösignaali SS palautunut 2 0 E27 Lähtösignaali TS aktivoitunut 4 0 E28 Lähtösignaali TS palautunut 8 0 E29 Lähtösignaali SS2 aktivoitunut 6 0 E0 Lähtösignaali SS2 palautunut 2 0 E Lähtösignaali TS2 aktivoitunut 64 E2 Lähtösignaali TS2 palautunut 28 Tapahtumamaskin V57 oletusarvo 92 E Lähtösignaali SS aktivoitunut 0 E4 Lähtösignaali SS palautunut 2 0 E5 Lähtösignaali TS aktivoitunut 4 E6 Lähtösignaali TS palautunut 8 E7 Lähtösignaali SS4 aktivoitunut 6 0 E8 Lähtösignaali SS4 palautunut 2 0 E9 Lähtösignaali TS4 aktivoitunut 64 0 E40 Lähtösignaali TS4 palautunut 28 0 E4 Katkaisijavikasuoja (CBFP) laukaissut E42 Katkaisijavikasuoja (CBFP) palautunut 52 0 Tapahtumamaskin V58 oletusarvo 2 E50 Mikroprosessorin uudelleenkäynnistys * - E5 Tapahtumarekisterin ylivuoto * - E52 Tietoliikenneyhteydessä tilapäinen häiriö * - E5 Moduuli ei vastaa tietoliikenteen kautta * - E54 Moduuli vastaa uudelleen tietoliikenteen kautta * - 0 Ei sisällytetty tapahtumaraportointiin Tapahtumaraportoinnissa mukana * Ei koodilukua, aina tapahtumaraportoinnissa - Ei aseteltavissa Koodeja E50...E54 ja niitä vastaavia tapahtumia ei voi jättää pois tapahtumien siirrosta. Tapahtumakoodit E52 E54 generoituvat tiedonkeruulaitteen (esim. SRIO 000M) kautta. 2

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I U o I o I ϕ IRF I ϕ > I n STEP [%] 1.0 6.0 10 STEP 0.6 t > [ s] I ϕ >> I n 0.1 1.0 [%] 5 30 40 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [

Lisätiedot

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli SPCS D ja SPCS D Suunnattu ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I L U I L U IRF [ ] I > I n t > k [ s] [ ] I >> I n RESET STEP t >> [ s] ϕ b I >>> [ I n ] t >>> [ s] SGF SGB PROGRAM

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D4 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30 SPAJ 115 C Erovirta- ja nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I o ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I o I I IRF SPAJ 115 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP 2.5 I o >

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D9 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n.

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n. SPAU 110 C Nollajänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U 2 U n = 100V 110V f n = 50Hz U IRF 5 o 60Hz SPAU 110 C B 80...265V ~ 18...80V U aux STEP U o > [%] U n 2 10 20 STEP SPCU 1C6 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje REJ 521 1MRS 751767-MUM Julkaistu: 27.05.2003 Versio: B/27.05.2003 Tarkistettu: P.L. Hyväksytty: M.Ö. REJ 521 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele SPAS 20 C Suunnattu maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus B I 2 f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I o ) U n = 00V 0V ( U o ) 5 U o I o I ϕ IRF SPAS 20 C 80...265V ~ 8...80V U aux I ϕ > I n STEP [%].0

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

SPCT 5D54. Jälleenkytkentärelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t d SPCT 5D54. Shot 1. Shot 2. Shot 3. Shot 4. Shot 5. Final trip SGF SGB

SPCT 5D54. Jälleenkytkentärelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t d SPCT 5D54. Shot 1. Shot 2. Shot 3. Shot 4. Shot 5. Final trip SGF SGB SPCT 5D54 Jälleenkytkentärelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus O I AR1 AR2 AR3 AR4 IRF Shot 1 RESET STEP Shot 2 Shot 3 Shot 4 Shot 5 Final trip t r t d SGF PROGRAM SGB SGR DEF TRIP 1722 SPCT 5D54

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 5 3I > I 3I < I L I L I L3 I c IRF SPAJ 60 C 80...65V ~ 8...80V SPCJ 4D40

Lisätiedot

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje REJ 527 1MRS 755102 Julkaistu: 20.08.2002 Versio: A20.08.2003 Tarkistettu: P.L./20.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje REM 610 Moottorinsuojarele 1MRS 755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: B/28.11.2006 Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...9 1.1. Tämän käsikirjan sisällöstä...9 1.2. Releen käyttö...9 1.3. Ominaisuudet...9

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR 1 SGR 2 TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR 1 SGR 2 TRIP SPCJ 4D34 Moottorinsuojarelemoduli Käyttöohje ja tekninen selostus 3I >> 3 I I L I L2 I L3 I o IRF I θ I n t 6x [ s] p[ %] θ a [%] θ i [%] kc I s / I n t s [ s] I >> / I t >> [ s] n I o [% I n] t o [ s]

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 12.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C ASEA BROWN BOVERI ABB Strömberg Releet Johdonsuoja SPAA 20 C ja SPAA 2 C 34 SPAA 8 FI A 99-09 - Tehnyt Tarkastanut Hyväksynyt ASEA BROWN BOVERI fn = 50 Hz 60 Hz X In = A 5 A (I) In = A 5 A (Io) Un = 00

Lisätiedot

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip SPAA C Johdonsuojarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 0Hz 0Hz I n = A A ( I ) I n = A A ( I 0B ) I n = 0,A A ( I 0 ) U n = 00V 0V 0V ( U 0 ) I > I I L I L I L I o IRF Uo I o ϕ U o I IRF O I AR AR

Lisätiedot

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja 10.5. Suojareleiden valintataulukkoja Taulukko 10.5a. Kennoterminaalien ja johtolähtöpakettien valintataulukko. Luku 10: Mittaus-, ohjaus- ja suojauslaitteistot Kennoterminaalit Johtolähtöpaketit SPAC

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje Johdonsuojarele REF 610 1MRS755515 Julkaistu: 15.03.2005 Versio: B/31.10.2006 Johdonsuojarele REF 610 Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta...9 1.1. Yleistä...9 1.2. Symbolien käyttö...9 1.3. Releen käyttö...9

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS752056-MUM Julkaistu: 06.03.2001 Versio: B/25.10.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

Jänniterele. Tekninen ohje

Jänniterele. Tekninen ohje 1MRS756247 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: A/26.03.2007 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä opas... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 8 1.4. Tuotedokumentaatio... 8 1.5.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset Sivu 1 (5) 1 Raitiovaunun oven avaamis- ja sulkemispiiri Raitiovaunun oven vieressä on matkustajan avauspainike. Kun vaunu on paikallaan, matkustajan avauspainikkeen painaminen antaa signaalin, joka avaa

Lisätiedot

SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus- ja mittausyksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus- ja mittausyksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus ja mittausyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 752004MUM FI Julkaistu 20001110 Päivitetty 20060911 Versio D Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Sivu 2/7 Tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin RoHS 2002/95 kanssa KYTKENNÄT Pt100 ANTUREIDEN KYTKENTÄ CH1 CH2 CH3 CH4 13 14 15

Lisätiedot

FR-F740-00023 - 02160-EC

FR-F740-00023 - 02160-EC TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄSIKIRJA KIINTEISTÖAUTOMAATIOKÄYTTÖÖN FR-F740-00023 - 02160-EC PL 236, 28101 PORI Puh. (02) 5508800 Fax (02) 5508841 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi tehoelektroniikka@urhotuominen.fi

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Käyttöohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Käyttöohje Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele 1MRS 752243-MUM Julkaistu: 05.11.2001 Versio: /09.04.2003 Tarkistettu: P.L./09.04.2003 Hyväksytty: M.Ö. Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot