SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C V ~ V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2."

Transkriptio

1 SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I 0 I d I d I 0 IRF I > I I L I L I L I o IRF SPAD 6 C V ~ V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCD D5 SPCD D55 SPCJ D I > Trip I >> Trip I df > Block / I 0 > Start I 0 > Trip I f ( I 0 ) >Block I > Start I > Trip I >> Start I d5f > Block I 0 > Start I >> Trip BS 5 I 0 > Trip 5 I >>> Start 5 BS 6 BS 7 BS 8 BS5 A CBFP Trip 6 I f ( I 0 ) >Block 7 BS 8 BS 9 BS 0 BS 6 I >>> Trip 7 I 0 > Start 8 I 0 > Trip 9 I 0 >> Start 0 I 0 >> Trip II BS5 II I > Trip A CBFP Trip A CBFP Trip P / I n [%] S [%] I tp / I n I d / I n I / I n I / I n SGF SGB SGR >> RESET STEP I I df / > [%] df I d5f / I df > [%] I d5f / I df >> [%] TRIP P / I n [%] RESET t 0 > [ s] STEP P / I n [%] t 0 > [ s] I 0 I n I 0 / Σ I [%] If / If ( I 0) > [%] If / If ( I 0) > [%] / / / I 0 I n I 0 / Σ I [%] I In I / In SGF SGB SGR TRIP I > / I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / I SGF SGB SGR n RESET STEP t 0 > [ s ] k 0 I >>/ 0 I t 0 [ s ] n >> I > [%] t > [ s] TRIP 099A RS 6 Ser.No. 00A SPCD D5 009A SPCD D55 00A SPCJ D8

2 MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa SPAD 5 FI) Tarkastanut MK Hyväksynyt OL SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuudet... Käyttötarkoitus... Toimintaselostus... Kolmivaiheinen vakavoitu differentiaalirelemoduuli... Maasulkurelemoduuli... 6 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurelemoduuli... 8 Liitäntäkaavio... 9 Liitännät... 0 Ohjaustulo- ja lähtörelemoduuli... Moduulien väliset signaalit... Teholähdemoduuli... Toimintamerkit... Tekniset tiedot (päivitetty 00-0)... 5 Virtamuuntajasuositukset... 8 Katkaisijan ohjaus... 0 Sovellutusesimerkkejä... Asetteluohjeet... 5 Käyttöönotto... 8 Koestus... 8 Ylläpito ja huolto... Varaosat... Toimitusvaihtoehdot... Tilausnumerot... Tilaustiedot... Mittapiirrokset ja asennus... 5 Liitteet Vakavoidun differentiaalireleen SPAD 6 C käyttöohjeeseen kuuluu tämän yleisen osan lisäksi seuraavat moduulikohtaiset käyttöohjeet: Vakavoitu differentiaalirelemoduuli SPCD D5 Maasulkurelemoduuli SPCD D55 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurelemoduuli SPCJ D8 D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet MRS MUM FI MRS MUM FI MRS MUM FI MRS MUM FI

3 Ominaisuudet Releeseen on integroitu kolmivaiheinen differentiaalirele, ylivirtarele ja maasulkurele Kolmivaiheinen vakavoitu differentiaalisuoja kaksikäämimuuntajien ja generaattori-muuntajayksiköiden käämisulku- ja kierrossulkusuojaukseen sekä generaattoreiden käämisulkusuojaukseen Maasulkusuojaus muuntajan ylä- ja alajännitepuolen käämeille - vapaasti valittavissa vakavoitu erovirtaperiaate, suurimpedanssiperiaate, vaihevirtojen summavirtaperiaate tai nollavirtaperiaate Kolmiportainen ylivirtasuojaus muuntajille ja generaattoreille sekä kaksiportainen maasulun varasuojaus Differentiaalirelemoduulin toimintakäyrä aseteltavissa vapaasti sovelluskohtaisesti Lyhyet toiminta-ajat, myös virtamuuntajien ollessa osittain kyllästyneitä Hyvä vakavointi estää aiheettomat laukaisut suojausalueen ulkopuolella olevissa vioissa ja kytkentävirtasysäyksissä Erovirran toisen harmonisen ja perustaajuisen komponentin suhteeseen perustuva lukitus estää aiheettomat laukaisut muuntajan kytkentävirtasysäyksissä Erovirran viidennen harmonisen ja perustaajuisen komponentin suhteeseen perustuva lukitus estää laukaisun muuntajan vaarattomissa ylimagnetointitilanteissa - lukitus voidaan poistaa, mikäli viidennen harmonisen ja perustaajuisen komponentin suhde kasvaa suureksi suurilla ylijännitteillä Välivirtamuuntajia ei tarvita kaksikäämimuuntajan suojauksessa - kytkentäryhmäsovitus tehdään releessä numeerisesti sekä ylä- että alajännitepuolella Laaja virtamuuntajien muuntosuhdekorjausalue - numeerisen toteutuksen ansiosta korjaus on tarkka Helppo mittauspiirin kytkennän ja kytkentäryhmäsovituksen tarkistus herkkien vaihevirtaja vaihekulmanäyttöjen avulla Neljä laukaisu- ja neljä hälytysrelelähtöä, joiden käyttö vapaasti suojaussuunnittelijan valittavissa Viisi ohjelmoitavaa ulkoista ohjaustuloa esim. kaasureleen, huippulämpötila-anturin tai muiden muuntajan apukojeiden valvojien hälytysja laukaisuohjausten indikointiin ja jälleenantoon Releen toimintavarmuutta ja suojauksen luotettavuutta parantava katkaisijavikasuoja aseteltavalla toiminta-ajalla Differentiaalirele- ja maasulkurelemoduulin sisäisellä häiriötallentimella voidaan tallentaa virrat ja digitaalisignaalit - tallentimen liipaisuun käytettävät signaalit valittavissa Hyvä sähköisten ja magneettisten häiriöiden sietokyky mahdollistaa käytön myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa Korkea releen käytettävyys ja järjestelmän luotettavuus jatkuvan elektroniikan ja ohjelmiston itsevalvonnan ansiosta Käyttötarkoitus Vakavoitu differentiaalirele SPAD 6 C on tarkoitettu kaksikäämimuuntajien ja generaattori-muuntaja -yksiköiden käämisulku-, kierrossulku-, maasulku- ja oikosulkusuojaukseen sekä generaattoreiden käämisulku- ja oikosulkusuojaukseen. Rele soveltuu myös kolmikäämimuuntajien suojaukseen, jos yhdestä suunnasta syötetään yli kolme neljäsosaa oikosulkutehosta.

4 Toimintaselostus Vakavoitu differentiaalirele SPAD 6 C muodostaa integroidun kokonaisuuden, joka sisältää kolme itsenäistä suojarelemoduulia: kolmivaiheisen vakavoidun differentiaalirelemoduulin SPCD D5, maasulkurelemoduulin SPCD D55 sekä yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D8. Releen nimellisvirrat ovat A ja 5 A. Ylä- ja alajännitepuolella voidaan käyttää joko samoja tai eri nimellisvirtoja. Seuraavassa on selostettu suojarelemoduulien ominaisuuksia ja toimintaa varsin lyhyesti. Tarkempi kuvaus ominaisuuksista ja toiminnasta löytyy jokaisen moduulin käyttöohjeesta. Kolmivaiheinen vakavoitu differentiaalirelemoduuli SPCD D5 Käämi- ja kierrossulkusuojaus toteutetaan differentiaalirelemoduulilla SPCD D5. Differentiaalirele vertailee suojauskohteeseen tulevia vaihevirtoja sieltä lähteviin vaihevirtoihin. Jos vaihevirroista lasketun erovirran arvo on yhdessä vaiheessa moduuliin asetellun vakavoidun toimintakäyrän arvoa tai aseteltua pikalaukaisurajaa suurempi, moduuli laukaisee. Erovirta voi aiheutua virtojen amplitudi- tai vaihe-erosta tai yhdistetystä amplitudi- ja vaihe-erosta. Muuntajien differentiaalisuojauksessa on perinteisesti jouduttu käyttämään välivirtamuuntajia kytkentäryhmäsovituksen aikaansaamiseksi ja päävirtamuuntajien toisiovirtojen suuruuksien sovittamiseksi. Välivirtamuuntajilla on myös eliminoitu suojausalueen ulkopuolella olevissa maasuluissa esiintyvät vaihevirtojen nollakomponentit. Välivirtamuuntajia ei SPAD 6 C:n yhteydessä tarvita kaksikäämimuuntajan suojauksessa. Muuntajan kytkentäryhmän sovitus, virtamuuntajien muuntosuhdekorjaus ja vaihevirtojen nollakomponentin eliminointi voidaan asetella tehtäväksi numeerisesti differentiaalirelemoduulissa ylä- ja/tai alajännitepuolella. Vakavoitu erovirtaporras Tehomuuntajan suojauksessa erovirtaa aiheuttavat virtamuuntajien virheet, käämikytkimen asennon vaihtelut, muuntajan tyhjäkäyntivirta, muuntajan kytkentävirtasysäys, muuntajan ylimagnetoituminen ylijännite- tai alitaajuustilanteessa sekä virtamuuntajien kyllästyminen suurilla muuntajan läpi menevillä virroilla. Virtamuuntajien virheistä ja käämikytkimen asennosta aiheutuva erovirta kasvaa kuormitusvirran kasvaessa prosentuaalisesti samassa suhteessa. Generaattorisuojauksessa erovirtaa aiheuttavat virtamuuntajien virheet ja virtamuuntajien kyllästyminen suurilla läpi menevillä virroilla. Suuri suojattavan muuntajan tai generaattorin läpi menevä virta voi aiheutua esimerkiksi suojausalueen ulkopuolella olevasta oikosulusta, suojattavan muuntajan tai generaattorin syöttämän suuren moottorin käynnistysvirrasta tai muuntajan verkkoonkytkennästä. Edellä mainituista tekijöistä johtuen differentiaalireleen toiminta on vakavoitu kuormitusvirran suhteen. Vakavoidussa differentiaalireleessä releen laukaisuun vaaditaan sitä suurempi erovirta mitä suurempi kuormitusvirta on. Differentiaalirelemoduulin vakavoitu toimintakäyrä ja toimintakäyrän asettelualue on esitetty differentiaalirelemoduulin SPCD D5 käyttöohjeissa. Differentiaalirelemoduulin SPCD D5 toiminta perustuu vaihevirroista laskettuihin perustaajuisiin virtaosoittimiin. Perustaajuisiin virtoihin perustuva toiminta on tarkka ja stabiili: virran tasakomponentti ja yliaallot eivät vääristä suojausportaan toimintaa.

5 Erovirran toiseen harmoniseen perustuva lukitus Muuntajan kytkentä verkkoon voi aiheuttaa nimellisvirtaan nähden moninkertaisen kytkentävirtasysäyksen, jonka puoliintumisaika voi tehomuuntajilla olla jopa useita sekunteja. Kytkentävirtasysäys on differentiaalireleen kannalta erovirtaa, joka saisi releen laukaisemaan lähes aina kytkettäessä muuntaja verkkoon. Kytkentävirta sisältää tyypillisesti paljon toista harmonista. Releen vakavoidun portaan laukaisun lukitseminen kytkentävirtasysäyksissä perustuu erovirrasta numeerisesti suodatetun toisen harmonisen amplitudin ja perustaajuisen komponentin amplitudin suhteeseen I df /I df. Lukitus estää turhan laukaisun myös muuntajan toipumis- ja sympatiasysäyksissä. Toipumissysäyksessä suojattavan muuntajan magnetointivirta kasvaa hetkellisesti jännitteen palautuessa normaaliksi suojausalueen ulkopuolella olleen vian selvittämisen jälkeen. Vastaavasti sympatiasysäys aiheutuu suojattavan jo verkossa olevan muuntajan rinnalla olevan muuntajan kytkennästä verkkoon. Tehomuuntajan kytkentä suojausalueella olevaa vikaa vastaan ei viivästä relemoduulin laukaisua, koska kyseisessä tilanteessa erovirran toiseen harmoniseen perustuva lukitus estetään erillisellä erovirran käyrämuotoon ja muutosnopeuteen perustuvalla algoritmilla. Erovirran viidenteen harmoniseen perustuva lukitus Releen laukaisuohjauksen estäminen ylimagnetointitilanteissa perustuu erovirran viidennen harmonisen ja perustaajuisen komponentin amplitudien suhteeseen I d5f /I df. Suurella ylijännitteellä, joka voi vaurioittaa muuntajaa, lukitus voidaan asetella poistettavaksi erillisen lukituksenpoistoasettelun I d5f /I df >> avulla. Erovirran toiseen ja viidenteen harmoniseen perustuvat lukitukset voidaan haluttaessa asetella pois käytöstä. Erovirran pikalaukaisuporras Vakavoidun portaan lisäksi differentiaalirelemoduulissa SPCD D5 on erillinen aseteltava pikalaukaisuporras, jonka toimintaa ei ole vakavoitu. Pikalaukaisuporras laukaisee, kun erovirrasta laskettu perustaajuinen komponentti ylittää asetellun laukaisurajan I d /I n >> tai kun erovirran hetkellisarvo ylittää rajan.5 x I d /I n >>. Pikalaukaisuportaan asettelualue I d /I n >> on 5 0. Mikäli vakavointivirta on alle 0 % erovirrasta, suojausalueella täytyy olla vika. Tällöin pikalaukaisuportaan asetteluarvo puolittuu automaattisesti ja vakavoidun portaan lukitukset estyvät. Häiriötallennin Differentiaalirelemoduulissa SPCD D5 on sisäinen häiriötallennin, jolla voidaan tallentaa kuusi vaihevirtaa, moduulin sisäiset laukaisu- ja lukitussignaalit sekä ohjaustulosignaalit. Tallennus voidaan liipaista em. signaaleista joko nousevalla tai laskevalla reunalla. Tallenteen pituus on noin 8 jaksoa. Moduulin tallennusmuistiin mahtuu kerrallaan yksi tallenne. Näytteenottotaajuus on 0 näytettä/jakso. Tallenne puretaan muistista esimerkiksi PC-ohjelman avulla. 5

6 Maasulkurelemoduuli SPCD D55 Suojausalueella olevissa yksi- tai kaksivaiheisissa maasuluissa voi vaihevirtoja mittaavan differentiaalisuojauksen herkkyys olla riittämätön, etenkin jos muuntajan tähtipiste on maadoitettu resistanssin kautta. Maasulkurelemoduulilla SPCD D55 voidaan suojata kaksikäämimuuntajan ylä- ja alajännitepuolen käämit. Maasulkusuojauksen toteuttamistavaksi voidaan vapaasti valita joko numeerinen vakavoitu erovirtaperiaate, suurimpedanssiperiaate, vaihevirtojen summavirran ylivirtaperiaate tai nollavirran ylivirtaperiaate. Ylä- ja alajännitepuolen maasulkusuojaukset ovat toisistaan riippumattomia, joten alajännitepuolella voidaan käyttää eri suojausperiaatetta kuin yläjännitepuolella. Numeerinen vakavoitu erovirtaperiaate Numeerinen vakavoitu erovirtaperiaate laukaisee ainoastaan suojausalueellaan olevissa maasuluissa. Suojausalue kattaa vaihevirtamuuntajien ja tähtipistevirtamuuntajan väliin jäävät käämit ja kytkennät. Suojausalueella oleva maasulku näkyy erovirtana vaihevirtojen summavirran sekä muuntajan tähtipisteen ja maan välisen yhdysjohtimen nollavirran välillä. Rele laskee erovirran vaihevirtojen summavirran ja nollavirran erotuksena. Ulkoista vakavointivastusta ei tarvita (katso sovellusesimerkki ). Suojausalueella olevissa maasuluissa vaihevirtojen summavirran ja muuntajan tähtipisteen ja maan välisen yhdysjohtimen nollavirran vaiheero on yli 90 ts. summavirran ja nollavirran suunta on suojausaluetta kohti. Erovirran laskennassa summavirran ja nollavirran suuntia painotetaan niin, että laukaisu on mahdollista vain, mikäli vaihevirtojen summavirran ja nollavirran välinen vaihe-ero on yli 90. Laukaisuun vaaditaan sitä suurempi erovirta mitä pienempi nollavirran ja summavirran välinen vaihe-ero on ts. mitä lähempänä 90 :tta vaihe-ero on. Erovirtaperiaatteen toimintakäyrä on esitetty maasulkurelemoduulin SPCD D55 käyttöohjeissa. Ylä- ja alajännitepuolen perusasettelut P /I n ja P /I n ovat aseteltavissa välillä 5 50 %. Numeerisen erovirtaperiaatteen toiminta on vakavoitu suojattavan käämin puoleisten vaihevirtojen (kuormavirran) suhteen siten, että havahtumiseen vaaditaan sitä suurempi erovirta mitä suurempi kyseisen puolen vaihevirtojen keskiarvo on. Mikäli vaihevirtojen summavirta on nolla, mutta nollavirta ylittää laukaisurajan, on suojausalueella maasulku ja rele laukaisee asetellun ajan kuluttua. Tälläinen tilanne saattaa syntyä kytkettäessä muuntaja yläjännitepuolelta verkkoon alajännitepuolella suojausalueella olevaa maasulkua vastaan. Numeerista vakavoitua erovirtaperiaatetta käytettäessä nollavirran ja vaihevirtojen summavirran suhteen pitää olla yläjännitepuolella asettelua I 0 / I ja alajännitepuolella asettelua I 0 / I suurempi, jotta kyseisen puolen maasulkusuojaus voisi havahtua. Asetteluilla varmistetaan suojauksen selektiivisyys ottamalla huomioon, miten maasulkuvirta jakautuu muuntajan tähtipisteen ja verkon välille. Maasulkuvirran jakautuminen riippuu muuntajan ja syöttävän verkon nollaimpedanssien suhteesta sekä siitä, missä kohtaa käämiä maasulku on. Myös verkon muiden tähtipisteiden lukumäärä ja sijainti vaikuttavat maasulkuvirran jakautumiseen. Muuntosuhdekorjausasetteluilla I 0 /I n ja I /I n voidaan korjata yläjännitepuolella tähtipiste- ja vaihevirtamuuntajien muuntosuhteita. Vastaavasti muuntosuhdekorjausasetteluilla I 0 /I n ja I /I n voidaan korjata alajännitepuolella tähtipiste- ja vaihevirtamuuntajien muuntosuhteita. Vakavoitua erovirtaperiaatetta käytettäessä virtamuuntajien kyllästyminen epäsymmetrisissä kytkentävirtasysäyksissä ei aiheuta ongelmia, koska maasulkureleen toiminta voidaan lukita kytkentävirtasysäyksissä nollavirran I 0 tai I 0 toisen harmonisen ja perustaajuisen komponentin amplitudin suhteeseen perustuvalla lukituksella. 6

7 Suurimpedanssiperiaate Kytkennällisesti rajoitettu maasulkusuojaus (REF-suojaus) toteutetaan usein suurimpedanssiperiaatteella. Suurimpedanssiperiaate laukaisee ainoastaan suojausalueellaan olevissa vioissa. Suojausalueen ulkopuolella olevissa vioissa suurimpedanssiperiaatteen laukaisu estetään vakavointivastuksella, joka asennetaan erovirtapiiriin sarjaan releen sovitusmuuntajan kanssa (katso sovellusesimerkkejä ja ). Suurimpedanssiperiaatteen toiminta suojausalueella olevissa vioissa perustuu siihen, että virtamuuntajan impedanssi pienenee nopeasti muuntajan kyllästyessä. Täysin kyllästyneen virtamuuntajan magnetointipiirin reaktanssi on nolla ja impedanssi muodostuu käämin resistanssista. Kyllästymättömän muuntajan toisiovirta kulkee kyllästyneen muuntajan toisiopiirin kautta erovirtapiiriin asennetun vastuksen takia. Maasulkusuojauksen havahtumisraja asetellaan niin ylös, ettei suojaus laukaise suojausalueen ulkopuolella olevien vikojen erovirtapiiriin aiheuttamilla virroilla. Suurimpedanssiperiaatteen havahtumisarvot ylä- ja alajännitepuolella asetellaan perusasetteluilla P /I n ja P /I n. Suoja havahtuu, jos erovirtapiirin virta on asettelua suurempi. Toimintaa ei vakavoida releessä. Suojausalueella olevissa vioissa virtamuuntajat pyrkivät syöttämään virtaa erovirtapiiriin, jolloin suojaus laukaisee. Jotta virtamuuntajien toisiopiirin resistanssi saadaan pysymään mahdollisimman pienenä, virtojen summauspiste kannattaa sijoittaa niin lähelle virtamuuntajia kuin mahdollista. Vaihevirtojen summavirta-periaate ja nollavirtaperiaate Vaihevirtojen summavirtaan ja nollavirtaan perustuvaa maasulkusuojausperiaatetta voidaan käyttää esimerkiksi maasulun varasuojana. Periaate havahtuu, kun summavirta tai nollavirta ylittää asetellun havahtumisrajan P /I n tai P / I n. Toiminta on vakioaikainen. Nollavirran I 0 tai I 0 toiseen harmoniseen perustuva lukitus voidaan asetella käyttöön nollavirtaperiaattetta käytettäessä. Lukitus voidaan myös asetella käyttöön, mikäli vaihevirtojen summavirta muodostetaan ulkoisella kytkennällä kytkemällä releen vaihevirtasovitusmuuntajien käämien nollaliittimet yhteen nollavirtasovitusmuuntajan I 0 tai I 0 5 A:n tai A:n liittimeen. Mikäli vaihevirtojen summavirta muodostetaan numeerisesti relemoduulin sisällä, lukitusta ei voida asetella käyttöön. Toiminta-aika Maasulkurelemoduulin suojausperiaatteiden vakioaikainen toiminta-aika voidaan asetella erikseen ylä- ja alajännitepuolelle asetteluilla t 0 > ja t 0 >. Toiminta-aika voidaan asetella välillä s. Häiriötallennin Maasulkurelemoduulissa SPCD D55 on sisäinen häiriötallennin, jolla voidaan tallentaa kuusi vaihevirtaa, kaksi nollavirtaa, moduulin sisäiset havahtumis- ja lukitussignaalit sekä ohjaustulosignaalit. Tallennus voidaan liipaista em. signaaleista joko nousevalla tai laskevalla reunalla. Tallenteen pituus on noin 0 jaksoa. Moduulin tallennusmuistiin mahtuu kerrallaan yksi tallenne. Näytteenottotaajuus on 0 näytettä/ jakso. Tallenne puretaan muistista esimerkiksi PC-ohjelman avulla. 7

8 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli SPCJ D8 Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D8 ylivirtasuoja on tarkoitettu yksi-, kaksi- tai kolmivaiheiseen ylivirtasuojaukseen. Ylivirtasuoja soveltuu tehomuuntajien ja generaattoreiden oikosulkusuojaukseen. Ylivirtasuoja sisältää kolme toimintaporrasta:. ylivirtaportaan I>,. ylivirtaportaan I>> ja. ylivirtaportaan I>>>. Ylivirtaporras havahtuu, jos virta yhdessäkin vaiheessa ylittää portaan asetteluarvon. Jos ylivirtatilanne jatkuu moduuliin aseteltua toiminta-aikaa kauemmin, havahtunut porras suorittaa katkaisijan laukaisun antamalla ohjelmoidun laukaisusignaalin. Yhdistetyn ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ D8 maasulkusuoja on tarkoitettu suuntaamattomaan maasulkusuojaukseen. Maasulkusuoja soveltuu maasulun varasuojaksi tehomuuntajille. Se sisältää kaksi toimintaporrasta: alemman portaan I 0 > ja ylemmän portaan I 0 >>. Havahtunut porras antaa havahtumissignaalin, joka voidaan ohjata haluttuun lähtösignaaliin. Jos maasulkutilanteen kesto ylittää asetellun toiminta-ajan, havahtunut porras suorittaa laukaisun. Alimmat toimintaportaat (I> ja I 0 >) voivat toimia joko vakio- tai käänteisaikaisena. Ylemmät portaat toimivat vain vakioaikaisena. Eri portaiden toiminta voidaan kokonaan estää ohjelmointikytkimien avulla. Ylivirta- ja maasulkurelemoduuli SPCJ D8 sisältää lisäksi vaihekatkossuojan I>, joka tarkkailee pienintä ja suurinta vaihevirtaa sekä laskee vaiheiden välisen erovirran I. Vaihekatkossuojaa voidaan käyttää verkon tilan monitoroinnissa. Yy-kytkentäisten tehomuuntajien suojauksessa vaihekatkossuojaa voidaan käyttää ainakin hälyttävänä. Vaihekatkossuojaa voidaan myös joissakin tapauksissa soveltaa pienten generaattoreiden vinokuormitussuojaukseen. Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurelemoduuli SPCJ D8 mittaa differentiaalireleessä SPAD 6 C releen yläjännitepuolen vaihevirtamittaustuloihin I L, I L ja I L sekä alajännitepuolen nollavirtamittaustuloon I 0 kytkettyä virtaa. Katkaisijavikasuoja Katkaisijavikasuoja (CBFP) on integroitu relemoduuleihin SPCD D5, SPCD D55 ja SPCJ D8. Katkaisijavikasuojauksen avulla voidaan toteuttaa myös katkaisijan varmennettu laukaisujärjestelmä. 8

9 Liitäntäkaavio L P P P P L L S S S S S P P S Rx Tx S P P S SPA-ZC_ + (~) - (~) U aux X0/ X0/ X0/ X0/ X0/5 X0/6 X0/7 N 5 A A N 5 A A N X0/8 X0/9 5 A A N X0/5 5 A X0/6 A X0/7 X0/7 X0/8 X0/9 N 5 A A X0/ X0/ X0/5 X0/6 X0/7 X0/8 N 5 A A N 5 A A X0/9 X0/0 X0/ N 5 A A U5 X/ X/ + - I / O SERIAL PORT U6 IRF + X/6 X/7 X/8 IRF X/ X/ X/ X/ X/5 X/6 X/7 X/8 X/9 X/0 SPAD 6 C U BS BS BS BS BS5 Y / Y / BS BS BS BS BS5 BS BS BS BS BS5 BS BS BS U I> I>> U I 0> I 0> U I> I I> IRF SS SS SS SS TS TS TS TS I / O IRF SS SS SS SS TS TS TS TS I / O IRF SS SS SS SS TS TS TS TS I / O SS SS SS SS TS TS TS TS X/ X/5 X/ X/ X/ X/9 X/0 X/7 X/8 X/5 X/6 X/ X/ X/5 X/6 X/7 X/8 X/ X/ X/ X/ TRIP TRIP TRIP TRIP Kuva. Vakavoidun differentiaalireleen SPAD 6 C liitäntäkaavio U aux TS TS SS SS IRF BS BS5 U U U U U5 U6 TS TS SS SS SERIAL PORT SPA-ZC_ Rx/Tx Apujännite Lähtöreleet (laukaisukelpoiset) Lähtöreleet Itsevalvonnan lähtörele Ulkoiset ohjaustulot Kolmivaiheinen vakavoitu differentiaalirelemoduuli SPCD D5 Maasulkurelemoduuli SPCD D55 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurelemoduuli SPCJ D8 Ohjaustulo- ja lähtörelemoduuli SPTR 9B Teholähdemoduuli SPGU 0A tai SPGU 8B Liitäntämoduuli SPTE 8B8 Lähtösignaalit (laukaisukelpoisille lähtöreleille) Lähtösignaalit Sarjaliikenneliityntä Sarjaväylän liitäntämoduuli Liitäntämoduulin vastaanotin (Rx) ja lähetin (Tx) kuitukaapeliliityntää varten 9

10 Liitännät Vakavoidun differentiaalireleen SPAD 6 C liitännät ovat seuraavan taulukon mukaiset. Liitin- Liitinväli Selitys ryhmä X0 - Yläjännitepuolen tai staattorin tähtipisteen puolen vaihevirta I L (5 A) X0 - Yläjännitepuolen tai staattorin tähtipisteen puolen vaihevirta I L ( A) X0-5 Yläjännitepuolen tai staattorin tähtipisteen puolen vaihevirta I L (5 A) X0-6 Yläjännitepuolen tai staattorin tähtipisteen puolen vaihevirta I L ( A) X0 7-8 Yläjännitepuolen tai staattorin tähtipisteen puolen vaihevirta I L (5 A) X0 7-9 Yläjännitepuolen tai staattorin tähtipisteen puolen vaihevirta I L ( A) X0 - Alajännitepuolen tai staattorin verkon puolen vaihevirta I L ' (5 A) X0-5 Alajännitepuolen tai staattorin verkon puolen vaihevirta I L ' ( A) X0 6-7 Alajännitepuolen tai staattorin verkon puolen vaihevirta I L ' (5 A) X0 6-8 Alajännitepuolen tai staattorin verkon puolen vaihevirta I L ' ( A) X0 9-0 Alajännitepuolen tai staattorin verkon puolen vaihevirta I L ' (5 A) X0 9- Alajännitepuolen tai staattorin verkon puolen vaihevirta I L ' ( A) X0 5-6 Yläjännitepuolen nollavirta I 0 (5 A) X0 5-7 Yläjännitepuolen nollavirta I 0 ( A) X0 7-8 Alajännitepuolen nollavirta I 0 (5 A) X0 7-9 Alajännitepuolen nollavirta I 0 ( A) X - Ulkoinen ohjaustulo BS X - Ulkoinen ohjaustulo BS X 5-6 Ulkoinen ohjaustulo BS X 7-8 Ulkoinen ohjaustulo BS X 9-0 Ulkoinen ohjaustulo BS5 X --- Lähtörele TS (laukaisukelpoinen kaksinapainen rele, katso jakso "Katkaisijan ohjaus" X Lähtörele TS (laukaisukelpoinen kaksinapainen rele, katso jakso "Katkaisijan ohjaus" X - Apujännitesyöttö. Tasasähkösyötön positiivinen napa kytketään liittimeen. Apujännitealue toimintakilvessä. X - Lähtörele TS (laukaisukelpoinen) X 5-6 Lähtörele TS (laukaisukelpoinen) X 7-8 Lähtörele SS X 9-0 Lähtörele SS X -- Lähtörele SS X -5 Lähtörele SS X Itsevalvonnan (IRF) lähtörele Suojarele liitetään optiseen tiedonsiirtoväylään väyläliityntämoduulin SPA-ZC 7 tai SPA-ZC kautta. Väyläliitäntämoduuli kytketään releen takapaneelissa olevaan D-liittimeen. Kuitukaapelit kiinnitetään pikaliittimillä moduulin vastaliittimiin Rx ja Tx. Väyläliitäntämoduulissa olevat valintakytkimet asetellaan asentoon "SPA". 0

11 X I L I' L - + IRF SS SS SS SS TS TS Uaux Made in Finland Serial Port I L X L I' 8 9 SPA I L 8 0 I' L BS BS BS BS BS5 TS TS X I I0 7 9 Kuva. Vakavoitu differentiaalirele SPAD 6 C takaa katsottuna Ohjaustulo- ja lähtörelemoduuli Differentiaalireleen SPAD 6 C ohjaustulo- ja lähtörelemoduuli on sijoitettu releen takaosaan samansuuntaisesti emolevyn kanssa. Moduuli voidaan irroittaa poistamalla kiinnitysruuvit sekä moduulin suojamaajohdin ja emokortille menevä nauhakaapeli. Ohjaustulo- ja lähtörelemoduuli sisältää kaikki lähtöreleet (8 kpl + IRF), releiden ohjainpiirit, ulkoisten ohjaustulojen (5 kpl) elektroniikkapiirit ja sarjaliikenteen vaatiman D-liittimen. Moduulilta lähtevät ja moduulille tulevat signaalit on kytketty emokortille nauhakaapelilla. Relemoduulien paikat U, U ja U ovat identtisiä. Emokortilta tulevat lähtösignaalit SS SS sekä TS TS ohjaavat vastaavan nimistä lähtörelettä. Suojarelemoduulien toimintaportaiden ja suojausfunktioiden toimintaa ei ole kiinteästi sidottu mihinkään lähtöreleeseen, vaan ne voidaan ohjelmoida eri lähtösignaaleille. Katkaisijaa voidaan kuitenkin suoraan ohjata vain lähtöreleillä TS, TS, TS ja TS (katso jakso "Katkaisijan ohjaus"). Suojarelemoduulien lähtörelematriisien kytkinryhmien ohjelmointi on selvitetty relemoduulien käyttöohjeissa. Differentiaalireleessä SPAD 6 C on käytettävissä viisi ulkoista ohjaustuloa BS, BS, BS, BS ja BS5. Ulkoisiin ohjaustuloihin voidaan kytkeä esimerkiksi tehomuuntajan kaasureleeltä ja käämin lämpötilan kuvaajalta saatavat hälytys- ja laukaisusignaalit. Ulkoisia ohjaustuloja voidaan käyttää: - relemoduulien yhden tai useamman toimintaportaan lukitukseen - lähtöreleiden suoraan ohjaukseen - primääristen suojareleiden hälytysten ja laukaisujen ilmaisemiseen - toimintamerkkien, itsepitävien lähtöreleiden ja rekistereiden kuittaamiseen sekä moduulien SPCD D5 ja SPCD D55 häiriötallentimen tallennusmuistin tyhjennykseen - relemoduulien voimassa olevien asetteluarvojen vaihtamiseen pääasetteluista tausta-asetteluiksi ja vastaavasti tausta-asetteluista pääasetteluiksi Ulkoisten ohjaustulojen BS BS5 vaikutus releen toimintaan sekä ohjaustulojen aktiivisuustila määritellään suojarelemoduulien ohjelmoitavien kytkinryhmien avulla. Toimintaportaan, lukituksen ja ulkoisen ohjaustulon aktivoituminen ilmaistaan relemoduulin näytössä tapahtumaa vastaavalla punaisella koodilla. Koodit on selvitetty relemoduulien käyttöohjeissa. Toimintaportaan, lukituksen, ulkoisen ohjaustulon ja lähtösignaalin aktivoitumisesta saadaan myös tapahtumatieto sarjaväylän kautta.

12 Moduulien väliset signaalit Signaalit BS INT, BS INT ja BS INT ovat relemoduulien SPCD D5 ja SPCD D55 lukitussignaaleita, joilla yksi relemoduuli voi lukita toisessa korttipaikassa olevan relemoduulin laukaisun. Relemoduulien välinen lukitussignaali aktivoituu, kun yhden relemoduulin vastaava lukitussignaali aktivoituu. Lukitussignaalit BS INT eivät voi ohjata lähtöreleitä. Lukitussignaaleja BS INT ei voida käyttää moduulin SPCJ D8 lukitsemiseen. Seuraavassa kuvassa on esitetty, miten ulkoiset ohjaustulot, relemoduulien havahtumis-, laukaisu- ja lukitussignaalit sekä relemoduulien väliset lukitussignaalit ovat ohjelmoitavissa vaikuttamaan pistoyksiköiden toimintaan. Kuvassa ei ole esitetty kaikkia pistoyksiköiden ohjelmoitavia kytkimiä. Esimerkiksi signaalien aktiivisuustilan valintaan, lähtöreleiden itsepitoon ja katkaisijavikasuojan toimintaan vaikuttavia ohjelmoitavia kytkimiä ei ole esitetty. SGB SGB SGB 6 SPCJ D8 (U) I>>> I 0 > I 0 >> I> I> I>> t> t>> t>>> t 0 > t 0 >> t> AR SGF7 5 6 AR SGF6 5 6 SGF8 SGF SGR SGR0 SGR9 SGR8 SGR7 SGR6 SGR5 SGR SGR SGR SGR AR SS TS SS TS SS TS SS TS SPAD 6 C + X/ X/ X/ X/ I L, I L, I L I' L, I' L, I' L I 0 I 0 BS BS BS BS BS SGB SGB SGB SGB I 0 > I 0 > SPCD D55 (U) SPCD D5 (U). harm. esto (alajänn.). harm. t 0 > esto 0 t > (yläjänn.). tai 5. harm. esto I> I>> AR SGF6 AR AR SGF6 AR AR AR SGF7 SGF7 AR AR AR SGF8 SGF8 BS INT BS INT SGF9 SGF9 BS INT BS INT SGF0 SGF0 BS INT BS INT SGF SGF SGR SGR0 SGR9 SGR8 SGR7 SGR6 SGR5 SGR SGR SGR SGR SGR8 SGR7 SGR6 SGR5 SGR SGR SGR SGR SS SS SS TS TS TS SS SS SS TS TS TS SS SS SS TS TS TS SS SS SS TS TS TS SS TS SS TS SS TS SS TS X/7 X/8 X/5 X/6 X/7 X/8 X/9 X/0 X/ X/ X/ X/ X/ X/5 X/6 X/ X/5 Kuva. Differentiaalireleen SPAD 6 C mittaustulot, ulkoiset ohjaustulot, relemoduulien väliset signaalit, lähtösignaalit sekä lähtöreleet

13 Teholähdemoduuli Teholähdemoduuli muokkaa ulkoisesta apujännitteestä relemoduulien tarvitsemat jännitteet. Teholähdemoduuli sijaitsee suojareleen järjestelmäkilven takana. Teholähdemoduuli on oma pistoyksikkö, joka voidaan vetää ulos, kun järjestelmäkilpi on ensin poistettu. Teholähdemoduuleja on olemassa kahta eri tyyppiä, jotka eroavat toisistaan tulojännitteiden osalta: SPGU 0A - nimellisjännite U n = 0/0/0/0 V ac U n = 0/5/0 V dc - toiminta-alue U = V ac/dc SPGU 8B - nimellisjännite U n = /8/60 V dc - toiminta-alue U = 8 80 V dc Malli SPGU 0 A soveltuu sekä vaihto- että tasajännitteelle. SPGU 8 B soveltuu ainoastaan tasajännitteelle. Releen järjestelmäkilpeen on merkitty, minkä jännitealueen teholähde releeseen on asennettu. Teholähdemoduuli on muuntajakytketty eli galvaanisesti ensiö- ja toisiopiirit erottava, flyback-tyyppinen tasajännitemuuttaja. Ensiöpuoli on suojattu sulakkeella F, joka sijaitsee moduulin piirikortilla. Sulakkeen arvo on A (hidas) SPGU 0 A:ssä ja A (hidas) SPGU 8 B:ssa. A hidas +8V Vakavoimaton jännite logiikkapiireille Uaux V~ V +V -V +V Operaatiovahvistimien syöttöjännitteet Lähtöreleiden ohjausjännite Kuva. Teholähdemoduulin jännitetasot Teholähdemoduulin toimintatilan ilmaisee järjestelmäkilvessä oleva vihreä merkkilamppu U aux, joka palaa kun moduuli on toiminnassa. Elektroniikkaa syöttävien jännitteiden varsinainen valvonta on sijoitettu mittaaville moduuleille. Mikäli jokin toisiojännitteistä poikkeaa yli 5 % nimellisarvostaan, siitä saadaan itsevalvontahälytys. Hälytys saadaan myös silloin, kun teholähdekortti on pois paikaltaan tai kun releelle ei tule apujännitesyöttöä.

14 Toimintamerkit f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I 0 I d I d I 0 IRF I > I I L I L I L I o IRF SPAD 6 C V ~ V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCD D5 SPCD D55 SPCJ D I > Trip I >> Trip I df > Block / I 0 > Start I 0 > Trip I f ( I 0 ) >Block I > Start I > Trip I >> Start I d5f > Block I 0 > Start I >> Trip BS 5 I 0 > Trip 5 I >>> Start 5 BS 6 BS 7 BS 8 BS5 A CBFP Trip 6 I f ( I 0 ) >Block 7 BS 8 BS 9 BS 0 BS 6 I >>> Trip 7 I 0 > Start 8 I 0 > Trip 9 I 0 >> Start 0 I 0 >> Trip II BS5 II I > Trip A CBFP Trip A CBFP Trip P / I n [%] S [%] I tp / I n I d / I n I / I n I / I n SGF SGB SGR >> RESET STEP I I df / > [%] df I d5f / I df > [%] I d5f / I df >> [%] TRIP P / I n [%] RESET t 0 > [ s] STEP P / I n [%] t 0 > [ s] I 0 I n I 0 / Σ I [%] If / If ( I 0) > [%] If / If ( I 0) > [%] / / / I 0 I n I 0 / Σ I [%] I In I / In SGF SGB SGR TRIP I > / I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / I t 0 > [ s ] k 0 SGF SGB SGR n RESET STEP I >>/ 0 I t 0 [ s ] n >> I > [%] t > [ s] TRIP 099A RS 6 Ser.No. 00A SPCD D5 009A SPCD D55 00A SPCJ D8 Kuva 5. Vakavoidun differentiaalireleen SPAD 6 C etupaneeli. Järjestelmäkilven vihreä merkkivalo U aux palaa teholähteen ollessa toiminnassa.. Relemoduulien näytöt toimivat mittaus- ja asettelutietojen näytön lisäksi myös rekisteröityjen tietojen näyttöinä. Relemoduulien toimintamerkit koostuvat näytössä olevasta punaisesta numerosta tai koodista sekä TRIPmerkkilampusta. Toimintamerkkien merkitys, keskinäiset prioriteetit sekä kuittaustavat on selvitetty suojarelemoduulien käyttöohjeissa.. Näytössä oleva mittaus- tai asetteluarvo osoitetaan etupaneelissa olevilla mittaus- tai asetteluarvoihin liittyvillä keltaisilla merkkivaloilla ja näytön punaisilla koodeilla. Mittausja asetteluarvot on selvitetty suojarelemoduulien käyttöohjeissa.. Relemoduulien itsevalvonnan havaitsema pysyvä vika ilmaistaan relemoduuleittain IRFtoimintamerkillä. Vian sattuessa relemoduulin näyttöön syttyvä vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huoltotilauksen yhteydessä. Vikakoodit on selvitetty relemoduulien käyttöohjeissa.

15 Tekniset tiedot (päivitetty 00-0) Mittaustulot Nimellisvirta I n A 5 A Liitinnumerot X0/-, -6, 7-9 X0/-, -5, 7-8 X0/-5, 6-8 X0/-, 6-7 X0/9-, 5-7 X0/9-0, 5-6 X0/7-9 X0/7-8 Terminen virtakestoisuus - jatkuva kuormitusvirta A 0 A - 0 s ajan 5 A 00 A - s ajan 00 A 500 A Dynaaminen virtakestoisuus - puolijakson arvo 50 A 50 A Tuloimpedanssi < 00 mω < 0 mω Nimellistaajuus f n 50 Hz tai 60 Hz Lähtöreleet Laukaisukelpoiset lähtöreleet Liitinnumerot X/---, X/-, 5-6 Nimellisjännite 50 V ac/dc Jatkuva virtakestoisuus 5 A Kytkentä- ja kuormitusvirta, 0.5 s 0 A Kytkentä- ja kuormitusvirta, s 5 A Katkaisukyky tasavirralla, kun kuormituksen L/R 0 ms ohjausjännitteillä 8/0/0 V dc 5 A / A / A Hälytysreleet Liitinnumerot X/7-8, 9-0, --, -5, Nimellisjännite 50 V ac/dc Jatkuva virtakestoisuus 5 A Kytkentä- ja kuormitusvirta, 0.5 s 0 A Kytkentä- ja kuormitusvirta, s 8 A Katkaisukyky tasavirralla, kun kuormituksen L/R 0 ms ohjausjännitteillä 8/0/0 V dc A / 0.5 A / 0.5 A Ohjaustulot Liitinnumerot X/-, -, 5-6, 7-8, 9-0 Ohjausjännite - nimellisjännitteet U n = /8/60/0/0 V dc U n = 0/0 V ac - toiminta-alue 8 65 V dc ja V ac Virrankulutus 0 ma Aktiivisuustila valittavissa relemoduuleissa - ohjaustulo aktiivinen jännitteisenä - ohjaustulo aktiivinen jännitteettömänä Aika ohjaustulon aktivoitumisesta lähtöreleohjaukseen (ohjaustulo aktiivinen jännitteisenä, ohjelmointi relemoduulissa) < 0 ms Aika ohjaustulon aktivoitumisesta lähtöreleohjaukseen (ohjaustulo aktiivinen jännitteettömänä, ohjelmointi relemoduulissa) < 50 ms 5

16 Teholähdemoduuli Liitinnumerot X/- Tyyppi SPGU 0A - nimellisjännitteet U n = 0/0/0/0 V ac U n = 0/5/0 V dc - toiminta-alue V ac/dc Tyyppi SPGU 8B - nimellisjännitteet Un = /8/60 V dc - toiminta-alue 8 80 V dc Tehonkulutus lepotilassa/toiminnassa n. 0 W / n. 5 W Vakavoitu kolmivaiheinen differentiaalirelemoduuli SPCD D5 - katso relemoduulikohtaisesta käyttöohjeesta MRS MUM FI jakso "Tekniset tiedot". Maasulkurelemoduuli SPCD D55 - katso relemoduulikohtaisesta käyttöohjeesta MRS MUM FI jakso "Tekniset tiedot". Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurelemoduuli SPCJ D8 - katso relemoduulikohtaisesta käyttöohjeesta MRS MUM FI jakso "Tekniset tiedot". Tiedonsiirto Siirtotapa Kuituoptinen sarjaväylä Merkkien koodaus ASCII Valittavissa oleva siirtonopeus 800 tai 9600 Bd Optisen tiedonsiirron liitäntämoduuli - muovikuitukaapeleille SPA-ZC BB - lasikuitukaapeleille SPA-ZC MM Optisen tiedonsiirron liitäntämoduuli sisäisellä teholähteellä - muovikuitukaapeleille SPA-ZC 7 BB - lasikuitukaapeleille SPA-ZC 7 MM SPAD 6 C:n käyttöä tukevat ohjelmat Sähköaseman monitorointiohjelma SMS 00 Häiriötallentimen PC-ohjelma DRCOM Koejännitteet Eristejännitekoe (IEC 55-5) Syöksyjännitekoe (IEC 55-5) Eristysvastus (IEC 55-5).0 kv, 50 Hz, min 5 kv,./50 µs, 0.5 J > 00 MΩ, 500 V dc 6

17 Häiriökokeet MHz:n purskehäiriötesti (IEC 55--) - yhteismuotoinen.5 kv, MHz, s - poikittainen.0 kv, MHz, s Sähköstaattinen purkaus (IEC 55-- ja IEC 80-), luokka III: - purkaus ilman kautta 8 kv - purkaus kontaktin kautta 6 kv Nopeat (5/50 ns) transientit (IEC 55--), luokka III; IEC 80-, taso IV: - tehonsyöttö kv - muut liitännät (tulot/lähdöt) kv Ympäristöolosuhteet Käyttölämpötila-alue C Kuljetus- ja varastointilämpötila (IEC 68--8) C Lämpötilariippuvuus 0. % / C Suhteellinen kosteus (IEC 68--0) 9 95 %, + 55 C, 6 jaksoa Kotelointiluokka uppoasennuksessa (IEC 59) IP 5 Paino täysin kalustettuna n. 6 kg 7

18 Virtamuuntajasuositukset Mitä tärkeämmästä suojauskohteesta on kysymys, sitä enemmän virtamuuntajien toistokykyyn pitää kiinnittää huomiota. Virtamuuntajia ei yleensä pystytä mitoittamaan siten, että ne toistaisivat kyllästymättä suuren tasakomponentin sisältävän virran virtamuuntajan jäännösvuon ollessa suuri. Differentiaalirele SPAD 6 C toimii luotettavasti, vaikka virtamuuntajat kyllästyisivät osittain. Seuraavilla virtamuuntajasuosituksilla pyritään varmistamaan releen stabiilisuus suurilla suojauskohteen läpi menevillä vikavirroilla sekä releen nopea ja herkkä toiminta suojausalueella olevissa vioissa, joissa vikavirrat voivat olla suuria. Differentiaalisuojaus Differentiaalireleen SPAD 6 C kanssa käytettävien suojausvirtamuuntajien (IEC 85) tarkkuusluokaksi suositellaan luokkaa 5P, jossa nimellisvirralla virtavirheen yläraja on % ja kulmavirheen yläraja 60 minuuttia. Yhdistetyn virheen yläraja tarkkuusrajakertoimen ja nimellisvirran tulon suuruisella virralla on 5 %. Virtamuuntajan todellista taakkaa vastaava tarkkuusrajakerroin F a voidaan laskea likimääräisesti nimellisen tarkkuusrajakertoimen F n, nimellistaakan S n, virtamuuntajan sisätaakan S in ja todellisen taakan S a avulla seuraavasti: S F a = F n x in + S n S in + S a Esimerkkitapauksessa alajännitepuolen virtamuuntajien 5P0 nimellistaakka S n = 0 VA, toision nimellisvirta 5 A, sisäresistanssi R in = 0.07 Ω ja nimellistaakkaa vastaava tarkkuusrajakerroin F n = 0. Virtamuuntajan sisätaakka on näin ollen Si n = (5 A) x 0.07 Ω =.75 VA. Releen tuloimpedanssi 5 A:n nimellisvirralla on <0 mω. Jos mittausjohtimien resistanssi on 0. Ω, on virtamuuntajan todellinen taakka S a = (5 A) x ( ) Ω =. VA. Todellista taakkaa vastaava tarkkuusrajakerroin F a on näin ollen noin 6. 5 A:n nimellisvirralla virtamuuntajan taakka voi kasvaa helposti suureksi. A:n nimellisvirtaa käyttämällä virtamuuntajan todellinen taakka pienenee ja samalla virtamuuntajan toistokyky paranee. Muuntajan yläjännitepuolella suojausalueella tapahtuvissa vioissa vikavirrat saattavat olla erittäin suuria virtamuuntajien nimellisvirtoihin verrattuna. Differentiaalirelemoduulin pikalaukaisuportaan ansiosta suojausalueella olevissa vioissa kuitenkin riittää, että virtamuuntajat pystyvät ensimmäisen jakson aikana toistamaan pikalaukaisuun tarvittavan virran. Virtamuuntajien pitää pystyä toistamaan ensiön epäsymmetrinen vikavirta ilman kyllästymistä vähintään 0 ms vian alkamisesta, jotta releen toiminta-ajat vastaisivat relemoduulien käyttöohjeissa ilmoitettuja toiminta-aikoja. Differentiaalisuojauksessa käytettävien vaihevirtamuuntajien todellista taakkaa vastaavien tarkkuusrajakertoimien pitää toteuttaa seuraavat vaatimukset: F a > 0 ja F a > x I max Tekijänä I max käytetään pikalaukaisurajan asettelua I d /I n >>. Suojausalueen ulkopuolella olevan vian selvittäminen jälleenkytkennän avulla voi aiheuttaa huomattavan jäännösvuon virtamuuntajan sydämeen. Jotta differentiaalisuojaus säilyttäisi stabiilisuutensa jälleenkytkentätilanteissa suurillakin virroilla jäännösvuon ollessa suuri, tehomuuntajan ylä- ja alajännitepuolen virtamuuntajien todellista taakkaa vastaavien tarkkuusrajakertoimien suositellaan paitsi täyttävän edellä esitetyt vaatimukset myös olevan keskenään samaa suuruusluokkaa. Generaattorisuojauksessa on tärkeää, että generaattorin staattorin tähtipisteen ja verkon puoleisten vaihevirtamuuntajien toistokyky vastaa toisiaan ts. virtamuuntajien taakat ovat lähes yhtä suuria. Jos suojattavan generaattorin läpi kulkee tahdistuksen jälkeisissä kytkentätilanteissa suuria tasakomponentin sisältäviä kytkentä- tai käynnistysvirtoja, on virtamuuntajien toistokykyyn ja taakkoihin sekä releen asetteluihin kiinnitettävä erityistä huomiota. Luokan X (BS 98) virtamuuntajien tekniset ominaisuudet määräytyvät käännejännitteen (knee-point voltage) ja toisiokäämin resistanssin perusteella. Käännejännitteellä tarkoitetaan virtamuuntajan toisiojännitteen arvoa, josta 0 %:n toisiojännitteen nousu aiheuttaa 50 %:n magnetointivirran lisäyksen. Differentiaalisuojauksessa käytettävien virtamuuntajien käännejännitteiden U k pitää toteuttaa seuraava vaatimus: x I U k > max x (R in + R L ) n missä n on virtamuuntajan muuntosuhde R in R L on virtamuuntajan toisioresistanssi on pisimmän mittaussilmukan (meno ja paluujohtimen) kokonaisresistanssi I max on pikalaukaisurajan asettelu I d /I n >> kerrottuna suojauskohteen nimellisvirralla. 8

19 Maasulkusuojaus Vakavoidulla erovirtaperiaatteella toteutetun maasulkusuojauksen yhteydessä vaihevirtamuuntajia koskevat suositukset ovat samat kuin differentiaalisuojauksessa. Nollavirtamuuntajan todellista taakkaa vastaavan tarkkuusrajakertoimen on oltava mahdollisimman yhtä suuri vaihevirtamuuntajien todellista taakkaa vastaavien tarkkuusrajakertoimien kanssa. Maasulkusuojaus suurimpedanssiperiaatteella Vastuksella vakavoidun erovirtasuojauksen herkkyys ja luotettavuus riippuu voimakkaasti käytetyistä virtamuuntajista. Samaan erovirtapiiriin kuuluvien virtamuuntajien kierrosmäärien tulee olla yhtä suuret. Virtamuuntajien muuntosuhteet valitaan yhtä suuriksi. Jotta virtamuuntajat pystyisivät syöttämään suojausalueella tapahtuvassa viassa suojauksen havahtumiseksi tarvittavan virran erovirtapiiriin, niiden käännejännitteen tulisi olla noin kaksi kertaa suurempi kuin vakavointijännite (stabilising voltage), joka vaaditaan releeltä suojausalueen ulkopuolella olevissa vioissa. Releen vakavointijännite U s ja virtamuuntajan käännejännite U k lasketaan yhtälöistä: I fmax x (R in + R L ) U s = n U k = x U s missä I fmax on suurin läpi menevä ensiöpuolen vikavirta, jolla suojaus ei saa laukaista. Kerrointa kaksi käytetään, kun suojauksen toiminnassa ei sallita viivettä missään tilanteessa. Jotta virtamuuntajien käännejännite ei kasvaisi liian suureksi, kannattaa käyttää virtamuuntajia, joiden toisiokäämin resistanssi on samaa suuruusluokkaa kuin mittauspiirin resistanssi. Suojaukselle asetetut herkkyysvaatimukset vaarantuvat, jos virtamuuntajien magnetointivirran suhteessa käännejännitteeseen annetaan kasvaa liian suureksi. Ensiövirran I prim arvo, jolla rele laukaisee tietyllä asettelulla, voidaan laskea yhtälöstä: I prim = n x (I r + I u + m x I m ) missä n on virtamuuntajan muuntosuhde I r on releen asettelua vastaava virran arvo I u on suojavaristorin kautta kulkeva virta m on suojaukseen kuuluvien virtamuuntajien lukumäärä I m on yhden virtamuuntajan magnetointivirta Jotta erovirtapiiriin suojausalueella olevissa vioissa muodostuvan jännitteen nousu liian suureksi saadaan estettyä erovirtapiirin rinnalle kytketään suojavaristori. Varistorin resistanssi riippuu sen yli vaikuttavasta jännitteestä: mitä suurempi jännite on sitä pienempi on resistanssi. Ylivirtasuojaus Ylivirtasuojauksessa käytettäviä virtamuuntajia koskevat suositukset ovat samat kuin differentiaalisuojauksessa. 9

20 Katkaisijan ohjaus Katkaisijan aukiohjaus voidaan toteuttaa kaksinapaisella (double-pole) ohjauksella tai yksinapaisella (single-pole) ohjauksella. Vakavoidussa differentiaalireleessä SPAD 6 C on kaksi laukaisukelpoista yksinapaista relettä (TS ja TS) sekä kaksi laukaisukelpoista kaksinapaista relettä (TS ja TS). Kaksinapaisesti kytketyssä katkaisijaohjauksessa ohjausjännite tuodaan kummallekin puolelle katkaisijan laukaisukelaa. Jos laukaisukelpoista lähtörelettä TS käytetään kaksinapaiseen ohjaukseen, kytketään esimerkiksi liitin X/5 negatiiviseen ohjausjännitteeseen ja liitin X/8 positiiviseen ohjausjännitteeseen. Liittimet X/ 6 ja X/7 kytketään katkaisijan auki-kelaan. Jos laukaisukelpoista lähtörelettä TS käytetään kaksinapaiseen ohjaukseen, kytketään esimerkiksi liitin X/ negatiiviseen ohjausjännitteeseen ja liitin X/ positiiviseen ohjausjännitteeseen. Liittimet X/ ja X/ kytketään katkaisijan auki-kelaan. Jos lähtörelettä TS käytetään yksinapaiseen ohjaukseen, pitää liittimien X/6 ja X/7 olla kytkettynä yhteen eli releiden pitää olla kytkettynä sarjaan. Liitin X/5 kytketään katkaisijan auki-kelaan ja liitin X/8 positiiviseen ohjausjännitteeseen. Vastaavasti jos lähtörelettä TS käytetään yksinapaiseen ohjaukseen, pitää liittimien X/ ja X/ olla kytkettynä yhteen. Liitin X/ kytketään katkaisijan auki-kelaan ja liitin X/ positiiviseen ohjausjännitteeseen. 0 OPEN SS SS SS SS TS TS - TS + TS X 5 X X 9 0 X 7 8 X 5 6 X X X Kaksinapainen ohjaus 0 - OPEN SS SS SS SS TS TS TS + TS X 5 X X 9 0 X 7 8 X 5 6 X X X Yksinapainen ohjaus Kuva 6. Katkaisijan ohjauksen kaksinapaisen ja yksinapaisen kytkennän periaate 0

21 Sovellutusesimerkkejä Seuraavissa sovellutusesimerkeissä on kuvattu differentiaalireleen SPAD 6 C käyttöä tehomuuntajan suojaukseen. Esimerkkien suojausratkaisuissa käytetään kaikkia kolmea suojarelemoduulia. Esimerkki. Differentiaalireleen SPAD 6 C käyttö YNyn0-kytkentäisen tehomuuntajan suojaukseen. L P P P P L L S S S S S P P S Rx Tx S P P S SPA-ZC_ + (~) - (~) U aux X0/ X0/ X0/ X0/ X0/5 X0/6 X0/7 N 5 A A N 5 A A N X0/8 X0/9 5 A A N X0/5 5 A X0/6 A X0/7 X0/7 X0/8 X0/9 N 5 A A X0/ X0/ X0/5 X0/6 X0/7 X0/8 N 5 A A N 5 A A X0/9 X0/0 X0/ N 5 A A U5 X/ X/ + - I / O SERIAL PORT U6 IRF + X/6 X/7 X/8 IRF X/ X/ X/ X/ X/5 X/6 X/7 X/8 X/9 X/0 SPAD 6 C U BS BS BS BS BS5 Y / Y / BS BS BS BS BS5 BS BS BS BS BS5 BS BS BS U I> I>> U I 0> I 0> U I> I I> IRF SS SS SS SS TS TS TS TS I / O IRF SS SS SS SS TS TS TS TS I / O IRF SS SS SS SS TS TS TS TS I / O SS SS SS SS TS TS TS TS X/ X/5 X/ X/ X/ X/9 X/0 X/7 X/8 X/5 X/6 X/ X/ X/5 X/6 X/7 X/8 X/ X/ X/ X/ TRIP TRIP TRIP TRIP Kuva 7. Esimerkin sovellutus

22 Tehomuuntajan kolmivaiheinen käämi- ja kierrossulkusuojaus toteutetaan moduulin SPCD D5 vakavoidulla portaalla ja pikalaukaisuportaalla. Vakavoidun portaan laukaisu lukitaan kytkentätilanteissa erovirran toiseen harmoniseen perustuvalla lukituksella. Erovirran viidenteen harmoniseen perustuvaa lukitusta käytetään, jos muuntajan ei sallita irtoavan verkosta ylimagnetointitilanteissa. Ylä- ja alajännitepuolen käämien maasulkusuojaus toteutetaan moduulin SPCD D55 vakavoidulla erovirtaperiaatteella tai suurimpedanssiperiaatteella. Vakavoitua erovirtaperiaatetta käytettäessä maasulun varasuojaus toteutetaan alajännitepuolella moduulin SPCJ D8 käänteisaikatoimintaisella I 0 > -portaalla. Moduulissa SPCD D55 nollavirran toisen harmonisen ja perustaajuisen komponentin suhteeseen perustuva lukitus sallitaan sekä ylä- että alajännitepuolella. Jos alajännitepuolella käytetään suurimpedanssiperiaatetta, maasulun varasuojausta ei voida toteuttaa. Moduulilla SPCJ D8 toteutetaan kolmivaiheinen kolmiportainen ylivirtasuojaus sekä maasulun varasuojaus. Moduuli mittaa yläjännitepuolen vaihevirtoja ja alajännitepuolen nollavirtaa. Vakioaikatoimintainen. ylivirtaporras I>>> asetellaan toimimaan muuntajan yläjännitepuolen oikosuluissa. Moduulin. ylivirtaporras I>> asetellaan toimimaan alajännitepuolen navoissa sattuvissa oikosuluissa sekä varasuojana alajännitepuolen kiskoston oikosuluissa. I>> -portaan asetteluarvon automaattinen kaksinkertaistuminen kytkentävirtasysäyksissä on mahdollista asetella käyttöön. Moduulin. ylivirtaporras I> voidaan asetella toimimaan käänteisaikaisena alajännitepuolen johtolähtöjen maasulun varasuojana. Moduulin SPCD D5 erovirran toiseen harmoniseen perustuvaa lukitusta voidaan käyttää moduulin SPCJ D8 ylivirtaportaiden I> ja I>> lukitukseen muuntajan kytkentätilanteissa. Lukitus ohjelmoidaan moduulissa SPCD D5 halutulle lähtöreleelle, josta se johdotetaan ulkoisesti ohjaustuloon BS, BS tai BS. Kyseinen ohjaustulo ohjelmoidaan lukitsemaan moduulissa SPCJ D8 I> ja/tai I>> -portaan laukaisu. Ylivirtaportaan I>>> toimintaa ei lukita. YNyn-kytkentäisen tehomuuntajan yhteydessä moduulin SPCJ D8 vaihekatkossuojaa I> voidaan käyttää verkon valvontaan ainakin hälyttävänä. Tällöin on syytä huomata, että vaihekatkossuoja voi hälyttää myös maasuluissa. Relemoduuleihin integroitujen katkaisijavikasuojien laukaisut ohjelmoidaan laukaisukelpoiselle lähtöreleelle, jolla voidaan ohjata yläjännitepuolen katkaisijaa syöttösuunnassa edeltävää katkaisijaa. Esimerkki. Differentiaalireleen SPAD 6 C käyttö YNd-kytkentäisen tehomuuntajan suojaukseen. Käämi- ja kierrossulkusuojaus sekä ylivirtasuojaus toteutetaan samalla tavalla kuin esimerkissä. Yläjännitepuolen käämien maasulkusuojaus toteutetaan moduulin SPCD D55 suurimpedanssiperiaatteella. Maasulun varasuojaus toteutetaan moduulin SPCJ D8 I 0 > -portaalla käänteisaikaisesti. Tällöin yläjännitepuolen toiselta tähtipistevirtamuuntajalta tuleva nollavirta kytketään releen liittimiin X0/7-8 tai X0/7-9 kuvan mukaisesti. Yläjännitepuolen tähtipisteen ollessa suoraan maadoitettu voidaan myös vakioaikaista I 0 >> -porrasta käyttää maasulun varasuojana. Moduuliin SPCD D55 asetellaan alajännitepuolen suojausperiaatteeksi nollavirtaperiaate, jolloin nollavirran toiseen harmoniseen perustuva lukitus voidaan asetella käyttöön. Lukitusta voidaan käyttää moduulin SPCJ D8 I 0 > - portaan ja I 0 >> -portaan lukitukseen muuntajan kytkentätilanteissa. Lukitus ohjelmoidaan moduulissa SPCD D55 halutulle lähtöreleelle, josta se johdotetaan ulkoisesti ohjaustuloon BS, BS tai BS. Kyseinen ohjaustulo ohjelmoidaan lukitsemaan moduulissa SPCJ D8 halutun maasulkuportaan toiminta.

23 L P P YNd P P L L S S S S S P Rx Tx S S P P SPA-ZC_ S P + (~) - (~) U aux X0/ X0/ X0/ X0/ X0/5 X0/6 X0/7 N 5 A A N 5 A A N X0/8 X0/9 5 A A N X0/5 5 A X0/6 A X0/7 X0/7 X0/8 X0/9 N 5 A A X0/ X0/ X0/5 X0/6 X0/7 X0/8 N 5 A A N 5 A A X0/9 X0/0 X0/ N 5 A A U5 X/ X/ + - I / O SERIAL PORT U6 IRF + X/6 X/7 X/8 IRF X/ X/ X/ X/ X/5 X/6 X/7 X/8 X/9 X/0 SPAD 6 C U BS BS BS BS BS5 Y / Y / BS BS BS BS BS5 BS BS BS BS BS5 BS BS BS U I> I>> U I 0> I 0> U I> I I> IRF SS SS SS SS TS TS TS TS I / O IRF SS SS SS SS TS TS TS TS I / O IRF SS SS SS SS TS TS TS TS I / O SS SS SS SS TS TS TS TS X/ X/5 X/ X/ X/ X/9 X/0 X/7 X/8 X/5 X/6 X/ X/ X/5 X/6 X/7 X/8 X/ X/ X/ X/ TRIP TRIP TRIP TRIP Kuva 8. Esimerkin sovellutus

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 12.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30 SPAJ 115 C Erovirta- ja nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I o ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I o I I IRF SPAJ 115 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP 2.5 I o >

Lisätiedot

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50/60 Hz U n = 50 / 100 / 200 V 2 5 U REF > SPAE 010 0.8 U aux 0.6 1.0 RESET OK x 80... 265 V ~ _ 0.4 U > U n 1.2 U > 0087A

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500

Lisätiedot

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele SPAS 20 C Suunnattu maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus B I 2 f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I o ) U n = 00V 0V ( U o ) 5 U o I o I ϕ IRF SPAS 20 C 80...265V ~ 8...80V U aux I ϕ > I n STEP [%].0

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip SPAA C Johdonsuojarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 0Hz 0Hz I n = A A ( I ) I n = A A ( I 0B ) I n = 0,A A ( I 0 ) U n = 00V 0V 0V ( U 0 ) I > I I L I L I L I o IRF Uo I o ϕ U o I IRF O I AR AR

Lisätiedot

SPAU 341 C Jännitteensäädin

SPAU 341 C Jännitteensäädin SPAU 341 C Jännitteensäädin Käyttöohje ja tekninen selostus 2 U f n = 50Hz 60Hz I n = 1A 5A ( I ) U n = 100V 110V 120V ( U ) 5 Um I m U d IRF POS IRF SPAU 341 C1 80...265 V ~ U aux U s / U n RESET STEP

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D9 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 20.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin. Ominaisuudet Neliportainen yli- ja alitaajuusrele Jokainen taajuusporras voidaan asetella vakioaikaiseksi

Lisätiedot

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_ Valokaarirele Ostajan opas REA 10_ Julkaistu: 22.11.2004 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Silmukkamainen tai säteittäinen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

7.5. Relesuojauksen toteuttamisperiaatteet

7.5. Relesuojauksen toteuttamisperiaatteet 7.5. Relesuojauksen toteuttamisperiaatteet Suojaustavan valinnalla voidaan vaikuttaa suojauksen toimintanopeuteen, jolla on merkittävä vaikutus oikosulun aiheuttamiin haittoihin. Mitä nopeammin suojaus

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D4 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n.

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n. SPAU 110 C Nollajänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U 2 U n = 100V 110V f n = 50Hz U IRF 5 o 60Hz SPAU 110 C B 80...265V ~ 18...80V U aux STEP U o > [%] U n 2 10 20 STEP SPCU 1C6 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje REM 610 Moottorinsuojarele 1MRS 755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: B/28.11.2006 Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...9 1.1. Tämän käsikirjan sisällöstä...9 1.2. Releen käyttö...9 1.3. Ominaisuudet...9

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

8.2. Maasulkuvirran ja nollajännitteen laskeminen

8.2. Maasulkuvirran ja nollajännitteen laskeminen 8. MAASLKSOJAS 8.1. Yleistä Maasulku on StM:ssä määritelty käyttömaadoittamattoman virtajohtimen ja maan tai maahan johtavassa yhteydessä olevan osan väliseksi eristysviaksi. Kaksoismaasulku on kyseessä

Lisätiedot

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C ASEA BROWN BOVERI ABB Strömberg Releet Johdonsuoja SPAA 20 C ja SPAA 2 C 34 SPAA 8 FI A 99-09 - Tehnyt Tarkastanut Hyväksynyt ASEA BROWN BOVERI fn = 50 Hz 60 Hz X In = A 5 A (I) In = A 5 A (Io) Un = 00

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monitoimisuojarele katkaisijaohjattujen ja kontaktoriohjattujen vaihtovirtamoottoreiden

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 5 3I > I 3I < I L I L I L3 I c IRF SPAJ 60 C 80...65V ~ 8...80V SPCJ 4D40

Lisätiedot

Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin

Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin Johdanto G G G Suuntaus: Verkkoon kytkeytyy hajautettua voimantuotantoa Siirrytään käyttämään verkkoa suljetussa renkaassa

Lisätiedot

ELEC-E8419 Sähkönsiirtojärjestelmät 1 Siirtoverkon suojausasioita. Kurssi syksyllä 2015 Periodit I-II, 5 opintopistettä Liisa Haarla

ELEC-E8419 Sähkönsiirtojärjestelmät 1 Siirtoverkon suojausasioita. Kurssi syksyllä 2015 Periodit I-II, 5 opintopistettä Liisa Haarla ELEC-E8419 Sähkönsiirtojärjestelmät 1 Siirtoverkon suojausasioita Kurssi syksyllä 2015 Periodit I-II, 5 opintopistettä Liisa Haarla 1 Luennon ydinasiat Suojauksen tarkoitus Tärkeimmät releet Distanssireleen

Lisätiedot

Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: EAOL 1/6 Opintokokonaisuus : Jakso: Harjoitustyö: 3 SÄHKÖ Pvm : Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: Tavoite: Välineet: Opiskelija oppii ymmärtämään kolmivaihejärjestelmän vaihe- ja pääjännitteiden suuruudet

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje Valokaarirele 1MRS750928-MUM Julkaistu: 10.08.1999 Versio: E/06.06.2007 Valokaarirele 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5 1.4 Yleistä...5 1.5 Symbolien

Lisätiedot

10. MITTAUS-, OHJAUS- JA SUOJAUSLAITTEISTOT

10. MITTAUS-, OHJAUS- JA SUOJAUSLAITTEISTOT 10. MITTAUS-, OHJAUS- JA SUOJAUSLAITTEISTOT 10.1. Virtamuuntajat Yleistä virtamuuntajista Virtamuuntajan tarkoituksena on muuntaa piirin virta ko. piirin suojauksessa, valvonnassa ja mittauksessa käytettäville

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

SÄHKÖNJAKELUVERKON ASIAKASMUUNTAMOIDEN 20 KV -KOJEISTOT

SÄHKÖNJAKELUVERKON ASIAKASMUUNTAMOIDEN 20 KV -KOJEISTOT SÄHKÖNJAKELUVERKON ASIAKASMUUNTAMOIDEN 20 KV -KOJEISTOT 1 2 3 Johdanto Tässä teknisessä erittelyssä määritellään Tampereen Sähköverkko Oy:n (TSV) vaatimukset 20 kv -kojeistoille, jotka liitetään TSV:n

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

TEHOMUUNTAJAN DIFFERENTIAALISUOJAUS

TEHOMUUNTAJAN DIFFERENTIAALISUOJAUS ARI LEINO TEHOMUUNTAJAN DIFFERENTIAALISUOJAUS Projektityö Tarkastaja: Sami Repo II SISÄLLYS 1. JOHDANTO...1 2. MUUNTAJAN VIKATYYPIT...2 3. DIFFERENTIAALISUOJAUKSEN PERUSPERIAATE...3 4. DIFFERENTIAALISUOJAUKSEN

Lisätiedot

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja 10.5. Suojareleiden valintataulukkoja Taulukko 10.5a. Kennoterminaalien ja johtolähtöpakettien valintataulukko. Luku 10: Mittaus-, ohjaus- ja suojauslaitteistot Kennoterminaalit Johtolähtöpaketit SPAC

Lisätiedot

Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: AMTEK 1/7 Opintokokonaisuus : Jakso: Harjoitustyö: 3 SÄHKÖ Pvm : Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: Tavoite: Välineet: Opiskelija oppii ymmärtämään kolmivaihejärjestelmän vaihe- ja pääjännitteiden suuruudet

Lisätiedot

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. X.X.2015 Tehtävä 1 Bipolaaritransistoria käytetään alla olevan kuvan mukaisessa kytkennässä, jossa V CC = 40 V ja kuormavastus

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

REK 510 Roottoripiirin maasulkusuojauksen syöttölaite. Käyttöohje

REK 510 Roottoripiirin maasulkusuojauksen syöttölaite. Käyttöohje REK 510 Käyttöohje Julkaistu: 10.6.2003 Versio: C/03.09.2007 REK 510 Varaamme oikeiden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Sisällys 1. Sovellus...4 2. Toimintaperiaate ja liitännät...5 3. Tekniset

Lisätiedot

Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat

Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat Valvonta- ja aikareleet Mittarit ja verkkoanalysaattorit Kuormituksenvartijat Sisällys Verkkoanalysaattorit ja kwh-mittarit RS485-portilla... 3 Virta- jännite- ja kwh-mittarit... 4 Väylämuuntimet... 5

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot