Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011"

Transkriptio

1 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS V ~ V U U U 3 / / / U n ϕ 3 ϕ 3 f 3 f 3 f 3 U n U n MODE SPCU 3D OPER.IND. CB3 CB3 NC3 NC3 CSF3 CSF3 U aux U U /U n ϕ f max U min t VC t CB3 t CB3 SGF SGB SGR /U /U n n RESET STEP 00B RS 488 Ser.No. 0 SPCU 3D45

2 MRS 750-MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa 34 SPAU 3 FI) Tarkastanut MK Hyväksynyt OL SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisällysluettelo Ominaisuudet... 3 Käyttöalue... 3 Toimintaselostus... 4 Liitäntäkaavio... 6 Liitännät... 8 Sovellutusesimerkki... 9 Sovellutusesimerkki... 0 Moduulien väliset ohjaustiedot... Toimintamerkit... Yhdistetty teholähde- ja I/O-moduuli... Tekniset tiedot (päivitetty 00-0)... 3 Käyttöönotto ja koestus... 6 Ylläpito ja huolto... 8 Vaihto- ja varaosat... 8 Tilausnumerot... 8 Tilaustiedot... 8 Mittapiirrokset ja asennus... 9 Tämän yleisen osan lisäksi kuuluu käyttöohjeeseen seuraavat julkaisut: Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet MRS 7503-MUM FI MRS MUM FI

3 Ominaisuudet Tahdissaolon valvontarele katkaisijan kiinniohjausehtojen tarkistukseen. Yhdellä tahdissaolon valvontareleellä voidaan tarkistaa kahden erillisen katkaisijan kiinniohjausehdot. Tahdissaolon tarkistus jännitteellisten linjojen/ kiskojen yhdistämisessä. Jännitetarkistus jännitteellistämistä varten. Jännitteellistämissuunta valittavissa neljästä eri vaihtoehdosta kummallekin katkaisijalle erikseen. Kaksi ohjausvaihtoehtoa. Lupaohjaus sovellutuksiin, joissa valvontarele toimii kiinniohjausluvan antajana toiselle yksikölle (esim. ohjausyksikkö). Käskyohjaus sovellutuksiin, joissa valvontarele itse suorittaa varsinaisen katkaisijan kiinniohjauksen omalla ohjauslähdöllään. Hälytys epäonnistuneesta kiinniohjausyrityksestä käskyohjauksessa. Jatkuva releen elektroniikan ja ohjelmiston valvonta. Sarjaliikenneportti mahdollistaa releen liittämisen SPA-väylään. Käyttöalue Tahdissaolon valvontarele SPAU 40 C on integroitu mikroprosessoripohjainen jännitteitä mittaava rele katkaisijan kiinniohjausehtojen tarkistukseen. Valvontarelettä voidaan käyttää rengastyyppisten verkkojen renkaiden sulkemiseen, kiskostojen yhdistämiseen sekä kytkettäessä generaattoreita verkkoon. 3

4 Toimintaselostus jotka kummatkin muodostavat oman itsenäisen kokonaisuutensa. Tahdissaolon valvontareleen yhdessä tarkistuslohkossa on rinnakkaiset tahdissaolo- ja jännitteellistämistarkistustoiminnot katkaisijan kiinniohjausehtojen tarkistukseen. Tahdissaolon valvontareleen käytössä on erotettavissa kaksi erilaista toimintatilannetta. Tyypillisin tilanne on silloin, kun kiinniohjattavan katkaisijan kummatkin puolet ovat jännitteellisiä. Tässä tilanteessa suoritetaan aina tahdissaolon tarkistus ennen katkaisijan kiinniohjausluvan antamista. Toisen tyyppisessä tilanteessa kiinniohjattavan katkaisijan toinen tai molemmat puolet ovat jännitteettömiä. Jännitteettömyydestä johtuen ei taajuus- ja vaihe-eroa voida mitata. Tällöin tarkistetaan jännitteellistämissuunta. Käyttäjän tekemillä asetteluilla määrätään mittausjännitteen jänniterajat, joihin perustuen kiskosto tai johto määritellään jännitteelliseksi tai jännitteettömäksi. Tahdissaolon tarkistuksella etsitään hetki, jossa jännitteet ohjattavan katkaisijan kummallakin puolella ovat tahdissa toisiinsa nähden. Tahdissaolon edellytyksenä on, että katkaisijan molempien puolten jännitteet ja taajuudet ovat samat, ne ovat samanvaiheisia sekä molempien puolten jännitteet niin suuret, että ne voidaan tulkita jännitteellisiksi. Taajuus-, vaihe- ja jännite-ehtojen täyttyessä tarkistetaan vielä, että ehdot ovat voimassa riittävän kauan. Tällä varmistetaan, että tahdissaoloehdot ovat voimassa silläkin hetkellä, kun kiinniohjattavan katkaisijan koskettimet sulkeutuvat. Voimassaoloaika saadaan selville mitatusta taajuus- ja vaihe-erosta. Katkaisijasta ja kiinniohjausjärjestelmästä riippuen viive annetusta kiinniohjauspulssista hetkeen, jolloin ohjattava katkaisija lopullisesti sulkeutuu, on noin ms. Asetellulla katkaisijan toiminta-ajalla kerrotaan valvontareleelle, kuinka kauan ehtojen on vähintään pysyttävä voimassa. Jännitteellistämistarkistuksessa tarkastelun kohteena on jännitteellistämissuunta. Jännitteellistämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa jännitteetön verkon osa yhdistetään jännitteelliseen osaan. Asettelulla määrätään, kumpiko puoli ohjattavasta katkaisijasta on kiinniohjauksessa oltava jännitteinen ja kumpiko jännitteetön. Erikoistapauksena on mahdollista määrätä tilanne, jossa kiinniohjattavan katkaisijan molemmat puolet on oltava jännitteettömät kiinniohjausta tehtäessä. Kun jännitteellistämissuunta vastaa asetteluissa määrättyä, vaaditaan tilanteen pysyminen muuttumattomana tietyn ajan ennen kuin kiinniohjauslupa annetaan. Tällä toiminta-ajalla (kuollut aika) varmistetaan se, että jännitteetön puoli pysyy jännitteettömänä eikä jännitteettömyys johdu esim. lyhytaikaisesta häiriöstä. Jos tilanne ei pysy vaadittuna asettelussa määrättyä toiminta-aikaa, nollataan toiminta-ajastus ja aloitetaan taas uudestaan, kun ehdot tulevat voimaan. Vasta kun vaadittu jännitteellistämistilanne on kestänyt asetellun toiminta-ajan verran, annetaan lupa katkaisijan kiinniohjaamiseen. 4

5 U U U3 Kaksi samanlaista tarkistuslohkoa Jännitteellistämistarkistus Kiinniohjaussignaali CB3 Kiinniohjaussignaali CB3 Lukitustulo BS3 Lukitustulo BS3 Ohjauspyyntö CS3 Ohjauspyyntö CS3 Tahdissaolon tarkistus Lupaohjaus / käskyohjaus Sarjaliikenne 5 Hälytys IRF Sarjaliikenteen I/O Kuva. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C valvontatoiminnot. Ympyrässä oleva numero viittaa ko. toiminnon ANSI-numeroon (ANSI = American National Standards Institute). 5

6 Liitäntäkaavio L L L3 L L L3 I I I I Rx Tx Uaux SPA-ZC_ BS3 BS3 CS3 CS3 IRF CB3 CB3 ALARM SERIAL PORT V 0V 00V 0V 00V 0V X D C B A X3 U U U3 SPAU 40 C SGB/ SGB/4 SGB/ U U3 BS3 CS3 SGB/3 U U3 BS3 CS3 SC3 VC3 SC3 VC3 IRF I/O CB3 NC3 CSF3 CB3 NC3 CSF3 T SGR/ SGR/3 T SGR/5 SGR/7 T3 T5 T4 T6 X Kuva. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C täydellinen liitäntäkaavio, jossa kaikki lähtöreleiden ohjaussignaalien ja ulkoisten lukitus- / käskytulojen ohjelmointikytkimet on piirretty näkyviin. 6

7 3 6 Rx Tx Made in Finland 7 = Kuva 3. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C takalevy liittimineen. U aux Syöttöjännite A, B, C, D Lähtöreleet IRF Itsevalvonta SGB Lukitus- ja käskysignaalien ohjelmointikytkinryhmä SGR Hälytysten ohjelmointikytkinryhmä CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky ALARM Hälytyslähtö BS3 Lukitustulo lohkolle BS3 Lukitustulo lohkolle CS3 Ohjauspyyntö lohkolle CS3 Ohjauspyyntö lohkolle X Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 X Syöttö- ja lähtörelemoduuli SPTU 40 R4 tai SPTU 48 R4 X3 Tulomoduuli SPTE 3E0 T...T6 Toimintaindikaattorinumerot...6 SERIAL PORT Sarjaliikenneliityntä SPA-ZC Sarjaväylän liitäntämoduuli Rx/Tx Liitäntämoduulin vastaanotin (Rx) ja lähetin (Tx) kuitukaapeliliityntää varten 7

8 Liitännät Liittimet Toiminto 3-4 Mitattu jännite U, nimellisjännite 00 V 3-5 Mitattu jännite U, nimellisjännite 0 V 6-7 Mitattu jännite U, nimellisjännite 00 V 6-8 Mitattu jännite U, nimellisjännite 0 V 9-0 Mitattu jännite U3, nimellisjännite 00 V 9- Mitattu jännite U3, nimellisjännite 0 V Valvontareleen mittaamat jännitteet voivat olla joko pää- tai vaihejännitteitä. Valvonnan kannalta on parempi, jos rele rele mittaa pääjännitteitä. 0- Valvontareleen lohko voidaan lukita ulkoisella, liittimiin 0- kytkettävällä, apujännitteen suuruisella lukitussignaalilla BS3. Lukitus valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lukitussignaalia ei ole valittu, kun rele toimitetaan tehtaalta. -3 Valvontareleen lohko voidaan lukita ulkoisella, liittimiin -3 kytkettävällä, apujännitteen suuruisella lukitussignaalilla BS3. Lukitus valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lukitussignaalia ei ole valittu, kun rele toimitetaan tehtaalta Lohkon toimiessa käskyohjauksessa, aktivoidaan lohko suorittamaan kiinniohjausta liittimiin tuodulla apujännitteen suuruisella pyyntösignaalilla CS3. Jos lohko toimii lupaohjauksessa, ei pyyntösignaalia tarvitse kytkeä releelle. Ohjaustapa valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä 3 relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lohkolle on valittu lupaohjaus, kun rele toimitetaan tehtaalta Lohkon toimiessa käskyohjauksessa, aktivoidaan lohko suorittamaan kiinniohjausta liittimiin tuodulla apujännitteen suuruisella pyyntösignaalilla CS3. Jos lohko toimii lupaohjauksessa, ei pyyntösignaalia tarvitse kytkeä releelle. Ohjaustapa valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä 4 relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lohkolle on valittu lupaohjaus, kun rele toimitetaan tehtaalta Käskyohjaukselta saatavat hälytykset epäonnistuneesta kiinniohjausyrityksestä (NC3 ja NC3) ja aktiiviseksi jääneestä pyyntösignaalista (CSF3 ja CSF3) saadaan lähtöreleen A kautta. Hälytykset valitaan mittaavan relemoduulin kytkinryhmän SGR kytkimillä, 3,5 ja 7. Lohkon toimiessa lupaohjauksessa ei hälytyksiä saada Lähtörele B toimii tahdissaolon valvontareleen lohkolta annettavan kiinniohjaussignaalin antajana Lähtörele C toimii tahdissaolon valvontareleen lohkolta annettavan kiinniohjaussignaalin antajana Lähtörele D, liittimet , toimii tahdissaolon valvontareleen itsevalvontajärjestelmän lähtöreleenä. Rele on normaalissa käyttötilanteessa vetäneenä ja kosketinväli 70-7 on suljettu. Jos itsevalvontajärjestelmä havaitsee pysyvän vian tai jos releen syöttöjännite katoaa, lähtörele D päästää antaen hälytyksen. Tällöin normaalitilanteessa auki oleva kosketin 7-7 sulkeutuu. 6-6 Tahdissaolon valvontareleen syöttöjännite kytketään liittimiin 6-6. Käytettäessä apuenergian syöttöön tasajännitettä, kytketään positiivinen napa liittimeen 6. Liittimiin tuotavan jännitteen sallitut vaihtelurajat määräytyvät tahdissaolon valvontareleeseen asennetun syöttö- ja lähtörelemoduulin mukaan. Sallittu syöttöjännitealue on merkitty tahdissaolon valvontareleen etupuolen systeemikilpeen. Syöttöjärjestelmän tarkemmat tekniset tiedot löytyvät jaksosta "Yhdistetty teholähde ja I/O-moduuli". Tahdissaolon valvontarele liitetään tiedonsiirtoväylään releen takalevyllä sijaitsevan 9-napaisen D-tyypin pienoisliittimen avulla. Väyläliityntämoduulia SPA-ZC7_ tai SPA-ZC _ käytetään releen liittämiseen tiedonsiirtoväylään ja edelleen tiedonvälitysyksikköön, esim. SACO 48D4. 8

9 Sovellutusesimerkki Sähköverkko ja sen rinnalla käyvä generaattori on kytketty toisiinsa linjalla AB. Kun välillä AB sattuu vikatilanne, avataan katkaisijat A ja B relesuojauksella. Nyt viallinen osa on erotettu pois verkosta ja vian aiheuttanut valokaari pääsee sammumaan. Viasta toipuminen alkaa aikajälleenkytkentänä muutaman sekunnin kuluttua. Tällöin jälleenkytkentärele antaa käskyn tahdissaolon valvontareleelle ohjata katkaisija A kiinni. Tahdissaolon valvontarele SPAU 40 C suorittaa jännitteellistämistarkistuksen, koska linja AB on jännitteetön (U > U max, U3 < U min ). Todettuaan linjan AB jännitteettömyyden ja jännitteellistämissuunnan olevan oikea, suorittaa rele linjan jännitteellistämisen (U > U3) kiinniohjaamalla katkaisijan A. Tämän jälkeen voimalaitoksella oleva automatiikka (PLC) huomaa, että linja on saatu jännitteelliseksi ja antaa toiselle tahdissaolon valvontareleelle käskyn ohjata katkaisija B kiinni. Katkaisijaa B ohjaava valvontarele suorittaa tahdissaolon tarkistuksen, koska katkaisijan B molemmat puolet ovat jännitteellisiä (U > U max, U3 > U max ). Valvontarele tarkistaa tahdissaolon ja suorittaa katkaisijan B kiinniohjauksen, kun verkon ja generaattorin tahdissaoloehdot täyttyvät. A B U U3 U3 U SPAU 40 C SPAU 40 C Auto-reclosure relay PLC Kuva 4. Tahdissaolon valvontarele SPAU 40 C jännitteellistämistarkistuksessa ja tahdissaolon tarkistuksessa. 9

10 Sovellutusesimerkki L L L3 Tahdissaolon tarkistus kiskon ja linjan välillä I I Rx Tx Uaux SPA-ZC_ BS3 BS3 CS3 CS3 IRF CB3 CB3 ALARM SERIAL PORT V 0V 00V 0V 00V 0V X D C B A X3 U U U3 SPAU 40 C SGB/ SGB/4 SGB/ U U3 BS3 CS3 SGB/3 U U3 BS3 CS3 SC3 VC3 SC3 VC3 IRF I/O CB3 NC3 CSF3 CB3 NC3 CSF3 T SGR/ SGR/3 T SGR/5 SGR/7 T3 T5 T4 T6 X Kuva 5. SPAU 40 C kiskon ja linjan välisen tahdissaolon tarkistajana. Tahdissaolon valvontareleen lohkoa käytetään kuvan 5 esimerkissä kiskon ja linjan välisen tahdissaolon tarkistamiseen. Lohko on kytketty pois toiminnasta (SGF/7 = 0 ja SGF/8 = 0). Lohkon tahdissaolon tarkistus ja jännitteellistämistarkistus ovat toiminnassa (SGF/3= ja SGF/4=). Lohko toimii käskyohjauksessa (SGB/3=), jolloin painamalla painonappia aktivoidaan ohjauspyyntö valvontayksikölle. Ohjauspyyntö on pidettävä aktiivisena valvontareleelle koko tarkistukseen varatun ajan. Tällä pyyntötulolla annetaan toimintalupa valvontayksikölle ja heti kiinniohjausehtojen tullessa voimaan antaa valvontarele kiinniohjauskäskyn katkaisijalle lähtökoskettimen C avulla. Koska toimitaan käskyohjauksessa, saadaan tieto epäonnistuneesta kiinniohjausyrityksestä (SGR/=) koskettimen A välityksellä, jos kiinniohjaus ei ole onnistunut ohjaukseen varatussa ajassa. Valvontareleen jännitteellistämistarkistuksen toiminta on estetty johtosuojakatkaisijan lauetessa tuomalla releen lukitustuloon BS3 (SGB/ =) lukitusjännite johtosuojakatkaisijan apukoskettimen kautta. Jännitteellistämistarkistuksen toiminnan estäminen johtosuojakatkaisijan lauetessa on ensisijaisen tärkeää. Jos estoa ei tehdä, mittaa valvontarele katkaisijan lauettua kyseistä mittaustuloa todeten jännitteen nollaksi ja jos tilanne vastaa aseteltua jännitteellistämissuuntaa (SGF/ ja SGF/), antaa valvontarele kiinniohjauspulssin katkaisijalle käskytulon (nappi painettu alas) ollessa aktiivinen. 0

11 Moduulien väliset ohjaustiedot Allaolevassa kuvassa esitetään lukitus- ja käskyohjauksien (SGB) ja hälytysten (SGR) ohjelmointimahdollisuudet sekä lohkojen tarkistustoimintojen valintamahdollisuudet (SGF). CS3 BS3 U SGB/3 SGB/ I CS3 BS3 U U3 NC3 CSF3 SGR/ SGR/3 IRF D U3 SGF/ SGF/ SC3 VC3 SGF/3 SGF/4 > > CB3 C CS3 BS3 U SGB/4 SGB/ II CS3 BS3 U3 U NC3 CSF3 SGR/5 SGR/7 CB3 B SC3 SGF/7 > ALARM A SGF/5 SGF/6 VC3 SGF/8 SPCU 3D45 SPTU R4 Kuva 6. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C toimimoduulien väliset ohjaussignaalitiet ja ohjaussignaalien valintakytkimet. U, U, U3 Mitatut jännitteet CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky ALARM Hälytyssignaali lohkoilta ja BS3 Ulkoinen lukitussignaali lohkolle BS3 Ulkoinen lukitussignaali lohkolle CS3 Ulkoinen pyyntösignaali lohkolle CS3 Ulkoinen pyyntösignaali lohkolle IRF Releen itsevalvontajärjestelmän signaali SGF Tarkistustoimintojen valintakytkinryhmä SGB Lukitus- ja käskytoimintojen valintakytkinryhmä SGR Hälytystoimintojen valintakytkinryhmä

12 Toimintamerkit 00B f n = 50Hz 60Hz RS 488 SPAU 40 C Ser.No. U aux SPCU 3D45 REGISTERS OPER.IND V ~ V U / U / U 3 / ϕ 3 ϕ 3 f 3 f 3 f 3 U n U n U n MODE U n = 00V 0V CB3 CB3 NC3 NC3 CSF3 CSF3 5 0 U U f ϕ U U 3 I o IRF U max/u n U min /U n U /U n ϕ f t VC t CB3 t CB3 SGF SGB SGR RESET STEP SPCU 3D45 Keltainen kiinniohjauksen toimintamerkki syttyy, kun jokin valvontareleen tarkistuslohkoista toimii ja on aktivoinut ohjauslähtönsä. Kun tarkistuslohko palautuu, palautuu keltainen toimintamerkki automaattisesti. Numeronäytön vasemmanpuoleisimmalla punaisella numerolla on kaksi merkitystä. Toisaalta se toimii eri tietojen osoitenumerona ja toisaalta se toimii tarkistuslohkojen toimintamerkkinä. Molempien tarkistuslohkojen toiminta ilmaistaan punaisella toimintanumerolla tai osoittaen, mikä tarkistuslohko on aktivoinut kiinniohjaussignaalinsa. Punaiset hälytysnumerot 3, 4, 5 ja 6 kertovat käskyohjauksessa tapahtuneesta poikkeuksellisesta tilanteesta. Hälytysnumerot jäävät palamaan näytölle, kun hälytyksen aiheuttanut tilanne palautuu. Hälytysnumerot kuitataan kuittauspainikkeella. Kuittaamaton toimintanumero ei vaikuta relemoduulin toimintaan, vaan relemoduuli on koko ajan toimintavalmis. Seuraavassa taulukossa, joka myös on painettu releen etulevylle nimellä OPER.IND., esitetään avain toimintamerkkien koodinumeroille. Toimintamerkki Selvennys CB3 Lohkon kiinniohjaussignaali aktiivinen CB3 Lohkon kiinniohjaussignaali aktiivinen 3 NC3 Lohkon kiinniohjausyritys epäonnistunut (vain käskyohjaus) 4 NC3 Lohkon kiinniohjausyritys epäonnistunut (vain käskyohjaus) 5 CSF3 Pyyntösignaalin CS3 kesto liian pitkä (vain käskyohjaus) 6 CSF3 Pyyntösignaalin CS3 kesto liian pitkä (vain käskyohjaus) Itsevalvontajärjestelmän merkkivalo IRF ilmaisee palaessaan, että itsevalvontajärjestelmä on havainnut pysyvän sisäisen vian. Merkkivalo syttyy noin minuutin kuluttua vian havaitsemisesta ja samalla itsevalvontajärjestelmän hälytysrele saa toimintakäskyn. Lisäksi yksikön näyttöön useimmiten syttyy vikakoodi, joka ilmaisee vian tyypin. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, joita ei voi kuitata pois yksikön näytöstä. Vian sattuessa tulee vikakoodi kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huollon suorittajalle huoltoa tilattaessa. Yhdistetty teholähde- ja I/Omoduuli Teholähde- ja I/O-moduuli sijaitsee valvontareleen järjestelmäkilven takana. Se voidaan vetää ulos, kun releen järjestelmäkilpi on poistettu. Teholähde- ja I/O-moduuli sisältää teholähteen, lähtöreleet, lähtöreleiden ohjauspiirit ja ulkoisen ohjaustulon elektroniikkapiirit. Teholähde on muuntajakytketty, eli galvaanisesti ensiö- ja toisiopiirit erottava. Sen ensiöpuoli on suojattu sulakkeella, joka sijaitsee moduulin piirikortilla. Sulakkeen arvo on A (hidas). Teholähteen ollessa toiminnassa etulevyn vihreä merkkivalo U aux palaa. Teholähde- ja I/O-moduuleita on kahta eri tyyppiä, jotka eroavat toisistaan vain tulojännitteiden osalta: - SPTU 40 R4 U aux = V ac/dc - SPTU 48 R4 U aux = V dc Releen järjestelmäkilpeen on merkitty, minkä jännitealueen teholähde- ja I/O-moduuli releeseen on asennettu.

13 Tekniset tiedot (päivitetty 00-0) Mittaustulot 00 V 0 V Liitinnumerot 3-4, 6-7, , 6-8, 9- Nimellisjännite 00 V 0 V Jatkuva jännitekestoisuus Taakka nimellisjännitteellä Nimellistaajuus Sallittu taajuusalue,0 x U n < 0.5 VA 50 Hz / 60Hz 45 Hz Hz Ohjauslähdöt Kiinniohjauskoskettimet Liitinnumerot 85-86, nimellisjännite 50 V ~ - jatkuva virtakestoisuus 5A - kytkentä- ja kuormitusvirta 0.5 s arvo 30A - kytkentä- ja kuormitusvirta 3.0 s arvo 5A - katkaisukyky tasavirralla, kun kuormituksen L/R-arvo < 40 ms ohjausjännitteillä 48/0/0 V dc 5A / 3A / A Hälytyskoskettimet Liitinnumerot nimellijännite 50 V ~ - jatkuva virtakestoisuus 5A - kytkentä- ja kuormitusvirta 0.5 s arvo 0A - kytkentä- ja kuormitusvirta 3.0 s arvo 8A - katkaisukyky tasavirralla, kun kuormituksen L/R-arvo < 40 ms ohjausjännitteillä 48/0/0 V dc A / 0.5A / 0.5A Ohjaustulot Liitinnumerot Ohjausjännitteet V - / V ~ Tulopiirin ohjausvirta...0 ma Syöttöjännite Teholähde- ja I/O-moduulit ja jännitealueet Moduuli, tyyppi SPTU 40 R V ~ Moduuli, tyyppi SPTU 48 R V - Tehonkulutus lepotilassa/toiminnassa ~ 5W / ~ 7W 3

14 Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 Tahdissaolon valvonta Ylempi jännitekynnys U max Asettelualue Jännite-ero U Asettelualue Taajuusero f Asettelualue Vaihe-ero ϕ Asettelualue Toiminta-aika, kun jännite mittaustulossa nousee arvosta 0 arvoon.0 x U n Lohkon ohjaaman katkaisijan toiminta-aika t CB3 Asettelualue Lohkon ohjaaman katkaisijan toiminta-aika t CB3 Asettelualue x U n x U n Hz o 60 ms ± 0 ms (kiinteä) s s Jännitteellistämistarkistus Ylempi jännitekynnys U max (sama kuin tahdissaolon valvonnassa) Asettelualue Alempi jännitekynnys U min Asettelualue Jännitteellistämissuunta Valittavat suunnat lohkolle Valittavat suunnat lohkolle Toiminta-aikaviive t VC (kuollut aika) Asettelualue x U n x U n - molemmat jännitteettömät tai U > U3 tai U< U3 - U< U3 - U > U3 - U< U3 tai U >U3 - molemmat jännitteettömät tai U > U3 tai U< U3 - U< U3 - U > U3 - U< U3 tai U >U s Toimintatapa Valittavissa käskyohjaus tai lupaohjaus Käskyohjaus Annettavan kiinniohjauspulssin enimmäiskesto t PULSE käskyohjauksessa Asettelualue Sallittu aika tarkistukselle ja kiinniohjauspyynnölle t CHECK Asettelualue s s 4

15 Tiedonsiirto Siirtotapa Kuituoptinen sarjaväylä Merkkien koodaus ASCII Siirtonopeus, valittavissa 4800 Bd tai 9600 Bd Valokaapeliväylän liitäntämoduulit - muovipohjainen kaapeli SPA-ZC BB - lasikuitukaapeli SPA-ZC MM Omalla apujännitesyötöllä varustetut valokaapeliväylän liitäntämoduulit - muovipohjainen kaapeli SPA-ZC 7 BB - lasikuitukaapeli SPA-ZC 7 MM Eristyskokeet *) Eristysjännitelujuus IEC kv, 50Hz, min Syöksyjännitelujuus IEC kV,,/50µs, 0.5J Eristysvastusmittaus IEC >00MΩ, 500Vdc Häiriötestit *) Suurtaajuisen (MHz) pulssin sieto IEC pitkittäinen.5 kv - poikittainen.0 kv Staattisen purkauksen sieto IEC ja IEC kosketuspurkaus 6 kv - ilmapurkaus 8 kv Nopean transienttipulssin sieto IEC ja IEC tehonsyöttö 4 kv - I/O-liitynnät kv Ympäristöolosuhteet Määritetty käyttölämpötila-alue C Toiminta-arvojen lämpötilariippuvuus käyttölämpötila-alueella < 0, % / C Kosteus- ja lämpökestoisuus IEC mukaan < 95 %, +40 C, 96 tuntia Kuljetus- ja varastointilämpötila C Kotelon tiiveysluokka uppoasennuksessa IEC 6059 mukaan IP 54 Releen paino ~ 3.0 kg *) Eivät koske sarjaliikenneliityntää, jonka yhteydessä on aina käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisia väyläliityntämoduuleja sekä optokaapeleita. 5

16 Käyttöönotto ja koestus Valvontareleessä on itsevalvontalogiikka, joka valvoo releen toimintakuntoa ja antaa IRF-hälytyksen sisäisen vian ilmetessä. Valmistaja suosittelee kuitenkin koestuksen suorittamista noin viiden vuoden välein ensiökoestuksena, jolloin koko tahdissaolon valvontareleen valvontaketju mittamuuntajista katkaisijoihin tulee testattua. Käyttöönoton yhteydessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota valvontareleen liittämiseen valvontaketjuun ja varmistaa, että mittauksien johdotukset ensiöpuolella on tehty oikein. Alla olevaa taulukkoa voidaan käyttää johdotuksen tarkistuksessa. Mittapiirin johdotus ja johdotuksen tarkistus Mahdollinen johdotusvika valvontareleen jännitetuloissa aiheuttaa vikatoiminnan tahdissaolon valvonnassa. Jos johdotus on tehty väärinpäin jossain mittaustulossa, on tämän jännitteen polariteetti kääntynyt 80 o. Tällöin valvontarele antaa luvan katkaisijan kiinniohjaukselle tilanteessa, jossa ensiöpuolen jännitteet todellisuudessa ovat vaiheoppositiossa. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että johdotus jännitemuuntajilta releen takaliittimille on tehty samalla tavalla kaikissa jännitemittaustuloissa U, U ja U3. Allaolevassa taulukossa on lueteltu liitinnumerovastaavuudet eri jännitemittaustulojen välillä. Mittaustulo U/00V Mittaustulo U/00V Mittaustulo U3/00V liitin Mittaustulo U/0V Mittaustulo U/0V Mittaustulo U3/0V liitin Johdotuksen oikeellisuus tulee tarkistaa käyttöönotossa lukemalla releen näytöltä mitattu vaihe-ero jännitteiden U ja U3 välillä sekä U ja U3 välillä. Vaihe-eroja tarkistettaessa on katkaisija kyseisten jännitteiden välillä oltava kiinni, jolloin voidaan olla varmoja, että vaiheeroa ei ole. Releen vaihe-eron mittausarvon on oltava lähellä nollaa luvatun mittaustarkkuuden rajoissa. Vaihe-erojen mittausarvot ovat luettavissa merkkivalojen U ja U kolmannesta alavalikosta. Samalla kannattaa tarkistaa kyseisten merkkivalojen ensimmäisestä alavalikosta jännite-ero ja toisesta alavalikosta taajuusero, joiden tulee olla luvatun mittaustarkkuuden rajoissa lähellä nollaa. Merkkivalon U3 ensimmäisestä alavalikosta voidaan lukea verkosta mitattu taajuus, esim. 50 Hz. 6

17 Jännitemittaustulojen suojakytkimet Tahdissaolon valvontareleessä ei ole releen ulkopuolisen mittauspiirin kunnonvalvontaa. Jos mittauspiiri jostain syystä vioittuu, saattaa siitä seurata vikatoiminta, jossa rele jännitemittauksen perusteella toteaa linjan/kiskon olevan jännitteetön, vaikka se todellisuudessa onkin jännitteellinen. Mitatusta jännitteettömyydestä seuraa jännitteellistämistarkistuksen antama kiinniohjauskäsky/kiinniohjauslupa, jos jännitteellistämissuunta vastaa releen asetteluissa määriteltyä suuntaa. Tällöin kiinniohjaus tehdään vasten jännitteellistä osaa ilman tahdissaolon tarkistusta, koska valvontarele mittausarvojen perusteella katsoo jännitteellistämisehtojen olevan kunnossa. Tämän vuoksi on tärkeää, että mittauspiirin suojakytkimeltä tuodaan lukitus tahdissaolon valvontareleelle suojakytkimen toimiessa, jolloin lukitus estää kiinniohjauksen suorittamisen. Käyttöönoton yhteydessä on syytä varmistaa, että lukitukset toimivat asianmukaisella tavalla ja releen lukitusasettelut (SGB-kytkinryhmä) ovat kunnossa. Lukituksien tilat voidaan signaalikohtaisesti tarkistaa rekisteripaikan 0 ensimmäisestä alavalikosta. Mittauspiirin suojakytkimien ja lukituksen testaus voidaan tehdä seuraavalla tavalla. Asetellaan kytkinryhmälle SGB arvo 3, jolloin tarkistuslohkot voidaan lukita lukitussignaalilla, lohko signaalilla BS3 ja lohko signaalilla BS3. Asetellaan kytkinryhmälle SGF arvo 36, jolloin tarkistuslohkot toimivat toiminta-ajan t VC kuluttua. Tällöin lohko aktivoi lähtösignaalin CB3 ja lohko lähtösignaalin CB3. Lukituksen on toimittava siten, että aktivoituneena oleva lähtösignaali palautuu, kun lohkolle tuleva lukitustulo aktivoituu; lukitus BS3 nollaa lähdön CB3 ja lukitus BS3 nollaa lähdön CB3. Lukituksen poistuttua lähtö palautuu uudelleen aktiiviseen tilaansa. Testaus voidaan tehdä myös siten, että ensin asetellaan kytkinryhmälle SGB arvo 3 ja kytkinryhmälle SGF arvo 0. Sen jälkeen aktivoidaan tarkistuslohkoille tulevat lukitukset. Tämän jälkeen muutetaan kytkinryhmän SGF asetteluarvoksi 36, jolloin sallitaan molempien tarkistuslohkojen jännitteellistämistarkistukset. Asetteluarvon muutoksen jälkeen kummankaan tarkistusportaan lähtösignaali ei saa aktivoitua. Tämän jälkeen poistetaan lukitussignaalit tarkistuslohkoilta, jolloin lähtösignaalin tulee aktivoitua asetellun toiminta-ajan kuluttua. 7

18 Ylläpito ja huolto Kun valvontarele toimii jaksossa "Tekniset tiedot" määritellyissä ympäristöolosuhteissa, on se käytännöllisesti katsoen ylläpitovapaa. Valvontarele ei sisällä sellaisia osia tai komponentteja, jotka vaativat säännöllistä huoltoa normaaleissa olosuhteissa. Jos ympäristöolosuhteet, esim. lämpötilan, kosteuden tai ympäristön sisältämien kemiallisten aktiivisten kaasujen tai lian suhteen poikkeavat määritellyistä arvoista, tulee valvontarele tarkastaa silmämääräisesti rutiinikoestuksen yhteydessä tai erillisen tarkastusrutiinin mukaisesti. Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: - mekaanisiin vaurioihin kehikoissa, liittimissä ja toimimoduuleissa - pölyyntymiseen kehikon sisällä; pöly poistetaan varovasti paineilmalla tai pehmeällä harjalla harjaten - liittimien tai kehikon ruostumiseen tai hapettumiseen Jos valvontareleen toiminnassa ilmenee häiriö tai jos toiminta-arvot poikkeavat määritellyistä, tulee valvontarele huoltaa. Pistoyksikkörakenteisten piirikorttien vaihdon voi suorittaa siihen koulutettu tai perehtynyt huoltoteknikko. Epävarmoissa tilanteissa ja pysyvissä vioissa tulee ottaa yhteyttä valmistajaan tai valmistajan edustajaan, joka mielellään antaa tarkastukseen, huoltoon ja kalibrointiin liittyviä lisätietoja. Huom! Suojarele sisältää piirejä, jotka voivat vioittua staattisen sähkön purkauskipinästä. Jos joudut käsittelemään ulosvedettyjä pistoyksiköitä, varmista ensin koskettamalla laitteen koteloa, että olet samassa potentiaalissa laitteen kanssa. Huom! Sähköseman toisiokojeet ovat mittalaitteita, joten niitä tulee käsitellä varovasti ja ne tulee suojata kosteudelta, pölyltä ja mekaaniselta rasitukselta erityisesti kuljetusten aikana. Vaihtoja varaosat Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 RS AA Yhdistetty teholähde- ja I/O-moduuli - U aux = V ac/dc SPTU 40 R4 RS AA - U aux = V dc SPTU 48 R4 RS BA Kotelo (sis. liitäntämoduulin) SPTK 3E0 Liitäntämoduuli SPTE 3E0 Väyläliityntämoduuli SPA-ZC 7_ SPA-ZC _ Tilausnumerot Tahdissaolon valvontarele ilman koestusliitintä SPAU 40 C RS AA, CA, DA, FA Tahdissaolon valvontarele varustettuna koestusliittimellä RTXP 8 SPAU 40 C RS AA, CA, DA, FA Tilausnumeron viimeiset kirjaimet ilmaisevat valvontareleen nimellistaajuuden f n ja apujännitteen U aux alueen seuraavasti: AA: f n = 50 Hz ja U aux = V ac/dc CA: f n = 50 Hz ja U aux = V dc DA: f n = 60 Hz ja U aux = V ac/dc FA: f n = 60 Hz ja U aux = V dc Tilaustiedot Esimerkiksi. Lukumäärä 5 kpl SPAU 40 C. Tilausnumero RS AA 3. Nimellistaajuus f n = 50 Hz 4. Apujännite U aux = 0 V dc 5. Lisätarvikkeet 5 kpl liitäntämoduuleja SPA-ZC MM 30 kpl lasikuitukaapeleita SPA-ZF MM Erikoistoivomuksia 8

19 Mittapiirrokset ja asennus Valvontareleen kotelo on perusmuodossaan tarkoitettu uppoasennukseen. Asennussyvyyttä voidaan pienentää 40 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZC, 80 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZC tai 0 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZC 3. Pinta-asennuskotelon lajimerkki on SPA-ZC ± a 6 36 b 39 ± Paneelin aukotus Korotuskehys SPA-ZX SPA-ZX SPA-ZX 3 a b Kuva 7. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C asennus- ja mittapiirrokset. Releen kotelo on valmistettu vaalean harmaaksi maalatusta alumiiniprofiilista. Asennuskauluksessa olevan kumitiivisteen ansiosta paneeliasennuksessa saavutetaan tiiveysluokka IP 54 releen kotelon ja asennusalustan välillä. Kotelon saranoitu kansi on valmistettu kirkkaan läpinäkyvästä, UV stabiloidusta polykarbonaattipolymeeristä ja varustettu sinetöitävällä lukitusruuvilla. Kannen reunassa on tiiviste, jonka avulla myös kotelon ja kannen välillä saavutetaan tiiveysluokka IP 54. Tarvittavat tulo- ja lähtöliitännät tehdään takapaneelin ruuviliittimiin, joihin jokaiseen voidaan liittää yksi enintään 6 mm tai kaksi,5 mm johdinta. Osa ohjaustuloista sijaitsevat vetämällä irroitettavassa kuusinapaisessa liittimessä. 9- napainen D-liitin on tarkoitettu sarjaliikenteen käyttöön. 9

20

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje Valokaarirele 1MRS750928-MUM Julkaistu: 10.08.1999 Versio: E/06.06.2007 Valokaarirele 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5 1.4 Yleistä...5 1.5 Symbolien

Lisätiedot

IRF STEP RESET TRIGGED / READY

IRF STEP RESET TRIGGED / READY SPCR 8C27 Häiriötietojen tallennin Käyttöohje ja tekninen selostus IRF STEP RESET TRIGGED / READY 0035A SPCR 8C27 1MRS 750913-MUM FI Julkaistu 97-12-11 Versio A (korvaa 34 SPCR 2 FI1) Tarkastanut KJ Hyväksynyt

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358 (0) 207 106 600 Fax. +358 (0) 207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2.

Lisätiedot

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT www.purait.fi LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 1 jps-mainos.fi Myynti: PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Valmistus: LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Tekninen esite, PR122 1 FI 02_06. Emax-suojarele PR122

Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Tekninen esite, PR122 1 FI 02_06. Emax-suojarele PR122 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Tekninen esite, PR122 1 FI 02_06 -suojarele PR122 Piirros Liite Vast. siirtymä Halt. siirtymä Nimi Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Kieli fi ABB SACE Sisällys 13. SACE

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Käyttöohje

Suojarele REX 521. Käyttöohje Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D8 2 3 4 SWITCH 5 6 7 8 9 UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C 7 8 9 2 MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V 2 3 4 2 5 3 6

Lisätiedot

Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545

Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545 Muuntajaterminaali Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545 Julkaistu: 14.09.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: C/26.10.2010 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet

Lisätiedot

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-1870 Käyttöohje versio 3

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-1870 Käyttöohje versio 3 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa SATEL OY (jota tässä käyttöohjeessa kutsutaan myös nimellä SATEL). Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun jäljentäminen ilman tekijänoikeuden

Lisätiedot

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 GERULUS 2.0 GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 WWW.GERULUS.fi Oy Jakelulaite Ab Lyhtytie 17 00740 Helsinki P.020 7558 700 F.020 7558 707 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖSÄÄDIN Mikroprosessoriohjattu TiiMi 522 on maalämpöjärjestelmien säädin. Säädin huolehtii koko järjestelmän säädöstä, ohjaten maapumpun ja kompressorin toimintaa ja lisäksi

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Versio 1.00 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma KÄYTTÖOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA SATEL 1 VAROITUS Välttääksesi keskuksen toiminnalliset ongelmat on suositeltavaa tutustua tähän käyttöohjeeseen huolellisesti

Lisätiedot

Birdie-FTR Vikaja ljitin

Birdie-FTR Vikaja ljitin Birdie-FTR Vikaja ljitin Ka yttoohje Versio 1.2 Lokakuu 2003 Laplace Instruments Ltd Huomautus ta ma ka yttoohje on luettava ennen laitteen ka yttoa Birdie-FTR FaulTracker Patentti No: 0305997.9 Rekistero

Lisätiedot

Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0

Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0 Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0 Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 9 VGB 70 fi Painos 8/05 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2 Yhteensopivuus... 3 1.3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Voimassa ohjelmistoversiosta eteenpäin: F10_2009_wk48_v1 SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 4K VA 20K VA UPS HUOMAUTUS: Tämä tuote on testattu CISPR 22 sääntöjen mukaisesti ja on täten yhdenmukainen Luokan A digitaalisten laitteiden kanssa. Nämä rajoitukset on tarkoitettu

Lisätiedot

Epec 4W Herman. Käyttäjän opas. Epec Oy

Epec 4W Herman. Käyttäjän opas. Epec Oy Käyttäjän opas Epec Oy 2 / 146 DOKUMENTIN VERSIOHISTORIA Päiväys Selite 13.5.2009 Ensimmäinen julkaistu versio 25.11.2009 Päivitetty ja kommentoitu 1.12.2009 Päivitetty katselmoinnin jälkeen: - Teksti

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

TK2301C TK2308C. Tuotekuvaus. Asennus, huolto ja käyttö

TK2301C TK2308C. Tuotekuvaus. Asennus, huolto ja käyttö VO2301C TAPSA CONTROL - TURVAVALOKESKUS TK2301C TK2308C Tuotekuvaus Asennus, huolto ja käyttö SÄILYTÄ TALLESSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN REV.10; 22.03.2007 PHO 2 TAPSA CONTROL TUOTEKUVAUS Sisällysluettelo

Lisätiedot

metis USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.

metis USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety. USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi 1 LaitteeN TOIMINTA JA TEKNISET TIEDOT...3 1.1 Laitteen toiminta...3 1.1.1

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

metis Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.

metis Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety. Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi 1 LAITTEEN TOIMINTA JA Tekniset ominaisuudet...3 1.1 Laitteen toiminta...3

Lisätiedot

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Ohjelmointiohje HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Hedengren Security, puh. (09) 6828 444, fax (09) 673 576, security@hedengren.fi, www.hedengrensecurity.fi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot