Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele"

Transkriptio

1 SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D V ~ V OPER.IND. Uaux I L / I n I L / I n I L3 / I n I max (5min) /I n t ( I >) [ % ] t ( I >>) [ % ] I o/ I n t ( I o > )[ % ] I >START I >TRIP I >>START I >>TRIP I o> START I o> TRIP I o>> START I o>> TRIP t ( I o >> )[ % ] 9 CBFP I > / I n t > [ s] k I >> / I n t >>[ s] I 0 > / I n t0 > [] s k 0 I o >> / I n t o >> [] s SGF SGB SGR RESET STEP TRIP 0074A RS Ser.No. 00A SPCJ 4D9

2 MRS Julkaistu Päivitetty Versio D SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirtaja maasulkurele Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuudet... Käyttötarkoitus... Toimintaselostus... 3 Liitäntäkaavio (päivitetty )... 4 Liitännät... 6 Relemoduuleiden väliset ohjaussignaalit... 7 Käytettyjen signaalien lyhenteet... 7 Toimintamerkit... 8 Teholähde- ja lähtörelemoduuli... 9 Tekniset tiedot (päivitetty )... 0 Ylläpito ja huolto... Vaihto- ja varaosat... Mittapiirrokset ja asennus... 3 Tilaustiedot... 3 Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkureleen SPAJ 40 C käyttöohjeeseen kuuluu tämän yleisen osan lisäksi seuraavat osakäyttöohjeet: D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet MRS MUM FI Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurelemoduuli SPCJ 4D9 MRS Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikainen alempi ylivirtaporras Kolmivaiheinen hetkellinen tai hidastettu ylempi ylivirtaporras Vakio- tai käänteisaikainen alempi nollavirtaporras suuntaamattomaan maasulkusuojaukseen Hetkellinen tai hidastettu ylempi nollavirtaporras suuntaamattomaan maasulkusuojaukseen Sisäänrakennettu katkaisijavikasuoja Vapaasti määriteltävät lähtöreleiden toiminnat Laajat tiedonsiirtomahdollisuudet sarjaväyläliitynnän kautta Joustavat toimintojen valintamahdollisuudet erityyppisissä sovellutuksissa Asetteluarvojen, mitattujen virtojen, muistiintallennettujen vikavirta-arvojen jne. numeerinen näyttö Releen jatkuva itsevalvonta ja sisäisten vikojen diagnostiikka Käyttötarkoitus Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C on tarkoitettu käytettäväksi säteittäisten suoraan maadoitettujen, vastuksen kautta tai impedanssin kautta maadoitettujen verkkojen selektiiviseen oikosulku- ja maasulkusuojaukseen. Suojarele muodostaa integroidun kokonaisuuden, joka käsittää sekä ylivirtasuojan että maasulkusuojan ja joustavat laukaisu- ja hälytystoiminnot. Johtolähdön suojana relettä voidaan käyttää yksi-, kaksi- tai kolmivaiheiseen oikosulkusuojaukseen ja suuntaamattomaan maasulkusuojaukseen. Ylivirta- ja maasulkurele sisältää myös katkaisijavikasuojan.

3 Toimintaselostus Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele on toisioreleyhdistelmä, joka liitetään suojattavan lähdön virtamuuntajiin. Kolmivaiheinen ylivirtasuoja ja suuntaamaton maasulkusuoja mittaavat jatkuvasti suojattavan lähdön vaihevirtoja ja nollavirtaa. Vikatapauksessa suojarele käynnistää ulkoiset jälleenkytkentätoiminnot tai ohjaa katkaisijaa, riippuen valitusta suojaustavasta. Kun jokin vaihevirta ylittää alemman ylivirtaportaan asetteluarvon I>, toimintaporras havahtuu. Kun aseteltu toiminta-aika t> tai käänteisaikatoiminnassa ylivirran suuruudesta riippuva aika on kulunut loppuun portaan ollessa edelleen havahtuneena, rele antaa laukaisusignaalin. Vastaavasti ylempi ylivirtaporras I>> havahtuu, kun kun sen asetteluarvo I>> ylittyy. Ajan t>> kuluttua suojarele antaa laukaisusignaalin. Alempi ja ylempi nollavirtaporras (I 0 > ja I 0 >>) mittaavat nollavirtaa ja toimivat vastaavalla tavalla kuin ylivirtaportaat I> ja I>>. Ylivirtasuojan ja maasulkusuojan alemmalle portaalle (I>- ja I 0 >-portaat) voidaan määritellä vakioaika- tai käänteisaikatoiminta. Käänteisaikatoiminnassa releessä on valittavissa kuusi eri käänteisaikakäyrästöä. Neljä käyrästöä ovat standardien BS 4 ja IEC 6055 mukaisia ja niitä nimitetään jyrkkyyden mukaan Normal inverse, Very inverse, Extremely inverse ja Longtime inverse ominaiskäyriksi. Kaksi lisäkäyrästöä ovat nimeltään RI-käyrä ja RXIDG-käyrä. Laukaisurelematriisin ohjelmoinnilla saadaan ylivirtasuojan ja maasulkusuojan havahtumisista kosketintiedot, joita voidaan edelleen käyttää esimerkiksi muiden saman suojauskohteen suojareleiden lukitussignaaleina. Releessä on yksi ulkoinen ohjaustulo, jota voidaan ohjata ulkoisella ohjausjännitteellä. Ohjaustulon käyttötapa voidaan valita relemoduulissa olevan ohjelmointikytkinryhmän avulla. Ulkoista ohjaustuloa voidaan käyttää joko yhden tai useamman toimintaportaan lukitsemiseen, itsepitotilanteessa lähtöreleen palauttamiseen tai siirryttäessä pääasetteluista tausta-asetteluihin tai päinvastoin. IL Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikainen alempi ylivirtaporras I> 5 TRIP Kolmivaiheinen vakioaikainen tai hetkellinen ylempi ylivirtaporras I>> 50 SIGNAL IL Vakio- tai käänteisaikainen alempi nollavirtaporras Io> 5 N SIGNAL IL3 Vakioaikainen tai hetkellinen ylempi nollavirtaporras Io>> 50 N START Io Kaukokuittaus, pää/tausta-asetteluiden valinta tai eri toimintaportaiden lukitukset START Lukitus tai Katkaisijavikasuoja 5BF IRF kuittaus SERIAL PORT Sarjaliikenneportti Kuva. Ylivirta- ja maasulkureleen SPAJ 40 C suojaustoiminnot. Ympyröissä olevat numerot viittaavat ko. suojaustoiminnon ANSI-numeroon (ANSI=American National Standards Institute) 3

4 - - Liitäntäkaavio (päivitetty ) SPAJ 40 C U3 5 A A 5 A A 5 A A 5 A A SGB/5 RC SETTINGS I/O SGB/8 SGF/4 RESET T9 0...s SGB/4 Io>> T7 SGB/3 Io> T5 SGB/ 3I>> T3 SGB/ 3I> T U IRF SGR3/ SGR3/ SGR3/3 SGR3/4 SGR3/5 SGR3/6 SGR3/7 SGR3/8 SGR/ SGR/3 SGR/5 SGR/7 SGR/ SGR/3 SGR/5 SGR/7 SGR/ SGR/4 SGR/6 SGR/8 SGR/ SGR/4 SGR/6 SGR/8 LATCHING SGB/6 SGB/7 TS SS SS SS3 TS U + - F E D C B A ~ EXTERNAL CONTROL IRF START START SIGNAL SIGNAL TRIP + (~) - (~) U aux I 0 I 0 L L L3 R SPA-ZC_ Rx Tx SERIAL PORT TRIP T T4 T6 T8 U Kuva. Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkureleen SPAJ 40 C liitäntäkaavio 4

5 U aux Apujännite A, B, C, D, E, F Lähtöreleet IRF Itsevalvonta SGR Kytkinryhmät laukaisujen ja hälytysten ryhmittelyä varten SGB Kytkinryhmä lukitus- ja ohjaussignaalien ryhmittelyä varten TRIP Laukaisurele SIGNAL Ylivirtalaukaisun hälytys SIGNAL Maasulkulaukaisun hälytys START Havahtumis- tai laukaisusignaali, riippuen kytkinryhmän SGR3 asetteluista tai katkaisijavikasuojan toiminta START Havahtumissignaalit U Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurelemoduuli SPCJ 4D9 U Teholähde- ja lähtörelemoduuli SPTU 40R tai SPTU 48 R U3 Erotusmoduuli SPTE 4E T T9 Havahtumisten ja laukaisujen toimintakoodit SERIAL PORT Sarjaliikenneliityntä SPA-ZC Sarjaväylän liitäntämoduuli Rx/Tx Liitäntämoduulin vastaanotin ja (Rx) ja lähetin (Tx) kuitukaapeliliityntää varten 6 Serial Port SPA Made in Finland Kuva 3. Ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C takaa katsottuna 5

6 Liitännät Ylivirtasuojan kolme vaihevirtaa tuodaan liittimille -, 4-5 ja 7-8, kun toisiopiirien nimellisvirta I n on 5 A. Käytettäessä virtamuuntajia joiden nimellisvirta I n on A, käytetään vastaavasti liitinpareja -3, 4-6 ja 7-9. Ylivirtasuojaa voidaan käyttää myös yksi- ja kaksivaiheisena, jolloin käyttämättömien vaiheiden tulopiirit jätetään kytkemättä. Yksivaiheisessa sovellutuksessa voidaan vaihevirta kuitenkin kytkeä kulkemaan kahden sarjaan kytketyn virran tulopiirin kautta. Tällä kytkentätavalla voidaan aikaansaada nopeampi toiminta-aika, varsinkin hetkellislaukaisuissa. Maasulkusuojan mittaama nollavirta tuodaan liittimille 5-6 nimellisvirran I n ollessa 5 A ja liittimille 5-7 nimellisvirran I n ollessa A. Ohjaustuloa liittimillä 0- voidaan käyttää kolmella eri tavalla; ulkoisen lukitussignaalin tulona, itsepitotilanteessa laukaisureleen palautukseen tai pää/tausta-asetteluiden valintaan. Käyttötapa valitaan ylivirta- ja maasulkurelemoduulin kytkinryhmällä SGB. Releen apujännite tuodaan liittimiin 6-6. Kun apujännite on tasajännite, kytketään positiivinen napa liittimeen 6. Liittimiin syötettävän jännitteen suuruus riippuu käytetyn teholähde- ja lähtörelemoduulin tyypistä. Releen apujännitealue on merkitty laitteen etukilpeen. Katkaisijaa voidaan ohjata suoraan lähtöreleen A kautta eri toimintaportaiden antamilla laukaisusignaaleilla. Toimintaportaat, jotka aikaansaavat laukaisun, valitaan kytkinryhmän SGR kytkimillä, 4, 6 ja 8. Tehtaalta toimitettaessa on kaikki toimintaportaat valittu suorittamaan laukaisu. Lähtöreleen A itsepito voidaan ohjelmoida kytkimillä SGB/6 ja SGB/7. Hälytyssignaalit toimintaportaiden suorittamista laukaisuista saadaan lähtöreleiltä B ja C. Niille kytkettävät signaalit valitaan kytkinryhmän SGR kytkimillä 8. Normaalisti lähtöreleiden ohjaussignaalien ohjelmointi tehdään siten, että ylivirtaportaiden laukaisujen hälytyssignaalit kytketään releelle C ja vastaavat nollavirtaportaiden laukaisujen hälytyssignaalit kytketään releelle B. Tämä on myös oletusarvo-ohjelmointina toimitettaessa rele tehtaalta. Toimintaportaiden havahtumissignaalit saadaan lähtöreleeltä D. Lähtöreleelle D kytkettävät havahtumissignaalit valitaan ylivirta- ja maasulkurelemoduulin kytkinryhmän SGR kytkimien, 3, 5 ja 7 avulla. Ylivirtaportaiden havahtumissignaalit valitaan kytkimillä ja 3 ja nollavirtaportaiden havahtumissignaalit kytkimillä 5 ja 7. Lähtöreleen E kosketin liittimillä on myös vahva kosketin, jonka avulla voidaan ohjata suoraan katkaisijaa kuten päälaukaisureleellä A. Lähtörelettä E voidaan ohjata eri toimintaportaiden havahtumis- tai laukaisusignaaleilla. Sitä käytetään myös katkaisijavikasuojan laukaisureleenä silloin, kun katkaisijavikasuoja on käytössä. Tällöin laukaisurelettä voidaan käyttää edeltävän katkaisijan ohjaukseen tai ohjaamaan pääkatkaisijan toista laukaisukelaa, jotta saavutetaan suurempi varmuus katkaisijan toiminnalle. Lähtörele F, liittimet toimii koko suojareleen sisäisen itsevalvonnan lähtöreleenä. Rele toimii lepovirtaperiaatteella siten, että normaalissa käyttötilanteessa kosketinväli 70-7 on sulkeutuneena. Jos itsevalvonta huomaa vian tai apujännitesyöttö katkeaa, lähtörele päästää ja antaa hälytyksen sulkemalla kosketinvälin 7-7. Suojarele liitetään optiseen tiedonsiirtoväylään väyläliityntämoduulin SPA-ZC 7 tai SPA-ZC avulla. Väyläliityntämoduuli kytketään releen takapaneelissa sijaitsevaan D-liittimeen. Kuitukaapelit kiinnitetään pikaliittimillä väyläliityntämoduulin vastaliittimiin Rx ja Tx. Kuitukaapelit voidaan ketjuttaa suojareleeltä toiselle ja edelleen asematason tiedonvälityslaitteeseen esim. SACO 48D4:ään. 6

7 Relemoduuleiden väliset ohjaussignaalit Allaolevassa kuvassa on kaavionomaisesti kuvattu, miten havahtumis-, laukaisu-, ohjaus- ja luki- tussignaalit ovat ohjelmoitavissa haluttujen suojaustoimintojen aikaansaamiseksi. IL IL IL3 BS SGB / SGB / I> I>> t>, k t>> SGR3 / SGR / SGR3 / SGR / SGR / SGR / SGR3 / 3 SGR / 3 SGF / 7 SGR3 / 4 SGR / 3 SGR / 4 SGR / 4 RESET+ SGB / 6 SGF / s IRF TS SS (AR) SS IRF START START SIGNAL F E D C SGF / 8 (AR3) Io Io> to>, ko SGR3 / 5 SGR / 5 SGR3 / 6 SGR / 5 SGR / 6 SGR / 6 SS3 (AR) SIGNAL B SGB / 3 SGB / 4 Io>> to>> SGR3 / 7 SGR / 7 SGR3 / 8 SGR / 7 SGR / 8 SGR / 8 SGB / 7 RESET+ RESET TRIP TS TRIP A SGB / 5 SGB / 8 KAUKOASETTELU LÄHTÖRELEEN KUITTAUS SPCJ 4D9 SPTU R Kuva 4. Ylivirta- ja maasulkureleen SPAJ 40 C relemoduuleiden keskinäiset ohjaussignaalit Lukitus- ja havahtumissignaalien toiminnot valitaan kytkinryhmien SGF, SGB ja SGR kytkimien avulla. Kytkinryhmien tarkistussummat löytyvät suojarelemoduulin asetteluvalikosta. Yksityiskohtaiset kuvaukset eri kytkimien toiminnoista on esitetty ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D9 käyttöohjeessa. Käytettyjen signaalien lyhenteet I L, I L, I L3 Mitattavat vaihevirrat I 0 Nollavirta BS Lukitus- tai ohjaussignaali SS 3 Havahtumissignaalit 3 TS ja TS Laukaisusignaalit ja AR 3 Jälleenkytkennän käynnistyssignaalit (ei käytössä SPAJ 40 C:ssä) IRF Itsevalvonnan hälytyssignaali SGF Kytkinryhmä toimintoja varten SGB Kytkinryhmä lukituksia ja ohjauksia varten SGR Kytkinryhmä lähtöreleiden ryhmittelyä varten 7

8 Toimintamerkit 0074A f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A I n = A 5A SPAJ 40 C V ~ V Ser.No. Uaux SPCJ 4D9 REGISTERS OPER.IND ( I ) ( I o) I / I n I >START L I / I n I >TRIP L 3 I / I n 3 I >>START L I max (5min) /I n t ( I >) [ % ] t ( I >>) [ % ] I o/ I n t ( I o > )[ % ] I >>TRIP I o> START I o> TRIP I o>> START I o>> TRIP 9 t ( I o >> )[ % ] 9 CBFP RS I > I I I I I 0 L L L3 IRF I > / I n t > [ s] k I >> / I n t >>[ s] I 0 > / I n t0 > [] s k 0 I o >> / I n t o >> [] s SGF SGB SGR RESET STEP TRIP SPCJ 4D9 A) TRIP-toimintamerkki syttyy, kun jokin toimintaportaista antaa laukaisusignaalin. Kun toimintaporras palautuu, punainen toimintamerkki jää edelleen palamaan. Toimintamerkki voidaan kuitata STEP/RESET-painikkeella, ulkoisen ohjaustulon 0- kautta tai sarjaväylän kautta. 00A Rele on kaiken aikaa toimintavalmiudessa riippumatta siitä, onko toimintamerkit kuitattu pois vai ei. B) Jos näyttö on pimeänä silloin kun jokin toimintaportaista I>, I>>, I 0 > tai I 0 >> suorittaa laukaisun, viallinen vaihe tai maasulkuvika ilmaistaan näytön yläpuolella olevilla keltaisilla ledeillä. Jos esimerkiksi TRIP-toimintamerkki palaa punaisena ja keltaisista ledeistä L ja L ovat samanaikaisesti syttyneinä, on laukaisun aiheuttanut ylivirta ollut vaiheissa L ja L. C) Numeronäytön vasemmanpuoleisin numero, sen lisäksi, että se on osoitenumero eri tiedoille, se on myös toimintakoodi. Toimintakoodiksi se tunnistetaan siitä, että ainoastaan punainen numero on näytössä tällöin sytytettynä. Toimintakoodit voidaan tulkita releen järjestelmäkilvessä olevan OPER. IND. -taulukon avulla, ks. viereinen kuva. Alla olevassa taulukossa on esitetty toimintakoodit ja niiden symbolit selityksineen. Toiminta- Symboli Selitys koodi I> START Alempi ylivirtaporras I> havahtunut I> TRIP Alempi ylivirtaporras I> laukaissut 3 I>> START Ylempi ylivirtaporras I>> havahtunut 4 I>> TRIP Ylempi ylivirtaporras I>> laukaissut 5 I 0 > START Alempi nollavirtaporras I 0 > havahtunut 6 I 0 > TRIP Alempi nollavirtaporras I 0 > laukaissut 7 I 0 >> START Ylempi nollavirtaporras I 0 >> havahtunut 8 I 0 >> TRIP Ylempi nollavirtaporras I 0 >> laukaissut 9 CBFP Katkaisijavikasuoja toiminut Havahtumista ilmaiseville toimintakoodeille voidaan tarvittaessa ohjelmoida kytkimillä SGF/ 4 itsepito, jolloin koodi jää näyttöön, vaikka mitattava signaali laskien alle asetteluarvon. Toimintakoodi kuitataan STEP/RESETpainikkeella, ulkoisen ohjaustulon 0- kautta tai sarjaväylän kautta. Oletusasetteluna havahtumisten koodinumeroilla ei ole itsepitoa (kytkimet SGF/ 4 asennossa 0), eli ne häviävät näytöstä toimintaportaan palauduttua. Havahtumisten toimintamerkkien ohjelmointi on esitetty myös yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D9 käyttöohjeessa jaksossa "Ohjelmointikytkimet". E) Releen itsevalvonnan todetessa pysyvän sisäisen vian, syttyy kilven IRF-merkkivalo ja releen itsevalvonnan hälytyslähtörele toimii. Lisäksi useimmissa vikatapauksissa releen näyttöön syttyy vikakoodi, joka kertoo, minkätyyppisestä viasta saattaa olla kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumeroosasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois näytöstä ennenkuin vika on poistettu. Vian sattuessa näyttöön syttyvä vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huoltotilauksen yhteydessä. 8

9 Teholähde- ja lähtörelemoduuli SPTU 40R Toimiakseen rele tarvitsee jatkuvan ulkoisen apujännitteen. Teholähdemoduuli muodostaa apujännitteestä tarvittavat käyttöjännitteet suojarelemoduulille ja lähtöreleille. Pistoyksikkörakenteinen teholähde- ja lähtörelemoduuli sijaitsee releen järjestelmäkilven takana, joka on kiinnitetty ristikantaruuveilla koteloon. Teholähde- ja lähtörelemoduuli sisältää teholähteen, kaikki lähtöreleet, lähtöreleiden ohjauspiirit ja ulkoisten ohjaustulojen elektroniikkapiirit. Teholähde- ja lähtörelemoduuli voidaan vetää ulos releen kotelosta irroittamalla ensin releen järjestelmäkilpi. Teholähteen ensiöpuoli on suojattu sulakkeella F. Sulake on sijoitettu moduulin komponenttilevylle. Sulakkeen arvo on A hidas (slow). Teholähdemoduuli on muuntajakytketty, eli galvaanisesti ensiö ja toisiopiirit erottava, flybacktyyppinen dc/dc-muunnin. Tämän avulla muodostetaan suojarelemoduulin ja lähtöreleiden tarvitsemat toisiopuolen tasajännitteet, jotka ovat +4 V, ± V ja +8 V. Näistä ± V ja +4 V jännitteet ovat teholähdemoduulissa stabiloituja jännitteitä, sensijaan +5 V logiikkajännite, jota tarvitaan suojarelemoduulissa, muodostetaan tällä kortilla olevalla stabilisaattorilla. A hidas +8V Vakavoimaton jännite logiikkapiireille Uaux V~ V +V -V +4V Operaatiovahvistimien syöttöjännitteet Lähtöreleiden ohjausjännite Kuva 5. Teholähdemoduulin jännitetasot Teholähdemoduulin toimintatilan ilmaisee järjestelmäkilvessä oleva vihreä merkkilamppu U aux, joka palaa moduulin ollessa toiminnassa. Elektroniikkaa syöttävien jännitteiden varsinainen valvonta on sijoitettu suojarelemoduulille. Mikäli jokin toisiojännitteistä poikkeaa yli 5% nimellisarvostaan, siitä saadaan itsevalvontahälytys. Hälytys saadaan myös silloin, kun teholähdemoduuli on pois paikaltaan tai releelle ei tule apujännitesyöttöä. Teholähde- ja lähtörelemoduuleita on kahta eri tyyppiä. Ne ovat toisiopuoleltaan ja reletoiminnoiltaan samanlaiset, vain tulojännitealueet poikkeavat. Eristyskoejännite ensiön ja toision sekä suojamaan välillä kv, 50 Hz, min. Nimellisteho P n = 5 W Teholähdemoduuleiden jännitealueet: - SPTU 40 R U aux = V dc/ac - SPTU 48 R U aux = V dc Malli SPTU 40 R sopii sekä vaihto- että tasajännitteelle. SPTU 48 R sopii ainoastaan tasajännitteelle. Releen järjestelmäkilpeen on merkitty minkä jännitealueen teholähdemoduuli releeseen on asetettu. 9

10 Tekniset tiedot (päivitetty ) Mittaustulot Nimellisvirta I n Jatkuva kuormitusvirta Hetkellinen kuormitusvirta, s Dynaaminen kuormitusvirta, puolijakso Tuloimpedanssi Nimellistaajuus f n Nimellistaajuus tilauksesta A / 5 A 4 A / 0 A 00 A / 500 A 50 A / 50 A <00 mω/<0 mω 50 Hz 60 Hz Lähdöt Ohjauskoskettimet Liitinnumerot 65-66, Nimellisjännite 50 V dc/ac Jatkuva virtakestoisuus 5 A Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s arvo 30 A Kytkentä- ja kuormitusvirta 3 s arvo 5 A Katkaisukyky tasavirralla, kun kuormituksen L/R 40 ms ohjausjännitteillä 48/0 /0 V dc 5 A / 3 A / A Hälytyskoskettimet Liitinnumerot , 68-69, 77-78, 80-8 Nimellisjännite 50 V ac/dc Jatkuva virtakestoisuus 5 A Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s arvo 0 A Kytkentä- ja kuormitusvirta 3 s arvo 8 A Katkaisukyky tasavirralla kun kuormituksen L/R 40 ms ohjausjännitteillä 48/0/0 V dc A / 0,5 A / 0,5 A Ohjaustulot Lukitukset, kaukokuittaus tai asettelujen kauko-ohjaus 0- Ulkoinen ohjausjännite V dc tai V ac Tulopiirin tyypillinen ohjausvirta 0 ma Teholähde- ja lähtörelemoduuli Tyyppi SPTU 40 R Tyyppi SPTU 48 R Tehonkulutus lepotilassa/toiminnassa V dc/ac 8 80 V dc 4 W / 6 W Ylivirta- ja maasulkurelemoduuli SPCJ 4D9 - katso relemoduulikohtaisesta käyttöohjeesta jakso "Tekniset tiedot". Tiedonsiirto Siirtotapa Kuituoptinen sarjaväylä Merkkien koodaus ASCII Siirtonopeudet, valittavissa 4800 tai 9600 Bd Optisen tiedonsiirron liitäntämoduuli - muovikuitukaapeleille SPA-ZC BB - lasikuitukaapeleille SPA-ZC MM Optisen tiedonsiirron liitäntämoduuli, jossa oma sisäinen tehoyksikkö - muovikuitukaapeleille SPA-ZC 7 BB - lasikuitukaapeleille SPA-ZC 7 MM 0

11 Eristyskokeet *) Eristysjännitelujuus IEC kv, 50Hz, min Syöksyjännitelujuus IEC kV,,/50µs, 0.5J Eristysvastusmittaus IEC >00MΩ, 500Vdc Häiriötestit *) Suurtaajuisen (MHz) pulssin sieto IEC pitkittäinen.5 kv - poikittainen.0 kv Staattisen purkauksen sieto IEC ja IEC kosketuspurkaus 6 kv - ilmapurkaus 8 kv Nopean transienttipulssin sieto IEC ja IEC tehonsyöttö 4 kv - I/O-liitynnät kv Syöksyjännite, luokka III (KEMA) kv, 0,5/50 µs Magneettikentän sieto IEC A/m Apusähkönsyötön testit Apusähkönsyötön vaihtelu Jännitteen vaihtelualue Jännitekatkos 80 V 50 % Jännitekatkos 80 V 00 % Jännitekatkos 55 V 00 % V 0 00 ms 0 30 ms 0 60 ms Mekaaniset testit Tärinätesti IEC , luokka Isku- ja jyskytystesti IEC , luokka Maanjäristystesti ANSI/IEEE C g, vaakasuora g, pystysuora Ympäristöolosuhteet Korroosiokoe (Battelle-koe), luokka G3 Määritetty käyttölämpötila-alue Kosteus- ja lämpökestoisuus IEC mukaan Kuljetus- ja varastointilämpötila Kotelon tiiveysluokka uppoasennuksessa IEC 6059 mukaan IP 54 Releen paino 3,5 kg 0 päivää C < 95 %, +40 C, 56 vuorokautta/vuosi C *) Eivät koske sarjaliikenneliityntää, jonka yhteydessä on aina käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisia väyläliityntämoduuleja sekä optokaapeleita.

12 Ylläpito ja huolto Kun suojarele toimii jaksossa "Tekniset tiedot" määritellyissä ympäristöolosuhteissa, se ei tarvitse erityistä ylläpitoa. Suojarele ei sisällä mainittavalle kulumiselle alttiita osia tai komponentteja käytettäessä relettä normaaleissa käyttöolosuhteissa. Mikäli käyttöolosuhteet poikkeavat releelle määritellyistä esimerkiksi ympäristölämpötilan tai suhteellisen kosteuden suhteen tai jos suojarele asennuspaikallaan joutuu alttiiksi pölylle tai kemiallisesti aktiivisille kaasuille suositellaan, että releelle suoritetaan silmämääräinen tarkastus releen koestuksen yhteydessä tai aina kun relemoduuleita otetaan ulos relekotelosta. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: - merkkeihin mekaanisista vaurioista releen eri moduuleissa, liittimissä tai kotelossa - merkkeihin kerääntyvästä pölystä tai liasta kannen sisäpuolella, piirilevyillä tai kotelossa. Pöly poistetaan varovasti paineilmalla - merkkeihin alkavasta hapettumisesta tai syöpymisestä liittimissä, kotekossa tai releen sisäosissa. Mikäli suojareleen toiminnassa esiintyy epämääräisyyttä tai jos toiminta-arvot poikkeavat määritellyistä, tulee suojarele huoltaa. Pienemmät huoltotoimenpiteet, kuten pistoyksikkörakenteisten relemoduulien vaihdon voi suorittaa siihen koulutettu tai perehtynyt asiakkaan huoltoteknikko mutta laajemmat toimenpiteet, jotka sisältävät elektroniikan huoltoa, tulee jättää valmistajan tehtäväksi. Epävarmoissa tilanteissa ja pysyvissä vioissa tulee ottaa yhteyttä valmistajaan, joka mielellään antaa tarkastukseen, huoltoon ja kalibrointiin liittyviä lisätietoja. Huom! Suojarele sisältää piirejä, jotka voivat vioittua staattisen sähkön purkauskipinästä. Jos joudut käsittelemään ulosvedettyjä relemoduuleja, varmista ensin esimerkiksi koskettamalla laitteen koteloa, että olet samassa potentiaalissa laitteen kanssa. Huom! Suojareleet ovat mittalaitteita, ja niitä on näinollen käsiteltävä varoen ja suojattava kosteudelta ja kolhuilta käsittelyssä, varastoinnissa ja kuljetuksissa. Vaihto- ja varaosat Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurelemoduuli SPCJ 4D9 Syöttö- ja lähtörelemoduuli - U aux = V ac/dc SPTU 40 R - U aux = V dc SPTU 48 R Liitäntämoduuli SPTE 4E Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 7 tai SPA-ZC

13 Mittapiirrokset ja asennus Releen kotelo on perusmuodossa tarkoitettu uppoasennukseen. Korotuskehyksien avulla voidaan myös puoliuppoasennusta käyttää, jolloin paneelin takana tarvittava asennussyvyys pienenee vastaavasti 40 mm, 80 mm tai 0 mm. Korotuskehyksen tyyppimerkintä on 40 mm kehykselle SPA-ZX, 80 mm kehykselle SPA-ZX ja 0 mm kehykselle SPA-ZX 3. Myös pinta-asennuskotelo SPA-ZX 0 on saatavana. Releen kotelo on valmistettu vaalean harmaaksi maalatusta alumiiniprofiilista. Asennuskauluksessa, joka on seosalumiinivalua on kumitiiviste, joka paneeliasennuksessa puristuu kauluksen ja asennusalustan väliin, jolloin saavutetaan tiiveysluokka IP 54 releen kotelon ja asennusalustan välille. Saranoitu kotelon kansi on valmistettu kirkkaan läpinäkyvästa, UV stabiloidusta polykarbonaattipolymeeristä ja varustettu sinetöitävällä lukitusruuvilla. Kannen reunassa on tiiviste, jonka avulla myös kotelon ja kannen välillä saavutetaan tiiveysluokka IP 54. Releen takaseinässä on liitinrima ja kaksi moninapaliitintä, joihin voidaan tehdä kaikki tarvittavat lähtö- ja tuloliitännät. Jokaiseen vahvavirtaliittimeen, kuten mittaustuloihin, tehonsyöttöön ja lähtöreleille, voidaan liittää yksi enintään 6 mm tai kaksi enintään,5 mm johdinta. Kaapelikenkiä ei tarvita. Hälytyslähtöjen signaalit sijaitsevat vetämällä irroitettavassa kuusinapaisessa liittimessä. Sarjaliikenteen käyttämä liitin on tyypiltään 9- napainen D-liitin ± a b 39 ± Paneelin aukotus Korotuskehys SPA-ZX SPA-ZX SPA-ZX 3 a b Tilaustiedot Esimerkiksi. Lukumäärä ja lajimerkki 5 kpl SPAJ 40 C. Tilausnumero RS AA 3. Nimellistaajuus f n = 50 Hz 4. Apujännite U aux = 0 V dc 5. Lisätarvikkeet 5 kpl liitäntämoduuleja SPA-ZC MM kpl lasikuitukaapeleita SPA-ZF MM 00 4 kpl lasikuitukaapeleita SPA-ZF MM 5 6. Erikoistoivomukset - 3

14

15 D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän (IRF) merkkivalo Näyttö, +3 numeroa / I > I n t [] > s k / I >> I n RESET STEP Askellus-/kuittauspainike Asetteluarvojen merkkivalot t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o>> I n Kytkinryhmien SGF, SGB ja SGR merkkivalot t [] o >> s SGF SGB Ohjelmointipainike SGR TRIP Laukaisun toimintamerkki Kiinnitysruuvi 879B SPCJ 4D9 Yksikön tyyppimerkintä

16 MRS MUM FI Julkaistu Versio A (korvaa 34 SPC 3 FI) Tarkastanut TK Hyväksynyt TK D-tyypin SPCrelemoduulien yleiset ominaisuudet Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisällysluettelo Etukilpi... Painikkeet... 3 Näyttö... 3 Näytön päävalikko... 4 Näytön alavalikot... 4 Kytkinryhmät SGF, SGB ja SGR... 4 Asettelut... 5 Asettelutila... 5 Esimerkki... 7 Esimerkki... 9 Muistiin tallennetut tiedot... Trip-test toimintatila... Esimerkki Toimintamerkit... 5 Vikakoodit... 5

17 Painikkeet Mittausyksikön kilvessä on kaksi ohjauspainiketta. Kuittaus/askelluspainiketta (RESET/ STEP) käytetään toimintamerkkien kuittaamiseen ja näytön pää- ja alavalikossa eteen- ja taaksepäin askeltamiseen. Ohjelmointipainiketta () käytetään siirryttäessä tietystä päävalikon kohdasta vastaavaan alavalikkoon, jotta tiettyjä parametriasetuksia voitaisiin muuttaa ja ottaa muutetut parametriarvot käyttöön. Näitä asettelujen tekemiseen ja toimintojen ohjelmointiin liittyviä yksityiskohtia kuvataan tämän ohjekirjan seuraavissa kappaleissa. Näyttö Mittausarvot, asetteluarvot ja muistiin tallennetut tiedot näkyvät mittausyksikön näytössä. Näyttö muodostuu neljästä numerosta, joista kolme oikeanpuoleisinta vihreää numeroa osoittavat mittaus-, asetus- tai muistiin tallennettuja arvoja ja vasemmanpuoleisin punainen numero ilmoittaa rekisterin numeron. Se, mikä mittaustai asetteluarvo kulloinkin on näytössä esillä, osoitetaan mittaus- tai asetteluarvoon liittyvällä keltaisella merkkilampulla yksikön etupaneelissa. Näytön punainen numero palaa osoittaen rekisterin numeron silloin, kun näytetään muistiin tallennettua vikatietoa. Näytön toimiessa toimintamerkkinä ainoastaan punainen numero on näkyvissä. Kun mittausyksikköön kytketään apujännite, käynnistyy näytön testaus, jonka aikana kaikki näytön segmentit askelletaan läpi sytyttäen ja sammuttaen ne noin 5 sekunnin ajan. Ensin sytytetään kaikkien numeroiden vastaavat segmentit ja desimaalipiste myötäpäivään askeltaen. Tämän jälkeen sytytetään kunkin numeron keskimmäinen segmentti yksi kerrallaan. Täydellinen testisekvenssi suoritetaan kahdesti. Testin päätteeksi näyttö sammutetaan. Testi voidaan keskeyttää painamalla STEP-painiketta. Moduulin suojausfunktiot ovat toiminnassa koko testauksen ajan. PÄÄVALIKKO ASKEL TAAKSE- PÄIN 0,5 s ASKEL ETEEN- PÄIN s Nomaalitila, näyttö pimeänä ALAVALIKKO STEP 0,5 s s 5 s 5 s ASETTELUTILA Ensimmäinen mittausarvo Viimeinen mittausarvo Voimassa oleva asetteluarvo Voimassa oleva asetteluarvo Pääasetteluarvo portaalle ASKEL TAAKSEPÄIN 0,5 s ASKEL ETEENPÄIN s Tausta-asetteluarvo portaalle KASVATA LUKUARVOA STEP-PAINIKKEELLA 0,5 s SIIRRÄ NUMERO- TAI DESIMAALIPISTE- KURSORIA -PAINIKKEELLA s Muistiin tallennetut arvot ym. KUN UUSI ASETTELUARVO ON VALMIS JA KOKO NÄYTTÖ ALKAA VILKKUA, TALLETA SE PAINAMALLA SAMANAIKAI- SESTI STEP- JA -PAINIKKEITA HUOM! USEIMMISSA VALIKKOKARTOISSA ALAVALIKOT ON PIIRRETTY VAAKASUORAAN, JOTTA KUVAAN SAATAISIIN NÄKYVIIN KAIKKI PÄÄ- JA ALAVALIKKOTASOT Kuva. Periaate-esimerkki toiminnoista, joilla siirrytään valikosta toiseen 3

18 Näytön päävalikko Kaikki normaalissa käyttötilanteessa tarvittavat tiedot saadaan esille näytön päävalikosta, kuten tosiaikaiset mittausarvot, tosiaikaiset voimassa olevat asettelut ja joitakin muistiin tallennetuista tiedoista. Päävalikosta näyttöön haluttavat tiedot saadaan näkyviin askeltamalla sekventiaalisesti STEPpainikkeella. Painettaessa STEP-painiketta sekunnin ajan, näyttö siirtyy yhden askeleen eteenpäin. Painamalla painiketta lyhyesti noin 0,5 sekunnin ajan askeltaa näyttö askeleen taaksepäin. Pimeästä näytön kohdasta voidaan askeltaa vain eteenpäin. Painettaessa STEP-painiketta jatkuvasti, askeltaa näyttö jatkuvasti arvosta toiseen pysähtyen hetkeksi pimeään kohtaan. Ellei näyttöä sammuteta askeltamalla se pimeään kohtaan, pysyy se aktivoituneena noin 5 minuuttia viimeisestä STEP-painikkeen painalluksesta. Tämän jälkeen näyttö sammuu itsestään. Näytön alavalikot Vähemmän tärkeät ja harvemmin aseteltavat asetusarvot saadaan näyttöön alavalikoista. Alavalikoiden lukumäärä vaihtelee mittaavan moduulin tyypin mukaan. Alavalikoiden tarkempi erittely on kunkin mittaavan relemoduulin käyttöohjeessa. Alavalikkoon siirrytään päävalikosta painamalla -painiketta noin sekunnin ajan. Vapautettaessa painike, alkaa punainen numero vilkkua, osoittaen, että ollaan siirrytty alavalikkoon. Siirtyminen alavalikon kohdasta toiseen tai takaisin päävalikkoon tehdään samalla tavoin kuin siirtyminen päävalikossa kohdasta toiseen: näyttö siirtyy eteenpäin painettaessa STEP-painiketta sekunnin ajan ja taaksepäin painamalla painiketta noin 0,5 sekunnin ajan. Päävalikkoon on palattu silloin, kun punainen vilkkuva numero on sammunut. Siirryttäessä alavalikkoon merkkilampun osoittamasta mittaus- tai asetteluarvosta, merkkivalo jää palamaan ja näytössä rekisterin osoitenumero alkaa vilkkua. Yksistään vilkkuva rekisterin osoitenumero osoittaa, että ollaan jonkin rekisterin alavalikossa. Kytkinryhmät SGF, SGB ja SGR Osa asetteluista ja sovelluskohtaiset mittausyksikön toimintatavan valinnat tehdään SG_- kytkinryhmiä ohjelmoimalla. Nämä kytkinryhmät ovat ohjelmallisesti toteutettuja, eivätkä näinollen ole mittaavasta moduulista fyysisesti löydettävissä. Kytkinryhmää osoittava merkkivalo palaa silloin, kun näytössä on tämän kytkinryhmän tarkistussumma. Valitsemalla ensin tarkistussummanäyttö ja siirtymällä siitä kytkinryhmän asettelutoimintatilaan, kytkinryhmien kytkimet voidaan asetella yksi kerrallaan samalla tavalla kuin ne olisivat todellisia kytkimiä. Asetteluvaiheen lopuksi näytetään koko kytkinryhmän tarkistussumma. Tarkistussumman avulla voidaan varmistua siitä, että kytkimet ovat oikeissa asennoissa. Kuvassa 3 on esimerkki tarkistussumman laskemisesta. Kytkimen No Asento Painoarvo Arvo x = 0 x = 0 3 x 4 = 4 4 x 8 = 8 5 x 6 = x 3 = 0 7 x 64 = x 8 = 0 Tarkistussumma = 93 Kuva 3. Esimerkki ohjelmointikytkinryhmän SG_ tarkistussumman laskemisesta. Kun kuvan 3 esimerkin mukaan laskettu tarkistussumma ja mittaavan moduulin näytön osoittama tarkistussumma yhtenevät, on kyseessä olevan kytkinryhmän asettelu tehty oikein. Kunkin mittausyksikön ohjelmointikytkinten merkitys on selostettu kyseisen relemoduulin teknisessä käyttöohjeessa. 4

19 Asettelut Pääosa toiminta-arvojen ja toiminta-aikojen asetteluista tapahtuu relemoduulin näytön ja painikkeiden avulla. Kullekin asettelulle on oma merkkilamppunsa, joka palaa silloin, kun kyseinen asetteluarvo on näytössä. Sen lisäksi, että relemoduulille voidaan asetella pääasetteluarvot, useimmille D-tyypin mittaavalle moduulille voidaan tallentaa muistiin myös ns. tausta-asetteluarvot. Tämä tarkoittaa sitä, että rele voidaan vaihtaa käyttämään pääasettelujen sijasta tausta-asetteluarvoja tai päinvastoin yksinkertaisella ohjaustulon kautta annettavalla komennolla. Pääasettelun ja tausta-asettelun parametriarvoja voidaan muuttaa myös sarjaväylän kautta. Asiaankuulumaton muuttaminen on kuitenkin estetty salasanalla, joka tarvitaan parametrien muutosohjelmoinnin käynnistämiseksi. Asettelutila Kun joudutaan muuttamaan paljon asetteluja, kuten esimerkiksi relejärjestelmien käyttöönottovaiheessa, on yleisperiaatteena suositeltavaa, että asettelujen muuttamiseen käytetään releen sarjaliikenneporttiin liitettyä henkilökohtaista tietokonetta. Tietokoneella suoritettu asetteluarvojen muuttaminen on kuvattu erillisessä ohjeessa. Jollei tietokonetta tai tähän tehtävään sopivaa ohjelmaa ole käytettävisssä, tai vain muutamia asetteluarvoja muutetaan, voidaan asettelujen muutokset tehdä allakuvatun menettelytavan mukaisesti. Päävalikon ja alavalikoiden rekisterit sisältävät kaikki aseteltavat parametrit. Asettelut suoritetaan ns. asettelutilassa, johon päästään päävalikosta tai alavalikosta painamalla painiketta, kunnes koko näyttö alkaa vilkkua. Tässä tilassa näytetään asetteluarvo sellaisena, kuin se on ennen muuttamista. Painamalla uudelleen -painiketta, ohjelmointisekvenssi siirtyy yhden askeleen eteenpäin. Tällöin oikeanpuoleisin numeroista alkaa ensin vilkkua muiden jäädessä palamaan jatkuvasti. Vilkkuvaa numeroa voidaan nyt muuttaa STEP-painikkeen avulla. Vilkkuvaa kursoria voidaan siirtää numerolta toiselle -painikkeella ja joka vaiheessa numeron muuttaminen suoritetaan STEP-painikkeella. Kun kaikki numerot on aseteltu, asetetaan desimaalipiste paikalleen viimeisessä vaiheessa. Lopuksi, kun palataan tilaan, jossa kaikki näytön numerot vilkkuvat, on uusi asetteluarvo valmis tallennettavaksi muistiin. Asetteluarvon tallentaminen tapahtuu painamalla samanaikaisesti sekä STEP- että PRO- GRAM-painiketta. Ennenkuin uusi asetteluarvo on tallennettu muistiin, poistuminen asettelutilasta ei vaikuta voimassa olevaan asetteluarvoon, vaan aikaisempi asetteluarvo jää tällöin käyttöön. Myös siinä tapauksessa, että yritetään asettaa asetteluarvoksi parametriarvo, joka on tälle asettelulle sallittujen rajojen ulkopuolella, hylätään uusi arvo ja vanha arvo jää voimaan. Paluu asettelutilasta päävalikkoon tai alavalikkoon tehdään painamalla -painiketta kunnes vihreät numerot näytössä lakkaavat vilkkumasta. Ennenkuin relemoduuli työnnetään koteloon on varmistettava, että sen asettelut ovat oikeat, jolloin turhilta laukaisuilta voidaan välttyä. Asetteluarvot tarkistetaan etukäteen työntämällä relemoduuli varakoteloon, jota ei ole johdotettu katkaisijalle. Jos tämä ei ole mahdollista, rele saadaan ei-laukaisevaan tilaan painamalla -painiketta samalla, kun rele kytketään virtalähteeseen. Releen näyttöön ilmestyy kolme viivaa "- - -". Tämän jälkeen voidaan tehdä tarvittavat asetteluarvojen tarkistukset ja muutokset. Rele siirtyy normaaliin toimintatilaan automaattisesti 5 minuutin kuluttua viimeisestä painikkeen painalluksesta tai 0 s kuluttua siitä, kun näyttö on jälleen askellettu "pimeään tilaan", joka näyttää kolmea viivaa. HUOM! Painikkeiden ja näytön avulla tehtävän näyttötai ohjelmointitoiminnon aikana on voimassa viiden minuutin time-out -toiminto. Ellei mitään painiketta ole painettu viiden minuutin kuluessa viimeisestä painikkeen painalluksesta rele palautuu automaattisesti normaaliin toimintatilaan. Tämä tarkoittaa, että kun rele jätetään koskemattomaksi, sen näyttö sammuu, se poistuu siitä valikosta tai näyttötilasta, jossa se oli kun se jätettiin. Tämä on myös käyttäjälle helppo tapa poistua sekavasta tilanteesta, missä ei enää tiedä mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. 5

20 PÄÄVALIKKO ALAVALIKOT STEP 0.5 s s Normaali tila, näyttö pimeänä Vaiheen L virta Vaiheen L virta Vaiheen L3 virta Nollavirta Io ASKEL TAAKSEPÄIN STEP 0.5 s ALAVALIKOT ASKEL ETEENPÄIN STEP s Voimassaoleva I>-portaan havahtumisarvo I>-havahtuminen, pääasetteluarvo I>-havahtuminen, tausta-asetteluarvo A S K E L Voimassaoleva toiminta-aika t> tai aikakerroin k Voimassaoleva I>>-portaan havahtumisarvo t> tai k, pääasetteluarvo I>>-havahtuminen, pääasetteluarvo t> tai k, tausta-asetteluarvo I>>-havahtuminen, tausta-asetteluarvo T A A K S E S T E P.5 s P Ä Ä V A L I K K O A S K E L E T E E N S T E P s 4 Voimassaoleva toiminta-aika t>> Voimassaoleva Io>-portaan havahtumisarvo Voimassaoleva toiminta-aika to> tai aikakerroin ko Voimassaoleva Io>>-portaan havahtumisarvo Voimassaoleva toiminta-aika to>> Voimassaoleva tarkistussumma SGF:lle Voimassaoleva tarkistussumma SGB:lle Voimassaoleva tarkistussumma SGR:lle Virran jatkuva 5 min. keskiarvo Toiminta-aika t>>, pääasetteluarvo Io>-havahtuminen, pääasetteluarvo to> tai ko, pääasetteluarvo Io>>-havahtuminen, pääasetteluarvo Toiminta-aika to>>, pääasetteluarvo Pääasettelu SGF:lle Pääasettelu SGB:lle Pääasettelu SGR:lle Vaiheen L viimeksi Vaiheen L rekisterekisteröity (n:s) virta-arvo röity (n-) virta-arvo Vaiheen L viimeksi Vaiheen L rekisterekisteröity (n:s) virta-arvo röity (n-) virta-arvo 3 Vaiheen L3 viimeksi Vaiheen L3 rekisterekisteröity (n:s) virta-arvo röity (n-) virta-arvo Suurin mitattu 5 min. keskiarvovirta Toiminta-aika t>>, tausta-asetteluarvo Io>-havahtuminen, tausta-asetteluarvo to> tai ko, tausta-asetteluarvo Io>>-havahtuminen, tausta-asetteluarvo Toiminta-aika to>>, tausta-asetteluarvo Pääasettelu SGF:lle Tausta-asettelu SGB:lle Pääasettelu SGR:lle Vaiheen L rekisteröity (n-) virta-arvo Vaiheen L rekisteröity (n-) virta-arvo Vaiheen L3 rekisteröity (n-) virta-arvo 3 Kuva 4. Esimerkki osasta ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D9 asettelujen päävalikkoa ja alavalikkoja. Voimassa olevat asettelut ovat päävalikossa ja ne saadaan näyttöön painamalla STEPpainiketta. Voimassa olevien asettelujen päävalikko sisältää mittaustietoja rekistereissä...9, 0 ja A. Pää- ja tausta-asetteluarvot ovat alavalikoissa asettelujen suorittamista varten ja ne siirretään näyttöön painamalla -painiketta. 6

21 Esimerkki Toiminta asettelutilassa. Mittaavan moduulin ylivirtaportaan I> havahtumisen pääasetteluarvon manuaalinen muuttaminen: Alkuperäinen havahtumisen pääasetteluarvo on 0,80 x I n ja tausta-asetteluarvo on,00 x I n. Haluttu uusi havahtumisen pääasetteluarvo on,05 x I n. a) Paina toistuvasti STEP-painiketta kunnes symbolin I> vieressä oleva LED-merkkilamppu syttyy ja voimassaoleva havahtumisen asetteluarvo tulee näyttöön. RESET STEP 5 x s b) Siirry alavalikkoon painamalla painiketta yli sekunnin ajan ja vapauttamalla se senjälkeen, saadaksesi pääasetteluarvo näyttöön muutettavaksi. Punainen numero on nyt vilkkuva :nen, osoittaen, että ollaan ensimmäisessä alavalikossa. Vihreät numerot ilmaisevat asetteluarvoa. s c) Siirry asettelutilaan painamalla painiketta viisi sekuntia kunnes näyttö alkaa vilkkua. 5 s d) Paina -painiketta kerran uudelleen sekunnin ajan, niin että ensimmäinen numeroista alkaa vilkkua. s e) Nyt tämä numero voidaan muuttaa. Käytä STEP-painiketta numeron muuttamiseen halutuksi. RESET STEP 5 x f) Paina -painiketta niin, että keskimmäinen vihreä numero alkaa vilkkua. s g) Muuta keskimmäinen numero halutuksi numeroksi STEP-painikkeen avulla. RESET STEP x h) Paina -painiketta niin, että äärimmäisenä vasemmalla oleva vihreä numero alkaa vilkkua. s

22 i) Muuta numero halutuksi STEP-painikkeen avulla. RESET STEP 0 x. 0 5 j) Paina -painiketta niin, että desimaalipiste alkaa vilkkua. s. 0 5 k) Siirrä tarvittaessa desimaalipisteen paikkaa STEP-painikkeen avulla. RESET STEP 0 x. 0 5 l) Paina -painiketta niin, että koko näyttö alkaa vilkkua. Tässä tilassa samoin kuin kohdassa c) aikaisemmin uusi asetteluarvo voidaan kokonaisuudessaan nähdä näytössä, ennenkuin se tallennetaan muistiin. Jos asetteluarvoa joudutaan korjaamaan, käytä painiketta erheellisten numeroiden korjaamiseen. m) Kun uusi asetteluarvo on korjattu, tallenna se relemoduulin muistiin painamalla samanaikaisesti - ja STEP-painikkeita. Kun tieto siirtyy muistiin, numeroiden vihreät keskisegmentit välähtävät kerran näytössä, eli näytössä vilahtaa RESET STEP s n) Uuden asetteluarvon tallentaminen muistiin siirtää moduulin automaattisesti asettelutilasta toimintatilaan. Jollei muistiintallennusta haluta suorittaa, voi käyttäjä poistua asettelutilasta painamalla -painiketta noin viiden sekunnin ajan, kunnes vihreät numerot näytössä lakkaavat vilkkumasta. 5 s. 0 5 o) Jos tausta-asetteluarvoa halutaan muuttaa, siirrytään ylivirtaportaan I> asettelun alavalikkoon, painamalla STEP-painiketta noin sekunnin ajan. Vilkkuva tilaindikaattori muuttuu silloin vilkkuvaksi :ksi osoittaen, että näytössä näkyvä asetteluarvo on portaan I> tausta-asetteluarvo. RESET STEP s. 0 0 Siirry asettelutilaan samalla tavalla kuin kohdassa c) ja jatka samoin tästä eteenpäin. Tallennettuasi haluamasi uudet asetteluarvot muistiin palaat päävalikkoon painamalla STEP-painiketta kunnes ensimmäinen numero on sammunut. LEDmerkkilamppu osoittaa, että ollaan edelleen I>portaan näytössä ja näyttö osoittaa portaan uuden voimassaolevan asetteluarvon. 8

23 Esimerkki Toiminta asettelutilassa. Relemoduulin kytkinryhmän SGF tarkistussumman pääasettelu manuaalisesti: Kytkinryhmän alkuperäinen tarkistussumma on 000 ja halutaan asetella kytkimet SGF/ ja SGF/3 tilaan. Tämä tarkoittaa, että tarkistussumman uudeksi arvoksi tulee 005. a) Paina STEP-painiketta niin monta kertaa, että SGF-symbolin vieressä oleva LED-merkkivalo syttyy ja kytkinryhmän tarkistussumma ilmestyy näyttöön. RESET STEP n x s b) Siirry alavalikkoon painamalla painiketta runsaan yhden sekunnin ajan ja vapauta painike, jolloin näyttöön tulee kytkinryhmän SFG tarkistussumma. Näytön punainen numero näyttää nyt ykköstä osoittaen, että olet ensimmäisessä alavalikossa. Vihreät numerot näyttävät tarkistussumman arvon. s c) Siirry asettelutilaan painamalla painiketta noin viiden sekunnin ajan, kunnes näyttö alkaa vilkkua. 5 s d) Paina -painiketta vielä kerran niin, että saat ensimmäisen kytkimen näyttöön. Näytön vihreistä numeroista ensimmäinen osoittaa nyt kytkimen numeroa ja äärimmäinen numero oikealla osoittaa kytkimen asentoa. x 0 e) Nyt voit asetella kytkimen tilaan tai 0 painamalla STEP-painiketta ja tässä esimerkissä se jätetään haluttuun asentoon. RESET STEP x f) Kun kytkin numero on nyt halutussa asennossa, kutsutaan kytkin numero näyttöön painamalla sekunnin ajan -painiketta. Kuten kohdassa e) voit muuttaa kytkimen asentoa STEP-painikkeella. Koska SGF/ kytkimen haluttu asento tässä esimerkissä on 0, jätetään kytkin asentoon 0. g) Kutsu kytkin SGF /3 näyttöön kuten kohdassa f) painamalla -painiketta noin sekunnin ajan. s s

24 h) Muuta kytkimen asento halutuksi, eli tässä esimerkissä asentoon, painamalla STEP-painiketta. RESET STEP x 3 i) Jatka samalla tavalla kutsumalla vuoron perään kaikki SGF/4...8 kytkimet näyttöön ja jätä kytkimet tämän esimerkin mukaisesti 0-asentoon. 5 x s j) Viimeisessä asettelutilan näytössä, joka vastaa kohtaa c), näet sen tarkistussumman, joka vastaa kytkinten SGF/ SGF/8 asentoja k) Jos näytössä nyt näkyy haluttu tarkistussumma, tallennat sen muistiin painamalla samanaikaisesti - ja STEP-painikkeita. Kun tieto siirtyy muistiin, vihreiden numeroiden keskisegmentit välähtävät kerran näytössä, eli näytössä vilkahtaa Siinä tapauksessa, että tarkistussumma on virheellinen, voit vaihtaa erillisten kytkinten asettelutiloja alkaen kohdasta d) painamalla - ja STEPpainikkeita. RESET STEP l) Uuden asetteluarvon tallentaminen palauttaa relemoduulin automaattisesti asettelutilasta normaaliin käyttötilaan. Jos et halua tehdä muistiintallennusta, voit poistua asettelutilasta painamalla -painiketta noin viiden sekunnin ajan, kunnes vihreät numerot näytössä lakkaavat vilkkumasta. 5 s m) Haluttujen asetteluarvojen muistiintallennuksen jälkeen palaat päävalikkoon painamalla STEPpainikketta, kunnes ensimmäinen numero sammuu. LED-merkkivalo SGF osoittaa tällöin, että olet edelleen SGF-kytkimen näytössä ja, että näytössä on SGF-kytkimen uusi tarkistussumma, joka on releen voimassaolevien kytkinasettelujen mukainen. RESET STEP n x s

25 Muistiin tallennetut tiedot Rekistereihin tallentuu vikahetken mittaus- tai laukaisuhetken aikatietoja. Rekisteröidyt arvot, lukuunottamatta joitakin parametritietoja, nollataan painamalla samanaikaisesti STEP- ja -painikkeita. Tavalliset rekisterit nollautuvat myös releen apujännitesyötön kadotessa, mutta asetteluarvot ja muut tärkeät parametrit säilyvät haihtumattomassa muistissa jännitekatkoksen yli. Rekisterien määrä vaihtelee eri relemoduulityypeissä. Rekisterien toiminnot on selostettu relemoduulikohtaisissa käyttöohjeissa. Lisäksi releen järjestelmäkilvessä on yksinkertaistettu muistilista releen mittausyksikön rekisteröimistä tiedoista. Kaikilla D-tyypin relemoduuleilla on kaksi yleistä rekisteriä; rekisteri 0 ja rekisteri A. Rekisterissä 0 on koodatussa muodossa moduulille ulkoa tulevat lukitus-, tila-, ym. signaalitiedot. Koodit on selvitetty relemoduulikohtaisissa selosteissa. Rekisterissä A on tallennettuna sarjaliikennejärjestelmän vaatima relemoduulin osoitetunnus. A-rekisterin alavalikossa on tallennettuna sarjaliikenteen nopeus kilobaudeina esitettynä. Alavalikossa on yhteyslaskuri SPACOM-järjestelmää varten. Mikäli suojarele, jossa relemoduuli sijaitsee, on liitetty tiedonkeruujärjestelmään ja yhteys toimii, laskurin arvo on 0. Jos yhteys on poikki, laskurin lukema askeltaa jatkuvasti lukuja Alavalikossa 3 on kaukoasettelujen muuttamisessa tarvittava salasana. Osoitetunnus, sarjaliikenteen nopeus ja salasana ovat aseteltavissa joko manuaalisesti tai sarjaliikenteen kautta. Manuaalinen asettelu tapahtuu esimerkissä esitetyllä tavalla. Osoitetunnuksen oletusarvo on 00, sarjaliikenteen oletusarvo on 9,6 kilobaudia ja salasanan oletusarvo on 00. Luotettavuuden lisäämiseksi kaikki asetteluarvot on tallennettu kahdennettuna erillisille muistipankeille haihtumattomiin muistipiireihin. Kummankin muistipankin sisältöä valvotaan asettelujen tarkistussumman avulla. Jos toisen muistipankin sisältö jostain syystä muuttuu, otetaan asetteluarvot toisesta muistipankista, jonka sisältö siis vastaa asetteluarvojen tarkistussummaa. Oikeat asetteluarvot siirretään myös vaurioituneeseen muistiin. Vasta vakavissa vaurioissa, jolloin molemmat muistipankit vioittuvat samanaikaisesti, rele menettää toimintakykynsä. Tällöin rele antaa ilmoituksen sisäisestä viasta.

26 Trip-test toimintatila Rekisteristä 0 on mahdollista päästä myös ns. Trip-test -toimintaan. Tässä toiminnassa voidaan relemoduulin lähtösignaaleja pakko-ohjata yksi kerrallaan aktiiviseksi. Jos suojareleen apurelekortti tällöin on paikallaan, apureleet toimivat yksi kerrallaan testin kuluessa. Painettaessa -painiketta noin viiden sekunnin ajan näytön kolme oikean puoleisinta numeroa alkavat vilkkua osoittaen, että yksikkö on testitilassa, jolloin ensimmäisenä testataan itsevalvontalähtö. Asettelujen merkkivalot osoittavat vilkkuessaan, mikä lähtösignaaleista kulloinkin on aktivoitavissa. Haluttu lähtötoiminto valitaan painamalla PRO- GRAM-painiketta noin sekunnin ajan. Seuraavissa painallusesimerkeissä käytetään suojarelemoduulina ylivirtarelemoduulia SPCJ 4D9, jolloin asettelujen merkkivalojen ja lähtösignaalien vastaavuudet ovat seuraavat: Valittu havahtuminen tai laukaisu aktivoidaan painamalla STEP- ja -painikkeita samanaikaisesti. Signaali pysyy aktivoituneena niin kauan kuin molempia painikkeita painetaan. Vaikutus lähtöreleiden toimintoihin riippuu lähtörelematriisin ohjelmointikytkimien asetteluista. Kun ollaan itsevalvonnan testitilassa IRF ja painetaan STEP-painiketta jatkuvasti, toimii itsevalvonnan lähtörele noin sekunnin kuluttua pysyen toimineena kunnes painike palautuu. Signaalien valintajärjestys on kuvan 5 mukainen. Ei merkkivaloa Asettelu I> Asettelu t> Asettelu I>> Asettelu t>> jne. Itsevalvonta IRF Portaan I> havahtuminen Portaan I> laukaisu Portaan I>> havahtuminen Portaan I>> laukaisu REKISTERI 0 5 s IRF I> START I> TRIP I» START I» TRIP Io> START Io> TRIP Io»START Io» TRIP I> s s t> s I» s s s s s s t» Io> to> Io» to» STEP STEP & STEP & STEP & STEP & STEP & STEP & STEP & STEP & Kuva 5. Lähtösignaalien valintajärjestys Trip-test -toiminnassa. Jos esimerkiksi t> asettelun merkkivalo vilkkuu ja STEP- ja -painikkeita painetaan samanaikaisesti, aktivoituu alemman ylivirtaportaan laukaisusignaali. Sen vaikutus lähtöreleisiin riippuu lähtörelematriisin ohjelmointikytkimien SGR...3 konfiguroinnista. Päävalikkoon voidaan palata mistä hyvänsä Triptest-toiminnan vaiheesta painamalla PRO- GRAM-painiketta noin viisi sekuntia.

27 Esimerkki 3 Trip-test -toiminta. Lähtöjen pakko-ohjaus a) Askella näytössä rekisteriin 0. RESET STEP n x s b) Paina -painiketta noin viisi sekuntia, kunnes näytön kolme oikeanpuoleisinta vihreää numeroa alkavat vilkkua. 5 s I I I I L L L3 o IRF I > / I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] I o > / I n to > [] s k o I o>> / I n t o >> [] s SGF 3 I > I RESET STEP c) Paina STEP-painiketta kerran, jolloin punainen IRF-merkkivalo syttyy noin yhden sekunnin kuluttua ja IRF-lähtö aktivoituu. IRF-merkkivalo sammuu ja IRF-lähtö palautuu kun STEPpainike palautuu. 879B SGB SGR TRIP SPCJ 4D9 d) Paina -painiketta noin sekunnin ajan, kunnes ensimmäisen asettelun merkkivalo alkaa vilkkua. Jos halutaan aktivoida ensimmäisen toimintaportaan havahtuminen, painetaan - ja STEP-painikkeita samanaikaisesti. Toimintaportaan lähtö aktivoituu ja lähtöreleet toimivat kytkinryhmän SGR voimassaolevien asettelujen mukaisesti. RESET STEP I I I I L L L3 o IRF I > / I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] I o > / I n to > [] s k o I o>> / I n t o >> [] s SGF 3 I > I RESET STEP SGB SGR TRIP 879B SPCJ 4D9 3

28 e) Siirtyäksesi seuraavaan kohtaan, paina PRO- GRAM-painiketta noin sekunnin ajan, kunnes seuraavan asettelun merkkivalo alkaa vilkkua. 3 I > I I I I I L L L3 o IRF s I > / I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > / I n to > [] s k o I o>> / I n t o >> [] s SGF SGB SGR TRIP 879B SPCJ 4D9 f) Paina - ja STEP-painikkeita samanaikaisesti, jolloin ensimmäisen toimintaportaan (esim. ylivirtamoduulilla SPCJ 4D4 I>-portaan) laukaisu aktivoituu. Lähtöreleet toimivat kytkinryhmän SGR voimassa olevan asettelun mukaisesti. Jos releen päälaukaisurele toimii, syttyy relemoduulin etupanelilla laukaisun merkkivalo. RESET STEP I I I I L L L3 o IRF I > / I n t > [] s k I >> / I n t >>[ s] I o > / I n to > [] s k o I o>> / I n t o >> [] s SGF 3 I > I RESET STEP SGB SGR 879B TRIP SPCJ 4D9 g) Muiden portaiden havahtumisten ja laukaisujen aktivointi tapahtuu samalla tavoin kuin edellä selostetulla ensimmäisellä portaalla. Suojausporrasta indikoiva merkkivalo alkaa vilkkua, osoittaen, että vastaavan lähdön voi aktivoida painamalla STEP- ja -painikkeita samanaikaisesti. Kaikissa pakko-ohjauksissa lähtöreleiden toiminnat vastaavat aina kytkinryhmän SGR voimassa olevia asetteluja. Kun valitaan jokin sellainen suojausporras, jonka pakko-ohjausta ei haluta suorittaa, ohitetaan porras painamalla -painiketta kerran uudelleen ja siirtymällä seuraavaan positioon suorittamatta toimintoja valitussa portaassa. h) Trip test -toiminnasta on mahdollista poistua missä kohdassa hyvänsä painamalla PRO- GRAM-painiketta noin viiden sekunnin ajan, kunnes näytön kolme oikeanpuoleista numeroa lakkaavat vilkkumasta. 4

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 5 3I > I 3I < I L I L I L3 I c IRF SPAJ 60 C 80...65V ~ 8...80V SPCJ 4D40

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C ASEA BROWN BOVERI ABB Strömberg Releet Johdonsuoja SPAA 20 C ja SPAA 2 C 34 SPAA 8 FI A 99-09 - Tehnyt Tarkastanut Hyväksynyt ASEA BROWN BOVERI fn = 50 Hz 60 Hz X In = A 5 A (I) In = A 5 A (Io) Un = 00

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D4 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30 SPAJ 115 C Erovirta- ja nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I o ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I o I I IRF SPAJ 115 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP 2.5 I o >

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n.

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n. SPAU 110 C Nollajänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U 2 U n = 100V 110V f n = 50Hz U IRF 5 o 60Hz SPAU 110 C B 80...265V ~ 18...80V U aux STEP U o > [%] U n 2 10 20 STEP SPCU 1C6 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele SPAS 20 C Suunnattu maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus B I 2 f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I o ) U n = 00V 0V ( U o ) 5 U o I o I ϕ IRF SPAS 20 C 80...265V ~ 8...80V U aux I ϕ > I n STEP [%].0

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 20.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin. Ominaisuudet Neliportainen yli- ja alitaajuusrele Jokainen taajuusporras voidaan asetella vakioaikaiseksi

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monitoimisuojarele katkaisijaohjattujen ja kontaktoriohjattujen vaihtovirtamoottoreiden

Lisätiedot

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50/60 Hz U n = 50 / 100 / 200 V 2 5 U REF > SPAE 010 0.8 U aux 0.6 1.0 RESET OK x 80... 265 V ~ _ 0.4 U > U n 1.2 U > 0087A

Lisätiedot

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I U o I o I ϕ IRF I ϕ > I n STEP [%] 1.0 6.0 10 STEP 0.6 t > [ s] I ϕ >> I n 0.1 1.0 [%] 5 30 40 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 12.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen

Lisätiedot

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli SPCS D ja SPCS D Suunnattu ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I L U I L U IRF [ ] I > I n t > k [ s] [ ] I >> I n RESET STEP t >> [ s] ϕ b I >>> [ I n ] t >>> [ s] SGF SGB PROGRAM

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip SPAA C Johdonsuojarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 0Hz 0Hz I n = A A ( I ) I n = A A ( I 0B ) I n = 0,A A ( I 0 ) U n = 00V 0V 0V ( U 0 ) I > I I L I L I L I o IRF Uo I o ϕ U o I IRF O I AR AR

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

SACO 64D4. Ostajan opas

SACO 64D4. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Itsenäinen, mikroprosessoripohjainen 64 kanavan

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_ Valokaarirele Ostajan opas REA 10_ Julkaistu: 22.11.2004 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Silmukkamainen tai säteittäinen

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

SPAU 341 C Jännitteensäädin

SPAU 341 C Jännitteensäädin SPAU 341 C Jännitteensäädin Käyttöohje ja tekninen selostus 2 U f n = 50Hz 60Hz I n = 1A 5A ( I ) U n = 100V 110V 120V ( U ) 5 Um I m U d IRF POS IRF SPAU 341 C1 80...265 V ~ U aux U s / U n RESET STEP

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja 10.5. Suojareleiden valintataulukkoja Taulukko 10.5a. Kennoterminaalien ja johtolähtöpakettien valintataulukko. Luku 10: Mittaus-, ohjaus- ja suojauslaitteistot Kennoterminaalit Johtolähtöpaketit SPAC

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Sivu 2/7 Tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin RoHS 2002/95 kanssa KYTKENNÄT Pt100 ANTUREIDEN KYTKENTÄ CH1 CH2 CH3 CH4 13 14 15

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT KÄYTTÖOHJE LITHOS SISÄLLYSLUETTELO: 1. TEKNISET TIEDOT...3 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT...3 3. OVIPANEELIEN OHJELMOINTI VAS/01 KANSSA...4 3.1 Kytkentäesimerkkejä...4 3.2 Liitinrima...4 3.3 Ovipaneelin manuaalinen

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot