REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje"

Transkriptio

1 REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

2

3 MRS MUM Julkaistu: Versio: B/ Tarkistettu: P.L./ Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys. Johdanto Tämän ohjeen sisällöstä Käyttötarkoitus Ominaisuudet Takuu Turvallisuus Ohjeet Sovellusalue Vaatimukset Konfigurointi Tekninen kuvaus Toimintaselostus Suojaustoiminnot Suojaustoimintokaavio Ylivirta-, vaihekatkos- ja maasulkusuojaus Tulot Lähdöt Katkaisijavikasuoja Häiriötallennin Käyttöliittymä Pysyväismuisti Itsevalvonta Mittauksista Konfigurointi Suojaus Lohkokaavio Ylivirtayksikkö Vaihekatkosuojayksikkö Maasulkusuoja Aika/virta -ominaiskäyrästöt Asettelut Toimintamerkit ja hälytysindikoinnit Keskiarvojen valvonta Käyttöönottokoestus Häiriötallennin Toiminta Tallentimen häiriötiedot

4 REJ 525 MRS MUM Häiriötallentimen tilan valvonta ja indikointi Liipaisu Asettelut ja purkaminen Häiriötallentimen tapahtumakoodi Rekisteröidyt tiedot Tietoliikenne Tietoliikenneportit IEC kaukokäyttöprotokollat Tapahtumakoodit Kaukosiirrettävät tiedot Releen parametrointi Tekninen kuvaus Liitännät Tietoliikenneyhteyden liitännät Tekniset tiedot Tilaustiedot Viitteitä Lyhenteitä Tarkistuslistat Asiakaspalaute

5 MRS MUM REJ 525. Johdanto.. Tämän ohjeen sisällöstä Tämän ohjeen tarkoitus on antaa käyttäjälle yksityiskohtaista tietoa suojareleestä REJ 525 ja sen sovelluksista keskittyen releen teknisiin ominaisuuksiin. Käyttöliittymän käyttöohjeet löytyvät erillisestä käyttäjän oppaasta (MRS MUM), ja asennusta koskevaa tietoa saa asennusohjeista (MRS MUM)..2. Käyttötarkoitus Ylivirtarele REJ 525 on tarkoitettu käytettäväksi selektiiviseen oikosulkusuojaukseen sekä suuntaamattomaan maasulkusuojaukseen jakeluverkossa, mutta sitä voidaan myös käyttää generaattorien, moottoreiden ja muuntajien suojaukseen. Ylivirtarele REJ 525 perustuu mikroprosessoripohjaiseen ympäristöön. Releen itsevalvontajärjestelmä valvoo jatkuvasti releen toimintaa. Käyttöliittymässä on nestekidenäyttö, joka takaa releen helpon ja turvallisen käytön. Relettä voidaan ohjata paikallisesti etupaneelissa sijaitsevan etuliittimeen kytketyn kannettavan tietokoneen kautta tai kauko-ohjatusti releen takapaneelin takaliittimeen kytketyn kuituoptisen sarjaväylän kautta..3. Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikainen (IDMT) ylivirtasuojaus, alempi porras Kolmivaiheinen hetkellis- tai vakioaikainen ylivirtasuojaus, ylempi porras Vaihekatkosuojaus Suuntaamaton vakioaikainen tai käänteisaikainen maasulkusuojauksen alempi porras Suuntaamaton, hetkellinen tai käänteisaikainen maasulkusuojauksen ylempi porras Katkaisijavikasuojaus (CBFP) Häiriötallennin: tallennusaika enintään 0 sekuntia liipaisu jommankumman suojaportaan havahtumis- tai laukaisusignaalista ja/ tai digitaalitulon signaalista rekisteröi neljän analogiakanavan tai korkeintaan kahdeksan, käyttäjän valitseman, digitaalikanavan tiedot säädettävä näytteenottotiheys Pysyväismuisti, johon tallennetaan: enintään 60 tapahtumakoodia asetteluarvot häiriötallentimen tiedot viiden viimeisen tapahtuman tallennetut tiedot sekä niiden aikaleima jokaisen portaan havahtumisten lukumäärä 5

6 REJ 525 MRS MUM.4. Takuu hälytysilmoitukset ja toimintamerkkien tila sähköhäiriön tapahtuessa havahtumisvirtojen maksimiarvot Neljä tarkkaa virtatuloa Galvaanisesti erottava digitaalitulo, jolla laaja tulojännitealue Kaikki asettelut voidaan muuttaa tietokoneella Käyttöliittymä, jossa aakkosnumerinen nestekidenäyttö sekä navigointipainikkeet IEC ja SPA-väylän kommunikointiprotokollat Kaksi sulkeutuvaa kosketinta Kaksi vaihtokosketinta signalointiin Vapaasti määriteltävät lähtöreleiden toiminnat Optinen tiedonsiirtoväylä PC-liitäntää varten releen etupaneelissa RS 485 -portti ylemmän tason tiedonsiirtoliikennettä varten releen takapaneelissa Releen jatkuva itsevalvonta ja sisäisten vikojen autodiagnostiikka. Pysyvän vian sattuessa suojausportaat ja lähdöt lukitaan. Nimellistaajuusalue 50/60 Hz Käyttöliittymän suojaus salasanalla Ensiöarvojen näyttö Keskiarvojen näyttö Monikielinen tuki Tarkempaa tietoa laitteen takuuehdoista saa lähimmältä ABB-edustajalta. 6

7 MRS MUM REJ Turvallisuus! Koskettimissa saattaa esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka syöttöjännite on kytketty pois. Kansallisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Tuote sisältää sähköstaattisille purkauksille herkkiä komponentteja. Laitteen kotelo on maadoitettava asianmukaisesti. Asennukset saa suorittaa ainoastaan siihen valtuutettu henkilö. Mikäli turvallisuusmääräyksiä ei noudateta, tämä voi aiheuttaa tapaturmia, henkilövahinkoja tai vakavia materiaalisia vahinkoja. Releen takana olevan suojaussinetin luvaton rikkominen aiheuttaa takuun päättymisen. Jos sinetti on murrettu, laitteen oikealle toiminnalle ei anneta takuuta. 7

8 REJ 525 MRS MUM 3. Ohjeet 3.. Sovellusalue REJ 525 on toisiorele, joka liitetään suojattavan laitteen virtamuuntajiin. Ylivirtasuoja ja maasulkusuoja mittaavat jatkuvasti suojattavan lähdön vaihevirtoja ja nollavirtaa. Vikatapauksessa suoja havahtuu, ohjaa katkaisijaa, antaa hälytyksiä, tallentaa vikatietoja, jne. suojaussovelluksen ja releeseen määriteltyjen toimintojen mukaan. Sekä ylivirta- että maasulkuyksikkö sisältää kaksi suojausporrasta: alempi porras I> ja ylempi porras I>> sekä alempi maasulkuporras I 0 > ja ylempi maasulkuporras I 0 >>. Jos ylemmälle portaalle annetaan alemman asettelutason mukainen asettelu, releellä on kaksi lähes identtistä toimintaporrasta, jolloin relettä voidaan käyttää kaksiportaisissa kuormanpudotusyksiköissä. Suojaustoiminnot ovat toisistaan riippumattomia ja jokaisella toiminnolla on omat asetteluryhmänsä ja oma tiedontallennuksensa. Ylivirtasuojaustoiminto käyttää mittauksiin tavanomaisia virtamuuntajia. Lähtörelematriisin ohjelmoinnilla ohjataan suojausportaiden havahtumis- tai laukaisusignaalit halutulle lähtöreleelle Vaatimukset Kun suojarelettä käytetään alla määritellyissä ympäristöolosuhteissa (katso myös jakso Tekniset tiedot ), se ei tarvitse erityistä ylläpitoa. Rele ei sisällä mainittavalle kulumiselle alttiita osia tai komponentteja, kun relettä käytetään normaaleissa käyttöolosuhteissa. Ympäristöolosuhteet määritelty käyttölämpötila-alue o C toiminta-arvojen lämpötilariippuvuus käyttölämpötilaalueella 0, % / o C kuljetus- ja varastointilämpötila o C 3.3. Konfigurointi Asettelu ja liitäntäesimerkkejä Oikein konfiguroitu lähtörelematriisi mahdollistaa ylivirtayksikön ja maasulkuyksikön havahtumissignaalien käytön kosketintoimintoina. Havahtumissignaaleja voidaan käyttää yhdessä toimivien suojareleiden lukitsemiseen ja hälytykseen sekä jälleenkytkentöjen alustamiseen. Kuvat 3.3- ja esittävät tehdasaseteltua relekonfiguraatiota, jossa kaikki laukaisusignaalit ohjaavat katkaisijaa. 8

9 * - - MRS MUM REJ 525 L L2 L3 0 - PC - I O Rx Tx BI + Uaux ~ IRF SO2 + + SO PO2 PO + MKC MRS09070 RER A 5 A A 5 A A 5 A ~ Optinen PC-liityntä Tietoliik. portti + 5 SGB 6 SGB 3I> HAVAHT. I>-portaan lukit. LAUK. 3I>> HAVAHT. I>>-portaan lukit. LAUK. SGR SGR2 SGR3 SGR *REJ525B 45BAA: REJ525B 42BAA: 2 = 5 A 3 = A 2 = A 3 = 0.2 A DI> SGR9 HAVAHT. SGB2 DI>-portaan lukit. LAUK. SGR0 4 3 SGR5 Io> HAVAHT. 7 SGB Io>-portaan lukit. SGR6 4 3 LAUK. SGR7 Io>> HAVAHT. 8 SGB SGR8 Io>>-portaan lukit. LAUK SGB TOIMINTAMERKKIEN KUITTAUS I/O 2 SGB LÄHTÖRELEIDEN JA TOIM. MERKKIEN KUITTAUS x = Tehdasasettelu 3 SGB 4 SGB MUISTIIN TALLENN. ARVOJEN PALAUTUS, TOIM.MERKKIEN JA LÄHTÖREL. KUITTAUS ASETTELURYHMÄN VALINTA ConD_525 Kuva Releen liitäntäkaavio, esimerkki L L2 L3 0 - PC - I O Rx Tx * A 5 A A 5 A A 5 A BI 7 8 Uaux ~ 2 ~ + IRF SO2 SO PO2 PO MKC Optinen PC-liityntä MRS09070 Tietoliikenneportti *REJ525B 45BAA: REJ525B 42BAA: 2 = 5 A 3 = A 2 = A 3 = 0.2 A 5 SGB 6 SGB SGB2 7 SGB IRF 3I> HAVAHT. I>-portaan lukitus LAUK. 3I>> HAVAHT. I>>-portaan lukitus LAUK. DI> HAVAHT. DI> -portaan lukitus LAUK. HAVAHT. Io> Io>-portaan lukitus LAUK. SGR SGR2 SGR3 SGR4 SGR9 SGR0 SGR5 SGR SGB Io>> HAVAHT. Io>>-portaan lukitus LAUK. SGR7 SGR SGB TOIMINTAMERKKIEN KUITTAUS I/O 2 SGB 3 SGB RELEIDEN JA TOIMINTA- MERKKIEN KUITTAUS MUISTIIN TALLENN. ARVOJEN PALAUTUS JA TOIM. MERKKIEN JA LÄH- TÖRELEIDEN KUITTAUS x = Tehdasasettelu KOLMIVAIHEISEN YLIVIRTA- JA MAASULKURELEEN REJ 525 KONFIGURAATIO 4 SGB ASETTELURYHMÄN VALINTA ConD2_525 Kuva Releen liitäntäkaavio, esimerkki 2 9

10 REJ 525 MRS MUM 4. Tekninen kuvaus 4.. Toimintaselostus 4... Suojaustoiminnot 4... Suojaustoimintokaavio IL KOLMIVAIHEINEN VAKIO- TAI KÄÄNTEISAIKAINEN ALEMPI YLIVIRTASUOJA 5 PO IL2 PO2 IL3 KOLMIVAIHEINEN HETKELLIS- TAI VAKIOAIKAINEN YLEMPI YLIVIRTASUOJA 50 SO SO2 VAIHEKATKOSSUOJA 46 Io VAKIO- TAI KÄÄNTEISAIKAINEN ALEMPI NOLLAVIRTASUOJA 5 N IRF HETKELLIS- TAI VAKIOAIKAINEN YLEMPI NOLLAVIRTASUOJA 50 N KATKAISIJAVIKASUOJA 62 BF DIGITAALITULO BI KAUKOKUITTAUS, KAUKOASETTELU TAI LUKITUSTULO ERI SUOJAUSPORTAILLE OPTINEN PC-LIITYNTÄ TIETOLIIKENNEPORTTI PrF5_5 Kuva Suojausfunktiot Ylivirta-, vaihekatkos- ja maasulkusuojaus Lisää tietoja jaksoissa: Ylivirtayksikkö Vaihekatkosyksikkö Maasulkuyksikkö 0

11 MRS MUM REJ Tulot Lähdöt Katkaisijavikasuoja Häiriötallennin Käyttöliittymä Pysyväismuisti Rele sisältää neljä syöttöjännitetuloa ja yhden ulkoisen jännitteen valvoman ulkoisen digitaalitulon. Kolme syöttöjännitetuloa on tarkoitettu vaihevirroille ja yksi nollavirralle. Digitaalitulon toiminta määritellään suojareleen SGB-kytkimillä. Lisää tietoa tuloista on jaksossa Tulo-/lähtöliitännät sekä taulukoissa , ja Digitaalitulon toiminta ohjataan SGB-kytkimillä. Releellä on kaksi ohjauslähtöä (PO ja PO2) ja kaksi signaalilähtöä (SO ja SO2). Kytkinryhmiä SGR...0 käytetään suojausportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalien ryhmittelemiseen halutulle signaali- tai ohjauslähdölle. PO ja PO2 voidaan konfiguroida itsepitäviksi ja minimipulssin pituudeksi voidaan asetella 40 tai 80 ms. Ylivirtarele REJ 525 sisältää katkaisijavikasuojan (CBFP). Katkaisijavikasuoja antaa laukaisusignaalin ohjauslähdön PO2 kautta asetellun laukaisuajan 0,... s jälkeen, jollei vika ole tänä aikana poistunut. Katkaisijavikasuojan ohjauslähtöjä käytetään tavallisimmin ohjaamaan suojattavan syötön edeltävää katkaisijaa, mutta katkaisijavikasuojaa voidaan myös käyttää toteutettaessa katkaisijan varmennettua laukaisujärjestelmää. Katkaisijavikasuoja valitaan käyttöön kytkinryhmän SGF- kytkimellä. Rele sisältää häiriötallentimen, joka tallentaa hetkellisarvoja, tai mittaussignaalin tehollisarvokäyrän ja maksimaalisesti kahdeksan digitaalisignaalia (käyttäjän määrittelemiä). Häiriötallennin voidaan asetella liipaisemaan portaiden toiminnasta ja/ tai ulkoisen digitaalisignaalin nousevasta tai laskevasta reunasta. REJ 525 -releen käyttöliittymässä on kuusi painiketta ja nestekidenäyttö (2 x 6 merkkiä). Painikkeita käytetään navigointiin valikkorakenteessa ja asetteluarvojen muuttamiseen. Käyttöliittymässä voidaan myös asettaa salasana, jolla estetään asiattomien pääsy asetteluarvoihin. Kun tehdasasettelu on voimassa, asetteluarvoihin pääsee ilman salasanaa. Salasana voidaan asetella siten, että onnistunut salasanan syöttö luo tapahtumakoodin tapahtumarekisteriin. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää osoittamaan toimintaa paikallisen käyttöliittymän kautta. Lisää tietoa käyttöliittymästä saa käyttäjän oppaasta. REJ 525-rele on konfiguroitavissa siten, että se tallettaa erilaisia tietoja pysyväismuistiin, jossa ne pysyvät vaikka apujännite katkeaa. Hälytystiedot ja toimintamerkkien indikoinnit, havahtumislukumäärä, häiriötallentimen tiedot, tapahtumakoodit ja rekisteröidyt tiedot voidaan konfiguroida talletettavaksi pysyväismuistiin. Asetteluarvot tallentuvat aina pysyväismuistiin.

12 REJ 525 MRS MUM Itsevalvonta Ylivirtareleessä on kattava itsevalvontajärjestelmä, joka käsittelee vikatilanteita käytön aikana ja antaa käyttäjälle tietoa vioista nestekidenäytön kautta. Kun itsevalvontajärjestelmä on havainnut sisäisen, pysyvän vian, releen vihreä READYvalodiodi alkaa vilkkua. Samanaikaisesti itsevalvontajärjestelmän lähtörele (IRFrele), joka tavallisesti on vetäneenä, päästää ja näyttöön ilmestyy vikakoodi. Vikakoodi koostuu numeroista ja se ilmaisee minkä tyyppisestä viasta on kyse. Lisätietoja vikakoodeista saa käyttäjän oppaasta jaksossa Sisäinen vika. READY START TRIP SISÄINEN VIKA VIKAKOODI: 56 C E Faultc Kuva Sisäinen vika Vikakoodit ilmaisevat seuraavantyyppisä vikoja: Lähtöreletestissä ei saada vastausta. Ohjelma-, työ-, tai parametrimuisti viallinen Sisäinen vertailujännitevika Mittauksista Alla oleva taulukko esittää mitatun arvon, ilmaistuna mittaustulon nimellisjännitteen I n kerrannaisena. Arvo saadaan näkyville käyttöliittymän kautta. Taulukko Mitatut arvot Ilmaisin L L2 L3 I 0 I I _min I n_min max I Mitatut arvot Vaihevirta L Vaihevirta L2 Vaihevirta L3 Maasulkuvirta Vaihekatkosarvo Kolmen vaiheen keskiarvovirta yhden minuutin aikana Aseteltavan aikajakson keskiarvovirta Suurin yhden minuutin keskiarvovirta edellisen määräaikajakson aikana Konfigurointi Alla oleva kuva esittää, miten havatumis-, laukaisu- ja digitaalitulosignaalit ovat ohjelmoitavissa haluttujen suojaustoimintojen aikaansaamiseksi. 2

13 MRS MUM REJ 525 BI IRF SO2 SO PO2 PO IL IL2 IL3 5 SGB 6 SGB 3I> I>-portaan lukit. 3I>> I>>-portaan lukit. IRF HAVAHT. LAUK. HAVAHT. LAUK. SGR SGR2 SGR3 SGR Io SGB2 7 SGB 8 SGB DI> DI> -portaan lukit. Io> Io>-portaan lukit. Io>> Io>>-portaan lukit. HAVAHT. LAUK. HAVAHT. LAUK. HAVAHT. LAUK. SGR9 SGR0 SGR5 SGR6 SGR7 SGR SGB 2 SGB 3 SGB 4 SGB TOIMINTAMERKKIEN KUITTAUS LÄHTÖRELEIDEN JA TOIM. MERKKIEN KUITTAUS MUISTIIN TALLENN. ARVOJEN PALAUTUS, TOIM.MERKKIEN JA LÄHTÖRELEIDEN KUITTAUS ASETTELURYHMÄN VALINTA SGF...SGF5 SDiag5_5 Kuva REJ 525 -releen signaalikaavio Lukitus- ja havahtumissignaalien toiminnot valitaan kytkinryhmien SGF, SGB ja SGR kytkinten avulla. Kytkinryhmien tarkistussummat löytyvät käyttöliittymän valikosta ASETTELUT. Yksityiskohtaiset kuvaukset eri kytkinten toiminnoista on esitetty vastaavissa SG_-taulukoissa. 3

14 REJ 525 MRS MUM Suojaus Lohkokaavio SGR9/x 00 ms IL DI> t D> IL 2 IL 3 Imax - Imin Imax SGR0/x SGR/x 40/80 ms SGF/ C 5 s PO 55 ms I> t>, k SGF/5 SGR2/x 5 s C s SGB2/ SGF4/...6 SGF/2 SGB/5 I>> 30 ms SGR3/x 2 40/80 ms PO2 SGF2/3 0.2 * I> SGF2/ 2 * I>> t>> SGR4/x SGF/4 50 ms.5 * I> & 3 40/80 ms SO BI SGB/6.25 * I> 4 40/80 ms SO2 SGR5/x Io> 60 ms SGF/3 Io to>, k SGR6/x SGB/7 SGF5/...6 SGF3/3 Io>> 40 ms SGR7/x I> I>> Io> Io>> DI C START 0.2 * Io> SGF3/ 2 * Io>> to>> SGR8/x SGF2/4, 5 60 ms SGF3/4, 5.5 * Io> & SGF2/6 t>.25 * Io> t>> TRIP SGB/8 SGB/ SGB/2 SGB/3 SGB/4 KUITTAA TOIMINTAMERKIT KUITTAAA TOIMINTAMERKIT JA ITSEPITÄVÄT LÄHTÖRELEET KUITTAA TOIMINTAMERKIT JA LÄHTÖRELEET, PALAUTTAA MUISTIIN TALLENN. ARVOT ASETTELUT (Ryhmä /Ryhmä 2) to> to>> DI C Block5_5 Kuva REJ 525:n releen lohkokaavio Ylivirtayksikkö Vaihevirtojen ylittäessä alemman suojausportaan I> asetellun havahtumisarvon, ylivirtasuoja antaa havahtumissignaalin asetellun havahtumisajan (~55 ms) kuluttua loppuun. Kun vakioaikatoiminnan aseteltu toiminta-aika tai käänteisaika-toiminnan laskennallinen toiminta-aika on kulunut loppuun, ylivirtasuoja laukaisee. Vaihevirtojen ylittäessä ylemmälle portaalle I>> asetellun havahtumisarvon, ylivirtarele antaa havahtumissignaalin asetellun havahtumisajan (~30 ms) kuluttua loppuun. Ylivirtasuoja laukaisee asetellun laukaisuviiveen kuluttua loppuun. Ylivirtaportaan havahtuminen ja laukaisu on mahdollista estää lähettämällä ulkoinen digitaalitulosignaali releeseen. Portaan I> käänteisaikatoiminto voidaan asetella kytkinryhmän SGF2 -kytkimen avulla siten, että I>-porras on estetty portaan I> havahtuessa, jolloin toiminta-ajan pituus on portaan I>> mukainen. 4

15 MRS MUM REJ 525 Ellei ylempää porrasta tarvita, se voidaan asetella pois käytöstä. Tällöin näytössä näkyy --- ja 999, kun aseteltu havahtumisvirta-arvo luetaan sarjaliitynnän kautta. I>>, I>>/I n -portaiden aseteltu havahtumisarvo on mahdollista kaksinkertaistaa automaattisesti, esim. kun suojauskohde kytketään verkkoon (ns. käynnistystilanne). Näin portaalle I>> voidaan valita kytkentäsysäysvirtaa pienempi asettelu-arvo. Käynnistystilanne määritellään tilanteeksi, jolloin vaihevirrat nousevat 0,2 x I> alittavasta arvosta,5 x I> ylittävään arvoon lyhyemmässä ajassa kuin 60 ms. Käynnistystilanne päättyy, kun virrat laskevat alle,25 x I> Vaihekatkosuojayksikkö Vaihekatkosuojatoiminto valvoo minimi- ja maksimivaihevirtoja ja laskee niiden välisen eron. Näiden virtojen välinen ero lasketaan seuraavasti: I = ( Imax Imin) % Imax Maasulkusuoja Vaihekatkossuojaporras havahtuu, kun virtaeron arvo ylittää suojaportaan havahtumisarvon I. Vihekatkostilanteen kestäessä kauemmin kuin aseteltu toimintaviive, suojaporras antaa laukaisusignaalin, joka voidaan reitittää tiettyyn lähtökoskettimeen. On mahdollista estää suojaportaan havahtumisen ja laukaisun lähettämällä ulkoisen digitaalitulosignaalin releeseen. Kun mitatut virta-arvot ovat pienempiä kuin 0, x I n, toiminto ei ole käytössä. Vaihekatkostoiminto voidaan poistaa käytöstä. Tila ilmaistaan näyttökideruudussa katkoviivoin ja numeroilla 999, kun aseteltu havahtumisarvo luetaan sarjaliitynnän kautta. Kun maasulkuvirta ylittää alemman suojausportaan I 0 > asetteluarvon, maasulkusuoja havahtuu ja antaa havahtumissignaalin asetellun havahtumisajan (~60 ms) kuluttua loppuun. Kun vakioaikatoiminnassa oleva aseteltu toiminta-aika tai käänteisaikatoiminnassa oleva laskennallinen toiminta-aika on kulunut loppuun, maasulkusuoja laukaisee. Kun maasulkuvirta ylittää ylemmälle portaalle I 0 >> asetellun havahtumisarvon, maasulkuyksikkö havahtuu ja antaa havahtumissignaalin asetellun havahtumisajan (~40 ms) kuluttua loppuun. Maasulkusuoja laukaisee, kun aseteltu laukaisuaika on kulunut loppuun. On mahdollista estää maasulkuportaan havahtuminen ja laukaisu lähettämällä ulkoinen binääritulosignaali releeseen. SGF2 -kytkinryhmän kytkimellä voidaan estää I 0 >-portaan käänteisaikatoiminto I 0 >>-portaan ollessa havahtuneena, jolloin I 0 >>-porras määrää toiminta-ajan pituuden. Ylempi porras voidaan asetella pois käytöstä. Tämä tila indikoidaan nestekidenäytössä katkoviivoina ja arvona 999, kun havahtumisarvo luetaan sarjaliitynnän kautta. 5

16 REJ 525 MRS MUM Portaan I 0 >>, I 0 >>/I n aseteltu havahtumisarvo on mahdollista saada automaattisesti kaksinkertaistettua, kun suojauskohde kytkettään verkkoon (ns. käynnistystilanne). Näin I 0 >>-portaalle voidaan valita kytkentäsysäysvirtaa alempi asetteluarvo. Käynnistystilanne määritellään tilanteena, jossa maasulkuvirta nousee 60 ms lyhyemmässä ajassa 0,2 x I 0 > alittavasta arvosta,5 x I 0 > ylittävään arvoon. Käynnistystilanne päättyy, kun virrat laskevat pienemmäksi kuin,25 x I 0 > Aika/virta -ominaiskäyrästöt Alempi ylivirtavirtaporras ja maasulkuporras toimivat joko vakio- tai käänteisaikaisina, mutta ylempi ylivirtaporras ja maasulkuporras toimivat vain vakioaikaisina. Portaan I> asetteluja tehdään kytkimillä SGF4/...6 ja portaan I 0 > asetteluja kytkimillä SGF5/...6, katso jakso Asettelut. Käänteisaikatoiminnassa portaan toiminta-aika on kääntäen verrannollinen mitattuun virtaan; mitä suurempi virta, sitä lyhyempi toiminta-aika. Ylivirtarele sisältää kuusi eri aika/virta-ominaiskäyrästöä. Neljä käyrästöä noudattaa standardia IEC 60255: normal inverse, very inverse, extremely inverse ja long-time inverse ja kaksi käyrästöä, RI- ja RD-käyrästöt, ovat ABB:n standardin mukaisia erikoiskäyrästöjä. Standardin IEC mukaiset käyrästöt Rele sisältää neljä kansainvälisesti standardoitua, jyrkkyydeltään erilaista ominaiskäyrästöä; extremely inverse, very inverse, normal inverse ja long-time inverse. Ajan ja virran riippuvuus noudattaa standardia IEC ja ovat yleistä muotoa: k β [ s] = I α II> ( ) jossa: t = toiminta-aika k = aseteltava kerroin I = vaihevirran arvo I> = aseteltu havahtumisarvo Taulukko Vakioiden α ja β arvot Aika/virta -ominaiskäyrästö α β Normal Inverse 0,02 0,4 Very Inverse,0 3,5 Extremely Inverse 2,0 80,0 Long-time Inverse,0 20 Standardi määrittelee normaaliksi virta-alueeksi kertaa asetteluarvo, kun ominaiskäyrä on muotoa normal inverse, very inverse tai extremely inverse. Lisäksi releen tulee havahtua viimeistään, kun virta nousee >,3 kertaa asettelu- 6

17 MRS MUM REJ 525 arvo. Kun ominaiskäyrästö on muotoa long-time inverse, standardin mukainen normaali virta-alue on kertaa asetteluvirta ja releen tulee havahtua, kun virta nousee >, kertaa asetteluarvo. Taulukko Standardin mukaiset toiminta-ajan toleranssivaatimukset I/I> Normal Very Extremely Long-time 2 2,22E 2,34E 2,44E 2,34E 5,3E,26E,48E,26E ,00E 0,0E,0E,02E - 20,00E,00E,00E - E = tarkkuus prosentteina, - = ei määritelty Yllä mainituilla normaaleilla virta-alueilla käänteisaikaporras täyttää kaikilla jyrkkyysasteilla luokan 5 toleranssit. IEC- ja BS-standardien mukaiset ominaiskäyrästöt on esitetty kuvissa Huom! Jos virran ja asetellun havahtumisarvon suhde on suurempi kuin 20, toiminta-aika on sama kuin suhteen ollessa 20. RI-ominaiskäyrästö RI-tyyppinen ominaiskäyrästö on erikoiskäyrästö, jota käytetään enimmäkseen sähkömekaanisissa releissä suojauksen aikaporrastukseen. Ominaiskäyrästö perustuu seuraavaan matemaattiseen yhtälöön: k ts [ ] I > 0339, 0236, I jossa: t = toiminta-aika sekunteina k = aseteltava aikakerroin I = vaihevirran arvo I> = aseteltu havahtumisarvo RI-ominaiskäyrästö on esitetty kuvassa RD-ominaiskäyrästö RD-tyyppinen ominaiskäyrästö on erikoiskäyrästö, jota käytetään enimmäkseen maasulkusuojauksessa silloin, kun halutaan hyvää selektiivisyyttä myös suurivastuksisissa vioissa. Tässä tapauksessa suojauksen ei tarvitse olla suunnattu, vaikka se työskentelee valikoidusti. Ajan ja virran välinen riippuvuus voidaan kuvata seuraavalla matemaattisella yhtälöllä: 7

18 REJ 525 MRS MUM I ts [ ] = 58, 35, log e k I > jossa: t = toiminta-aika sekunteina k = aseteltava aikakerroin I = vaihevirran arvo I> = aseteltu havahtumisarvo RD-ominaiskäyrästö on esitetty kuvassa

19 MRS MUM REJ 525 t/s k I/I> NORMINV Kuva Normal inverse -laukaisuaikakäyrästö 9

20 REJ 525 MRS MUM t/s k I/I> Kuva Very inverse-laukaisuaikakäyrästöt VERYINV 20

21 MRS MUM REJ 525 t/s k I/I> ETRINV Kuva Extremely inverse-laukaisuaikakäyrästö 2

22 REJ 525 MRS MUM t/s k Kuva Long-time inverse-laukaisuaikakäyrästö I/I> LTIMEINV 22

23 MRS MUM REJ 525 t/s k I/I> RI_INV Kuva RI-tyyppinen käänteisaikalaukaisukäyrästö 23

24 REJ 525 MRS MUM t/s k I/I> Kuva RD-tyyppinen käänteisaikalaukaisukäyrästö RD_INV 24

25 MRS MUM REJ Asettelut Releessä on käytettävissä kaksi asetteluryhmää, Asetteluryhmä ja 2, joita voidaan käyttää ryhmä kerrallaan. Kumpaankin ryhmään liittyy rekisteri. Vaihtamalla asetteluryhmää voidaan samalla kertaa vaihtaa koko asetteluryhmän arvoja. Vaihto tehdään jollakin näistä tavoista: Ryhmäkonfiguraatiolla: käyttöliittymän kautta. sarjaväylän kautta komennolla V50. Ryhmävalinnalla: siirtyminen Asetteluryhmien ja 2 välillä voidaan tehdä käyttämällä ulkoista digitaalituloa (BI). Asetteluarvot muutetaan käyttöliittymän kautta tai tietokoneeseen asennetun Relay Setting Tool -asettelutyökalun avulla. Ennen releen kytkemistä toisiopiireihin on tarkistettava, että releessä on oikeat asettelut. Jos asetteluarvoista ei olla varmoja, asetteluarvot on luettava releen laukaisupiirit irtikytkettyinä tai testattava syöttämällä koestusvirtaa releen mittaustuloihin. Katso jakso Tarkistuslistat. Taulukko Asetteluarvot Asettelu Selitys Asettelualue Tehdasasettelu I>/I n I>-portaan havahtumisvirta käytetyn mittaustulon nimellisvirran kerrannaisena. - vakioaika 0,30...5,00 x I n 0,30 x I n - käänteisaika 0,30...2,50 x I ) n 0,30 x I n t> Vakioaikatoiminnassa I>-portaan toiminta-aika sekunteina. k Käänteisaikatoiminnassa I>-portaan aikakerroin k. I>>/I n I>>-portaan havahtumisvirta käytetyn mittaustulon nimellisvirran kerrannaisena. t>> I> t> I 0 >/I n 0, s 0,05 s 0,05...,00 0,05 0, x I n 2) 0,30 x I n Vakioaikatoiminnassa I>>-portaan toiminta-aika sekunteina. 0, s 0,04 s Vaihekatkossuojan I -asettelu % 00 % prosentteina korkeimmasta vaihevirrasta Vaihekatkossuojan I> - toiminta-aika s 60 s sekunteina I 0 >-portaan havahtumisvirta käytetyn mittaustulon nimellisvirran kerrannaisena. - vakioaika 0,0...0,80 x I n 0,0 x I n - käänteisaika 0,0...0,40 x I 3) n 0,0 x I n t 0 > k 0 Vakioaikatoiminnassa I 0 >-portaan toiminta-aika sekunteina. Käänteisaikatoiminnassa I 0 >-portaan aikakerroin k. 0, s 0,05 s 0,05...,00 0,05 25

26 REJ 525 MRS MUM ) Käänteisaikatoiminnassa REJ 525 sallii 2,5 x I n ylittäviä asetteluja portaalle I>, mutta pitää jokaista 2,5 x I n ylittävää asettelua yhtä suurena kuin 2,5 x I 2) n. Porras voidaan ottaa pois toiminnasta SGF-ohjelmointikytkimillä. Kun porras on pois toiminnasta, näytössä näkyy --- ja 999, kun parametrit luetaan SPA-väylän kautta. 3) Käänteisaikatoiminnassa REJ 525 sallii 0,4 x I n ylittäviä asetteluja portaalle I 0, mutta pitää jokaista 0,4 x I n ylittävää asetelua yhtä suurena 0,4 x I n. Huom! Mittaustulojen jatkuva virtakestoisuus on 4,0 x I n. Kytkinryhmät ja parametrimaskit Sovelluskohtaiset asettelut voidaan muuttaa ja releen toimintakäyrästöt vaihtaa SG_ -ohjelmointikytkinryhmien avulla. Kytkinryhmät perustuvat ohjelmistoihin eivätkä ole releen laitteistossa löydettäviä fyysisiä kytkimiä. Kytkimet asetellaan yksitellen. Tarkistussummien avulla voidaan tarkistaa, että kytkinryhmän asettelu on tehty oikein. Seuraava taulukko on esimerkki kytkinryhmän tarkistussumman laskemisesta: Kytkin Asento Painoarvo Arvo x = 2 0 x 2 = 0 3 x 4 = x 8 = 0 5 x 6 = x 32 = 0 7 x 64 = x 28 = 0 Taulukko Asetteluarvot I 0 >>/I n I 0 >>-portaan havahtumisvirta käytetyn 0,05...4,00 x I 2) n 0,05 x I n mittaustulon nimellisvirran kerrannaisena. t 0 >> I 0 >>-portaan toiminta-aika sekunteina 0, s 0,04 s CBPF Katkaisijavikasuoja 0,0...,00 s 0,0 s Tarkistussumma SG_ = 85 Kuva Esimerkki erään SG-kytkinryhmän tarkistussumman laskemisesta. Kun esimerkin mukaan laskettu tarkistussumma ja releen näytön osoittama tarkistussumma ovat samat, kyseessä olevan kytkinryhmän asettelu on tehty oikein. Seuraavissa taulukoissa esitetään kytkinryhmien vastaavat tehdasasettelut. 26

27 MRS MUM REJ 525 SGF...SGF3 Kytkinryhmillä SGF...SGF3 valitaan seuraavat toiminnot: Taulukko Kytkinryhmä SGF Kytkin SGF/ SGF/2 SGF/3 SGF/4 SGF/5 Toiminto Itsepidon valinta lähdölle PO Itsepidon valinta lähdölle PO2 Kun kytkin on asennossa 0, laukaisusignaali palaa normaalitilaan, kun toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaa havahtumistason alapuolelle Kun kytkin on asennossa, laukaisusignaali jää pysyväksi, vaikka toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaisi alle havahtumisarvon Kun itsepito on valittuna, laukaisusignaalin kuittaus tehdään etupaneelin painikkeilla, ulkoisen digitaalitulon tai sarjaliitynnän kautta Signaalilähtöjen SO ja SO2 minimipulssipituus: 0 = 80 ms = 40 ms Ohjauslähtöjen PO ja PO2 minimipulssipituus: 0 = 80 ms = 40 ms Huom! Ohjauslähtöjen itsepitotoiminnot ohittavat tämän asettelun. Katkaisijavikasuoja (CBFP). Kun kytkin on asennossa 0, katkaisijavikasuoja (CBFP) on pois käytöstä. Kun kytkin on asennossa, lähdölle PO tuleva signaali käynnistää aikapiirin, joka antaa viivästetyn laukaisusignaalin lähdölle PO2 ellei vika ole poistunut CBFP:n toiminta-ajan kuluttua loppuun. SGF/6 Ei käytössä 0 SGF/7 Ei käytössä 0 SGF/8 Ei käytössä 0 SGF Taulukko Kytkinryhmä SGF2 Kytkin SGF2/ SGF2/2 SGF2/3 SGF2/4 Tehdasasettelu Tehdasasettelu Toiminto I>>-portaan havahtumisvirran automaattisen kaksinkertaistamisen 0 valinta. Kun kytkin on asennossa, portaan asetteluarvo kaksinkertaistuu automaattisesti, kun suojauskohde kytketään verkkoon. I>-portaan käänteisaikatoiminnan esto I>>-portaan havahtumisella. 0 Kun kytkin on asennossa, käänteisaikatoiminta estetään. I>>-portaan toiminnan esto 0 Kun kytkin on asennossa, I>>-portaan toiminta estetään. I>-portaan havahtumistoimintamerkin toimintatilan valinta 0 0 = havahtumistoimintamerkki palautuu automaattisesti vian poistuttua = itsepito. Havahtumistoimintamerkki pysyy aktiivisena, vaikka vika on poistunut ja havahtumisen aiheuttaneen portaan nimi näkyy/ aiheuttaneiden portaiden nimet näkyvät/ näytössä. 27

28 REJ 525 MRS MUM Taulukko Kytkinryhmä SGF2 SGF2/5 SGF2/6 I>>-portaan havahtumistoimintamerkin toimintatilan valinta. 0 = havahtumistoimintamerkki palautuu automaattisesti vian poistuttua. = itsepito. Havahtumistoimintamerkki pysyy aktiivisena, vaikka vika on poistunut ja havahtumisen aiheuttaneen portaan nimi näkyy/ aiheuttaneiden portaiden nimet näkyvät/ näytössä. I> -portaan havahtumistoimintamerkin toimintatilan valinta 0 = havahtumistoimintamerkki palautuu automaattisesti vian poistuttua = itsepito. Havahtumistoimintamerkki pysyy aktiivisena, vaikka vika on poistunut. 0 0 SGF2/7 I> -portaan esto Kun kytkin on asennossa, porras I> estetään SGF2/8 Ei käytössä 0 SGF2 64 Taulukko Kytkinryhmä SGF3 Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGF3/ I 0 >>-portaan havahtumisvirran automaattisen kaksinkertaistamisen 0 valinta. Kun kytkin on asennossa, portaan asetteluarvo kaksinkertaistuu automaattisesti, kun suojauskohde kytketään verkkoon. SGF3/2 I 0 >-portaan käänteisaikatoiminnan esto I 0 >>-portaan havahtumisella. 0 Kun kytkin on asennossa, estetään käänteisaikatoiminta. SGF3/3 I 0 >>-portaan toiminnan esto. Kun kytkin on asennossa, I 0 >>-portaan toiminta estetään. 0 SGF3/4 SGF3/5 I 0 >-portaan havahtumistoimintamerkin toimintatilan valinta. 0 = havahtumistoimintamerkki palautuu automaattisesti vian poistuttua. I 0 >>-portaan havahtumistoimintamerkin toimintatilan valinta. 0 = havahtumistoimintamerkki palautuu automaattisesti vian poistuttua. = itsepito. Havahtumistoimintamerkki pysyy aktiivisena, vaikka vika on poistunut. SGF3/6 Ei käytössä 0 SGF3/7 Ei käytössä 0 SGF3/8 Ei käytössä 0 SGF

29 MRS MUM REJ 525 Taulukko SGF4: I>-portaan virta-aika -ominaiskäyrästöt SGF4/ SGF4/2 SGF4/3 SGF4/4 SGF4/5 SGF4/6 SGF4/7 SGF4/8 Toimintatapa Vakioaika ) Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI-tyyppinen RD-tyyppinen ) Tehdasasettelu Taulukko SGF5: I 0 > portaan virta-aika -ominaiskäyrästö SGF5/ SGF5/2 SGF5/3 SGF5/4 SGF5/5 SGF5/6 SGF5/7 SGF5/8 Toimintatapa Definite-time ) Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI-type characteristic RD-type characteristic ) Tehdasasettelu Huom! Ainoastaan yksi ominaiskäyrästötyyppi (nimi laukaisuaikakäyrästö on myös käytössä) voidaan valita kerrallaan käyttöön! Jos useampi kytkin on aktiivisena samanaikaisesti, valitaan se ominaiskäyrästö, jolla on pienin painoarvo. 29

30 REJ 525 MRS MUM SGB Taulukko kautta Kytkinryhmän SGB lukitus/kuittaus ohjaussignaalin SGB2 Taulukko SGB2 Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGB/ 0 = ohjaussignaali ei kuittaa toimintamerkkejä 0 = ohjaussignaali kuittaa toimintamerkit. SGB/2 0 = ohjaussignaali ei kuittaa toimintamerkkejä ja lähtöreleitä. 0 = ohjaussignaali kuittaa toimintamerkit ja lähtöreleet. SGB/3 0 = ohjaussignaali ei kuittaa toimintamerkkejä, lähtöreleitä eikä 0 nollaa muistiin tallennettua arvoja. = ohjaussignaali kuittaa toimintamerkit, lähtöreleet ja nollaa muistiin tallennetut arvot. SGB/4 Asetteluryhmien ja 2 vaihtaminen ulkoisen ohjaustulon avulla. 0 0 = asetteluryhmää ei voi vaihtaa ohjaustulon avulla = voimassa oleva asetteluryhmä määräytyy yksinomaan ohjaussignaalin tilan perusteella. Kun ohjaustulo saa syöttövirtaa, asetteluryhmä 2 aktivoituu Huom! Kun SGB/4- kytkin on asennossa, on huolehdittava siitä, että kytkimellä on sama asento molemmissa asetteluryhmissä. SGB/5 I>-portaan lukitus ohjaussignaalilla 0 SGB/6 I>>-portaan lukitus ohjaussignaalilla 0 SGB/7 I 0 > -portaan lukitus ohjaussignaalilla 0 SGB/8 I 0 >> -portaan lukitus ohjaussignaalilla. Kun kytkin SGB/5...8 =, 0 ulkoinen ohjaussignaali estää kyseisen portaan lukituksen SGB 0 Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGB2/ I> -portan lukitus ohjaussignaalilla 0 SGB2 0 SGR...0 Kytkimillä SGR...SGR0 ohjelmoidaan toimintaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit halutuiksi lähtösignaaleiksi. Ohjelmoinnissa voidaan käyttää apuna ao. matriisia. Eri toimintaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit yhdistetään haluttuun lähtösignaaliin esimerkiksi ympyröimällä signaalien risteämiskohta. Jokaiseen risteämiskohtaan on merkitty kytkinnumero ja taulukon alareunaan kytkinnumeroa vastaava painoarvo. Laskemalla kunkin kytkinryhmän kohdalta valittujen kytkinten painoarvot yhteen saadaan taulukon oikeaan reunaan kytkinryhmien tarkistussummat. 30

31 MRS MUM REJ 525 SGR SGR2 I> t> PO PO2 SO SO2 Not in use Not in use Not in use Not in use Checksum (factory setting) å SGR= (å = 2) å SGR2= (å = 3) SGR3 I>> å SGR3= (å = 2) SGR4 t>> å SGR4= (å = 3) SGR5 Io> å SGR5= (å = 2) SGR6 to> å SGR6= (å = 3) SGR7 Io>> å SGR7= (å = 2) SGR8 to>> å SGR8= (å = 3) SGR9 SGR0 DI> Dt> Weighting factor å SGR9= (å = 2) å SGR0= (å = 3) O_S5_5 Kuva REJ 525 -releen lähtörelematriisi. Taulukko SGR...SGR0 Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGR/...4 I> -portaan lähtösignaali ohjauslähdöille PO, PO2, SO sekä SO2 2 SGR2/...4 t> -portaan lähtösignaali ohjauslähdöille PO, PO2, SO sekä SO2 3 SGR3/...4 I>> -portaan lähtösignaali ohjauslähdöille PO, PO2, SO ja SO2 2 SGR4/...4 t>> -portaan lähtösignaali ohjauslähdöille PO, PO2, SO ja SO2 3 SGR5/...4 I 0 > -portaan lähtösignaali ohjauslähdöille PO, PO2, SO ja SO2 2 SGR6/...4 t 0 > -portaan lähtösignaali ohjauslähdöille PO, PO2, SO ja SO2 3 SGR7/...4 I 0 >> -portaan lähtösignaali ohjauslähdöille PO, PO2, SO ja SO2 2 SGR8/...4 t 0 >> -portaan lähtösignaali ohjauslähdöille PO, PO2, SO ja SO2 3 SGR9/...4 I> -portaan lähtösignaali ohjauslähdöille PO, PO2, SO ja SO2 2 SGR0/...4 t> -portaan lähtösignaali ohjauslähdöille PO, PO2, SO ja SO2 3 Uuden laukaisun indikointiajastin Uuden laukaisun indikointiajastin voidaan konfiguroida siten, että se sallii toisen laukaisuindikoinnin näytössä. Useampien suojausportaiden laukaistessa, ensimmäisen laukaisun indikointi jää näyttöön, kunnes asetteluarvossa Uusi lauk.ind. määritelty aika on kulunut loppuun. Tämän jälkeen uusi laukaisuindikointi voi tulla vanhan tilalle. Uusi lauk. ind. -asettelu ei vaikuta perustoimintoihin. 3

32 REJ 525 MRS MUM Taulukko Uuden laukaisun indikointiajastin Asettelu Uusi laukaisuindikointi Selostus Uuden laukaisun indikointi minuuteissa Uusia laukaisuindikointeja ei sallita, ennen kuin edellinen on kuitattu manuaalisesti. 999 Pysyväismuistiasettelut Alla oleva taulukko esittää tietoja, jotka voidaan konfiguroida tallettumaan pysyväismuistiin. Kaikki taulukossa mainitut toiminnot voidaan valita erikseen kytkimillä...5 valikossa Muistiasettelut. Taulukko Muistiasettelut Asettelualue Tehdasasettelu Kytkin Toiminto Tehdasasettelu 0 = hälytysindikaatiot ja toimintamerkit kuitataan = hälytysindikaatiot ja toimintamerkit pysyvät 2 = suojausportaiden Havahtumismäärä -kohdan tiedot pysyvät 3 = häiriötallentimen tiedot pysyvät 4 = tapahtumakoodit pysyvät 5 = tallennetut tiedot pysyvät 6 Ei käytössä 0 7 Ei käytössä 0 8 Ei käytössä 0 Tarkistussumma 3 32

33 MRS MUM REJ Suojaustoimintojen tekniset tiedot Taulukko I>-, I>>- ja I>-portaat Ominaisuus Porras I> ) Porras I>> ) Porras I> Havahtumisvirran asettelu: vakioaikaisena 0,30...5,00 x I n 0, ,0 x 4) In % 4) käänteisaikaisena 2) 0,30...2,50 x I n Havahtumisaika, tyypillisesti 55 ms 30 ms 00 ms Valittavat toimintamuodot: vakioaikatoiminta - toiminta-aika t> 0, s 0, s käänteisaikatoiminta, jyrkkyydet IEC mukaan erikoistyypin käänteisaikakäyrät - aikakerroin k Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI-tyypin käänteinen RD-tyypin kääntein. 0,05...,00 Palautumisaika, tyypillisesti 40 ms 40 ms 70 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 0,96 0,90 Toiminta-ajan epätarkkuus vakioaikatoiminnassa ±2% of the set start value or ±25 ms ±2% of the set start value or ±25 ms ±2% of the set start value or ±25 ms Toiminta-ajan tarkkuusluokka 5 E käänteisaikatoiminnassa Toimintaepätarkkuus: - asettelu 0,3...5,0 x I n ±3% asetteluarvosta ±3% asetteluarvosta +0,05% x I n +0,05% x I n - asettelu 5,0...35,0 x I n ±3% asetteluarvosta - asettelu % ±3% asetteluarvosta ja ± yksikköt Taulukko I 0 > -ja I 0 >> -ylivirtaportaat Ominaisuus I 0 >-porras ) I 0 >>-porras ) Havahtumisvirran asettelu: vakioaikaisena 0,0...0,80 x I n 0,05...4,00 x In 4 ) käänteisaikaisena 3) 0,0...0,40 x I n Havahtumisaika, tyypillisesti 60 ms 40 ms Valittavat toimintamuodot: vakioaikatoiminta - toiminta-aika t> 0, s 0, s käänteisaikatoiminta, jyrkkyydet IEC ja BS mukaan erikoistyypin käänteisaikakäyrät Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI-tyypin käänteinen RD-tyypin käänteinen - aikakerroin k 0,05...,00 Palautumisaika 40 ms 40 ms 33

34 REJ 525 MRS MUM Taulukko I 0 > -ja I 0 >> -ylivirtaportaat Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 0,96 Toiminta-ajan epätarkkuus vakioaikatoiminnassa Toiminta-ajan tarkkuusluokka E käänteisaikatoiminnassa ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms Toimintaepätarkkuus: - alue 0,0...0,8 x I n ±3 % asetteluarvosta ±3 % asetteluarvosta +0,05 % x I n +0,05 % x I n - alue 0,8...4,0 x I n ±3 % asetteluarvosta ) Käänteisaikatoiminnassa alemman toimintaportaan havahtuminen ja laukaisu estetään ylemmän portaan havahtumisella, mikäli esto on valittuna SGF-kytkinryhmässä. Suurilla vikavirran arvoilla toiminta-aika määräytyy tällöin ylemmän toimintaportaan mukaan. Laukaisusignaalin aikaansaamiseksi, ylempi toimintaporras on kytkettävä lähtöreleelle PO tai PO2. 2) Käänteisaikatoiminnassa portaalle I> voidaan asetella 2,5 x I n suurempia asetteluarvoja, mutta silloin rele katsoo asetteluarvoa 2,5 x I n suurempia arvoja yhtä suuriksi kuin 2,5 x I n. 3) Käänteisaikatoiminnassa portaalle I 0 > voidaan asetella 0,4 x I n suurempia asetteluarvoja, mutta rele katsoo 0,4 x I n suurempia arvoja yhtä suuriksi kuin 0,4 x I n. 4) Porras voidaan SGF:ssä asetella lepotilaan, mikä indikoidaan katkoviivoilla näytössä ja numeroilla 999, kun parametrit luetaan SPA-väylän kautta Toimintamerkit ja hälytysindikoinnit Releen eri toimintamuodot ilmaistaan etupaneelin vihreän READY, keltaisen START- ja punaisen TRIP-merkkivalon avulla. Käyttöohjeessa on lisää tietoja näiden toiminnasta. Sisäisen vian sattuessa tai, kun suojausportailta tulee hälytys, releen näyttöön ilmestyy teksti-ilmoitus. Näytön tekstikentässä nähtävillä ilmoituksilla on tietty prioriteetti. Kun erityyppisiä ilmoituksia aktivoituu samanaikaisesti, näytössä näytetään aina se ilmoitus, jolla on korkein prioriteetti. Ilmoituksilla on seuraava prioriteettijärjestys:. Katkaisijavikasuoja (CBFP) 2. Laukaisu (TRIP) 3. Havahtuminen (START) Keskiarvojen valvonta REJ 525 laskee kolme erilaista virran keskiarvoa. Ensimmäinen keskiarvo on kolmen vaiheen keskiarvo minuutin aikana. Arvo päivittyy kerran minuutissa. Toinen keskiarvo on määriteltävissä olevan aikajakson keskiarvo. Aikajakso voidaan määritellä välillä minuuttia yhden minuutin tarkkuudella. Tämä arvo päivittyy jokaisen aikajakson umpeutuessa. Kolmas keskiarvo on korkein yhden minuutin keskiarvo mitattuna edellisen aikajakson aikana. Jos kuitenkin aikajaksoksi asetellaan nolla, esitetään ainoastaan yhden minuutin keskiarvo ja maksimikeskiarvo. Maksimikeskiarvo on suurin yhden minuutin keskiarvo viimeksi tehdyn kuittauksen jälkeen. Keskiarvot voidaan nollata kuittaamalla rele tai tietoliikennettä käyttäen V-parametrin avulla. Keskiarvot kuitataan myös, jos V35, M80 tai M83 muuttuu. 5 34

35 MRS MUM REJ Käyttöönottokoestus Häiriötallennin Toimintokoestusta käytetään sekä konfiguraation että releen kytkentöjen koestamiseen. Koestuksen avulla voidaan koestaa yksitellen suojausportaiden kymmenen sisäistä signaalia ja itsevalvontatoiminto (IRF). Mikäli suojausportaiden sisäiset signaalit on johdettu lähtöreleisiin (PO, PO2, SO ja SO2) kytkimillä SGR...0, aktivoituvat lähtöreleet ja vastaavat tapahtumakoodit luodaan koestuksen aikana. Koestus ei tuota suojatoimintojen tapahtumakoodeja. Jos katkaisijavikasuojatoiminto on käytössä ja PO on aktiivinen, myös PO2 aktivoituu. Ohjaustulon tila voidaan valvoa valitsemalla ohjaustulotesti ja toimintamerkit voidaan kytkeä päälle valitsemalla valodioditesti. Lisää koestuksesta käyttöohjeessa Toiminta Releessä on sisäinen häiriötallennin, joka tallentaa mitattuja arvoja. Häiriötallennin tallentaa jatkuvasti virtojen käyrämuodot, sisäiset signaalit ja ulkoisen digitaalitulon signaalin pysyväismuistiin. Tallentimen liipaisu luo tapahtumakoodin. Tallentimen liipaistua, se jatkaa tietojen tallentamista esiasetellun liipaisun jälkeisen ajan. Näytössä on tähtimerkki, kun tallennus on päättynyt. Tallentimen tila voidaan lukea myös SPA-väylän kautta. Heti tallentimen liipaistua tai tallentumisen lakattua, muistiin tallennettu tieto on purettavissa ja luettavissa erillisen tietokoneohjelman avulla Tallentimen häiriötiedot Yksi tallennus sisältää neljän analogiakanavan ja enintään kahdeksan digitaalikanavan tiedot asetellulta ajalta. Analogiakanavat sisältävät releen mittaamat virtatiedot, jotka tallennetaan joko RMS-käyränä tai hetkellisarvoina. Digitaalikanavat, joita myös kutsutaan digitaalisignaaleiksi, ovat suojausportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit ja releeseen ohjattu ulkoinen binäärisignaali. Käyttäjä voi valita enintään kahdeksan digitaalisignaalia tallennettavaksi. Suojaportaan ja/tai ulkoisen digitaalisignaalin havahtumis- tai laukaisusignaali valitaan tarpeen mukaan. Jos valitaan enemmän kuin kahdeksan signaalia, tulee tallennetuksi kahdeksan ensimmäistä signaalia, joista sisäiset signaalit tallennetaan ensin, ja sen jälkeen ulkoinen. Tallennettavat sigitaalisignaalit valitaan parametreilla V238 ja V239, ks. taulukot ja Kokonaistallennusaika vaihtelee valitun näytteenottotaajuuden mukaan. Teholliskäyrä tallennetaan, jos valitaan sama näytteenottotaajuus kuin releen nimellistaajuus. Näytteenottotaajuus valitaan parametrilla M5, katso seuraava taulukko. Taulukko Näytteenottotaajuus Nimellistaajuus Hz Näytteenottotaajuus Hz Jakso ) 52 35

36 REJ 525 MRS MUM Taulukko Näytteenottotaajuus Nimellistaajuus Hz ) Teholliskäyrä Tallennuksen pituus: Näytteenottotaajuus Hz Jakso ) 52 [ s] = Jaksot Nimellistaajuus[ Hz] Parametrin M 5, V238 ja V239 asetteluarvojen vaihto on sallittu ainoastaan, kun tallennin ei ole liipaistu. Liipaisunjälkeinen tallentamisaika määrää ajan, jolloin tallennin vielä jatkaa tietojen tallentamista liipaisun jälkeen. Ajan pituus voidaan vaihtaa parametrilla V240. Jos liipaisunjälkeinen tallennusaika on määritelty samaksi, kuin kokonaistallennusaika, ennen liipaisua tallennetut tiedot eivät säily muistissa. Kun laukaisunjälkeinen tallentaminen päättyy, tuloksena on täydellinen tallennus. Häiriötallentimen liipaisu välittömästi sen jälkeen, kun se on kuitattu tai apujännite on kytketty, voi johtaa lyhennettyyn kokonaistallennukseen. Apujännitteen irtikytkeminen tallentimen liipaisun jälkeen, mutta ennen tallennuksen loppua, voi seurata lyhyempi liipaisunjälkeinen tallennus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kokonaistallennuksen pituuteen. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen liipaistuja tallennustietoja pidetään muistissa, mikäli se on määritelty pysyväismuistiksi Häiriötallentimen tilan valvonta ja indikointi Liipaisu Häiriötallentimen tilaa voidaan valvoa ja ohjata kirjoittamalla ja lukemalla parametreja M, M2 ja V246. Kun parametri V246 luetaan, palautetaan arvo 0 tai. Arvot ilmaisevat ettei tallennin ole liipaissut tai, että tallennin liipaissut ja on valmiina purettavaksi. Tapahtumakoodi E3 luodaan sillä hetkellä, kun häiriötallennin liipaistaan. Jos tallennin on valmiina purettavaksi, ilmestyy näytön oikeaan alakulmaan tähti, kun näyttö on lepotilassa. Kun parametrille M2 kirjoitetaan arvo, nollataan tallentimen muisti, käynnistetään uuden tiedon tallennus muistiin ja asetetaan tallennin liipaisuvalmiuteen. Tallentimen tiedot voidaan kuitata tekemällä täydellinen kuittaus, n.s. master reset. Kun parametrille V246 kirjoitetaan arvo 2, ohjelmisto käynnistää tallentimen purun uudelleen asettelemalla aikaleiman ja antamalla ensimmäisen tiedon luettavaksi. Häiriötallennin on liipaistavissa havahtumis- tai laukaisusignaalin ja/tai ulkoisen binäärisen tulosignaalin avulla joko signaali(e)n nousevasta tai laskevasta reunasta. Kun liipaisu tapahtuu signaalin nousevasta reunasta, tarkoittaa se sitä, että tallennusjakso käynnistyy, kun signaali aktivoituu. Vastaavasti liipaisu signaalin laskevasta reunasta tarkoittaa sitä, että tallennusjakso käynnistyy, kun aktiivinen signaali 36

37 MRS MUM REJ 525 palautuu. Liipaisusugnaali(t) ja reuna valitaan parametreilla V24...V244, katso taulukot ja Tallennin voidaan liipista myös käsin M-parametrilla. Uuden tallennusjakson liipaisu on mahdollista ainostaan silloin, kun häiriötallennin ei ole liipaisseena (V246 = 0) Asettelut ja purkaminen Häiriötallentimen asetteluparametrejä ovat V-parametrit: V ja V246 ja M- parametrit: M5, M8, M20 ja M80...M83. Tallentimen purkaminen on mahdollista vain, jos M80 ja M83 on aseteltu. Purkaminen tapahtuu tietokoneella. Siirretyt tiedot talletetaan comtrade formaatin määräämiin tiedostoihin Häiriötallentimen tapahtumakoodi Rekisteröidyt tiedot Häiriötallennin muodostaa tehdasasettelussa tapahtumakoodin (E3) tallentimen liipaisusta. Tapahtumamaski asetellaan parametrilla V58. REJ 525:n häiriötallennin tallentaa viisi viimeksi rekisteröityä arvoa. Näiden avulla käyttäjä voi analysoida sähköverkon viisi viimeksi tapahtunutta vikatilannetta. Jokainen tapahtuma sisältää mitatun virran arvon, vaihekatkosarvon, havahtumisten kestot sekä aikaleiman. Sen lisäksi annetaan tieto havahtumisten lukumäärästä. Tehdasasettelussa rekisteröidyt tiedot ja havahtumisten lukumäärä pysyvät muistissa myös syöttöjännitteen katketessa, mutta suuri kuittaus (n.s. master reset) poistaa molemmat. REJ 525 alkaa keräätä tietoja kaikista portaista, kun suojaustoiminto on havahtunut. Kun jokainen porras on palautunut, kerääntyneet tiedot ja aikaleima tallennetaan ensimmäiseen tapahtumarekisteriin ja neljä edellistä tapahtumaa siirtyvät askeleen eteenpäin. Kun tallennetaan kuudes tapahtuma vanhin tallennus poistuu. 37

38 REJ 525 MRS MUM Taulukko Rekisteröidyt tiedot Rekisteri Rekisteröidyt tiedot TAPAHTUMA Vaihevirta L, mitattuna nimellisvirran I n kerrannaisina, näkyy kahdessa rekisterissä: päärekisterissä ja alirekisterissä. Kun porras havahtuu, mutta ei laukaise, tallentuu toimintaviiveen aikana esiintynyt maksimivikavirta sekä päärekisteriin että alirekisteriin. Portaan laukaistessa tallentuu laukaisuhetken vikavirta päärekisteriin ja toimintaviiveen aikainen maksimivikavirta alirekisteriin, kuten myös vaihevirtojen L2, L3 ja I 0 vikavirrat. Vaihekatkostoiminto I, tallennetaan prosenttina maksimaalisesta vaihevirta-arvosta. Kun porras havahtuu, mutta ei laukaise, tallennetaan korkein vaihekatkosarvo havahtumisjakson aikana. Portaan laukaistessa laukaisunaikainen vikaepäbalanssi tallennetaan. Portaiden t>, t>>, t 0 >, t 0 >> ja I havahtuneenaoloaika ilmaistuna prosentteina asetellusta toiminta-ajasta tai käänteisaikatoiminnassa lasketusta toiminta-ajasta. Ajastin käynnistyy, kun porras havahtuu. Muu arvo kuin 0 tarkoittaa, että vastaava porras on havahtunut. Arvo, joka on sama kuin aseteltu tai laskettu toimintaaika (00 %) tarkoittaa, että porras on laukaissut. Jos portaan toiminta-aika on kulunut umpeen, mutta porras on lukittu, arvo on 99 % asetellusta tai lasketusta toiminta-ajasta. Tapahtuman aikaleima. Viimeisen portaan palautumisajankohta tallentuu. Aikaleima näkyy kahdessa rekisterissä, joista toinen sisältää päivämäärän ilmaistuna yy-mm-dd-muodossa ja toinen ajan ilmaistuna HH.MM;SS.sss -muodossa Tietoliikenne TAPAHTUMA 2 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA. TAPAHTUMA 3 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA. TAPAHTUMA 4 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA. TAPAHTUMA 5 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA. Havahtumisten Jokaisen suojaportaan, esim. I>-, I>> -, I 0 >- I 0 >>- tai I>- porras, lukumäärä havahtumisten lukumäärä, määrään 999 asti Tietoliikenneportit Releessä on kaksi tietoliikenneporttia, optinen PC-liityntä etupaneelissa ja 9-napainen RS 485 -portti takapaneelissa. D9S-tyyppistä RS-485 -porttia käytetään liittämään rele automaatiojärjestelmään. Liitäntä mahdollistaa SPA-väyläprotokollan tai IEC protokollan käytön. Optisen väyläliityntämoduulin RER 03 avulla rele voidaan liittää optiseen tietoliikenneväylään. 38

39 MRS MUM REJ 525 Vaikka väyläliitäntämoduuli RER 03 tukee LON-väylän tietoliikennettä, REJ 525 ei tue LON-protokollaa. LON-protokollan käyttäminen vaatii erillisen LSG-moduulin käyttöä. READY START ABB TRIP C E Fr_con Kuva Etupaneelin optinen tietoliikenneportti (). Etupaneelin tietoliikenneporttiin voidaan kytkeä tietokone releen ohjelmointia varten. Etupaneelin tietoliikenneportti tukee SPA-protokollaa. Tietokone ja rele on erotettu galvaanisesti toisistaan tietoliikenneportissa. Tietoliikenneportti koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta. Se on standardoitu ABB:n tuotteita varten ja vaatii erityisen optisen liitäntäkaapelin (ABB-lajinumero MKC95000-) käyttöä. Liitäntäkaapeli kytketään tietokoneen RS 232 -porttiin. Optisen yksikön syöttöjännite tulee RS 232C -portista. Optisen RS 232C -portin kautta kommunikoitaessa on käytettävä seuraavia tietoliikenneparametreja: databitit:7 stop-bitit: pariteetti: parillinen siirtonopeus: 9,6 kbps (tehdasasettelu) Releen tapahtumatiedot, asetteluarvot, tulotiedot ja muut tallennetut tiedot ovat luettavissa etupaneelin optisen tietoliikenneportin kautta. Kun asetteluarvoja muutetaan optisen tietoliikenneportin kautta, rele tarkistaa, että syötetty parametri on sallittujen asettelurajojen sisällä. Jos syötetty parametri on suurempi tai pienempi kuin sallittu asetteluarvo, rele ei suorita asetteluarvon muistiintallennusta, vaan vanha asetteluarvo jää edelleen voimaan. REJ 525:ssä on sisäinen laskuri, jota voi lukea käyttöliittymän Konfigurointi/ Kommunikaatio -parametrin kautta. Laskurin arvoksi tulee nolla, kun rele vastaanottaa voimassa olevan viestin IEC kaukokäyttöprotokollat REJ 525 tukee IEC kaukokäyttöprotokollaa (jatkossa nimellä IEC_03) balansoimattomassa siirtotilassa. IEC_03 -protokollaa käytetään datakehysten ja tilatietojen siirtämiseen orjalaitteesta masterlaitteeseen. IEC_03 -protokollaa ei kuitenkaan voida käyttää häriötallentimen tietojen siirtämiseen. 39

40 READY START ABB TRIP REJ 525 C E Order No: REJ525A 42-BAA Uaux = Vac Software No: MRS80 Uaux = Vdc In = 0.2/ A (Io) Serial No: ER fn = 50/60 Hz In = /5 A (I) REJ 525 MRS MUM IEC_03 -protokollaa voidaan käyttää vain takapaneelin RS-485 -liitynnän kautta. REJ 525-releen kytkeminen optiseen tietoliikenneväylään vaatii optisen liityntämoduulin RER 03 käyttöä. RER 03 -moduulissa linjan lepotila on valo samm. kun se IEC_03 -standardin mukaan on valo päällä. Täyden yhteensopivuuden saavuttamiseksi releen ja masterin välillä tarvitaan IEC liitäntälaite RER 25 (Starcoupler). Sen avulla voidaan releelle määrätä linja lepotilaan valo samm. ja masterille valo päällä. RER 25:a ei kuitenkaan tarvita, jos linjan lepotila sopii yhteen masterin kanssa. Masterjärjestelmä valo päällä RER 25 IEC_03 star-coupler valo samm. RER 03 IEC_03Comm Kuva REJ 525 käytettäessä IEC_03 protokollaa REJ 525-rele käyttää SPA-väylän protokollaa oletusasetteluna, kun takaliityntä on käytössä. IEC_03 -protokolla voidaan valita releen käyttöliittymän kautta. Valinta tallennetaan muistiin ja se aktivoituu aina, kun takaliityntä on käytössä. IEC_03- protokolla vaatii REJ 525:ssä 9,6 kbps:n siirtonopeden. IEC_protokollan ollessa valittuna, tapahtumamaskit eivät ole käytössä. Kaikki asetellun konfiguraation tapahtumat sisältyvät tapahtumaraportointiin. REJ 525:ssä on kaksi erilaista valittavissa olevaa konfiguraatiokokoonpanoa, joista konfiguraatiokokoonpano on tehdasasetteluna. Se on täysin yhteensopiva standardin IEC_03 kanssa. Konfiguraatiokokoonpano 2 antaa käyttöön kaikki sovelluksissa käytettävät tiedot suojauslaitteistosta. Osa tiedoista on kuitenkin sijoitettu tietylle erikoisalueelle. Konfiguraatiokokoonpano 255 on varattu myöhempään käyttöön. Seuraavat taulukot esittävät konfiguraatiokokoonpanoja vastaavat informaatiosovitukset. Sarake GI kertoo onko määrätyn tietokohteen tila muuttunut yleisen kyselyjakson aikana. Tyyppitunnisteella 2 varustetuilla ilmoituksilla suhteellinen aika lasketaan tapahtuman ja Suhteellinen aika-sarakkeessa eritellyn tapahtuman välisena aikaerona. Mittausarvo kerrottuna normaloimiskertoimella on verrannollinen nimellisarvoon. Jokaisen mittausarvon maksimiarvo on sen takia = normaloimiskerroin kertaa nimellisarvo. 40

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje REJ 527 1MRS 755102 Julkaistu: 20.08.2002 Versio: A20.08.2003 Tarkistettu: P.L./20.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje REJ 521 1MRS 751767-MUM Julkaistu: 27.05.2003 Versio: B/27.05.2003 Tarkistettu: P.L. Hyväksytty: M.Ö. REJ 521 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje REM 610 Moottorinsuojarele 1MRS 755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: B/28.11.2006 Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...9 1.1. Tämän käsikirjan sisällöstä...9 1.2. Releen käyttö...9 1.3. Ominaisuudet...9

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli SPCS D ja SPCS D Suunnattu ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I L U I L U IRF [ ] I > I n t > k [ s] [ ] I >> I n RESET STEP t >> [ s] ϕ b I >>> [ I n ] t >>> [ s] SGF SGB PROGRAM

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I U o I o I ϕ IRF I ϕ > I n STEP [%] 1.0 6.0 10 STEP 0.6 t > [ s] I ϕ >> I n 0.1 1.0 [%] 5 30 40 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS752056-MUM Julkaistu: 06.03.2001 Versio: B/25.10.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D4 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

Jänniterele. Tekninen ohje

Jänniterele. Tekninen ohje 1MRS756247 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: A/26.03.2007 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä opas... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 8 1.4. Tuotedokumentaatio... 8 1.5.

Lisätiedot

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje Johdonsuojarele REF 610 1MRS755515 Julkaistu: 15.03.2005 Versio: B/31.10.2006 Johdonsuojarele REF 610 Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta...9 1.1. Yleistä...9 1.2. Symbolien käyttö...9 1.3. Releen käyttö...9

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30 SPAJ 115 C Erovirta- ja nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I o ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I o I I IRF SPAJ 115 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP 2.5 I o >

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Käyttöohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Käyttöohje Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele 1MRS 752243-MUM Julkaistu: 05.11.2001 Versio: /09.04.2003 Tarkistettu: P.L./09.04.2003 Hyväksytty: M.Ö. Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Käyttöohje

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Käyttöohje REJ 527 1MRS 755101 Julkaistu: 05.05.2003 Versio: A Tarkistettu: P.L. 05.05.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisältö 1. Johdanto...5 1.1.

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C ASEA BROWN BOVERI ABB Strömberg Releet Johdonsuoja SPAA 20 C ja SPAA 2 C 34 SPAA 8 FI A 99-09 - Tehnyt Tarkastanut Hyväksynyt ASEA BROWN BOVERI fn = 50 Hz 60 Hz X In = A 5 A (I) In = A 5 A (Io) Un = 00

Lisätiedot

Moottorinsuojarele REM 610. Tekninen ohje

Moottorinsuojarele REM 610. Tekninen ohje Moottorinsuojarele REM 610 1MRS755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: A Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...6 1.1. Tekijänoikeudet...6 1.2. Tavaramerkit...6 1.3. Dokumentin versiot...6 1.4.

Lisätiedot

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n.

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n. SPAU 110 C Nollajänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U 2 U n = 100V 110V f n = 50Hz U IRF 5 o 60Hz SPAU 110 C B 80...265V ~ 18...80V U aux STEP U o > [%] U n 2 10 20 STEP SPCU 1C6 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 12.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Käyttöohje

REJ 523 Ylivirtarele. Käyttöohje RJ 523 1MRS 755093 Julkaistu: 01.04.2003 Versio: A Tarkistettu: P.L./01.04.2003 Hyväksytty: M.Ö. RJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisältö 1. Johdanto...5 1.1. Tästä

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D9 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele SPAS 20 C Suunnattu maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus B I 2 f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I o ) U n = 00V 0V ( U o ) 5 U o I o I ϕ IRF SPAS 20 C 80...265V ~ 8...80V U aux I ϕ > I n STEP [%].0

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja 10.5. Suojareleiden valintataulukkoja Taulukko 10.5a. Kennoterminaalien ja johtolähtöpakettien valintataulukko. Luku 10: Mittaus-, ohjaus- ja suojauslaitteistot Kennoterminaalit Johtolähtöpaketit SPAC

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Johdonsuojarele REF 610

Johdonsuojarele REF 610 Johdonsuojarele 1MRS755526 Julkaistu: 14.03.2005 Versio: A Johdonsuojarele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Takuu...5 1.4. Yleistä...5 1.5.

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 5 3I > I 3I < I L I L I L3 I c IRF SPAJ 60 C 80...65V ~ 8...80V SPCJ 4D40

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

Relion 605 sarja. Johtolähdönsuojarele

Relion 605 sarja. Johtolähdönsuojarele Relion 605 sarja Johtolähdönsuojarele Sovelluskäsikirja Dokumentin ID: 1MDU07218-YN Julkaistu: 2014-09-19 Revisio: A Tuoteversio: 1.5 Käännetty originaalista 1MDU07206-YN E Copyright 2014 ABB. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545

Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545 Muuntajaterminaali Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545 Julkaistu: 14.09.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: C/26.10.2010 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet

Lisätiedot

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 20.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin. Ominaisuudet Neliportainen yli- ja alitaajuusrele Jokainen taajuusporras voidaan asetella vakioaikaiseksi

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Jänniterele. Käyttöohje

Jänniterele. Käyttöohje REU 610 1MRS756246 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: B/16.06.2009 REU 610 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä käsikirja... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 7 1.4. Tuotedokumentaatio...

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monitoimisuojarele katkaisijaohjattujen ja kontaktoriohjattujen vaihtovirtamoottoreiden

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip SPAA C Johdonsuojarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 0Hz 0Hz I n = A A ( I ) I n = A A ( I 0B ) I n = 0,A A ( I 0 ) U n = 00V 0V 0V ( U 0 ) I > I I L I L I L I o IRF Uo I o ϕ U o I IRF O I AR AR

Lisätiedot

REX 521 Suojarele. Tekninen ohje, yleistä

REX 521 Suojarele. Tekninen ohje, yleistä REX 5 MRS 7568-MUM Julkaistu:.0.00 Versio: B/.0.00 Tarkistettu: P.L. Hyväksytty:O.L. REX 5 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo. Turvallisuus...6. Johdanto...7..

Lisätiedot

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_ Valokaarirele Ostajan opas REA 10_ Julkaistu: 22.11.2004 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Silmukkamainen tai säteittäinen

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

REX 521 Suojarele. Tekninen ohje, vakiokonfiguraatiot

REX 521 Suojarele. Tekninen ohje, vakiokonfiguraatiot 1MRS 755008 Julkaistu: 31.01.2003 Versio: A/12.02.2003 Tarkistettu: P.L./12.02.03 Hyväksytty: Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo 1. Turvallisuus...11 2.

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot