Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje"

Transkriptio

1 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523

2

3 1MRS MUM Julkaistu: Versio: B/ Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta Tekijänoikeudet Tavaramerkit Yleistä Lyhenteet Viitteet Dokumentin versiot Johdanto Releen käyttö Ominaisuudet Takuu Turvallisuus Ohjeet Sovellusalue Vaatimukset Konfigurointi Tekninen kuvaus Toimintojen kuvaus Toiminnot Suojaustoimintokaavio Ylijännite- ja alijännitesuoja ja myötäkomponenttiin perustuva jännitesuoja Tulot Lähdöt Katkaisijavikasuoja Häiriötallennin Käyttöliittymä Pysyväismuisti Itsevalvonta Mittaukset Konfigurointi Suojaus Lohkokaavio Ylijänniteyksikkö Alijänniteyksikkö Myötäkomponenttiin perustuva alijännitesuoja Aika/jännite-ominaiskäyrästöt...18 Copyright 2004 ABB Oy, Sähkönjakeluautomaatio, Vaasa, FINLAND 3

4 REU 523 Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS MUM Asettelut Suojaustoimintojen tekniset tiedot Toimintamerkit ja hälytysindikoinnit Keskiarvojen valvonta Käyttöönottokoestus Häiriötallennin Toiminta Tallentimen häiriötiedot Häiriötallentimen tilan valvonta ja indikointi Liipaisu Asettelut ja purkaminen Häiriötallentimen tapahtumakoodi Rekisteröidyt tiedot Tietoliikenne Tietoliikenneportit IEC kaukokäyttöprotokolla Tapahtumakoodit SPA-väyläprotokollan parametrit Itsevalvonta (IRF) Releen parametrointi Tekninen kuvaus Liitännät Tietoliikenneyhteyden liitännät Tekniset tiedot Tilaustiedot Tarkistuslistat

5 1MRS MUM Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU Yleistä tästä käsikirjasta 1.1. Tekijänoikeudet Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. ABB Oy ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esiintyvistä mahdollisista virheistä. ABB Oy ei ole missään tapauksessa vastuussa minkäänlaisista tämän asiakirjan käytöstä aiheutuvista seurannaisvahingoista tai välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, eikä ABB Oy ole vastuussa tässä asiakirjassa kuvattujen ohjelmistojen tai laitteiden käytöstä aiheutuvista välillisistä tai satunnaisista vahingoista. Tätä asiakirjaa tai sen osia ei saa kopioida tai jäljentää ilman ABB Oy:n kirjallista lupaa, eikä sen sisältöä siten saa jakaa kolmansille osapuolille tai käyttää muuten luvattomasti. Tässä asiakirjassa kuvatut ohjelmistot ja laitteet ovat lisenssinvaraisia ja niitä voidaan käyttää, kopioida tai julkistaa vain lisenssin sallimin ehdoin. Copyright 2004 ABB Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tavaramerkit ABB on ABB-yhtymän rekisteröimä tavaramerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotemerkit tai -nimet voivat olla haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yleistä Tämän käsikirjan tarkoitus on antaa käyttäjälle yksityiskohtaista tietoa suojareleestä REU 523, sen sovelluksista ja teknisistä ominaisuuksista. Ohjeet käyttöliittymän käyttöä varten löytyvät erillisestä Käyttöohjeesta ja asennusta koskevaa tietoa saa Asennusohjeista. 5

6 REU 523 Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS MUM 1.4. Lyhenteet BI Digitaalitulo CBFP Katkaisijavikasuoja CPU Keskusyksikkö IDMT Käänteisaikatoiminto IEC_103 Standardi IEC IRF Sisäinen vika LCD Nestekidenäyttö LED Valodiodi, toimintamerkki, ledi LSG LON /SPA Gateway, SPA-ZC 102 HMI Käyttöliittymä (Human-Machine Interface) PCB Painettu piirilevy PO1, PO2 Ohjauslähdöt SGB Ohjaustulon kytkinryhmä SGF Toimintokytkinryhmä SGR Lähtöreleiden kytkinryhmä SO1, SO2 Signaalilähdöt U 12, U 23, U 31 Pääjännitteet U 1s Jännitteen myötäkomponentti 1.5. Viitteet Käyttöohjeen nimi Käyttöohje Asennusohjeet MRS-numero 1MRS MUM 1MRS MUM 1.6. Dokumentin versiot Versio Revisionumero Päivämäärä Historia B Suomenkielinen versio B vastaa englanninkielistä versiota C/

7 1MRS MUM Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU Johdanto 2.1. Releen käyttö REU 523 -suojarele on tarkoitettu käytettäväksi keskijännitejakeluverkon yli- ja alijännitesuojaukseen. Relettä voidaan käyttää myös generaattoreiden, moottoreiden ja muuntajien suojaukseen. Suojarele REU 523 on rakenteeltaan mikroprosessoripohjainen. Releen itsevalvontajärjestelmä valvoo jatkuvasti releen toimintaa. Käyttöliittymän nestekidenäytön (LCD) ansiosta releen paikallinen käyttö on helppoa ja turvallista. Relettä voidaan ohjata paikallisesti etupaneelissa sijaitsevaan etuliittimeen kytketyn kannettavan tietokoneen kautta tai kauko-ohjatusti releen takapaneelin liittimeen kytketyn kuituoptisen sarjaväylän kautta Ominaisuudet Yksi- tai kolmivaiheinen käyttö Vakioaika- (DT) tai käänteisaikatoimintainen (IDMT) ylempi ylijänniteporras Vakioaika- tai käänteisaikatoimintainen alempi ylijänniteporras Vakioaika- tai käänteisaikatoimintainen ylempi alijänniteporras Vakioaika- tai käänteisaikatoimintainen alempi alijänniteporras Jännitteen myötäkomponenttiin perustuva alijännitesuoja Alemman yli- ja alijänniteportaan palautumissuhde aseteltavissa Katkaisijavikasuoja (CBFP) Häiriötallennin tallennusaika enimmillään 12 sekuntia liipaisu suojausportaan havahtumis- tai laukaisusignaalista ja/tai digitaalisesta tulosignaalista kolmen analogiakanavan ja kahdeksan digitaalikanavan tallennus säädettävä näytteenottotaajuus 7

8 REU 523 Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS MUM 2.3. Takuu Pysyväismuisti, johon tallennetaan enintään 60 tapahtumakoodia asetteluarvot häiriötallentimen tiedot viiden viimeksi tapahtuneen tapahtuman tallennetut tiedot sekä niiden aikaleimat jokaisen portaan havahtumisten lukumäärä hälytysilmoitukset ja toimintamerkkien tila sähköhäiriön tapahtuessa Kolme tarkkaa jännitetuloa Galvaanisesti erottava ohjaustulo, jolla laaja ohjausjännitealue Kaikki asettelut voidaan muuttaa tietokoneella Käyttöliittymä, jossa on alfanumeerinen nestekidenäyttö sekä ohjauspainikkeet IEC ja SPA-väylän kommunikointiprotokollat Kaksi sulkeutuvaa ohjauskosketinta Kaksi vaihtokosketinsignaalilähtöä Lähtöreletoiminnot vapaasti ohjelmoitavissa haluttua toimintaa varten Optinen tiedonsiirtoväylä PC-liitäntää varten releen etupaneelissa RS-485-portti ylemmän tason tiedonsiirtoliikennettä varten releen takapaneelissa Elektroniikan ja ohjelmistojen jatkuva itsevalvonta. Pysyvän vian sattuessa suojausportaat ja lähdöt lukitaan. Nimellistaajuus 50/60 Hz käyttäjän valittavissa Käyttöliittymän salasanasuojaus käyttäjän valittavissa Valittavissa 100, 110, 115 tai 120 V:n nimellisjännite Jännitteiden näyttö ensiöarvoina Keskiarvot (demand) Monikielinen käyttöliittymä Tietoja takuuehdoista saa lähimmältä ABB:n edustajalta. 8

9 1MRS MUM Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU Turvallisuus! Liittimissä saattaa esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka syöttöjännite on kytketty pois. Kansallisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Tuote sisältää sähköstaattisille purkauksille herkkiä komponentteja. Releen runko on maadoitettava huolellisesti. Asennukset saa suorittaa ainoastaan siihen valtuutettu henkilö. Turvallisuusmääräysten laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia, henkilövahinkoja tai vakavia materiaalisia vahinkoja. Jos releen takana oleva suojaussinetti rikotaan luvatta, takuu ei ole enää voimassa eikä laitteen oikeaa toimintaa voida taata. 9

10 REU 523 Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS MUM 4. Ohjeet 4.1. Sovellusalue 4.2. Vaatimukset Yhdistetty ylijännite- ja alijänniterele REU 523 on toisiorele, joka liitetään suojattavan laitteen jännitemuuntajiin. Yli- ja alijänniteportaat mittaavat jatkuvasti kohteen perustaajuisia pääjännitteitä. Vikatapauksessa suoja havahtuu, ohjaa katkaisijaa, antaa hälytyksiä, tallentaa vikatietoja jne. suojaussovelluksen ja releeseen määriteltyjen toimintojen mukaan. Ylijännite- ja alijännitesuojat sisältävät kumpikin kaksi suojaporrasta: alempi ylijänniteporras U> ja ylempi ylijänniteporras U>> sekä alempi alijänniteporras U< ja ylempi alijänniteporras U<<. Ylempi alijänniteporras voidaan vaihtoehtoisesti ohjelmoida mittaamaan jännitteen myötäkomponenttia.ylempi alijänniteporras voidaan myös ohjelmoida mittaamaan kolmen pääjännitteen sijasta yhtä pääjännitettä. Suojaustoiminnot ovat toisistaan riippumattomia ja jokaisella toiminnolla on omat asetteluryhmänsä ja oma tiedontallennuksensa. Yli- ja alijännitetoiminnot käyttävät mittaukseen tavallisia jännitemuuntajia. Ylempi alijänniteporras voidaan vaihtoehtoisesti ohjelmoida perustumaan jännitteen myötäkomponenttiin. Lähtörelematriisin ohjelmoinnilla ohjataan suojaportaiden havahtumis- tai laukaisusignaalit halutulle lähtöreleelle. Kun suojarelettä käytetään alla määritellyissä ympäristöolosuhteissa (katso myös luku Tekniset tiedot ), se ei vaadi erityistä ylläpitoa. Suojareleen osat ja komponentit eivät ole alttiina mainittavalle kulumiselle käytettäessä relettä normaaleissa käyttöolosuhteissa. Ympäristöolosuhteet Määritelty käyttölämpötila-alue C Toiminta-arvojen lämpötilariippuvuus käyttölämpötila-alueella 0,1% / C Kuljetus- ja varastointilämpötila C 4.3. Konfigurointi Asettelu- ja liitäntäesimerkki Oikein konfiguroitu lähtörelematriisi mahdollistaa suojaportaiden signaalien käytön kosketintoimintoina. Havahtumissignaaleja voidaan käyttää yhdessä toimivien suojareleiden lukitsemiseen sekä hälytykseen ja jälleenkytkentöjen alustamiseen. Seuraava kuva esittää tehdasasettelujen mukaista relekonfiguraatiota. 10

11 1MRS MUM Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 L1 L2 L3 A N n a PC Rx Tx X X2.1 BI U aux ~ 1 2 IRF SO2 SO PO2 PO MKC MRS RER V 110 V 115 V 100 V 110 V 115 V 100 V 110 V 115 V ~ Optinen PC-liitäntä Sarjaportti + - IRF 5 SGB1 3U> U> -port. lukitus START TRIP SGR1 SGR2 X 4 X 3 2 X 1 X 3U>> START SGR3 X X SGB1 U>> -port. lukitus TRIP SGR4 4 3 X X 7 SGB1 3U< U< -port. lukitus START TRIP SGR5 SGR6 X 4 X 3 2 X 1 X 3U<< START SGR7 X X SGB1 U<< -port. lukitus TRIP SGR8 4 3 X X 1 SGB1 INDIKOINTIEN KUITT. 2 SGB1 LÄHTÖRELEIDEN & INDIK. KUITTAUS 3 SGB1 4 SGB1 MUISTISSA OLEVIEN I/O TIETOJEN, LÄHTÖRELEIDEN JA INDIK. KUITTAUS KYTKINRYHMÄN VALINTA x = Tehdasasetus ConD1_U_523 Kuva Liitäntäkaavio 11

12 REU 523 Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS MUM 5. Tekninen kuvaus 5.1. Toimintojen kuvaus Toiminnot Suojaustoimintokaavio U12 Vakio- tai käänteisaikatoimintainen ylijännitesuoja, alempi porras 59 PO1 U23 PO2 U31 Vakio-tai käänteisaikatoimintainen ylijännitesuoja, ylempi porras 59 SO1 SO2 Vakio- tai käänteisaikatoimintainen alijännitesuoja, alempi porras 27 Vakio- tai käänteisaikatoimintainen alijännitesuoja, ylempi porras 27 IRF Vakio- tai käänteisaikatoimintainen myötäkomponenttiin perustuva alijännitesuoja 47 Katkaisijavikasuoja 62 BF Digitaalitulo Kaukokuittaus, kaukoasettelujen ohjaus tai eri suojaportaiden tulojen lukitus Optinen pc-liitäntä Sarjaliikenne PrFU5_3 Kuva Toiminnot Ylijännite- ja alijännitesuoja ja myötäkomponenttiin perustuva jännitesuoja Katso luvut: Ylijänniteyksikkö Alijänniteyksikkö Myötäkomponenttiin perustuva alijännitesuoja 12

13 1MRS MUM Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU Tulot Lähdöt Katkaisijavikasuoja Häiriötallennin Käyttöliittymä Pysyväismuisti Rele sisältää kolme mittaustuloa ja yhden ulkoisen jännitteen ohjaaman digitaalitulon. Lisätietoa tuloista luvussa Tulo-/lähtöliitännät ja taulukoissa , ja Digitaalitulon toiminta määritellään suojareleen SGB-kytkimillä. Releellä on kaksi ohjauslähtöä (PO1 ja PO2) ja kaksi signaalilähtöä (SO1 ja SO2). Kytkinryhmiä SGR1...8 käytetään suojaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalien ryhmittelemiseen halutulle signaali- tai ohjauslähdölle. PO1 ja PO2 voidaan konfiguroida itsepitäviksi ja pulssin minimipituudeksi voidaan asetella 40 tai 80 ms. Rele sisältää katkaisijavikasuojan (CBFP). Katkaisijavikasuoja antaa laukaisusignaalin ohjauslähdön PO2 kautta asetellun laukaisuajan 0,10...1,00 s jälkeen, jollei vika ole tänä aikana poistunut. Katkaisijavikasuojan ohjauslähtöjä käytetään tavallisimmin ohjaamaan suojattavaa syöttöä edeltävää katkaisijaa. Katkaisijavikasuojaa voidaan myös käyttää toteutettaessa katkaisijan varmennettua laukaisujärjestelmää. Katkaisijavikasuoja valitaan käyttöön kytkinryhmän SGF1 kytkimellä. Rele sisältää häiriötallentimen, joka tallentaa hetkellisarvoja tai mittaussignaalien tehollisarvokäyriä (RMS) ja kahdeksaa digitaalisignaalia: ulkoista digitaalitulosignaalia ja sisäisten suojaportaiden tiloja. Häiriötallennin voidaan asetella liipaistavaksi portaiden toiminnasta ja/tai ulkoisen digitaalisignaalin nousevasta tai laskevasta reunasta. Releen käyttöliittymässä on kuusi painiketta ja alfanumeerinen nestekidenäyttö (2 x 16 merkkiä). Painikkeita käytetään navigointiin valikkorakenteessa ja asetteluarvojen muuttamiseen. Käyttöliittymälle voidaan asettaa salasana, jolla estetään asiattomien pääsy asetteluarvoihin. Kun tehdasasettelu on voimassa, asetteluarvoihin pääsee ilman salasanaa. Salasana voidaan asetella siten, että onnistunut salasanan syöttö luo tapahtumakoodin tapahtumarekisteriin. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää osoittamaan toimintaa paikallisen käyttöliittymän kautta. Lisää tietoa käyttöliittymästä saa Käyttöohjeesta. Rele on konfiguroitavissa siten, että se tallettaa erilaisia tietoja pysyväismuistiin, jossa ne pysyvät myös siinä tapauksessa että apujännite katkeaa. Hälytystiedot ja toimintamerkkien indikoinnit, havahtumislukumäärä, häiriötallentimen tiedot, tapahtumakoodit ja rekisteröidyt tiedot voidaan konfiguroida talletettavaksi pysyväismuistiin. Asetteluarvot tallentuvat aina pysyväismuistiin. 13

14 REU 523 Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS MUM Itsevalvonta Releessä on kattava itsevalvontajärjestelmä, joka käsittelee vikatilanteita käytön aikana ja antaa käyttäjälle tietoa vioista nestekidenäytön kautta. Kun itsevalvontajärjestelmä havaitsee pysyvän sisäisen vian, releen vihreä READY-valodiodi alkaa vilkkua. Samanaikaisesti itsevalvontajärjestelmän lähtörele (IRF-rele), joka tavallisesti on vetäneenä, päästää ja näyttöön ilmestyy vikakoodi. Vikakoodi koostuu numeroista ja se ilmaisee minkä tyyppisestä viasta on kyse. Lisätietoja vikakoodeista saa Käyttöohjeesta. READY START TRIP SISÄINEN VIKA VIKAKOODI: 56 C E Faultc Mittaukset Kuva Sisäinen vika Vikakoodit ilmaisevat seuraavantyyppisä vikoja: Lähtöreletestissä ei saada vastausta Ohjelma-, työ- tai parametrimuisti viallinen Vertailujännite liian korkea tai liian alhainen Alla oleva taulukko esittää mitatun arvon mittaustulon nimellisjännitteen U n kerrannaisena. Arvo saadaan näkyville käyttöliittymän kautta. Taulukko Mittausarvot Ilmaisin Mitatut arvot U 12 Pääjännite U 12 U 23 Pääjännite U 23 U 31 Pääjännite U 31 U 1s U max U min U 1min U 10min Jännitteen myötäkomponentti Kolmen pääjännitteen maksimiarvo Kolmen pääjännitteen minimiarvo Kolmen pääjännitteen keskiarvo yhden minuutin ajalta Kolmen pääjännitteen keskiarvo kymmenen minuutin ajalta 14

15 1MRS MUM Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU Konfigurointi Alla oleva kuva esittää, miten havahtumis-, laukaisu- ja digitaalitulosignaalit ovat ohjelmoitavissa haluttujen suojaustoimintojen aikaansaamiseksi. BI IRF SO2 SO1 PO2 PO1 X U12 U23 U31 5 SGB1 6 SGB1 3U> U>-port. lukitus 3U>> U>>-port. lukitus IRF START TRIP START TRIP SGR1 SGR2 SGR3 SGR SGB1 8 SGB1 3U< U<-port. lukitus 3U<< U<<-port. lukitus START TRIP START TRIP SGR5 SGR6 SGR7 SGR SGB1 Toimintamerkkien kuittaus 2 SGB1 3 SGB1 4 SGB1 Lähtöreleiden ja toimintamerkkien kuittaus Muistiin tallennettujen arvojen, lähtöreleiden ja toimintamerkkien kuittaus Kytkinryhmän valinta SGF1...SGF4 SDiag_U5_3 Kuva Releen signaalikaavio Lukitus- ja havahtumissignaalien toiminnot valitaan kytkinryhmien SGF, SGB ja SGR kytkinten avulla. Kytkinryhmien t löytyvät käyttöliittymän valikosta ASETTELUT. Yksityiskohtaiset kuvaukset eri kytkinten toiminnoista on esitetty vastaavissa SG_-taulukoissa. 15

16 REU 523 Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS MUM Suojaus Lohkokaavio U12 U> 60 ms SGR1/x SGF1/1 C 5 s U23 U31 SGB1/5 t>, k> SGR2/x 1 40/80 ms 1 PO1 SGF4/1...2 SGF1/5 U>> s 50 ms SGR3/x C 5 s SGF2/6 SGF1/2 SGB1/6 t>>, k>> SGR4/x 2 40/80 ms 1 1 PO2 SGF4/3...4 SGF1/4 BI U< 80 ms SGR5/x 3 40/80 ms SO1 t<, k< SGR6/x 4 40/80 ms SO2 SGB1/7 SGF4/5 SGF1/ Un & SGF2/8 U> U1s SGF2/4 U<< SGR7/x U>> U< U<< 1 C SGF2/2 50 ms SGF2/7 t<<, k<< SGF3/1, 3, 5, Un SGR8/x & SGF4/6 t> SGF2/5 t>> SGB1/8 t< 1 SGB1/1 SGB1/2 SGB1/3 SGB1/4 TOIMINTAMERKKIEN KUITTAUS TOIMINTAMERKKIEN JA ITSEPITÄVIEN RELEIDEN KUITTAUS TOIMIINTAMERKKIEN, ITSEPITÄVIEN RELEIDEN JA REKISTERIEN KUITTAUS ASETTELUT (Ryhmä1/Ryhmä 2) t<< C SGF3/2, 4, 6, 8 BlockU5_3 Kuva Lohkokaavio Ylijänniteyksikkö Jännitearvojen ylittäessä alemman suojaportaan U> asetellun havahtumisarvon, ylijännitesuoja antaa havahtumissignaalin asetellun havahtumisajan (~60 ms) kuluttua loppuun. Kun vakioaikatoiminnan aseteltu toiminta-aika tai käänteisaikatoiminnan laskennallinen toiminta-aika on kulunut loppuun, ylijännitesuoja laukaisee. Jännitearvojen ylittäessä ylemmän suojaportaan U>> asetellun havahtumisarvon, ylijännitesuoja antaa havahtumissignaalin asetellun havahtumisajan (~50 ms) kuluttua loppuun. Kun vakioaikatoiminnan aseteltu toiminta-aika tai käänteisaikatoiminnan laskennallinen toiminta-aika on kulunut loppuun, ylijännitesuoja laukaisee. Ylivirtaportaan laukaisu on mahdollista estää lähettämällä ulkoinen digitaalitulosignaali releeseen. Ylempi porras voidaan asetella pois käytöstä. Tätä tilaa indikoidaan nestekidenäytössä katkoviivalla ja sarjaliitynnän kautta luettaessa arvolla

17 1MRS MUM Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU Alijänniteyksikkö Jännitearvojen alittaessa alemman suojaportaan U< asetellun havahtumisarvon, alijännitesuoja antaa havahtumissignaalin asetellun havahtumisajan (~80 ms) kuluttua loppuun. Kun vakioaikatoiminnan aseteltu toiminta-aika tai käänteisaikatoiminnan laskennallinen toiminta-aika on kulunut loppuun, alijännitesuoja laukaisee. Ylempi alijänniteporras U<< voidaan asetella havahtumaan ja laukaisemaan joko tavalliseen alijännitemittaukseen perustuen tai jännitteen myötäkomponenttiin U 1s perustuen. Yhden vaihtoehdon valinta sulkee toisen automaattisesti pois käytöstä. Kun käytetään tavallista alijännitemittausta ja jännitearvot laskevat ylemmälle portaalle asetellun havahtumisarvon alle, alijännitesuoja havahtuu asetellun ~ 50 ms havahtumisajan kuluttua. Kun valittuna on myötäkomponenttiin perustuva alijännitesuoja ja laskettu jännitteen myötäkomponentin arvo U 1s laskee ylemmälle portaalle asetellun havahtumisajan alle, alijännitesuoja havahtuu asetellun ~ 50 ms havahtumisajan kuluttua. Kun vakioaikatoiminnan aseteltu toiminta-aika tai käänteisaikatoiminnan laskennallinen toiminta-aika on kulunut loppuun, alijännitesuoja laukaisee. Alijänniteportaan havahtuminen ja laukaisu voidaan asetella sisäisesti lukittavaksi mitatun arvon alittaessa 0,2 x U n. Lukitustoiminto valitaan kytkinryhmän SGF2 kytkimillä. Lisäksi portaan U< laukaisu voidaan asetella lukittumaan portaan U<< havahtuessa. Alijänniteportaan laukaisu on mahdollista estää myös lähettämällä releeseen ulkoinen digitaalisignaali. Ylempi porras voidaan asetella pois käytöstä. Tätä tilaa indikoidaan nestekidenäytössä katkoviivalla ja sarjaliitynnän kautta luettaessa arvolla 999. U/Un U< Un U<< Un 0.2 xun t U< t< t< t U<< t<< t<< t 20PERC Kuva Alijänniteyksikön toiminta, kun ylemmän ja alemman alijänniteportaan toiminta on sisäisesti lukittuna jännitteen laskiessa alle 0,2 x U n 17

18 REU 523 Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS MUM Myötäkomponenttiin perustuva alijännitesuoja Pääjännitteen mittauksen sijasta ylempi alijänniteporras voidaan asetella jännitteen myötäkomponenttiin perustuvaksi. Rele laskee jännitteen kahden pääjännitteen U 12 ja U 23 perusteella. Myötäkomponenttiin perustuvaa toimintoa voidaan soveltaa esimerkiksi, kun halutaan sulkea pienehkö voimalaitos pois verkosta. Tämä voi olla tarpeen, jos ulkopuolisessa verkossa on vika, kuten oikosulku joko siirto- tai jakeluverkossa, joka aiheuttaa laitokselle vaarallisen tilan. Tilanne voi olla voimalaitokselle vaarallinen eri syistä. Vikatilanteen johdosta toiminut rele voi aiheuttaa tilanteen, jossa voimalaitos siirtyy saarekekäyttöön. Tällöin on vaarana, että saarekekäytössä oleva verkko, joka on asynkronisessa tilassa muuhun verkkoon nähden, kytketään uudestaan verkkoon esimerkiksi automaattisen jälleenkytkennän seurauksena. Myös voimalaitos saattaa joutua vikatilanteessa asynkroniseen tilaan. Molemmat vaaratilanteet voidaan ehkäistä, jos voimalaitos kyetään kytkemään pois verkosta tarpeeksi nopeasti avaamalla vastaava katkaisija. Tämän toiminnon etu on, että verkkovian aikana tai sen jälkeen mitattu jännitearvo määrittää hyvin vian vakavuusasteen pienehkön voimalaitoksen kannalta. Kun myötäkomponenttiin perustuvan alijännitesuojan mittaamat arvot laskevat kriittisen rajan alle, voimalaitos on kytkettävä pois verkosta. Jännitteen myötäkomponenttiin perustuva jännitesuoja täydentää muita menetelmiä, joita käytetään kytkemään pienehkö voimalaitos irti verkosta. Muut menetelmät perustuvat taajuus- tai jännitemittaukseen. Myötäkomponenttiin perustuvaa suojaa käytettäessä releen on oltava kolmivaihekäytössä yksivaiheisen sijaan Aika/jännite-ominaiskäyrästöt Kukin yli- ja alijänniteporras voidaan asetella joko vakioaika- (DT) tai käänteisaikatoimintaiseksi (IDMT). Kytkinten SGF4/1 ja SGF4/2 asettelut määrittävät portaan U> toimintatavan, kytkinten SGF4/3 ja SGF4/4 asettelut portaan U>> toimintatavan, kytkimen SGF4/5 asettelu portaan U< toimintatavan ja kytkimen SGF4/6 asettelu portaan U<< toimintatavan. Lisätietoa luvussa Asettelut. Käänteisaikatoiminnassa portaan toiminta-aika on suhteessa mitattuun jännitteeseen; mitä enemmän jännite poikkeaa asetteluarvosta, sitä lyhyempi on toiminta-aika. Valittavissa on kolme aika/jännite-ominaiskäyrästöä: A, B ja C. Toiminta-ajan tallennus alkaa vasta kun mitatun jännitteen ja asetteluarvon välinen ero on yli 6 %. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu toiminta-ajan tarkkuus on voimassa kun ero on vähintään 10 %. Ylijänniteportaiden ominaiskäyrästöt Käänteisaikatoimintakäyrästöt A ja B on suunniteltu ylijänniteportaille U> ja U>>. Portaat U> ja U>> voidaan konfiguroida toimimaan eri ominaiskäyrien mukaan. Ajan ja jännitteen välinen suhde käänteisaikatoiminnassa voidaan ilmaista seuraavasti: 18

19 1MRS MUM Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 ts [ ] = k a + c b U U> 0,5 p U> missä: t = toiminta-aika k = aikakerroin k> tai k>> U = mitattu jännite U> = aseteltu havahtumisjännite portaalle U> tai U>> a = vakio 480 b = vakio 32 c = vakio 0,035 p = vakio (katso taulukko ) A- ja B-tyypin ominaiskäyrästöt, katso Kuva ja Kuva Alijänniteportaiden ominaiskäyrästöt Käänteisaikakäyrästö C on suunniteltu alijänniteportaille U< ja U<<. Portaat U< ja U<< voidaan konfiguroida toimimaan eri ominaiskäyrien mukaan. Ajan ja jännitteen välinen suhde käänteisaikatoiminnassa voidaan ilmaista seuraavasti: ts [ ] = k a c b U< U 0,5 p U< missä: t = toiminta-aika k = aikakerroin k< tai k<< U = mitattu jännite U< = aseteltu havahtumisjännite portaalle U< tai U<< a = vakio 480 b = vakio 32 c = vakio 0,055 p = vakio (katso taulukko ) C-tyypin ominaiskäyrästö, katso Kuva Taulukko Vakion p arvot Aika/jännite-ominaiskäyrästö A B C p

20 REU 523 Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS MUM t/s k>, k>> 2,0 1,4 1,0 0,7 0,4 0,2 0,1 0,05 ovolt_aext 0,01 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 U/U>, U/U>> Kuva A-tyypin ominaiskäyrästö t/s ,1 k>, k>> 2,0 1,4 1,0 0,7 0,4 0,2 0,05 0,01 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ovolt_bext 1,5 U/U>, U/U>> Kuva B-tyypin ominaiskäyrästö 20

21 1MRS MUM Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU k<, k<< 2,0 1,4 1,0 0,7 0,4 1 0,2 0,1 0,1 uvolt_cext 0,01 U/U<, 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 U/U<< Kuva C-tyypin ominaiskäyrästö Asettelut Releelle on kaksi vaihtoehtoista asetteluryhmää, ryhmät 1 ja 2. Asetteluun voidaan käyttää kumpaa tahansa näistä ryhmistä yhtä kerrallaan. Kumpaankin ryhmään liittyy rekisteri. Vaihtamalla asetteluryhmää voidaan samalla kertaa vaihtaa koko asetteluryhmän arvoja. Vaihto tehdään jollakin näistä tavoista: Ryhmäkonfiguraatiolla: käyttöliittymän kautta sarjaväylän kautta parametrilla V150 Ryhmävalinnalla: Asetteluryhmien 1 ja 2 välillä voidaan siirtyä käyttämällä ulkoista digitaalituloa (BI). Asetteluarvot muutetaan käyttöliittymän kautta tai tietokoneeseen asennetun Relay Setting Tool -asettelutyökalun avulla. Ennen releen kytkemistä toisiopiireihin on tarkistettava, että releessä on oikeat asettelut. Jos asetteluista on epävarmuutta, asetteluarvot on tarkastettava releen laukaisupiirien ollessa irtikytkettyinä tai testattava syöttämällä säädettävää jännitettä releen mittausmuuntajiin. Lisätietoa luvussa Tarkistuslistat. 21

22 REU 523 Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS MUM Taulukko Asetteluarvot Asettelu Kuvaus Asettelualue Tehdasasettelu U>/U n U>-portaan havahtumisjännite mittaustulon nimellisjännitteen kerrannaisena. vakio- ja käänteisaika 0,60...1,40 x U n 1,20 x U n t> Vakioaikatoiminnassa U>-portaan 0, s 0,06 s toiminta-aika sekunteina. k> Käänteisaikatoiminnassa U>-portaan 0,05...2,00 0,05 aikakerroin k> D/P> U>-portaan palautumissuhde 0,95...0,99 0,97 U>>/U n U>>-portaan havahtumisjännite mittaustulon nimellisjännitteen kerrannaisena. vakio- ja käänteisaika a 0,80...1,60 x U n 1,20 x U n t>> U>>-portaan toiminta-aika sekunteina 0, s 0,05 s k>> Käänteisaikatoiminnassa U>>-portaan 0,05...2,00 0,05 aikakerroin k>> U</U n U<-portaan havahtumisjännite mittaustulon nimellisjännitteen kerrannaisena. vakio- ja käänteisaika 0,30...1,20 x U n 0,30 x U n t< Vakioaikatoiminnassa U<-portaan 0, s 0,10 s toiminta-aika sekunteina. k< Käänteisaikatoiminnassa U<-portaan 0,10...2,00 0,10 aikakerroin k< D/P< U<-portaan palautumissuhde 1,01...1,05 1,03 U<</U n U<<-portaan havahtumisjännite mittaustulon nimellisjännitteen kerrannaisena. vakio- ja käänteisaika a 0,30...1,20 x U n 0,30 x U n t<< Vakioaikatoiminnassa U<<-portaan 0, s 0,10 s toiminta-aika sekunteina. k<< Käänteisaikatoiminnassa U<<-portaan 0,10...2,00 0,10 aikakerroin k<< CBFP Katkaisijavikasuoja 0,10...1,00 s 0,10 s a. Porras voidaan asetella pois käytöstä SGF-kytkimillä. Tämä tila indikoidaan katkoviivalla näytössä ja numerolla 999, kun parametrit luetaan SPA-väylän kautta. Kytkinryhmät ja parametrimaskit Sovelluskohtaiset asettelut voidaan muuttaa ja releen toimintakäyrästöt vaihtaa SG_-ohjelmointikytkinryhmien avulla. Kytkinryhmät perustuvat ohjelmistoihin eivätkä ole fyysisiä kytkimiä. Kytkimet asetellaan yksitellen. Tarkistussummien avulla voidaan tarkistaa, että kytkinryhmän asettelu on tehty oikein. Seuraavassa esimerkki kytkinryhmän n laskemisesta. 22

23 1MRS MUM Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Kytkin Asento Painokerroin Arvo No 1 1 x 1 = x 2 = x 4 = x 8 = x 16 = x 32 = x 64 = x 128 = 0 Kuva Esimerkki SG_-kytkinryhmän n laskemisesta Kun esimerkin mukaan laskettu ja releen näytön osoittama ovat samat, kyseessä olevan kytkinryhmän asettelu on tehty oikein. Seuraavissa taulukoissa esitetään kytkinryhmien tehdasasettelut ja vastaavat t. Tarkistussumma SG_ = 85 23

24 REU 523 Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS MUM SGF1...SGF4 Kytkinryhmiä SGF1...SGF4 käytetään haluttujen toimintojen konfigurointiin seuraavalla tavalla: Taulukko Kytkinryhmä SGF1 Taulukko Kytkinryhmä SGF2 Kytkin SGF2/1 SGF2/2 Toiminto Yksi- tai kolmivaiheinen toiminta 0 = kolmivaiheinen toiminta 1 = yksivaiheinen toiminta Asianmukaisen toiminnan takaamiseksi mitattava jännite on kytkettävä yksivaiheisessa toiminnassa tuloihin X1.1/1 ja X1.1/3 ja portaan U<< havahtumisjännite on aseteltava 0,1 x U n alle portaan U< havahtumisarvon. Tavallisen alijännitemittauksen tai myötäkomponenttiin perustuvan suojan valinta portaalle U<< 0 = tavallinen alijännitemittaus käytössä 1 = myötäkomponenttiin perustuva suoja U 1s käytössä Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGF1/1 Itsepidon valinta lähdölle PO1 0 SGF1/2 Itsepidon valinta lähdölle PO2 0 Kun kytkin on asennossa 0, lähtökosketin palaa normaalitilaan, kun toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaa havahtumistason alapuolelle. Kun kytkin on asennossa 1, lähtökosketin jää aktiiviseksi, vaikka toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaisi alle havahtumisarvon. Kun itsepito on valittuna, lähtökosketin kuitataan etupaneelin painikkeilla, ulkoisen digitaalitulon tai sarjaväylän kautta SGF1/3 Signaalilähtöjen SO1 ja SO2 pulssin minimipituus: 0 0 = 80 ms 1 = 40 ms SGF1/4 Ohjauslähtöjen PO1 ja PO2 pulssin minimipituus: 0 0 = 80 ms 1 = 40 ms Huom! Ohjauslähtöjen itsepitotoiminnot ohittavat tämän asettelun. SGF1/5 Katkaisijavikasuoja (CBFP) 0 Kun kytkin on asennossa 0, katkaisijavikasuoja (CBFP) on pois käytöstä. Kun kytkin on asennossa 1, lähdölle PO1 tuleva signaali käynnistää aikapiirin, joka antaa viivästetyn laukaisusignaalin lähdölle PO2 ellei vika ole poistunut CBFP:n toiminta-ajan kuluttua loppuun. SGF1/6 Ei käytössä 0 SGF1/7 Ei käytössä 0 SGF1/8 Ei käytössä 0 Σ SGF1 0 Tehdasasettelu

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Käyttöohje

Suojarele REX 521. Käyttöohje Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00

8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64. Käsikirja v2.00 8-/16-/32-/64-KANAVAINEN VIKAVIRTAVAHTI VRE-08/16/32/64 Käsikirja v2.00 Vikavirtavahti VRE-08/16/32/64 käsikirja v2.00 Suomi Muuntosähkö Oy - Trafox 30.10.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

PowerMaxComplete - Käyttöopas

PowerMaxComplete - Käyttöopas PowerMaxComplete - Käyttöopas Sisällysluettelo Tämän käyttöoppaan yhteensopivuus...2 Ensisijaisen hälytysvalvonnan pikaopas...2 Yhteystietolomake...2 Merkkivalot...2 Sireenisignaalit...3 Hyödyllisiä vinkkejä

Lisätiedot

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014 Kotitonttu-palvelu Mikä on Kotitonttu?... 3 Kokoonpano... 4 Lisälaitteet... 4 Palvelut... 5 Järjestelmävaatimukset... 5 Turvallisuus- ja ympäristövarotoimenpiteet... 5 Ohjausyksikön ja laitteiden varastointi

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Ovaport Käyttöohje ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Sisällysluettelo Esittely...3 Käyttöönotto...3 Kirjautuminen...4 Käyttöliittymä...6 Kokonaiskuva-sivu... 11 Hälytykset-sivu... 24 Raportointi-sivu...

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS

3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS 3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS KÄYTTÖOHJE Lismar Oy, Telinetie 3, 33880 Lempäälä Puhelin : (03) 31249110 Fax: (03) 3672116 Web: www.lismar.fi Email: lismar@lismar.fi Document Revision Details Issue

Lisätiedot

SUUNTO QUEST Käyttöopas

SUUNTO QUEST Käyttöopas SUUNTO QUEST Käyttöopas fi 1 VARO-OHJEET................................................................ 5 Käytössä ovat seuraavat varomerkinnät:............................. 5 Varo-ohjeet:...........................................................

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje 2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Alkuvalmistelut 5 Näppäimet ja osat 5 SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen 6 Muistikortin asettaminen paikalleen

Lisätiedot

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTARKOITUS...2 YHTEENVETO JA MENETELMÄN KUVAUS...2 LAITTEEN TOIMINTAPERIAATE...2 HUOMIO!-ETIKETTI...5 TEKNISET TIEDOT...5 LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO...6 ESIMIEHEN ASETTAMAT

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone Jukka Happonen Happonen J (2007) Ajotietokone Oulun Yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto Elektroniikan työ, 51 s. TIIVISTELMÄ Tässä elektroniikan työssä on suunniteltu

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth

Lisätiedot

FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. www.toll-collect.de SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja

FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. www.toll-collect.de SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja FIN SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ TIETOA KÄYTTÄJILLE Päivitetty painos 2014 Toimeksiantaja www.toll-collect.de SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Yleistä... 2 2 Tiemaksuvelvollisuus... 4 2.1 Tiemaksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon merkitys

tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon merkitys 2. TELEPHONE SIGNALLING ISDN-LIITTYMÄMERKINANTO (ILM) Työn tavoitteet tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon oppia ISDN-merkinannon peruskäsitteet nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon

Lisätiedot

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje 9243658 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-127 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot