Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan"

Transkriptio

1 Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC :2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit. Jos moottorissa tapahtuu läpilyönti termistoriin, niin jännite voi kaapelia pitkin johtua taajuusmuuttajaan ja mahdollisesti kautta eteenpäin. Tämä yllä olevan standardin vaatimus tarkoittaa sitä, että siitä mahdollisesti aiheutuva vaara pitää estää. Se voidaan estää joko eristämällä moottorissa oleva termistori riittävän vahvasti tai tehdä erotus päässä. Taajuusmuuttajan päässä eristäminen voidaan tehdä joko sisäisellä relekortilla tai ulkoisella releellä minkä kautta lämpötieto kytketään taajuusmuuttajaan. Saatavilla olevat lämpötilanmittauskortit ACS/ACH580 sarjan taajuusmuuttajille: CMOD-02 (+L523): ACS/ACH580 termistorikortti. Kortissa 1 tulo PTC mittaukseen. Soveltuu käytettäväksi jos kytketään 1-3 PTC termistoria sarjaan. CPTC-02 (+L537): ACS/ACH580 ATEX hyväksytty termistorikortti. Kortissa 1 tulo PTC mittaukseen. Soveltuu käytettäväksi jos kytketään 1-6 PTC termistoria sarjaan. Tarvitsee pariksi aina +Q971 option (ATEX hyväksytty STO), jotta täytetään ATEX vaatimukset ATEX hyväksytty STO tulo (+Q971): ACS/ACH580 vakiona löytyvälle STO liitynnälle on saatavissa ATEX hyväksyntä. Sitä voidaan käyttää ATEX hyväksytyssä lämpötilan mittauspiirin osana moottorin pysäytykseen. Huom! Optiota ei ole mahdollista saada jälkikäteen taajuusmuuttajalle. Optio on oltava valittuna taajuusmuuttajaa tilattaessa.

2 Saatavilla olevat lämpötilanmittauskortit ACS880 sarjan taajuusmuuttajille: FPTC-01 (+L536): ACS880 termistorikortti. Kortissa 1 tulo pysäyttävälle PTC termistorille ja 1 tulo hälyttävälle PTC termistorille. Soveltuu käytettäväksi jos kytketään 1-3 PTC termistoria tai PTC termistoria. FPTC-02 (+L537): ACS880 ATEX hyväksytty termistorikortti. Kortissa 1 tulo pysäyttävälle PTC termistorille ja 1 tulo hälyttävälle PTC termistorille. Soveltuu käytettäväksi jos kytketään 1-3 PTC termistoria tai PTC termistoria. Tarvitsee pariksi aina +Q971 option (ATEX hyväksytty STO) jotta täytetään ATEX vaatimukset. FAIO-01 (+L525): ACS880 I/O laajennus, joka soveltuu eristystasoltaan PTC ja PT100 kytkentään. Sisältää kaksi analogiatuloa/-lähtöä. Soveltuu käytettäväksi jos kytketään 1-3 PTC tai PTC termistoria TAI 1-3 sarjaan kytkettyä PT100 anturia käämeistä TAI 2 PT100 mittausta laakereista. Huom! FAIO-01 moduulin avulla voidaan PT100 antureiden mittaamat lämpötilat lukea asteina suoraan taajuusmuuttajalta. Termistorirele (+L505): ACS taajuusmuuttajalle saatava termistorirele, joka mahdollistaa yhden PTC termistorikytkennän. Joko 1 tai 2 kappaletta saatavilla per taajuusmuuttaja. Releen koskettimet on johdotettu riviliittimille, josta käyttäjä voi kytkeä ne joko automaatioon tai pysäyttämään taajuusmuuttaja. o 1-3 PTC kytkentä (+L505): o PTC kytkentä (+2L505) Pt100 rele (+L506): ACS taajuusmuuttajalle saatavana PT100 rele, joka mahdollistaa yhden PT100 kytkennän. Releitä voidaan tilata 3, 5 tai 8 kappaletta per taajuusmuuttaja. Huom! ei mahdollista lukea lämpötiloja, rele antaa vain kosketintiedot ja käyttäjän pitää kytkeä ne joko automaatioon tai pysäyttämään taajuusmuuttaja. o 3 x PT100 kytkentä käämistä (+3L506): o 3 x PT100 kytkentä käämistä + 2 x PT100 kytkentä laakereista (+5L506) o x PT100 kytkentä käämistä + 2 x PT100 kytkentä laakereista (+8L506) ATEX hyväksytty termistorirele (+L513): ACS taajuusmuuttajalle saatava ATEX hyväksytty termistorirele, joka mahdollistaa yhden PTC kytkennän. Laitteeseen voidaan tilata 1 tai 2 relettä per taajuusmuuttaja. Termistorireleen kosketin on valmiiksi kytketty STO-piiriin. Tarvitsee aina +Q971 option lisäksi (ATEX hyväksytty STO). ATEX hyväksytty PT100 rele (+L514): ACS taajuusmuuttajalle saatava ATEX hyväksytty PT100-rele, joka mahdollistaa yhden PT100 kytkennän. Laitteeseen on tilattavissa 3, 5 tai 8 relettä per taajuusmuuttaja. PT100-releen kosketin on valmiiksi kytketty STO-piiriin. Tarvitsee aina +Q971 option lisäksi (ATEX hyväksytty STO). ATEX hyväksytty STO tulo (+Q971): ACS880 vakiona löytyvälle STO liitynnälle on saatavissa ATEX hyväksyntä. Sitä voidaan käyttää ATEX hyväksytyssä lämpötilan mittauspiirin osana moottorin pysäytykseen. Esim. ATEX hyväksytty termistorireleen koskettimet kytketään STO liittimeen. Huom! Optiota ei ole mahdollista saada jälkikäteen taajuusmuuttajalle. Optio on oltava valittuna taajuusmuuttajaa tilattaessa.

3 Lämpöanturien sallittu kytkentä ( ei ATEX moottorit) Tilanne PTC kytkentä PT100 kytkentä Moottori vahvennetulla eristyksellä missä anturit ovat vahvennetun eristyksen piirissä. Esim. ABB moottoreilla tämä toteutuu aina valittaessa +405 optio. ohjauskortille (+24V ja DI6 Jos taajuusmuuttajaa ohjataan pelkästään paneelilta eikä käytössä ole mitään I/O tuloa/lähtöä ja/tai kenttäväylämoduulia. ohjauskortille (+24V ja DI6 ohjauskortille (AI ja AO ohjauskortille (AI ja AO ACS ja -04 taajuusmuuttaja ACS taajuusmuuttaja ACS taajuusmuuttaja ACS taajuusmuuttaja FPTC-01 +L536 FPTC-02 +L537 (ATEX) Termistorirele +L505 FPTC-01 +L536 FPTC-02 +L537 (ATEX) CMOD-02 +L523 Vain ulkoisen termistorireleen kautta mikä kytketään automaatioon tai DI tulolle. PT100 rele +L506 jos haluat vain kosketintiedon. jos halutaan lukea lämpötilat taajuusmuuttajasta. Vain ulkoisen PT100 releen kautta mikä kytketään automaatioon tai DI tulolle. Vain ulkoisen PT100 releen kautta mikä kytketään automaatioon tai DI tulolle.

4 Lämpöanturien sallittu kytkentä ATEX moottoreiden osalta: Huom! Moottorin valmistaja määrittelee millä tavalla moottori pitää suojata ylilämmöltä ja aiheuttamalta jänniterasitukselta. Noudata aina moottorivalmistajan antamia vaatimuksia. ABB:n Ex moottori + ABB taajuusmuuttajat Lämpöanturin kytkentäpiirin ei tarvitse olla ATEX hyväksytty ACS880 kanssa koska kyseinen taajuusmuuttaja on tyyppitestattu yhdessä ABB Ex moottoreiden kanssa. Muiden ABB:n taajuusmuuttajien osalta koko lämpöanturin kytkentäpiirin tarvitsee olla ATEX hyväksytty ja moottori varustettava pintalämpötilan mittaavilla termistoreilla (+813 optio ABB moottoreilla) Tilanne PTC kytkentä PT100 kytkentä Moottori vahvennetulla eristyksellä missä anturit ovat vahvennetun eristyksen piirissä. ABB:n Ex moottorille valittu +405 optio. ACS880 taajuusmuuttaja ohjauskortille (+24V ja DI6 Jos taajuusmuuttajaa ohjataan pelkästään paneelilta eikä käytössä ole mitään I/O tuloa/lähtöä ja/tai kenttäväylämoduulia. ACS880 taajuusmuuttaja ohjauskortille (+24V ja DI6 ohjauskortille (AI ja AO ohjauskortille (AI ja AO ACS ja -04 taajuusmuuttaja ACS taajuusmuuttaja ACS taajuusmuuttaja ACS taajuusmuuttaja FPTC-01 +L536 FPTC-02 +L537 (ATEX) Termistorirele +L505 FPTC-01 +L536 FPTC-02 +L537 (ATEX) CPTC-02 +L537 (ATEX) Vain ulkoisen ATEX hyväksytyn termistorireleen kautta mikä kytketään etukontaktorille (tuplavirralle mitoitettuna) PT100 rele +L506 jos haluat vain kosketintiedon jos halutaan lukea lämpötilat taajuusmuuttajasta. Vain ulkoisen ATEX hyväksytyn PT100 releen kautta, joka kytketään etukontaktorille (tuplavirralle mitoitettuna) Vain ulkoisen ATEX hyväksytyn PT100 releen kautta, joka kytketään etukontaktorille (tuplavirralle mitoitettuna)

5 Toisen valmistajan Ex moottori + ABB taajuusmuuttajat Yleensä koko lämpöanturin kytkentäpiirin tarvitsee olla ATEX hyväksytty. Suojauksessa on noudatettava moottorivalmistajan ohjeita. Alla ohjeet miten ABB taajuusmuuttajilla ATEX hyväksytty lämpötilan mittauspiiri voidaan rakentaa. Tuote PTC kytkentä PT100 kytkentä ACS ja -04 FPTC-02 +L537 & ATEX STO +Q971 Vain erillisen ATEX hyväksytyn PT100 releen kautta mikä kytketään joko ATEX hyväksytylle STO tulolle (+Q971) Kytkentä etukontaktorille (tuplavirralle ACS ACS ACS CPTC-02 +L537 (ATEX) & ATEX STO +Q971 Vain ulkoisen ATEX hyväksytyn termistorireleen kautta mikä kytketään etukontaktorille (tuplavirralle mitoitettuna) ATEX termistorirele +L513 & ATEX STO +Q971 FPTC-02 (+L537) & ATEX STO (+Q971) mitoitettuna) Vain ulkoisen ATEX hyväksytyn PT100 releen kautta, joka kytketään etukontaktorille (tuplavirralle mitoitettuna) Vain ulkoisen ATEX hyväksytyn PT100 releen kautta, joka kytketään etukontaktorille (tuplavirralle mitoitettuna) ATEX PT100 rele +L514 & ATEX STO +Q971

6 FAIO-01 moduuli, lämpötilan mittaus PT100 anturilla Kytkentäohje, kun 3kpl PT100 anturia kytketty sarjaan. Antureita voi olla 1-3kpl sarjaan kytkettynä Moduulin 1 tyyppi FAIO Moduulin 1 sijainti Korttipaikka 1 tai Korttipaikka 2 tai Korttipaikka AI Valvontatoiminto Vika AI Valvonnan valinta Valvotaan analogiatulon minimiä AI1 yksikön valinta V Tarkista moduulin siirtoliittimen asento V AI1 minimi 0,1 V Tämän rajan alapuolella valvonta aktivoituu AO1 lähde Pakota PT100-heräte Mitattu lämpötila 1 Näyttää mitatun lämpötilan asteina Lämpötilan 1 lähde 3 Pt100 analoginen I/O Sarjaan kytkettyjen anturien lukumäärä Lämpötilan 1 vikaraja 130 C Lämpötilan 1 varoitusraja 110 C Lämpötilan 1 AI lähde Muu > P AI 1 oloarvo Erikoislaiteasetukset 0001 Kun käytössä ABB:n ATEX moottori. Laite varoittaa väärästä lämpötila-anturin asetuksesta mitatun mitattu lämpötila laskee alle -60C. Jos halutaan että laite pysähtyy vikaan, niin voidaan ottaa käyttöön analogiatulojen valvonta parametreilla 14.19, ja 14.33

7 FAIO-01 moduuli, lämpötilan mittaus kaksilla PT100 antureilla Kytkentäohje kahdesta eri PT100 mittauspiiristä, kun 3kpl PT100 anturia kytketty sarjaan. Antureita voi olla 1-3kpl sarjaan kytkettynä Moduulin 1 tyyppi FAIO Moduulin 1 sijainti Korttipaikka 1 tai Korttipaikka 2 tai Korttipaikka AI Valvontatoiminto Vika AI Valvonnan valinta Valvotaan analogiatulojen minimiä AI1 yksikön valinta V Tarkista moduulin siirtoliittimen asento V AI1 minimi 0,5 V Tämän rajan alapuolella valvonta aktivoituu AI2 yksikön valinta V Tarkista moduulin siirtoliittimen asento V AI2 minimi 0,5 V Tämän rajan alapuolella valvonta aktivoituu AO1 lähde Pakota PT100-heräte AO2 lähde Pakota PT100-heräte Mitattu lämpötila 1 Näyttää mitatun lämpötilan asteina Mitattu lämpötila 2 Näyttää mitatun lämpötilan asteina Lämpötilan 1 lähde 3 Pt100 analoginen I/O Sarjaan kytkettyjen anturien lukumäärä Lämpötilan 1 vikaraja 130 C Lämpötilan 1 varoitusraja 110 C Lämpötilan 1 AI lähde Muu > P AI 1 oloarvo Lämpötilan 2 lähde 3 Pt100 analoginen I/O Sarjaan kytkettyjen anturien lukumäärä Lämpötilan 2 vikaraja 130 C Lämpötilan 2 varoitusraja 110 C Lämpötilan 2 AI lähde Muu > P AI 2 oloarvo Erikoislaiteasetukset Kun käytössä ABB:n ATEX moottori. Laite varoittaa väärästä lämpötila-anturin asetuksesta jos mitattu lämpötila laskee alle -60C. Jos halutaan että laite pysähtyy vikaan, niin voidaan ottaa käyttöön analogiatulojen valvonta parametreilla 14.19, 14.20, ja 14.48

8 FAIO-01 moduuli, lämpötilan mittaus PTC termistorilla Kytkentäohje, kun käytettää yksiä termistoreja (yleensä 150 astetta, laukaisevat) Moduulin 1 tyyppi FAIO Moduulin 1 sijainti Korttipaikka 1 tai Korttipaikka 2 tai Korttipaikka AI Valvontatoiminto Vika tai Varoitus AI Valvonnan valinta Valvotaan analogiatulon minimiä AI1 yksikön valinta V Tarkista moduulin siirtoliittimen asento V AI1 minimi 0,1 V Tämän rajan alapuolella valvonta aktivoituu AO1 lähde Pakota PTC-heräte Mitattu lämpötila 1 Näyttää mitatun ohmimäärän Lämpötilan 1 lähde PTC analoginen I/O Lämpötilan 1 vikaraja 4500 ohmia Lämpötilan 1 varoitusraja 4000 ohmia Lämpötilan 1 AI lähde Muu > P AI 1 oloarvo Erikoislaiteasetukset 0001 Kun käytössä ABB:n ATEX moottori. Taajuusmuuttajan parametriryhmässä 35 näytettävät moottorin lämpötilat ovat mitatun PTC anturin vastusarvoja. Hälytys ja laukaisu toimivat kuitenkin oikein ja oikean lämpötilan mukaisesti.

9 FAIO-01 moduuli, lämpötilan mittaus kaksilla PTC termistoreilla Kytkentäohje, kun käytetään 130C (hälytys) ja 150C (laukaisu) termistoreja Moduulin 1 tyyppi FAIO Moduulin 1 sijainti Korttipaikka 1 tai Korttipaikka 2 tai Korttipaikka AI Valvontatoiminto Vika tai Varoitus AI Valvonnan valinta Valvotaan analogiatulojen minimiä AI1 yksikön valinta V Tarkista moduulin siirtoliittimen asento V AI1 minimi 0,1 V Tämän rajan alapuolella valvonta aktivoituu AI2 yksikön valinta V Tarkista moduulin siirtoliittimen asento V AI2 minimi 0,1 V Tämän rajan alapuolella valvonta aktivoituu AO1 lähde Pakota PTC-heräte AO2 lähde Pakota PTC-heräte Mitattu lämpötila 1 Näyttää mitatun ohmimäärän Mitattu lämpötila 2 Näyttää mitatun ohmimäärän Lämpötilan 1 lähde PTC analoginen I/O Lämpötilan 1 vikaraja 4500 ohmia Lämpötilan 1 varoitusraja 4000 ohmia Lämpötilan 1 AI lähde Muu > P AI 1 oloarvo Lämpötilan 2 lähde PTC analoginen I/O Lämpötilan 2 vikaraja 4500 ohmia Lämpötilan 2 varoitusraja 4000 ohmia Lämpötilan 2 AI lähde Muu > P AI 2 oloarvo Erikoislaiteasetukset Kun käytössä ABB:n ATEX moottori. Taajuusmuuttajan parametriryhmässä 35 näytettävät moottorin lämpötilat ovat mitatun PTC anturin vastusarvoja. Hälytys ja laukaisu toimivat kuitenkin oikein ja oikean lämpötilan mukaisesti.

10 FPTC-01/02 moduuli, lämpötilan mittaus PTC termistorilla FPTC-01 ja FPTC-02 moduulit ovat toimintaperiaatteiltaan ja kytkennöiltään samanlaiset. Erona moduuleissa on että vain FPTC-02 moduulilla on ATEX hyväksyntä Kytkentäohje, kun käytetään hälytys ja laukaisu termistoreja (SIL2 taso) SIL2 tasoon riittää vain pysäyttävien termistorien kytkentä. STO-piirissä voi olla mukana FSO-moduuli tai ulkoinen turvarele. kytkentäesimerkkejä käsikirjassa. FPTC-01 moduulia voi käyttää myös ilman kytkentää STO-piiriin. Silloin pysäytys vain ohjelmallinen ilman SIL-tasoa FPTC-tilasana Näyttää FPTC-moduulin tilan FPTC-konfigurointisana Otetaan FPTC-moduuli käyttöön ja tarvittaessa hälytyksen esto STO-ilmoitus käy/seis lla asetellaan miten käyttäjille ilmoitetaan kun STO-piiri aukeaa. Jos FPTC on kytketty STO-piiriin yllä olevan kuvan mukaisesti, niin taajuusmuuttaja aina pysähtyy piirin avautuessa tämän parametrin asettelusta riippumatta Erikoislaiteasetukset Kun käytössä ABB:n ATEX moottori. Moottorin ylilämpö vikalaukaisua ei pysty parametreilla estämään. Ainoa tapa estää se on kytkeä XFLT-liittimiin ohmin vastus.

11 CMOD-02/CPTC-02 moduuli, lämpötilan mittaus PTC termistorilla CMOD-02 ja CPTC-02 moduulit ovat toimintaperiaatteiltaan ja kytkennöiltään samanlaiset. Erona moduuleissa on että vain CPTC-02 moduulilla on ATEX hyväksyntä CPTC-02 moduulia voi käyttää myös ilman kytkentää STO-piiriin. Silloin pysäytys vain ohjelmallinen ilman SIL-tasoa. Ulkoinen 24V jännitesyöttö CMOD-02 ja CPTC-02 korteille ei ole pakollinen. Sen tarkoituksena on vain pitää ohjauskortti jännitteellisenä vaikka laitteen pääjännitteet ovat katkaistu Laajennusmoduulin tyyppi CMOD-02 tai CPTC-02. Asetetaan laajennusmoduulin tyyppi Havaittu laajennusmoduuli CMOD-02 tai CPTC-02. Näyttää asennetun laajennusmoduulin tyypin STO-ilmoitus käy/seis lla asetellaan miten käyttäjille ilmoitetaan kun STO-piiri aukeaa. Jos CPTC tai CMOD on kytketty STO-piiriin yllä olevan kuvan mukaisesti, niin taajuusmuuttaja aina pysähtyy piirin avautuessa tämän parametrin asettelusta riippumatta Mitattu lämpötila 1 0 ohmia ohmia Maksimiarvo on sama kuin vikaraja Lämpötilan 1 lähde PTC-laajennusmoduuli. Vain käytettäessä CMOD-02 moduulia Lämpötilan 1 vikaraja 4000 ohmia Vain käytettäessä CMOD-02 moduulia Lämpötilan 1 varoitusraja 3000 ohmia Vain käytettäessä CMOD-02 moduulia Moottorin turvallinen lämpötila käytössä Käytössä Vain käytettäessä CPTC-02 moduulia Erikoislaiteasetukset 001 Vain käytettäessä ABB:n ATEX moottoria Taajuusmuuttajan parametriryhmässä 35 näytettävät moottorin lämpötilat eivät ole oikeita, koska PTC termistoreilta ei voi lukea tarkkaa lämpötilaa. Hälytys ja laukaisu toimivat kuitenkin oikein ja oikean lämpötilan mukaisesti. Huom. Parametreja ei pysty asettelemaan siten, että lämpötilasta tai termistoripiirin katkeamisesta tapahtuisi vain hälytys.

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Hälytysjärjestelmän suunnittelu

Hälytysjärjestelmän suunnittelu Hälytysjärjestelmän suunnittelu Celotron GSM-pohjaiset järjestelmät Käyttölaitteen ja keskuksen sijoitus Keskus asennetaan Talon ns. tekniseen tilaan. Näppäimistö tai esim. RF-ID tunnistin / sormenjälkilukija

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05

3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05 3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05 YLEISTÄ Kotimaisilla, akkuvarmennetuilla 1S5-01 savunpoistokeskuksilla ja niiden lisälaitteilla ohjataan seinä- ja lasikateikkunoiden

Lisätiedot

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa Pumppu pyörii Näyttö 4-digit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: AMTEK 1/7 Opintokokonaisuus : Jakso: Harjoitustyö: 3 SÄHKÖ Pvm : Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: Tavoite: Välineet: Opiskelija oppii ymmärtämään kolmivaihejärjestelmän vaihe- ja pääjännitteiden suuruudet

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

OMS-1 Öljynerottimen hälytin Käyttö- ja asennusohje

OMS-1 Öljynerottimen hälytin Käyttö- ja asennusohje Nestekniikka Oy Monsaksenkuja 1 01620 VANTAA Vaihde: 010 622 1600 Fax: 010 622 1601 16.3.2012 Internet: www.nestekniikka.fi 1/12 OMS-1 Öljynerottimen hälytin Varaamme oikeuden muutoksiin SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kompakti huippuominaisuudet omaava digitaalinen mittalaite soveltuu erinomaisesti sähköverkon energiatehokkuuden analysoimiseen AR6:n ominaisuuksia: Se ottaa jänniteaallosta

Lisätiedot

VALOKENNOJEN VALINTAOPAS

VALOKENNOJEN VALINTAOPAS VALOKENNOJEN VALINTAOPAS Valokennojen laatumerkki VALVONTAAN Perus Sylinteri Mittaavat Haarukka Kontrastin, värin tai luminesenssin tunnistavat Valokuituvahvistimet Kahden arkin valvonta/sauman tunnistus

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_A5_ver2 1. Yleistä Monitoimi venttiilimoottori tarkoittaa, että samassa laitteessa on useita toimintatapoja. Sopivat toimintatavat

Lisätiedot

MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA. FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö

MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA. FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida Sähkö- ja automaatiotekniikka LSKKY 5.12.2013

Lisätiedot

STONEPLAN Tero Kotikivi

STONEPLAN Tero Kotikivi STONEPLAN Tero Kotikivi Kokemuksia ja näkemyksiä kuluttajamuuntamoiden toteutuksista suunnittelijan ja sähköverkkoyhtiön näkökulmasta Pääasiat Asiakasmuuntamoiden sijoitus Esteetön kulku kaikkina vuorokauden

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

A10 GSM vanhusvahti. Asennusohje. Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy:

A10 GSM vanhusvahti. Asennusohje. Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy: A10 GSM vanhusvahti Asennusohje Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy: http://www.microdata.fi/pdf/kingpigeon/kingpigeon_a10_asennusohje.pdf Laitteen maahantuoja: Microdata

Lisätiedot

vacon 100 taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja

vacon 100 taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja vacon 100 taajuusmuuttajat sovelluskäsikirja ESIPUHE VACON 3 ESIPUHE Asiakirjatunnus: DPD01035F Päivämäärä: 5.12.2013 Ohjelmistoversio: FW0072V012 TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA Copyright Vacon Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ 1 (8) MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ Made in EU Poland, valmistaja Satel. Micra on aito ammattitason hälytysjärjestelmä omakotitaloihin, verstaisiin, maatalouteen ja muihin pienempiin kohteisiin.

Lisätiedot

Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: EAOL 1/6 Opintokokonaisuus : Jakso: Harjoitustyö: 3 SÄHKÖ Pvm : Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: Tavoite: Välineet: Opiskelija oppii ymmärtämään kolmivaihejärjestelmän vaihe- ja pääjännitteiden suuruudet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA Mekaaninen rakenne Tasasuuntaaja on rakennettu seinäkoteloon. Kotelon ala- ja yläosassa on tuuletusreikiä varmistaakseen hyvän jäähdytyksen luonnollisella ilmankierrolla.

Lisätiedot

CDC 12 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

CDC 12 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET CDC 12 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUS Termostaatti asennetaan paneeliin tehtyyn reikään kooltaan 71 x 29 mm. Jos halutaan saavuttaa suojausluokka IP 54, käytetään kumitiivistettä, joka asennetaan

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 01 KOMPONENTIT J ERIKOISKPELIT 1 3 Sisältö Sivu Tekniset tiedot......................................... 01.10 Tekniset tiedot 3 HRX -tekniikalla.......................

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet Metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...72/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...72/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Asennus- ja huoltomanuaali Pehmokäynnistimet PS S 18/30 300/515 1SFC 388002-fi painos 4 2003-04-08 PS S18/30-500 44/76-500 PS S18/30-690 44/76-690 PS S50/85-500 72/124-500 PS S50/85-690 72/124-690 PS S85/147-500

Lisätiedot

MODUULIN PERUSTOIMINNOT Sähkövirran tulot Kytketyn perävaunun automaattinen tunnistus LED-valojen ja yksittäisten hehkulamppujen tuki

MODUULIN PERUSTOIMINNOT Sähkövirran tulot Kytketyn perävaunun automaattinen tunnistus LED-valojen ja yksittäisten hehkulamppujen tuki WH1 PRO Moduuli on suunniteltu ohjaamaan perävaunun valojärjestelmää, ja se sopii perävaunun vakiomalliseen 7-napaiseen kytkentään.. Ohjausmoduuli on taloudellisimman laitteen kehittynyt versio, jossa

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Lisätiedot

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi 1 psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi Sisällysluettelo 2 Johdanto...2 Toimituskokonaisuus...2 Virran syöttö...3 LCD näyttö...3 Painikkeet...3 Käyttö...4

Lisätiedot

PINTAKYTKIN DREXELBROOK Z-TRON IV ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

PINTAKYTKIN DREXELBROOK Z-TRON IV ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PINTAKYTKIN DREXELBROOK Z-TRON IV ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Myynti ja huolto: Sintrol Oy Ruosilantie 15 00390 HELSINKI Puh: 09 561 73 69 Fax: 09 5617 3680 Z-Tron 04/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 1. ESITTELY... 2

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR RWP80.001 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 RWP80.001 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 RWP80.001 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS RWP/RWM. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET

Lisätiedot

SAVUNPOISTON OHJE-, HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA SISÄLLYSLUETTELO

SAVUNPOISTON OHJE-, HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA SISÄLLYSLUETTELO SAVUNPOISTON OHJE-, HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Savunpoistosta 2-3 Asennus ja kytkentä 4 Vianhaku 5 Kunnossapito-ohjelma 6 Huoltovihko 7 TOIMIVA SAVUNPOISTO SÄÄSTÄÄ IHMISHENKIÄ JA

Lisätiedot

SwingControl valvontayksikkö

SwingControl valvontayksikkö SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tuotekuvaus ja tuotemerkintä 3 Tuoterakenne 4 Mittatiedot 5 LVI- ja sähkösuunnitteluohjeet 5 Automaatio suunnitteluohjeet 6 Haluamme auttaa teitä

Lisätiedot

Hälytyskeskus SÄLE 10 järjestelmä. Tekniset tiedot:

Hälytyskeskus SÄLE 10 järjestelmä. Tekniset tiedot: Hälytyskeskus SÄLE 10 järjestelmä SÄLE 10 hälytyskeskus S.no.71 150 01 SLY 10 silmukkakortti S.no.71 150 19 SA 2 akkuyksikkö S.no.71 150 11 SL 1 alahälytyskoje S.no.71 150 05 SL 2 alahälytyskoje S.no.71

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

Käyttöönotto-ohje. Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille. www.ouman.fi EXP-800

Käyttöönotto-ohje. Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille. www.ouman.fi EXP-800 Käyttöönotto-ohje Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille EXP-800 www.ouman.fi Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille MUISTIINPANOJA 2 SISÄLTÖ EXP-800 toisen lämmönlähteen rinnakkaisohjaukseen sivu

Lisätiedot

Hälytyskeskus SÄLE 10 plus järjestelmä

Hälytyskeskus SÄLE 10 plus järjestelmä Hälytyskeskus SÄLE 10 plus järjestelmä SÄLE 10 plus hälytyskeskus Sno.71 150 20 SLY 10 plus silmukkakortti Sno.71 150 22 SA 10 akkuyksikkö Sno.71 150 24 SL 11 alahälytyskoje Sno.71 150 25 SL 12 alahälytyskoje

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset toimilaitteet

Sähkökäyttöiset toimilaitteet 863 Sähkökäyttöiset toimilaitteet vyöhykeventtiileille käyttöjännite 230 VAC 2-piste-ohjausviesti käyttöjännite 24 VAC 2-piste-ohjausviesti Jousipalautus Ajoaika 40 s Säätövoima 105 N Asennetaan sisäkierremutterin

Lisätiedot

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500

Lisätiedot

Jäspi Ecowatin huoneyksikkö

Jäspi Ecowatin huoneyksikkö Jäspi Ecowatin huoneyksikkö Digitaalinen näyttö, lisävaruste Jäspi Ecowatille M02281 Jäspi Ecowattiin on mahdollista liittää yhteensä kaksi huoneyksikköä (lisävaruste). Yksiköitä käytetään huonelämpötilan

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä FLEXIT 112626SF-02 2012-09 CS2000 Pikaopas CS2000 - Automatiikkajärjestelmä Sisällysluettelo 1. HMI...3 2. Asetukset... 3 2.1. Johdanto...3 2.2. Valitse kieli...3 2.3. Aseta kellonaika/päivämäärä...3 2.4.

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön Danfoss Vinkkejä Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön 1 Vinkkejä Danfoss VLT taajuusmuuttajien käyttöön... 2 1.1 Pikanäppäimet... 2 1.2 Helppokäyttö toiminnot... 3 1.3 Q1 Oma valikon käyttö...

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM 9. PROBYTE GSM ALARM#9 toimii SMS-hälyttimenä ja SMS-kauko-ohjaimena. Soitto- tai SMShälytysviestien

PROBYTE GSM ALARM 9. PROBYTE GSM ALARM#9 toimii SMS-hälyttimenä ja SMS-kauko-ohjaimena. Soitto- tai SMShälytysviestien PROBYTE GSM ALARM 9 PROBYTE GSM ALARM#9 toimii SMS-hälyttimenä ja SMS-kauko-ohjaimena. Soitto- tai SMShälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Laite toimii jatkohälyttimenä kahdelle

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

Palopelti BSKC60 ja BSKC60K

Palopelti BSKC60 ja BSKC60K Myös manuaaliversio Yleistä Palopelti BSKC60K on saatavana kahta mallia: toimilaitemalli (24V tai 230V) lämpöilmaisimella. manuaalimalli lämpösulakkeella, mikrokytkin lisävarusteena. Katso tuotemerkintä.

Lisätiedot

Säätötekniikan perusteet. Merja Mäkelä 3.3.2003 KyAMK

Säätötekniikan perusteet. Merja Mäkelä 3.3.2003 KyAMK Säätötekniikan perusteet Merja Mäkelä 3.3.2003 KyAMK Johdanto Instrumentointi automaation osana teollisuusprosessien hallinnassa Mittalaitteet - säätimet - toimiyksiköt Paperikoneella 500-1000 mittaus-,

Lisätiedot

Pikaohjelmointiopas. ADAP-KOOL AK-SM 350 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1

Pikaohjelmointiopas. ADAP-KOOL AK-SM 350 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1 Pikaohjelmointiopas ADAP-KOOL AK-SM 350 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1 Sisällysluettelo SM 350 Käyttö- ja asennusohje... 3 Kytkennät... 3 Syöttö...3 R1 ja R2 releet...3 LON liitin...4 MOD liitin...4 TP

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas

ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas 32 220 9865 Texa Konfort 780R Bi Gas on täysautomaattinen ilmastointijärjestelmän huoltolaite sekä R134a että R1234yf kaasuille. Laitteessa on kaksi erillistä järjestelmää samoissa kuorissa. Koko huoltotapahtuma

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Metra ERW 700. Energialaskuri

Metra ERW 700. Energialaskuri Metra ERW 700 Energialaskuri 2013 2 Energialaskuri ERW 700 sisältää monipuoliset laskentaominaisuudet erilaisten virtausten energialaskentaan. Höyryn, lauhteen, maakaasun, ilman jne. ominaisuudet ovat

Lisätiedot

Vakiosovellusohjelmisto 6.x

Vakiosovellusohjelmisto 6.x ACS 600 Ohjelmointiopas Tässä oppaassa on tietoa: Ohjauspaneelista Sovellusmakroista (myös ohjausliitäntäkaaviot) Parametreista Vianhausta Kenttäväyläohjauksesta Vakiosovellusohjelmisto 6.x ACS 600 -taajuusmuuttajille

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KUIVAMUUNTAJAT

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KUIVAMUUNTAJAT Eurolaite Oy Höyläämötie 11 A, 00380 Helsinki Puh 020 155 7444, Fax 020 155 7445 www.eurolaite.fi eurolaite@eurolaite.fi Y-tunnus 0734717-0 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KUIVAMUUNTAJAT LIITTEET Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Liite 3; jätevesipuolen kenttäpään avoimen automaation määritys

Liite 3; jätevesipuolen kenttäpään avoimen automaation määritys VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS liite 3 jätevesipuolen sivu 1 (6) Liite 3; jätevesipuolen kenttäpään avoimen automaation määritys Tässä liitteessä on pyritty selostamaan jätevedenpumppaamon paikallisautomaation

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 Trifitek Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ TR-838 on monikäyttöinen LCD kaapelitesteri / hakulaite. Tuote koostuu lähettimestä, vastaanottimesta

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

3/2-, 5/2- ja 5/3-venttiilit sarja 590 On-Line järjestelmä Täydelliset venttiiliryhmät, koko VDMA 01

3/2-, 5/2- ja 5/3-venttiilit sarja 590 On-Line järjestelmä Täydelliset venttiiliryhmät, koko VDMA 01 Tekniset tiedot Tyyppi Luistiventtiili Vakio VDMA 24 563 koko 01 Käyttöpaine, maks. Ks. Taulukko Virtaus 6 barilla ja P (painehäviö) 1 bar Qn 750 NI/min. Lämpötila-alue 10 C +40 C Paineväliaine Paineilma,

Lisätiedot

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi 31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde

Lisätiedot

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Yleistä PROBYTE PIC-THERMO on digitaalisesti säädettävä termostaatti lämpötilaalueelle 50...+120C. Laite on tarkoitettu lämmönsäätäjäksi ja lämpötilavalvontalaitteeksi

Lisätiedot

VERSA. monipuolinen hälytinkeskus. Versa

VERSA. monipuolinen hälytinkeskus. Versa VERSA monipuolinen hälytinkeskus VERSA on nykyaikainen hälytinkeskus. Edullinen VERSA soveltuu suurenkin kohteen järjestelmäksi. Keskukseen sopii laaja valikoiman langattomia ilmaisimia. Hälytyksensiirto

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER PRO CONTROLLER PC-8016 KAMEROILLA VARUSTETTU KOTIAUTOMAATIOKESKUS Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

LEC. LEC käynnistysmenettely. Lämmönsäädin. Käyttö / käyttäjän asetukset / vianetsintä C K. Version 1.0 Finnish

LEC. LEC käynnistysmenettely. Lämmönsäädin. Käyttö / käyttäjän asetukset / vianetsintä C K. Version 1.0 Finnish LEC käynnistysmenettely Suorita valulaitteen kuivaus täydellä kuormituksella - kertaa (puristuneiden johtimien huomaamiseksi ennen käynnistystä) Kytke pääkytkin päälle Valitse automaattinen arvon asetus.

Lisätiedot

Hydronic 10 Vikakoodit

Hydronic 10 Vikakoodit Toiminta ja vianetsintä 000 Ei vikaa - 001 Varoitus ylijännitteestä Ylijännite lämmittimen elektronisella ohjainlaitteella - Avaa, käynnistä moottori, mittaa jännite - Jos jännite on yli 15 V/30 V, tarkista

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

Tasavirtajarrut. Tasavirtajarrujen käyttö parantaa sekä turvallisuutta. Dold tasavirtajarruja

Tasavirtajarrut. Tasavirtajarrujen käyttö parantaa sekä turvallisuutta. Dold tasavirtajarruja Tehoelektroniikka Tehoelektroniikka DOLD tehoelektroniikka Doldilla on yli 70 vuoden kokemus sähköteknisten laitteiden valmistuksesta. Dold on yksi Euroopan johtavia relevalmistajia. Toiminta on sertifioitu

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 03 E / ES/ESS/EE KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 1 3 Sisältö E / ES / ESS / EE Sivu Tekniset tiedot E.......................................... 03.10 Tekniset

Lisätiedot

Yleistä. Probyte GSM-ohjaus GSM-WEB PROBYTE OY

Yleistä. Probyte GSM-ohjaus GSM-WEB PROBYTE OY Probyte GSM-ohjaus GSM-WEB PROBYTE OY Yleistä PROBYTE GSM-ohjaus on reaaliaikainen ja interaktiivinen GSM-ohjauslaite, jolla käyttäjä voi ohjata pistorasiaan kytkettyä laitetta tavallisella koti- tai GSM

Lisätiedot

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B fi Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 Yleisiä tietoja fi 2 1 Yleisiä tietoja Nämä ohjeet (Pika-asennusopas) liittyvät lähetinmoduuleihin VIP X1600 XFM4A ja VIP

Lisätiedot

ACS800. Ohjelmointiopas ACS800 Vakio-ohjausohjelmisto 7.x

ACS800. Ohjelmointiopas ACS800 Vakio-ohjausohjelmisto 7.x ACS800 Ohjelmointiopas ACS800 Vakio-ohjausohjelmisto 7.x ACS800 Vakio-ohjausohjelmisto 7.x Ohjelmointiopas 3AFE64527011 REV L FI VERSIOPÄIVÄMÄÄRÄ: 25.08.2011 2011 ABB Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 5

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CENTRO

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CENTRO KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CENTRO Centro käyttö- ja asennusohje 2 1. Yleistä Celotron Centro on monikäyttöinen etäohjausjärjestelmä, johon voidaan kytkeä - valvontoja (esim.

Lisätiedot

Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Päivitetty 3/2015. Matti Pulkkanen

Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Päivitetty 3/2015. Matti Pulkkanen Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen Tärkeimmät toimittajamme: Sisäpeitto antennit: kaapelit: bedea Passion in high frequency Ongelma: GSM-signaali ei kanna rakennuksen sisään heikko kentänvoimakkuus

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Käyttö- ja asennusohje Alde Smart Control -järjestelmälle Android Alde Smart Control App iphone 2 Pikaopas 3 Käyttöohje 4 Johdanto 4 Sovellus Alde smart control 5 Sovellus Alde smart control - päävalikko

Lisätiedot

Asennus ja huolto TX 650

Asennus ja huolto TX 650 Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli...

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje FI.webbE.50 Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD versio E, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen..

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

ABB Drives. Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma

ABB Drives. Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma ABB Drives Sovellusopas Adaptiivinen ohjelma Adaptiivinen ohjelma Sovellusopas 3AFE64527231 Rev C FI VERSIOPÄIVÄMÄÄRÄ: 08.04.2005 2005 ABB Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 5 Sisällysluettelo Sisällysluettelo

Lisätiedot

CD-ohjauspaneeli Service Menu

CD-ohjauspaneeli Service Menu D2074877-FI 25-04-2012V.A003 Sisällysluettelo 1 Käyttö... 1 1.1 Käyttöliittymän kuvaus... 1 1.1.1 Ohjauspaneeli... 1 2 Näytön symbolit... 2 3 valikon kuvaus... 3 3.1 Lämpötilan asettaminen... 7 3.2 Manuaalinen

Lisätiedot

Liittymän vikadiagnosointi

Liittymän vikadiagnosointi Liittymän vikadiagnosointi Yleistä Kuitupohjaisen laajakaistaliittymän luotettavuus on korkealla tasolla, mutta silti joskus saattaa esiintyä häiriöitä liittymän tai siihen kytkettyjen laitteiden toiminnassa.

Lisätiedot

NMEA 2000. Tietoverkon kokoonpano ja asennus

NMEA 2000. Tietoverkon kokoonpano ja asennus NMEA 2000 Tietoverkon kokoonpano ja asennus NMEA 2000- tietoverkko Yleistä NMEA 2000 on uusi tietoverkko, joka on suunniteltu erityisesti veneisiin. Tämä on uusi National Marine Electronics Associationin

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy

Lisätiedot

Laseranturit E3C-LDA-SARJA. s ä ä d e t t ä v ä p i t k ä n m a t k a n l a s e r a n t u r i. Advanced Industrial Automation

Laseranturit E3C-LDA-SARJA. s ä ä d e t t ä v ä p i t k ä n m a t k a n l a s e r a n t u r i. Advanced Industrial Automation Laseranturit E3C-LDA-SARJA s ä ä d e t t ä v ä p i t k ä n m a t k a n l a s e r a n t u r i Advanced Industrial Automation Omronin E3C-LDA-sarjan laseranturit on tarkoitettu tarkkaan kohteiden tunnistukseen

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw Drive IT Low Voltage AC Drives Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw ACS 160 -taajuusmuuttajat Käyttäjän opas 3BFE 64365941 REV C FI Versiopäivämäärä: 17. 5. 2002 copyright 2002

Lisätiedot

MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU

MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU www.hedtec.fi Mittarit Teollisuuden ja kiinteistöjen energianmittauksiin ja sähköverkon analysointiin. Täydellinen etäkäyttö.

Lisätiedot