Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011"

Transkriptio

1 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS V ~ V U U U 3 / / / U n ϕ 3 ϕ 3 f 3 f 3 f 3 U n U n MODE SPCU 3D OPER.IND. CB3 CB3 NC3 NC3 CSF3 CSF3 U aux U U /U n ϕ f max U min t VC t CB3 t CB3 SGF SGB SGR /U /U n n RESET STEP 00B RS 488 Ser.No. 0 SPCU 3D45

2 MRS 750-MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa 34 SPAU 3 FI) Tarkastanut MK Hyväksynyt OL SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisällysluettelo Ominaisuudet... 3 Käyttöalue... 3 Toimintaselostus... 4 Liitäntäkaavio... 6 Liitännät... 8 Sovellutusesimerkki... 9 Sovellutusesimerkki... 0 Moduulien väliset ohjaustiedot... Toimintamerkit... Yhdistetty teholähde- ja I/O-moduuli... Tekniset tiedot (päivitetty 00-0)... 3 Käyttöönotto ja koestus... 6 Ylläpito ja huolto... 8 Vaihto- ja varaosat... 8 Tilausnumerot... 8 Tilaustiedot... 8 Mittapiirrokset ja asennus... 9 Tämän yleisen osan lisäksi kuuluu käyttöohjeeseen seuraavat julkaisut: Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet MRS 7503-MUM FI MRS MUM FI

3 Ominaisuudet Tahdissaolon valvontarele katkaisijan kiinniohjausehtojen tarkistukseen. Yhdellä tahdissaolon valvontareleellä voidaan tarkistaa kahden erillisen katkaisijan kiinniohjausehdot. Tahdissaolon tarkistus jännitteellisten linjojen/ kiskojen yhdistämisessä. Jännitetarkistus jännitteellistämistä varten. Jännitteellistämissuunta valittavissa neljästä eri vaihtoehdosta kummallekin katkaisijalle erikseen. Kaksi ohjausvaihtoehtoa. Lupaohjaus sovellutuksiin, joissa valvontarele toimii kiinniohjausluvan antajana toiselle yksikölle (esim. ohjausyksikkö). Käskyohjaus sovellutuksiin, joissa valvontarele itse suorittaa varsinaisen katkaisijan kiinniohjauksen omalla ohjauslähdöllään. Hälytys epäonnistuneesta kiinniohjausyrityksestä käskyohjauksessa. Jatkuva releen elektroniikan ja ohjelmiston valvonta. Sarjaliikenneportti mahdollistaa releen liittämisen SPA-väylään. Käyttöalue Tahdissaolon valvontarele SPAU 40 C on integroitu mikroprosessoripohjainen jännitteitä mittaava rele katkaisijan kiinniohjausehtojen tarkistukseen. Valvontarelettä voidaan käyttää rengastyyppisten verkkojen renkaiden sulkemiseen, kiskostojen yhdistämiseen sekä kytkettäessä generaattoreita verkkoon. 3

4 Toimintaselostus jotka kummatkin muodostavat oman itsenäisen kokonaisuutensa. Tahdissaolon valvontareleen yhdessä tarkistuslohkossa on rinnakkaiset tahdissaolo- ja jännitteellistämistarkistustoiminnot katkaisijan kiinniohjausehtojen tarkistukseen. Tahdissaolon valvontareleen käytössä on erotettavissa kaksi erilaista toimintatilannetta. Tyypillisin tilanne on silloin, kun kiinniohjattavan katkaisijan kummatkin puolet ovat jännitteellisiä. Tässä tilanteessa suoritetaan aina tahdissaolon tarkistus ennen katkaisijan kiinniohjausluvan antamista. Toisen tyyppisessä tilanteessa kiinniohjattavan katkaisijan toinen tai molemmat puolet ovat jännitteettömiä. Jännitteettömyydestä johtuen ei taajuus- ja vaihe-eroa voida mitata. Tällöin tarkistetaan jännitteellistämissuunta. Käyttäjän tekemillä asetteluilla määrätään mittausjännitteen jänniterajat, joihin perustuen kiskosto tai johto määritellään jännitteelliseksi tai jännitteettömäksi. Tahdissaolon tarkistuksella etsitään hetki, jossa jännitteet ohjattavan katkaisijan kummallakin puolella ovat tahdissa toisiinsa nähden. Tahdissaolon edellytyksenä on, että katkaisijan molempien puolten jännitteet ja taajuudet ovat samat, ne ovat samanvaiheisia sekä molempien puolten jännitteet niin suuret, että ne voidaan tulkita jännitteellisiksi. Taajuus-, vaihe- ja jännite-ehtojen täyttyessä tarkistetaan vielä, että ehdot ovat voimassa riittävän kauan. Tällä varmistetaan, että tahdissaoloehdot ovat voimassa silläkin hetkellä, kun kiinniohjattavan katkaisijan koskettimet sulkeutuvat. Voimassaoloaika saadaan selville mitatusta taajuus- ja vaihe-erosta. Katkaisijasta ja kiinniohjausjärjestelmästä riippuen viive annetusta kiinniohjauspulssista hetkeen, jolloin ohjattava katkaisija lopullisesti sulkeutuu, on noin ms. Asetellulla katkaisijan toiminta-ajalla kerrotaan valvontareleelle, kuinka kauan ehtojen on vähintään pysyttävä voimassa. Jännitteellistämistarkistuksessa tarkastelun kohteena on jännitteellistämissuunta. Jännitteellistämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa jännitteetön verkon osa yhdistetään jännitteelliseen osaan. Asettelulla määrätään, kumpiko puoli ohjattavasta katkaisijasta on kiinniohjauksessa oltava jännitteinen ja kumpiko jännitteetön. Erikoistapauksena on mahdollista määrätä tilanne, jossa kiinniohjattavan katkaisijan molemmat puolet on oltava jännitteettömät kiinniohjausta tehtäessä. Kun jännitteellistämissuunta vastaa asetteluissa määrättyä, vaaditaan tilanteen pysyminen muuttumattomana tietyn ajan ennen kuin kiinniohjauslupa annetaan. Tällä toiminta-ajalla (kuollut aika) varmistetaan se, että jännitteetön puoli pysyy jännitteettömänä eikä jännitteettömyys johdu esim. lyhytaikaisesta häiriöstä. Jos tilanne ei pysy vaadittuna asettelussa määrättyä toiminta-aikaa, nollataan toiminta-ajastus ja aloitetaan taas uudestaan, kun ehdot tulevat voimaan. Vasta kun vaadittu jännitteellistämistilanne on kestänyt asetellun toiminta-ajan verran, annetaan lupa katkaisijan kiinniohjaamiseen. 4

5 U U U3 Kaksi samanlaista tarkistuslohkoa Jännitteellistämistarkistus Kiinniohjaussignaali CB3 Kiinniohjaussignaali CB3 Lukitustulo BS3 Lukitustulo BS3 Ohjauspyyntö CS3 Ohjauspyyntö CS3 Tahdissaolon tarkistus Lupaohjaus / käskyohjaus Sarjaliikenne 5 Hälytys IRF Sarjaliikenteen I/O Kuva. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C valvontatoiminnot. Ympyrässä oleva numero viittaa ko. toiminnon ANSI-numeroon (ANSI = American National Standards Institute). 5

6 Liitäntäkaavio L L L3 L L L3 I I I I Rx Tx Uaux SPA-ZC_ BS3 BS3 CS3 CS3 IRF CB3 CB3 ALARM SERIAL PORT V 0V 00V 0V 00V 0V X D C B A X3 U U U3 SPAU 40 C SGB/ SGB/4 SGB/ U U3 BS3 CS3 SGB/3 U U3 BS3 CS3 SC3 VC3 SC3 VC3 IRF I/O CB3 NC3 CSF3 CB3 NC3 CSF3 T SGR/ SGR/3 T SGR/5 SGR/7 T3 T5 T4 T6 X Kuva. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C täydellinen liitäntäkaavio, jossa kaikki lähtöreleiden ohjaussignaalien ja ulkoisten lukitus- / käskytulojen ohjelmointikytkimet on piirretty näkyviin. 6

7 3 6 Rx Tx Made in Finland 7 = Kuva 3. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C takalevy liittimineen. U aux Syöttöjännite A, B, C, D Lähtöreleet IRF Itsevalvonta SGB Lukitus- ja käskysignaalien ohjelmointikytkinryhmä SGR Hälytysten ohjelmointikytkinryhmä CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky ALARM Hälytyslähtö BS3 Lukitustulo lohkolle BS3 Lukitustulo lohkolle CS3 Ohjauspyyntö lohkolle CS3 Ohjauspyyntö lohkolle X Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 X Syöttö- ja lähtörelemoduuli SPTU 40 R4 tai SPTU 48 R4 X3 Tulomoduuli SPTE 3E0 T...T6 Toimintaindikaattorinumerot...6 SERIAL PORT Sarjaliikenneliityntä SPA-ZC Sarjaväylän liitäntämoduuli Rx/Tx Liitäntämoduulin vastaanotin (Rx) ja lähetin (Tx) kuitukaapeliliityntää varten 7

8 Liitännät Liittimet Toiminto 3-4 Mitattu jännite U, nimellisjännite 00 V 3-5 Mitattu jännite U, nimellisjännite 0 V 6-7 Mitattu jännite U, nimellisjännite 00 V 6-8 Mitattu jännite U, nimellisjännite 0 V 9-0 Mitattu jännite U3, nimellisjännite 00 V 9- Mitattu jännite U3, nimellisjännite 0 V Valvontareleen mittaamat jännitteet voivat olla joko pää- tai vaihejännitteitä. Valvonnan kannalta on parempi, jos rele rele mittaa pääjännitteitä. 0- Valvontareleen lohko voidaan lukita ulkoisella, liittimiin 0- kytkettävällä, apujännitteen suuruisella lukitussignaalilla BS3. Lukitus valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lukitussignaalia ei ole valittu, kun rele toimitetaan tehtaalta. -3 Valvontareleen lohko voidaan lukita ulkoisella, liittimiin -3 kytkettävällä, apujännitteen suuruisella lukitussignaalilla BS3. Lukitus valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lukitussignaalia ei ole valittu, kun rele toimitetaan tehtaalta Lohkon toimiessa käskyohjauksessa, aktivoidaan lohko suorittamaan kiinniohjausta liittimiin tuodulla apujännitteen suuruisella pyyntösignaalilla CS3. Jos lohko toimii lupaohjauksessa, ei pyyntösignaalia tarvitse kytkeä releelle. Ohjaustapa valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä 3 relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lohkolle on valittu lupaohjaus, kun rele toimitetaan tehtaalta Lohkon toimiessa käskyohjauksessa, aktivoidaan lohko suorittamaan kiinniohjausta liittimiin tuodulla apujännitteen suuruisella pyyntösignaalilla CS3. Jos lohko toimii lupaohjauksessa, ei pyyntösignaalia tarvitse kytkeä releelle. Ohjaustapa valitaan kytkinryhmän SGB kytkimellä 4 relemoduulin päävalikosta. Oletusasetuksena lohkolle on valittu lupaohjaus, kun rele toimitetaan tehtaalta Käskyohjaukselta saatavat hälytykset epäonnistuneesta kiinniohjausyrityksestä (NC3 ja NC3) ja aktiiviseksi jääneestä pyyntösignaalista (CSF3 ja CSF3) saadaan lähtöreleen A kautta. Hälytykset valitaan mittaavan relemoduulin kytkinryhmän SGR kytkimillä, 3,5 ja 7. Lohkon toimiessa lupaohjauksessa ei hälytyksiä saada Lähtörele B toimii tahdissaolon valvontareleen lohkolta annettavan kiinniohjaussignaalin antajana Lähtörele C toimii tahdissaolon valvontareleen lohkolta annettavan kiinniohjaussignaalin antajana Lähtörele D, liittimet , toimii tahdissaolon valvontareleen itsevalvontajärjestelmän lähtöreleenä. Rele on normaalissa käyttötilanteessa vetäneenä ja kosketinväli 70-7 on suljettu. Jos itsevalvontajärjestelmä havaitsee pysyvän vian tai jos releen syöttöjännite katoaa, lähtörele D päästää antaen hälytyksen. Tällöin normaalitilanteessa auki oleva kosketin 7-7 sulkeutuu. 6-6 Tahdissaolon valvontareleen syöttöjännite kytketään liittimiin 6-6. Käytettäessä apuenergian syöttöön tasajännitettä, kytketään positiivinen napa liittimeen 6. Liittimiin tuotavan jännitteen sallitut vaihtelurajat määräytyvät tahdissaolon valvontareleeseen asennetun syöttö- ja lähtörelemoduulin mukaan. Sallittu syöttöjännitealue on merkitty tahdissaolon valvontareleen etupuolen systeemikilpeen. Syöttöjärjestelmän tarkemmat tekniset tiedot löytyvät jaksosta "Yhdistetty teholähde ja I/O-moduuli". Tahdissaolon valvontarele liitetään tiedonsiirtoväylään releen takalevyllä sijaitsevan 9-napaisen D-tyypin pienoisliittimen avulla. Väyläliityntämoduulia SPA-ZC7_ tai SPA-ZC _ käytetään releen liittämiseen tiedonsiirtoväylään ja edelleen tiedonvälitysyksikköön, esim. SACO 48D4. 8

9 Sovellutusesimerkki Sähköverkko ja sen rinnalla käyvä generaattori on kytketty toisiinsa linjalla AB. Kun välillä AB sattuu vikatilanne, avataan katkaisijat A ja B relesuojauksella. Nyt viallinen osa on erotettu pois verkosta ja vian aiheuttanut valokaari pääsee sammumaan. Viasta toipuminen alkaa aikajälleenkytkentänä muutaman sekunnin kuluttua. Tällöin jälleenkytkentärele antaa käskyn tahdissaolon valvontareleelle ohjata katkaisija A kiinni. Tahdissaolon valvontarele SPAU 40 C suorittaa jännitteellistämistarkistuksen, koska linja AB on jännitteetön (U > U max, U3 < U min ). Todettuaan linjan AB jännitteettömyyden ja jännitteellistämissuunnan olevan oikea, suorittaa rele linjan jännitteellistämisen (U > U3) kiinniohjaamalla katkaisijan A. Tämän jälkeen voimalaitoksella oleva automatiikka (PLC) huomaa, että linja on saatu jännitteelliseksi ja antaa toiselle tahdissaolon valvontareleelle käskyn ohjata katkaisija B kiinni. Katkaisijaa B ohjaava valvontarele suorittaa tahdissaolon tarkistuksen, koska katkaisijan B molemmat puolet ovat jännitteellisiä (U > U max, U3 > U max ). Valvontarele tarkistaa tahdissaolon ja suorittaa katkaisijan B kiinniohjauksen, kun verkon ja generaattorin tahdissaoloehdot täyttyvät. A B U U3 U3 U SPAU 40 C SPAU 40 C Auto-reclosure relay PLC Kuva 4. Tahdissaolon valvontarele SPAU 40 C jännitteellistämistarkistuksessa ja tahdissaolon tarkistuksessa. 9

10 Sovellutusesimerkki L L L3 Tahdissaolon tarkistus kiskon ja linjan välillä I I Rx Tx Uaux SPA-ZC_ BS3 BS3 CS3 CS3 IRF CB3 CB3 ALARM SERIAL PORT V 0V 00V 0V 00V 0V X D C B A X3 U U U3 SPAU 40 C SGB/ SGB/4 SGB/ U U3 BS3 CS3 SGB/3 U U3 BS3 CS3 SC3 VC3 SC3 VC3 IRF I/O CB3 NC3 CSF3 CB3 NC3 CSF3 T SGR/ SGR/3 T SGR/5 SGR/7 T3 T5 T4 T6 X Kuva 5. SPAU 40 C kiskon ja linjan välisen tahdissaolon tarkistajana. Tahdissaolon valvontareleen lohkoa käytetään kuvan 5 esimerkissä kiskon ja linjan välisen tahdissaolon tarkistamiseen. Lohko on kytketty pois toiminnasta (SGF/7 = 0 ja SGF/8 = 0). Lohkon tahdissaolon tarkistus ja jännitteellistämistarkistus ovat toiminnassa (SGF/3= ja SGF/4=). Lohko toimii käskyohjauksessa (SGB/3=), jolloin painamalla painonappia aktivoidaan ohjauspyyntö valvontayksikölle. Ohjauspyyntö on pidettävä aktiivisena valvontareleelle koko tarkistukseen varatun ajan. Tällä pyyntötulolla annetaan toimintalupa valvontayksikölle ja heti kiinniohjausehtojen tullessa voimaan antaa valvontarele kiinniohjauskäskyn katkaisijalle lähtökoskettimen C avulla. Koska toimitaan käskyohjauksessa, saadaan tieto epäonnistuneesta kiinniohjausyrityksestä (SGR/=) koskettimen A välityksellä, jos kiinniohjaus ei ole onnistunut ohjaukseen varatussa ajassa. Valvontareleen jännitteellistämistarkistuksen toiminta on estetty johtosuojakatkaisijan lauetessa tuomalla releen lukitustuloon BS3 (SGB/ =) lukitusjännite johtosuojakatkaisijan apukoskettimen kautta. Jännitteellistämistarkistuksen toiminnan estäminen johtosuojakatkaisijan lauetessa on ensisijaisen tärkeää. Jos estoa ei tehdä, mittaa valvontarele katkaisijan lauettua kyseistä mittaustuloa todeten jännitteen nollaksi ja jos tilanne vastaa aseteltua jännitteellistämissuuntaa (SGF/ ja SGF/), antaa valvontarele kiinniohjauspulssin katkaisijalle käskytulon (nappi painettu alas) ollessa aktiivinen. 0

11 Moduulien väliset ohjaustiedot Allaolevassa kuvassa esitetään lukitus- ja käskyohjauksien (SGB) ja hälytysten (SGR) ohjelmointimahdollisuudet sekä lohkojen tarkistustoimintojen valintamahdollisuudet (SGF). CS3 BS3 U SGB/3 SGB/ I CS3 BS3 U U3 NC3 CSF3 SGR/ SGR/3 IRF D U3 SGF/ SGF/ SC3 VC3 SGF/3 SGF/4 > > CB3 C CS3 BS3 U SGB/4 SGB/ II CS3 BS3 U3 U NC3 CSF3 SGR/5 SGR/7 CB3 B SC3 SGF/7 > ALARM A SGF/5 SGF/6 VC3 SGF/8 SPCU 3D45 SPTU R4 Kuva 6. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C toimimoduulien väliset ohjaussignaalitiet ja ohjaussignaalien valintakytkimet. U, U, U3 Mitatut jännitteet CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky CB3 Lohkon kiinniohjauslupa / kiinniohjauskäsky ALARM Hälytyssignaali lohkoilta ja BS3 Ulkoinen lukitussignaali lohkolle BS3 Ulkoinen lukitussignaali lohkolle CS3 Ulkoinen pyyntösignaali lohkolle CS3 Ulkoinen pyyntösignaali lohkolle IRF Releen itsevalvontajärjestelmän signaali SGF Tarkistustoimintojen valintakytkinryhmä SGB Lukitus- ja käskytoimintojen valintakytkinryhmä SGR Hälytystoimintojen valintakytkinryhmä

12 Toimintamerkit 00B f n = 50Hz 60Hz RS 488 SPAU 40 C Ser.No. U aux SPCU 3D45 REGISTERS OPER.IND V ~ V U / U / U 3 / ϕ 3 ϕ 3 f 3 f 3 f 3 U n U n U n MODE U n = 00V 0V CB3 CB3 NC3 NC3 CSF3 CSF3 5 0 U U f ϕ U U 3 I o IRF U max/u n U min /U n U /U n ϕ f t VC t CB3 t CB3 SGF SGB SGR RESET STEP SPCU 3D45 Keltainen kiinniohjauksen toimintamerkki syttyy, kun jokin valvontareleen tarkistuslohkoista toimii ja on aktivoinut ohjauslähtönsä. Kun tarkistuslohko palautuu, palautuu keltainen toimintamerkki automaattisesti. Numeronäytön vasemmanpuoleisimmalla punaisella numerolla on kaksi merkitystä. Toisaalta se toimii eri tietojen osoitenumerona ja toisaalta se toimii tarkistuslohkojen toimintamerkkinä. Molempien tarkistuslohkojen toiminta ilmaistaan punaisella toimintanumerolla tai osoittaen, mikä tarkistuslohko on aktivoinut kiinniohjaussignaalinsa. Punaiset hälytysnumerot 3, 4, 5 ja 6 kertovat käskyohjauksessa tapahtuneesta poikkeuksellisesta tilanteesta. Hälytysnumerot jäävät palamaan näytölle, kun hälytyksen aiheuttanut tilanne palautuu. Hälytysnumerot kuitataan kuittauspainikkeella. Kuittaamaton toimintanumero ei vaikuta relemoduulin toimintaan, vaan relemoduuli on koko ajan toimintavalmis. Seuraavassa taulukossa, joka myös on painettu releen etulevylle nimellä OPER.IND., esitetään avain toimintamerkkien koodinumeroille. Toimintamerkki Selvennys CB3 Lohkon kiinniohjaussignaali aktiivinen CB3 Lohkon kiinniohjaussignaali aktiivinen 3 NC3 Lohkon kiinniohjausyritys epäonnistunut (vain käskyohjaus) 4 NC3 Lohkon kiinniohjausyritys epäonnistunut (vain käskyohjaus) 5 CSF3 Pyyntösignaalin CS3 kesto liian pitkä (vain käskyohjaus) 6 CSF3 Pyyntösignaalin CS3 kesto liian pitkä (vain käskyohjaus) Itsevalvontajärjestelmän merkkivalo IRF ilmaisee palaessaan, että itsevalvontajärjestelmä on havainnut pysyvän sisäisen vian. Merkkivalo syttyy noin minuutin kuluttua vian havaitsemisesta ja samalla itsevalvontajärjestelmän hälytysrele saa toimintakäskyn. Lisäksi yksikön näyttöön useimmiten syttyy vikakoodi, joka ilmaisee vian tyypin. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, joita ei voi kuitata pois yksikön näytöstä. Vian sattuessa tulee vikakoodi kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huollon suorittajalle huoltoa tilattaessa. Yhdistetty teholähde- ja I/Omoduuli Teholähde- ja I/O-moduuli sijaitsee valvontareleen järjestelmäkilven takana. Se voidaan vetää ulos, kun releen järjestelmäkilpi on poistettu. Teholähde- ja I/O-moduuli sisältää teholähteen, lähtöreleet, lähtöreleiden ohjauspiirit ja ulkoisen ohjaustulon elektroniikkapiirit. Teholähde on muuntajakytketty, eli galvaanisesti ensiö- ja toisiopiirit erottava. Sen ensiöpuoli on suojattu sulakkeella, joka sijaitsee moduulin piirikortilla. Sulakkeen arvo on A (hidas). Teholähteen ollessa toiminnassa etulevyn vihreä merkkivalo U aux palaa. Teholähde- ja I/O-moduuleita on kahta eri tyyppiä, jotka eroavat toisistaan vain tulojännitteiden osalta: - SPTU 40 R4 U aux = V ac/dc - SPTU 48 R4 U aux = V dc Releen järjestelmäkilpeen on merkitty, minkä jännitealueen teholähde- ja I/O-moduuli releeseen on asennettu.

13 Tekniset tiedot (päivitetty 00-0) Mittaustulot 00 V 0 V Liitinnumerot 3-4, 6-7, , 6-8, 9- Nimellisjännite 00 V 0 V Jatkuva jännitekestoisuus Taakka nimellisjännitteellä Nimellistaajuus Sallittu taajuusalue,0 x U n < 0.5 VA 50 Hz / 60Hz 45 Hz Hz Ohjauslähdöt Kiinniohjauskoskettimet Liitinnumerot 85-86, nimellisjännite 50 V ~ - jatkuva virtakestoisuus 5A - kytkentä- ja kuormitusvirta 0.5 s arvo 30A - kytkentä- ja kuormitusvirta 3.0 s arvo 5A - katkaisukyky tasavirralla, kun kuormituksen L/R-arvo < 40 ms ohjausjännitteillä 48/0/0 V dc 5A / 3A / A Hälytyskoskettimet Liitinnumerot nimellijännite 50 V ~ - jatkuva virtakestoisuus 5A - kytkentä- ja kuormitusvirta 0.5 s arvo 0A - kytkentä- ja kuormitusvirta 3.0 s arvo 8A - katkaisukyky tasavirralla, kun kuormituksen L/R-arvo < 40 ms ohjausjännitteillä 48/0/0 V dc A / 0.5A / 0.5A Ohjaustulot Liitinnumerot Ohjausjännitteet V - / V ~ Tulopiirin ohjausvirta...0 ma Syöttöjännite Teholähde- ja I/O-moduulit ja jännitealueet Moduuli, tyyppi SPTU 40 R V ~ Moduuli, tyyppi SPTU 48 R V - Tehonkulutus lepotilassa/toiminnassa ~ 5W / ~ 7W 3

14 Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 Tahdissaolon valvonta Ylempi jännitekynnys U max Asettelualue Jännite-ero U Asettelualue Taajuusero f Asettelualue Vaihe-ero ϕ Asettelualue Toiminta-aika, kun jännite mittaustulossa nousee arvosta 0 arvoon.0 x U n Lohkon ohjaaman katkaisijan toiminta-aika t CB3 Asettelualue Lohkon ohjaaman katkaisijan toiminta-aika t CB3 Asettelualue x U n x U n Hz o 60 ms ± 0 ms (kiinteä) s s Jännitteellistämistarkistus Ylempi jännitekynnys U max (sama kuin tahdissaolon valvonnassa) Asettelualue Alempi jännitekynnys U min Asettelualue Jännitteellistämissuunta Valittavat suunnat lohkolle Valittavat suunnat lohkolle Toiminta-aikaviive t VC (kuollut aika) Asettelualue x U n x U n - molemmat jännitteettömät tai U > U3 tai U< U3 - U< U3 - U > U3 - U< U3 tai U >U3 - molemmat jännitteettömät tai U > U3 tai U< U3 - U< U3 - U > U3 - U< U3 tai U >U s Toimintatapa Valittavissa käskyohjaus tai lupaohjaus Käskyohjaus Annettavan kiinniohjauspulssin enimmäiskesto t PULSE käskyohjauksessa Asettelualue Sallittu aika tarkistukselle ja kiinniohjauspyynnölle t CHECK Asettelualue s s 4

15 Tiedonsiirto Siirtotapa Kuituoptinen sarjaväylä Merkkien koodaus ASCII Siirtonopeus, valittavissa 4800 Bd tai 9600 Bd Valokaapeliväylän liitäntämoduulit - muovipohjainen kaapeli SPA-ZC BB - lasikuitukaapeli SPA-ZC MM Omalla apujännitesyötöllä varustetut valokaapeliväylän liitäntämoduulit - muovipohjainen kaapeli SPA-ZC 7 BB - lasikuitukaapeli SPA-ZC 7 MM Eristyskokeet *) Eristysjännitelujuus IEC kv, 50Hz, min Syöksyjännitelujuus IEC kV,,/50µs, 0.5J Eristysvastusmittaus IEC >00MΩ, 500Vdc Häiriötestit *) Suurtaajuisen (MHz) pulssin sieto IEC pitkittäinen.5 kv - poikittainen.0 kv Staattisen purkauksen sieto IEC ja IEC kosketuspurkaus 6 kv - ilmapurkaus 8 kv Nopean transienttipulssin sieto IEC ja IEC tehonsyöttö 4 kv - I/O-liitynnät kv Ympäristöolosuhteet Määritetty käyttölämpötila-alue C Toiminta-arvojen lämpötilariippuvuus käyttölämpötila-alueella < 0, % / C Kosteus- ja lämpökestoisuus IEC mukaan < 95 %, +40 C, 96 tuntia Kuljetus- ja varastointilämpötila C Kotelon tiiveysluokka uppoasennuksessa IEC 6059 mukaan IP 54 Releen paino ~ 3.0 kg *) Eivät koske sarjaliikenneliityntää, jonka yhteydessä on aina käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisia väyläliityntämoduuleja sekä optokaapeleita. 5

16 Käyttöönotto ja koestus Valvontareleessä on itsevalvontalogiikka, joka valvoo releen toimintakuntoa ja antaa IRF-hälytyksen sisäisen vian ilmetessä. Valmistaja suosittelee kuitenkin koestuksen suorittamista noin viiden vuoden välein ensiökoestuksena, jolloin koko tahdissaolon valvontareleen valvontaketju mittamuuntajista katkaisijoihin tulee testattua. Käyttöönoton yhteydessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota valvontareleen liittämiseen valvontaketjuun ja varmistaa, että mittauksien johdotukset ensiöpuolella on tehty oikein. Alla olevaa taulukkoa voidaan käyttää johdotuksen tarkistuksessa. Mittapiirin johdotus ja johdotuksen tarkistus Mahdollinen johdotusvika valvontareleen jännitetuloissa aiheuttaa vikatoiminnan tahdissaolon valvonnassa. Jos johdotus on tehty väärinpäin jossain mittaustulossa, on tämän jännitteen polariteetti kääntynyt 80 o. Tällöin valvontarele antaa luvan katkaisijan kiinniohjaukselle tilanteessa, jossa ensiöpuolen jännitteet todellisuudessa ovat vaiheoppositiossa. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että johdotus jännitemuuntajilta releen takaliittimille on tehty samalla tavalla kaikissa jännitemittaustuloissa U, U ja U3. Allaolevassa taulukossa on lueteltu liitinnumerovastaavuudet eri jännitemittaustulojen välillä. Mittaustulo U/00V Mittaustulo U/00V Mittaustulo U3/00V liitin Mittaustulo U/0V Mittaustulo U/0V Mittaustulo U3/0V liitin Johdotuksen oikeellisuus tulee tarkistaa käyttöönotossa lukemalla releen näytöltä mitattu vaihe-ero jännitteiden U ja U3 välillä sekä U ja U3 välillä. Vaihe-eroja tarkistettaessa on katkaisija kyseisten jännitteiden välillä oltava kiinni, jolloin voidaan olla varmoja, että vaiheeroa ei ole. Releen vaihe-eron mittausarvon on oltava lähellä nollaa luvatun mittaustarkkuuden rajoissa. Vaihe-erojen mittausarvot ovat luettavissa merkkivalojen U ja U kolmannesta alavalikosta. Samalla kannattaa tarkistaa kyseisten merkkivalojen ensimmäisestä alavalikosta jännite-ero ja toisesta alavalikosta taajuusero, joiden tulee olla luvatun mittaustarkkuuden rajoissa lähellä nollaa. Merkkivalon U3 ensimmäisestä alavalikosta voidaan lukea verkosta mitattu taajuus, esim. 50 Hz. 6

17 Jännitemittaustulojen suojakytkimet Tahdissaolon valvontareleessä ei ole releen ulkopuolisen mittauspiirin kunnonvalvontaa. Jos mittauspiiri jostain syystä vioittuu, saattaa siitä seurata vikatoiminta, jossa rele jännitemittauksen perusteella toteaa linjan/kiskon olevan jännitteetön, vaikka se todellisuudessa onkin jännitteellinen. Mitatusta jännitteettömyydestä seuraa jännitteellistämistarkistuksen antama kiinniohjauskäsky/kiinniohjauslupa, jos jännitteellistämissuunta vastaa releen asetteluissa määriteltyä suuntaa. Tällöin kiinniohjaus tehdään vasten jännitteellistä osaa ilman tahdissaolon tarkistusta, koska valvontarele mittausarvojen perusteella katsoo jännitteellistämisehtojen olevan kunnossa. Tämän vuoksi on tärkeää, että mittauspiirin suojakytkimeltä tuodaan lukitus tahdissaolon valvontareleelle suojakytkimen toimiessa, jolloin lukitus estää kiinniohjauksen suorittamisen. Käyttöönoton yhteydessä on syytä varmistaa, että lukitukset toimivat asianmukaisella tavalla ja releen lukitusasettelut (SGB-kytkinryhmä) ovat kunnossa. Lukituksien tilat voidaan signaalikohtaisesti tarkistaa rekisteripaikan 0 ensimmäisestä alavalikosta. Mittauspiirin suojakytkimien ja lukituksen testaus voidaan tehdä seuraavalla tavalla. Asetellaan kytkinryhmälle SGB arvo 3, jolloin tarkistuslohkot voidaan lukita lukitussignaalilla, lohko signaalilla BS3 ja lohko signaalilla BS3. Asetellaan kytkinryhmälle SGF arvo 36, jolloin tarkistuslohkot toimivat toiminta-ajan t VC kuluttua. Tällöin lohko aktivoi lähtösignaalin CB3 ja lohko lähtösignaalin CB3. Lukituksen on toimittava siten, että aktivoituneena oleva lähtösignaali palautuu, kun lohkolle tuleva lukitustulo aktivoituu; lukitus BS3 nollaa lähdön CB3 ja lukitus BS3 nollaa lähdön CB3. Lukituksen poistuttua lähtö palautuu uudelleen aktiiviseen tilaansa. Testaus voidaan tehdä myös siten, että ensin asetellaan kytkinryhmälle SGB arvo 3 ja kytkinryhmälle SGF arvo 0. Sen jälkeen aktivoidaan tarkistuslohkoille tulevat lukitukset. Tämän jälkeen muutetaan kytkinryhmän SGF asetteluarvoksi 36, jolloin sallitaan molempien tarkistuslohkojen jännitteellistämistarkistukset. Asetteluarvon muutoksen jälkeen kummankaan tarkistusportaan lähtösignaali ei saa aktivoitua. Tämän jälkeen poistetaan lukitussignaalit tarkistuslohkoilta, jolloin lähtösignaalin tulee aktivoitua asetellun toiminta-ajan kuluttua. 7

18 Ylläpito ja huolto Kun valvontarele toimii jaksossa "Tekniset tiedot" määritellyissä ympäristöolosuhteissa, on se käytännöllisesti katsoen ylläpitovapaa. Valvontarele ei sisällä sellaisia osia tai komponentteja, jotka vaativat säännöllistä huoltoa normaaleissa olosuhteissa. Jos ympäristöolosuhteet, esim. lämpötilan, kosteuden tai ympäristön sisältämien kemiallisten aktiivisten kaasujen tai lian suhteen poikkeavat määritellyistä arvoista, tulee valvontarele tarkastaa silmämääräisesti rutiinikoestuksen yhteydessä tai erillisen tarkastusrutiinin mukaisesti. Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: - mekaanisiin vaurioihin kehikoissa, liittimissä ja toimimoduuleissa - pölyyntymiseen kehikon sisällä; pöly poistetaan varovasti paineilmalla tai pehmeällä harjalla harjaten - liittimien tai kehikon ruostumiseen tai hapettumiseen Jos valvontareleen toiminnassa ilmenee häiriö tai jos toiminta-arvot poikkeavat määritellyistä, tulee valvontarele huoltaa. Pistoyksikkörakenteisten piirikorttien vaihdon voi suorittaa siihen koulutettu tai perehtynyt huoltoteknikko. Epävarmoissa tilanteissa ja pysyvissä vioissa tulee ottaa yhteyttä valmistajaan tai valmistajan edustajaan, joka mielellään antaa tarkastukseen, huoltoon ja kalibrointiin liittyviä lisätietoja. Huom! Suojarele sisältää piirejä, jotka voivat vioittua staattisen sähkön purkauskipinästä. Jos joudut käsittelemään ulosvedettyjä pistoyksiköitä, varmista ensin koskettamalla laitteen koteloa, että olet samassa potentiaalissa laitteen kanssa. Huom! Sähköseman toisiokojeet ovat mittalaitteita, joten niitä tulee käsitellä varovasti ja ne tulee suojata kosteudelta, pölyltä ja mekaaniselta rasitukselta erityisesti kuljetusten aikana. Vaihtoja varaosat Tahdissaolon valvontamoduuli SPCU 3D45 RS AA Yhdistetty teholähde- ja I/O-moduuli - U aux = V ac/dc SPTU 40 R4 RS AA - U aux = V dc SPTU 48 R4 RS BA Kotelo (sis. liitäntämoduulin) SPTK 3E0 Liitäntämoduuli SPTE 3E0 Väyläliityntämoduuli SPA-ZC 7_ SPA-ZC _ Tilausnumerot Tahdissaolon valvontarele ilman koestusliitintä SPAU 40 C RS AA, CA, DA, FA Tahdissaolon valvontarele varustettuna koestusliittimellä RTXP 8 SPAU 40 C RS AA, CA, DA, FA Tilausnumeron viimeiset kirjaimet ilmaisevat valvontareleen nimellistaajuuden f n ja apujännitteen U aux alueen seuraavasti: AA: f n = 50 Hz ja U aux = V ac/dc CA: f n = 50 Hz ja U aux = V dc DA: f n = 60 Hz ja U aux = V ac/dc FA: f n = 60 Hz ja U aux = V dc Tilaustiedot Esimerkiksi. Lukumäärä 5 kpl SPAU 40 C. Tilausnumero RS AA 3. Nimellistaajuus f n = 50 Hz 4. Apujännite U aux = 0 V dc 5. Lisätarvikkeet 5 kpl liitäntämoduuleja SPA-ZC MM 30 kpl lasikuitukaapeleita SPA-ZF MM Erikoistoivomuksia 8

19 Mittapiirrokset ja asennus Valvontareleen kotelo on perusmuodossaan tarkoitettu uppoasennukseen. Asennussyvyyttä voidaan pienentää 40 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZC, 80 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZC tai 0 mm käyttämällä korotuskehystä SPA-ZC 3. Pinta-asennuskotelon lajimerkki on SPA-ZC ± a 6 36 b 39 ± Paneelin aukotus Korotuskehys SPA-ZX SPA-ZX SPA-ZX 3 a b Kuva 7. Tahdissaolon valvontareleen SPAU 40 C asennus- ja mittapiirrokset. Releen kotelo on valmistettu vaalean harmaaksi maalatusta alumiiniprofiilista. Asennuskauluksessa olevan kumitiivisteen ansiosta paneeliasennuksessa saavutetaan tiiveysluokka IP 54 releen kotelon ja asennusalustan välillä. Kotelon saranoitu kansi on valmistettu kirkkaan läpinäkyvästä, UV stabiloidusta polykarbonaattipolymeeristä ja varustettu sinetöitävällä lukitusruuvilla. Kannen reunassa on tiiviste, jonka avulla myös kotelon ja kannen välillä saavutetaan tiiveysluokka IP 54. Tarvittavat tulo- ja lähtöliitännät tehdään takapaneelin ruuviliittimiin, joihin jokaiseen voidaan liittää yksi enintään 6 mm tai kaksi,5 mm johdinta. Osa ohjaustuloista sijaitsevat vetämällä irroitettavassa kuusinapaisessa liittimessä. 9- napainen D-liitin on tarkoitettu sarjaliikenteen käyttöön. 9

20

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

SPAU 341 C Jännitteensäädin

SPAU 341 C Jännitteensäädin SPAU 341 C Jännitteensäädin Käyttöohje ja tekninen selostus 2 U f n = 50Hz 60Hz I n = 1A 5A ( I ) U n = 100V 110V 120V ( U ) 5 Um I m U d IRF POS IRF SPAU 341 C1 80...265 V ~ U aux U s / U n RESET STEP

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n.

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n. SPAU 110 C Nollajänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U 2 U n = 100V 110V f n = 50Hz U IRF 5 o 60Hz SPAU 110 C B 80...265V ~ 18...80V U aux STEP U o > [%] U n 2 10 20 STEP SPCU 1C6 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50/60 Hz U n = 50 / 100 / 200 V 2 5 U REF > SPAE 010 0.8 U aux 0.6 1.0 RESET OK x 80... 265 V ~ _ 0.4 U > U n 1.2 U > 0087A

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30 SPAJ 115 C Erovirta- ja nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I o ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I o I I IRF SPAJ 115 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP 2.5 I o >

Lisätiedot

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele SPAS 20 C Suunnattu maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus B I 2 f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I o ) U n = 00V 0V ( U o ) 5 U o I o I ϕ IRF SPAS 20 C 80...265V ~ 8...80V U aux I ϕ > I n STEP [%].0

Lisätiedot

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 20.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin. Ominaisuudet Neliportainen yli- ja alitaajuusrele Jokainen taajuusporras voidaan asetella vakioaikaiseksi

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

SACO 64D4. Ostajan opas

SACO 64D4. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Itsenäinen, mikroprosessoripohjainen 64 kanavan

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_ Valokaarirele Ostajan opas REA 10_ Julkaistu: 22.11.2004 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Silmukkamainen tai säteittäinen

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE

C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE Keskus Releet Valvontareleet Pinnanvalvontareleet C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE Automaattinen säätö yhdelle tai kahdelle pinnalle Tyhjennys tai täyttö HNM - mittaus johtavilla elektrodeilla HNE

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä FCMA-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Valvontajärjestelmä FCMA-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 0/00 Kytkentäohje. Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien ulkoisten liitäntöjen on

Lisätiedot

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä.

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä. SG4-BIG REFLECTOR MUTING valopuomien PIKAOHJE Sisältö: 1) Liitännät ja johtimet 2) DIP-kytkimet / asetukset 3) Kytkentä automaattikuittauksella ilman muting-toimintoa 4) Kytkentä käsinkuittauksella ilman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Sivu 2/7 Tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin RoHS 2002/95 kanssa KYTKENNÄT Pt100 ANTUREIDEN KYTKENTÄ CH1 CH2 CH3 CH4 13 14 15

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D9 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 5 3I > I 3I < I L I L I L3 I c IRF SPAJ 60 C 80...65V ~ 8...80V SPCJ 4D40

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

1 RT 200/MT/MF MONITOIMIAIKARELE 1/6 1RT200MT /1 Useampikielisen ohjeen kohdat F1 F14

1 RT 200/MT/MF MONITOIMIAIKARELE 1/6 1RT200MT /1 Useampikielisen ohjeen kohdat F1 F14 F 01 F 02 F 03 F 04 F 05 F 06 F 07 1 RT 200/MT/MF MONITOIMIAIKARELE 1/6 1RT200MT 0 0505/1 Useampikielisen ohjeen kohdat F1 F14 Vetohidastettu toiminta: Jännitteen U kytkeytyessä päälle rele vetää asetetun

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN VISUAALINEN JA AKUSTINEN DC-jännitteenkoetin, jossa on indusoituneen vaihtojännitteen ilmaisu 82 www.sofamel.com SÄHKÖISET KOETTIMET AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN DC-jännitteenkoetin,

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot