Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011"

Transkriptio

1 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS V ~ V U U U 3 / / / U n ϕ 3 ϕ 3 f 3 f 3 f 3 U n U n MODE SPCU 3D OPER.IND. CB3 CB3 NC3 NC3 CSF3 CSF3 U aux U U /U n ϕ f max U min t VC t CB3 t CB3 SGF SGB SGR /U /U n n RESET STEP 00B RS 488 Ser.No. 0 SPCU 3D45

2 MRS 750-MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa 34 SPAU 3 FI) Tarkastanut MK Hyväksynyt OL SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisällysluettelo Ominaisuudet... 3 Käyttöalue... 3 Toimintaselostus... 4 Liitäntäkaavio... 6 Liitännät... 8 Sovellutusesimerkki... 9 Sovellutusesimerkki... 0 Moduulien väliset ohjaustiedot... Toimintamerkit... Yhdistetty teholähde- ja I/O-moduuli... Tekniset tiedot (päivitetty 00-0)... 3 Käyttöönotto ja koestus... 6 Ylläpito ja huolto... 8 Vaihto- ja varaosat... 8 Tilausnumerot... 8 Tilaustiedot... 8 Mittapiirrokset ja asennus... 9 Tämän yleisen osan lisäksi kuuluu käyttöohjeeseen seuraavat julkaisut: Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet MRS 7503-MUM FI MRS MUM FI

3 Ominaisuudet Tahdissaolon valvontarele katkaisijan kiinniohjausehtojen tarkistukseen. Yhdellä tahdissaolon valvontareleellä voidaan tarkistaa kahden erillisen katkaisijan kiinniohjausehdot. Tahdissaolon tarkistus jännitteellisten linjojen/ kiskojen yhdistämisessä. Jännitetarkistus jännitteellistämistä varten. Jännitteellistämissuunta valittavissa neljästä eri vaihtoehdosta kummallekin katkaisijalle erikseen. Kaksi ohjausvaihtoehtoa. Lupaohjaus sovellutuksiin, joissa valvontarele toimii kiinniohjausluvan antajana toiselle yksikölle (esim. ohjausyksikkö). Käskyohjaus sovellutuksiin, joissa valvontarele itse suorittaa varsinaisen katkaisijan kiinniohjauksen omalla ohjauslähdöllään. Hälytys epäonnistuneesta kiinniohjausyrityksestä käskyohjauksessa. Jatkuva releen elektroniikan ja ohjelmiston valvonta. Sarjaliikenneportti mahdollistaa releen liittämisen SPA-väylään. Käyttöalue Tahdissaolon valvontarele SPAU 40 C on integroitu mikroprosessoripohjainen jännitteitä mittaava rele katkaisijan kiinniohjausehtojen tarkistukseen. Valvontarelettä voidaan käyttää rengastyyppisten verkkojen renkaiden sulkemiseen, kiskostojen yhdistämiseen sekä kytkettäessä generaattoreita verkkoon. 3

4 Toimintaselostus jotka kummatkin muodostavat oman itsenäisen kokonaisuutensa. Tahdissaolon valvontareleen yhdessä tarkistuslohkossa on rinnakkaiset tahdissaolo- ja jännitteellistämistarkistustoiminnot katkaisijan kiinniohjausehtojen tarkistukseen. Tahdissaolon valvontareleen käytössä on erotettavissa kaksi erilaista toimintatilannetta. Tyypillisin tilanne on silloin, kun kiinniohjattavan katkaisijan kummatkin puolet ovat jännitteellisiä. Tässä tilanteessa suoritetaan aina tahdissaolon tarkistus ennen katkaisijan kiinniohjausluvan antamista. Toisen tyyppisessä tilanteessa kiinniohjattavan katkaisijan toinen tai molemmat puolet ovat jännitteettömiä. Jännitteettömyydestä johtuen ei taajuus- ja vaihe-eroa voida mitata. Tällöin tarkistetaan jännitteellistämissuunta. Käyttäjän tekemillä asetteluilla määrätään mittausjännitteen jänniterajat, joihin perustuen kiskosto tai johto määritellään jännitteelliseksi tai jännitteettömäksi. Tahdissaolon tarkistuksella etsitään hetki, jossa jännitteet ohjattavan katkaisijan kummallakin puolella ovat tahdissa toisiinsa nähden. Tahdissaolon edellytyksenä on, että katkaisijan molempien puolten jännitteet ja taajuudet ovat samat, ne ovat samanvaiheisia sekä molempien puolten jännitteet niin suuret, että ne voidaan tulkita jännitteellisiksi. Taajuus-, vaihe- ja jännite-ehtojen täyttyessä tarkistetaan vielä, että ehdot ovat voimassa riittävän kauan. Tällä varmistetaan, että tahdissaoloehdot ovat voimassa silläkin hetkellä, kun kiinniohjattavan katkaisijan koskettimet sulkeutuvat. Voimassaoloaika saadaan selville mitatusta taajuus- ja vaihe-erosta. Katkaisijasta ja kiinniohjausjärjestelmästä riippuen viive annetusta kiinniohjauspulssista hetkeen, jolloin ohjattava katkaisija lopullisesti sulkeutuu, on noin ms. Asetellulla katkaisijan toiminta-ajalla kerrotaan valvontareleelle, kuinka kauan ehtojen on vähintään pysyttävä voimassa. Jännitteellistämistarkistuksessa tarkastelun kohteena on jännitteellistämissuunta. Jännitteellistämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa jännitteetön verkon osa yhdistetään jännitteelliseen osaan. Asettelulla määrätään, kumpiko puoli ohjattavasta katkaisijasta on kiinniohjauksessa oltava jännitteinen ja kumpiko jännitteetön. Erikoistapauksena on mahdollista määrätä tilanne, jossa kiinniohjattavan katkaisijan molemmat puolet on oltava jännitteettömät kiinniohjausta tehtäessä. Kun jännitteellistämissuunta vastaa asetteluissa määrättyä, vaaditaan tilanteen pysyminen muuttumattomana tietyn ajan ennen kuin kiinniohjauslupa annetaan. Tällä toiminta-ajalla (kuollut aika) varmistetaan se, että jännitteetön puoli pysyy jännitteettömänä eikä jännitteettömyys johdu esim. lyhytaikaisesta häiriöstä. Jos tilanne ei pysy vaadittuna asettelussa määrättyä toiminta-aikaa, nollataan toiminta-ajastus ja aloitetaan taas uudestaan, kun ehdot tulevat voimaan. Vasta kun vaadittu jännitteellistämistilanne on kestänyt asetellun toiminta-ajan verran, annetaan lupa katkaisijan kiinniohjaamiseen. 4

5 U U U3 Kaksi samanlaista tarkistuslohkoa Jännitteellistämistarkistus Kiinniohjaussignaali CB3 Kiinniohjaussignaali CB3 Lukitustulo BS3 Lukitustulo BS3 Ohjauspyyntö CS3 Ohjauspyyntö CS3 Tahdissaolon tarkistus Lupaohjaus / käskyohjaus Sarjaliikenne 5 Hälytys IRF Sarjaliikenteen I/O Kuva. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C valvontatoiminnot. Ympyrässä oleva numero viittaa ko. toiminnon ANSI-numeroon (ANSI = American National Standards Institute). 5

6 Liitäntäkaavio L L L3 L L L3 I I I I Rx Tx Uaux SPA-ZC_ BS3 BS3 CS3 CS3 IRF CB3 CB3 ALARM SERIAL PORT V 0V 00V 0V 00V 0V X D C B A X3 U U U3 SPAU 40 C SGB/ SGB/4 SGB/ U U3 BS3 CS3 SGB/3 U U3 BS3 CS3 SC3 VC3 SC3 VC3 IRF I/O CB3 NC3 CSF3 CB3 NC3 CSF3 T SGR/ SGR/3 T SGR/5 SGR/7 T3 T5 T4 T6 X Kuva. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C täydellinen liitäntäkaavio, jossa kaikki lähtöreleiden ohjaussignaalien ja ulkoisten lukitus- / käskytulojen ohjelmointikytkimet on piirretty näkyviin. 6

7 3 6 Rx Tx Made in Finland 7 = Kuva 3. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C takalevy liittimineen. U aux Syöttöjännite A, B, C, D Lähtöreleet IRF Itsevalvonta SGB Lukitus- ja käskysignaalien ohjelmointikytkinryhmä SGR Hälytysten ohjelmointikytkinryhmä CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky ALARM Hälytyslähtö BS3 Lukitustulo lohkolle BS3 Lukitustulo lohkolle CS3 Ohjauspyyntö lohkolle CS3 Ohjauspyyntö lohkolle X Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 X Syöttö- ja lähtörelemoduuli SPTU 40 R4 tai SPTU 48 R4 X3 Tulomoduuli SPTE 3E0 T...T6 Toimintaindikaattorinumerot...6 SERIAL PORT Sarjaliikenneliityntä SPA-ZC Sarjaväylän liitäntämoduuli Rx/Tx Liitäntämoduulin vastaanotin (Rx) ja lähetin (Tx) kuitukaapeliliityntää varten 7

8 Liitännät Liittimet Toiminto 3-4 Mitattu jännite U, nimellisjännite 00 V 3-5 Mitattu jännite U, nimellisjännite 0 V 6-7 Mitattu jännite U, nimellisjännite 00 V 6-8 Mitattu jännite U, nimellisjännite 0 V 9-0 Mitattu jännite U3, nimellisjännite 00 V 9- Mitattu jännite U3, nimellisjännite 0 V Valvontareleen mittaamat jännitteet voivat olla joko pää- tai vaihejännitteitä. Valvonnan kannalta on parempi, jos rele rele mittaa pääjännitteitä. 0- Valvontareleen lohko voidaan lukita ulkoisella, liittimiin 0- kytkettävällä, apujännitteen suuruisella lukitussignaalilla BS3. Lukitus valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lukitussignaalia ei ole valittu, kun rele toimitetaan tehtaalta. -3 Valvontareleen lohko voidaan lukita ulkoisella, liittimiin -3 kytkettävällä, apujännitteen suuruisella lukitussignaalilla BS3. Lukitus valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lukitussignaalia ei ole valittu, kun rele toimitetaan tehtaalta Lohkon toimiessa käskyohjauksessa, aktivoidaan lohko suorittamaan kiinniohjausta liittimiin tuodulla apujännitteen suuruisella pyyntösignaalilla CS3. Jos lohko toimii lupaohjauksessa, ei pyyntösignaalia tarvitse kytkeä releelle. Ohjaustapa valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä 3 relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lohkolle on valittu lupaohjaus, kun rele toimitetaan tehtaalta Lohkon toimiessa käskyohjauksessa, aktivoidaan lohko suorittamaan kiinniohjausta liittimiin tuodulla apujännitteen suuruisella pyyntösignaalilla CS3. Jos lohko toimii lupaohjauksessa, ei pyyntösignaalia tarvitse kytkeä releelle. Ohjaustapa valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä 4 relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lohkolle on valittu lupaohjaus, kun rele toimitetaan tehtaalta Käskyohjaukselta saatavat hälytykset epäonnistuneesta kiinniohjausyrityksestä (NC3 ja NC3) ja aktiiviseksi jääneestä pyyntösignaalista (CSF3 ja CSF3) saadaan lähtöreleen A kautta. Hälytykset valitaan mittaavan relemoduulin kytkinryhmän SGR kytkimillä, 3,5 ja 7. Lohkon toimiessa lupaohjauksessa ei hälytyksiä saada Lähtörele B toimii tahdissaolon valvontareleen lohkolta annettavan kiinniohjaussignaalin antajana Lähtörele C toimii tahdissaolon valvontareleen lohkolta annettavan kiinniohjaussignaalin antajana Lähtörele D, liittimet , toimii tahdissaolon valvontareleen itsevalvontajärjestelmän lähtöreleenä. Rele on normaalissa käyttötilanteessa vetäneenä ja kosketinväli 70-7 on suljettu. Jos itsevalvontajärjestelmä havaitsee pysyvän vian tai jos releen syöttöjännite katoaa, lähtörele D päästää antaen hälytyksen. Tällöin normaalitilanteessa auki oleva kosketin 7-7 sulkeutuu. 6-6 Tahdissaolon valvontareleen syöttöjännite kytketään liittimiin 6-6. Käytettäessä apuenergian syöttöön tasajännitettä, kytketään positiivinen napa liittimeen 6. Liittimiin tuotavan jännitteen sallitut vaihtelurajat määräytyvät tahdissaolon valvontareleeseen asennetun syöttö- ja lähtörelemoduulin mukaan. Sallittu syöttöjännitealue on merkitty tahdissaolon valvontareleen etupuolen systeemikilpeen. Syöttöjärjestelmän tarkemmat tekniset tiedot löytyvät jaksosta "Yhdistetty teholähde ja I/O-moduuli". Tahdissaolon valvontarele liitetään tiedonsiirtoväylään releen takalevyllä sijaitsevan 9-napaisen D-tyypin pienoisliittimen avulla. Väyläliityntämoduulia SPA-ZC7_ tai SPA-ZC _ käytetään releen liittämiseen tiedonsiirtoväylään ja edelleen tiedonvälitysyksikköön, esim. SACO 48D4. 8

9 Sovellutusesimerkki Sähköverkko ja sen rinnalla käyvä generaattori on kytketty toisiinsa linjalla AB. Kun välillä AB sattuu vikatilanne, avataan katkaisijat A ja B relesuojauksella. Nyt viallinen osa on erotettu pois verkosta ja vian aiheuttanut valokaari pääsee sammumaan. Viasta toipuminen alkaa aikajälleenkytkentänä muutaman sekunnin kuluttua. Tällöin jälleenkytkentärele antaa käskyn tahdissaolon valvontareleelle ohjata katkaisija A kiinni. Tahdissaolon valvontarele SPAU 40 C suorittaa jännitteellistämistarkistuksen, koska linja AB on jännitteetön (U > U max, U3 < U min ). Todettuaan linjan AB jännitteettömyyden ja jännitteellistämissuunnan olevan oikea, suorittaa rele linjan jännitteellistämisen (U > U3) kiinniohjaamalla katkaisijan A. Tämän jälkeen voimalaitoksella oleva automatiikka (PLC) huomaa, että linja on saatu jännitteelliseksi ja antaa toiselle tahdissaolon valvontareleelle käskyn ohjata katkaisija B kiinni. Katkaisijaa B ohjaava valvontarele suorittaa tahdissaolon tarkistuksen, koska katkaisijan B molemmat puolet ovat jännitteellisiä (U > U max, U3 > U max ). Valvontarele tarkistaa tahdissaolon ja suorittaa katkaisijan B kiinniohjauksen, kun verkon ja generaattorin tahdissaoloehdot täyttyvät. A B U U3 U3 U SPAU 40 C SPAU 40 C Auto-reclosure relay PLC Kuva 4. Tahdissaolon valvontarele SPAU 40 C jännitteellistämistarkistuksessa ja tahdissaolon tarkistuksessa. 9

10 Sovellutusesimerkki L L L3 Tahdissaolon tarkistus kiskon ja linjan välillä I I Rx Tx Uaux SPA-ZC_ BS3 BS3 CS3 CS3 IRF CB3 CB3 ALARM SERIAL PORT V 0V 00V 0V 00V 0V X D C B A X3 U U U3 SPAU 40 C SGB/ SGB/4 SGB/ U U3 BS3 CS3 SGB/3 U U3 BS3 CS3 SC3 VC3 SC3 VC3 IRF I/O CB3 NC3 CSF3 CB3 NC3 CSF3 T SGR/ SGR/3 T SGR/5 SGR/7 T3 T5 T4 T6 X Kuva 5. SPAU 40 C kiskon ja linjan välisen tahdissaolon tarkistajana. Tahdissaolon valvontareleen lohkoa käytetään kuvan 5 esimerkissä kiskon ja linjan välisen tahdissaolon tarkistamiseen. Lohko on kytketty pois toiminnasta (SGF/7 = 0 ja SGF/8 = 0). Lohkon tahdissaolon tarkistus ja jännitteellistämistarkistus ovat toiminnassa (SGF/3= ja SGF/4=). Lohko toimii käskyohjauksessa (SGB/3=), jolloin painamalla painonappia aktivoidaan ohjauspyyntö valvontayksikölle. Ohjauspyyntö on pidettävä aktiivisena valvontareleelle koko tarkistukseen varatun ajan. Tällä pyyntötulolla annetaan toimintalupa valvontayksikölle ja heti kiinniohjausehtojen tullessa voimaan antaa valvontarele kiinniohjauskäskyn katkaisijalle lähtökoskettimen C avulla. Koska toimitaan käskyohjauksessa, saadaan tieto epäonnistuneesta kiinniohjausyrityksestä (SGR/=) koskettimen A välityksellä, jos kiinniohjaus ei ole onnistunut ohjaukseen varatussa ajassa. Valvontareleen jännitteellistämistarkistuksen toiminta on estetty johtosuojakatkaisijan lauetessa tuomalla releen lukitustuloon BS3 (SGB/ =) lukitusjännite johtosuojakatkaisijan apukoskettimen kautta. Jännitteellistämistarkistuksen toiminnan estäminen johtosuojakatkaisijan lauetessa on ensisijaisen tärkeää. Jos estoa ei tehdä, mittaa valvontarele katkaisijan lauettua kyseistä mittaustuloa todeten jännitteen nollaksi ja jos tilanne vastaa aseteltua jännitteellistämissuuntaa (SGF/ ja SGF/), antaa valvontarele kiinniohjauspulssin katkaisijalle käskytulon (nappi painettu alas) ollessa aktiivinen. 0

11 Moduulien väliset ohjaustiedot Allaolevassa kuvassa esitetään lukitus- ja käskyohjauksien (SGB) ja hälytysten (SGR) ohjelmointimahdollisuudet sekä lohkojen tarkistustoimintojen valintamahdollisuudet (SGF). CS3 BS3 U SGB/3 SGB/ I CS3 BS3 U U3 NC3 CSF3 SGR/ SGR/3 IRF D U3 SGF/ SGF/ SC3 VC3 SGF/3 SGF/4 > > CB3 C CS3 BS3 U SGB/4 SGB/ II CS3 BS3 U3 U NC3 CSF3 SGR/5 SGR/7 CB3 B SC3 SGF/7 > ALARM A SGF/5 SGF/6 VC3 SGF/8 SPCU 3D45 SPTU R4 Kuva 6. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C toimimoduulien väliset ohjaussignaalitiet ja ohjaussignaalien valintakytkimet. U, U, U3 Mitatut jännitteet CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky ALARM Hälytyssignaali lohkoilta ja BS3 Ulkoinen lukitussignaali lohkolle BS3 Ulkoinen lukitussignaali lohkolle CS3 Ulkoinen pyyntösignaali lohkolle CS3 Ulkoinen pyyntösignaali lohkolle IRF Releen itsevalvontajärjestelmän signaali SGF Tarkistustoimintojen valintakytkinryhmä SGB Lukitus- ja käskytoimintojen valintakytkinryhmä SGR Hälytystoimintojen valintakytkinryhmä

12 Toimintamerkit 00B f n = 50Hz 60Hz RS 488 SPAU 40 C Ser.No. U aux SPCU 3D45 REGISTERS OPER.IND V ~ V U / U / U 3 / ϕ 3 ϕ 3 f 3 f 3 f 3 U n U n U n MODE U n = 00V 0V CB3 CB3 NC3 NC3 CSF3 CSF3 5 0 U U f ϕ U U 3 I o IRF U max/u n U min /U n U /U n ϕ f t VC t CB3 t CB3 SGF SGB SGR RESET STEP SPCU 3D45 Keltainen kiinniohjauksen toimintamerkki syttyy, kun jokin valvontareleen tarkistuslohkoista toimii ja on aktivoinut ohjauslähtönsä. Kun tarkistuslohko palautuu, palautuu keltainen toimintamerkki automaattisesti. Numeronäytön vasemmanpuoleisimmalla punaisella numerolla on kaksi merkitystä. Toisaalta se toimii eri tietojen osoitenumerona ja toisaalta se toimii tarkistuslohkojen toimintamerkkinä. Molempien tarkistuslohkojen toiminta ilmaistaan punaisella toimintanumerolla tai osoittaen, mikä tarkistuslohko on aktivoinut kiinniohjaussignaalinsa. Punaiset hälytysnumerot 3, 4, 5 ja 6 kertovat käskyohjauksessa tapahtuneesta poikkeuksellisesta tilanteesta. Hälytysnumerot jäävät palamaan näytölle, kun hälytyksen aiheuttanut tilanne palautuu. Hälytysnumerot kuitataan kuittauspainikkeella. Kuittaamaton toimintanumero ei vaikuta relemoduulin toimintaan, vaan relemoduuli on koko ajan toimintavalmis. Seuraavassa taulukossa, joka myös on painettu releen etulevylle nimellä OPER.IND., esitetään avain toimintamerkkien koodinumeroille. Toimintamerkki Selvennys CB3 Lohkon kiinniohjaussignaali aktiivinen CB3 Lohkon kiinniohjaussignaali aktiivinen 3 NC3 Lohkon kiinniohjausyritys epäonnistunut (vain käskyohjaus) 4 NC3 Lohkon kiinniohjausyritys epäonnistunut (vain käskyohjaus) 5 CSF3 Pyyntösignaalin CS3 kesto liian pitkä (vain käskyohjaus) 6 CSF3 Pyyntösignaalin CS3 kesto liian pitkä (vain käskyohjaus) Itsevalvontajärjestelmän merkkivalo IRF ilmaisee palaessaan, että itsevalvontajärjestelmä on havainnut pysyvän sisäisen vian. Merkkivalo syttyy noin minuutin kuluttua vian havaitsemisesta ja samalla itsevalvontajärjestelmän hälytysrele saa toimintakäskyn. Lisäksi yksikön näyttöön useimmiten syttyy vikakoodi, joka ilmaisee vian tyypin. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, joita ei voi kuitata pois yksikön näytöstä. Vian sattuessa tulee vikakoodi kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huollon suorittajalle huoltoa tilattaessa. Yhdistetty teholähde- ja I/Omoduuli Teholähde- ja I/O-moduuli sijaitsee valvontareleen järjestelmäkilven takana. Se voidaan vetää ulos, kun releen järjestelmäkilpi on poistettu. Teholähde- ja I/O-moduuli sisältää teholähteen, lähtöreleet, lähtöreleiden ohjauspiirit ja ulkoisen ohjaustulon elektroniikkapiirit. Teholähde on muuntajakytketty, eli galvaanisesti ensiö- ja toisiopiirit erottava. Sen ensiöpuoli on suojattu sulakkeella, joka sijaitsee moduulin piirikortilla. Sulakkeen arvo on A (hidas). Teholähteen ollessa toiminnassa etulevyn vihreä merkkivalo U aux palaa. Teholähde- ja I/O-moduuleita on kahta eri tyyppiä, jotka eroavat toisistaan vain tulojännitteiden osalta: - SPTU 40 R4 U aux = V ac/dc - SPTU 48 R4 U aux = V dc Releen järjestelmäkilpeen on merkitty, minkä jännitealueen teholähde- ja I/O-moduuli releeseen on asennettu.

13 Tekniset tiedot (päivitetty 00-0) Mittaustulot 00 V 0 V Liitinnumerot 3-4, 6-7, , 6-8, 9- Nimellisjännite 00 V 0 V Jatkuva jännitekestoisuus Taakka nimellisjännitteellä Nimellistaajuus Sallittu taajuusalue,0 x U n < 0.5 VA 50 Hz / 60Hz 45 Hz Hz Ohjauslähdöt Kiinniohjauskoskettimet Liitinnumerot 85-86, nimellisjännite 50 V ~ - jatkuva virtakestoisuus 5A - kytkentä- ja kuormitusvirta 0.5 s arvo 30A - kytkentä- ja kuormitusvirta 3.0 s arvo 5A - katkaisukyky tasavirralla, kun kuormituksen L/R-arvo < 40 ms ohjausjännitteillä 48/0/0 V dc 5A / 3A / A Hälytyskoskettimet Liitinnumerot nimellijännite 50 V ~ - jatkuva virtakestoisuus 5A - kytkentä- ja kuormitusvirta 0.5 s arvo 0A - kytkentä- ja kuormitusvirta 3.0 s arvo 8A - katkaisukyky tasavirralla, kun kuormituksen L/R-arvo < 40 ms ohjausjännitteillä 48/0/0 V dc A / 0.5A / 0.5A Ohjaustulot Liitinnumerot Ohjausjännitteet V - / V ~ Tulopiirin ohjausvirta...0 ma Syöttöjännite Teholähde- ja I/O-moduulit ja jännitealueet Moduuli, tyyppi SPTU 40 R V ~ Moduuli, tyyppi SPTU 48 R V - Tehonkulutus lepotilassa/toiminnassa ~ 5W / ~ 7W 3

14 Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 Tahdissaolon valvonta Ylempi jännitekynnys U max Asettelualue Jännite-ero U Asettelualue Taajuusero f Asettelualue Vaihe-ero ϕ Asettelualue Toiminta-aika, kun jännite mittaustulossa nousee arvosta 0 arvoon.0 x U n Lohkon ohjaaman katkaisijan toiminta-aika t CB3 Asettelualue Lohkon ohjaaman katkaisijan toiminta-aika t CB3 Asettelualue x U n x U n Hz o 60 ms ± 0 ms (kiinteä) s s Jännitteellistämistarkistus Ylempi jännitekynnys U max (sama kuin tahdissaolon valvonnassa) Asettelualue Alempi jännitekynnys U min Asettelualue Jännitteellistämissuunta Valittavat suunnat lohkolle Valittavat suunnat lohkolle Toiminta-aikaviive t VC (kuollut aika) Asettelualue x U n x U n - molemmat jännitteettömät tai U > U3 tai U< U3 - U< U3 - U > U3 - U< U3 tai U >U3 - molemmat jännitteettömät tai U > U3 tai U< U3 - U< U3 - U > U3 - U< U3 tai U >U s Toimintatapa Valittavissa käskyohjaus tai lupaohjaus Käskyohjaus Annettavan kiinniohjauspulssin enimmäiskesto t PULSE käskyohjauksessa Asettelualue Sallittu aika tarkistukselle ja kiinniohjauspyynnölle t CHECK Asettelualue s s 4

15 Tiedonsiirto Siirtotapa Kuituoptinen sarjaväylä Merkkien koodaus ASCII Siirtonopeus, valittavissa 4800 Bd tai 9600 Bd Valokaapeliväylän liitäntämoduulit - muovipohjainen kaapeli SPA-ZC BB - lasikuitukaapeli SPA-ZC MM Omalla apujännitesyötöllä varustetut valokaapeliväylän liitäntämoduulit - muovipohjainen kaapeli SPA-ZC 7 BB - lasikuitukaapeli SPA-ZC 7 MM Eristyskokeet *) Eristysjännitelujuus IEC kv, 50Hz, min Syöksyjännitelujuus IEC kV,,/50µs, 0.5J Eristysvastusmittaus IEC >00MΩ, 500Vdc Häiriötestit *) Suurtaajuisen (MHz) pulssin sieto IEC pitkittäinen.5 kv - poikittainen.0 kv Staattisen purkauksen sieto IEC ja IEC kosketuspurkaus 6 kv - ilmapurkaus 8 kv Nopean transienttipulssin sieto IEC ja IEC tehonsyöttö 4 kv - I/O-liitynnät kv Ympäristöolosuhteet Määritetty käyttölämpötila-alue C Toiminta-arvojen lämpötilariippuvuus käyttölämpötila-alueella < 0, % / C Kosteus- ja lämpökestoisuus IEC mukaan < 95 %, +40 C, 96 tuntia Kuljetus- ja varastointilämpötila C Kotelon tiiveysluokka uppoasennuksessa IEC 6059 mukaan IP 54 Releen paino ~ 3.0 kg *) Eivät koske sarjaliikenneliityntää, jonka yhteydessä on aina käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisia väyläliityntämoduuleja sekä optokaapeleita. 5

16 Käyttöönotto ja koestus Valvontareleessä on itsevalvontalogiikka, joka valvoo releen toimintakuntoa ja antaa IRF-hälytyksen sisäisen vian ilmetessä. Valmistaja suosittelee kuitenkin koestuksen suorittamista noin viiden vuoden välein ensiökoestuksena, jolloin koko tahdissaolon valvontareleen valvontaketju mittamuuntajista katkaisijoihin tulee testattua. Käyttöönoton yhteydessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota valvontareleen liittämiseen valvontaketjuun ja varmistaa, että mittauksien johdotukset ensiöpuolella on tehty oikein. Alla olevaa taulukkoa voidaan käyttää johdotuksen tarkistuksessa. Mittapiirin johdotus ja johdotuksen tarkistus Mahdollinen johdotusvika valvontareleen jännitetuloissa aiheuttaa vikatoiminnan tahdissaolon valvonnassa. Jos johdotus on tehty väärinpäin jossain mittaustulossa, on tämän jännitteen polariteetti kääntynyt 80 o. Tällöin valvontarele antaa luvan katkaisijan kiinniohjaukselle tilanteessa, jossa ensiöpuolen jännitteet todellisuudessa ovat vaiheoppositiossa. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että johdotus jännitemuuntajilta releen takaliittimille on tehty samalla tavalla kaikissa jännitemittaustuloissa U, U ja U3. Allaolevassa taulukossa on lueteltu liitinnumerovastaavuudet eri jännitemittaustulojen välillä. Mittaustulo U/00V Mittaustulo U/00V Mittaustulo U3/00V liitin Mittaustulo U/0V Mittaustulo U/0V Mittaustulo U3/0V liitin Johdotuksen oikeellisuus tulee tarkistaa käyttöönotossa lukemalla releen näytöltä mitattu vaihe-ero jännitteiden U ja U3 välillä sekä U ja U3 välillä. Vaihe-eroja tarkistettaessa on katkaisija kyseisten jännitteiden välillä oltava kiinni, jolloin voidaan olla varmoja, että vaiheeroa ei ole. Releen vaihe-eron mittausarvon on oltava lähellä nollaa luvatun mittaustarkkuuden rajoissa. Vaihe-erojen mittausarvot ovat luettavissa merkkivalojen U ja U kolmannesta alavalikosta. Samalla kannattaa tarkistaa kyseisten merkkivalojen ensimmäisestä alavalikosta jännite-ero ja toisesta alavalikosta taajuusero, joiden tulee olla luvatun mittaustarkkuuden rajoissa lähellä nollaa. Merkkivalon U3 ensimmäisestä alavalikosta voidaan lukea verkosta mitattu taajuus, esim. 50 Hz. 6

17 Jännitemittaustulojen suojakytkimet Tahdissaolon valvontareleessä ei ole releen ulkopuolisen mittauspiirin kunnonvalvontaa. Jos mittauspiiri jostain syystä vioittuu, saattaa siitä seurata vikatoiminta, jossa rele jännitemittauksen perusteella toteaa linjan/kiskon olevan jännitteetön, vaikka se todellisuudessa onkin jännitteellinen. Mitatusta jännitteettömyydestä seuraa jännitteellistämistarkistuksen antama kiinniohjauskäsky/kiinniohjauslupa, jos jännitteellistämissuunta vastaa releen asetteluissa määriteltyä suuntaa. Tällöin kiinniohjaus tehdään vasten jännitteellistä osaa ilman tahdissaolon tarkistusta, koska valvontarele mittausarvojen perusteella katsoo jännitteellistämisehtojen olevan kunnossa. Tämän vuoksi on tärkeää, että mittauspiirin suojakytkimeltä tuodaan lukitus tahdissaolon valvontareleelle suojakytkimen toimiessa, jolloin lukitus estää kiinniohjauksen suorittamisen. Käyttöönoton yhteydessä on syytä varmistaa, että lukitukset toimivat asianmukaisella tavalla ja releen lukitusasettelut (SGB-kytkinryhmä) ovat kunnossa. Lukituksien tilat voidaan signaalikohtaisesti tarkistaa rekisteripaikan 0 ensimmäisestä alavalikosta. Mittauspiirin suojakytkimien ja lukituksen testaus voidaan tehdä seuraavalla tavalla. Asetellaan kytkinryhmälle SGB arvo 3, jolloin tarkistuslohkot voidaan lukita lukitussignaalilla, lohko signaalilla BS3 ja lohko signaalilla BS3. Asetellaan kytkinryhmälle SGF arvo 36, jolloin tarkistuslohkot toimivat toiminta-ajan t VC kuluttua. Tällöin lohko aktivoi lähtösignaalin CB3 ja lohko lähtösignaalin CB3. Lukituksen on toimittava siten, että aktivoituneena oleva lähtösignaali palautuu, kun lohkolle tuleva lukitustulo aktivoituu; lukitus BS3 nollaa lähdön CB3 ja lukitus BS3 nollaa lähdön CB3. Lukituksen poistuttua lähtö palautuu uudelleen aktiiviseen tilaansa. Testaus voidaan tehdä myös siten, että ensin asetellaan kytkinryhmälle SGB arvo 3 ja kytkinryhmälle SGF arvo 0. Sen jälkeen aktivoidaan tarkistuslohkoille tulevat lukitukset. Tämän jälkeen muutetaan kytkinryhmän SGF asetteluarvoksi 36, jolloin sallitaan molempien tarkistuslohkojen jännitteellistämistarkistukset. Asetteluarvon muutoksen jälkeen kummankaan tarkistusportaan lähtösignaali ei saa aktivoitua. Tämän jälkeen poistetaan lukitussignaalit tarkistuslohkoilta, jolloin lähtösignaalin tulee aktivoitua asetellun toiminta-ajan kuluttua. 7

18 Ylläpito ja huolto Kun valvontarele toimii jaksossa "Tekniset tiedot" määritellyissä ympäristöolosuhteissa, on se käytännöllisesti katsoen ylläpitovapaa. Valvontarele ei sisällä sellaisia osia tai komponentteja, jotka vaativat säännöllistä huoltoa normaaleissa olosuhteissa. Jos ympäristöolosuhteet, esim. lämpötilan, kosteuden tai ympäristön sisältämien kemiallisten aktiivisten kaasujen tai lian suhteen poikkeavat määritellyistä arvoista, tulee valvontarele tarkastaa silmämääräisesti rutiinikoestuksen yhteydessä tai erillisen tarkastusrutiinin mukaisesti. Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: - mekaanisiin vaurioihin kehikoissa, liittimissä ja toimimoduuleissa - pölyyntymiseen kehikon sisällä; pöly poistetaan varovasti paineilmalla tai pehmeällä harjalla harjaten - liittimien tai kehikon ruostumiseen tai hapettumiseen Jos valvontareleen toiminnassa ilmenee häiriö tai jos toiminta-arvot poikkeavat määritellyistä, tulee valvontarele huoltaa. Pistoyksikkörakenteisten piirikorttien vaihdon voi suorittaa siihen koulutettu tai perehtynyt huoltoteknikko. Epävarmoissa tilanteissa ja pysyvissä vioissa tulee ottaa yhteyttä valmistajaan tai valmistajan edustajaan, joka mielellään antaa tarkastukseen, huoltoon ja kalibrointiin liittyviä lisätietoja. Huom! Suojarele sisältää piirejä, jotka voivat vioittua staattisen sähkön purkauskipinästä. Jos joudut käsittelemään ulosvedettyjä pistoyksiköitä, varmista ensin koskettamalla laitteen koteloa, että olet samassa potentiaalissa laitteen kanssa. Huom! Sähköseman toisiokojeet ovat mittalaitteita, joten niitä tulee käsitellä varovasti ja ne tulee suojata kosteudelta, pölyltä ja mekaaniselta rasitukselta erityisesti kuljetusten aikana. Vaihtoja varaosat Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 RS AA Yhdistetty teholähde- ja I/O-moduuli - U aux = V ac/dc SPTU 40 R4 RS AA - U aux = V dc SPTU 48 R4 RS BA Kotelo (sis. liitäntämoduulin) SPTK 3E0 Liitäntämoduuli SPTE 3E0 Väyläliityntämoduuli SPA-ZC 7_ SPA-ZC _ Tilausnumerot Tahdissaolon valvontarele ilman koestusliitintä SPAU 40 C RS AA, CA, DA, FA Tahdissaolon valvontarele varustettuna koestusliittimellä RTXP 8 SPAU 40 C RS AA, CA, DA, FA Tilausnumeron viimeiset kirjaimet ilmaisevat valvontareleen nimellistaajuuden f n ja apujännitteen U aux alueen seuraavasti: AA: f n = 50 Hz ja U aux = V ac/dc CA: f n = 50 Hz ja U aux = V dc DA: f n = 60 Hz ja U aux = V ac/dc FA: f n = 60 Hz ja U aux = V dc Tilaustiedot Esimerkiksi. Lukumäärä 5 kpl SPAU 40 C. Tilausnumero RS AA 3. Nimellistaajuus f n = 50 Hz 4. Apujännite U aux = 0 V dc 5. Lisätarvikkeet 5 kpl liitäntämoduuleja SPA-ZC MM 30 kpl lasikuitukaapeleita SPA-ZF MM Erikoistoivomuksia 8

19 Mittapiirrokset ja asennus Valvontareleen kotelo on perusmuodossaan tarkoitettu uppoasennukseen. Asennussyvyyttä voidaan pienentää 40 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZC, 80 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZC tai 0 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZC 3. Pinta-asennuskotelon lajimerkki on SPA-ZC ± a 6 36 b 39 ± Paneelin aukotus Korotuskehys SPA-ZX SPA-ZX SPA-ZX 3 a b Kuva 7. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C asennus- ja mittapiirrokset. Releen kotelo on valmistettu vaalean harmaaksi maalatusta alumiiniprofiilista. Asennuskauluksessa olevan kumitiivisteen ansiosta paneeliasennuksessa saavutetaan tiiveysluokka IP 54 releen kotelon ja asennusalustan välillä. Kotelon saranoitu kansi on valmistettu kirkkaan läpinäkyvästä, UV stabiloidusta polykarbonaattipolymeeristä ja varustettu sinetöitävällä lukitusruuvilla. Kannen reunassa on tiiviste, jonka avulla myös kotelon ja kannen välillä saavutetaan tiiveysluokka IP 54. Tarvittavat tulo- ja lähtöliitännät tehdään takapaneelin ruuviliittimiin, joihin jokaiseen voidaan liittää yksi enintään 6 mm tai kaksi,5 mm johdinta. Osa ohjaustuloista sijaitsevat vetämällä irroitettavassa kuusinapaisessa liittimessä. 9- napainen D-liitin on tarkoitettu sarjaliikenteen käyttöön. 9

20

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

SPAU 341 C Jännitteensäädin

SPAU 341 C Jännitteensäädin SPAU 341 C Jännitteensäädin Käyttöohje ja tekninen selostus 2 U f n = 50Hz 60Hz I n = 1A 5A ( I ) U n = 100V 110V 120V ( U ) 5 Um I m U d IRF POS IRF SPAU 341 C1 80...265 V ~ U aux U s / U n RESET STEP

Lisätiedot

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50/60 Hz U n = 50 / 100 / 200 V 2 5 U REF > SPAE 010 0.8 U aux 0.6 1.0 RESET OK x 80... 265 V ~ _ 0.4 U > U n 1.2 U > 0087A

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

SACO 64D4. Ostajan opas

SACO 64D4. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Itsenäinen, mikroprosessoripohjainen 64 kanavan

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 20.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin. Ominaisuudet Neliportainen yli- ja alitaajuusrele Jokainen taajuusporras voidaan asetella vakioaikaiseksi

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 LOVATO Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 MITTAUSLAITTEET, MODUULIMALLIT...8 ENERGIAMITTARIT...9 www.klinkmann.fi 16

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Esite ODIN 1 FI 02_01 1SCC480001C1801 ODIN-mittari Sisältö Yleiskuvaus...3 OD4165,suoraan kytketty 3-vaihemittari(enintään 65 A)...4 OD4110,virtamuuntajaan kytketty 3-vaihemittari...5

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Tekninen esite ECC 24

Tekninen esite ECC 24 Käyttö ECC on elektroninen säädin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sarjasäätöön. Sitä käytetään konvektiojärjestelmissä, esim. jäähdytyspalkeissa, pattereissa ja konvektoreissa. ECC 24 voidaan käyttää

Lisätiedot

38-sarja - Relesovitinmoduulit 0, A Ominaisuudet

38-sarja - Relesovitinmoduulit 0, A Ominaisuudet Ominaisuudet 1-napaiset - 6 A sähkömekaaniset relesovitin-moduulit, leveys 6,2 mm. Ihanteellinen PLC- ja elektroniikkajärjestelmiin - Herkkäkelainen DC tai AC/DC-kelamallit - Integroitu ilmaisin- ja suojauspiiri

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT www.purait.fi CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Köyttäjän ohjekirja Ver 5 1 jps-mainos.fi PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

G Kytkentäohje yksittäinen tilan ilmaisu. 1.1 Yleistä. 1.6 Ilmanvaihto. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt. 1.7 Kommunikointikeskuksen kytkentä

G Kytkentäohje yksittäinen tilan ilmaisu. 1.1 Yleistä. 1.6 Ilmanvaihto. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt. 1.7 Kommunikointikeskuksen kytkentä 99. Fi Asennusohje Valvontajärjestelmä O Kytkentäohje yksittäinen tilan ilmaisu. Yleistä Ohjausyksikkö O.00- ja kommunikointikeskus O.- sisältävät elektronisia komponentteja, jotka saattavat vaurioitua

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 1/5 Ryhmän nro: Nimet/op.nro: Tarvittavat mittalaitteet: - Oskilloskooppi - Yleismittari, 2 kpl - Ohjaus- ja etäyksiköt Huom. Arvot mitataan pääasiassa lämmityksen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D9 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

Tele Radio Leopard. Rx2 Asennusohjeet. Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI

Tele Radio Leopard. Rx2 Asennusohjeet. Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI T80 Tele Radio Leopard Rx2 Asennusohjeet Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI Kiitämme Tele Radio-tuotteen hankkimisesta Tele Radio T80 Leopard RX2 LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN ASENNUSTA

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot