Jänniterele. Tekninen ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jänniterele. Tekninen ohje"

Transkriptio

1

2

3 1MRS Julkaistu: Versio: A/ Sisällys Tekijänoikeudet Johdanto Tämä opas Symbolien käyttö Kohdeyleisö Tuotedokumentaatio Asiakirjan merkintätavat Muutoshistoria Turvallisuusmääräykset Tuotteen yleiskuvaus Releen käyttö Ominaisuudet Sovellusalue Ympäristövaatimukset Konfigurointi Tekninen kuvaus Toimintojen kuvaus Tuotteen toiminnot Suojaustoiminnot Tulot Lähdöt Häiriötallennin Etupaneeli Pysyväismuisti Itsevalvonta Ajan synkronointi Mittaukset Konfigurointi Suojaus Lohkokaavio Ylijännitesuojaus Alijännitesuoja Vakioaikatoimintainen nollajännitesuoja Katkaisijavikasuoja Käänteisaikaominaiskäyrästö Asettelut Suojaustoimintojen tekniset tiedot Laukaisupiirin valvonta Katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto

4 1MRS Laukaisulaskurit katkaisijan kunnonvalvontaa varten Indikoinnin valodiodit ja toiminnan indikointiilmoitukset Keskiarvot Käyttöönottotestit Häiriötallennin Toiminta Häiriötallentimen tiedot Häiriötallentimen tilan ohjaus ja indikointi Liipaisu Asettelut ja purkaminen Häiriötallentimen tapahtumakoodi Viimeisimpien tapahtumien tallennetut tiedot Tietoliikenneportit IEC etätiedonsiirtoprotokolla Modbus-etätiedonsiirtoprotokolla Protokollan yleiskatsaus releen Modbus-profiili DNP 3.0 -etätiedonsiirtoprotokolla Protokollan yleiskatsaus :n protokollaparametrit :n datapisteet DNP 3.0 -laiteprofiili, :n DNP-toiminnot SPA-väyläliikenteen protokollaparametrit Tapahtumakoodit Itsevalvontajärjestelmä (IRF-järjestelmä) Releen parametrointi Laitteiston kuvaus Tulo-/lähtöliitännät Sarjaliikenneliitännät Tekniset tiedot Tilaustiedot Lisävarusteet Tarkistuslistat Lyhenteet

5 1MRS Tekijänoikeudet Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eikä niitä pidä tulkita ABB Oy:n antamaksi sitoumukseksi. ABB Oy ei ole vastuussa tässä asiakirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Jos käännös eroaa alkuperäisestä, englanninkielinen teksti on määräävä. ABB Oy ei vastaa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai muista vahingoista, jotka johtuvat tämän asiakirjan käyttämisestä. ABB Oy ei myöskään vastaa satunnaisista tai seurauksellisista vahingoista, jotka johtuvat tässä asiakirjassa kuvatun ohjelmiston tai laitteiston käytöstä. Tätä asiakirjaa tai sen osia ei saa jäljentää tai kopioida ilman ABB Oy:n kirjallista lupaa, eikä asiakirjan sisältöä saa jakaa kolmansille osapuolille tai käyttää muuten luvattomasti. Tässä asiakirjassa kuvattua ohjelmistoa tai laitteistoa koskee käyttöoikeussopimus, joten sitä saa kopioida tai sen tietoja levittää vain käyttöoikeussopimuksen mukaisesti. Copyright 2006 ABB Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit ABB on ABB-yhtymän rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut merkit ja tuotenimet voivat olla haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Takuu Kysy takuuehtoja lähimmältä ABB-edustajalta. 5

6 6

7 1MRS Johdanto 1.1. Tämä opas Tässä oppaassa on tarkkoja tietoja jännitereleestä ja sen sovelluksista. Opas sisältää myös releen teknisen kuvauksen. Lisätietoja releen käyttöliittymän tai käyttämisestä on käyttöohjeessa. Lisätietoja releen asentamisesta on asennusohjeissa Symbolien käyttö Seuraavat julkaisuun sisältyvät kuvakkeet korostavat turvallisuuteen tai muihin tärkeisiin tietoihin liittyviä kohtia: Sähkövaroituskuvake ilmoittaa vaarasta, jonka seurauksena saattaa olla sähköisku. Varoituskuvake ilmoittaa vaarasta, jonka seurauksena saattaa olla loukkaantuminen. Huomiokuvake ilmoittaa tekstissä kerrottavaan aiheeseen liittyvästä tärkeästä tiedosta tai varoituksesta. Se voi liittyä uhkaavaan tilanteeseen, jonka seurauksena ohjelmiston toimivuus saattaa häiriintyä tai laitteisto tai omaisuus saattaa vahingoittua. Tietokuvake ilmoittaa lukijalle tärkeistä tiedoista ja tilanteista. Vihjekuvake ilmoittaa esimerkiksi projektin suunnitteluun tai jonkin toiminnon käyttämiseen liittyvistä ohjeista. Vaikka varoituskuvakkeilla ilmaistut vaaratilanteet liittyvät loukkaantumiseen ja huomiokuvakkeella ilmaistut vaaratilanteet laitteiston tai omaisuuden vahingoittumiseen, pitää ottaa huomioon, että vahingoittuneen laitteiston käyttö voi joissakin olosuhteissa johtaa heikentyneeseen suoritustehoon. Se voi puolestaan johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan. Siksi kaikkia varoitus- ja huomiotiedotteita pitää noudattaa tarkasti. 7

8 1MRS Kohdeyleisö Tämä opas on tarkoitettu tuotteen peruskäytön ja konfiguroimisen tueksi käyttäjille ja teknikoille Tuotedokumentaatio Releen ja tämän oppaan lisäksi tuotteen mukana toimitetaan seuraava relekohtainen dokumentaatio: Taulukko Nimi Tuotetodistus Asennusopas Käyttöohje -tuotedokumentaatio Asiakirjatunnus 1MRS MRS MUM 1MRS Taulukko Muu -oheisdokumentaatio Nimi Asiakirjatunnus Modicon Modbus Protocol Reference Guide, Rev. E PI-MBUS Asiakirjan merkintätavat Tietojen esittämiseen käytetään seuraavia merkintätapoja: * Käyttöliittymän (HMI) valikkorakenteen käyttäminen navigointipainikkeilla on esitetty painikkeiden kuvakkeilla esimerkiksi seuraavasti: Selaa vaihtoehtoja painikkeilla ja. * Käyttöliittymän valikkopolut on esitetty seuraavasti: Valitse nuolipainikkeilla KONFIGURAATIO\KOMMUNIKAATIO\SPA ASETUKSET\SALASANA SPA. * Parametrien ja valikoiden nimet, releen indikointisanomat ja käyttöliittymänäkymät on kirjoitettu Courier-fontilla. Esimerkki: Tarkkaile valikoiden KESKIARVOT ja HISTORIA ARVOT muita mittausarvoja nuolipainikkeita käyttämällä. * Käyttöliittymäsanomat on merkitty lainausmerkkeihin, kun käyttäjän on syytä kiinnittää niihin huomiota. Esimerkki: Kun tallennat uuden salasanan, rele vahvistaa tallennuksen vilkauttamalla näytössä kerran merkkijonoa "- --". 8

9 1MRS Muutoshistoria Versio Päivämäärä Historia A Tämä opas on käännös englanninkielisestä versiosta A/

10 10

11 1MRS Turvallisuusmääräykset Liittimissä saattaa esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka ulkoinen syöttöjännite on kytketty pois. Turvallisuusmääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa tapaturmia, henkilövahinkoja tai vakavia aineellisia vahinkoja. Asennukset saa suorittaa ainoastaan siihen valtuutettu henkilö. Kansallisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Laitteen kotelo on maadoitettava asianmukaisesti. Älä koske kotelon sisustaa, kun pistoyksikkö on poistettu kotelosta. Relekotelon sisäosissa voi olla suuria jännitteitä. Sisäosiin koskeminen voi johtaa henkilövahinkoon. Laite sisältää staattisille sähköpurkauksille herkkiä komponentteja. Siksi elektroniikkakomponenttien tarpeetonta koskettamista pitää välttää. Jos laitteen takana oleva suojaussinetti rikotaan luvatta, takuu ei ole enää voimassa eikä laitteen oikeaa toimintaa voida taata. 11

12 12

13 1MRS Tuotteen yleiskuvaus 3.1. Releen käyttö on monipuolinen ja monitoimintoinen suojarele, joka on tarkoitettu ensisijaisesti yli- ja alijännitesuojaukseen sekä keskijännitteisten sähkönjakeluverkkojen valvontaan. Relettä voidaan käyttää myös generaattorien, moottoreiden ja muuntajien suojaamiseen. Rele on mikroprosessoripohjainen. Itsevalvontajärjestelmä valvoo releen toimintaa jatkuvasti. Käyttöliittymän (HMI) nestekidenäytön (LCD) ansiosta releen paikallinen käyttö on helppoa ja turvallista. Relettä voidaan ohjata paikallisesti tietokoneella, joka liitetään etupaneelin sarjaliikenneporttiin. Kaukokäyttö tapahtuu sarjaväylän kautta takaliittimeen kytketyllä ohjaus- ja valvontajärjestelmällä Ominaisuudet * Ylijännitesuoja, vakioaika- tai käänteisaikatoiminta, alempi asetteluporras * Ylijännitesuoja, vakioaika- tai käänteisaikatoiminta, ylempi asetteluporras * Perustuu pääjännitemittaukseen tai jännitteen vastakomponenttiin (NPS) * Alijännitesuoja, vakioaika- tai käänteisaikatoiminta, alempi asetteluporras * Voidaan käyttää myös hälytysportaana * Alijännitesuoja, vakioaika- tai käänteisaikatoiminta, ylempi asetteluporras * Perustuu pääjännitemittaukseen tai jännitteen myötäkomponenttiin (PPS) * Vakioaikatoimintainen nollajännitesuoja, alempi asetteluporras * Vakioaikatoimintainen nollajännitesuoja, ylempi asetteluporras * Katkaisijavikasuojaus * Laukaisulaskurit katkaisijan kunnonvalvontaa varten * Laukaisupiirin valvonta, josta voidaan ohjata varoitussignaali signaalilähtöön * Katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto * Neljä tarkkaa jännitetuloa * Käyttäjän valittavissa oleva nimellisjännite 100/110/115/120 V * Käyttäjän valittavissa oleva nimellistaajuus 50/60 Hz * Kolme sulkeutuvaa ohjauslähtökosketinta * Kaksi vaihtokosketintyyppistä signaalilähtöä vakiovarusteena ja kolme vaihtokosketintyyppistä signaalilähtöä lisävarusteena hankittavassa I/Omoduulissa * Lähtökosketintoiminnot konfiguroitavissa * Kaksi galvaanisesti erotettua digitaalituloa vakiovarusteena ja kolme galvaanisesti erotettua digitaalituloa lisävarusteena hankittavassa I/O-moduulissa * Häiriötallennin: 13

14 1MRS * tallennusaika enimmillään 80 sekuntia * liipaisu yhdellä tai usealla sisäisellä tai digitaalisella tulosignaalilla * tallentaa neljää analogista kanavaa ja enimmillään kahdeksaa käyttäjän valitsemaa digitaalikanavaa * säädettävä näytteenottotaajuus * Pysyväismuisti: * enintään 100 aikaleimatulle tapahtumakoodille * asetteluarvoille * häiriötallentimen tiedoille * viiden viimeisen aikaleimatun tapahtuman rekisteröidyille arvoille * suojaportaiden havahtumisten määrälle * toimintaindikoinneille ja valodiodeille, jotka osoittavat tilan ennen apusähkön katkeamista * HMI, jossa alfanumeerinen nestekidenäyttö (LCD) ja navigointipainikkeet * Kahdeksan ohjelmoitavaa valodiodia * Tuki useille kielille * Käyttöliittymän (HMI) salasanasuojaus käyttäjän valittavissa * Ensiöjännitearvojen näyttö * Kaikki asettelut muutettavissa PC-tietokoneella * Etupaneelin optinen liitäntä: kaapelin kautta tai langattomasti * Takapaneeliin on liitettävissä lisävarusteena hankittava tiedonsiirtomoduuli, jossa on muovikuituoptinen, yhdistetty muovi- ja lasikuituoptinen tai RS-485- liitäntä SPA-väylä-,IEC tai Modbus-tiedonsiirtoprotokollalla (RTU ja ASCII) * Takapaneeliin on liitettävissä lisävarusteena hankittava DNP 3.0 -tiedonsiirtomoduuli, jossa on RS-485-liitäntä DNP 3.0 -tiedonsiirtoprotokollalla käytävää järjestelmäviestintää varten * Paristovarmennus reaaliaikakellolle * Ajan synkronointi digitaalisen tulon kautta * Pariston varauksen valvonta * Elektroniikan ja ohjelmistojen jatkuva itsevalvonta * Sisäisen relevian ilmetessä kaikki suojaportaat ja lähdöt lukitaan * Irrotettava pistoyksikkö 14

15 1MRS Sovellusalue on monipuolinen ja monitoimintoinen jänniterele, jota käytetään jännitteenvalvontasovelluksissa. Se täydentää johdonsuojareleitä REF 610 ja moottorinsuojareleitä REM 610 teollisuuden lähtö- ja moottorikennosovelluksissa. Sitä voi käyttää myös teollisuuden sovellusten back-up-suojaussovelluksena. Rele antaa täydellisen suojan monenlaisia jännitehäiriötiloja vastaan, sillä siinä on paljon erilaisia integroituja suojaustoimintoja, esimerkiksi kaksivaiheinen ylijännitesuoja, kaksivaiheinen alijännitesuoja ja kaksivaiheinen nollajännitesuoja. Releessä on useita digitaalisia tulo- ja lähtökoskettimia, minkä ansiosta sen käyttöalue on laaja Ympäristövaatimukset Releen oikean ja turvallisen käytön varmistava ennakoiva huolto suositellaan suoritettavaksi viiden vuoden välein, kun rele toimii tietyissä olosuhteissa. Katso taulukko ja kohta Tekniset tiedot. Jos paristoa käytetään reaaliaikakelloa tai arvojen rekisteröintitoimintoja varten, se tulee vaihtaa viiden vuoden välein. Taulukko Ympäristöolosuhteet Suositeltu lämpötila-alue (jatkuva) Lämpötila-alueen raja (lyhytaikainen) Lämpötilan vaikutus jännitereleen toiminnan tarkkuuteen määritetyllä lämpötila-alueella Lämpötila-alue kuljetuksessa ja varastoinnissa C C 0,1 %/ C C 4.2. Konfigurointi Oikein konfiguroitu lähtörelematriisi mahdollistaa suojausportaiden signaalien käytön kosketintoimintoina. Havahtumissignaaleja voidaan käyttää yhdessä toimivien suojareleiden lukitsemiseen sekä hälytykseen. Kuvassa on esitetty releen oletuskonfigurointi: kaikki käynnistyssignaalit on ohjattu signaalilähtöihin ja kaikki laukaisusignaalit ohjauslähtöihin. 15

16 dn X da A L1 L2 L3 0 N n 1 a O U aux ~ SO2 SO1 PO3 PO2 PO1 X X ~ 10 SGB5 SGB4 SGB3 SGB2 SGB1 U> SGR5 2 SGR4 SGR3 SGR2 SGR U>> / U2> U< U<< / U1< U > U 0 >> CBFP SO5 SO4 SO SGR8 SGR7 SGR X I - - 1MRS Kuva Kytkentäkaavio A

17 1MRS Tekninen kuvaus 5.1. Toimintojen kuvaus Tuotteen toiminnot Suojaustoiminnot Taulukko IEC-symbolit ja IEEE:n mukaiset laitenumerot Toiminnon kuvaus IEC-symboli IEEE:n mukainen laitenumero Ylijännitesuoja, alempi asetteluporras U> 59P-1 Ylijännitesuoja, ylempi asetteluporras U>> 59P-2 Vastakomponenttiin perustuva ylijännitesuoja U 2 > 47 Alijännitesuoja, alempi asetteluporras U< 27P-1 Alijännitesuoja, ylempi asetteluporras U<< 27P-2 Myötäkomponenttiin perustuva ylijännitesuoja U 1 < 27D Vakioaikatoimintainen nollajännitesuoja, alempi U 0 > 59N-1 asetteluporras Vakioaikatoimintainen nollajännitesuoja, ylempi U 0 >> 59N-2 asetteluporras Katkaisijavikasuoja (Circuit-Breaker Failure CBFP CBFAIL Protection) Lukitusrele 86 Suojaustoimintojen kuvaukset ovat kohdassa Suojaus Tulot -releessä on neljä mittaustuloa, kaksi digitaalista tuloa ja kolme valinnaista ulkoisen jännitteen ohjaamaa digitaalista tuloa. Mittaustuloista kolme on varattu pääjännitteille ja yksi summajännitteelle. Rele on ensisijaisesti suunniteltu pääjännitteiden mittaamiseen, mutta sillä voidaan mitata myös vaihejännitteitä. Rele ei kuitenkaan muunna jännitettä vaihejännitteestä pääjännitteeksi. Digitaalisten tulojen toiminnot määritetään SGB-kytkimillä. Lisätietoja on kohdassa Tulo-/lähtöliitännät ja taulukossa , taulukossa ja taulukossa

18 1MRS Lähdöt Releessä on * kolme ohjauslähtökosketinta: PO1, PO2 ja PO3 * kaksi signaalilähtökosketinta: SO1 ja SO2 * kolme valinnaista signaalilähtökosketinta: SO3, SO4 ja SO5 Kytkinryhmien SGR1 8 avulla sisäiset suojaportaiden signaalit ja ulkoinen laukaisusignaali ohjataan haluttuun signaali- tai ohjauslähtökoskettimeen. Pulssin vähimmäispituudeksi voidaan määrittää joko 40 tai 80 millisekuntia, ja ohjauslähtökoskettimille voidaan konfiguroida itsepito Häiriötallennin Releessä on sisäinen häiriötallennin, joka tallentaa hetkelliset mitatut arvot tai mitattujen signaalien RMS-käyrät sekä enintään kahdeksan käyttäjän valittavissa olevaa digitaalista signaalia (suojaportaiden digitaaliset tulosignaalit ja sisäiset signaalit). Kaikki digitaaliset signaalit voidaan määrittää käynnistämään tallennus nousevasta tai laskevasta reunasta Etupaneeli Suojareleen käyttöliittymän osat: * alfanumeerinen 2 x 16 merkin nestekidenäyttö (LCD), jossa taustavalo sekä automaattinen kontrastin säätö * kolme indikoinnin valodiodia (vihreä, keltainen ja punainen) * kahdeksan ohjelmoitavaa indikoinnin valodiodia (punaista) * käyttöliittymä (HMI), joka sisältää neljä nuolipainiketta sekä tyhjennys/peruutusja määrityspainikkeet, joita käytetään valikkorakenteessa liikkumiseen sekä asetteluarvojen määrittämiseen * indikoinnin valodiodilla varustettu optinen sarjaliikenneportti. Kaikki käyttäjien muutettavissa olevat arvot voidaan suojata luvattomalta muokkaamiselta asettamalla käyttöliittymän (HMI) salasana. Kun oletusarvo on voimassa, asetteluarvoihin pääsee ilman salasanaa. Salasana voidaan asetella siten, että onnistunut salasanan syöttö luo tapahtumakoodin tapahtumarekisteriin. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää osoittamaan paikallisen käyttöliittymän kautta tapahtunutta toimintaa. Lisätietoja HMI:stä on käyttöohjeessa. 18

19 1MRS Pysyväismuisti Rele voidaan konfiguroida tallentamaan erilaisia tietoja pysyväismuistiin, jossa tiedot säilyvät myös apujännitekatkosten aikana (edellyttäen, että paristo on asennettu ja siinä on varausta). Toiminnan indikointi-ilmoitukset ja valodiodit, häiriötallentimen tiedot, tapahtumakoodit ja tallennetut tiedot voidaan kaikki konfiguroida pysyväismuistiin tallennettaviksi. Asetteluarvot ja laukaisulaskurien arvot tallentuvat aina EEPROM-muistiin. EEPROM-muisti ei tarvitse paristovarmennusta Itsevalvonta Releen itsevalvontajärjestelmä huolehtii käytönaikaisista vikatilanteista ja ilmoittaa käyttäjälle vioista. Vikaindikointeja on kahta tyyppiä: releen sisäistä vikaa (IRF) ilmaisevat indikoinnit sekä varoitukset. Sisäiset releviat estävät releen toiminnan. Varoitukset ovat lievempiä vikoja, jotka eivät estä ainakaan kaikkien releen toimintojen jatkumista. Sisäinen vika (IRF) Kun itsevalvontajärestelmä tunnistaa pysyvän sisäisen vian, vihreä indikoinnin valodiodi alkaa vilkkua. Samaan aikaan IRF-kosketin (IRF-rele), joka on tavallisesti erotettuna, passivoituu. Teksti SISÄINEN VIKA ja vikakoodi näkyvät näytössä. Kuva Pysyvä sisäinen vika A Varoitus Jos vika on lievempi (varoitus), rele jatkaa toimintaansa normaalisti lukuun ottamatta niitä suojaustoimintoja, joihin vika on mahdollisesti vaikuttanut. Tällaisen vian esiintyessä vihreä indikoinnin valodiodi palaa edelleen kuten normaalisti, mutta teksti VAROITUS sekä vian tyypin ilmoittava vikakoodi tai teksti tulevat näkyviin näyttöön. Mikäli laukaisupiirin valvonnan havaitsema ulkoinen vika laukaisupiirissä tai jatkuva valo valosensorituloissa aiheuttaa varoituksen, SO2 aktivoituu (jos SGF1/8=1). 19

20 1MRS Kuva Varoitus ja teksti A Kuva Varoitus ja numerokoodi A Vikakoodit ovat kohdassa Itsevalvontajärjestelmä (IRF-järjestelmä) Ajan synkronointi Releen reaaliaikakellon ajan synkronointi voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla: sarjaväylän kautta tiedonsiirtoprotokollaa käyttäen tai digitaalisen tulon kautta. Kun ajan synkronointi toteutetaan sarjaväylän kautta, kellonaika kirjoitetaan suoraan releen reaaliaikakelloon. Mikä tahansa digitaalisista tuloista voidaan konfiguroida ajan synkronointiin joko minuutti- tai sekuntitahdistusta varten. Tahdistussignaali valitaan automaattisesti sen aikavälin mukaan, jonka sisällä signaali ilmenee. Rele aktivoi pulssisynkronoinnin vasta, kun hyväksyttävän aikavälin sisällä on havaittu kaksi pulssia. Jos synkronointipulssit vastaavasti häviävät, rele odottaa neljän pulssin aikaväliä vastaavan ajan ennen pulssisynkronoinnin poistamista käytöstä. Aika on aseteltava kerran joko sarjaväylän kautta tai manuaalisesti käyttöliittymän (HMI) kautta. Jos aika asetellaan sarjaväylän kautta ja käytössä on minuuttitahdistus, releen reaaliaikakelloon kirjoitetaan ainoastaan vuosi, kuukausi, päivä, tunti ja minuutti. Jos käytössä on samassa tilanteessa sekuntitahdistus, reaaliaikakelloon kirjoitetaan ainoastaan vuosi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti ja sekunti. Releen reaaliaikakello pyöristetään lähimpään kokonaiseen sekuntiin tai minuuttiin sen mukaan, onko käytössä sekunti- vai minuuttitahdistus. Kun aika asetellaan HMI:n kautta, releen reaaliaikakelloon kirjoitetaan koko aika. Jos sekuntitahdistussignaali eroaa yli ±0,05 sekuntia tai minuuttitahdistussignaali ±2 sekuntia releen reaaliaikakellon lukemasta, tahdistussignaali hylätään. 20

21 1MRS Ajan synkronointi liipaistaan aina digitaalisen tulosignaalin nousevasta reunasta. Aika säädetään nopeuttamalla tai hidastamalla releen kelloa. Näin kello ei koskaan pysähdy tai tee äkillisiä muutoksia ajan säätämisen aikana. Digitaalisen tulon kautta tehtävän ajan synkronoinnin tarkkuus on tyypillisesti sekuntitahdistussignaalilla ±2,5 millisekuntia ja minuuttitahdistussignaalilla ±5 millisekuntia. Digitaalisen signaalin pulssinpituus ei vaikuta ajan synkronointiin. Jos ajan synkronointisanomia vastaanotetaan myös tiedonsiirtoprotokollalta, ne on synkronoitava minuuttitahdistuksessa ±0,5 minuutin ja sekuntitahdistuksessa ±0,5 sekunnin sisällä. Muuten aikaero voi aiheuttaa pyöristysvirheitä. Jos tiedonsiirtoprotokollan synkronointisanomat voivat viivästyä yli 0,5 sekuntia, synkronoinnissa on käytettävä minuuttitahdistusta. Kun minuuttitahdistus on käytössä ja tiedonsiirtoprotokollan kautta lähetetään pitkässä muodossa oleva aika, protokollan sekunti- ja millisekuntiosat ohitetaan. Protokollan minuuttiosa pyöristetään lähimpään minuuttiin. Lyhyttä aikamuotoa ei huomioida lainkaan. Kun sekuntitahdistus on käytössä ja tiedonsiirtoprotokollan kautta lähetetään pitkässä tai lyhyessä muodossa oleva aika, protokollan millisekuntiosa ohitetaan. Protokollan sekuntiosa pyöristetään lähimpään sekuntiin Mittaukset Seuraava taulukossa on esitetty mittausarvot, jotka ovat käytettävissä käyttöliittymän (HMI). Taulukko Mittausarvot Indikaatio Kuvaus U 12 Mitattu pääjännite U 12 U 23 Mitattu pääjännite U 23 U 31 Mitattu pääjännite U 31 U 0 Mitattu summajännite U 0 U 1s Jännitteen myötäkomponentti U 2s Jännitteen vastakomponentti Ū 1_min Kolmen pääjännitteen keskiarvo minuutin aikana Ū n_min Kolmen pääjännitteen keskiarvo määritetyn ajanjakson aikana Max Ū Minuutin Ū n_min-keskiarvojännitteen enimmäisarvo U max Kolmen pääjännitteen suurin jännite edellisen kuittauksen jälkeen (aikaleimalla varustettuna) U min Kolmen pääjännitteen pienin jännite edellisen kuittauksen jälkeen (aikaleimalla varustettuna) 21

22 1MRS Konfigurointi Kuvassa esitetään, kuinka sisäiset signaalit ja digitaalitulosignaalit voidaan konfiguroida siten, että tarvittavat suojatoiminnot saadaan käyttöön. 22

23 1MRS U12 U23 U31 U0 X X Lis varuste SGB5 10 SGB4 SGB3 SGB2 SGB ~ U> U>> / U2> U< U<< / U1< U 0 > U 0 >> CBFP SGF1...SGF5 SGL1...SGL8 SO2 SO1 PO3 PO2 PO SGR5 1 2 SGR4 SGR3 SGR2 SGR SO5 SO4 SO X3.1 Lis varuste SGR8 SGR7 SGR Kuva Signaalikaavio A

24 1MRS Releen toiminnot on valittu kytkinryhmien SGF, SGB, SGR ja SGL kytkimillä. Kytkinryhmien tarkistussummat löytyvät käyttöliittymän valikon ASETTELUTkohdan alta. Kytkinten toiminnot selitetään tarkemmin vastaavissa SG_-taulukoissa Suojaus Lohkokaavio SGB1...5 U> U>> / U2> SGL1...8 U< Uo> NPS U<< / U1< PPS Uo>> LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 U CBFP SGR1...8 U 12 U 23 U 31 U 0 U 12 U 23 U 31 Uo Uo NPS PPS SGF1...SGF5 PO1 PO2 PO3 SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 U 12 U 23 U 31 U 0 Kuva Lohkokaavio A Ylijännitesuojaus Ylijännitesuoja voi perustua perinteiseen jännitemittaukseen tai laskettuun jännitteen vastakomponenttiin. Alempi ylijänniteporras U> perustuu perinteiseen jännitemittaukseen. Ylemmän ylijänniteportaan U>> asettamisperuste voi olla * perinteinen jännitemittaus (U>>-tila valittu) tai * jännitteen laskettu vastakomponentti (U2 >-tila valittu). 24

25 1MRS Valinta näiden tilojen välillä tehdään joko käyttöliittymän tai parametrin S7 avulla. Oletusasetuksena on perinteinen mittaus. Portaita U 1 < (PPS) ja U 2 > (NPS) ei voi käyttää samaan aikaan. Porras U>> voidaan asetella pois käytöstä kytkimellä SGF3/1. Tila ilmoitetaan tavuviivoilla nestekidenäytössä ja luvulla 999, kun aseteltu havahtumisarvo luetaan sarjaliitännän kautta. Ylemmän ylivirtaportaan laukaisu on mahdollista lukita digitaalitulon kautta. Perinteiseen jännitteen mittaukseen perustuva ylijännitesuojaus Sekä alempi että ylempi ylijänniteporras voidaan asetella itsenäisesti havahtumaan ja antamaan laukaisusignaalin, kun yksi kolmesta jännitteestä ylittää tai kaikki jännitteet ylittävät asetellun havahtumisarvon. Molemmat portaat toimivat, kun yksi kolmesta jännitteestä ylittää asetellun havahtumisarvon. Valinta tehdään SGF4/5- ja SGF4/6-kytkimillä. Kun pääjännitearvot ylittävät asetellun havahtumisarvon alemmalla portaalla, U>, porras luo havahtumissignaalin ~ 60 ms havahtumisajan jälkeen. Kun asetettu toiminta-aika vakioaikatoimintana tai laskettu toiminta-aika käänteisaikatoimintana on päättynyt, porras luo laukaisusignaalin. Portaalla U> on asetettava palautusaika (sekä vakioaika- että käänteisaikatoimintaiset ominaisuudet), t r >, nollauksen koordinointiin aiemmissa sähkömekaanisissa releissä tai toistuvien transienttivikojen vianerottamisaikojen lyhentämiseen. Jos porras U> on havahtunut ja pääjännite laskee alle portaalle asetellun havahtumisarvon, portaan havahtuminen pysyy aktiivisena asetellun nollausajan. Jos pääjännitteet ylittävät asetellun havahtumisarvon uudelleen, kun ajastin on käynnissä, ajastin nollataan ja portaan havahtuminen pysyy aktiivisena. Aseteltu palautusaika siis varmistaa, että kun porras havahtuu jännitepiikin vuoksi, aika ei nollaudu välittömästi. Jos porras U> on jo laukaissut, porras nollataan 70 millisekuntia sen jälkeen, kun pääjännitteet ovat pudonneet alle 0,5-kertaisiksi portaalle aseteltuun havahtumisarvoon nähden. Jos porras U> on jo laukaissut ja pääjännitteet alittavat portaalle asetellun havahtumisarvon, mutta eivät ole alle 0,5- kertaisia havahtumisarvoon nähden, porras nollataan, kun aseteltu palautusaika on päättynyt. Kun perinteinen suojaustila on valittu ja pääjännitearvot ylittävät asetellun havahtumisarvon ylemmällä portaalla, U>>, porras luo havahtumissignaalin ~ 50 millisekuntia havahtumisajan jälkeen. Kun aseteltu toiminta-aika vakioaikatoimintana tai laskettu toiminta-aika käänteisaikatoimintana on päättynyt, porras luo laukaisusignaalin. Porras nollataan 70 ms sen jälkeen, kun pääjännitteet alittavat portaalle asetellun havahtumisarvon. 25

26 1MRS Perinteisillä ylijänniteportailla on aseteltava palautumis-/erotusaste, joka on voidaan säätää välillä 0,95 0,99. Oletusasetus on 0,97. Asetettavan palautumis-/erotusasteen avulla jännitesuojaa voi käyttää jännitteensäätimen, esimerkiksi käämikytkimen, kanssa. Käämikytkimen askel on usein 1,67 %, mikä on vähemmän kuin jännitereleiden palautumis-/erotusaste. Tämä voi aiheuttaa tilanteen, jossa jännitesuoja pysyy aktiivisena, vaikka käämikytkin on jo muuttanut jännitteen. Jännitteen vastakomponenttiin perustuva ylijännitesuoja Kun jännitteen laskettu vastakomponentin arvo U 2s ylittää asetellun havahtumisarvon portaalla U 2 >, porras luo havahtumissignaalin 50 millisekunnin havahtumisajan jälkeen. Kun aseteltu toiminta-aika vakioaikatoimintana tai laskettu toiminta-aika käänteisaikatoimintana on päättynyt, porras luo laukaisusignaalin. Porras nollataan 70 millisekuntia sen jälkeen, kun jännitteen laskettu vastakomponentti alittaa portaalle asetellun havahtumisarvon. Jännitteen vastakomponentti lasketaan seuraavasti: 2 U12 + a U + a U U 2s = (1) a = a 2 =1-120 Jännitteen vastakomponentin arvo skaalautuu mitatun jännitteen amplitudin mukaan. Jos verkossa on käänteinen vaihejärjestys, jännitteen vastakomponentin arvolla on sama amplitudi kuin mitatulla jännitesignaalilla. Portaan U 2 > voi asetella estetyksi, kun yksi mitatuista pääjännitteistä alittaa 0,15 U n. Valinta tehdään kytkimellä SGF4. Portaalla U 2 > on kiinteä palautumis-/erotusaste 0, Alijännitesuoja Alijännitesuoja voi perustua perinteiseen jännitemittaukseen tai laskettuun jännitteen myötäkomponenttiin. Alempi alijänniteporras U< perustuu perinteiseen jännitemittaukseen. Alempaa porrasta voi käyttää myös hälytystarkoituksiin. Ylempi alijännitteen porras U<< voidaan asetella seuraavilla perusteilla: * perinteinen jännitteenmittaustila (U<< valittu) tai * laskettu jännitteen myötäkomponentti (U1 < valittu). 26

27 1MRS Valinta näiden tilojen välillä tehdään joko käyttöliittymän tai parametrin S7 avulla. Oletusasetuksena on perinteinen mittaus. Portaita U 1 < (PPS) ja U 2 > (NPS) ei voi käyttää samaan aikaan. Alijänniteportaat voi asetella estetyiksi, kun yksi mitatuista jännitteistä putoaa alle 0,15 U n. Estetty porras nollataan asetellun nollausajan jälkeen. Tämän toiminnon avulla voi välttää tarpeettomat havahtumiset ja laukaisut esimerkiksi jälleenkytkentäsekvenssin aikana. Lisäksi portaan U< voi asetella estetyksi portaan U<< havahtumisen avulla. Valinta tehdään kytkimellä SGF4. Vaihe U<< voidaan poistaa käytöstä kytkimellä SGF3/2. Tila ilmoitetaan nestekidenäytössä tavuviivoilla ja luvulla 999, kun aseteltu havahtumisarvo luetaan sarjaväylän kautta. Alijänniteportaan laukaisun voi estää käyttämällä releellä digitaalista tulosignaalia. Perinteiseen jännitteen mittaukseen perustuva alijännitesuojaus Sekä matala että korkea alijänniteporras voidaan asetella itsenäisesti havahtumaan ja antamaan laukaisusignaalin, kun yksi kolmesta jännitteestä alittaa tai kaikki jännitteet alittavat määritetyn havahtumisarvon. Oletuksena on, että matala alijänniteporras toimii, kun yksi kolmesta jännitteestä laskee alle asetellun havahtumisarvon ja ylempi alijänniteporras toimii, kun kaikki jännitteet alittavat asetellun havahtumisarvon. Valinta tehdään SGF4/7- ja SGF4/8-kytkimillä. Kun pääjännitearvot alittavat asetellun havahtumisarvon alemmalla portaalla U<, porras luo havahtumissignaalin ~ 80 millisekuntia havahtumisajan jälkeen. Kun aseteltu toiminta-aika vakioaikatoimintana tai laskettu toiminta-aika käänteisaikatoimintana on päättynyt, porras luo laukaisusignaalin. Portaalla U< on aseteltava nollausaika (sekä vakioaika- että käänteisaikatoimintaiset ominaisuudet), t r >, nollauksen koordinointiin aiemmissa sähkömekaanisissa releissä tai toistuvien transienttivikojen vianerottamisaikojen lyhentämiseen. Jos porras U< on havahtunut ja pääjännite ylittää portaalle asetellunhavahtumisarvon, portaan havahtuminen pysyy aktiivisena asetellun nollausajan. Jos pääjännitteet alittavat asetellun havahtumisarvon uudelleen, kun ajastin on käynnissä, ajastin nollataan ja portaan havahtuminen pysyy aktiivisena. Aseteltu nollausaika siis varmistaa, että kun porras havahtuu jännitteen laskemisen vuoksi, aika ei nollaudu välittömästi. Jos porras U< on jo laukaissut, porras nollataan 70 millisekuntia sen jälkeen, kun pääjännitteet ovat pudonneet alle 0,15 U n. Siinä tapauksessa, että porras U< on jo laukaissut ja pääjännitteet ovat ylittäneet asetellun portaan havahtumisarvon, porras nollataan, kun aseteltu nollausaika on kulunut. Portaan U< laukaisun voi asetella estetyksi portaan U<< tai U 1 < havahtumisen avulla. 27

28 1MRS Portaan U< voi myös asetella käytettäväksi hälytystarkoituksiin. Kun laukaisusignaalia käytetään hälytystarkoituksiin, havahtuminen/hälytysindikaattorin valodiodi syttyy ja vika ilmoitetaan laukaisun sijasta hälytyksenä. Kun porras U< on aseteltu käytettäväksi hälytystarkoituksiin, * portaalle ei luoda havahtumissignaalia * portaan laukaisusignaali luodaan, mutta se indikoidaan hälytyksenä * porrasta ei voi käyttää CBFP:n laukaisuun * havahtumisten määrä kasvaa laukaisujen sijasta Kun perinteinen suojaustila on valittu ja jännitteet alittavat asetellun ylemmän portaan U<< havahtumisarvon, porras luo havahtumissignaalin ~ 50 millisekuntia havahtumisajan jälkeen. Kun aseteltu toiminta-aika vakioaikatoimintana tai laskettu toiminta-aika käänteisaikatoimintana on päättynyt, porras luo laukaisusignaalin. Porras nollataan 70 millisekuntia sen jälkeen, kun pääjännitteet ylittävät portaalle asetellun havahtumisarvon. Alijänniteportailla on aseteltava palautumis-/erotusaste, joka voidaan säätää välillä 1,01-1,05. Oletusasetus on 1,03. Jännitteen myötäkomponenttiin perustuva alijännitesuoja Laskettuun jännitteen myötäkomponenttiin perustuvaa alijännitesuojaa voi käyttää esimerkiksi irrottamaan pienen voimalan ulkopuolisesta verkosta tilanteissa, joissa verkon vika voi olla voimalalle kriittinen, esimerkiksi oikosulku siirto- tai jakeluverkon tasolla. Tällainen tilanne voi olla kriittinen eri syistä. Voimala voidaan jättää syöttämään virtaa eristettyyn verkkoon vian aiheuttaman laukaisun vuoksi. Tähän tapaukseen liittyy riski, että eristetty verkko, joka on synkronoimattomassa tilassa muuhun verkkoon verrattuna on kytketty uudelleen verkkoon esimerkiksi automaattisen jälleenkytkennän tuloksena. Lisäksi voimala voi myös joutua synkronoimattomaan tilaan vikatilanteen vuoksi. Nämä kriittiset tilanteet voi estää, kun voimala irrotetaan verkosta riittävän nopeasti laukaisemalla liittävä katkaisija. Tämän toiminnon etuna on, että verkkovian aikana tai sen jälkeen mitattu jännite on hyvä mittari sille, kuinka kriittinen vika on pienelle voimalalle. Kun jännitteen myötäkomponentti alittaa kriittisen rajan, voimala täytyy kytkeä irti verkosta., joka mittaa jännitteen myötäkomponentin, täydentää muita pienten voimaloiden irtikytkentätapoja. Näiden tapojen sovellukset perustuvat taajuuden ja jännitteen mittaukseen. Laskettuun jännitteen myötäkomponenttiin perustuva alijännitesuoja vaatii, että rele on kolmivaihekäytössä. Kun laskettu jännitteen myötäkomponentin arvo U 1s laskee alle portaalle U 1 < asetellun havahtumisarvon, porras luo havahtumissignaalin 50 millisekunnin havahtumisajan jälkeen. Kun aseteltu toiminta-aika vakioaikatoimintana tai laskettu 28

29 1MRS toiminta-aika käänteisaikatoimintana on päättynyt, porras luo laukaisusignaalin. Porras nollataan 70 millisekuntia sen jälkeen, kun laskettu jännitteen myötäkomponentti ylittää portaalle asetellun havahtumisarvon. Jännitteen myötäkomponentti lasketaan seuraavasti: 2 U12 + a U23 + a U U 1s = 3 31 (2) a = a 2 =1-120 Symmetrisessä verkossa tämä kaava skaalaa jännitteen myötäkomponentin arvon samaan amplitudiin mitatun jännitteen signaalin kanssa. Porras U<< voidaan asetella estetyksi, kun yksi mitatuista jännitteistä laskee alle 0,15 U n. Lisäksi portaan U< voi asetella estetyksi portaan U<< havahtumisen avulla. Valinta tehdään kytkimellä SGF4. Portaalla U 1 < on kiinteä palautumis-/erotusaste 1, Vakioaikatoimintainen nollajännitesuoja Vakioaikatoimintainen nollajännitesuoja havaitsee summajännitteet, jotka ovat aiheutuneet vioista. Kun summajännite ylittää asetellun havahtumisarvon alemmalla portaalla U 0 >, porras luo havahtumissignaalin ~ 70 millisekuntia havahtumisajan jälkeen. Kun aseteltu toiminta-aika päättyy, porras luo laukaisusignaalin. Portaalla U 0 > on aseteltava nollausaika t 0r > nollauksen koordinointiin aiempien sähkömekaanisten releiden kanssa tai toistuvien transienttivikojen vianerottamisvikojen lyhentämiseksi. Jos porras U 0 > on havahtunut ja summajännite laskee alle portaalle asetellun havahtumisarvon, portaan havahtuminen pysyy aktiivisena asetellun nollausajan. Jos summajännite ylittää asetellun havahtumisarvon uudelleen, kun ajastin on käynnissä, ajastin nollataan ja portaan havahtuminen pysyy aktiivisena. Aseteltu nollausaika siis varmistaa, että kun porras havahtuu jännitepiikin vuoksi, aika ei nollaudu välittömästi. Jos porras U > on jo laukaissut, porras nollataan 50 millisekuntia sen jälkeen, kun pääjännitteet ovat laskeneet alle 0,5-kertaisiksi portaalle aseteltuun havahtumisarvoon nähden. Jos kuitenkin porras U 0 >onjo laukaissut ja nollajännite on laskenut alle asetellun portaan havahtumisarvon, mutta ei alle 0,5-kertaiseksi havahtumisarvoon nähden, porras nollataan, kun aseteltu nollausaika (t 0r >) on kulunut. Kun summajännite ylittää asetellun havahtumisarvon ylemmällä portaalla U 0 >>, porras luo havahtumissignaalin ~ 60 millisekuntia havahtumisajan jälkeen. Kun aseteltu toiminta-aika päättyy, porras luo laukaisusignaalin. 29

30 1MRS Jos porras U 0 >> on havahtunut ja summajännite laskee alle portaalle asetellun havahtumisarvon, portaan havahtumisarvo säilyy aktiivisena 100 millisekuntia. Jos summajännite ylittää asetellun havahtumisarvon uudelleen, kun ajastin on käynnissä, ajastin nollataan ja portaan havahtuminen pysyy aktiivisena. Jos porras U>> on jo laukaissut, porras nollataan 50 millisekuntia sen jälkeen, kun pääjännitteet ovat laskeneet alle 0,5-kertaisiksi portaalle aseteltuun havahtumisarvoon nähden. Jos kuitenkin porras U 0 >> on jo laukaissut ja nollajännite on laskenut alle asetellun portaan havahtumisarvon, mutta ei alle 0,5- kertaiseksi havahtumisarvoon nähden, porras nollataan, kun 100 millisekunnin nollausaika on kulunut. Porras U 0 > voidaan poistaa käytöstä kytkimellä SGF3/3 ja porras U 0 >> voidaan poistaa käytöstä kytkimellä SGF3/4. Tila ilmoitetaan nestekidenäytössä tavuviivoilla ja luvulla 999, kun aseteltu havahtumisarvo on luettu sarjayhteyden kautta. Vakioaikatoimintaisen nollajännitesuojan portaan laukaisun voi estää käyttämällä releellä digitaalista tulosignaalia Katkaisijavikasuoja Katkaisijavikasuoja (CBFP) havaitsee tilanteet, joissa laukaisusignaali pysyy aktiivisena, vaikka katkaisijan olisi pitänyt avautua. CBFP-yksikkö antaa laukaisusignaalin PO2-lähdön kautta, kun aseteltu CBFPtoiminta-aika on kulunut umpeen. Katkaisijavikasuoja (CBFP) voidaan liipaista sisäisesti suojaustoimintojen kautta. Kaikki PO1-lähtöön reititetyt signaalit (paitsi ulkoinen laukaisu) liipaisevat CBFPyksikön. Jos vikatilannetta ei ole kuitattu asetellun toiminta-ajan kuluttua, CBFP antaa laukaisusignaalin PO2-lähdön kautta. CBFP voidaan myös valita liipaistavaksi ulkoisesti releelle lähetettävästä digitaalisesta tulosignaalista, jos kaikkien kolmen pääjännitteen pääjännite on yli 0,15 U n. Jos vikatilannetta ei ole kuitattu asetellun toiminta-ajan kuluttua, CBFP antaa laukaisusignaalin PO2-lähdön kautta. Sisäinen liipaisu valitaan aktivoimalla CBFP kytkinryhmässä SGF1/6 ja ulkoinen liipaisu aktivoimalla CBFP kytkinryhmässä SGB1 5/7. CBFP-yksikköä käytetään tavallisimmin ohjaamaan suojattavaa syöttöä edeltävää katkaisijaa. Katkaisijavikasuojaa voidaan myös käyttää toteutettaessa katkaisijan varmennettua laukaisujärjestelmää. 30

31 1MRS Käänteisaikaominaiskäyrästö Jokaiselle yli- ja alijänniteportaalle on annettu vakio- tai käänteisaikaominaiskäyrästö. Seuraavat asetusparametrit määrittävät yli- ja alijännitesuojan portaiden toimintatilan: Taulukko Toimintatilan asetteluparametrit Suojausporras Parametri Asetus U> S3 0 = vakioaika 1 = käyrä A 2 = käyrä B U>>/U 2 > S11 0 = vakioaika 1 = käyrä A 2 = käyrä B U< S15 0 = vakioaika 1 = käyrä C U<</U 1 < S22 0 = vakioaika 1 = käyrä C Käänteisaikaominaiskäyrästöllä portaan toiminta-aika määräytyy jännitearvon mukaan: mitä suurempi on poikkeama asetteluarvosta, sitä lyhyempi toiminta-aika on. Käytettävissä on kolme aika-/jännitekäyräryhmää: A, B ja C. Ylijänniteporras havahtuu, kun mitattu jännite ylittää portaalle asetetun arvon. Alijänniteporras havahtuu, kun mitattu jännite alittaa portaalle asetetun arvon. Käänteisaikaominaiskäyrästön laskenta ei havahdu, ennen kuin mitatun jännitteen ja asetetun arvon poikkeama ylittää 3 prosenttia. Teknisissä tiedoissa mainittu toiminta-ajan tarkkuus koskee vähintään 10 prosentin poikkeamia. Ylijänniteportaan käyrä Käänteisaikaominaiskäyräryhmät A ja B on määritetty ylijänniteportaille U> ja U>>/U 2 >. Portaat U> ja U>>/U 2 > voidaan asetella käyttämään eri käyriä. Ajan ja jännitteen suhde käänteisaikaominaiskäyrästöllä voidaan ilmaista seuraavasti: t[s]= 32 k 480 U U> 0.5 U> p (3) t = toiminta-aika k = aikakerroin, k>, k>> U = mittausjännite U> = aseta havahtumisarvo U> tai U>>/U 2 > p = vakio (katso Taulukko ) A- ja B-tyypin ominaisuudet on kuvattu kuvassa ja kuvassa Jos jännitteen ja asetteluarvon välinen suhde on suurempi kuin 1,6, toiminta-aika on sama kuin suhteella 1,6. 31

32 1MRS Alijänniteportaan käyrä Käänteisaikaominaiskäyräryhmä C on tarkoitettu alijänniteportaille U< ja U<</U 1 <. Portaat U< ja U<</U 1 < voidaan asetella käyttämään eri käyriä. Ajan ja jännitteen suhde käänteisaikaominaiskäyrästöllä voidaan ilmaista seuraavasti: t[s]= 32 k 480 U< U 0.5 U< p (4) t = toiminta-aika k = aikakerroin, k< tai k<< U = mittausjännite U< = aseta havahtumisarvo U< tai U<</U 1 < p = vakio (katso taulukko ) C-tyypin käyrä on kuvassa Jos jännitteen ja asetteluarvon välinen suhde on pienempi kuin 0,3, toiminta-aika on sama kuin suhteella 0,3. Taulukko Vakion p arvot Aika/jännite-käyrä A B C p

33 1MRS t/s k>, k>> U/U>, U/U>>, U 2s /U 2 > Kuva A-tyypin käyrä A

34 1MRS t/s k>, k>> U/U>, U/U>>, U 2s /U 2 > Kuva B-tyypin käyrä A

35 1MRS t/s k<, k<< U/U<, U/U<<, U 1s /U 1 < Kuva C-tyypin käyrä A

36 1MRS Asettelut Käytettävissä on kaksi vaihtoehtoista asetteluryhmää, asetteluryhmät 1 ja 2. Toista näistä asetteluryhmistä voi käyttää todellisina asetteluina yksi kerrallaan. Molemmilla ryhmillä on omat rekisterinsä. Koko asetteluryhmän voi vaihtaa yhdellä kertaa vaihtelemalla asetteluryhmien välillä. Tämän voi tehdä jollakin seuraavista tavoista: * käyttöliittymän avulla * SPA-parametrin V150 avulla sarjaliitännän kautta * digitaalitulon kautta. Asetteluryhmän vaihtaminen digitaalitulon kautta ohittaa käyttöliittymän tai parametrin V150 kautta suoritetun vaihdon. Asetteluarvot muutetaan käyttöliittymän kautta tai tietokoneeseen asennetun Relay Setting Tool -asettelutyökalun avulla. Ennen releen kytkemistä järjestelmään täytyy varmistaa, että releeseen on syötetty oikeat asettelut. Jos tästä ei ole varmuutta, asetteluarvot täytyy lukea, kun releenlaukaisupiirit ovat irtikytkettyinä tai testattuna nykyisellä koestuksella. Lisätietoja on kohdassa 7.-4-Häiriötallentimen parametrit. Taulukko Asetteluarvot Asetus Kuvaus Asettelualue Tehdasasettelu U> Portaan U> havahtumisarvo 0,6 1,4 U n 1,2 t> Toiminta-aika portaalla> 0, s 0,06 IDMT U> Käänteisaikatoimintatilan asettelu, U> 0 = vakioaika 1 = käyrä A 2 = käyrä B 0 k> Käänteisaikatoimintakäyrän aikakerroin, k> 0,05 2,00 0,05 t r > Nollausaika portaalla U> 0,07 60,0 s 0,07 D/P> Palautumis-/erotusaste, porras U> 0,95 0,99 0,97 U 1s /U 2s Mode U 1s /U 2s tilan asettelu portaille U>> ja U<< 0 = U>> ja U<< 1 = U>> ja U 1 < 2=U 2 > ja U<< 0 U>> Portaan U>> havahtumisarvo 0,80 1,60 U n 1,2 U 2 > Portaan U 2 > havahtumisarvo 0,05 1,00 U n 0,05 t>> Toiminta-aika portaalla>> 0, s 0,05 IDMT U>>/U 2s Käänteisaikatoimintatilan asettelu, U>>/U 2s 0 = vakioaika 1 = käyrä A 2 = käyrä B 0 k>> Käänteisaikatoimintakäyrän aikakerroin, k>> 0,05 2,00 0,05 U< Portaan U> havahtumisarvo 0,20 1,20 U n 0,2 t< Toiminta-aika portaalla U< 0, s 0,1 IDMT U< Käänteisaikatoimintatilan asettelu, U< 0 = vakioaika 0 1 = käyrä C k< Käänteisaikatoimintakäyrän aikakerroin, k< 0,10 2,00 0,1 36

37 1MRS Taulukko Asetteluarvot (jatkoa) Asetus Kuvaus Asettelualue Tehdasasettelu t r < Portaan U< nollausaika 0,07 60,0 s 0,07 D/P< Palautumis-/erotusaste, porras U< 1,01 1,05 1,03 U<< Portaan U> havahtumisarvo 0,20 1,20 U n 0,2 U 1 < Portaan U 1 < havahtumisarvo 0,20 1,20 U n 0,3 t<< Toiminta-aika portaalla U<< 0, s 0,1 IDMT U<</U 1s Käänteisaikatoimintatilan asettelu, U<</U 1s 0 = vakioaika 0 1 = käyrä C k<< Käänteisaikatoimintakäyrän aikakerroin, k<< 0,10 2,00 0,1 U 0 > Portaan U 0 > havahtumisarvo 2,0 80,0 % U n 2,0 t 0 > Portaan U 0 > toiminta-aika 0, s 0,1 t 0r > Portaan U 0 > nollausaika 0,07 60,0 s 0,07 U 0 >> Portaan U 0 >> havahtumisarvo 2,0 80,0 % U n 2,0 t 0 >> Portaan U 0 >> toiminta-aika 0, s 0,1 CBFP Valmiiksi määritetty CBFP-aika 0,10 60,0 s 0,10 Kytkinryhmät ja parametrimaskit Käyttäjä voi muuttaa asetteluja ja SG_-valitsimen kytkinryhmissä valittuja releen toimintoja. Kytkinryhmät ovat ohjelmapohjaisia, eivät siis releen laitteistosta löytyviä fyysisiä kytkimiä. Tarkistussummaa käytetään varmistamaan, että kytkimet on määritetty oikein. Kuvassa on esimerkki manuaalisesta tarkistussumman laskennasta. 37

38 1MRS Kytkimen numero Asento Painokerroin Arvo Tarkistussumma Kuva A Esimerkki SG_-valitsimen kytkinryhmän tarkistussumman laskennasta Kun tarkistussumma lasketaan yllä olevan esimerkin mukaan, ja se on sama kuin kytkinryhmän tarkistussumma, kytkinryhmän kytkimet on aseteltu oikein. Kytkinten tehdasasettelut ja niitä vastaavat tarkistussummat on esitetty seuraavissa taulukoissa. SGF1 SGF5 Kytkinryhmiä SGF1 SGF5 käytetään halutun toiminnon konfigurointiin seuraavalla tavalla: 38

39 1MRS Taulukko SGF1 Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGF1/1 PO1-koskettimen itsepito-ominaisuuden valinta 0 SGF1/2 PO2-koskettimen itsepito-ominaisuuden valinta 0 SGF1/3 PO3-koskettimen itsepito-ominaisuuden valinta * Kun kytkin on asennossa 0 ja laukaisun aiheuttanut mittaussignaali laskee alle asetellun havahtumisarvon, lähtökosketin pysyy alkuperäisessä tilassa. * Kun kytkin on asennossa 1, lähtökosketin pysyy aktiivisena, vaikka laukaisun aiheuttanut mittaussignaali laskee alle asetellun havahtumisarvon. 0 SGF1/4 SGF1/5 Itsepidolla olevan lähtökoskettimen itsepito voidaan poistaa käyttöliittymän, digitaalisen tulon tai sarjaväylän kautta. Minimipulssin pituus SO1- ja SO2-koskettimilla sekä valinnaisilla SO3-, SO4- ja SO5- koskettimilla * 0 = 80 ms * 1 = 40 ms Minimipulssin pituus PO1-, PO2- ja PO3-koskettimille * 0 = 80 ms * 1 = 40 ms Koskettimille PO1, PO2 ja PO3 valittu itsepito-ominaisuus ohittaa tämän toiminnon. 0 0 SGF1/6 SGF1/7 CBFP * 0 = CBFP ei ole käytössä * 1 = signaali PO1-koskettimeen havahtuu ajastimen, joka luo viiveellisen signaalin PO2- koskettimeen sillä ehdolla, että vikaa ei ole poistettu ennen CBFP:n toiminta-ajan loppuun kulumista Katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto * 0 = katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto ei ole käytössä. PO3 toimii normaalina ohjauslähtöreleenä. * 1 = katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto on käytössä. PO3 on tarkoitettu tätä toimintoa varten. SGF1/8 Ulkoinen vikavaroitus 0 * Kun kytkin on asennossa 1, laukaisupiirin varoitussignaali ohjataan koskettimeen SO2. ΣSGF1 0 Taulukko SGF2 Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGF2/1 Portaan havahtumisindikoinnin U> käyttötila a) 0 SGF2/2 Portaan U> laukaisuindikoinnin käyttötila 1 SGF2/3 Portaan havahtumisindikoinnin U>> tai U 2 > käyttötila a) 0 SGF2/4 Portaan U>> tai U 2 > laukaisuindikoinnin käyttötila 1 SGF2/5 Portaan havahtumisindikoinnin U< käyttötila a) 0 SGF2/6 Portaan U> laukaisuindikoinnin käyttötila 1 SGF2/7 Portaan U<< tai U 1 < havahtumisindikoinnin käyttötila a) 0 SGF2/8 Portaan U<< tai U 1 < laukaisuindikoinnin käyttötila 1 SGF2/9 Portaan U 0 > havahtumisindikoinnin käyttötila a) 0 SGF2/10 Portaan U 0 > laukaisuindikoinnin käyttötila 1 SGF2/11 Portaan U 0 >> havahtumisindikoinnin käyttötila a)

40 1MRS Taulukko SGF2 (jatkoa) Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGF2/12 Portaan U 0 >> laukaisuindikoinnin * 0 = laukaisuindikoinnin käyttötila nollataan automaattisesti, kun vika on poistunut. * 1 = itsepito. Laukaisuindikointi pysyy aktiivisena, vaikka vika on poistunut. 1 ΣSGF a) Kun kytkin on käytössä, havahtumisen aiheuttaneet vaiheet näkyvät nestekidenäytössä. Taulukko SGF3 Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGF3/1 Esto portaalle U>> tai U 2 > 0 SGF3/2 Esto portaalle U<< tai U 1 < 0 SGF3/3 Esto portaalle tai U 0 > 0 SGF3/4 Esto portaalle U 0 >> 0 * Kun kytkin on asennossa 1, porras on estetty. ΣSGF3 0 Taulukko SGF4 Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGF4/1 Yksivaiheisen tai kolmivaiheisen käytön valitseminen * 0 = kolmivaiheinen käyttö 0 * 1 = yksivaiheinen käyttö a) Kun yksivaiheinen käyttö on valittu, mitattu jännite täytyy kytkeä tuloihin X2.1-1 ja X Tämän lisäksi U 1s /U 2s :n tila-asettelu S7 ohitetaan, ja vastavaihejärjestyksen ja myötävaihejärjestyksen suojaustilat eivät ole käytössä. SGF4/2 SGF4/3 SGF4/4 Havahtumisen ja portaan U< laukaisun sisäinen estäminen, kun jokin mitatuista pääjännitteistä laskee alle 0,15 U n * 0 = havahtumisen ja portaan U< laukaisun sisäinen estäminen * 1 = ei havahtumisen ja portaan U< laukaisun sisäistä estämistä Havahtumisen ja portaan U<< tai U 1 < sisäinen estäminen, kun yksi mitatuista pääjännitteistä laskee alle 0,15 U n * 0 = havahtumisen ja portaan U<< tai U1 < laukaisun sisäinen estäminen * 1 = ei havahtumisen ja portaan U<< tai U1 < laukaisun sisäistä estämistä Portaan U< laukaisun estäminen portaan U<< tai U 1 < havahtumisen avulla * 0 = portaan U< laukaisua ei ole estetty * 1 = portaan U< laukaisu on estetty SGF4/5 Portaan U> käynnistys- ja laukaisukriteerit a) * 0 = porras toimii, kun yksi pääjännitteistä nousee yli asetellun havahtumisarvon. * 1 = porras toimii, kun kaikki pääjännitteet nousevat yli asetellun havahtumisarvon. SGF4/6 Portaan U>> käynnistys- ja laukaisukriteerit a) * 0 = porras toimii, kun yksi pääjännitteistä nousee yli asetellun havahtumisarvon. * 1 = porras toimii, kun kaikki pääjännitteet nousevat yli asetellun havahtumisarvon Tällä kytkimellä ei ole vaikutusta, jos porras U>> perustuu vastavaihejärjestyskomponentin laskentaan. 40

41 1MRS Taulukko SGF4 (jatkoa) Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGF4/7 Portaan U< käynnistys- ja laukaisukriteerit a) * 0 = porras toimii, kun yksi pääjännitteistä laskee alle asetellun havahtumisarvon. * 1 = porras toimii, kun kaikki pääjännitteet laskevat alle asetteluarvon. 0 SGF4/8 Portaan U<< käynnistys- ja laukaisukriteerit a) * 0 = porras toimii, kun yksi pääjännitteistä laskee alle asetellun havahtumisarvon. * 1 = porras toimii, kun kaikki pääjännitteet nousevat yli asetellun arvon. Tällä kytkimellä ei ole vaikutusta, jos porras U<< perustuu myötävaihejärjestyskomponentin laskentaan. 1 SGF4/9 U< Hälytystilan valinta * 0 = portaan U< normaali toiminta, käytetään laukaisutarkoituksiin * 1 = porras U< toimii U<-hälytyksenä. 0 SGF4/10 Hälytyssignaali ohjataan portaan U< laukaisuun relematriisissa, ja portaan U< havahtumissignaali estetään. Kun hälytyssignaali on aktiivinen, havahtumisen valodiodi palaa. Havahtumisen ja portaan U 2 > laukaisun sisäisen estäminen, kun jokin mitatuista pääjännitteistä laskee alle 0,15 U n. * 0 = havahtumisen ja portaan U2 > laukaisun sisäinen estäminen * 1 = ei havahtumisen ja portaan U2 > laukaisun sisäistä estämistä ΣSGF4 128 a) Jos kytkimen SGF4/1 asettelu on 1, kytkimet SGF4/5 8 ohitetaan. Tämän vuoksi kaikki portaat käyttävät tulona vain porrasta U 12 ja muita portaita ei tarkisteta tai käytetä. Taulukko SGF5 Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGF5/1 Ensimmäisen ohjelmoitavan valodiodin itsepito-ominaisuuden valinta 0 SGF5/2 Toisen ohjelmoitavan valodiodin itsepito-ominaisuuden valinta 0 SGF5/3 Kolmannen ohjelmoitavan valodiodin itsepito-ominaisuuden valinta 0 SGF5/4 Neljännen ohjelmoitavan valodiodin itsepito-ominaisuuden valinta 0 SGF5/5 Viidennen ohjelmoitavan valodiodin itsepito-ominaisuuden valinta 0 SGF5/6 Kuudennen ohjelmoitavan valodiodin itsepito-ominaisuuden valinta 0 SGF5/7 Seitsemännen ohjelmoitavan valodiodin itsepito-ominaisuuden valinta 0 SGF5/8 Kahdeksannen ohjelmoitavan valodiodin itsepito-ominaisuuden valinta 0 * Kun kytkin on asennossa 0 ja valodiodiin ohjattu signaali on nollattu, ohjelmoitava valodiodi sammuu. * Kun kytkin on asennossa 1, ohjelmoitava valodiodi palaa, vaikka valodiodiin ohjattu signaali nollataan. Ohjelmoitava valodiodi, jolla on itsepito-ominaisuus, voidaan sammuttaa käyttöliittymän, digitaalisen tulon tai sarjaväylän kautta. ΣSGF5 0 SGB1 SGB5 DI1-signaali on ohjattu SGB1-kytkinryhmän kytkinten alla oleviin toimintoihin, DI2-signaali SGB2-kytkinryhmän kytkinten alla oleviin toimintoihin jne. 0 41

42 1MRS Taulukko SGB1 SGB5 Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGB1 5/1 * 0 = digitaalinen tulosignaali ei poista indikointeja 0 * 1 = digitaalinen tulosignaali poistaa indikoinnit SGB1 5/2 * 0 = digitaalinen tulosignaali ei poista indikointeja eikä itsepidolla olevien lähtökoskettimien itsepitoa käytöstä * 1 = digitaalinen tulosignaali poistaa indikoinnit ja itsepidolla olevien lähtökoskettimien itsepidon käytöstä 0 SGB1 5/3 * 0 = digitaalinen tulosignaali ei poista indikointeja eikä poista itsepidolla olevien lähtökoskettimien itsepitoa käytöstä * 1 = digitaalinen tulosignaali poistaa indikoinnit ja itsepidolla olevien lähtökoskettimien itsepidon käytöstä SGB1 5/4 Kytkentä asetteluryhmien 1 ja 2 välillä digitaalisten tulojen avulla * 0 = asetteluryhmää ei voi vaihtaa digitaalisen tulon avulla * 1 = asetteluryhmä vaihdetaan digitaalisen tulon avulla. Kun digitaalisen tulon virta on kytketty, asetteluryhmä 2 aktivoidaan. Jos virtaa ei ole kytketty, asetteluryhmä 1 aktivoidaan. Kun SGB1 5/4:n asettelu on 1, on tärkeää, että kytkimellä on sama asettelu molemmissa asetteluryhmissä. 0 0 SGB1 5/5 Ajan synkronointi digitaalisen tulosignaalin avulla 0 SGB1 5/6 Ulkoinen laukaisu digitaalisen tulosignaalin avulla 0 SGB1 5/7 Ulkoinen CBFP-laukaisu digitaalisen tulosignaalin avulla 0 SGB1 5/8 Laukaisun kiinniohjauksen lukitustoiminnon ulkoinen laukaisu digitaalisen tulosignaalin avulla 0 SGB1 5/9 Kiinniohjauksen lukitustoiminnon nollaaminen digitaalisen tulosignaalin avulla 0 SGB1 5/10 portaan U> laukaisun estäminen digitaalisen tulosignaalin avulla 0 SGB1 5/11 Portaan U>> tai U 2 > laukaisun estäminen digitaalisen tulosignaalin avulla 0 SGB1 5/12 Portaan U< laukaisun estäminen digitaalisen tulosignaalin avulla 0 SGB1 5/13 Portaan U<< tai U 1 <; laukaisun estäminen digitaalisen tulosignaalin avulla 0 SGB1 5/14 Portaan U 0 > laukaisun estäminen digitaalisen tulosignaalin avulla 0 SGB1 5/15 Portaan U 0 >> laukaisun estäminen digitaalisen tulosignaalin avulla 0 ΣSGB1 5 0 SGR1 SGR8 Havahtuminen, laukaisu ja hälytyssignaalit suojausportaista ja ulkoinen laukaisusignaali ohjataan lähtöreleisiin kytkinryhmien SGR1 SGR8 kytkimillä. Signaalit ohjataan ohjauslähtöihin PO1 PO3 kytkinryhmien SGR1 SGR3 kytkimillä ja signaalilähtöihin SO1 SO5 kytkinryhmien SGR4 SGR8 kytkimillä. Valintojen tekemisessä voidaan käyttää apuna alla olevaa matriisia. Havahtuminen, laukaisu ja hälytyssignaalit suojausportaista ja ulkoinen laukaisusignaali yhdistetään lähtöreleisiin ympyröimällä haluttu leikkauspiste. Jokaiseen leikkauspisteeseen merkitään kytkimen numero, ja vastaava kytkimen painokerroin näkyy matriisin oikeassa laidassa. Kytkinryhmän tarkistussumma saadaan etenemällä pystysuunnassa ja lisäämällä kytkinryhmän kaikkien valittujen kytkinten painokertoimet. 42

43 1MRS Kiinniohjauksen lukitussignaali ohjataan aina koskettimeen PO3. CBFP-laukaisusignaali ohjataan aina koskettimeen PO2. Ulkoinen vikavaroitus ohjataan aina koskettimeen SO2. SGR1...8/1 U> PS_I/O-kortti I/O-kortti (lis varuste) PO1 PO2 PO3 SO1 SO2 SO3 SO SO5 1 Painoarvo 1 SGR1...8/2 t> SGR1...8/3 U>> /U2> SGR1...8/4 t>> SGR1...8/5 U< SGR1...8/6 t< SGR1...8/7 U<< /U1< SGR1...8/8 t<< SGR1...8/9 U 0 > SGR1...8/10 t 0 > SGR1...8/11 U 0 >> SGR1...8/12 t 0 >> SGR1...8/13 Ulk. lauk Tarkistussumma ΣSGR1 ΣSGR2 ΣSGR3 ΣSGR4 ΣSGR5 ΣSGR6 ΣSGR7 ΣSGR8 Kuva Lähtösignaalin matriisi a) Kun porrasta U< käytetään hälytystarkoituksiin (SGF4/9 = 1), vain laukaisusignaali luodaan. A

44 1MRS Taulukko SGR1 SGR8 Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGR1 SGR3 SGR4 SGR5 SGR6 SGR8 a) SGR1 8/1 Havahtumissignaali portaalta U> SGR1 8/2 Laukaisusignaali portaaltau> SGR1 8/3 Havahtumissignaali portaalta U>> tai U 2 > SGR1 8/4 Laukaisusignaali portaalta U>> tai U 2 > SGR1 8/5 Havahtumissignaali portaalta U< SGR1 8/6 Laukaisusignaali portaalta U< SGR1 8/7 Havahtumissignaali portaalta U<< tai U 1 < SGR1 8/8 Laukaisusignaali portaaltau<< tai U 1 < SGR1 8/9 Havahtumissignaali portaalta U 0 > SGR1 8/10 Laukaisusignaali portaalta U 0 > SGR1 8/11 Havahtumissignaali portaalta U 0 >> SGR1 8/12 Laukaisusignaali portaalta U 0 >> SGR1 8/13 Ulkoinen laukaisusignaali ΣSGR SGL1 SGL8 Signaalit ohjataan ensimmäiselle valodiodille kytkinryhmän SGL1 kytkimillä, toiselle valodiodille kytkinryhmän SGL2 kytkimillä jne. Taulukko SGL1 SGL8 Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGL1 8/1 Laukaisusignaali portaalta U> 0 SGL1 8/2 Laukaisusignaali portaalta U>> tai U 2 > 0 SGL1 8/3 Laukaisusignaali portaaltau< 0 SGL1 8/4 Laukaisusignaali portaalta U<< tai U 1 < 0 SGL1 8/5 Laukaisusignaali portaalta U 0 > 0 SGL1 8/6 Laukaisusignaali portaalta U 0 >> 0 SGL1 8/7 Katkaisijan kiinniohjauksen lukitus 0 SGL1 8/8 DI1-signaali 0 SGL1 8/9 DI2-signaali 0 SGL1 8/10 DI3-signaali 0 SGL1 8/11 DI4-signaali 0 SGL1 8/12 DI5-signaali 0 ΣSGL1 SGL8 0 44

45 1MRS Uuden laukaisuindikoinnin ajastus Uuden laukaisuindikoinnin ajastimen voi määrittää sallimaan toisen laukaisuindikoinnin nestekidenäytössä. Kun useat suojaportaat laukaisevat, ensimmäinen indikointi- jää näyttöön, kunnes asetteluarvon UUDEN LAUK. IND. mukainen aika on kulunut. Kun aika on kulunut, uusi indikointi voi korvata vanhan ilmoituksen. UUDEN LAUK. IND. -asetus ei vaikuta perussuojaustoimintoihin. Taulukko Uuden laukaisuindikoinnin ajastus Asetus Kuvaus Asettelualue Tehdasasettelu Uusi laukaisuindikointi Uusi laukaisuindikoinnin ajastus minuutteina Uutta laukaisuindikointia ei sallita, ennen kuin edellinen on poistettu manuaalisesti. Pysyväismuistin asetukset Pysyväismuisti varmistetaan akulla; akun täytyy olla paikallaan ja ladattuna. Alla olevassa taulukossa esitetyt tiedot voidaan konfiguroida tallentumaan pysyväismuistiin. Kaikki alla mainitut toiminnot voi valita erikseen kytkimillä 1 5 käyttöliittymän tai SPA-väylän kautta. Taulukko Muistiasetukset Asetus Kytkin Toiminto Tehdasasettelu Pysyväismuistin asetukset 1 * 0 = toimintoilmoitukset poistetaan ja valodiodit sammutetaan * 1 = toimintoilmoitukset ja valodiodit jäävät aktiivisiksi 2 * 1 = häiriötallentimen tiedot säilytetään 1 3 * 1 = tapahtumakoodit säilytetään 1 4 * 1 = tallennetut suojaportaiden 1 käynnistysmäärätiedot säilytetään 5 * 1 = reaaliaikainen kello käy myös ulkoisen syöttöjännitteen menettämisen yhteydessä 1 Σ 31 1 Kun kaikki kytkimet ovat asennossa 0, pariston valvonta ei ole käytössä. 45

46 1MRS Suojaustoimintojen tekniset tiedot Taulukko Ylijännitesuoja, portaat U>, U>> ja U 2 > Ominaisuus Porras U> Porras U>> Porras U 2 > Asettele havahtumisarvo U>, U>> ja U 2 >: - vakioaikatoiminnassa 0,60 1,40 U n 0,80 1,60 U n 0,05 1,00 U n - käänteisaikaominaiskäyrästössä 0,60 1,25 U n a) 0,80 1,25 U n a) 0,05 1,00 U n Havahtumisaika, tyypillinen 60 ms 50 ms 50 ms Aika/jännite-ominaiskäyrästö: - vakioaikatoimintainen, t>, t>> 0, s 0, s 0, s - käänteisaikaominaiskäyrästössä käyrä A käyrä A käyrä A käyrä B käyrä B käyrä B aikakerroin, k>, k>> 0,05 2,00 0,05 2,00 0,05 2,00 Nollausaika, tyypillinen/maksimi 70/80 ms b) 70/80 ms 70/80 ms Hidastusaika, tyypillinen 30 ms 30 ms 50 ms Asettele nollausaika, t r > 0,07 60,0 - - palautumis-/erotusaste, D/P> 0,95 0,99 0,95 0,99 0,96 Toiminta-ajan tarkkuus: - vakioaikatoiminnassa ±2 % asetellusta toiminta-ajasta tai ±25 ms - käänteisaikaominaiskäyrästössä ±25 ms tai tarkkuus, jota käytetään, kun mitattu jännite vaihtelee ±3 % Toimintatarkkuus ±1,5 % asetellusta havahtumisarvosta ±2 % asetellusta toiminta-ajasta tai ±25 ms ±25 ms tai tarkkuus, jota käytetään, kun mitattu jännite vaihtelee ±3 % ±1,5 % asetellusta havahtumisarvosta ±2 % asetellusta toiminta-ajasta tai ±25 ms ±25 ms tai tarkkuus, jota käytetään, kun mitattu jännite vaihtelee ±3 % -0,05 0,15 U n - - ±10 % asetellusta havahtumisarvosta -0,15 1,00 U n - - ±5 % asetellusta havahtumisarvosta a) Suurimman mitatun jännitteen vuoksi (2 U n ), asetusarvoa 1,25 käytetään käänteisaikatoimintakäyrän laskennassa, jos aseteltu arvo on suurempi kuin 1,25. Tämä saa toiminta-ajan teoreettista käänteisaikaominaiskäyrää nopeammaksi. Porras havahtuu kuitenkin aina asetellun arvon mukaan. b) Laukaisusignaalin nollausaika. Taulukko Alijännitesuoja, portaat U<, U<< ja U 1 < Ominaisuus Porras U< Porras U<< Porras U 1 < Asettele havahtumisarvo U<, U<< ja U 1 <: - vakioaikatoiminnassa 0,20 1,20 U n 0,20 1,20 U n 0,20 1,20 U n - käänteisaikaominaiskäyrästössä 0,20 1,20 U n 0,20 1,20 U n 0,20 1,20 U n Havahtumisaika, tyypillinen 80 ms 50 ms 50 ms Aika/jännite-ominaiskäyrästö: - vakioaikatoiminnassa, t<, t<< 0, s 0, s 0, s - 46

47 1MRS Taulukko Alijännitesuoja, portaat U<, U<< ja U 1 < (jatkoa) Ominaisuus Porras U< Porras U<< Porras U 1 < - käänteisaikaominaiskäyrästössä käyrä C käyrä C käyrä C aikakerroin, k<, k<< 0,10 2,00 0,10 2,00 0,10 2,00 Nollausaika, tyypillinen/maksimi 70/80 ms a) 70/80 ms 70/80 ms Hidastusaika, tyypillinen 30 ms 30 ms 50 ms Asettele nollausaika, t r < 0,07 60,0 s - - Palautumis-/erotusaste, D/P< 1,01 1,05 1,01 1,05 1,04 Toiminta-ajan tarkkuus: - vakioaikatoiminnassa ±2 % asetellusta toiminta-ajasta tai ±25 ms - käänteisaikaominaiskäyrästössä ±25 ms tai tarkkuus, jota käytetään, kun mitattu jännite vaihtelee ±3 % Toimintatarkkuus a) Laukaisusignaalin nollausaika. Taulukko ±1,5 % asetellusta havahtumisarvosta ±2 % asetellusta toiminta-ajasta tai ±25 ms ±25 ms tai tarkkuus, jota käytetään, kun mitattu jännite vaihtelee ±3 % ±1,5 % asetellusta havahtumisarvosta ±2 % asetellusta toiminta-ajasta tai ±25 ms ±25 ms tai tarkkuus, jota käytetään, kun mitattu jännite vaihtelee ±3 % ±5 % asetellusta havahtumisarvosta Vakioaikatoimintainen nollajännitesuoja, portaat U 0 >ja U 0 >> Ominaisuus Porras U 0 > Porras U 0 >> Asettele havahtumisarvot U 0 >jau 0 >>: - vakioaikatoiminnassa 2,0 80 % U n 2,0 80 % U n Havahtumisaika, tyypillinen 70 ms 60 ms Aika/jännite-ominaiskäyrästö: - vakioaikatoiminnassa, t 0 >, t 0 >> 0, s 0, s Nollausaika, tyypillinen/maksimi 30/50 ms a) 30/50 ms a) Hidastusaika, tyypillinen 30 ms 30 ms Asettele nollausaika, t 0r > 0,07 60,0 s 100 ms Palautumis-/erotusaste, tyypillinen 0,96 0,96 Toiminta-ajan tarkkuus: - vakioaikatoiminnassa ±2 % asetellusta toiminta-ajasta tai ±25 ms Toimintatarkkuus a) Laukaisusignaalin nollausaika. ±1,5 % asetellusta havahtumisarvosta tai ±0,05 % U n ±2 % asetellusta toiminta-ajasta tai ±25 ms ±1,5 % asetellusta havahtumisarvosta tai ±0,05 % U n 47

48 1MRS Taulukko Katkaisijavikasuojaus (CBFP) Ominaisuus Arvo Asettele toiminta-aika 0,10 60,0 s Pääjännitekynnys ulkoiselle CBFPlaukaisulle: - Erotus/palautuminen 0,15/0,10 U n Laukaisupiirin valvonta Laukaisupiirin valvonta (TCS) havaitsee auki olevat piirit, sekä katkaisijan ollessa auki että kiinni, ja laukaisupiirin syöttöviat. Laukaisupiirin valvontatoiminto perustuu vakiovirtasyöttöön: vakiovirta pakotetaan ulkoisen laukaisupiirin läpi katkaisijan käyttöjännitteellä. Jos laukaisupiirin vastus ylittää tietyn rajan esimerkiksi hapettumisen tai kosketinvian takia, laukaisupiirin valvonta aktivoituu ja varoitus ja vikakoodi tulevat näkyviin LCD-näyttöön. Signaali laukaisupiirin valvonnalta voidaan myös ohjata lähdölle SO2 asettamalla kytkin SGF1/8 asentoon 1. Normaaleissa toimintaolosuhteissa syötetty ulkoinen jännite jakaantuu releen sisäisen piirin ja ulkoisen laukaisupiirin kesken siten, että vähintään 20 volttia jää releen sisäiseen piiriin. Mikäli ulkoisen laukaisupiirin vastus on liian suuri tai sisäisen piirin vastus on liian pieni esimerkiksi kiinnihitsaantuneiden relekoskettimien vuoksi, releen sisäisen piirin jännite laskee alle 20 volttiin (15 20 volttiin), jolloin laukaisupiirin valvonta aktivoituu. Toimintaehto on seuraava: U tc - ( R ext +R int +R s ) Itc 20 V AC/DC (5) U tc I tc R ext R int R s = laukaisupiirin yli kulkeva ohjausjännite = laukaisupiirin läpi virtaava virta (~1,5 ma) = ulkoinen rinnakkaisvastus = sisäinen rinnakkaisvastus (1 kω) = laukaisukelan vastus Ulkoista rinnakkaisvastusta käytetään mahdollistamaan laukaisupiirin valvonta myös katkaisijan ollessa auki. Ulkoisen rinnakkaisvastuksen vastus tulee laskea siten, että se ei aiheuta häiriötä laukaisupiirin valvonnalle tai vaikuta laukaisukelan toimintaan. Liian suuri vastus saa aikaan liian suuren jännitteen alenemisen, minkä johdosta taas toimintaehdot eivät täyty. Liian pieni vastus puolestaan voi aiheuttaa laukaisukelan virheellisen toiminnan. Vastukselle R ext suositellaan seuraavia arvoja: 48

49 1MRS Taulukko Vastuksen R ext suositusarvot Käyttöjännite, U tc Rinnakkaisvastus, R ext 48 V DC 1,2 kω, 5W 60 V DC 5,6 kω, 5W 110 V DC 22 kω, 5W 220 V DC 33 kω, 5W Katkaisija tulee varustaa kahdella ulkoisella koskettimella: yhdellä avautuvalla ja yhdellä sulkeutuvalla koskettimella. Sulkeutuva kosketin tulee kytkeä rinnakkain ulkoisen rinnakkaisvastuksen kanssa. Tämä mahdollistaa laukaisupiirin valvonnan, kun katkaisija on kiinni. Avautuva kosketin sitä vastoin tulee kytkeä sarjaan ulkoisen rinnakkaisvastuksen kanssa. Tämä mahdollistaa laukaisupiirin valvonnan, kun katkaisija on auki. Lisätietoja on kuvassa Laukaisupiirin valvonta voidaan valita joko käyttöliittymän (HMI) kautta tai SPAparametrilla V113. X4.1 PO1 TCS Rint Rext Rs SO2 7 HW SW SGF1/8 6 LAUKAISUPIIRIN VALVONTA(TCS) TCS-TILA VAROITUS HMI Kuva A Laukaisupiirin valvonnan kytkentä, kun laukaisupiirissä käytetään kahta ulkoista kosketinta sekä ulkoista vastusta Katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto Katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminnolla estetään katkaisijan kiinniohjautuminen laukaisun jälkeen. Katkaisijan kiinniohjauksen lukitus on palautettava paikallisesti erillisellä kuittauksella, ennen kuin katkaisija voidaan sulkea uudelleen. Toiminto on hyödyllinen silloin, kun releen laukaisulähtökoskettimella on itsepito tai katkaisijan avoin piiri pysyy aktivoituna. 49

50 1MRS Katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto valitaan kytkinryhmästä SGF1. Kun toiminto on valittuna, PO3 on varattu tähän käyttöön. PO3-lähtö on kiinni, ellei laukaisua ole tapahtunut. Jokainen lähtömatriisissa PO3:een ohjattu signaali aktivoi katkaisijan kiinniohjauksen lukituksen ja avaa PO3:n koskettimet. Kun koskettimet ovat avautuneet, ne lukkiutuvat auki-tilaan. Katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto voidaan aktivoida myös ulkoisesti digitaalisen tulon kautta. Katkaisijan kiinniohjauksen lukitus voidaan kuitata digitaalisen tulon kautta, käyttöliittymän (HMI) tai SPA-parametrilla V103, mutta vasta kun toiminnon aktivoinut signaali on palautunut. Jos katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto on käytössä ja syöttöjännite katoaa, PO3-lähdön koskettimet palautuvat samaan tilaan, missä ne olivat ennen jännitekatkosta, kunhan releeseen on asennettu paristo, jossa on varausta. Ellei paristoa ole asennettu, katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto aktivoituu ja PO3:n koskettimet pysyvät auki, kun syöttöjännite kytkeytyy takaisin Laukaisulaskurit katkaisijan kunnonvalvontaa varten Katkaisijan kunnonvalvonnan laukaisulaskurit tuottavat historiatietoa, jota voidaan käyttää katkaisijan huollon suunnittelussa. Sopiva huoltojaksotus voidaan arvioida tämän tiedon perusteella. Valvontatoiminto sisältää neljä laskuria, jotka laskevat releen katkaisijalle lähettämät laukaisusignaalit. Aina kun porras antaa laukaisusignaalin, sitä vastaava laskuriarvo kasvaa yhdellä. Laukaisujen määrä tallentuu pysyvään EEPROMmuistiin. Eri suojaportaille on omat laskurinsa. Ylijänniteportailla (U>, U>> ja U 2 >), alijänniteportailla (U<, U<< ja U 1 <) ja summajänniteportailla (U 0 >jau 0 >>) on kullakin yhteiset laukaisulaskurit, kun taas ulkoisella laukaisulla on oma laukaisulaskuri. Laskurit voidaan lukea käyttöliittymän (HMI) kautta tai SPA-parametreilla V9 V12 ja ne voidaan nollata SPA-parametrilla V166. Kun laskuri saavuttaa enimmäisarvonsa, laskeminen alkaa taas nollasta. Jos useat portaat laukaisevat saman vikajakson aikana, vain ensin laukaisseen portaan laskurin lukema kasvaa Indikoinnin valodiodit ja toiminnan indikointi-ilmoitukset Releen toimintaa voidaan valvoa käyttöliittymän toimintamerkkien ja näytön teksti-ilmoitusten avulla. Releen etupaneelissa on kolme indikoinnin valodiodia, joilla on kiinteät toiminnot: 50

51 1MRS * vihreäindikoinnin valodiodi (valmius) * keltainen indikoinnin valodiodi (havahtuminen/hälytys) * punainen indikoinnin valodiodi (laukaisu). Lisäksi releessä on kahdeksan ohjelmoitavaa valodiodia ja etuliittimen indikoinnin valodiodi. Tarkempia tietoja on käyttöoppaassa. LCD-näytössä näkyvillä indikointi-ilmoituksilla on tietty prioriteettijärjestys. Kun monta erityyppistä indikointi-ilmoitusta aktivoituu samanaikaisesti, LCD-näytössä näytetään aina se ilmoitus, jolla on korkein prioriteetti. Toiminnan indikointi- ilmoitusten prioriteetti: 1. Katkaisijavikasuoja 2. Laukaisu 3. Havahtuminen/hälytys Keskiarvot Releellä on kolme erilaista keskiarvoa. Ensimmäinen arvo näyttää kaikkien kolmen yhden minuutin aikana mitatun pääjännitteen jännitekeskiarvon. Arvo päivitetään minuutin välein. Toinen arvo näyttää keskiarvojännitteen säädettävän aikajakson aikana. Aikajakso voi olla minuuttia yhden minuutin tarkkuudella. Arvo päivitetään aina kuluvan aikajakson päättyessä. Kolmas arvo ilmoittaa korkeimman yhden minuutin jännitteen keskiarvon, joka on mitattu edellisellä aikajaksolla. Siinä tapauksessa, että aseteltu aikajakso on nolla, vain yhden minuutin ja suurimman jännitteen keskiarvo tulee näkyviin. Suurin arvo on korkein yhden minuutin keskiarvo edellisen nollauksen jälkeen. Jännitteen keskiarvot voi määrittää nollaan sarjaliikenteen kautta SPA-parametrin V102 avulla. Myös jännitteen keskiarvot nollataan, jos SPA-parametria V105 muutetaan tai rele nollataan Käyttöönottotestit Releen käyttöönoton yhteydessä voi käyttää kahta tuotetoimintoa: toimintotestiä ja digitaalitulojen koestusta. Toimintotestiä käytetään konfiguroinnin ja releen yhteyksien testaukseen. Kun tämä testi on valittu, suojaportaat, ulkoinen laukaisusignaali ja IRF-toiminnot voidaan aktivoida yksitellen. Jos signaalit on aseteltu ohjattavaksi lähtökoskettimiin (PO1 PO3 ja SO1 SO5) SGR1 SGR8:n kytkimillä, lähtökoskettimet aktivoidaan ja niitä vastaavat tapahtumakoodit luodaan testin aikana. Suojaportaista tulevien sisäisten signaalien, ulkoisen laukaisusignaalin ja IRF-toiminnon aktivoiminen ei luo tapahtumakoodia. 51

52 1MRS Digitaalitulojen koestusta käytetään releen liitäntöjen koestamiseen. Digitaalitulojen tilaa voi tarkkailla käyttöliittymän avulla. Lisätietoja testien suorittamisesta on käyttöoppaassa Häiriötallennin Toiminta Releessä on sisäinen häiriötallennin, joka tallentaa mitattuja arvoja. Häiriötallennin tallentaa jatkuvasti jännitteiden käyrämuotoja sekä sisäisten signaalien ja ulkoisten, digitaalisten tulosignaalien tilatietoja pysyväismuistiin. Tallentimen liipaisu luo tapahtumakoodin. Tallentimen liipaistua se jatkaa tietojen tallentamista asetellun liipaisun jälkeisen ajan. Kun tallennus on päättynyt, LCDnäytössä näkyy tähti. Tallentimen tila voidaan lukea myös SPA-väylän kautta parametrilla V246. Muistiin tallennettu tieto on purettavissa ja luettavissa erillisen PCtietokoneohjelman avulla heti tallentimen liipaistua tai tallentamisen päätyttyä Häiriötallentimen tiedot Yksi tallennus sisältää neljän analogiakanavan ja enintään kahdeksan digitaalikanavan tiedot. Analogiakanavat sisältävät releen mittaamat jännitetiedot, jotka tallennetaan joko RMS-käyrinä tai hetkellisinä mitattuina arvoina. Digitaalikanavia, joita kutsutaan myös digitaalisignaaleiksi, ovat suojaportaidenja releeseen ohjatut digitaalisignaalit. Käyttäjä voi valita tallennettavaksi enintään kahdeksan digitaalisignaalia. Jos valitaan enemmän kuin kahdeksan signaalia, tallennetaan vain kahdeksan ensimmäistä signaalia: ensin sisäiset signaalit ja sen jälkeen digitaalisignaalit. Tallennettavat digitaalisignaalit valitaan parametreilla V238 ja V243; katso taulukot ja Kokonaistallennusaika vaihtelee valitun näytteenottotaajuuden mukaan. Teholliskäyrä RMS tallennetaan, kun näytteenottotaajuudeksi valitaan sama kuin releen nimellistaajuus. Näytteenottotaajuus valitaan SPA-parametrilla M15; katso lisätietoa alla olevasta taulukosta. 52

53 1MRS Taulukko Näytteenottotaajuus Nimellistaajuus Hz Näytteenottotaajuus Hz Jaksoja a) a) a) RMS-käyrä (teholliskäyrä) Tallennuksen pituus: [] s= Syklit Nimellistaajuus [Hz] (6) Parametrien M15, V238 ja V243 asetteluarvojen muuttaminen on sallittu ainoastaan, kun tallennin ei ole liipaistu. Liipaisun jälkeinen tallennusaika määrää ajan, jonka tallennin vielä jatkaa tietojen tallentamista liipaisun jälkeen. Ajan pituus voidaan muuttaa SPA-parametrilla V240. Jos liipaisun jälkeinen tallennusaika on määritelty samaksi kuin kokonaistallennusaika, ennen liipaisua tallennetut tiedot eivät säily muistissa. Kun liipaisun jälkeinen tunnistaminen päättyy, tuloksena on kokonainen tallenne. Häiriötallentimen liipaisu välittömästi sen jälkeen, kun se on kuitattu tai ulkoinen syöttöjännite on kytketty, voi johtaa lyhennettyyn kokonaistallennukseen. Jos ulkoinen syöttöjännite kytketään irti tallentimen liipaisun jälkeen, mutta ennen tallennuksen loppua, liipaisun jälkeinen tallennus voi olla aseteltua lyhyempi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kokonaistallennuksen pituuteen. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen liipaistut tallennustiedot pidetään muistissa, mikäli muisti on määritetty pysyväksi Häiriötallentimen tilan ohjaus ja indikointi Häiriötallentimen tallennustilaa voi ohjata ja tarkkailla kirjoittamalla SPAparametreihin M1, M2 ja V246 ja lukemalla niitä. SPA-parametrista V246 luetaan arvo 0 tai 1. Arvo ilmaisee joko sen, että tallennin ei ole liipaissut, tai sen, että tallennin on liipaissut ja on valmiina purettavaksi. Tapahtumakoodi E31 luodaan, kun häiriötallennin liipaistaan. Jos tallennin on jo valmis purettavaksi, valmiustilassa olevan nestekidenäytön oikeassa alakulmassa näkyy asteriski. Arvon 1 kirjoittaminen SPA-parametriin M2 tyhjentää tallentimen muistin ja mahdollistaa tallentimen liipaisun. Tallentimen tiedot voi tyhjentää suorittamalla kokonaiskuittauksen eli indikointien, tallennettujen arvojen ja lähtöreleiden kuittaamisen ja palautuksen. Kirjoittamalla arvon 2 SPA-parametriin V246 käynnistää tyhjennysprosessin määrittämällä aikaleiman ja ensimmäiset lukuvalmiit tiedot. 53

54 1MRS Liipaisu Käyttäjä voi valita yhden tai useita sisäisiä tai ulkoisia digitaalisia tulosignaaleja, jotka liipaisevat häiriötallentimen. Liipaisu voi tapahtua signaalin tai signaalien nousevasta tai laskevasta reunasta. Liipaisu signaalin nousevasta reunasta tarkoittaa, että tallennusjakso käynnistyy, kun signaali aktivoituu. Vastaavasti liipaisu signaalin laskevasta reunasta tarkoittaa, että tallennusjakso käynnistyy, kun aktiivinen signaali palautuu. Liipaisusignaali(t) ja -reuna valitaan SPA-parametreilla V236 V237 ja V241 V242. Lisätietoja on taulukossa ja taulukossa Tallennin voidaan liipaista myös manuaalisesti SPA-parametrilla M1. Uuden tallennusjakson liipaisu on mahdollista ainoastaan silloin, kun häiriötallennin ei ole liipaisseena Asettelut ja purkaminen Häiriötallentimen asetteluparametreja ovat V-parametrit V236 V238, V240 V243 ja V246 sekä M-parametrit M15, M18, M20 ja M80 M83. Oikean tiedon purkaminen tallentimesta on mahdollista vain, jos M80- ja M83- parametrit on aseteltu. Purkaminen tapahtuu PC-tietokonesovelluksella. Siirretyt tiedot talletetaan COMTRADE -tiedostomuodon mukaisiin erillisiin tiedostoihin Häiriötallentimen tapahtumakoodi Häiriötallennin luo tapahtumakoodin tallentimen liipaisusta (E31) ja tyhjennyksestä (E32). Tapahtumamaski määritetään SPA-parametrilla V Viimeisimpien tapahtumien tallennetut tiedot Rele pystyy tallentamaan enintään viisi tapahtumaa. Ominaisuuden ansiosta käyttäjä voi analysoida sähköverkon viittä viimeisintä vikatilaa. Kaikkien tapahtumien tiedot sisältävät esimerkiksi jännitteet, havahtumisten kestot ja aikaleimat. Lisäksi tiedot sisältävät havahtumisten ja laukaisujen määrät. Oletusasetusten mukaan tiedot tallentuvat pysyväismuistiin, jos releeseen on asennettu paristo, joka ei ole tyhjä. Kokonaiskuittaus (indikointien ja tallennettujen arvojen kuittaus ja lähtökoskettimien itsepidon poistaminen) tyhjentää tallennettujen tapahtumien sisällön ja havahtumisten määrän. Laukaisujen määrät tallentuvat pysyvään EEPROM-muistiin ja säilyvät siten muistissa myös kokonaiskuittauksen tapahtuessa. Laukaisujen määrä voidaan pyyhkiä muistista kirjoittamalla arvo 1 parametriin V

55 1MRS Rele kerää tietoja vikatilanteiden aikana. Kun kaikki havahtumisen signaalit ovat palautuneet, tai porras on laukaissut, kerätyt tiedot ja aikaleima tallentuvat rekisteriin TAPAHTUMA 1. Edelliset tallennetut tapahtumat siirtyvät askeleen eteenpäin. Kun kuudes tietue tallentuu, järjestelmä poistaa vanhimman tietueen. Taulukko REKISTERI TAPAHTU- MA 1 TAPAHTU- MA 2 TAPAHTU- MA 3 TAPAHTU- MA 4 TAPAHTU- MA 5 Havahtumisten määrä Laukaisujen määrä Tietojen kuvaus Tallennetut tiedot * Pääjännite U12 mitattuna laukaisun aikana ja nimellisjännitteen kerrannaisena, U n. Sama koskee pääjännitteitä U 23 ja U 31. * Summajännite U0 mitattuna laukaisun aikaan ja prosentteina nimellisarvosta U n. * Pääjännitteiden suurin jännite verkon edellisten vikatilojen aikana nimellisjännitteen U n kerrannaisena mitattuna. * Pääjännitteiden pienin jännite verkon edellisten vikatilojen aikana nimellisjännitteen U n kerrannaisena mitattuna. * Jännitteen vastakomponentin suurin jännite verkon edellisten vikatilojen aikana nimellisjännitteen U n kerrannaisena mitattuna. Jos porras U>> ei perustu jännitteen vastakomponenttiin U 2s, näytössä on katkoviivat ja sarjaväylän kautta luettaessa luku 999. * Jännitteen myötäkomponentin pienin jännite verkon edellisten vikatilojen aikana nimellisjännitteen U n kerrannaisena mitattuna. Jos porras U<< ei perustu jännitteen myötäkomponenttiin U 1s, näytössä on katkoviivat ja sarjaväylän kautta luettaessa luku 999. * Summajännitteen U0 suurin jännite verkon edellisten vikatilojen aikana nimellisjännitteen U n kerrannaisena mitattuna. * Portaiden U>, U>>/U2 >, U<, U<</U 1 <, U 0 >jau 0 >> havahtumisen sekä ulkoisen laukaisun kesto prosentteina asetellusta toiminta-ajasta tai prosentteina lasketusta toiminta-ajasta käänteisaikatoimintana. Nollasta poikkeava arvo ilmaisee, että sitä vastaava porras on havahtunut. Jos arvo on 100 prosenttia portaan asetellusta toiminta-ajasta, toiminta-aika on kulunut umpeen (porras on laukaissut). Jos portaan toiminta-aika on kulunut umpeen, mutta porras on lukittu, arvo on 99 prosenttia asetellusta tai lasketusta toiminta-ajasta. * Tapahtuman aikaleima. Kerätyn tiedon tallennusaika. Aikaleima näkyy kahdessa rekisterissä, joista toinen sisältää päivämäärän ilmaistuna muodossa vv-kk-pv ja toinen ajan ilmaistuna muodossa HH.MM;SS.sss. Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA 1. Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA 1. Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA 1. Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA 1. Kunkin suojaportaan (U>, U>>/U 2 <, U<, U<</U 1 <, U 0 >jau 0 >>) havahtumisten määrä (enintään 999). Laukaisujen määrä: * Ylijänniteportaat U>, U>> ja U2 > * Alijänniteportaat U<, U<< ja U1 < * Summajänniteportaat U0 >jau 0 >> * Ulkoinen laukaisu. Kun laskuri saavuttaa enimmäisarvonsa (65 535) laskeminen alkaa taas nollasta. 55

56 1MRS Tietoliikenneportit Releen etupaneelissa on optinen tiedonsiirtoportti (infrapuna). Releen takapaneeli toimitetaan lisävarusteena, ja se vaatii tiedonsiirtomoduulin, jota voi käyttää muovikuituoptisen yhteyden, yhdistetyn muovi- ja lasikuituoptisen yhteyden tai RS- 485-liitännän kautta. Rele kytketään automaattiseen järjestelmään takapaneelin liitännän kautta. Lisävarusteena toimitettavan takapaneelin tiedonsiirtomoduulin kanssa voidaan käyttää SPA-väylää, IEC , tai Modbustiedonsiirtoprotokollaa. Jotta rele voi viestiä DNP 3.0 -tiedonsiirtojärjestelmän kanssa, releeseen on saatavilla lisävarusteena takapaneelin DNP 3.0 -tiedonsiirtomoduuli, jossa on RS- 485-liitäntä. Lisätietoja lisävarusteena saatavan takapaneelin tiedonsiirtomoduulin liitännöistä on kohdassa Sarjaliikenneliitännät. Kuva Tiedonsiirtoportti 1) Etupaneelin optinen tietoliikenneportti A Rele on kytketty PC-tietokoneeseen, jota käytetään paikalliseen parametrien asetteluun etupaneelin infrapunayhteyden avulla. Liitäntä tukee ainoastaan SPAväyläprotokollaa. Etupaneelin optinen liitin eristää tietokoneen releestä galvaanisesti. Etupaneelin liitintä voi käyttää kahdella eri tavalla: langattomaan tiedonsiirtoon IrDA - standardin mukaisen tietokoneen kanssa tai käyttämällä erillistä etupaneelin yhteyskaapelia (lisätietoja on kohdassa 6.1. Lisävarusteet). Kaapeli liitetään tietokoneen RS-232-sarjaporttiin. Kaapelin optinen porras saa virtansa RS-232- ohjaussignaaleista. Kaapelilla on kiinteä 9,6 kbps:n siirtonopeus. RS-232-portille asetellaan seuraavat sarjaliikenneparametrit: * Databittien määrä (Number of data bits): 7 * Stop-bittien määrä (Number of stop bits): 1 * Pariteetti (Parity): parillinen * Siirtonopeus (Baud rate): 9,6 kbps 56

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje REM 610 Moottorinsuojarele 1MRS 755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: B/28.11.2006 Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...9 1.1. Tämän käsikirjan sisällöstä...9 1.2. Releen käyttö...9 1.3. Ominaisuudet...9

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Jänniterele. Käyttöohje

Jänniterele. Käyttöohje REU 610 1MRS756246 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: B/16.06.2009 REU 610 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä käsikirja... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 7 1.4. Tuotedokumentaatio...

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje Johdonsuojarele REF 610 1MRS755515 Julkaistu: 15.03.2005 Versio: B/31.10.2006 Johdonsuojarele REF 610 Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta...9 1.1. Yleistä...9 1.2. Symbolien käyttö...9 1.3. Releen käyttö...9

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Johdonsuojarele REF 610

Johdonsuojarele REF 610 Johdonsuojarele 1MRS755526 Julkaistu: 14.03.2005 Versio: A Johdonsuojarele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Takuu...5 1.4. Yleistä...5 1.5.

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS752056-MUM Julkaistu: 06.03.2001 Versio: B/25.10.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje REJ 527 1MRS 755102 Julkaistu: 20.08.2002 Versio: A20.08.2003 Tarkistettu: P.L./20.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

Moottorinsuojarele REM 610. Tekninen ohje

Moottorinsuojarele REM 610. Tekninen ohje Moottorinsuojarele REM 610 1MRS755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: A Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...6 1.1. Tekijänoikeudet...6 1.2. Tavaramerkit...6 1.3. Dokumentin versiot...6 1.4.

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje REJ 521 1MRS 751767-MUM Julkaistu: 27.05.2003 Versio: B/27.05.2003 Tarkistettu: P.L. Hyväksytty: M.Ö. REJ 521 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Suojarele. Asennusohjeet

Suojarele. Asennusohjeet RE_ 610 1MRS755356 Julkaistu: 03.06.2004 Versio: C/27.08.2009 RE_ 610 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä käsikirja... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 7 1.4. Tuotedokumentaatio...

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja 10.5. Suojareleiden valintataulukkoja Taulukko 10.5a. Kennoterminaalien ja johtolähtöpakettien valintataulukko. Luku 10: Mittaus-, ohjaus- ja suojauslaitteistot Kennoterminaalit Johtolähtöpaketit SPAC

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

seppo.vehviläinen@electrix.fi

seppo.vehviläinen@electrix.fi moduuli Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 eql sähkön laadun hallinta MITTAUKSESTA RAPORTOINTIIN Jännitetasot Välkyntä Jännitekatkot Jännitekuopat Kokonaissäröt Harmoniset

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

Verenpainemittarit. Ranne- verenpainemittari, harmaa. 22,95

Verenpainemittarit. Ranne- verenpainemittari, harmaa. 22,95 Verenpainemittarit Ranne- verenpainemittari, harmaa. 22,95 Tarkka verenpaineen mittaus ranteesta. Näytön kohteet: systolinen, diastolinen, pulssi, päivämäärä, aika Rytmihäiriöilmoitus Muistipaikkoja 60/henkilö,

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Releasettelutyökalut CAP 501. Ostajan opas

Releasettelutyökalut CAP 501. Ostajan opas Releasettelutyökalut CAP 501 Ostajan opas Releasettelutyökalut CAP 501 1MRS755368-MBG Julkaistu: 06/2004 Tila: käännös EN-versiosta E Versio: A/2004 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

Releasettelutyökalut CAP 505. Ostajan opas

Releasettelutyökalut CAP 505. Ostajan opas Releasettelutyökalut CAP 505 Ostajan opas Releasettelutyökalut CAP 505 1MRS755369-MBG Julkaistu: 06/2004 Tila: käännös EN-versiosta E Versio: A/2004 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät 1. Yleistä SerIO on mittaus ja ohjaustehtäviin tarkoitettu prosessorikortti. Se voi ohjemistosta riippuen toimia itsenäisenä yksikkönä tai tietokoneen ohjaamana. Jälkimmäisessä tapauksessa mittaus ja ohjauskomennot

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot