SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No."

Transkriptio

1 SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR U aux V ~ V U1 U2 U3 SPCU 1C6 SPCU 3C14 SPCR 8C U o / U n[ %] 1 U > / U n 1 U 12 / U n 2 n (U o > ) 2 U max / U n 2 U 23 / U n 3 n (U o >> ) 3 U < / U n 3 U 31/ U n 4 t / t > [%] 4 U min / U n 4 ( I L1/I n ) 5 t /t >> [% ] 5 n (U > ) 5 ( I L2 /I n ) 6 n (U < ) 6 ( I L3 /I n) 7 t / t > [%] 7 U o / U n[ %] 8 t /t < [% ] 8 ( I o /I n [%]) 9 STATUS STEP U o > [%] U n 2 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 t >> [ s] STEP SG1 0 1 RESET U o> U o>> U > U n STEP t > [ s] k > U < U n 0.4 t < [ s] STEP SG1 0 1 RESET U > U < STEP RESET TRIGGED / READY 0075B RS 613 Ser.No. 0008A SPCU 1C6 0013A SPCU 3C A SPCR 8C27

2 1MRS MUM FI Julkaistu Versio A (korvaa 34 SPAU 11 FI1) Tarkastanut KJ Hyväksynyt MS SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta SisäItö Ominaisuudet... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimintaselostus... 3 Liitännät... 4 Toimintamerkit ja painikkeet... 7 Moduulien väliset ohjaussignaalit... 8 Ohjelmointikytkimet... 9 Teholähdemoduuli Lähtörelemoduuli Tekniset tiedot Ylläpito ja huolto Varaosat Toimitusvaihtoehdot Mittapiirrokset ja asennus Tilaustiedot Kiskostojännitteiden valvojan SPAU 330 C käyttöohjeeseen kuuluu yleisen osan lisäksi seuraavat relemoduulikohtaiset käyttöohjeet: Jänniterelemoduuli SPCU 1C6 Jänniterelemoduuli SPCU 3C14 Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27 C-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet 1MRS MUM FI 1MRS MUM FI 1MRS MUM FI 1MRS MUM FI Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele kiskostojännitteiden valvontaa varten Yleisjänniterele yli- ja alijännitteiden valvontaan Valinnainen häiriötallenninmoduuli suojareleen oikean toiminnan varmistamiseen ja suojausongelmien syiden selvittämiseen Erilaisten suojaustapausten vaatimat toiminnot helposti käyttäjän valittavissa Paikallinen vika- ja tilatiedon ilmaisu etupaneelin valodiodien ja digitaalinäytön avulla Sarjaliikenneväylä suojareleen liittämiseksi ylemmän tason tiedonkeruu-, ohjaus- tai automaatiojärjestelmiin Hyvä releen käytettävyys ja järjestelmän luotettavuus jatkuvan itsevalvonnan ansiosta Autodiagnostinen vianilmaisu mahdollistaa vian nopean korjauksen releen vikaantumisessa Hyvä häiriönsietokyky sähköisille häiriöille, CEmerkintä ja tiivis IP 54 kotelointi sallii käytön vaikeissakin olosuhteissa Käyttötarkoitus Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C on tarkoitettu kiskoston nollajännitteen sekä pääjännitteiden valvontaan ja rekisteröintiin. Rele muodostaa integroidun suojauskokonaisuuden, joka sisältää kolme mittaavaa relemoduulia. Kiskoston nollajännitettä mittaa kaksiportainen ylijänniterelemoduuli SPCU 1 C6. Pääjännitteitä valvoo kolmivaiheinen yli- ja alijänniterelemoduuli SPCU 3C14. Lisäksi relepakettiin voidaan asentaa häiriötietojen tallennin SPCR 8C27, joka tallentaa releen mittaamat jännitteet sekä suojausyksiköiden havahtumiset. 2

3 Toimintaselostus Kun kiskoston nollajännite ylittää nollajännitemoduulin SPCU 1C6 alemman portaan asetteluarvon, tämä saa aikaan ylijännite-elimen havahtumisen, jolloin vastaava aikapiiri käynnistyy. Kun aika on käynyt loppuun, moduuli antaa laukaisukäskyn. Vastaavasti nollajännitemoduulin ylempi porras havahtuu, kun sen asetteluarvo ylittyy ja käynnistää aikapiirinsä sekä suorittaa laukaisun asetellun ajan kuluttua loppuun. Kun jokin jänniterelemoduulin SPCU 3C14 mittaamista jännitteistä ylittää ylijänniteportaan asetteluarvon, ylijännite-elin havahtuu ja suorittaa asetellun toimintaviiveen kuluttua laukaisun. Jos yksikin jännitemoduulin mittaama jännite alittaa alijänniteportaan asetteluarvon, käynnistyy alijännite-elimen aikapiiri. Kun toimintaviive on kulunut loppuun, tämä porras suorittaa laukaisun. Jälleenkytkentöjen aikana tapahtuvien turhien toimintojen välttämiseksi yli- ja alijännitemoduulin SPCU 3C14 alijänniteportaan havahtuminen ja laukaisu on mahdollista estää kääntämällä moduulin etukilven kytkin SG1/6 asentoon 1. Tällöin U<-portaan toiminnat estyvät, jos mitattu jännite laskee pienemmäksi kuin 0,2 x U n (ks. kuva 1 ) Pelkkä alijänniteportaan laukaisu voidaan lukita tuomalla releelle ulkoinen lukitusjännite. Huom! Jotta ulkoinen lukitusjännite lukitsee alijänniteportaan, täytyy jänniterelemoduulin SPCU 3C14 piirilevyllä olevan kytkinryhmän SGB kytkin 5 olla asennossa 1. Kuva 1. Jänniterelemoduulin SPCU 3C14 toimintakaavio, kun alijänniteportaan havahtuminen on estetty kääntämällä kytkin SG1/6 asentoon 1. U>/U n U</U n SS 1 TS1 SS2 TS2 Ylijänniteportaan asettelu Alijänniteportaan asettelu Ylijänniteportaan havahtuminen Ylijänniteportaan laukaisu Alijänniteportaan havahtuminen Alijänniteportaan laukaisu Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27 tallentaa esim. häiriötilanteessa nollajännitteen ja pääjännitteiden käyrämuodot sekä suojausmoduulien havahtumiset ja ulkoisen tulosignaalin tilan. Tallentimelle voidaan ennalta asetella ehdot, joilla tallennus aloitetaan. Signaalien tallennus voidaan liipaista mitattavan jännitteen ylittäessä tai alittaessa asetellun rajan tai jonkin havahtumissignaalin tai ulkoisen tulosignaalin nousevalta reunalta. Tallennus voi tapahtua sekä häiriötä edeltävältä että häiriön jälkeiseltä ajalta. Tiedot voidaan purkaa tallentimelta joko sen etupaneelin RS- 232C liitynnän tai SPA-väyläliitynnän kautta. Yksikön asettelua sekä häiriötietojen purkua ja käsittelyä varten on saatavissa erillinen PC-ohjelma. 3

4 Liitännät Kuva 2. Kiskostojännitteiden valvojan SPAU 330 C liitäntäkaavio. U aux Apujännite A, B, C, D, E, F Lähtöreleet IRF Itsevalvonta SS1, SS2 Havahtumissignaalit TS1, TS2 Laukaisusignaalit BS1 Lukitussignaali SGR Lähtörelemoduulilla olevat laukaisujen ryhmittelykytkimet U 1 Nollajännitemoduuli SPCU 1 C6 U2 Yli- ja alijännitemoduuli SPCU 3C14 U3 Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27 U4 Lähtörelemoduuli SPTR 6B3 U5 Teholähdemoduuli U6 Erotusmoduuli SPTE 4B9 SPA-ZC_ Väyläliitäntämoduuli Rx/Tx Liitäntämoduulien vastaanotin (Rx) ja lähetin (Tx) kuitukaapeliliityntää varten 4

5 Kuva 3. Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C takaa katsottuna. 5

6 Kiskostojännitteiden valvojan SPAU 330 C liitännät ovat seuraavan taulukon mukaiset. Liitinnumero Toiminta Pääjännite U 12 (100 V) Pääjännite U 12 (110 V) Huom! Mikäli yli- ja alijännitemoduuli SPCU 3C14 on ohjelmoitu toimimaan yksivaiheisena, on mitattava jännite kytkettävä liittimiin tai Pääjännite U 23 (100 V) Pääjännite U 23 (110 V) Pääjännite U 31 (100 V) Pääjännite U 31 (110 V) Nollajännite U 0 (100 V) nollajännitemoduulille SPCU 1C Nollajännite U 0 (110 V) nollajännitemoduulille SPCU 1C Ulkoinen lukitus (BS1) moduuleille SPCU 1C6 ja SPCU 3C Apujännitesyöttö. Tasasähkösyötön positiivinen napa kytketään liittimeen 61. Apujännitealue on leimattu releen etukilpeen. 63 Suojamaa Kaikkien suojausportaiden; U 0 >, U 0 >>, U>, ja U< yhteinen laukaisukosketin U 0 >>-, U>- ja U -portaiden hälytyskosketin B Ylijänniteportaan hälytys- ja havahtumiskosketin C Alijänniteportaan hälytys- ja havahtumiskosketin D U 0 > -portaan hälytyskosketin E Itsevalvonnan hälytyskosketin F. Toimii lepovirtaperiaatteella, normaalissa käyttötilanteessa kosketinväli on sulkeutuneena. Apujännitteen katketessa tai releen sisäisen vian sattuessa kosketinväli sulkeutuu. Huom! Katso myös kytkimet SGB ja SGR kappaleesta "Moduulien väliset ohjaussignaalit" SPAU 330 C on varustettu liityntämahdollisuudella valokaapeleilla toteutettavaan SPA-väylään. Liityntää varten releen takapaneelin keskikentässä on yhdeksännapainen, naarastyypin D- liitin. Liityntä releestä väylään tapahtuu SPA- ZC sarjan liitäntämoduuleilla. Liitäntämoduuli asennetaan D-liittimeen ja kiinnitetään modulin mukana toimitettavilla ruuveilla releen takapaneeliin. Valokaapelit kiinnitetään liitäntämoduulin vastaliittimiin Rx ja Tx sekä ketjutetaan suojasta toiseen ja asematason tiedonvälityslaitteeseen. 6

7 Toimintamerkit ja painikkeet 0075B SGR f n = 50Hz 60Hz SPAU 330 C Ser.No. U aux V ~ V U1 U2 U3 SPCU 1C6 SPCU 3C14 SPCR 8C U o / U n[ %] n (U o > ) n (U o >> ) t / t > [%] t /t >> [% ] RS U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) U > / U n U max / U n U < / U n U min / U n n (U > ) n (U < ) t / t > [%] t /t < [% ] U 12 / U n 2 U 23 / U n 3 U 31/ U n 4 ( I L1 /I n ) 5 ( I L2 /I n ) 6 ( I L3 /I n) 7 U o / U n[ %] 8 ( I o /I n [%]) 9 STATUS 3. Molempien jänniterelemoduulien etukilvessä on lisäksi digitaalinen numeronäyttö, kaksi painiketta (STEP ja RESET), ohjelmointikytkinryhmä SG1 sekä neljä asettelupotentiometriä. STEP-painikkeella voidaan selata moduulin näytössä esiin mm. mittaus- ja asetteluarvot. RESET-painikkeen avulla kuitataan moduulin punaiset laukaisusta kertovat toimintamerkit. Kuittaamatta jääneet toimintamerkit eivät vaikuta suojan toimintaan. 4. Häiriötietojen tallentimen etukilvessä on digitaalinen numeronäyttö, kaksi painiketta (STEP ja RESET), 25-napainen D-liitin sekä yksi toimintamerkki. Moduulin mittaamat jännitteet saadaan näytölle STEP-painikkeen avulla. RESET-painiketta käytetään mm. moduulin tiedonsiirtoon liittyvien parametrien asetteluun. Kaksivärinen toimintamerkki on normaalitilassa pimeänä, tallennuksen käynnissäolo ilmaistaan vihreällä ja valmiin tallennuksen olemassaolo punaisella valolla. Tallenninmoduulin punainen merkkivalo palaa niin kauan kuin moduulilla on tallennus muistissaan. Tallennuksen purku tapahtuu joko SPA-väyläliitynnän tai yksikön RS-232C liitynnän kautta. 1. Järjestelmäkilven vihreä merkkivalo U aux palaa teholähteen ollessa toiminnassa. 2. Kummassakin suojausmoduulissa on kaksi toimintaporrasta, joilla molemmilla on oma kaksivärinen toimintamerkkinsä. Toimintamerkki syttyy keltaisena, kun sitä vastaava toimintaporras havahtuu ja punaisena, jos toimintaporras antaa myös laukaisun. Portaan palautuessa punainen toimintamerkki jää palamaan ja osoittaa siten, kumpi porras laukaisun on suorittanut. 5. Jänniterelemoduulien ja häiriötietojen tallentimen etukilvessä on lisäksi punainen IRF merkkilamppu, joka hälyttää sisäisestä releviasta. Lisäksi moduulien etukilvessä on toimintamerkit ilmaisemaan mitatuista nolla- ja pääjännitteistä. 6. Suojan kannessa on kolme painonappia, joita voidaan käyttää vain moduulien näyttöjen selailuun STEP-painikkeiden avulla. Jotta toimintamerkkien kuittaus RESET-painikkeella voidaan suorittaa, täytyy suojareleen kansi avata. Tarkemmat ohjeet löytyvät moduulikohtaisista selosteista ja ohjeesta "C-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet. 7

8 Moduulien väliset ohjaussignaalit Kiskostojännitteiden valvojan SPAU 330 C sisäisille kytkimille on annettu tehtaalla oletusasettelu. Kytkinten ohjelmointia saatetaan joutua muuttaman eri sovellutuksissa. Kuvassa 4 on kaavionomaisesti esitetty, miten havahtumis-, laukaisu- ja lukitussignaalien ohjelmointi vaikuttaa releen toimintaan. U12, U23, U31 Uo BS Uo> Uo>> t> t>> TS1 TS2 U< t< SGR ST6 ST1 ST3 ST2 A SGB B C D E SPCR 8C (U3) 1 U> SPCU 3C14 (U2) t> k> SS1 TS1 SS2 TS2 SGB SPCU 1C6 (U1) Kuva 4. Kiskostojännitteiden valvojan SPAU 330 C moduulien väliset ohjaussignaalit. 8

9 Ohjelmointikytkimet Osa havahtumis- ja laukaisusignaaleista on kytketty kiinteästi ohjaamaan lähtöreleitä, kun taas osa näistä signaaleista viedään kytkinryhmän SGR kautta. Kytkinryhmä sijaitsee lähtörelemoduulin etureunassa. Sen ohjelmointi tapahtuu järjestelmäkilvessä olevan aukon kautta. Jänniterelemoduuleiden piirilevyillä on ohjelmointikytkinryhmä SGB, jonka kytkimillä ohjelmoidaan kiskostojännitteiden valvojassa SPAU 330 C moduuleille tulevia lukitussignaaleja sekä niiltä häiriötietojen tallentimelle lähteviä havahtumissignaaleja Kytkinten SGR merkitys on seuraava: Kytkin Merkitys Tehdas asettelu SGR/1 Vie yli- ja alijännitemoduulin U>-portaan laukaisun lähtöreleelle A 1 SGR/2 Vie yli- ja alijännitemoduulin U<-portaan laukaisun lähtöreleelle A 1 SGR/3 Vie nollajännitemoduulin U 0 >-portaan laukaisun lähtöreleelle A 1 SGR/4 Vie nollajännitemoduulin U 0 >>-portaan laukaisun lähtöreleelle A 1 SGR/5 Vie yli- ja alijännitemoduulin U>-portaan laukaisun lähtöreleelle B 1 SGR/6 Vie yli- ja alijännitemoduulin U<-portaan laukaisun lähtöreleelle B 1 SGR/7 Vie yli- ja alijännitemoduulin U>-portaan havahtumisen lähtöreleelle C 1 SGR/8 Vie yli- ja alijännitemoduulin U<-portaan havahtumisen lähtöreleelle D 1 Nollajänniteyksikön SPCU 1C6 piirilevyllä olevien kytkinten SGB merkitys on seuraava: Kytkin Merkitys Tehdas asettelu SGB/1 Vie U 0 >-portaan havahtumissignaalin SS1 häiriötietojen tallentimen tilasisäänmenoon ST2 1 SGB/2 Vie U 0 >>-portaan havahtumissignaalin SS2 häiriötietojen tallentimen tilasisäänmenoon ST2 0 SGB/3 Vie U 0 >>-portaan havahtumissignaalin SS2 häiriötietojen tallentimen tilasisäänmenoon ST3 0 SGB/4 Muodostaa U 0 >-portaan laukaisun lukituksen signaalista BS1 0 SGB/5 Muodostaa U 0 >>-portaan laukaisun lukituksen signaalista BS1 0 SGB/6 Ei käytössä SPAU 330 C:ssä. Oltava asennossa 0 0 SGB/7 Ei käytössä SPAU 330 C:ssä. Oltava asennossa 0 0 SGB/8 Ei käytössä SPAU 330 C:ssä. Oltava asennossa 0 0 Yli- ja alijänniteyksikön SPCU 3C14 piirilevyillä olevien kytkinten SGB merkitys on seuraava: Kytkin Merkitys Tehdas asettelu SGB/1 Vie U>-portaan havahtumissignaalin SS1 häiriötietojen tallentimen tilasisäänmenoon ST1 1 SGB/2 Vie U<-portaan havahtumissignaalin SS2 häiriötietojen tallentimen tilasisäänmenoon ST1 0 SGB/3 Vie U<-portaan havahtumissignaalin SS2 häiriötietojen tallentimen tilasisäänmenoon ST3 1 SGB/4 Ei käytössä SPAU 330 C:ssä. Oltava asennossa 0 0 SGB/5 Muodostaa U<-portaan lukituksen signaalista BS1 1 SGB/6 Ei käytössä SPAU 330 C:ssä. Oltava asennossa 0 0 SGB/7 Ei käytössä SPAU 330 C:ssä. Oltava asennossa 0 0 SGB/8 Ei käytössä SPAU 330 C:ssä. Oltava asennossa 0 0 Häiriötietojen tallentimessa SPCR 8C27 ei ole kytkinryhmää SGB. 9

10 Teholähdemoduuli Teholähdemoduuli muokkaa ulkoisesta apujännitteestä relemoduulien tarvitsemat jännitteet. Teholähdemoduuli sijaitsee suojareleen järjestelmäkilven takana. Teholähdemoduuli on oma pistoyksikkö, joka voidaan vetää ulos, kun järjestelmäkilpi on ensin poistettu. Teholähdemoduuleja on olemassa kahta eri tyyppiä, jotka eroavat toisistaan tulojännitteiden osalta: SPGU 240A1 - nimellisjännite U n = 110/120/230/240 V ac U n = 110/125/220 V dc - toiminta-alue U = V ac/dc SPGU 48B2 - nimellisjännite U n = 24/48/60 V dc - toiminta-alue U = V dc Releen järjestelmäkilpeen on merkitty, minkä jännitealueen teholähde releeseen on asennettu. Teholähdemoduuli on muuntajakytketty eli galvaanisesti ensiö- ja toisiopiirit erottava, flybacktyyppinen tasajännitemuuttaja. Ensiöpuoli on suojattu sulakkeella F1, joka sijaitsee moduulin piirikortilla. Sulakkeen arvo on 1 A (hidas) SPGU 240 A1:ssä ja 4 A (hidas) SPGU 48 B2:ssa. Teholähdemoduulin toimintatilan ilmaisee järjestelmäkilvessä oleva vihreä merkkilamppu U aux, joka palaa kun moduuli on toiminnassa. Elektroniikkaa syöttävien jännitteiden varsinainen valvonta on sijoitettu mittaaville moduuleille. Mikäli jokin toisiojännitteistä poikkeaa yli 25 % nimellisarvostaan, siitä saadaan itsevalvontahälytys. Hälytys saadaan myös silloin, kun teholähdekortti on pois paikaltaan tai kun releelle ei tule apujännitesyöttöä. 10

11 Lähtörelemoduuli Kiskostojännitteiden valvojan SPAU 330 C lähtörelemoduuli SPTR 6B3 sijaitsee ristiuraruuveilla kiinnitetyn kilven takana yhdessä teholähdemoduulin kanssa. Lähtörelemoduuli sisältää kaikki lähtöreleet, releiden ohjainpiirit sekä ulkoisen ohjaustulon elektroniikkapiirin. Lähtörelekortti muodostaa oman pistoyksikkönsä ja on vedettävissä ulos niin kuin muutkin kortit. Kuva 5. Lähtörelemoduulin SPTR 6B3 lohkokaavio kiskostojännitteiden valvojassa SPAU 330 C. TS1/U1 TS2/U1 SS1/U2 SS2/U2 TS1/U2 TS2/U2 BS1 A B C D E F IRF SGR ENA Nollajänniteportaan U 0 > laukaisu Nollajänniteportaan U 0 >> laukaisu Ylijänniteportaan havahtuminen Alijänniteportaan havahtuminen Ylijänniteportaan laukaisu Alijänniteportaan laukaisu Ulkoinen lukitus Laukaisurele U 0 >>-, U>- tai U<-portaan hälytysrele Ylijänniteportaan havahtumis- tai hälytysrele Alijänniteportaan havahtumis- tai hälytysrele U 0 >-portaan hälytysrele Itsevalvonnan hälytysrele Itsevalvonnan lähtösignaali Havahtumis- ja laukaisusignaalien ohjelmointikytkinryhmä Lähtösignaalien lupatieto Lähtörelemoduulille tulevat ja siltä lähtevät signaalit ovat kiinteästi sidoksissa kotelon korttipaikkoihin. Lähtösignaalit on johdotettu erillisinä jokaiselta korttipaikalta lähtörelemoduulille. Tämän vuoksi on välttämätöntä sijoittaa pistoyksiköt sivun 1 kuvan mukaisesti, jotta releyhdistelmästä piirretty liitäntäkaavio vastaisi myös releen fyysistä toimintaa. 11

12 Tekniset tiedot Mittaustulot Nimellisjännite U n 100 V 110 V Liitinnumerot - pääjännite U pääjännite U pääjännite U nollajännite U Jatkuva jännitekestoisuus 2 x Un Taakka nimellisjännitteellä <0,5 VA Nimellistaajuus f n tilauksesta 50 Hz tai 60 Hz Ulkoiset ohjaustulot Liitinnumerot Ulkoinen ohjausjännite V dc tai V ac Virrankulutus, tyypillinen 2 15 ma Lähtökoskettimet Laukaisukoskettimet Liitinnumerot - laukaisurele A Nimellisjännite 250 V av tai dc Jatkuva virtakestoisuus 5 A Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s 30 A Kytkentä- ja kuormitusvirta 3 s 15 A Katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio L/R 40 ms ohjausjännitteillä 48/110/220 V dc 5 A/3 A/1 A Kosketinaine AgCdO 2 Hälytyskoskettimet Liitinnumerot - hälytysrele B hälytysrele C hälytysrele D hälytysrele E itsevalvontarele F Nimellisjännite 250 V ac ja dc Jatkuva virtakestoisuus 5 A Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s 10 A Kytkentä- ja kuormitusvirta 3 s 8 A Katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio L/R 40 ms ohjausjännitteillä 48/110/220 V dc 1 A/0,25 A/0,15 A Kosketinaine AgCdO 2 Teholähdemoduuli Teholähdemoduulien jännitealueet: SPGU 240 A1 - nimellisjännite U n 110/120/230/240 V ac 110/125/220 V dc - toiminta-alue V ac/dc SPGU 48 B2 - nimellisjännite U n 24/48/60 V dc - toiminta-alue V dc Tehonkulutus lepotilassa/toiminnassa 10 W/15 W 12

13 Nollajänniterelemoduuli SPCU 1C6 Katso relemoduulikohtaisesta käyttöohjeesta 1MRS MUM FI jakso"tekniset tiedot". Yli- ja alijänniterelemoduuli SPCU 3C14 Katso relemoduulikohtaisesta käyttöohjeesta 1MRS MUM FI jakso"tekniset tiedot". Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27 Katso relemoduulikohtaisesta käyttöohjeesta 1MRS MUM FI jakso"tekniset tiedot". Tiedonsiirto Siirtotapa Kuituoptinen sarjaväylä Merkkien koodaus ASCII Tiedonsiirtonopeus, valittavissa 300, 1200, 2400, 4800 tai 9600 Bd Optisen tiedonsiirron liitäntämoduuli - muovikuitukaapelille SPA-ZC 21 BB - lasikuitukaapelille SPA-ZC 21 MM Optisen tiedonsiirron liitäntämoduuli sisäisellä tehoyksiköllä - muovikuitukaapelille SPA-ZC 17 BB - lasikuitukaapelille SPA-ZC 17 MM Koejännitteet *) Eristejännitekoe (IEC 255-5) Syöksyjännitekoe (IEC 255-5) Eristysvastus (IEC 255-5) 2 kv, 50 Hz, 1 min 5 kv, 1,2/50 µs, 0,5 J >100 MΩ, 500 V dc Häiriökokeet *) 1 MHz:n purskehäiriötesti (IEC ) - yhteismuotoinen 2,5 kv - poikittainen 1,0 kv Sähköstaattinen purkaus, luokka III - ilmapurkaus 8 kv - kontaktipurkaus 6 kv Nopeat (5/50 ns) transientit (IEC ), luokka III ja (IEC 801-4), taso IV - tehonsyöttö 4 kv - muut liitännät (tulot/lähdöt) 2 kv EMC-kokeet CE-hyväksyntä Ympäristöolosuhteet Käyttölämpötila-alue C Lämpötilariippuvuus <0,2 %/ C Suhteellinen kosteus IEC mukaan 95 %, 55 C, 6 jaksoa Kotelointiluokka uppoasennuksessa IEC 529 IP 54 Paino täysin kalustettuna 5,5 kg *) Eivät koske sarjaliikenneliityntää, jonka yhteydessä on aina käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisia väyläliityntämoduuleja sekä optokaapeleita. 13

14 Ylläpito ja huolto Suojareleen toimiessa teknisissä tiedoissa määritellyissä ympäristöolosuhteissa rele ei tarvitse erityistä ylläpitoa. Suojarele ei sisällä osia tai komponentteja, jotka ovat alttiita mekaaniselle tai sähköiselle kulumiselle normaaleissa käyttöolosuhteissa. Mikäli ympäristöolosuhteet poikkeavat määritellyistä arvoista lämpötilan ja kosteuden osalta, tai ympäristöolosuhteet ovat vaativat kemiallisesti aktiivisten kaasujen tai lian vuoksi, tulee suojarele tarkastaa silmämääräisesti rutiinikoestuksen yhteydessä tai erillisen tarkastusrutiinin mukaisesti. Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin: - mekaanisiin vaurioihin kehikoissa, liittimissä ja relemoduuleissa - pölyyntymiseen kehikon sisällä; pöly poistetaan varovasti paineilmalla tai pehmeällä harjalla - liittimen tai kehikon ruostumiseen tai hapettumiseen Jos suojareleen toiminnassa ilmenee häiriö tai toiminta-arvot poikkeavat määritellyistä, tulee suojarele huoltaa. Pienemmät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet, kuten relemoduulien vaihto, voi suorittaa toimenpiteisiin koulutettu tai perehtynyt asiakkaan huoltoteknikko. Laajemmat huoltotoimenpiteet, jotka sisältävät elektroniikan huoltoa, tulee teettää valmistajan tai toimittajan suosittelemalla henkilökunnalla. Epävarmoissa tilanteissa ja pysyvissä vioissa pitää ottaa yhteyttä toimittajaan tai valmistajaan, jotka mielellään antavat tarkastukseen, huoltoon ja kalibrointiin liittyviä lisätietoja. Huom! Suojarele sisältää piirejä, jotka voivat vioittua staattisen sähkön purkauskipinästä. Jos joudut käsittelemään ulosvedettyä moduulia, varmista ensin, että olet samassa potentiaalissa moduulin kanssa koskettamalla esimerkiksi releen koteloa. Staattiselta sähköltä suojautumiseksi on syytä aina kuljettaa ja säilyttää irralliset pistoyksiköt antistaattisissa muovipusseissa. Huom! Sähköaseman toisiokojeet ovat mittalaitteita, joten niitä tulee käsitellä varovasti. Toisiokojeet tulee suojata kosteudelta, pölyltä ja mekaaniselta rasitukselta erityisesti kuljetuksen aikana. Varaosat Nollajännitemoduuli SPCU 1C6 Yli- ja alijännitemoduuli SPCU 3C14 Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27 Teholähdemoduuli - U aux = V ac/dc SPGU 240 A1 - U aux = V dc SPGU 48 B2 Lähtörelemoduuli SPTR 6B3 Erotusmoduuli SPTE 4B9 Kotelo (sisältää liitäntämoduulin) SPTK 4B9 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17_ tai SPA-ZC 21_ Toimitusvaihtoehdot Lajimerkki Moduulit SPCU SPCU SPCR 1C6 3C14 8C27 SPAU 330 C Perusversio, kaikki moduulit mukana x x x SPAU 330 C1 Nollajännite- sekä yli- ja alijännitemoduuli x x SPAU 330 C2 Nollajännitemoduuli ja häiriötietojen tallennin x x SPAU 330 C3 Pelkkä nollajännitemoduuli x SPAU 330 C4 Yli- ja alijännitemoduuli sekä häiriötietojen tallennin x x SPAU 330 C5 Pelkkä yli- ja alijännitemoduuli x SPAU 330 C6 Pelkkä häiriötietojen tallennin x 14

15 Mittapiirrokset ja asennus Suojareleen kotelo on perusmuodossaan tarkoitettu uppoasennukseen. Asennussyvyyttä voidaan pienentää 40 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZX 301, 80 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZX 302 tai 120 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZX 303. Pinta-asennuksessa käytetään koteloa SPA-ZX 306. Pinta-asennuskotelolla on etuliitäntä ±1 a b 139 ±1 Paneelin aukotus Korotuskehys SPA-ZX 301 SPA-ZX 302 SPA-ZX 303 a b Kuva 6. Kiskostojännitteiden valvojan SPAU 330 C asennus- ja mittapiirrokset. Suojareleen kotelo on valmistettu vaalean harmaaksi eloksoidusta alumiiniprofiilista. Asennuskauluksessa olevan kumitiivisteen ansiosta saavutetaan tiiveysluokka IP 54 releen kotelon ja asennusalustan välille. Kotelon saranoitu kansi on valmistettu läpinäkyvästä, UV-stabiloidusta polykarbonaattipolymeeristä ja varustettu kahdella sinetöitävällä lukitusruuvilla. Kannen reunassa on tiiviste, jonka avulla myös kotelon ja kannen välillä saavutetaan tiiveysluokka IP 54. Tarvittavat tulo- ja lähtöliitännät tehdään takapaneelin ruuviliittimiin. Liitinrima X0 koostuu kiinteistä ruuviliittimistä, joihin kytketään virtamittaustulot. Kuhunkin ruuviliittimeen voidaan kytkeä yksi enintään 6 mm 2 tai kaksi enintään 2.5 mm 2 johdinta. Liitinrimojen vieressä on kytkentäkaavio. Sarjaliikennettä varten suojareleen takana on 9- napainen D-liitin. Käyttämällä 25-napaista D- liitintä, häiriötallennin voidaan kytkeä tulostimeen häiriötallentimen edessä olevan RS 232Cportin kautta. Sarjaliikennettä varten tulisi aina käyttää valmistajan suosittelemia väyläliitäntämoduuleja (SPA- ZC 17_ tai SPA-ZC 21_) ja kuituoptisia kaapeleita. 15

16 Tilaustiedot Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C SPAU 330 C1 SPAU 330 C2 SPAU 330 C3 SPAU 330 C4 SPAU 330 C5 RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA Tilausnumeron kirjainyhdistelmät ilmaisevat suojareleen nimellistaajuuden f n ja apujännitteen U aux toiminta-alueen: AA: f n = 50 Hz, U aux = V ac/dc CA: f n = 50 Hz, U aux = V dc DA: f n = 60 Hz, U aux = V ac/dc FA: f n = 60 Hz, U aux = V dc Tilausesimerkki: 1. Lukumäärä ja lajimerkki 5 kpl SPAU 330 C 2. Tilausnumero RS AA 3. Nimellistaajuus f n = 50 Hz 4. Apujännite U aux = 110 V dc 5. Lisätarvikkeet 5 korotuskehystä SPA-ZX väyläliitäntämoduulia SPA-ZC 17 MM2A 6. Erikoisvaatimukset 16

17 SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n SG1 0 1 RESET t >> [ s] U o> U o>> 1310 SPCU 1C6

18 1MRS MUM FI Julkaistu Versio A (korvaa 34 SPCU 2 FI1) Tarkastanut KJ Hyväksynyt MS SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuuksia... 2 Toimintaselostus... 3 Lohkokaavio... 4 Etukilpi... 5 Toimintamerkit... 5 Asettelut... 6 Ohjelmointikytkimet... 6 Mittaustiedot... 7 Rekisteröidyt tiedot... 8 Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikot... 9 Tekniset tiedot Tapahtumakoodit Kaukosiirrettävät tiedot Vikakoodit Ominaisuuksia Alempi toimintaporras U 0 >, jonka asettelualueeksi voidaan valita joko % x U n tai % x U n Ylempi toimintaporras U 0 >>, jonka asettelualueeksi voidaan valita joko % x U n tai % x U n. Ylemmän portaan toiminta on myös mahdollista estää kokonaan Molempien ylijänniteportaiden toiminta voidaan lukita ulkoisella ohjaussignaalilla. Näyttö osoittaa mittaus- ja asetteluarvot sekä vikahetkellä rekisteröityjä tietoja Itsevalvonta tarkkailee jatkuvasti elektroniikan ja mikroprosessorin toimintaa ja todettuaan pysyvän vian antaa ohjauksen hälytysreleelle ja lukitsee muut ulostulot 2

19 Toimintaselostus Nollajänniterelemoduuli SPCU 1C6 sisältää kaksi toimintaporrasta, alemman portaan U 0 > ja ylemmän portaan U 0 >>. Alempi tai ylempi toimintaporras havahtuu, jos mitattu jännite ylittää ko. portaan asetteluarvon. Havahtunut porras antaa havahtumissignaalin SS1 tai SS2 ja samalla syttyy ko. portaan toimintamerkki keltaisena. Jos ylijännite on riittävän pitkäaikainen, havahtunut porras suorittaa laukaisun ja antaa laukaisusignaalin TS1 tai TS2. Laukaisseen portaan toimintamerkki syttyy punaisena. Havahtumisten ja laukaisujen toimintamerkeille voidaan ohjelmointikytkinryhmällä SG2 ohjelmoida itsepito, jolloin ne jäävät palamaan vaikka toiminnan aiheuttanut signaali laskee alle asetteluarvon. Toimintamerkit kuitataan releen etupaneelista painamalla RESET-painiketta tai SPA-väylän kautta komennolla V101 tai V102. Alemman portaan U 0 > laukaisu voidaan estää tuomalla portaalle estosignaali BTS1. Vastaavasti ylemmän portaan U 0 >> laukaisu estyy, jos portaalle tuodaan estosignaali BTS2. Ulkoisten lukitusten ohjelmointi tehdään releyhdistelmäkohtaisesti nollajännitemoduulin piirilevyllä olevassa kytkinryhmässä SGB. Kytkinryhmässä SGB ohjelmoidaan tulevien lukitusten lisäksi releyhdistelmässä mahdollisesti käytettävälle jälleenkytkentäyksikölle lähtevät käynnistyssignaalit. Kytkinryhmän SGB ohjelmointiohje on esitetty releyhdistelmän käyttöohjeen yleisessä osassa pistoyksiköiden keskinäisiä signaaleja esittävässä kaaviossa. Alemman portaan U 0 > laukaisuviive t> voidaan valita joltain portaan sisältämästä kolmesta asettelualueesta. Asettelualue valitaan kytkimillä SG1/1 ja SG1/2. Ylemmällä toimintaportaalla on oma aseteltava laukaisuviive t>>. Myös tällä viiveellä on kolme asettelualuetta. Käytettävä alue määrätään kytkimillä SG1/7 ja SG1/8. Alemman toimintaportaan havahtumisarvon asettelualueeksi voidaan kytkimellä SG1/5 valita % x U n tai % x U n. Ylemmän portaan asettelualueeksi voidaan vastaavasti valita kytkimellä SG1/ % x U n tai % x U n. Molempien toimintaportaiden laukaisuille voidaan valita kytkimellä SG1/4 ns. itsepito. Tällöin laukaisusignaali jää aktiiviseksi, vaikka laukaisun aiheuttanut signaali häviää. Laukaisut kuitataan releen etupaneelista painamalla samanaikaisesti STEP- ja RESET-painiketta tai SPAväylän kautta komennolla V101 tai V102. Käytettäessä kuittaamiseen komentoa V101 relemoduulin rekistereihinsä keräämät tiedot säilyvät muistissa. Käytettäessä STEP- ja RESETpainikkeita tai komentoa V102 myös rekisterit nollautuvat. Jännitteen tulopiiri on varustettu tehokkaalla suodatuksella, jonka avulla mitatun jännitteen harmooniset aallot vaimennetaan, ks. kuva 1. db f/fn Kuva 1. Jännitteen tulopiirin suodatusominaisuudet 3

20 Lohkokaavio Kuva 2. Nollajänniterelemoduulin SPCU 1C6 lohkokaavio U 0 BS1, BS2, BS3 BTS1 BTS2 SG1 SG2 SGB SS1 TS1 SS2 TS2 AR1, AR2 Y R Mitattava jännite Ulkoiset lukitussignaalit U 0 >-portaan laukaisun lukitus U 0 >>-portaan laukaisun lukitus Ohjelmointikytkinryhmä relemoduulin etukilvessä Toimintamerkkien ohjelmointikytkinryhmä (ei kuvassa) Lukitussignaalien ja jälleenkytkentöjen käynnistyssignaalien ohjelmointikytkinryhmä (piirilevyllä) U 0 >-portaan havahtumissignaali U 0 >-portaan laukaisusignaali U 0 >>-portaan havahtumissignaali U 0 >>-portaan laukaisusignaali Jälleenkytkentöjen käynnistyssignaalit Keltainen merkkilamppu, havahtuminen Punainen merkkilamppu, laukaisu Huom! Kaikkia nollajännitemoduulin tulo- ja lähtösignaaleja ei välttämättä ole johdotettu jokaisen tätä moduulia käyttävän releyhdistelmän liittimille. Se, mitkä signaalit on johdotettu liittimille ilmenee ko. releyhdistelmän pistoyksiköiden keskinäisiä signaaleja esittävästä kaaviosta. 4

21 Etukilpi B U Yksinkertaistettu kojesymboli Jännitteen mittauksen merkkilamppu U o IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö U 0 >-portaan havahtumisarvon asettelupotentiometri ja merkkilamppu U 0 >-portaan toimintahidastuksen asettelupotentiometri ja merkkilamppu U 0 >>-portaan havahtumisarvon asettelupotentiometri ja merkkilamppu STEP U o > [%] U n 2 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 t >> [ s] STEP SG1 0 1 RESET U o> U o>> Näytön askelluspainike U 0 >>-portaan toimintahidastuksen asettelupotentiometri ja merkkilamppu Ohjelmointikytkinryhmä SG1 Kytkinryhmien SG1 ja SG2 merkkilamppu Kuittauspainike Toimintamerkit 1310 SPCU 1C6 Relemoduulin lajimerkki Kuva 3. Nollajänniterelemoduulin SPCU 1C6 etukilpi Toimintamerkit Molemmilla jänniteportailla on oma kelta-punainen toimintamerkkinsä. Se syttyy keltaisena kun toimintaporras havahtuu ja punaisena, kun toimintaporras antaa laukaisusignaalin. Näille neljälle toimintamerkille voidaan toisistaan riippumatta ohjelmoida itsepito, jolloin toimintamerkki jää palamaan vaikka toiminnan aiheuttanut signaali laskee alle asetteluarvon. Esimerkiksi, jos alemman toimintaportaan havahtumiselle on ohjelmoitu itsepito, syttyy merkkivalo normaalisti keltaisena, kun ko. toimintaporras havahtuu ja punaisena, kun porras antaa laukaisusignaalin. Toimintaportaan palautuessa jää keltainen merkkivalo edelleen palamaan. Palamaan jääneet toimintamerkit kuitataan releen etupaneelista painamalla RESET-painiketta tai SPA-väylän kautta komennolla V101 tai V102. Kuittaamatta jätetty toimintamerkki ei vaikuta relemoduulin toimintaan. Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu osoittaa, että relemoduulin itsevalvonta on huomannut pysyvän vian. Merkkilamppu syttyy punaisena pian vian löytymisen jälkeen. Samalla relemoduuli antaa ohjauksen releyhdistelmän itsevalvontakoskettimelle. Lisäksi useimmissa vikatapauksissa moduulin näyttöön syttyy vikakoodi, joka kertoo, minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois moduulin näytöstä. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa valmistajalle huolto-yhteydenotossa. 5

22 Asettelut Asetteluarvot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuolimmaisella numerolla. Asettelupotentiometrin alapuolella palava merkkilamppu osoittaa, mikä asetteluarvo kulloinkin on näytössä. U 0 >/U n U 0 >-portaan havahtumisarvo prosentteina releen nimellisjännitteestä. Asettelualue on % x U n tai % x U n riippuen kytkimen SG1/5 asennosta t> U 0 >-portaan laukaisuaika sekunteina. Asettelualue riippuu kytkinten SG1/1 ja SG1/2 asennosta. Vaihtoehdot ovat 0,05...1,00 s, 0,5...10,0 s tai s. U 0 >>/U n t>> U 0 >>-portaan havahtumisarvo prosentteina releen nimellisjännitteestä. Asettelualue on % x U n tai % x U n riippuen kytkimen SG1/6 asennosta. Lisäksi voidaan asetella (näytössä - - -), jolloin tämä porras ei ole toiminnassa U 0 >>-portaan laukaisuaika sekunteina. Asettelualue riippuu kytkinten SG1/7 ja SG1/8 asennosta ja sen vaihtoehdot ovat 0,05...1,00 s, 0,5...10,0 s tai s. Lisäksi näytöltä voidaan lukea etukilven ohjelmointikytkinryhmän SG1 tarkistussumma, kun kytkinryhmän alapuolella oleva merkkilamppu palaa. Tämän avulla varmistutaan siitä, että kytkimet on aseteltu oikein ja ne ovat toimintakunnossa. Tarkistussumman laskeminen on esitetty käyttöohjeessa "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". Ohjelmointikytkimet Sovellutuskohtaiset lisätoiminnot valitaan relemoduulin etulevyssä sijaitsevan ohjelmointikytkinryhmän SG1 avulla. Kytkinten numerot sekä asennot 0 ja 1 on merkitty kilpeen. Kytkin SG1/1 SG1/2 Toiminta U 0 >-portaan laukaisuviiveen asettelualueen valinta SG1/1 SG1/2 Laukaisuaika t> 0 0 0,05...1,00 s 1 0 0,5...10,0 s 0 1 0,5...10,0 s s SG1/3 Ei käytössä. Oltava asennossa 0 SG1/4 Laukaisusignaalien TS1 ja TS2 itsepidon valinta. Kun SG1/4=0, laukaisusignaalit palautuvat perustilaansa (=lähtörele päästää), kun toiminnan aiheuttanut mittaussignaali palautuu alle havahtumiskynnyksen. Kun SG1/4=1, laukaisusignaalit jäävät aktiivitilaansa (=lähtörele vetäneenä), vaikka mittaussignaali laskee alle havahtumiskynnyksen. Laukaisusignaalit palautetaan tällöin perustilaansa releen etupaneelista painamalla samanaikaisesti STEP- ja RESETpainiketta tai kaukokäytön kautta komennolla V101. Käytettäessä kuittaukseen STEPja RESET-painikkeita, myös muistiin rekiteröityneet tiedot nollautuvat SG1/5 U 0 >-portaan havahtumisarvon asettelualueen valinta. Kun SG1/5=0, asetteluarvo on % x U n Kun SG1/5=1, asettelualue on % x U n 6

23 Kytkin SG1/6 Toiminta U 0 >>-portaan havahtumisarvon asettelualueen valinta. Kun SG1/6=0, asettelualue on % x U n + Kun SG1/6=1, asettelualue on % x U n + Ylempi toimintaporras voidaan asetella pois käytöstä kääntämällä asettelupotentiometri asentoon, jolloin näytössä on kolme lyhyttä viivaa, SG1/7 SG1/8 U 0 >>-portaan laukaisuajan t>> asettelualueen valinta SG1/7 SG1/8 Laukaisuaika t>> 0 0 0,05...1,00 s 1 0 0,5...10,0 s 0 1 0,5...10,0 s s Kytkinryhmä SG2 sijaitsee kytkinryhmän SG1 tarkistussumman kolmannessa alavalikossa ja on ns. pehmokytkinryhmä. Kytkinryhmällä SG2 ohjelmoidaan havahtumisten ja laukaisujen toimintamerkkien toimintatapa. Toimintamerkit voidaan vapaasti ohjelmoida joko pysymään (itsepito) tai palautumaan toiminnan aiheuttaneen signaalin laskettua alle asetteluarvon. Ohjelmoiminen tapahtuu määrittelemällä kytkinryhmälle tarkistussumma seuraavan taulukon mukaisesti. Oletusasetteluna havahtumissignaaleille on aseteltu palautuva toiminta ja laukaisusignaaleille itsepito. Itsepitotoimintaa vastaava luku Tehdasasettelu Keltainen toimintamerkki, U 0 > hav. 1 0 Punainen toimintamerkki, U 0 > lauk. 2 2 Keltainen toimintamerkki, U 0 >> hav. 4 0 Punainen toimintamerkki, U 0 >> lauk. 8 8 Tarkistussumma S Nollajännitemoduulin piirilevyllä on kytkinryhmä SGB, jonka kytkimillä ohjelmoidaan moduulille eri releyhdistelmissä mahdollisesti tulevat lukitussignaalit. Kytkimillä ohjelmoidaan jälleenkytkentäreleyksikölle lähtevät käynnistyssignaalit. Kytkinryhmän SGB ohjelmointiohje on esitetty releyhdistelmän käyttöohjeen yleisessä osassa pistoyksiköiden välisiä signaaleja esittävässä kaaviossa. Mittaustiedot Mittaustiedot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuolimmaisella numerolla. Näytössä kulloinkin oleva mittaustieto osoitetaan merkkilampulla. Merkkilamppu U 0 Mittaustieto Yksikön mittaama jännite prosentteina releen nimellisjännitteestä. 7

24 Rekisteröidyt tiedot Näytön vasemmanpuoleisin numero näyttää rekisterin osoitteen ja kolme muuta numeroa rekisteröidyn tiedon. Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto 1 Suurin yksikön mittaama jännite prosentteina releen nimellisjännitteestä. Jos yksikkö suorittaa laukaisun, laukaisuhetken jännite jää muistiin. Uusi laukaisu kuittaa vanhan rekisteröidyn arvon ja päivittää rekisteriin uuden arvon. Samoin tapahtuu, jos mitattu jännite ylittää vanhan rekisteröidyn arvon 2 Alemman portaan havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärä, n(u 0 >) = Ylemmän portaan havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärä, n(u 0 >>) = Viimeisin U 0 >-portaan havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta laukaisuviiveestä t>. Uusi havahtuminen käynnistää laskurin nollasta. Jos porras suorittaa laukaisun, rekisterin arvo on Viimeisin U 0 >>-portaan havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta laukaisuviiveestä t>>. Uusi havahtuminen käynnistää laskurin nollasta. Jos porras suorittaa laukaisun, rekisterin arvo on Ulkoisten lukitus- ym. ohjaustietojen näyttö. Rekisterin oikeanpuoleisin numero näyttää, missä tilassa moduulin lukitustulot ovat. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 0 = ei lukituksia 1 = U 0 >-portaan laukaisu lukittu 2 = U 0 >>-portaan laukaisu lukittu 3 = molempien toimintaportaiden laukaisut lukittu Rekisterin keskimmäinen numero on nolla. Kolmas numero oikealta ilmaisee mahdollisen kaukokuittaustulon tilan. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 0 = kaukokuittaus ei aktiivinen 1 = kaukokuittaus päällä Tästä rekisteristä siirrytään tarvittaessa Trip test-toimintamuotoon, jossa saadaan pakko-ohjattua nollajännitemoduulin havahtumis- ja laukaisusignaalit yksi kerrallaan aktiivisiksi. Katso tarkempi selvitys käyttöohjeesta "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet" A Nollajännitemoduulin osoitetunnus sarjaliikennejärjestelmää varten. Asetetaan nollaksi, ellei sarjaliikennettä käytetä. Tämän rekisterin alavalikoita ovat: 1) Sarjaliikenteen tiedonsiirtonopeuden valinta. Valittavissa 300, 1200, 2400, 4800 ja 9600 Bd. Oletusasetteluna 9600 Bd. 2) Sarjaliikenteen toimintatilaa ilmaiseva yhteyskatkoslaskuri. Jos moduuli on liitetty järjestelmään, jossa on tiedonkeruu- ja raportointiyksikkö ja tietoliikenne toimii, yhteyskatkoslaskurin arvo on 0. Muutoin laskurissa pyörivät jatkuvasti numerot ) Asetteluiden kauko-ohjauksessa tarvittava salasana. Näytön ollessa sammuneena päästään näyttövalikon alkuun painamalla kerran STEP-painiketta. Rekisterit nollataan painamalla samanaikaisesti STEP- ja RESET- painikkeita tai SPAväylän kautta komennolla V102. Rekisterit nollaantuvat myös, jos apusähkön syöttö katkeaa. Relemoduulin osoitetunnus, sarjaliikenteen nopeuden arvo ja salasana pysyvät muistissa jännitekatkoksen yli. Käyttöohjeessa "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet" on esitetty osoitteen ja sarjaliikenteen nopeuden asetteluohje. 8

25 Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikot PÄÄVALIKKO ALAVALIKOT STEP 0,5 s RESET 1 s T A A K S E P Ä I N Normaali tila, näyttö pimeänä Mitattu jännite Uo Havahtumisarvon Uo> asettelu 1 ASKEL TAAKSE 0,5 s Kaukoasetteluprosentti p1 = asettelutilassa aseteltava arvo ALAVALIKOT 2 ASKEL ETEEN 1 s Kaukoasetteluarvo Uo> x p1 S T E P.5 s E T E E N P Ä I N S T E P 1 s P Ä Ä V A L I K K O Toiminta-ajan t> asettelu Havahtumisarvon Uo>> asettelu Toiminta-ajan t>> asettelu 1 Kaukoasetteluprosentti 2 p4 Tarkistussumma kytkinryhmälle SG1 1 Kaukoaseteltu tark. summa Muistiin tallennettu suurin jännitteen arvo Ylijänniteportaan Uo> havahtumisten lukumäärä Ylijänniteportaan Uo>> havahtumisten lukumäärä Viimeisin Uo>-portaan havahtuneenaoloaika Viimeisin Uo>>-portaan havahtuneenaoloaika 1 1 Kaukoasetteluprosentti p2 Kaukoasetteluprosentti p3 2 Kaukoaseteltu tark. summa Kaukoasetteluarvo t> x p2 Kaukoasetteluarvo Uo>> x p3 Kaukoasetteluarvo t>> x p4 Tark. summa kytkinryhmälle SG2 0 Tulevat lukitukset IRF SS1 TS1 SS2 TS2 A Relemoduulin osoite sarjaliikennettä varten 1 Tiedonsiirtonopeus [Bd] Yhteyskatkoslaskuri s 2 3 Salasana Alavalikoihin ja asettelumuotoon siirtymiseen tarvittavat toimenpiteet sekä asetteluiden suorittaminen ja Trip test-asennossa toimiminen on selostettu käyttöohjeessa "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". 9

26 Tekniset tiedot Alempi toimintaporras U 0 > Asettelualue % x U n tai % x U n Havahtumisviive, tyypillisesti 70 ms Toimintahidastus 0,05...1,00 s, 0,5...10,0 s tai s Palautumisaika 100 ms Palautumissuhde 0,96 Toimintahidastuksen epätarkkuus ±2 % asetteluarvosta tai ±40 ms Toimintaepätarkkuus - asettelualueella % x U n ±3% asetteluarvosta - asettelualueella % x U n ±5% asetteluarvosta Ylempi toimintaporras U 0 >> Asettelualue % x U n + tai % x U n + Havahtumisviive, tyypillisesti 70 ms Toimintahidastus 0,05...1,00 s, 0,5...10,0 s tai s Palautumisaika 100 ms Palautumissuhde 0,96 Toimintahidastuksen epätarkkuus ±2 % asetteluarvosta tai ±40 ms Toimintaepätarkkuus - asettelualueella % x U n ±3 % asetteluarvosta - asettelualueella % x U n ±5 % asetteluarvosta 10

27 Tapahtumakoodit Asematason tiedonsiirtolaite voi lukea nollajänniterelemoduulilta SPCU 1C6 tapahtumatiedot (mm. havahtuminen ja laukaisu) SPAsarjaväylän kautta. Kysyttäessä moduuli tulostaa tapahtumatietonsa muodossa; aika (ss.sss) ja tapahtumakoodi. Nollajännitemoduulin tapahtumakoodit ovat E1 E8 sekä E50 ja E51. Asematason tiedonsiirtolaite voi lisäksi muodostaa mm. tietoliikenneyhteyteen liittyviä tapahtumakoodeja. Koodit E1...E8 ja niitä vastaavat tapahtumat voidaan ottaa mukaan tai jättää pois tapahtumien siirrosta. Tämä tapahtuu kirjoittamalla SPA-väylän kautta relemoduulille ns. tapahtumamaski (V155), joka on desimaaliluvuksi muutettu binääriluku. Jokaista tapahtumakoodia E1 E8 vastaa luku 1, 2, Tapahtumamaski muodostetaan kertomalla em. luvut joko 0:lla (tapahtumaa ei siirretä) tai 1:llä (tapahtuma siirretään) ja laskemalla näin saadut luvut yhteen (vrt. tarkistussumman laskeminen). Tapahtumamaskin arvo voi olla Sen oletusarvo nollajännitemoduulilla SPCU 1C6 on 85 eli kaikki havahtumiset ja laukaisut siirretään kysyttäessä asematason tiedonsiirtolaitteelle, mutta palautumisia ei siirretä. Koodeja E50 E54 ja niitä vastaavia tapahtumia ei voi jättää pois tapahtumien siirrosta. Nollajänniterelemoduulin SPCU 1C6 tapahtumakoodit ovat: Koodi Tapahtuma Tapahtumaa Kertoimen vastaava luku oletusarvo E1 U 0 >-porras havahtunut 1 1 E2 U 0 >-portaan havahtuminen palautunut 2 0 E3 U 0 >-porras laukaissut 4 1 E4 U 0 >-portaan laukaisu palautunut 8 0 E5 U 0 >>-porras havahtunut 16 1 E6 U 0 >>-portaan havahtuminen palautunut 32 0 E7 U 0 >>-porras laukaissut 64 1 E8 U 0 >>-portaan laukaisu palautunut E50 Uudelleenkäynnistys * - E51 Tapahtumarekisterin ylivuoto * - E52 Tietoliikenneyhteydessä tilapäinen häiriö * - E53 Yksikkö ei vastaa tietoliikenteen kautta * - E54 Yksikkö vastaa uudelleen tietoliikenteen kautta * - 0 ei mukana tapahtumaraportoinnissa 1 mukana tapahtumaraportoinnissa * ei koodilukua - ei voi ohjelmoida HUOM! SPACOM-järjestelmässä asematason tiedonsiirtolaite muodostaa tapahtumakoodit E52 E54. 11

28 Kaukosiirrettävät tiedot Tapahtumakoodien lisäksi asematason tiedonsiirtolaitteen on mahdollista lukea SPA-väylän kautta kaikki nollajännitemoduulin tulotiedot (I-tiedot), asetteluarvot (S-tiedot), muistiin rekisteröidyt tiedot (V-tiedot) sekä eräitä muita tietoja. Osa tiedoista voidaan myös muuttaa SPA-väylän kautta annettavilla komennoilla. Kaikki tiedot ovat 0-kanavalla, jota ei tarvitse kirjoittaa näkyviin tiedonsiirtokomennoissa. R = tieto voidaan lukea relemoduulilta W = tieto voidaan kirjoittaa relemoduulille Tieto Koodi Tiedon Arvot suunta Mitattu nollajännite I1 R % x U n U 0 >-portaan laukaisun lukitus I2 R 0 = ei lukitusta 1 = laukaisu lukittu U 0 >>-portaan laukaisun lukitus I3 R 0 = ei lukitusta 1 = laukaisu lukittu U 0 >-portaan havahtuminen O1 R 0 = U 0 > porras ei havahtuneena 1 = U 0 >-porras havahtuneena U 0 >-portaan laukaisu O2 R 0 = U 0 >-porras ei laukaisseena 1 = U 0 >-porras laukaisseena U 0 >>-portaan havahtuminen O3 R 0 = U 0 >>-porras ei havahtuneena 1 = U 0 >>-porras havahtuneena U 0 >>-portaan laukaisu O4 R 0 = U 0 >>-porras ei laukaisseena 1 = U 0 >>-porras laukaisseena Voimassa oleva U 0 >-portaan S1 R % x U n havahtumisarvo Voimassa oleva U 0 >-portaan S2 R 0, s laukaisuviive Voimassa oleva U 0 >>-portaan S3 R 2 80 % x U n havahtumisarvo 999 = Voimassa oleva U 0 >>-portaan S4 R 0, s laukaisuviive Voimassa oleva kytkinryhmän SG1 S5 R tarkistussumma Potentiometrillä aseteltu U 0 >-portaan S11 R % x U n havahtumisarvo Potentiometrillä aseteltu U 0 >-portaan S12 R 0, s laukaisuviive Potentiometrillä aseteltu U 0 >>-portaan S13 R 2 80 % x U n havahtumisarvo 999 = Potentiometrillä aseteltu U 0 >>-portaan S14 R 0, s laukaisuviive Kytkinryhmän SG1 tarkistussumma S15 R (kytkimillä aseteltu) U 0 >-portaan havahtumisarvon S21 R,W % kaukoasetteluprosentti U 0 >-portaan laukaisuviiveen S22 R,W % kaukoasetteluprosentti U 0 >>-portaan havahtumisarvon S23 R,W % kaukoasetteluprosentti U 0 >>-portaan laukaisuviiveen S24 R,W % kaukoasetteluprosentti Kytkinryhmän SG1 kaukoaseteltu S25 R,W tarkistussumma 12

29 Tieto Koodi Tiedon Arvot suunta U 0 >-portaan havahtumisarvo, S31 R % x U n toteutuva kaukoasettelu U 0 >-portaan laukaisuviive, S32 R 0, s toteutuva kaukoasettelu U 0 >>-portaan havahtumisarvo, S33 R 2 80 % x U n toteutuva kaukoasettelu 999 = U 0 >>-portaan laukaisuviive, S34 R 0, s toteutuva kaukoasettelu Kytkinryhmän SG1 tarkistussumma, S35 R kaukoasettelu Suurin mitattu jännite tai V1 R % x U n laukaisuhetken jännite U 0 >-portaan havahtumisten lukumäärä V2 R U 0 >>-portaan havahtumisten lukumäärä V3 R Viimeisin U 0 >-portaan V4 R % havahtuneenaoloaika Viimeisin U 0 >>-portaan V5 R % havahtuneenaoloaika Lähtöreleiden ja toimintamerkkien V101 W 1 = kuitataan lähtöreleet ja kaukokuittaus toimintamerkit Lähtöreleiden, toimintamerkkien V102 W 1 = kuitataan lähtöreleet, ja muistiin rekisteröityjen toimintamerkit ja rekisterit tietojen kaukokuittaus (koodit V1...V5) Asetteluiden kauko-ohjaus V150 R,W 0 = potentiometriasettelut S11 S15 voimaan 1 = kaukoasettelut S31 S35 voimaan Tapahtumamaski V155 R,W ks. kohta "Tapahtumakoodit" Havahtumisten ja laukaisujen V156 R,W , ks. jakso toimintamerkkien itsepito (SG2) "Ohjelmointikytkimet" Kaukoasetteluiden salasanan avaus V160 W Kaukoasetteluiden salasanan V161 W vaihto tai sulkeminen Itsevalvonnan aktivoiminen V165 W 1 = itsevalvontaulostulo aktivoituu ja IRF-lamppu syttyy n. 5 s:n kuluttua, siitä n. 30 s:n kuluttua itsevalvonta palautuu Sisäinen vikakoodi V169 R Relemoduulin tietoliikenneosoite V200 W Ohjelman versiotunnus V205 R esimerkiksi 070 B 13

30 Tieto Koodi Tiedon Arvot suunta Relemoduulin lajimerkki F R SPCU 1C6 Tapahtumarekisterin luku L R aika, kanavanumero ja tapahtumakoodi Tapahtumarekisterin uusintaluku B R aika, kanavanumero ja tapahtumakoodi Relemoduulin tilatiedon luku C R 0 = normaalitila 1 = yksikkö käynyt resetissä 2 = tapahtumarekisterin ylivuoto 3 = tapaukset 1 ja 2 yhdessä Relemoduulin tilatiedon kuittaus C W 0 = kuittaus Kellonajan luku tai asettelu T R,W 00, ,999 s Tiedonsiirtokoodit L, B, C ja T on varattu relemoduulin ja asematason tiedonsiirtolaitteen väliseen tapahtumatietojen siirtoon. Tapahtumarekisteri voidaan lukea L-koodilla vain kerran. Jos esim. tiedonsiirrossa tapahtuu virhe, B- komennolla on mahdollista lukea uudelleen edellinen L-komennolla luettu tapahtumarekisterin sisältö. B-komento voidaan toistaa tarvittaessa. Asetteluarvot S1 S5 ovat joko potentiometreillä aseteltuja tai kaukoaseteltuja suojausohjelmien käyttämiä asetteluarvoja. Arvot S11 S15 ovat potentiometreillä tai kytkimillä tehtyjä asetteluita. S21 S25 ovat kaukoaseteltavia prosenttikertoimia potentiometriasetteluille. Asetteluita S21 S25 voi lukea tai niihin voi kirjoittaa. Jotta kirjoittamisen pystyy suorittamaan, täytyy kaukoasettelun salasana (V160) avata ja potentiometriasetteluiden täytyy olla voimassa (V150=0). Muuttujissa S31 S35 ovat varsinaiset toteutuvat kaukoasetteluarvot. Muutettaessa kaukoasetteluprosentteja S21 S24, näille muuttujille on mahdollista kirjoittaa prosenttikerroin Tällöin asetteluarvon voi muuttaa myös ohi yksikön teknisissä arvoissa määriteltyjen rajojen. Asetteluarvojen paikkansapitävyys taataan kuitenkin vain teknisissä arvoissa määritellyissä rajoissa. Itsevalvonnan aktivoiminen (V165) estää suojauksen toimimisen siksi ajaksi kun itsevalvontaulostulo on aktiivinen ja IRF-merkkivalo palaa. 14

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I U o I o I ϕ IRF I ϕ > I n STEP [%] 1.0 6.0 10 STEP 0.6 t > [ s] I ϕ >> I n 0.1 1.0 [%] 5 30 40 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n.

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n. SPAU 110 C Nollajänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U 2 U n = 100V 110V f n = 50Hz U IRF 5 o 60Hz SPAU 110 C B 80...265V ~ 18...80V U aux STEP U o > [%] U n 2 10 20 STEP SPCU 1C6 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele SPAS 20 C Suunnattu maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus B I 2 f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I o ) U n = 00V 0V ( U o ) 5 U o I o I ϕ IRF SPAS 20 C 80...265V ~ 8...80V U aux I ϕ > I n STEP [%].0

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30 SPAJ 115 C Erovirta- ja nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I o ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I o I I IRF SPAJ 115 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP 2.5 I o >

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 20.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin. Ominaisuudet Neliportainen yli- ja alitaajuusrele Jokainen taajuusporras voidaan asetella vakioaikaiseksi

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50/60 Hz U n = 50 / 100 / 200 V 2 5 U REF > SPAE 010 0.8 U aux 0.6 1.0 RESET OK x 80... 265 V ~ _ 0.4 U > U n 1.2 U > 0087A

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D9 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C ASEA BROWN BOVERI ABB Strömberg Releet Johdonsuoja SPAA 20 C ja SPAA 2 C 34 SPAA 8 FI A 99-09 - Tehnyt Tarkastanut Hyväksynyt ASEA BROWN BOVERI fn = 50 Hz 60 Hz X In = A 5 A (I) In = A 5 A (Io) Un = 00

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D4 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

SACO 64D4. Ostajan opas

SACO 64D4. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Itsenäinen, mikroprosessoripohjainen 64 kanavan

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 5 3I > I 3I < I L I L I L3 I c IRF SPAJ 60 C 80...65V ~ 8...80V SPCJ 4D40

Lisätiedot

SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus- ja mittausyksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus- ja mittausyksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus ja mittausyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 752004MUM FI Julkaistu 20001110 Päivitetty 20060911 Versio D Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

SPAU 341 C Jännitteensäädin

SPAU 341 C Jännitteensäädin SPAU 341 C Jännitteensäädin Käyttöohje ja tekninen selostus 2 U f n = 50Hz 60Hz I n = 1A 5A ( I ) U n = 100V 110V 120V ( U ) 5 Um I m U d IRF POS IRF SPAU 341 C1 80...265 V ~ U aux U s / U n RESET STEP

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_ Valokaarirele Ostajan opas REA 10_ Julkaistu: 22.11.2004 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Silmukkamainen tai säteittäinen

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monitoimisuojarele katkaisijaohjattujen ja kontaktoriohjattujen vaihtovirtamoottoreiden

Lisätiedot

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip SPAA C Johdonsuojarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 0Hz 0Hz I n = A A ( I ) I n = A A ( I 0B ) I n = 0,A A ( I 0 ) U n = 00V 0V 0V ( U 0 ) I > I I L I L I L I o IRF Uo I o ϕ U o I IRF O I AR AR

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli SPCS D ja SPCS D Suunnattu ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I L U I L U IRF [ ] I > I n t > k [ s] [ ] I >> I n RESET STEP t >> [ s] ϕ b I >>> [ I n ] t >>> [ s] SGF SGB PROGRAM

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 12.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

IRF STEP RESET TRIGGED / READY

IRF STEP RESET TRIGGED / READY SPCR 8C27 Häiriötietojen tallennin Käyttöohje ja tekninen selostus IRF STEP RESET TRIGGED / READY 0035A SPCR 8C27 1MRS 750913-MUM FI Julkaistu 97-12-11 Versio A (korvaa 34 SPCR 2 FI1) Tarkastanut KJ Hyväksynyt

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

t < [ s] I L2 I L3 U n I n IRF IRF STEP STEP 1.2 STEP STEP STEP U > U < SG1 SG1 SG1 k

t < [ s] I L2 I L3 U n I n IRF IRF STEP STEP 1.2 STEP STEP STEP U > U < SG1 SG1 SG1 k L SPAC 534 C Kennoterminaali Käyttöohje ja tekninen selostus I n = / 5 A( I ) U n = 00 / 0 V( U ) U n = 00 / 0 V( U o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I I L2 I L3 B I > I >> IRF U o U IRF B U > U < U2 U23 U 3 IRF

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

seppo.vehviläinen@electrix.fi

seppo.vehviläinen@electrix.fi moduuli Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 eql sähkön laadun hallinta MITTAUKSESTA RAPORTOINTIIN Jännitetasot Välkyntä Jännitekatkot Jännitekuopat Kokonaissäröt Harmoniset

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

REA 107 Vaalokaarireleyksikkö. Asennus- ja käyttöohje

REA 107 Vaalokaarireleyksikkö. Asennus- ja käyttöohje REA 107 REA107 1MRS 755085 Julkaistu: 03.03.2003 Versio: A Tarkistettu: P.L. 03.03.2003 Hyväksytty: M.Ö. REA 107 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisältö 1. Yleistä...4

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

REA 103 Valokaariyksikkö. Asennus- ja käyttöohje

REA 103 Valokaariyksikkö. Asennus- ja käyttöohje REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: B/25.02.2003 Tarkistettu: P.L./26.02.2003 Hyväksytty: M.Ö. Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. REA 103 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE

C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE Keskus Releet Valvontareleet Pinnanvalvontareleet C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE Automaattinen säätö yhdelle tai kahdelle pinnalle Tyhjennys tai täyttö HNM - mittaus johtavilla elektrodeilla HNE

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

REA 105 Valokaarireleyksikkö Asennus- ja käyttöohje

REA 105 Valokaarireleyksikkö Asennus- ja käyttöohje Station Automation & Protection 1MRS750977-MUM Julkaistu: 26.3.98 Muutettu: 26.2.99 Versio: B Tark.: Hyv.: Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. REA 105 ABB Network Partner

Lisätiedot