Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele"

Transkriptio

1 SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C V ~ V U aux U > U n STEP STEP SPCU 3C14 REGISTERS U > / U n U max / U n U < / U n U min/ U n n ( U > ) n ( U < ) t / t > [%] t /t < [%] SGR t > [ s] k U < U n 0.4 t < [ s] SG1 0 1 RESET U > U < RS 422 Ser.No SPCU 3C14

2 1MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa 34 SPAU 15 FI1) Tarkastanut MK Hyväksynyt OL SPAU 130 C Kolmivaiheinen ylija alijänniterele Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuudet... 2 Käyttötarkoitus... 3 Toimintaselostus... 3 Liitännät... 4 Lähtöreleiden asettelu... 6 Toimintamerkit... 7 Yhdistetty teholähde- ja I/O-moduuli... 7 Tekniset tiedot (päivitetty )... 8 Sovellutusesimerkkejä Koestus Ylläpito ja huolto Varaosat Tilausnumerot Mittapiirrokset ja asennus Tilaustiedot Yli- ja alijännitereleen SPAU 130 C käyttöohjeeseen kuuluu tämän yleisen osan lisäksi seuraavat osakäyttöohjeet: Yli- ja alijänniterelemoduuli SPCU 3C14 C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet 1MRS MUM FI 1MRS MUM FI Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikainen kolmivaiheinen ylijännitesuojaus Vakioaikainen kolmivaiheinen alijännitesuojaus Voidaan ohjelmoida toimimaan myös yksivaiheisena Vapaasti määriteltävät lähtöreleiden toiminnat Joustavat toimintojen valintamahdollisuudet erityyppisissä sovellutuksissa Asetteluarvojen, mitattujen jännitteiden, vikahetkellä rekisteröityjen tietojen, jne. numeerinen näyttö Tiedonsiirtomahdollisuus sarjaväyläliitynnän kautta Releen jatkuva itsevalvonta ja sisäisten vikojen diagnostiikka 2

3 Käyttötarkoitus Yli- ja alijänniterele SPAU 130 C on tarkoitettu verkon pääjännitteiden valvontaan ja rekisteröintiin, moottorien alijännitesuojaukseen ja generaattorin napaoikosulku- ja ylijännitesuojaukseen. Rele voidaan ohjelmoida toimimaan myös yksivaiheisena. Suojarele muodostaa kokonaisuuden, joka sisältää yli- ja alijännitesuojan sekä joustavat laukaisu- ja hälytystoiminnot. Toimintaselostus Yli- ja alijänniterele SPAU 130 C on toisiorele, joka liitetään suojattavan kohteen jännitemuuntajiin. Rele mittaa jatkuvasti suojattavan kohteen pääjännitteitä. Vikatapauksessa suojarele hälyttää tai ohjaa katkaisijaa, riippuen valitusta suojaustavasta. Jos yksikin yli- ja alijänniterele SPAU 130 C:n mittaamista jännitteistä ylittää ylijänniteportaan U> asetteluarvon, ylijänniteporras havahtuu. Kun aseteltu toiminta-aika t> tai käänteisaikatoiminnassa ylijännitteen suuruudesta riippuva aika on kulunut loppuun portaan ollessa edelleen havahtuneena, rele antaa laukaisusignaalin. Vastaavasti jos yksikin suojareleen mittaamista pääjännitteistä alittaa alijänniteportaan U< asetteluarvon, rele havahtuu ja antaa laukaisusignaalin ajan t< kuluttua. Yli- ja alijänniterele SPAU 130 C voidaan ohjelmoida toimimaan myös yksivaiheisena. Ylijänniteportaalle voidaan määritellä vakio- tai käänteisaikaviiveen mukainen toiminta. Releessä on valittavissa kaksi erilaista käänteisaikakäyrästöä, joita nimitetään jyrkkyyden mukaan ominaiskäyrästöiksi A ja B. Alijänniteporras toimii aina vakioaikatoiminnassa. Sen laukaisu voidaan lukita tuomalla releelle ulkoinen lukitusjännite. Yli- ja alijännitereleen havahtumisista saadaan kosketintiedot, joita voidaan edelleen käyttää esimerkiksi lukitussignaaleina. Releessä on yksi ulkoisella ohjausjännitteellä ohjattava, optisesti erotettu logiikkatulo, jota käytetään lukitustulona. U12 VAKIO- TAI KÄÄNTEISAIKAINEN YLIJÄNNITEPORRAS 59 TRIP 1 TRIP 2 U23 VAKIOAIKAINEN ALIJÄNNITEPORRAS 27 SIGNAL 1 U31 LUKITUSTULO ALIJÄNNITEPORTAALLE START 1 IRF LUKITUS SARJALIIKENNEPORTTI SARJA I/O Kuva 1. Yli- ja alijänniterele SPAU 130 C:n suojaustoiminnot. Ympyröissä olevat numerot viittaavat ko. suojaustoiminnon ANSI-numeroon (ANSI = American National Standards Institute). 3

4 Liitännät L1 L2 L3 A N Rx Tx n a + (~) - (~) Uaux SPA-ZC_ BS IRF START1 SIGNAL1 TRIP2 TRIP SERIAL PORT 110V 100V 110V 100V 110V 100V _ E D C B A U3 SGR/1 + - U3 SGR IRF SS1 3U> t>,k> TS1 SGB/5 SS2 3U< t< TS2 SPAU 130 C U1 I/O U2 Kuva 2. Yli- ja alijänniterele SPAU 130 C:n liitäntäkaavio U aux Apujännite A, B, C, D, E Lähtöreleet IRF Itsevalvonta BS Laukaisun lukitussignaali SS Havahtumissignaali TS Laukaisusignaali SGR Kytkinryhmä laukaisujen ja hälytysten ryhmittelyä varten SGB/5 Kytkin alijänniteportaan lukitusta varten TRIP_ Laukaisulähtö SIGNAL1 Hälytys laukaisusta START1 Havahtumistieto tai hälytys laukaisusta U1 Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterelemoduuli SPCU 3C14 U2 Teholähde- ja I/O-moduuli SPTU 240S1 tai SPTU 48S1 U3 Liitäntämoduuli SPTE 3E15 SERIAL PORT Sarjaliikenneliityntä SPA-ZC_ Sarjaväylän liitäntämoduuli Rx/Tx Liitäntämoduulin vastaanotin (Rx) ja lähetin (Tx) kuitukaapeliliityntää varten 4

5 13 61 Rx Tx TTL Made in Finland B Kuva 3. Yli- ja alijänniterele SPAU 130 C takaa katsottuna Tulo- ja lähtöliittimien erittely Liitinväli Toiminto Pääjännite U 12 (100 V) Pääjännite U 12 (110 V) Pääjännite U 23 (100 V) Pääjännite U 23 (110 V) Pääjännite U 31 (100 V) Pääjännite U 31 (110 V) Ulkoinen laukaisun lukitussignaali (BS) Apujännitesyöttö. Käytettäessä tasajännitettä positiivinen napa kytketään liittimeen U>- ja U<-portaiden laukaisulähtö 1 (TRIP 1) U>- ja U<-portaiden laukaisulähtö 2 (TRIP 2) Hälytys U>- ja U<-portaiden laukaisusta (SIGNAL 1) Hälytys U<-portaan laukaisusta, U>- ja U<-portaiden havahtuminen (START 1) Itsevalvonnan (IRF) hälytyslähtö. Normaalitilassa kosketinväli on sulkeutunut. Kun apujännite katoaa tai sisäinen vika havaitaan sulkeutuu kosketinväli Suojamaadoituksen liitäntäruuvi Suojarele liitetään optiseen tiedonsiirtoväylään väyläliitäntämoduulin SPA-ZC 17 tai SPA-ZC 21 avulla. Väyläliitäntämoduuli kytketään releen takapaneelissa sijaitsevaan D-liittimeen. Kuitukaapelit kiinnitetään pikaliittimillä väyläliitäntämoduulin vastaliittimiin Rx ja Tx. 5

6 Lähtöreleiden asettelu U>-portaan laukaisusignaali on johdotettu kiinteästi lähtöreleelle A ja U<-portaan laukaisusignaali lähtöreleelle B. Lisäksi etupaneelissa sijaitsevan SGR-kytkinryhmän kytkimillä voidaan asetella seuraavat toiminnot: Kytkin Toiminto Tehdasasettelu SGR/1 Ohjaa laukaisujen lukitussignaalin jännitemoduulille 1 SGR/2 Ohjaa U<-portaan havahtumissignaalin lähtöreleelle D 1 SGR/3 Ohjaa U>-portaan havahtumissignaalin lähtöreleelle D 1 SGR/4 Ohjaa U<-portaan laukaisusignaalin lähtöreleelle D 1 SGR/5 Ohjaa U<-portaan laukaisusignaalin lähtöreleelle C 1 SGR/6 Ohjaa U<-portaan laukaisusignaalin lähtöreleelle A 1 SGR/7 Ohjaa U>-portaan laukaisusignaalin lähtöreleelle C 1 SGR/8 Ohjaa U>-portaan laukaisusignaalin lähtöreleelle B 1 Katkaisijoita voidaan ohjata suoraan sekä lähtöreleen A että lähtöreleen B kautta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi toimintaporraskohtaisen laukaisureleiden käytön tai kahden eri katkaisijan yhtäaikaisen ohjauksen. 6

7 Toimintamerkit 1308 U n = 100V 110V RS 422 SPAU 130 C V ~ V SPCU 3C14 REGISTERS U > / U n U max / U n U < / U n U min/ U n n ( U > ) n ( U < ) t / t > [%] t /t < [%] Ser.No. f n = 50Hz 60Hz SGR U aux 2 5 STEP U > U n 0.8 t > [ s] k U < U n 0.4 t < [ s] 1315 U12 U23 U 31 IRF U > U < STEP SG1 0 1 RESET U > U < SPCU 3C14 1. Molemmilla jänniteportailla on suojareleen oikeassa alakulmassa oma toimintamerkkinsä (U> ja U<), joka syttyy keltaisena kun toimintaporras havahtuu ja punaisena, kun toimintaporras antaa laukaisusignaalin. Havahtumisten ja laukaisujen toimintamerkeille voidaan ohjelmointikytkinryhmällä SG2 ohjelmoida itsepito, jolloin ne jäävät palamaan vaikka toiminnan aiheuttanut signaali palautuu. Toimintamerkit kuitataan painamalla RESET-painiketta. Kuittaamatta jätetty toimintamerkki ei vaikuta relemoduulin toimintaan. 2. Keltaiset mittausarvojen merkkilamput (U 12, U 23, U 31 ) näytön yläpuolella osoittavat, mikä jännitteistä kulloinkin on näytössä. 3. Itsevalvontahälytyksen punainen IRF merkkilamppu osoittaa, että suojareleen itsevalvonta on huomannut pysyvän vian. Vian sattuessa yksikön näyttöön syttyvä vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huoltotilauksen yhteydessä. 4. Etulevyn vihreä merkkivalo U aux palaa teholähteen ollessa toiminnassa. 5. Kunkin asettelupotentiometrin alla oleva merkkilamppu palaa silloin, kun kyseinen asetteluarvo on näytössä. 6. Kytkinryhmän SG1 merkkivalo palaa silloin, kun kytkinryhmän tarkistussumma on näytössä. Toimintamerkeistä, ohjelmointikytkinryhmästä SG2 ja asetteluiden yhteydessä käytössä olevista merkkivaloista on tarkempi esitys tämän käyttöohjeen liitteenä olevassa yli- ja alijänniterelemoduulin SPCU 3C14. Yhdistetty teholähde- ja I/O-moduuli Teholähde- ja I/O-moduuli (U2) sijaitsee suojareleen järjestelmäkilven takana. Se voidaan vetää ulos, kun järjestelmäkilpi on ensin poistettu. Teholähde- ja I/O-moduuli sisältää teholähteen, lähtöreleet, lähtöreleiden ohjauspiirit ja ulkoisen ohjaustulon elektroniikkapiirit. Teholähde on muuntajakytketty, eli galvaanisesti ensiö ja toisiopiirit erottava. Sen ensiöpuoli on suojattu sulakkeella F1, joka sijaitsee moduulin piirikortilla. Sulakkeen arvo on 1 A (hidas). Teholähteen ollessa toiminnassa etulevyn vihreä merkkivalo U aux palaa. Teholähde- ja I/O-moduuleita on kahta eri tyyppiä, jotka eroavat toisistaan vain tulojännitealueiden osalta: - SPTU 240 S1 U aux = V ac/dc - SPTU 48 S1 U aux = V dc Releen järjestelmäkilpeen on merkitty, minkä jännitealueen teholähde- ja I/O-moduuli releeseen on asennettu. 7

8 Tekniset tiedot (päivitetty ) Mittaustulot 100 V 110 V Liitinnumerot 13-14,16-17, ,16-18, Nimellisjännite U n 100 V 110 V Jatkuva jännitekestoisuus 2 x U n 2 x U n Tehonkulutus nimellisjännitteellä <0,5 VA Nimellistaajuus f n, tilauksen mukaan 50 Hz tai 60 Hz Kosketinlähdöt Ohjauskoskettimet Liitinnumerot 65-66, nimellisjännite 250 V ac/dc - jatkuva virtakestoisuus 5 A - kytkentä- ja kuormitusvirta, 0,5 s 30 A - kytkentä- ja kuormitusvirta, 3 s 15 A - katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio L/R 40 ms ohjausjännitteillä V dc 1 A V dc 3 A - 48 V dc 5 A Hälytyskoskettimet Liitinnumerot , 77-78, nimellisjännite 250 V ac/dc - jatkuva virtakestoisuus 5 A - kytkentä- ja kuormitusvirta, 0,5 s 10 A - kytkentä- ja kuormitusvirta, 3 s 8 A - katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio L/R 40 ms ohjausjännitteillä V dc 0,15 A V dc 0,25 A - 48 V dc 1 A Ulkoinen ohjaustulo (lukitus) Liitinnumerot Ulkoinen ohjausjännite V dc tai V ac Virrankulutus 2 20 ma Syöttöjännite Teholähde- ja I/O-moduulit ja jännitealueet: - SPTU 240 S V ac/dc - SPTU 48 S V dc Tehonkulutus lepotilassa/toiminnassa ~4 W / ~6 W 8

9 Yli- ja alijänniterelemoduuli SPCU 3C14 Ylijänniteporras U> Asettelualue 0,8...1,6 x U n Havahtumisaika 0,1 s tai 30 s Toiminta-aika t> 0, s Aikakerroin käänteisaikatoiminnassa 0,05...1,00 Alijänniteporras U< Asettelualue Havahtumisaika Toiminta-aika t< 0,4...1,2 x U n 0,1 s tai 30 s s Tiedonsiirto Siirtotapa Kuituoptinen sarjaväylä Merkkien koodaus ASCII Tiedonsiirtonopeudet, valittavissa 300, 1200, 2400, 4800 tai 9600 Bd Optisen tiedonsiirron liitäntämoduuli - muovikuitukaapeleille SPA-ZC 21 BB - lasikuitukaapeleille SPA-ZC 21 MM Optisen tiedonsiirron liitäntämoduuli, jossa oma sisäinen tehoyksikkö - muovikuitukaapeleille SPA-ZC 17 BB - lasikuitukaapeleille SPA-ZC 17 MM Eristyskokeet *) Eristysjännitelujuus IEC kV, 50Hz, 1min Syöksyjännitelujuus IEC kV, 1,2/50µs, 0.5J Eristysvastusmittaus IEC >100MΩ, 500Vdc Häiriötestit *) Suurtaajuisen (1MHz) pulssin sieto IEC pitkittäinen 2.5 kv - poikittainen 1.0 kv Staattisen purkauksen sieto IEC ja IEC kosketuspurkaus 6 kv - ilmapurkaus 8 kv Nopean transienttipulssin sieto IEC ja IEC tehonsyöttö 4 kv - I/O-liitynnät 2 kv Ympäristöolosuhteet Määritelty käyttölämpötila-alue C Kosteus- ja lämpötilakestoisuus IEC mukaan <95 %, + 40 C, 56 vrk/vuosi Suhteellinen kosteus IEC mukaan %, +55 C, 6 jaksoa Kuljetus ja varastointilämpötila C Kotelon tiiveysluokka uppoasennuksessa IP 54 Releen paino 3,0 kg *) Eivät koske sarjaliikenneliityntää, jonka yhteydessä on aina käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisia väyläliityntämoduuleja sekä optokaapeleita. 9

10 Sovellutusesimerkkejä Esimerkki 1. Verkon yli- ja alijännitteen valvonta I - 0 I L1 L2 L3 I + - I A N da dn Rx Tx + (~) - (~) Uaux SPA-ZC_ BS - IRF START1 SIGNAL1 TRIP2 TRIP SERIAL PORT 110V 100V 110V 100V 110V 100V _ E D C B A U3 SGR/1 +- U IRF SGR SS U> t>,k> TS1 SGB/5 SS2 3U< t< TS2 SPAU 130 C U1 I/O U2 Kuva 4. Yli- ja alijänniterele SPAU 130 C sähköaseman yli- ja alijännitteiden valvojana. Kytkimien asennot on esitetty seuraavan sivun taulukossa Yli- ja alijänniterelemoduuli SPCU 3C14 mittaa pääjännitteitä toimien yli- ja alijännitesuojana. Verkkoon liitettävien laitteiden kestoisuus on kääntäen verrannollinen ylijännitteen suuruuteen. Tämän vuoksi käänteisaikatoiminta soveltuu erinomaisesti ylijännitesuojan ominaiskäyrän muodoksi. Käänteisaikatoiminnassa suoja antaa asetteluarvoa vastaavalla jännitteellä hälytyksen. Jos jännite nousee 6 % asetteluarvoa suuremmaksi, rele laukaisee ylijännitteen suuruudesta riippuvan ajan kuluttua. Ylijännitesuojaus toimii siten, että ylijänniteporras antaa hälytyksen alkavasta ylijännitteestä ja laukaisee, mikäli jännite edelleen kasvaa. Valitsemalla ominaiskäyrä A voidaan hälytysraja valita suhteellisen alas ja silti jännitteensäätäjälle jää riittävästi toiminta-aikaa suurissakin jänniteheilahduksissa. Myös alijännitesuojaus toimii laukaisevana. Alijännitesuojan tarpeeton toiminta syöttävän verkon jälleenkytkentätilanteessa estetään kytkimellä SG1/6. Kytkimen ollessa asennossa 1 alijänniteportaan toiminta estyy, mikäli jännite laskee alle 20 % x U n. 10

11 Alijänniteportaan turha toiminta varokeautomaatin lauetessa on estetty tuomalla suojareleen koskettimelle lukitusjännite varokeautomaatin apukoskettimen kautta. Tällöin yli- ja alijännitemoduulin piirilevyllä olevan kytkimen SGB/5 tulee olla asennossa 1. Myös kytkimen SGR/1 on oltava asennossa 1. Yli- ja alijänniterele SPAU 130 C:n kytkimet voidaan asetella seuraavalla tavalla: Kytkin SG1/SPCU 3C14 SGB/SPCU 3C14 SGR vaiheinen 0 Ei käytössä 1 Lukitussignaali varokeautomaatilta 2 1 U> hav. aika = 30 s 0 Ei käytössä 1 U<-hav. lähtöreleelle D 3 1 U> käänteisaika 0 Ei käytössä 1 U>-hav. lähtöreleelle D Ei käytössä 0 U<-lauk. ei lähtöreleelle D 5 0} 1 Lukitus t<:aan 1 U<-lauk. lähtöreleelle C 6 1 U< lukittuu, jos 0 Ei käytössä 0 U<-lauk. ei lähtöreleelle A U < 20% x U n 7 1 U< hav. aika = 30 s 0 Ei käytössä 1 U>-lauk. lähtöreleelle C 8 1 t< = s 0 Ei käytössä 0 U>-lauk. ei lähtöreleelle B Σ 230 Yllä esitetyillä kytkinten asetteluilla SPAU 130 C:n lähtökoskettimilla on seuraavan taulukon mukaiset toiminnat: Kosketin Toiminta Muuntajan yläjännitepuolen katkaisija auki (U>) Muuntajan alajännitepuolen katkaisija auki (U<) Hälytys katkaisijan laukaisusta (U> tai U<) Yli- tai alijänniteportaan havahtuminen Itsevalvontahälytys Esihälytys jännitehäiriöstä saadaan koskettimilta ja tieto U>- tai U<-portaan laukaisusta koskettimilta Yli- tai alijänniteportaan havahtuessa tai laukaistessa ko. portaan toimintaa ilmaiseva keltainen (=havahtuminen) tai punainen (=laukaisu) toimintamerkki syttyy ja - ellei sille ole aseteltu itsepitoa - sammuu itsestään mittaussignaalin palauduttua. 11

12 Esimerkki 2. Moottorilähdön alijännitesuojaus PÄÄKATKAISIJA AUKI A N da dn + M MOOTTORI- LÄHTÖJEN KATKAISIJAT AUKI + (~) - (~) Uaux BS - IRF START1 SIGNAL1 TRIP2 TRIP SERIAL PORT 110V 100V 110V 100V 110V 100V _ E D C B A U3 SGR/1 +- U IRF SGR SS U> t>,k> TS1 SGB/5 SS2 3U< t< TS2 SPAU 130 C U1 I/O U2 Kuva 5. Yli- ja alijänniterele SPAU 130 C moottorilähdön alijännitesuojana. Kytkimien asennot on esitetty seuraavan sivun taulukossa Yli- ja alijänniterelemoduulin SPCU 3C14 alijänniteporras avaa kiskostoon kytkettyjen moottorilähtöjen katkaisijat. Tällä estetään moottoreiden samanaikainen käynnistyminen jännitteen palatessa. Alijänniteportaan toimintahidastus valitaan pidemmäksi kuin kantaverkon pikajälleenkytkentäaika, jotta lyhye jännitekatkokset eivät aiheuttaisi moottoreiden laukeamisia. Alijänniteportaan turha toiminta varokeautomaatin lauetessa on estetty tuomalla suojareleen koskettimelle lukitusjännite varokeautomaatin apukoskettimen kautta. Tällöin yli- ja alijännitemoduulin piirilevyllä olevan kytkimen SGB/5 tulee olla asennossa 1. Myös kytkimen SGR/1 on oltava asennossa 1. 12

13 Ylijänniteporras toimii kiskostoon liitettyjen moottoreiden, muuntajien yms. ylijännitesuojana. Portaan toiminta voidaan valita käänteisaikaiseksi. Käytettäessä käänteisajalle ominaiskäyrää B voidaan havahtumisraja asetella suhteellisen suureksi ilman että laukaisuaika suurilla ylijännitteillä kasvaisi liian pitkäksi. Sekä yli- että alijänniteporras toimivat laukaisevina. Alijänniteportaan laukaisu on viety moottorilähtöjen katkaisijoille. Ylijänniteporras avaa toimiessaan pääkatkaisijan. Yli- ja alijännitereleen SPAU 130 C kytkimet voidaan asetella seuraavalla tavalla: Kytkin SG1/SPCU 3C14 SGB/SPCU 3C14 SGR vaiheinen 0 Ei käytössä 1 Lukitussignaali varokeautomaatilta 2 1 U> hav.aika = 30 s 0 Ei käytössä 0 U<-hav. ei lähtöreleelle D 3 1 U> käänteisaika 0 Ei käytössä 0 U>-hav. ei lähtöreleelle D Ei käytössä 1 U<-lauk. lähtöreleelle D 5 0} Käyrästö B 1 Lukitus t<:aan 0 U<-lauk. ei lähtöreleelle C 6 0 U< ei lukitu, jos 0 Ei käytössä 0 U<-lauk. ei lähtöreleelle A U < 20 % x U n 7 0 U< hav.aika = 0,1 s 0 Ei käytössä 1 U>-lauk. lähtöreleelle C 8 0 t< = s 0 Ei käytössä 0 U>-lauk. ei lähtöreleelle B Σ 14 Yllä esitetyillä kytkinten asetteluilla SPAU 130 C:n lähtökoskettimilla on seuraavan taulukon mukaiset toiminnat: Kosketin Toiminta Pääkatkaisijan laukaisu (U>) Moottorilähtöjen katkaisijoiden laukaisu (U<) Hälytys pääkatkaisijan laukaisusta (U>) Hälytys moottorilähtöjen katkaisijoiden laukaisusta (U<) Itsevalvontahälytys 13

14 U1 I/O SPAJ 131 C U2 3I>> t >> TS2 4 5 SS2 SGB 3I> t >,k TS1 + - SGR/1 U3 U SGR IRF SS1 E D C B A 5A 1A 5A 1A 5A 1A _ BS IRF START1 SIGNAL1 TRIP2 TRIP1 + + (~) Uaux - (~) Esimerkki 3. Generaattorin napaoikosulkusuojaus KENTTÄKAT- KAISIJA AUKI JA PIKASULKU KK GENERAATTORI- KATKAISIJA AUKI GK SPAU 130 C U3 100V 110V V 110V U1 I/O 3U< t< TS2 SGB/5 SS2 3U> t>,k> TS1 IRF SS1 SGR SGR/1 + - U _ E D C B A 100V 110V BS - IRF START1 SIGNAL1 TRIP2 TRIP1 + (~) Uaux - (~) PIKA- SULKU + GENERAATTORI- JA KENTTÄKAT- KAISIJA AUKI L3 L2 L1 U2 Kuva 6. Yli- ja alijänniterele SPAU 130 C generaattorin suojana. Kytkimien asennot on esitetty seuraavan sivun taulukossa 14

15 Staattisesti magnetoiduilla generaattoreilla oikosulun sattuessa esimerkiksi koneen navoissa laskee generaattorin jännite ja samalla magnetointi häviää niin, että oikosulkuvirta pienenee nopeasti alle ylivirtareleen havahtumisarvon. Käyttämällä yli- ja alijännitereleen alijänniteporrasta ja päästöhidastettua relettä saadaan suojaus toimimaan vaikka ylivirtarele palautuisikin ennen kuin sen hidastettu laukaisu ehtii toimia. Päästöhidastetun releen avulla ylivirtareleen havahtumistieto otetaan talteen. Ylivirtareleen alemman portaan havahtuminen poistaa alijänniteportaan lukituksen. Alijänniteporras laukaisee asetellun toiminta-ajan t< kuluttua. Haluttaessa voidaan jännitteen mittauspiirin varokeautomaatin toiminnasta viedä lukitussignaali alijänniteportaalle. Alijänniteportaan havahtumista voidaan käyttää estämään generaattoria kytkeytymästä verkkoon alijännitteisenä tai antamaan hälytys liian alhaisesta jännitteestä. Yli- ja alijännitereleen SPAU 130 C kytkimet voidaan asetella seuraavalla tavalla: Kytkin SG1/SPCU 3C14 SGB/SPCU 3C14 SGR vaiheinen 0 Ei käytössä 1 Lukitussignaali alijänniteportaalle 2 1 U> hav. aika = 30 s 0 Ei käytössä 1 U<-hav. lähtöreleelle D 3 1 U> käänteisaika 0 Ei käytössä 0 U>-hav. ei lähtöreleelle D Ei käytössä 0 U<-lauk. ei lähtöreleelle D 5 0} 1 Lukitus t<:aan 1 U<-lauk. lähtöreleelle C 6 0 U< ei lukitu, jos 0 Ei käytössä 1 U<-lauk. lähtöreleelle A U < 20 % x U n 7 0 U< hav. aika = 0,1 s 0 Ei käytössä 1 U>-lauk. lähtöreleelle C 8 0 t< = s 0 Ei käytössä 0 U>-lauk. ei lähtöreleelle B Σ 14 Yllä esitetyillä kytkinten asetteluilla SPAU 130 C:n lähtökoskettimilla on seuraavan taulukon mukaiset toiminnat: Kosketin Toiminta Generaattori- ja kenttäkatkaisija auki napaoikosulusta (U<- ja I>-porras) tai ylijännitteestä (U>-porras) Pikasulku napaoikosulkusuojauksen toiminnasta (U<- ja I>-porras) Hälytys ylijänniteportaan tai napaoikosulkusuojauksen toiminnasta Alijänniteportaan havahtuminen Itsevalvontahälytys Ylivirtareleen SPAJ 131 C lähtökoskettimille voidaan määritellä seuraavat toiminnat: Kosketin Toiminta Generaattorikatkaisija auki I>- tai I>>-portaan toiminnasta Kenttäkatkaisija auki ja pikasulku I>>-portaan toiminnasta Hälytys I>- tai I>>-portaan toiminnasta I>-portaan havahtumissignaali päästöhidasteiselle releelle Itsevalvontahälytys 15

16 Rekisteröidyt tiedot ja vikatilanteen selvitys Yli- ja alijännitereleen sisältämien rekistereiden avulla saadaan paljon hyödyllistä tietoa verkon käyttäytymisestä sekä normaalissa käyttötilanteessa että häiriötilanteessa. Rekisteri 1 tallentaa suurimman yksikön mittaamista jännitteistä releen nimellisjännitteen kerrannaisena silloin, kun ylijänniteporras havahtuu. Uusi havahtuminen kuittaa vanhan rekisteröidyn arvon ja päivittää rekisteriin uuden arvon. Ylijänniteportaan laukaisu lopettaa keräilyjakson, jolloin muistiin jää suurin havahtuneenaoloaikana mitattu jännite. Rekisteri 2 tallentaa suurimman yksikön nollaamisen jälkeen mittaamista jännitteistä releen nimellisjännitteen kerrannaisena. Rekisteri päivittyy aina, kun mitattu jännite ylittää rekisterissä jo olevan arvon. Rekisteri 2 nollautuu ainoastaan sarjaväylän kautta annetulla komennolla tai painettaessa yhtäaikaisesti STEP- ja RESET-painikkeita. Rekisteri 3 tallentaa pienimmän yksikön mittaamista jännitteistä releen nimellisjännitteen kerrannaisena silloin, kun alijänniteporras havahtuu. Uusi havahtuminen kuittaa vanhan rekisteröidyn arvon ja päivittää rekisteriin uuden arvon. Alijänniteportaan laukaisu lopettaa keräilyjakson, jolloin muistiin jää pienin havahtuneenaoloaikana mitattu jännite. Rekisteri 4 tallentaa pienimmän yksikön nollaamisen jälkeen mittaamista jännitteistä releen nimellisjännitteen kerrannaisena. Rekisteri päivittyy aina, kun mitattu jännite alittaa rekisterissä jo olevan arvon. Rekisteri 4 nollautuu ainoastaan sarjaväylän kautta annetulla komennolla tai painettaessa yhtäaikaisesti STEPja RESET-painikkeita. Eri portaiden havahtumisien lukumäärä, rekisterit 5 ja 6, antaa kuvan yli- ja alijännitteiden esiintymisistä. On kuitenkin huomioitava, että havahtumisajan asettelun ollessa 0,1 s, saattavat normaalit käyttötilanteet, esimerkiksi moottoreiden käynnistymiset, aiheuttaa alijänniteportaan havahtumisen ja rekisterin 6 päivittymisen. Vastaavasti ylijänniteporras saattaa havahtua esimerkiksi käämikytkimen toiminnan aiheuttamien ohimenevien ylijännitteiden seurauksena. Rekisterit 7 ja 8 osoittavat toimintaportaiden viimeisimmän havahtuneenaoloajan prosentteina asetellusta laukaisuviiveestä tai ylijänniteportaan käänteisaikatoiminnassa lasketusta laukaisuviiveestä. Uusi havahtuminen käynnistää laskurin nollasta. Jos porras suorittaa laukaisun, rekisterin arvo on 100. Rekistereiden 7 ja 8 avulla saadaan selville jännitepoikkeaman kesto ja miten lähellä laukaisua yli- ja alijänniterele oli tai toiminta esimerkiksi jännitteensäätäjään nähden. Rekistereiden 2 ja 4 avulla voidaan selvittää, miten laajoissa rajoissa kiskojännitteet normaalisti vaihtelevat. Häiriötilanteen selvittelyä helpottavat rekisterit 1 ja 3 sekä 7 ja 8. Näiden rekistereiden avulla saadaan selville, mikä oli häiriötilanteen jännite ja miten lähellä laukaisua yli- ja alijänniterelemoduuli oli. 16

17 Koestus Koestuksessa on aina noudatettava maan viranomaisten koestusvälistä, koestustavoista ym. antamia määräyksiä. Suojarele on varustettu IRF-toiminnolla, joka valvoo jatkuvasti releen toimintakuntoa ja antaa hälytyksen sisäisen vian ilmetessä. Valmistaja suosittelee koestuksen suorittamista noin viiden vuoden välein. Koestus on syytä tehdä ensiökoestuksena, jolloin koko suojausketju mittamuuntajista katkaisijoihin tulee testattua. Tässä ohjeessa on esitetty suojareleen toisiokoestus normaalin käyttötilanteen aikaisilla asetteluarvoilla. Tarvittaessa voidaan suojareleelle suorittaa laajempikin toisiokoestus esimerkiksi testaamalla releen toimintaportaat useilla eri asetteluarvoilla. Koska kytkinten asentoja ja toimintaportaiden asetteluarvoja joudutaan kuitenkin väliaikaisesti muuttamaan koestuksen aikana on varmistettava, että koestuksen päätyttyä osataan muuttaa asettelut takaisin normaalitilanteen mukaisiksi. Releen mukana seuraavassa referenssikortissa on paikka kunkin asetteluarvon merkitsemiseksi. Toisiokoestusta varten rele on irroitettava suojauspiiristään joko katkaistavien riviliittimien avulla tai käyttämällä releen yhteyteen ennalta asennettua koestusliitintä. Koestettaessa yli- ja alijänniterelettä on muistettava irrottaa relepiiri jännitemuuntajan toisiosta. Jännitereleeltä mahdollisesti pääkatkaisijalle viety laukaisusignaali on huomioitava koestuksessa. Kytkettäessä suojareleelle apujännite mittaavat pistoyksiköt suorittavat itsetestauksen, jonka ulkopuolelle jäävät ainoastaan sovitusmuuntajat sekä lähtöreleiden koskettimet. Suojareleen toimintakunnon testaus suoritetaan tavanomaisilla releen koestuslaitteilla, jolloin saadaan testattua myös sovitusmuuntajat, lähtöreleet ja toiminta-arvojen tarkkuus. Koestuksessa tarvitaan: - säätömuuntaja - erotusmuuntaja (220 V / 220 V) - jännitemittari - ajanmittaukseen kello tai laskuri - jännitelähde apusähkön syöttöä varten - kytkimiä ja lamppuja - syöttö- ja mittausjohtimia - yleismittari Nimellisjännite on huomioitava kytkettäessä mittausjohtoja releen liittimille (ks. jakso "Tuloja lähtöliittimien erittely") 17

18 + (~) S2 L1 L2 L3 - (~) KELLON PYSÄYTYS BS Uaux IRF START1 SIGNAL1 TRIP2 TRIP V 100V D C B A E _ U3 + - SGR/ SGR SS1 IRF TS1 SS2 SGB/5 TS2 3U< I/O U1 U V 100V 110V 100V L1 N U3 SPAU 130 C t>,k> 3U> t< S1 KELLON KÄYNNISTYS V Kuva 7. Yli- ja alijänniterele SPAU 130 C:n koestuskytkentä Kun koestuskytkentä on valmis ja valintakytkimet aseteltu kytketään apujännite. Koestuskytkennän toiminta voidaan vielä varmistaa yleismittarin avulla. 18

19 Sovitusmuuntajien tarkistus Suojareleen sovitusmuuntajien tarkistus tehdään kaikille kolmelle jännitetulolle. Releen liittimille viedään jännite ja tarkistetaan, että releen näytöltä luettu jännitearvo vastaa jännitemittarin osoittamaa arvoa. Mittaukset voidaan suorittaa esimerkiksi releen nimellisjännitteellä. Ylijänniteportaan tarkistus Kytkinryhmän SGR kytkimet tulee koestusta varten ohjelmoida seuraavasti: Kytkin Asento Tällöin lähtöreleillä on seuraavat toiminnot: Lähtörele (liittimet) A (65-66) B (68-69) C (80-81) D (77-78) E ( ) Havahtuminen Toiminto U>-portaan laukaisu (U<-portaan laukaisu) Tieto U>-portaan laukaisusta U>-portaan havahtuminen Itsevalvontahälytys Koestus suoritetaan kuvan 7 mukaisesti. Jännite tuodaan koskettimille tai riippuen käytetystä nimellisjännitteestä. Suljetaan kytkin S1 ja nostetaan jännitettä hitaasti kunnes rele havahtuu (lamppu L2 syttyy) ja luetaan jännitemittarilta havahtumisjännitteen arvo. Toiminta-aika Vakioaikatoiminta Suojareleen toiminta-aikaa mitattaessa releelle vietävä jännite asetellaan - mikäli mahdollista - arvoon 2 x U>-portaan asetteluarvo. Releen jatkuvaa jännitekestoisuutta 2 x U n ei saa ylittää. Kello käynnistetään kytkimen S1 sulkemisesta ja pysäytetään koskettimelta lähtöreleen A toimiessa. Lähtöreleen C toiminta voidaan todeta lampun L3 syttymisestä. Releen havahtuessa oikeassa alakulmassa oleva merkkilamppu U> syttyy keltaisena ja releen laukaistessa sama lamppu muuttuu punaiseksi. Käänteisaikatoiminta Mikäli releelle on aseteltu käänteisaikatoiminta, on koestus suoritettava mittaamalla toimintaaika kahdella eri jännitearvolla (1,1 x U> ja 1,4 x U>) ja vertaamalla niitä käänteisaikakäyrästöstä saataviin toiminta-aikoihin. 19

20 Alijänniteportaan tarkistus Kytkinryhmän SGR kytkimet tulee koestusta varten ohjelmoida seuraavasti: Kytkin Asento Tällöin lähtöreleillä on seuraavat toiminnot: Lähtörele (liittimet) Toiminto Havahtuminen Asetellaan ensin koestusjännite n. kaksi kertaa suuremmaksi kuin releen asettelu U<. Suljetaan kytkin S1 ja lasketaan jännitettä hitaasti kunnes rele havahtuu (lamppu L2 syttyy). Luetaan jännitemittarilta havahtumisjännitteen arvo. Toiminta-aika Toiminta-ajan koestuksessa koestusjännite asetellaan arvoon 0,5 x asetteluarvo U<. Kello käynnistetään kytkimen S1 sulkemisesta ja pysäytetään koskettimelta lähtöreleen B toimiessa. Huom! Jos koestusjännitteen asettelu on tällöin pienempi kuin 0,2 x U n, on kytkimen SG1/6 oltava asennossa 0. A (65-66) B (68-69) C (80-81) D (77-78) E ( ) (U>-portaan laukaisu) U<-portaan laukaisu tieto U<-portaan laukaisusta U<-portaan havahtuminen Itsevalvontahälytys Lukitus Mittaavan yksikön piirikortilla oleva kytkin SGB/5 on aseteltava asentoon 1 (ON). Myös kytkimen SGR/1 on oltava asennossa 1. Lisäksi relemoduulin etupaneelista asetellaan kytkin SG1/1 asentoon 1, jolloin relemoduuli toimii yksivaiheisena. Lukituksen tarkistus tapahtuu tuomalla apujännitteen suuruinen jännite kytkimen S2 kautta suojareleen liittimille Mittausjännitteeksi asetellaan n. 2 x U<-asetteluarvon suuruinen jännite. Pienennettäessä jännitteen arvoa rele havahtuu normaalisti (lamppu L2 syttyy) mutta ei anna laukaisusignaalia. Itsevalvonnan lähtöreleen (IRF) testaus Itsevalvonnan merkkivalon IRF ja lähtöreleen E toiminta itsevalvonnan hälytyssignaalin aktivoituessa voidaan testata ns. Trip-test -toiminnolla, joka on esitetty tämän käyttöohjeen liitteessä "Ctyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". Lähtöreleen E toiminnan kytkennässä ilmaisee lamppu L1. 20

21 Ylläpito ja huolto Kun suojarele toimii jaksossa "Tekniset tiedot" määritellyissä ympäristöolosuhteissa on se käytännöllisesti katsoen ylläpitovapaa. Suojarele ei sisällä sellaisia osia tai komponentteja, jotka ovat alttiita mekaaniselle tai sähköiselle kulumiselle normaaleissa käyttöolosuhteissa. Jos ympäristöolosuhteet, esim. lämpötilan, kosteuden tai ympäristön sisältämien kemiallisesti aktiivisten kaasujen tai lian suhteen poikkeavat määritellyistä arvoista, tulee suojarele tarkastaa silmämääräisesti rutiinikoestuksen yhteydessä tai erillisen tarkastusrutiinin mukaisesti. Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: - mekaanisiin vaurioihin kehikoissa, liittimissä ja toimimoduuleissa - pölyyntymiseen kehikon sisällä; pöly poistetaan varovasti paineilmalla puhaltaen tai pehmeällä harjalla harjaten - liittimien tai kehikon ruostumiseen tai hapettumiseen Jos suojareleen toiminnassa ilmenee häiriö tai jos toiminta-arvot poikkeavat määritellyistä, tulee suojarele huoltaa. Pienemmät huoltotoimenpiteet, kuten pistoyksikkörakenteisten piirikorttien vaihdon voi suorittaa siihen koulutettu tai perehtynyt asiakkaan huoltoteknikko mutta laajemmat toimenpiteet, jotka sisältävät elektroniikan huoltoa, tulee jättää valmistajan tehtäväksi. Epävarmoissa tilanteissa ja pysyvissä vioissa tulee ottaa yhteyttä valmistajaan, joka mielellään antaa tarkastukseen, huoltoon ja kalibrointiin liittyviä lisätietoja. Huom! Suojarele sisältää piirejä, jotka voivat vioittua staattisen sähkön purkauskipinästä. Jos joudut käsittelemään ulosvedettyjä pistoyksiköitä, varmista ensin koskettamalla laitteen koteloa, että olet samassa potentiaalissa laitteen kanssa. Huom! Sähköaseman toisiokojeet ovat mittalaitteita, joten niitä tulee käsitellä varovasti ja ne tulee suojata kosteudelta, pölyltä ja mekaaniselta rasitukselta erityisesti kuljetusten aikana. Varaosat Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterelemoduuli SPCU 3C14 Yhdistetty teholähde- ja I/O-moduuli - U aux = V ac/dc SPTU 240 S1 - U aux = V dc SPTU 48 S1 Kotelo (sis. liitäntämoduulin) SPTK 3E15 Liitäntämoduuli SPTE 3E15 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17_ tai SPA-ZC 21_ Tilausnumerot Yli- ja alijänniterele ilman koestusliitintä SPAU 130 C RS AA, CA, DA, FA Yli- ja alijänniterele varustettuna koestusliittimellä RTXP 18 SPAU 130 C RS AA, CA, DA, FA Tilausnumeron viimeiset kirjaimet ilmaisevat suojareleen nimellistaajuuden f n ja apujännitteen U aux alueen seuraavasti: AA: f n = 50 Hz ja U aux = V ac/dc CA: f n = 50 Hz ja U aux = V dc DA: f n = 60 Hz ja U aux = V ac/dc FA: f n = 60 Hz ja U aux = V dc 21

22 Mittapiirrokset ja asennus Suojareleen kotelo on perusmuodossaan tarkoitettu uppoasennukseen. Asennussyvyyttä voidaan pienentää 40 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZX 111, 80 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZX 112 tai 120 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZX 113. Pinta-asennuskotelon lajimerkki on SPA-ZX ± a b 139 ±1 Paneelin aukotus Korotuskehys SPA-ZX 111 SPA-ZX 112 SPA-ZX 113 a b Kuva 8. Yli- ja alijänniterele SPAU 130 C:n asennus- ja mittapiirrokset Releen kotelo on valmistettu vaalean harmaaksi maalatusta alumiiniprofiilista. Asennuskauluksessa olevan kumitiivisteen ansiosta paneeliasennuksessa saavutetaan tiiveysluokka IP 54 releen kotelon ja asennusalustan välille. Kotelon saranoitu kansi on valmistettu kirkkaan läpinäkyvästä, UV-stabiloidusta polykarbonaattipolymeeristä ja varustettu sinetöitävällä lukitusruuvilla. Kannen reunassa on tiiviste, jonka avulla myös kotelon ja kannen välillä saavutetaan tiiveysluokka IP 54. Tarvittavat tulo- ja lähtöliitännät tehdään takapaneelin ruuviliittimiin, joihin jokaiseen voidaan liittää yksi enintään 6 mm 2 tai kaksi enintään 2,5 mm 2 johdinta. 9-napainen D-liitin on tarkoitettu sarjaliikenteen käyttöön. Tilaustiedot Esimerkiksi 1. Lukumäärä ja lajimerkki 15 kpl SPAU 130 C 2. Tilausnumero RS AA 3. Nimellistaajuus f n = 50 Hz 4. Apujännite U aux = 110 V dc 5. Lisätarvikkeet 15 kpl liitäntämoduuleja SPA-ZC 21 MM 2 kpl lasikuitukaapeleita SPA-ZF MM kpl lasikuitukaapeleita SPA-ZF MM 5 6. Erikoistoivomukset - 22

23 SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n STEP t [ s] 0.5 > k U < U n SG t < [ s] 5.0 RESET U > U < 1315 SPCU 3C14

24 1MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio C (korvaa 34 SPCU 7 FI1) Tarkastanut KJ Hyväksynyt GL SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuuksia... 2 Toimintaselostus... 3 Lohkokaavio... 4 Etukilpi... 5 Toimintamerkit... 5 Asettelut... 6 Ohjelmointikytkimet (Päivitetty 99-12)... 6 Mittaustiedot... 8 Rekisteröidyt tiedot... 8 Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikot Käänteisaikaominaiskäyrät (Päivitetty 99-10) Tekniset tiedot Tapahtumakoodit Kaukosiirrettävät tiedot (Päivitetty 99-12) Vikakoodit Ominaisuuksia Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterelemoduuli, joka voidaan ohjelmoida toimimaan myös yksivaiheisena Vakio- tai käänteisaikahidastettu ylijänniteporras Vakioaikahidastettu alijänniteporras Molempien toimintaportaiden laukaisu voidaan estää ulkoisella ohjaussignaalilla Näyttö osoittaa mittaus- ja asetteluarvot sekä vikahetkellä rekisteröityjä tietoja Tiedonsiirtomahdollisuus sarjaväyläliitynnän kautta Itsevalvonta tarkkailee jatkuvasti elektroniikan ja mikroprosessorin toimintaa ja todettuaan pysyvän vian antaa ohjauksen hälytysreleelle ja lukitsee muut ulostulot 2

25 Toimintaselostus Yli- ja alijänniterelemoduuli SPCU 3C14 on kolmivaiheinen, mutta se voidaan ohjelmoida toimimaan myös yksivaiheisena. Ohjelmointi tehdään etupaneelin kytkimellä SG1/1. Yli- ja alijänniterelemoduuli SPCU 3C14 sisältää ylija alijänniteportaan, joista ylijänniteporras voi toimia vakio- tai käänteisaikatoiminnassa ja alijänniteporras vakioaikatoiminnassa. Jos yli- ja alijännitemoduulin mittaama jännite ylittää ylijänniteportaan U> asetteluarvon, moduuli antaa asetellun viiveen kuluttua havahtumissignaalin SS1. U>-portaan havahtumisviiveelle voidaan valita kytkimellä SG1/2 kaksi eri arvoa. Mikäli U>-porras on edelleen havahtuneena asetellun laukaisuviiveen t> tai käänteisaikatoiminnassa ylijännitteen suuruudesta riippuvan ajan kuluttua, ylijänniteporras antaa laukaisusignaalin TS1. U>-portaan toimintatavan valinta vakio- tai käänteisaikaiseksi tehdään kytkimellä SG1/3. Vakioaikatoiminnassa laukaisuviiveen asettelualue valitaan kytkimillä SG1/4 ja SG1/5. Käänteisaikatoiminnassa tämä toimintaporras sisältää jyrkkyydeltään kaksi erilaista käyrästöä. Käytettävä käyrästö valitaan ohjelmointikytkimellä SG1/4. Jos jokin moduulin mittaamista jännitteistä alittaa alijänniteportaan U< asetteluarvon, moduuli antaa asetellun viiveen kuluttua havahtumissignaalin SS2. U<-portaan havahtumisviiveelle voidaan valita kytkimellä SG1/7 kaksi eri arvoa. Alijänniteporras antaa laukaisusignaalin TS2 asetellun laukaisuviiveen t< kuluttua. Laukaisuviiveen asettelualue valitaan kytkimellä SG1/8. Alijänniteportaan havahtuminen ja laukaisu voidaan estää esimerkiksi jälleenkytkentöjen aikana tapahtuvien turhien toimintojen välttämiseksi kytkimellä SG1/6. Esto toimii, jos mittaussignaali laskee pienemmäksi kuin 0,2 x U n. Kuva 1 havainnollistaa tätä toimintaa. Kuva 1. Kolmivaiheisen yli- ja alijänniterelemoduulin SPCU 3C14 toiminta, kun alijänniteportaan toiminta on lukittu sisäisesti (SG1/6=1). Pelkkä U<-portaan laukaisu (TS2) voidaan estää tuomalla portaalle lukitussignaali BTS2. Lukitusten ohjelmointi tehdään releyhdistelmäkohtaisesti moduulin piirilevyllä olevassa kytkinryhmässä SGB. Kytkinryhmän ohjelmointiohje on esitetty releyhdistelmän käyttöohjeen yleisessä osassa pistoyksiköiden keskinäisiä signaaleja esittävässä kaaviossa. Relemoduulin etupaneelissa on toimintamerkit sekä yli- että alijänniteportaalle. Toimintamerkki syttyy keltaisena ko. toimintaportaan havahtuessa ja punaisena toimintaportaan antaessa laukaisusignaalin. Havahtumisten ja laukaisujen toimintamerkeille voidaan ohjelmointikytkinryhmällä SG2 ohjelmoida itsepito, jolloin ne jäävät palamaan vaikka toiminnan aiheuttanut signaali palautuu. Toimintamerkit kuitataan releen etupaneelista painamalla RESET-painiketta tai SPA-väylän kautta komennolla V101 tai V102. 3

26 Lohkokaavio Kuva 2. Yli- ja alijänniterelemoduulin SPCU 3C14 lohkokaavio U 12, U 23, U 31 BS1, BS2, BS3 BTS2 SG1 SG2 SGB SS1 TS1 SS2 TS2 Y R Mitattavat jännitteet Ulkoiset lukitussignaalit U<-portaan laukaisun lukitus Ohjelmointikytkinryhmä relemoduulin etukilvessä Toimintamerkkien ohjelmointikytkinryhmä (ei kuvassa) Lukitussignaalien ohjelmointikytkimet (piirilevyllä) U>-portaan havahtumissignaali U>-portaan laukaisusignaali U<-portaan havahtumissignaali U<-portaan laukaisusignaali Keltainen merkkilamppu, havahtuminen Punainen merkkilamppu, laukaisu Huom! Kaikkia moduulin tulo- ja lähtösignaaleja ei välttämättä ole johdotettu jokaisen tätä moduulia käyttävän releyhdistelmän liittimille. Se, mitkä signaalit on johdotettu liittimille, ilmenee ko. releyhdistelmän pistoyksiköiden välisiä signaaleja esittävästä kaaviosta. 4

27 Etukilpi B U > U < Yksinkertaistettu kojesymboli Jännitteen mittauksen merkkilamput U12 U23 U 31 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö U>-portaan havahtumisarvon asettelupotentiometri ja merkkilamppu U > U n STEP STEP Näytön askelluspainike U>-portaan toimintahidastuksen tai aikakertoimen k> asettelupotentiometri ja merkkilamppu U<-portaan havahtumisarvon asettelupotentiometri ja merkkilamppu U<-portaan toimintahidastuksen asettelupotentiometri ja merkkilamppu 0.5 t > [ s] k U < U n 0.4 t < [ s] SG1 0 1 RESET U > U < SPCU 3C14 Ohjelmointikytkinryhmä SG1 Kytkinryhmien SG1, SG2 ja SG3 merkkilamppu Kuittauspainike Toimintamerkit Relemoduulin lajimerkki Kuva 3. Kolmivaiheisen yli- ja alijänniterelemoduulin SPCU 3C14 etukilpi Toimintamerkit Molemmilla jänniteportailla on oma kelta-punainen toimintamerkkinsä. Se syttyy keltaisena kun toimintaporras havahtuu ja punaisena, kun toimintaporras antaa laukaisusignaalin. Näille neljälle toimintamerkille voidaan toisistaan riippumatta ohjelmoida itsepito kytkimillä SG2:ssa, jolloin toimintamerkki jää palamaan vaikka toiminnan aiheuttanut signaali palautuu. Esimerkiksi, jos ylijänniteportaan havahtumiselle on ohjelmoitu itsepito, syttyy merkkivalo normaalisti keltaisena, kun ko. toimintaporras havahtuu ja punaisena, kun porras antaa laukaisusignaalin. Toimintaportaan palautuessa jää keltainen merkkivalo kuitenkin edelleen palamaan. Palamaan jääneet toimintamerkit kuitataan releen etupaneelista painamalla RESETpainiketta tai SPA-väylän kautta komennolla V101 tai V102. Katso myös taulukko (kytkinryhmä SG3) sivulla 7 luvussa "Ohjelmointikytkimet". Kuittaamatta jätetty toimintamerkki ei vaikuta relemoduulin toimintaan. Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu osoittaa, että relemoduulin itsevalvonta on huomannut pysyvän vian. Merkkilamppu syttyy punaisena pian vian löytymisen jälkeen. Samalla relemoduuli antaa ohjauksen releyhdistelmän itsevalvontakoskettimelle. Lisäksi useimmissa vikatapauksissa moduulin näyttöön syttyy vikakoodi, joka kertoo, minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois moduulin näytöstä. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huoltoyhteydenotossa. 5

28 Asettelut Asetteluarvot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuolimmaisella numerolla. Asettelupotentiometrin alapuolella palava merkkilamppu osoittaa, mikä asetteluarvo kulloinkin on näytössä. U> U>-portaan havahtumisarvo releen nimellisjännitteen kerrannaisena, asettelualue 0,8...1,6 x U n t>[s], k> Vakioaikatoiminnassa U>-portaan laukaisuviive sekunteina, asettelualue valitaan kytkimillä SG1/4 ja SG1/5. Vaihtoehdot ovat 0,05...1,00 s, 0,5...10,0 tai s. Käänteisaikatoiminnassa ylijänniteportaan aikakerroin k>, asettelualue 0,05...1,00 U< U<-portaan havahtumisarvo releen nimellisjännitteen kerrannaisena, asettelualue 0,4...1,2 x U n t<[s] U<-portaan laukaisuviive sekunteina. Asettelualue valitaan kytkimellä SG1/8 ja vaihtoehdot ovat s tai s. Lisäksi näytöltä voidaan lukea ohjelmointikytkinryhmän SG1 tarkistussumma, kun kytkinryhmän alapuolella oleva merkkilamppu palaa. Tämän avulla varmistutaan siitä, että kytkimet on aseteltu oikein ja ne ovat toimintakunnossa. Tarkistussumman laskeminen on esitetty käyttöohjeessa "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". Ohjelmointikytkimet (Päivitetty 99-12) Kytkin Toiminta Sovellutuskohtaiset lisätoiminnot valitaan relemoduulin etulevyssä sijaitsevassa ohjelmointikytkinryhmässä SG1. Kytkinten numerot 1 8 sekä asennot 0 ja 1 on merkitty kilpeen. SG1/1 Kolmi- tai yksivaiheisen toiminnan valinta. Jos relemoduuli toimii yksivaiheisena, mitattava jännite on U 12 Kun SG1/1=0, yksikön toiminta on kolmivaiheinen Kun SG1/1=1, yksikön toiminta on yksivaiheinen SG1/2 Ylijänniteportaan havahtumisviiveen valinta Kun SG1/2=0, havahtumisviive on 0,1 s Kun SG1/2=1, havahtumisviive on 30 s SG1/3 SG1/4 SG1/5 Kytkimellä 3 valitaan, toimiiko U>-porras vakio- vai käänteisaikatoiminnassa. Vakioaikatoiminnassa kytkimillä 4 ja 5 määritellään laukaisuviiveen t> asettelualue. Käänteisaikatoiminnassa kytkimellä 4 valitaan ominaiskäyrästö. Kytkimellä 5 ei ole merkitystä käänteisaikatoiminnassa, sen on oltava asennossa 0. SG1/3 SG1/4 SG1/5 Toimintatapa Laukaisuviive t> tai ominaiskäyrästö Vakioaika 0,05 1,00 s Vakioaika 0,5 10,0 s Vakioaika 0,5 10,0 s Vakioaika s Käänteisaika Käyrästö A Käänteisaika Käyrästö B 6

29 Kytkin SG1/6 Toiminta Alijänniteportaan havahtumisen ja laukaisun automaattisen eston valinta. Kun SG1/6=0, alijänniteporras toimii aina, kun jokin mitattu jännite alittaa asetteluarvon Kun SG1/6=1, alijänniteportaan havahtuminen ja laukaisu estyvät, jos jokin mitattava jännite laskee pienemmäksi kuin 0,2 x U n. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää estämään turhat havahtumiset ja laukaisut jälleenkytkentöjen aikana. SG1/7 Alijänniteportaan havahtumisviiveen valinta Kun SG1/7=0, havahtumisviive on 0,1 s Kun SG1/7=1, havahtumisviive on 30 s SG1/8 Alijänniteportaan laukaisuviiveen t< asettelualueen valinta. Kun SG1/8=0, laukaisuviiveen asettelualue on 1,0 12,0 s Kun SG1/8=1, laukaisuviiveen asettelualue on s Kytkinryhmä SG2 sijaitsee kytkinryhmän SG1 tarkistussumman kolmannessa alavalikossa ja on ns. pehmokytkinryhmä. Kytkinryhmällä SG2 ohjelmoidaan havahtumisten ja laukaisujen toimintamerkkien toimintatapa. Toimintamerkit voidaan vapaasti ohjelmoida joko pysymään (itsepito) tai palautumaan toiminnan aiheuttaneen signaalin palauduttua. Ohjelmoiminen tapahtuu määrittelemällä kytkinryhmälle tarkistussumma seuraavan taulukon mukaisesti. Oletusasetteluna havahtumissignaaleille on aseteltu palautuva toiminta ja laukaisusignaaleille itsepito. Itsepitotoimintaa vastaava luku Tehdasasettelu Keltainen toimintamerkki, U> hav. 1 0 Punainen toimintamerkki, U> lauk. 2 2 Keltainen toimintamerkki, U< hav. 4 0 Punainen toimintamerkki, U< lauk. 8 8 Tarkistussumma Kytkinryhmä SG3 sijaitsee kytkinryhmän SG1 alavalikossa 4. Etukilven STEP- ja RESET-painikkeet voidaan ohjelmoida kytkimellä SG3/1. Kytkimet SG3/2 8 eivät ole käytössä. Kytkimen SG3 oletusarvo on 0. SG3/1 Painike Kuittaa havahtumis- ja Poistaa muistiin laukaisutoimintamerkit tallennetut arvot STEP 0 RESET x STEP & RESET x x STEP x 1 RESET x STEP & RESET x x Relemoduulin piirilevyllä on kytkinryhmä SGB, jonka kytkimillä 1..3 ohjelmoidaan yksiköltä lähteviä havahtumissignaaleja. Kytkimillä 5, 7 ja 8 ohjelmoidaan alijänniteportaalle eri releyhdistelmissä mahdollisesti tulevat lukitussignaalit. Kytkimet 4 ja 6 eivät ole käytössä, niiden on oltava asennossa 0. Kytkinryhmän SGB ohjelmointiohje on esitetty releyhdistelmän käyttöohjeen yleisessä osassa pistoyksiköiden välisiä signaaleja esittävässä kaaviossa. 7

30 Mittaustiedot Mittaustiedot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuolimmaisella numerolla. Näytössä kulloinkin oleva mittaustieto osoitetaan merkkilampulla. Merkkilamppu U 12 U 23 U 31 Mittaustieto Yksikön mittaama jännite U 12 releen nimellisjännitteen kerrannaisena Yksikön mittaama jännite U 23 releen nimellisjännitteen kerrannaisena Yksikön mittaama jännite U 31 releen nimellisjännitteen kerrannaisena Mikäli relemoduuli on ohjelmoitu toimimaan yksivaiheisena, se mittaa ainoastaan jännitettä U 12. Rekisteröidyt tiedot Näytön vasemmanpuoleisin numero näyttää rekisterin osoitteen ja kolme muuta numeroa rekisteröidyn tiedon. Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto 1 Suurin yksikön mittaamista jännitteistä releen nimellisjännitteen kerrannaisena, kun ylijänniteportaan havahtumisarvo viimeksi oli ylittyneenä. Ylijänniteportaan laukaisu lopettaa keräysjakson, jolloin laukaisuhetken jännitearvo rekisteröityy. Uusi havahtumisarvon ylitys nollaa vanhan arvon ja aloittaa uuden keräysjakson. 2 Yksikön edellisen rekisterien nollauksen jälkeen mittaama suurin jännite releen nimellisjännitteen kerrannaisena. Rekisterin päivittyminen ei vaadi U>-portaan havahtumista. 3 Pienin yksikön mittaamista jännitteistä releen nimellisjännitteen kerrannaisena, kun alijänniteportaan havahtumisarvo viimeksi oli alittuneena. Alijänniteportaan laukaisu lopettaa keräysjakson, jolloin laukaisuhetken jännitearvo rekisteröityy. Uusi havahtumisarvon alitus nollaa vanhan arvon ja aloittaa uuden keräysjakson. 4 Yksikön edellisen rekisterien nollauksen jälkeen mittaama pienin jännite releen nimellisjännitteen kerrannaisena. Rekisterin päivittyminen ei vaadi U<-portaan havahtumista. 5 Ylijänniteportaan havahtumisarvon ylitysten lukumäärä, n(u>)= Alijänniteportaan havahtumisarvon alitusten lukumäärä, n(u<)= Ylijänniteportaan viimeisin havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta laukaisuviiveestä t> tai käänteisaikatoiminnassa lasketusta laukaisuviiveestä. Uusi havahtuminen käynnistää laskurin nollasta. Jos porras suorittaa laukaisun, rekisterissä on lukema Alijänniteportaan viimeisin havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta laukaisuviiveestä t<. Uusi havahtuminen käynnistää laskurin nollasta. Jos porras suorittaa laukaisun, rekisterissä on lukema

31 Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto 0 Ulkoisten lukitus- ym. ohjaustietojen näyttö. Rekisterin oikeanpuoleisin numero näyttää, missä tilassa alijänniteportaan lukitus on. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 0 = ei lukitusta 2 = alijänniteportaan laukaisu lukittu Rekisterin keskimmäinen numero on aina nolla. Kolmas numero oikealta ilmaisee releyhdistelmässä mahdollisesti olevan kaukokuittaustulon tilan. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 0 = kaukokuittaus ei aktiivinen 1 = kaukokuittaus päällä Tästä rekisteristä siirrytään tarvittaessa Trip test-toimintamuotoon, jossa saadaan pakko-ohjattua relemoduulin havahtumis- ja laukaisusignaalit yksi kerrallaan aktiivisiksi. Katso tarkempi selvitys käyttöohjeesta "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". A Yli- ja alijännitemoduulin osoitetunnus sarjaliikennejärjestelmää varten. Jos osoite on 0, niin sarjaliikenne ei ole käytössä. Tämän rekisterin alavalikoita ovat: 1) Sarjaliikenteen tiedonsiirtonopeuden valinta. Valittavissa 300, 1200, 2400, 4800 tai 9600 Bd. Oletusasetteluna 9600 Bd. 2) Sarjaliikenteen toimintatilaa ilmaiseva yhteyskatkoslaskuri. Jos moduuli on liitetty järjestelmään, jossa on tiedonkeruu- ja raportointiyksikkö ja tietoliikenne toimii, yhteyskatkoslaskurin arvo on 0. Muutoin laskurissa pyörivät jatkuvasti numerot ) Asetteluiden kauko-ohjauksessa tarvittava salasana. Näytön ollessa sammuneena päästään näyttövalikon alkuun painamalla kerran STEP-painiketta. Rekisterit nollataan painamalla samanaikaisesti STEP- ja RESET- painikkeita tai SPAväylän kautta komennolla V102. Rekisterit nollaantuvat myös, jos apusähkön syöttö katkeaa. Relemoduulin osoitetunnus, sarjaliikenteen nopeuden arvo ja salasana pysyvät muistissa apujännitekatkoksen yli. Käyttöohjeessa "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet" on esitetty osoitteen ja sarjaliikenteen nopeuden asetteluohje. Alkutilanteessa, jossa moduulin kumpikaan porras ei ole havahtunut, rekisterin 1 näytössä on lukema 000 ja rekisterin 3 näytössä

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n.

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n. SPAU 110 C Nollajänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U 2 U n = 100V 110V f n = 50Hz U IRF 5 o 60Hz SPAU 110 C B 80...265V ~ 18...80V U aux STEP U o > [%] U n 2 10 20 STEP SPCU 1C6 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30 SPAJ 115 C Erovirta- ja nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I o ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I o I I IRF SPAJ 115 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP 2.5 I o >

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I U o I o I ϕ IRF I ϕ > I n STEP [%] 1.0 6.0 10 STEP 0.6 t > [ s] I ϕ >> I n 0.1 1.0 [%] 5 30 40 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [

Lisätiedot

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele SPAS 20 C Suunnattu maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus B I 2 f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I o ) U n = 00V 0V ( U o ) 5 U o I o I ϕ IRF SPAS 20 C 80...265V ~ 8...80V U aux I ϕ > I n STEP [%].0

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50/60 Hz U n = 50 / 100 / 200 V 2 5 U REF > SPAE 010 0.8 U aux 0.6 1.0 RESET OK x 80... 265 V ~ _ 0.4 U > U n 1.2 U > 0087A

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 20.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin. Ominaisuudet Neliportainen yli- ja alitaajuusrele Jokainen taajuusporras voidaan asetella vakioaikaiseksi

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D4 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D9 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C ASEA BROWN BOVERI ABB Strömberg Releet Johdonsuoja SPAA 20 C ja SPAA 2 C 34 SPAA 8 FI A 99-09 - Tehnyt Tarkastanut Hyväksynyt ASEA BROWN BOVERI fn = 50 Hz 60 Hz X In = A 5 A (I) In = A 5 A (Io) Un = 00

Lisätiedot

SACO 64D4. Ostajan opas

SACO 64D4. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Itsenäinen, mikroprosessoripohjainen 64 kanavan

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 5 3I > I 3I < I L I L I L3 I c IRF SPAJ 60 C 80...65V ~ 8...80V SPCJ 4D40

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monitoimisuojarele katkaisijaohjattujen ja kontaktoriohjattujen vaihtovirtamoottoreiden

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

SPAU 341 C Jännitteensäädin

SPAU 341 C Jännitteensäädin SPAU 341 C Jännitteensäädin Käyttöohje ja tekninen selostus 2 U f n = 50Hz 60Hz I n = 1A 5A ( I ) U n = 100V 110V 120V ( U ) 5 Um I m U d IRF POS IRF SPAU 341 C1 80...265 V ~ U aux U s / U n RESET STEP

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 12.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli SPCS D ja SPCS D Suunnattu ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I L U I L U IRF [ ] I > I n t > k [ s] [ ] I >> I n RESET STEP t >> [ s] ϕ b I >>> [ I n ] t >>> [ s] SGF SGB PROGRAM

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Sivu 2/7 Tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin RoHS 2002/95 kanssa KYTKENNÄT Pt100 ANTUREIDEN KYTKENTÄ CH1 CH2 CH3 CH4 13 14 15

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_ Valokaarirele Ostajan opas REA 10_ Julkaistu: 22.11.2004 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Silmukkamainen tai säteittäinen

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS752056-MUM Julkaistu: 06.03.2001 Versio: B/25.10.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5

Lisätiedot

Jänniterele. Tekninen ohje

Jänniterele. Tekninen ohje 1MRS756247 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: A/26.03.2007 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä opas... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 8 1.4. Tuotedokumentaatio... 8 1.5.

Lisätiedot

t < [ s] I L2 I L3 U n I n IRF IRF STEP STEP 1.2 STEP STEP STEP U > U < SG1 SG1 SG1 k

t < [ s] I L2 I L3 U n I n IRF IRF STEP STEP 1.2 STEP STEP STEP U > U < SG1 SG1 SG1 k L SPAC 534 C Kennoterminaali Käyttöohje ja tekninen selostus I n = / 5 A( I ) U n = 00 / 0 V( U ) U n = 00 / 0 V( U o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I I L2 I L3 B I > I >> IRF U o U IRF B U > U < U2 U23 U 3 IRF

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja 10.5. Suojareleiden valintataulukkoja Taulukko 10.5a. Kennoterminaalien ja johtolähtöpakettien valintataulukko. Luku 10: Mittaus-, ohjaus- ja suojauslaitteistot Kennoterminaalit Johtolähtöpaketit SPAC

Lisätiedot

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip SPAA C Johdonsuojarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 0Hz 0Hz I n = A A ( I ) I n = A A ( I 0B ) I n = 0,A A ( I 0 ) U n = 00V 0V 0V ( U 0 ) I > I I L I L I L I o IRF Uo I o ϕ U o I IRF O I AR AR

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus- ja mittausyksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus- ja mittausyksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus ja mittausyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 752004MUM FI Julkaistu 20001110 Päivitetty 20060911 Versio D Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot