Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011"

Transkriptio

1 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS V ~ V U U U 3 / / / U n ϕ 3 ϕ 3 f 3 f 3 f 3 U n U n MODE SPCU 3D OPER.IND. CB3 CB3 NC3 NC3 CSF3 CSF3 U aux U U /U n ϕ f max U min t VC t CB3 t CB3 SGF SGB SGR /U /U n n RESET STEP 00B RS 488 Ser.No. 0 SPCU 3D45

2 MRS 750-MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa 34 SPAU 3 FI) Tarkastanut MK Hyväksynyt OL SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisällysluettelo Ominaisuudet... 3 Käyttöalue... 3 Toimintaselostus... 4 Liitäntäkaavio... 6 Liitännät... 8 Sovellutusesimerkki... 9 Sovellutusesimerkki... 0 Moduulien väliset ohjaustiedot... Toimintamerkit... Yhdistetty teholähde- ja I/O-moduuli... Tekniset tiedot (päivitetty 00-0)... 3 Käyttöönotto ja koestus... 6 Ylläpito ja huolto... 8 Vaihto- ja varaosat... 8 Tilausnumerot... 8 Tilaustiedot... 8 Mittapiirrokset ja asennus... 9 Tämän yleisen osan lisäksi kuuluu käyttöohjeeseen seuraavat julkaisut: Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet MRS 7503-MUM FI MRS MUM FI

3 Ominaisuudet Tahdissaolon valvontarele katkaisijan kiinniohjausehtojen tarkistukseen. Yhdellä tahdissaolon valvontareleellä voidaan tarkistaa kahden erillisen katkaisijan kiinniohjausehdot. Tahdissaolon tarkistus jännitteellisten linjojen/ kiskojen yhdistämisessä. Jännitetarkistus jännitteellistämistä varten. Jännitteellistämissuunta valittavissa neljästä eri vaihtoehdosta kummallekin katkaisijalle erikseen. Kaksi ohjausvaihtoehtoa. Lupaohjaus sovellutuksiin, joissa valvontarele toimii kiinniohjausluvan antajana toiselle yksikölle (esim. ohjausyksikkö). Käskyohjaus sovellutuksiin, joissa valvontarele itse suorittaa varsinaisen katkaisijan kiinniohjauksen omalla ohjauslähdöllään. Hälytys epäonnistuneesta kiinniohjausyrityksestä käskyohjauksessa. Jatkuva releen elektroniikan ja ohjelmiston valvonta. Sarjaliikenneportti mahdollistaa releen liittämisen SPA-väylään. Käyttöalue Tahdissaolon valvontarele SPAU 40 C on integroitu mikroprosessoripohjainen jännitteitä mittaava rele katkaisijan kiinniohjausehtojen tarkistukseen. Valvontarelettä voidaan käyttää rengastyyppisten verkkojen renkaiden sulkemiseen, kiskostojen yhdistämiseen sekä kytkettäessä generaattoreita verkkoon. 3

4 Toimintaselostus jotka kummatkin muodostavat oman itsenäisen kokonaisuutensa. Tahdissaolon valvontareleen yhdessä tarkistuslohkossa on rinnakkaiset tahdissaolo- ja jännitteellistämistarkistustoiminnot katkaisijan kiinniohjausehtojen tarkistukseen. Tahdissaolon valvontareleen käytössä on erotettavissa kaksi erilaista toimintatilannetta. Tyypillisin tilanne on silloin, kun kiinniohjattavan katkaisijan kummatkin puolet ovat jännitteellisiä. Tässä tilanteessa suoritetaan aina tahdissaolon tarkistus ennen katkaisijan kiinniohjausluvan antamista. Toisen tyyppisessä tilanteessa kiinniohjattavan katkaisijan toinen tai molemmat puolet ovat jännitteettömiä. Jännitteettömyydestä johtuen ei taajuus- ja vaihe-eroa voida mitata. Tällöin tarkistetaan jännitteellistämissuunta. Käyttäjän tekemillä asetteluilla määrätään mittausjännitteen jänniterajat, joihin perustuen kiskosto tai johto määritellään jännitteelliseksi tai jännitteettömäksi. Tahdissaolon tarkistuksella etsitään hetki, jossa jännitteet ohjattavan katkaisijan kummallakin puolella ovat tahdissa toisiinsa nähden. Tahdissaolon edellytyksenä on, että katkaisijan molempien puolten jännitteet ja taajuudet ovat samat, ne ovat samanvaiheisia sekä molempien puolten jännitteet niin suuret, että ne voidaan tulkita jännitteellisiksi. Taajuus-, vaihe- ja jännite-ehtojen täyttyessä tarkistetaan vielä, että ehdot ovat voimassa riittävän kauan. Tällä varmistetaan, että tahdissaoloehdot ovat voimassa silläkin hetkellä, kun kiinniohjattavan katkaisijan koskettimet sulkeutuvat. Voimassaoloaika saadaan selville mitatusta taajuus- ja vaihe-erosta. Katkaisijasta ja kiinniohjausjärjestelmästä riippuen viive annetusta kiinniohjauspulssista hetkeen, jolloin ohjattava katkaisija lopullisesti sulkeutuu, on noin ms. Asetellulla katkaisijan toiminta-ajalla kerrotaan valvontareleelle, kuinka kauan ehtojen on vähintään pysyttävä voimassa. Jännitteellistämistarkistuksessa tarkastelun kohteena on jännitteellistämissuunta. Jännitteellistämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa jännitteetön verkon osa yhdistetään jännitteelliseen osaan. Asettelulla määrätään, kumpiko puoli ohjattavasta katkaisijasta on kiinniohjauksessa oltava jännitteinen ja kumpiko jännitteetön. Erikoistapauksena on mahdollista määrätä tilanne, jossa kiinniohjattavan katkaisijan molemmat puolet on oltava jännitteettömät kiinniohjausta tehtäessä. Kun jännitteellistämissuunta vastaa asetteluissa määrättyä, vaaditaan tilanteen pysyminen muuttumattomana tietyn ajan ennen kuin kiinniohjauslupa annetaan. Tällä toiminta-ajalla (kuollut aika) varmistetaan se, että jännitteetön puoli pysyy jännitteettömänä eikä jännitteettömyys johdu esim. lyhytaikaisesta häiriöstä. Jos tilanne ei pysy vaadittuna asettelussa määrättyä toiminta-aikaa, nollataan toiminta-ajastus ja aloitetaan taas uudestaan, kun ehdot tulevat voimaan. Vasta kun vaadittu jännitteellistämistilanne on kestänyt asetellun toiminta-ajan verran, annetaan lupa katkaisijan kiinniohjaamiseen. 4

5 U U U3 Kaksi samanlaista tarkistuslohkoa Jännitteellistämistarkistus Kiinniohjaussignaali CB3 Kiinniohjaussignaali CB3 Lukitustulo BS3 Lukitustulo BS3 Ohjauspyyntö CS3 Ohjauspyyntö CS3 Tahdissaolon tarkistus Lupaohjaus / käskyohjaus Sarjaliikenne 5 Hälytys IRF Sarjaliikenteen I/O Kuva. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C valvontatoiminnot. Ympyrässä oleva numero viittaa ko. toiminnon ANSI-numeroon (ANSI = American National Standards Institute). 5

6 Liitäntäkaavio L L L3 L L L3 I I I I Rx Tx Uaux SPA-ZC_ BS3 BS3 CS3 CS3 IRF CB3 CB3 ALARM SERIAL PORT V 0V 00V 0V 00V 0V X D C B A X3 U U U3 SPAU 40 C SGB/ SGB/4 SGB/ U U3 BS3 CS3 SGB/3 U U3 BS3 CS3 SC3 VC3 SC3 VC3 IRF I/O CB3 NC3 CSF3 CB3 NC3 CSF3 T SGR/ SGR/3 T SGR/5 SGR/7 T3 T5 T4 T6 X Kuva. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C täydellinen liitäntäkaavio, jossa kaikki lähtöreleiden ohjaussignaalien ja ulkoisten lukitus- / käskytulojen ohjelmointikytkimet on piirretty näkyviin. 6

7 3 6 Rx Tx Made in Finland 7 = Kuva 3. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C takalevy liittimineen. U aux Syöttöjännite A, B, C, D Lähtöreleet IRF Itsevalvonta SGB Lukitus- ja käskysignaalien ohjelmointikytkinryhmä SGR Hälytysten ohjelmointikytkinryhmä CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky ALARM Hälytyslähtö BS3 Lukitustulo lohkolle BS3 Lukitustulo lohkolle CS3 Ohjauspyyntö lohkolle CS3 Ohjauspyyntö lohkolle X Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 X Syöttö- ja lähtörelemoduuli SPTU 40 R4 tai SPTU 48 R4 X3 Tulomoduuli SPTE 3E0 T...T6 Toimintaindikaattorinumerot...6 SERIAL PORT Sarjaliikenneliityntä SPA-ZC Sarjaväylän liitäntämoduuli Rx/Tx Liitäntämoduulin vastaanotin (Rx) ja lähetin (Tx) kuitukaapeliliityntää varten 7

8 Liitännät Liittimet Toiminto 3-4 Mitattu jännite U, nimellisjännite 00 V 3-5 Mitattu jännite U, nimellisjännite 0 V 6-7 Mitattu jännite U, nimellisjännite 00 V 6-8 Mitattu jännite U, nimellisjännite 0 V 9-0 Mitattu jännite U3, nimellisjännite 00 V 9- Mitattu jännite U3, nimellisjännite 0 V Valvontareleen mittaamat jännitteet voivat olla joko pää- tai vaihejännitteitä. Valvonnan kannalta on parempi, jos rele rele mittaa pääjännitteitä. 0- Valvontareleen lohko voidaan lukita ulkoisella, liittimiin 0- kytkettävällä, apujännitteen suuruisella lukitussignaalilla BS3. Lukitus valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lukitussignaalia ei ole valittu, kun rele toimitetaan tehtaalta. -3 Valvontareleen lohko voidaan lukita ulkoisella, liittimiin -3 kytkettävällä, apujännitteen suuruisella lukitussignaalilla BS3. Lukitus valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lukitussignaalia ei ole valittu, kun rele toimitetaan tehtaalta Lohkon toimiessa käskyohjauksessa, aktivoidaan lohko suorittamaan kiinniohjausta liittimiin tuodulla apujännitteen suuruisella pyyntösignaalilla CS3. Jos lohko toimii lupaohjauksessa, ei pyyntösignaalia tarvitse kytkeä releelle. Ohjaustapa valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä 3 relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lohkolle on valittu lupaohjaus, kun rele toimitetaan tehtaalta Lohkon toimiessa käskyohjauksessa, aktivoidaan lohko suorittamaan kiinniohjausta liittimiin tuodulla apujännitteen suuruisella pyyntösignaalilla CS3. Jos lohko toimii lupaohjauksessa, ei pyyntösignaalia tarvitse kytkeä releelle. Ohjaustapa valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä 4 relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lohkolle on valittu lupaohjaus, kun rele toimitetaan tehtaalta Käskyohjaukselta saatavat hälytykset epäonnistuneesta kiinniohjausyrityksestä (NC3 ja NC3) ja aktiiviseksi jääneestä pyyntösignaalista (CSF3 ja CSF3) saadaan lähtöreleen A kautta. Hälytykset valitaan mittaavan relemoduulin kytkinryhmän SGR kytkimillä, 3,5 ja 7. Lohkon toimiessa lupaohjauksessa ei hälytyksiä saada Lähtörele B toimii tahdissaolon valvontareleen lohkolta annettavan kiinniohjaussignaalin antajana Lähtörele C toimii tahdissaolon valvontareleen lohkolta annettavan kiinniohjaussignaalin antajana Lähtörele D, liittimet , toimii tahdissaolon valvontareleen itsevalvontajärjestelmän lähtöreleenä. Rele on normaalissa käyttötilanteessa vetäneenä ja kosketinväli 70-7 on suljettu. Jos itsevalvontajärjestelmä havaitsee pysyvän vian tai jos releen syöttöjännite katoaa, lähtörele D päästää antaen hälytyksen. Tällöin normaalitilanteessa auki oleva kosketin 7-7 sulkeutuu. 6-6 Tahdissaolon valvontareleen syöttöjännite kytketään liittimiin 6-6. Käytettäessä apuenergian syöttöön tasajännitettä, kytketään positiivinen napa liittimeen 6. Liittimiin tuotavan jännitteen sallitut vaihtelurajat määräytyvät tahdissaolon valvontareleeseen asennetun syöttö- ja lähtörelemoduulin mukaan. Sallittu syöttöjännitealue on merkitty tahdissaolon valvontareleen etupuolen systeemikilpeen. Syöttöjärjestelmän tarkemmat tekniset tiedot löytyvät jaksosta "Yhdistetty teholähde ja I/O-moduuli". Tahdissaolon valvontarele liitetään tiedonsiirtoväylään releen takalevyllä sijaitsevan 9-napaisen D-tyypin pienoisliittimen avulla. Väyläliityntämoduulia SPA-ZC7_ tai SPA-ZC _ käytetään releen liittämiseen tiedonsiirtoväylään ja edelleen tiedonvälitysyksikköön, esim. SACO 48D4. 8

9 Sovellutusesimerkki Sähköverkko ja sen rinnalla käyvä generaattori on kytketty toisiinsa linjalla AB. Kun välillä AB sattuu vikatilanne, avataan katkaisijat A ja B relesuojauksella. Nyt viallinen osa on erotettu pois verkosta ja vian aiheuttanut valokaari pääsee sammumaan. Viasta toipuminen alkaa aikajälleenkytkentänä muutaman sekunnin kuluttua. Tällöin jälleenkytkentärele antaa käskyn tahdissaolon valvontareleelle ohjata katkaisija A kiinni. Tahdissaolon valvontarele SPAU 40 C suorittaa jännitteellistämistarkistuksen, koska linja AB on jännitteetön (U > U max, U3 < U min ). Todettuaan linjan AB jännitteettömyyden ja jännitteellistämissuunnan olevan oikea, suorittaa rele linjan jännitteellistämisen (U > U3) kiinniohjaamalla katkaisijan A. Tämän jälkeen voimalaitoksella oleva automatiikka (PLC) huomaa, että linja on saatu jännitteelliseksi ja antaa toiselle tahdissaolon valvontareleelle käskyn ohjata katkaisija B kiinni. Katkaisijaa B ohjaava valvontarele suorittaa tahdissaolon tarkistuksen, koska katkaisijan B molemmat puolet ovat jännitteellisiä (U > U max, U3 > U max ). Valvontarele tarkistaa tahdissaolon ja suorittaa katkaisijan B kiinniohjauksen, kun verkon ja generaattorin tahdissaoloehdot täyttyvät. A B U U3 U3 U SPAU 40 C SPAU 40 C Auto-reclosure relay PLC Kuva 4. Tahdissaolon valvontarele SPAU 40 C jännitteellistämistarkistuksessa ja tahdissaolon tarkistuksessa. 9

10 Sovellutusesimerkki L L L3 Tahdissaolon tarkistus kiskon ja linjan välillä I I Rx Tx Uaux SPA-ZC_ BS3 BS3 CS3 CS3 IRF CB3 CB3 ALARM SERIAL PORT V 0V 00V 0V 00V 0V X D C B A X3 U U U3 SPAU 40 C SGB/ SGB/4 SGB/ U U3 BS3 CS3 SGB/3 U U3 BS3 CS3 SC3 VC3 SC3 VC3 IRF I/O CB3 NC3 CSF3 CB3 NC3 CSF3 T SGR/ SGR/3 T SGR/5 SGR/7 T3 T5 T4 T6 X Kuva 5. SPAU 40 C kiskon ja linjan välisen tahdissaolon tarkistajana. Tahdissaolon valvontareleen lohkoa käytetään kuvan 5 esimerkissä kiskon ja linjan välisen tahdissaolon tarkistamiseen. Lohko on kytketty pois toiminnasta (SGF/7 = 0 ja SGF/8 = 0). Lohkon tahdissaolon tarkistus ja jännitteellistämistarkistus ovat toiminnassa (SGF/3= ja SGF/4=). Lohko toimii käskyohjauksessa (SGB/3=), jolloin painamalla painonappia aktivoidaan ohjauspyyntö valvontayksikölle. Ohjauspyyntö on pidettävä aktiivisena valvontareleelle koko tarkistukseen varatun ajan. Tällä pyyntötulolla annetaan toimintalupa valvontayksikölle ja heti kiinniohjausehtojen tullessa voimaan antaa valvontarele kiinniohjauskäskyn katkaisijalle lähtökoskettimen C avulla. Koska toimitaan käskyohjauksessa, saadaan tieto epäonnistuneesta kiinniohjausyrityksestä (SGR/=) koskettimen A välityksellä, jos kiinniohjaus ei ole onnistunut ohjaukseen varatussa ajassa. Valvontareleen jännitteellistämistarkistuksen toiminta on estetty johtosuojakatkaisijan lauetessa tuomalla releen lukitustuloon BS3 (SGB/ =) lukitusjännite johtosuojakatkaisijan apukoskettimen kautta. Jännitteellistämistarkistuksen toiminnan estäminen johtosuojakatkaisijan lauetessa on ensisijaisen tärkeää. Jos estoa ei tehdä, mittaa valvontarele katkaisijan lauettua kyseistä mittaustuloa todeten jännitteen nollaksi ja jos tilanne vastaa aseteltua jännitteellistämissuuntaa (SGF/ ja SGF/), antaa valvontarele kiinniohjauspulssin katkaisijalle käskytulon (nappi painettu alas) ollessa aktiivinen. 0

11 Moduulien väliset ohjaustiedot Allaolevassa kuvassa esitetään lukitus- ja käskyohjauksien (SGB) ja hälytysten (SGR) ohjelmointimahdollisuudet sekä lohkojen tarkistustoimintojen valintamahdollisuudet (SGF). CS3 BS3 U SGB/3 SGB/ I CS3 BS3 U U3 NC3 CSF3 SGR/ SGR/3 IRF D U3 SGF/ SGF/ SC3 VC3 SGF/3 SGF/4 > > CB3 C CS3 BS3 U SGB/4 SGB/ II CS3 BS3 U3 U NC3 CSF3 SGR/5 SGR/7 CB3 B SC3 SGF/7 > ALARM A SGF/5 SGF/6 VC3 SGF/8 SPCU 3D45 SPTU R4 Kuva 6. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C toimimoduulien väliset ohjaussignaalitiet ja ohjaussignaalien valintakytkimet. U, U, U3 Mitatut jännitteet CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky ALARM Hälytyssignaali lohkoilta ja BS3 Ulkoinen lukitussignaali lohkolle BS3 Ulkoinen lukitussignaali lohkolle CS3 Ulkoinen pyyntösignaali lohkolle CS3 Ulkoinen pyyntösignaali lohkolle IRF Releen itsevalvontajärjestelmän signaali SGF Tarkistustoimintojen valintakytkinryhmä SGB Lukitus- ja käskytoimintojen valintakytkinryhmä SGR Hälytystoimintojen valintakytkinryhmä

12 Toimintamerkit 00B f n = 50Hz 60Hz RS 488 SPAU 40 C Ser.No. U aux SPCU 3D45 REGISTERS OPER.IND V ~ V U / U / U 3 / ϕ 3 ϕ 3 f 3 f 3 f 3 U n U n U n MODE U n = 00V 0V CB3 CB3 NC3 NC3 CSF3 CSF3 5 0 U U f ϕ U U 3 I o IRF U max/u n U min /U n U /U n ϕ f t VC t CB3 t CB3 SGF SGB SGR RESET STEP SPCU 3D45 Keltainen kiinniohjauksen toimintamerkki syttyy, kun jokin valvontareleen tarkistuslohkoista toimii ja on aktivoinut ohjauslähtönsä. Kun tarkistuslohko palautuu, palautuu keltainen toimintamerkki automaattisesti. Numeronäytön vasemmanpuoleisimmalla punaisella numerolla on kaksi merkitystä. Toisaalta se toimii eri tietojen osoitenumerona ja toisaalta se toimii tarkistuslohkojen toimintamerkkinä. Molempien tarkistuslohkojen toiminta ilmaistaan punaisella toimintanumerolla tai osoittaen, mikä tarkistuslohko on aktivoinut kiinniohjaussignaalinsa. Punaiset hälytysnumerot 3, 4, 5 ja 6 kertovat käskyohjauksessa tapahtuneesta poikkeuksellisesta tilanteesta. Hälytysnumerot jäävät palamaan näytölle, kun hälytyksen aiheuttanut tilanne palautuu. Hälytysnumerot kuitataan kuittauspainikkeella. Kuittaamaton toimintanumero ei vaikuta relemoduulin toimintaan, vaan relemoduuli on koko ajan toimintavalmis. Seuraavassa taulukossa, joka myös on painettu releen etulevylle nimellä OPER.IND., esitetään avain toimintamerkkien koodinumeroille. Toimintamerkki Selvennys CB3 Lohkon kiinniohjaussignaali aktiivinen CB3 Lohkon kiinniohjaussignaali aktiivinen 3 NC3 Lohkon kiinniohjausyritys epäonnistunut (vain käskyohjaus) 4 NC3 Lohkon kiinniohjausyritys epäonnistunut (vain käskyohjaus) 5 CSF3 Pyyntösignaalin CS3 kesto liian pitkä (vain käskyohjaus) 6 CSF3 Pyyntösignaalin CS3 kesto liian pitkä (vain käskyohjaus) Itsevalvontajärjestelmän merkkivalo IRF ilmaisee palaessaan, että itsevalvontajärjestelmä on havainnut pysyvän sisäisen vian. Merkkivalo syttyy noin minuutin kuluttua vian havaitsemisesta ja samalla itsevalvontajärjestelmän hälytysrele saa toimintakäskyn. Lisäksi yksikön näyttöön useimmiten syttyy vikakoodi, joka ilmaisee vian tyypin. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, joita ei voi kuitata pois yksikön näytöstä. Vian sattuessa tulee vikakoodi kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huollon suorittajalle huoltoa tilattaessa. Yhdistetty teholähde- ja I/Omoduuli Teholähde- ja I/O-moduuli sijaitsee valvontareleen järjestelmäkilven takana. Se voidaan vetää ulos, kun releen järjestelmäkilpi on poistettu. Teholähde- ja I/O-moduuli sisältää teholähteen, lähtöreleet, lähtöreleiden ohjauspiirit ja ulkoisen ohjaustulon elektroniikkapiirit. Teholähde on muuntajakytketty, eli galvaanisesti ensiö- ja toisiopiirit erottava. Sen ensiöpuoli on suojattu sulakkeella, joka sijaitsee moduulin piirikortilla. Sulakkeen arvo on A (hidas). Teholähteen ollessa toiminnassa etulevyn vihreä merkkivalo U aux palaa. Teholähde- ja I/O-moduuleita on kahta eri tyyppiä, jotka eroavat toisistaan vain tulojännitteiden osalta: - SPTU 40 R4 U aux = V ac/dc - SPTU 48 R4 U aux = V dc Releen järjestelmäkilpeen on merkitty, minkä jännitealueen teholähde- ja I/O-moduuli releeseen on asennettu.

13 Tekniset tiedot (päivitetty 00-0) Mittaustulot 00 V 0 V Liitinnumerot 3-4, 6-7, , 6-8, 9- Nimellisjännite 00 V 0 V Jatkuva jännitekestoisuus Taakka nimellisjännitteellä Nimellistaajuus Sallittu taajuusalue,0 x U n < 0.5 VA 50 Hz / 60Hz 45 Hz Hz Ohjauslähdöt Kiinniohjauskoskettimet Liitinnumerot 85-86, nimellisjännite 50 V ~ - jatkuva virtakestoisuus 5A - kytkentä- ja kuormitusvirta 0.5 s arvo 30A - kytkentä- ja kuormitusvirta 3.0 s arvo 5A - katkaisukyky tasavirralla, kun kuormituksen L/R-arvo < 40 ms ohjausjännitteillä 48/0/0 V dc 5A / 3A / A Hälytyskoskettimet Liitinnumerot nimellijännite 50 V ~ - jatkuva virtakestoisuus 5A - kytkentä- ja kuormitusvirta 0.5 s arvo 0A - kytkentä- ja kuormitusvirta 3.0 s arvo 8A - katkaisukyky tasavirralla, kun kuormituksen L/R-arvo < 40 ms ohjausjännitteillä 48/0/0 V dc A / 0.5A / 0.5A Ohjaustulot Liitinnumerot Ohjausjännitteet V - / V ~ Tulopiirin ohjausvirta...0 ma Syöttöjännite Teholähde- ja I/O-moduulit ja jännitealueet Moduuli, tyyppi SPTU 40 R V ~ Moduuli, tyyppi SPTU 48 R V - Tehonkulutus lepotilassa/toiminnassa ~ 5W / ~ 7W 3

14 Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 Tahdissaolon valvonta Ylempi jännitekynnys U max Asettelualue Jännite-ero U Asettelualue Taajuusero f Asettelualue Vaihe-ero ϕ Asettelualue Toiminta-aika, kun jännite mittaustulossa nousee arvosta 0 arvoon.0 x U n Lohkon ohjaaman katkaisijan toiminta-aika t CB3 Asettelualue Lohkon ohjaaman katkaisijan toiminta-aika t CB3 Asettelualue x U n x U n Hz o 60 ms ± 0 ms (kiinteä) s s Jännitteellistämistarkistus Ylempi jännitekynnys U max (sama kuin tahdissaolon valvonnassa) Asettelualue Alempi jännitekynnys U min Asettelualue Jännitteellistämissuunta Valittavat suunnat lohkolle Valittavat suunnat lohkolle Toiminta-aikaviive t VC (kuollut aika) Asettelualue x U n x U n - molemmat jännitteettömät tai U > U3 tai U< U3 - U< U3 - U > U3 - U< U3 tai U >U3 - molemmat jännitteettömät tai U > U3 tai U< U3 - U< U3 - U > U3 - U< U3 tai U >U s Toimintatapa Valittavissa käskyohjaus tai lupaohjaus Käskyohjaus Annettavan kiinniohjauspulssin enimmäiskesto t PULSE käskyohjauksessa Asettelualue Sallittu aika tarkistukselle ja kiinniohjauspyynnölle t CHECK Asettelualue s s 4

15 Tiedonsiirto Siirtotapa Kuituoptinen sarjaväylä Merkkien koodaus ASCII Siirtonopeus, valittavissa 4800 Bd tai 9600 Bd Valokaapeliväylän liitäntämoduulit - muovipohjainen kaapeli SPA-ZC BB - lasikuitukaapeli SPA-ZC MM Omalla apujännitesyötöllä varustetut valokaapeliväylän liitäntämoduulit - muovipohjainen kaapeli SPA-ZC 7 BB - lasikuitukaapeli SPA-ZC 7 MM Eristyskokeet *) Eristysjännitelujuus IEC kv, 50Hz, min Syöksyjännitelujuus IEC kV,,/50µs, 0.5J Eristysvastusmittaus IEC >00MΩ, 500Vdc Häiriötestit *) Suurtaajuisen (MHz) pulssin sieto IEC pitkittäinen.5 kv - poikittainen.0 kv Staattisen purkauksen sieto IEC ja IEC kosketuspurkaus 6 kv - ilmapurkaus 8 kv Nopean transienttipulssin sieto IEC ja IEC tehonsyöttö 4 kv - I/O-liitynnät kv Ympäristöolosuhteet Määritetty käyttölämpötila-alue C Toiminta-arvojen lämpötilariippuvuus käyttölämpötila-alueella < 0, % / C Kosteus- ja lämpökestoisuus IEC mukaan < 95 %, +40 C, 96 tuntia Kuljetus- ja varastointilämpötila C Kotelon tiiveysluokka uppoasennuksessa IEC 6059 mukaan IP 54 Releen paino ~ 3.0 kg *) Eivät koske sarjaliikenneliityntää, jonka yhteydessä on aina käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisia väyläliityntämoduuleja sekä optokaapeleita. 5

16 Käyttöönotto ja koestus Valvontareleessä on itsevalvontalogiikka, joka valvoo releen toimintakuntoa ja antaa IRF-hälytyksen sisäisen vian ilmetessä. Valmistaja suosittelee kuitenkin koestuksen suorittamista noin viiden vuoden välein ensiökoestuksena, jolloin koko tahdissaolon valvontareleen valvontaketju mittamuuntajista katkaisijoihin tulee testattua. Käyttöönoton yhteydessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota valvontareleen liittämiseen valvontaketjuun ja varmistaa, että mittauksien johdotukset ensiöpuolella on tehty oikein. Alla olevaa taulukkoa voidaan käyttää johdotuksen tarkistuksessa. Mittapiirin johdotus ja johdotuksen tarkistus Mahdollinen johdotusvika valvontareleen jännitetuloissa aiheuttaa vikatoiminnan tahdissaolon valvonnassa. Jos johdotus on tehty väärinpäin jossain mittaustulossa, on tämän jännitteen polariteetti kääntynyt 80 o. Tällöin valvontarele antaa luvan katkaisijan kiinniohjaukselle tilanteessa, jossa ensiöpuolen jännitteet todellisuudessa ovat vaiheoppositiossa. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että johdotus jännitemuuntajilta releen takaliittimille on tehty samalla tavalla kaikissa jännitemittaustuloissa U, U ja U3. Allaolevassa taulukossa on lueteltu liitinnumerovastaavuudet eri jännitemittaustulojen välillä. Mittaustulo U/00V Mittaustulo U/00V Mittaustulo U3/00V liitin Mittaustulo U/0V Mittaustulo U/0V Mittaustulo U3/0V liitin Johdotuksen oikeellisuus tulee tarkistaa käyttöönotossa lukemalla releen näytöltä mitattu vaihe-ero jännitteiden U ja U3 välillä sekä U ja U3 välillä. Vaihe-eroja tarkistettaessa on katkaisija kyseisten jännitteiden välillä oltava kiinni, jolloin voidaan olla varmoja, että vaiheeroa ei ole. Releen vaihe-eron mittausarvon on oltava lähellä nollaa luvatun mittaustarkkuuden rajoissa. Vaihe-erojen mittausarvot ovat luettavissa merkkivalojen U ja U kolmannesta alavalikosta. Samalla kannattaa tarkistaa kyseisten merkkivalojen ensimmäisestä alavalikosta jännite-ero ja toisesta alavalikosta taajuusero, joiden tulee olla luvatun mittaustarkkuuden rajoissa lähellä nollaa. Merkkivalon U3 ensimmäisestä alavalikosta voidaan lukea verkosta mitattu taajuus, esim. 50 Hz. 6

17 Jännitemittaustulojen suojakytkimet Tahdissaolon valvontareleessä ei ole releen ulkopuolisen mittauspiirin kunnonvalvontaa. Jos mittauspiiri jostain syystä vioittuu, saattaa siitä seurata vikatoiminta, jossa rele jännitemittauksen perusteella toteaa linjan/kiskon olevan jännitteetön, vaikka se todellisuudessa onkin jännitteellinen. Mitatusta jännitteettömyydestä seuraa jännitteellistämistarkistuksen antama kiinniohjauskäsky/kiinniohjauslupa, jos jännitteellistämissuunta vastaa releen asetteluissa määriteltyä suuntaa. Tällöin kiinniohjaus tehdään vasten jännitteellistä osaa ilman tahdissaolon tarkistusta, koska valvontarele mittausarvojen perusteella katsoo jännitteellistämisehtojen olevan kunnossa. Tämän vuoksi on tärkeää, että mittauspiirin suojakytkimeltä tuodaan lukitus tahdissaolon valvontareleelle suojakytkimen toimiessa, jolloin lukitus estää kiinniohjauksen suorittamisen. Käyttöönoton yhteydessä on syytä varmistaa, että lukitukset toimivat asianmukaisella tavalla ja releen lukitusasettelut (SGB-kytkinryhmä) ovat kunnossa. Lukituksien tilat voidaan signaalikohtaisesti tarkistaa rekisteripaikan 0 ensimmäisestä alavalikosta. Mittauspiirin suojakytkimien ja lukituksen testaus voidaan tehdä seuraavalla tavalla. Asetellaan kytkinryhmälle SGB arvo 3, jolloin tarkistuslohkot voidaan lukita lukitussignaalilla, lohko signaalilla BS3 ja lohko signaalilla BS3. Asetellaan kytkinryhmälle SGF arvo 36, jolloin tarkistuslohkot toimivat toiminta-ajan t VC kuluttua. Tällöin lohko aktivoi lähtösignaalin CB3 ja lohko lähtösignaalin CB3. Lukituksen on toimittava siten, että aktivoituneena oleva lähtösignaali palautuu, kun lohkolle tuleva lukitustulo aktivoituu; lukitus BS3 nollaa lähdön CB3 ja lukitus BS3 nollaa lähdön CB3. Lukituksen poistuttua lähtö palautuu uudelleen aktiiviseen tilaansa. Testaus voidaan tehdä myös siten, että ensin asetellaan kytkinryhmälle SGB arvo 3 ja kytkinryhmälle SGF arvo 0. Sen jälkeen aktivoidaan tarkistuslohkoille tulevat lukitukset. Tämän jälkeen muutetaan kytkinryhmän SGF asetteluarvoksi 36, jolloin sallitaan molempien tarkistuslohkojen jännitteellistämistarkistukset. Asetteluarvon muutoksen jälkeen kummankaan tarkistusportaan lähtösignaali ei saa aktivoitua. Tämän jälkeen poistetaan lukitussignaalit tarkistuslohkoilta, jolloin lähtösignaalin tulee aktivoitua asetellun toiminta-ajan kuluttua. 7

18 Ylläpito ja huolto Kun valvontarele toimii jaksossa "Tekniset tiedot" määritellyissä ympäristöolosuhteissa, on se käytännöllisesti katsoen ylläpitovapaa. Valvontarele ei sisällä sellaisia osia tai komponentteja, jotka vaativat säännöllistä huoltoa normaaleissa olosuhteissa. Jos ympäristöolosuhteet, esim. lämpötilan, kosteuden tai ympäristön sisältämien kemiallisten aktiivisten kaasujen tai lian suhteen poikkeavat määritellyistä arvoista, tulee valvontarele tarkastaa silmämääräisesti rutiinikoestuksen yhteydessä tai erillisen tarkastusrutiinin mukaisesti. Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: - mekaanisiin vaurioihin kehikoissa, liittimissä ja toimimoduuleissa - pölyyntymiseen kehikon sisällä; pöly poistetaan varovasti paineilmalla tai pehmeällä harjalla harjaten - liittimien tai kehikon ruostumiseen tai hapettumiseen Jos valvontareleen toiminnassa ilmenee häiriö tai jos toiminta-arvot poikkeavat määritellyistä, tulee valvontarele huoltaa. Pistoyksikkörakenteisten piirikorttien vaihdon voi suorittaa siihen koulutettu tai perehtynyt huoltoteknikko. Epävarmoissa tilanteissa ja pysyvissä vioissa tulee ottaa yhteyttä valmistajaan tai valmistajan edustajaan, joka mielellään antaa tarkastukseen, huoltoon ja kalibrointiin liittyviä lisätietoja. Huom! Suojarele sisältää piirejä, jotka voivat vioittua staattisen sähkön purkauskipinästä. Jos joudut käsittelemään ulosvedettyjä pistoyksiköitä, varmista ensin koskettamalla laitteen koteloa, että olet samassa potentiaalissa laitteen kanssa. Huom! Sähköseman toisiokojeet ovat mittalaitteita, joten niitä tulee käsitellä varovasti ja ne tulee suojata kosteudelta, pölyltä ja mekaaniselta rasitukselta erityisesti kuljetusten aikana. Vaihtoja varaosat Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 RS AA Yhdistetty teholähde- ja I/O-moduuli - U aux = V ac/dc SPTU 40 R4 RS AA - U aux = V dc SPTU 48 R4 RS BA Kotelo (sis. liitäntämoduulin) SPTK 3E0 Liitäntämoduuli SPTE 3E0 Väyläliityntämoduuli SPA-ZC 7_ SPA-ZC _ Tilausnumerot Tahdissaolon valvontarele ilman koestusliitintä SPAU 40 C RS AA, CA, DA, FA Tahdissaolon valvontarele varustettuna koestusliittimellä RTXP 8 SPAU 40 C RS AA, CA, DA, FA Tilausnumeron viimeiset kirjaimet ilmaisevat valvontareleen nimellistaajuuden f n ja apujännitteen U aux alueen seuraavasti: AA: f n = 50 Hz ja U aux = V ac/dc CA: f n = 50 Hz ja U aux = V dc DA: f n = 60 Hz ja U aux = V ac/dc FA: f n = 60 Hz ja U aux = V dc Tilaustiedot Esimerkiksi. Lukumäärä 5 kpl SPAU 40 C. Tilausnumero RS AA 3. Nimellistaajuus f n = 50 Hz 4. Apujännite U aux = 0 V dc 5. Lisätarvikkeet 5 kpl liitäntämoduuleja SPA-ZC MM 30 kpl lasikuitukaapeleita SPA-ZF MM Erikoistoivomuksia 8

19 Mittapiirrokset ja asennus Valvontareleen kotelo on perusmuodossaan tarkoitettu uppoasennukseen. Asennussyvyyttä voidaan pienentää 40 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZC, 80 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZC tai 0 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZC 3. Pinta-asennuskotelon lajimerkki on SPA-ZC ± a 6 36 b 39 ± Paneelin aukotus Korotuskehys SPA-ZX SPA-ZX SPA-ZX 3 a b Kuva 7. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C asennus- ja mittapiirrokset. Releen kotelo on valmistettu vaalean harmaaksi maalatusta alumiiniprofiilista. Asennuskauluksessa olevan kumitiivisteen ansiosta paneeliasennuksessa saavutetaan tiiveysluokka IP 54 releen kotelon ja asennusalustan välillä. Kotelon saranoitu kansi on valmistettu kirkkaan läpinäkyvästä, UV stabiloidusta polykarbonaattipolymeeristä ja varustettu sinetöitävällä lukitusruuvilla. Kannen reunassa on tiiviste, jonka avulla myös kotelon ja kannen välillä saavutetaan tiiveysluokka IP 54. Tarvittavat tulo- ja lähtöliitännät tehdään takapaneelin ruuviliittimiin, joihin jokaiseen voidaan liittää yksi enintään 6 mm tai kaksi,5 mm johdinta. Osa ohjaustuloista sijaitsevat vetämällä irroitettavassa kuusinapaisessa liittimessä. 9- napainen D-liitin on tarkoitettu sarjaliikenteen käyttöön. 9

20

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

SPAU 341 C Jännitteensäädin

SPAU 341 C Jännitteensäädin SPAU 341 C Jännitteensäädin Käyttöohje ja tekninen selostus 2 U f n = 50Hz 60Hz I n = 1A 5A ( I ) U n = 100V 110V 120V ( U ) 5 Um I m U d IRF POS IRF SPAU 341 C1 80...265 V ~ U aux U s / U n RESET STEP

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50/60 Hz U n = 50 / 100 / 200 V 2 5 U REF > SPAE 010 0.8 U aux 0.6 1.0 RESET OK x 80... 265 V ~ _ 0.4 U > U n 1.2 U > 0087A

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_ Valokaarirele Ostajan opas REA 10_ Julkaistu: 22.11.2004 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Silmukkamainen tai säteittäinen

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä.

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä. SG4-BIG REFLECTOR MUTING valopuomien PIKAOHJE Sisältö: 1) Liitännät ja johtimet 2) DIP-kytkimet / asetukset 3) Kytkentä automaattikuittauksella ilman muting-toimintoa 4) Kytkentä käsinkuittauksella ilman

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Sivu 2/7 Tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin RoHS 2002/95 kanssa KYTKENNÄT Pt100 ANTUREIDEN KYTKENTÄ CH1 CH2 CH3 CH4 13 14 15

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN VISUAALINEN JA AKUSTINEN DC-jännitteenkoetin, jossa on indusoituneen vaihtojännitteen ilmaisu 82 www.sofamel.com SÄHKÖISET KOETTIMET AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN DC-jännitteenkoetin,

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 LOVATO Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 MITTAUSLAITTEET, MODUULIMALLIT...8 ENERGIAMITTARIT...9 www.klinkmann.fi 16

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Esite ODIN 1 FI 02_01 1SCC480001C1801 ODIN-mittari Sisältö Yleiskuvaus...3 OD4165,suoraan kytketty 3-vaihemittari(enintään 65 A)...4 OD4110,virtamuuntajaan kytketty 3-vaihemittari...5

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

SACO 16D1 Hälytysyksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus

SACO 16D1 Hälytysyksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SACO 16D1 Hälytysyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751014MUM FI Julkaistu 19980428 Päivitetty 20000412 Versio B (korvaa 34 SACO 16D1 FI1) Tarkastanut EP Hyväksynyt EP SACO 16D1 Hälytysyksikkö

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje Valokaarirele 1MRS750928-MUM Julkaistu: 10.08.1999 Versio: E/06.06.2007 Valokaarirele 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5 1.4 Yleistä...5 1.5 Symbolien

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

seppo.vehviläinen@electrix.fi

seppo.vehviläinen@electrix.fi moduuli Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 eql sähkön laadun hallinta MITTAUKSESTA RAPORTOINTIIN Jännitetasot Välkyntä Jännitekatkot Jännitekuopat Kokonaissäröt Harmoniset

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

82 813 A801 FIN. Koodilukko käsikirja

82 813 A801 FIN. Koodilukko käsikirja 82 813 A801 Koodilukko käsikirja Koodilukko käsikirja Sisällysluettelo 1. Näyttö-/hallintaelementit ja niiden toiminto 3 1.1. LED-tilannäyttö 3 1.2. Näppäimistö 3 1.3. Kokoonpano 3 1.4. Tunniste (lisävaruste)

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D4 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö KU-1 PLL & UHF UE DVEY langaton mikrofonijärjestelmä Käyttöohje ä ä ä ö ä ö Vastaanottimen ominaisuudet a. Etupaneeli 1. Lähettimen audiotason indikointi 2. Vastaanottavan antennin indikointi. äyttää kummaltako

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Yleistä PROBYTE PIC-THERMO on digitaalisesti säädettävä termostaatti lämpötilaalueelle 50...+120C. Laite on tarkoitettu lämmönsäätäjäksi ja lämpötilavalvontalaitteeksi

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

METALLINILMAISIN MD500

METALLINILMAISIN MD500 MD500 metallinilmaisin soveltuu käytettäväksi kaikilla teollisuuden aloilla, missä on havaittava raaka-aineessa tai tuotteessa olevat haitalliset ja vahinkoa aiheuttavat metallikappaleet. Perusyksikkö

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

Tiedonsiirtovalmiudella varustettu kosketinhälytysyksikkö SACO 64D4

Tiedonsiirtovalmiudella varustettu kosketinhälytysyksikkö SACO 64D4 ABB Strömberg Releet Tiedonsiirtovalmiudella varustettu kosketinhälytysyksikkö SACO 64D4 34 SACO 64 1 FI1 D 1994-08 - 24 Tehnyt Tarkastanut Hyväksynyt SILENCE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACK 5 6 7

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ

KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 2004/108/EG MUKAINEN. Valmistaja Tuote Tyyppimerkintä Tuotteeseen

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot