Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele"

Transkriptio

1 SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D V ~ V OPER.IND. U aux I L / I n I L / I n I L3 / I n I max (5min) /I n t ( I >) [ % ] t ( I >>) [ % ] I o[ % I n] t ( I o > )[ % ] I >START I >TRIP I >>START I >>TRIP I o> START I o> TRIP I o>> START I o>> TRIP t ( I o >> )[ % ] 9 CBFP / I > I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> [] s SGF SGB SGR RESET STEP TRIP 0084A RS 6 Ser.No. 0085A SPCJ 4D4

2 MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa 34 SPAJ 7 FI) Tarkastanut MK Hyväksynyt OL SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirtaja maasulkurele Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuudet... Käyttötarkoitus... Toimintaselostus... 3 Liitäntäkaavio... 4 Liitännät... 6 Toimiyksiköiden väliset ohjaussignaalit... 7 Käytettyjen signaalien lyhenteet... 7 Toimintamerkit... 8 Teholähde- ja lähtöreleyksikkö... 9 Tekniset tiedot (päivitetty 00-0)... 0 Ylläpito ja huolto... Vaihto- ja varaosat... Mittapiirrokset ja asennus... 3 Tilaustiedot... 4 Ylivirta- ja maasulkureleen SPAJ 4 C käyttöohjeeseen kuuluu yleisen osan lisäksi seuraavat relemoduulikohtaiset käyttöohjeet: Yhdistetty ylivirta- ja maasulkuyksikkö SPCJ 4D4 D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet MRS MUM FI MRS MUM FI Ominaisuudet Alempi kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikainen (IDMT) ylivirta-aikasuojaus Ylempi kolmivaiheinen hetkellinen tai hidastettu ylivirta-aikasuojaus Suuntaamaton, herkkä vakioaikainen maasulkusuojauksen alempi porras Suuntaamaton, hetkellinen tai hidastettu maasulkusuojauksen ylempi porras Sisäänrakennettu katkaisijavikasuojaus Täysin vapaasti määriteltävät lähtöreleiden toiminnat Laajat tiedonsiirtomahdollisuudet sarjaväyläliitynnän kautta Erittäin joustavat toimintojen valintamahdollisuudet erityyppisissä sovellutuksissa Asetteluarvojen, mitattujen virtojen, muistiintallennettujen vikavirta-arvojen jne. numeerinen näyttö Releen jatkuva itsevalvonta ja sisäisten vikojen autodiagnostiikka Käyttötarkoitus Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C on tarkoitettu käytettäväksi säteittäisten maasta erotettujen, vastuksen kautta tai impedanssin kautta maadoitettujen verkkojen selektiiviseen oikosulku- ja maasulkusuojaukseen. Suojarele muodostaa integroidun kokonaisuuden, joka käsittää sekä ylivirtasuojan että maasulkusuojan ja erittäin joustavat laukaisu- ja hälytystoiminnot. Johtolähdön suojana relettä voidaan käyttää yksi-, kaksi- tai kolmivaiheiseen oikosulkusuojaukseen ja suuntaamattomaan maasulkusuojaukseen. Ylivirta- ja maasulkurele sisältää myös katkaisijavikasuojauksen.

3 Toimintaselostus Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele on toisioreleyhdistelmä, joka liitetään suojattavan lähdön virtamuuntajiin. Kolmivaiheinen ylivirtasuoja ja suuntaamaton maasulkusuoja mittaavat jatkuvasti suojattavan lähdön vaihevirtoja ja nollavirtaa. Vikatapauksessa suoja käynnistää ulkoiset jälleenkytkentätoiminnot tai ohjaa katkaisijaa, riippuen valitusta suojaustavasta. Kun jokin vaihevirta ylittää alemman ylivirtaportaan asetteluarvon, ylivirtarele havahtuu. Samalla käynnistyy vastaava aikapiiri. Kun aika on kulunut loppuun, katkaisijalle annetaan laukaisukäsky. Vastaavasti releen ylivirtasuojan ylempi porras havahtuu, kun sen asetteluarvo ylitetään ja käynnistää oman aikapiirin. Asetellun ajan kuluttua katkaisijalle annetaan laukaisukäsky. Suuntaamattoman maasulkusuojan alempi porras toimii samalla tavalla. Riippuen valitusta suojaustavasta, se joko hälyttää, lähettää laukaisukäskyn katkaisijalle tai lähettää ohjauksen ulkoiselle jälleenkytkentäreleelle. Sisääntulopiirissä on alipäästösuodin, joka suodattaa nollavirran harmoniset ennen signaalin mittaamista.. Ylivirtasuojan alemmalle portaalle voidaan määritellä vakioaika- tai käänteisaikaviiveen mukaiset toiminnot. Valittaessa käänteisaikaviiveen mukainen toiminta, on releessä valittavissa kuusi eri käänteisaikakäyrästöä. Neljä käyrästöä näistä ovat standardien BS 4 ja IEC 6055 mukaisia ja niitä nimitetään jyrkkyyden mukaan Normal inverse, Very inverse, Extremely inverse ja Long time inverse ominaiskäyriksi. Kaksi lisäkäyrästöä ovat nimeltään RI-käyrä ja RXIDGkäyrä. Maasulkusuojan alempi porras toimii vakioaikaisesti. Laukaisurelematriisin ohjelmoinnilla saadaan ylivirtasuojan ja suuntaamattoman maasulkusuojan havahtumisista kosketintiedot, joita voidaan edelleen käyttää esimerkiksi muiden saman suojauskohteen suojareleiden lukitussignaaleina. Releessä on yksi ulkoinen logiikkaohjaustulo, jota voidaan ohjata ulkoisella ohjausjännitteellä. Ohjaustulon vaikutus releeseen voidaan ohjelmoida mittausyksikössä olevan ohjelmointikytkinryhmän avulla. Tätä ohjaustuloa voidaan käyttää joko yhden tai useamman suojausportaan lukitsemiseen, itsepitolähtöreleen palauttamiseen käsinpalautuksessa tai uuden asetteluarvoryhmän valitsemiseksi releelle kauko-ohjauksen avulla. IL KOLMIVAIHEINEN VAKIOAIKAINEN TAI KÄÄNTEISAIKAINEN ALEMPI YLIVIRTAPORRAS 5 Trip KOLMIVAIHEINEN HETKELLINEN TAI VAKIOAIKAINEN YLEMPI YLIVIRTAPORRAS 50 Signal IL VAKIOAIKAINEN ALEMPI MAASULKUSUOJAPORRAS 5 N Signal IL3 HETKELLIS- TAI VAKIOAIKAINEN YLEMPI MAASULKUSUOJAPORRAS 50 N Start Io KAUKOKUITTAUS, KAUKO- ASETTELU TAI LUKITUSTULO ERI YLIVIRTAPORTAILLE Start LUKITUS TAI KUITTAUS KATKAISIJAVIKASUOJA 5BF IRF SARJA I/O SARJALIIKENNEPORTTI Kuva. Ylivirta- ja maasulkureleen SPAJ 4 C suojausfunktiot. 3

4 - - Liitäntäkaavio SPAJ 4 C U3 5 A A 5 A A 5 A A A 0. A SGB/5 RC SETTINGS I/O SGB/8 SGF/4 RESET T9 0...s SGB/4 Io>> T7 SGB/3 Io> T5 SGB/ 3I>> T3 SGB/ 3I> T U IRF SGR3/ SGR3/ SGR3/3 SGR3/4 SGR3/5 SGR3/6 SGR3/7 SGR3/8 SGR/ SGR/3 SGR/5 SGR/7 SGR/ SGR/3 SGR/5 SGR/7 SGR/ SGR/4 SGR/6 SGR/8 SGR/ SGR/4 SGR/6 SGR/8 LATCHING R SGB/6 SGB/7 TS SS SS SS3 TS U + - F E D C B A ~ EXTERNAL CONTROL IRF START START SIGNAL SIGNAL TRIP + (~) - (~) U aux + SPA-ZC_ + + I 0 I 0 L L L3 Rx Tx SERIAL PORT TRIP T T4 T6 T8 U Kuva. Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkureleen SPAJ 4C:n liitäntäkaavio, jossa on esitetty kaikkien kytkinryhmien kytkimet. 4

5 U aux Apujännite A, B, C, D, E, F Lähtöreleet IRF Itsevalvonta SGR Kytkinryhmät laukaisujen ja hälytysten ryhmittelyä varten SGB Kytkinryhmä lukitusten ja ohjaussignaalien ryhmittelyä varten TRIP Laukaisurele SIGNAL Ylivirtalaukaisun hälytys SIGNAL Maasulkulaukaisun hälytys START Havahtumis- tai apulaukaisutieto,riippuen SGR3 -ohjelmointikytkimellä suoritetuista valinnoista START Ylivirtasuojan alemman portaan I> havahtuminen U Kolmivaiheinen ylivirta- ja suuntaamaton maasulkuyksikkö SPCJ 4D4 U3 Erotusmoduuli SPTE 4E U Teholähde- ja lähtöreleyksikkö SPTU 40R tai SPTU 48 R Rx Tx Sarjaliikenneliityntä T T8 Havahtumis- ja laukaisutoimintamerkit SPA-ZC_ Sarjaväylän liitäntämoduuli 6 Serial Port SPA Made in Finland = Kuva 3. SPAJ 4 C rele takaa katsottuna. 5

6 Liitännät Ylivirtasuojan kolme vaihevirtaa tuodaan liittimille -, 4-5 ja 7-8, kun toisiopiirien nimellisvirta I n on 5A. Käytettäessä virtamuuntajia, joiden nimellisvirta I n on A, käytetään vastaavasti liitinpareja -3, 4-6 ja 7-9. Ylivirtasuojaa voidaan käyttää myös yksi- ja kaksivaiheisena, jolloin käyttämättömien vaiheiden tulopiirit jätetään kytkemättä. Yksivaiheisessa sovellutuksessa voidaan vaihevirta kuitenkin kytkeä kulkemaan kahden sarjaan kytketyn virran tulopiirin kautta. Tällä kytkentätavalla voidaan aikaansaada nopeampi toiminta-aika, varsinkin hetkellislaukaisuissa. Maasulkusuojan mittaama nollavirta tuodaan liittimille 5-7, nimellisvirran I n ollessa A ja liittimille 5-8 nimellisvirran I n ollessa 0,A. Ohjaustuloa liittimillä 0- voidaan käyttää kolmella eri tavalla, joko mittaavan moduulin ulkoisen lukitussignaalin ohjaustulona, laukaisureleen palautuksen ohjaustulona tai asettelujen kaukovalinnan ohjaustulona. Toiminto valitaan SGB- kytkinryhmän kytkimillä...8 releen mittausyksikön päävalikossa. Releen apujännite tuodaan liittimiin 6-6. Kun apujännite on tasajännite, kytketään positiivinen napa liittimeen 6. Liittimiin syötettävän jännitteen suuruus riippuu suojassa olevasta teholähde- ja lähtörelekortin tyypistä. Katso tarkemmat yksityiskohdat teholähteen selostuksesta. Releen apujännitealue on merkitty laitteen etukilpeen. Lähtörele A antaa katkaisijan aukiohjaukset siten, että katkaisija toimii aina, kun ylivirtasuojan alemman tai ylemmän portaan toiminta-aika on kulunut loppuun tai suuntaamattoman maasulkusuojan alemman tai ylemmän portaan toiminta-aika on kulunut loppuun. Suojausportaat, jotka aikaansaavat laukaisun, valitaan SGR- kytkinryhmän kytkimillä,4,6 ja 8. Tehtaalta toimitettaessa on kaikki suojausportaat valittu suorittamaan laukaisun. Lähtöreleen A itsepito ylivirtalaukaisussa ja maasulkulaukaisussa voidaan ohjelmoida kytkimillä SGB 6 ja 7. Suojausportaiden suorittamien laukaisujen hälytyssignaalit saadaan lähtöreleiltä B ja C. Lähtöreleille B ja C kytkettävät signaalit valitaan mittausmoduulin kytkinryhmän SGR kytkimillä...8. Lähtöreleiden B ja C ohjaussignaalien kytkinmatriisit ovat samanlaiset. Normaalisti lähtöreleiden ohjaussignaalien ohjelmointi tehdään siten, että ylivirtasuojan alemman portaan ja ylemmän portaan laukaisujen hälytyssignaalit kytketään releelle C ja vastaavat maasulkusuojausportaiden laukaisujen hälytyssignaalit kytketään releelle B. Tämä on myös oletusarvo-ohjelmointina releen tehdastoimituksissa. Suojausportaiden havahtumissignaalit saadaan lähtöreleeltä D. Lähtöreleelle D kytkettävät havahtumisen hälytyssignaalit valitaan mittausmoduulin päävalikosta löytyvän kytkinryhmän SGR kytkimien, 3, 5 ja 7 avulla. Ylivirtasuojan aikalaukaisuportaan ja hetkellislaukaisuportaan havahtumissignaalit valitaan kytkimillä ja 3. Suuntaamattoman maasulkusuojan vastaavat havahtumissignaalit valitaan kytkimillä 5 ja 7. Lähtöreleen E kosketin liittimillä on vahva kosketin, jonka avulla voidaan myös ohjata suoraan katkaisijaa kuten päälaukaisureleellä A. Relettä E käytetään pääasiallisesti antamaan käynnistyssignaali tai viivästetty käynnistyssignaali jälleenkytkentäreleelle, signaali hälytystai laskurin ohjaustarkoituksiin tai ulkoisiin laukaisuihin. Lähtörelettä E käytetään myös katkaisijavikasuojauksen laukaisureleenä silloin, kun katkaisijan vikavalvontatoiminto on käytössä. Tässä tapauksessa voidaan laukaisurelettä käyttää edeltävän katkaisijan ohjaukseen tai ohjaamaan pääkatkaisijan toista laukaisukelaa, jotta saavutetaan suurempi varmuus katkaisijan toiminnalle. Lähtörele F, liittimet toimii koko suojareleen sisäisen itsevalvonnan lähtöreleenä. Rele toimii lepovirtaperiaatteella siten, että normaalissa käyttötilanteessa kosketinväli 70-7 on sulkeutuneena. Jos itsevalvonta huomaa vian tai apujännitesyöttö katkeaa, lähtörele päästää ja antaa hälytyksen sulkemalla kosketinvälin 7-7. Rele liitetään tiedonsiirtoväylään takapaneelissa sijaitsevan yhdeksännapaisen D-tyypin liittimen avulla. Väyläliityntämoduulin SPA-ZC 7 tai SPA-ZC avulla ylivirta- ja maasulkurele voidaan liittää optiseen tiedonsiirtoväylään. Valokaapelien liittimet kiinnitetään liitäntämoduulin vastaliittimiin Rx ja Tx. Valokaapelit voidaan ketjuttaa suojareleeltä toiselle ja edelleen asematason tiedonvälityslaitteeseen esim. SRIO 000M:n. 6

7 Toimiyksiköiden keskinäiset ohjaussignaalit Allaolevassa kuvassa on kaavionomaisesti kuvattu, miten havahtumis-, laukaisu-, ohjaus- ja lukitussignaalit ovat ohjelmoitavissa haluttujen suojaustoimintojen aikaansaamiseksi. IL IL IL3 BS SGB / SGB / I> I>> t>, k t>> SGR3 / SGR / SGR3 / SGR / SGR / SGR / SGR3 / 3 SGR / 3 SGF / 7 SGR3 / 4 SGR / 3 SGR / 4 SGR / 4 RESET+ SGB / 6 SGF / s IRF TS SS (AR) SS IRF START START SIGNAL F E D C SGF / 8 (AR3) Io Io> to> SGR3 / 5 SGR / 5 SGR3 / 6 SGR / 5 SGR / 6 SGR / 6 SS3 (AR) SIGNAL B SGB / 3 SGB / 4 Io>> to>> SGR3 / 7 SGR / 7 SGR3 / 8 SGR / 7 SGR / 8 SGR / 8 SGB / 7 RESET+ RESET TRIP TS TRIP A SGB / 5 SGB / 8 KAUKOASETTELU PALAUTUS SPCJ 4D4 SPTU R Kuva 4. Ylivirta- ja maasulkureleen SPAJ 4 C toimiyksiköiden keskinäiset ohjaussignaalit. Lukitus- ja havahtumissignaalien toiminnot valitaan kytkinryhmien SGF, SGB ja SGR kytkimien avulla. Kytkinryhmien tarkistussummat löytyvät mittausyksikön asetteluvalikosta. Yksityiskohtaiset kuvaukset eri kytkimien toiminnoista on esitetty mittausyksikön SPCJ 4D4 käyttöohjeessa. Käytettyjä signaalien lyhenteitä I L, I L, I L3 Mitattavat vaihevirrat I 0 Nollavirta BS Lukitus- tai ohjaussignaali SS Havahtumissignaali SS Havahtumissignaali SS3 Havahtumissignaali 3 TS Laukaisusignaali TS Laukaisusignaali AR..3 Jälleenkytkennän käynnistyssignaalit (ei käytössä SPAJ 4C:ssä) IRF Sisäisen vikavalvonnan hälytyssignaali SGF Kytkinryhmä toimintoja varten SGB Kytkinryhmä lukituksia varten SGR Kytkinryhmä lähtöreleiden ryhmittelyä varten Rx/Tx Vastaanotto/lähetyskanava 7

8 Toimintamerkit 0084A I n = A 5A I n = 0.A A RS 6 ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz SPAJ 4 C V ~ V Ser.No. U aux SPCJ 4D4 REGISTERS OPER.IND I / I n I >START L I / I n I >TRIP L 3 I / I n 3 I >>START L I max (5min) /I n t ( I >) [ % ] t ( I >>) [ % ] I o[ % I n] t ( I o > )[ % ] I >>TRIP I o> START I o> TRIP I o>> START I o>> TRIP 9 t ( I o >> )[ % ] 9 CBFP A I I I I L L L3 o IRF I > / I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s t o >> [] s SGF SGB SGR 3 I > I RESET STEP I o >> [ % I n ] TRIP SPCJ 4D4 A) Toimintamekki TRIP syttyy, kun jokin suojausportaista toimii. Kun suojausporras palautuu, punainen toimintamekki jää edellen palamaan. B) Jos näyttö on pimeänä silloin kun jokin suojauspor taista I>, I>>, I 0 > tai I 0 >> suorittaa laukaisun, viallinen vaihe tai maasulkuvika ilmaistaan keltaisilla valodiodimerkeillä. Jos esimerkiksi TRIP-toimintamerkki loistaa punaisena ja keltaisista valodiodimerkkilampuista L ja L ovat samanaikaisesti syttyneinä, on laukaisun aiheuttanut ylivirta ollut vaiheissa L ja L. C) Numeronäytön vasemmanpuoleisin numero, sen lisäksi, että se on osoitenumero eri tiedoille, se on myös visuaalinen toimintamerkki. Toimintamerkiksi se tunnistetaan siitä, että ainoastaan punainen numero on numeronäytössä tällöin sytytettynä. Seuraavana oleva taulukko, OPERATION IND.- taulukko nimeltään, on avain käytetyille toimintamerkkien koodinumeroille. Näyttö Selitys I> START = Ylivirtasuojan alempi porras I> on havahtunut I> TRIP = Ylivirtasuojan alempi porras I> on laukaissut 3 I>> START = Ylivirtasuojan ylempi porras I>> on havahtunut 4 I>> TRIP = Ylivirtasuojan ylempi porras I>> on laukaissut 5 I 0 > START = Maasulkusuojan alempi porras I 0 > on havahtunut 6 I 0 > TRIP = Maasulkusuojan alempi porras I 0 > on laukaissut 7 I 0 >> START = Maasulkusuojan ylempi porras I 0 >> on havahtunut 8 I 0 >> TRIP = Maasulkusuojan ylempi porras I 0 >> on laukaissut 9 CBFP = Katkaisijavikasuojaus on toiminut D) Laukaisun (TRIP) toimintamerkki jää näyttöön suojausportaan palauduttua normaalitilaan. Laukaisun toimintamerkki kuitataan painamalla RESET/STEP- painikkeesta. Toimintamerkit voidaan myös kuitata ulkoisen ohjaustulon 0- kautta kytkemällä ko. tuloon ohjausjännite. Tämän toiminta edellyttää kuitenkin, että ohjelmointikytkin SGB/8 on asetettu tilaan. Releen perussuojaustoiminnot eivät ole riippuvaisia toimintamerkkien tilasta, eli siitä ovatko ne kuitattu pois vai eivätkö ole, rele on kaiken aikaa toimintavalmiudessa. Jos jokin suojausporras havahtuu, mutta laukaisua ei tapahdu sen johdosta, että mitattavan suureen arvo laskee alle havahtumiskynnyksen ennenkuin aika-asetuksen aika on kulunut loppuun, tällöin normaalisti havahtumistoimintamerkit kuittaantuu automaattisesti pois. Kuitenkin kytkimillä SGF/...4 havahtumisen toimintamerkit voidaan ohjelmoida jäämään näyttöön, joka tarkoittaa että ne on kuitattava pois painamalla RESET/STEP- painikkeesta. Näyttöön jääviksi havahtumisen toimintamerkit saadaan seuraavien kytkinohjelmointien avulla: Kytkin SGF/ = Havahtumisen toimintamerkki I> jää pysyväksi Kytkin SGF/ = Havahtumisen toimintamerkki I>> jää pysyväksi Kytkin SGF/3 = Havahtumisen toimintamerkki I 0 > jää pysyväksi Kytkin SGF/4 = Havahtumisen toimintamerkki I 0 >> jää pysyväksi Tehdastoimituksissa on kytkimien SGF/...4 asetukset asennossa 0. E) Releen itsevalvonnan todetessa pysyvän sisäisen vian, syttyy noin 90 sekunnin kuluttua vian ilmestymisestä kilven IRF-merkkivalo ja releen itsevalvonnan hälytyslähtörele toimii. Edelleen useimmissa vikatapauksissa releen näyttöön syttyy vikakoodi, joka kertoo, minkätyyppisestä viasta saattaa olla kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois yksikön näytöstä ennenkuin vika on poistettu. Vikakoodin ilmestyessä näyttöön, vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja se on syytä ilmoittaa valtuutetulle korjausliikkeelle huoltotilauksen yhteydessä. 8

9 Teholähde- ja lähtöreleyksikkö SPTU 40 R Toimiakseen rele tarvitsee jatkuvan ulkoisen apujännitesyötön. Teholähdeyksikkö muodostaa apujännitteestä tarvittavat käyttöjännitteet suojausyksikölle ja lähtöreleille. Pistoyksikkörakenteinen teholähde- ja lähtöreleyksikkö sijaitsee releen järjestelmäkilven takana, joka on kiinnitetty ristikantaruuveilla koteloon. Teholähde- ja lähtöreleyksikkö sisältää teholähteen, kaikki lähtöreleet, lähtöreleiden ohjauspiirit ja ulkoisten ohjaustulojen elektroniikkapiirit. Teholähde- ja lähtöreleyksikkö voidaan vetää ulos releen kotelosta irroittamalla ensin releen järjestelmäkilpi. Teholähteen ensiöpuoli on suojattu sulakkeella F. Tämä sulake on sijoitettu yksikön komponenttilevylle. Sulakkeen arvo on A hidas (slow). Tehonsyöttöyksikkö on muuntajakytketty, eli galvaanisesti ensiö ja toisiopiirit erottava, flybacktyyppinen dc/dc-muunnin. Tämän avulla muodostetaan releen mittausyksikön ja lähtöreleiden tarvitsemat toisiopuolen tasajännitteet, jotka ovat +4V, ± V ja +8V. Näista ±V:n ja +4V:n jännitteet ovat teholähdeyksikössä stabiloituja jännitteitä, sensijaan +5V:n logiikkajännite, jota tarvitaan releen mittausyksiköllä muodostetaan tällä kortilla olevalla stabilisaattorilla. A hidas +8V Vakavoimaton jännite logiikkapiireille Uaux V~ V +V -V +4V Operaatiovahvistimien syöttöjännitteet Lähtöreleiden ohjausjännite Kuva 5. Teholähdeyksikön jännitetasot. Teholähdeyksikön toimintatilan ilmaisee järjestelmäkilvessä oleva vihreä merkkilamppu U aux, joka palaa kun yksikkö on toiminnassa. Elektroniikkaa syöttävien jännitteiden varsinainen valvonta on sijoitettu mittaavalle kortille. Mikäli jokin toisiojännitteistä poikkeaa yli 5% nimellisarvostaan, siitä saadaan itsevalvontahälytys. Hälytys saadaan myös silloin, kun teholähdekortti on pois paikaltaan tai releelle ei tule apujännitesyöttöä. Teholähde- ja lähtöreleyksiköitä on kahta eri tyyppiä. Tyypit ovat toisiopuoleltaan ja reletoiminnoiltaan samanlaiset, vain tulojännitealueet poikkeavat. Eristyskoejännite ensiön ja toision sekä suojamaan välillä kv, 50Hz, min. Nimellisteho P n 5 W Teholähdeyksiköiden jännitealueet: - SPTU 40 R U aux = V dc/ac - SPTU 48 R U aux = V dc Malli SPTU 40 R sopii sekä vaihto- että tasajännitteelle. SPTU 48 R sopii ainoastaan tasajännitteelle. Releen järjestelmäkilpeen on merkitty minkä jännitealueen teholähdeyksikkö releeseen on asetettu. 9

10 Tekniset tiedot (päivitetty 00-0) Mittaustulot Nimellisvirta I n - Ylivirtasuoja A 5 A - Maasulkusuoja 0, A A Kuormitusvirrat - Jatkuva,5 A 3 A 5 A - Hetkellinen, s 50 A 00 A 300 A - Dynaaminen, puolijakso 00 A 50 A 750 A Tuloimpedanssi < 750 mω < 00 mω < 0 mω Nimellistaajuus f n 50 Hz Nimellistaajuus tilauksesta 60 Hz Toimilähdöt Ohjauskoskettimet Liitinnumerot 65-66, Nimellisjännite 50 V dc/ac - Jatkuva virtakestoisuus 5 A - Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s arvo 30 A - Kytkentä- ja kuormitusvirta 3 s arvo 5 A - Katkaisukyky tasavirralla kun kuormituksen L/R 40 ms ohjausjännitteillä 48/0 /0 V dc 5 A / 3 A / A Hälytyskoskettimet Liitinnumerot , 68-69, 77-78, Nimellisjännite 50 V ac/dc - Jatkuva virtakestoisuus 5 A - Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s arvo 0 A - Kytkentä- ja kuormitusvirta 3 s arvo 8 A - Katkaisukyky tasavirralla kun kuormituksen L/R 40 ms ohjausjännitteillä 48/0/0 V dc A / 0,5 A / 0,5 A Ohjaustulot Lukitukset, kaukokuittaus tai asettelujen kauko-ohjaus 0- Ulkoinen ohjausjännite V dc tai V ac Tulopiirin tyypillinen ohjausvirta 0 ma Tehonsyöttö- ja lähtöreleyksikkö Syöttö- ja releyksikkö, tyyppi SPTU 40 R Syöttö- ja releyksikkö, tyyppi SPTU 48 R Tehonkulutus lepotilassa/toiminnassa V dc/ac V dc 4 W / 6 W 0

11 Ylivirtayksikkö SPCJ 4D4 - katso relemoduulikohtaisesta käyttöohjeesta jakso "Tekniset tiedot". Tiedonsiirto Siirtotapa Kuituoptinen sarjaväylä Merkkien koodaus ASCII Tiedonsiirtonopeus, valittavissa 4800 Bd tai 9600 Bd Optisen tiedonsiirron liitäntämoduuli - muovikuitukaapeleille SPA-ZC BB - lasikuitukaapeleille SPA-ZC MM Optisen tiedonsiirron liitäntämoduuli sisäisellä tehoyksiköllä - muovikuitukaapeleille SPA-ZC 7 BB - lasikuitukaapeleille SPA-ZC 7 MM Eristyskokeet *) Eristysjännitelujuus IEC kv, 50Hz, min Syöksyjännitelujuus IEC kV,,/50µs, 0.5J Eristysvastusmittaus IEC >00MΩ, 500Vdc Häiriötestit *) Suurtaajuisen (MHz) pulssin sieto IEC pitkittäinen.5 kv - poikittainen.0 kv Staattisen purkauksen sieto IEC ja IEC kosketuspurkaus 6 kv - ilmapurkaus 8 kv Nopean transienttipulssin sieto IEC ja IEC tehonsyöttö 4 kv - I/O-liitynnät kv Ympäristöolosuhteet Määritelty käyttölämpötila-alue C Toiminta-arvojen lämpötilariippuvuus käyttölämpötila-alueella < 0, % / C Kosteus- ja lämpötilakestoisuus IEC mukaan < 95 %, + 40 C, 56 d/a Kuljetus ja varastointilämpötila C Kotelon tiiveysluokka uppoasennuksessa IP 54 Releen massa 3,5 kg *) Eivät koske sarjaliikenneliityntää, jonka yhteydessä on aina käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisia väyläliityntämoduuleja sekä optokaapeleita.

12 Ylläpito ja huolto Kun suojarelettä käytetään jaksossa "Tekniset tiedot" määritellyissä ympäristöolosuhteissa, se ei tarvitse erityistä ylläpitoa. Suojarele ei sisällä mainittavalle kulumiselle alttiita osia tai komponentteja käytettäessä relettä normaaleissa käyttöolosuhteissa. Mikäli käyttöolosuhteet poikkeavat releelle määritellyistä esim. ympäristölämpötilan tai suhteellisen kosteuden suhteen tai jos suojarele asennuspaikallaan joutuu alttiiksi pölylle tai kemiallisesti aktiiveille kaasuille suositellaan, että releelle suoritetaan visuaalinen tarkastus releen koestuksen yhteydessä tai aina kun releen yksiköitä otetaan ulos relekotelosta. Visuaalisessa tarkastuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: - Merkkeihin mekaanisista vaurioista releen pistoyksiköissä, liittimissä tai kotelossa - Merkkeihin kerääntyvästä pölystä tai liasta kannen sisäpuolella, piirilevyillä tai kotelossa. Poista pöly varovasti paineilmalla - Merkkeihin alkavasta hapettumisesta tai syöpymisestä liittimissä, kotelossa tai releen sisäosissa Erikoistilauksesta voidaan pistoyksiköt toimittaa erityissuojakäsiteltyinä, jolloin niiden kestävyyttä vaikeissa ympäristöolosuhteissa on parannettu. Mikäli suojareleen toiminnassa esiintyy epämääräisyyttä tai jos toiminta-arvot poikkeavat spesifioiduista, on rele tarkistettava ja korjattava asiantuntijan toimesta. Pienemmät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet voi suorittaa asiakkaan instrumenttitoimiston henkilökunta. Näitä toimenpiteitä ovat esim. pistoyksiköiden vaihdot. Laajemmat toimenpiteet tulee teettää asiantuntevalla henkilökunnalla. Näin on asianlaita, kun joudutaan puuttumaan elektroniikkaan. Näissä tilanteissa on syytä ottaa yhteyttä toimittajaan tai valmistajaan, jotka huolehtivat tarkastuksesta, korjauksesta ja releen mahdollisesta uudelleenvirityksestä. Huom! Suojareleet ovat mittalaitteita, ja niitä on näinollen käsiteltävä varoen ja suojattava kosteudelta ja kolhuilta käsittelyssä, varastoinnissa ja kuljetuksissa. Vaihto- ja varaosat Kolmivaiheinen ylivirta- ja maasulkuyksikkö SPCJ 4D4 Syöttö- ja lähtöreleyksikkö - U aux = V ac/dc SPTU 40 R - U aux = V dc SPTU 48 R Liitäntämoduuli Väyläliitäntämoduuli SPTE 4E SPA-ZC 7 tai SPA-ZC

13 Mittapiirrokset ja asennus Releen kotelo on perusmuodossa tarkoitettu uppoasennukseen. Korotuskehyksien avulla voidaan myös puoliuppoasennusta käyttää, jolloin paneelin takana tarvittava asennussyvyys pienenee vastaavasti 40 mm, 80 mm tai 0 mm. Korotuskehysten tyyppimerkinnät ovat: SPA-ZX, 40 mm kehykselle, SPA-ZX, 80 mm kehykselle ja SPA-ZX 3, 0 mm kehykselle. Pinta-asennuskotelo SPA-ZX 0 on myös saatavana. Releen kotelo on valmistettu vaalean harmaaksi maalatusta alumiiniprofiilista. Asennuskauluksessa, joka on seosalumiinivalua on kumitiiviste, joka paneeliasennuksessa puristuu kauluksen ja asennusalustan väliin, jolloin saavutetaan tiiveysluokka IP 54 releen kotelon ja asennusalustan välille. Saranoitu kotelon kansi on valmistettu kirkkaan läpinäkyvästa, UV-stabiloidusta polykarbonaattipolymeeristä ja varustettu sinetöitävällä lukitusruuvilla. Kannen reunassa on tiiviste, jonka avulla myös kotelon ja kannen välillä saavutetaan tiiveysluokka IP 54. Releen takaseinässä on liitinrima ja kaksi moninapaliitintä, joihin voidaan tehdä kaikki tarvittavat lähtö- ja tuloliitännät. Jokaiseen vahvavirtaliittimeen, kuten mittaustuloihin, tehonsyöttöön ja lähtöreleille, voidaan liittää yksi tai kaksi enintään,5 mm johdinta. Kaapelikenkiä ei tarvita. Hälytyslähtöjen signaalit sijaitsevat vetämällä irroitettavassa kuusinapaisessa liittimessä ja sarjaliikenteen käyttämä liitin on tyypiltään 9-napainen D-liitin ± a b 39 ± Paneelin aukotus Korotuskehys SPA-ZX SPA-ZX SPA-ZX 3 a b

14 Tilaustiedot Esim.. Lukumäärä ja lajimerkki 5 kpl SPAJ 4 C. Nimellistaajuus f n = 50 Hz 3. Apujännite U aux = 0 V dc 4. Tilausnumero RS AA 5. Lisätarvikkeet - liitäntämoduuli SPA-ZC BB - lasikuitukaapeli SPA-ZF AA5, kpl - lasikuitukaapeli SPA-ZF AA0, 5 kpl 6. Erikoistoivomukset - Ylivirta- ja maasulkureleen SPAJ 4 C tilausnumerot: - SPAJ 4 C ilman koestusliitintä: RS AA, -CA, -DA, -FA - SPAJ 4 C koestusliittimellä RTXP 8: RS AA, -CA, -DA, -FA Tilausnumeron kirjainyhdistelmät ilmaisevat suojareleen nimellistaajuuden f n ja apujannitteen U aux toiminta-alueen: AA : f n = 50 Hz and U aux = V ac/dc CA : f n = 50 Hz and U aux = 8 80 V dc DA : f n = 60 Hz and U aux = V ac/dc FA : f n = 60 Hz and U aux = 8 80 V dc 4

15 SPCJ 4D4 Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus 3 I > I I L I L I L3 I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> [] s SGF SGB SGR TRIP 0085A SPCJ 4D4

16 MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa 34 SPCJ 9 FI) Tarkastanut MK Hyväksynyt OL SPCJ 4D4 Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuudet... Toimintaselostus... 3 Lohkokaavio... 5 Etukilpi... 6 Toimintamerkit... 7 Asettelut... 8 Ohjelmointikytkimet... 9 Mittaustiedot... 3 Rekisteröidyt tiedot... 4 Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikot... 6 Käänteisaikaominaiskäyrät (päivitetty 00-0)... 8 Tekniset tiedot... 6 Sarjaliikenneparametrit... 7 Tapahtumakoodit... 7 Kaukosiirrettävät tiedot... 9 Ominaisuudet Vakioaikainen tai kuudesta erilaisesta käyrästöstä valittava käänteisaikainen alempi ylivirtaporras I> Ylivirran ylempi porras I>>, jonka asettelualue on 0, x I n. Ylivirran ylemmän portaan toiminta voidaan myös kytkeä pois kokonaan Vakioaikainen maasulkuporras I 0 >, jonka asettelualue on,0...5,0 % x I n Maasulun ylempi porras I 0 >>, jonka asettelualue on, % x I n. Maasulun ylemmän portaan toiminta voidaan myös kytkeä pois kokonaan Digitaalinäytön mittaus- ja asetusarvoista ja vikahetkellä rekisteröidyistä tiedoista Kaikki asetteluarvot voidaan syöttää yksikölle etupaneelin painikkeita käyttäen tai asettelut voidaan suorittaa käyttämällä henkilökohtaista tietokonetta Jatkuva itsevalvonta, joka tarkkailee elektroniikan ja mikroprosessorin toimintaa ja todettuaan pysyvän vian antaa ohjauksen hälytysreleelle ja lukitsee muut lähdöt

17 Toimintaselostus Ylivirtayksikkö Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkuyksikön SPCJ 4D4 ylivirtamoduuli on suunniteltu yksi-, kaksi-, ja kolmivaiheiseen ylivirtasuojaukseen. Se sisältää kaksi ylivirtaporrasta, alemman ylivirtaportaan I> ja ylemmän ylivirtaportaan I>>. Alempi ja ylempi porras havahtuvat, jos virta yhdessäkin vaiheista ylittää sen portaan asetteluarvon. Havahtunut porras antaa havahtumissignaalin SS tai TS ja samalla etupaneelissa digitaalinäytön toimintamerkki osoittaa havahtumisen. Jos ylivirtatilanne kestää tarpeeksi kauan, ylittäen asetellun toiminta-ajan, havahtunut porras suorittaa katkaisijan laukaisun antamalla laukaisusignaalin TS. Samanaikaisesti punainen toimintamerkki syttyy. Toimintamerkki jää palamaan suojausportaan palautuessa. Toimintamerkki kuitataan RESET-painikkeella. Lähtöreleiden kytkinryhmien oikealla ohjelmoinnilla voidaan tuottaa ylimääräinen ulkoinen laukaisusignaali TS. Alemman ylivirtaportaan I> tai ylemmän ylivirtaportaan I>> toiminta voidaan estää, tuomalla estosignaali BS yksikölle. Ulkoisten lukitusten ohjelmointi tehdään SGB kytkinryhmän avulla. Alempi ylivirtaporras voi toimia joko vakio- tai käänteisaikaisena. Toimintatavan ohjelmointi tehdään kytkimillä SGF/...3. Vakioaikatoiminnassa laukaisuviive t> asetetaan suoraan sekunteina asettelualueella 0, s. Käänteisaikatoimintaa (IDMT) varten releyksikkö sisältää neljä kansainvälisesti standardoitua ja kaksi erikoistyypin aika/virta-ominaiskäyrästöä. Käytettävä ominaiskäyrästö valitaan myös kytkimillä SGF/...3. Ylemmän ylivirtaportaan ja alemman käänteisaikatoimisen ylivirtaportaan toiminnat voidaan yhdistää siten, että kaikilla tiettyä virta-arvoa I>> suuremmilla virroilla laukaisuaika on t>>. Virran ollessa pienempi kuin I>> laukaisuaika määräytyy valitulta käänteisaikaominaiskäyrältä. Jos halutaan, että t>> on pidempi kuin vastaavalla virralla käänteisaikakäyrältä luettu laukaisuaika, on alemman ylivirtaportaan toiminta lukittava. Huom! Releasetteluita laskettaessa on huomioitava, että mittaustulojen jatkuva virtakestoisuus on 4,0 x I n. Huom! Käänteisaikatoiminnassa alemman ylivirtaportaan I> toteutuva asettelualue on 0,5,5 x I n huolimatta siitä, että asettelu voidaan suorittaa myös alueella,5 5,0 x I n. Jos I>-portaalle käänteisaikatoiminnassa aseteltu arvo on suurempi kuin,5 x I n, rele toteuttaa asetteluarvon,5 x I n. Ylemmän ylivirtaportaan oma aseteltava toimintaviive t>> asetetaan toiminta-alueelta 0, s. Kummallekin ylivirtaportaan laukaisulle voidaan valita kytkimellä (SGB/6) ns. itsepito. Tällöin laukaisulähtö jää aktiiviseksi, vaikka laukaisun aiheuttanut signaali häviää. Laukaisut kuitataan painamalla samanaikaisesti RESETja -painikkeita tai sarjaväylän kautta komennolla V0, katso myös jakso "Ohjelmointikytkimet". Ylemmän portaan asetteluarvo I>>/I n on mahdollista saada automaattisesti kaksinkertaistettua suojauskohdetta verkkoon kytkettäessä ns. käynnistystilanteessa. Näin ylemmälle portaalle voidaan valita kytkentäsysäysvirtaa alempi asetteluarvo. Ohjelmointi tehdään kytkimellä SGF/5. Käynnistystilanne määritellään tilanteena, jossa vaihevirrat nousevat 60 ms lyhyemmässä ajassa 0, x I> alittavasta arvosta,5 x I> ylittävään arvoon. Käynnistystilanne päättyy, kun virrat laskevat pienemmäksi kuin, x I>. Ylemmän portaan asettelualue on 0, x I n. Jos asetteluarvo valitaan alueen alapäästä, yksikkö sisältää kaksi lähes identtistä toimintaporrasta. Tällöin ylivirtayksikköä SPCJ 4D4 voidaan käyttää esimerkiksi kaksiportaisena kuormanpudotusyksikkönä. Ylemmän portaan toiminta on myös mahdollista estää kokonaan kytkimellä SGF/5. Silloin kun tämä porras on kytketty pois toiminnasta, näytössä näkyy, osoittaen, että toimintaarvo on ääretön. 3

18 Maasulkuyksikkö Suuntaamaton maasulkumoduuli yhdistetyssä ylivirta- ja maasulkuyksikössä SPCJ 4D4 on yksivaiheinen nollavirran tai maasulkuvirran ylivirtasuoja. Se sisältää kaksi nollavirran ylivirtaporrasta, alemman toimintaportaan I 0 > ja ylemmän toimintaportaan I 0 >>. Alempi- tai ylempi porras havahtuu, jos mitattava virta ylittää ko. portaan asetteluarvon. Havahtunut porras antaa havahtumissignaalin SS tai TS ja samalla syttyy etupaneelissa oleva toimintamerkki osoittaen havahtumisen. Jos maasulkutilanne jatkuu tarpeeksi kauan siten, että sen kesto ylittää asetellun aikaviiveen, havahtunut porras suorittaa katkaisijan laukaisun antamalla laukaisusignaalin TS. Samanaikaisesti laukaisua osoittava punainen toimintamerkki syttyy. Toimintamerkki jää palamaan suojausportaan palautuessa. Se kuitataan pois RESET-painikkeella. Mittamuuntajilta saatavat virrat johdetaan alipäästösuodattimen kautta mittauksen suorittavalle piirille. Näin harmonisten määrää mittasignaaleissa voidaan huomattavasti pienentää. Esim. kolmatta harmonista voidaan rajoittaa /0:aan alkuperäisestä. Alemman portaan I 0 > tai ylemmän portaan toiminta voidaan estää tuomalla portaalle estosignaali BS. Ulkoisten lukitusten ohjelmointi tehdään mittausyksikön etupaneelista kytkinryhmän SGB ohjelmoinnilla. Alempi porras I 0 > toimii vakioaikaisena. Laukaisuviive t 0 > voidaan valita asettelualueelta 0, s. Ylemmän portaan toiminta-aika t 0 >> valitaan erikseen asettelualueelta 0, s. Molemmille nollavirran laukaisuportaille voidaan valita ohjelmointikytkimellä (kytkin SGB/7) ns. itsepito. Tällöin laukaisulähtö jää aktiiviseksi, vaikka laukaisun aiheuttanut signaali häviää. Laukaisut kuitataan painamalla samanaikaisesti STEP- ja -painikkeita tai sarjaväylän kautta komennolla V0, katso myös jakso "Ohjelmointikytkimet". Maasulkusuojan ylemmän portaan toiminta voidaan estää suojatttavaa kohdetta verkkoon kytkettäessä alemman ylivirtaportaan havahtumisella (kytkin SGF/6). Näin on mahdollista välttää kytkentäsysäysvirroilla korostuvien, mittamuuntajavirheiden synnyttämien, näennäisten maasulkuvirtojen aiheuttamat mahdolliset virhetoiminnot. Nollavirran pikalaukaisuportaan I 0 >> toiminta voidaan estää kokonaan kytkimellä SGF/6. Kun pikalaukaisuporras on asetettu pois toiminnasta kokonaan, näytössä näkyy tällöin osoittaen, että ko. portaan asetteluarvo on ääretön. Katkaisijavikasuojaus Yksikkö on varustettu myös katkaisijavikasuojalla (CBFP), joka antaa laukaisusignaalin TS asetellun ajan ( ms) kuluttua normaalin laukaisusignaalin TS jälkeen, jollei vika ole tänä aikana poistunut. Katkaisijavikasuojan ohjauskoskettimia käytetään tavallisimmin ohjaamaan suojattavan syötön edeltävää katkaisijaa. Katkaisijavikasuojaa voidaan myös käyttää toteutettaessa katkaisijan varmennettua laukaisujärjestelmää, käyttämällä katkaisijassa kahta ohjauskelaa ja ottamalla toiseen ohjaus TS:sta ja toiseen TS:stä. Katkaisijan vikasuoja valitaan käyttöön yksikön kytkimellä SGF/4. Toiminta-aika asetellaan rekisterin A alavalikossa 5. Kaukoasettelut Kaikki releen pääasetteluarvot voidaan tarvittaessa korvata ns. tausta-asetteluarvoilla. Vaihto pääasetteluarvoista tausta-asetteluarvoihin ja päinvastoin voidaan tehdä kolmella eri tavalla: ) Sarjaväylän kautta komennolla V50 ) Ulkoisella ohjaussignaalilla BS 3) Relemoduulin etupanelin painikkeilla rekisterin A alavalikossa 4. Huom! Mikäli asetteluarvojen vaihdossa käytetään ulkoista ohjaussignaalia, asetteluarvojen muuttamista pääasetteluista tausta-asetteluiksi tai päinvastoin ei voida tehdä sarjaväylän kautta eikä etupanelin painikkeiden avulla. 4

19 Lohkokaavio SGR3 / IL IL IL3 SGB / I> SGF / SGF / SGF / 3 I>> 50 ms t>, k 40 ms t>> SGR / SGR3 / SGR / SGR / SGR / SGR3 / 3 SGR / 3 SGF / 7 SGR3 / 4 SGR / 3 SGR / 4 SGB / 6 RESET+ TS SGR / 4 SGB / SS BS 0. x I> SGF / 5 x I>> 0...s SGF / 4 AR.5 x I>.5 x I> 60 ms & 60 ms SGR3 / 5 SGR / 5 SGR3 / 6 SGF / 8 SS AR3 SS3 Io Io> to>, ko SGR / 5 SGR / 6 SGR / 6 AR SGB / 3 Io>> SGF / 6 40 ms to>> SGR3 / 7 SGR / 7 SGR3 / 8 SGR / 7 SGR / 8 SGB / 7 RESET+ TS SGR / 8 TRIP SGB / 4 RESET SGB / 5 SGB / 8 KAUKOASETTELU LÄHTÖRELEEN KUITTAUS SPCJ 4D4 Kuva. Ylivirtayksikön SPCJ 4D4 lohkokaavio I 0 Mitattava nollavirta BS Ulkoa tuleva lukitus- tai kuittaussignaali SGF Ohjelmointikytkinryhmä SGF SGB Ohjelmointikytkinryhmä SGB SGR...3 Ohjelmointikytkinryhmä SGR TS Havahtumissignaali tai ulkoa tuleva laukaisusignaali, riippuen kytkinryhmän SGR3 ohjelmoinnista SS Havahtumissignaali kytkinryhmällä SGR valituille portaille SS Laukaisusignaali kytkinryhmällä SGR valituille portaille SS3 Laukaisusignaali kytkinryhmällä SGR valituille portaille TS Laukaisusignaali kytkinryhmällä SGR valituille portaille AR, AR, AR3 Jälleenkytkentöjen käynnistyssignaali ulkoiselle jälleenkytkentäyksikölle TRIP Punainen laukaisun merkkivalo Huom! Kaikkia yksikön tulo- ja lähtösignaaleja ei välttämättä ole johdotettu jokaisen tätä yksikköä käyttävän releyhdistelmän liittimille. Se, mitkä signaalit on johdotettu liittimille, ilmenee ko. releyhdistelmän pistoyksiköiden välisiä signaaleja esittävästä kaaviosta. 5

20 Etukilpi 3 I > I Virran mittauksen merkkilamput vaiheille L, L, L3 I L I L I L3 I o IRF I>-portaan havahtumisarvon asettelun merkkivalo. Toiminta-ajan t> tai aikakertoimen k asettelun merkkivalo. I>>-portaan havahtumisarvon asettelun merkkivalo. I>>-portaan toiminta-ajan asettelun merkkivalo. I 0 >-portaan havahtumisarvon asettelun merkkivalo. Toiminta-ajan t 0 > tai aikakertoimen k asettelun merkkivalo. I 0 >>-portaan havahtumisarvon asettelun merkkivalo. I 0 >>-portaan toiminta-ajan asettelun merkkivalo. Kytkinryhmän SGF... tarkistussumman merkkivalo. Kytkinryhmän SGB tarkistussumman merkkivalo. Kytkinryhmän SGR...3 tarkistussumman merkkivalo. / I > I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> [] s SGF SGB SGR RESET STEP TRIP 0085A SPCJ 4D4 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu kojesymboli Itsevalvontahälytyksen lamppu Asettelu- ja mittausarvojennäyttö/ havahtumis- ja toimintamerkki / I > I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] RESET STEP Kuittaus- ja näytön askelluspainike I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> [] s SGF SGB Ohjelmointipainike SGR TRIP Toimintamerkki 0085A SPCJ 4D4 Pistoyksikön lajimerkki Kuva. Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkuyksikön SPCJ 4D4 etukilpi 6

21 Toimintamerkit Kaikilla ylivirtaportailla on oma havahtumisen ja laukaisun toimintamerkkinsä, joka esitetään tiettynä numerona digitaalinäytössä. Lisäksi kaikilla suojausportailla on yhteinen TRIP-niminen, punainen toimintamerkkivalo, joka syttyy osoittamaan, että yksikkö on antanut laukaisusignaalin. Punainen toimintamerkki jää palamaan toimintaportaan palautuessa ja osoittaa näin, mikä suojausportaista on toiminut. Se kuitataan pois RESETpainikkeella. Kuittaamatta jätetty toimintamerkki ei vaikuta yksikön toimintaan. Jos suojausportaan havahtuneenaoloaika on niin lyhyt, ettei siitä aiheudu laukaisua, havahtumismerkki kuittaantuu pois itsestään kun porras palautuu. Tarvittaessa ohjelmointikytkimillä SGF/...4 voidaan havahtumismerkit ohjelmoida käsin kuitattaviksi. Seuraava taulukko osoittaa havahtumis- ja laukaisutoimintamerkit ja niiden merkityksen. Näyttö Merkitys I> START = Ylivirran alempi porras I> havahtunut I> TRIP = Ylivirran alempi porras I> laukaissut 3 I>>START = Ylivirran ylempi porras I>> havahtunut 4 I>>TRIP = Ylivirran ylempi porras I>> laukaissut 5 I 0 >START = Maasulun alempi porras I 0 > havahtunut 6 I 0 >TRIP = Maasulun alempi porras I 0 > laukaissut 7 I 0 >>START = Maasulun ylempi porras I 0 >> havahtunut 8 I 0 >> TRIP = Maasulun ylempi porras I 0 >> laukaissut 9 CBFP = Katkaisijan vikasuojaus toiminut Kun suojausyksikön jokin suojausporras suorittaa laukaisun, yksikön mittausarvojen merkkilamput osoittavat, missä vaiheessa virta on ylittänyt laukaisseen portaan asetteluarvon (ns. vaihevikaindikointi). Jos esimerkiksi I>-portaan toimintamerkki syttyy ja lamput I L sekä I L palavat, laukaisun aiheuttanut virta on ollut vaiheissa L ja L. RESET-painonappia painettaessa vaihevikaindikointi häviää. Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu osoittaa, että pistoyksikön itsevalvonta on huomannut pysyvän vian. Merkkilamppu syttyy punaisena noin,5 minuutin kuluttua vian havaitsemisesta. Samalla mittausyksikkö antaa ohjauksen releyhdistelmän itsevalvontakoskettimille. Lisäksi useimmissa vikatapauksissa yksikön näyttöön syttyy vikakoodi, joka kertoo, minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumeroosasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois yksikön näytöstä. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa se huoltohenkilölle huoltoa tilattaessa. 7

22 Asettelut Asetteluarvot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuoleisimmalla numerolla. Asetteluarvosymboolin vieressä oleva merkkilamppu osoittaa palaessaan, mikä asetteluarvo on kulloinkin näytössä. I>/I n I>-portaan havahtumisvirta käytetyn mittaustulon nimellisvirran kerrannaisena. Asettelualue vakioaikatoiminnassa 0,5 5,0 x I n ja käänteisaikatoiminnassa 0,5,5 x I n Huom! Jos käänteisaikatoiminnassa aseteltu arvo on suurempi kuin,5 x I n, rele toteuttaa asetteluarvon,5 x I n. t> Vakioaikatoiminnassa (SGF/--3 = 0-0-0) I>-portaan laukaisuaika sekunteina. Asettelualue on 0, s. k Käänteisaikatoiminnassa aikakerroin k. Asettelualue on 0,05...,00. I>>/I n I>>-portaan havahtumisvirta releen nimellisvirran kerrannaisena. Asettelualue on 0,5...40,0 x I n. Lisäksi voidaan valita kytkimellä SGF/5 asetteluarvo ääretön, (näytössä n- - -), jolloin I>>-porras on kytketty pois toiminnasta. t>> I>>-portaan laukaisuaika sekunteina. Asettelualue on 0, s. I 0 >/I n I 0 >-portaan havahtumisvirta prosentteina releen nimellisvirrasta. Asettelualue on,0...5,0 % x I n. t 0 > I 0 >-portaan laukaisuaika sekunteina. Asettelualue on 0, s. I 0 >>/I n I 0 >>-portaan havahtumisvirta prosentteina releen nimellisvirrasta. Asettelualue on, % x I n. Lisäksi voidaan valita kytkimellä SGF/6 asetteluarvo ääretön, (näytössä n- - -), jolloin I 0 >>-porras on kytketty pois toiminnasta. t 0 >> I 0 >>-portaan laukaisuaika sekunteina. Asettelualue on 0, s. Lisäksi näytöstä voidaan lukea ohjelmointikytkinryhmien SGF, SGB ja SGR tarkistussummat silloin kun kyseisen kytkinryhmän symbolin vieressä oleva merkkivalo palaa. Kytkinryhmien SGF, SGR ja SGR 3 tarkistussummat löytyvät vastaavien ykköskytkinryhmien alavalikoista. Katso lisäksi kohta: Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikot. Esimerkki tarkistussummien laskemisesta on selostettu D-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleisiä ominaisuuksia käsittelevässä osassa. 8

23 Ohjelmointikytkimet Sovellutuskohtaiset lisätoiminnot valitaan mittausyksikössä olevien ohjelmointikytkinryhmien SGF, SGB ja SGR avulla. Kytkinten numerot...8, sekä asennot 0 ja ovat näytössä näkyvissä silloin, kun kytkimiä asetellaan. Normaalisti on näkyvissä vain kytkinryhmien tarkistussummat. Kytkinryhmät SGF ja SGR ja SGR3 löytyvät kytkinryhmien SGF ja SGR alavalikoista. Toiminnallinen kytkinryhmä SGF Kytkin SGF/ SGF/ SGF/3 Toiminta Kytkimillä SGF/...3 valitaan, toimiiko ylivirtasuojan aikalaukaisuporras I>, vakio- vai käänteisaikatoiminnassa. Käänteisaikatoiminnassa kytkimillä valitaan lisäksi moduulissa käytettävä virta/aika-ominaiskäyrästö. SGF/ SGF/ SGF/3 Toimintatapa Laukaisuaika t> tai ominaiskäyrästö Vakioaika 0, s 0 0 Käänteisaika Extremely inverse 0 0 Very inverse 0 Normal inverse 0 0 Long-time inverse 0 RI-ominaiskäyrä 0 RXIDG-ominaiskäyrä (Long-time inverse) SGF/4 SGF/5 SGF/6 SGF/7 SGF/8 Katkaisijavikasuojauksen valinta Kun kytkin SGF/4 = laukaisusignaali TS käynnistää aikapiirin, joka antaa 0,...,0 s viivästetyn laukaisusignaalin TS, jollei vika ennen sitä ole poistunut. Kun kytkin SGF/4 = 0, tällöin vain normaali laukaisusignaali TS aktivoituu. Pikalaukaisuportaan asetteluarvon automaattisen kaksinkertaistamisen valinta suojauskohdetta verkkoon kytkettäessä. Kun kytkin SGF/5 = 0, asetteluarvoa ei kaksinkertaisteta. Kun kytkin SGF/5 =, I>>-portaan asetteluarvo kaksinkertaistuu automaattisesti. Tämä mahdollistaa ylemmälle portaalle kytkentävirtasysäystä alemman asetteluarvon käytön. Maasulkusuojan ylemmän portaan toiminnan estäminen alemman ylivirtaportaan havahtumisella Kun SGF/6 = 0, maasulkusuojan ylempi porras toimii riippumatta oikosulkusuojasta. Kun SGF/6 =, maasulkusuojan ylemmän portaan toiminta estyy, kun alempi ylivirtaporras havahtuu. Ei käytössä. Ei käytössä. 9

24 Toiminnallinen kytkinryhmä SGF Kytkin SGF/ SGF/ SGF/3 SGF/4 SGF/5 SGF/6 SGF/7 SGF/8 Toiminta Kytkimiä SGF/...4 käytetään valittaessa eri suojausportaiden havahtumistoimintamerkkien toiminta. Kytkinten ollessa asennossa 0, kuittaantuvat kaikki havahtumistoimintamerkit pois automaattisesti vian poistuessa. Haluttaessa jollekin suojausportaalle käsin kuitattava havahtumisen toimintamerkki, asetetaan sitä vastaava kytkin -asentoon. SGF/ = tarkoittaa I> - portaan havahtumismerkin käsinkuittaamista. SGF/ = tarkoittaa I>> - portaan havahtumismerkin käsinkuittaamista. SGF/3 = tarkoittaa I 0 > - portaan havahtumismerkin käsinkuittaamista. SGF/4 = tarkoittaa I 0 >> - portaan havahtumismerkin käsinkuittaamista. Ylivirtasuojan ylemmän portaan I>> toiminta voidaan kokonaan estää tämän kytkimen avulla. Kun kytkin SGF/5 = 0, ylempi porras I>> on toiminnassa. Kun kytkin SGF/5 =, ylemmän portaan I>> toiminta on estetty ja näytössä näkyy tällöin Maasulkusuojan ylemmän portaan I 0 >> toiminta voidaan kokonaan estää tämän kytkimen avulla. Kun kytkin SGF/6 = 0, ylempi porras I 0 >> on toiminnassa. Kun kytkin SGF/6 =, ylemmän portaan I 0 >> toiminta on estetty ja näytössä näkyy tällöin Ylivirtasuojan ylemmän portaan I>> havahtumissignaalin kytkentä jälleenkytkennän ohjauksen AR-lähtöön. Kun kytkin SGF/7 =, ylemmän ylivirtaportaan I>> havahtumissignaali ohjaa AR:stä. Huom! Lähtösignaali on tällöin sama kuin SS3, joka tarkoittaa ettei tällöin voida muita signaaleja kytkeä samaan lähtöön. Kun kytkin SGF/7 = 0, ylemmän ylivirtaportaan I>> havahtumissignaali ei vaikuta AR- tai SS3-lähtöihin. Tällöin SS3-lähtö on käytettävissä muihin tarkoituksiin. Maasulkusuojan alemman tai ylemmän portaan I 0 > tai I 0 >> havahtumissignaalien kytkentä jälleenkytkennän ohjauksen AR3-lähtöön. Kun kytkin SGF/8 = 0, alemman portaan I 0 > havahtumissignaali ohjaa AR3:sta. Kun kytkin SGF/8 =, ylemmän portaan I 0 >> havahtumissignaali ohjaa AR3:sta. 0

25 Lukitus- ja ohjaustulojen kytkinryhmä SGB Kytkin SGB/ SGB/ SGB/3 SGB/4 SGB/5 SGB/6 SGB/7 SGB/8 Toiminta Kytkimien SGB/...4 avulla valitaan ulkoisen lukitustulon kautta yhdelle tai useammalle suojausportaalle kytkettävät lukitusohjaukset. Kaikkien kytkinten ollessa 0-asennossa mikään suojausporras ei ole lukittu. Kun kytkin SGB/ =, porras I> lukittuu BS-tulolla. Kun kytkin SGB/ =, porras I>> lukittuu BS-tulolla. Kun kytkin SGB/3 =, porras I 0 > lukittuu BS-tulolla. Kun kytkin SGB/4 =, porras I 0 >> likittuu BS-tulolla. Pääasetteluarvojen vaihtaminen tausta-asetteluarvoiksi tai päinvastoin Ulkoista ohjaustuloa käytettäessä pääasetteluarvot ovat voimassa silloin, kun tuloon ei ole kytketty ohjausjännitettä ja tausta-asetteluarvot ovat voimassa, kun ohjaustuloon on kytketty ohjausjännite. Kun SGB/5 = 0, asetteluarvoja ei voi vaihtaa ulkoisen ohjaussignaalin avulla. Kun SGB/5 =, voimassa olevat asetteluarvot määräytyvät yksinomaan ohjaussignaalin tilan perusteella. Huom! Kytkimen SGB/5 ollessa asennossa, relemoduuli ei huomioi sarjaväylän kautta tai etupanelin painikkeiden avulla tehtyjä pää-/tausta-asettelujen vaihtamisia. Käytettäessä sekä pää- että tausta-asetteluarvoja on huolehdittava siitä, että kytkimellä SGB/5 on sama asento pää- ja tausta-asetteluissa. Muutoin saattaa syntyä ristiriitatilanne vaihdettaessa asetteluja. Itsepidon valinta ylivirtasuojan laukaisusignaalille TS. Kun kytkin SGB/6 = 0, laukaisusignaali palaa normaalitilaan (= lähtörele päästää), kun toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaa havahtumistason alapuolelle. Kun kytkin SGB/6 =, laukaisusignaali jää pysyväksi (= lähtörele jää vetäneeksi), vaikka toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaisikin alle havahtumisarvon. Tällöin laukaisusignaalin kuittaus suoritetaan painamalla samanaikaisesti RESET- ja -painikkeita, sarjaväylän kautta tai ohjaussignaalilla BS. ) Itsepidon valinta maasulkusuojan laukaisusignaalille TS Kun kytkin SGB/7 = 0, laukaisusignaali palaa normaalitilaan (= lähtörele päästää), kun toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaa havahtumistason alapuolelle. Kun kytkin SGB/7 =, laukaisusignaali jää pysyväksi (= lähtörele jää vetäneeksi), vaikka toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaisikin alle havahtumisarvon. Tällöin laukaisusignaalin kuittaus suoritetaan painamalla samanaikaisesti RESET- ja -painikkeita, sarjaväylän kautta tai ohjaussignaalilla BS. ) Itsepitävän lähtöreleen kaukokuittaus Kun lähtösignaalille TS on kytkimillä SGB/6 ja SGB/7 valittu itsepito, voidaan kaukokuittaus suorittaa ohjaustulon BS kautta silloin, kun SGB/8 =. ) Ylivirta- ja maasulkurelemoduulin ohjelmaversio 04D ja sitä uudemmat versiot sisältävät lisäominaisuuden. Käytettäessä itsepito-toimintoa, laukaisusignaalin kuittaus voidaan suorittaa painamalla ainoastaan -painiketta. Tällöin rekisteröidyt tiedot säilyvät releen muistissa.

26 Lähtörelematriisien kytkinryhmät SGR, SGR ja SGR3 Kytkin SGR SGR/ SGR/ SGR/3 SGR/4 SGR/5 SGR/6 SGR/7 SGR/8 Toiminta Kytkinryhmän SGR kytkimiä käytetään valittaessa eri suojausportaiden kytkennät havahtumislähtöön SS ja laukaisulähtöön TS. Kun kytkin SGR/ =, I>- portaan havahtumissignaali on kytketty SS:een. Kun kytkin SGR/ =, I>- portaan laukaisusignaali on kytketty TS:een. Kun kytkin SGR/3 =, I>>- portaan havahtumissignaali on kytketty SS:een. Kun kytkin SGR/4 =, I>>- portaan laukaisusignaali on kytketty TS:een. Kun kytkin SGR/5 =, I 0 >- portaan havahtumissignaali on kytketty SS:een. Kun kytkin SGR/6 =, I 0 >- portaan laukaisusignaali on kytketty TS:een. Kun kytkin SGR/7 =, I 0 >>- portaan havahtumissignaali on kytketty SS:een. Kun kytkin SGR/8 =, I 0 >>- portaan laukaisusignaali on kytketty TS:een. Kytkin SGR SGR/ SGR/ SGR/3 SGR/4 SGR/5 SGR/6 SGR/7 SGR/8 Toiminta Kytkinryhmän SGR kytkimiä käytetään eri suojausportaiden laukaisulähtöjen konfigurointiin. Voidaan valita kahdesta lähdöstä, SS ja SS3, joihin signaalit voidaan yhdistää. Kun kytkin SGR/ =, I>- portaan laukaisusignaali on kytketty SS:een. Kun kytkin SGR/ =, I>- portaan laukaisusignaali on kytketty SS3:een. Kun kytkin SGR/3 =, I>>- portaan laukaisusignaali on kytketty SS:een. Kun kytkin SGR/4 =, I>>- portaan laukaisusignaali on kytketty SS3:een. Kun kytkin SGR/5 =, I 0 >- portaan laukaisusignaali on kytketty SS:een. Kun kytkin SGR/6 =, I 0 >- portaan laukaisusignaali on kytketty SS3:een. Kun kytkin SGR/7 =, I 0 >>- portaan laukaisusignaali on kytketty SS:een. Kun kytkin SGR/8 =, I 0 >>- portaan laukaisusignaali on kytketty SS3:een.

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C ASEA BROWN BOVERI ABB Strömberg Releet Johdonsuoja SPAA 20 C ja SPAA 2 C 34 SPAA 8 FI A 99-09 - Tehnyt Tarkastanut Hyväksynyt ASEA BROWN BOVERI fn = 50 Hz 60 Hz X In = A 5 A (I) In = A 5 A (Io) Un = 00

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D9 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30 SPAJ 115 C Erovirta- ja nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I o ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I o I I IRF SPAJ 115 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP 2.5 I o >

Lisätiedot

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I U o I o I ϕ IRF I ϕ > I n STEP [%] 1.0 6.0 10 STEP 0.6 t > [ s] I ϕ >> I n 0.1 1.0 [%] 5 30 40 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n.

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n. SPAU 110 C Nollajänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U 2 U n = 100V 110V f n = 50Hz U IRF 5 o 60Hz SPAU 110 C B 80...265V ~ 18...80V U aux STEP U o > [%] U n 2 10 20 STEP SPCU 1C6 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 5 3I > I 3I < I L I L I L3 I c IRF SPAJ 60 C 80...65V ~ 8...80V SPCJ 4D40

Lisätiedot

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele SPAS 20 C Suunnattu maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus B I 2 f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I o ) U n = 00V 0V ( U o ) 5 U o I o I ϕ IRF SPAS 20 C 80...265V ~ 8...80V U aux I ϕ > I n STEP [%].0

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50/60 Hz U n = 50 / 100 / 200 V 2 5 U REF > SPAE 010 0.8 U aux 0.6 1.0 RESET OK x 80... 265 V ~ _ 0.4 U > U n 1.2 U > 0087A

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 12.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 20.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin. Ominaisuudet Neliportainen yli- ja alitaajuusrele Jokainen taajuusporras voidaan asetella vakioaikaiseksi

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monitoimisuojarele katkaisijaohjattujen ja kontaktoriohjattujen vaihtovirtamoottoreiden

Lisätiedot

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip SPAA C Johdonsuojarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 0Hz 0Hz I n = A A ( I ) I n = A A ( I 0B ) I n = 0,A A ( I 0 ) U n = 00V 0V 0V ( U 0 ) I > I I L I L I L I o IRF Uo I o ϕ U o I IRF O I AR AR

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_ Valokaarirele Ostajan opas REA 10_ Julkaistu: 22.11.2004 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Silmukkamainen tai säteittäinen

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli SPCS D ja SPCS D Suunnattu ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I L U I L U IRF [ ] I > I n t > k [ s] [ ] I >> I n RESET STEP t >> [ s] ϕ b I >>> [ I n ] t >>> [ s] SGF SGB PROGRAM

Lisätiedot

SPAU 341 C Jännitteensäädin

SPAU 341 C Jännitteensäädin SPAU 341 C Jännitteensäädin Käyttöohje ja tekninen selostus 2 U f n = 50Hz 60Hz I n = 1A 5A ( I ) U n = 100V 110V 120V ( U ) 5 Um I m U d IRF POS IRF SPAU 341 C1 80...265 V ~ U aux U s / U n RESET STEP

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje REJ 521 1MRS 751767-MUM Julkaistu: 27.05.2003 Versio: B/27.05.2003 Tarkistettu: P.L. Hyväksytty: M.Ö. REJ 521 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje REM 610 Moottorinsuojarele 1MRS 755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: B/28.11.2006 Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...9 1.1. Tämän käsikirjan sisällöstä...9 1.2. Releen käyttö...9 1.3. Ominaisuudet...9

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje REJ 527 1MRS 755102 Julkaistu: 20.08.2002 Versio: A20.08.2003 Tarkistettu: P.L./20.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja 10.5. Suojareleiden valintataulukkoja Taulukko 10.5a. Kennoterminaalien ja johtolähtöpakettien valintataulukko. Luku 10: Mittaus-, ohjaus- ja suojauslaitteistot Kennoterminaalit Johtolähtöpaketit SPAC

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

SACO 64D4. Ostajan opas

SACO 64D4. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Itsenäinen, mikroprosessoripohjainen 64 kanavan

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje Valokaarirele 1MRS750928-MUM Julkaistu: 10.08.1999 Versio: E/06.06.2007 Valokaarirele 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5 1.4 Yleistä...5 1.5 Symbolien

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Valokaarivartija TVOC. Tekninen esite TVOC1FI07_08

Valokaarivartija TVOC. Tekninen esite TVOC1FI07_08 TVOC Tekninen esite TVOC1FI07_08 ABB_TVOC_fi.indb 1 9/3/07 11:24:28 AM Järjestelmän osat TVOC:n kahta osaa käytetään seuraavasti: Hyväksynnät 1. antureineen Toimii yksin. F11 A1 Q1 2. Virranmittausyksikkö

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS752056-MUM Julkaistu: 06.03.2001 Versio: B/25.10.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5

Lisätiedot

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje Johdonsuojarele REF 610 1MRS755515 Julkaistu: 15.03.2005 Versio: B/31.10.2006 Johdonsuojarele REF 610 Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta...9 1.1. Yleistä...9 1.2. Symbolien käyttö...9 1.3. Releen käyttö...9

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951 Käyttöohje Anvia TV Oy Rengastie 10 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 3 3. Painikkeet...

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot