SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR"

Transkriptio

1 SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2 > [ s ] RESET STEP PROGRAM SGR TRIP 1721B SPCS 2D26

2 1MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa 34 SPCS 5 1 FI1) Tarkastanut GL Hyväksynyt LN Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Sisältö Ominaisuuksia... 2 Toimintaselostus... 3 Suunnattu maasulkusuoja... 3 Nollajännitesuoja... 5 Nollajännitetulo... 5 Katkaisijavikasuoja... 5 Ulkoiset ohjaussignaalit... 5 Lähtösignaalit... 5 Jälleenkytkennän käynnistyssignaalit... 5 Tausta-asettelut... 5 Kuittaukset... 6 Lohkokaavio... 7 Etukilpi... 8 Toimintamerkit... 9 Asettelut Ohjelmointikytkimet Mittaustiedot Rekisteröidyt tiedot Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikot Tekniset tiedot Sarjaliikenneparametrit Vikakoodit Liite Tekniset tiedot, joihon SW 186 B-versioilla on vaikutusta SPCS 2D26-moduulin SW 186 B ohjelmistoversion asettelusuosituksia Ominaisuuksia Suunnattu tai suuntaamaton vakioaikainen toimintaporras I 01 >. Suunnattu tai suuntaamaton vakioaikainen toimintaporras I 02 >. Tarvittaessa suunnatun maasulkusuojan molemmat toimintaportaat voidaan ohjelmoida toimimaan nollajänniteportaina. Tällöin relemoduuli sisältää kolme nollajänniteporrasta, jotka ovat kukin erikseen aseteltavissa. Lähtörelematriisi, joka mahdollistaa minkä tahansa havahtumis- tai laukaisusignaalin kytkemisen haluttuun lähtösignaaliin. Jälleenkytkentöjen käynnistyssignaalien ohjelmointimahdollisuus. Digitaalinäyttö osoittaa mittaus- ja asetteluarvot sekä vikahetkellä rekisteröidyt tiedot. Asetteluarvojen kirjoitus ja luku joko paikallisnäytön ja etupaneelin painikkeiden avulla, PC:n ja asetteluohjelman avulla tai ylemmiltä järjestelmätasoilta sarjaportin ja kuituoptisen väylän kautta. Jatkuva itsevalvonta, joka tarkkailee elektroniikan ja mikroprosessorin toimintaa ja todettuaan pysyvän vian antaa ohjauksen hälytysreleelle ja lukitsee muut lähdöt. 2

3 Toimintaselostus Suunnattu maasulkusuoja Maasulkurelemoduulin SPCS 2D26 suunnattu maasulkusuoja sisältää kaksi toimintaporrasta; alemman I 01 >-portaan ja ylemmän I 02 >-portaan. Eri toimintaportaiden aseteltavat suureet asettelualueineen on esitetty jaksossa "Asettelut". Suunnattu maasulkusuoja mittaa nollavirtaa I 0, nollajännitettä U 0 sekä jännitteen ja virran välistä vaihekulmaa ϕ. Toimintaporras havahtuu, jos seuraavat kolme ehtoa ovat voimassa samanaikaisesti: - nollajännite U 0 ylittää U 0 > portaalle asetellun havahtumistason. Asettelu on sama portaalle I 01 > ja portalle I 02 >. - nollavirta I 0 ylittää portaalle I 01 > tai portaalle I 02 > asetellun havahtumisarvon - jos nollajännitteen ja virran välinen vaihekulma on toimintasektorilla ϕ b ± ϕ, missä ϕ b on verkoston käyrän peruskulma ja ϕ on toimintasektori. Peruskulma ϕ b määräytyy verkon maadoitustavan mukaan siten, että maasta erotetussa verkossa ϕ b =-90 ja sammutetussa verkossa ϕ b =0. Peruskulmaksi voidaan valita -90, -60, -30 tai 0. Peruskulman vaihto voidaan tehdä myös ulkoisella ohjaussignaalilla. Tällöin vaihtoehdot ovat -90 ja 0. Toimintasektori ϕ voidaan asetella joko arvoon ±80 tai ±88. Toimintasuunnan mittaukseen voidaan valita joko vaihekulmamittaus- tai Icosϕ/Isinϕ -periaate. Tavallisesti käytetään vaihekulmamittausperiaatetta, mutta selektiivisyyden aikaansaamiseksi muiden Icosϕ/Isinϕ -mittaavien suojareleiden kanssa voidaan myös Icosϕ/Isinϕ -periaatetta käyttää. Suojauksen toimintasuunta (myötä- tai vastasuunta) voidaan valita kummallekin portaalle erikseen. Mikäli toimintasuunnaksi valitaan vastasuunta, toiminta-alueet ovat kuvien 1a) ja 1b) mukaiset mutta kääntyvät 180. U 0 I 0 ϕ ϕ b EI-TOIMINTA-ALUE I 0_ > U 0 I 0 ϕ EI-TOIMINTA-ALUE I 0_ > Kuva 1a. Toiminta-alue, kun peruskulma ϕ b = -90 Kuva 1b. Toiminta-alue, kun peruskulma ϕ b = 0 U 0 2 U 0 I 0 ϕ 2 ϕ I 0 2 I 0 _> I 0 _> 2 Kuva 1c. Toimintaperiaate sinϕ Kuva 1d. Toimintaperiaate cosϕ 3

4 Io[%] / In SGF2/8 = 0 SGF2/8 = SGF2/8 = 1 SGF2/8 = Kuva 1e. Maasulkurelemoduulin SPCS 2D26 suunnatun maasulkusuojan toimintakäyrä esitettynä I 0 -ϕ -ominaiskäyrässä, kun peruskulma ϕ b = 0 Kummatkin toimintaportaat voidaan ohjelmoida toimimaan suuntaamattomina. Tällöin relemoduuli voi toimia joko pelkkää nollavirtaa mittaavana suojana tai sekä nollavirtaa että nollajännitettä mittaavana suojana. Toimintaportaan havahtuessa porras antaa havahtumissignaalin ja samalla havahtumista ilmaiseva toimintakoodi syttyy näyttöön. Mikäli toimintaporras on edelleen havahtuneena portaalle asetellun toiminta-ajan kuluttua, porras antaa laukaisusignaalin. Jännitteen ja virran välisen kulman avulla voidaan määrittää vikapaikan suunta. I 01 >-portaan ja I 02 >-portaan laukaisu voidaan estää tuomalla relemoduulille ulkoinen ohjaussignaali BS1, BS2 tai RRES. Ulkoisten lukitusten ohjelmointi tehdään kytkinryhmien SGB1 3 avulla. Ylemmän portaan I 02 > toiminta on kokonaan estettävissä. Kun porras on kytketty pois toiminnasta, näytössä näkyy ko. portaan asetteluarvon kohdalla merkkijono "- - -". Alipäästösuodatin suodattaa maasulkurelemoduulin mittaaman nollavirran ja nollajännitteen harmooniset aallot. Esimerkiksi kolmas harmooninen aalto pienenee vähintään 17 db alkuperäisestä arvostaan. Järjestysluvultaan suuremmat harmoniset aallot vaimenevat enemmän. db f/fn Kuva 2. Nollavirran I 0 ja nollajännitteen U 0 tulopiirien suodatusominaisuudet suunnatussa maasulkurelemoduulissa SPCS 2D26. Huom! Maasulkuportaiden I 01 > ja I 02 > toiminnalliset muutokset esitellään liitteessä 1, sivulla 29. 4

5 Nollajännitesuoja Nollavirtaportaat I 01 > ja I 02 > voidaan asetella toimimaan nollajänniteportaina, jolloin suunnatusta maasulkurelemoduulista tulee kolmiportainen nollajännitemoduuli. Kaikki kolme porrasta mittaavat samaa jännitettä, mutta toimintaherkkyydet ja -ajat voidaan asetella kullekin portaalle erikseen. Toimintaportaiden hälytys- ja laukaisusignaalit voidaan ohjelmoida halutuiksi lähtösignaaleiksi. Nollajännitetulo Nollajännitteen mittauspiirin nimellisjännite U n voidaan valita kolmesta eri vaihtoehdosta; 100 V, 110 V tai 120 V. Valinta tehdään kytkimien SGF2/6 ja SGF2/7 avulla. Katkaisijavikasuoja Maasulkurelemoduuli SPCS 2D26 on varustettu katkaisijavikasuojalla (CBFP), joka antaa laukaisusignaalin TS1 0,1 1 s laukaisusignaalin TS2, TS3 tai TS4 jälkeen, jollei vika ole tänä aikana poistunut. Katkaisijavikasuojan ohjauskoskettimia käytetään tavallisimmin ohjaamaan suojattavaa syöttöä edeltävää katkaisijaa. Katkaisijavikasuojaa voidaan myös käyttää toteutettaessa katkaisijan varmennettua laukaisujärjestelmää, käyttämällä katkaisijassa kahta ohjauskelaa ja ottamalla toiseen ohjaus signaalista TS2, TS3 tai TS4 ja toiseen signaalista TS1. Katkaisijavikasuoja valitaan käyttöön kytkimillä SGF4/5 7. Toiminta-aika asetellaan rekisterin A alarekisterissä 5. Ulkoiset ohjaussignaalit Maasulkurelemoduulille SPCS 2D26 on saatavissa kolme ulkoista ohjaussignaalia; BS1, BS2 ja RRES. Ohjaussignaaleja voidaan käyttää eri toimintaportaiden laukaisujen lukitukseen, voimassaolevien asetteluarvojen valintaan, toimintamerkkien, lähtöreleiden ja rekistereiden kuittaamiseen sekä peruskulman valintaan. Ulkoisten ohjaussignaalien ohjelmointi tehdään SGBkytkinryhmien kytkimillä. Lähtösignaalit Kytkinryhmien SGR1 6 avulla voidaan minkä tahansa toimintaportaan havahtuminen tai laukaisu kytkeä halutuksi lähtösignaaliksi SS1 SS4 tai TS1 TS4. Lähtösignaaleille TS1 TS4 voidaan kytkimillä SGF4/1 4 valita ns. itsepito. Tällöin lähtösignaali jää aktiiviseksi, vaikka laukaisun aiheuttanut signaali häviää. Lähtöreleiden kuittaustavat on esitetty taulukossa kohdassa "Kuittaukset". Etupaneelin TRIP-toimintamerkki voidaan ohjelmoida toimimaan minkä tahansa lähtösignaalin aktivoituessa. Toimintamerkki jää palamaan lähtösignaalin palautuessa. Ohjelmointi tehdään kytkinryhmässä SGF3. Toimintamerkin kuittaustavat on esitetty taulukossa kohdassa "Kuittaukset". Jälleenkytkennän käynnistyssignaalit Jälleenkytkennän käynnistämiseen käytetään signaalia AR1 tai AR3. Signaalit voidaan ohjelmoida aktivoitumaan maasulkuportaiden havahtumis- tai laukaisusignaaleista. Jälleenkytkennän käynnistyssignaalien ohjelmointi tehdään kytkinryhmällä SGF5. Tausta-asettelut Kaikki releen pääasetteluarvot voidaan tarvittaessa korvata ns. tausta-asetteluarvoilla. Vaihto pääasetteluarvoista tausta-asetteluarvoihin ja päinvastoin voidaan tehdä kolmella eri tavalla: 1) Sarjaväylän kautta komennolla V150 2) Ulkoisella ohjaussignaalilla BS1, BS2 tai RRES 3) Relemoduulin etupaneelin painikkeilla rekisterin A alarekisterissä 5. Kun alarekisterin arvo=0, ovat voimassa pääasettelut ja kun arvo=1, ovat voimassa tausta-asettelut. Pää- ja tausta-asetteluarvot ovat luettavissa ja aseteltavissa sarjaväylän kautta S-parametreilla. Etupaneelin painikkeiden avulla voidaan lukea ja asetella ainoastaan kulloinkin voimassa olevia asetteluarvoja. Huom! Mikäli ulkoiset ohjaussignaalit ovat käytössä kaukoasetteluissa, asetteluarvojen muuttamista pääasetteluista tausta-asetteluiksi tai päinvastoin ei voida tehdä sarjaväylän kautta eikä etupaneelin painikkeiden avulla. 5

6 Kuittaukset Relemoduulin etupaneelin toimintamerkit ja näytön toimintakoodit, itsepitotilanteessa vetäneenä olevat lähtöreleet sekä relemoduulin rekisterit voidaan kuitata etupaneelin painikkeilla, ulkoisella ohjaussignaalilla tai sarjaliikenneparametrilla oheisen taulukon mukaisesti. Kuittaustapa Toimintamerkkien Lähtöreleiden Rekistereiden kuittaus kuittaus nollaus RESET PROGRAM x x PROGRAM, kun x x näyttö pimeänä RESET & PROGRAM x x x Ulkoinen ohjaussignaali BS1, BS2 tai RRES, kun: SGB_/5=1 x SGB_/6=1 x x SGB_/7=1 x x x Parametri V101 x x Parametri V102 x x x 6

7 Lohkokaavio U > 0b U > 0b 80 ms SGR1 1 SGF 4/1 RESET + PROGRAM SGF 3/1 SS1 U 0 I 0 BS1 BS2 RRES SGB1 SGB2 SGB3 ϕ SGF1/1..2 SGB1...3/4 SGB1...3/5 SGB1...3/6 SGB1...3/7 SGB1...3/8 SGF1/4 U 01 > I > 01 SGF1/5 U > 02 I > 02 SGF4/8 & & SGF1/8 PÄÄ- / TAUSTA-ASETTELUT TOIMINTAMERKIN KUITTAUS SGB1..3/1 SGB1..3/2 SGF1/6 SGB1..3/3 t b > I 01 >/ U01 > 80 ms t 1 > I 02 >/ U 02 > 80 ms t 2 > TOIMINTAMERKKIEN JA LÄHTÖRELEIDEN KUITTAUS TOIMINTAMERKKIEN JA LÄHTÖRELEIDEN KUTTAUS SEKÄ REKISTEREIDEN NOLLAUS PERUSKULMAN VAIHTO (BACTRL) SGR2 SGR3 SGR4 SGR5 SGR s 3 SGF 4/ SGF5/1 SGF5/2 SGF5/3 SGF5/4 SGF5/5 SGF5/6 SGF5/7 SGF5/8 SGF 4/3 SGF 4/4 1 SGF 4/5 1 SGF 4/6 1 SGF 4/7 1 RESET + PROGRAM RESET + PROGRAM RESET + PROGRAM RESET SGF 3/2 SGF 3/3 SGF 3/4 SGF 3/5 SGF 3/6 SGF 3/7 SGF 3/8 SPCS 2D26 TS1 SS2 TS2 SS3 TS3 SS4 TS4 TRIP AR1 AR3 Kuva 3. Maasulkurelemoduulin SPCS 2D26 lohkokaavio U 0 I 0 BS1, BS2 ja RRES SGF1 5 SGB1 3 SGR1 6 SS1 SS4, TS1 TS4 TRIP AR1, AR3 Mitattava nollajännite Mitattava nollavirta Ulkoiset ohjaussignaalit Toiminnalliset kytkinryhmät Ulkoisten ohjaussignaalien kytkinryhmät Lähtörelematriisin kytkinryhmät Lähtösignaalit Laukaisun punainen toimintamerkki Jälleenkytkentöjen käynnistyssignaalit Huom! Kaikkia maasulkurelemoduulin tulo- ja lähtösignaaleja ei välttämättä ole johdotettu jokaisen tätä moduulia käyttävän releyhdistelmän liittimille. Liittimille johdotetut signaalit ilmenevät ko. releyhdistelmän relemoduuleiden välisiä signaaleja esittävästä kaaviosta. 7

8 Etukilpi U o I Kojesymboli Nollajännitteen U 0, nollavirran I 0 ja vaihekulman ϕ mittausarvojen merkkivalo Uo I o ϕ IRF Itsevalvontahälytyksen merkkivalo Näyttö U 0b >-portaan havahtumisarvon merkkivalo Toiminta-ajan t b > merkkivalo I 01 >-portaan havahtumisarvon merkkivalo U 01 >-portaan havahtumisarvon merkkivalo Toiminta-ajan t 1 > merkkivalo I 02 >-portaan havahtumisarvon merkkivalo U 02 >-portaan havahtumisarvon merkkivalo Toiminta-ajan t 2 > merkkivalo Kytkinryhmien SGF1 5 tarkistussummien merkkivalo Kytkinryhmien SGB1 3 tarkistussummien merkkivalo Kytkinryhmien SGR1 6 tarkistussummien merkkivalo U 0b > [ % ] t b > [ s ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2 > [ s ] SGF SGB SGR RESET STEP PROGRAM TRIP Näytön askelluspainike/ kuittauspainike Ohjelmointipainike Toimintamerkki 1721B SPCS 2D26 Relemoduulin lajimerkki Kuva 4. Maasulkurelemoduulin SPCS 2D26 etukilpi 8

9 Toimintamerkit Jokaisella toimintaportaalla on sekä havahtumiselle että laukaisulle punainen toimintakoodi, joka esitetään numerona näytössä. Lisäksi relemoduulin oikeassa alakulmassa on kaikille toimintaportaille yhteinen TRIP-toimintamerkki. Sen ohjelmointi tapahtuu kytkinryhmällä SGF3. Laukaisua ilmaiseva toimintakoodi ja punainen TRIP-toimintamerkki jäävät palamaan suojareleen annettua laukaisusignaalin. Näin laukaisun aiheuttanut porras on helppo määrittää. Laukaisun toimintakoodit ja TRIP-toimintamerkki eivät sammu vaikka laukaisun aiheuttanut porras palautuu, vaan ne on erikseen kuitattava. Havahtumista ilmaisevat näytön numerot sen sijaan sammuvat itsestään toimintaportaan palautuessa. Jos porras ehtii antaa laukaisusignaalin ennen palautumistaan muuttuvat havahtumista ilmaisevat numerot laukaisua ilmaiseviksi numeroiksi. Vaadittaessa portaan U 0b > laukaisun toimintamerkki voidaan asetella siten, että se palautuu automaattisesti vian poistuessa. Toiminto valitaan kytkimellä SGF2/ 1. Portaiden I 0 _>ja U 0 _> (kytkimet SGF2/ 2 3 ) toimintamerkille voidaan valita itsepitotoiminto. Tällöin indikoinnit on palautettava manuaalisesti niiden sytyttyä. Palamaan jääneet toimintamerkit kuitataan releen etupaneelin painikkeilla, ulkoisella ohjaussignaalilla tai sarjaväylän kautta, ks. taulukko jaksossa "Toimintaselostus". Kuittaamatta jätetty toimintamerkki ei vaikuta relemoduulin toimintaan. Seuraavassa taulukossa esitetään näytössä ja sarjaliikenneparametrissä V4 näkyvien havahtumista ja laukaisua ilmaisevien numeroiden symbolit selityksineen. Toimintakoodi Parametri V4 Symboli Selitys 1 1 U 0b > START Nollajänniteporras U 0b > havahtunut 2 2 U 0b > TRIP Nollajänniteporras U 0b > laukaissut 3 3 I 01 >/U 01 > START I 01 >/U 01 >-porras havahtunut 4 4 I 01 >/U 01 > TRIP I 01 >/U 01 >-porras laukaissut 5 5 I 02 >/U 02 > START I 02 >/U 02 >-porras havahtunut 6 6 I 02 >/U 02 > TRIP I 02 >/U 02 >-porras laukaissut A 12 CBFP Katkaisijavikasuoja toiminut Huom! Kun U 0b -porrasta käytetään lukituksen estämiseen, toiminta-aika t b > on aseteltava 300 s:iin, jotta vältytään toimintamerkkin U 0b > TRIP laukaisuindikoinnilta. Itsevalvontahälytyksen merkkivalo IRF osoittaa, että relemoduulin itsevalvonta on huomannut pysyvän vian. Merkkivalo syttyy punaisena vian havaitsemisen jälkeen. Samalla relemoduuli antaa ohjauksen releyhdistelmän itsevalvontakoskettimille. Lisäksi useimmissa vikatapauksissa relemoduulin näyttöön syttyy vikakoodi, osoittaen, minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois näytöstä. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huoltoyhteydenotossa. 9

10 Asettelut Asetteluarvot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuoleisimmalla numerolla. Etukilvessä asetteluarvosymbolin vieressä oleva merkkilamppu osoittaa palaessaan, mikä asetteluarvo on kulloinkin näytössä. Asettelualueen alapuolelle on sulkuihin merkitty tehdasasettelu. Asettelu Kuvaus Asettelualue (tehdasasettelu) U 0b > [%U n ] U 0b >-portaan havahtumisjännite prosentteina 2,0 80,0 % U n nimellisjännitteestä (2,0 % x U n ) t b > [s] U 0b >-portaan toiminta-aika sekunteina 0,1 300 s (0,1 s) I 01 > [%I n ] I 01 >-portaan havahtumisvirta prosentteina 1,0 100 % I n *) nimellisvirrasta. (1,0 % I n ) U 01 > [%U n ] U 01 >-portaan havahtumisjännite prosentteina 2,0 80,0 % U n *) nimellisjännitteestä. (2,0 % U n ) t 1 > [s] I 01 > tai U 01 >-portaan toiminta-aika sekunteina 0,1 300 s (0,1 s) I 02 > [%I n ] I 02 >-portaan havahtumisvirta prosentteina 1,0 100 % I n *) nimellisvirrasta. (1,0 % I n ) U 02 > [%U n ] U 02 >-portaan havahtumisjännite prosentteina 2,0 80,0 % U n *) nimellisjännitteestä. (2,0 % U n ) t 2 > [s] I 02 >- tai U 02 >-portaan toiminta-aika sekunteina 0,1 300 s (0,1 s) CBFP Katkaisijavikasuojan toiminta-aika sekunteina 0,1 1,0 s (0,2 s) *) Mikäli toimintaporras on ohjelmoitu kytkimillä SGF1/_ pois käytöstä, näkyy näytössä ko. portaan kohdalla "- - -". Ohjelmointikytkinryhmien SGF1 5, SGB1 3 ja SGR1 6 asettelu on kuvattu jaksossa "Ohjelmointikytkimet". Huom! Nollajännitetulon nimellisjännite U n valitaan ohjelmallisesti kytkimillä SGF2/6 7. Vaihtoehdot ovat 100 V, 110 V ja 120 V. Huom! Maasulkuportaiden I 01 > ja I 02 > toiminnalliset muutokset esitellään liitteessä 1, sivulla

11 Ohjelmointikytkimet Sovellutuskohtaiset lisätoiminnot valitaan ohjelmointikytkinryhmien SGF1 5, SGB1 3 ja SGR1 6 avulla. Näiden lisäksi moduulissa on SGX-kytkinryhmä, joka voidaan asetella etupaneelista, A-rekisterissä olevan alavalikon 6 avulla tai SPA-sarjaliikenteen kautta parametrilla V152. Kytkinten numerot 1 8, sekä asennot 0 ja 1 ovat näytössä näkyvissä sen ajan kun kytkimiä asetellaan. Normaalisti näytössä esitetään vain kytkinryhmien tarkistussummat, jotka löytyvät relemoduulin päävalikosta, ks. jakso "Asetteluiden ja rekistereiden pää- ja alavalikot". Taulukoiden yhteydessä on esitetty myös kytkinten tehdasasettelut ja tehdasasetteluita vastaava tarkistussumma. Tarkistussumman laskeminen on esitetty tämän jakson lopussa. Kytkinryhmä SGF1 Kytkin Toiminta Tehdasasettelu SGF1/1 Peruskulman valinta. Suojauksen toiminta-alue = 0 SGF1/2 peruskulma ϕ b ± toimintasektori ϕ. 0 SGF1/1 SGF1/2 Peruskulma SGF1/3 I 01 >-portaan toimintasuunnan valinta 0 Kun SGF1/3 = 0, I 01 >-porras toimii myötäsuuntaan. Kun SGF1/3 = 1, I 01 >-porras toimii vastasuuntaan. SGF1/4 I 01 >-portaan suunnatun tai suuntaamattoman toiminnan valinta 0 Kun SGF1/4 = 0, I 01 >-porras toimii suunnattuna. Kun SGF1/4 = 1, I 01 >-porras toimii suuntaamattomana. SGF1/5 I 02 >-portaan suunnatun tai suuntaamattoman toiminnan valinta 0 Kun SGF1/5 = 0, I 02 >-porras toimii suunnattuna. Kun SGF1/5 = 1, I 02 >-porras toimii suuntaamattomana. SGF1/6 I 02 >/U 02 > -portaan toiminta 0 Kun SGF1/6 = 0, I 02 >/U 02 > -porras on toiminnassa. Kun SGF1/6 = 1, I 02 >/U 02 > -porras ei ole toiminnassa. SGF1/7 I 02 >-portaan toimintasuunnan valinta 0 Kun SGF1/7 = 0, I 02 >-porras toimii myötäsuuntaan. Kun SGF1/7 = 1, I 02 >-porras toimii vastasuuntaan. SGF1/8 I 0 /U 0 -toiminnan valinta 0 Kun SGF1/8 = 0, relemoduuli toimii kaksiportaisena nollavirtasuojana. Lisäksi relemoduulissa on tällöin erillinen nollajänniteporras. Kun SGF1/8 = 1, relemoduuli toimii kolmiportaisena nollajännitesuojana. SGF1 0 11

12 Kytkinryhmä SGF2 Kytkin Toiminta Tehdasasettelu SGF2/1 Portaan U 0b > laukaisutoimintamerkin toimintaperiaatteen valinta. 0 Toimintamerkin itsepito valitaan asettelemalla kyseessä olevan portaan SGF2-kytkin asentoon 0. Kytkimen olessa tilassa 1, toimintamerkki (2) palautuu automaattisesti, kun vika poistuu. SGF2/2 Portaiden I 0 _> ja U 0 _> havahtumistoimintamerkkien toimintaperi- 0 SGF2/3 aatteen valinta. Kytkimien ollessa asennossa 0, havahtumistoiminta- 0 merkit palautuvat automaattisesti, kun vika poistuu. Toimintamerkin itsepito valitaan asettelemalla kyseessä olevan portaan SGF-kytkin asentoon 1: Kun SGF1/1 = 1, I 01 >- tai U 01 >-portaan havahtumistoimintamerkki (3) on palautettava manuaalisesti. Kun SGF2/3 = 1, I 02 >- tai U 02 >-portaan havahtumistoimintamerkki on palautettava käsin. SGF2/4 I 01 >-/U 01 >-portaan palautumisaika 0 SGF2/5 0 Kytkin Kytkimen asento 80 ms 100 ms 500 ms 1000 ms SGF2/ SGF2/ SGF2/6 Nollajännitteen mittauspiirin nimellisjännitteen U n valinta 0 SGF2/7 0 Kytkin Kytkimen asento 100 V 110 V 120 V Ei käytössä (100 V) SGF2/ SGF2/ SGF2/8 Toiminta-alueiden valinta suunnatussa maasulkusuojassa 0 Kun SGF2/8 = 0, toimintasektori on ± 80. Kun SGF2/8 = 1, toimintasektori on ± 88. SGF2 0 12

13 Kytkinryhmä SGF3 Kytkin Toiminta Tehdasasettelu SGF3/1 Etupaneelin TRIP-toimintamerkkiä ohjaavan lähtösignaalin valinta. 0 SGF3/2 Kun lähtösignaalia vastaava kytkin on asennossa 1, TRIP-toiminta- 1 SGF3/3 merkki syttyy signaalin aktivoituessa. 0 SGF3/4 1 SGF3/5 Kytkin Ohjaava Kytkimen asento 0 SGF3/6 signaali TRIP ei syty TRIP syttyy 1 SGF3/7 0 SGF3/8 SGF3/1 SS SGF3/2 TS1 0 1 SGF3/3 SS2 0 1 SGF3/4 TS2 0 1 SGF3/5 SS3 0 1 SGF3/6 TS3 0 1 SGF3/7 SS4 0 1 SGF3/8 TS4 0 1 SGF3 170 Kytkinryhmä SGF4 Kytkin Toiminta Tehdasasettelu SGF4/1 Itsepidon valinta lähtösignaalille TS1 0 SGF4/2 Itsepidon valinta lähtösignaalille TS2 0 SGF4/3 Itsepidon valinta lähtösignaalille TS3 0 SGF4/4 Itsepidon valinta lähtösignaalille TS4 0 Kun kytkin = 0, lähtösignaali palautuu toiminnan aiheuttaneen mittaussignaalin pudottua alle asetteluarvon Kun kytkin = 1, lähtösignaali jää aktiiviseksi, vaikka toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaisikin alle asetteluarvon. Itsepitotilanteessa lähtösignaali kuitataan etupaneelin painikkeilla, ulkoisen ohjaustulon kautta tai sarjaväylän kautta, ks. jakso "Toimintaselostus" SGF4/5 Katkaisijavikasuojan (CBFP) käynnistys signaalista TS2 0 SGF4/6 Katkaisijavikasuojan (CBFP) käynnistys signaalista TS3 0 SGF4/7 Katkaisijavikasuojan (CBFP) käynnistys signaalista TS4 0 Kun kytkin = 1, lähtösignaali TS_ käynnistää katkaisijavikasuojan toiminta-ajan laskennan. Mikäli toiminta-aika kuluu loppuun lähtösignaalin ollessa edelleen aktiivinen, rele antaa laukaisusignaalin TS1. Kun kytkin = 0, katkaisijavikasuoja on kytketty pois käytöstä SGF4/8 U 0 -ehdon valinta suunnatuille maasulkuportaille I 01 > ja I 02 >. 0 Kun SGF4/8 = 0, U 0 -lukitusehto on voimassa Kun SGF4/8 = 1, U 0 -lukitusehtoa ei käytetä SGF4 0 13

14 Kytkinryhmä SGF5 Eri toimintaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalien valinta jälleenkytkennän käynnistyssignaaleiksi AR1 tai AR3. Signaalien ohjelmointi on esitetty ao. kuvassa. Havahtumis- ja laukaisusignaalit yhdistetään haluttuun signaaliin AR1 tai AR3 esimerkiksi ympyröimällä signaalien risteämiskohta. Kunkin risteämiskohdan viereen on merkitty kytkin- ja kytkinnumeroa vastaava painotus- ϕnumero kerroin. Laskemalla valittujen kytkimien painotuskertoimet yhteen saadaan kytkinryhmän tarkastussumma. Toimintaporras I 01>/ U 01> Jälleenkytkennän käynnistyssignaali t 1> SGF5 1 (1) 2 (2) AR1 AR3 SGF5 5 (16) 6 (32) SGF5 5 (16) SGF5 = kytkinryhmä 5 = kytkinnumero (16) = painotuskerroin I 02>/ U 02> t > 2 3 (4) 4 (8) 7 (64) 8 (128) Tarkistussumma (tehdasasettelu) SGF5 = ( = 0) Kuva 5. Jälleenkytkennän käynnistyssignaalien ohjelmointimatriisi. Kytkinryhmä SGX SGX-kytkinryhmä asetellaan joko etupaneelista rekisterissä A olevassa alavalikossa 6 tai sarjaliikenteen kautta käyttämällä parametria V152. Kytkin Toiminta Tehdasasettelu SGX/1 Suunnattujen maasulkuportaiden I o1 > ja I o2 > toimintaperiaatteen 0 valinta. Kun SGX/1 = 0, vaihekulmamittaustoiminto käytössä Kun SGX/1 = 1, I 0 cosϕ -toiminto käytössä SGX/2 Kytkimet 2 6 käytettävissä versiossa SW 186 B, jonka esittely SGX/3 luettavissa liitteessä 1, sivulla 29. SGX/4 SGX/5 SGX/6 14

15 Kytkinryhmät SGB1 3 Kytkinryhmillä SGB1 3 ohjelmoidaan ohjaussignaalien BS1, BS2 ja RRES käyttö. Ohjelmoinnissa voidaan käyttää apuna ao. matriisia. Ohjaussignaalit yhdistetään kuvan yläreunassa oleviin toimintoihin esimerkiksi ympyröimällä viivojen risteämiskohta. Jokaiseen risteämiskohtaan on merkitty kytkinnumero ja taulukon alareunaan kytkinnumeroa vastaava painotuskerroin. Laskemalla kunkin kytkinryhmän kohdalta yhteen valittujen kytkinten painotuskertoimet saadaan taulukon oikeaan reunaan kytkinryhmien tarkastussummat. Huom! Tarkista ennen ohjelmointia, ovatko kaikki relemoduulin SPCS 2D26 ohjaussignaalit käytössä ko. suojareleessä. t b > t 1 > t 2 > Pää Tausta Toimintamerkit Merkit, itsepito Merkit, itsepito, rekisterit 0-90 BS1 BS2 RRES Painotuskerroin Tarkistussumma (tehdasasettelu) SGB1= ( =0) SGB2= ( =0) SGB3= ( =0) Kuva 6. Maasulkurelemoduulin SPCS 2D26 ohjaussignaalimatriisi. 15

16 Kytkin SGB_/1 3 SGB_/4 Toiminta Eri toimintaportaille tuotavien ulkoisten lukitussignaalien BS1, BS2 ja RRES valinta. Kytkimen ollessa asennossa 1, ko. toimintaporras lukittuu ohjaussignaalin aktivoituessa. Pääasetteuarvojen tai tausta-asetteluarvojen valinta ulkoisen ohjaussignaalin avulla. Ulkoista ohjaustuloa käytettäessä pääasetteluarvot ovat voimassa silloin, kun tuloon ei ole kytketty ohjausjännitettä ja tausta-asetteluarvot ovat voimassa, kun ohjaustuloon on kytketty ohjausjännite. Ohjausjännitteen ollessa kytkettynä, relemoduuli ei huomioi sarjaväylän kautta tai etupaneelin painikkeiden avulla tehtyjä pää-/tausta-asettelujen vaihtamisia. Kun kytkin SGB_/4 = 0, pää- tai tausta-asetteluarvot määritetään voimassa olevan asettelun avulla, ts. komennolla V150 sarjaliittymän kautta tai painikkeilla tehdyllä asettelulla. Kun kytkin SGB_/4 = 1, käytetään ulkoista ohjaussignaalia pää- tai taustaasetteluarvojen asettelemiseen. Pääasettelut ovat voimassa, kun ohjausjännite ei ole kytketty ohjaustuloon ja tausta-asettelut ovat voimassa, kun ohjausjännite on kytketty ohjaustuloon. Huom! Kytkimen SGB_/4 ollessa asennossa 1, relemoduuli ei huomioi sarjaväylän kautta tai etupaneelin painikkeiden avulla tehtyjä pää-/tausta-asetteluja. Huom! Vain yksi kytkimistä SGB1 3/5 sallitaan asennossa 1. Huom! Kytkimen SGB_/4 on aina oltava samassa asennossa pää- ja taustaasetteluissa. SGB_/5 SGB_/6 SGB_/7 Etupaneelin toimintamerkkien kuittaus Etupaneelin toimintamerkkien ja itsepitotilanteessa lähtöreleiden kuittaus Etupaneelin toimintamerkkien ja itsepitotilanteessa lähtöreleiden kuittaus sekä rekistereiden nollaus SGB_/8 Peruskulman ϕ b valinta ulkoisella ohjaussignaalilla. Vaihtoehdot ovat: 0 ja -90. Kun SGB_/8 = 0, peruskulma määritetään voimassa olevan asettelun mukaan, ts. kytkimillä SGF1/1 2 valittu asettelu. Kun SGB_/8 = 1, peruskulma ϕ b määritetään käyttämällä ulkoista ohjaussignaalia. Kun tuloon ei johdeta ohjausjännitettä on peruskulma ϕ b = -90 ja kun tulolla on ohjausjännite on peruskulma ϕ b = 0. 16

17 Kytkinryhmät SGR1 6 Kytkinryhmillä SGR1 6 ohjelmoidaan toimintaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit halutuiksi lähtösignaaleiksi SS1 SS4 tai TS1 TS4. Ohjelmoinnissa voidaan käyttää apuna ao. matriisia. Eri toimintaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit yhdistetään haluttuun lähtösignaaliin SS1 SS4 tai TS1 TS4 esimerkiksi ympyröimällä signaalien risteämiskohta. Jokaiseen risteämiskohtaan on merkitty kytkinnumero ja taulukon alareunaan kytkinnumeroa vastaava painotuskerroin. Laskemalla kunkin kytkinryhmän kohdalta valittujen kytkinten painotuskertoimet yhteen saadaan taulukon oikeaan reunaan kytkinryhmien tarkastussummat. Sulkuihin on merkitty kytkinryhmän tehdasasettelun tarkistussumma. Huom! Tarkista ennen ohjelmointia, ovatko kaikki relemoduulin SPCS 2D26:n lähtösignaalit käytössä ko. suojareleessä. Lähtösignaali SS1 TS1 SS2 TS2 SS3 TS3 SS4 TS4 Kytkinryhmä Toimintaporras Tarkistussumma (tehdasasettelu) SGR1 U 0b> SGR1 = ( = 0) SGR2 SGR3 I 01> / U 01> t > b SGR2 = ( = 42) SGR3 = ( = 0) SGR4 SGR5 I 02> / U 02> t > SGR4 = ( = 42) SGR5 = ( = 0) SGR6 t > SGR6 = ( = 42) Painotuskerroin Kuva 7. Maasulkurelemoduulin SPCS 2D26 lähtörelematriisi Esimerkki tarkistussumman laskemisesta Kytkin Painoarvo Asento Arvo SGF1/1 1 x 1 = 1 SGF1/2 2 x 0 = 0 SGF1/3 4 x 1 = 4 SGF1/4 8 x 0 = 0 SGF1/5 16 x 0 = 0 SGF1/6 32 x 0 = 0 SGF1/7 64 x 1 = 64 SGF1/8 128 x 0 = 0 Kytkinryhmän SGF1 tarkistussumma 69 17

18 Mittaustiedot Mittaustiedot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuoleisimmalla numerolla. Kulloinkin näytössä oleva mittaustieto osoitetaan näytön yläpuolella olevilla keltaisilla ledeillä. Merkkilamppu Mittaustieto Mittausalue U 0 Relemoduulin mittaama nollajännite % x U n prosentteina nimellisjännitteestä U n I 0 Relemoduulin mittaama nollavirta prosentteina % x I n nimellisvirrasta I n ϕ Vaihekulma ϕ on valitun peruskulman ϕ b ja maa sulkuvirran I 0 välinen erotus. Huom! Vaihekulmaa ϕ ei voida mitata kun tulosignaalien taso on alle 0,3 %, jolloin näytössä merkkijono "- - -". Rekisteröidyt tiedot Näytön vasemmanpuoleisin numero näyttää rekisterin osoitteen ja kolme muuta numeroa rekisteröidyn arvon. Rekistereiden rakenne on esitetty jaksossa "Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikko". Rekisterit 1 6 päivittyvät uudella arvolla aina, kun jokin relemoduulin toimintaportaista joko havahtuu tai havahtuu ja suorittaa laukaisun. Tällöin edelliset tallentuneet arvot siirtyvät kukin muistipinossa yhden askeleen eteenpäin ja viimeinen arvo putoaa pois. Viisi viimeksi rekisteröityä arvoa säilyy muistissa; viimeksi tallentunut arvo on päärekisterissä ja loput neljä arvoa alarekistereissä. Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto 1 Nollajännite U 0 prosentteina nimellisjännitteestä U n 2 Nollavirta I 0 prosentteina nimellisvirrasta I n 3 Peruskulman ϕ b ja nollavirran I 0 välinen vaihekulma ϕ. Jonkin toimintaportaan havahtuessa mutta ei laukaistessa, rekistereihin 1 3 tallentuu havahtumishetkellä mitattu arvo. Jos jokin toimintaporras havahtuu ja antaa laukaisusignaalin, rekistereihin tallentuu laukaisuhetkellä mitattu arvo. Rekisterit päivitetään kun kaikki portaat ovat palautuneet. 4 U 0b >-portaan havahtuneenaoloaika prosentteina t b >:sta 5 I 01 >- tai U 01 >-portaan havahtuneenaoloaika prosentteina t 1 >:sta 6 I 02 >- tai U 02 >-portaan havahtuneenaoloaika prosentteina t 2 >:sta Rekistereihin 4 6 talletetaan eri toimintaportaiden havahtuneenaoloajat prosentteina asetellusta toiminta-ajasta. Kun porras suorittaa laukaisun, laskurin arvo on 100. Rekisterit 4 6 sisältävät alarekisterin 5, johon talletetaan ko. toimintaportaan havahtumisten lukumäärä (0 255). 18

19 Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto 0 Ulkoisten lukitus- ja ohjaustietojen näyttö. Näytön oikeanpuoleisin numero näyttää, missä tilassa relemoduulin ulkoiset ohjaussignaalit ovat. Vaihtoehdot ovat seuraavat: Näytön Aktiivinen signaali numero BS1 BS2 RRES 0 1 x 2 x 3 x x 4 x 5 x x 6 x x 7 x x x Ulkoisten ohjaussignaalien toiminta ohjelmoidaan kytkinryhmillä SGB1 3. Tästä rekisteristä voidaan siirtyä TEST-toimintoon, jossa havahtumis- ja laukaisusignaaleja voidaan aktivoida yksi kerrallaan. Toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti käyttöohjeesta "D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet". A Maasulkurelemoduulin osoitetunnus sarjaliikennejärjestelmää varten. Rekisterillä A on lisäksi seuraavat alarekisterit: 1. Suojarelemoduulin tiedonsiirtonopeuden asettelu. Valittavissa 4,8 tai 9,6 kbd. Oletusasetteluna 9,6 kbd. 2. Tiedonsiirtojärjestelmän toimitilaa tarkkaileva väyläliikenteen valvoja. Jos suojarelemoduuli on liitetty tiedonsiirtojärjestelmään ja tietoliikenne toimii normaalisti, on väyläliikenteen valvojan arvo 0. Muutoin laskurissa pyörii jatkuvasti numerot Kaukoasettelussa vaadittava salasana. Salasana (parametri V160) täytyy aina antaa ennenkuin asetteluja voidaan muuttaa sarjaväylän kautta. 4. Pää- tai tausta-asettelujen valinta(0=pääasettelut, 1=tausta-asettelut). Oletusasetteluna Katkaisijavikasuojan toiminta-ajan asettelu, asettelualue 0,1 1,0 s. Oletusasetteluna 0,2 s. 6. Kytkinryhmä SGX. Lähempää tietoa sivulla 14 ja liitteessä 1, sivulla 29, tehdasasettelu 0. Näytön ollessa sammuneena, päästään näyttövalikon alkuun painamalla STEP-painiketta 1 s ja suoraan näyttövalikon loppuun painamalla STEP-painiketta lyhyesti (<0,5 s). Rekisterit 1 6 nollataan joko painamalla etupaneelin STEP- ja RESET- painikkeita yhtaikaa, käyttämällä ulkoista ohjaussignaalia tai käskyllä sarjaväylän kautta. Myös syöttöjännitekatkos palauttaa rekisterit, paitsi silloin kun SGX/2 = 1, jolloin tiedot tallennetaan pysyväismuistiin*). Moduulin asetteluarvot, osoitekoodi, sarjaliikenteen tiedonsiirtonopeus ja salasana talletetaan pysyväismuistiin ja ne säilyvät myös sähköhäiriön aikana. Ohjeet moduulin osoitteen ja tiedonsiirtonopeuden asettelemisesta on ohjeessa "D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet". *) Ks. liite 1. 19

Suojarele REX 521. Käyttöohje

Suojarele REX 521. Käyttöohje Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3

Lisätiedot

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Ovaport Käyttöohje ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Sisällysluettelo Esittely...3 Käyttöönotto...3 Kirjautuminen...4 Käyttöliittymä...6 Kokonaiskuva-sivu... 11 Hälytykset-sivu... 24 Raportointi-sivu...

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTARKOITUS...2 YHTEENVETO JA MENETELMÄN KUVAUS...2 LAITTEEN TOIMINTAPERIAATE...2 HUOMIO!-ETIKETTI...5 TEKNISET TIEDOT...5 LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO...6 ESIMIEHEN ASETTAMAT

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Simrad IS20 Analog Instrument series. Suomi Sw. 1.2

Omistajan käsikirja. Simrad IS20 Analog Instrument series. Suomi Sw. 1.2 Omistajan käsikirja Simrad IS20 Analog Instrument series Suomi Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Omistajan käsikirja Simrad IS20 Analog mittarisarja Suomi

Lisätiedot

Tehdäksesi tämän: Paina tämä: Sivulla:

Tehdäksesi tämän: Paina tämä: Sivulla: Käyttöohje Pikaohje Seuraavassa taulukossa on perusominaisuuksia aakkosjärjestyksessä ja näppäimet niiden käyttöön. Perässä näet myös sivunumerot halutessasi lisätietoa. HUOMAA: Joitakin ominaisuuksia

Lisätiedot

SUUNTO QUEST Käyttöopas

SUUNTO QUEST Käyttöopas SUUNTO QUEST Käyttöopas fi 1 VARO-OHJEET................................................................ 5 Käytössä ovat seuraavat varomerkinnät:............................. 5 Varo-ohjeet:...........................................................

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014 Kotitonttu-palvelu Mikä on Kotitonttu?... 3 Kokoonpano... 4 Lisälaitteet... 4 Palvelut... 5 Järjestelmävaatimukset... 5 Turvallisuus- ja ympäristövarotoimenpiteet... 5 Ohjausyksikön ja laitteiden varastointi

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone Jukka Happonen Happonen J (2007) Ajotietokone Oulun Yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto Elektroniikan työ, 51 s. TIIVISTELMÄ Tässä elektroniikan työssä on suunniteltu

Lisätiedot

Ref: 517803 Julkaistu: Syyskuussa 2005

Ref: 517803 Julkaistu: Syyskuussa 2005 Ref: 517803 Toteutettu/Julkaistu/Tuotettu: Olivetti S.p.A. Ryhmä Telecom Italia Via Jervis, 77 Ivrea (TO) Italy www.olivetti.com Copyright Olivetti, 2005 Kaikki oikeudet pidätetään Ref: 517803 Julkaistu:

Lisätiedot

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI7187 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Maaliskuu 2012 Sisältö Sisältö... 2 Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot